Page 1

raj ! um Ho bb l ík &M

ZPRAVODAJ JUBILEUM

1. číslo X. ročník 20. 3. 2012


ÚVODNÍK Bylo nebylo, kdysi dávno, léta páně 2003 jsme byli svědky zcela mimořádného roku, který významnými událostmi zásadně změnil naše životy: Rozpadla se nám Svazová republika Jugoslávie, byla založena Wikipedia, Václav Klaus byl zvolen prezi-

dentem a uskutečnil se první ročník festivalu amatérského divadla Hobblík & Mumraj!. V Letošním jubilejním desátém ročníku, Dům Kultury opět ovládne divadlo. Budeme mít možnost zhlédnout čtrnáct představení třinácti různých souborů. Jako již tradičně se nám v posledním z nich ukážou herci Záhoráckého divadla. Jubileu, v jehož duchu se celý letošní ročník nese, se podřizuje i náš festivalový zpravodaj. Jubilejní design, tématické články, tradiční a návštěvníky tolik milované reportáže a rozhovory a především odborné recenze našich nelítostných redaktorů. To vše a mnohem víc. Především jde však o divadlo, a proto vám příjemný kulturní zážitek za celou redakci přeje Filip Vykoukal

FOTKA REDAKCE

Divadelní redakce a čajovna vás srdečně zdraví. I letos budeme každý den přinášet bohaté recenze, články, rozhovory, zajímavosti ze zákulisí a podrobnosti o přijíždějících souborech.


Z HISTORIE PŘEHLÍDKY Divadelní přehlídka Hobblík a Mumraj! je v Hodoníně již tradiční a její pokračování v podobě letošního desátého ročníku bylo již samozřejmostí. Vraťme se však společně do doby před deseti lety, kdy myšlenka na festival amatérského divadla v Hodoníně teprve vznikala. Každý zdatný matematik se snadno dopočítá k roku 2003. V tomto roce se postupová přehlídka s místem konání v Blansku rozhodla podělit o pořadatelství s Hodonínem. Z této spolupráce vznikl název Divadelní Hobblík: slovo složené z počátečních písmen jmen pořádajících měst ozvláštnilo ještě zdvojení písmena b, symbolizující, že pro amatérské činoherce je divadlo především hobby. Nečekané změny v této vizi nastaly ještě před uspořádáním prvního plánovaného ročníku. Blansko totiž od pořadatelství nečekaně ustoupilo a Hodonín vzal celou tíhu přehlídky na vlastní bedra. Je nutno dodat, že se celý nápad zrodil v hlavě paní Jaroslavy Chalupové, která mohla vše uskutečnit za vydatné spolupráce s tamějším ředitelem Domu kultury Hodonín, panem Zdeňkem Grombiříkem. Brzy se k Hobblíku přidal také mladší „sourozenec“ Mumraj!. Hlavní pořadatel, Dům kultury, všechno zdárně připravil a ve dnech třináctého až šestnáctého března mohli návštěvníci zhlédnout představení celkem dvanácti souborů. Kromě různých výstav a dekorací doprovázel divadelní dění již od prvního ročníku Zpravodaj, vydávaný hodonínskými studenty. Zdá se (pane Fajste!), že studenti ochotní investovat čas a psychické i fyzické zdraví se najdou v každé generaci a díky tomu i tato tradice přetrvává již desátý rok. (čtenáři snad prominou menší-větší neskromnost, poznámka autora) Největší úspěch před deseti lety u poroty zaznamenalo představení studentského souboru z brněnské Janáčkovy Akademie pojmenované příznačně Přijemně strávený večer, ve kterém studenti čerpali z textů Boženy Němcové. Z přehlídky Hobblík bylo k účasti na celostátní přehlídce doporučeno představení Kat a velkovezír Divadla Prkno z Veverské Bitýšky. Dnes už se nedozvíme, kolik přišlo na představení diváků, jak kvalitní materiál jim soubory nabídly, kolik vypili porotci káv a kolik se vybralo na vstupném, byl to však základní kámen desetileté Katova oběť a velkovezír tradice. A tyto zásluhy jsou tento týden více než hmatatelné.

.

Jakub Ambrozek


OTÁZKY NA SOUBORY

Jaký máte vztah k festivalu Hobblík a MUMRAJ! ? Divadlo NABOSO, Boskovice Už jsme se festivalu pár let neúčastnili, ale vztah k němu máme, řekl bych, dobrý. Viděli jsme zde skvělá představení - třeba Inventury divadla Prkno, rozbory zde bývají obsažné a v zákulisí soubory podporuje energická a ochotná paní s nádherným altem.

