Page 1

SAMFUNDSANSVAR - CSR ______________________________________________________________________________

CSR-RAPPORT 2019

CSR-rapport 2019

Side 1 af 29


INDHOLDSFORTEGNELSE

Velkomst Vi tager ansvar

3 3

CSR-strategi Samfundsansvar (CSR) CSR-strategi Ambition

5 5 5 5

Produkter FALZONAL® og ff2® Fordele ved aluminium – FALZONAL® og ff2® Aluminium - et materiale med muligheder Miljømæssige fordele ved genanvendelse Energibevidst aluminiumsproduktion Nej til farlig farve Ansvarlige leverandører Selvbærende ståltrapezplader Fordele ved selvbærende ståltrapezplader Stål med status Bæredygtige fakta om stål Miljødata om ståltrapezplader Ansvarlige leverandører Kobber Zink Bæredygtigt materiale Bæredygtige fakta om zink Ansvarlige leverandører

CSR-rapport 2019

6 6 6 7 7 8 10 10 11 11 11 12 13 13 14 15 16 17 17

Maskiner Stort udvalg af værktøj og maskiner Schröder og sikkerhed går hånd i hånd Certificeringer og standarder CE-mærkning DGNB-standarden MUNCHOLM og DGNB

18 18 18 19 19 19 20

MUNCHOLM – CSR i eget hus Service Transport Lager og logistik Bæredygtige initiativer Affald Fokus på ressourcer Arbejdsmiljø Social inklusion Trivsel Arbejdsstilling • kontormedarbejdere Håndtering af maskiner Sygefravær Forretningsetik Fair konkurrence Anti-korruption Sponsorater

20 20 21 22 22 22 23 24 24 24 25 25 25 27 27 27 28

Målsætninger

29

Side 2 af 29


-VelkomstMUNCHOLM A/S har i over 40 år leveret komplette løsninger til byggebranchen i form af levering af produkter, service og rådgivning. MUNCHOLM A/S repræsenterer en række udenlandske producenter indenfor ståltrapezplader, lakerede aluminiumsplader, maskiner, falsede produkter, og vi råder over en vis egenproduktion. • Til entreprenører, tømrere og tagdækkere leverer vi tyndplader i form af selvbærende trapezplader og aluminiumsfacader og bukkede profiler. • Overfor blikkenslagere fungerer vi som en moderne grossist og råder over et komplet program bestående af falsede produkter til tage og facader i aluminium, zink og kobber og markedets mest stabile profilerings- og bukkemaskiner, håndværktøj og tilbehør. • Til metalindustrien forhandler vi CNC-styrede bukkemaskiner, sakse m.m. fra Schröder Group (Schröder og Fasti). Vi tager ansvar MUNCHOLMs store produktsortiment inden for metaller og maskiner betyder, at vi ud over vores tætte forhold til kunder i byggebranchen også har et nært forhold til vores leverandører. Vi ved, at vores produkter forpligter, og derfor tager vi stilling til kvalitet, miljø og sikkerhed i vores udvælgelse af samarbejdspartnere. Vi ønsker at skabe tryghed for vores kunder og derfor engagerer vi og vores leverandører os i samfundsansvarlige aktiviteter. Gennem vores engagement inden for Corporate Social Responsibility viser vi vores leverandører, at vi er opmærksomme på deres samfundsansvarlige aktiviteter, og således kan vi sikre et ansvarligt produkt gennem hele leverandørkæden. Alle vores leverandører lever op til gældende lovkrav og certificeringer. MUNCHOLM ønsker fremadrettet at kommunikere om sine samfundsansvarlige aktiviteter og produkter, så der fortsat fokuseres på udviklingen af ansvarlige og etiske korrekte løsninger som gavner mennesker, miljø og samfund. MUNCHOLM vil fremadrettet kommunikere om sine samfundsansvarlige aktiviteter, og vil årligt rapportere om dette i en CSR-rapport. Vores rapport om samfundsansvarlige aktiviteter vil således hvert år blive opdateret og tilrettet, så vi kan give vores kunder og andre interessenter det mest opdaterede billede af vores arbejde med CSR. Oplysninger og data anvendt i nærværende rapport er indhentet fra vores leverandører og samarbejdspartnere, metal- og byggeindustrien samt interne data og observationer.

Lars Nørskov Pedersen Direktør

CSR-rapport 2019

Side 3 af 29


MUNCHOLM og domicil I september 2003 flyttede MUNCHOLM i nyt domicil opført i egne materialer, og i 2008 byggede vi hal 2. Vores hovedkontor er placeret centralt i Danmark nær Aarhus. MUNCHOLMs beliggenhed tæt ved motorvejen mellem Aarhus og Randers, betyder, at vores kunder finder os let tilgængelige, og vi samtidig hurtigt kan levere til store dele af landet. Vores team Hos MUNCHOLM er vi et ungt kompetent team, der ligesom i sportens verden arbejder som ét samlet hold. Vi bestræber os på at få det bedste ud af hver spillers kompetencer, så vi samlet kan præstere endnu bedre. Hos MUNCHOLM arbejder vi målrettet på at skabe de bedste resultater gennem samarbejde og sparring. Vi betjener udelukkende fagfolk, som tilbydes professionel vejledning fra vore ingeniører, teknikere og blikkenslagere, og som dine medspillere står vi til rådighed ved valg af produkt og dimension, detailløsning, befæstelse og specifikation. Vi tager ansvar og supplerer din viden og formåen indenfor vort speciale: tyndplade og maskiner. Vi er en del af din virksomheds ressourcer – vi er dine medspillere.

CSR-rapport 2019

Side 4 af 29


-CSR-strategiSamfundsansvar (CSR) Hos MUNCHOLM er vi bevidste om, at verden er knap på ressourcer, og at alle vores forretningsaktiviteter i større eller mindre grad har betydning for vore omgivelser. Vi forholder os til denne realitet og arbejder derfor ud fra ovenstående værdier for at sikre mindst mulig belastning af miljø, mennesker og samfund. MUNCHOLM er en samfundsansvarlig virksomhed, som gennem sin udvikling af samfundsansvarlige aktiviteter, også kendt som Corporate Social Responsibility (CSR), bestræber sig på at handle ansvarligt i enhver henseende. CSR-strategi MUNCHOLM A/S engagerer sig på eget initiativ i samfundsansvarlige aktiviteter, som integrerer hensyn til miljø, forretningsetik, menneskerettigheder. MUNCHOLM A/S anser sin samfundsansvarlige indsats som en proces, der løbende bliver udviklet. MUNCHOLM engagerer sig i samfundsansvarlige aktiviteter, som skaber værdi for vores forretning, samfundet og vores interessenter. Vores samfundsansvarlige initiativer har til formål at mindske belastningen og forbedre forholdene inden for miljø, arbejdsmiljø og samfundsmæssige udfordringer. Ambition MUNCHOLM A/S ønsker at være kundens foretrukne samarbejdspartner, fordi vi gennem vores samfundsansvarlige aktiviteter og dokumentation kan sikre kunden en gennemsigtighed og tryghed i de produkter, de erhverver sig. MUNCHOLM vil gennem sine årlige målsætninger sikre en samfundsansvarlig og bæredygtig udvikling af sine produkter og forretningsprocesser. På sigt skal disse aktiviteter resultere i en 100 % bæredygtig forretning.

