Page 1

Klantverslag 2017


2

Klantverslag MultiSafe 2017


Inhoud

Voorwoord

3 Voorwoord

Wat hebben wij in 2017 voor onze klanten gedaan? Dit jaar hoef ik daar niet lang over na te denken.

4

Een uniek verblijf

6

Total loss

7

Dakloze rugbyers

8

Een bijzondere actie

10

Zelf sturen en samen schakelen

12

Een jaar in cijfers

14

Vluchten kan niet meer

15

We worden ouder

Naast al onze ‘gewone’ werkzaamheden werden onze klanten in 2017 namelijk overspoeld met veranderingen vanuit verzekeraars. Met grote regelmaat stroomden bij ons de aankondigingen binnen over gewijzigde voorwaarden, verhoogde premies en veranderde verzekeringsproducten. Wat vervolgens altijd leidde tot de vraag:

Is onze klant na deze wijziging nog steeds ­passend ­verzekerd? Een vraag die vaak niet direct beantwoord kon worden. En ­eenmaal beantwoord bijna altijd een vervolgvraag kreeg:

16 Gegijzeld

Hoe zorgen we dat de dekking weer passend is?

18

De woelige baren van het ­ziekteverzuim

19

Samen sterker

20

Marketing en sponsoring

Het lijken twee simpele vragen maar in 2017 hadden we hier een dagtaak aan. De meeste wijzigingen kwamen namelijk niet uit de blauwe lucht vallen. Vaak waren die wijzigingen het gevolg van een hoge schadelast, of de eis van De Nederlandse Bank aan verzekeraars om elk product zelfstandig rendabel en met voldoende financiële reserves aan te bieden.

21 Filmpje 23

Alles uit de kast voor een goed resultaat

In ons kleine Nederland kampen verzekeraars vaak met dezelfde risico’s. En worden ze meestal ook met dezelfde schadelast geconfronteerd. Waardoor ze logischerwijze dezelfde wijzigingen doorvoeren. Zo hebben wij ervaren dat voor sommige risico’s nog maar een of twee aanbieders overbleven. En in het uiterste geval überhaupt geen dekking meer te krijgen was (en nog steeds niet is). Een ontwikkeling die voor veel van onze klanten een ingewikkeld en tijdrovend uitzoekwerk opleverde. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Voor onze medewerkers was het dan ook een dankbare taak om ontstane puzzels voor onze klanten op te lossen. Ik zie het als een rechtvaardiging van ons bestaan. Het geeft ons als vakidioten veel voldoening om elke keer weer opnieuw te zorgen voor een passende dekking. Om van waarde te zijn in een wereld waar informatie weliswaar overal beschikbaar is, maar de impact van die informatie lang niet altijd helder is. Tot uw dienst! Roy van den Anker Operationeel directeur MultiSafe BV

Wat u zegt

‘Hans is een fantastisch adviseur die altijd meer (informatie, advies, hulp) brengt dan ik verwacht.’

3


Een uniek verblijf Onze adviseurs zijn best wel wat gewend aan bijzondere risico’s. Ook wat betreft het verzekeren van bijzondere panden. Maar een verblijf van 3.400 m2 met onder andere een enorme koelcel voor eten voor de slechts twee bewoners, dat is ook voor ons uniek. Maar wat wil je als een Nederlandse dierentuin twee Chinese reuzenpanda’s te gast krijgt?

4

Klantverslag MultiSafe 2017


Al geruime tijd ondersteunt MultiSafe Ouwehands Dierenpark bij het verzekeren van de risico’s van de dierentuin. Een bijzondere taak bij verreweg de mooiste dierentuin van Nederland. Het uitbreiden van de bestaande verzekeringsportefeuille met dekking voor het gebouwde reuzenpandaverblijf Pandasia was zeker geen standaard opdracht. Volgens directeur Zhong Yi van de Chinese Wildlife Conservation Association is het verblijf in Ouwehands Dierenpark ‘het grootste en mooiste pandaverblijf ter wereld’. En dat bleek wel tijdens de verzekeringsinspectie! Het reuzenpandaverblijf bestaat uit twee delen, een apart binnen- en buitenverblijf voor het mannetje en

Wat u zegt

voor het vrouwtje. Daarnaast bevinden er zich meerdere nachtverblijven, een kraamkamer, een koelcel voor bamboeopslag en een kliniek. Een restaurant met Chinees-Aziatische uitstraling en een ‘panda giftshop’ maken ook onderdeel uit van het project. Het verblijf, met onder meer 35 duizend hand­ gemaakte dakpannen, kostte maar liefst 7 miljoen euro en is in traditioneel Chinese stijl gebouwd. Nu maar hopen dat Wu Wen en Xing Ya zo tevreden zijn met hun nieuwe onderkomen in Ouwehands Dierenpark dat ze ook de kraamkamer gaan gebruiken…

‘Snel en goed geregeld.’

