Page 1

www.murexin.com

Zapraszamy do najlepszego programu lakierów do parkietu!

> Parkiet: rodzaje, właściwości, różnice. > Lakiery do parkietu: normalnie, mocno i bardzo mocno użytkowanego oraz do podłóg sportowych.


„Bo nie wszystko drewno, co się świeci …!“

Co to jest parkiet? Jakie właściwości posiada parkiet? Jakie są sposoby zabezpieczania powierzchni i pielęgnacji parkietu oraz jak należy go czyścić ? Broszura ta zapozna Państwa z tymi zagadnieniami. W razie pytań i wątpliwości chętnie pomoże Państwu Doradca Murexin.

Parkiet dawniej & dziś!

Zastosowanie drewna na podłogi jest znane w Europie od średniowiecza i bardzo rozpowszechnione. W związku z tym ważna jest również właściwa uszlachetniająca obróbka drewna i jego ochrona. Wysokiej jakości wodne produkty Murexin nie tylko przewyższają jakością zwykłe systemy zabezpieczenia powierzchni, ale stanowią także długofalowe, zorientowane na przyszłość rozwiązania na co dzień. 2

Początkowo układano obok siebie całe bale, ale już w XIV wieku stosowano heblowane dyle z miękkich rodzajów drewna jak jodła i świerk. Począwszy od XVI wieku z tych desek podłogowych zaczął wykształcać się parkiet znany w dzisiejszej formie. Zaczęto stosować dyle o różnych długościach. Drewnu nadawano kolor poprzez bejcowanie. W celach dekoracyjnych montowano różne rodzaje drewna. Później bardzo modne stało się również stosowanie tropikalnych rodzajów drewna z dalekich krajów o coraz to nowych odcieniach. Luksus ten był najpierw zarezerwowany tylko dla monarchów, ale w ciągu XVII i XVIII stulecia sztuka układania parkietu osiągnęła ówczesne szczyty rozkwitu i stała się nieodłączną częścią architektury. Te wspaniałe podłogi, które zostały ułożone w pałacach w czasach baroku, są z dzisiejszego punktu widzenia nie do prześcignięcia. Podłogi intarsjowane i tafle parkietowe z tamtych czasów zdobi bogata ornamentyka.

Do wytwarzania tafli parkietowych używano przede wszystkim drewna takiego jak orzech, czereśnia i grusza. W XIX wieku kładziono znacznie mniej wyrafinowane wzory geometryczne. Łatwe w obróbce klepki mocowano cieńszymi gwoździami stalowymi. Mniej więcej w tym samym czasie po raz pierwszy ułożono parkiet przez przyklejenie go do podłoża. Ale dopiero 100 lat później rozpoczęło się zabezpieczanie przy użyciu lakierów, które stosowane jest i dzisiaj. Dzięki temu pielęgnacja została znacznie uproszczona. W obecnych czasach popularność parkietu znowu gwałtownie rośnie. Drewno jako naturalny materiał budowlany jest pożądany bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, a eksperci widzą w parkiecie podłogę przyszłości. Wraz z rosnącą popularnością podłóg laminowanych zapowiadano schyłek parkietów. Dziś jednak wiemy, że ten trend doprowadził do wzmocnienia rynku parkietowego. „Bo nie wszystko drewno, co się świeci ...!”


Drewno parkietowe

Buk

Właściwości i rozróżnianie

Zasadniczo odróżnia się dwa gatunki drewna: drewno liściaste i drewno iglaste.

Dąb

Klasyfikacja

Zgodnie z normą PN-EN 13 226 „Podłogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami” drewno parkietowe pod względem wyglądu klasyfikowane jest na trzy klasy, oznaczone znakami graficznymi” ○ klasa I, deszczułki oznaczone symbolem koła mogą wykazywać jedynie nieznaczne zmiany zabarwienia powierzchni licowej oraz zdrowe i zrośnięte sęki o średnicy nie większej niż 2 mm (przy szerokości deszczułki do 70 mm). ∆ klasa II, deszczułki oznaczone symbolem trójkąta mogą wykazywać zmiany zabarwienia drewna oraz niektóre wady, z wyjątkiem zakorków, pęknięć piorunowych oraz śladów biodegradacji. □ klasa III, deszczułki oznaczone symbolem kwadratu mają dopuszczone praktycznie wszystkie wady drewna, pod warunkiem, że nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności posadzki na zużycie.

Drzewa liściaste powstały później niż drzewa iglaste, można więc powiedzieć, że stanowią kolejny etap w rozwoju. Drzewa liściaste mają zazwyczaj większą gęstość i twardość i dlatego są preferowanym drewnem na parkiet. Pojęciem drewno egzotyczne określa się drewno z lasów tropikalnych. W większości są to również drzewa liściaste, które są szczególnie odporne i posiadają optycznie interesującą strukturę i rysunek słojów.

Klasa wolna, o szczególnych zasadach wyboru według oferty producenta albo zapotrzebowania odbiorcy. Ten sam gatunek drewna może mieć różne wartości dla każdej cechy wyglądu, co stwarza możliwości indywidualnego wyboru i otwiera pole inwencji w poszukiwaniu nowych propozycji na rynku materiałów podłogowych. Klasa wolna odnosi się do każdego gatunku drewna, który może być użyty do wykonania posadzki, jeżeli jego twardość HB ma średnią wartość co najmniej 10 N/mm2

Cechy różnicujące: > Klasyfikacja > Twardość > Chłonność > Odporność na ścieranie > Właściwości antypoślizgowe > Tłumienie dźwięków > Przewodzenie ciepła > Powstawanie szczelin > Ognioodporność

(10 MPa). Klasy deszczułek często są określane w jeszcze inny sposób: natur (klasa I), kolor (klasa II), rustikal (klasa III); jednak tych nazw nie określa norma PN-EN 13 226.

0,43 - 0,47 0,51 - 0,55 0,54 - 0,62

26 - 34 25 - 35 21 - 34 30 - 342) 28 - 40 33 - 45 23 - 42 7 - 17 28 - 40 23 - 36 28 - 31 37 - 43 25 - 28 39 - 50 12 - 16 14 - 23 19 - 25

II II II I - II2) III - IV I I - II IV II I III I II I IV IV IV

λ [W/mK]

Przewodzenie ciepła

zależnie od wlgotności drewna

przy u = 10 -12 %) [N/mm2]

(pionowo do włókien

Gęstość ρ

0,61 - 0,66 0,73 - 0,87 0,65 - 0,73 0,672) 0,70 - 0,79 0,74 - 0,93 0,65 - 0,76 0,49 - 0,57 0,68 - 0,76 0,63 - 0,77 0,56 - 0,66 0,81 - 0,90 0,64 - 0,68 0,81 - 0,93

Szybkość skurczu /pęcznienia

Drewno liściaste Klon Aloma (Bilinga) Brzoza Bambus*) Buk (buk czerwony) Doussie (Afzelia) Dąb Olcha Jesion Kambala (Iroko) Czereśnia Merbau Orzech (orzech włoski) Wenge Drewno iglaste Świerk Sosna Modrzew

(powietrzno-sucha) [g/cm3]

Rodzaj drewna

Twardość Brinella

Właściwości najczęściej stosowanych rodzajów drewna parkietowego

0,16 - 0,18 0,16 - 0,191) 0,14 - 0,161) 0,162) 0,16 0,16 - 0,201) 0,13 - 0,20 0,12 - 0,131) 0,15 - 0,17 0,14 - 0,171) 0,13 - 0,151) 0,18 - 0,191) 0,13 - 0,15 0,18 - 0,201) 0,10 - 0,12 0,14 0,12

Naturalny kolor drewna Biel

żółtawo-białe

żółtawo-białe do czerwonawo-żółte

żółtawo-białe do czerwonawo- żółte

jasnożółtawe

2)

jasnożółtawe

szare

jasnobrązowe do ciemnobrązowe

żółtawe do jasnobrązowe

czerw.-żółte, czerw.-brązowe

białe do jasnożółtawe

jasnoszare do oliwkowe

szare do czerwonawo-białe

szare do ciemnobrązowe

żółtawo-białe do czerwonawe- białe szaro-białe

jasnobrązowe do ciemnobrązowe

żółtawo-białe do czerwonawo-żółte

żółtawo-białe do czerwonawo-żółte

żółtawo-białe do czerwonawo-żółte

żółtawe

czerwonawo-brązowe

jasno żółtawo-białe

Modrzew

Świerk

Sosna

Merbau

Wenge

bladożółte, p. czerwonawo-brązowe

żółtawo-białe do czerwonawo-żółte szaro-białe

Brzoza

2)

jasnożółtawe do czerwonawo-szare

czerw.-żółte, czerw.-brązowe

Jesion

żółte do czerwonawe

jasnożółtawe do czerwonawo-szare biało-szare do jasnożółtawe

Czereśnia

Naturalny kolor drewna Twardziel

żółtawo-białe

różowe do jasnożółte

Klon

jasnobrązowe do ciemnobrązowe

Kambala

czerwonawo-białe

Wszystkie dane wg Sell oprócz: 1) dane wg Kollmann/Malmquist/Schwab 2) dane wg Schwab/Schlusen/Kupstor *) nie drzewo, ale rodzaj trawy I: mała; II: mała do średnia; III: średnia; IV: duża

Doussie 3


Odporne na ścieranie, antypoślizgowe, tłumiące dźwięk i przewodzące ciepło, ekologiczne i trudnopalne! Twardość

Zasadniczo uważa się, że im większa gęstość, tym twardsze drewno. Często używaną miarą twardości podłogi drewnianej jest tak zwana twardość Brinella. Jej pomiar polega na wywieraniu nacisku na powierzchnię drewna kulką z metalu spiekanego i zmierzeniu powstałego na powierzchni w ten sposób odcisku. Można tak zmierzyć odporność na obciążenia punktowe, czyli podobne jak w przypadku np.: butów na obcasach. Przede wszystkim parkiety podlegające dużym obciążeniom, jak np. parkiety taneczne, powinny być wykonane z odpowiednio twardego drewna. Za drewno twarde uważa się: dąb, buk, jesion i klon, a także różne drewna egzotyczne.