CSR-rapport 2019

Side 5 af 29


-ProdukterFALZONAL® og ff2® FALZONAL® og ff2® er lakeret aluminium i søvandsbestandig kvalitet, som benyttes til beklædning af bygninger. Materialet er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt at benytte, da aluminium har en forventet levetid på min. 40-50 år og ikke kræver det store vedligehold. Idet rengøring af aluminiumspladerne kan holdes på et minimum, undgår man omkostninger til vedligehold. Aluminiums lange levetid har stor betydning for byggeomkostninger, energiforbrug og CO2-udledning, da materialets hårdføre egenskaber betyder, at aluminiumspladerne i mindre grad skal udskiftes i forhold til substituerende materialer på markedet. Fordele ved aluminium – FALZONAL® og ff2® • Enorm lang levetid: o Færre ekstraomkostninger o Mindre forbrug af råmaterialer o Mindre forbrug af energi o Reduceret CO2-udledning. • Let at vedligeholde • Holdbart og slidstærkt • Let materiale og derfor nemmere for håndværkere at håndtere. • Nemt at forarbejde og forme. • Ikke brændbart. • Genanvendeligt  FALZONAL® og ff2® kan således indgå i flere livscyklusser. FALZONAL®

ff2®

Falsbar lakeret aluminium i søvandsbestandig kvalitet.

Lakeret aluminium i søvandsbestandig kvalitet.

0,70 mm og 0,80 mm tykkelse.

2,00 mm tykkelse.

Specielt udviklet til tag- og facadebeklædning.

Specielt udviklet til facader.

Farve og lakering indeholder ingen stoffer, som kan være til skade for miljø og mennesker.

Farve og lakering indeholder ingen stoffer, som kan være til skade for miljø og mennesker.

Fremstillet FALZONAL® fra 2011 til maj 2014 indeholder 74 % genanvendt aluminium.

Fremstillet ff2® fra 2011 til maj 2014 indeholder 81 % genanvendt aluminium.

CSR-rapport 2019

Side 6 af 29


Aluminium - et materiale med muligheder Aluminium har været benyttet i byggebranchen i over 100 år. Flere årtier med forskning og innovativ udvikling har betydet, at de produkter MUNCHOLM tilbyder i dag er i højeste kvalitet og utroligt alsidige, hvilket øger effektiviteten, levetid og mulighederne ved brug af materialet. Aluminium er 100 % genanvendeligt og kan genbruges uendeligt. Aluminiums uendelige genanvendelighed gør materialet interessant i et bæredygtigt perspektiv. Det har derfor stor betydning, hvorvidt der benyttes primært aluminium som er udvundet og forarbejdet af råstoffer, eller om der er tale om sekundært/genanvendt, som har haft en eller flere livscyklusser.

Primært aluminium Udvinding af råstoffet Bauxit fra miner. Produktion af aluminiumoxid. Produktion af aluminium. Legering og valsning. Produktfremstilling Energiforbrug pr. ton: 280 GJ

Sekundært/genanvendt aluminium Sortering. Omsmeltning. Legering og valsning. Produktfremstilling. Energiforbrug pr. ton: 10-15 GJ

Miljømæssige fordele ved genanvendelse Sekundært aluminium har i sin produktlivscyklus en mærkbar lavere miljøpåvirkning. Genanvendt aluminium kræver 95 % mindre energi ved forarbejdning og udvikling, og producerer 95 % mindre drivhusgasser (GHG) end primært aluminium. Genanvendelse af aluminium har stor betydning for naturens ressourcer, idet der både spares på forbruget af vand og fossile brændstoffer ved udvinding og forarbejdning, og der samtidig tages hensyn til den begrænsede forekomst af råstoffer. Sekundært aluminium har således ikke kontakt med vand i samme grad som primært aluminium, og forurening af vandet kan dermed reduceres med 97 %.

Genanvendt aluminium: 95 % mindre energi ved forarbejdning 95 % reduktion af drivhusgasser (GHG) 97 % reduktion af forurenet vand ved produktion

CSR-rapport 2019

Side 7 af 29


Materialets genanvendelighed bevises bl.a. ved at 75 % af al aluminium produceret siden 1880 (900 mio. ton), stadig den dag i dag er i brug og har en funktion. Dette skyldes aluminiums lange levetid og dets evne til let at indgå i flere produktlivscyklusser. MUNCHOLMs leverandør af aluminium har øget den generelle indholdsmæssige fordeling af genanvendt aluminium med 39 % i 2012 og forventer at opnå 80 % i 2020. Det gælder for netop FALZONAL® og ff2®, som MUNCHOLM forhandler, at målet for 2020 allerede er nået. FALZONAL® indeholder i dag 74 % genanvendt aluminium og er således tæt på målsætningen for 2020, mens ff2® indeholder hele 81 % genanvendt aluminium. Energibevidst aluminiumsproduktion Novelis, som leverer aluminium i form af FALZONAL® og ff2® til MUNCHOLM, har et stort fokus på energieffektivisering. Det nye genbrugsanlæg i Nachterstedt er verdens største og mest avancerede og har en kapacitet på 400.000 ton/år. Virksomheden er ISO 5001-certificeret inden for energieffektivisering, da de har implementeret et Energy Management System. Novelis har samtidig valgt at flere dele af deres produktion af aluminiumsbarrer bliver produceret i henholdsvis Island og Norge. Fordelene ved disse lokationer er de bæredygtige vedvarende energikilder, som benyttes til smeltning og produktion af barrerne. På Island udnytter Novelis den naturlige termiske energi som findes i undergrunden. I Norge benyttes vandkraft til at producere den energi som kræves til produktion af aluminiumsbarrerne. Der er således i disse tilfælde ikke behov for at skabe energi via fossile brændsler, og således reduceres CO2-udledningen betragteligt i produktionsprocessen.

