Page 1

LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________

MEMORIU DE PREZENTARE LINIE TELESCAUN 1400 M – MUNTELE MIC S.C. RAINDOR S.R.L

1. Denumirea proiectului: Lucrări de construire: TELESCAUN 1400 M LUNGIME – MUNTELE MIC.

2. Titular S.C. RAINDOR SRL., CUI 18502182, Nr. Înreg. În regitrul comerțului J35/904/2006 din data de 21.03.2006. Timișoara, str. Rozelor, nr. 5A, camera 2, județul Timiș Tel: 0729169271, 0766617182 reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare: RĂILEANU DAMIAN – administrator - cetățean român, născut la data de 10.05.1961 în Republica Moldova, localitatea Redi - Ceresnovat, posesor a CI seria TM nr. 741920, CNP 1610510354781 PAICI DAN – manager de proiect, - cetățean român, născut la data de 19.09.1955 în România, localitatea Râmnic, jud. Constanța, posesor a CI seria KS nr. 306533, CNP 1550919110659.

3. Descrierea proiectului: 3.1.

Rezumatul proiectului

Proiectul de faţă urmăreşte realizarea unor unităţi de infrastructură, în vederea unei bune desfăşurări a sporturilor de iarnă în staţiunea Muntele Mic, judeţul Caransebeş. Unitatea geografică a Munţilor Ţarcu, din care face parte şi Masivul Muntele Mic, ocupă regiunea de nord-vest a Carpaţilor Meridionali. Înălţimea maximă a Masivului Muntele Mic este de 1802 m. Staţiunea Muntele Mic se află la altitudinea de 1525 m şi o importanţă turistică deosebită deoarece este propice practicării sporturilor de iarnă. Staţiunea este una din puţinele zone montane din ţară unde stratul de zăpadă persistă aproximativ 6 luni pe an. Precipitaţiile venite din nord-vest şi temperaturile scăzute, īnregistrate pe timp de iarnă, fac posibilă Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 1


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ practicarea sporturilor de iarnă, din luna noiembrie, pānă īn luna mai. Grosimea medie a stratului de zăpadă este de 1 metru. Pârtiile de schi sunt variate putând fi practicate atât de schiori īncepători, cāt şi de cei cu experienţă. Proiectul se doreşte a fi realizat pe platoul alpin al Muntelui Mic – fig. 1, ca dezvoltare a infrastructurii existente deja în staţiune. Staţiunea Muntele Mic este atestată din anul 1936 în manuscrisul editat de Asociaţia Funcţionarilor Municipiului Timişoara „Muntele Mic”(AMIC), unde deviza staţiunii Muntele Mic era „cea mai īnaltă staţiune bănăţeană de recreaţie şi sporturi de iarnă”.

/ Fig. 1. Amplasare proiect

Proiectul se numește Lucrări de construire: TELESCAUN 1400 M LUNGIME – MUNTELE MIC. Proiectul prevede construirea unei linii de telescaun, cu ocapacitate de transport de 800 persoane / oră. Pentru acest proiect s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 40 din 11.03.2013, în scopul: realizării lucrărilor de construire a unui telescaun cu lungime de 1400 m, în stațiunea Muntele Mic. Conform acestui CU suprafețele de teren ce vor fi afectate de obiectivele de investiții din cadrul proiectului se află pe teritoriul administrativ al comunei Turnu Ruieni, în extravilan, proprietatea comunei, domeniu public de interes local, atribuit pentru desfășurarea sporturilor de Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 2