Komorní scéna 21, Frýdek-Místek Letos to bude pro nás premiéra, nikdy předtím jsme v Hodoníně nehráli, takže se moc těšíme na nové obličeje a kritiky.

Ochotnické divadlo Boskovice při TJ Sokol Boskovice Vztah máme velmi pozitivní. Každý rok se těšíme, co předvedou ostatní soubory, a doufáme, že zde načerpáme inspiraci k další práci.

Divadelní soubor Svatopluk, Hodonín Jako pořadatelé kladný.

Divadelní soubor Rozkoš, Praha Veskrze kladný. Je tam nejlepší publikum, jaké jsme s naším divadlem zažili – laskavé, chápavé, prostě fajn.

Divadelní soubor Bedřicha Kaněry při OA Břeclav Vřelý.

Divadelní spolek Kroměříž Jelikož jste nás vybrali na festival, tak jen ten nejkladnější!

Divadelní studio Dialog Jako k přehlídce, které se vždy, pokud je to možné, rádi zúčastníme, a na které vždy pociťujeme příjemné vzrušení z nevšední události.

Divadelní soubor Svatopluk, Hodonín


Co nám letos předvedete? Divadlo NABOSO, Boskovice Inscenaci hry Jáchyma Topola UVAŘENO. Nepohádkový příběh o tom, že kdo se spřáhne se zlem, skončí v pekle.

Komorní scéna 21, Frýdek-Místek Odehrajeme představení Mrzák z Inishmaanu od Martina McDonagha v malinko jiné úpravě než jsou diváci zvyklí.

Ochotnické divadlo Boskovice při TJ Sokol Boskovice Náš soubor se věnuje konverzačním komediím, s cílem pobavit diváka a umožnit mu zapomenout na běžné starosti. Proto letos padla volba na hru Mátový nebo citron? manželů Haudecourových, která se odehrává během zkoušení jednoho divadelního souboru. Hra je nám blízká jednak proto, že je ze současnosti a také v ní nacházíme mnoho podobností s vlastními zkouškami. Divadelní soubor Svatopluk, Hodonín Ženitbu. Divadelní soubor Bedřicha Kaněry při OA Břeclav To ještě nevíme. Divadelní spolek Kroměříž Hořkosladkokyselou komedii. Přineste si tlačenku, my dodáme ocet... Divadelní studio Dialog Volné zpracování nestárnoucího Limonádového Joa. Divadelní studio Dialog Zbyněk Němeček


VÝROČÍ - OSOBNOST Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit Svou těžkou životní na dráhu, na níž se sám musel jistě z mnoha neúspěchů poučovat, započal před 200 lety Charles Dickens. Jeden z nejznámějších anglických, ne-li světových spisovatelů, se narodil 7. února 1812 v Landportu u města Portsmouth. Jeho cesta ke hvězdám však nebyla vůbec snadná. Prožil krušné dětství, byl často nemocný, jeho rodina žila na hranici bídy a už od svých deseti let pracoval v továrně na krémy. Nikdy nezískal ucelené vzdělání, učil se sám četbou a také návštěvami Britského muzea. Jeho tvorba se zaměřovala převážně na nuzné poměry tehdejší londýnské chudiny. Zajímal se především o děti, které prožívaly podobné dětství jako kdysi on, bez domova a rodiny, odkázány samy na sebe. K jeho nejznámější tvorbě patří Oliver Twist, Kronika Pickwickova klubu, Nadějné vyhlídky, Vánoční koleda, David Copperfield či Malá Dorritka. Dickens se plně věnoval také společenskému životu, avšak aristokracii se vyhýbal. Věnoval se veřejnému předčítání ukázek ze svých literárních prací, a to dokonce i za oceánem. Měl obrovský úspěch, obecenstvo ho milovalo. Těmito vystoupeními si pomohl ke slušnému jmění, ale psychické vypětí, které při tom prožíval, se podepsalo na jeho zdraví. Charles Dickens zemřel roku 1870 unavený a nemocný. Do poslední chvíle však pracoval. Dvousté výročí narození Charlese Dickense se v Anglii stalo doslova národním svátkem. Do oslav se zapojilo několik muzeí, knihovny, nakladatelství, divadla a samozřejmě také BBC ve své televizní i rozhlasové sekci. Dominika Floriánová

