Page 1

TIBBİ FAALİYET RAPORU 2013


İ İ

E İLER

BÖLÜM

SAYFA

01

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ

02

02

ANESTEZİ VE REANİMASY ON BÖLÜMÜ

04

03

BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ

06

04 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ

08

05

10

BİYOKİMYA LABORATUVARI

06 SAĞLIKLI YAŞAM VE CHECK-UP BÖLÜMÜ

12

07

ÇOCUK CERRAHİSİ BÖLÜMÜ

16

08

DERMATOLOJİ BÖLÜMÜ

18

09 ENDOKRİNO LOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BÖLÜMÜ

20

10

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ

22

11

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

24

12

GASTROENTEROHEPATOLOJİ BÖLÜMÜ

26

13

GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ

30

a- GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ ENDOKRİN CERRAHİ BİRİMİ b- GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ MEME HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ BİRİMİ c- GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ OBEZİTE VE METABOLİZMA CERRAHİSİ d- GENEL CERRAHİ PERİFERİK DAMAR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ 14

GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

46

15

GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ

50

16

GÖZ BÖLÜMÜ

54

17

İÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ

58

18

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ

60

19

KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ

64

20

KULAK BURUN BOĞAZ BÖLÜMÜ

70

21

MEDİKAL ON KOLOJİ BÖLÜMÜ

72

22

NEFROLOJİ BÖLÜMÜ

74

23

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BÖLÜMÜ

75

24

NÖROLOJİ BÖLÜMÜ

78

25

NÜKLEER TIP BÖLÜMÜ

80

26

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ

82

27

PEDİATRİ BÖLÜMÜ

86

28

RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ

90

29

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

96

30

REJENERATİF TIP KÖK HÜCRE ÜRETİM VE UYGULAMA MERKEZİ

100

31

ÜROLOJİ BÖLÜMÜ

102

1


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği 3 ayrı diş tedavi ünitesinden oluşmaktadır. Kliniğimizde ikisi tam gün staf hekim olmak üzere toplam 9 diş hekimi çalışmaktadır. Kadromuzher branşta uzman ve yetkin diş hekimlerinden oluşmaktadır.Yardımcı personelimiz 2 adet diş hekimi asistanı ve bir banko görevlisidir. Kliniğimizde son yıllarda tıbbi anlamda ön plana çıkmış, hastalar tarafından sıklıkla rağbet gören implant uygulamaları ve estetik porselen kuron ve “laminateveneer” sistemleri en üst düzeyde uygulanmaktadır. İmplant uygulamalarımız sterilazasyon şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.İmplant seçiminde seçimi hastaya bırakmadan tüm hastalarımızda tüm dünya da bilinen ITI markası olan Straumannimplantlarını kullanmaktayız. Hareketli protezler, hassas bağlantılı protezler, porselen kuron, köprü uygulamaları, “laminateveneer” uygulamalarında dış hizmet olarak birlikte çalıştığımız diş protez laboratuvarları; kullandıkları malzemenin kalitesi, çalışmalarında üstün seviyedeki fonksiyon ve estetik yaklaşımlar ile ön plana 2

çıkmış laboratuvarlardır. Uygun endikasyonu görülen hastaların diş tedavileri Genel Anestezi ekibi ile birlikte diş bölümünde yada ameliyathanede sedasyon ve genel anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Ağız Hastalıkları teşhis ve tedavisinde, branşında dünya çapında tanınan Prof. Dr. Semih Bayraktar ile birlikte çalışmamız; sistemik hastalıkların daha sistemik bulguları göstermeden ağıziçi bulgular ile teşhisive ağız içi lezyonlardan dolayı hayat kalitesi düşmüş hastalarımızın hayat kalitesini yükseltmek gibi birçok ayrıcalığa kliniğimizde sahip olma şansı tanımaktadır. Kliniğimizde sadece tedavi edici işlem değil, aynı zamanda özellikle çocuklarda çürük analiz testleri ve çürük önleme programları ile koruyucu hekimliğe de önem verilmektedir. Diş Hekimliğinde verilen tedavi hizmetinin en önemli göstergesi repete işlerini azlığıdır. Kliniğimizde 1 yıllık süre zarfında 1 hastada repete olmuştur. 2013 yılından itibaren bölümümüzde baktığımız hasta sayısı hergün gitgide artmaktadır.


İşlem Adı İmplant

İşlem Oranı (%) 1,71

Detertraj (diş taşı temizliği)

12,94

Çekim(normal çekim, mukoza retasiyonlu, kemik retasiyonlu, komplikasyonlu)

5,32

Muayene (Diş hekimi muayenesi, uzman diş hekimi muayenesi, Konsültasyon muayenesi, kontrol muayenesi)

24,04

Kuron (metal desteklikuron,zirkonkuron,laminateveneer)

12,56

Panoromik film

6,95

Kanal tedavisi ve post uygulaması

6,66

Dolgu(kompozit dolgu, kompomerdolgu,kompozitınley, porselen ınley)

21,30

Diş eti operasyonları (gingivektomi, gingivoplasti, subgingivalküretaj, flap, periodantal tedaviler)

1,87

Bruksizm gece plağı

0,50

TME tedavisi

0,50

Beyazlatma

0,42

Fissürsealant

1,21

Flor uygulması

1,41

Hareketli protez

0,12

Geçici kuron ve simantasyonlar

0,83

Kist operasyonu

0,29

Biostimülasyon(lazer ile)

0,25

Greftleme

0,21

Ortodontik tedaviler

0,54

Sinüs Lifting

0,17

Rezeksiyon

0,21

3


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

ANESTEZİ VE REANİMASYON BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Anestezi bölümü beş kişilik anestezi uzmanı ve on iki anesteziteknikeri olan bir ekipten oluşmaktadır. Anestezi ekibinin başında gündüz devamlı bir öğretim üyesi ve dört tane anestezi uzmanı, geceleri ise uzman doktorların yer aldığı bir nöbet ekibi anestezi hizmetinin 7 gün 24 saat kesintisiz uygulanmasını sağlamaktadır. Gece anestezi ekibine gündüz ekibinin konsültan desteği de devam etmektedir. Çalışan anestezi doktorlarının tamamı; konusunda uzman olup, en az dört yıllık uzmanlık deneyimleri vardır. Ekipteki iki anestezi uzmanı, uzmanlık sonrası 16 yıllık mesleki deneyime sahiptir. Anestezi uzmanlarının çeşitli kurs ve kongre eğitim sertifikaları bulunmaktadır. Anestezi teknikerleri, anestezi uzmanlarının denetiminde sürekli klinik ve teorik eğitim almakta ve mesleki eğitim seminerlerine katılmaktadır. Anestezi ekibi hastanenin tüm anestezi gerektiren alanlarında (Ameliyathane, endoskopi ünitesi, doğumhane, kadın-doğum müdahaleleri, MR, radyoloji, acil servis ve IVF) hizmet vermektedir. Preoperatif tüm hastalar anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. Anestezi ve cerrahi açıdan risk taşıyan hastaların anestezi planı bölüm sorumlusu öğretim üyesi ile tartışıldıktan sonra yapılmaktadır. Anestezi yöntemleri hastalara açıklanıp, mutlaka onamları alınmaktadır. Anestezi doktorlarının hizmet verdiği alanların başında ameliyathane gelmektedir. Liv Hospital’ın açıldığı

4

7 Ocak 2013 tarihinden itibaren ameliyathane hizmete girmiş ve 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Liv Hospital ameliyathanesi 7 ameliyat odasına (Resim 1) sahiptir. Ameliyathane odaları sahip oldukları yüksek teknolojik alt yapısıyla, çağın sunduğu tüm olanakları hastalarımıza sunmamıza, aynı zamanda eksiksiz ve kaliteli anestezi hizmeti verilmesine olanak sağlanmaktadır. Ameliyathanemizde günlük yapılan ameliyat sayısı ortalama 15-30 arasında değişmektedir. Anestezi ekibi tüm cerrahi (Çocuk cerrahisi, kalp-damar cerrahisi, kadın-doğum, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi, göz, üroloji, ortopedi, plastik cerrahi, …) branşlara hizmet vermektedir. Ameliyathanemizde en çok yapılan ameliyatlar, kanser cerrahisi, obezite, diz cerrahisi, beyin tümörleri, Parkinson tedavisi, robotik cerrahi ve plastik cerrahinin tüm ameliyatlarıdır. Yaş aralığı 0 -100 yıl, kilo aralığı 2-215 kg gibi çok farklı ve çeşitlilikte hasta grubuna hizmet verilebilmektedir. Hastaların büyük çoğunluğunu kanser cerrahisi oluşturduğu için bu hastalarda hem eşlik eden diğer sağlık sorunları hem de uzun süren (10-17 saat) ameliyatlar nedeniyle anestezi teknikleri ve işlemleri özellik gösterir. Anestezi ekibi hem tecrübe olarak hem de teknik alt yapı olarak bu hastalara her tür hizmeti verebilmektedir. Hastalarımıza genel anestezi dışında bölgesel anestezi yöntemleri de (Spinal blok, epidural blok, kombine spino-epidural blok, el-kol


L

A OR

R

ameliyatlarında sadece bölgenin uyuşturulması gibi…) rahatlıkla uygulanmaktadır. Bölgesel anestezi yöntemleri için ameliyathanemizde ultrasonografi cihazı da (Resim 2) kullanılmaktadır. Ameliyathanemizde genel cerrahi, kadın doğum ve üroloji ameliyatları için son teknoloji olan “Da Vinci surgical system HD” (Resim 3) ve ortopedi diz protezi ameliyatlarında “MAKO Rio Robotik orthopedicsystem”(Resim 4) mevcuttur. Bu özellikli ameliyatlarda anestezi uzmanları hastaların güvenliği için anestezinin tüm teknoloji olanaklarını ve postoperatif hastaların ağrı duymamaları için gerekli yöntemleri (Bölgesel anestezi yöntemleri ve hasta kontrollü analjezi) uygulamaktadır. Obezite cerrahisi veya kulak burun boğaz ameliyatlarında özellikli hava yolu sağlama cihazları (Resim 5-7) ameliyathanede anestezi doktorları tarafından kullanılmaktadır. 2013 yılında toplam ameliyathanemizde 2995 anestezi hizmeti uygulan ameliyat yapılmıştır.

Ameliyathane dışında 541 hastaya anestezi işlemi uygulanmıştır. Anestezi polikliniğinde ameliyat öncesi değerlendirilen hasta sayısı 911’dir. Toplam periferik blok (Aksiler blok, RIVA) uygulanan hasta sayısı 74 ve santral blok (Spinal blok, epidural blok, kombine spino-epidural blok) ise 160’dır. Santral blok sonrası komplikasyon oranları baş ağrısı %0.6 literatürde bildirilen oran %0.19-3.6, enfeksiyon oranı %0 literatürde bildirilen oran %1.9, başarısız blok oranı %0.6 literatürde bildirilen oran %10’dur. Obezite cerrahisi 95 hastada, robotik cerrahi 53 hastada uygulanmıştır. Anestezi altında hastanın durumuna göre uygulanan invaziv işlem sayısı (Arter kateterizasyonu ve santral venöz basınç kateterizasyonu) 486’dır. Toplam invaziv işlem yapılan hastalarda komplikasyon oranı % 0.2 (Pnömotoraks, kanama, enfeksiyon, fistül, malpozisyon, psödoanevrizma) olmuş ve komplikasyon görülen hastalarımızın hepsi sorunsuz taburcu olmuştur.

U

BİLİMSEL FAALİYETLER 1. Amel1yathanem1zde 4 tane canlı cerrah1 kursu düzenlenm1şt1r. 2. Mult1d1s1pl1ner çözümlenen ve tartışılan olgu sayısı 5 (Olgular: postoperat1f h1potans1yon, koroner stent uygulamasında tamponat, postsp1nal başağrısı, 1ntraoperat1fh1perkalem1, kontrollü h1potans1yona bağlı börek fonks1yonları) 3. Eğ1t1m saat1nde “Kard1yovasküler Cerrah1de Anestez1” sunumu 4. IONM çalıştayında “Anestez1n1n Temel Prens1pler1”

5


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ L

iv O PITAL, yaşamın her döneminde sağlığın ve bunun devamlılık halinin korunması ile ilişkili olan beslenmeye önem veriyor. Beslenmede herkes için tek bir yol geçerli değildir. Bu nedenle, her kişinin beslenme çözümü de kendisine özel olmalıdır. Tıpkı hepimizin parmak izinin farklı olması gibi, metabolizma ve yaşam şekilleri de birbirinden farklıdır. Beslenme bir bilim dalıdır. Sağlıklı ve kaliteli yaşama adım atmak, iyi yaşamak isteniyorsa, değişime yaşam tarzınıza ve vücut tipinize uygun beslenme programı ile başlamalısınız. Büyük hedefler yerine, küçük ve gerçekçi hedefler sizi başarıya götürür. Sihirli formüller ve mucizevi diyetler kendinize yapacağınız yatırımda yer almamalıdır. Beslenme konusunda medyada yer alan ve bizleri yanlış yönlendiren pek çok yanlış bilgiler sağlık durumumuzu, yaşam kalitemizi ve verimliliğimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden size beslenme konusunda en iyi rehberliği almak için mutlaka “Beslenme ve Diyet Uzmanı” ile iletişim halinde olunuz. Beslenme ve Diyet programlarımız ile aşağıda sıralanmış olduğumuz konular ile ilgili destek ve hizmet vermekteyiz. Ağırlık Denetim Programları Türkiye’de fazla kilolu olma oranı yaklaşık % 35’dir. Yapılan çalışmalar mevcut ağırlıktan % 5- 10 oranında

6

oluşan azalma ile kan basıncı, kolesterol seviyesi, glisemik ve kan şekeri kontrolünde önemli gelişmelere neden olmaktadır. Yaşam tarzınıza uygun hazırlanmış beslenme programı ile ağırlık denetiminizi sağlayabilirsiniz. Ağırlık Kazanım Programları Sadece vücut ağırlığınızın fazla olması değil düşük olması da yaşam kalitenizi olumsuz yönde etkileyebilir. Burada hormonal problemler dışında yeme bozuklukları da etkili olabilmektedir. Sizin kişisel özelliklerinize göre bir beslenme programı hazırlanarak ağırlık kazanımınız desteklenir. Hastalıklarda Beslenme Hastanemizde yatan veya ayakta tedavi alan tüm hastalarımız için tüketmeleri gereken tüm besin öğelerini hesaplayarak mevcut rahatsızlığınıza yönelik beslenme bilgileri ve beslenme programı verilir. • Polikistik Over Sendromu ve Beslenme • Diyabet ve Beslenme • Onkoloji ve Beslenme • Kalp – Damar Hastalıkları ve Beslenme • Menapoz ve Beslenme • Sindirim Sistemi ve Beslenme • Metabolik Sendrom ve Beslenme • Obezite Cerrahisi sonrası Beslenme


A A

B

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağusto

Temmuz

ve karşılaşabilecekleri sorunlara eğilim sağlanmıştır. Tenisçi Sağlığı Sempozyumu’nda Tenis Sporcularına Özel Beslenme ile ilgili sunum yapılmıştır. Televizyon, gazete ve radyo programlarına aktif şekilde çıkılmış; beslenme ile ilgili toplumu bilgilendirici konular paylaşılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü futbolcularına da yine performanslarını arttırmak için beslenme ve diyet danışmanlığı verilmekte, maç öncesi kulübe giderek kamp yemeklerine eşlik edilmekte, futbolculardan gelen sorular cevaplanmakta ve ağırlık denetimlerini sağlamak için görüşmelere devam edilmektedir. Bunlarla birlikte Eylül 2013 tarihinden beri Turkcell Superonline çalışanlarına kurumsal wellness hizmeti vermekteyiz. Bu grupta hedeflenen sayı 55 kişi olmasına rağmen şu an 146 kişiye beslenme ve diyet danışmanlığı verilmektedir. Günden güne daha çok tanına hastanemizi daha da tanıtmak için Beslenme ve Diyet Bölümü olarak yenilikleri yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Yaşlılık ve Beslenme “Yaşlılık bir ayrıcalık, sosyal bir başarı ve bir meydan okumadır.” Yaşlılığa bağlı hastalıkların önlenmesinde, geciktirilmesinde ve tedavi sürecinde beslenme etkindir. Yeterli ve dengeli beslenme yaşın ilerlemiş olmasına rağmen, iyi hal durumunun korunmasına ve sakatlıkların oluşmamasına yardımcı olur. Sigara Bıraktırmada Beslenme Vejeteryan Beslenmesi Sporcu Beslenmesi Çocuk Beslenmesi Kurumsal Wellness Liv Hospital Ulus Hastanesi açıldığı tarih olan 7 Ocak 2013 tarihinden itibaren Beslenme ve Diyet Bölümüne danışan ve hasta kabul edilmektedir. Bu bağlamda poliklinik sayılarımızın dağılımı günden güne artmaktadır. Yıl boyunca Dyt. Burcu Erdöl, beslenme ve diyet bölümünde 536 hasta, Dyt. Sanem Apa ise 810 hasta kabulü gerçekleştirmiştir. Bu hastaların aylara göre dağılımını aşağıdaki grafikte de inceleyebilirsiniz. Beslenme ve Diyet Bölümü olarak 1 yıl boyunca toplam 1346 hastaya hizmet verilmiştir. Liv Hospital Sağlık Atölyeleri çerçevesinde Diyabet Hastalarına etkin beslenme ve diyet eğitimi verebilmek için Diyabet Kahvaltıları düzenlenmiştir. Her ayın bir cumartesi günü düzenlenen bu kahvaltıda hastalar insülin enjek-

siyonu, ilaçların alınma zamanı, egzersiz, ayak bakımı, akut ve kronik komplikasyonlar, aşılama gibi temel diyabet eğitim gereksinimleri hakkında sohbet edilerek bilgilendiriliyorlar. Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak diyabette tıbbi beslenme tedavisi konusunda gelen konuklarımıza bilgilendirme yapılmıştır. Bunun yanı sıra, • Digitürk • Lig Tv • Avon • TED Sporcu Beslenmesi • İstanbul Koleji • ENKA Okulları • Ulus Musevi Lisesi • Yeşilköy Ana Okulu gibi kurumlardan gelen istekler üzerine “Sağlıklı Beslenme ve İyi Yaşam” seminerleri verilmiştir. Liv Estetik Ekibi ile yeni yıl arifesinde Zorlu Center’da kişiler ile görüşülmüş, bilinçli beslenme aktarılmış ve vücut yağ analizleri yapılmıştır. Obezite Cerrahisi Hasta buluşması düzenlenerek sleeve gastrectomy operasyonu geçirmiş hastalara bilgilendirici eğitim verilmiş, operasyon sonrasında beslenme

Ocak

Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme Doğurganlık çağındaki her kadın için hayatlarındaki en özel ve güzel dönem olan gebelik ve emziklilik süresince beslenme büyük rol oynamaktadır. Gebeliği düşündüğünüz dönemden itibaren bütün yedikleriniz ve içtikleriniz bebeğinizin ve sizin sağlığınıza etki eder. Sağlıklı anneler sağlıklı nesilleri beraberinde getirir.

E A

7


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği gerek erişkin gerekse pediatrik hasta grubuna hizmet vermek üzere kurgulanmış ve standart Nöroşirürji pratiğinin yanı sıra yüksek teknoloji ve deneyim gerektiren ileri uygulamaların kusursuz olarak yapılabilmesi planlanmıştır. Ocak 2013’de aktif ol arak hizmet vermeye başlayan kliniğimizde kompleks cerrahilerin gerektirdiği teknolojik alt yapı 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve Mart 2013 tarihinden sonra Beyin ve Sinir Cerrahisinin tüm alanlarında hizmet verilmeye başlanmıştır. Bugün Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde disk hernileri, periferik sinir cerrahisi, konjenital malformasyonlar gibi büyük kısmı genel Nöroşirürji pratiği içinde yer alan hastalıklara yönelik uygulamaların yanı sıra özellikle kompleks beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi, anevrizma, kavernom ve AVM gibi vasküler malformasyonlara yönelik cerrahi tedaviler, Parkinson hastalığı, tremor ve distoni gibi hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi ve epilepsiye yönelik ileri cerrahi uygulamaları yapılmaktadır. Teknolojik alt yapının tamamlandığı Mart 2013 tarihinden itibaren Ocak 2014 tarihine kadar geçen dönemde poliklinikte 700’den fazla hasta görülmüş ve yine 300’ün üzerinde hasta tetkikleri ile danışılarak akademik görüş bildirilmiştir.

8

Yapılan ameliyatların sayısı sürekli artma eğiliminde olup, ilk 1 yılda çocuk ve erişkin yaş gruplarında yüzü aşkın cerrahi girişim gerçekleştirilmiştir. Nitelik ve zorluk derecesi dikkate alındığında, yapılan ameliyatların büyük kısmı (%70) kompleks beyin ve omurilik tümörleri, anevrizma, hemifasiyal spazm, trigeminal nevralji, Parkinson ve distoni gibi hastalıklara yönelik olup, geri kalan %30’luk grupta genel Nöroşirürji pratiğinde yer alan hastalıklara yönelik yaklaşımlar gerçekleştirilmiştir. Kliniğimizde yapılan ameliyatlar, ameliyat öncesi ve sonrası veriler önceden belirlenmiş parametrelere göre analiz edilmekte ve sonuçlar ilgili departman ve birimlerle paylaşılmaktadır. Histopatolojik değerlendirmeler mikroskobik incelemenin yanı sıra, 9-14 alt birimden oluşan immünhistokimyasal paneller uygulanarak yapılmakta ve sonuçlar Nöroşirürji, Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nöroradyoloji ve Patoloji uzmanlarının da yer aldığı haftalık tümör konseylerinde tartışılmaktadır. Bu şekilde hastaların cerrahi sonrasında radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavi yöntemlerine ihtiyacı olup olmadığı belirlenmekte ve ideal tedavi şeması oluşturularak hastalarla paylaşılmaktadır. Hastanemizde Radyasyon Onkolojisi bölümünde uygulanmakta olan stereotaksik radyocerrahi (True


beam) ve Tıbbi Onkoloji ünitesinde yer alan kemoterapi uygulama merkezi malign beyin ve omurilik tümörlerinin tedavi etkinliğini arttırmakta önemli bir role sahip olup, cerrahi sonrası yaşam süresi ve yaşam kalitesi üzerinde önemli iyileşmeler sağlamaktadır. Yine pediatrik hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası takibinde hastanemiz pediatri bölümü birinci derecede aktif rol oynamakta ve hastalar yattıkları sürece pediatri uzmanları ile birlikte takip edilmektedir. Ocak 2014’e kadar olan dönemde yapılan cerrahi tedavilerde tedaviye bağlı bir komplikasyon olmamıştır. Yine bugüne kadar cerrahi tedaviye bağlı enfeksiyon gözlenmemiştir. Bazı vakalarda önceden hazırlanmakla birlikte, söz konusu 108 vakanın hiç birinde ameliyat sırasında veya sonrasında kan transfüzyonu gerekmemiştir. Bu sonuçların elde edilmesinde deneyimli ekip çalışması ve ileri teknolojik donanım önemli rol oynamaktadır. Tümör ameliyatlarında ve fonksiyonel cerrahide çerçeveli ya da çerçevesiz hedefleme sistemleri (Leksell stereotaksik hedefleme sistemi, Atlas modülü entegre edilmiş Surgiplan yazılımı, Medtronic kranial ve spinal navigasyon sistemi) kullanılarak lezyona en güvenli erişim koridoru belirlenmekte yine ameliyat sırasında lezyon sınırları işaretlenerek tam ya da tama yakın rezeksiyon yapılmaktadır. Gelişmiş mikroskop sistemleri (Leica OH-5, HD Video kayıt sistemi ve floresan işaretleme modülleri), Storz ve Wolf endoskopik sistemler, kapsamlı mikrocerrahi setleri gerek kranial gerek spinal cerrahi tedavilerde tedavinin etkinliğini arttıran önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır. Gerekli vakalarda elektrofizyolojik monitorizasyon yapılarak (Perop SEP, MEP, EMG, mikrokayıt ve

mikro/makro stimülasyon sistemleri yardımıyla) nörolojik fonksiyon kaybı riski en aza indirgenmektedir. Tüm kranial vakalar operasyon sonrası ilk gün tek yataklı izole odalar şeklinde düzenlenmiş yoğun bakım ünitesinde beyin cerrahisi ve yoğun bakım ekibinin ortak yaklaşımı ile izlenmekte ve genellikle ertesi gün odasına transfer edilmektedir. Hastanede kalış süresi spinal vakalarda ortalama 3 gün, kranial vakalarda 4-7 gün olarak programlanmış olup, kurumsal hedefimiz hastanın bir an önce değil kendisi için en güvenli dönemde taburcu edilmesidir. Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinin öncelikli hedefi erişkin ve pediatrik yaş gruplarında gözlenen kompleks nöroşirürjikal problemlerin maksimum hasta güvenliği gözetilerek çözüme kavuşturulmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için akademik ilkelere bağlılık, deneyim, multidisipliner yaklaşım ve yüksek teknolojik alt yapı mutlak kriterler olarak benimsenmiştir. Tedavi spektrumunda yer alan ana başlıklar tümör cerrahisi, vasküler hastalıklar (anevrizma, kavernom, AVM,..), hareket bozuklukları (Parkinson hastalığı, tremor, distoni,..), trigeminal nevralji ve hemifasial spazma yönelik cerrahi tedaviler, epilepsi cerrahisi ve genel nöroşirürji pratiğinde yer alan tüm uygulamalar olarak özetlenebilir.

BİLİMSEL TOPLANTILAR 1. Pr1mer/metastat1k bey1n tümörler1 ve metastat1k sp1nal tümörlerde cerrah1 tedav1 prens1pler1 Türk Onkoloj1 Derneğ1 Eğ1t1m Kursu, 13 Ocak 2014 2. Serv1kal Omurganın Dejenerat1f Problemler1 ve Güncel Yaklaşımlar, 18 Mayıs2013, BAU Tıp Nörob1l1m Akadem1s1

BİLİMSEL MAKALELER 1. C1nar N, Tek1nel Y, Dagdelen S, Oruckaptan H, Soylemezoglu F, Erbas T. Cavernous s1nus 1nvas1on m1ght be a r1sk factor for apoplexy. P1tu1tary. 2013 Dec;16(4):483-9. 2. Balc1 S, Saglam A, Oruckaptan H, Erbas T, Soylemezoglu F. P1tu1tary adenoma w1th gangl1ocyt1c component: report of 5 cases w1th focus on 1mmunoprof1le of gangl1ocyt1c component. P1tu1tary. 2014 Jan 16. [Epub ahead of pr1nt] 3. Kose EA, Bakar B, Kas1mcan O , At1lla P, K1l1nc K, Muftuoglu S, Apan A,effects of 1ntrac1sternal dexmedetom1d1ne on cerebral neuronal cells 1n rat: a prel1m1nary study, Turk1sh Neurosurgery, 2013;23(1):38-44 4. Kose EA, Bakar B, Kas1mcan O, At1lla P, K1l1nc K, Muftuoglu S, Apan A. Effects of 1ntrac1sternal and 1ntravenous dexmedetom1d1ne on 1schem1a-1nduced bra1n 1njury 1n rat: a comparat1ve study. Turk Neurosurg. 2013;23(2):208-17. 5. Bakar B, Kose EA, Ayva ŞK, Sarkarat1 B, Kas1mcan MO, K1l1nç K. Effects of low dose methotrexate 1n sp1nal cord 1njury 1n rat. Turk1sh Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2013; 19(4):285-93.

9


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

BİYOKİMYA LABORATUVARI L

iv O PITAL Biyokimya Laboratuvarında, biyokimya, hormon, seroloji ve hematoloji testleri çalışılmaktadır. Bu testler için laboratuvarımızda 4 adet otoanalizatör, 2 adet hemogram cihazı, 2 adet koagülasyon cihazı, 1 adet idrar cihazı ve mikroskop, bilirubinmetre ve sedimantasyon cihazları ile 3 adet santrifüj bulunmaktadır. Analiz sonrası kalan numuneler, gerekli tekrarları yapmak, eklenebilecek diğer testleri çalışabilmek amacıyla bir ay süreyle -40 C derecede saklanmaktadır. Biyokimya laboratuvarımızda 1 uzman doktor, 1 sorumlu laboratuvar teknikeri, 7 tıbbi laboratuvar teknikeri ve 1 tıbbi sekreter ile 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Akşam saat 18:00’den sabah saat 08:00’e kadar biyokimya laboratuvarı, hem biyokimya laboratuvarının testlerini hem de mikrobiyoloji ve kan bankası laboratuvarlarının testlerini çalışarak hastalarımızın tanı ve tedavilerinin devamlılığını sağlamaktadır. Güncel teknoloji ürünlerinden oluşan cihaz parkı ve sürekli teknik bilgi eğitimleriyle desteklenen yetkin tekniker kadromuzla kaliteli ve kesintisiz hizmet verilmektedir. Hedefimiz, hızlı ve güvenilir sonuç

10

veren, uluslararası standartlara uygun klinik laboratuvar olarak test çeşitliliğini ve kapasitesini sürekli artırmaktır. Laboratuvarımız TÜV ve JCI akreditasyonlarını başarı ile tamamlamıştır. Hekimlerimizin isteği üzerine sistem üzerinde revizyonlar yapılarak toplam 43 yeni testin sisteme aplikasyonu ve gerekli test panelleri oluşturulmuştur. Testlerimizin iç kalite kontrolleri günlük olarak, dış kalite kontrolleri aylık olarak takip edilmektedir. Dış kalite kontrol programı olarak 2013 yılında LabPT kontrol programı kullanılmıştır. 2014 yılı için cihaz ve yöntem yetkinliğimizi arttırmak amacıyla CAP ve KBUDEK dış kalite kontrol programlarına geçiş sağlanmıştır. Laboratuvar teknikerlerimizin, cihaz eğitimleri tamamlanarak, toplam 22 cihaz kullanıcı sertifikası edinilmiştir. Ayrıca 43 Medikal eğitime katılmaları sağlanarak hedef kalite standartlarında çalışma yetkinliğine ulaştırılmıştır. Laboratuvar sorumlu teknikeri, laboratuvar iç medikal kadrosundan seçilerek yetiştirilmiş ve tüm teknik+medikal eğitimlerinin yanı sıra meslek içi eğitimlerle tecrübesini arttırmasına destek


olunmuştur. Ayrıca Liv Akademi programına katılması sağlanarak Liv Akademi sertifikasını alması sağlanmıştır. Dış laboratuvar seçimleri için gerekli denetimler Dr. Beril Uğurnal tarafından gerçekleştirilmekte ve kurum standartlarımıza en uygun olan laboratuvarın seçilmesi sağlanmaktadır. Dış laboratuvar performansı periyodik denetimlerle sürekli olarak izlenmektedir. Spor kulüpleri ile sağlanan anlaşma kapsamında, 2013 yılında 331 sporcunun sağlık taraması gerçekleştirilmiş ve toplamda 18536 test çalışılarak sporcu “check-up” programı tamamlanmıştır. Bu program belli aralıklarla devam etmektedir. Biliyorum Kampanyası kapsamında, 2013 yılında yapılan kanser taraması ile 732 kişiye total PSA testi çalışılmış ve raporlanmıştır. Kalpten Kalbe kampanyası kapsamında, 1450 kişiye Glukoz, total Kolesterol, HDL ve LDL testleri çalışılmış ve raporlanmıştır. 2013 yılında toplam 140045 test çalışılmıştır. 2013 yılı ortalama değerleri şu şekilde gerçekleştirilmiştir; •Hatalı laboratuvar raporu oranı % 0 •Normal laboratuvar istemlerinde

taahhüt edilen sonuç verme sürelerini geçen testlerin oranı % 1,01 •Acil Laboratuvar istemlerinde taahhüt edilen sonuç verme sürelerini geçen testlerin oranı % 2,79 •Preanalitik dönem hata oranı % 1,49 •Analitik dönem hata oranı %0,08 •Postanalitik dönem hata oranı %0 Laboratuvara ait tüm kalite çalışmaları tamamlanmıştır; bütün prosedür, talimat ve formlar oluşturulmuştur. Gerek duyulduğunda revizyonlar yapılarak, dokümanların faaliyet yetkinliğini arttıran, destekleyen ve güncel dokümanlar olmasına önem verilmektedir. Yıllık bazda ilk 6 ay ve son 6 aydaki test sayıların karşılaştırması yapıldığında; Biyokimya testlerinde %163, Hormon testlerinde %112, Hematolojik testlerde %88, Dış Laboratuvar testlerinde %235 ve toplam olarak test sayılarında %141,9 oranında artış yaşanmıştır. 2013 yılında, güvenilir ve hızlı veri üreten bir laboratuvar olma amacıyla çıktığımız yolda ulaştığımız başarıyı, 2014 yılı ve sonrasına taşıyarak artan talepleri kalite ve güvenirlikten taviz vermeden karşılamak kararlılığındayız.

11


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

SAĞLIKLI YAŞAM VE CHECK-UP BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Sağlıklı Yaşam ve Check-up bölümü, Hastanenin ilk açıldığı günden beri hastaların en yoğun tercihine uğrayan departmanların başında gelmektedir. İlk açılış günlerinde uygulanan tanıtım kampanyaları hem çevrede hem de basında hastaneyle birlikte departmanın bilinirliğini arttırmıştır. Oluşturulan panellerin hasta profillerine uygun olarak tesis edilmesi, hem ülkemiz vatandaşları hem de yabancı misafirler tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştır. Hemen her yaş, cins ve risk profiline uygun paneller, eklemeler ile hastaya özel programlar haline getirilmektedir. Özel sigortaların da anlaşmalara uygun olarak check-up departmanından hizmet almaya başlaması ile ziyaretçi profili son haline ulaşmıştır. Sağlıklı Yaşam ve Check-up Departmanı B2 katında hastaların muayene edildiği bir doktor odası, kendine ait bir hasta karşılama bölümü, kardiyoloji ve diğer poliklinikler ile birlikte kullandığı sekreter bankosu, kan alma, görüntüleme ve kardiyolojik tetkik odaları ile hizmet vermektedir. Bu haliyle mekân hastanenin ilk günlerindeki ritim için yeterli görünmekle birlikte daha birinci yılda ulaşılan hasta talep ve sir-

12

külasyonu göz önüne alındığında elit hizmeti sürdürebilmesi için genişleyip özelleşmek ihtiyacı içindedir. Check-Up departman sorumlusu olarak Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Eren Eroğlu hastanenin ilk faaliyete geçtiği günden itibaren görev almıştır. Bir ekip liderinin yönlendirmesi ile hemşire ve hasta danışmanlarından oluşan bir ekiple hizmet yürütülmekte olup hastalara kesintisiz bir hizmet akışı sağlanmaya çalışılmaktadır. Paneller ve Programlar Liv Hospital Sağlıklı Yaşam ve Check-Up Departmanında başvuranların istek ve ihtiyaçlarına uygun programlarla hizmet verilmektedir. Health@liv Baz Paket Baz paket ile yaşamsal önem taşıyan sistemlerin genel kontrolü yapılacak ve fonksiyonlarına dair değerli bilgiler elde edilecektir. Yaş ve cinsiyet gözetmeden hazırlanan içerik temel kardiyolojik, radyolojik ve laboratuar testlerinden oluşur. Sistemler ana başlıkları ile değerlendirilir; ortaya çıkan patolojiler tetkiklerin ne tarafa doğru detaylandırılacağının yol göstericisi olarak kabul edilir.