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ iarn, respectiv de transport pe cablu, prin contract de asociere în participațiune conform HCL nr. 101/09.12.2008. Suprafața terenurilor ce vor fi afectate de obiectivele de investiții aferente prezentului proiect este de 10380 m2. Lucrările ce se execută vor fi: stație de bază – pornire, stația de vârf – sosire, linie telescaun cu o lungime de 1400 m agățată de 15 stâlpi. Folosința actuală a terenului este pășune alpină situată în zona turistică de interes local Muntele Mic (pe versantul vestic al muntelui), propuneri de stațiuni turistice conform PATJ, areal cu potențial și resurse turistice, agroturistice și naturale complexe, domenii schiabile, conform Legii 526/2003 zonă pentru dezvoltarea domeniului schiului și practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în programul național de dezvoltare a turismului Schi în România. Proiectul se încadrează în anexa 2, pct. 12 a) din HG 445/2009 cu modificările și completările ulterioare. Situația existentă: Terenul pe care va fi amplasată construcția se găsește în jud. Caraș Severin, comuna Turnu Ruieni, stațiunea Muntele Mic și se învecinează pe patru laturi cu terenuri proprietate a comunei. În prezent pe terenul aferent proiectului nu există construcții. Terenul are suprafata de 10380 mp. Situație propusă Pentru amenajarea parcelei mai sus menționate se vor realiza următoarele construcții:  Stație de bază – pornire. Aceasta va fi situată la coordonatele : Punct 1 : X = 9984,441, Y = 20028,783 Punct 2 : X = 9867,722, Y = 18869,730  Linie telescaun, cu olungime de 1400 m, agățată pe 15 stâlpi  15 stâlpi  Stație vârf – superioară. Aceasta va fi situată la coordonatele : Punct 1 : X = 9870,227, Y = 18894,604 Instalaţie transport pe cablu, telescaun 2 locuri - Este situat pe versantul vestic al masivului Muntele Mic. Obiectivul este situat pe teritoriul administrative al comunei Turnu Ruieni. Instalaţia de transport pe cablu are staţia de bază (plecare) la cota de 1512,53 m şi respectiv staţia se vârf (sosire), la o altitudine de 1794,07 m. Diferenţa de nivel dintre cele două Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 3


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ staţii este de 281,54 m. Lungimea totală a telescaunului este de 1400 m şi ocupă o suprafaţă de 1,038 ha. În fig. 2 este prezentată locaţia acestei instalaţii de transport pe cablu.

Fig. 3 Locaţie telescaun

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 4


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ Instalaţia de transport pe cablu – telescaun 2 locuri este o instalaţie cu mers unidirecţional la care vehiculele sunt scaune cu 2 locuri. Aceste sacune sunt transportate de-a lungul liniei cu o viteză maximă de 1,8 m/s. Antrenarea şi întinderea cablului purtător – tractor se realizează cu ajutorul unui motor electric şi a unui sistem hidraulic amplasate în staţia de bază. Staţia de vârf are doar rol de întoarcere a cablului. Pupitrul de comandă a telescaunului şi sistemul de antrenare se găsesc în staţia de bază. Sistemul de antrenare se compune din: motor electric, cuplaj, frână, redactor, frâna se siguranţă, motor de rezervă, roată de antrenare. Instalația este dotată cu motor de rezervî 112 VM 116 DAN. Caracteristicile tehnice ale acestui tip de instalaţie de transport pe cablu sunt prezentate în tabelul nr. 1. Tabel nr. 1: Caracteristici tehnice telescaun Nr. Crt.

Caracteristica

Unitate de măsură

Valoare

1

Capacitate de transport

Persoane/oră

800

2

Viteza de transport

m/s

1,8

3

Contragreutatea

Kg

14000

4

Număr de scaune a câte 2 locuri

Nr

86

5

Puterea motorului electric

Kw

100

6

Tensiune de alimentare

V

380

7

Viteza cu motorul de rezervă

m/s

1,7

8

Lungime totală

m

1800

3.2.

Justificarea necesitatii proiectului

Proiectul se încadrează în anexa 2, pct. 12 a) din HG 445/2009 cu modificările și completările ulterioare. Proiectul se încadrează de asemenea în art. 28 al OUG 57/2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul propus este amplasat pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0126 Munții Țarcu.