5


Total loss

Toen wij in de zomer van 2008 van één van onze klanten een melding ontvingen van een aanrijding konden wij niet vermoeden dat dit dossier ons 9 jaar lang zou bezighouden, en hoe groot de impact voor onze klant zou gaan worden. Eén van de medewerkers had met de bedrijfsauto van zijn werkgever een aanrijding veroorzaakt. Een melding die wij met enige regelmaat ontvangen. De vergoeding voor de keurig verzekerde auto was dan ook snel geregeld, ondanks het feit dat deze total loss was verklaard. De tegenpartij zou door de aanrijding letsel hebben opgelopen, maar daar hoorden we niets meer van omdat hij inmiddels naar het buitenland was vertrokken. Totdat een jaar na dato bij onze klant een briefje van een Amerikaanse verzekeraar op de mat valt. Of hij de uitkeringen van die Amerikaanse verzekeraar wilde vergoeden. En alsof dat nog niet genoeg was werd geruime tijd later de werknemer gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. De benadeelde tegenpartij blijkt een zogenaamde Amerikaanse ‘high potential’. Hij heeft blijvend letsel opgelopen als gevolg van het ongeval waardoor

6

Klantverslag MultiSafe 2017

hij zijn eigen werk niet meer kan uitoefenen. Zijn carrière­perspectieven zijn bovendien fors afgenomen en hij is een aantal substantiële bonussen misgelopen. De geclaimde financiële schade is astronomisch. De bedragen zijn zelfs zo hoog dat de verzekerde som voor aansprakelijkheid van maar liefst 5 miljoen euro onvoldoende dreigt te zijn. Dit zou betekenen dat onze klant, de keurig verzekerde werkgever, aangesproken wordt voor het deel van de schade die de verzekerde som te boven gaat… Zijn verzekeraar neemt in overleg met onze klant de gehele schaderegeling samen met een advocaat voortvarend in behandeling. De objectieve en definitieve vaststelling van de schade duurt desondanks tot 2017. Tot grote opluchting van de werkgever blijft de schade die wordt vergoed nipt binnen de 5 miljoen euro.


Dakloze rugbyers Bij het verzekeren van je inboedel denken de meeste mensen alleen maar aan … hun inboedel. Dat gold ook voor een groepje buitenlandse spelers van Rugbyclub Hilversum. Jonge gasten die met een handjevol bagage voor een jaar naar Nederland kwamen om hier rugby te spelen. Samen bewoonden ze een verdieping boven een slagerij, in de buurt van de club. Omdat de rugbyers hier maar één seizoen waren en niet veel waarde hechtten aan de inrichting van hun tijdelijke onderkomen werd dat ingericht met wat gebruikte meubels en huisraad. Niet zo gek dus dat er besloten werd om de summiere inboedel niet te verzekeren. Tot er in de nacht van 16 april brand uitbrak in de slagerij onder de woning. Paniek alom omdat de brand doorsloeg naar boven en de rook de b ­ ewoners overviel. Gelukkig konden de hulpdiensten alle bewoners op tijd uit hun benarde positie bevrijden. Kleding en huisraad waren echter door de rook en roet onbruikbaar, net zoals de woning. De materiele schade was te overzien maar de kosten van een tijdelijke, vervangende woonruimte konden niet door spelers of club opgebracht worden. Dit waren immers onverzekerde kosten. Niet veel mensen realiseren zich

Wat u zegt

dat die kosten met een inboedelverzekering wél verzekerd zouden zijn geweest! De spelers konden dankzij het netwerk van de rugbyclub één voor één tijdelijk elders worden ondergebracht. Maar wanneer dit een compleet gezin was overkomen zou zo’n oplossing toch een stuk lastiger geweest! Hier dus geen intensieve rol voor onze schaderegelaars, maar mede vanwege de goede afloop wel een mooi voorbeeld in onze advisering.

