Page 1

.

TURlZM, OTEL, OKUL, MUTFAK . . ve DENlZLl ….…..tek kelimeyle……...

Turizm öğrencilerinin gözünden “turizm, otel, mutfak ve denizli” kavramlarının değerlendirilmesi 2012


Başlangıç Hiçbir özel yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım. Albert Einstein

Bu çalışma turizm bölümünde okuyan öğrencilerin bazı kavramlar hakkında neler düşündüğünü bilimsel olmayan bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın yapılmasındaki temel motivasyon “merak”tır. Turizm ile ilişkili olabilecek birkaç kelime, öğrencilerin okulları ve yaşadıkları yer ile ilgili birer kelimeden oluşan toplamda beş kelimenin öğrencilerinin zihninde neler çağrıştırdığı temelinden hareketle yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda paylaşılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler sekiz sorudan oluşan bir soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Sorulardan ilk üçü cinsiyet, sınıf ve bölümleri belirlemek üzere oluşturulmuştur. Diğer sorular ise her bir kelimenin yine tek bir kelimeyle ifade edilmesini isteyen sorulardan oluşmaktadır. Bu çalışmaya 109 öğrenci katılmıştır. Bunların 58’i kız 51’i erkektir. 60’ı konaklama işletmeciliği bölümünde okurken, 49’tanesi yiyecek içecek işletmeciliği bölümünde okumaktadır. Katılımcı öğrencilerin okudukları sınıfları göre dağılım ise şöyledir: birinci sınıflar, 52 kişi; ikinci sınıflar, 22 ve üçüncü sınıflar ise 35 kişidir. Aşağıda, katılımcıların ilgili kelimeler karşısında verdikleri cevapların görselleştirilmiş biçimleri sunulmuştur. Bu görseller hazırlanırken kelimelerin tekrarlanma oranlarına göre kelimelerin boyutları artmaktadır. Yani bir kelime ne kadar sık kullanılmış ise o kelimenin boyutu diğerlerine oranla daha büyük olmaktadır. Ayrıca her kelime için ikinci bir grafik hazırlanmıştır. Bu grafiklerde en çok tekrarlanan ilk beş kelime gösterilmektedir.


Tek kelimeyle ‘TURİZM’ Şekilde 1’de görüldüğü üzere turizm kelimesi katılımcılara en çok eğlence’yi çağrıştırmaktadır.

Şekil 1. Turizm kelimesinin çağrıştırdığı kavramların yoğunluğu Şekil 1.1’de katılımcıların sırasıyla turizm kelimesinin çağrıştırdığı kelimeler olarak belirttiği kavramlar bulunmaktadır. Buna göre turizm kelimesi en çok eğlence, tatil, seyahat, para ve meslek kavramlarını çağrıştırmaktadır. 20

19

18 16 13

14 12

10

10 8

Seri 1 6

6

5

4 2 0 Eğlence

Tatil

Seyahat

Para

Şekil 1.1. Turizm kelimesinin çağrıştırdıkları

Meslek


Tek kelimeyle ‘OTEL’ Şekilde 2’de otel kelimesinin öğrencilere çağrıştırdığı kavramların görselleştirilmiş hali bulunmaktadır.

Şekil 2. Otel kelimesinin çağrıştırdıkları Şekil 2.1’de katılımcılara sırasıyla otel kelimesinin çağrıştırdığı kelimeler olarak belirttikleri gösterilmektedir. Buna göre otel kelimesi en çok konaklama, dinlenme, iş, tatil ve çalışma kavramlarını çağrıştırmaktadır. İş ve çalışma kelimeleri birleştirilmiştir. 30

27

25 20 15

Seri 1

11

10

7

7

Dinlenm e

Tatil

5 0 Konaklam a

İş+Çalışma

Şekil 2.1. Otel kelimesinin çağrıştırdıkları


Tek kelimeyle ‘MUTFAK’ Şekilde 3’te mutfak kelimesinin öğrencilere çağrıştırdığı kavramların görselleştirilmiş hali bulunmaktadır.