Odporność na ścieranie

Również i w tym przypadku gęstość odgrywa dużą rolę. Im gęstsza powierzchnia drewna, tym większa odporność na zużycie. Ale ponieważ obróbce poddaje się powierzchnię parkietu, należy zwrócić uwagę na odporność na ścieranie, jaką charakteryzuje się zastosowany środek zabezpieczający podłogę. Jest to decydujące dla trwałości drewnianej podłogi.

Właściwości antypoślizgowe

Parkiet w wąskim znaczeniu tego słowa określa się jako samą powierzchnię podłogi wykonaną z drewna. Jednak do systemu podłogi z parkietu należy nie tylko podłoże, klej, wzgl. warstwa izolacyjna, ale także środki zabezpieczające powierzchnię. Te komponenty muszą być do siebie dostosowane. Również odnośnie większości właściwości technicznych i pod względem fizyki budowy podłóg parkietowych decydujące są nie tylko elementy drewniane, ale ważna jest cała budowa systemowa. 4

W przypadku podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych oraz podłóg tanecznych możliwość ograniczonego poślizgu jest dopuszczalna i potrzebna. W miejscach publicznych, takich jak hotele, szpitale, domy opieki, szkoły, sale szkoleniowe, teatry, hale o różnym przeznaczeniu, biura, sklepy, restauracje, foyer, domy handlowe, poczekalnie czy warsztaty, podłoga powinna umożliwiać pewne i bezpieczne chodzenie. W zakresie pomieszczeń użytkowanych w celach biznesowych odpowiednie wymagania stawia rozporządzenie ws. zakładów pracy BGR 181 (3). Wymagania dotyczące podłóg w halach sportowych zawarte są w DIN 18032-2. Muszą one gwarantować bezpieczne poruszanie się oraz uniemożliwiać poślizgnięcie się. Do tych wszystkich wymagań dopasowane są odpowiednie środki do powierzchni oraz środki do pielęgnacji.


Tłumienie dźwięków

Odróżnia się z jednej strony akustykę ciała stałego, która przenoszona jest przez ściany i sufity do sąsiednich pomieszczeń, oraz samą akustykę pomieszczenia. Dźwięki roznoszą się w pomieszczeniu i są odbijane bądź absorbowane przez elementy budowy pomieszczenia, meble i dekoracje. Struktura powierzchni jest decydująca dla powstającej akustyki pomieszczenia: gładkie i twarde powierzchnie takie jak parkiet odbijają falę dźwiękową, miękkie i strukturalne absorbują ją, dlatego należy wyposażyć pomieszczenie w odpowiedni parkiet i w odpowiednie tekstylia użytkowe. Przyklejona powierzchnia parkietowa w porównaniu do surowego stropu nie prowadzi praktycznie ani do zwiększenia ani do zmniejszenia przenoszenia dźwięków do pomieszczenia znajdującego się poniżej. Jednak dzięki układaniu pływającemu, szczególnie dotyczy to nowszych elementów z przyklejoną warstwą izolacyjną, tłumienie odgłosów kroków można polepszyć.

Przewodzenie ciepła

Współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi w przypadku poszczególnych rodzajów drewna od 0,10 do 0,20 W/mK. Stosowane wartości obliczeniowe wynoszą zgodnie z DIN 4 108 dla drewna liściastego 0,20, a dla iglastych 0,13. Chociaż drewno dobrze izoluje ciepło i podłogi drewniane odczuwa się jako przyjemne i ciepłe dla stóp, to współczynnik przewodzenia ciepła znajduje się w takim przedziale wartości, że można je układać na ogrzewanych jastrychach, gdy opór cieplny nie jest większy niż 0,15 m2K/W. W związku z tym, zasadniczo wszystkie rodzaje parkietu mogą być układane na ogrzewanych jastrychach. Należy jednak zwrócić uwagę na to, by były one możliwie jak najcieńsze.

Powstawanie szczelin

Dostarczany i układany parkiet charakteryzuje się średnią wilgotnością drewna, która w przypadku temperatury pokojowej od 20 do 22 °C odpowiada ok. 50 % wilgotności względnej powietrza. Latem względna wilgotność powietrza jest zazwyczaj większa, zimą zazwyczaj mniejsza. Odpowiednio do tego zmienia się wilgotność drewna i dlatego nie da się uniknąć zmian w formie parkietu: latem parkiet nieco pęcznieje, zimą kurczy się, przez co mogą powstać szczeliny (fugi). Są one cechą naturalną i nie stanowią żadnej wady! Można ograniczać powstawanie szczelin podwyższając wilgotność powietrza poprzez odpowiednie wietrzenie w zimie i ewentualne zastosowanie nawilżaczy powietrza.

Chłonność

Chłonność drewna można wywnioskować z szybkości reagowania drewna na zmianę wilgotności powietrza (zobacz tabela na str. 3). Drewna o większej szybkości reagowania posiadają przestrzenie między włóknami, które pierwotnie służyły jako magazyny wody. Umożliwia to łatwiejsze schnięcie drewna, ale jednocześnie powoduje, że jest ono bardziej chłonne. Z jednej strony oszczędza się przez to na czasie podczas lakierowania lub olejowania podłogi, ponieważ czas schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami pracy jest krótszy. Z drugiej strony jednak, szczególnie w przypadku nakładania materiału za pomocą szpachli, może dojść do zbyt szybkiego i nierównomiernego schnięcia, przez co pozostają widoczne potem smugi i cienie tzw. „uderzenia szpachlą”. Dlatego też lakierownie podłóg o dużej chłonności zaleca się przeprowadzać (np. buk, jesion, modrzew, itp.) za pomocą wałka.

Ciemne odcienie, dzikie wzory!

Ognioodporność

W przypadku podłóg odporność na ogień jest inna niż w przypadku ścian i sufitów. Możliwość rozprzestrzeniania się ognia jest mniejsza. Podczas gdy drewno wg DIN 4102-4 jest zaklasyfikowane ogólnie jako normalnie palne, to parkiet dębowy z klepki zgodnie z EN 13 226 oraz mozaika parkietowa lamelkowa zgodnie z EN 13 488 są zaklasyfikowane, jeśli są one wszystkie zabezpieczone, jako trudnopalne. Tak samo klasyfikowane są także podłogi parkietowe dębowe o warstwie użytkowej przynajmniej 8 mm.

Ekologia

Parkiet oddziałuje pozytywnie na wszystkie zmysły człowieka. Produkuje się go z odnawialnego surowca przy użyciu niewielkich ilości energii. Dysponujemy dziś klejami i środkami do obróbki powierzchni, które nie zawierają formaldehydu ani rozpuszczalników albo zawierają je w niewielkim stopniu. Alergicy doceniają tak lakierowane lub olejowane powierzchnie parkietu, ponieważ pomagają one zapobiegać zbieraniu się kurzu i dzięki temu ograniczają ilości roztocza i alergenów.

Na ciemnym podłożu szczególnie dobrze prezentują się meble w mocnej kolorystyce, jak również w bieli.

Biel, modny obecnie kolor mebli, bardzo dobrze koresponduje z podłogami parkietowymi z ciemnych rodzajów drewna.

Chętnie kupowane są parkiety w ciepło brązowych tonach, aż do ich bardzo ciemnych odcieni. Projektanci i użytkownicy nie muszą od razu sięgać do drewna egzotycznego, ponieważ ciemną optykę można uzyskać stosując rodzime gatunki drewna. Intensywną kolorystykę uzyskują one dzięki obróbce termicznej. Najlepszym przykładem “ciemnego” trendu jest tak zwany dąb wędzony. Innym sposobem na otrzymanie ciemnej kolorystyki jest zastosowanie kolorowych olejów impregnujących. W minionych latach prym wiodła przejrzysta optycznie klasyka, dziś jednak dla odmiany popularnością cieszą się wzory nieregularne. Na przykład tak zwany „dziki wzór”, odmiana popularnego wzoru „okrętowego”. Wzór ten jest bardzo lubiany przez tych młodych Klientów, którzy potrafią docenić prawdziwy parkiet drewniany i jednocześnie chcą mieć jego świeży i dynamiczny wygląd.

5


Rozróżniam parkiet jednowarstwowy i wielowarstwowy!

Kolejne rozróżnienia dotyczą wymiarów, wzorów układania i obróbki powierzchni. W Polsce zalecenia co do układania parkietu podane są w instrukcji ITB 423/2006 oraz w Polskich Normach. Wytyczne odnośnie montażu i odbioru opracowują również Stowarzyszenia Parkieciarskie.

Parkiet jednowarstwowy

Parkiet jednowarstwowy składa się z jednego, litego elementu drewna.

