Page 1

Raport z badania struktury zaludnienia Polski i USA

Zuzanna Flądro Katarzyna Sypień


Klasa I c

2


Polska W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań nad zaludnieniem Polski. Dane zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.fao.org

3


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych obejmujących lata 1961 – 2050 został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy. Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach

45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach

W początkowym okresie obserwujemy wzrost zaludnienia Polski. Następnie po okresie równowagi następuje stopniowy spadek aż do roku 2050, w którym przewiduje się zaludnienie Polski na poziomie 35 mln.

4


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski 55%

53%

51%

49%

47%

45% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Całkowite zaludnienie - mężczyźni (w tysiącach)

Całkowite zaludnienie - kobiety (w tysiącach)

Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski.

Procentowy udział mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski nie przekracza 49%. W badanym okresie następują drobne wahania w zakresie od 48 – 49%.

5


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany. Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Mieszkańcy miast

Mieszkańcy wsi

Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski

W badanym okresie obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia na wsi aż do roku 2050, w którym przewiduje się udział mieszkańców wsi na poziomie ok. 26%.

6


USA W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań nad zaludnieniem USA. Dane zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.fao.org

7


Całkowite zaludnienie USA Na podstawie danych obejmujących lata 1961 – 2050 został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy. Całkowite zaludnienie USA w tysiącach 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Wykres 4 Całkowite zaludnienie USA w tysiącach

Od 1961 roku obserwujemy stopniowy wzrost zaludnienia Stanów Zjednoczonych. W 1961 r. ilość mieszkańców wynosi ok. 185000, natomiast szacuje się, że w 2050 r. będzie ono wynosiło niewiele ponad 400000.

8


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu USA Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany. Procentowy udział mężczyzn i kobiet w całkowitym zaludnieniu USA

54%

51%

48%

45% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Całkowite zaludnienie - mężczyźni (w tysiącach)

Całkowite zaludnienie - kobiety (w tysiącach)

Wykres 5 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu USA.

Procentowy udział mężczyzn w całkowitym zaludnieniu USA nie przekracza 51%. W badanym okresie następują drobne wahania w zakresie od 48 – 51%.

9


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu USA Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany. Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu USA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Mieszkańcy wsi (w tysiącach)

Mieszkańcy miast (w tysiącach)

Wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu USA

W badanym okresie obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia na wsi aż do roku 2050, w którym przewiduje się udział mieszkańców wsi na poziomie ok. 10%.

10


Spis ilustracji Wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach..................................................................4 Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski..................5 Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski...........................6 Wykres 4 Całkowite zaludnienie USA w tysiącach....................................................................8 Wykres 5 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu USA....................9 Wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu USA...........................10

11


Spis treści Polska..........................................................................................................................................3 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................4 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski..................................................5 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.......................................6 .................................................................................................................................................6 USA.............................................................................................................................................7 Całkowite zaludnienie USA ...................................................................................................8 .................................................................................................................................................8 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu USA....................................................9 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu USA.......................................10

12

Raport  

Raport z badania struktury zaludnienia Polski i USA.

Raport  

Raport z badania struktury zaludnienia Polski i USA.

Advertisement