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 5


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ Stațiunea Muntele mic este o zona de interes local, areal cu potenţial şi resurse turistice, agroturistice şi natural complexe, domenii schiabile, conform Legii 526/2003, zonă pentru dezvoltarea domeniului schiului şi practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul programului naţional de dezvoltare a turismului Schi în România. Proiectul este oportun atât pentru beneficiar cât și pentru lucuitorii din zonă deoarece prin dezvoltarea turismului crește nivelul de trai. De asemenea investiția este oportună și pentru turiști care ar avea posibilitatea practicării unor sporturi de iarnă în această zonă. Prin Legea 526/2003 – pentru aprobarea programului național de dezvoltare a turismului “Schi în România” zona Muntele Mic a fost inclusă între zonele în care se vor crea noi infrastructure pentru practicarea sporturilor de iarnă. Ținând cont de cele prezentate mai sus proietul este unul de interes, chiar necesar pentru dezvoltarea zonei și pentru modernizarea ei.

3.3.

Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente).

Pentru localizarea amplasamentului este atașat planul de situație.

3.4.

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Pe perioada de construcție se vor realiza lucrările necesare pentru fiecare parte componentă a instalației de trasport pe cablu. În perioada de funcționare a investiției aceasta va avea rolul de a transporta turiștii până la stația de vărf a acestuia în vederea practicării sporturilor de iarnă. La stația de bază turiștii sunt îmbarcați și transportați până la stația de vârf. Aceștia vor schia pe pârtiile din zonă.

3.5.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora. Resursele naturale folosite în construcție și functionare.

Principalele materii prime utilizate și cantitățile necesare sunt prezentate în tabelul 1.

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 6


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ Tabel 1. Materii prime Tip materie primă

Cantitate

Observații

1

Beton

300 m3

2

Stâlpi metalici

15 buc

Fundații stații și stâlpi, stația de bază și cea de vârf Stâlpii de susținere

3

Cablu de tractare

3000 m

4

Vopsea albă

Pentru finisajele staților

5

Vopsea maro

Pentru finisajele stâlpilor

Nr. crt

1. Alimentarea cu apa Alimentarea cu apă 

pe perioada construcției apa este necesară pentru personalul care realizează investiție și se va aigura din sticle îmbuteliate.

Pe perioada de funcționare apa este necesară pentru personalul care deservește telescaunul și se va aigura din sticle îmbuteliate.

2. Evacuarea apelor uzate Apele uzate menajere vor fi evacuate într-un bazin etanș vidanjabil. Bazinul se va vidanja periodic de către firme specializate și autorizate în acest sens.

3. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul Nu este cazul. Betonul necesar construcțiilor se va realiza în afara ariei protejate, acesta va fi doar transportat până la locul de construcție.

4. Asigurarea agentului termic Nu este cazul.

3.6.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Suprafața de teren afectată de construcții va fi cât mai mică posibil (aceasta este practic aferentă stațiilor de bază și vârf, stâlpilor și drumurilor de acces). Este în inetersul beneficiarului Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 7


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ ca restul de teren să nu fie afectat de construcții deoarece în acest fel costurile necesare refacerii terenului sunt mai scăzute. Pentru aceasta se vor îndepărta toate resturile și deșeurile provenite din construcții. Resturile din construcții care mai pot fi utilizate se vor valorifica cu agenți autorizați, iar deșeurile vor fi eliminate cu firme specializate. Apoi terenul va fi înierbat.

3.7.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul se va realiza de pe drumul care duce la crucea de pe Muntele Mic.