Parkiet klepkowy

Grubość parkietu klepkowego wynosi 14 – 22 mm. Pojedyncze klepki czy listewki mają szerokość 40 – 80 mm oraz długość 250 mm. Klepkę parkietową wyróżnia okalający ją wpust, w który przy układaniu wpasowywane są pióra. Natomiast listewki parkietowe posiadają wyheblowane albo wyfrezowane wpusty i pióra. Parkiet klepkowy może być, w zależności od podłoża, przyklejany, mocowany za pomocą gwoździ albo przykręcany.

Parkiet mozaikowy

Parkiet mozaikowy ma z reguły grubość 8 mm. Poszczególne lamele mają szerokość 35 mm i długość 115 – 165 mm. Ułożone części są podtrzymywane przez siatkę klejową pod spodem i mają najczęściej wzór kostki, czasem również angielski wzór plastra czy rybiej ości. Parkiet mozaikowy przykleja się do odpowiedniego podłoża.

Parkiet przemysłowy Zwany również wysokokrawędziowym lub lamelkowym to prostopadle ułożone, odpowiadające wymiarom parkietu mozaikowego lamele drewniane, które układa się i skleja w poszczególne całości. W zastosowaniach pozamieszkalnych parkiet przemysłowy można określić jako ciepły i elastyczny, a ma jeszcze i tę zaletę, że spadające na niego przedmioty najczęściej nie ulegają uszkodzeniu. Jednak parkiet przemysłowy nie jest przeznaczony wyłącznie dla handlu czy usług; takie korzystne cenowo podłogi stosowane są zarówno w biurach, restauracjach, przedszkolach i w innych obiektach publicznych, jak również i w domach mieszkalnych.

6

Lamparkiet Specjalnie na potrzeby rynku renowacji skonstruowano masywne klepki parkietowe bez pióra i wpustu, których rozmiary są krótsze, węższe i cieńsze niż jest to w przypadku parkietu klepkowego. Ze względu na niewielką grubość przykleja się je do podłoża.

Parkiet przemysłowy

Parkiet klepkowy

Parkiet mozaikowy


Parkiet wielowarstwowy

Parkiet gotowy

Parkiet gotowy ma wielkość klepek lub desek zwanych panelami podłogowymi i składa się z przynajmniej dwóch warstw. Tradycyjne rodzaje parkietów, jak np. klepki, listewki czy tafle, układane są w prostokątne i kwadratowe części, które zaopatrywane są we wpust i pióro. W większości paneli podłogowych na powierzchni znajduje się już powłoka lakiernicza lub olejowa, jednak nie jest ona liczona jako „warstwa”.

masywne klepki zestawione właśnie w taką formę. Łączenie poszczególnych tafli ze sobą następuje w zależności od ich wykonania - albo przez wpusty i pióra albo przez podłużne i porzeczne pióra w okalające wpusty.

Parkiet taflowy

Parkiet gotowy

Parkiet taflowy Parkiet 3-warstwowy

Parkiet taflowy stosowany jest głównie w renowacji podłóg zabytkowych. Wcześniej przygotowane kwadratowe całości zestawia się ze sobą w formę tafli. Może to być płyta z naklejonymi elementami parkietu, ale też mogą to być

Rodzaje parkietu Określenie ogólne Parkiet jednowarstwowy

Parkiet klepkowy

Deski podłogowe

Parkiet mozaikowy Lamparkiet

Określenie zgodne z normą Podłogi drewniane z drewna litego

Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami

Długość [mm]

Szerokość [mm]

Grubość [mm]

Warstwa użytkowa [mm]

PN EN 13 226

≥ 250

≥ 40

≥ 14

≥ 35% grubości

7 - 11)*

200 - 400 200 - 2000

40 - 80 40 - 100

≥ 13 14 ≤ 8

≥ 35% grubości ≥ 35% grubości

7 - 11)* 7 - 11)*

115 - 165

≤ 35

8

8

Elementy posadzkowe z drewna litego oraz posadzek łączonych z deszczułek Element posadzkowy

PN EN 13 228

Deski łączone z litych elementów z drewna liściastego

PN-EN 13 629

Elementy posadzki mozaikowej

PN-EN 13 488

Lamparkiet z drewna litego / Elementy lamparkietu

PN-EN 13 227

Element posadzki łączonej z deszczułek

Lamparkiet z drewna litego

Szerokie elementy lamparkietu

Kostka brukowa

Parkiet wielowarstwowy Parkiet gotowy Deski podłogowe

Parkiet i deski

Parkiet taflowy

elementy lamparkietu

Listewki do układania pionowego i na płask do powierzchni podłoża oraz kostka brukowa

Podłogi drewniane wielowarstwowe

Parkiet gotowy / elementy

Dwuwarstwowe / Trójwarstwowe Wielowarstwowe Tafle na parkiet taflowy

≥ 900

PN-EN 14 761

DIN 280-5 (stara) PN-EN 13 489 DIN 280-1 (stara)

≥ 110

120 - 400 ≥ 400

30 - 75 60 - 180 60 - 80

do 165 od 1200 400 - 800

350 - 600

Lamparkiet z drewna litego / Wielkowymiarowe

Parkiet przemysłowy

Wilgotność [%]

Norma

wg wytwórcy

*) w przypadku dostawy / wbudowywania na budowie wilgotność powinna wynosić 8 % ± 2 ew. (9 % ± 2)

≥ 10

6 - 12)* 7 - 11)*

13 -14

9 - 11 6 - 10

13 -14

7 - 11)* 7 - 11)*

8

do 25

do 25

9±2

100 - 240 70 - 120

7 - 26 10 - 12

≥2 ≥3

5 - 9)* (8 ± 2)

≥5

(9 ± 2)

wg wytwórcy wg wzornika

9 - 11 6 - 10

podczas opuszczania zakładu proudkcyjnego

wg wytwórcy

≥ 2,5

7 - 11)*

5 - 9)*

7


Wszystko zależy od właściwego szlifu!

Podłogi parkietowe, które nie mają wykończonej powierzchni, muszą po ułożeniu zostać poddane szlifowaniu. Dalsza część tekstu zawiera ważne informacje na temat szlifowania i skutków niewłaściwej obróbki. Poprzez przeszlifowanie, nierówności występujące pomiędzy poszczególnymi klepkami parkietowymi zostają wyeliminowane, a cała powierzchnia zostaje wyrównana do tego samego poziomu o odpowiedniej chropowatości. W zależności od stanu podłogi konieczne jest w tym celu przeprowadzenie nawet pięciu przebiegów szlifierskich. Poniżej przedstawiono wykończenie parkietu w trzech przebiegach.

Parkiet świeżo ułożony W przypadku świeżo ułożonego parkietu należy najpierw dotrzymać przewidzianego przez producenta czasu wiązania kleju. Przed szlifowaniem podłogę należy wyczyścić. Najlepiej i najprościej za pomocą odkurzacza.

Szlifowanie zgrubne

Następnie można rozpocząć szlifowanie zgrubne podłogi parkietowej. Należy użyć w tym celu gruboziarnistego materiału szlifierskiego, np. 40. Szlifowanie prowadzi się ukośnie w stosunku do włókien drewna, aby uniknąć wyszlifowania miękkich miejsc. Podczas szlifowania parkietu należy uważać na to, by walec szlifujący opuszczany był wolno w trakcie ruchu do przodu, dzięki temu unikniemy powstania śladu przy uruchamianiu urządzenia. Na końcu śladu należy maszynę lekko podnieść, aby uniknąć powstania nieregularnych głębokości szlifowania. Następnie wykonuje się szlif do tyłu po tym samym śladzie. Kolejny szlif musi być przesunięty o ⅔ śladu w prawo.

8

Szlifowanie wyrównawcze

Szlifowanie wykańczające

Po szlifowaniu zgrubnym następuje szlifowanie wyrównawcze. Przeprowadza się je za pomocą materiału szlifierskiego o ziarnistości 80 w celu wygładzenia stanu po szlifowaniu zgrubnym. Jednak zanim przystąpi się do szlifowania, podłoga musi zostać odkurzona odkurzaczem po szlifowaniu zgrubnym. Szlif wyrównwaczy przeprowadza się pod kątem 90° w stosunku do szlifowania zgrubnego, czyli również ukośnie w stosunku do włókien drewna.

Ostatni szlif wykańczający daje parkietowi ziarnistość 100 lub 120. To ostatnie szlifowanie przeprowadza się albo równolegle albo prostopadle do padania światła. Przy czym szlif prostopadły powoduje, że drewno wydaje się jaśniejsze, podczas gdy szlif przeprowadzony wzdłuż włókien sprawia, że drewno wydaje się ciemniejsze. Kolejne szlifowanie ukośne, nie prowadzi co prawda do żadnej zmiany w odcieniu, ale uwidoczniłoby przebieg szlifowania, ponieważ na małych krawędziach załamuje się światło. Z tego powodu na krawędziach powstaje pasek. Ten obszar szlifuje się w kierunku odwrotnym niż dotychczas. Z powodu różnych kierunków szlifowania, tam gdzie maszyna zostaje odwrócona może dojść do powstania odcieni. Dlatego należy uważać, aby ostatni szlif nie zakończył się w pobliżu źródła światła. Po szlifowaniu wstępnym powierzchnia powinna być teraz wolna od nierówności. Jeśli tak nie jest, należy jeszcze raz przeprowadzić szlifowanie gruboziarnistym materiałem szlifierskim. Szlifowanie to powinno być przeprowadzone znów ukośnie, ale pod kątem prostym w stosunku do pierwszego przebiegu. Odklejone lub znacznie głębiej leżące lamele muszą na tym etapie zostać naprawione.