‘Prima gesprek en goede adviezen.’

7


Een bijzondere actie Als een verzekeraar bij ons aankondigt dat er iets gaat veranderen in een product gaan bij ons direct de alarmbellen af. In het verleden hebben wij de klant namelijk met een reden een specifiek product geadviseerd. Cruciaal is of na wijziging dat product nog steeds passend is voor de risico’s die onze klant daarmee wilde verzekeren. Maar wat nu als het product niet alleen wijzigt, maar volledig op de schop gaat? Dat gebeurde begin 2017 met ons zogenaamde MultiPlusPakket. Een pakket dat wij een aantal jaren geleden exclusief voor onze klanten hadden samengesteld. En blijkbaar ook goed ingekocht want inmiddels bleek dat de premie die door de verzekeraar werd ontvangen zo scherp was dat deze niet langer toereikend was voor de schade­ last. Enerzijds een compliment voor onze inkoop, anderzijds ook gewoon een marktontwikkeling. Veel verzekeraars worstelen met de vraag hoe ze zich moeten aanpassen aan een toenemende schadelast. Meest voor de hand liggend is de premies en dekkingen daar op aanpassen. De verzekeraar achter het MultiPlusPakket besloot echter het product rigoureus aan te passen: het vaste pakket kreeg veel keuzemogelijkheden om specifieke dekkingen wel of juist niet op te nemen. Waardoor de uitgangspunten voor de dekking (én premie) drastisch veranderden. De vraag of dit vernieuwde pakket inclusief alle individuele keuzemogelijkheden nog wel passend was voor onze klanten bleek niet eenvoudig meer te beantwoorden. Daarom maakten we een marktvergelijking: Hoe vergeleken de nieuwe dekkingen en de bijbehorende premies zich tot andere producten in de markt? Gelukkig pakte dat voor bijna 90% van onze klanten

nog steeds positief uit. Maar dan wel op basis van de juiste keuzes binnen het totaalpakket. Om er voor te zorgen dat die juiste keuzes ook gemaakt werden besloten we een bijzondere actie in te zetten. We namen geen genoegen met het standaard mailbericht van de verzekeraar dat ‘uw verzekeringspakket’ is gewijzigd. In plaats daarvan kozen we voor een persoonlijke benadering. Door (veel van) onze klanten met het MultiPlusPakket op te bellen of zelfs te bezoeken. Om zo individueel te kunnen adviseren over een nieuwe passende dekking. Hierdoor hebben we in 2017 een groot deel van onze particuliere klanten persoonlijk gesproken. Een actie die enorm veel inspanning kostte, maar door onze klanten ook enorm werd gewaardeerd, zelfs als dat uiteindelijk premieverhogingen tot gevolg had. Een actie ook die ongeëvenaard is in zijn omvang maar volledig aansluit bij onze visie: Klanten passend verzekeren, én passend verzekerd houden!

Top 3 oorzaken toegenomen schadelast 1

Waterschade, onder meer door beperkt onderhoud in en om het huis.

8

Klantverslag MultiSafe 2017

2

Nieuwe hardware, zoals bijv. mobiele telefoons en tablets.

3

Schade als gevolg van defecte elektronica in auto’s.


Beoordeling van de omzettingsactie door onze klanten 80%

8 of hoger

90%

7 of hoger Gemiddeld 8

Wat u zegt

‘Was zinvol om alles weer eens door te nemen!’

9


Zelf sturen en samen schakelen

Gewijzigde polisvoorwaarden, premieverhogingen, een nieuwe pensioenricht­ leeftijd, de Sanctiewet, nieuwe risico’s zoals cyberschade, er waren heel wat onderwerpen om over te communiceren in 2017. Je zou bijna vergeten dat we ook nog ‘gewoon’ aan het werk zijn geweest: ondernemers passend verzekeren én passend verzekerd houden. Eén van de bedrijven voor wie we werkten in 2017 is db-m in Houten. Dit adviesbureau in bouw­ management en communicatie zorgt er voor dat bouw­projecten van start tot oplevering een feest blijven om te realiseren.

