Page 1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


Co to jest Silestone?

52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


SILESTONE PREMIUM + Silestone to jedyna marka, która w swoich produktach stosuje system ochrony bakteriostatycznej. System ochrony zawarty jest w całej strukturze materiału w wyniku zastosowania technologii umożliwiającej kontrolowane uwalnianie jonów srebra, który zapobiega rozprzestrzenianiu się wielu bakterii.

OCHRONA BAKTERIOSTYCZNA Zatem blaty Silestone zastosowane w kuchni i łazience oferują dodatkowe bezpieczeństwo i spokój w Twoim domu.

technologia na bazie srebra

OCHRONA Bakteriostatyczna Silestone ®PREMIUM + Silestone ® Premium Plus łączy w sobie najnowszą technologię opartą na uwalnianiu jonów srebra dla ochrony bakteriostatycznej w całym materiale. Substancje czynne włączone są podczas procesu produkcji materiału równomiernie w całym produkcie. Technologia jonów srebra zintegrowanych z Silestone ® Premium + w oparciu o kontrolowane uwalnianie jonów srebra minimalizuje wzrost proliferacji bakterii różnych typów w całym materiale, w tym na powierzchni wewnętrznej i rogach trudnodostępnych wynikające : z kontrolowanego uwalniania substancji czynnych, zintegrowanych z SILESTONE ® Premium + zmniejsza poziom migracji żywych bakterii na bezpiecznym poziomie. Zapewnia to konsumentowi wysoki stopień bezpieczeństwa, w przetwarzaniu żywności na powierzchni materiału.

JAK DZIAŁA OCHRONA BAKTERIOSTATYCZNA Silestone ® ?

Ag+ jony srebra Ca2 Zn2 Ag+

Ag+

Ag+

Ag+ Ag+

Ag+ Ag+

Ag+ Ag+

Ag+

Ag+ Ag+

Ag+

Ag+ Ag+

Ag+ Ag+

Ag+ Ag+

Ag+

Ag+

Ag+ Ag+

Ag+ Ag+

Ag+

Ag+ Ag+

Ag+ Ag+

Ag+ 2

Ag+

Ag+

Ag+ Ag+

Ag+ Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+ Ag+

3

Ag+

Ag+

Ag+ 1

a) Jon srebra (Ag +) jest włączony do matrycy Silestone + P ® w trakcie procesu produkcji. b) Bakterie do kontaktu z powierzchnią Silestone ® P + rozmieszczone zostają w każdym punkcie c) Matryca w sposób kontrolowany uwalnia jony srebra, które oddziałują na bakterie. d) Oddziaływanie na bakterie uszkadza ich mechanizm reprodukcji

Końcowym efektem jest zminimalizowanie wzrostu proliferacji bakterii.

Bez ochrony 70

JAK DZIAŁAJĄ JONY SREBRA NA BAKTERIE? 1) Uszkodzenia błony komórkowej 2) Wymiana jonów Ca2 + i Zn2 + 3) Interakcja z elementami komórki (S, O, N).

Liczba bakterii, które powstają na powierzchni kontaktu Silestone + P ® w ciągu 24 godzin, jest o 99% mniejsza niż na niezabezpieczonych powierzchniach

Z ochroną


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


Kamienie Ezgotyczne

Prexury by Cosentino

89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


blaty 12 mm 107


108


blaty 12 mm 109


110


111


112


113


114


115


116


117


Kitchen design book  
Kitchen design book  
Advertisement