Fugowanie

Po szlifowaniu wyrównawczym następuje fugowanie podłogi. Fugi wypełnia się mieszanką roztworu spoiwa zwanego fugenem lub kitem oraz pyłu ze szlifowania wyrównawczego. Należy preferować ten wariant, a nie gotowe masy do fug, ponieważ jedynie używając pyłu ze szlifowania obrabianego parkietu można uzyskać dokładnie jego kolor. Przygotowany fugen rozprowadza się elastyczną szpachelką po całej powierzchni parkietu i w tym samym cyklu roboczym zdejmuje się też szpachelką jego nadmiar.


Kierunki szlifowania a sposoby układania

Szlif zgrubny służy pierwszemu wyrównaniu

Praktyczne wskazówki > Jeśli fugi są mniejsze niż 1 mm, to mogą one zostać naprawione przez szpachlowanie przy użyciu fugenu przed ostatnim szlifowaniem.

> Jeśli fugi są szersze niż 1 mm, to nie mogą one być już trwale naprawione za pomocą fugenu. Fugi można zamknąć albo przez dopasowanie listewek albo przez zastosowanie Murexin „Masa do fug FP 100”. Prace te należy przeprowadzić po pierwszym szlifowaniu zgrubnym.

> Podczas wypełniania fug należy zwrócić uwagę na to, aby stosować masy do fug nie zawierające silikonu, ponieważ ślady z silikonu uniemożliwiają połączenie drewnianej podłogi z warstwą lakieru i mogą prowadzić do odspojenia lakieru.

Ostatni szlif wykańczający służy optyce

> Aby umożliwić obróbkę brzegów bez użycia nakładek, należy zdjąć listwy przypodłogowe. Jeśli nie jest to możliwe, należy spróbować obrobić obszar łączenia między podłogą a ścianą w miarę możliwości bez użycia nakładek, aby nie wpłynąć negatywnie na późniejszy wygląd.

> Zaleca się przeprowadzać wszystkie prace malarskie i tapeciarskie przed lakierowaniem, aby uniknąć późniejszego uszkodzenia świeżo polakierowanej powierzchni.

> Używając szlifierek taśmowych przy zdejmowaniu starych, bardzo grubych warstw (stara farba, olej czy lakiery z żywic sztucznych) należy pierwszy przebieg zrobić do tyłu w celu uniknięcia szybkiego zatkania się materiału szlifującego.

> W przypadku parkietu mozaikowego wszystkie przebiegi robocze należy przeprowadzać pod kątem 45 stopni, by uniknąć zeszlifowania miękkiego drewna.

Nowe podłogi

Aby otrzymać optymalną optykę po szlifowaniu, przed rozpoczęciem robót szlifierskich podłoga musi być dokładnie pozamiatana. Luźne kawałki parkietu trzeba zamocować. Jeśli w pojedynczych elementach występują widoczne uszkodzenia i odpryski drewna, należy je wymienić. Wypełnianie tych uszkodzeń miałoby później negatywny wpływ na wygląd powierzchni.

Renowacja

Do fugowania w trakcie renowacji zaleca się stosowanie roztworu szpachlówki stolarskiej na bazie rozpuszczalników, ponieważ może on bez problemu wnikać do drewna nawet w przypadku zamkniętych porów. Wystające główki gwoździ należy wbić, aby zapobiec uszkodzeniu materiału szlifującego, walca szlifierki czy też pojawieniu się iskier. W przypadku fug między poszczególnymi kawałkami drewna lub elementami można stosować różne metody.

> W przypadku wypaczonych podłóg z desek, których poszczególne elementy wykazują duże różnice w wysokości, w celu niwelacji należy pierwszy przebieg roboczy szlifierki przeprowadzić zgodnie z kierunkiem słojów drewna, aby podłoga została wstępnie wyrównana. Potem można już rozpocząć właściwe ukośne szlifowanie.

9


Zapraszamy do najlepszego systemu ochrony Twojego parkietu! Wysokiej jakości lakiery do parkietów i środki pielęgnacji Murexin sprawiają, że podłogi są błyszczące i trwałe. Ochrona powierzchni dzieli się na lakierowanie, impregnowanie i systemy olejowe lub olejowo-woskowe. Do dyspozycji są poza tym różnorodne możliwości czyszczenia i pielęgnacji.

Lakierowanie Zasadniczo rozróżnia się lakiery rozpuszczalne w wodzie oraz zawie-

rające rozpuszczalniki. W Europie od kilku lat przeważają systemy

wodne. Uzupełniają one naturalny wygląd drewna i są w większości

jednoskładnikowe, co ułatwia ich stosowanie. Lakiery zawierające rozpuszczalniki wyróżniają się co prawda wysoką trwałością, ale ze

względu na zawartość emisyjnych i szkodliwych dla zdrowia substancji, są dyskusyjne i zostały już w dużym zakresie wycofane z rynku.

Kolejną cechą różnicującą jest intensywność połysku lakieru. W zależ-

ności od preferencji stosuje się warianty jak: wysoki połysk, normalny połysk (połysk i półpołysk), półmat (jedwabisty mat) oraz mat.

Impregancja

Impregnowanie tworzy tylko cienką warstwę zużywalną, wnika jednak głębiej w drewno. Prowadzi to z reguły do większego zahartowania podłogi. Z powodu niewielkiej grubości warstwy filmu, tylko twardość użytego drewna decyduje o wytrzymałości podłogi.

Olejowanie Olejowanie podłogi jest najstarszym rodzajem końcowej obróbki powierzchni drewna. Właśnie ta długa tradycja i przyjemnie gładka powierzchnia z otwartymi porami powoduje, że olejowanie jest szczególnie lubiane jako naturalna metoda zabezpieczania i pielęgnacji.

Czyszczenie i pielęgnacja

10

Dostępnych jest wiele środków do czyszczenia i pielęgnacji podłóg parkietowych. Dzielą się one zasadniczo na te do pielęgnacji pierwszej i do pielęgnacji pełnej oraz na środki do czyszczenia bieżącego i czyszczenia gruntownego. Ważne jest, aby dobrać odpowiedni produkt do danego czyszczenia czy pielęgnacji powierzchni.


Lakierowanie w zależności od intensywności użytkowania. Przegląd systemów Murexin.

Systemy Murexin

wodne

Systemy Aqua

12 godzin 16 godzin Gel-Perfect 1-4-All

Finish

Systemy LM

rozpuszczlanikowe

NT 100 PU PU-Gel-Perfect

Impregnujący Olejowy

normale (mieszkania)

Użytkowanie

mocne (biura)

bardzo mocne (handel i użyteczność)

Lakiery Murexin są szczególnie przyjazne dla użytkownika. Systemy lakierów Murexin to kompletne rozwiązania najwyższej jakości przeznaczone do parkietów. Różne sposoby układania podłóg drewnianych pokazują Państwu, jak bardzo różnorodne produkty tworzą szeroki asortyment Murexin. W przypadku normalnego użytkowania, np.: w mieszkaniach, dzięki systemowi „12-godzin” wykonawca może tylko w ciągu 12 godzin zakończyć całą pracę. Stosując system „Gel-Perfect” do normalnego i intensywnego użytkowania, uzyskuje się optycznie perfekcyjne lakierownie dzięki poprawie mniejszych nierówności. System „1-4-All” to produkt do różnych zastosowań.

Produkt klasy premium „Aqua Nanolack NT 100”, świetnie się sprawdza podczas bardzo mocnego użytkowania, np.: salonach mieszkalnych, schodach, w halach sportowych i szkołach tańca. Ten obszerny asortyment uzupełniają preparaty do impregnacji i oleje. 11


Aqua lakiery do parkietu, do każdego rodzaju obciążeń!

Środowisko zobowiązuje: poprzez produkcję lakierów wodnych Murexin patrzy daleko w przyszłość i czuje odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, co udowadnia też w codziennej praktyce.

Produkty przyjazne dla środowiska Murexin stawia najwyższe wymagania wobec standardów technicznych i stosuje je w interesie przyjaznej dla środowiska produkcji, konsekwentnie we wszystkich procesach. Produkty o niewielkiej emisji lub zupełnie pozbawione rozpuszczalników dowodzą zaangażowania w sprawę zdrowego środowiska.

Lakiery wodne tworzą trzon nowego programu lakierów do parkietów. Gwarantują one pierwszorzędny wynik we wszystkich zastosowaniach. Produkty rozpuszczalne w wodzie oznaczane są przez Murexin określeniem „Aqua”. Również na opakowaniu znajduje się logo, wskazujące na przyjazną dla środowiska produkcję. Produkty Murexin Aqua są szczególnie przyjazne dla środowiska i nie wydzielają żadnych nieprzyjemnych zapachów. Nowe technologie i surowce doprowadziły do 12

tego, że lakiery wodne do parkietów są jeszcze lepszej jakości w zakresie trwałości mechanicznej i chemicznej niż starsze od nich lakiery, zawierające rozpuszczalniki. Stan ten odzwierciedla również sytuacja rynkowa. W Europie bowiem, lakiery wodne do parkietów objęły przewodnictwo – i jest to tendencja rosnąca. Czy mamy do czynienia z normalnym użytkowaniem w pomieszczeniach mieszkalnych czy z mocnym w biurach, czy też z bardzo mocno użytkowanymi powierzchniami w szkołach czy restauracjach: we wszystkich tych zakresach zastosowań lakiery Aqua, stanowią optymalne

rozwiązanie. Jeszcze kilka lat temu do lakierowania intensywnie używanych powierzchni stosowano tylko, co prawda nie lubiane, ale sprawdzone lakiery zawierające rozpuszczalniki. Obecnie również i do tego typu zastosowań dostępne są lakiery na bazie wody.