Şekil 3. Mutfak kelimesinin çağrıştırdıkları Şekil 3.1’de katılımcılara sırasıyla mutfak kelimesinin çağrıştırdıkları gösterilmektedir. Buna göre mutfak kelimesi en çok yemek (% 79), eğlence (% 6), lezzet (% 6), sanat (% 5) ve doymak (% 4) kavramlarını çağrıştırmaktadır.

5% 4% 6% Yemek

6%

Eğlence Lezzet Sanat Doymak 79%

Şekil 3.1. Mutfak kelimesinin çağrıştırdıkları


Tek kelimeyle ‘OKUL’ Şekilde 4’te okul kelimesinin öğrencilere çağrıştırdıkları görselleştirilmiş bir halde sunulmuştur.

Şekil 4. Okul kelimesinin çağrıştırdıkları Şekil 4,1’de katılımcılara sırasıyla okul kelimesinin çağrıştırdıkları gösterilmektedir. Buna göre okul kelimesi en çok eğitim (% 63), uzak (% 14), ders (% 9), sıkıcı (% 9) ve bilgi (% 5) kavramlarını çağrıştırmaktadır.

9%

5%

Eğitim

9%

Uzak Ders 14%

Sıkıcı 63%

Şekil 4.1. Okul kelimesinin çağrıştırdıkları

Bilgi


Tek kelimeyle ‘DENİZLİ’ Şekilde 5’te Denizli kelimesinin Denizli’de turizm okuyan öğrencilere çağrıştırdıkları görselleştirilmiş bir halde sunulmuştur.

Şekil 5. Okul kelimesinin çağrıştırdıkları Şekil

5,1’de

katılımcıların

sırasıyla

Denizli

kelimesinin

çağrıştırdıkları

gösterilmektedir. Buna göre Denizli kelimesi en çok Pamukkale (% 31), üniversite (% 23), horoz (% 16), sıkıcı (% 16) ve şehir (% 14) kavramlarını çağrıştırmaktadır. Pamukkale 15 10 5

Şehir

Üniversite

0

Sıkıcı

Seri 1

Horoz

Şekil 5.1. Denizli kelimesinin çağrıştırdıkları


Bitirirken Bu çalışma tamamen basit bir merak neticesinde bilimsel kaygılar göz ardı edilerek gerçekleştirilmiştir. Temel amacı da turizm eğitimi alan öğrencilerin yine turizm ile ilişkili ve ilişkili olmayan bazı kavramlar hakkında neler düşündüklerini öğrenmektir. Daha doğrusu bazı kelimelerin öğrencilerin zihninde ilk neyi çağrıştırdığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çünkü değişen teknolojiler ile birlikte insanların iletişim biçimleri de konuşma ve düşünme biçimleri de değişmektedir. Özellikle 1990 ve sonrası doğanların daha kısa kelimeler ile ve daha hızlı bir şekilde iletişim kurdukları söylenebilir. Şöyle ki msn ve sms uygulamalarında mrb, nbr gibi kelimelerin ve benzeri birçok kısaltılmış yeni kelime biçimlerin ortaya çıkması, internette daha kısa yazıların okunması, video izlenmeden önce süresinin kontrol edilmesi gibi durumlar göz önüne alındığında uzun cümleler ve kelimeler yerine daha kısaların tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca popüler sosyal ağlardan bir tanesi olan twitter.com da sadece 140 karakter kullanılması da bu duruma güzel bir örnek olabilecektir. Aslında insanın kendini kısa ve öz şekiller ifade etmesi kötü bir durum olmasa gerek. Bir hikâyede anlatıldığı üzere ve Filozof Pascall'a ait olduğu rivayet edilen "vaktim olsa daha kısa yazardımı " hatırlayınca kısa yazabilmek bir maharet işidir. Bu nedenle bazı kavramların kısa çağrışımlarının neler olduğunun ortaya konulması önemli olmasa da ilginç olabilecektir. Sonraki çalışmalarda daha fazla kavram ve daha fazla kişiye uygulama yapılırsa, ayrıca demografik değişkenlerde işin içine dâhil edilirse daha da ilginç sonuçlar çıkabilecektir. Murat Bayram / yasasinturizm.com

Tek Kelimeyle Turizm, Otel, Okul ve Denizli  

Tek Kelimeyle Turizm, Otel, Okul ve Denizli

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you