VÝROČÍ - UDÁLOST Závodil o konec světa Tedy alespoň o jeden z jeho konců. 18. ledna 1912 dosáhl Robert Falcon Scott Jižního pólu. Ačkoliv nebyl jeho prvním dobyvatelem, jeho jméno lidé nezapomněli. Poprvé se dostal do Antarktidy roku 1902 v rámci expedice Královské zeměpisné společnosti, která až do roku 1904 mapovala zdejší terén. Tato expedice dokázala, že Antarktida je pevninou a nikoliv jen ledovcem jako Arktida. Domů se všichni vraceli jako hrdinové, nicméně Scott stále toužil po dobytí Jižního pólu. 4. ledna 1911 expedice Terra Nova vedená Scottem přistála poblíž místa vylodění předchozí expedice. Vedlo se mu však hůře než minule. Poníci, které si přivezl, nakonec museli být utraceni 200 mil od pólu, takže saně museli členové expedice táhnout sami. 18. ledna 1912 dosáhli Jižního pólu. Zde nalezli norskou vlajku a dopis od Amundsena, který zde stanul 14. prosince předchozího roku. Během cesty zpět je zastihla sněhová vánice, v níž nejprve zemřel 17. února Evans a 17. března potom Oates. 29. nebo 30. března zemřeli poslední tři polárníci Scott, Wilson a Bowers. Pouhých 18 kilometrů od velkého zásobovacího skladu. O osudu výpravy neměl nikdo žádné zprávy, až o osm měsíců později záchranná výprava nalezla některá z těl, fotografie a deníky výpravy. I přesto, že na točnu dorazil až jako druhý, stojí zde od roku 1956 Polární stanice Amundsen-Scott. JIrka Kozlík


OSOBNOST DNE Mgr. Marcel Římák V duchu pevné tradice patří rozhovor v prvním čísle festivalového zpravodaje řediteli Domu Kultury Hodonín, pořadateli akce. Proto nám i v  letošním jubilejním desátém ročníku na několik otázek odpověděl nový ředitel Domu Kultury, Mgr. Marcel Řimák. Jste ředitelem domu kultury první sezónu, prozraďte nám něco o sobě. Před nástupem do funkce 1.11.2011 jsem byl 19 let ředitelem Městského kulturního střediska ve Veselí nad Moravou. Pod jeho správu patřily kulturní dům, kino Morava, knihovna a galerie Panský dvůr, takže jisté zkušenosti mám.

Ředitel DK Hodonín Mgr. Marcel Římák

Jak vnímáte svůj nástup do funkce? Jak jste byl na novém pracovišti přijat? Mám z toho dobrý pocit, neboť vstřícnost a ochota je zatím ze všech stran. Ihned po nástupu jsem navštívil ředitele všech organizací, které se na kultuře v Hodoníně podílejí. Nepovažuji totiž DK za jediného nositele kultury ve městě a mým cílem je úzká spolupráce s těmito organizacemi na jednotlivých akcích. Co si myslíte o divadelním festivalu Hobblík a Mumraj!? Velmi se na něj těším. Trochu mi připomíná filmové semináře, které jsem pořádal ve Veselí. Ty probíhaly tak, že zájemci přespávali v  kině, o filmech se po představení diskutovalo a vytvářelo se takové rodinné prostředí. V případě Hobblíku jde o divadlo, ale podstata je stejná. Je v programu nějaké představení, které si nenecháte ujít? Tak samozřejmě je to Ženitba od Svatopluku. Na domácí soubor se opravdu těším, nicméně se však chci plně seznámit s atmosférou festivalu, a proto se pokusím zhlédnout alespoň 90% představení.

Filip Vykoukal


TÝM HOBBLÍKU A MUMRAJE! Filip Vykoukal, 19 let šéfredaktor SŠPU Hodonín ,,Pažoute, ty mi šoustáš dceru!“

Aneta Nováková, 21 let editace, korektura Masarykova Univerzita „Teď zmizíš a budeš zmizelej. Nebo tě zmizím já!“

Petra Durnová, 21 let Grafik MU Pedagogická fakulta „Kterou rukou jíš, tu nohu nosíš.“

Dominika Floriánová, 18 let redaktorka Gymnázium Hodonín „Udav se tím nokem!“

Adéla Podivínská, 19 let redaktorka SŠPU Hodonín „Normální houbovej čaj“

Alice Horáková, 21 let Grafik MU Pedagogická fakulta „Učitelky by se neměly ukazova v prádle. Učitelka v podprsence je jako generál v trenkách.“


Zbyněk Němeček, 18 let redaktor Gymnázium Hodonín ,,Zlatooo, vyhudruj mi pelikána.“