Składają się one z dwóch komponentów, przy czym dzięki zastosowaniu utwardzacza, osiągnięto wyższą mechaniczną wytrzymałość. Poza tym zastosowanie nowego rodzaju specjalnych surowców w sektorze lakierów otwiera całkowicie nowe możliwości. (Na ten temat zapraszamy do przeczytania naszego artykułu dotyczącego nanotechnologii na str. 20).

Można dzięki nim np. stworzyć powierzchnie dobrze zabezpieczone i odporne na brud, które pomimo tego cechuje elastyczność jaka jest niezbędna w przypadku podłóg drewnianych.


Normalne obciążenia

(powierzchnie mieszkalne)

Murexin 12 godzin System Fugenkit LV 15

Aqua Fugenkit AV 10

1-2 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

1-2 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

Grunt Uniwersalny LV 45

1 x wałkiem (ok. 1,5 – 12 h wg gatunku drewna); 2 x szpachlą

Aqualack Obiekt PO 70 2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

Aqua Specjal Grunt AV 20

1 x wałkiem (ok. 1,5 h); 2 x szpachlą (co ok.. 20 min.)

Aqualack PU 80

Aqualack Specjal PS 90

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

2 x wałkiem* (co 3,5 godz.)

> Zalety Systemu: kompletne wykonanie w ciągu 12 godzin !

Murexin Gel-Perfect-System Fugenkit LV 15

Aqua Fugenkit AV 10

1-2 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

1-2 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

Aqua Gel AV 30 1 x szpachlą (dalsze prace po: 1,5 godz.) Aqualack Obiekt PO 70 2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

Aqualack PU 80

Aqualack Specjal PS 90

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

2 x wałkiem* (co 3,5 godz.)

> Zalety Systemu: perfekcyjny efekt optyczny dzięki wypełnieniu drobnych nierówności!

Murexin 1-4-All-System Aqua Fugenkit AV 10

Fugenkit LV 15

1-2 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

Aqualack Specjal PS 90 2 x szpachlą (co 1 godz.)

Aqualack Specjal PS 90 2 x wałkiem* (co 3,5 godz.)

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

1-2 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Aqualack PU 80

Aqualack Obiekt PO 70

Aqualack PU 80

Aqualack Obiekt PO 70

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

2 x szpachlą (co 1 godz.)

2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

> Zalety Systemu: kompletne wykonanie JEDNYM produktem! W nawiasie podany został do każdego rodzaju robót również odpowiedni czas schnięcia, który musi być zachowany przed rozpoczęciem następnego etapu prac. Przy czym czas potrzebny do wykonania robót przy pomocy wałka stanowi

miarodajny okres oczekiwania do następnego etapu prac, podczas gdy czas obróbki za pomocą szpachli oznacza okres do następnego nałożenia tego samego materiału szpachlą. Czasy schnięcia podano w odniesieniu do normalnego klima-

2 x szpachlą (co 1 godz.)

2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

tu przy temperaturze 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65 %. Wyższe temperatury i bardziej suchy klimat przyśpieszają schnięcie, niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza spowalniają je. 13


Mocne obciążenia

(powierzchnie biurowe)

Murexin 16 godzin System Aqua Fugenkit AV 10

Fugenkit LV 15

1-2 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

1-2 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Aqua Specjal Grunt AV 20

Grunt Uniwersalny LV 45

1 x wałkiem (ok. 1,5 h) lub 2 x szpachlą (co ok.. 20 min.)

Aqualack Specjal PS 90 2 x wałkiem* (co 3,5 godz.)

1 x wałkiem (ok. 1,5 – 12 h wg gatunku drewna) lub 2 x szpachlą

Aqualack PU 80

Aqualack Obiekt PO 70

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

> Zalety Systemu: kompletne wykonanie w ciągu 16 godzin !

Murexin Gel-Perfect-System Aqua Fugenkit AV 10

Fugenkit LV 15

1-2 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

1-2 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Aqua Gel AV 30 2 x szpachlą (co ok. 1,5 h) Aqualack Specjal PS 90 2 x wałkiem* (co 3,5 godz.)

Aqualack PU 80

Aqualack Obiekt PO 70

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

> Zalety Systemu: perfekcyjny efekt optyczny dzięki wypełnieniu drobnych nierówności!

Murexin NT 100-System Aqua Fugenkit AV 10

Fugenkit LV 15

1 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

Aqua Specjal Grunt AV 20

1 x wałkiem (ok. 1,5 h); 2 x szpachlą (co ok.. 20 min.)

1 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Grunt Uniwersalny LV 45

1 – 2 x wałkiem (ok. 1,5 – 12 h wg gat. drewna); 2 x szpachlą

Aqua Gel AV 30

2 x szpachlą (co ok. 1,5 h)

Aqua Nanolack NT 100 2 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

> Zalety Systemu: najlepsze efekty przy mocnych obciążeniach! W nawiasie podany został do każdego rodzaju robót również odpowiedni czas schnięcia, który musi być zachowany przed rozpoczęciem następnego etapu prac. Przy czym czas potrzebny do wykonania robót przy pomocy wałka stanowi 14

miarodajny okres oczekiwania do następnego etapu prac, podczas gdy czas obróbki za pomocą szpachli oznacza okres do następnego nałożenia tego samego materiału szpachlą. Czasy schnięcia podano w odniesieniu do normalnego klima-

tu przy temperaturze 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65 %. Wyższe temperatury i bardziej suchy klimat przyśpieszają schnięcie, niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza spowalniają je.


Bardzo mocne obciążenia W nawiasie podany został do każdego rodzaju robót również odpowiedni czas schnięcia, który musi być zachowany przed rozpoczęciem następnego etapu prac. Przy czym czas potrzebny do wykonania robót przy pomocy wałka stanowi

(powierzchnie handlowe i użyteczność publiczna)

miarodajny okres oczekiwania do następnego etapu prac, podczas gdy czas obróbki za pomocą szpachli oznacza okres do następnego nałożenia tego samego materiału szpachlą. Czasy schnięcia podano w odniesieniu do normalnego klima-

Murexin NT 100-System Aqua Fugenkit AV 10

tu przy temperaturze 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65 %. Wyższe temperatury i bardziej suchy klimat przyśpieszają schnięcie, niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza spowalniają je.

Fugenkit LV 15

1 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

1 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Aqua Specjal Grunt AV 20

Grunt Uniwersalny LV 45

1 x wałkiem (ok. 1,5 h) lub 2 x szpachlą (co ok.. 20 min.)

1 x wałkiem (ok. 1,5 – 12 h wg gatunku drewna) lub 2 x szpachlą

Aqua Nanolack NT 100

3 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

> Zalety Systemu: najlepsze efekty przy mocnych obciążeniach!

Murexin NT 100-Gel-Perfect-System Aqua Fugenkit AV 10

Fugenkit LV 15

1 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

1 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Aqua Specjal Grunt AV 20

Grunt Uniwersalny LV 45

1 x wałkiem (ok. 1,5 h) lub 2 x szpachlą (co ok.. 20 min.)

1 x wałkiem (ok. 1,5 – 12 h wg gatunku drewna) lub 2 x szpachlą

Aqua Gel AV 30 2 x szpachlą (co ok. 1,5 h) Aqua Nanolack NT 100

3 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

> Zalety Systemu: najlepsze efekty przy mocnych obciążeniach, perfekcyjny efekt optyczny!

Podłogi sportowe

(sale gimnastyczne)

Murexin NT 100 - Podłogi sportowe - System Aqua Fugenkit AV 10

1 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

Fugenkit LV 15

1 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Aqua Specjal Grunt AV 20 1 x wałkiem (ok. 1,5 h) lub 2 x szpachlą (co ok. 20 min.) Durlin Farba do linii 1 x wałkiem Aqua Nanolack NT 100

3 x wałkiem* (co 4,5 godz.)

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

> Zalety Systemu: spełnia wytyczne normy dla podłóg sportowych DIN 18 032!

15


Jeśli rozpuszczalnikowe lakiery do parkietu, to tylko zgodne z normami ochrony środowiska!

Dla wykonawców mających nadal zaufanie do stosowania lakierów zawierających rozpuszczalniki, Murexin oferuje również i dla nich różne systemy.

Pomimo ciągłych ulepszeń, jakim poddawane są wodne lakiery, wielu wykonawców stosuje konsekwentnie lakiery zawierające rozpuszczalniki. Powód: one po prostu sprawdziły się na przestrzeni wielu lat. Od 1.1.2007 roku m.in. wobec lakierów zostały wprowadzone obostrzenia związane ze zredukowaniem VOC*. Reguluje to dyrektywa 2004/42/WE parlamentu europejskiego w spra-wie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakie-rach. W zależności od danego poziomu redukcji, zawartości VOC* zgodnie z tabelą , zostaną one zaopatrzone w następujące informacje:

16

Aby sprostać potrzebom naszych klientów, w naszej ofercie posiadamy także lakiery zawierające rozpuszczalniki. Chcemy w ten sposób zaoferować naszym klientom sprawdzony produkt do lakierowania podłóg intensywnie użytkowanych. 1. Nazwa podkategorii, do której produkt należy oraz wartość graniczna VOC, zgodna z tabelą, podana w g/l, która obowiązuje w danym czasie dla tej podkategorii. 2. Maksymalna zawartość VOC w produkcie gotowym do użycia podana w g/l. Te informacje podajemy na opakowaniu w języku polskim. Są one umieszczone w trwały, wyraźnie widoczny i czytelny sposób. *VOC z ang. VOC to Volatile Organic Compound = Lotne Związki Organiczne.

