Page 25

novembre.69 I el 13 de novembre es decretava que la celebració de les eleccions seria el 17 de desembre següent.70 Aquesta nova convocatòria patiria un nou retard. El 8 de desembre d’aquell any la FAI donava la benvinguda al nou govern de la República, després de la victòria de les dretes a les eleccions, amb una vaga general revolucionària que va tenir un gran abast i molta repercussió. El 9 de desembre, el govern de la Generalitat decretava la suspensió de tots els treballs destinats a la preparació de les eleccions municipals a causa d’haver-se estat decretat l’estat d’alarma i es proposava presentar una llei al Parlament per ajornar-ne la celebració.71 Això va reobrir l’agre debat celebrat anteriorment amb acusacions per part de Joan Ventosa i Calvell que l’ajornament de les eleccions responia als interessos d’Esquerra Republicana i no a qüestions d’ordre públic i afirmava que el Govern havia comès un delicte en suspendre una llei vigent. 72 El dictamen definitiu per a la Llei que ajornava les eleccions es discutí finalment en la sessió del 14 de desembre. La Lliga persistí en la seva intenció de fer-les quant més aviat, millor i reclamava que la presentació de llistes es fes el 17 de desembre i les eleccions el diumenge següent 24 de desembre.73 La Llei ajornant les eleccions va ser aprovada per tots els grups de la cambra excepte la Lliga Catalana. Va ser publicada al Butlletí Oficial el 19 de desembre de 1933 i en el del 22 del mateix mes es feia públic el decret de convocatòria de les eleccions per al 14 de gener de 1934.74 Aquesta fou la data definitiva, que ni la mort del President de la Generalitat, Francesc Macià, el 25 de desembre de 1933 ja no podria aturar.

69

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, 111 (25-10-1933) i Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 115 (4-11-1933). 70

Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 120 (16-11-1933).

71

Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 133 (10-12-1933).

72

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, 129 (11-12-1933)

73

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, 132 (14-12-1933)

74

Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 137 (19-12-1933) i 140 (22-12-1933).

76

Capítol 3. El llarg camí cap a les eleccions  
Capítol 3. El llarg camí cap a les eleccions  
Advertisement