CSR-rapport 2019

Side 8 af 29


CO2-udledning ff2® - 2013 Primært aluminium Sekundært/genanvendt aluminium Udrulning Lak Total 2,9 kg CO2/mtAl *5,4 kg ff2® /m2

9.782 kg CO2/mtAl *19% 459 kg CO2/mtAl *81%

1.859 kg CO2/mtAl 372 kg CO2/mtAl 480 kg CO2/mtAl 189 kg CO2/mtAl 2.900 kg CO2/mtAl 15,6 kg CO2/m²Al

CO2-udledning FALZONAL® - 2013 Primært aluminium 9.782 kg CO2/mtAl *26% Sekundært/genanvendt 459 kg CO2/mtAl *74% aluminium Udrulning Lak Total 3,5 kg CO2/mtAl *2,23 kg FALZONAL® /m2

2.543 kg CO2/mtAl 340 kg CO2/mtAl 480 kg CO2/mtAl 189 kg CO2/mtAl 3.552 kg CO2/mtAl 7,9 kg CO2/m²Al

1 kg aluminium fra Novelis har ved levering af råmateriale, transport og produktion i alt en emission på 11 kg CO2-ækvivalenter.

CSR-rapport 2019

Side 9 af 29


Nej til farlig farve MUNCHOLM arbejder med ansvarlige leverandører, og derfor støtter vi op om Novelis’ bevidste fravalg af skadelige stoffer i bestemte farvekoder. Novelis producerer i overensstemmelse med den engelske ordning BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Dette har betydet, at visse skrappe farver ikke længere produceres, da de indeholder skadelige stoffer som f.eks. bly-chromat. Hos MUNCHOLM ser vi dog ikke dette som en begrænsning men nærmere en fordel, da vi således kan sikre vores kunder et kvalitetsprodukt, som hverken belaster miljø eller helbred. Vores FALZONAL® og ff2® findes i et utal af farver og nuancer, og vi sammensætter også specielle farver efter vores kunders ønsker. Vi lader os således ikke begrænse af vores fravalg af skadelige stoffer, men ser det i stedet som en sund udfordring, når vi sammen med kunden får sammensat netop den farve, som kunden ønsker i et sikkert produkt.

Ansvarlige leverandører MUNCHOLMs leverandør af FALZONAL® og ff2® er den anerkendte aluminiumsproducent Novelis. Novelis har de seneste år gjort sig mærkbar i sit arbejde inden for samfundsansvarlige og bæredygtige initiativer. Novelis har vist sig som den rette samarbejdspartner for MUNCHOLM, idet aluminiumsgiganten kan dokumentere samtlige processer i produktionen af aluminium. Hver aluminiumsplade kan spores tilbage til fabrikken, og indholdet for hver enkelt plade kan dokumenteres. Hvert trin i produktionen af FALZONAL® og ff2® er nøje gennemtænkt, så der tages hensyn til mennesker, miljø og samfund.

CSR-rapport 2019

Side 10 af 29


Selvbærende ståltrapezplader MUNCHOLM har et stort udvalg af selvbærende ståltrapezplader. Produktet er blandt fagfolk i byggebranchen kendt for at bidrage til god akustik i lokaler og haller. Dette skaber derfor de optimale forhold i miljøer, hvor der er fokus på at støj skal nedsættes af hensyn til medarbejdere og brugere. Samtidig er materialet utrolig holdbart og nemt at håndtere og bearbejde. Dette skyldes den lette vægt og produktets alsidighed, som sikrer håndværkere de bedste vilkår for at levere et godt og sikkert stykke arbejde.

Fordele ved selvbærende ståltrapezplader • Lang levetid: o Færre ekstraomkostninger o Mindre forbrug af råmaterialer o Mindre forbrug af energi o Reduceret CO2-udledning. • Holdbart og slidstærkt • Skaber god akustik • Let materiale og derfor nemmere for håndværkere at håndtere. • Ikke brændbart. • 100 % genanvendeligt  Stål kan genanvendes uendeligt og derved indgå i flere produktlivscyklusser.

Stål med status Hovedbestanddelen af stål består af jern. Jern har i over 2.500 år været benyttet af mennesket til at skabe redskaber og senere anvendt til byggeri og transport. Jern har således været en stor del af menneskets hverdag og har grundet dets store forekomster været en uudtømmelig kilde af råmateriale. På trods af den store forekomst af jern er det dog essentielt, at vi tager hensyn til fremtidige generationers behov og muligheder. Derfor ligger det MUNCHOLM meget på sinde, at vi og vores leverandører behandler alle jordens ressourcer med respekt og genanvender materialer, hvor det er muligt. Stål er 100 % genanvendeligt og kan genbruges uendeligt. Stålets uendelige genanvendelighed gør materialet interessant i et bæredygtigt perspektiv. Det har derfor stor betydning, hvorvidt der benyttes primært stål, som er udvundet og forarbejdet af råstoffer, eller om der er tale om genanvendt / sekundært stål, som har haft en eller flere produktlivscyklusser.

CSR-rapport 2019

Side 11 af 29


Primært stål

Sekundært/genanvendt stål

Udvinding af jern fra miner. Opvarmning og smeltning. Tilsætning af kulstof. Legering og valsning. Produktfremstilling. Energiforbrug pr. ton: 27-50 GJ

Sortering. Omsmeltning. Legering og valsning. Produktfremstilling. Energiforbrug pr. ton: 10 GJ

Stål er 100 % genanvendeligt, og skrottet stål bliver i stor udstrækning omsmeltet sammen med primært stål på de forskellige stålværker. Dette betyder at brugen af primært stål minimeres, da indsamlet genanvendeligt stål tilsættes og omsmeltes i de mængder, der er tilgængelige. Denne bæredygtige tilgang skåner miljøet, da der således kun udvindes jern fra minerne efter behov. Dette betyder aktiviteter forbundet med minedrift og forarbejdning af jern og stål ikke unødigt ekspanderer. Aktiviteter forbundet med minedrift belaster miljøet og resulterer bl.a. i øget CO2-udledning, vandforbrug og energiforbrug, og netop derfor er vi stolte af, at vores selvbærende ståltrapezplader indeholder genanvendt stål, så disse belastende processer minimeres drastisk og i et stort omfang undgås.

Bæredygtige fakta om stål • Lang levetid • 85 % af al stål bliver genanvendt. • 94 % af stål fra bygninger genanvendes. • Stål er det mest genanvendte materiale i verden. • 100 % genanvendelig • Stål bliver anvendt – ikke forbrugt  Stål har flere produktlivscyklusser. • Hvert stålværk kan betragtes som en genbrugsfabrik, da der tilføjes sekundært stål i fremstillingsprocessen af nye produkter.