Takie produkty spełniają oczywiście obowiązujące wytyczne dotyczące środowiska. W przypadku powłok lakierniczych decydujące są tak zwane wytyczne VOC, które określają maksymalną zawartość VOC w danym produkcie.

Murexin myśli o jutrze Chcemy być szczerzy wobec Państwa i wobec siebie: aby móc zagwarantować określone właściwości danego produktu, muszą niestety zostać zastosowane materiały, które przyczyniają się do powstawania ozonu. Wartości graniczne dotyczące stosowania tych lotnych związków są przez ustawodawcę ściśle określone w rozporządzeniu dotyczącym rozpuszczalników. Oczywiście wszystkie produkty Murexin spełniają te wymagania, które z dniem 1.1. 2010 dla dobra środowiska zostaną po raz kolejny zaostrzone.


Bardzo mocne obciążenia W nawiasie podany został do każdego rodzaju robót również odpowiedni czas schnięcia, który musi być zachowany przed rozpoczęciem następnego etapu prac. Przy czym czas potrzebny do wykonania robót przy pomocy wałka stanowi

(systemy rozpuszczalnikowe)

miarodajny okres oczekiwania do następnego etapu prac, podczas gdy czas obróbki za pomocą szpachli oznacza okres do następnego nałożenia tego samego materiału szpachlą. Czasy schnięcia podano w odniesieniu do normalnego klima-

Murexin PU-System

tu przy temperaturze 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65 %. Wyższe temperatury i bardziej suchy klimat przyśpieszają schnięcie, niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza spowalniają je.

Fugenkit LV 15

1 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Grunt Uniwersalny LV 45

1 x wałkiem (ok. 1,5 – 12 h wg gatunku drewna) lub 2 x szpachlą

Systemlack 2K PU 95

2 – 3 x wałkiem (co ok. 5 h)

* lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

> Zalety Systemu: intensywne przyciemnienie!

Murexin PU-Gel-Perfect-System

Fugenkit LV 15 1 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.) Systemlack 2K PU 95 1 x wałkiem (ok. 5 h*), * lekki szlif Grunt Gel LV 35 1 – 2 x szpachlą (po ok. 35 min.) Systemlack 2K PU 95 1 x rollen (ok. 5 h)

> Zalety Systemu: bardzo intensywne przyciemnienie i perfekcyjny efekt optyczny!!

Podłogi sportowe

(sale gimnastyczne)

Lakier Impregnujący IS 75 Aqua Fugenkit AV 10

1 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

Fugenkit LV 15

Grunt Uniwersalny LV 45

1 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

1 x wałkiem (ok. 1,5 – 12 h wg gatunku drewna) lub 2 x szpachlą

Lakier Impregnujący IS 75 2 x wałkiem (co ok. 12 h) * lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

> Zalety Systemu: intensywne przyciemnienie, przeciwpoślizgowa powierzchnia i wygodna praca z produktem! 17


Dla Państwa! Długowieczna podłoga z Murexin!

Lakierowanie chroni podłogi drewniane przed wnikaniem cieczy i kurzu, z tego powodu ważne aby Państwa podłoga była profesjonalnie czyszczona i pielęgnowana. Murexin oferuje również produkty do gruntownego i bieżącego czyszczenia oraz do pierwszej a także pełnej pielęgnacji. W profesjonalnym czyszczeniu i pielęgnacji podłóg drewnianych odróżnia się czyszczenie gruntowne, czyszczenie bieżące, pielęgnację pierwszą i pielęgnację pełną. Warto wiedzieć, że lakier osiąga swoje właściwości ochronne po około dziesięciu dniach od jego nałożenia. W praktyce sprawdza się zasada, że im bardziej chroniona jest podłoga w ciągu pierwszych dni po polakierowaniu, tym większa jest żywotność lakieru. Ważne:

> Na świeżo polakierowane podłogi drewniane można wchodzić najwcześniej 1 dzień po lakierowaniu.

> Pierwszą pielęgnację podłogi można przeprowadzić najwcześniej po 2 – 3 dniach.

> W pierwszym tygodniu nie należy kłaść żadnych dywanów. Meble i inne ciężkie wyposażenie należy ostrożnie wnieść najwcześniej po pierwszej pielęgnacji i przykleić filcowe podkładki

Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych

Pierwsza pielęgnacja i pełna pielęgnacja: podczas gdy pierwsza pielęgnacja parkietu odbywa się przed jego początkowym , bardziej intensywnym użytkowaniem, to pełna pielęgnacja odbywa się po każdym gruntownym czyszczeniu. Do pielęgnacji używa się wówczas albo Płyn do pielęgnacji parkietu AP 20 albo Parkett Polish LP 35, które są równomiernie i cienko nakładane na powierzchnię za pomocą miękkiej szmatki lub pada.

Czyszczenie bieżące: Pod tym pojęciem rozumie się regularne czyszczenie podłogi. Jest ono przeprowadzane za pomocą mopa, szczotki z miękkiego włosia albo odkurzacza. W razie potrzeby należy przetrzeć podłogę dobrze wyciśniętą szmatką, dodając przy tym do wody ok. 3% Płyn do pielęgnacji parkietu AP 20 lub 1 – 2 % Środek do czyszczenia parkietu AP 10.

> Pełną gotowość do użytkowania lakierowana podłoga osiąga najwcześniej po 7 – 10 dniach.

Czyszczenie i pielęgnacja podłóg olejowanych

Podłogi olejowane Olejem Impregnującym IP 90 mogą także później być olejowane przy użyciu IP 90. Jednak wtedy w międzyczasie nie wolno stosować ani środka do czyszczenia gruntownego, ani innego środka pielęgnującego. Pierwsza pielęgnacja i pełna pielęgnacja: Przeprowadzane są one przy użyciu Aqua Olej AP 90, który rozprowadza się bardzo cienko i równomiernie przy użyciu miękkiej szmatki lub pada.

Czyszczenie bieżące: Do bieżącego czyszczenia i jednoczesnej pielęgnacji należy dodać do wody ok. 2 – 3 % Aqua Olej AP 90 i podłogę przetrzeć dobrze wyciśniętą szmatką.

Czyszczenie gruntowne: Jest ono potrzebne, gdy na podłodze wystąpią zabrudzenia, które nie dają się usunąć podczas czyszczenia bieżącego. Należy wówczas dodać do wody 10 –15 % Środka do czyszczenia parkietu AP 10 i przetrzeć podłogę dobrze wyciśniętą szmatką.

Czyszczenie gruntowne: Do czyszczenia gruntownego używamy Środek do czyszczenia parkietu AP 10, analogicznie jak przy podłogach lakierowanych. W przypadku podłóg olejowanych takie czyszczenie jest konieczne, gdy uformują się warstwy brudnego wosku, których nie daje się usunąć podczas czyszczenia bieżącego.

w zależności od stanu, jedak

w zależności od stanu, jednak

w zależności od stanu, jedak

minimum 2 x / tydzień

min. co 6–12 miesięcy

Użytkowanie

Normalne Mocne

Bardzo mocne 18

Czyszczenie bieżące

minimum co 8–14 dni codziennie

Czyszczenie gruntowne

Użytkowanie

minimum co 12 miesięcy

Normalne

minimum co 3–6 miesięcy

Bardzo mocne

Mocne

Pielęgnacja pełna

minimum co 6–10 tygodni minimum 1 x / miesiąc minimum 1 x / tydzien

Czyszczenie gruntowne

w zależności od stanu, jednak

minimum 1 x rok

minimum 1–2 x rok minimum 2 x rok


Impregnacja Impregnaty są rozrzedzone i wnikają w powierzchnię drewna, powodując wzmocnienie powierzchni i uodpornienie drewna na zarysowania i uszkodzenia.

Impregnaty bazują przeważnie na rozrzedzonych jedno komponentowych żywicach uretanowo-alkidowych lub poliuretanowych. Uzyskuje się dzięki nim twardo-elastyczne pod względem rozciągania powierzchnie i stosuje się je do powierzchni intensywnie użytkowanych, np. do podłóg sportowych lub tanecznych.

Lakier Impregnujący IS 75

W przypadku impregnowanych podłóg parkietowych obciążenie użytkowe jest przejmowane bezpośrednio przez drewno. Dzięki wyjątkowemu oddziaływaniu w głąb, impregnowanie sprawdziło się w zastosowaniu do drewna egzotycznego.

Aqua Fugenkit AV 10

Fugenkit LV 15

1 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

1 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Lakier Impregnujący IS 75 2 x wałkiem (co ok. 12 h) * lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru!

> Zalety Systemu: intensywne przyciemnienie, przeciwpoślizgowa powierzchnia i wygodna praca z produktem!

Olejowanie

Woskowanie i olejowanie stanowi najstarszą metodę zabezpieczania powierzchni podłogi. Systemy olejowe i olejowowoskowe nie tworzą filmu lecz wnikają w strukturę drewna. Oleje utworzone są na bazie naturalnych surowców, są neutralne pod względem zapachu i zawierają tylko niewielkie ilości rozpuszczalników lub nie zawierają ich wcale. Bardzo gładka, neutralna powierzchnia z otwartymi porami wpływa pozytywnie na klimat w pomieszczeniu dzięki swobodnej regulacji wilgotności podłogi drewnianej.