Standart Liv Kadın/Erkek Bu programa dâhil testler ve detaylı doktor muayenesi ile metabolik işleyiş ve vücut fonksiyonları değerlendirilecek verilerin ışığında önemli sağlık tavsiyeleri oluşturulacaktır. Daha önceki kontrollerinde belirgin bir rahatsızlık bulunmamış kadınların genel değerlendirmesi için uygundur. Röntgen ve ultrasonografik görüntüleme, biyokimyasal, hematolojik, hormonal ve serolojik tetkikler, elektrofizyolojik kalp değerlendirmesi, diş hekimliğinin ve beslenme uzmanlının da katılacağı hekim değerlendirmesi içeriği oluşturur. Genç Liv Kadın/Erkek Genç Liv Kadınları/Erkekleri bu program ile genç yaşları göz önüne alınarak hem cinsiyetlerine dair riskleri hem de fonksiyonel kapasiteleri ile birlikte değerlendirilecektir. İçerik oluşturulurken yaşa ve cinse bağlı değişkenler en uygun sonucu elde etmek üzere bir araya getirilmiştir. Röntgen ve ultrasonografik görüntüleme, biyokimyasal, hematolojik, hormonal ve serolojik tetkikler, metabolik profilin analizi, elektrofizyolojik kalp değerlendirmesi, kadınlar için

yaşa uygun meme ve jinekolojik testler, diş hekimlerinin ve beslenme uzmanının da katılacağı hekim değerlendirmesi içeriği oluşturur. Genç-Plus Liv Kadını/Erkeği Hala genç olan fakat yaşa bağlı tehditlerin de göz önünde bulundurulması gereken GençPlus Liv Kadınları/Erkekleri bu program ile detaylı olarak analiz edilecektir. Değişik branşlardan hekimlerin detaylı testleri birlikte değerlendirmesi ile elde edilecek sonuçlar sağlıklı yaşamın yol haritasını aydınlatacaktır. Röntgen ve ultrasonografik görüntüleme, biyokimyasal, hematolojik, hormonal ve serolojik tetkikler, metabolik profilin analizi, elektrofizyolojik ve eforlu kalp değerlendirmesi, kadınlar için yaşa uygun meme ve jinekolojik testler, mamografi, erkekler için prostatın incelenmesi diş hekimlerinin, beslenme uzmanının ve jinekologların ya da ürologların katılacağı hekim değerlendirmesi içeriği oluşturur. Aktif Liv Kadını/Erkeği (50-65 yaş arası) Yaşamı aktif sürdürme kararında olan ve geride kalan zamanın sağlıkta oluşturabileceği hasarı

farkında 50 yaş üzeri Aktif Liv Kadını / Erkeği bu program ile değerlendirilecektir. Bu yaş grubundakiler bedensel ve mental olarak çok faalken tüm vücudun armoni içinde çalışması özel bir bakım ve özen gerektirir. Röntgen ve çok bölgeli ultrasonografik görüntüleme, biyokimyasal, hematolojik, hormonal ve serolojik tetkikler, metabolik profilin analizi, eser element ve vitamin düzeyleri, elektrofizyolojik ve eforlu kalp değerlendirmesi, ekokardiyografi, kadınlar için yaşa uygun meme ve jinekolojik testler, mamografi, diş hekimlerinin, kadınlar için jinekologların, erkekler için ürologların, kardiyolog ve oftalmologların da katılacağı hekim değerlendirmesi içeriği oluşturur. “Executive” Liv Kadını/Erkeği Profesyonel yaşamın hızlı temposu içerisinde sağlığa ayıracak zamanı zor bulan Executive Liv Kadını’nın / Erkeği’nin sağlığı cinsiyetinin getirdiği özelliklerle birlikte ele alınıp detaylı tetkiklerle analiz edilecek ve ritme ayak uydurmasına yardımcı olacak tavsiyelerde bulunulacaktır. Stres her yöneticinin birlikte yaşamayı öğrenmesi gereken göz ardı edilemez bir faktör, bedensel

13


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

ve ruhsal etkileri her yönüyle değerlendirilecektir. Röntgen ve çok bölgeli ultrasonografik görüntüleme, biyokimyasal, hematolojik, hormonal ve serolojik tetkikler, metabolik profilin analizi, eser element ve vitamin düzeyleri, elektrofizyolojik ve eforlu kalp değerlendirmesi, kadınlar için yaşa uygun meme ve jinekolojik testler, mamografi, diş hekimlerinin, jinekologların veya ürologların, oftalmologların ve stres yönetim uzmanlarının da katılacağı hekim değerlendirmesi içeriği oluşturur. Spor Yapıyorum Herkes spor yapmalı ve yapmayanlar da spora teşvik edilmelidir; fakat unutulmamalı ki ancak doğru bir başlangıç ile istenilen fayda elde edilebilir. Son yıllarda tıp dünyasında değer kazanmaya başlayan akım “spor ilaçtır” kavramıdır, programlı ve yaşa uygun spor ile hastalıktan uzak durmak mümkündür. Spora başlamadan önce ya da ara verdiyseniz bu tetkikler ile spora uygunluğunuz değerlendirilecektir. Programa katılanlar kalp ve akciğer fonksiyon ve kapasitesi açısından detaylı değerlendirilecek ve kan değerleri spor fizyolojisi açısından ele alınacaktır.

14

Haydi Çocuklar Spora Sağlıklı olmayı ve sporu bir yaşam disiplini haline getirmek çocukluktan başlar. Her çocuk spor yapmalı ve öncesinde muhtemel sağlık riskleri açısından değerlendirilmelidir. Zaman zaman yapısal bozukluklar spor ile çetrefil hale gelebilmektedir ve bu durumun önceden tespiti karşılığı olmayan bir değer taşır. Çocuklarımızda kalp özellikle fark edilmeyen doğumsal haller için değerlendirilecek ve metabolizmanın çalışması denetlenecektir. Bakıcım da Sağlıklı mı? En değerli varlıklarınızı, çocuklarınızı, anne-babanızı ya da yakınlarınızı ellerine teslim ettiğiniz bakıcılarınız sağlıklı mı, öğrenmenin yolu bu programdan geçer. BU programla kendi evimizde misafir ettiğimiz bakıcımız genel sağlık ölçütlerinin yanında taşıdığı enfeksiyon hastalıkları ve işe uyumu açısından değerlendirilecektir. SHAPE – İleri Kalp Tanı Programı SHAPE ileri kalp tanı programı ile hem kalp krizi geçirme riskinizin belirlenmesi, hem de damar sertliğinin görüntüleme yöntemleri ile direkt olarak ortaya konulması mümkün olmaktadır. SHAPE uluslararası bir “Kalp Krizini Önleme ve Yok Etme Progra-


mıdır.” Standart görüntüleme yöntemleri ile damar sertliğini ve koroner kalp hastalığını belirtiler ortaya çıktıktan sonra yakalamak mümkünken bu programla muhtemel hastalık çok daha erken tespit edilebilmektedir. Check-up merkezimizde SHAPE sertifikalı uzmanlarımızca kişiye özel kalp damar hastalığından korunma protokolleri uygulanmaktadır. Bu programın içeriği uluslararası kriterlere göre belirlenmiştir. Kolonda Sanal Yolculuk – Bağırsak Sağlığı Tanının erken konulması ile birlikte tamamen tedavi olası mümkün hastalıkların ön sıralarında Bağırsak Kanseri de yer alır ve bu erken tanının tek bir yolu vardır o da görmektir. Diğer her yöntem dolaylıdır ve görmenin yerini tutamaz. Sanal kolonoskopi ile artık bu görme işlemi birçok insanı tedirgin eden yapısından kurtulmuş bulunmakta. Artık ne halsiz bırakan bağırsak temizliğine ihtiyaç var ne de uyutma gerektiren anal endoskopik işleme. Düşük dozda ve kısa sürede gerçekleştirilen tomografi işlemi ile tüm bağırsağın içinde sanal bir yolculuk yapmak ve yaşamsal bilgiler toplamak mümkün.

“Tailor Made” Programlar Kadın ya da erkek olsun kişinin “özel ihtiyaçlarına göre” planlanmış tetkikler ile en doğru sonuca varmak mümkündür. Yüksek teknolojinin kullanıldığı görüntüleme yöntemleri, DNA sekansı analizi ile elde edilecek genetik bilgiler ve detaylı laboratuar tetkikleri ile geleceğe dair çok detaylı sağlık analizlerin yapılması mümkündür. Bu programların içeriği yapılacak muayene ve elde edilecek tıbbi hikâyenin değerlendirilmesi ile belirlenir. Geleceği Anlamak LivOn LivOn, tıbbın en yeni yöntemlerini ve teknolojilerini kullanarak kişinin mevcut sağlık riskini ortaya koymak ve ilerde gelişebilecek hastalıklara karşı önlem almak üzere planlanmış ve hastanemize uygulamaya konulmuş bir yaşam stratejileri uygulamasıdır. İki temel bölüme ayırmak mümkündür; birincisi günlük tıbbi uygulama içinde yer alan laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri, ikincisi ise geleceğe dair genetik testler. Tabi, en başında medikal koçun idaresinde hekimlerin değerlendirmesi, beslenme uzmanlarının desteği ve spor ile yakın ilişki gelir. 2014 itibarı ile bu sayıda %80 planlanmaktadır.

15


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

ÇOCUK CERRAHİSİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Çocuk Cerrahisi Kliniği, Şubat 2013 tarihinde faaliyete başlamış olup, hastanenin çocuk sağlığı merkez katı olarak tasarlanan G katında hasta kabulüne başlamıştır. Yenidoğan dönemi ile 16 yaş arasındaki tüm çocukların intraabdominal, pelvik, genitoüriner, torakal, boyun patolojilerine odaklanılmış, bu bölgelere ait operasyonlar, az iz, az ağrı ve hızlı ayağa kalma prensipleri göz önüne alınarak minimal invaziv yöntemler ile yapılmıştır. Hedefimiz çocukların cerrahi tedavilerinde iyileşme, sağ kalım ve komplikasyonlar açısından fark yaratan hizmetler sunmaktır. Kabul edilen poliklinik, konsültasyon ve kontrol muayeneleri ve operasyonlar aylar içerisinde artış göstermiştir. Çocukluk çağına ait 3 tümör vakası önce hastanenin onkoloji konseyinde değerlendirilmiş, ardından Çocuk onkoloji ve beyin cerrahisi bölümleri ile cerrahi tedavileri planlanarak nadir görülen 2 tümörün total çıkartılması ile hastalar sağlıklarına kavuşturulmuştur (Ganglionöroblastom, RetroperitonealTeratom). Çekuma ait benign karakterdeki bir tümör laparoskopi ile çıkartılmış ve rezeksiyon anastomoz yapılmıştır. Minimal invaziv teknikler, 1 akalazya, 3 üriner sistem cerrahi hastalıklarında başarı ile uygulanmış, laparoskopi sonrasında çocuklar hızlı bir şekilde ayağa kalkmışlardır.

16

Akalazya hastasının takibinde yaşa uygun büyüme hızlı bir şekilde yakalanmıştır. Üreteropelvik darlık tanılı bir hasta, laparoskopiye ek olarak perkütan anastomoz yöntemi ile az ize ek olarak hızlı cerrahi onarım sağlanarak opere edilmiş ve sorunsuz, hızlı iyileşmiştir. Çocukların ameliyat travmasına minimum miktarda maruz kalmaları ve operasyon sonrası dönemde doğru ağrı kontrolü, bu hastaların erken taburcu edilmelerine olanak sağlamıştır. (Ortalama yatış süresi 4 gün). Hastanemizin yenidoğan ünite ve ekibinin özverili ve fark yaratan katkılarıyla yenidoğanların cerrahi hastalıklarına (Diyafragmahernisi, umbilikalkordhernisi, gastroşizis) sahip 3 bebek opere edilmiş, gastroşizisli bebekte literatürde bildirilenden çok daha kısa bir sürede oral alım sağlanmış ve taburcu edilmiştir. Kliniğimizin klinik faaliyetleri aylık olarak değerlendirilmekte ve elde edilen veriler (Operasyon ve yatış süreleri, komplikasyonlar) dünya ve ülkemiz literatüründe yer alan veriler ile kıyaslanmaktadır. Klinik veriler her ay hedefimizi yakaladığımızı göstermektedir. 2014 yılı içinde, fetal cerrahi ve fetuslara kök hücre tedavilerini kliniğimizde uygulamayı hedeflemekteyiz. Video endoskopik yöntemler ile çocuklarda az iz, mükemmel kozmetik ve hızlı iyileşme sağlanmıştır.


Operasyon Türü

%

Genitoüriner Cerrahi

42

Laparoskopik ve Diğer Videoendoskopik Cerrahiler

24

Gastrointestinal Cerrahi

18

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

7

Yenidoğan Cerrahisi

5

Kanser Cerrahisi

4

1: Tokar B, Karacay S, Arda S, Al1c1 U. Para-Ax1llary Subcutaneous Endoscop1c Approach 1n Tort1coll1s: T1ps and Tr1cks 1n the Surg1cal Techn1que. Eur J Ped1atr Surg. 2013 Dec 17. [Epubahead of pr1nt] PubMed PMID: 24347289. 2: Karacay S, Topçu K, Sözüb1r S. A rare compl1cat1on of an 1ngested fore1gn body: gallbladder perforat1on. Case RepGastro1ntestMed. 2013;2013:672572. do1: 10.1155/2013/672572. Epub 2013 Jul 30. PubMed PMID: 23984118; PubMed Central PMCID: PMC3745864. 3: B1lgen S, Koner O, Menda F, Karacay S, Kaspar EC, Sozub1r S. A compar1son of two d1fferent doses of bup1vaca1ne 1n caudal anesthes1a for neonatal c1rcumc1s1on. A random1zed cl1n1cal tr1al. M1ddle East J Anesthes1ol. 2013 Feb;22(1):93-8. PubMed PMID: 23833857. 4: Okur MH, Karaçay S, Uygun I, Topçu K, Öztürk H. Amyand’s hern1as 1n ch1ldhood (a report on 21 pat1ents): A s1ngle-centre exper1ence. Ped1atr SurgInt. 2013 Jun;29(6):571-4. do1: 10.1007/ s00383-013-3274-z. Epub 2013 Feb 17. PubMed PMID: 23417545. 5: Deneysel VasDeferens Hasar Model1nde Sütür ve S1yanoakr1latların Yen1 B1r Anastomoz Tekn1ğ1 Kullanılarak Karşılaştırılması, sözlü sunum, 31. Ulusal Çocuk Cerrah1s1 Kongres1

6: InV1tro Örnekleme 1le Üreter Anastomozlarında, S1yanoakr1lat Bazlı Yapıştırıcıların Kullanımının Araştırılması, sözlü sunum, 31. Ulusal Çocuk Cerrah1s1 Kongres1 7: Lokal Anestez1 altında Yapılan İşlemlerde S1yanoakr1lat Deney1m1z1z, sözlü sunum, 31. Ulusal Çocuk Cerrah1s1 Kongres1 8: Laparoskop1k Heller M1yotom1s1 ve Dor Fundopl1kasyonu – v1deo sunumu, 31. Ulusal Çocuk Cerrah1s1 Kongres1 9: A Compar1son of Sutures and Cyanoacrylates1n an Exper1mental Model of Vas Deferens Injury W1th a New Anastomos1s Techn1que - Selam1 Sozubır, SafakKaracay, Hakan Koyuncu, Sevg1 B1lgen, C1gdem Kaspar,- ESPU - 25th Ann1versary Congress - Innsbruck, Austr1a – 2014- S1: Bas1c Research 10: Pros and Cons of Cyanoacrylate Use 1n C1rcumc1s1on Under Local Anesthes1a Selam1 Sozub1r, Safak Karacay, Hakan Koyuncu, Sevg1 B1lgen and C1gdem Kaspar- ESPU - 25th Ann1versary Congress - Innsbruck, Austr1a – 2014S1: Bas1c Research- S8: M1scellaneous 11: 31. Ulusal Çocuk Cerrah1s1 Kongres1 v1deo sunumlar oturum başkanlığı 12: Çocuk 1ler1 yaşam destek ve resus1tasyon 1laçlarına a1t 2 hastane 1ç1 eğ1t1mde eğ1tmenl1k

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağusto Eylül Ekim Kasım Aralık

BİLİMSEL FAALİYETLER

13: Üsküp- L1v Hosp1tal ve Çocuk Cerrah1s1 Toplantısı

17


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

DERMATOLOJİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL kliniğimizde dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Dermatoloji Kliniğimizde psoriasis ve vitiligo tedavisi için Mikrofototerapi cihazı bulunmaktadır. Dermatoloji Kliniğinde deri kanseri ve ben tarama cihazı (Ben haritalama) bulunmaktadır. Bu cihaz ile deride bulunan benler ayrıntılı olarak incelenmekte ve deri kanseri riski hesaplanmaktadır. Dermatoloji Kliniğimizde medikal estetik uygulamalar (Botoks ve dolgu injeksiyonları, lazer tedavileri, PRP, mezoterapi, dermaroller uygulamaları, kimyasal peeling) yapılmaktadır. Bu uygulamalar kişiye özel protokoller şeklinde olmaktadır. Kliniğimizde epilasyon ve leke lazeri (Alexandrite lazer), damar lazeri (Nd:YAG lazer) ve cilt yenileme lazeri (Er:YAG lazer) bulunmaktadır. Ayrıca akne skarları, ameliyat izleri, stria tedavisinde de lazer uygulamaları başarılı bir

18

şekilde yapılmaktadır. Dermatoloji kliniğimizde saç hastalıkları, saç dökülmelerinin tanı ve tedavisi uygulanmaktadır. En fazla görülen tırnak mantarı hastalığında lazer tedavisi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Allerjik deri hastalıkları ile ilgili özel testler olan Prick ve Patch testler uygulanmaktadır. Çocuklarda görülen Atopik egzamanın tanı ve tedavisi yapılmakta ve hastalarımıza ait özel koruyucu tedaviler uygulanmaktadır. Kliniğimizde her yaştan hasta kabul edilmiştir. Yurtdışından özellikle hastalıklarına çözüm bulamayan hastalar tedavi edilmeye çalışılmıştır. Pediatrik dermatoloji içinde yer alan genodermatoz olan Iktiyosisvulgarisli bir ailenin çocuklar tedaviye alınmış ve iyileşmiştir. Saç dökülmesi için gelen hastalarımıza PRP yöntemi ile tedavi uygulanmış ve iyi yanıt alınmıştır.


BİLİMSEL FAALİYETLER 2013 yılı 1ç1nde kl1n1ğ1m1z tarafında 3 adet Estet1k Dermatoloj1 alanında workshop düzenlenm1şt1r. Bu workshoplardan 1k1s1 Fraks1yonel M1kro1ğnel1 Radyofrekans yöntemler1 1le 1lg1l1 olmuş ve konuk yabancı konuşmacılar m1saf1r ed1lm1şt1r. Üçüncü workshop med1kal estet1k uygulamaları 1le 1lg1l1 olmuş ve yaklaşık 50 meslektaşımıza sert1f1ka ver1lm1şt1r. 2013 yılı 1ç1nde ulusal ve uluslar arası kongreler1nde sunumlar, atölye çalışmaları yapılmıştır. 1. 7. Uludağ Dermatokozmetoloj1 günler1nde PRP-ROLLER workshop eğ1tmenl1ğ1 2. XXI. Lütfü Tat Sempozyumunda “Kozmet1k ve Estet1k Dermatoloj1 uygulamaları workshop” eğ1tmenl1ğ1. 13-17 Kasım 2013, Ankara 3. 22nd EADV Congress (Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology) , 2-6 October 2013 Istanbul 4. “Dermatolog1cal problems 1n women” 1s1ml1 panelde: Ant1-Age1ng konulu sunum. 5. Abant Dermatoloj1de Gel1şmeler Sempozyumu (18-22 Haz1ran 2013)’da “Exc1mer Lazer” konulu sunum 6. Ege Dermatoloj1 günler1 (8-12 Mayıs 2013) TCA 1le k1myasal peel1ng tedav1-

ler1-Dermatokozmetoloj1 kursu 7. Arı S, Gökdem1r G. S1katr1syel alopes1de dermoskop1k bulgular. TURKDERM 2013:47(4):223 – 226. 8. Ek1n Meşe Say, Gonca Gökdem1r. Rozase hastalarında uzun atımlı-Nd: YAG lazer1n tedav1 etk1nl1ğ1n1n araştırılması. TÜRKDERM 2013;47:45-9. 9. Ceren E, Gokdem1rG1 Arıkan Y, Pur1sa S. Compar1son of Phenol Matr1cectomy and Na1l-Spl1nt1ng W1th a Flex1ble Tube for the Treatment of Ingrown Toena1ls. DermatolSurg. 2013 Apr 30. 10. Güngör S, Canat D, Gökdem1r G. Erb1um: YAG laser ablat1on versus 70% tr1ck or acet1c ac1d appl1cat1on 1n the treatment of xanthelasma palpebrarum. J Dermatolog Treat. 2013 May 11. Güngör S, Gökdem1r G, Büyükbaban1 N, Bahçetepe N. Squamous cell carc1noma on the lower l1p after us1ng top1cal calc1neur1n 1nh1b1tor. J DtschDermatolGes. 2013 Sep;11(9):868-70. 12. Topal IO, Gokdem1r G, Sah1n IM. General1zed l1chen n1t1dus: successful treatment w1th system1c 1sotret1no1n. Ind1an J Dermatol Venereol Leprol. 2013 Jul-Aug;79(4):554. 13. Güngör S, Gökdem1r G. Anal f1ssure and rectal bleed1ng as a compl1cat1on of system1c 1sotret1no1n therapy. Dermatolog1sts know th1s s1de effect, what about proctolog1sts? ColorectalD1s. 2013 May 24.

19


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BÖLÜMÜ L

BİLİMSEL FAALİYETLER Hastane #ç# b#l#msel toplantılarda konuşma: 1. D1yabet1k ayak ve yara bakım konsey1’nde “D1yabet ep1dem1yoloj1s1” (13 Şubat 2013) 2. H1pogl1sem1 (18 N1san 2013) 3. Zor olgu: Cush1ng sendromu (29 N1san 2013) 4. D1yabet1k pol1nöropat1 (18 Temmuz 2013) ( Dr. Banu Taşçı Fresko ve Dr. Tah1r Öğüt’le b1rl1kte)

BİLİMSEL FAALİYETLER Eğ#t#m: 1. B1r1nc1 Basamakta D1yabet Yeterl1l1k Kursu’nda D1yabette H1pertans1yon/ D1sl1p1dem1 Tedav1s1/Ant1agregan Tedav1 ve Kompl1kasyonlu D1yabet1k Hastaya Yaklaşım konularında 1k1 konuşma (25 Mayıs 2013-İstanbul) 2. D1yabet Hemş1rel1ğ1 Derneğ1, Temel Eğ1t1m Programı’nda “Özel durumlarda d1yabet yönet1m1 ve eğ1t1m1 / İlave sağlık sorunlarında d1yabet yönet1m1” konusunda kurs eğ1tmenl1ğ1 (SANERC/ İstanbul-4 Haz1ran 2013) 3. Renal Denervasyon Workshop “H1pertans1yonun Bazı Nedenler1 Vardır: Endokr1n kökenl1 olanları nasıl dışlayalım?” başlıklı konuşma (L1v Hosp1tal-27 Temmuz 2013)

20

iv O PITAL Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 15 Ocak 2013 tarihinden beri tam zamanlı bir öğretim üyesi ile hizmet vermektedir. Bu tarihten itibaren, Hastalarımızın %29’u tiroid, %27’si metabolik sendrom ve obezite, %15’i diyabet, kalan kısmı ise ön planda hirşutizm, osteoporoz, hipofiz ve surren alglanda ilişkin sorunlar olmak üzere diğer nedenlerle başvurmuşlardır, yaklaşık %20’sinde birden fazla endokrinolojik sorun bir arada bulunmaktadır. Kliniğimizde hastaların takipte kalma oranı %50’den fazladır. Birçok olgunun izlem ihtiyacının 6 ay-1 yıl gibi uzun zamanlı olduğu dikkate alındığında hasta devamlılığının daha da artacağı tahmin edilmektedir. Liv’de Diyabet polikliniği, endokrinolog hekime ek olarak bir iç hastalıkları uzmanı, iki diyetisyen ve bir diyabet hemşiresinin iş birliği ile yürütülmektedir. Yatan diyabetli hastaları, hekim ve diyabet hemşiresi, birlikte günlük vizit yaparak takip etmektedir. Ayaktan gelen hastalar ise hekim muayenesinin ardından diyetisyen ve diyabet hemşiresi tarafından görülerek tedavi ve takipleri planlanmaktadır. Hastanede insülin pompası, sürekli kan şekeri ölçüm sistemi gibi diyabete yönelik teknolojik yöntemler de kullanılmaktadır. Liv’e diyabet izlemi için başvuran bir kişinin avantajı, sadece deneyimli bir diyabet ekibi tarafından tedavi edilmek değildir. Aynı zamanda, özel ilgi alanı diyabet

olan oftalmolog, diyabetik ayak cerrahı, nörolog gibi hekimlere kolayca muayene olabilmektir. Böylece hasta herhangi bir ek sorunu olduğunda kısa sürede profesyonel destek alabilmektedir. Diyabetli bir kişi sabah aç olarak geldiği takdirde, ortalama 2 saat içinde tetkik sonuçları ile değerlendirilmesi ve tedavi planı yapılmakta, önceden planlanırsa bu süre içinde ek olarak kardiyoloji, göz muayenesi gibi ek değerlendirmeleri de tamamlanabilmektedir. Önümüzdeki dönemde beklentimiz, diyabetli hastaların “Liv Diyabet Polikliniği”ni daha iyi tanınması ve farkın anlaşılması, böylece polikliniğimizin ülkemizde öncelikli tercih edilen merkezlerden biri haline gelmesidir. Hastanemizde “Endokrin Cerrahisi” üzerine uzmanlaşmış öğretim görevlisi düzeyinde hekim bulunması ve yüksek doz radyoaktif iyot verme imkanı da olan iyi bir nükleer tıp bölümünün varlığı, tiroid kanseri hastalarının izleminin ekip ruhu ile doğru ve konforlu bir şekilde sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Halen endokrinoloji polikliniğinde pek çok tiroid kanseri hastası izlenmektedir. Endokrin cerrahisi tarafından opere edilecek tüm vakalar “Endokrinoloji Konseyinde” görülmekte ve feokromositoma hastalarında olduğu gibi ihtiyaç varsa ameliyat öncesi ve sonrasında endokrinoloji izlemine alınmaktadır. Obezite cerrahisi son yıllarda daha da ön plana çıkan bir tedavi yöntemi olmuştur. Obezite cerrahisi ekibi


obezite cerrahı, endokrinolog, göğüs hastalıkları uzmanı, kardiyolog, diyetisyen ve psikologtan oluşmaktadır. Üyesi olan hekimlerin hepsi öğretim görevlisi statüsünde olan bu ekip, obezite cerrahının başkanlığında uluslar arası yönergelere sadık kalarak çalışmaktadır. Hasta ve halk eğitimine yönelik olarak Liv Chat, web sayfası aracılığı ile hekime yönlendirilen soruların yanıtlanması gibi yöntemlere ek olarak ayda bir kez, cumartesi sabahı organize edilen “Liv’de kahvaltı-Diyabet Hasta Okulu” sürdürülmektedir. 2013 yılında 7 kez yapılan bu toplantının amacı, erişkin diyabetli hastaların temel diyabet bilgilerini eğlenceli bir ortamda almalarını sağlamaktır. Ücretsiz olarak sürdürülen bu aktiviteye diyabetliler tercihen birlikte yaşadıkları yakınları ile davet edilmekte, böylece diyabet yönünden riskli olabilecek kişilere de ulaşılmaya çalışılmaktadır. 2013 yılında toplum bilgilendirmeeğitim amaçlı olarak düzenlenen toplantılarda İl Genel Meclisi üyelerine Diyabet ve Obezite konulu konuşma (12 Eylül 2013), Lions Kulüp üyelerine Diyabet ve Obezite konulu konuşma (14 Eylül 2013) ve Rotary Kulüp üyelerine Diyabet ve Obezite konulu konuşma (23 Kasım 2013) yapılarak katkıda bulunulmuştur.

BİLİMSEL FAALİYETLER Toplantı, sempozyum, workshop katılım: 1. 10. Marmara Bölges1 Endokr1noloj1 Toplantısı 16 Mart 2013/ Double Tree Otel-Kadıköy 2. TEMD (Türk1ye Endokr1noloj1 ve Metabol1zma Derneğ1) Kongres1 (16-19 Mayıs 2013-Antalya) 3. EndoBr1dge 2013 Endokr1noloj1 kongres1 23-26 Ek1m-Antalya 4. Uluslar arası D1yabet L1derler Z1rves1 2013, 15 Kasım 2013/Sw1ss Otel-Beş1ktaş 5. 25. Endokr1noloj1 ve Metabol1zma Hastalıkları Mezun1yet Sonrası Eğ1t1m Kursu, 16-17 Kasım 2013/Eres1n Otel-Topkapı 6. 11. Marmara Endokr1n Grubu Vaka Toplantısı, 23 Kasım 2013/Double Tree Otel-Kadıköy

BİLİMSEL FAALİYETLER Basılı Yayınlar: 1. Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Ged1k S, D1nccag N, Kars1dag K, Genc S, Telc1 A, Canbaz B, Turker F, Y1lmaz T, Cak1r B, Tuom1lehto J; TURDEP-II StudyGroup. Twelve-year trends 1n the prevalence and r1sk factors of d1abetes and pred1abetes 1n Turk1sh adults. Eur J Ep1dem1ol. Feb;28(2):169-80 (2013). 2. Çel1k S, P1nar R, Kubat-Uzum A, Salman S. Effects of ramadan fast1ng on da1ly l1fe and metabol1c cond1t1on 1n pat1ents w1th type 2 d1abetes” Türk1ye Kl1n1kler1 T1p B1l1mler1 Derg1s1 33(5),1266-73 (2013). 3. S. Salman, Ö. Sezg1n Mer1çl1ler, G. Başaran, “H1pokalem1k paral1z1 1le kl1n1k bel1rt1 veren adrenokort1kal kars1nom olgusu” Acıbadem Ün1vers1tes1, Sağlık B1l1mler1 Derg1s1, 4(1); 34-37 (2013). 4. S. Salman, Ö. Sezg1n Mer1çl1ler “B1lateral adrenal kars1nomlu olguda adrenalektom1 sonrası “M1totan tedav1s1” Endokr1n vakalar 25-27 (2013). 5. S. Salman, “D1yabet tedav1s1nde tuzak: H1pogl1sem1” D1yabet Yıllığı 2012-2013, 93-97 (2013). 6. S. Salman, “Günlük prat1k uygulamalarda 1nsül1n analogları”, Actuel Med1c1ne, C1lt 21, Sayı 10, sayfa 18-22 (2013). 7. S. Salman, “T1rotoks1koza B1r1nc1 Basamakta Yaklaşım”, Kl1n1k Gel1ş1m, C1lt 26, Sayı 2, 8-10 (2013).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

8. Türk1ye Endokr1noloj1 ve Metabol1zma Derneğ1 D1abetes Mell1tus Çalışma Grubu, D1abetes Mell1tus ve Kompl1kasyonlarının Tanı, Tedav1 ve İzlem Kılavuzu-2013 güncellenm1ş baskı.

21


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Birimi bir bütünün parçaları olarak yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Yatan ve ayaktan başvuran hastalardan alınan kültür ve tetkikler enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından hastaların klinik bulguları da göz önüne alınarak güncel bilgiler ışığında değerlendirilmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları Birimi Hastanemizde ağırlıklı olarak konsültasyon hizmeti vermektedir. 2013 yılında yapılan 500 üzerinde konsültasyon cerrahi ve dahili birimlerle işbirliği halinde başarı ile yürütülmüştür. Poliklinikte ise; protez cerrahisi öncesi preoperatif değerlendirme, ateşli hastaya yaklaşım başta olmak üzere komplike üriner sistem enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, influenza, viral enfeksiyonlar gibi hastalıkların takip ve tedavisi yapılmıştır. Hastanemiz kuruluşunun altıncı ayı sonrasında Joint Commision International Accreditation tarafından Enfeksiyon Hastalıkları Biriminde de akredite olarak enfeksiyonların kontrolünde uluslararası standartları yakalamıştır. Enfeksiyon Kontrol Komitesi hastane enfeksiyon kontrolüne yönelik plan dahilinde ve düzenli aralıklarla toplanarak çalışmaktadır. 2013 yılında altı defa toplanmıştır. Birimde bir enfeksiyon kontrol hemşiresi hizmet vermektedir.

22

Enfeksiyonların izlemi için günlük olarak aktif, prospektif surveyans yapılmaktır. Kayıt altına alınan veriler ulusal ve uluslararası verilerle karşılaştırılmaktadır. Enfeksiyon kontrol önlemi kapsamında yatan hastalarda gerekli durumlarda izolasyon önlemleri de uygulanmaktadır ve 2013 yılı içinde 188 hastaya izolasyon önlemi uygulanmıştır. El hijyeni enfeksiyonların kontrolünde en önemli faktördür. Bu nedenle hastanemizde el hijyeni takip edilmekte ve hekim ve hemşirelerimiz aktif eğitimler, görsel broşür ve uyarılar ile teşvik edilmektedir. Ayrıca hastanemiz yatan hasta odalarında tümünde el hijyeninin sağlaması mümkün kılan lavabo ve dezenfektanlar da bulunmaktadır. Antibiyotik kullanımı ve mikroorganizmaların direnç paternleri de yakın olarak izlenmekte ve akılcı antibiyotik politikaları uygulanmaktadır. Hastalardan antibiyotik uygulamaları öncesi uygun kültürlerin alınması sağlanmakta, cerrahi profilaksiler süre ve uygunluk açısından izlenmektedir. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımız, enfeksiyon hastalıklarının tanı, önlem, tedavisinde yardımcıdır ve enfeksiyon hastalıkları birimine bağlı olarak çalışmaktadır. Burada mikroorganizmaların izolasyon, identifikasyon, antimikrobiyal duyarlılıkları kalite standartlarına uygun olarak test edilerek


BİLİMSEL FAALİYETLER 1. Karakoc C, Tek1n R, Yeş1lbag Z, Cagatay A. R1sk factors for mortal1ty 1n pat1ents w1th nosocom1al gram-negat1ve rod bacterem1a. European Rev1ew for Med1cal and Pharmacolog1cal Sc1ences, 17: 951-957 (2013)

sonuçlandırılmaktadır. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda biri sorumlu olmak üzere tecrübeli iki tekniker ile çalışmaktayız. 2013 yılı aylara göre onaylanan mikrobiyolojik testlerinin aylara göre dağılımı Ağırlıklı olarak bakteriyolojik kültürlerin çalışıldığı laboratuvarımızda hızlı tanı testleri de (Strep A, amip antijeni, rotavirus antijeni, giardia antijeni, Influenza A&B…) kullanılmaktadır. Laboratuvarımız iç ve dış kalite kontrolleri düzenli

aralıklarla yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. İdentifikasyon ve antibiyogramdaCLSI standartlarına uygun olarak Vitec-2 Compact cihazı ve disk difüzyon testleri kullanılmaktadır. Kan kültüründe BacT-alertotomatize kan kültürü yöntemi bakteri ve fungalidentifikasyon sağlanmaktadır. Ayrıca her türlü ileri mikrobiyolojik tetkik ve hızlı tanıda multiplex PCR ile çok sayıda bakteri ve virüsün tanınmasına olanak veren yeni yöntemler akredite dış laboratuvarlarımızda çalışılarak sonuçlandırılmaktadır.

2. Karakoc ZC, Ergonul O, Tuzuner MB, P1erro A, Fonz1 E, Koruk İ, Sambr1n1 V. Emerg1ng West N1le V1rus Infect1on 1n Mesopotom1areg1on, Syr1aborder of Turkey. Vector-Borne and Zoonot1c D1seases, 13(10):739-743 (2013)

BİLİMSEL TOPLANTILAR

1. Olgular eşl1ğ1nde d1rençl1 1nfeks1yonların yönet1m1 (KLİMİKŞubat 2013, İstanbul) 2. Olgular eşl1ğ1nde seps1s yönet1m1 (KLİMİK-Mart 2013, İstanbul) 3. Olgular eşl1ğ1nde transplantasyon ve 1nfeks1yonlar (KLİMİK-N1san 2013, İstanbul)

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

4. Yen1 1nfeks1yonlar (KLİMİKEk1m 2013, İstanbul) 5. Laboratuvar h1zmet sunumunda dış alımlar ve son durum (KLİMİK-Kasım 2013, İstanbul) 6. HIV hakkında b1l1nmes1 gerekenler (KLİMİK-Aralık 2013, İstanbul) 7. Nötropen1k ateşl1 hastalarda kr1t1k kararlar eğ1t1m toplantısı (KLİMİK 14. Aralık 2013, İstanbul)

23


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında referans bir merkez olmayı hedefleyen kliniğimiz poliklinik ve tedavi üniteleriyle hizmet vermektedir. FTR ekibimizde 2 uzman doktor, 3 fizyoterapist, 1 masör, 1 yardımcı sağlık personeli ve 1 tıbbi sekreter yer almaktadır. FTR tedavi bölümü elektroterapi üniteleri (TENS, ultrason, kısa dalga, laser, galvanik ve diadinamik akımlar), traksiyon, magnetoterapi, ESWT, hidroterapi gibi son teknolojilere uygun modern cihazlarla donatılmıştır. Egzersiz tedavileri rehabilitasyon tedavilerinin önemli kısmını oluşturmaktadır. Masaj tedavisi ağrı ve kas spazmının giderilmesinde, ödemin azaltılmasında uyguladığımız etkili ek tedavilerdir. Manipulasyon, mobilizasyon ve yumuşak doku tekniklerini içeren manuel tedaviler endikasyona göre uygulanan tedavilerdir. Ağrılı nokta, tetik nokta ve eklem içi enjeksiyonlar, epidural enjeksiyonlar, faset ve intradiskal enjeksiyonlar da uygulanmaktadır. Kliniğimizde tedaviye alınan başlıca hastalıklar; -Kas-iskelet sistemi hastalıkları tanı ve tedavisi, -Ortopedik ameliyat sonrası rehabilitasyon tedavileri (Diz ve kalça protezi, diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatları, diz kıkırdak ameliyatları, ayak bileği bağ kopması ameliyatları, omuz tendon ameliyatları, el bileği ve el ameliyatları), -Kırık sonrası rehabilitasyon tedavileri, -Beyin cerrahisi veya ortopedi tara-

24

fından uygulanmış olan boyun ve bel fıtığı ameliyatları sonrası rehabilitasyon tedavisi, -İnme veya beyin kanaması, kafa travması, omurilik zedelenmeleri gibi nedenlerle geçirilmiş felçlerin tedavisi (nörolojik rehabilitasyon), -Osteoporoz (Kemik erimesi), eklem romatizması, eklem kireçlenmeleri tanı, ilaç tedavisi ve egzersiz tedavileri, -Kalp cerrahisi ameliyatları sonrasında, yoğun bakım tedavisi gören veya uzun süreli yatan hastalarda, akciğer hastalıkları sonucu solunum rehabilitasyonu gerektiren durumlarda solunum rehabilitasyonu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinin başlıca hedefleri ağrıyı gidermek, kaybolan fonksiyonları geri kazandırmaktır. Ortopedik ameliyatlar sonrası uyguladığımız rehabilitasyon tedavileri ile kaybolan eklem fonksiyonunun yerine konması, kas gücünün ve kondisyonun arttırılarak hastaların günlük yaşamlarına geri dönmesi kısa sürede ve etkin bir şekilde başarılmaktadır. Doğru postür ve ergonomik önlemler konusunda farkındalık yaratma ve eğitim vermek boyun, sırt ve bel ağrılı hastaların tedavilerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. 2013 yılı içinde fizik tedavi seans sayısında belirgin bir artış olmuştur ve tedavi sonrası hasta memnuniyet düzeyi yüksektir. 2013 yılı içinde 8 iş yerinde ergonomi eğitimi ve hastanemizde sağlık atölyeleri kapsamında halka yönelik “sağlıklı duruş ve ergonomi” semineri verilmiştir.