CSR-rapport 2019

Side 12 af 29


Miljødata om ståltrapezplader

t=0,75 mm

t=1,00 mm

CO2udledning

1 m² ståltrapezplade har ved levering af råmateriale, transport og produktion en gennemsnitlig emission på 16,30 kg CO2-ækvivalenter.

Vandforbrug

1 m² ståltrapezplade har ved levering af råmateriale, transport og produktion et gennemsnitligt netto vandforbrug på 90 kg.

Affald

1 m² ståltrapezplade har ved levering af råmateriale, transport og produktion en gennemsnitlig affaldsmængde på 0,226 kg.

CO2udledning

1 m² ståltrapezplade har ved levering af råmateriale, transport og produktion en gennemsnitlig emission på 26,50 kg CO2-ækvivalenter.

Vandforbrug

1 m² ståltrapezplade har ved levering af råmateriale, transport og produktion et gennemsnitligt netto vandforbrug på 146 kg.

Affald

1 m² ståltrapezplade har ved levering af råmateriale, transport og produktion en gennemsnitlig affaldsmængde på 0,366 kg.

Ansvarlige leverandører MUNCHOLMs leverandører af selvbærende trapezplader har stor opmærksomhed på deres bæredygtige profil. Via certificeringer, internationale standarder og kommunikation omkring deres bæredygtige initiativer sikrer leverandørerne et produkt, som vi hos MUNCHOLM kan stå inde for.

CSR-rapport 2019

Side 13 af 29


Kobber MUNCHOLM leverer kobber til byggebranchen og benytter sig af den tyske leverandør Aurubis, som har en kobberproduktion i Finland. Aurubis engagerer sig i adskillige projekter initieret af EU og FN. Vi har valgt at indgå samarbejde med netop Aurubis, da virksomheden årligt dokumenterer deres samfundsansvarlige aktiviteter i miljø- og CSR-rapporteringer. Samtidig sikrer virksomheden sig, at udvinding af kobberet foregår under ordentlige forhold, hvor menneskerettigheder og miljø respekteres. Energiforbruget ved udvinding og forarbejdning af kobber er højt, og dette forsøger Aurubis at reducere - og dette med succes. Virksomheden er ISO 50001-certificeret, hvilket betyder, at de via standarder har udviklet et Energy Management System, som effektiviserer produktionsprocessen og reducerer energiforbrug og CO2udledning. Kobber er en utrolig efterspurgt vare, da den, udover at være æstetisk smuk og pryde bygninger, også indgår i ledningsnet og kabler, transportmidler og andet elektronisk udstyr. Idet forekomsterne af kobber ikke er uendelige og efterspørgslen vokser dag for dag, er det vigtigt at udvikle genbrugsprocesser. Vores leverandør af kobber er en af markedets bedste til at genanvende kobber og dækker således 27 % af råvareefterspørgslen med sekundært genanvendeligt kobber.

Primært kobber

Sekundært/genanvendt kobber

Udvinding af kobber fra miner. Opvarmning og smeltning. Legering og valsning. Produktfremstilling. Energiforbrug pr. ton: 72 GJ

Sortering. Omsmeltning. Legering og valsning. Produktfremstilling. Energiforbrug pr. ton: 9 GJ

Miljødata for kobberproduktion hos vores samarbejdspartner Aurubis - 2013 Energiforbrug 1,3 MWh/ton kobber CO2-udledning 0,72 ton CO2/ton kobber Vandforbrug 10,3 m³/ton kobber

CSR-rapport 2019

Side 14 af 29


Bæredygtige fakta om kobber Kobber er 100 % genanvendeligt. Andelen af genanvendt sekundært kobber er 40 % på verdensplan. 97 % af alt produceret kobber fra MUNCHOLMs leverandør Aurubis indeholder sekundært genanvendt kobber

Energiforbrug GWP Global Warming Potential

Primært kobber i Europa 0,60 mm

Kobber indeholdende sekundært/genanvendt kobber (DHP-kobber fra Aurubis) 0,60 mm

0,17 GJ/m2

0,046 GJ/m2

11,1 kg CO2- ækvivalenter/m2

2,56 kg CO2- ækvivalenter/m2

Ansvarlige leverandører MUNCHOLMs leverandør af kobber er virksomheden Aurubis, som er verdens førende indenfor genanvendelse af kobber. MUNCHOLMs leverandør af kobber har stor fokus på sin miljøpåvirkning og er ISO 14001-certificeret indenfor miljøledelsessystemer, ligesom de via ISO 5001 har oprettet et energibesparende ledelsessystem. Leverandøren har ydermere kvalitetssikret sig med en ISO 9001-certificering. MUNCHOLMs samarbejdspartner engagerer sig aktivt i samfundsansvarlige aktiviteter, hvor Aurubis årligt rapporterer om tiltag, som reducerer påvirkning på miljøet og virksomhedens øvrige initiativer, som glæder medarbejdere og lokalsamfund.

CSR-rapport 2019

Side 15 af 29


Zink Zink er et populært materiale i byggebranchen og har været anvendt i flere hundrede år. Materialet er let at forme, nemt at lodde og har et æstetisk flot udtryk. Zink har grundet sin naturlige reaktion med atmosfæren en lang levetid, da overfladen fra zinken reagerer med vand, ilt og CO2 og derved danner et beskyttende lag af patina. Undersøgelser har vist at tagrender og nedløbsrør bestående af zink, således har en levetid på ca. 75 år. Dette varierer dog efter omgivelserne, da urbane miljøer med højere koncentrater af SO2 har en nedbrydende effekt på zinkens overflade. Nationale og internationale miljøinitiativer og restriktioner har dog betydet en kraftig reduktion i SO2emissioner over de seneste år. Dette har betydet en reduktion på over 50 % i omfanget af korrosion µm/år siden 1964. Bæredygtigt materiale MUNCHOLMs leverandører af zink har flere års erfaring med genanvendelse, og de har i flere årtier haft fokus på bæredygtighed. Zink er 100 % genanvendeligt og ca. 95% af zink fra byggebranchen bliver omsmeltet og genanvendt uden nogen former for kvalitetstab. Der er begrænsede forekomster af zink, og det estimeres, at der ca. forefindes 3.400 mio. tons råzink, hvilket vurderes vil være tilstrækkeligt til at dække forbruget i 700 år endnu. Denne vurdering har dog ikke taget højde for de mængder, der genanvendes, hvilket udvider horisonten for tilgængeligt materiale betydeligt. Genanvendelse af zink er derfor essentielt for at sikre en tilstrækkelig mængde af materialet til de fremtidige generationer. MUNCHOLMs leverandører af zink anvender genanvendt zink i sine produkter - for Rheinzink´s vedkommende ca. 30 %. Dette mindsker miljøbelastningen ved produktion og betyder samtidig, at de relative knappe ressourcer udnyttes maksimalt. 1/3 af zinkpladerne består således af sekundær zink, som har haft en eller flere produktlivscyklusser. Zink har i forarbejdnings- og produktionsprocesser den fordel, at energiforbruget er lavt i forhold til mange andre metaller. Samtidig har vores leverandører valgt energibesparende metoder i produktionsprocesserne, og de opfylder alle de strenge lovkrav inden for kvalitet, sundhed og miljø. Ved genanvendelse af zink benyttes der kun ca. 5 % af det primære energiforbrug. Primær zink