Olej Impregnujący IP 90 Aqua Fugenkit AV 10

Fugenkit LV 15

1 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

1 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Olej Impregnujący IP 90

1 – 2 x rozprowadzić padem polerskim (wysychanie ok. 8 – 10 h)

> Zalety Systemu: przyjazna dla środowiska ochrona i pielęgnacja dzięki naturalnym olejom i woskom! 19


Odkryj nieskończone światy nanotechnologii!

Nanotechnologia otwiera liczne możliwości w zakresie np.: techniki medycznej, przemysłu chemicznego czy techniki komunikacji i informacji oraz stanowi podstawę wielkich wizji przyszłości. Już od lat nanocząsteczki stosowane są w kosmetykach, tekstyliach, środkach czystości, w filtrach, farbach oraz w systemach zabezpieczania podłóg, a nawet używane są jako dodatki do żywności. Nanocząsteczki różnią się znacznie od tradycyjnych materiałów co do swoich właściwości optycznych, elektrycznych i magnetycznych, a także jeśli chodzi twardość, lepkość i topliwość. Dzięki temu nanotechnologia wkroczyła również do przemysłu budowlanego. Pojęcie nanotechnologii Technologia opiera się na działaniu nanocząsteczek, które są rozprowadzane równomiernie w materiałach lub nanoszone jako warstwy. Nanocząsteczki czy nanostrukturalne spoiwa mają wielkość od 1 do 100 nanometrów. Warstwy zawierające nanostruktury znajdują się także w naturze. Ogromne wrażenie robią np. efekty obserwowane na powierzchni liści lotosu. Roślina ta jest w religiach azjatyckich symbolem czystości, ponieważ nie tylko woda, ale także lepkie substancje jak miód czy nawet kleje osuwają się kroplami z jej liści przy najmniejszym ich nachyleniu. Wydaje się, że również inne zabrudzenia można z niej usunąć przez zwykłe spłukanie. W sumie ponad 20.000 gatunków roślin chroni się w ten sposób przed wywołującymi choroby drobnoustrojami, jak np. grzyby i bakterie.

Efekt lotosu Efekt ten po raz pierwszy został poddany badaniom naukowym w latach 70-tych na Uniwersytecie w Bonn. Od 1992 roku na jego określenie zaczęto używać wyrażenia „efekt lotosu”. Badacze wywodzą efekt ten z właściwości strukturalnych komórek liści tej rośliny. Znajdują się w nich małe wybrzuszenia, na których są nanokryształy woskowe o ekstremalnych właściwościach hydrofobowych. Kropla wody nie ma prawie punktów kontaktowych z powierzchnią. Kiedy się stacza, zabiera ze sobą cząsteczki brudu, ponieważ na tej szczególnej powierzchni komórkowej brud trzyma się bardziej wody niż podłoża.

Podobny optycznie, ale oparty na innych zasadach, niż efekt lotosu, jest efekt „easy-to-clean“. Polega on na hydrofobowych i lipidofobowych właściwościach warstw chemicznych, które mogą na przykład mieć strukturę podobną do teflonu. Szczególne cechy tych powierzchni zostały już przetworzone przez liczne firmy za pomocą nanotechnologii w konkretne produkty. Paleta obejmuje całą gamę produktów, od farb fasadowych i środków do czyszcze-

20

nia szkła, przez lakiery i dachówki aż do hydrofobowych ubrań. W oparciu o tę technologię powstały również produkty z zakresu lakierów do parkietów oraz środków do ich pielęgnacji.

Nieograniczone możliwości W przemyśle farb i lakierów widoczne są dwa trendy w zakresie nanotechnologii. Z jednej strony nieorganiczne nanocząsteczki dodawane są do lakierów lub są w nich bezpośrednio rozprowadzane, przez co osiąga się na przykład ekstremalną wytrzymałość na zadrapania, odporność na promienie UV i dużą łatwość czyszczenia. Z drugiej strony można produkować nanostrukturalne spoiwa lakierowe o różnych zmiennych cechach. Łączą one w sobie zalety spoiw organicznych (możliwość różnorodnych zastosowań oraz prostota w użyciu) oraz nieorganicznych (twardość, odporność chemicznatr), a także wykazują inne zalety.

Murexin Aqua Nanolack NT 100

Dwukomponentowy lakier z efektem Nanotec. Dzięki technologii bazującej na nanocząsteczkowych żywicach poliuretanowych w fazie wodnej, uzyskuje on wspaniały rozpływ i posiada ekstremalnie dużą odporność na ścieranie i zarysowanie oraz świetną odporność chemiczną. Klasa C wg ÖNORM C 2354. Zużycie: Wałek: 1 l wystarcza na ok. 10 – 12 m² Szpachla: 1 l wystarcza na ok. 30 – 35 m²

> najbardziej polecany lakier z oferty Murexin > do bardzo mocno użytkowanych pomieszczeń > daje łatwą w czyszczeniu i nie przyjmującą zabrudzeń powierzchnię > odporny na ścieranie i elastyczny > na podłogi sportowe wg DIN 18032-2 > jedyna bazująca na wodzie alternatywa dla rozpuszczalnikowych systemów 2K PU


Najlepsze produkty Przygotowanie

Masa do fug FP 100

Bez silikonów i rozpuszczalników. Twardo-elastyczna, szybkoschnąca, szlifowalna masa do fug na bazie akrylu. Do zamykania szerokich fug w parkiecie i listwach przypodłogowych. Zużycie: wg potrzeb

> masa do fug do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych > dostępna w wielu kolorach jak: jasny i ciemny dąb, buk, klon/jesion, mahoń, azobe/teak

Aqua Fugenkit AV 10

Wodne spoiwo do wymieszania z pyłem drzewnym po szlifowaniu wyrównawczym i wypełniania fug pomiędzy klepkami parkietu. Do ubytków i szczelin wszelkich podłóg drewnianych. Uwaga: nie stosować do drewnianej kostki brukowej i podłóg dylowych. Zużycie: 1 l wystarcza na ok. 20 m²

Fugenkit LV 15

Rozpuszczalnikowe spoiwo do wymieszania z pyłem drzewnym po szlifowaniu wyrównawczym i wypełniania fug pomiędzy klepkami parkietu. Do ubytków i szczelin wszelkich podłóg drewnianych. Uwaga: nie stosować do drewnianej kostki brukowej i podłóg dylowych. Zużycie: 1 l wystarcza na ok. 7 m²

> wysoka zdolność wypełniania > neutralny zapach > wysoka przyczepność > bezrozpuszczalnika > bardzo szybkie wysychanie (30 – 45 min.)

> szybko schnący > wysoka przyczepność i zdolność wypełniania > nadaje się do wodnych i rozpuszczalnikowych produktów

Aqua Specjal Grunt AV 20

Grunt Uniwersalny LV 45

Wysoko jakościowy podkład lakierniczy na bazie wodnej dyspersji polimerów. Zabezpiecza przed wpływaniem lakieru do fug i zapobiega efektowi bocznego sklejania klepek. Pod wszystkie wodne lakiery Murexin.

Zużycie: Wałek: 1 l wystarcza na ok. 7 – 8 m² Szpachla: 1 l wystarcza na ok. 20 – 25 m²

> szybko wysycha (1,5 h) > zmniejsza sklejanie boczne > wodorozceińczalny

> bardzo wydajny (~ 25 m2/l) > przyjazny dla środowiska

Szybko schnący podkład lakierniczy na bazie wysokojakościowych polimerów w rozpuszczalniku, do wszystkich rodzajów parkietów (równiez egzotycznych) i pod wszystkie rodzaje lakierów Murexin. Zużycie: 1 l wystarcza na ok. 10 – 12 m²

> bardzo szybkie wysychanie > intensywne przyciemnienie > idealny na problematyczne drewno („egzotyki“) > bardzo wygodny w obróbce

Aqua Gel AV 30

Grunt Gel LV 35

> szybko wysycha (ok. 1,5 h) > grunt i masa wypełniająca w jedym > zapewnia perfekcyjne efekty optyczne polakierowanej podłogi

> szybko schnący > łatwy w nakładaniu i obróbce > daje dobre efekty optyczne

Szybko schnący, galaretowaty grunt i żel międzywarstwowy z wysoką zdolnością do wypełniania. Do nakładania szpachlą, pod wszystkie wodne lakiery Murexin. Zużycie: 1 kg wystarcza na ok. 15 – 20 m2 jako grunt 1 kg wystarcza na ok. 30 – 35 m2 jako warstwa pośrednia

Szybko schnący, wygodny w obróbce, gunt żelowy na bazie żywic sztucznych z łagodnym rozpuszczalnikiem. Zapewnia ładne efekty optyczne, szczególnie polecany do zastosowania z lakierem Systemlack 2K PU 95. Zużycie: Szpachlą: 1 l wystarcza na ok. 20 – 25 m²

21


Najlepsze produkty Lakiery

Aqualack Specjal PS 90

Wodny, jednokomponentowy lakier do parkietu z ekstremalnie wysoką odpornością na powstawanie rys i ścieranie, dobrym wypełnianiem nierówności oraz o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Spełnia klasę C wg ÖNORM C 2354. Zużycie: Wałek: 1 l wystarcza na ok. 10 – 12 m² Szpachla: 1 l wystarcza na ok. 30 – 35 m²