2013 yılı içinde fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri uygulanan hastaların dağılımı:

Tedavi Dağılımı

Omurga kaynaklı ağrılar %34 Ortopedi ameliyatı sonrası %28.8 Eklem ve tendon sorunları %23.5 Nörolojik rehabilitasyon %13.7

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

FTR seans sayısı

FTR seans sayısı

25


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

GASTROENTEROHEPATOLOJİ BÖLÜMÜ L

E

26

iv O PITAL Gastroenteheroloji Bölümü “Poliklinik Hizmeti’’ ve “Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik İşlemler’’ bazında hizmet vermektedir. Ayrıca gastrointestinal ve hepatobiliyer sistemin yatarak takip ve tedavi gerektiren hastalıkları için de yataklı servisimiz bulunmaktadır. Yatan hastalarımızın büyük çoğunluğu sindirim sistemi kanaması ile başvuran ve terapötik endoskopik işlemler yapılarak izleme alınan hastalar ile kronik karaciğer hastalığı (Karaciğer sirozu ve komplikasyonları) tanısıyla takip ve tedavi edilen hastalardan oluşmaktadır. Ortalama yatış süremiz 3 gün olup, hastalarımızın tüm medikal problemlerine multidisipliner bir yaklaşım sağlanarak, çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Hastanemiz açıldığından beri poliklinikte tanısı konulan ve tedavisi düzenlenerek takibe alınan hasta sayımız hızla artmıştır. Poliklinik hastalarımızın %60’ını gastrointestinal sistemin asit, peptik hastalıkları (Gastroözofagial reflü, peptik ülser ve gastritler) ve fonksiyonel mide ve barsak hastalıkları (Fonksiyonel dispepsi, irritabl barsak sendromu, fonksiyonel ishal ve kabızlık) oluşturmaktadır. Ayrıca sindirim sistemi maligniteleri (%5), inflamatuvar barsak hastalıkları

(%5), kronik karaciğer hastalığı (Viral hepatitler, otoimmun hepatit, steatohepatit ve karaciğer sirozu - %25), malabsorbsiyon sendromu (%5) olgularına da hizmet verilmiştir. Kronik viral hepatitler için uygulanan antiviral tedavilerin seçimi ve takibi uluslararası kabul gören rehberler (European Association for the study of Liver, American Association for the Study of Liver, Asian Pasific Association for the Study of Liver) ışığında yürütülmektedir. Ayrıca özellikle kronik karaciğer hastalarında viral hepatitlere karşı tarama ve profilaktik aşılama uygulamaları titizlikle sürdürülmektedir. İleri evre karaciğer kanserli hastaların tedavisinde uygulanabilen perkutan etanol enjeksiyonu, transarteryel kemo-embolizasyon, radyofrekans ablasyon ve Y90 mikro küre ile radyonüklid tedavileri Girişimsel Radyoloji Kliniği ile ortak çalışmamız sayesinde başarı ile yürütülmektedir. Kolorektal kanser tarama programı ulusal (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı) ve uluslararası (American College of Gastroenterology, American Society for Gastroeintestinal Endoscopy) standartlar göz önüne alınarak yapılmaktadır. Özel durumlarda (Ailevi kolorektal kan-


serler, ailevi polipozis sendromları, opere kolon kanserli hastaların postoperatif takibi, inflamatuvar barsak hastalıkları gibi) yapılması gereken endoskopik tarama ve takipler ise hasta bazında bireyselleştirilerek ve yine adı geçen rehberler göz önüne alınarak sürdürülmektedir. İnflamatuvar barsak hastaları (Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı) tanı, takip ve tedavisi özellikli bir hasta grubu olup, bu hastalarımıza spesifik poliklinik hizmeti sunulmakta; komplikasyonlu hastaların tedavisi Kolorektal Cerrahi ve Radyoloji Kliniği ile ortaklaşa yaptığımız toplantı kararlarınca multidisipliner biçimde yürütülmektedir. Gastroenterohepatololoji Kliniği Endoskopi Ünitemiz’de 3 uzman doktor, 3 hemşire ve 1 sağlık teknisyeni ile - acil hastalarımız da göz önüne alındığında - 24 saat hizmet vermekteyiz. Hasta sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Endoskopik cihaz parkurumuzda yeni teknoloji ile donanımlı invaziv ve non-invaziv tüm endoskopik işlemler için kullanılabilecek cihazlar bulunmaktadır. Üst ve alt gastrointestinal sisteme yönelik tanısal ve terapötik tüm endoskopik incelemeler (Özofago-gastroduodenoskopi-ÖGD, kolonoskopi, transnazal endoskopi, endoskopik

ultrasonografi (EUS), endoskopik retrograd kolanjiyopankreatikografi (ERCP) ve video kapsül endoskopi (VKE) yapılabilmektedir. Tüm endoskopik girişimler bazında değerlendirdiğimizde; tedavi edici işlemler sırasında gelişebilecek komplikasyon (Kanama, perforasyon vb.) ve başarısız girişim oranımız uluslararası standartlara uygun olarak %0.5’in altındadır. Endoskopik tanı ve tedaviye yönelik işlemler (Varis ligasyonu, endoskopik polipektomi, mukozektomi, skleroterapi, stent uygulaması, pnömatik balon dilatasyonu, buji dilatasyon, perkutan endoskopik gastrostomi, argon plazma koagülasyon) komplikasyonsuz olarak başarıyla uygulanabilmektedir. EUS, ERCP ve VKE işlem sayılarımız gün geçtikçe artmaktadır. Endoskopik cihazlar için kullanılan dezenfektanın seçimi, uygulaması ve cihaz bakımları uluslararası rehberlere tam uyularak yapılmaktadır. Endoskopik işlemler; anestezi ekibimiz tarafından derin sedasyon uygulanarak yapılmakta ve hasta uyumu, konfor ve güvenliği arttırılmaya çalışılmaktadır. Tüm girişimler sonrasında hastalarımız gözlem odamızda taburculuk şartları gerçekleşinceye dek misafir edilmektedir.

27


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

OGD KONOLOSKOPI

Tedavi edici (terapötik) endoskopik işlemlerin dağılımı

Polipektomi 48.35% Balon-Buji Dilatasyon 14.10% Skleroterapi 42.30% Stent İmplantasyonu 5.4% BİB 1.1% APC 9.5% PEG 19.14 %

28

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Endoskopik işlem sayılarımız artış trendindedir.

Ocak

Gastroenterohepatoloji Poliklinik hizmeti sunulan hasta sayımız gün geçtikçe artmaktadır.


BİLİMSEL FAALİYETLER 1. Uyan1koglu A, Kaymakoglu S, Danal1oglu A, Akyuz F, Erm1s F, P1narbas1 S1msek B, Dem1r K, Bes1s1k F, Cakaloglu Y. Durab1l1ty of susta1ned v1rolog1c response 1n chron1c hepat1t1s C. Gut L1ver. 2013 Jul;7(4):458-61. do1: 10.5009/ gnl.2013.7.4.458. Epub 2013 Jun 20. 2. P1narbaş1 S1msek B, Demır K, Oflaz H, Ah1shal1 E, Akyüz F, Elıtok A, Çımen AO, Gölcük E, Güllüoğlu M, İşsever H, Beş1ş1k F, Kaymakoğlu S, Ökten A. Measurement of the coronary flow veloc1ty reserve 1n pat1ents w1th nonalcohol1c fatty l1ver d1sease. Turk J Gastroenterol. 2012;23(6):720-6. 3. Uyan1koglu A, Akyuz F, Baran B, S1msek BP, Erm1s F, Dem1r K, Gulluoglu M, Badur . Co-1nfect1on w1th hepat1t1s B does not alter treatment response 1n chron1c hepat1t1s C. Cl1n Res Hepatol Gastroenterol. 2013 Nov;37(5):485-90. 4. S1msek B. Gebel1ğe Özgü Gastro1ntest1nal Hastalıklar – 12. Çapa Gastroenterohepatoloj1 Günler1, konferans konuşması 5. S1msek B. 9. Ulusal Hepatoloj1 Kongres1 – HBV2ye bağlı karac1ğer s1rozu neden1yle karac1ğer transplantasyonu uygulanan hastalarda posttransplant HBV nüksü – HBIG prof1laks1s1s –Ulusal ver1ler1n sunumu

6. S1msek B. 30.Ulusal Gastroenteroloj1 Kongres1 – ‘’Modern ve Konvans1yonel Laksat1f Tedav1ler ’’ konulu konferans konuşması 7. S1msek B. Türk1ye Ulusal Gastroözofag1al Refl Konsensusu – konsesnsus üyes1 olarak toplantılara akt1f katılım ve klavuz hazırlığı 8. Ş1msek B. Türk Karac1ğer Araştırmaları Derneğ1’nce düzenlenen ‘’Hepat1t C Ep1dem1yoloj1k Ver1ler ve Tedav1 Stratej1ler1’’ve ‘’HCV Çalıştayı’’ toplantılarına akt1f katılım sağlandı. 9. Ş1mşek B. Değ1ş1k med1kal derg1lerde makale eleşt1rmenl1ğ1 (toplam 8 adet) yapıldı. 10. Toros AB, Gokcay S, Cet1n G, Ar MC, Karagoz Y, Kes1c1 B. Portal hypertens1on and myeloprol1ferat1ve neoplasms: a relat1onsh1p revealed. ISRN Hematol. 2013 Sep 16;2013:673781. 11. Buyukas1k K, Toros AB, Bektas H, Ar1 A, Den1z MM. D1agnost1c and therapeut1c value of ERCP 1n acute cholang1t1s. ISRN Gastroenterol. 2013 Aug 13;2013:191729. 12. Demır AS, Erdenen F, Müderrısoğlu C, Toros AB, Bektaş H, Gelışgen R, Tabak Ö, Altunoğlu E, Uzun H, Erdem Huq GE, Aral H. D1agnost1c and prognost1c value of tumor M2-pyruvate k1nase levels 1n pat1ents w1th colorectal cancer. Turk J Gastroenterol. 2013;2

13. Toros AB. Intest1nal metaplas1a. Endoskop1 (TGV), Derleme. 14. Toros AB. Acute bru1ed bumper syndrome: An unexpected compl1cat1on. Turk1ye Kl1n1kler1, Journal of case reports. 15. Toros AB. H1stopatholog1cal changes 1n the rat l1ver exposed to chron1c th1nner 1nhalat1on. Akadem1k Gastroenteroloj1 16. Toros AB. Laryngophar1ngeal reflus. J of Med1cal Updates. 17. Toros AB. D1agnost1c and therapeut1c value of ERCP 1n acute cholang1t1s. ISRN: Gastroenterology 18. Toros AB. Gastr1c ulcerat1on after fundopl1cat1on: Acompl1cat1on to keep 1n m1nd. Akadem1k Gastroenteroloj1 19. Toros AB Ep1plo1c Append1c1t1s: A d1agnos1s not to forget (case report). Turk1ye Kl1n1kler1 Gastroenterohepatoloj1 20. Toros AB Pel1os1s hepat1s: A rew1ev of the rare. Akadem1k Gastroenteroloj1 21. Toros AB. Extraord1nary pancreat1c masses. İstanbul Tıp Derg1s1 22.Toros AB. 12. Çapa Gastroenterohepatoloj1 Günler1 (N1san 2013 ve 9. Ulusal Hepatoloj1 Kongres1’nde (Mayıs 2013) 1k1 adet poster b1ld1r1.

29


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Multidisipliner ve kişiselleştirilmiş tedavi uygulamalarının yanı sıra başarıyı getiren, tek alana odaklı çalışma prensibini benimsemiş olan Genel Cerrahi Bölümü’müz bir bütün olarak hareket etmenin yanında kendi içinde Kolorektal, Sindirim Sistemi, Hepatopankreatobilier, Periferik Damar Cerrahisi, Obezite ve Metabolizma Cerrahisi, Meme Hastalıkları ve Endokrin Cerrahisi Olmak üzere 7 alt disiplinden oluşmaktadır. Kolorektal Ve Sindirim Sistemi P O A O B B Cerrahi Gastroenteroloji birimi kendi içinde Kolorektal, Hepatobiliyer ve Sindirim Sistemi Cerrahisi olmak üzere 3 ayrı altdisiplinde hizmet vermektedir. Güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kliniğimizdeki ana hedef multidisipliner ve kişiselleştirilmiş tedavi metodları ile hastalarımızda en iyi klinik sonuçları elde etmek, dünyanın sayılı merkezleri ile kıyaslamaktır. Özellikle Robotik ve Laparoskopik cerrahi kliniğimizde yaygın olarak kullanılmakta, eğitim amaçlı olarak Eğitim Kursları düzenlenmektedir. Deneyimli ekibimiz tarafından robot cerrahisi günlük pratiğimizde aktif olarak kullanılmaktadır. Özellikle sindirim sistemi kanserlerinin radikal tedavisinde çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. “Laparoscopic versus robotic sphincter preserving total mesorectal excision for male patients with lower rectal cancer

30

following neoadjuvant treatment” başlıklı serimiz ASCRS’de sunuma kabul edilmiştir. Modern teknolojinin getirdiği avantajlardan birisi de ameliyat sonrası ağrı ve hastanede kalış süreleridir. Laparoskopi ve robotik cerrahi sayesinde hastaların postoperatif ağrıları ve hastanede kalışsüreleri oldukça azalmıştır. Kolorektal kanser olgularında bu süremedyan 4gün, mide kanseri olgularında ise 6 gündür.Amerika, Avrupa ve İngiltere’den yapılan çalışmalarda (Cost, Color, Classic) laparoskopik cerrahiden açık cerrahiye geçiş oranları sırasıyla %21, %19, %18 olarak belirtilirken hastanemizde bu oran %0 olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmalarda hastanede kalış süresi medyan 6 gün iken, bizim serimizde bu oran 4 gündür. Çalışmalar da ölüm oranı %0,4 olarak bildirilirken, serimizde kaybedilen hastamız olmamıştır. Enfeksiyon oranları %4 iken, serimizde %2’dir. Bir olgumuzda eş zamanlı olarak kolon ve karaciğer metastaz rezeksiyonları laparoskopik olarak gerçekleştirilmiştir. Kolorektal kanserli 22 olguya robotik cerrahi uygulanmıştır. Kolorektal kanserlerin peritoneal nükslerinde uygulanan, Sitoredüktif cerrahi ve HIPEC ile literatürde bildirilen morbidite oranı %30-70 arasında iken serimizde %45,Grade 1-2 komplikasyon oranı %50 iken serimizde %45, grade 3-4 komplikasyon oranı %17-38 iken, serimizde %27 Re-operasyon oranı %11 iken serimizde %10, Ameliyat sonrası mortalite %3 iken bizim serimizde postoperatif erken dönemde


kaybedilen hasta olmamıştır. Bu oranlar tabloda gösterilmektedir. Liv Hospital’de Gerçekleştirilen Eğitim Kursları 08-09 Mart 2013 tarihinde 9. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu kapsamında canlı ameliyat (Laparoskopik Total kolektomi + ileorektalanastomoz ) sunumu 13-14 Mart 2013 Postgraduate Continuing Medical Education Laparoscopic Radical Total Gastrectomy with Lymphadenectomy (Kahire Üniversitesi’nden gelen 20 genel cerrahi profesörü katılmıştır.). 27 Mart 2013 Da Vinci Robotik Aşağı Anterior Rezeksiyon Cerrahisi 28-29 Haziran 2013 tarihlerinde 10. UlusalKolorektal TKRCD Laparoskopik Cerrahi eğitimi kapsamında ; Canlı ameliyatlar 19 Ağustos 2013 Kolorektal Kanserde Laparoskopik – Robotik Cerrahi 6-7 Eylül 2013 tarihlerinde Hellenic- Turkish Summer School in Advanced Surgical Oncology kapsamında konuşmacı: ‘Laparoscopic approach of colorectal cancer’ 6-7 Aralık 2013 tarihleri arasında Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği tarafından Ankara GATA‘da düzenlenen 12. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu kapsamında “Laparoskopik kolon ve Rektum Cerrahisi Sonuçları” başlıklı oturumda konuşmacı iki adet canlı ameliyat eğitiminde operatör olarak görev almıştır. -Sigmoid kolon tümörü olgusunda robotik anterior rezeksiyon -Rektum tümörü olgusunda laparoskopik low anterior rezeksiyon Alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz birçok bilimsel faaliyette de rol almaktadırlar.

9-11 Mayıs 2013 7. Avrupa Gastrointestinal Cerrahi Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu kapsamında Kolon ve Rektum oturumunda konuşmacı; Komplet mezorektal eksizyon. Nasıl yapıyorum? 19-22 Haziran2013 tarihlerinde 10. Uluslararası Mide Kanseri Kongresi kapsamında konuşmacı:“How can we rely on the adequacy of excised lymph nodes in extended lymphadenectomy ?” 4-5 Ekim 2013 tarihlerinde Türkiye Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği başkanlığında düzenlenen 11. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu kapsamında konuşmacı; “Laparoskopik Rektum Cerrahisi LAR/ APR” 4-5 Ekim 2013 tarihlerinde Türkiye Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği başkanlığında düzenlenen 11.Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu kapsamında canlı ameliyat oturum başkanlığı; “FamilialPolipozis Koli olgusu Laparoskopik Proktokolektomi + İleoanal J poş” Liv Hospital ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi (MSKCC) işbirliğiyle düzenlenen “Kolorektal Kanserli Hastalara Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar” sempozyumu Türkiye’den ve 30 farklı ülkeden 280 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun canlı cerrahi ayağında Rektum Kanseri olgusuna ‘Robotik Low Anterior Rezeksiyon’ gerçekleştirilmiştir. Karaciğer-Safra Yolları Ve Pankreas Cerrahisi Birimi Y R

Liv Hospital Genel Cerrahi Bölümü Karaciğer-Safra YollarıPankreas Cerrahisi Birimi ayaktan

31


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

müracaat eden hastalar için cerrahi poliklinikleri içerisinde ayrı bir poliklinikte, yatan hastalar için cerrahi servisi içerisinde hizmet vermektedir. Güncel teknolojik tedavi algoritmaları ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları çerçevesinde multidisipliner tedavi yaklaşım gereği artmış hasta gurubuna sahip olan Hepatobilier (HPB) hastaları yine hastanemiz bünyesinde oluşturulmuş HPB takımı tarafından tedavi ve takip edilmektedir. Girişimsel radyolojik işlemler için Sn. Doç. Dr. Adem Uçar, dahili hastalıklar ve bu hastalıkların multidisipliner tedavisinde Sn. Doç. Dr. Binnur Şimşek, ERCP işlemi için Sn. Yard. Doç. Dr. Ahmet Burak Toros ile koordineli çalışma içerisinde olan HPB

takımı multidisipliner tedavinin en iyi örneklerinden birisini temsil etmektedir. Hedefimiz, güncel teknolojik gelişmeler çerçevesinde gerek yurt dışı gerekse yurtiçi pek çok ileri merkez olarak tanımlanan klinikler ile yarışarak multidisipliner ve kişiselleştirilmiş tedavi metodları ile hastalarımızda en iyi klinik sonuçları elde etmektir. Bu amaçla hastanemizde ileri HPB cerrahisi işlemleri yanında radyofrekans ablasyon, kemoradyoembolizasyon, portal ven embolizasyonu, endoskopik girişimler, ERCP ve benzeri bilgi ve tecrübe birikimi gerektiren pek çok özellikli girişimsel işlem başarı ile uygulanmıştır. Ameliyathanemizde mevcut ultrasonografi cihazı ile karaciğer cerrahisi adayı her hastamızı

Literatürde bildirilen oran

intraoperatif ultrasonografi ile değerlendirme imkânına sahibiz. Bu sayede gerek cerrahi yaklaşım gerekse tedavi şeklimizi en doğru şekilde belirleme imkânımız olmaktadır. Yine güncel cerrahi teknolojik gelişim ve gereklilik sonrası beliren minimal invaziv cerrahi girişimler cerrahinin her alanında olduğu gibi HPB cerrahisinde de günümüzde kullanılmaya başlandı. Gerek yurt dışı gerekse yurt içerisinde çok yaygınlaşmamış minimal invaziv karaciğer ve pankreas cerrahisi halen belli merkezlerde yapılabilmekte. Biz gerek teknolojik alt yapımız gerekse bilgi ve tecrübe birikimimiz ile gerek laparoskopik gerekse robotik karaciğer ve pankreas cerrahisini başarı ile uygulamaktayız.

Bizim serimizde %

Yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonu: % 46

3

Anastomoz kaçağı: %10

1

Majör kanama: %7 Derin cerrahi alan enfeksiyonu: % 15

1

Postoperativeileus: %10 Ürinerdisfonksiyon: %8

1

DIC: % 1 Sepsis: %2 ARDS ve solunum komp: % 2-5

1

Mide veya ince barsak perf: %12 Pankreas fistülü

32

1


Birimimizde tedavi edilmiş olan olguların, hastalığına ve tedavi yöntemine ait yüzdesel dağılımları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Laparoskopik

Sakrektomi

Egzentrasyon,

Pelvik

Siteredüktif Cerrahi,

Barsak Kanseri

Ozofagus Kanseri İnce

Rezeksiyonları

Karaciğer

Pankreas Kanserleri

Mide Kanserleri

Kolorektal Kanserler

Açık Robotik

BİLİMSEL FAALİYETLER

Surgery) meet1ng–Feb 2013–Madonna d1 Camp1gl1o/Italya

Kongre ve Toplantılar

3.Türk Tıbb1 Onkoloj1 Derneğ1 Bölgesel Toplantı – Namık Kemal Ün1vers1tes1 –=a^adW]fS^]S`eWd^WdVW_g^fŒVŒeŒb^Œ ner güncel yaklaşım eğ1t1m toplantısı – Karac1ğer metastazlarında güncel mult1d1s1pl1ner tedav1ler (Konuşmacı) B1l1msel Makaleler 1. Pancreat1c 1nvolvement 1n vonH1ppel L1ndau syndrome: Report of a total pancreatectomy case and l1terature rev1ew. Ser1n KR, Yanar F, Agcaoglu O, Kesk1n M, Ceyhan O, B1lge O. SurgSc1ence 2013;4:151-3. do1: 10.4236/ss.2013.42029

1. E-AHPBA (Avrupa-Asya HPB Cerrah1s1 B1rl1ğ1) 2013 Kongres1 (1 sözel, 2 poster b1ld1r1 1le) –:S`Œ3^ESSfŒ=gdeSfEWdŒ`BSa^a D1 G1o1a, Ne1l Pearce, Mohammad Abu H1lal. The feas1b1l1ty and eff1cacy of laparoscop1c repeat l1ver resect1on; Analys1s of 16 pat1ents. 10th E-AHPBA Congress 1n Belgrade FREE PAPER SESSIONS - Fr1day 31st May –=gdeSfEWdŒ`:S`Œ3^ESSfŒBSa^a D1 G1o1a, Ne1l Pearce, Mohammad Abu H1lal Feas1b1l1ty of laparoscop1c l1ver resect1on for b1lobar l1ver d1sease. 10th E-AHPBA Congress 1n Belgrade Posters: Poster sess1on 2 Thursday 30th May –=gdeSfEWdŒ`:S`Œ3^ESSfŒBSa^a D1 G1o1a, Ne1l Pearce, Mohammad Abu H1lal Management of segment 7 les1ons, 1s the laparoscop1c approach just1f1ed? 10th E-AHPBA Congress 1n BelgradePosters: Poster sess1on 2 Thursday 30th May 2.ALPS (Alp1ne L1ver and Pancreas

2. Karanl1k H, Kurt A, Kunduz E, Ser1n K, Saglam S, Soyd1nc HO, Yasasever V, Olgac V, Asoglu O. Effects of Intraper1toneal Bevac1zumab Adm1n1strat1on on Colon1c Anastomos1s and Early Postoperat1ve Adhes1on Format1on. Surg Innov. 2013 Mar 13. PMID:23487032 3. Ser1n KR, Kesk1n M, Bakkaloğlu H, Tunca F, Aydın AE, Eldegez CU. Unexpected colon1c perforat1on 1n a renal

rec1p1ent: a casereport. Ulus Travma Ac1l Cerrah1 Derg. 2013 Jan;19(1):658. do1: 10.5505/tjtes.2013.53496. PMID:23588983 4. Turkmen C, Ucar A, Poyanl1 A, Vatankulu B, Ozkan G, Basaran M, Ser1n K, Sanl1 Y, Adalet I. In1t1al Outcome After Select1ve Intraarter1al Rad1onucl1de Therapy w1th Yttr1um-90 M1crospheres as Salvage Therapy for Unresectable Metastat1c L1ver D1sease. Cancer B1other Rad1opharm. 2013 May 6. PMID:23647219 5. Erçet1n C, Ozden I, Iy1bozkurt C, Güven K, Ser1n K, B1lge O, Tekant Y, Alper A, Emre A. Hepat1c hydat1d d1sease requ1r1ng urgent treatment dur1ng pregnancy. Ulus Travma Ac1l Cerrah1 Derg. 2013 Mar;19(2):11922. do1: 10.5505/tjtes.2013.21548. PMID:23599194

Kurum İç# Eğ#t#m Toplantıları 1. Cerrah1 serv1s hemş1rel1ğ1 eğ1t1m1 2. Yoğun bakımda cerrah1 hasta tak1b1 ve hemş1rel1ğ1

33


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ ENDOKRİN CERRAHİSİ L

L

E

T

A

2

34

İL

iv O PITAL Endokrin hastalıkların (tiroid nodülleri ve kanserleri, paratiroid adenomları ve kanserleri, böbrek üstü bezi tümörleri) cerrahi tedavisi Doç. Dr. Fatih Tunca tarafından gerçekleştirilmektedir. Endokrin Cerrahisi birimi ayaktan müracaat eden hastalar için cerrahi poliklinikleri içerisinde bulunan polikliniğinde, yatan hastalar için cerrahi servisi içerisinde hizmet vermektedir. Birimimizin amacı sahip olduğumuz oldukça geniş birikim ve tecrübe doğrultusunda hastalarımıza en doğru ve güncel tedavi yaklaşımını sunmaktır. Bu amaçla oluşturduğumuz Liv Hospital Endokrin Takımı içerisinde bulunan Endokrinoloji Uzmanı (Doç. Dr. Serpil Salman), Nükleer Tıp Uzmanı (Prof. Dr. Levent Kabasakal), Radyoloji Uzmanı(Doç. Dr. Adem Uçar) ve Genel Cerrahi (Endokrin Cerrahisi) Uzmanı Doç. Dr. Fatih Tunca haftalık toplanan endokrin konseyinde her hastayı kendi özelinde tartışmakta ve hastaya en uygun kişiselleştirilmiş tedavi protokolünü belirlemektedirler. Ameliyat öncesi dönemde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılması planlanan hastalara radyoloji departmanında ultrasonografi kılavuzluğunda ve patolog eşliğinde Doç. Dr. Adem Uçar tarafından biyopsileri yapılmaktadır. Birimimizde tiroid cerrahisi ve paratiroid cerrahisi uygulanan tüm hastalarda teknolojinin sağladı-

ğı tüm güncel imkanlar (damar mühürleme cihazları, sinir monitörizasyonu, video yardımlı minimal invaziv girişimler) kullanılarak sıfır komplikasyon amaçlanmaktadır. Bugüne kadar Liv Hospital bünyesinde 25 hastaya total tiroidektomi ve 2 hastaya paratiroid adenomu tanısıyla adenom eksizyonu yapılmış olup bu hastaların hiçbirinde ses kıskılığı ve kalıcı hipoparatiroidi gelişmemiştir. Tiroid kanser cerrahisinde önemli başka bir parametrede ameliyat öncesi kanser olduğu bilinen hastalarda santral bölgedeki lenf bezlerinin diseke edilmesidir. Liv Hospitalda Tiroid kanseri tanısıyla Total Tiroidektomi yapılan olgularda ortalama 11 adet santral lenf nodu diseke edilmiştir (dünyada kabul edilen sayı 8 ve üzeridir). Tiroid ve paratiroid cerrahisi uyguladığımız hastalarda bir başka amacımızda iyi kozmetik sonuçlar elde etmektir. Bu amaçla bu hastalarda yapılabilecek en küçük insizyonlar kullanılarak ve ameliyat sonrası bazı iz azaltıcı destek tedaviler uygulanarak hastalarda en iyi kozmetik sonuçlar elde edilmeye çalışılmaktadır. Aşağıdaki resimlerde birkaç hastanın kozmetik sonucu görülmektedir. Böbrek üstü bezi tümörlerinde ise hastanın endokrinolog tarafından hazırlanmasını takiben hasta için uygun cerrahi girişim planlanmaktadır. Bu tümörlerin cerrahisinde çoğunlukla minimal invaziv


girişimler tercih edilmektedir. Bu girişimler laparoskopik ve robotik girişimlerdir. Bu girişimlerin en büyük faydası hastanın ameliyat sonrası ağrısının çok az olması, açık girişime oranla daha hızlı bir şekilde iş hayatına dönmesi ve daha iyi kozmetik sonuç elde edilmesidir. Laparoskopik girişimler 2 şekilde uygulanabilmektedir. Standart laparoskopik girişimde hastalara sağ böbrek üstü bezi tümörlerinde 4, sol böbrek üstü bezi tümörlerinde ise 3 adet 1 cm’lik kesi ile tümöral kitle çıkarılmaktadır. SİLS diye adlandırılan tek insizyondan laparoskopik böbrek üztü bezi cerrahisinde göbek deliği içinden yapılan 2,5 cm’lik kesi ile görünür iz kalmadan bu cerrahi girişim tamamlanmaktadır. Yine son yıllarda cerrahi pratiğimiz içine giren ROBOT sistemi bu cerrahi girişimlerde ameliyat sırasındaki hareket serbestliği nedeniyle cerrahi açıdan oldukça kolaylık sağlamakta ve laparoskopik cerrahiye benzer şekilde hasta açısından da daha az ağrılı ve konforlu bir ameliyat anlamına gelmektedir. Birimimizde son 1 yılda 7 hasta sürrenalektomi amaçlı yatırılarak bu hastaların 6’sında minimal invaziv böbrek üstü bezi ameliyatı gerçekleştirilmiş ve hastalar komplikasyonsuz taburcu edilmiştir. Birimimizin hedefi hastalarımıza dünya standartlarında tedavi hizmetini, en düşük komplikasyon ve en iyi sonuçlarla ulaştırmaktır.

L

BİLİMSEL FAALİYETLER Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda B#ld#r# Ve Konuşmalar 1) 25-28 N1san 2013 tar1hler1 arasında düzenlenen 6.Ulusal Endokr1n Cerrah1s1 Kongres1’nde “T1ro1d kanser1nde İk1nc1l santral d1seks1yonda uygulanab1lecek tekn1k yaklaşım farklılıkları” başlıklı konuşma 2) 25-28 N1san 2013 tar1hler1 arasında düzenlenen 6.Ulusal Endokr1n Cerrah1s1 Kongres1’nde “M1kropap1ller t1ro1d kanser1nde cerrah1 yaklaşım” başlıklı konuşma 3) 25-28 N1san 2013 tar1hler1 arasında düzenlenen 6.Ulusal Endokr1n Cerrah1s1 Kongres1’nde “Surrenal k1tlelerde cerrah1 tedav1 (Açık, laparoskop1k, standart, retroper1toneal, SİLS, robot1k)” başlıklı konuşma 4) 23-25 Mayıs Avrupa Endokr1n Cerrah1 kongres1’nde b1ld1r1 sunumu “ Mult1centr1c1ty 1s more common 1n thyro1d pap1llery m1crocancer w1th a preoperat1ve d1agnos1s compared to 1nc1dental m1crocancer” 5) 23-25 Mayıs Avrupa Endokr1n Cerrah1 kongres1’nde b1ld1r1 sunumu “ The r1sk factor for santral compartment recurrens 1n pap1llery tyhro1d cancer treated w1th 1n1t1al central neck d1ssect1on” 6) 6-7 Eylül tar1hler1nde Hellen1c- Tur-

k1sh Summer School 1n Advanced Surg1cal Oncology kapsamında konuşma: ‘’Thyro1d Cancer’’ 7) 14-17 Kasım tar1hler1 arasında düzenlenen 12. Med1kal-Cerrah1 Endokr1noloj1 Mezun1yet Sonrası Eğ1t1m Kursu kapsamında konuşma: “Pap1ller T1ro1d Kanser1nde Tedav1ye D1renç” Uluslar Arası Hakeml# Derg#lerde Basılan Makaleler 1) Neoadjuvant hyperfract1onated-accelerated rad1otherapy w1th concom1tant chemotherapy 1n esophageal cancer: phase II study. Saglam S, Ar1foglu A, Saglam EK, Tunca F, Asoglu O, Eng1n G, Yamaner S. J Gastro1ntest Oncol. 2013 Dec;4(4):380-7. do1: 10.3978/j.1ssn.2078-6891.2013.022. 2) Pendr1n express1on 1n nodular and non-nodular thyro1d t1ssues. Temel B, Gul N, Kutluturk F, Kapran Y, S1rma S, Ustek D, Tunca F, G1les Y, Alagol F. Endokrynol Pol. 2013;64(3):208-14. 3) Unexpected colon1c perforat1on 1n a renal rec1p1ent: a case report. Ser1n KR, Kesk1n M, Bakkaloğlu H, Tunca F, Aydın AE, Eldegez CU. Ulus Travma Ac1l Cerrah1 Derg. 2013 Jan;19(1):65-8. 4) Thoracoscop1c enucleat1on of a g1ant le1omyoma of the esophagus. Iscan Y, Tunca F, Senyurek YG, Tezelman S, Terz1oglu T. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Feb;23(1):e32-4.

35


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ MEME HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ L

iv O PITAL Genel Cerrahi Bölümü Meme Hastalıkları ve Cerrahisi Birimi ayaktan müracaat eden hastalar için cerrahi poliklinikleri içerisinde ayrı bir poliklinikte, yatan hastalar için cerrahi servisi içerisinde hizmet vermektedir. Geçtiğimiz bir yıl boyunca Meme Hastalıkları ve Cerrahisi Birimi meme hastalıkları konusunda erken tanının hayati önem taşıdığı ve kişiye özel tedavi yaklaşımlarının hastaların tedavisinde en iyi sonuca ulaşmak için altın kural olduğu gerçeğinden yola çıkarak, güçlü bir tanı ve tedavi teknolojisine sahip olmakla kalmayıp bu konuda deneyimli kadrosuyla ve multidisipliner yaklaşımıyla yardımcı olmayı hedeflemiştir. Bu hedeften yola çıkarak hastalarımıza Meme Cerrahisi, Psikiyatri, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji bölümlerinde konusunda uzman ve meme hastalıkları konusunda deneyimli bir ekip hastalıklarını ilk öğrendikleri andan itibaren hizmet vermektedir. Meme Hastalıkları ve Cerrahisi Birimimizde periyodik meme muayenesi hizmeti verilmektedir. Bu kontroller sırasında hastalara erken teşhisin önemi ve değeri anlatılmaktadır. Hastalar muayene

36

ve radyolojik kontrolleri ardından yıllık takip programına alınmaktadır. Ayrıca hastalar kendi kendine meme muayenesi ve periyodik kontrollerin önemi konusunda bilgilendirilmektedir. Meme kanseri sıklığını giderek arttığı günümüzde, erken teşhisin yanı sıra, toplumsal ve kişisel farkındalık son derece önem kazanmıştır. Genel Cerrahi Bölümü Meme Cerrahisi Kliniği bu konuda öncü ve lider bir birim olmayı hedeflemiştir. Bu amaçla Liv Hospital bünyesinde Radyoloji Birimi ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Biliyorum Kampanyası Kanser Tarama Programı” kapsamında 1 Nisan 2013 - 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında 1626 gönüllü katılımcı mamografi ile taranmış ve tüm katılımcılara geri bildirim yapılmıştır. Ek inceleme gerektiren bulgulara sahip katılımcılar ayrıca telefonla aranarak muayeneye davet edilmiştir. Patolojik mammografi bulgularına sahip 294 katılımcının % 18’i yeniden meme cerrahi polikliniğimizde değerlendirilerek gerekli ek incelemeler yapıldıktan sonra takip altına alınmıştır. Bu konuda yapılmış benzeri çalışmalar incelendiğinde toplum bazlı yapılan tarama çalışmalarında


Aralık

Kasım

Ekimn

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

insitu lezyonlar dahil malignansi saptanma oranının tarama programımız sonuçlarına benzer şekilde olduğu görülmüştür. Takip eden yıllarda devam eden taramalarda iki yıl içerisinde yeni malignite saptanma oranı giderek artmaktadır. Bu bilgiler hastalarla da paylaşılmış ve periyodik doktor muayenesinin önemi anlatılarak hastalar takip altına alınmıştır. Hedefimiz, güncel teknolojik gelişmeler çerçevesinde gerek yurt dışı gerekse yurtiçi pek çok ileri merkez olarak tanımlanan klinikler ile yarışacak düzeye gelmek ve hastalarımızda en iyi klinik sonuçları elde etmektir. Bu amaçla kliniğimizde ileri meme cerrahisi uygulamalarının yanı sıra Radyoloji Birimi işbirliğiyle tru-cut biyopsi, vakum biyopsi, ultrason ya da mamografi eşliğinde kitle işaretlenmesi ve çıkartılması gibi yöntemler hastalarımızın klinik durumlarının gerekliliğine göre uygulanmaktadır. Meme kanseri tanısı alan hastaları-

mız ameliyat öncesinde mamografi ve ultrasonografik değerlendirmelerinin yanı sıra tıbbi gereklilik halinde meme MR ve ülkemizde az sayıda bulunan ve pek çok merkezin sahip olmadığı meme – PET sistemi ile değerlendirilmektedir. Hastaların tedavi ve cerrahi kararları Meme Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji birimlerinin katıldığı Tümör Konseyinde güncel yaklaşımlar da ele alınarak tartışılmaktadır. Geçtiğimiz bir yıl boyunca polikliniğimize başvuran hasta sayısı istikrarlı bir artış göstermiştir (Grafik 1). Geçtiğimiz bir yıl boyunca kliniğimize başvurup meme kanseri tanısı alan hastalarımızın % 33 üne modifiye radikal mastektomi , % 40’ ına meme koruycu cerrahi, % 7 sine işaretli kitle eksizyonu yapılmış olup % 20’ si Meme Ekibi tarafından değerlendirilerek Neoadjuvan Tedaviye yönlendirilmiştir ve tedavi bitiminde cerrahi girişimleri planlanmıştır.