Sekundær/genanvendt zink

Udvinding af zinkmalm fra miner. Sortering. Opvarmning og smeltning. Omsmeltning. Legering og valsning. Legering og valsning. Produktfremstilling. Produktfremstilling. Energiforbrug pr. kg.: 47 MJ Energiforbrug pr. kg.: 2,3 MJ CO2-ækvivalenter pr. kg: 3,25 CO2-ækvivalenter pr. kg: 0,65

CSR-rapport 2019

Side 16 af 29


Bæredygtige fakta om zink • Producerer naturlig beskyttende patina • 95 % af al zink i byggebranchen bliver genanvendt • 100 % genanvendelig • Ingen kvalitetstab ved genanvendelse og indgår derfor ofte i flere produktlivscyklusser • Lavt energiforbrug ved fremstilling • Lav CO2-udledning ift. andre metaller i byggebranchen • Vedligeholdelsesfrit

Ansvarlige leverandører MUNCHOLMs leverandører af zink har stor opmærksomhed på deres bæredygtige profil. Via certificeringer, internationale standarder og kommunikation omkring deres bæredygtige initiativer sikrer leverandørerne et produkt, som vi hos MUNCHOLM kan stå inde for.

CSR-rapport 2019

Side 17 af 29


Maskiner Stort udvalg af værktøj og maskiner MUNCHOLM har et stort udvalg af maskiner og værktøj, som alle er af bedste kvalitet og opfylder de nødvendige krav i byggeindustrien. Alle produkter er blandt de bedste i sin klasse og er anerkendt i byggebranchen, hvor de bidrager til effektiv udførelse af arbejdsopgaver. Alle maskiner og værkstøjer i vort programsortiment lever op til nuværende lovkrav og opfylder krav til CEmærkning. Hvis man køber en maskine fra MUNCHOLM, køber man også en række fordele i forhold til arbejdsmiljø. Schröder og sikkerhed går hånd i hånd MUNCHOLM er leverandør af et stort udvalg af de eftertragtede Schröder-maskiner, som anvendes til bukning og klipning af metal. Dette er det ypperste på markedet inden for denne type maskiner, som ikke kun er kendt for ”Qualität, Stabilität, Präzision und Perfektion”, men er i højeste grad også anerkendt af fagfolk i byggebranchen for den sikkerhed som maskinerne yder brugeren i form af gode arbejdsstillinger og færre risici for skader og overbelastning. Hos Schröder lægges der stor vægt på kvalitet, innovation og at være det teknologiske frontspyd i udviklingen af nye metoder til at bukke og klippe bedst muligt. Maskinernes høje kvalitet, præcision og lange levetid har stor positiv betydning for omkostningsminimering og reduktion af metalaffald, da der derved skrottes en mindre mængder metal og effektiviteten samtidig øges. Maskinernes ydeevne og holdbarhed betyder samtidig, at en hyppig udskiftning af reservedele undgås, og man derved sparer på de ressourcer, som potentielt kunne belaste miljøet.

CSR-rapport 2019

Side 18 af 29


Certificeringer og standarder Samtlige af MUNCHOLMs leverandører lever op til lovgivningen og de påbudte standarder. Alle produkter er af høj kvalitet og derfor foreligger der også dokumentation på ophav og indhold i de produkter, vi leverer. Vores produkter har adskillige certificeringer inden for miljø, kvalitet, energieffektivisering, arbejdsmiljø mm. Besøg vores website www.muncholm.dk for at se certificeringer for de forskellige produkter. I tilfælde af at de certificeringer du søger ikke fremgår på listen, bedes du kontakte MUNCHOLM, og vi vil søge at fremskaffe dokumentation direkte fra leverandøren. CE-mærkning MUNCHOLM arbejder kun med leverandører, der overholder anerkendte standarder og certificeringer. Produkter, der er omfattet af en harmoniseret standard, skal have en CE-certificering og ydeevnedeklaration. Produkter fra MUNCHOLM opfylder også disse krav. DGNB-standarden DGNB-systemet (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en bæredygtig ordning med oprindelse fra Tyskland. Certificeringssystemet i Danmark er tilpasset danske vilkår for bygningskategorien ”Nye kontorer- og erhvervsbyggeri”. DGNB er en ordning, som er baseret på bæredygtighed inden for både det økonomiske, sociale og miljømæssige parameter.

Fig. Green Building Council Denmark

CSR-rapport 2019

Side 19 af 29


MUNCHOLM og DGNB Hos MUNCHOLM forholder vi os til og støtter principperne i DGNB-ordningen. Vi leverer materialer og services til byggeindustrien af højeste kvalitet. Den bæredygtige filosofi i DGNB ordningen er i overensstemmelse med MUNCHOLMs værdier, forretningspraksis og vores produkter. Vores leverandører af FALZONAL®, ff2®, selvbærende trapezplader, zink og kobber har alle certificeringer inden for kvalitet og miljø. Samtidig er vores leverandører bevidste om deres miljøpåvirkning og brug af ressourcer, hvorfor de alle arbejder med vugge-til-vugge-konceptet, hvor produkter har flere livscyklusser. Vores leverandører indsamler og genanvender henholdsvis, aluminium, stål, zink og kobber i det omfang, det er muligt. Vores leverandører har alle fokus på fremtidige bæredygtige muligheder inden for genanvendelse af materialer i deres produktion. - MUNCHOLM – CSR i eget hus Service Hos MUNCHOLM leverer vi kvalitetsløsninger. Udover et stort sortiment af kvalitetsprodukter rådgiver vi også vores kunder, så de opnår de bedste resultater. Teamet hos MUNCHOLM består af fagfolk med kendskab til branchen og fungerer således som vidensbank. Vores hold af medarbejdere består af ingeniører, bygningskonstruktører, håndværkere og personer med erfaring i metalindustrien og byggebranchen, og vi har derfor de bedste forudsætninger for at rådgive vores kunder til den helt rigtige løsning. Professionel rådgivning er ensbetydende med et bedre resultat, effektive løsninger og færre fejl. Gennem vores kvalitetsløsninger skaber vi således rammerne for de bedst mulige resultater på de forskellige byggeprojekter. En professionel rådgivning betyder, at de korrekte materialer benyttes og behandles korrekt ved montering, hvilket har stor betydning for levetiden, og hvornår materialerne skal udskiftes. Vores kvalitetsløsninger er således afgørende for effektiviteten under montering samt tidsrammen for levetiden, hvilket påvirker kundens bundlinje samt miljøet. Kvalitetsløsninger skaber således rammerne for at energiforbrug, CO2-udledning og arbejdstimer holdes på et minimum, samtidig med at kunden får et kvalitetsprodukt der holder i flere generationer.