10

Klantverslag MultiSafe 2017

Directeur Hans Colijn: “Db-m is een realisatie­ managementbureau en wij zijn actief in de bouw- en vastgoedsector én thuis in communicatie. Dat maakt ons bijzonder. Wij begeleiden binnenstedelijke bouwprojecten, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.


Db-m is hard aan de weg aan het timmeren en heeft sinds de start zeven jaar geleden al menig project begeleid. Het bureau is in die tijd gegroeid van twee naar tien medewerkers, aangevuld met een aantal zelfstandige projectmedewerkers. Hans Colijn: “Die ontwikkeling maakt dat onze risico’s ook voortdurend wijzigen. Het is belangrijk om dan met de verzekeringsportefeuille aansluiting te blijven houden. Zo werken wij bijvoorbeeld met wisselende opdrachtgevers, die vaak eigen leveringsvoorwaarden hanteren. Het is fijn om dan even te kunnen checken of de aansprakelijkheidsverzekering daar wel op afgestemd is.” “Toen wij startten met db-m maakten we gebruik van een verzekeringsadviseur die op dat moment prima paste bij ons bedrijf. Inmiddels kregen wij door onze groei behoefte aan een andere manier van adviseren. Na een testcase met mijn eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben we besloten om MultiSafe in te schakelen. Eén plek voor alle verzekeringszaken, zowel pensioen als de schadeverzekeringen. Bij die keuze was belangrijk dat we een partij zouden krijgen die op dezelfde manier werkt als db-m: persoonlijk, betrokken, en met voldoende verstand van zaken onder één dak. Bij de adviseur van MultiSafe vonden we dat. Iemand met verstand van zaken aan tafel, die zorgvuldig maar snel zaken regelt en die we makkelijk kunnen bereiken bij vragen. Een van de eerste zaken die werd geregeld was de lang aan onze medewerkers beloofde pensioencommunicatie. Een lastig onderwerp voor een leek, maar dankzij de toelichting van adviseur Sem helder en duidelijk gemaakt. Op dezelfde manier worden we ook geadviseerd over de schadeverzekeringen. Onze bulk aan informatie werd zorgvuldig geanalyseerd en vertaald naar een advies op basis waarvan we zelf een bewuste keuze konden maken uit de aangeboden alternatieven. Zelf aan het stuur, maar dankzij het advies snel schakelen en weer verder met ondernemen.”

­ mdat we naast veel verstand hebben van bouw­ O projecten ook nog eens specialist zijn in communicatie zijn wij in staat om er voor te zorgen dat een project door alle betrokkenen gedragen wordt. Wij zijn heel erg thuis in mobiliteitsprojecten en wooncomplexen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stations en woon­torens. Je kunt je voorstellen dat daar heel veel partijen (organisaties en mensen!) bij betrokken zijn, en dat een bouwproject niet altijd voor iedereen een feest is. Wij houden rekening met al die mensen er om heen, en zorgen er voor dat iedereen geïnformeerd en betrokken blijft, zodat elk project gerealiseerd wordt volgens de plannen van de opdrachtgever.”

Wat u zegt

‘We zijn super geholpen. En heb geen suggesties voor verbetering. Wel dank!’

11


Een jaar in cijfers Gemiddelde cijfers 2017 door onze klanten toegekend d.m.v. doorlopende enquêtes.

8,48

8,69

Adviesgesprek particulier

Schaderegeling

3.064

Totaal aantal behandelde schades

€ 3.204.907

9.085

2.708

Aantal lopende particuliere relaties

Uitgekeerd sinds 1-1-2017

Aantal zakelijke relaties

50.921

Aantal verwerkte polismutaties

12

Klantverslag MultiSafe 2017

299.801

Aantal verzonden nota’s


75

aantal medewerkers (61,7 fte)