BİLİMSEL FAALİYETLER Kongre ve Toplantılar 1. 15- 19 Mayıs 14.Kolorektal Cerrah1 Kongres1nde 4 adet sözlü sunum –>SbSdae]abŒ]5WddSZŒGkYg^S`_Òŧ3dVÒŧÒ] 183 Kolon Kanserl1 Olgunun Uzun Dönem Tak1p Sonuçları –>SbSdae]abŒ]DW]fg_=S`eWd5WddS h1s1 Uygulanmış Ardışık 289 Olgunun Değerlend1rmes1 –3`fWdŒadDWlW]eŒka`EW`Vda_g`VS4ŒaXW edback Yararlı mı? –Ċ^]6WňWd^W`VŒd_WVW3TVa_Œ`abWdŒ`WS^ Rezeks1yon (APR) Kararı Alınan ve Sonrasında Intersf1nkter1k Rezeks1yon (ISR) Uygulanan Olguların Onkoloj1k ve Fonks1yonel Sonuçları 2. 23-27 Ek1m tar1hler1nde düzenlenen 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongres1 katılımı ve Kongre kapsamında düzenlenen School of Oncoplast1c Breast Surgery kursundan sert1f1kasyon. 3. Turkcell Genel Merkez çalışanlarına Meme Hastalıkları Tanı ve Tedav1s1, Kend1 Kend1ne Meme Muayenes1 konusunda sem1ner çalışması

37


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ OBEZİTE VE METABOLİZMA CERRAHİSİ L

iv O PITAL Obezite ve Metabolizma Cerrahi ekibi hastanenin kuruluşundan itibaren bie ekib olma ruhuyla çalışarak hastaneyi 2013 yılı sonunda İstanbul’da ve Türkiye’de iyi bir seviyeye getirmiştir. Ekibimizde bir obezite cerrahı, bir endokrin uzmanı, bir kardiyolog, bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir psikolog ve bir diyetisyenden oluşmaktadır. Kliniğimizde hastaların obezite ve metabolizma cerrahisinde seçiminde uluslararası kabul görmüş kriterlere göre karar verilmekte ve hastaların hazırlanmasında, ameliyatında ve ameliyat sonrasında takibinde ekip olarak çalışılmaktadır. Merkezimizde dünyada kabul görmüş ve uzun dönem sonuçları belli olan obezite ameliyatları uygulanmakta ve cerrahide minimal invazif teknikler uygulanmaktadır. Bütün yöntemler laparoskopik olarak uygulanmakta ve ayrıca DaVinci S robotu ile obezite ameliyatları gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyatların aylara göre dağılımı

38

tablo 1’de verilmiştir. Ameliyat dağılımına bakıldığında aylara göre giderek artan şekilde obezite ameliyatları yapılmıştır. Obezite ameliyatı için başvuran hastaların her aşamadaki işlemleri belirli standartlara oturtulmuş ve bütün hastaların ilk başvurularında dolduracakları ve obezite grubunda olan hekimlerin katkılarıyla başvuru formu hazırlanmıştır. Bu formda hem hasta hakkında genel bilgiler alınmakta hem de hastada yemek bozukluğunun, uyku apnesinin ve kardiyak risklerin değerlendirilmesi için gerekli ipuçları elde edilmektedir. Bu formda kullanılan skalalar ve anketler uluslararası kabul görmüş formlardan elde edilmiştir. Anket formları ve hasta takiplerinde elde edilen veriler istatistik programlarına kayıt edilerek istenildiğinde gerekli bilgilerin alınabileceği bir ortam oluşturulmuştur. Bilimsel veriler ışığında artan hasta sayılarını da gözönüne alarak diğer kliniklerle de görüşülerek gerekli


O

1 L

B

O

1B

B

2

2013

bilimsel çalışmaların başlatılması amaçlanmış ve bu konuda 2 klinik çalışma başlatılmıştır. Ameliyat olmuş ve olacak hastalarla buluşmak ve hastaların birbirlerini tanıyıp görüşebilmelerini sağlamak ve hastanemizin obezite merkezini tanıtmak amacıyla üç hasta buluşması yapılmıştır. İkinci hasta buluşması seminer şekline düzenlenerek hastalara ameliyat sonrası kilo almalar ilgili bilgiler aktarılmıştır. Dünyada tüp mide ameliyatlarının babası olarak kabul edilen Dr. Michel Gagner hastanemize davet edilerek 2 Eylül 2013 tarihinde Obezite Cerrahisi Workshop gerçekleştirilmiş ve Michel Gagner ile birlikte tek port (SILS) sleeve gastrektomi ve laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatları gerçekleştirilmiştir. Hastalara ameliyat sonrası psikolojik destek için psikoloji bölümünün desteğiyle destek grupları oluşturulmuştur ve her Çarşamba farklı konularda hastalarla toplantılar düzenlenmektedir.

39


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

R

Obezite ameliyatları

Tablo 1. Aylara göre yapılan ameliyatların dağılımı 2013 yılı içinde

%

Laparoskopik sleeve gastrektomi

70

Robotik sleeve gastrektomi

4

Tek part (SILS) sleeve gastrektomi

4

Robotik gastrik bypass

14

Laparoskopik gastrik bypass

4

Mide bandı çekilmesi

4

40

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

Obezite ameliyatları


O

2013

BİLİMSEL FAALİYETLER 28-31 Ağustos 2013 tar1hler1 arasında İstanbul’da düzenlenen 18th World Congress of the Internat1onal Federat1on for the Surgery of Obes1ty & Metabol1c D1sorders (IFSO)2013 kongres1nde aşağıdak1 b1ld1r1ler sunulmuştur: 1. Altun H, Banl1 O, Kar1p A, Tezer S, Cel1k F, Karakoyun R. An early rare compl1cat1on of laparoscop1c gastr1c bypass surgery. 18th World Congress of the Internat1onal Federat1on for the Surgery of Obes1ty & Metabol1c D1sorders (IFSO) 2013, 28-31 Ağustos 2013, Istanbul, TÜRKİYE 2. Banl1 O, Altun H, Karakoyun R, Kar1p A, Aras O, Cel1k F, Mem1soglu K. Our exper1ence 1n rev1s1onal bar1atr1c surgery for fa1led adjustabşe gastr1c band1ng. 18th World Congress of the Internat1onal Federat1on for the Surgery of Obes1ty & Metabol1c D1sorders (IFSO) 2013, 28-31 Ağustos 2013, Istanbul, TÜRKİYE 3. Banl1 O, Altun H, Karakoyun R, Kar1p A, Cel1k H. Our exper1ence 1n sleeve gastrectomy: 153 pat1ents. 18th

2E

2013

World Congress of the Internat1onal Federat1on for the Surgery of Obes1ty & Metabol1c D1sorders (IFSO) 2013, 28-31 Ağustos 2013, Istanbul, TÜRKİYE 4. Kar1p A, Altun H,Tezer S, Okuducu M, Onur E, Bat O, Fersahoğlu M, Mem1soglu K. Cl1n1cal exper1ence 1n 130 morb1d obes1ty surgery from a s1ngle 1nst1tut1on.18th World Congress of the Internat1onal Federat1on for the Surgery of Obes1ty & Metabol1c D1sorders (IFSO)2013, 28-31 Ağustos 2013, Istanbul, TÜRKİYE 2-6 Ek1m 2013 tar1hler1 arasında Bodrum’da düzenlenen 11. Ulusal Endoskop1k Laparoskop1k Cerrah1Kongres1’nde aşağıdak1 b1ld1r1ler sunulmuştur: 1. Kar1p AB, Altun H, İşcan AY, Çel1k K, Aydın MT, Mem1şoğlu K. Laparoskop1k sleeve gastrektom1 amel1yatlarında standart el aletler1 kullanımı. 11. Ulusal Endoskop1k Laparoskop1k Cerrah1 Kongres1. 2-6 Ek1m, Bodrum, 2013 2. Kar1p AB, Altun H, Aydın MT, İşcan AY, Çel1k HK, Mem1şoğlu K. Laparoskop1k sleeve gastrektom1 sonuçlarımız. 11. Ulusal Endoskop1k Laparoskop1k Cerrah1 Kongres1. 2-6 Ek1m, Bodrum, 2013.

O 2E

2013 2013

FAALİYETLER 1. Obez1te Hastaları 1.Bahar Buluşması – 28 N1san 2013 2. Obez1te Cerrah1s1 Workshop 2013 – M1chael Gagner – 2 Eylül 2013 3. Obez1te Cerrah1s1 1. L1v Hosp1tal Hasta Buluşması – Amel1yat yolun başlangıcıdır. Ya Sonrası - 26 Ek1m 2013 4. Obez1te Cerrah1s1 Paylaşım Grubu 2. Hasta Buluşması – 12 Ocak 2014 5. Her Çarşamba ps1kodestek grup toplantıları

41


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ PERİFERİK DAMAR CERRAHİSİ L

1

2

iv O PITAL Dünyanın birçok ülkesi ile paralel olarak damar cerrahisi hizmetleri, Liv Hospital’da Genel Cerrahi Kliniği bünyesinde verilmektedir. Günümüz gereği olan tüm modern teknik ekip ve donanım desteği ile verilen bu hizmetler, dünya standartlarını yakalamayı hedef seçmekte ve bunda başarılı olmaktadır. Hastanın muayenesi sırasında başlayan bu süreç, ameliyat veya girişim ve taburculuk aşamasında kadar kesintisiz olarak devam etmektedir. Poliklinik muayenesinde eksiksiz bir fizik muayenenin yanı sıra odada var olan ultrasonografi aracılığı ile muayenenin artık vazgeçilmez bir parçası sayılan görüntüleme teknikleri de uygulanabilmektedir. Yapılan çalışmalar 60 yaş üzerinde sigara içme hikâyesi olan erkeklerde abdominal aort anevrizması taramasının etkin maliyetli olduğunu gösterdiğinden, muayene sırasında bu risk grubunun aort çapları ölçülmekte ve böylelikle başvuran hastanın damarsal açıdan sadece geliş nedenine yönelik değil ama aynı zamanda genel sağlık değerlendirilmesi de yapılmaktadır. Polikliniğe başvuruda bulunan has-

42

taların şikâyetlerinin değerlendirilmesi yapıldığında farklı şikâyetlerin yer aldığını görmekteyiz. Bu şikâyetler arasında birinci sırayı venöz yetmezlik olguları almaktadır. Bunun yanı sıra geliş şikâyetleri arasında diyabetik ayak, periferik arter hastalığı, derin ventrombozu ve serebrovasküler hastalıklar yer almaktadır. Varis olgularında köpük skleroterapi ile estetik amaçlı düzeltme işlemleri de ayaktan hasta grubunda yapılmakta ve hasta memnuniyeti ile gün içinde hızlı randevu verilip hastaların işlemleri tamamlanmaktadır. Skleroterapi sonrası varis çorabı kullanımı işlemin başarısını arttırmaktadır. Hastalarımıza arzu ettikleri takdirde varis çorabı hastanemizde temin edilmektedir. Damar cerrahisi tarafından yapılan müdahaleler, girişimsel ve cerrahi metotlar olarak tanımlanabilir. Girişimsel damar tedavileri multidisipliner yaklaşım ile sağlanmakta ve bir çoğu hastanemizde bulunan Girişimsel Radyoloji ekibi ile beraber yapılmaktadır. Yapılan girişimler arasında akut tromboza yönelik lokal trombolitik tedaviler (pıhtı eritici tedavi), perkütantransluminalanjiyoplasti ve stent (balon ile damarın açılması) ve aort anevrizmalarında endovaskülerstent ile


3 B

onarım yer almaktadır. Bazı olguların girişimleri ise ameliyathanede bulunan C-kollu skopi aracılığı ile ameliyathanede yapılmaktadır. Karaciğer metastazı olan rektum kanseri olgusunda aort anevrizmasına yönelik girişim PeriferikDamar Cerahisi ve Girişimsel Radyolojinin birlikteliği ile gerçekleştirildi. Ameliyathanede yapılmakta olan diğer işlemler arasında varise yönelik tedavilerde son yılların gözde girişim metodu olan lazer ile ameliyat yer almaktadır. Ameliyathane içinde de ultrasonografi imkanı olduğu için bu girişimlerde artan sayı ile devam etmektedir. Ameliyathane hizmetleri arasında periferik arter hastalığı nedeni ile yapılan bypass girişimleri de yer almaktadır. Septik koşullar gerektiren debridman, amputasyon gibi girişimlerin bir kısmı acil servis septik odasında yapılırken, anestezi desteği içinde olan hastalarda ise ameliyathane kullanılmaktadır.

A

43


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

Grafik-1. 2013 yılında polikliniğe başvuran hasta sayıları

Grafik-2 2013 yılı içinde aylık girişimlerin sayıları

44

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ameliyat

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

Poliklinik


BİLİMSEL FAALİYETLER 1. Avger1nos ED; European Vascular Surgeons 1n Tra1n1ng (EVST) Wr1t1ng Comm1ttee. Vascular tra1n1ng prof1les across Europe. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2013 Dec;46(6):719-25. do1: 10.1016/j.ejvs.2013.08.003.

4. Yanar F, Ağcaoğlu O, Gök AF, Sarıcı IS, Ozçınar B, Aksakal N, Aksoy M, Ozkurt E, Kurtoğlu M. Themanagement of mesenter1c ve1n thrombos1s: a s1ngle 1nst1tut1on’s exper1ence. Ulus Travma Ac1l Cerrah1 Derg. 2013 May;19(3):223-8. do1: 10.5505/ tjtes.2013.47542.

BİLDİRİLER

2. Yanar F, Agcaoglu O, Sar1c1 IS, S1vr1koz E, Ucar A, Yanar H, Aksoy M, Kurtoglu M. Local thrombolyt1c therapy 1n acute mesenter1c 1schem1a. World J EmergSurg. 2013 Feb 9;8(1):8. do1: 10.1186/1749-7922-8-8.

1. Aksoy M. Management of symptomat1c aort1c thrombus 1n a pat1ent w1th bladder cancer: Is conservat1ve approach a val1dopt1on?. London Card1ovascular Sympos1um. 7-8 Ek1m 2013. Londra, İng1ltere.

3. Kesk1n M, Ser1n KR, Genc FA, Aksoy M, Yanar F, Kurtoglu M. Iatrogen1c major vascular 1njury dur1ng lumbar d1scectomy: report of three cases. Turk Neurosurg. 2013;23(3):385-8. do1: 10.5137/1019-5149.JTN.4930-11.1.

2. Aksoy M. Venous Thromboembol1sm Prophylax1s Management: Under oroverused? XXIII Med1terranean Congress of Ang1ology and Vascular Surgery. 3-5 Ek1m 2013. Lar1ssa, Yunan1stan.

3. Aksoy M. Qual1ty of l1fe follow1ng l1mb salvage 1n d1abet1cs. XXIII Med1terranean Congress of Ang1ology and Vascular Surgery. 3-5 October 2013. Lar1ssa, Yunan1stan. 4. 10-17 Mart 2013 tar1hler1nde T1gnes/ Fransa’da düzenlenen 30.Assoc1at1on of Internat1onal Vascular Surgeons toplantısı (Türk1ye tems1lc1s1 olarak Yönet1m Kurulu üyel1ğ1). Aynı toplantı kapsamında “Results of Vascular Reconstruct1on and Funct1onal Outcome 1n Musculoskeletal Tumors” ve “Case Report: Popl1teal ve1n aneurysm 1n a ch1ld” başlıklı sunumlar. 5. 30-31.Mart.2013 tar1hler1nde M1ddle East Card1ovascular Congress (MECC) kapsamında “Vascular Compl1cat1ons 1n Endovascular Surgery” başlıklı konuşma ve “Techn1que of Carot1d Endarterectomy” başlıklı v1deo sunumu.

45


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ L

iv O PITAL Genel Yoğun Bakım Ünitesi, tek yataklı izole odalar şeklinde tasarlanmış bir yapıya sahiptir. Hastanemiz açıldığı günden itibaren yoğun bakım ünitemizin doluluk oranı hızla artmış ve %100 oranına ulaşmıştır. Gündüz devamlı bir öğretim üyesi ve bir yoğun bakım uzmanı, geceleri ise uzman doktorların yer aldığı bir nöbet ekibi hastalarımızın takip ve tedavilerinin devamlılığı sağlanmaktadır. Maksimum iki hastaya bir hemşire oranı korunarak, hasta bakım kalitesi arttırılmaktadır. Hedefimiz, güncel yoğun bakım yaklaşımlarını ve mevcut tüm organ destek sistemlerini kullanarak hastalarımızda iyi klinik sonuçlar elde etmektir. Bu amaçla yoğun bakım ünitemizde hemodiyafiltrasyon, hemodiyaliz, plazmaferez, karaciğer destek sistemleri (MARS), ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) ve benzeri organ destek sistemleri başarı ile uygulanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Genel Yoğun Bakım ünitemizde Dahili, Cerrahi, Kardiyak ve Pediatrik hasta gruplarının dahil oldu-

46

ğu farklı gruplardan hastalar izlenmektedir. 2013 yılında Genel Yoğun Bakım ünitemize kabul edilen hastaların genel dağılımına bakıldığında travma (%2), pediatrik (%3), cerrahi postoperatif (%63), dahili hastalar (%28) oluşturmaktadır. Dahili yoğun bakım hastalarının çoğunluğu (%11.8) kardiyak acillerdir. Nörolojik aciller (%2.8), ilaç zehirlenmeleri (%4.7), akut solunum yetmezliği ve böbrek yetmezlikleri de diğer yoğun bakım yatış nedenleri arasındadır. Hastalarımızın klinik sonuçlarını değerlendirme ve karşılaştırmada kullandığımız en önemli skorlama sistemi APACHE II skorudur. APACHE II skoru, yoğun bakıma yatışı takip eden ilk 24 saat içerisinde hastalardan kaydedilen en kötü akut fizyolojik parametreler ve kronik hastalık durumunun değerlendirilmesi sonucu elde edilir. Bu değer ile hastaların mortalite riski belirlenmektedir. Genel Yoğun Bakım ünitesinde 2013 yılında takip ve tedavi ettiğimiz tüm hastalarımızın APACHE II skoru ile belirlenen mortalite riski ortalama % 21 iken, bir yıllık bu süreç içerisindeki mortalite


oranımız sadece % 5.7 olmuştur. Farklı hasta gruplarında beklenen bu yüksek risk ile ulaşılan olumlu klinik sonuç arasındaki fark daha da belirginleşmektedir. Özellikle hastalarımızın %21’ini oluşturan 80 yaş ve üstü geriatrik hasta grubunda mortalite risk oranı %40 hesaplanırken yoğun bakım ünitemizde bu oran %9 olarak bulunmuştur. Genel Yoğun Bakım ünitesinde izlediğimiz hastaların %52’si postoperatif takip ve tedavi gerektiren hastalardan oluşmuştur. Mevcut sistemik hastalığa bağlı ve/veya operasyona bağlı riskleri nedeni ile yoğun bakıma alınan cerrahi hastalarının %66’sı genel cerrahi, %21’i beyin cerrahi, %6’sı ortopedik, %5’i jinekolojik ve %2’si ürolojik girişim geçiren hastalardır. Hastaların %37’sini majör onkolojik operasyon geçiren hastalar oluşturmaktadır. Cerrahi sonrası hastaların yoğun bakım takip ve tedavi süresi ortalama 1.7 gün olmuştur. Onkolojik cerrahi hastaların yoğun bakım takip ve tedavileri özelliklidir. Organ yetmezliği gelişme riski olan bu hastaların mortalite oranlarına dünya gene-

linde bakıldığında yıllar içerisinde azalmakla beraber halen oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Sitoredüktif cerrahi + intraperitoneal sıcak kemoterapi (HIPEC), pelvik egzantrasyon, sakrektomi gibi majör onkolojik cerrahi uygulanan hastaların yoğun bakım süreçleri diğer onkolojik cerrahi hastalarından farklı ve özel bakım gerektirmektedir. Sıklıkla nüks tümör cerrahisi olması, operasyon sürelerinin daha uzun olması, kan ve kan ürünlerin daha fazla gereksinimi, HIPEC sırasında kullanılan kemoterapötik ajanın toksisitesi, organ yetmezlikleri gelişme olasılığı nedeni ile bu hastalar yüksek risk altındadır. Bu faktörlere hastanın yaşı, kronik sağlık durumu ve ek hastalıkları da eklendiğinde cerrahi girişim sonrası yoğun bakımda solunum yetmezliği, akut böbrek hasarı ve kardiyovasküler şok gelişme riski artmaktadır. Uluslararası verilerde onkolojik cerrahi hastalarının %15’i 21 günden fazla yoğun ünitesinde kalmakta ve bu hastaların da %50’si kaybedilmekte iken, Liv Hospital Genel Yoğun Bakım Ünitesine 2013 yılında onkolojik cerrahi sonrası kabul edilen

47


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

48

Pediatri Kardiyoloji Nöroloji Genel Cerrahi Üroloji Beyin Cerrahi

Doluluk Oranı % 120 100 80 60 40 20

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

TeJmmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

0 Ocak

hastaların yoğun bakım ünitesi kalış süre ortalaması 3 gün ve mortalite oranı %2 olarak izlenmiştir. Literatürde yer alan verilerde sitoredüktif cerrahi+HIPEC gibi onkolojik cerrahi sonrası yoğun bakım mortalitesi %8 iken ünitemizde cerrahi işlem sonrası kaybedilen hastamız olmamıştır. Ünitemizde, sepsis ve septik şoka bağlı akut böbrek hasarı gelişen hastalara 49 seans hemodiyafiltrasyon ve akut karaciğer yetmezliği olan bir hastaya 3 seans karaciğer destek sistemi (MARS) uygulanmıştır. Ayrıca H3N2 virüsüne bağlı pnömoni ve ağır akut solunumsal distres sendromu gelişen bir hastaya 10 gün süre ile ECMO+pron pozisyon uygulanmış ve hastamız 14 günlük yoğun bakımı yatışı ardından servise taburcu edilmiştir. Genel Yoğun Bakım ünitemizde maksimum iki hastaya bir hemşire oranı ile, tek yataklı izole odalarda 24 saat yoğun bakım uzman doktor gözetiminde hastalarımıza en iyi klinik sonucu sağlama hedef çıtamızı her ay biraz daha yükseltmekteyiz. Ünitemizin klinik faaliyetleri aylık olarak değerlendirilmekte ve elde edilen veriler dünya ve ülkemiz literatüründe yer alan veriler ile karşılaştırılmaktadır. Bu değerlendirilmelerin sonuçları da bize her ay hedeflerimize ulaşabildiğimizi göstermektedir.


BİLİMSEL FAALİYETLER 1. Türk Yoğun Bakım Derneğ1n1n organ1ze ett1ğ1 Mekan1k Vent1lasyon Kursu’nda (Adana) 2 prat1k ve 1 teor1k sunu 1le eğ1tmenl1k 2. Türk Anestez1yoloj1 ve Rean1masyon Derneğ1’n1n CEEA 1le ortak organ1ze ett1ğ1 Eğ1t1m1 Gel1şt1rme programında (Yoğun Bakım, Ac1l Tıp, Kan ve Kan Transfüzyonları – Modül III) Seps1s ve Sept1k Şok Yönet1m1 konulu 2 sunum 3. Türk Yoğun Bakım Derneğ1n1n organ1ze ett1ğ1 Sedasyon ve Analjez1 Kursu’nda (İstanbul) eğ1tmenl1k 4. 19-22 Mart tar1hler1nde Brüksel’de gerçekleşen ISICEM (Internat1onal Sympos1um of Intens1ve Care and Emergency Med1c1ne) sempozyumuna katılım 5. Kl1n1k Enteral Parenteral Nutr1syon Derneğ1’n1n Antalya’da 27-31 Mart tar1hler1nde düzenled1ğ1 8. KEPAN Kongres1’ne ‘’İnflamasyonun Patof1zyoloj1s1’’ konulu sunum 6. ECEMEA Acute Key Op1n1on of

Leaders Meet1ng (19th – 20th Apr1l, 2013, St. Jul1an – Malta) Improv1ng Outcomes 1n AKI Pat1ents. Renal Recovery &Health Econom1cs Sess1on oturum başkanlığı 7. 01 Haz1ran 2013 tar1h1nde LİV Hastanes1-Ulus’ta “Yoğun Bakımlarda Ekstrakorporeal Destek S1stemler1 B1l1msel Toplantısı”nın 1lk1 olan “Renal Replasman Tedav1ler1” toplantı organ1zasyonu 8. Türk Yoğun Bakım Derneğ1n1n organ1ze ett1ğ1 Mekan1k vent1lasyon Kursu’da (Samsun) eğ1tmenl1k 9. Aralık ayında “Seps1ste Sağkalım Kampanyası” başlıklı Konferans gerçekleşt1r1lm1şt1r. 10. Akıncı İÖ, Başel A, Sencer A, Aras Y, Aydösel1 A, Sencer S. Anevr1zmal Subarakno1d Kanama Hastalarında Bey1n Ölümü Kararının Ver1lmes1nde Elektroensefalograf1n1n Önem1. Türk Yoğun Bakım Derneğ1 Derg1s1 11. Küçükgöncü S, Başel A, Akıncı İÖ. Tramadole Bağlı Anj1oödem: Olgu Sunumu. Turk J Anaesth Rean1m

49


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde KOAH, akciğer kanseri, astım başta olmak üzere alerjik akciğer hastalıkları, pnömoni, pulmoner emboli, plörezi, göğüs hastalıklarından kaynaklı uyku problemleri, uykuda nefes zorluğu gibi çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Göğüs Hastalıkları bölümü kapsamında Solunum Fonksiyon, Bronkoskopi ve Uyku Ünitesi hizmet vermektedir. Bunların yanı sıra allerji cilt testleri de geniş kapsamlı olarak yapılmaktadır. Solunum Fonksiyon Laboratuvarı’nda spirometrik testler, reversibilite testi, akım volüm eğrisi, diffüzyon kapasitesi, egzersiz testi, maksimum oksijen tüketimi, arter kan gazı ölçümü yapılabilmektedir. Bronkoskopi ünitesinde, Fiberoptik bronkoskop ve Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok akciğer hastalığına tanı koymak, Argon plasma koagulasyon (APC), Elektrokoagulasyon, Kriyoterapi ile tedavi yapabilmek ve Endobronşial stent yerleştirmek mümkündür. Bronkoskopi ünitesinde biyopsi ve benzeri gibi tanısal bronkoskopik işlemler derin sedasyon altında gerçekleştirilmekte ve hasta memnuniyeti maksimum olmaktadır.

50

Buna karşılık EBUS ve argon plazma koagulasyon, stent gibi terapötik girişimler ameliyathanede genel anestezi ile uygulanmakta, böylece komplikasyon oranı düşmekte ve hasta memnuniyeti artmaktadır. Uyku ünitemizde horlama başta olmak üzere obstruktif uyku apne sendromu gibi pek çok uyku hastalığının teşhisi konulmakta ve tedavisi verilmektedir. Gerekli durumlarda multidisipliner yaklaşımla alınan cerrahi tedavi kararı Kulak Burun Boğaz hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında Göğüs Hastalıkları bölümümüze başvuran hastaların genel dağılımına bakıldığında çoğunluğunu içinde pnömoninin de bulunduğu alt solunum yolu enfeksiyonları (%20.7), bronş hiperreaksiyonu (%12.7), alerjik astım (%14.5), KOAH (%9.6) ve akciğer kanseri (%6.4) oluşturmakta, sırasıyla geri kalan bölümde de pulmoner emboli, uyku apne sendromu, bronşektazi, tüberküloz, plörezi ve sarkoidoz yer almaktadır. 01 Nisan 2013- 30 Eylül 2013 tarihleri arasında “Biliyorum” Kampanyası dahilinde akciğer kanseri için yüksek risk grubunda bulunan sağlıklı kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi ile tarama yapılmıştır. Toplam 562 hasta


Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Aylara göre göğüs hastalıkları bölümüne başvurular:

Ocak

taramaya alınmıştır. Bunların 306 (%54.45)’inde normal toraks BT raporlanırken, 256 (%45.55)’inde BT’de anormallik tespit edilmiştir. Taramaya katılan hastaların %28.11’inde pozitif sonuç yani kanser şüphesi uyandıracak anormal bulgu bulunmuştur. Bu konuda dünyada yapılan ilk büyük serili (n=53.454) Amerikan Ulusal Akciğer Kanseri Tarama (NSLT) çalışmasında da bizim verilerimizle benzer şekilde düşük doz BT çektiren katılımcıların %27.3’ünde pozitif sonuçla karşılaşılmıştır. Göğüs Hastalıkları bölümü tarafından Heidelberg Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Felix Herth’in de katıldığı “Bronchial Thermoplasty” “workshop”ı düzenlenmiştir. Henüz Türkiye’de rutin uygulamaya girmemiş olan ve astımda optimal tedaviye rağmen hala semptomatik olan hasta grubunda bronkoskop ile uygulanabilen bu tedavi yöntemi ile “workshop” sırasında bir hastamız tedavi olma şansı elde etmiştir. Göğüs Hastalıkları kliniğimizde solunum yetmezliği olan hastalar da takip ve tedavi edilmektedir. Yoğun bakım ünitesinde noninvazif mekanik ventilasyon ve invazif mekanik ventilasyon uygulanabilen hastalar yoğun bakım hekimleri ile ortak izlenmekte ve her türlü girişimler en yeni tek-

51


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

nolojiler kullanılarak ortak olarak uygulanmaktadır. H3N2 virüsüne bağlı pnömoni sonucu ağır akut solunumsal distres sendromu gelişen bir hastaya 10 gün süre ile Yoğun Bakım Ünitemizde ECMO uygulanmış ve hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir. Obezite cerrahisi son yıllarda ön

plana çıkan bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Uluslararası kılavuzların önerdiği şekilde bir obezite cerrahi ekibi oluşturulan hastanemizde göğüs hastalıkları bölümü de bu ekip içinde yer almaktadır. Ekipteki diğer üyeler ise, obezite cerrahı, endokrinolog, kardiyolog, diyetisyen ve psikologdur.

2013 yılı işlem tabloları

52

FOB ve EBUS

PSG

Allerji testi

SFT

Trosentez ve pleurocan


2013 YILINDA SCI VE SCI EXPANDED DERGİLERDEKİ BASILMIŞ YAYINLAR

1. Dem1rhan O, Kasapoglu T, Ece F, Toker A. The use of Jackson-Pratt s1l1cone flat dra1ns as prolonged pleural catheters for the management of pleural effus1ons. J Thorac D1s. 2013 Jun;5(3):265-9. 2. Ozkaya S, D1r1can A, Tuna T, Ece F. A new syndrome: r1ght-s1ded arcus aorta syndrome. BMJ Case Rep. 2013 Sep 12;2013. 3. Pektok E, Dem1rozu ZT, Arat N, Y1ld1z O, Oklu E, Eker D, Ece F, C1ftc1 C, Yaz1c1oglu N, Bay1nd1r O, Kucukaksu DS. Remote mon1tor1ng of left ventr1cular ass1st dev1ce parameters after HeartAss1st-5 1mplantat1on. Art1f Organs. 2013 Sep;37(9):820-5.

2013 YILINDA TÜRKÇE DERGİLERDE BASILMIŞ YAYINLAR

1. Küçükaksu DS, Pektok E, Arat N, Yıldız O, Dem1rozu ZT, Ece F, Ç1ftç1 Ç, Bayındır O, Yazıcıoğlu N. Total art1f1c1al heart for br1dge to card1ac transplantat1on: f1rst pat1ent at home 1n Turkey. Türk Göğüs Kalp Damar 2013;21(4):1032-1038

BİLİMSEL FAALİYETLER Davetl1 Konuşma ve Görevler: 1. Şubat 2013 “Türk-Ural Solunum Günler1” Ekater1nburg, Russ1a sempozyumunda Novel therapy modal1t1es 1n COPD and Asthma 2. 20-24 N1san 2013 “The Many Faces of COPD” Skop1a, Macedon1a sempozyumunda Actual gu1del1nes and advances 1n pharmacolog1cal therapy of COPD 3. 27-30 N1san 2013 “2nd European Congress for Bronchology and Intervent1onal Pulmonology (ECBIP)” Çeşme, Türk1ye Evaluat1on of the med1ast1num 1n lung cancer” Pet - for everybody? 4. Mart 2013 “Ulusal Akc1ğer Kanser1 Kongres1” Nevşeh1r, Türk1ye Küçük Hücrel1 Dışı Akc1ğer Kanser1nde Farmakogenom1k- B1reyselleşt1r1lm1ş Tedav1ler 5. 59th ASAIO (Amer1can Soc1ety for Art1f1c1al Internal Organs) Congress,

Ch1cago, USA; Poster “Syncard1a Total Art1f1c1al Heart Pat1ent Supported More Than 700 days 1n Turkey” Küçükaksu DS, Pektok E, Dem1rözü TZ, Arat N, Ece F, Ç1ftç1 Ç, Bayındır O, Yazıcıoğlu N. 6. ACCP 2013 (Amer1can College of Chest Phys1c1ans Congress), Ch1cago/ USA Moderator 1n “Intervent1onal Bronchology” 7. TAKD (Türk Akc1ğer Kanser1 Derneğ1) İstanbul olgu tartışma toplantıları düzenleme kurul üyel1ğ1 8. Annals of Thorac1c Med1c1ne ve Solunum derg1 hakeml1ğ1

HASTANE İÇİ TOPLANTILAR:

1. Obstrukt1f Uyku Apne Sendromu panel konuşması, 2. Zor olgu toplantıları 3. KOAH günü hastalara yönel1k b1lg1lend1rme toplantısı

53


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

GÖZ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Hastanemiz Göz Bölümü günümüz Göz hastalıkları uygulamalarını karşılayacak teknik donanım ve ekibe sahip olarak hizmet vermektedir. Bölümümüzde Göz hastalıklarıyla ilgili dünya genelinde uygulanan tüm tedavi ve girişimleri uygulamaktayız. Uygulamadaki temel prensiplerimiz gerek medikal gerek cerrahi tedavi olsun hasta güvenliğini ön planda tutma ve etik prensiplerden ödün vermeme temeline dayanmaktadır. Poliklinik hasta sayımız bölümümüzün açılışından itibaren istikrarlı artış göstermektedir (Grafik 1). Bölümüzde Göz hastalıklarıyla ilgili tanı konmasına yönelik tüm gelişmiş cihazlar mevcuttur. Bu poliklinik sayısına paralel olarak yapılan tetkiklerin giderek artması sonucunu doğurmaktadır (Grafik 2). Cerrahi girişimleri ön segment cerrahisi, retina, kornea, refraktif cerrahi,göz plastik cerrahisi (Okuloplasti) ve şaşılık olarak gruplandırabiliriz. Vaka dağılımına baktığımızda vakalarımızın yaklaşık yarısını (%51) katarakt oluştururken ikinci sırada retina operasyonları gelmektedir (%23). Grafik 3’te göz operasyonlarının aylara göre dağılımı görülmektedir.