Tadeáš Ling, 19 let technická podpora Sou a SOŠE Veselí nad Moravou ,,Chtěla jsem čistou a usměvavou. Poslala mi špinavou a unavenou.“

Jakub Ambrozek, 18 let redaktor Gymnázium Hodonín „..ten četník mu ji zabalil a usek!“

Markéta Podivínská, 22 let redaktorka Ostravská univerzita v Ostravě ,,Ale myslivec zůstal celej... pes neni loveckej.“

Tereza Valvodová, 17 let asistence Gymnázium Břeclav ,,Jde to, jde to, imhotep!“

Štěpánka Stratilová, 17 let redaktorka OA Břeclav ,,Já mu tady dělám šilěně smutnou princeznu a pán se tady královsky baví! Jak já tě nenávidím!“


Jirka Kozlík, 18 let redaktor Gymnázium Hodonín ,,Přišel jsem, viděl jsem a nevěřil vlastním očím!“

Anna Ambrozková, 17 let čajovna Gymnázium Hodonín ,,Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“

Honza Veselý, 18 let čajovna OA Hodonín „Kdo se tváří kysele, ten ať jde do prde...háje!„

Kristýna Butašová, 17let čajovna SPŠU Hodonín ,,Len počkaj zajac!“

Chuck Norris, nesmrtelný děvče pro všechno povolání Bůh ,,Dobrá práce, Trivete!“

Michael Kozár, 19 let čajovna Sšcr Rožnov ,,Děláte machry a hajzly máte na chodbě.“


PROGRAM úterý 20. 3. 2012 18.00/ H Ženitba (N. V. Gogol) DS Svatopluk Hodonín

18.00/ H Uvařeno (Jáchym Topol) Divadlo NABOSO, Boskovice 20.45/ H Mrzák Inishmaanský (Martin McDonagh) DS Břetislav, Břeclav

21.00/ H Na ocet (Donald Churchill) DS Kroměříž středa 21. 3. 2012 8.45/ M! Z pohádky do pohádky (Bratři Grimmové) Divadlo Bedřicha Kaněry při Obchodní akademii Břeclav 10.15/ M! Pyšná princezna (Daniel Kollmann) DS ŠTĚK, Opava 11.00/ M! Monolog Lízy Divadlo Bedřicha Kaněry při Obchodní akademii Břeclav 19.00/ H Mátový nebo citron (Patrick Haudecoeur/ Danielle Navaro-Haudecoeur) Ochotnické divadlo Boskovice při TJ Sokol Boskovice čtvrtek 22. 3. 2012 8.30/ M! Žal Juliin (DS POD MASKOU) DS POD MASKOU, Žďár nad Sázavou 10.00/ M! Dýchej (Jana Mifková) KDS EFFRENATA, Žďár nad Sázavou

pátek 23. 3. 2012 8.30/ M! Mrzák z Inishmaanu (Martin McDonagh) Komorní scéna 21, Frýdek-Místek 18.00/ H Limonádový Joe (Jiří Brdečka) Divadelní studio Dialog, Brno 21.00/ H Taťkové a kukačky aneb Všichni jsou úchylové (Hana Malinová, hudba Vladimír Pecka) Divadelní soubor Rozkoš, Praha sobota 24. 3. 2012 10.00/ H Služky (Jean Genet) NETRDLO – Divadélko Zdeňka Řehky, Vyškov Nesoutěžní představení/ host festivalu/ 15.30 Darujem svoju ženu (Alexandra Bolfová, dle předlohy Martina Friče) Divadelní spolek Františka Krištofa Veselého, Skalica 15.30 Vyhlášení výsledků obou přehlídek

Šéfredaktor: Filip Vykoukal, redaktoři: Adéla Podivínská, Dominika Floriánová, Jakub Ambrozek, Kateřina Turečková, Štěpánka Stratilová, Zbyněk Němeček, Jiří Kozlík, Markéta Podivínská, korektury: Aneta Nováková, Bára Albrechtová, grafika: Eva Kolovrátková, Veronika Hrabcová, Petra Durnová, Alice Horáková, Jan Krejsa, asistence: Tereza Kalvodová, Kateřina Blahová, fotograf: KateřinaTurečková

www.moticak.cz Divadelní přehlídky se konají za finančního přispění Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury ČR.


X. ročník divadelních přehlídek amatérského divadla v Hodoníně

Zpravoda 1.číslo  
Zpravoda 1.číslo  

Zpravodaj Hobblik&Mumraj 1.číslo

Advertisement