3.8.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punere în funcțiune, exploatare

Faza de construcție – în această etapă se vor obține toate avizele și autorizațiile necesare pentru realizarea construcției și se realizează construcția propriu zisă a fermei. Bilanțul teritorial al obiectivului este:  10380 m2 – suprfața totală de teren pe care se găsește viitoarea construcție  40 m2 – suprafața efectiv ocupată de construcții (stații și stâlpi).  Modul de încadrare în planurile de urbanism – Proiectul se încadrează în Planul urbanistic loc al Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, județul Caraș - Severin. Acest plan este aprobt prin H.C.L. nr. 62 din 30.07.2009. Faza de punere în funcțiune – la finalul construcției se va realiza punerea în funcțiune a instalației. Faza de exploatare – Durata de funcționare este de nelimitată, cu condiţia realizării unei bune întreţineri. Este necesar ca pe toată durata funcționării să se respecte toate normele tehnice în viguare. Faza de dezafectare – în cazul în care beneficiarul actual al proiectului nu mai dorește să desfășoare activitatea și nici nu vinde, sau gradul de uzură din diverse motive este ridicat este necesară dezafectarea. Acesta se realizează cu respectarea normelor tuturor normelor tehnice.

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 8


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________

4. Caracteristicile impactului potential

4.1.

Impactul asupra populației

Proiectul propus are un impact pozitiv asupra populației deoarece sunt create noi locuri de muncă, iar prin realizarea investiției va crește numărul de turiști din zonă ceaa ce va determina o creștere a nivelului de trai.

4.2.

Impactul asupra sănătății umane

Impactul asupra sănătății umane este neutru.

4.3.

Impactul asupra solului

Prin construcţiile care se realizează, modificările aduse reliefului sunt nesemnificative, deoarece se excavează strict în zonele în care se vor amplasa fundaţiile. Impactul fizic asupra solului se va manifesta doar în perioada de construcţie. În urma realizării fundaţiilor pământul amestecat cu rocă şi deşeuri vegetale se va depozita în containere. O parte a acestuia va fi utilizat pentru nivelarea solului la fundaţiile aferente celor două clădiri. Restul va fi transportat în afara sitului Natura 2000, cu ajutorul utilajelor de transport. În tabelul 2 sunt prezentate cantităţile ce rezultă din excavaţiile realizate pentru fiecare contrucţie. Tabel 2. Cantități pământ rezultat din excavații Construcţie Telescaun 2 locuri Staţie bază Staşie vârf Stălp susţinere

Caracteristici fundaţie [m] Lungime Lăţime adâncime 2,5 2,5 2,9

4 4 2,9

2 2 2

Număr stâlpi [buc]

Volum deşeu [m3] 293

15

O posibilă sursă de poluare a solului o reprezintă scurgerile de ulei și produse petroliere de la utilajele folosite pentru construcție. Pentru limitarea efectelor se vor achiziționa materiale absorbante, iar acestea după ce sunt impregnate cu produse petroliere vor fi eliminate cu firme specializate.

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 9


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ 4.4.

Impactul asupra apei

Impactul supra apei pe perioada construcției este inexistent. Pentru eliminarea apelor uzate menajere șantierul va fi dotat cu toalete ecologice. Pentru perioada de funcționare alimentarea gestionarea apelor uzate menajere se va prevedea un bazin etanș vidanjabil.

4.5.

Impactul asupra aerului

În perioada de construcţie o posibilă sursă de poluare a aerului o constituie gazele de eşapament de la utilajele angrenate în proces. În organizarea de șantier se vor prevedea un număr redus de utilaje pentru a nu se acumula cantităţi importante de noxe. În perioada de funcționare nu există surse de poluare a aerului.

4.6.

Impactul asupra climei

Nu este cazul.

4.7.

Impactul asupra zomotelor și vibrațiilor

Pe perioada construcției o sursă de poluare o constituie zgomotul produs de utilaje. Printr-o organizare corectă de șantier se poate diminua nivelul de zgomot. În perioada de funcționare sursa de zgomot este motorul telescaunului. Acesta se încadrează în limite normale.

4.8.

Impactul asupra peisajului

Construcțiile pot avea un impact vizual. Pentru aceasta se vor folosi la finisarea construcțiilor materiale care se încadeaă n mediul natural.

4.9.