54

Cerahi girişimler arasında kombine vitrektomi-keratoplasti, keratektomi+kök hücre nakli (Foto 1), keratoplasti+iris boyalı lenslerin kullanılması (Foto 2) gibi komplike olgular da yer almaktadır. Silikon konan gözlere silikon önleyici sütür konulmuş (Foto3) ve bu olgular sunumlarda takdim edilmiştir. Yıl sonuna doğru kliniğimize kurulan excimer lazerin (excimer+femto lazer platformu) kliniğimizin hasta sayısının artması beklenmektedir. Şuana kadar sadece yüzeyel işlemlerde kullandığımız excimer+femtolazeri (Foto 3), Ocak ayından (2014) itibaren kornea ile ilgili girişimlerde de (Özellikle keratoplastilerde) kullanmayı planlamaktayız. Yukarıda değindiğimiz gibi kliniğimizde kimyasal yanık ve diğer kornea yüzey hastalıklarında otogreft (Limbalallograft) ile kök hücre nakli yapılmaktadır. Hastanemizde kök hücre laboratuvarının açılması bu konuda gerek klinik uygulama gerekse araştırma açısından hastanemizi referans klinik haline getirecektir. Liv Hospital Göz Kliniğinde birçok cerrahi ve medikal retina hastasına hizmet verilmektedir. Liv Hospital Göz Kliniği’nde optikkohorens tomografi, digital fundus flore-


sein anjiyografi, Indosiyanin yeşil anjiyografi, fundus otofleresans kombine cihazı ve Pattern laser fotokoagualasyon yapan Pascal laser cihazı gibi özellikli cihazlar mevcuttur. Pascal fotokoagualsyon cihazı retinanın laser fotokoagulasyonunu çok kısa sürede ve çok az bir ağrı ile gerçekleştirmekte ve retinaya çok az bir enerji yüklemesi yapmaktadır. Retina’nın etkilendiği birçok önemli hastalık bulunmaktadır; • • • • • •

Retina Dekolmanı (Retina Ayrılması) Makula Deliği (Sarı Noktada delinme) Makula da Kırışıklık (Epiretinal Zar) Diyabetik Retina Bozuklukları Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (Sarı nokta hastalığı) Göz Travmalarına (kazalarına) Bağlı Retina Hasarı

• Yukarıda ifade edilen belli başlı retina hastalıklarının teşhis ve tedaviler yapılmıştır. Liv Hospital Göz Kliniği’ne yurtiçi ve dışı birçok göz merkezindenretina hastaları cerrahi tedavi amaçlı refere edilmektedir. 2013 Mayıs ayında Hatay – Reyhanlıda bir patlama meydana gelmiş ve patlamadan sonra ciddi göz yaralanması olan iki hastamız

TC. Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı ile Liv Hospital Göz Kliniği’ne sevk edilmiştir. İki yaralıya gözlerini kurtarmak için birçok ameliyat yapılmış ve sonunda 6 aylık uğraş sonucu iki genç hastamızın tedavileri başarı ile sonuçlandırdıktan sonra normal hayata dönmeleri sağlanmıştır. Ayrıca komşu ülkelerden gelen birçok savaş mağduru hastamıza çok ileri düzeyde tedavi olanakları sağlanmıştır. Savaş yaralanmalarının hem ön segmenthemde arka segmentleri yaralı olduğu için bu olgulara kombine keratoprotezile beraber vitreoretinal cerrahi ve keratoplasti ameliyatları aynı seansta yapılarak birçok hastanın gözü alınmaktan kurtarılmıştır. Hastanemizde değişik klinikler bir araya gelerek çok ağır olgulara multidisipliner yaklaşım sergilenerek çeşitli tedaviler yapılabilmektedir. Trafik ve terör yararlanması ile gelen üç hastamıza ortopedi ve beyin cerrahi klinikleri ile beraber aynı seansta müdahale edilerek en ideal tıbbi tedaviler en kısa sürede sağlanmıştır.

PT

Liv Hospital Göz Kliniği doktorları çeşitli yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmış ve bu toplantılarda çeşitli sunu, panel, yuvarlak masa, canlı cerrahiler yaparak hastanemizi temsil etmişlerdir.

55


56

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

Aralık

Aralık

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

Kasım

Grafik 2:Yapılan tetkiklerin dağılımı

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

Grafik 1: Poliklinik hasta sayısı

Grafik 3:Göz operasyonlarının dağılımı


57


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

İÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ L

iv O PITAL İç Hastalıkları Kliniği gündüz saatlerinde tam zamanlı iki uzman doktor ve mesai dışı saatlerde bir nöbetçi uzman doktor tarafından yürütülmektedir. Tam zamanlı uzmanlar aynı zamanda acil servis, yatan hastalar ve yoğun bakım hastaları konsültasyon hizmetlerini karşılamaktadır. İç hastalıkları uzmanları klinik uygulamaları sırasında gerektiğinde ve sıklıkla, üst ihtisas branşları olan kardiyoloji, nefroloji, göğüs hastalıkları, endokrinoloji ve enfeksiyon hastalıkları bölümlerinden konsültasyon hizmetleri almaktadır. Liv Hospital İç Hastalıkları uzmanları hasta değerlendirme, tetkik, tedavi ve takipleri sırasında ulusal ve uluslararası cemiyetler tarafından kabul görmüş ve yayınlanmış kılavuzlara yüzde yüz bağlı kalmayı prensip edinmiştir. Bu kılavuzlardan özellikle bir tanesi bizler için farklı bir öneme sahiptir. Son birkaç yıl içerisinde ABD’de yürütülmekte olan “akıllı seçim” olarak adlandırdığımız “Choosing Wisely” kampanyasında amaç, doktora başvuran hastalarda gereksiz, bir fayda sağlamayacak veya lüzumsuz masraf açacak tetkik ve girişimlerden uzak durmaktır. Bizler Liv Hospital İç Hastalıkları uzmanları olarak bu kılavuzda yayınlanan uyarı ve önerilere maksimum düzeyde uymaya çalışmaktayız. Hastalarımıza vermekte olduğumuz koruyucu/önleyici tıp hizmetlerinde ise, yine ABD Koruyucu Hizmetler Çalışma Grubu, USPSTF’nin kılavuzlarını kullanıyoruz. Bu sayede konu ile ilgili uygulamalarımızı da ABD ile

58

aynı düzeyde tutabilmekteyiz. Kliniğimizde 2013 yılı içerisinde gerçekleşen, uluslararası kabul görmüş kalite endikatörlerinden bazıları aşağıdaki gibi oluşmuştur: • Zatürre ve KOAH 30 gün içerisinde yeniden yatış oranı: %0 • Diyabetik hastalarda Hb A1c hedef seviye başarı oranı: %84 • LDL hedef seviye başarı oranı: %75 • Kan Basıncı seviye başarı oranı: %88 • Koroner arter hastalarında antiplatelet ajan kullanım oranı: %100 • Kalp yetmezliği hastalarında ACEI/ARB kullanım oranı: %100 • İnme vakalarında DVT profilaksisi kullanım oranı: %100 • AF varlığında antikoagulan kullanım oranı: %100 • Konuşma/yutma ve rehabilitasyon hizmetleri kullanımı oranı: %75 • Yaş grubu, risk faktörleri ve endikasyonlara göre aşı önerileri : %95 • Yaş grubu ve risk faktölerine göre mammografi, PAP smear, kolonoskopi tarama önerileri: %100 • Alkol ve sigara kullanımı sorgulaması ve bırakma önerileri : % 100 Liv Hospital İç Hastalıkları Kliniği tedavi hizmetleri yanı sıra hasta bilgilendirme ve eğitim hizmetleri de yürütmüştür. Diyabet hastaları için sağlık atölyeleri, kanser hastaları için sağ kalım programı eğitimi ve sağlık için spor ve tenisçi sağlığı konferansları yapılmıştır.


59


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ L

HEDEFLERİMİZ Kalp Damar Cerrah1s1 Kl1n1ğ1 olarak hedefler1m1ze hızla 1lerlemen1n heyecanını taşırken, stratej1m1z asla b1l1msel kr1terlerden sapmamak, hasta odaklı yaklaşım, günün en son teknoloj1k yen1l1kler1n1 kullanarak ortak tecrübelerden faydalanmak ve her hastaya yukarıdak1 çerçevede but1k h1zm et vermekt1r.

60

iv O PITAL Kalp Damar Cerrahisi ekibi, alanında uzun yıllar tecrübeye sahip iki cerrahtan oluşmaktadır. Anestezi ekibinde ise birisi öğretim üyesi toplam üç tecrübeli hekim bulunmaktadır. Bölümümüz; hastanemizin kuruluşundan itibaren artan ivmeyle yoluna devam etmektedir. Kliniğimiz bünyesinde yeni doğan yaş grubuyla 80 yaş üzeri arasındaki hastalar başarı ile opere edilebilmektedir. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitemizde en son teknolojiye sahip donanım mevcuttur. Genel ameliyathane bünyesinde, laminer akım ve opera sistemi bulunan iki adet salonda ameliyatlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Ameliyathanelerimizden birinde “Da Vinci” robot bulunmaktadır. Toplam altı yataktan oluşan yoğun bakım ünitemizde 2 adet izole oda mevcuttur.

Yoğun bakım ünitemiz çok kısa süre içerisinde ameliyathane şartlarına dönüştürülecek şekilde donatılmıştır. Tüm ekstrakorporeal destek sistemleri (ECMO, IABP, Hemodiafiltrasyon, MARS) gerekli olduğu durumlarda genel yoğun bakım ünitesi doktorlarımızın desteğiyle devreye sokulabilmektedir. Yoğun bakım ünitesinde en fazla iki hastaya bir hemşire oranı korunarak hasta bakımı gerçekleştirilmektedir. Bebek hastalar birebir bakılmaktadır. Kalbinize İkinci Bir Şans Kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz koroner bypass ameliyatlarında hastayı en uzun süre koruyacak operasyon stratejilerini belirlemeyi ön planda tutmaya özen göstermekteyiz. Bu nedenle, tıkanma olasılığı en düşük olan göğüs atardamarlarını yaygın olarak kullanmaktayız. Hastalarımızın


%98’inde en az bir göğüs atardamarı kullanılmıştır. %41’inde ise bilateral (İki taraflı) göğüs atardamarı kullanılmış, bypass yapılmış damarların toplamına bakıldığında %60’ında göğüs atardamarı tercih edilmiştir. ABD’de 2009 yılında yayınlanan bir çalışmada, 745 klinik taranmış ve hastaların %92’sinde tek göğüs atardamarı kullanılmışken, ancak %4’ünde iki taraflı göğüs atardamarı kullanılmış olduğu bildirilmiştir. Bunun yanı sıra altın standart olduğu bilinen göğüs atardamar kullanımının ardışık olarak uygulanması (Bir göğüs atardamarının birden fazla koroner damara bypass yapılması) kliniğimizde başarı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kliniğimiz bünyesinde uygun hastalarda gerek küçük kesilerle, gerekse robotik yaklaşımla bypass operasyonları uygulanabilmektedir.

Kapak Ameliyatlarında Güncel Yaklaşımlar Kapak ameliyatları, tek başına ya da koroner bypass esnasında eşzamanlı olarak uygulanmaktadır. Hastalarımızın %20 sinde kendi kapak dokusu korunarak tamir prosedürlerinin uygulanmaktadır. En uygun tedavi metodunun hastaya özgü değerlendirmelerle belirlenmesi esastır. Kapak ameliyatlarında seçilecek tedavi metodu için hastanın yaşı, patolojinin tipi ve hastanın tercihi belirleyicidir. Bu nedenle, ameliyat öncesi hasta odaklı değerlendirme ve hastaya operasyondaki seçeneklerin avantaj, dezavantajlarının detaylı bir şekilde anlatılması en önemli noktadır. Kullandığımız protez kapakların yaklaşık %35’i kan sulandırıcı kullanımı gerektirmeyen biyolojik kapaklardır. Yine uygun hastalarda küçük kesilerle, meme altı veya koltukaltı ke-

61


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

sileriyle bu operasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. Robotik cerrahi metotları özellikle mitral kapak izole tamirlerinde başarıyla uygulanabilmektedir. Multidisipliner Çalışma Kliniğimizde hastalara multidisipliner yaklaşımla, ameliyat öncesi ve sonrası sürecin en iyi şekilde geçmesini sağlamaya çalışmaktayız. Özellikle kardiyoloji, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, nefroloji, radyoloji, nöroloji, fizik tedavi ve enfeksiyon hastalıkları ile sıklıkla görüş alışverişinde bulunmaktayız. Kol kola hareket ettiğimiz, birçok hastayı beraber takip ettiğimiz ve ortak konseylerimizde kritik hastalar için karar paylaşımında bulunduğumuz Kardiyoloji bölümü ile çok yakın bir koordinasyon halinde çalışmaktayız. Geçen bir yıl içerisinde kalp takımının birbirine uyum sağlaması ve ortak refleksler oluşturması adına büyük bir adım atılmıştır. En güncel bilimsel yaklaşımlar göz önüne

62

alınarak, her hasta bireysel olarak değerlendirilmekte ve en uygun tedavi metoduna birlikte karar verilmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız yeni yaklaşımların belirlenmesi ve ortak protokollerin oturtulması çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bilimsel zeminden taviz vermeden hasta odaklı değerlendirmelerimiz yepyeni bir konsepte öncülük etmemizi sağlamaktadır. 2014 yılı içerisinde birlikte yapmayı planladığımız kombine tedavi yöntemlerinin uygulanması ilk sırada yer almaktadır. Bir hastanın bir damarına robotik bypass yapılması ve bir başka damarına stent yerleştirilmesi mümkün olacaktır. TAVI (Kateter ile aort kapak yerleştirilmesi) prosedürü gibi projelerin altyapısı oluşturulmuş olup, en kısa zamanda gerçekleştirilebilecektir. Genel yoğun bakım doktorlarımızla yakın temas halinde birçok hastayı birlikte takip etmekteyiz.


ECMO (Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu) prosedürünü birisi viral pnömonili bir hasta olmak üzere iki hastaya başarı ile uygulamış bulunmaktayız. İdrar yolundan kanaması olan bir hastaya, üroloji ile birlikte aynı seansta gerçekleştirdiğimiz atan kalpte bypass ameliyatıyla, oldukça yüksek riskli bir hastayı doğru bir strateji ile sağlığına kavuşturmuş bulunmaktayız. Yine, yüksek riskli bir başka hastada koroner bypasstan beş gün sonra endovasküler yaklaşımla abdominal aort anevrizması tamirini uyguladık. Minik Kalplere Dokunmak Ayrıca, kliniğimizde doğuştan kalp ameliyatları başarı ile uygulanabilmektedir. Tecrübeli anestezistlerimiz başta olmak üzere, perfüzyonistimizin ve yoğun bakım ekibimizin bu prosedürler esnasındaki katkısı çok önemlidir. Birçok klinikte 10 kg altı çocuklara anestezi verilmesi ve kalp

ameliyatının gerçekleştirilmesi mümkün değilken, yeni kurulmuş bir klinik olan LIV Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği’nde başarı ile bu operasyonlar uygulanabilmektedir. Akılcı Klinik Kan Kullanımı Tüm bu operasyonları gerçekleştirirken hastalarda mümkün olduğunca kan kullanmamaya yönelik stratejileri uygulamaya gayret ettik. Akılcı klinik kan kullanımı olarak literatüre geçmiş olan bu yaklaşım sayesinde hastalar daha çabuk iyileşmekte, enfeksiyon riski azalmakta ve kan transfüzyonuna bağlı gelişebilecek geç reaksiyonlar ortadan kaldırılmış olmaktadır. Hastalarımız yaklaşık %40’ına hiç kan ve kan ürünü kullanmamış iken, Yaklaşık %30’unda bir veya iki ünite kan kullanılmıştır. Yine bu çerçevede, dini inançları gereği kan kullanımına kesinlikle izin vermeyen “Yehova şahidi” bir hastaya altı damar bypass operasyonunu başarı ile uyguladık.

63


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL ın ilk yılı içinde kardiyoloji en fazla ayaktan hasta takibi ve tedavisi yapan bölüm haline geldi. Perkütan koroner girişim, elektrofizyoloji-kateter ablasyon, kalıcı kalp pili uygulamaları her geçen gün artarak orta volümlü bir merkez ölçeğine ulaştı. Polikliniğimizde üç adet muayene odası, bir adet ekokardiyografi laboratuarı (2 ekokardiyografi cihazı), bir adet egzersiz test laboratuvarı (2 “treadmill” + “head-up tilt” masası), bir adet EKG + ritim Holter laboratuvarı, bir adet kateter + elektrofizyoloji laboratuvarı, 10 yataklı günübirlik gözlem ünitesi, telemetri takipli yatan hasta katı ve tabi ki yoğun bakım kardiyoloji kliniğimizin ana mekânlarını oluşturuyor. Kardiyak görüntüleme, girişimsel kardiyoloji ve kalp ritim bozukluları konusunda uzmanlaşmış 3 hekim, poliklinik hizmetlerine yardımcı iki kardiyoloji hemşiresi, kateter laboratuvarında 3 kateter hemşiremiz (Biri elektrofizyoloji teknisyeni olarak eğitimli), günübirlik gözlem ünitesinde bir hemşiremiz ve misafir hizmetleri sorumlumuzdan oluşan kadromuz ile hizmet veriyoruz. Hedeflerimiz başta hastalarımıza tanı ve tedavi hizmetlerini modern tıbbın sağladığı tüm imkânlarla, en güvenilir şekilde ve hasta memnuniyetini en üst seviyede tutarak sunmak; sosyal sorumluluk projelerimizle insanlarımıza hizmet götürmek ve bilimsel aktivitelerimizle meslektaşlarımızla tecrübelerimizi karşılıklı paylaşmak. Geçtiğimiz yıl ileri kardiyak tarama yöntemleri arasında en etkilisi olan “koroner kalsiyum skorlaması”nın da kullanıldığı bir sosyal sorumluluk

64

projesini hayat geçirerek 1450 vatandaşımızı koroner arter hastalığı yönünden ücretsiz olarak değerlendirdik. Çok sayıda insanımızın koroner arter hastalığını kalp krizi geçirmeden önce tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağladık. Renal denervasyon konulu bir “workshop” düzenleyerek başka merkezlerden bir çok meslektaşımızla canlı vaka eşliğinde tecrübelerimizi karşılıklı paylaştık. Kardiyoloji ile ilgili birçok konuda yardımcı sağlık personeli ve başka branşlardan meslektaşlarımızla eğitim toplantıları düzenleyerek hastane içi tıbbi süreçlerin daha iyi işlemesi için gayret gösterdik. Acil ve yoğun bakım ekibiyle birlikte iki haftada bir eğitim toplantıları yaparak akut koroner sendromlu hastaların yönetimi konusunda sürekli gelişme sağladık. Aşağıda kardiyoloji ekibimizin çalışma prensibi ile uyumlu olarak kardiyak görüntüleme, girişimsel kardiyoloji ve kalp ritim bozuklukları alanında faaliyetlerle ilgili detaylı raporlar sunuldu: Kardiyak Görüntüleme Bölümü Liv Hospital Kardiyak Görüntüleme Bölümümüz, transtorasik ve trabsözofageal ekokardiyografi, stres ekokardiyografi, 4-boyutlu ekokardiyografi, “strain” doku görüntüleme ve karotis Doppler görüntüleme gibi tüm ileri ekokardiyografi tanı yöntemlerini, en üstün cihaz kalitesi ve deneyimli ekibiyle yapabilen bir standarda sahiptir. Günümüzde kullanılan 2 boyutlu ekokardiyografi sistemlerinden farklı olarak, tüm transtorasik (Göğüs üzerinden uygulanan)


ve transözofageal ( Yemek borusu yolu ile) ekokardiyografi uygulamaları gerektiğinde 4 boyutlu olarak yapılabilmektedir. Dört boyutlu ekokardiyografi, kalbin tıpkı kalp cerrahisi sırasında göğüs kafesinin açılıp, cerrahın gözüyle gördüğü görüntüye benzer renk ve doku kalitesinde kalbi bize göstermektedir. 4 boyutlu ekokardiyografi özellikle kalp içi tümör, pıhtı, delik ve diğer yapısal bozuklukların incelenmesinde, doğal ve protez kapak hastalıklarının değerlendirilmesinde 2 boyutlu ekokardiyografiye göre daha detaylı bilgiler vermektedir. Doğal ancak hasta kapakların cerrahi sırasında tamir yapılması ya da tamamen protez kapak ile değiştirilmesi kararlarının alınmasında önemlidir. Kalp deliklerinin cerrahi mi yoksa kateter yoluyla mı kapatılacağının kararında ve işlem sırasında kapatma cihazının yerleştirilmesinde işlemi yapan kişiye kılavuzluk etmede önemli yeri vardır. Ocak 2013 – Aralık 2013 tarihleri arasında Liv Hospital Kardiyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilen transtorasik ekokardiyografilerin %62’de ve transözofageal ekokardiyografilerin %94 de 4 boyutlu görüntüleme yapılmıştır. Girişimsel bir işlem olan transözofageal ekokardiyografi, hastalara sedasyon altında yapılmakta olup, sedasyona ait ve işlem ile ilgili komplikasyonlar açısından değerlendirdiğimizde, komplikasyon oranımız %0 dır. Bu işlemi sedasyon altında yapmak, gerek görüntüleme kalitesinin artması gerekse hasta konforu açısından başarıyı arttırmaktadır. Kardiyak görüntüleme labora-

tuvarımızda kliniğe yansımayan düzeyde olan ve standart ekokardiyografik görüntüleme yöntemleri ile tespit edilemeyecek kalp fonksiyonu bozuklukları “Strain görüntüleme” adı verilen özel bir teknoloji ile ortaya konulabilmektedir. En başta kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi veya radyoterapi tedavisi almış ya da alacak olan hastaların değerlendirilmesi olmak üzere bazı romatizmal ve nörolojik hastalıklar, hipertansiyon, diyabet ve bazı akciğer hastalıklarının değerlendirilmesinde bu tanı yöntemi oldukça önemlidir. 2013 yılı içerinde ekokardiyografi için başvuran hastalarımızın yaklaşık %28’ne bu yöntemi uygulayarak ileri kalp analizlerini gerçekleştirdik. Bu analizler doğrultusunda özellikle kanser tedavisi görmekte olan hastalarımızda , Onkoloji bölümü ile iş birliği içerisinde kemoterapi ve radyoterapi açısından uygun tedavilerin belirlenmesi ve hastaların tedavi sürecinde yakından takibini yaparak, kalp dokularına en az yan etkisi olacak şekilde başarıyla tedavilerini almalarına katkı sağladık. Liv Hospital Kalp Ve Damar Hastalıkları Tarama Programı Liv Hospital Kardiyoloji Bölümümüzde kalp ve damar hastalığına yönelik check-up programı dahilinde Amerika’da birçok eyalette uygulanmakta olan ve “Amerikan Kalp Krizini Önleme ve Yok Etme Derneği “tarafından önemle tavsiye edilen güncel bir tarama programı olan, SHAPE İleri Kalp Tarama Programı SHAPE uygulayıcısı sertifikasına sahip uzman hekimler

65


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

tarafından uygulanmaktadır. Bu programın temel amacı gizli kalp damar hastalığının ortaya konulmasını ve böylece kalp krizine bağlı ani ölümlerin önlenmesidir. Günümüzde kalp damar hastalığı taramasındaki genel yaklaşım, risk faktörlerinin belirlenmesi ve tedavi edilmesiyken, SHAPE tarama sistemi bir adım ileri giderek damar sertliğinin tanınması ve tedavi edilmesi prensibini benimsiyor. Böylece tıpkı kanser hastalığının erken tanısında kullanılan tarama testlerinde olduğu gibi, henüz kliniğe yansımadan, damar sertliğinin erken dönemde damar görüntüleme testleri ile ortaya konulması ve tedavi edilmesi, damar sertliğine bağlı gelişen kalp krizi ve inme gibi ölümcül hastalıkların gelişme sıklığını da azaltacaktır. Damar sertliğinin tayininde mevcut tarama testlerine ek olarak, damar görüntülemesi yapılması, kişi sağlıklı veya kalp damar hastalığı açısından düşük riskli görünse bile, gerçekte kalp damarlarının damar sertliği açısından durumu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu amaçla tüm dünyada yapılan klinik çalışmalarla damar sertliği taramasında kullanımının güvenilir olduğu kanıtlanmış yöntemlerden temel olarak iki tanesi SHAPE tarama sisteminde kullanılıyor. Bunlardan ilki ve daha sıklıkla kullanılanı girişimsel olmayan, hasta için hiçbir riski ve yan etkisi bulunmayan, bir damar ultrasonografi yöntemi olan karotis Doppler incelemesi ile boyun atar damarının duvar kalınlığının ve damar duvarında mevcut olabilecek damar sertliğine yol açan plakların görüntülenmesidir. Diğer bir yaklaşım ise koroner damarların bilgisayarlı tomografi ile kireçlenme düzeyinin incelenmesidir. Biz SHAPE programımız dahilinde hem karotis Doppler ile damar duvarının iç ta-

66

baka kalınlığı ölçümünü hem de BT ile koroner kalsiyum skorlamasını bir arada yapmaktayız. SHAPE programı dahilinde incelenen hastalarımızın %24 de damar sertliği görüntülemesi normal sınırlarda bulunmuş, geri kalan %64 de ise kendi yaş ve cinsiyet grubuna göre karşılaştırıldığında %50-99. persantil arasındadır. %12 hastada ise belirgin damar sertliği ve plaklar tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda hastaların %76’sına primer korunma tedavileri ve yaşam tarzı değişikliği başlanıp, takip altına alınmıştır. Yüksek riskli grupta bulunan %12’lik grupta ki hastalar ise ileri tanı yöntemleri ile koroner arter hastalığı açısından değerlendirilmiştir. Liv Hospital Kardiyoloji Sporcu Sağlığı Liv Hospital Kardiyoloji bölümünde, Türkiye’nin 3 büyük kulübüne ait profesyonel lig futbol, basketbol ve voleybol takımlarının sporcu sağlık kontrolleri kapsamında kardiyak muayeneleri, EKG, Ekokardiyografi ve Efor Testleri yapılmaktadır. Bu kontroller hem sporcu kalp sağlığı konusunda tecrübeli ekibimiz hem de hasta ve hasta yakınlarımıza keyifli bir zaman yaşatmıştır. Sporcularımızın kalp sağlığı kontrolleri büyük bir titizlikle ve multidisipliner yaklaşım ile gerçekleştirilmekte olup, test sonuçlarına göre teşhis ve tedavi süreçleri planlanıp, ilgili konularda koruyucu hekimlik ve performansa yönelik tavsiyelerde bulunulmaktadır. Girişimsel Kardiyoloji Bölümü Liv Hospital Koroner Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyon Laboratuvarı, koroner anjiyografi, periferik anjiyografi, sağ ve sol kalp kateterizasyonu, pulmoner hipertansiyon için vasküler rezistans ölçümü,


renal anjiyografi gibi tanısal işlemlerin yanında, kompleks perkütan koroner girişimlerin (Kronik total oklüzyon, bifurkasyon lezyonları, bypass lezyonlarına girişim, LMCA girişimleri gibi), karotis girişimleri, renal stent, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide alkol septal ablasyon, atrial ve ventriküler septal defektlerin perkütan kapatılması, dirençli hipertansiyonda renal denervasyon, operasyonu riskli olan hastalarda yapılan TAVI (Transkateter aort kapak implantasyonu) gibi tedaviye yönelik tüm girişimlerin yapılabildiği bir referans merkezidir. Intravasküler ultrason (IVUS) ve OCT (Opticalcoherencetomography) gibi ileri intrakoroner görüntüleme tekniklerinin yanısıra ülkemizde ilk ve tek wirelesspressure-wire uygulaması ile mevcut anjiyografi sistemine entegre ve herzman kullanıma hazır FFR ölçümleri rutin olarak yapılabilmekte, bu sayede doğru koroner lezyona, stent uygulaması için daha hassas karar verilebilmektedir. Laboratuvar SCAI’nin belirlediği güvenlik ve kalite standartlarına uygun olarak organize olmuştur. Kardiyojenik şok ile laboratuvara kabul edilen hastalar için intra-aortik balon pompası desteği kateter laboratuvarında her an mevcuttur. Set-up TAVI gibi kompleks girişimler için uygundur ve yurtdışından gelen ekiplerce onaylanmıştır. Kateter laboratuvarı, gözlem odaları, hasta kabul ve taburculuk aynı alan içinde bulunmaktadır ve televizyonlu, tek yataklı izole odalar sayesinde işlem öncesi ve sonrası hastanın konforlu takibine imkan sağlamaktadır. Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyon laboratuvarına hem elektif hem de akut olgular sayıları artarak kabul edilmektedir. 2013 yılında tanısal işlemler ve peruktan girişimlerde hastaların %95’ine radial arter (El bileği) giriş yeri olarak tercih

edilmiştir. Bu oran dünya standartlarının üzerindedir. El bileğinden yapılan işlemler sayesinde kanama komplikasyonları çok azalmıştır. Femoral arterden yapılan girişimlerde bu oran dünyada %5 civarında gözlenirken, radial arter girişimlerinde ihtimal %0.2’dir. Hastanemizde 2013 yılı içinde anjiyografi giriş yerine bağlı kanama komplikasyonu gözlenmemiştir. Diagnostik işlemlerden sonra radial arter girişi kullanılan hastalarda 2-3 saat sonra taburculuk sağlanabilmektedir. Diğer yandan femoral giriş tercih edilen hastalarda kasık kapatma cihazları ile, 6-12 saat olan hareketsiz yatış süresi 2 saate indirilmekte ve kum torbası gibi uygulamaların kullanımına ihtiyaç kalmamaktadır. Laboratuvarımızda ilaç salınımlı stent ve bioabsorbablevascularscaffold (Eriyebilen stent) kullanım oranı %90’dır. Bu oran %60 olan genel standartların oldukça üzerindedir. Kullanılan ilaç salınımlı stentler FDA onaylı olup, restenoz oranlarında önemli avantajlar sağlamaktadır. Düz metal stentlerde %20 olan restenoz oranı, yeni nesil ilaç salınımlı stentler ile %8 gibi oldukça düşük oranlara gerilemiştir. Miyokard infartüsü ile başvuran hastalara 7/24 perkutan koroner girişim imkanı sunan laboratuvarımızda çok önemli olan kapı – balon zamanı 2013 yılı içinde ortalama 48 dakika olarak ölçülmüştür. ACC ve ESC gibi kalp cemiyetlerinin önerdiği 90 dakikanın oldukça altında olan bu süre ile miyokard hasarı azaltılabilmektedir. Miyokard infarktüsü eşliğinde kardiyojenik şok tablosu olan hastaların %100’üne intra-aortik balon pompası desteği sağlanmıştır. Yine yoğun trombüs yükü olan bu hastaların %100’üne trombüs aspirasyonu ACC ve ESC kılavuzlarının önerileriyle örtüşerek uygulanmıştır. Dirençli hipertansiyon hastalarında

uygulanan renal denervasyon prosedürü ile başarı oranımız %100’dür. Bu yöntemle hastaların %90’ında elde edilen başarını merkezimizde yüksek olmasının en önemli nedeni, işlem öncesi kardi yoloji, nefroloji ve endokrinolojinin hastayı sekonder hipertansiyon yönünden ve işleme uygunluğu açısından taraflıca değerlendirmesidir. Şu anda hastanemizde dünyada en kabul gören EnligHTN (St. JudeMedical) sisteminin en son versiyonu bu prosedür için kullanılmaktadır. Kateter Laboratuvarı HeartNetwork Projesi kapsamında girişimsel kardiyolojiye ilgi duyan hekimlere kapılarını açmış, kompleks olgu ve ileri teknoloji kullanımında meslektaşlarımızla tecrübe paylaşımını önemli bir misyon olarak benimsemiştir. 2013 yılında başladığımız projeye 2014’te de sayısını arttırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Yine aynı proje ile başka merkezde anjiyografi yapılmış ve uzman görüşü almak isteyen ülkemizden ve dünyanın her noktasından anjiyo filmleri özel geliştirilmiş bir yazılım ile online olarak aktarılabilmekte ve Kardiyoloji – Kalp Damar Cerrahisi ortaklığında yapılan Kalp Konseyi’nde tartışılarak geri dönüşler sağlanabilmektedir. Önceliği hasta emniyeti olan Kateter Laboratuvarımızda bugüne kadar gerçekleştirilmiş pekçok zor olgu, tecrübeli ve güler yüzlü bir ekip ile çözüme kavuşturulmuştur. Hedefimiz elde ettiğimiz verilerin dünyada güven kazanmış önde giden hastanelerin verileri ile kıyaslanabilir düzeyde olmasını sağlamak ve korumaktır. Kalp Ritim Bozuklukları Bölümü Kalp ritim bozukluğu polikliniği, kalp pili kontrolü, ritim “Holter” laboratuarı, eğik masa testi (Head-up tilt test), elektrofizyoloji ve kateter laboratuarı bölümün faaliyet alanları-

67


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

nı oluşturuyor. Hedefimiz kalp ritim bozukluğu hastalarına en etkin tanı ve tedaviyi sunmak. Bu amaçla bölümün faaliyetleri aritimi konusundan uzmanlaşmış bir kardiyolog (Elektrofizyolog) tarafından yürütülüyor. Polklinik hizmetleri, kalp pili kontrolleri, ritim Holter kayıtlarının değerlendirilmesi, eğik masa testinin uygulanması elektrofizyolog tarafından doğrudan yapılıyor. Ayrıca ritim Holter laboratuvarında konusunda deneyimli bir hemşire ve elektrofizyoloji laboratuarında bir elektrofizyoloji teknisyeni ve iki kateter hemşiresi ekibin diğer üyelerini oluşturuyor. Yeni kurulan bir bölüm olmamıza rağmen ilk yılımızda onlarca kalp pili ve implante edilebilir defibrilatör uygulaması gerçekleştirildi. Kalp pili uygulamaları için takip ettiğimiz performans kriteri olan infeksiyon oranımız 2013 yılı içinde % 0 olarak gerçekleşti; bu oran bilimsel verilerle % 1,5 olarak bildiriliyor. Ayrıca ülkemizde gelişmiş ülkelerin tersine kalp pili kontrolü genelde pil firmaları elemanları tarafından yapılırken tüm hastalarımıza pil kontrolünün hizmeti elektrofizyolog tarafından yapılması sağlandı. Tüm pil kontrolü kayıtları dijital ortamda saklandı. Kalp yetersizliği hastaları için önemli bir umut olan kardiyak resenkronizasyon tedavisi (Üç odacıklı kalp pili) önemli sayıda hastaya uygulandı. Bilimsel veriler üç odacıklı kalp pilinin yerleştirilebilme oranını; başka değişle ameliyat başarı oranını % 90-95 civarında bildiriyor. Geçtiğimiz yıl içinde başarısız olduğumuz bir vaka olmadı. Diğer pillerden farklı olarak üç odacıklı pilin kalbin kan pompalama fonksiyonunu artıracak şekilde ayarlanması, optimize edilmesi gerekiyor. Optimizasyon işlemi ileri ekokardiyografik

68

teknikler kullanılarak yapılabiliyor. Kardiyak görüntüleme bölümümüzde hem bu ileri teknikleri uygulayabilen donanıma; hem de bu konuda eğitim görmüş bir hekime sahip olmanın avantajıyla kardiyak resenkronizasyon tedavisi uyguladığımız hastalara ileri düzeyde hizmet verdik. Elektrofizyoloji laboratuarımızda çok sayıda supraventriküler taşikardili, atriyal taşikardili, idiyopatik ventriküler taşikardili, atriyal faltterli hastanın kateteter ablasyon yöntemi ile ritim bozukluğundan kurtulmasını sağladık. Elektrofizyoloji laboratuarında en sık yapılan kateter ablasyon uygulaması olan AVNRT (Supraventriküler taşikardilerin bir türü) vakalarında bilimsel verilerle uyumlu olarak % 100 işlem başarısı ile ilk yılımızı kapattık. Daha da önemlisi kalp pili takılması gerekliliği ile sonlanan ve % 0,2-1 arasında bildirilen bir komplikasyon olan AV blok ile karşılaşmadık. Elektrofizyoloji ekibimizin yukarda belritilen konvansiyonel vakalarla birlikte çalışma becerisini arttırdıktan sonra üç boyutlu haritalama metodlarını (Ensite NavX ve CARTO) kullanarak daha karmaşık ritim bozukluklarının tedavisne başladık. Bu yılın ikinci yarısında atriyal fibrilasyon ve iskemik ventriküler taşikardi ablasyonları yapılmaya başlandı. Hedefimiz ekibimizin daha önce çalıştıkları merkezlerdeki deneyimlerine de güvenerek kısa sürede daha yüksek sayıda kompleks ritim bozukluğu ve atriyal fibrilasyon ablasyonu yapılan bir merkez haline gelmek. İskemik Ventrikül taşikardisi ablasyonu yaptığımız bir hastada kalbin sol karıncığının 3 boyutlu voltaj haritalaması görülüyor. Bu yöntem sayesinde hastamız son derece hayati olan ritim bozukluğundan kurtuldu.


