Page 1


2010 (OCAK - ARALIK) ARASI BELEDİYE GELİRLERİ 46.62.06 - HOZAT İLÇESİ Hesap Kodu

Yardımcı Hesap Kodu

2010 YILI Hesap Adı

GELİR TUTARI

800

01 02 09 51 Bina Vergisi

20.853,90

800

01 02 09 52 Arsa Vergisi

5.550,72

800

01 02 09 53 Arazi Vergisi

329,25

800

01 02 09 54 Çevre Temizlik Vergisi

800

01 03 02 51 Haberleşme Vergisi

800

01 03 02 52 Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi

800

01 03 09 52 Yangın Sigortası Vergisi

92,22

800

01 03 09 53 İlan Ve Reklam Vergisi

40,00

800

01 06 09 51 Bina İnşaat Harcı

18.578,50

800

01 06 09 52 Hayvan Kesimi Muayene Ve Denetleme Harcı

10.161,70

800

01 06 09 53 İşgal Harcı

3.688,00

800

01 06 09 54 İşyeri Açma İzni Harcı

3.791,35

800

01 06 09 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

4.536,90

800

01 06 09 58 Tellallık Harcı

1.071,00

800

01 06 09 59 Toptancı Hali Resmi

800

01 06 09 60 Yapı Kullanma İzni Harcı

800

01 06 09 99 Diğer Harçlar

800

03 01 02 58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler

800

03 01 02 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler

800

03 04 05 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı

800

03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

800

03 06 02 01 Taşınır Kira Gelirleri

627,54

800

03 09 09 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

559,99

800

05 01 09 99 Diğer Faizler

800

05 02 02 51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

800

05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları

800

05 03 04 01 Vergi Ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları

800

05 03 04 99 Diğer Vergi Cezaları

800

05 03 09 02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları

800

05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

435,60

800

06 01 02 01 Sosyal Tesis Satış Gelirleri

340,00

800

06 01 05 01 Arsa Satışı

800

06 09 09 99 Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri

21.462,00 3.159,37 45.004,39

150,00 6.491,85 438,16 148.164,16 7.500,00 50.367,21 125.071,34

20,18 1.056.523,13 55,70 3.589,63 12.579,27 4.224,62

1.128.424,00 6.137,29 TOPLAM

2.690.018,97


2010 (OCAK - ARALIK) ARASI BELEDİYE GİDERLERİ 46.62.06 – HOZAT İLÇESİ Hesap Kodu

Yardımcı Hesap Kodu

2010 YILI Hesap Adı

GİDER TUTARI

830

01 01 01 01 Temel Maaşlar

830

01 01 02 01 Zamlar Ve Tazminatlar

830

01 01 03 01 Ödenekler

830

01 01 04 01 Sosyal Haklar

830

01 01 05 01 Ek Çalışma Karşılıkları

830

01 03 01 02 Geçici İşçilerin Ücretleri

830

01 03 02 02 Geçici İşçilerin İhbar Ve Kıdem Tazminatları

830

01 03 03 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları

830

01 03 04 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri

830

01 03 05 02 Geçici İşçilerin Ödül Ve İkramiyeleri

830

01 03 09 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri

830

01 05 01 51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler

55.671,86

830

01 05 01 52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler

18.125,48

830

02 01 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

44.362,66

830

02 03 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna

13.456,88

830

02 03 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

134.571,16

830

02 05 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

3.231,72

830

03 02 01 01 Kırtasiye Alımları

5.825,70

830

03 02 01 02 Büro Malzemesi Alımları

15.698,89

830

03 02 01 03 Periyodik Yayın Alımları

4.724,50

830

03 02 01 04 Diğer Yayın Alımları

3.761,00

830

03 02 01 05 Baskı Ve Cilt Giderleri

7.059,40

830

03 02 03 01 Yakacak Alımları

830

03 02 03 02 Akaryakıt Ve Yağ Alımları

830

03 04 03 90 Diğer Vergi, Resim Ve Harçlar Ve Benzeri Giderler

830

03 05 02 01 Posta Ve Telgraf Giderleri

830

03 05 02 90 Diğer Haberleşme Giderleri

830

03 05 04 90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler

298,00

830

03 05 05 02 Taşıt Kiralaması Giderleri

450,00

830

03 05 09 90 Diğer Hizmet Alımları

830

03 06 01 01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

23.745,40

830

03 06 02 01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

11.840,40

830

03 07 01 01 Büro Ve İşyeri Mal Ve Malzeme Alımları

1.759,63

830

03 07 02 01 Bilgisayar Yazılım Alımları Ve Yapımları

5.500,00

830

03 07 03 01 Tefrişat Bakım Ve Onarım Giderleri

13.357,75

830

03 07 03 03 Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri

50.303,22

830

03 07 03 90 Diğer Bakım Ve Onarım Giderleri

1.850,40

830

03 08 02 01 Lojman Bakım Ve Onarımı Giderleri

4.237,97

830

03 08 06 01 Yol Bakım Ve Onarımı Giderleri

69.235,48

830

03 08 09 01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım Ve Onarım Giderleri

17.170,38

830

03 09 08 90 Diğer Tedavi Ve Sağlık Malzemesi Giderleri

5.268,87

830

03 09 09 90 Diğer İlaç Giderleri

4.720,00

830

06 04 01 90 Diğer Gayrimenkul Alım Ve Kamulaştırma Giderleri

830

06 05 01 90 Diğer Giderler

5.863,70

830

06 06 02 01 Malzeme Giderleri

3.012,54

116.485,88 95.735,76 7.565,05 59.042,11 4.884,00 578.719,86 75.609,58 123.218,79 36.525,31 184.461,20 1.497,30

12.335,70 135.257,03 5.504,86 139,90 10.691,42

8.320,00

214.500,00

TOPLAM

2.195.596,74


2010 Hozat Belediyesi  

Gelir - Gider Cetvelleri

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you