Impactul asupra biodiversității

Proiectul este situat pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0126 – Munții Țarcu. Proiectul propus are un impact asupra biodiversității din zonă, cu precădere asupra speciilor de plante pentru care a fost desemnat situl. Aspectele legate de biodiversitate vor fi tratate la capitolul destinat informațiilor cuprinse în ordinul 19/2010.

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 10


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________

5. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

5.1.

Protecția calității apelor

Principalele surse de ape uzate sunt: 

Grupurile sanitare. Eliminarea apelor provenite de la grupul sanitare se va face într-un bazin etanş vidanjabil, acesta urmând a fi vidanjat de către firme specializate. Valorile indicatorilor de calitate a acestei ape trebuie să se încadreze în NTPA 002.

5.2.

Protecția calității aerului

Pe perioada construcției sursele de poluare a aerului sunt noxele provenite de la utilaje, precum și particulele de praf provenite de la materialele de construcție. Se impune utilizarea unui număr mic de utilaje concomitent și respectiv acoperirea materialelor de construcții.

5.3.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Surse posibile de zgomot pe perioada construcției sunt utilajele, iar pe perioada funcționării motorul telescaunului. Acestor surse de poluare nu va depăşi valoarea maximă admisă.

5.4.

Protecția împotriva radiațiilor Nu este cazul.

5.5.

Protecția solului și subsolului

Solul poate fi afectat pe perioada construcției de scurgerile accidentale de produse petroliere de la utilajele implicate. Pentru aceasta societatea va fi dotată cu materiale absorbante, va izola petele de produse petroliere iar deșeul rezultat îl va gestiona cu firma specializate.

5.6.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

În zonă nu există obiective de interes public iar așezările umane sunt la distanță. Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 11


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ 5.7.

Gospodarirea deșeurilor generate pe amplasament

Principalele tipuri de deșeuri și modul lor de gestionare se regăsesc în tabelul nr. 3: Tabel 3 . Deșeuri Denumire deşeu

Deşeuri menajere beton ţigle şi materiale ceramice lemn fier şi oţel cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

Cantitate estimată

Stare fizică

Cod deşeu

Cod privind principala proprietate periculoasă -

Cod clasificar e statistică

17 01 01 17 01 03

0,05 t 0,05 t 0,05 t

Managementul deşeurilor V

E

R

-

-

10 m3

-

-

-

-

2t 0,2 t

-

17 02 01 17 04 05 17 04 11

-

-

-

0,05 t 0,05 t 0,05 t

-

293 m3

17 05 04

-

-

-

293 m3

-

0,05 t

17 06 04

-

-

-

0,05 t

-

0,05 t

17 08 02

-

-

-

0,05 t

-

10 m3 2t 0,2 t

S

Pe perioada de funcționare deșeurile sunt doar menajere și cele provenite de la bazinele etanș vidanjabile. Cantitatea acestora va depinde de numărul persoanelor angajate. Se vor gestiona cu firme specializate.

5.8.

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu se vor folosi preparate periculoase. Ambalajele vopselelor folosite se vor gestiona cu firme specializate.

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 12


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________

6. Lucrări necesare organizării de șantier Pentru organizarea de șantier vor fi prevăzute doar utilajele strict necesare, se va amenaja un loc special pentru depozitarea materialelor de construcții necesare construcției. Pentru organnizarea de șantier se va prevedea un gard pentru prevenirea accidentelor, iar șantierul va fi identificat. Nu sunt necesare alte lucrări pentru amenajare. Șantierul va fi dotat cu toalete ecologice și containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Pentru evitarea poluării cu praf materialele de construcții se vor acoperi.

7. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale Pentru prevenirea poluărilor accidentale societatea va fi dotată cu lopeți, absorbanți (rumeguș, nisip), găleți, stingătoare de incendiu. Personalul care execută construcțiile și respectiv angajații permanenți vor fi instruiți cu privire la modalitățile de intervenție în caz de poluare accidentală.

8. Distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Terneul pe care urmează să se realizeze investiția propusă se află pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0126 – Munții Țarcu. Coordonatele STEREO 70 ale terenului sunt redate în tabelul 4. Tabel 6. Coordonate Stereo 70 teren fermă

Punct

N(X) (m)

E(Y) (m)

1

9984,441

20028,783

2

9867,722

18869,730

3

9870,227

18894,604

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 13


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________

9. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar Proiectul ce urmează a fi realizat se află în arie naturală protejată – sit Natura 2000 ROSCI 0126 Munţii Ţarcu. Oordinul 1946/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, stabileşte Lista tipurilor de habitate şi a speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarat fiecare sit de importanţă comunitară. Conform acestui ordin fişa sitului RO SCI 0126 Munţii Ţarcu este următoarea: Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix; 6150

- Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios;

6151

6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine;

6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 – Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 14


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 – Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

Spe c i i d e m a m i f e r e : 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs) Spec i i d e a m f i b i e n i ş i r e p t i l e : 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă) Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 9903 - Eudontomyzon danfordi (Chişcar); 2485 - Eudontomyzon vladykovi (Chişcar de râu); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)

Specii de plante: 2327

- Himantoglossum caprinum (Ouăle popii);

2328

4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului).

10. Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului Habitatele potanțiale din zonă sunt: 3220 – Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane.  24.221 – Grupări deschise de plante pioniere erbacee sau sufrutescente, bogate în specii montane, care colonizează depozite de pietriş ale pâraielor care nu au regim hidrologic de tip alpin, cu debit maxim în timpul verii, formate în munţii din nordul zonei boreale şi în partea inferioară zonei arctice, pe dealuri şi uneori

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 15


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ câmpii, precum şi în etajele alpin şi subalpin ale munţilor mai înalţi din regiunile situate mai la sud, uneori în staţiuni depresionare la altitudini mai mici.  Plante: chondrilla chondrilloides, calamagrostis pseudophragmites, erucastrum nasturtiifolium, gypsophila repens, dryas octopetala, aethionemia saxatile, epilobium dodonae, erigeron acris, euphorbia cyparissias, fumana procumbens, agrostis gigantea, anthyllis vulneraria supsp. Alpestris, campanula cochleariifolia, hieracium piloselloides, calamagristis pseudophragmites, conyza canadensis, prityelago alpina şi plantule de salix elaeagnos, S. purpurea, S. daphnoides şi miricaria germanica. 4060 – Tufărişuri alpine şi boreale:  Tufărişuri subalpine pitice de afin. Tufărişuri pitice dominate de Vaccinium din etajul subalpin al munţilor sud-europeni, mai ales în Apeninii centrali şi de nord, lanţul botanic Munţii zonei Helenice, lanţul Pontic şi munţii Caucaz, cu Vaccinium mzrtillus, V. uliginosum, V. vitis şi local Empetrum nigrum. Vaccinium myrtillus are rol dominant, în locul speciilor Vaccinium uliginosum şi Empetrum nigrum.  Plante: Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis – idaea. 6430 – Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin.  Comunităţi de ierburi perene înalte higrofile din etajul montan până în cel alpin, aparţinând clasei Betulo-Adenostyletea.  Plante: aconitum lycoctonum, A. napellus, Geranium sylvaticum, trollius europaeus,

adenostyles

alliariae,

cicerbita

alpina,

digitalis

grandiflora,

calamagrostis arundinacea, cirsium helenoides. Habitate citate în literatura botanică ca fiind prezente în zona de platou subalpin pe Muntele Mic (Boşcaiu, 1971), caracterizate potrivit lucrării Habitatele din România (Doniţă et al., 2005) R3108 - Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic (Juniperus sibirica) Corespondenţe: NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 16