BİLİMSEL FALİYETLER 1. Doç. Dr. Alp Burak Çatakoğlu. Bahçeşeh1r Ün1vers1tes1 1. Kard1yoloj1 Akadem1s1 Toplantısı’nda “Akut Koroner Sendromlarda Perkütan Koroner G1r1ş1m” başlıklı konuşma 2. Doç.Dr.Yelda Tayyarec1. Bahçeşeh1r Ün1vers1tes1 1. Kard1yoloj1 Akadem1s1 Toplantısı’nda “ Akut koroner Sendromlarda R1sk Bel1rley1c1 Stratej1ler” başlıklı konuşma 3. Doç.Dr.En1s Oğuz. 29. Ulusal Kard1yoloj1 Kongres1, Antalya (“Sağ dal bloğunda KRT tedav1s1” başlıklı konuşmalar; “ICD ve kalp p1l1 tak1b1 kursu” eğ1tmen) 4. Doç.Dr.En1s Oğuz. Pacemaker ve 1mplante ed1leb1l1r def1br1latörlerde 1ntrakard1yak kayıtların değerlend1r1lmes1” Türk1ye Kl1n1kler1 J Card1olSpec1al Top1cs 2013;6(3):70-7 5. Doç.Dr.Yelda Tayyarec1. 9. Uluslararası Kard1yoloj1 ve Kard1yovasküler Cerrah1de Yen1l1kler Kongres1nde, Kapak Z1rves1 oturumunda “When to Repa1r Chron1c Severe aort1c regurg1tat1on” başlıklı konuşma “ 6. Doç.Dr.Yelda Tayyarec1. 9. Uluslararası Kard1yoloj1 ve Kard1yovasküler Cerrah1de Yen1l1kler Kongres1nde, Updates 1n stable angına pector1s” oturumunda panel1st 7. Doç.Dr.Yelda Tayyarec1. EUROECHO 2013 Kongres1 ‘ “Impact of m1tral valve geometry and global afterload on m1tral regurg1tat1on 1n pat1ents w1th TAVI” poster prezentasyonu 8. Doç.Dr.Yelda Tayyarec1 . 29. Ulusal Kard1yoloj1 Kongres1, Antalya “Protez Kapak Endokard1t1” başlıklı konuşma 9. Doç.Dr.Yelda Tayyarec1. İstanbul Kard1yoloj1 Derneğ1 Aralık, 2013, “Kalp yeters1zl1ğ1 tedav1s1nde yen1 yaklaşımlar, İvabr1d1n, stat1n, omega 3 ve renal denervasyon” başlıklı konuşma 10. Yurdakul S, Erdem1r VA, Tayyarec1 Y, Y1ld1r1mturk O, Sal1h Gurel M, Aytek1n S.Subcl1n1cal left and r1ght ventr1cular systol1c dysfunct1on 1n Behcet’s d1sease: a comb1ned t1ssue doppler and

veloc1ty vector 1mag1ng study.J Cl1n Ultrasound. 2013 Jul-Aug;41(6):347-53. do1: 10.1002/jcu.21985. Epub 2012 Sep 1. 11. Aytek1n S, Yurdakul S, Tayyarec1 Y.Prosthet1c m1tral valve obstruct1on: d1agnos1s w1th real-t1me three-d1mens1onal transesophageal echocard1ography. Anadolu Kard1yol Derg. 2013 Feb;13(1):E6. do1: 10.5152/akd.2013.021. Epub 2012 Nov 5 12. Yıldırımtürk O, Helvacıoğlu FF, Tayyarec1 Y, Yurdakul S, Aytek1n S.Subcl1n1cal left ventr1cular systol1c dysfunct1on 1n pat1ents w1th m1ld-tomoderate rheumat1c m1tral stenos1s and normal left ventr1cular eject1on fract1on: an observat1onal study.Anadolu Kard1yol Derg. 2013 Jun;13(4):328-36. do1: 10.5152/akd.2013.100. Epub 2013 Mar 26. 13. Z1yrek M, Tayyarec1 Y, Yurdakul S, Sah1n ST, Yıldırımtürk O, Aytek1n S. Assoc1at1on of m1tral annular calc1f1cat1on w1th endothel1al dysfunct1on, carot1d 1nt1ma-med1a th1ckness and serum fetu1n-A: an observat1onal study.Anadolu Kard1yol Derg. 2013 Dec;13(8):752-8. do1: 10.5152/akd.2013.235. Epub 2013 Oct 7. 14. Doç.Dr.En1s Oğuz. Atr1yal flatterlerde kateter ablasyon tekn1ğ1. “Catheter ablat1on techn1que 1n atr1al flutters”. Turk1ye Kl1n1kler1 J Card1ol-Spec1al Top1cs 2013;6(5):47-53 15. Doç.Dr.Alp Burak Çatakoğlu. 9th Internat1onal Congress of Update 1n Card1ology and Card1ovascular Surgery (21 - 24 Mart 2013). Bu kongrede 2 adet konuşma: Techn1cal Issues Update: D1stal B1furcat1on Management, IVUS/FFR (21 Mart 2013), Transrad1al D1agnost1c Coronary Ang1ography and PCI:T1ps and Pearls (24 Mart 2013) 16. Doç. Dr. Alp Burak Çatakoğlu. Türk Kard1yoloj1 Derneğ1 Uygulamalı G1r1ş1msel Kard1yoloj1 Toplantısı (18-21 N1san 2013). Türk Kard1yoloj1 Derneğ1 – European B1furcat1on Club Ortak Oturumu’nda: B1furkasyon Stentleme Tekn1kler1 (20 N1san 2013). Radyal G1r1ş1m Kursu’nda: Radyal G1r1ş1m Tekn1ğ1 (20 N1san 2013) 17. Doç.Dr.Alp Burak Çatakoğlu. 16 Haz1ran 2013’te M1lano, İtalya’da

düzenlenen European Soc1ety of Hypertens1on ‘ın düzenled1ğ1 23rd European Meet1ng on Hypertens1on and Card1ovascular Protect1on Kongres1’nde faculty olarak “D1ff1cult Case: Challenges for Treatment” başlıklı konuşma. 18. Doç.Dr.Alp Burak Çatakoğlu. İstanbul G1r1ş1msel Kard1yoloj1 Kursu’nda “Kron1k Total Oklüzyon Canlı Olgu” panel1stl1k görev1 (7 Aralık 2013, İstanbul) 19. Doç.Dr.Alp Burak Çatakoğlu. Renal Denervasyon Workshop: D1rençl1 H1pertans1yona Güncel Yaklaşım ve Canlı Uygulama (20 Temmuz 2013, L1v Hosp1tal, İstanbul) 20. Doç.Dr.Alp Burak Çatakoğlu. Kalp Yeters1zl1ğ1 Olan Çok Damar Hastalarında Revaskülar1zasyon. Türk Kard1yoloj1 Derneğ1 Kalp Yeters1zl1ğ1 Elektron1k Haber Bülten1 Yıl: 5 Sayı: 2 / Şubat 2013 21. Doç.Dr.Alp Burak Çatakoğlu. 2-5 Haz1ran 2013’te Lyon, Fransa’da düzenlenen 81. European Atheroscleros1s Soc1ety Congress’te “Do Low HDL Cholesterol Levels Pred1ct D1abetes Mell1tus Onset?” başlıklı poster sunumunu 22. Doç.Dr.En1s Oğuz. VII. Geleneksel kard1yovasküler güncelleme toplantısı, İstanbul. Özel durumlarda atr1yal f1br1lasyon: Akut m1yokard 1nfarktüsü, h1pertro1d1, gebel1k, akc1ğer hastalığı. Konuşma. 23. Doç.Dr.En1s Oğuz. Türk Kard1yoloj1 Derneğ1 kalp yeters1zl1ğ1 ve ar1tm1 çalışma grubu toplantısı. ICD programlama, kayıtların yorumlanması, hatalı şoklar. Konuşma. 24. Doç. Dr. Alp Burak Çatakoğlu. Akut Koroner Sendrom Çalışma Grubu Toplantıları Mayıs 2013’ten bu yana düzenl1 olarak 1k1 haftada b1r, kard1yoloj1, kalp-damar cerrah1s1, ac1l serv1s, genel yoğun bakım hek1m ve hemş1reler1n1 b1r araya get1rerek akut koroner sendromda L1v Hosp1tal’e a1t b1r protokolün ve tedav1 anlayışının oluşmasına ve standard1ze ed1lmes1ne katkı sağlamaktadır. Dışarıdan hek1mler1n de katılımı 1le 2014 yılında da devam edecekt1r.

69


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

KULAK BURUN BOĞAZ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL astanelerimizde Kulak Burun Boğaz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri öğretim üye ve uzman personel tarafından kullanılmaktadır. Kulak Burun Boğaz Bölümü, Denge, Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi hizmet vermektedir. Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde 3 adet muayene odası, bir çocuk, biri diğeri erişkin için olmak üzere 2 adet fleksibl endoskopi, rinoskopi ve otoskopi için 12 adet rijit endoskop, 1 adet video laringostroboskopive basit girişimlerin yapılabileceği küçük bir girişimsel odamız mevcuttur. Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi’nde 1 adet sessiz oda, 1 adet odyometri cihazı, 1 adet yüksek frekans odyometre, 1 adet impedansmetre, 1 adet ABR (beyin sapı işitsel uyarı) cihazı, 1 adet otoakustikstimülasyon cihazı, 1 adet kalorik test, 3 ayrı marka için koklearimplant programlama sistemi, 1 adet biofeedback cihazı, ses analizi cihazı ve işitme cihazları için bilgisayarlı uyarlama sistemi mevcuttur. Bunun yanı sıra denge laboratuvarı içerisinde video ENG, postürografi cihazları da bulunmaktadır. Kulak Burun Boğaz’a ait 1 adet ameliyathanede endoskopik sinüs cerrahisi sistemi ve mikrodebri-

70

der, kulak ameliyatlarında kullanılan 1 adet ameliyat mikroskopu, 1 adet CO2 lazer sistemi, horlama cerrahisinde kullanılan 1 adet radyofrekans sistemi ile Kulak Burun Boğaz alanında dünyada kullanılan en güncel ameliyat teknikleri uygulanmaktadır. Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi, bir odyolog, bir konuşma patolog ve bir odiyometris ekibiniden oluşturmaktadır. Modern kulak burun boğaz uygulamalarına beraber, mikrocerrahi ve endoskopik cerrahi gibi dallarda bölümümüzde yapılan ameliyatlar: • Kulak ameliyatları; stapedektomi, kronik otit cerrahisi, vertigo cerrahisi, akustik nörinom cerrahisi, fasial sinir cerrahisi, kulak anomalileri rekonstrüksiyonu, koklear implant uygulanması. • Baş boyun tümörleri ve rekonstrüktif cerrahisi; larinks, ösefagus ve farinks, oral kavite kanser ameliyatları • Burun ve sinüs cerrahisi; endoskopik sinüs cerrahisi, burun estetik ve fonksiyonel rekonstrüktif cerrahisi, horlama ve obstrüktifsleepapne ameliyatları, tümör cerrahisi


• Kafa kaidesi cerrahisi, çene eklemi cerrahisi ve artroskopisi, laserle kulak ve larinks ameliyatları, maksillofasial travma cerrahisi, ses cerrahisi gibi ana başlıklar altında toplanabilir. İşitme Ve Denge Merkezi Baş dönmesi ve dengesizlik hekime en sık başvuru nedenlerindendir. Bu problemler iç kulak, görme, sinir sistemi gibi pek çok farklı sistemin rahatsızlığı sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalıkların teşhisinde kullanılan dünyaca güvenirliği kanıtlanmış saf ses odyometrisi, elektrokokleografi (ECoG), vestibuler evoked myogenic potentials (VEMP), videonistagmografi (VENG) gibi tetkiklerin tümü Liv Hospital İşitme ve Denge Merkezimizde yapılabilmektedir. Denge hastalarında sorunun vestibüler, vizüel veya proprioseptif sistemlerin hangisinden kaynaklandığını tespit eden ve Türkiye’de çok az sayıda bulunan kompüterize dinamik posturografi sistemi de denge merkezimizde kullanıma girmiştir. Kompüterize dinamik posturografi cihazı üzerinde bazı denge egzersizleri de yapmak mümkündür. Başka bir deyişle hem tanı, hem de rehabilitasyon amaçlı kullanılmaktadır.

71


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

MEDİKAL ONKOLOJİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL edikal Onkoloji Bölümü poliklinik hizmetleri, günübirlik tedavi ve yatarak tedavi kısımlarından oluşur. Bu üniteler gerek kemoterapi gerekse destek tedavisi için hizmet vermektedir. Kemoterapi salonu tek koltuklu ayrılmış kemoterapi odacıkları olarak tasarlanmıştır. Sekiz adet odacık yanında, 2 adet kapalı özel tedavi odası bu kısımda yer almaktadır. Bölümümüz 2 medikal onkoloji uzmanı, 1 pratisyen hekim, 3 adet kemoterapi hemşiresi, 2 adet hasta kabul görevlisi ve bir adet bölüm yardımcı personelinden oluşan bir ekiple hizmette bulunmaktadır. Medikal onkoloji uzmanları hastanın tedavi şekli ve özelliklerini belirlerken ekibin diğer üyeleri tedavinin kalitesinde ve hastanın konforlu bir şekilde tedaviye girmesinde etkili rol oynarlar. Kemoterapi ilaçlarımız yetkin biyologlardan oluşan uzman ekip tarafından özel bir kabinde hasta ve çalışan güvenliği ilkelerine uygun şartlarda hazırlanmaktadır. Bölümümüzde 2013 yılında poliklinikte değerlendirilen hastaların

72

%63.4’üne kemoterapi günübirlik olarak ayaktan uygulanırken, %18.3 oranında hasta da yatarak tedavi görmüştür. Bölümümüzde beyin, akciğer, meme, karaciğer, yemek borusu, mide, karaciğer, pankreas, kolon, rektum, kemik, prostat, baş boyun, kadın genital tümörlerinde, ve metastazlarında kemoterapi ve destek tedavisi uygulanmaktadır. Tedavi gören hastaların aylara göre dağılımı Grafik 1’de yer almaktadır. Liv Hospital Multidisipliner Tümör Konseyinde hastalarımız için en uygun tedavi yaklaşımı planlanmaktadır. Medikal onkoloji bölümünde kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hormonoterapi kişi bazında değerlendirilip tıbbi onkoloji uzmanı tarafından her hastanın boyu, kilosu, genel durumu, tıbbi geçmişi göz önüne alınarak planlanır, bu konuda deneyimli ekibimiz tarafından uygulanır. Hastanemizde bulunan soğuk başlık uygulamasıyla tedaviye bağlı saç kaybını da en aza indirebilmekteyiz.


Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

2013 yılı polikliniğe başvuran hastaların aylara göre dağılımı

2013 yılı polikliniği başvuran hastaların aylara göre dağılımı

2013 yılında kemoterapi alan hasta dağılımı

Ocak, Şubat, Mart

Nisan, Mayıs, Haziran

Temmuz, Ağustos, Eylül

Ekim, Kasım, Aralık

2013 yılında kemoteropi alan hasta dağılım

73


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

NEFROLOJİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Nefroloji Polikliniğinde Hipertansiyon, Nefrit, Kronik Böbrek Hastalığı, Böbrek kistleri gibi hastalıklar tedavi ve takip edilmektedir. Hastanemizde Nefroloji pratiğinde önemli olan tüm işlemler ve tedaviler yapılmaktadır. Böbrek nakli yapılmış veya sürekli diyaliz tedavisi alan hastaların her türlü sorunlarına çözüm üretme olanakları hastanemizde mevcuttur. Ayrıca kronik diyaliz hastalarına veya acil diyaliz gerektiren hastalara 24 saat süre ile geçici hemodiyaliz hizmeti verilmektedir. Kronik diyaliz ve organ nakli gereken hastalar ise her türlü hazırlıkları yapıldıktan sonra ilgili merkezlere yönlendirilmektedir. Nefritli hastaların tanısında böbrek biyopsisinin önemi büyüktür. Günümüzde böbrek biyopsinin ultrasonografi ile birlikte yapılmaktadır. Radyoloji bölümü ile işbirliği yapılarak hastaya kapalı böbrek biyopsisi yapılmıştır. Kapalı böbrek biyopsisi yapmak için hastanın her 2 böbreğinin de anatomik olarak normal olması gerekir. Bir böbreği küçük olan bir hastamıza üroloji bölümü tarafından laparoskopik böbrek biyopsisi yapılmıştır. Nefroloji Bölümünde hafif böbrek yetmezliğinden diyaliz

74

gerektiren böbrek yetmezliğine kadar değişken böbrek fonksiyon kaybına sahip hastalar tedavi edilmiştir. Böbrek yetmezliği olan hastaların gerek ameliyat gerekse kontrast madde kullanımı gerektiren invaziv işlemlerinde ilgili bölümlere destek verilmiş ve tüm hastalarda böbrek fonksiyonları korunmuştur. Asemptomatik bir hastalık olan hafif böbrek yetmezliğinde mevcut böbrek fonksiyonlarının korunmasına önem verilmiş ve bu hastalarda gereken aşılama programları uygulanmıştır. Hemodiyaliz gerektiren son dönem böbrek yetmezliği veya akut böbrek hasarı olan hastalara hastanın durumuna göre yoğun bakımda veya hasta odasında hemodiyaliz uygulanmıştır. Hemodiyaliz makinelerimiz en son teknolojiye sahip olup hastaya özel tedavi düzenlenmektedir. Hemodiyaliz için gereken kateterler yoğun bakımda uzman doktorlar tarafından takılmaktadır. Uzun dönem hemodiyaliz gerektiren hastalarda Vasküler Cerrahi tarafından arteriyovenöz fistül açılmış, açılan tüm arteriyovenöz fistüller başarılı olmuştur. Aşağıda çok kötü koşullarda


hastanemize başvuran 50 gün hastanemizde kalarak başarı ile tedavi edildikten sonra ülkesine dönen Libyalı bir hastamız ve 2 çocuğunun taburcu edilirken çekilen fotoğrafı görülmektedir. Hipertansiyon tedavisinin başarılı olmasında ilk değerlendirmenin doğru olmasının önemi büyüktür. Hipertansiyon tedavisi olan bir hastalıktır. Ancak doğru değerlendirme, hastaya uygun ilaç ve sağlıklı yaşam düzeni değişikliklerine rağmen kan basıncı kontrol altına alınamayabilir. Kan basıncını kontrol altına alabilmek için hastanın tedavi sürecine aktif olarak katılması şarttır. Tüm hastalar kan basıncını ölçmeyi öğrenmelidir. Günümüzde doğru ölçen ve fiyatı makul otomatik aletlerle evde kan basıncı ölçümü mümkündür. Hipertansiyonu olan hastalarımıza standart

yaklaşıma ilaveten evde kan basıncı ölçümü öğretilmektedir. Hastalarımıza kan basıncı takibini kolaylaştıran cep telefonu uygulamaları hakkında da bilgi verilmekte ve hipertansiyon tedavisinin başarılı olmasında teknolojinin tüm olanakları kullanılmaktadır. 2013 yılı içinde Nefroloji kliniğine başvuran hasta sayısı giderek artmıştır. Yıl boyunca kliniğimiz hizmet verdiği hastaların %67’si poliklinikte muayene edilmiş ve %33’üne konsültasyon yapılmıştır. Bu hastaların %26’sı yabancıdır. Hastalarımızın %5’i yatarak tedavi edilmiş ve %5’ine de hemodiyaliz hizmeti verilmiştir. Nefroloji Bölümü ile ilgili yazılı ve görsel medyada 10 gazete haberi ve 5 televizyon konuşması yer almıştır. Yazılı ve görsel medyada ağırlıklı olarak hipertansiyon konusu işlenmiştir.

BİLİMSEL FAALİYETLER BİLİMSEL FAALİYETLER Kongre Konuşmaları 1. Türk1ye 2012 Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletler1 Çalışması Sonuçları. 15.Ulusal H1pertans1yon ve Böbrek Hastalıkları Kongres1, 25 N1san 2013, Antalya. 2. B1tk1sel Ürünler: Böbreklere Dost mu Düşman mı? 30. Ulusal Nefroloj1 H1pertans1yon D1yal1z ve Transplantasyon Kongres1, 16 Kasım 2013, Antalya.

BİLİMSEL FAALİYETLER L#v Hosp#tal Perşembe Toplantıları 1. Tuz Savaşları, 31 Ocak 2013. 2. Teknoloj1n1n H1pertans1yon Prat1ğ1ne Etk1s1, 21 Aralık 2013.

Uluslar Arası Yayınlar 1. Sengul S, Erdem Y, Akpolat T, Der1c1 U, S1ndel S, Karatan O, Turgan C, Hasanoglu E, Caglar S and Erturk E on behalf of the Turk1sh Soc1ety of Hypertens1on and Renal D1seases. Controll1ng hypertens1on 1n Turkey: not a hopeless dream. K1dney Int (Suppl), 2013; 3: 326 331. 2. Akpolat T, Kaya C, Utaş C, Ar1nsoy T, Taşkapan H, Erdem E, Y1lmaz ME, Ataman R, Bozfak1oğlu S, Özener Ç, Karayaylal1 I, Kazanc1oğlu R, Çamsar1 T, Yavuz M,Ersoy F, Duman S, Ateş K. Arm c1rcumference: 1ts 1mportance for d1alys1s pat1ents 1n the obes1ty era. Int Urol Nephrol. 2013; 45:110310. 3. Ram R, Swarnalatha G, Akpolat T, Daksh1namurty KV. Mycobacter1um tuberculous per1ton1t1s 1n CAPD pat1ents: a report of 11 pat1ents and rev1ew of l1terature. Int Urol Nephrol. 2013; 45: 112935. 4. 100 Soruda H1pertans1yon (Elektron1k k1tap, ISBN: 978-9944-5720-5-7).

BİLİMSEL FAALİYETLER Workshoplar (L#v Hosp#tal) 1. Kr1t1k Hastada Akut Böbrek Hasarı (Tanım ve Değerlend1rme), Yoğun Bakımlarda Ekstrakorporeal Destek S1stemler1 I. B1l1msel ToplantısıRenal Destek, 1 Haz1ran 2013. 2. Sekonder H1pertans1yon, Renal Denervasyon Workshop, 27 Temmuz 2013.

BİLİMSEL FAALİYETLER D#ğer Konuşmalar (L#v Hosp#tal) 1. H1pertans1yon. Sağlık Atölyes1, 7 Kasım 2013 2. Zor Olgular, 6 adet. 3. H1pertans1yonda Hastaya Yaklaşım ve Tans1yon Ölçmen1n Önem1, Hemş1re Eğ1t1m1, 15 Şubat 2013.

75


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BÖLÜMÜ Huzurlu içinde yoğun bakım... Yoğun bakım dendiğinde dış dünyaya kapalı, her gün tehlike çanlarının çaldığı bir mekan akla gelir. Huzur ve yoğun bakım kavramları örtüşmez gibi gelse de biraz çaba sarf edilince olabiliyor. Liv Hospital’a adım atıldığında hissedilen huzur ortamı yenidoğan yoğun bakımda en üst seviyeye ulaşmaktadır. Yenidoğan ekibi olarak bebeklerimizi HUZURLA İYİLEŞTİRME yaklaşımına inanıyoruz. Bebeklerimize gelişi güzel değil, hemşire bakımlarını onların uyanık oldukları zamanlara denk getirerek yapıyoruz. Ayrı odalarda bakarak başka bebeklerin alarmlarıyla rahatsız etmiyoruz. Stabil bebekleri ekstra tetkik ve teşhislerle yormuyoruz. Yoğun bakımı adeta bir “Bebek büyütme ünitesi” olarak görüyoruz. Bebeklerin vizitinden bakımlarına kadar her şeyi anne babaları da aramıza alarak gerçekleştiriyoruz. Aileler bebekleriyle ten teması yaparak “kanguru bakımı”nı istedikçe yapabilmektedirler. Bu huzur içinde yapılan bakımlar bebeklerin daha kısa sürede ve daha az hasarla taburcu olmalarını sağlamaktadır. Ünitemizin hayat başlatan bir servis olduğunu düşünüyoruz. Bebeklerimizin hayatlarına hasarsız başlamalarının ne adar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de bakımlarının eksiksiz ve kesintisiz sürmesi için bebekler taburcu olurken anne babalara bebeklerinin A’dan Z’ye tüm bakımlarının nasıl yapılacağını öğretiyoruz.

76

En üst seviyede bebek takibi... Çocuğun ana rahmine düşmesinden büyüyüp yetişmesine kadar olan bütün evrelerde anne ve bebeklerin sağlığını düşünen çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümümüz, en modern ve en hassas teknolojiyle donatılmış yeni doğan yoğun bakım ünitesine sahiptir. Ünitemizde 8 adet küvez, 4 adet klasik ve 1 adet HFO (Yüksek frekanslı osilatör) özellikli solunum cihazı bulunmaktadır. Çok ağır akciğer hastalığında başvurulan ECMO tedavisi de ünitemizde yapılabilmektedir. Türkiye’de bir ilk olarak bebeklerin takibindeki kuvöz, monitör ve solunum cihazları adeta birbiriyle konuşarak tüm hasta verilerini tam otomatik olarak bilgisayar ortamına kesintisiz aktarmaktadır. Bu üst seviyedeki dijital destek sayesinde bebeklerimiz hemşire ve doktorlar tarafından çok sıkı ve yanlışsız izlenmektedirler. Bebek yoğun bakımı ekibimiz kimlerden oluşuyor? Hastanemizde 24 saat çalışan deneyimli bir bebek yoğun bakım ekibi bulunmaktadır. Ekip yeni doğan konusunda Türkiye’de yıllarca ilklere imza atmış Dr. Gülnihal Şarman ve Dr. Pınar Dayanıklı’nın gözetiminde çalışan genç ve dinamik hekimlerimizden Dr. İsmail Gönen, Dr. Eda Balanlı ve Çocuk Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Safak Karaçay’dan oluşmaktadır. Bebeklerimizi sağlıklarına kavuştururken gerektiğinde multidisipliner destek de alınmaktadır. Çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk


endokrinolojisi, kardiyovasküler cerrahi, retina ve beyin cerrahisi branşlarında son derece deneyimli hekimlerle işbirliği yapılmaktadır. Bebek gelişim uzmanımız her hafta vizitlerimize katılarak bebeklerin gelişim dönemine uygun bakım planları yaparak hemşirelerimizi yönlendirmektedir. Bebekler yoğun bakımda ayrı odalarda... Türkiye’de bir ilk olarak ünitemizde her bebek ayrı odalarda bulunmakta, ve bu sayede yenidoğanların en sık karşılaştığı hastane enfeksiyon riski % 0’a inmektedir. Bugün bilindiği kadarıyla hastanede geçirilen ağır enfeksiyonlar bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkilemekte, ömür boyu ciddi sekeller bırakabilmektedir. Ünitemizde yatan tüm bebeklere akılcı antibiyotik kullanımıyla, antibiyotik verme konusunda son derece seçici davranılmaktadır. Tetkikler kuvöz başında... Ünitemizde ultrason görüntülemeleri, direkt radyolojik çekimler, retina muayeneleri, işitme testleri, beyin EEG’si ve kalp ECHO’su gibi tetkikler bebekler yataklarından hareket ettirilmeden hasta başında yapılabilmektedir. Bu taşınır teknolojik servisler sayesinde bebeklerimizin incelemeleri onlar yıpranmadan yapılmaktadır Hedef yoğun bakımdaki her bebeği annesinin sütüyle büyütmek... Liv Hospital bebek yoğun bakımı bebekleri SADECE ANNE SÜ-

TÜYLE beslemeyi hedeflemiştir. Anne sütü hasta bebekler için sadece besin kaynağı değil, sağlıklı bir gelecek için en önemli temel taşıdır. Doğum gerçekleştikten sonra yoğun bakıma yatan bebeğin annesine anne sütü sağma protokolü başlatılmaktadır. Anne sütü aksatılmadan sağılarak, en uygun koşullarda saklanarak ve bebeğe en uygun bir şekilde verilerek kesintisiz bir anne sütü trafiği oluşturulur. İlk haftalarda minik miktarlarla başlayan anne sütüyle beslemeler haftalarına ve gelişimlerine uygun bir şekilde artırılır. Ağızdan beslenme zamanı geldiğinde gelişimlerine uygun yutma masajları yapılarak bebekler yutmayı öğrenirler. Ünitemizde bebeklere anne sütü ile besleme oranı çok (% 100) yüksektir. Yoğun bakım bebeklerimizin prognozu yeni teknolojilerle deneyimin birleştiği ünitemizden çok sağlıklı bebekler taburcu etmiş bulunmaktayız. İlk senemizin sonunda mortalite oranımız %1 olarak seyretmiştir. İleri derecede prematüre 2 bebek bakılmış, sağlıkla taburcu edilmişlerdir. Yenidoğanın ağır hastalıklarından doğumsal diyafram hernisi olan bir bebeğimiz, karın duvarı oluşmamış omfaloselli bir bebeğimiz başarılı operasyonlar geçirmişlerdir. Lazer gerektiren retinopati sadece bir bebeğimizde oluşmuştur. Belki de en önemli sonucumuz bebekleri ünitemize yatan anne-babalarımızın çok yüksek memnuniyet belirten beyanları olmuştur.

77


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

NÖROLOJİ BÖLÜMÜ PROF. DR. MUSTAFA ERTAŞ

78

L

iv O PITAL 10 Ocak 2013 tarihinde poliklinik ve yatan hasta kabulüne başlayan Nöroloji Kliniğinde, tüm nöroloji başvuruları ve konsültasyonlar “Baş Ağrısı”, “Periferik sinir ve Kas Hastalıkları”, “Demans ve Kognitif Bozukluklar ve Hareket Bozuklukları”, “Epilepsi”, “Uyku Bozuklukları” ve “Klinik Nörofizyoloji” başlıklarında özelleşmiş polikliniklere yönlendirilmektedir. EMG ve Uyarılmış Potansiyeller, 24 saat EEG video monitorizasyon, Rutin Konvansiyonel ve Wireless EEG sistemlerinden oluşan laboratuar donanımı kullanımdadır. Baş ağrılarında farklı tedavi yaklaşımları içinde özellikle “Migren de Botox Uygulama” kursları, intraoperatif elektrofizyolojik monitorizasyon uygulamaları ile cerrahi komplikasyonların azaltılmasına yönelik girişimler, Demansiyel hastalıklarda genetik tanı yöntemleri ve tanıda yeni kullanılan radyolojik tanı parametrelerinin kullanılması bu yıl içinde nöroloji bölümü olarak

fark yaratan klinik uygulamalar olmuştur. Beyin cerrahi ile birlikte yürütülmekte olan “Hareket Bozuklukları” biriminin Parkinson ve diğer hareket bozuklukları cerrahisi uygulanan, Türkiye’den ve yurt dışından kabul ettiği hastalarda sonuçlar yüz güldürücü olmuştur. Unutkanım ve/veya beyin egzersizleri yapmak istiyorum diyen kişilere online egzersizler sunmak ve aynı zamanda günlük yaşam aktivitelerini basit sorular ile izlemek, fizik egzersiz videoları aracılığı ile motive etmek amacı ile tasarlan WEB tabanlı bir yazılım tamamlanmış ve deneme çalışmaları başlatılmıştır. Kişinin performansını grafik olarak izlemek, daha sonra da sonuçları ve erken alarm sinyallerini kendisi, yakınları ve kendilerini izleyen doktorlar ile paylaşmak olan bu projede yaygın kullanım öncesi deneme verileri toplanmaktadır. 2014 yılı içinde yaygın kullanıma sunulması planlamaktayız.


Nöroloji Faaliyet (2013)

BİLİMSEL FAALİYETLER Kongre ve Sempozyum Katılımı 1. Bey1nden b1l1me yolculuk Sempozyum (Harb1ye Kültür Merkez1) “Alzhe1mer Sır olmaktan Çıkıyor” 20 N1san 2013 Prof. Dr. Türker Şah1ner 2. 18 Mayıs: İstanbul (Avrupa yakası) 1ler1 EMG eğ1t1m1 kursu Prof. Dr. Mustafa Ertaş 3. 25 Mayıs: İstanbul (Anadolu yakası) 1ler1 EMG eğ1t1m1 kursu Prof Dr Mustafa Ertaş 4. Kron1k M1grende Botox Uygulama Kursu (LİV Hosp1tal) Prof Dr Yeş1m Parman 5. 1. Ulusal Park1nson Kongres1 (BOTOX uygulama kursu ) Prof Dr Yeş1m Parman

8. 25 th AAIC (Alzhe1mer Ass. Int. Conf, 013 Boston/USA) Prof Dr Türker Şah1ner 9. Bey1nden b1l1me yolculuk Sempozyumunda (Harb1ye Kültür Merkez1) “Alzhe1mer Sır olmaktan Çıkıyor” 1san 2013 Dr. Türker Şah1ner 10. 18 Mayıs: İstanbul (Avrupa yakası) 1ler1 EMG eğ1t1m1 kursu (tam gün) Prof Dr Mustafa Ertaş 11. 25 Mayıs: İstanbul (Anadolu yakası) 1ler1 EMG eğ1t1m1 kursu (tam gün) Prof Dr Mustafa Ertaş 12. Kron1k M1gren Baş Ağrılarına Botox Uygulama Kursu (LİV Hosp1tal) 13. 1. Ulusal Park1nson Kongres1 (BOTOX uygulama kursu Konuşmacı)

6. 3. Ulusal Alzhe1mer kongres1 Mart 2013 Prof Dr Türker Şah1ner

14. 49. Ulusal Nöroloj1 Kongres1 (2 konuşma 1 oturum başkanlığı) Prof Dr Mustafa Ertaş

7. AAN /USA (2 B1ld1r1) Prof Dr Yeş1m Parman

15. 49. Ulusal Nöroloj1 Kongres1 (3 Konuşma) Prof Dr Yeş1m Parman

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

Poliklinik

16. 49. Ulusal Nöroloj1 Kongres1 (1 Konuşma) Prof Dr Türker Şah1ner: 17. Intraoperat1f Elektrof1zyoloj1k Mon1ter1zasyon uygulamalı eğ1t1m1 (İsv1çre) 22-26 Haz1ran Dr. Banu Taşçı F1resko 18. 11-17 Kas1m uluslaras1 1ntraoperat1f norof1zyoloj1 workshop ve kongre Capetown Dr Banu Taşçı F1resko 19. 29 Kasım Turk Omurga Derneg1 1ntraoperat1f nöromon1-ter1zor1zasyon cal1stay1 canl1 cerrah1de hasta mon1zor1zasyonu-L1v Hosp1tal Banu Taşçı F1resko 20. Sympos1um on Fam1l1al Amylo1d Polyneuropathy-R1o Brez1lya (1 konuşma ve 2 poster) Prof Dr Yeş1m Parman: 21. Samatya Günler1 (13-15 Aralık) Elektrof1zyoloj1 Kursu; M1grende Botox 22. LIV HOSPİTAL Uygulama Kursları (4 Aralık) M1gren de Botox uygulama Prof Dr Mustafa Ertaş, Prof Dr Yeş1m Parman

79


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

NÜKLEER TIP BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Nükleer Tıp Bölümü Kliniğimizde PET T, PEM ve Gama Kamera ile görüntüleme ve radyoimmünoterapi (RAI gibi) hizmetleri verilmektedir. Mart 2013 tarihinden itibaren düzenli olarak hasta almaya başlayan kliniğimize, hastane içi ve dışı kaynaklardan özel (özel sigorta, ücretli, yabancı ülke hastası) ve SGK grubunda hasta alınmıştır. Aralık ayına kadar ki süreçte hasta sayımızda %362 artış olmuştur. Genel olarak onkolojik PET hastası günlük pratiğimizin çoğunluğunu oluşturmakta olup Türkiye’de tek Avrupa’da ise 3

80

PEM cihazından biri kliniğimizde bulunmaktadır. Hasta sayımızın %70’i PET olup bu hastaların da %95’i FDG PET/CT %5’i kemik PET/CT’dir. PET hastamızın %70’i hastane dışı kaynaklardan sağlanmaktadır. Yine PET hastalarının %80’i SGK kaynaklıdır. 2014’te onkolojik özellikle iç kaynaklı ve özel PET hasta oranımızı arttırmak, çalışması yapılan Ga68 PSMA üretimi ve tetkikini hayata geçirerek prostat kanserli hastalara bu imkânı sunmak vardır. Gama Kamerada tetkik çeşitliliği amaçlanmış olup MPS sayımızın giderek artacağını düşünmekteyiz.


81


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ L

82

iv O PITAL Ortopedi ve Travmatoloji bölümü; diz, kalça, omuz, omurga, ayak-ayak bileği, elelbilek-dirsek konusunda uzmanlaşmış hekimlerle, kişiye özel tedaviler sunmak amacıyla yapılanmıştır. Üst eğitim ve sertifikasyonlarını tamamlamış ve deneyimleriyle de derinlik kazandıkları alanlarda hizmet veren altı akademisyenden oluşan bu takım iyi eğitimli dört uzman hekimle 7/24 desteklenmektedir. Tüm yaş gruplarında travmatik sorunlardan dejeneratif hastalıklara kadar geniş bir spektrumda hizmet sunan ekibimiz çok sayıda profesyonel elit sporcunun sağlık sorunlarında üst düzey hizmet vermektedir. Ayrıca ‘PRP’,‘Ortokain’ ve ‘kök hücre’ uygulamaları yapmaktadır.