CSR-rapport 2019

Side 20 af 29


Transport

MUNCHOLM leverer produkter til hele Danmark og har i sit valg af vognmand haft fokus på sikkerhed, effektivitet og miljø. MUNCHOLM benytter sig primært af JA Transport fra Holstebro til leverancer i Danmark. JA Transport har 7 lastbiler i sin flåde, og alle lastbiler er underlagt en servicekontrakt, så de kontinuerligt tjekkes for dæktryk, læk og andet, der har betydning for sikkerhed og miljø. Alle lastbiler følger EU´s lovkrav og kører med EUR 5dieselmotorer, og lastbilerne vil blive udskiftet til EUR 6-dieselmotorer. Det er vigtigt for MUNCHOLM at varerne kommer hurtigt men sikkert frem til kunden. Vores transportleverandør har stort fokus på sikkerhed, både for chaufføren og øvrige trafikanter. JA Transport har derfor som mærkesag haft stort fokus på højresvingsulykker, og alle chauffører er gjort opmærksomme på, at hensyn og sikkerhed i trafikken er højst prioriteret. JA Transport er en transportvirksomhed med fokus på miljøet. Alle chauffører deltager i et EU-kursus, hvor de oplæres i ECO-kørsel og brændstoføkonomi. Dette medvirker til en reduceret CO2-udledning pr. kørte kilometer, da der således forbruges færre mængder fossile brændstoffer. Udover kurser i miljøvenlig kørsel forebygger transportvirksomheden også brugen af unødig brændstof ved at køre med fuldt ladede lastbiler, så der ikke køres tomme kilometre. Det er muligt at stable pallerne tæt og højt i lastbilen, da alle lastbiler er udstyret men en Moffet 4-vejs medbringertruck, der kan løfte 2.500 kg ad gangen. Muligheden for at stable tæt betyder mindre CO2-udledning pr. enhed ved fragt. Samtidig har medbringertrucken den fordel, at chaufføren kan tage hensyn til de miljøer, han færdes i. Chaufføren kan fragte pallerne det sidste stykke med truck i de tilfælde, hvor det ellers er for snævert og farligt for lastbilen at bevæge sig ind. Koordination og logistik er blandt andet afgørende for brugen af brændstof, og samtidig kan planlægning af fragten optimere transporten, så unødig kørsel fjernes fra det allerede belastede vejnet i Danmark. Ved import af leverancer fra andre leverandører udenfor Danmark benyttes H Daugaard fra Kolding. Denne danske transportvirksomhed er ISO 9001- og ISO 14001-certificeret inden for Kvalitet- og miljøledelse. Hos MUNCHOLM ønsker vi at sikre vores kunder et kvalitetsprodukt, og derfor benytter vi vognmænd, som gennem deres samfundsansvarlige aktiviteter eller certificeringer tager ansvar og forholder sig til det miljø, som de færdes i. Ansvarlighed er således tænkt ind i hele produktets livscyklus fra produktion, transport til forbrug og genanvendelse, og det er vi hos MUNCHOLM stolte af.

CSR-rapport 2019

Side 21 af 29


Lager og logistik MUNCHOLM har to lagre, hvor de forskellige produkter opmagasineres, når de er blevet bestilt hjem fra produktionerne rundt om i Europa. Vores lager har stor betydning for vores reduktion af transport, idet vi kan bestille hjem af større omgange og derved nøjes med at køre med fuldt ladede lastbiler fra udlandet til det danske hovedkontor. Fra vores lager kan vi derefter samle og sende de produkter, som kunden efterspørger. Således tilbydes en tidsbesparende og mere miljøvenlig løsning, hvor der kun skal fragtes indenrigs i Danmark fra MUNCHOLM til kunde. Vores transportleverandør JA Transport henter varer ved MUNCHOLMs hovedlager tre gange i ugen, og fragter det rundt omkring i Danmark. På denne måde kan der blive opsamlet varer til et bestemt geografisk område, som kan leveres på én gang. Dette sker 2-5 gange i ugen alt efter den geografiske placering og mængde af varer. Denne løsning sikrer, at lastbilerne kører fuldt ladede, og længden på ruterne minimeres, hvorved brændstofforbrug og CO2-udledning reduceres.

Bæredygtige initiativer Vi overholder gældende miljølovgivning, forebygger forurening og reducerer fortsat virksomhedens miljøbelastning i den grad, hvor det giver økonomisk mening, og hvor det ikke har negativ indflydelse på tekniske egenskaber og kvalitet. I indkøbsfasen forholder MUNCHOLM sig allerede til miljøkonsekvenserne ved brug og bortskaffelse. Denne bevidsthed omkring produkternes livscyklus skaber de bedste forudsætninger for optimal anvendelse og genanvendelse af ressourcer. MUNCHOLM vil løbende minimere forbruget af materialer og energi, herunder vand, el, papir, rengøringsmidler og kontorartikler. Affald Metal MUNCHOLM har initieret en række initiativer for at udvikle sin bæredygtige profil. På vores lager og i produktionshallen har vi udviklet et sorteringssystem, hvor de forskellige rester af metaller bliver sorteret og afleveret i separate affaldscontainere. Således har vi mulighed for at sælge det sorterede metalaffald som skrot, hvor det kan omsmeltes og genanvendes i nye produktionsprocesser. Alt personale i hallerne er oplært i at reducere spild under klipning og bukning af vores metalplader. Samtidig er medarbejderne oplært i sortering af de forskellige metaller ved afskaffelse, så råmaterialet bliver anvendt mest optimalt. Som et led i fuld udnyttelse af vores metalressourcer, bukker vi overskydende materiale til anvendelige profiler med små klipmål. Således tilgodeser vi kundernes efterspørgsel på blindfalse m.m., og samtidig kan vi i nogen grad reducere CO2-udledning ved transport af metalaffald til skrot og omsmeltning. Generelt: MUNCHOLM har egne vandflasker med logo, som har fået et pantmærke, så de alle kan indleveres og genanvendes. Vi indsamler og sorterer desuden metaldåser i separate containere. For at undgå madspild har medarbejderne hos MUNCHOLM mulighed for at tage resterende mad med sig hjem. CSR-rapport 2019

