Page 1


Hepimizin, tüm öğretmenlerin Peki, bunu yaparken ne kadar işinin bir parçası, öğretme bilinçli davranıyoruz? eyleminin sonuçlarını Öğrencilerin bildiklerini mi, değerlendirebilmek için yoksa öğrencilerin kazanımlarını, bilmediklerini mi tespit geldikleri noktaları etmeye çalışıyoruz? değerlendirmek.


Eğitimde ölçme değerlendirme artık ayrı bir disiplin olacak kadar gelişti. İçinde birçok kavramı barındırırken, biz öğretmenler bu kavramların farkında mıyız?


Ölçüp değerlendirmiyor muyuz, Yoksa Değerlendirmeden mi ölçüyoruz? yaptığımız durum tespitleri ölçmeye mi dayanıyor, amacımıza uygun değerlendirme tasarlayabiliyor muyuz?


Bu atölye çalışmasında, ölçme, durum tespiti ve değerlendirme kavramları örnekler üzerinden tartışılacak.


katılımcılara verilecek uygulamalı durumlar üzerinden, ölçme değerlendirmenin ana unsurları işlenecek. Ayrıca, katılımcılara farklı durumlar için oluşturulmuş ölçmelerin amaç, fonksiyon ve ölçütlerini inceleme fırsatı tanınacak, verilen durumlar için ölçme araçları tasarlamaları beklenecek


ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR  

Eğitimin ölçme değerlendirmesinde yeni yaklaşımlar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you