Omuz cerrahisi bölümümüz gerek travma gerekse sporcu sağlığı alanında gerçekleştirdiği açık ve artroskopi ameliyatları ile ortopedi ekibine güç katmaktadır. Fizik tedavi kliniğimizle yakın bir işbirliği örneği göstererek erişkin omuz sorunlarına bütüncül çözümler sunmaktadır.

Diz Cerrahisi Sporcular başta olmak üzere birçok kişide görülen diz sorunlarından; izole ve çoklu bağ yaralanmalarının primer ve sekonder onarımları, menisküs yırtık cerrahisi ve tamiri kondral ve meniskal transplantasyonları yapılmaktadır. Kondral nakiller ve robotik destekli protez uygulamaları ile ülkemiz için öncü bir rol üstlenmektedir. Omuz Cerrahisi

Omurga Cerrahisi Omurga cerrahisi dejeneratif omurga sorunları, omurga eğrilikleri, kırıkları gibi sorunların tedavisinde Fizik Tedavi, Nöroloji ve Beyin-Sinir cerrahisi klinikleriyle de yakın işbirliği yaparak üst düzey bir hizmet sunmaktadır. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Sadece ayak ağrısı değil, ayak bileği kırıkları, ayak bileği protezleri, nörolojik ayak bakımı, yürüme analizleri,

Kalça Cerrahisi Sporcu yaralanmaları, pediatrik kalça sorunları, kalça ve çevresini ilgilendiren kırıklar, kalça artrozlarında artroskopik girişimlerden artroplastiye kadar uzanan geniş bir tedavi spektrumuyla hizmet sunmaktadır. Yakın bir gelecekte robotik yardımlı kalça artroplastisi uygulamaları ile ülkemiz ve Avrupa için bir ilki gerçekleştirecektir.


tabanlık kullanımına ihtiyaç duyulan durumlar da dahil olmak üzere ayak sorunlarının tedavisinde Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi ünitemiz başarılı bir hizmet vermektedir. El, El Bileği ve Dirsek Cerrahisi Parmak ucu replantasyonları gibi mikrocerrahinin sınırlarını zorlayıcı acil girişimlerin yanı sıra sinir sıkışmaları, dejeneratif eklem sorunları, ayrıca eklem bütünlüğünü bozan kemik-ligaman yaralanmaları kliniğimizde başarıyla tedavi edilebilmektedir. Çok sınırlı merkezde uygulanabilen artroskopik dirsek ve el bileği uygulamaları da üst ekstremite cerrahisi sınırlarını tümüyle kapsayıcı girişimler olarak dikkat çekmektedir. Kliniğimizden hizmet alan yerli hastalarımızın yanı sıra 35 farklı ülkeden hasta hizmet aldı. Gerçekleştirilen muayenelerin %15’i acil, %75’i planlı, cerrahi girişimlerin %20’isi aynı gün içinde öncelikli olarak yapıldı. Mikrocerrahi’den robotik cerrahiye kadar uzanan geniş bir spektrumda verilen bu hizmetlerin %30’u artroskopik- kapalı cerrahi, %70’i açık cerrahi ile gerçekleştirildi. Cerrahi uygulamaların %10’u sınırlı sayıdaki merkezlerde yapılabilen “özellikli”,

%34’ü “büyük”, %56’ısı “orta ve küçük” cerrahiler olup, olguların yarısına yakını 0-2 gün gibi kısa süreler içinde taburcu edilerek, normal yaşam koşullarına kavuşturuldu. Mortalite görülmemiş olup, revizyon cerrahisi gereksinimimiz olmadı. Yeniden yatış ve enfeksiyon oranlarımız ise % 1 olarak gerçekleşti. Enfeksiyon ve tromboemboli gibi ortopedik cerrahide hatırı sayılır sayıda görülen sorunların kliniğimizde minimumda kalmasını uyguladığımız etkin profilaksi protokollerine ve tabii ki hastanemizin üstün hijyen standartlarına bağlamaktayız. Yine bu hizmet yılı içinde 200’e yakın profesyonel sporcunun düzenli muayene ve bakımlarını yaptığımız gibi 10 sporcuya başarılı cerrahi tedaviler uygulandı. Onbeş hastaya robotik destekli diz protezi uygulaması (MAKOPLASTY) yapılırken, 8 hastanın parmak replantasyonu gerçekleştirildi. %10 olguda mikrocerrahi teknikle doku onarımı ve örtüm sağlandı. Mikrocerrahi uygulamalarının tümünde sağkalım sağlanmış olup, bir cerrahi esnasında ve sonrasında sorunla karşılaşılmamıştır. Uluslararası saygın merkezlerde bile cerrahi ve cerrahi dışı sorun 83


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

yaşanabilme potansiyeli yüksek bu olgulardaki başarımızı hastane organizasyonumuzdaki titizliğe ve ekibimizin özverili çalışmasına bağlamaktayız. Ayrıca ülkemizde çok sınırlı sayıda uygulanan otolog kondrosit transplantasyonu (ACIAMIC-MACI) ve kök hücre ekimi konusunda Ayak Cerrahisi ünitemizin öncülüğünde 7 uygulama yapıldı. Gerek Omuz gerekse de Diz

Hasta Dağılımı

EL CERRAHİSİ %16 DİZ CERRAHİSİ %35 ACİL/FELLOW %4 OMUZ CERRAHİSİ %12 AYAK CERRAHİSİ %23 OMURGA CERRAHİSİ % 7 KALÇA CERRAHİSİ %3

Ameliyat Dağılımı EL CERRAHİSİ %32 DİZ CERRAHİSİ %35 ACİL/FELLOW %1 OMUZ CERRAHİSİ %10 AYAK CERRAHİSİ %18 OMURGA CERRAHİSİ %3 KALÇA CERRAHİSİ %1

84

Cerrahisi ünitemiz pek çok kıkırdak onarımı ameliyatını artroskopik tekniklerle başarılı olarak gerçekleştirdi. Omurga cerrahisi birimimiz yılın ikinci yarısında devreye girmesine rağmen çok kısa sürede 350 muayene ve 20 cerrahi girişim sayısına ulaşıldı. Ayak Cerrahisi ünitemizde yürüme analiz laboratuvarı ve bilgisayar destekli ortez uygulamaları kliniğimiz için fark yaratıcı olurken, gerçekleştirilen iki toplum sağlığı projesiyle de bu hizmet taçlandırılmıştır. Kliniğimizin genelinde toplum ve diğer sağlık profesyonellerini bilgilendirmek- karşılıklı etkileşim amacıyla 4’ü hastanemiz bünyesinde, 5’i davetli olarak gidilen merkezlerde 9 toplantı organize edildi. Hastanemizin ev sahipliğinde uluslararası katılımlı olarak düzenlenen ve canlı cerrahi uygulama da içeren “Unikondiler diz protezi” konulu toplantıda ülkemizin önde gelen ortopedistleri ile robotik diz-kalça cerrahisinin ABD’deki öncülerinden olan Dr. Frederic Buechel buluşturuldu. Karşılıklı olarak deneyimlerin aktarılması sağlandı. Bir diğer önemli aktivitede ülkemizde ilk kez tenis sporunun tüm taraflarını ve hekimleri aynı çatı altında buluşturan “Tenisçi Sağlığı Sempozyumu” oldu. Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde 6 bildiri sunulmuştur. 40 davetli konuşma, 10 oturum başkanlığı gerçekleştirildi. Ayrıca tümü Liv Hospital antetli olarak 5 makale yayınlandı. Önümüzdeki zaman diliminde her alt branşa birer “fellow” alımıyla gerek hizmet gerekse de bilimsel faaliyet performansımızı artırarak, uluslararası bilinirliği olan bir referans merkezi olmayı amaçlamaktayız.


85


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

86


PEDİATRİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Pediatri Bölümü, tanı ve tedavide yeni ve kanıta dayalı tıp kuramlarına ve hasta güvenliğine öncelik veren bir bölümdür. Yenidoğandan ergenlik yaşlarına dek devam eden yaş yelpazesindeki her türlü soruna yanıt verebilecek şekilde donatılmıştır. Amacımız, bebek ve çocuklara kendilerini evdeymiş gibi rahat hissedebilecekleri, ağrı ve korku duygularını en aza indirmeye özen gösterdiğimiz bir ortam yaratmak ve doğru tanı ve tedaviyi uygulayabilmektir. Ekibimiz: 3 Pediatri uzmanı, 2 Yenidoğan Uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, cerrah, alerji ve immunoloji, gastroenterolog, endokrinolog, nörolog, kardiyolog ve metabolik hastalıklar uzmanından ve uzman pediatri hemşirelerinden oluşmaktadır. Sadece çocuk doktorlarından oluşan nöbet ekibi, gece ve tatillerde acil koşullarda çocuklara ilk yaklaşımı ve tedaviyi sağlamaya devam eder. Poliklinik: Poliklinik, çocukların ihtiyacı ve beğenisine uygun geniş oyun alanlarına, gençlerin ilgisini çekebilecek bir medya duvarına (ekran oyunları) ve en önemlisi, poliklinik şartlarında çeşitli testlerin yapılmasına izin veren bir alana sahiptir. Pediatri alanının içinde, erken dönemde hasta çocuğa müdahale sağlayan gereken tüm acil tedaviler uygulanabilmektedir. Emziren ya da emzirmeye yeni başlayan annelerin rahatça bebeklerini emzirebilecekleri, gerekirse süt pompasını kullanabildikleri ve uzman hemşirelerden emzirme eğitimi alabilecekleri

özel emzirme alanı bulunmaktadır. Poliklinik şartlarında yapılabilen testler arasında, uzman hemşire tarafından ağrıyı azaltma teknikleri kullanarak alınan kan tetkikleri, alerji uzmanı tarafından yapılan deri alerji testleri ve ter testi mevcuttur. Pediatride genel yaklaşım, işlemler sırasındaki huzursuzluğu ve ağrı / acı hissini en aza indirmektir. Bunun için deriye uygulanan uyuşturucu kremler, ağrı algısını azaltan özel aplikatörler, anne kucağında ve hatta emzirirken aşı ve kan tetkikleri yapmayı tercih etmekteyiz. Çalışma saatlerinin dışında hastanemize başvuran çocukların tanı ve tedavisi için nöbetçi çocuk hastalıkları uzmanı bulunmaktadır. Pediatri Polikliniği, hastanemizin açılmasını takiben hızla ayaktan bakılan hasta sayısını arttırmış ve %100’e varan hasta memnuniyeti sağlayabilmiştir. Yatan Hasta Servisi: Pediatri Yataklı Servisi, çeşitli enfeksiyon hastalıklarından, solunum hastalıklarına, diyaliz gerektiren kronik böbrek hastalığı, kalp ve beyin hastalıkları, çeşitli metabolik hastalıklar, Hyper IgM sendromu, ichtyosis, gibi nadir hastalıklara uzanan geniş bir hasta grubunu kapsamaktadır. Çocuk Cerrahisi Bölümü Çocuk Cerrahisi, tam zamanlı çalışan çocuk cerrahı önderliğinde, yenidoğan döneminden ileri çocukluk yaşlarına dek görülebilen cerrahi hastalıklarda son derece etkin çalışmaktadır. Giderek artan ameliyat sayılarının yanı sıra, tanı çeşitliliği de dikkat çekicidir. Uygun vakalarda

laparoskopik cerrahi olanağından faydalanılarak, deride kesi yapmadan işlem süresi aza indirilmiş ve ameliyat sonrası iyileşme süreci azaltılmıştır. Sayısız yenidoğan sünneti, sistoskopi, ureteropelvik darlık, mesane divertikülü, inmemiş testis onarımı, göğüs (Mediasten) habis tümör eksizyonu, gastroözefagoskopi, özefagus dilatasyonu, diafram hernisi, gastroşizis operasyonu, gibi çok değişik operasyonların anestezi bölümünün uzman desteğiyle rahatça yapılabildiği bir daldır. Cerrahide çeşitli ulusal kongre bildirileri, özellikle vezikoureteral reflu konusunda seminerler vermiş bir bölümdür. Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bölümü Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları departmanında alerji deri testi, patch (yama) testi, solunum fonksiyon testleri, nefeste nitrik oksit tayini, ter testi, penisilin ve diğer ilaç alerji testleri, lokal anestezik alerji testi, arı alerjisi testi, otolog serum alerji testi alt yapısı kurulmuş ve uygulanmaktadır. İmmunoterapi tedavisi cilt altı enjeksiyon ve dil altı sprey şeklinde uygulanabilmektedir. Liv Hospital Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıklarının Çocuk Alerji departmanı mevcut teşhis ve tedavi olanaklarıyla Avrupa standartlarındadır. Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları olarak 10 adet SCI veya SCI Expanded dergide, 1 adet ulusal hakemli dergide, 14 adet ulusal kongrelerde bildiri yayınlanması sağlanmıştır. Altı adet kongre, sempozyum ve panel konuşması, 2 adet hastane içi konuşma, 3 kongre katılımı ve 1 kongre

87


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

Çocuk Gelişim Bölümü Bebek ve çocuk gelişiminin yaşa uygun nöromotor ve zihinsel değerlendirmesi çocuk gelişim uzmanı tarafından yapılmaktadır. Bebek yoğun bakımdan başlayan prematüre değerlendirmesi, gerektiğinde aylık kontrollerle devam ettirilir ya da belirli aralıklarla gelişmenin düzgün ilerlediğinden emin olunmaktadır. Bu değerlendirme için yaşa uygun gelişim testleri kullanılmakta ve özel oyun terapisi, zihinsel ve hareket faaliyeti kabiliyetini geliştirecek egzersizler önerilmektedir. Denver 2- ve Bayley testleri uygulanmaktadır.

88

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Aylara göre çocuk polikliniği hasta sayısı

Ocak

organizasyonunda bulunarak Liv Hospital temsil edilmiştir. Çalışmalarımda 8 adet ulusal kanal konuşması ve 12 adet ulusal gazete veya dergide yazılar ile yine Liv Hospital Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları temsil edilmiştir. Liv Hospital Çocuk Alerji ve Göğüs hastalıklarında birçok astım, alerjik nezle, egzama, besin alerjisi, ürtiker, cilt alerjilerinin, ilaç alerjileri, immünoloji hastaları, teşhis ve tedavisi yapılmıştır. Çocuk Alerji departmanımızda hastalarımız için bir çok üniversitede olmayan ciddi alerjisi olan hastalarda gelişebilecek epinefrin oto-enjektörü temini sağlanmıştır. Ayrıca penilisin alerjisi test kitimiz olanaklarımız arasına girmiştir. Dünyada çok nadir görülen Hiper IgE sendromu ve yaygın moluscumlu hasta takibi, Hiper IgM sendromlu bir hastanın teşhisi konulmuştur. Basında aktif olarak görünen bu dalda sayısız ulusak kanal konuşması ve ulusal gazete ve dergi yazısı bulunmaktadır.

Çocuk üst ihtisas bölümlerinin toplam muayene sayıları

Çocuk Alerjisi ve Göğüs Hastalıkları %74 Çocuk Endokrinolojisi Bölümü %3 Çocuk Gastroenteroloji %16 Çocuk Gelişimi %1 Çocuk Kardiyoloji %1 Çocuk Hematoloji %1 Çocuk Nefrolojisi %1


BİLİMSEL FAALİYETLER Aylara göre yatan hasta sayısı

2. Doktorlarımızdan Prof. Dr. İpek Akman 4 uluslar arası, 7 adet ulusal derg1de b1l1msel makales1 yayınlayarak b1l1msel toplantı ve faal1yetlerde bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığıyla ortak gen1ş katılımlı b1r Yen1doğan Resus1tasyon Kursu düzenlem1ş ve sayısız hemş1reye sert1f1ka kazandırmıştır. Ayrıca “Çocuklarda sık görülen cerrah1 sorunlara yaklaşım” 1sm1nde hek1mlere yönel1k konferans düzenlem1şt1r.

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Temmuz

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Çocuk Servisi

Ocak

1. Doktorlarımızdan Dr Pınar Boncuk Dayanıklı ve Dr Güln1hal Şarman, Sağlık Bakanlığıyla ortak gen1ş katılımlı b1r Yen1doğan Resus1tasyon Kursu düzenlem1ş ve sayısız hemş1reye sert1f1ka kazandırmıştır.

Çocuk cerrahisi aylara göre hasta sayısı

Çocuk Cerrahisi Muayenesi

Konsültasyon Muayenesi

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

3.Düzenl1 olarak yapılan anne babalık atölyes1nde emz1rme ve çocuk bakımı konusunda work shop lar devam etmekted1r. 4.Hastane 1ç1 bölüm toplantılarında güncel tıp konuları ve hemş1re eğ1t1mler1ne ağırlık ver1lmekted1r.

Kontrol Muayenesi

5.Dr. Ahmet Akçay katıldığı sayısız kongrede b1ld1r1ler1yle, çeş1tl1 gazete yazıları ve telev1zyon programlarıyla çocuk alerj1 ve 1mmunoloj1 konusunda LIV hastanes1n1 tems1l etmeye devam etmekted1r 6.Dr. Şafak Karaçay, ulusal kongrelerde sözel b1ld1r1ler1 ve vez1koueteral reflü konusundak1 sem1nerler1yle cerrah1 alanında b1l1msell1ğ1n1 devam etmekted1r. 7.Dr İsma1l Gönen, Eda Balanlı ve Sanem P1şk1n gazete ve derg1lerde çocukluk çağı sorunlarıyla 1lg1l1 yazılar yazmıştır.

89


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde; radyasyon onkolojisi uzmanları, 2 adet tıbbi fizik uzmanları, 4 adet radyoterapi teknikerleri ve 2 adet hasta kabul görevlileri hizmette bulunmaktadır. Radyasyon Onkolojisi uzmanları hastanın tedavi şekli ve özelliklerini belirlerken ekibin diğer üyeleri tedavinin kalitesinde ve hastanın konforlu bir şekilde tedaviye girmesinde etkili rol oynarlar. Misyonumuz: Araştırma yapan ve bilgi üreten; kanser tedavisinde ileri standartlarda hizmet veren ve multidisipliner yaklaşım sunan bir bölüm olarak çalışmaktır. Radyasyon tedavisi, gelişmiş cihazlarla, uygun endikasyonlar ve uygulamalarla riski az, yararları ise fazla olan bir tedavi modelidir. Merkezimizde en son teknolojilerden biri olan True-

90

BeamSTx adlı lineer akseleratör kullanılmaktadır. TrueBeamSTx ile tedavi sırasında görüntüleme ile tümöre istenilen yoğunlukta, tama yakın doğruluk oranıyla, hızlı doz uygulaması yapılırken, çevre sağlam dokularda maksimum korunma sağlanır. Senkronize hareketi takip özelliği sayesinde tüm kanser tiplerinin tedavisinde büyük fark yaratan TrueBeamSTx, radyoterapi gerektiren tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılır. Radyoterapi malign (Kötü huylu) tümörler ve metastazlarında kullanıldığı gibi benign (İyi huylu) tümörlerin ve bazı damarsal bozuklukların tedavisinde de kullanılmaktadır. Beyin, akciğer, meme, karaciğer, yemek borusu, mide, karaciğer, pankreas, kemik, prostat, baş boyun, kadın genital tümörlerinde ve metastazlarında bu tedavi yöntemi kullanılabilmektedir. Tedavi gören hastaların tanıları-


na göre dağılımı Bölüm 1’de yer almaktadır. Radyoterapi kanser tedavisinde tek başına uygulanabildiği gibi, cerrahi öncesi veya sonrası tedavi protokollerine göre kemoterapi ile birlikte veya ardışık olarak uygulanabilir. Tüm kanser hastalarının %70’i tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye gereksinim duymaktadır. Kemoterapi ile birlikte radyoterapi uygulanacak hastalıklarda medikal onkoloji bölümü ile bir araya gelinerek, her hasta için ayrı değerlendirme yapılıp tedavi ve takip planına ortak karar verilmektedir. Truebeamstx Cihazının Üstünlükleri: • İleri teknolojisi ile hastaların tedavi öncesi hazırlık süresini kısaltır. • Yüksek doz hızı sayesinde tedavi sürelerini anlamlı derecede kısaltır.

• Diğer cihazlarda 30-90 dakika süren radyocerrahi uygulamaları 5-20 dakika arasında; 10-20 dakika süren yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) iki üç dakikada gerçekleştirilebilir. • Tedavinin kısa sürmesi nedeniyle tümör hareketinden kaynaklanan olumsuzluklar en aza indirilir. • Tüm bu avantajlar sayesinde tümörde hedefe yönelik ışınlama yapılır. • Seans sayısını azaltır. • IMRT, IGRT, SRS/SBRT gibi çeşitli radyoterapi seçeneklerini aynı platformda sunan ileri bir teknolojidir. Hastaların tedavi türlerine göre dağılımları Bölüm 2’de yer almaktadır.

91


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

2013 Yılında Tedavi Gören Hastaların Tanılarına Göre Aylık Nicel Dağılımları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık HASTA SAYISI

0

5 Akciğer

Beyin

10 Baş-Boyun

Özefagus

15 Böbrek

Karaciğer

20 Kemik

25

Endometr.

Prostat

30 Mesane

Meme

35 Mide

2013 Yılında Tedavi Gören Hastaların Tanılarına Göre Yıllık Yüzdesel Dağılımları

Servis

Y. Doku

Rektum Prostat Pankreas Özefagus Mesane Mide

Akciğer

%3

%2

%3 Meme

%7

%2 %1

%22

%1

%22

%21 Beyin

Kemik

Böbrek Karaciğer

92

Baş-Boyun

%4

%10

Endometr.

Rektum

40 Pankreas

45 Servis

Y. Doku


TrueBeamSTx cihazının üstünlükleri: TrueBeamSTx ile stereotaktik Radyoterapi (SRS, Radyocerrahi) Hedeflenen sağlıklı organların zarar görmeden hastalıklı radyasyon kullanılarak yok edilmesine radyocerrahi denmektedir. Radyocerrahi beyindeki hastalıkların tedavisinde kullanıldığında stereotaktik radyoterapi, vücuttaki hastalıkların tedavisi için kullanıldığında stereotaktik vücut radyoterapisi adını alır. Radyocerrahi ile hastalıklı doku (Tümör) çok yüksek ışın dozuyla yok edilirken veya çoğalması durdurulurken, çevresindeki sağlıklı dokuların aldığı ışın dozu en aza indirilir ve böylece sağlam dokularda hasar ve yan etkiler gözlenmez. Radyocerrahide kullanılan dozlar diğer radyoterapi tekniklerindeki dozlara göre çok daha yüksektir ve sonuç olarak hastalığın kontrolü açısından başarı şansı çok daha fazladır. Bir veya beş seansta gerçekleştirilen radyocerrahinin tedavi sonuçları, doğru seçilmiş hasta gruplarında ve iyi bir uygulamayla klasik cerrahi tedavi sonuçları ile eşdeğer olduğu gösterilmektedir. Liv Hospital’deTrueBeamSTx ile yapılacak olan radyocerrahinin diğer radyocerrahi tekniklerine üstünlüğü ise günlük ışınlama süresinin de çok kısa olmasıyla

hastanın daha kısa sürede ve daha konforlu tedavi olmasıdır. Diğer radyocerrahi cihazlarında günlük tedavi süresi 30-90 dakika sürerken TrueBeamSTx ile 5-20 dakika gibi çok kısa bir sürede tamamlanmaktadır. İlaveten tümörün takibi için diğer radyocerrahi cihazlarında vücut içine yerleştirilmesi gereken işaretleyiciler TrueBeamSTx de gerekmemektedir. Ayrıca diğer radyoterapi tekniklerinde 4-7 hafta süren tedavi süreleri radyocerrahi ile 1 günde veya en fazla 5 günde bitirilebilmektedir. Radyoterapi tedavi edici amaçla küratif uygulanabilirken; palyatif olarak hastalıkla ilgili öksürük, kanama, ağrı, bası gibi semptomların giderilmesi için de uygulanabilir. Bölümümüzdeki küratif ve palyatif hasta dağılımı Bölüm 3’te yer almaktadır. Radyoterapide verilecek tedavi dozunun doğru hesaplanması en önemli hususlardan biridir. Türkiye’de ilk kez Liv Hospital’de kullanılacak Acuros XB tedavi planlama yazılımı ile diğer sistemlerden farklı olarak; 1. Doz dağılımı doğrudan çözümlenir, deneysel sonuçlardan yola çıkarak doz dağılımını modellemez. 2. Dokuları yoğunluklarına göre tanımlar, su eşdeğeri olarak algılamaz. 3. Daha kısa sürede doz hesabının yapılmasını sağlar.

93


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

2013 Yılında Tedavi Gören Hastaların Tedavi Türlerine Göre Yıllık Yüzdesel Dağılımları

3D-CRT %0.6

IMRT %39

ARC %60

Elektron %0.4

2013 Yılında Tedavi Gören Hastaların Tedavi Cinslerine Göre Yıllık Yüzdesel Dağılımları

Küratif %51

94

Palyatif %49


95


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Radyoloji Bölümü, ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış olup ve kendi konusunda uzman hekim kadrosuna sahiptir. Bölümde ülkemizde çok az sayıda bulunan geniş magnet (70 cm) 3Tesla MRG cihazı, 256 kesitli BT cihazı, 2 adet dijital Röntgen cihazı, dijital floroskopi cihazı, 2 adet portable dijital röntgen cihazı, dijital mamografi cihazı, kemik dansitometre cihazı, 3 adet USG ve Doppler cihazları, nöroradyolojik ve vasküler girişimlere rehberlik edebilecek anjiografi cihazı bulunmaktadır. Radyoloji kliniğimizde 1 profesör konsültan öğretim üyesi, 2 doçent öğretim üyesi ve 2 adet uzman hekimin yanısıra nöbet şartlarında çalışan 10 radyoloji hekimi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 10 radyoloji teknikeri 7 gün 24 saat radyoloji çekimlerini gerçekleştirmektedir. İki hemşire ve 1 yardımcı sağlık personeli de girişimsel anjiografi ve radyoloji bölümünde hasta bakım ve tetkik

96

kalitesi artırılması amacıyla görevli olarak Radyoloji kliniğimiz bünyesinde çalışmaktadır. Hedefimiz, sahip olduğumuz deneyim ve ileri teknolojik sistemlerimizi kullanarak hastalarımıza teşhis ve tedavide yardımcı olmaktır. Hastanemizin açıldığı günden itibaren radyoloji bölümünde hizmet verdiğimiz hasta sayılarımızda belirgin artış olduğu gözlenmektedir. Aşağıda konuyla ilgili ayrıntılı tablo verilmiştir. Biliyorum: 1 Nisan 2013 tarihi itibari ile başlanan 4 aylık süreç içerisinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi ‘BİLİYORUM!’ kapsamında meme, akciğer, kolon kanseri taramasının yapıldığı projede toplamda 2471 bireye radyolojik tetkik yapılmıştır. Ayrıntılı değerlendirme tabloda yapılmıştır. Kalpten Kalbe Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında koroner arter hastalığı açısından daha yüksek risk taşıyan bireylerin belirlenmesi amacıyla 1150 Hastaya BT kalsiyum skorlama tetkiki yapılmıştır.


AYLAR

Ocak Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Ekim Kasım Aralık

Toplam

Röntgen Hasta Sayısı

147

283

475

516

506

500

640

575

685

764

946

1080

7117

Röntgen Tetkik Sayısı

329

455

745

558

801

811

920

951

1185

1170

1508

1349

10782

ToraxGrafisi İnceleme Sayısı

94

165

249

314

305

320

410

310

420

520

603

559

4269

Vertebral Kolon İnceleme Sayısı

4

19

9

21

9

15

10

15

14

12

20

5

144

Kas-iskelet Çekimi

49

99

124

119

134

400

470

200

450

465

895

790

4195

MR Hasta Sayısı

33

80

161

148

133

148

111

206

240

247

303

282

2092

MR Tetkik Sayısı

36

113

198

187

155

202

150

271

317

312

370

366

2677

BT Hasta Sayısı

30

81

88

408

295

205

241

132

170

335

453

529

2967

BT Tetkik Sayısı

31

96

105

437

338

240

260

158

196

387

532

569

3349

USG Hasta Sayısı

60

119

165

224

272

234

233

238

308

320

466

469

3108

USG Tetkik Sayısı

64

126

199

245

300

265

234

263

345

324

472

472

3309

Mamografi

7

10

15

634

540

275

267

50

69

53

66

74

2060

Kemik Yoğunluğu Hasta Sayısı

0

0

12

10

7

8

3

7

7

7

14

7

82

Kemik Yoğunluğu Tetkik Sayısı

0

0

13

11

7

11

3

9

9

10

23

11

107

97


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

98

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Kemik Yoğunluğu Tetkik Sayısı

Nisan

BT Tetkik Sayısı

Mart

USG Tetkik Sayısı

Mamografi Tetkik Sayısı

Şubat

MR Tetkik Sayısı

Ocak

Röntgen Hasta Sayısı


Tarama Programları

Tetkik Adı

Hasta Sayısı

Sanal Kolonoskopi ile Kolon Kanseri Taraması

273

Bilgisayarlı Tomografi ile Akciğer Kanseri Taraması

562

Tam Sayısal Mamografi ile Meme Kanseri Taraması

1.626

GENEL TOPLAM

2.471

BİLİMSEL FAALİYETLER Sanal Kolonoskop1 Work-Shop’u: Ülkem1zdek1 ün1vers1te, eğ1t1m hastaneler1 ve özel sektördek1 hek1mlere Sanal Kolonoskop1 tetk1k1n1n eğ1t1m1 amacıyla Doç. Dr. Barış Bakır ve İtalya’dan Prof. Dr. Andrea Lagh1 1le beraber prat1k ve teor1k eğ1t1mler1 kapsayan 2 günlük work-shop programı düzenlenm1şt1r. –EW_balkg_hW]a`YdW^WdVW#'TŒ^Œ_eW^ konuşma yapılmıştır. B1l1msel Yayın

YURTİÇİ BİLİMSEL YAYIN 1. Adem Uçar. Onkoloj1k Lokal Ablasyon Yöntemler1, Turk1ye Kl1n1kler1 J Rad1olSpec1al Top1cs 2013;6(1):15-22 2. Adem Uçar. Onkoloj1k Tedav1ye Yanıt Değerlend1rmes1, Turk1ye Kl1n1kler1 J Rad1ol-Spec1al Top1cs 2013;6(1):68-71 3. Barış BAKIR, Nev1n BAKARAbdom1nal Onkoloj1k GörüntülemeAbdom1nal Imag1ng 1n Oncology Turk1ye Kl1n1kler1 J Rad1ol-Spec1al Top1cs 2013;6(1):43-52 4. Artür SALMASLIOĞLU, Barış BAKIR Onkoloj1k Görüntülemede Yen1l1kler Advances 1n Oncolog1c Imag1ng Turk1ye Kl1n1kler1 J Rad1ol-Spec1al Top1cs 2013;6(1):23-8

DAVETLİ KONUŞMA VE GÖREVLER: 1. Şubat 2013 “Türk-Ural Solunum Günler1” Ekater1nburg, Russ1a sempozyumunda

YURTDIŞI BİLİMSEL YAYIN 1. Ugurlucan FG, Ozsurmel1 M, Bak1r B, Sayg1l1 H, Yalc1n O.Recurrent obturator abscess w1th spontaneous expuls1on of the mesh after transobturator tape operat1on. Int Urogynecol J. 2013 Dec;24(12):2153-5. do1: 10.1007/s00192-013-2076-0. Epub 2013 Mar 20. –974S]Òŧ6WdYŒeŒ¶`WT‹^__l tanıtan ve sah1p olduğumuz teknoloj1yle 1lg1l1 2 adet yazı yazılmıştır.

99


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

REJENERATİF TIP KÖK HÜCRE ÜRETİM VE UYGULAMA MERKEZİ L

iv O PITAL Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim ve Uygulama Merkezi, Sağlık Bakanlığınca resmi gazetede 27.10.2010 tarihinde yayınlanan, 27742 sayılı, “İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” uyarınca kök hücre üretimi ve uygulaması yapmak üzere kurulmayı hedeflemiştir. Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim ve Uygulama Merkezi, tedavi amacıyla, güvenli ve en yüksek kalitede biyolojik ürünler üretmektedir. Amacımız, genetik bilimleri ve biyoteknolojideki gelişmeleri kullanarak, hastalarımıza hücresel ve doku bazlı yeni tıbbi tedaviler sunmanın yanı sıra, hastalara hücre ve doku bazlı ürünlerin nakli ile ilgili karmaşık yasal, mali ve üretim sorunlarını çözmek için uzmanlık ve altyapı sağlamaktır. İnşaat Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim ve Uygulama Merkezi’nin inşası 2013, Nisan ayında başlanmış ve Kasım ayında bitirilmiştir. Merkezimizin tamamı temiz oda panellerinden yapılmıştır. Zemin antistatik malzeme ile kaplanmıştır. Kurulan havalandırma sistemi, havayı dışarıdan alıp, hijyenik klima santrali içerisinde filtrelerden geçirilerek uygun sıcaklık ve nem ile verilmektedir. Merkez içerisinde bulunan odaların sınıflarına göre, uzaktan da kontrol edilebilen bir sistem ile içeriden dışarıya doğru hava akışını saplayacak uygun basınçlarda hava verilmektedir. Merkez 100

içerisinde bulunan GMP B sınıf alanlar ve kalite kontrol laboratuvarı partikül ölçüm cihazları ile uzaktan takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Laboratuarlar Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim ve Uygulama Merkezimiz 124 m2’lik alanda aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır; • Rejeneratif Tıp Hasta Değerlendirmesi ve Polikliniği • GMP Biyolojik Ürün Üretim Laboratuvarları • 2 ve 3 HEPA filtreli Class II Biyolojik Güvenlik Kabinleri • CO2 İnkübatörler • -80oC Dondurucu • +4/-20 Buzdolabı • Invert Mikroskoplar (ısıtmalı tablalı) • Soğutmalı ve soğutmasız santrifüjler • Hava Partikül Ölçüm Cihazı (Merck-Milipore) • Hava Mikrobiyal Yük Ölçüm Cihazı • Kontrollü Kademeli Dondurucu (Controlled Rate Freezer) • ıvı Azot Tankları (Ürün dondurma ve saklama sistemi) Kalite Kontrol Laboratuvarı • Flow-Cytometry • Hücre canlılık ve sayı ölçüm cihazı (Muse, Merck-Millipore) • Spektrofotometre • Soğutmalı ve tabletop santrifüjler • +4/-20 Buzdolabı • Etüv • Su Banyosu


• •

• • • • • • •

Işık ve Stereo Mikroskoplar (Halen gelmesi bekleniyor) BacT Alert Mikrobiyolojik Ölçüm Cihazı (Halen gelmesi bekleniyor) RT-PCR (Halen gelmesi bekleniyor) Sekans Cihazı (Halen gelmesi bekleniyor) Biyopsi Odası Küçük Cerrahi İşlem Odası Ayılma (Recovery) Odası Kabul Ofisi Kontrollü Geçiş Alanları

Validasyon Merkezimizde bulunan havalandırma sisteminin ve aletlerin validasyonu yapılmıştır. Bu validasyon işlemleri esnasında tüm havalandırma sistemi denetlenmiş ve doğru sıcaklık, nem ve basınçta, ayrıca uygun GMP sınıfına göre her odadaki partikül miktarlarının limitler içerisinde olduğu valide edilmiştir. Bununla beraber tüm inkübatörlerin, dondurucu ve buzdolaplarının içlerindeki her rafın uygun sıcaklıkta olduğu da valide edilmiştir. Son olarak biyolojik güvenlik kabinlerinin HEPA filtrelerinin de uygun standartlarda çalıştığı valide edilmiştir. Hücre Üretimi Hücre/doku üretimi için gereken cihaz ve sarf malzeme alımından ve cihazların validasyonundan sonra GMP koşullarında hücre üretimi denemelerine başlanmıştır. Merkezimizde ilk olarak kemik iliğinden ve snovium dokularından alınan biyopsi örneklerinden hücre kültürü denemeleri yapılmıştır. Hücre üretimi esnasında devamlı olarak hava partikül ve mikrobiyal yük ölçümleri; belirli basamaklarda hücre canlılığı ve sayımı, sterilite ölçümleri yapılmaktadır. Hücre/ doku üretimi yöntemlerimizin denemeleri, iyi sonuçlar ile beraber devam etmektedir. 101


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

ÜROLOJİ BÖLÜMÜ L

iv O PITAL Misyonumuz; “samimi, güvenilir bir ortamda, hastalarına yeterince zaman ayırarak sorunlarını doğru şekilde anlamak ve hızla çözümünü sağlayarak yaşam kalitelerini artırmak.” Vizyonumuz;“bilgi üretmek için araştırma yapmak; çağdaş bilimi ve teknolojik gelişmeleri güncel olarak izlemek ve hızla insanların hizmetine sunmak.”