Side 22 af 29


Fokus på ressourcer Rengøring Det er MUNCHOLMs målsætning at minimere brugen af kemikalier og derved reducere brugen af rengøringsmidler. Dette ønskes opnået igennem tæt dialog med vores rengøringsudbyder, hvor der løbende foretages miljøansvarlige alternativer. Kontor Papir er en af de kontorartikler, vi især har haft fokus på. Derfor har vi valgt at benytte os af e-mail-marketing, som et led i vores målsætning om at reducere den negative miljøpåvirkning. Dette betyder, at vi kraftigt minimerer antallet af fysiske udsendelser og i langt højere grad benytter elektroniske medier til at formidle data. Vores omlægning af kommunikationskanaler har betydet langt bedre kundeservice og færre print. I Danmark ligger MUNCHOLM i førerfeltet indenfor byggeri m.h.t. e-mail-marketing og digitale udsendelser. Energi og CO2 Samtlige af MUNCHOLMS trucks er eldrevne. Dette bevidste fravalg af fossile brændstoffer har stor betydning for miljøet i form af reducerede emissioner og partikler. Samtidig har det også stor betydning for vores medarbejdere, da det skaber rammerne for et sundt indeklima. Fremadrettet forsøger vi at udvikle aktiviteter som er energieffektive, og som kan reducere MUNCHOLMs forbrug af energi.

CSR-rapport 2019

Side 23 af 29


Arbejdsmiljø MUNCHOLM er godkendt af Arbejdstilsynet og overholder kravene fra arbejdsmiljø-lovgivningen herunder arbejdspladsvurdering. MUNCHOLM er en mellemstor virksomhed med 15-25 medarbejdere bestående af kvinder og mænd. På trods af det beskedne antal medarbejdere i selve MUNCHOLM, betragter vi os dog som en stor spiller på markedet, da vores hold af samarbejdspartnere repræsenterer nogen af de allerstørste inden for hver industri. Alle ansættelser er sket på baggrund af faglige og sociale kompetencer, som kan skabe værdi for virksomheden. MUNCHOLM er en rummelig virksomhed, hvor der er plads til forskellighed, både hvad gælder køn, etnicitet, politisk og religiøs overbevisning. Social inklusion Vi hos MUNCHOLM ved, hvor meget arbejdet fylder i vores identitet. Derfor har vi også fuld forståelse for, at der er personer der af fysiske eller psykiske årsager ikke har muligheder for at varetage et fuldtidsjob, men som ønsker at blive inkluderet i samfundet og varetage et job i det omfang, det er dem muligt. Vi er af den opfattelse, at alle mennesker skal have muligheden for at arbejde når de har viljen - den form for respekt og støtte skylder vi vores medmennesker. Vi tilbyder derfor ansættelse til personer, der kan varetage et skånejob, så snart vi har arbejdsopgaver der passer til sådan en stilling. Trivsel Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere trives på arbejdspladsen, og derfor har alle medarbejdere mulighed for at gå direkte til direktøren, så snart medarbejderen har noget på hjerte. Problemer skal løses hurtigt og med en åben dialog, fordi glade medarbejdere er effektive medarbejdere. Hos MUNCHOLM har vi en flad organisationsstruktur, hvor alle medarbejdere bliver hørt og respekteret, og hvor der er en uformel tone. Dette bidrager til god dialog, hurtige beslutningsprocesser, færre misforståelser og et behageligt arbejdsmiljø. Medarbejdernes udvikling og trivsel ligger MUNCHOLM meget på sinde, og derfor udføres der årligt MUSsamtaler, hvor der i fællesskab tales om præstationer og fremtidige målsætninger. Disse samtaler bidrager til at udvikle det enkelte individ og skabe et team, som arbejder homogent sammen og i fællesskab oplever succes og skaber resultater.

CSR-rapport 2019

Side 24 af 29


MUNCHOLMs største aktiv er vores medarbejdere. Derfor gør vi vores til, at der sikres et optimalt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, så vi undgår overanstrengelser, skader og reducerer sygedage. Arbejdsstilling - kontormedarbejdere Medarbejderne sidder størstedelen af deres arbejdsdag ved deres skrivebord. Vi har derfor indkøbt hæve/sænkeborde, så medarbejderne ikke bliver fastlåst i den samme arbejdsstilling. Bordets egenskaber giver medarbejderne muligheden for at skifte positioner, så der sikres de bedste ergonomiske forhold. Medarbejderne er samtidig blevet tilbudt head-set, så de undgår at overbelaste arm og led ved de mange telefoniske opringninger, der bliver foretaget hver dag. Den gentagne bevægelse, når telefonrøret løftes, samt nakken og håndleddets position under selve samtalen har vist sig at skabe spændinger og belastning af muskler og led. Vi ser det derfor som god sund fornuft at tilbyde alternativer til vores medarbejdere, så deres arbejdsstillinger varieres, og skader og belastning undgås. Håndtering af maskiner De medarbejdere hos MUNCHOLM som betjener virksomhedens maskiner, har alle fået nøje instruks i håndtering og sikker adfærd omkring disse maskiner. Der er således ingen medarbejdere, som påbegynder arbejde på virksomhedens maskiner uden at have gennemført et introduktionsforløb. Medarbejderne bliver uddannet i korrekt håndtering af maskinerne, samt sikkerhedsprocedure i forhold til korrekt arbejdsstilling så overbelastninger og ulykker undgås. De medarbejdere, som håndterer virksomhedens maskiner, står primært på et stødabsorberende underlag. Underlaget giver efter og sikrer derfor de bedste ergonomiske forhold for medarbejdernes arbejdsstilling i forhold til at mindske belastning af knæled, ankler, ryg mm.