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ EMERALD: 31.4 Alpine and Boreal heaths CORINE: 31.431 Juniperus nana scrub PAL.HAB: 31.431 Mountain Juniperus nana scrub EUNIS: F2.231 Mountain Juniperus nana scrub R3111 - Tufărişuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus) Corespondenţe: NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths EMERALD: 31.4 Alpine and Boreal heaths CORINE: 31.412 Alpine Vaccinium heaths PAL.HAB: 31.4122 Carpathian dwarf Vaccinium wind heaths EUNIS: F2.2122 Carpathian dwarf (Vaccinium) wind heaths Asociaţii vegetale: Campanulo abietinae – Vaccinietum (Buia et al. 1962) Boşcaiu 1971 (Syn.: Vaccinietum myrtilli Buia et al. 1962, Junceto trifidi – Vaccinietum myrtilli Resmeriţă 1976. Melampyro saxosi –Vaccinietum myrtilli Coldea 1990). Asociaţii vegetale: Campanulo abietinae – Juniperetum Simon 1966 (Syn.: Juniperetum nanae Soó 1928, Juniperetum sibiricae Raţiu 1965 Vaccinio-Juniperetum communis Kovács 1979, Junipereto-Vaccinietum Puşcaru et al. 1956 n.n.). R3604 - Pajişti sud-est carpatice de păruşcă (Festuca supina) şi Potentilla ternata Corespondenţe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 36.34 Crooked-sedge swards and related communities PAL.HAB 1999: 36.34322 Eastern Carpathian Festuca airoides grasslands EUNIS: E4.3432 Carpathian Festuca airoides grasslands Asociaţii vegetale: Potentillo chrysocraspedae-Festucetum airoidis Boşcaiu 1971(Syn.: Festucetum supinae Domin 1933; Potentillo (ternatae) – Festucetum supinae Boşcaiu 1971; Antennario-Festucetum sudeticae Dihoru 1975; As. Festuca supina-Nardus stricta Şerbănescu 1939; As. Festuca supina Puşcaru et al. 1959; Festuca supina-Deschampsia flexuosa-Vaccinium Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 17


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ myrtillus Puşcaru et al. 1959; Festuca supina-Festuca rubra fallax Puşcaru et al. 1959; Festucetum supinae Vicol et al. 1971; Festucetum supinae subalpinae Sillinger 1933). R3703 - Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Cirsium waldsteinii şi Heracleum sphondylium ssp. transilvanicum Corespondenţe: NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to alpine levels EMERALD: – CORINE: 37.8 Subalpine and alpine tall herbs communities PAL.HAB 1999: 37.814 Carpathian tall herb communities EUNIS: E5.514 Carpathian tall herb communities Asociaţii vegetale: Cirsio waldsteinii – Heracleetum transsilvanici Pawl. et Walas 1949 (Syn.: Cardueto-Heracleetum palmati Beldie 1967 Heracleetum palmati auct. rom.). R5410 - Mlaştini sud-est carpatice, mezotrofe cu Carex echinata şi Sphagnum recurvum Corespondenţe: NATURA 2000: – EMERALD: 54.4 Acidic fens CORINE: 54.4 Acidic fens PAL.HAB 1999: 54.42 Black-white-star sedge fens EUNIS: D2.22 Carex nigra, Carex canescens, Carex echinata fens Asociaţii vegetale: Carici echinatae–Sphagnetum Soó (1934) 1954 (Syn.: Caricetum stellulatae Csürös et al. 1956; Carici echinatae – Sphagnetum (Balázs 1942) Soó 1955).

În platoul alpin al Muntelui Mic pot fi întâlnite animale vertebrate mari în episod pasager, deoarece nici o specie din din acestea nu are habitat în această zonă şi implicit în zona de implementare a proiectului. Conform Ocolului Silvic experimental Caransebeş speciile de vânat, cum ar fi: ursul (Ursus arctos), lupul (Canis Lupus), râsul (Lynx lynx), mistreţul (sus scrofa), cerbul carpatin (Cervus elaphus) şi căpriorul (Capreolus epreolus) habitează în fondul forestier, în golul alpin fiind doar în tranzit. Dintre mamiferele mari specii citate în “Cartea roşie a Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 18