Liv Üroloji Ekibi Kimlerden Oluşuyor? Erkek Sağlığı Kliniği Ülkemizde 40 yaş üstü erkeklerin %33´ünda hafif düzeyden şiddetliye kadar olabilen sertleşme sorunu (Erektildisfonksiyon), %20 ´sinde erken boşalma (Prematürejakülasyon), %3-9´unda doğumsal (Konjenital penis kurvatürü) veya edinsel (Peyronie hastalığı) penis eğriliği görülebilmektedir. Sertleşme sorunu % 90´ın üzerinde altta yatan bir organik bozukluğa bağlıdır. Şeker hastalığı (diyabet), koroner arter hastalığı, yüksek tansiyon (hipertansiyon), damar sertliği (Ateroskleroz), kolesterol yüksekliği, şişmanlık, sigara, spinalkord yaralanması, prostat hastalıkları, tiroid hastalıkları ve bazı ameliyat sekellerine bağlı olarak sertleşme sorunu ortaya çıkabilmektedir. Sertleşme sorunu aslında oldukça yaygın bir durum olmasına kar-

102

şın, ancak 20 hastadan 1-2´si bu nedenle bir üroloğa başvurmaktadır. Sertleşme sorunu, hangi yaşta olursa olsun tedavi edilebilir bir durumdur. Liv Hospital Üroloji Kliniği, erkek sağlığını ilgilendiren rahatsızlıkların rahatça dile getirilebildiği ve hızla çözümünün sağlandığı bir ortam sağlamaktadır. Sertleşme bozukluğunun tedavisinde Şok Dalga Yöntemi ilk kez Liv Hospital Üroloji ekibi tarafından ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Yüz güldürücü sonuçları ve sorunu ortadan kaldırabilmesi potansiyeliyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Liv Erkek Sağlığı Kliniği’nde 2013 şok dalga tedavisi uygulanan hastalardaki başarı oranı ortalama %72’dir. Sertleşme bozukluğu hafif-orta düzey olgularda başarı oranı daha yüksek, ciddi olgularda daha düşük düzeydedir. Ağızdan ilaç kullanmak istemeyen, ilaçlara yeterince yanıt vermeyen veya cerrahi tedavi öncesinde başka seçenek isteyen hastalarda bu tedavi uygulanabilir. Liv Hospital Üroloji; seksüel fonksiyon bozukluklarının cerrahi tedavisinde deneyimli hekim kadrosu, modern ameliyathane koşulları ve ameliyat sonrası dönemde yakın izlem yaklaşımıyla,kısa yatış süreleriyle tedavilerini gerçekleştirmektedir. Erkek Üreme Sağlığı ve Hastalıkları Her 100 çiftten 15´inde infertilite (kısırlık) sorunu bulunmaktadır. Bu durum, kadın ve erkeği benzer oran-


larda etkilemektedir. Çiftlerdeki infertilitenin; %30-40`ı tek başına erkekte, %30-40`ı tek başına kadında, %10-20`si ise hem erkek hem de kadında bulunan sorunlara bağlı olabilir, ancak %10`luk bir kısmında da sorunun hangisine bağlı olduğu ortaya konamamaktadır. Erkekteki nedenlerden önemli bir kısmı dikkatli bir değerlendirme sonrasında tespit edilebilmekte, ya ilaçlar ve hormonlarla ya da cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Erkek infertilitesinin en sık nedenlerinden olan varikosel, Liv Hospital Üroloji Kliniğinde mikrocerrahi yöntemlerle (Mikroskobik varikoselektomi, mikrocerrahivarikoselektomi) düzeltilmektedir. Sperm kanalındaki tıkanıklıklar (Obstrüktifazoospermi) cerrahi yöntemlerle açılabilmektedir (TUR-ED, vazovazostomi, vazoepididimostomi vs.). Kontrasepsiyon amacıyla vazektomi planlayan erkeklerde, ayaktan ve hızlı bir şekilde işlem sonuçlandırılmaktadır. Bazı sağlık sorunlarına bağlı zorunlu durumlar için spermin dondurularak saklanması (Kriyoprezervasyon) sağlanabilmektedir.2013 yılında gerçekleştirdiğimiz Mikrocerrahi Varikoselektomi girişimlerimizi günübirlik yatış, postopnükssüz ve komlikasyonsuz olarak gerçekleştirdik. Subinguinal yöntemle ameliyat sonrası dönemde ağrı kesici gereksinimi minimuma indirilebilmiştir. Erkek üreme bozuklukları içinde başa çıkılması en zor durum sperm çıkışı olmayan erkeklerdeki infertilitedir (Non-obstrüktifazoospermi). Bu olgularda mikrocerrahi yoldan spermeldesi sağlanır. Literatürde %25-73 arasında verilen mikroTESE sperm eldesi oranlarında, başarıyı belirleyen en önemli faktörler arasında; cerrahın deneyimi, sabrı ve sperm bulmak için mikroskop başında geçirdiği süre önemlidir.

2013’de yaptığımız mikroTESE ameliyatlarında; daha önce ameliyat olmamış olgularda %71, başka bir hastanede bir veya birden fazla TESE veya mikroTESE ameliyatı olan hastalarda %32 düzeyinde gerçekleşmiştir. Her hasta için ameliyathanede en az 125 dakikalık sürede,sabırla aramak, sperm elde edebilmenin temel dayanağıdır. Ameliyat odasında deneyimli bir embriyoloğun bulunması ve eşzamanlı değerlendirme sperm eldesi konusu da diğer bir önemli bir etmendir. Sperm eldesi sonrasında, deneyimli ve teknolojik olarak gelişmiş bir tüp bebek ünitesi varlığı, gebeliğe ve canlı doğuma ulaşmayı sağlayan durumlardır. Liv Hospital, çiftlere bu ortamı sağlamaktadır. Endoüroloji, Perkütan ve Minimalİnvaziv Taş Cerrahisi Endüstrileşmiş ülkelerde nüfusun %1 ilâ 5´inde böbrek veya idrar yollarında taş görülmektedir. Ülkemizde ise; her 100 erkekten 20´si ve her 100 kadından 5-10´u hayatlarının bir döneminde böbrek veya idrar yollarından taş hastalığı geçirmektedir. Bazı bölgelerimizde taş hastalığı riski bu oranların 2-3 katına kadar çıkabilmektedir. Taş hastalarının %1 ilâ 5´ini çocuklar oluşturmaktadır. Önceki yıllarda açık ameliyatlarla taş hastalığının tedavisi yapılmakta iken, gelişen teknolojiyle birlikte kapalı (Endoskopik) ameliyatlar giderek yaygınlaşmaktadır. Liv Hospital Üroloji Kliniğinde; her türlü böbrek, iç idrar kanalı (Üreter), mesane (İdrar torbası) ve dış idrar kanalı (Uretra) taşlarının tedavisi için kapalı yöntemler (Endoskopik ya da perkütan) uygulanır. Lazer,ultrasonik ve pnömatiktaşkırma sistemleri kullanarak böbrekteki irice taşlar, günümüzdeki en ideal girişim şekli olan PerkütanNefrolitotomi (PNL) yöntemiyle temizlenir. 2013’te

yaptığımız PNL ameliyatlarında, hiç kan transfüzyonu gerekmeden, ortalama 2.3 gün yatışla ve % 90 taşsızlık oranıyla gerçekleştirdik. Böbrekteki daha küçükçe olan böbrek taşlarında ise, gövdesi kıvrılıp-bükülebilen, ucu yönlendirilebilir çok ince cihazlarla (Flexibleüreterorenoskopi, F-URS, RIRC) dış idrar kanalından girilip böbreğe ulaşılır,lazer teknolojisi kullanılarak taşlar tamamen kırılır veböbrek taşsız hale getirilir. İdrar kanalının (Üreterler) herhangi bir kısmındaki taşlar da, ya semirijid ya da flexible üreterorenoskoplar yardımıyla lazerle kırılıp temizlenir. 2013’te böbrek içindeki taş nedeniyle RIRC yapılan hastalarımız, ortalama 1.8 gün yatış ve %92’lik başarı oranıyla taburcu edilmiştir. Mesane taşlarında ise; taşın büyüklüğüne olursa olsun, dış idrar kanalından girilerek endoskopik yoldan (Endoskopik sistolitotomi) taşlar temizlenir. Bu işlem yapılan her hastamız taşsız hale getirilmiştir. Liv HospitalÜroloji; minimal-invaziv cerrahi deneyimli kadrosu ve yüksek teknolojik altyapısı sayesinde; böbrek, idrar yolları ve mesane taşlarının tedavisinde, idrar yolu kanallarının darlıklarında Endoürolojik Yöntemler olarak adlandırılan bu Minimal-İnvaziv Ürolojik Girişimleri; erkek, kadın ve çocuk hastalarda uygulamakta, yakın takiple kısa sürelerde hastalarını taburcu etmektedir. Üreteroskopik tedavide hastalar genellikle aynı gün veya bir gün sonra, PNL uygulamaları sonrasında ise genellikle 2 gün yatışla evlerine yollanabilmektedir.

Üro-onkoloji Prostat Kanseri Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden birisidir. Dünyada erkeklerde en sık görülen 2. kanser türüdür ve her yıl ortalama 1 milyona yakın erkekte prostat

103


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

kanseri tanısı konmakta, bunların 5’te 1’i bu nedenle kaybedilmektedir. Ülkemizde de prostat kanseri, akciğerden sonra erkeklerde en sık görülen 2. kanserdir. Prostat kanseri her erkekte farklı bir seyir izleyebilir. Genel olarak prostat kanseri tanısı konduğunda hastaların %80-90’ında kanser prostatta sınırlı iken, %5-10’unda komşu organlara, %5’inde ise uzak organlara yayılmıştır. Prostat kanser taramasında amaç, hastalığın organda sınırlı iken tespit edilmesidir. Son 10-20 yıldır prostat kanserinin daha erken dönemde yakalanmasıyla 10 yıllık sağkalım oranları %67’den %90’ların üzerine çıkarılmıştır. Hastalık yalnız prostatta sınırlı iken yakalandığında 10 yıllık hayatta kalma oranları %100’e yakındır. Hastalık ne kadar erken dönemde yakalanırsa kür şansı o kadar yüksektir. Prostat kanserinde, birden çok etkin tedavi seçeneği bulunmaktadır. Erken dönemde yakalanan hastalarda (% 80-90’ını oluşturur), açık, laparoskopik ve ro-

botik prostatektomi ameliyatlarıyla kür sağlanabilmektedir. Bu yüzden hastalık, olabildiğince erken dönemde saptanmalıdır. Prostat kanserinde başta cerrahi olmak üzere etkin tedaviler mevcuttur. Liv Hospital; üroloji, radyoloji, medikal ve radyasyon onkolojisi kliniklerinin multidisipliner çalışmasıyla prostat kanseriyle başa çıkmaktadır. Radikal prostatektomi prostat kanserli bir çok hasta için standart tedavi yöntemidir. Liv Üroloji ekibi, prostat kanseri cerrahisinde robotik prostatektomi yöntemini standart olarak uygulamaktadır. Bu yöntemle tedavi edilen hastalar takip eden 1-2 gün içinde evlerine dönebilmektedirler.Ameliyatta ana hedef kanser dokusunun tamamen çıkarılmasıdır. Ancak bu hedef sağlanırken; iki majör komplikasyon olan ereksiyon bozukluğu ve stres tipi idrar kaçırmanın minimuma indirilmesi amaçlanır. Kalıcı stres inkontinans ve erektildisfonksiyoniçin her türlü penis protez implantasyonu, malesling ve artifisyel üriner sfinkter implantasyonu girişimleri de Liv Üroloji ekibince gerçekleştirilmektedir. Eş zamanlı sfinkter ve penis protez implantasyonu gibi kompleks prostetik cerrahiler, 2-3 cm’lik insizyonlardan, kısa yatış süreleriyle yapılabilmektedir. Böbrek Kanseri Böbrek kanserleri tüm vücut kanserlerinin %2-3 ‘ünü teşkil ederler. Ancak hayati açıdan ciddi bir ürolojik kanser türü oldukları için önem taşırlar. Her 3 erkeğe karşı 2 kadında görülmektedir. Daha çok 60-70 yaşların hastalığı olmakla beraber gençlerde de görülmektedir. Yapılan araştırmalarda %2-3 oranında da ailevi bir geçiş görülmüştür. 1970’lerden beri ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi tetkiklerin kullanımının artmasıyla birlikte böbrek kanserlerinin görülme

104

sıklığı her yıl %3-4 artmış ve erken tanı imkanı sağlanmıştır. Böbrek kanserinde erken teşhis ile yapılan cerrahi müdahale hastalığa tam şifa sağladığı için çok önemlidir. Bazen basit bir idrar tetkikindeki kanama, yapılan bir ultrasonografi, BT veya MR görüntüsüyle teşhis konulabilir. Liv Hospital’da böbrek kanseri teşhisi konulan hastalara en uygun tedavi yöntemi üroloji, medikal ve radyasyon onkolojisi birimlerinin de katıldığı Kanser Konseyi’nde değerlendirilerek seçilir. Erken teşhis konulmuş hastalar robot yardımlı laparoskopi veya direk laparoskopik yöntemle sadece o böbrekteki tümör alınarak tedavi edilebilmektedir. Testis Kanseri Testis kanseri tüm erkek kanserlerinin %1’ini oluşturmakta ve 15-35 yaş arasında görülen en sık kanser türüdür. Hastalığın kişisel alışkanlık, hayat tarzı ve aktivite ilgili herhangi bir nedeni bilinmiyor. Ancak inmemiş testis dediğimiz testislerin torbaya tam inemediği durumlarda ve diğer testisinde kanser hastalığı olanlarda önemli bir kanser riski vardır. Liv Hospital’da testis kanserine multidisipliner yaklaşım yapılmaktadır. Üroloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji ve radyoloji kliniklerince ortak teşhis ve tedavi planlanmaktadır. Deneyimli ürologlarca yapılan operasyon sonrası erken evre birçok testis kanserinde şifa sağlanırken gerekli olgularda ileri teknoloji Tru-beam cihazlarla ışın tedavisi ve modern ortamlarda kemoterapi yapılmaktadır. Mesane Kanseri Mesane kanseri ülkemizde hem erkek hem kadınlarda üriner sistemin en sık rastlanan kanseridir. Her ülkede maruz kalınan risk faktörle-


rine göre değişiklik gösterebilmektedir. En önemli belirtileri idrarla birlikte kanamanın görülmesi, idrar yaparken yanma olması ve mesane bölgesinde ağrı olması şeklinde görülmektedir. Bu yakınmalarından biri olan hastanın mutlaka doktora başvurması gerekir. Mesane kanserleri, mesanenin sadece mukozasında ise idrar yolundan girilerek yapılan TUR operasyonları ve ilaç tedavisiyle şifa bulur ancak daha derine mesanenin kasına yayılmış ise mesanenin tamamen çıkarılması operasyonu, ışın tedavisi veya kemoterapi gerekebilmektedir. Liv Hospital’da mesane kanserine multidisipliner yaklaşım yapılmaktadır. Üroloji, radyoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji ve patoloji kliniklerince ortak teşhis ve tedavi planlanmaktadır. Prostat Büyümesi Prostat hastalıkları denilince akla en sık “iyi huylu prostat büyümesi” yani Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) gelmektedir. 40 yaşlardan itibaren büyümeye başlayan prostat, 50 yaş üzeri erkeklerin % 50’sinde, 70 yaş üzeri erkeklerin de % 70’inde idrar şikayetlerine neden olarak yaşam kalitesini ciddi şekilde bozmaktadır. Yaş grubu ve bölgesel dağılıma göre değişmekle birlikte, 50 yaşından sonra üroloji polikliniğine başvuran her 3 erkekten birinde, tedavi gerektiren prostat büyümesi saptanmaktadır. Bazı hastalarda ilaç tedavileriyle şikayetler kısmen kontrol altına alınabilmekte, ancak prostat büyümesine bağlı idrar şikayetleri olan her 10 erkekten 3’ü hayatlarının bir döneminde prostat büyümesi için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymaktadır. Prostat büyümesine bağlı idrar yapma zorluğu çekenlerde yapılan standart ameliyatlı tedavi “Prostatın Transüretral Rezeksiyonu”

yani TUR-P yöntemidir. Liv Üroloji cerrahları, prostat büyümesinin tedavisinde hem monopolar hem bipolar TUR yöntemini uygulamaktadır. Son yıllarda popüler hale gelenGreenLight HPS Lazer (180 watt) ve Plazmakinetik TURyöntemleriyle yeni jenerasyon cihazlar kullanılarak, Liv Üroloji’de her türlü büyüklükteki prostat tedavi edilebilmektedir. 2013’te prostat büyümesi nedeniyle opere edilen hastalar ortalama 1.2 günde taburcu edilmiş, hiçbir hastada kan transfüzyonu gerekmemiştir. Ameliyat tercih etmeyen ya da uygun olmayan hastalarda prostat askılama yöntemiyle, anestezi vermeden, günübirlik prostat tedavisi sağlanabilmektedir. Erkek Yaşlanma Sağlığı Dünya Sağlık Örgütü´nün 2007´de yayınlanan istatistiklerine göre ülkemizde erkeklerdeki ortalama yaşam beklentisi yani ömrü 67 yaştan 71 yaşa yükselmiştir. Bu durum, erkeklerin sağlıklı yaşlanması konusundaki beklentilerin önemini daha da artırmaktadır. Ülkemizde 40 yaş üstündeki erkeklerin % 55´inde Testosteron Eksikliği´nin belirtileri bulunmaktadır (Erkek yaşlanması, andropoz, sonradan başlayan hipogonadizm). Erkeklerdeki testosteron eksikliği; cinsel fonksiyonu ve isteği azaltmakta, sertleşme sorunlarına yol açabilmekte, kasların zayıflaması ve yağ kitlesinin artmasıyla sonuçlanabilmekte, kemik erimesine neden olmakta, hafızayı zayıflatmakta, insülin direncine yol açarak diyabete yatkınlığı artırabilmekte, ruhsal olarak kendini iyi hissetmeme durumuna yol açabilmekte ve kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Liv Üroloji´de, 40-50 yaşın üzerindeki erkekler testosteron eksikliği ve klinik belirtileri açısından samimi bir ortamda değerlendirilmekte, ya-

şam kalitelerini iyileştirici tedaviler sağlanmaktadır. Kadın Pelvik Sağlığı ve Hastalıkları Kadın pelvisindeki en önemli organlardan bir tanesi mesanedir. Mesane fonksiyonunun bozulmasında ya da idrar tutmayı sağlayan mekanizmalarda aksama idrar kaçırma (İnkontinans) sorunuyla sonuçlanabilmektedir. Kadınlarda idrar kaçırma erkeklere göre en az 2 kat daha sık görülmektedir. Her 100 kadından 70´inin son 1 yıl içinde en az 1 kez idrar kaçırdıkları yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Kadınlarda idrar kaçırma; ya sıkışmaya bağlı olarak ortaya çıkmakta (sıkışma inkontinansı, urgeinkontinans) ya da öksürme, aksırma, gülme, hapşırma, merdiven çıkma, yürüme gibi aktivitelere bağlı olarak kendini göstermektedir (stres idrar kaçırma, stres inkontinans). Genetik yatkınlık yanı sıra; zor doğum, birden fazla doğum yapmış olmak, yaşın ilerlemesi,

105


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

menopoza girilmiş olması, daha önceden geçirilen ameliyatlar, şeker hastalığı (diyabet), normalden fazla kilolu olmak, depresyon varlığı gibi faktörler kadınlarda idrar kaçırmaya yol açabilen durumlardır. İdrar kaçırma, kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde bozabilmekte ve sosyal ortamlardan uzak durmalarına yol açabilmektedir. Dikkatli-detaylı bir değerlendirme ve muayene kadınlardaki idrar kaçırma nedenini hızlı bir biçimde ortaya koyabilmektedir. İdrar kaçırmanın şekline, ciddiyetine ve eşlik eden durumlara göre; yaşam-biçimi değişiklikleri, mesane eğitimi, egzersizler, ilaçlar, mesane içine botoks uygulaması gibi tedavilerle veya cerrahi yoldan sorunu gidermek mümkün olabilir. Liv Üroloji, kadınlardaki idrar kaçırma sorununun cerrahi tedavisinde Mini-sling, TOT (Transobturator Tape) ve TVT (Transvajinal Tape) gibi minimal-invaziv yöntemleri günübirlik yatışlarla uygulamaktadır. Kadınlardaki pelvik organ prolapsusuna (Mesane sarkması, sistosel, enterosel, rektosel) bağlı daha ciddi idrar kaçması durumlarında ise, transvajinal, laparoskopikya da robotik yöntemlerle hastaların sorunları genellikle 1-2 günlük yatış süreleriyle giderilebilmektedir. Teknik Ekipman: • Da Vinci Robot • RijidÜreterorenoskopi • FleksibleÜreterorenoskopi • Erişkin PerkütanNefroskop • Çocuk PerkütanNefroskop • FleksibleNefroskop • Holmium Lazer • Kombine Ultrasonik ve Pnömatik Taş Kırma Sistemi • Greenlight HPS 180 Watt Lazer • Plazmakinetik TUR • Monopolar TUR • Penil Doppler Dupleks Ultrasonografi • EDSWT; ED1000 (Ereksiyon için Şok Dalga Tedavisi) • Üroflovmetre • Ürodinami • Üriner Sistem Ultrasonografi • Transrektal Prostat Biyopsi Sistemi

106

BİLİMSEL FAALİYETLER 1. “Ereks1yon Sağlığınızın Barometres1d1r!” M. Kend1rc1, 17.01.2013, L1v B1l1msel Toplantı. 2. Konferans “Alt Ür1ner S1stem Semptomları ve Erekt1l D1sfonks1yon” M. Kend1rc1, Türk Üroloj1 Derneğ1 Aylık Toplantı, 19.02.2013, Harb1ye Müze Konferans Salonu. 3. Robot1k Cerrah1 Çalıştayı ve Canlı Cerrah1; 25.03.2013; L1v B1 Toplantı Salonu. 4. Alpay Kelam1 Erkek Sağlığı En İy1 Çalışma Ödülü. “Testosteron düşüklüğü, patoloj1yle kanıtlanmış yüksek r1skl1 prostat kanser1 varlığını öngöreb1l1r: Prospekt1f kl1n1k çalışma” Bayar, G., M. Kadıhasanoğlu, U. Sarıoğulları, O. Tanrıverd1, C. M1roğlu, M. Kend1rc1 ; 10. Ulusal Androloj1 Kongres1, 29 May-01Haz 2013, Bodrum. 5. Türk Üroloj1 Derneğ1 Kuzey Marmara B1l1msel Toplantısı, İstanbul: “Olgular eşl1ğ1nde erkek pelv1kd1 sfonks1yonununtedav1s1”,M. Kend1rc1. 6. Karşıtlık Toplantısı: Erekt1l d1sfonks1yon tedav1s1nde EDSWT: M. Kend1rc1; Pro: Yararlı; 10. Ulusal Androloj1 Kongres1, 29 May-01Haz 2013, Bodrum. 7. KURS: Türk1ye’de Erkek Pelv1k D1sfonks1yonu prevalansı ve r1sk faktörler1; M. Kend1rc1; 10. Ulusal Androloj1 Kongres1, 29 May-01Haz 2013, Bodrum. 8. Oturum Başkanlığı: Erkek C1nsel Sağlığı Oturumu, Sözlü Sunumlar; M. Kend1rc1; 10. Ulusal Androloj1 Kongres1, 29 May-01Haz 2013, Bodrum. 9. Bayar, G., M. Kadıhasanoğlu, U. Sarıoğulları, O. Tanrıverd1, C. M1roğlu, M. Kend1rc1, “Testosteron

düşüklüğü, patoloj1yle kanıtlanmış yüksek r1skl1 prostat kanser1 varlığını öngöreb1l1r: Prospekt1f kl1n1k çalışma”, 10. Ulusal Androloj1 Kongres1, Özet K1tabı, s 59-60, S-21, 29 Mayıs – 01 Haz1ran 2013. 10. Bayar, G., O.M. İpek, U. Sarıoğulları, S. Çakmak, M. Mısırlı, M. Kend1rc1, “Erekt1l d1sfonks1yon ş1ddet1 ve eşl1k eden morb1d durumlarla pen1s1n morfometr1k parametreler1n1n 1l1şk1s1”, 10. Ulusal Androloj1 Kongres1, Özet K1tabı, s 84-86, TP-18, 29 Mayıs – 01 Haz1ran 2013. 11. Bayar, G., O.M. İpek, A. Dem1r, Ç. Döndar, C. M1roğlu, M. Kend1rc1, “Erekt1l d1sfonks1yon etyoloj1s1nde depresyon genç yaşta daha bel1rg1nd1r”, 10. Ulusal Androloj1 Kongres1, Özet K1tabı, s 87, TP-19, 29 Mayıs – 01 Haz1ran 2013. 12. Bayar, G., M. Kadıhasanoğlu, U. Sarıoğulları, O. Tanrıverd1, C. M1roğlu, M. Kend1rc1, “Yüksek r1skl1 prostat kanser1n1 saptamada serbest ve b1yoakt1f testosteron 1ç1n kest1r1m değerler1”, 10. Ulusal Androloj1 Kongres1, Özet K1tabı, s 90-91, TP-22, 29 Mayıs – 01 Haz1ran 2013. 13. Bayar, G., O.M. İpek, U. Sarıoğulları, H. Acınıklı, M. Taşkıran, M. Kend1rc1, “Pen1s uzunluğuna etk1 eden faktörler”, 10. Ulusal Androloj1 Kongres1, Özet K1tabı, s 115-116, TP-42, 29 Mayıs – 01 Haz1ran 2013. 14. M. Taşkıran, M. Kadıhasanoğlu, M. Aydın, U. Sarıoğulları, H. Ş1r1n, O. Tanrıverd1,M. Kend1rc1, C. M1roğlu “Üroloj1 uzmanlık eğ1t1m1 alan öğrenc1ler1n perkütan nefrol1totom1 uygulama becer1ler1 yeterl1 m1?” Ş.E.E.A.H. Tıp Bülten1 2013; 47(2): 67-73. 15. G. Bayar, O. Tanrıver-


d1, M. Taşkıran, U. Sarıoğulları, H. Ac1n1kl1, K. Horasanlı, C. M1roğlu, “Laparoskop1k üroloj1k cerrah1de sütür gerekt1ren operasyonlar ne zaman yapılmalı? Dört farklı operasyonun 1lk dört yıllık anal1z1”, JAREM, 3: 8-13 (2013). 16. K1tap Ed1törlüğü: Erkek Üreme S1stem1 Hastalıkları ve Tedav1s1, İstanbul Tıp K1tabev1, 2013, ISBN – 978-605-4499-79-3. (M. Kend1rc1) 17. K1tap Bölümü: “Yaşam B1ç1m1 ve İnfert1l1te” Erkek Üreme S1stem1 Hastalıkları ve Tedav1s1, İstanbul Tıp Yayınev1, pp761 – 779, İstanbul, 2013. (M. Kend1rc1) 18. Derleme: M. Kend1rc1, “How to wr1te a med1cal book chapter?”, Turk J Urol, 39 (Özel Sayı 1), 37-40, 2013. 19. Tepeler A, Sancaktutar AA, Task1ran M, S1lay MS, Bodakc1 MN, Akman T, Tanr1verd1 O, Resorlu B, Bozkurt OF, Armagan A, Sar1ca K. “Preoperat1ve evaluat1on of ped1atr1c k1dneys tone pr1orto percutaneous nephrol1thotomy: 1s computed tomography really necessary?” Urol1th1as1s. (2013) Aug 2. [Epubahead of pr1nt]. 20. Halefoglu AM, Sen EY, Tanr1verd1 O, Y1lmaz F. “Ut1l1ty of d1ffus1onwe1ghted MRI 1n the d1agnos1s of bladder carc1noma”. Cl1nImag1ng. (2013) Jul 30. 2013.04.012. [Epubahead of pr1nt] 21. Inv1tedSpeaker: “Contemporary Management of BPH”. Advanced BPH and Laparoscop1c Surgery Course, 27-29 Oct 2013, K1ev, Ukrayna (M. Kend1rc1) 22. Kl1n1k Çalışma Projes1: “Kalpten Kalbe” Kampanyası kapsamında başvuran erkek ve kadınlarda koroner arter hastalığı ve c1nsel fonks1yon bozukluğu 1l1şk1s1. Prospekt1f, kontrol gruplu, nonrandom1ze çalışma. Çalışma Koord1natörler1; M. Kend1rc1 ve E. Oğuz; Yürütücüler; M. Kend1rc1, E. Oğuz, A.B. Çatakoğlu; Y. Teyyarec1; Z. Atçeken; M. Ötüken 23. Med1terranean and Gulf Urology Forum uluslararası toplantısı; Özel Sektör Üroloj1 Hek1mler1 Derneğ1, Bahçeşeh1r Ün1vers1tes1 ve L1v

Hosp1tal Ulus 1şb1rl1ğ1yle düzenlend1 ve 2 gün sürdü. İlk gün Bahçeşeh1r Ün1ver1stes1’nde sözlü sunumlar, 1k1nc1 gün L1v Hosp1tal amel1yathanes1nde 3 canlı cerrah1 ve B1 toplantı salonunda sözlü sunumlar yapıldı. Toplantının 1lk günkü ayağına 50’ye yakın, 1k1nc1 gün L1v’dek1 kısmına 30’a yakın ulusal ve uluslararası 1zley1c1 katıldı. İk1nc1 günün moderasyonu L1v Üroloj1 Ek1b1nce gerçekleşt1r1ld1. 24. Konferans, “An emerg1ngconcept of Male Pelv1c Dysfunct1on as a comb1nat1on of lowerur1narytract, ejaculatory and erect1le dysfunct1on” Med1terranean and Gulf Urology Forum Meet1ng, 03.10.2013, İstanbul, (M. Kend1rc1) 25. Konferans, “Üroloj1’de Robot1k Cerrah1”, L1v Perşembe B1l1msel Toplantısı,(O. Tanrıverd1). 26. Büyük Üroloj1 Buluşması, 30 Ek1m – 03 Kasım 2013, Antalya. a.Androloj1’de Zor Olgular Panel1; Panel1st (M. Kend1rc1). b. BPH/AÜSS ve ED’n1n eşzamanlı tedav1s1, Konferans (M. Kend1rc1). c. Vardenaf1l FKT ve Vardenaf1l ADT farmakok1net1k, farmakod1nam1k ve kl1n1k güncelleme; Uydu Sempozyum (M. Kend1rc1). d. Erkek C1nsel Sağlığı Sözlü Sunu Oturumu; Moderatörlük (M. Kend1rc1). e. Pars1yelnefrektom1 tekn1kler1 ve 1skem1; Konferans (O. Tanrıverd1). 27. Amer1can Urolog1cal Assoc1at1on Annual Congress, 2014, Atlanta; toplantısı 1ç1n 1 adet b1ld1r1 gönder1ld1 (Moderated Poster, Kabul). 28. Konferans, “Erekt1l D1sfonks1yon ve Prematür Ejakülasyon B1rl1ktel1ğ1 ve Tedav1s1”; İstanbul Tıp Fakültes1 Üroloj1 Mezun1yet Sonrası Eğ1t1m Toplantısı, 30.11.2013, Beyazıt Kongre Merkez1 (M. Kend1rc1). 29. B1ld1r1/Proceed1ngs “The Factors affect1ng Pen1le Lenght”; G. Bayar, E. Abdullayev, O.M. Ipek, H. Ac1n1kl1,

S. Cakmak, M. Kend1rc1, EurUrolSupply, 2013, e1211; South Eastern European Meet1ng, Nov 2013, Selan1k. 30. B1ld1r1/Proceed1ngs “Wh1ch 1s the best treatment opt1on for pregnan women who have ureterstone? Twocenter comparat1ve study”; G. Bayar, S. Cakmak, Y. Bozkurt, M. Daggulu, H. Ac1n1kl1, M.N. Bodakc1, N.K. Hat1poglu, O. Tanr1verd1, EurUrolSupply, 2013, e1336; South EasternEuropean Meet1ng, Nov 2013, Selan1k. 31. B1ld1r1/Proceed1ngs “The Major Compl1cat1ons Dur1ng Ureterorenoscopy and Affect of Impacted Stones on Stag1ngand Management of Compl1cat1ons”; G. Bayar, S. Cakmak, Y. Bozkurt, U. Sar1ogulları, O. Tanr1verd1, M. Kend1rc1. EurUrolSupply, 2013, e2013; South Eastern European Meet1ng, Nov 2013, Selan1k. 32. Onal B, Dogan HS, Satar N, B1len CY, Güneş A, Ozden E, Ozturk A, Dem1rc1 D, Istanbulluoğlu O, Gurocak S, Nazl1 O, Tanr1verd1 O, Kef1 A, Korgal1 E, S1lay MS, Inc1 K, Izol V, Alt1ntas R, K1l1carslan H, Sar1kaya S, Yalc1n V, Aygun C, Gevher F, Ar1dogan IA, Tekgul S. “FactorsAffect1ngCompl1cat1onRates of Percutaneous Nephrol1thotomy 1n Ch1ldren: Results of a Mult1-Inst1tut1onal Retrospect1ve Analys1s bythePed1atr1c Stone D1sease Study Group of theTurk1sh Ped1atr1c Urology Soc1ety.” J Urol. 2013 Oct 3. [Epubahead of pr1nt] 33. G. Bayar, O. Tanrıverd1 “ÜreteralStentlere Bağlı Semptomlar Nasıl Azaltılab1l1r?” Endoüroloj1 Bülten1, 6:96-101 (2013). 34. Kend1rc1 M, Asc1 R, Yaman O, Cayan S, Orhan I, Usta MF, Ekmekc1oglu O, Kad1oglu A. Prevalence of malepelv1cdysfunct1on: results from the Turk1shSoc1ety of Andrology Male Sexual Health Study Group. Andrology. 2013 Dec 19. [Epubahead of pr1nt]. 35. Yabancı D1lde K1tap Ed1törlüğü, “The H1story of Male and Female Sexual1ty and Fert1l1ty 1n Turkey (2nd Press), M. Kend1rc1, A. Kadıoğlu, E.C. Şerefoğlu, S. Çayan, Nobel Tıp K1tabev1, Dec 2013.

107


2013 TIBBİ FALİYET RAPORU

BÖLÜM DOKTOR İSİMLERİ 01

DR. FIRAT DAĞCIOĞLU

02

PROF. DR. DİDEM DAL, DR. RIZA ASİL, DR. GÖKHAN TEKER, DR. MURAT SUBAŞI, DR. FİGEN ERGÜN

03

DYT. SANEM APA, DYT. BURCU ERDÖL

02 04 06

04 PROF. DR. HAKAN ORUÇKAPTAN, YRD. DOÇ. DR. ÖMÜR KASIMCAN

08

05

DR. BERİL UĞURNAL

10

06 UZM. DR. EREN EROĞLU

12

07

YRD. DOÇ. DR. ŞAFAK KARAÇAY

16

08

DOÇ. DR. GONCA GÖKDEMİR

18

09 DOÇ. DR. SERPİL SALMAN

20

10

UZM. DR. ZEHRA ÇAĞLA KARAKOÇ

22

11

UZM. DR. ELİF GÜRKAN, UZM. DR. HİLAL YILDIZ

24

12

DOÇ. DR. BİNNUR ŞİMŞEK

26

13

PROF. DR. OKTAR ASOĞLU, OP. DR. BURÇİN BATMAN, YARD. DOÇ. DR. KÜRŞAT RAHMİ SERİN

108

SAYFA

30

a- DOÇ. DR. FATİH TUNCA

34

b- PRO. DR. LEVHİ AKIN

36

c- DOÇ. DR. HASAN ALTUN

38

d- PROF. DR. MURAT AKSOY

42

14

PROF. DR. SİMRU TUĞRUL, UZM. DR. AHMET BAŞEL

46

15

PROF. DR. FERAH ECE

50

16

PROF. DR. ZİYA KAPRAN, DOÇ.DR.TUĞRUL ALTAN

54

17

UZM. DR. ALEV ÖZSARI , UZM. DR. METİN OKUCU

58

18

DOÇ. DR. AHMET ÖZKARA, OP. DR. CENK İNDELEN

60

19

DOÇ. DR. ENİS OĞUZ, DOÇ. DR. ALP BURAK ÇATAKOĞLU, DOÇ. DR. YELDA TAYYARECİ

64

20

PROF.DR. SARP SARAÇ, OP.DR.DENİZ HANCI

70

21

UZM. DR. MELTEM SELAM

72

22

PROF. DR. TEKİN AKPOLAT

74

23

UZM. DR. GÜLNİHAL ŞARMAN

75

24

PROF. DR. TÜRKER ŞAHİNER, PROF. DR. MUSTAFA ERTAŞ, PROF. DR. YEŞİM PARMAN PROF. DR. DERYA KARADENİZ, UZM. DR. BANU TAŞÇI FRESKO

78

25

PROF. DR. LEVENT KABASAKAL, UZM. DR. OKAN FALAY

80

26

PROF. DR. ALPARSLAN ŞENKÖYLÜ, DOÇ. DR. AYHAN KILIÇ, DOÇ. DR. UĞUR HAKLAR YRD. DOÇ. DR. TANER BEKMEZCİ, OP. DR. SELİM MUĞRABİ

82

27

UZM. DR. PINAR DAYANIKLI

86

28

UZM.DR. ŞULE KARAMAN

90

29

DOÇ. DR. BARIŞ BAKIR

96

30

PROF. DR. IŞIK AKGÜN, YRD. DOÇ. DR. NESRİN ERÇELEN

100

31

DOÇ. DR. MUAMMER KENDİRCİ, DOÇ. DR. ORHAN TANRIVERDİ

102


Liv faliyet raporu baskı final 2013 copy  
Liv faliyet raporu baskı final 2013 copy  
Advertisement