__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MUNCHOLM A/S •

TOLSAGERVEJ 4 • DK-8370 HADSTEN • T: 8621-5055 • CVR 20106174 • www.muncholm.dk

Drift og vedligeholdelse af tag- og facadeplader fra Novelis i lakeret aluminium Produktbetegnelse: ff2, FALZONAL og øvrige produkter fra Novelis i lakeret aluminium. ff2- og FALZONAL-plader i PVDF-kvalitet er UV-bestandige, farveægte og meget tæt på vedligeholdelsesfrie. Pladerne er meget smudsafvisende, men der kræves, som med alle byggeprodukter, en passende vedligeholdelse/inspektion. En eventuel rengøring skal foretages efter behov i forbindelse med årlig besigtigelse. Vi henviser til side 2, hvor vores leverandør beskriver en vejledning til rengøring. Områder, hvor der forekommer stor smudsophobning (i regnskygge og områder med afstand indenfor 2 km til kyst m.m.), rengøres oftere. Desuden gøres der oftere rent i områder med solskygge, hvor der med en øget fugtighed optages mere smuds og kan forekomme algedannelse. Såfremt der ved den årlige besigtigelse konstateres lak- eller korrosionsskader kontaktes leverandøren omgående for anvisning til udbedring. Besigtigelsesprotokol bør anvendes ved en årlig besigtigelse (se side 3). Vedr. vejledning i udarbejdelse af drift og vedligeholdelse henviser vi til website hos Tyndpladegruppen: http://www.steelinfo.dk/tyn_info_drift.php Skulle I ønske yderligere oplysninger om drift og vedligeholdelse, er I meget velkommen til at kontakte MUNCHOLM.

Side 1 af 3


MUNCHOLM A/S •

TOLSAGERVEJ 4 • DK-8370 HADSTEN • T: 8621-5055 • CVR 20106174 • www.muncholm.dk

Rengøring af tag- og facadeplader fra Novelis i lakeret aluminium √ Rengøring generelt Der anvendes en blød børste og rigeligt med rent vand evt. tilsat svage PH-neutrale vaskemidler i stil med autoshampoo. Der må ikke anvendes følgende: Slibemidler, opløsningsmidler, hård børstning, højtryksspuling o. lign. Rengøringen skal altid foregå fra oven og nedefter.

√ Rengøring af forsætligt tilsprøjtede eller tilsvinede facadeplader fra Novelis i lakeret aluminium Til at rengøre facader fra Novelis i lakeret aluminium med overfladebelægning i polyester, PVDF og modificeret polyester er sure eller neutrale rengøringsmidler at foretrække frem for alkaliske. Man skal undgå organiske opløsningsmidler, stærke syrer og alkalier og klorholdige midler. Desuden opstår skader på overfladebelægningen ved brug af stærke skuremidler, aftørring på en tør overflade, hårde børster o. lign. Hvis rengøringsmidlerne indeholdende opløsningsmidler må de under ingen omstændigheder benyttes.

Side 2 af 3


MUNCHOLM A/S •

TOLSAGERVEJ 4 • DK-8370 HADSTEN • T: 8621-5055 • CVR 20106174 • www.muncholm.dk

Besigtigelsesprotokol

Bygningens betegnelse: Adresse: Leverandør: Entreprenør: År og måned for montage:

Materiale (afkryds): ff2 2,00 mm farvealuminium

FALZONAL

0,80 mm falsbar lakeret aluminium

Andet:

Overflade/farve:

Årlige besigtigelser: Dato:

Udført af:

Kommentar/tiltag:

Side 3 af 3

Profile for MUNCHOLM A/S

Drift og vedligeholdelse > Tag- og facadeplader fra Novelis i lakeret aluminium  

Drift og vedligeholdelse > Tag- og facadeplader fra Novelis i lakeret aluminium  

Profile for muncholm