CSR-rapport 2019

Side 25 af 29


Førstehjælp Vi har hjertestarter og er uddannet i førstehjælp og vi bliver regelmæssigt uddannet af Sundhedspartnerdk i førstehjælp og genoplivning med hjertestarter. Arbejdsstilling For at hjælpe hver enkelt medarbejder med at finde de korrekte arbejdsstillinger har vi også fået professinel hjælp af Sundhedspartnerdk. Samtlige medarbejdere fik desuden demonstreret diverse afspændingsøvelser. Sygefravær Trivsel, arbejdsmiljø og arbejdsopgaver har stor betydning i forhold til medarbejdernes helbred og antallet af sygedage. Derfor bestræber vi os på at skabe de mest optimale rammer for vores medarbejdere og reducere sygedage til et minimum. Vi noterer sygedage efter ferieåret. Et år i forhold til registrerede sygedage løber således fra 1. september til 31. august. Medarbejdere registreres som sygemeldte, hvis de af fysiske eller psykiske helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for at møde på arbejde. Ferieåret

Totalt antal sygedage Antal ansatte

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

73,0 22,5 31,5 27,5 27,0 66,5 56,0 86,0 121,0

12 13 14 14 15 15 16 17 16,5

Sygedage pr. person pr. år (gennemsnit) 6,08 1,73 2,25 1,96 1,80 4,43 3,50 5,06 7,33

Gennemsnitligt sygefravær 7,33

4,43

CSR-rapport 2019

3,5

Sygedage pr. person pr. år (gennemsnit)

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

1,8 2014/2015

1,96

2013/2014

2,25

2012/2013

2011/2012

1,73

5,06

Side 26 af 29


Forretningsetik Fair konkurrence MUNCHOLM respekterer reglerne for konkurrence og tager stærkt afstand for enhver form for karteldannelse. Vi ønsker et transparent marked med fri konkurrence, og derfor er møder som i brancheforeningen Tyndpladegruppen udelukkende baseret på at udbrede kendskabet til tyndplader og dele viden inden for udvikling og tendenser i branchen. Formelle som uformelle aftaler med konkurrenter, der har til formål at hindre konkurrence opfattes som strengt forbudt. Derfor har vi hos MUNCHOLM udformet et dokument med en forretningskodeks, som alle medarbejdere er ansvarlige for bliver efterlevet. Tvivler medarbejderen på, om der har fundet aktiviteter sted, som involverer konkurrenceforvridning, karteldannelse eller andre uregelmæssigheder, skal medarbejderen omgående henvende sig til direktøren og informere om dette. Anti-korruption MUNCHOLMs holdning er klar: Bedrageri, korruption, bestikkelse har ingen berettigelse i måden at drive en fornuftig forretning på. Vi tager derfor kraftig afstand fra disse former for upassende forretningsadfærd, som skader gennemsigtigheden i markedet og forvrider konkurrencen. MUNCHOLM accepterer således ikke at der indgås forretningsaftaler på et tvivlsomt eller ulovligt grundlag. MUNCHOLM har formuleret et dokument med en forretningskodeks, som medarbejderne har gennemlæst og underskrevet. Det er i vores interesse, at der er klare retningslinjer, og derfor må medarbejdere hverken tilbyde eller modtage bestikkelse. Medarbejdere hos MUNCHOLM kan kun give eller modtage gaver, måltider eller andre former for anerkendende opmærksomhed, hvis det ligger inden for en rimeligt niveau og har et præcist og legitimt forretningsmæssigt formål.

CSR-rapport 2019

Side 27 af 29


Sponsorater Vi hos MUNCHOLM anser os selv for at være ét stort team. Vores resultater og præstationer afhænger af vores evne til at samarbejde. Samtidig sætter vi stor pris på hinandens individuelle kompetencer og giver plads til, at hver enkelt spiller i teamet har mulighed for at udfolde sig og vise, hvad de kan. Det er en kombination af respekt og forståelse for individets færdigheder og samarbejde blandt teamspillere, som skaber den synergieffekt, der har resulteret i vores succes. Vi identificerer os derfor meget med sportens verden, hvor man giver plads til talent, løfter i flok og skaber resultater som ét samlet team. Filosofien om at ingen er stærkere end det svageste led er det, der skaber motivation for udvikling og forbedring, så vi forbliver det bedste hold i ligaen. Da vi hos MUNCHOLM føler en stærk værdimæssig forbindelse til sportens verden, har vi netop valgt at bakke op om disse værdier og vise vores støtte til holdsporten. Succes hænger sammen med engagement og vilje, og vi har oplevet en helt speciel gejst i foreningslivet rundt omkring i de lokale klubber. Her har frivillige uge efter uge ydet en ekstra indsats for deres hold. Denne inspirerende indsats og holdånd ønsker vi at støtte. MUNCHOLM har derfor valgt at være sponsor for Randers FC, Randers HH og ungdomshold i diverse lokale sportsforeninger. Udover vores tilknytning til sportens verden har vi hos MUNCHOLM også valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse og Danske Hospitalsklovne og Scleroseforeningen. Flere medarbejdere hos MUNCHOLM har haft kræft tæt inde på livet, hvor enten familiemedlemmer eller venner har fået konstateret kræft. Vi ønsker derfor at sende et signal til omverdenen om, at man via økonomisk støtte til forskning kan skabe håb og resultater. I det omfang firmaets resultat muliggør det, vil vi også støtte landsdækkende indsamlinger. Vi håber derfor, at flere vil tilslutte sig holdet af erhvervspartnere mod kræft, så vi kan vise at værdier som samarbejde, medfølelse og engagement skaber resultater. Sammen vinder vi kampen mod kræft. Danske Hospitalsklovnes primære formål er at sprede glæde blandt børn på danske hospitaler. Med humor, fantasi og nærvær vil vi gøre barnets ophold på hospitalet mere overkommeligt og øge barnets selvværd og styrke til at håndtere sin egen situation bedre. Hver uge sender foreningen mere end tyve hospitalsklovne ud for at besøge hospitaler i hele Danmark for at lette sygehusindlæggelser for børn. Scleroseforeningen har kæmpet 60 år for at stoppe sclerose og støtter forskning og nye behandlingsmetoder. De rækker ud til 60.000 mennesker med deres medlemsblad og tager initiativ til flere events i årets løb.

CSR-rapport 2019

Side 28 af 29


-MålsætningerVi hos MUNCHOLM er bevidste om at udviklingen af en stærk CSR-profil er en proces. Vi ønsker derfor løbende at sætte os nye målsætninger, så vi hele tiden udvikler og tilføjer nye aktiviteter til vores samfundsansvarlige engagement. For os er det vigtigt ikke kun at have fokus på eksterne CSR-aktiviteter men i lige så høj grad at fokusere på interne aktiviteter, som kan forbedre medarbejdernes trivsel.

CSR-rapport 2019

Side 29 af 29

Profile for MUNCHOLM A/S

Dokument > CSR-rapport  

Hos MUNCHOLM er vi bevidste om, at verden er knap på ressourcer, og at alle vores forretningsaktiviteter i større eller mindre grad har bety...

Dokument > CSR-rapport  

Hos MUNCHOLM er vi bevidste om, at verden er knap på ressourcer, og at alle vores forretningsaktiviteter i større eller mindre grad har bety...

Profile for muncholm