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ vertebratelor” sunt: lupul şi râsul, care sunt şi mamiferele citate în fişa sitului. În aceeaşi carte este citată şi bombina variegata. In cele ce urmează se prezintă scurte informaţii despre cele trei specii:  Lupul - specie vulnerabilă, biotop: pădurile compacte din zonele de munte, se împerechează în februarie-martie.  Râsul – specie vulnerabilă, biotop: păduri în special cele de la înălţime unde există şi Cervus elaphus. Se împerechează în martie aprilie.  Buhaiul de baltă cu burta galbenă (bombina variegata) – specie aproape ameninţată, biotop: băltiri, înmlăştiniri, suportă şi habitate antropizate. Perioada de reproducere din martie – aprilie până în august. În platoul alpin ar putea avea habitat micromamifere: şoareci, etc. De semenea dacă ne raportăm la lista vertebratelor din OUG 57/2007 ar fi posibil ca în zona de interes a proiectului să se regăsească podarcis muralis (şopârla de zid) în zona stăncărie (grohotiş) din subzona 2 şi triton cu creastă (triturus cristatus) în zonele înmlăştinite. Ţinând cont de faptul că situl este SCI şi că majoritatea speciilor de animale nu au habitat în zona proiectului impactul asupra faunei este redus.

11. Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar Pentru aria naturală protejată ROSCI0126 – Munții Țarcu nu există Plan de management aprobat prin Ordin al ministrului mediului deci nu se poate face o raportare a proiectului propus la un astfel de plan şi nici stabili dacă este necesar sau nu managementului de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar.

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 19


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________

12. Impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată. Nu există poluanţi ai aerului, exceptând perioada de construcţie când se folosesc utilaje şi acestea produc noxe – în limitele normale şi fără a aduce o modificare poluării de fond. Dar această perioadă este scurtă şi nu influenţează calitatea aerului, deci nu are un impact de durată asupra speciilor și habitatelor din zonă. Suprafața de teren aferentă fermei nu este foarte mare, restul terenului rămânând arabil deci impactul din acest punct de vedere este redus. Pentru a putea stabili cu precizie nivelul impactului asupra fiecărei specii pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 sunt necesare observații mai îndelungate. 13. Măsuri de reducere a impactului  Pământul rezultat din excavații se va depozita compact, iar ce nu se folosește la fixarea fundațiilor se va depozita în afara ariri naturale protejate  Materialele de construcții se vor acoperi pentru a nu genera particule de praf.  Scurgerile de produse petroliere vor fi localizate și se vor aplica produse absorbante.

Bibliografie 1

http://www.caransebes.ro/turism/muntelemic/istoric.htm

2

OUG 57/2007

3

Ordin 1964/2007

4

Ordin 592/2005

5

http://www.carpati.org/ghid_montan/muntii/tarcu_muntele_mic-48

6

Colectiv, Geografia României, Editura Academiei, 1987

7

Gafta, D., Mountford, O., 2008 – Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Risoprint, Cluj-Napoca.

8

Boşcaiu, N., 1971 – Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti.

9

Victor Ciochia, Dinamica şi migraţia păsărilor, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1984

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 20


LINIE TELESCAUN 1400 M – S.C. RAINDOR S.R.L – MEMORIU TEHNIC ______________________________________________________________________________ 10

Gheorghe Dihoru, Cartea roşie a plantelor vasculare din România, Editura academiei, 2009

11

Doniţă, Manualul habitatelor din România

Întocmit: Dr.chim.-fiz. Pirlea Harieta Doctor in inginerie chimica S.C. IT & Mediu S.R.L str. Liege nr. 5/10, 300639, Timişoara Tel: 0356802098, Fax: 0256426617 Mobil: 0722 533 648, 0722 877 728 E-mail: pirleah@yahoo.com office@electro-mediu.ro Web: www.electro-mediu.ro S.C. RAINDOR S.R.L. Paici Dan

Întocmit S.C. IT & MEDIU S.R.L.

Page 21

Memoriu tehnic linie telescaun 1400 m