Page 1

Uutiskirje 1/2019 Suomen yhteiskunnallisissa keskusteluissa sotemuutos on päivän polttava kysymys. Minkälainen ratkaisu muutoksessa on syntymässä ja miten se vaikuttaa kansalaisten ja sote-alan ammattilaisten jokapäiväiseen elämään ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Hankkeen tuottamat osaamiskuvaukset ja opinnot lisäävät korkeakoulujen opiskelijoiden ja työelämässä toimivien sote-digi -osaamista, eettisiä toimintatapoja sekä kykyä kehittää soten digitaalisia, ihmislähtöisiä palveluja monitoimijaverkostoissa.”

SotePeda 24/7 on hanke, joka keskittyy digitalisaation tuomaan muutokseen sosiaali- ja terveydenhuol­ lossa. Hankkeessa pohditaan mm. sitä, mitä osaamis­ tarpeita digitaalisuus tuo tuleville ja nykyisille ammattilaisille ja miten voimme hyödyntää moni­ alaista osaamista kehittäessämme digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Hankkeen www-sivuilta (www.sotepeda247.fi) saat laajempaa käsitystä hankkeesta. Hanke järjestää keväällä 2019 mm. työpajoja eettisen toimintamallin rakentamisesta ja monitoimijuudesta eri puolilla Suomea. Tarkempaa tietoa työpajoista ja muista tapahtumista löydät täältä http://sotepeda247.fi/tapahtumat/

Hankkeen missiossa kuvataan sitä, mitä hankkeessa tapahtuu. ”SotePeda 24/7 –hanke tarjoaa vuodesta 2020 alkaen yhteiskehittämisen menetelmin tuotettuja, trialogista oppimisnäkemystä toteuttavia ja avoimessa oppimisympäristössä tarjottavia yhteisiä monialaisia opintoja. Sotedigiosaaminen sekä ihmislähtöisten palveluiden kehitysosaaminen lisääntyvät korkeakouluopettajien ja -opiskelijoiden sekä työelämässä olevien keskuudessa.”

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan SotePeda 24/7 -hankkeen toimintaan tai sinulle herää aiheesta kysymyksiä, niin ota yhteyttä minuun. Hankkeessa on jo mukana monia alueellisia kumppaneita eri puolelta Suomea, mutta mielellämme laajennamme kontaktiverkostoamme.

Hankkeen vision mukaan ”korkeakoulun opettajalla on monialaista digitaalista ja pedagogista osaamista ja hän toimii kansallisissa avoimissa oppimisympäristöissä.

Outi Ahonen SotePeda 24/7 -hankkeen projektipäällikkö outi.ahonen@laurea.fi

SotePeda 24/7 -hanke • • •

partnereina 22 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa hanketoimijoita lähes 100 ympäri Suomen koordinaattori: Laurea-ammattikorkeakoulu

www.sotepeda247.fi Facebook: @SotePeda24/7 Twitter: @sotepeda247

Aurinkoista kevättä

6 työpakettia 1. sotedigi osaamisen kuvaaminen 2. trialoginen oppiminen digitaalisessa ympäristössä 3. tiedolla johtaminen 4. soten digitaalisten palvelujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5. monitoimijuus huomioiden myös kolmannen sektorin toimijat 6. tulevaisuuden työn määrittely, erityisesti eettinen toiminta­malli

Profile for MUOVA

Sote-Peda 24/7: Uutiskirje 1/2019  

SotePeda 24/7 on valtakunnallinen hanke, joka keskittyy digitalisaation tuomaan muutokseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hanke on Opetus-...

Sote-Peda 24/7: Uutiskirje 1/2019  

SotePeda 24/7 on valtakunnallinen hanke, joka keskittyy digitalisaation tuomaan muutokseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hanke on Opetus-...

Profile for muova
Advertisement