50 jaar en 5 maanden

gemiddelde leeftijd per november

verhouding m/v 45 vrouwen en 30 mannen

@

94.075

27.014

13

Aantal geregistreerde gescande documenten

man

verloop 4 uit, 2 in

19.731

Aantal geregistreerde ontvangen telefoontjes

vrouw

Aantal geregistreerde ontvangen e-mails

Aantal nieuw geregistreerde klachten

3.165

Aantal geregistreerde bezoeken

13


Vluchten kan niet meer Ons kantoor Vandenende is al bijna 60 jaar een begrip in De Lier. Er is in de tijd veel gebeurd, maar het kantoorpand zelf is nooit veranderd. Dit in tegenstelling tot de directe buurpanden: daar zijn verdiepingen opgebouwd en om politieagenten en gemeente­raadsleden te huisvesten ook delen aangebouwd. Door al die verbouwingen maakte het politiebureau uiteindelijk onderdeel uit van de vluchtroute voor ons kantoor. In 2004 vond een gemeentelijke herindeling plaats waardoor De Lier tot de Gemeente Westland ging behoren. Hierdoor werd het naburige pand voor gemeente en politie overbodig. Leegstand volgde, waarna een projectontwikkelaar de boel opkocht en sloopte voor de realisatie van nieuwbouwwoningen. Een bouwput is echter geen geschikte vluchtroute, met de sloop van het politiebureau voldeed onze

14

Klantverslag MultiSafe 2017

huisvesting daarom niet langer aan de veiligheidsvoorschriften. Door eisen van de welstandscommissie was het creëren van een alternatieve vluchtroute niet mogelijk. Actie was geboden om de veiligheid van bezoekers en personeel te kunnen garanderen. Met onze verhuurder Marma Vastgoed is er toen voor gekozen om samen te investeren in het aanleggen van een ontruimingsalarm. Inmiddels is ons pand weer voor iedereen een veilige plek. Voor ons is dit een sprekend voorbeeld hoe door allerlei externe factoren bestaande situaties kunnen wijzigen. En hoe je daar doorlopend aandacht aan moet blijven besteden en zo nodig actie moet ondernemen. Om er zeker van te zijn dat veranderde risico’s ook weer passend worden beheerd.


We worden ouder We leven langer, dus er moet ook langer gewerkt worden. Dat heeft directe gevolgen voor de AOW en ons pensioen. De AOW-leeftijd loopt mee met de levensverwachting en is voor het jaar 2022 vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Per 1 januari 2018 werd om die reden de (fiscale) pensioenrichtleeftijd aangepast naar 68 jaar. Voor werkgevers betekende dat een verplichte aanpassing van de pensioenregeling en toenemende loonkosten. De aanpassingsvoorstellen van verzekeraars en pensioenfondsen werden gelukkig zo eenvoudig mogelijk gehouden. Bij narekening van de voorstellen bleek echter dat in die eenvoud eenzelfde misrekening regelmatig gemaakt werd: de premiebedragen bleven hetzelfde bij een verhoogde pensioenleeftijd!

We hebben daarom voor meerdere klanten de offertes bij kunnen laten stellen met een verlaging van het premiepercentage. Waardoor de toename van de loonkosten door deze wijziging voor werkgevers nog enigszins te overzien bleef. Om de pensioenrichtleeftijd in de bestaande pensioenregeling aan te passen heeft een werkgever instemming nodig van de werknemers en/of de ondernemingsraad. Ook in de communicatie daarover met de werknemers hebben we onze klanten bijgestaan. Doordat verzekeraars de aanpassingsvoorstellen pas laat uitbrachten is de uitvoering van de aanpassing in veel gevallen nog in volle gang. In 2018 zullen we samen met werkgevers daarom nog geruime tijd de naweeën van deze wetswijziging ondervinden.

€ 77.636,98

De premierestitutie die wij mochten verdelen onder een aantal werkgevers voor wie wij de Pensioenregeling verzorgen. In een maatwerk product voor Nabestaandenpensioen en ANW-verzekering hebben wij met de verzekeraar een winstdeling bedongen bij een gunstig schadeverloop.

Wat u zegt

‘Ik ben uiterst tevreden en alles is snel en heel correct gegaan: m’n compliment!!!’


Gegijzeld Als ze zaterdagochtend 4 november nog wat werk wil doen laat haar laptop het afweten. Het lukt niet om verbinding te krijgen met de server van haar bedrijf. Om het geplande werk toch af te kunnen maken besluit ze naar kantoor te rijden. Ook daar lukt het niet in te loggen op het netwerk, totdat er uiteindelijk een boodschap op het scherm verschijnt: “Uw bestanden zijn versleuteld, betaal $ 4.000,om weer toegang te krijgen”.