> najwyższa klasa ścieralności C wg ÖNORM C 2354 > wysoka odporność na zarysowanie > 1-komponentowy > dostępny również w wysokim połysku

Aqualack PU 80

Wodny, jednokomponentowy lakier do parkietu na bazie żywic poliuretanowo-akrylowych, z wysoką odpornością na rysy i ścieranie. Spełnia klasę C wg ÖNORM C 2354. Zużycie: Wałek: 1 l wystarcza na ok. 10 – 12 m² Szpachla: 1 l wystarcza na ok. 30 – 35 m²

> jednokomponentowy, lekki w lakierowaniku > przyjazny dla środowiska > bardzo dobra odproność na rysy i ścieranie > najwyższa klasa ścieralności C wg ÖNORM C 2354

Aqualack Obiekt PO 70

Wodny, 1-komp. lakier do parkietu na bazie żywic akrylowych, z dobrą odpornością mechaniczną i chemiczną. Spełnia klasę B wg ÖNORM C 2354. Zużycie: Wałek: 1 l wystarcza na ok. 10 – 12 m² Szpachla: 1 l wystarcza na ok. 30 – 35 m²

> wysokojakościowa baza PU-Akryl > dobra odproność na rysy i ścieranie > już po 4,5 h dalsza obróbka

> 1-komponentowy > wysoka odporność > przyjazny dla środowiska

Lakier Impregnujący IS 75

Jednokomponentowy, o łagodnym zapachu rozpuszczalnika, do lakierowania parkietów wielkowymiarowych, desek podłogowych, podłóg sportowych, bruku drewnianego z drewna miękkiego i twardego. Nie zawiera formaldehydu. Zużycie: Wałek: 1 l wystarcza na ok. 8 – 12 m² nanoszenie maksymalnie w 2 warstwach

> głębokie wnikanie > intensywne przyciemnienie > antypoślizgowy

> również na ogrzewane podłogi > o niewielkim sklejaniu bocznym > o niewielkim zapachu

Systemlack 2K PU 95

2-komponentowy, rozpuszczalnikowy, reaktywny lakier na bazie żywic poliuretanowych. Szczególnie zalecany do bardzo mocno użytkowanych parkietów i innych podłóg drewnianych w halach, salach tanecznych, schodach. Zużycie: Wałek: 1 l wystarcza na ok. 7 – 10 m²

> na bardzo mocno użytkowane powierzchnie > bardzo dobra odproność na rysy i ścieranie > nie zawiera formaldehydu

Farba do malowania linii Durlin Seidenmattlack MIX

Farba do malowania linii i pól na lakierowanych podłogach sportowych. Do stosowania w połączeniu z IS 75 lub NT 100. Farbę stosuje się pomiędzy warstwami powłoki lakierniczej. Zużycie: Wałek: 0,7 l wystarcza na ok. 4 – 6 m²

> trwale elastyczna > odporna na drgania > szybko schnąca 22

> jednokomponentowa > wysoka udarność > na bazie żywic sztucznych


Najlepsze produkty Pielęgnacja i czyszczenie

Usuwanie największych zanieczyszczeń odbywa się przez zamiatanie szczotką lub odkurzanie odkurzaczem. Podczas czyszczenia parkietu nie wolno go nigdy nadmiernie namaczać. W zależności od intensywności użytkowania powierzchnia ulega naturalnemu zużyciu. Odpowiednia pielęgnacja olejowanych, impregnowanych lub lakierowanych powierzchni została określona w normie DIN 18 356. Pielęgnacja oznacza nałożenie środka pielęgnującego, niezbędnego do podtrzymania trwałości zastosowanego zabezpieczenia powierzchni. Środek pielęgnujący ma chronić powierzchnię przed ścieraniem i zużyciem. W przypadku zastosowania niewłaściwych środków pielęgnujących i czyszczących na parkiecie mogą powstać szkody, a gwarancja może wygasnąć.

Olej Impregnujący IP 90

Bezrozpuszczalnikowy, bazujący na naturalnych surowcach olej z woskiem do impregnowania parkietów i podłóg drewnianych. Świetnie podkreśla kontrast drewna przy delikatnym przyciemnieniu. Najlepiej wygląda na gatunkach dąb, jesion, większość egzotyków. Kolor naturalny. Zużycie: 1 l wystarcza na ok. 20 – 25 m²

> produkowany na bazie przyjaznych dla środowiska, naturalnych olejów i wosków > dla naturalnej ochrony drewna > bardzo wydajny

Olej Impregnujący IP 90 / kolor

Barwiony Olej Impregnujący IP 90 w kolorach: > ocker (ochrowy) > azobe > rauch (przypalany) > lachs (łososiowy) > eiche (dębowy) > schwarz (czarny) > inne kolory możliwe na zamówienie Zużycie: 1 l wystarcza na ok. 20 – 25 m²

> produkowany na bazie przyjaznych dla środowiska, naturalnych olejów i wosków > daje satynowy wygląd > bardzo wydajny > dla naturalnej ochrony drewna

Parkett Polish LP 35

Zmniejszający śliskość środek pielęgnacyjny do parkietu. Produkt o konsystencji mleczka do łatwego nakładania i polerowania podłóg. Do pielęgnacji nie zabezpieczonych, lakierowanych, impregnowanych i olejowanych parkietów. Zwiększa antypoślizgowość podłogi. Zużycie: 1 l wystarcza na ok. 30 – 50 m²

> do bardzo mocno obciążanych podłóg > ochrona i pielęgnacja w jednym > do pielęgnacji nie zabezpieczonych, lakierowanych, impregnowanych i olejowanych podłóg drewnianych

Płyn do pielegnacji parkietu AP 20

Do pierwszego zakonserwowania oraz bieżącego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich lakierowanych parkietów. Zmniejsza przeciwpoślizgowość powierzchni. Zużycie: 1 l wystarcza na ok. 30 – 50 m²

> bez rozpuszczalników, o łagodnym zapachu > do pierwszego zakonserwania i regularnego czyszczenia oraz pielęgnacji lakierowanych parkietów

Środek do czyszczenia parkietu AP 10

Kompozycja na bazie bardzo łagodnych rozpuszczalników alkoholowych do czyszczenia silnych zabrudzeń a także do usuwania warstw ochronnych z AP 20. Zużycie: ok. 0,1 – 0,5 l na 1 litr wody

> mocne zabrudzenia bez rozcieńczania > zwykłe zabrudzenia do rozcieńczania z wodą

Olej Pielęgnacyjny AP 90

Bezbarwne, mleczko zawierające wosk, wodorozcieńczalne. Do pierwszego zakonserwowania oraz bieżącego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich olejowanych i woskowanych parkietów. Tworzy antypoślizgową powierzchnię. Zużycie: 1 l wystarcza na ok. 10 – 15 m²

> zapobiega tworzeniu się śladów i zabrudzeń na parkiecie > wysycha bez polerowania, nie przyjmuje brudu > przyjazny dla środowiska, zawierający wosk 23


www.murexin.com Murexin Polska sp. z o.o. Siedziba Zarządu: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A Tel.: +48 22 / 884 77 55, Fax: +48 22 / 814 53 31 e-mail: biuro@murexin.pl, www.murexin.pl

Ungarn: Murexin Kft. H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2. Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36 E-Mail: murexin@murexin.hu, www.murexin.hu

Tschechien: Murexin spol. s r.o. CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679 Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721 E-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.cz

Slowakei: Murexin-Austrotherm spol. s r. o. SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11 Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220 E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.sk

Austria: Murexin AG (Zentrale): A-2700 Wiener Neustadt Franz von Furtenbach Straße 1 Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187 E-Mail: info@murexin.com, www.murexin.com

Biuro Handlowe: 53-236 Wrocław, ul. Grabiszyñska 241 D tel.: +48 71 / 363 11 29, fax: +48 71 / 363 11 26 e-mail: biuro@murexin.pl, www.murexin.pl

Slowenien: Murexin d.o.o. SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21 E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

Serbien: Murexin d.o.o. SRB-11000 Beograd – Zvezdara, Radojke Lakić 24 Tel.: +381/11/242 21 33 E-Mail: info@murexin.rs, www.murexin.rs

Russland: OOO Murexin (Murexin GmbH.) 141980 Dubna, Moscow Region ul. Universitetskaya 11, Russian Federation Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79 E-Mail: info@murexin.ru, www.murexin.ru

Frankreich: Murexin A.G. 57075 Metz, Cedex 3 4, rue Marconi - BP 25180 Tel.: + 33 (0) 3 87 20 10 31 www.murexin.com

Schweiz: Murexin AG CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20 Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33 E-Mail: info@murexin.ch, www.murexin.ch

Benelux: Murexin Benelux BTC, B-9270 Laarne, Heirweg 196 Tel.: +32/9/355 87 27, Fax: +32/9/355 30 87 E-Mail: info@murexin.be, www.murexin.be

Zastrzegamy możliwość błędów składu i druku. Wydanie: 06/2009 Zwracamy uwagę na to, że użyte zdjęcia mają funkcję symboliczną i pokazane na nich obiekty nie muszą być wyposażone w nasze produkty, ale stanowią jedynie przykłady obszarów zastosowania, chyba że zostały wyraźnie wskazane jako obiekty referencyjne.

KLT_Lakiery_do_parkietu_Murexin_PL  

KLT_Lakiery_do_parkietu_Murexin_PL