Issuu on Google+

! !

ART ASSISTIT PER ORDINADOR ! ! ! Disseny 3D – Blender

! ! 3r Trimestre ! ! ! ! ! ! ! !

!

Mireia Muntané Martí 1 Batxillerat F 3 Juny 2014 Art Assistit per Ordinador

!


Isuu de les pràctiques

! Pràctica 1: Aquesta pràctica es basava en el canvi de color en cada cara d’un objecte. Era un treball lliure en quant a disseny però havíem d’aplicar diferents colors en les diferents cares dels objectes afegits.!

! ! Pràctica 2: Un cub de fusta. La finalitat d’aquesta pràctica era aconseguir un efecte de fusta en un cub afegint-hi una textura i editant-la per tal de simular la fusta.!

!


Pràctica 3: Un Robot. Aquí vam fer el disseny d’un robot basantnos amb un exemple i partint de figures geomètriques com cubs, cilindres, esferes...etc. En acabar vam pintar-lo tot de colors per donar-li un efecte més real.!

!

! !

!

Pràctica 4: El marc de fotos i el pot de llapis. En aquesta pràctica vam aprendre a afegir imatges en un pla i també a solidificar objectes (en aquest cas el marc de fotos). També vam aprendre a ficar cadenes de vèrtex per fer els bolígrafs i a editar en mode estructura a l’hora de col·locar-los be dins el pot. Jo vaig aprofitar i vaig intentar donar un efecte de fusta al pot aplicant el que vam fer a la pràctica 2. !


Pràctica 5: El cotxe. A l’hora de fer el disseny del cotxe vam aprendre a ficar imatges de fons (Blueprints). Aquestes imatges ens servien de “pauta” per fer el cotxe tal i com en l’exemple. Després el pintàvem al nostre gust. !

!

! !

!

Pràctica 6: La habitació. Per acabar hem fet una habitació que havia de tenir una finestra i una columna com a mínim. La finestra és un objecte descarregat d’internet i axò és en el que es basava aquesta pràctica. Aprendre a importar objectes descarregats d’internet al nostre document de Blender i afegir-hi un cartell a la paret. A més cadascú ha anat fent el seu propi disseny i l’ha anat completant amb altres pràctiques que podien servir d’objectes per omplir l’habitació. !


! !


Àlbum digital Mireia Muntané