Page 1

Serpomin EF Lättarbetat fasadsystem med mineraliskt tunnputs på mineralull.

Serpomin EF Lättarbetat fasadsystem med mineraliskt tunnputs på mineralull. Ingår i SERPO Fasadsystem EF


Serpomin EF har både putsens och mineralullens fördelar Rejält, elastiskt tunnputsskikt närmast mineralullen Putsskiktet har en speciell sammansättning som gör det motståndskraftigt och smidigt för att minimera risken för sprickbildning vid stomrörelser. Beteckningen EF står för just den egenskapen (E=elastic, F=fibrer). Skiktet appliceras och härdar i stort sett som traditionell puts. Torrt och tryggt Ytskiktet är av antingen silikat, silikonharts eller akrylat. Det är hydrofoberande, dvs ogenomsläppligt för vatten som kommer utifrån. Den fukt som kan finnas innanför ytskiktet kan däremot tränga ut på samma sätt som hos exempelvis moderna fritidskläder. Snabbt, säkert och ekonomiskt Mineralullen kan ha en tjocklek på 20-180 m m beroende på isoleringskraven. Putsskiktet appliceras direkt på mineralullen och nätet trycks snabbt och enkelt in i skiktet. Snabbheten och enkelheten bidrar naturligtvis i hög grad till Serpomin EF:s goda ekonomi. Miljövänligt system Serpomin EF kräver mycket liten bearbetning. Arbetet blir därför mindre dammigt och bullrande. Alla ingående beståndsdelar är miljödeklarerade och följer maxits stränga miljökrav. maxit är dessutom certifierat enligt ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14001. Isolerad och putsad fasad snabbt Ibland är kraven på snabb produktion av isolerad eller tilläggsisolerad fasad extra höga. Då är en tunnputsad fasad ett alternativ. Serpomin EF har tagits fram för att motsvara högt ställda krav på funktion och estetik. Du får en motståndskraftig fasad med putsens unika känsla och egenskaper. Systemet är anpassat för både nyproduktion och renovering. Beprövad putsteknik Tack vare putsbruket SERPO 261 Putsbruk EF arbetar du med samma beprövade teknik som vid alla andra putsarbeten. Lika snabbt, smidigt och säkert. Systemet ger samma fina resultat som maxits övriga putssystem.

100 års erfarenhet av putsmetoder Puts har unika egenskaper vid såväl appliceringen som under brukstiden och det estetiska värdet är odiskutabelt – i alla trender, alla väder och på alla typer av byggnader. Komplett sortiment av putssystem maxits putssystem täcker alla behov för putsbeklädnad, målning och isolering av fasader. Förutom Serpomin EF finns också cellplastbaserade system och renoveringssystem. I maxits sortiment hittar du också marknadens mest beprövade produkter för traditionell putsning, inklusive ytputser och putsfärger.


Fästelement finns i tre olika utföranden för perfekt anpassning till varje underlag och byggmetod både för nyproduktion och enovering.

SERPO 394 Röd För genomsticksmontage. För underlag av lättbetong, lättklinker och håltegel såväl i nyproduktion som vid tilläggsisolering. Expansionsspikens skalle med nylonöverdrag garanteras en minimering av köldbryggeeffekten, samt erbjuder ett säkert korrosionsskydd.

Befintlig vägg SERPO 398 MW-skiva alt. SERPO 399 EPS-skiva SERPO 394 EF Röd SERPO 395 EF Svart SERPO 396 EF Vit SERPO 261 Putsbruk EF SERPO 397 EF-nät Ytskikt SERPO EF Ytputser MAXIT Ytputser och putsfärger

SERPO 395 Svart För genomsticksmontage. För underlag av betong och massivt tegel i såväl nyproduktion som vid tilläggsisolering. Expansionsspikens skalle med nylonöverdrag garanteras en minimering av köldbryggeeffekten, samt erbjuder ett säkert korrosionsskydd.

SERPO 396 Vit För genomsticksmontage. För underlag av trä eller skivmaterial i såväl nyproduktion som vid tilläggsisolering. Expansionsspikens skalle med nylonöverdrag garanteras en minimering av köldbryggeeffekten, samt erbjuder ett säkert korrosionsskydd.


Mars 2006

Miljoner m2 erfarenhet maxit AB och SERPO putsprodukter, med mer än 100 års erfarenhet, är Sveriges ledande fasadputsspecialist. Vår filosofi är att erbjuda produkter baserade på naturmaterial, som garanterar lång livslängd och som åldras vackert, samt en beprövad teknik, som bygger på vår långa erfarenhet och vår ständiga strävan att kontrollera, forska och utveckla. Vår ambition är att ge marknaden det allra bästa av vårt kunnande inom fasadputs vid såväl renovering som vid nyproduktion. Som stöd till våra samarbetspartners, myndigheter, arkitekter, konsulter, byggherrar, byggföretag och putsentreprenörer, erbjuder vi anpassade utbildningar. Våra kunskaper är till för dig och för att vi tillsammans ska föra vidare en viktig byggtradition. maxit AB är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

maxit AB Box 707, Gårdsvägen 18 169 27 Solna Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Serpomin EF  

Serpo múrkerfi

Advertisement