Muntanya 895

Page 3

Redacció i administració Centre Excursionista de Catalunya Paradís, 10 i 12 08002 Barcelona Tel.: 933 152 311 Fax: 933 151 408 revista.muntanya@cec.cat www.cec.cat Subscripcions Tel.: 933 152 311 Subscripció anual: 26 € (sis números) Publicitat Tel.: 696 206 159 revista.muntanya@cec.cat Dipòsit legal B-545-1958 ISSN 0212-2111 Director Ferran Alexandri ferran@alexandri.cat Edició i assessorament lingüístic Estudi Ferran Alexandri www.alexandri.cat Secretari de redacció Ernest Godó Consell de redacció Ton Barnils Jordi Bernat Joan Campañà David Mengual Enric Nosàs Roger Rovira Josep M. Sala Carol Torres

895

ANY 135 • JUNY 2011

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA Club Alpí Català

8 Conangles, una cursa d’alt nivell Roger Rovira

Després de la 53a edició del Ral·li Internacional d’Esquí de Muntanya del CEC, celebrada l’abril passat a la vall de Conangles, aquest reportatge mostra el punt de vista de l’organització.

20 Corrent per la muntanya

Joan M. Vives i Teixidó A les pàgines de l’antic Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya hi podem llegir que les curses de muntanya són una activitat gairebé centenària, en què el CEC també ha estat pioner en aquesta matèria.

Disseny i maquetació Estudi Toni Inglès www.toni-ingles.com

28 Les columnes del Paradís

Cartografia Albert Martínez

Aquest article recrea un itinerari urbà que ens transporta a l’imaginari de les llegendes i de la tradició literària, en clau paisatgística i, pràcticament, sense sortir del CEC.

Impressió IGOL, S.A. www.igol.es Publicació d’articles Per publicar articles a la revista Muntanya, descarregueu-vos les normes de presentació d’originals a www.cec.cat (Publicacions, Revista Muntanya). La revista Muntanya respecta les opinions expressades a través dels articles dels seus col·laboradors, però no les comparteix necessàriament, fent propis només els continguts de l’editorial.

IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC

Muntanya

El Centre Excursionista de Catalunya, a l’efecte previst en l’article 32.1, paràgraf segon del TRLPI vigent, s’oposa expressament a què qualsevol de les pàgines de la revista Muntanya, o una part d’aquestes pàgines, siguin utilitzades per a la realizació de revistes de premsa. Qualsevol acte d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, etc.) de la totalitat o d’una part de les pàgines de la revista Muntanya, requerirà l’autorizació oportuna, que serà concedida per CEDRO (www.cedro.org). La revista Muntanya és membre de:

Pep Fluvià

36 Petits muntanyencs Maria Gratacós i Monllor

La iniciació a l’excursionisme i el coneixement de la muntanya per part del infants és una activitat possible i recomanable de dur a terme.

42 Lassen Volcanic Enric Ventura i Lecha

Una passejada perl parc nacional Lassen Volcanic a Califòrnia ens duu a la realització de tres excursions per aquest peculiar indret, ubicat en una muntanya volcànica en actiu.

SECCIONS 4 Editorial 5 La motxilla de muntanya 50 Publicacions 52 Crònica alpina 54 Vies d’escalada 58 L’excursió del mes 60 Noticiari 64 L’entrevista 66 Els arxius del CEC Sumari 3