Onze adviseurs hebben in 2017 veel met klanten gesproken over cyberrisico’s. Daarom delen we hier het verhaal van Iris Kuster, eigenaar van Acc-CENT Accountants & Belastingadviseurs. Zij kreeg het afgelopen jaar te maken kregen met een scenario waar je alleen over leest in de krant: een gijzeling van (computer)servers.

best goed op orde. Met z’n allen gingen we sowieso al zorgvuldig om met data van relaties, er draait voortdurend actueel onderhouden software om virussen en malware buiten te houden, en ons systeembeheer hebben wij bewust uitbesteed aan een professionele partij.

Wie is Acc-CENT?

Na de constatering is onze systeembeheerder direct aan de slag gegaan. Hij constateerde dat via een open poort op de server die ooit was gebruikt voor externe besturing was ingelogd op onze server. Alle bestanden waren versleuteld en werden daardoor ontoegankelijk. Er werd ons verzocht om $ 4.000,- te betalen in ruil voor de sleutel waarmee onze gehele administratie weer beschikbaar zou komen. Een ordinaire gijzeling dus.

Acc-CENT is een klein, flexibel kantoor dat ondernemers in het MKB adviseert en ondersteunt met persoonlijke en directe diensten op het brede terrein van het ondernemerschap. Dat doen we met een compleet dienstenpakket, snel, met korte lijnen en op een kostenbewuste manier. Zo voeren wij bijvoorbeeld salarisadministraties uit, helpen wij bij het samenstellen van financiële rapportages, en adviseren wij ondernemingen en ondernemers ook privé omtrent belastingen. We zijn dus voortdurend bezig met heel vertrouwelijke data.

Was Acc-CENT al bekend met het fenomeen cyberrisico? Uiteraard, voorbeelden zijn er genoeg. Op het nieuws, in de krant en op televisie kun je met regelmaat horen wat er gebeurt. Wij maakten echter de inschatting dat wij niet echt een interessante partij zouden zijn voor een hacker. En belangrijker nog, wij hadden de boel

Wat is er uiteindelijk gebeurd?

Wat waren de gevolgen? Wij konden nergens meer bij, niemand kon werken. In eerste instantie leek het dan ook alsof $ 4.000,een aantrekkelijk bedrag was om het probleem op te lossen. Maar daar wilden we niet aan meewerken. Het was bovendien maar de vraag of we daadwerkelijk een sleutel zouden krijgen, en of daarmee alles opgelost zou zijn. Uiteindelijk hebben wij een volledige herinstallatie gedaan van onze gehele administratie. Alle software

Van alle bedrijven is 29% op frequente basis onderhevig aan een cyber aanval

29%

loopt 24% van de slachtoffers schade en dataverlies op

24%

Bron: Norton Symatec Security Survey

16

Klantverslag MultiSafe 2017

ondervindt 20% van de slachtoffers een inkomsten- of reputatieverlies

20%


Meest voorkomende cyber risico’s in het MKB: • Gehackte telefooncentrale; • Phising e-mails; • Politievirus / Lockyransomware;

is opnieuw geïnstalleerd en alle data zijn vanuit de laatste veilige back-up opnieuw ingelezen. Een klus waar we bijna een week met meerdere mensen mee bezig zijn geweest. Gelukkig hebben een aantal medewerkers extern door kunnen werken omdat we sinds 1 januari 2017 ook software in de cloud gebruiken. Onze systeem­ beheerder heeft echter flink wat uren gedraaid. En ik ben zelf ook nog lang bezig geweest met het herstel van alle data. Heel vervelend allemaal, maar we maakten ons de grootste zorgen over de data. We hebben daar direct overleg over gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens maar tot onze grote opluchting is er geen sprake geweest van een datalek.

De beveiliging was al op een hoog niveau, zijn er desondanks toch nog andere maatregelen getroffen? Uiteraard, dit willen we niet nog eens meemaken. De relevante virus- en malware software is nog verder uitgebreid en de server is nog verder afgeschermd. Tot op het randje van onwerkbaar zijn zaken beveiligd. Daarnaast hebben we het aantal back-ups nog verder verhoogd, en gaan we nog kritischer om met onze software. Voor de pakketten die het meest intensief

Wat u zegt

• DDOS-aanval; • Kwijtraken laptop of USB stick; • Datadiefstal.

worden gebruikt en essentieel zijn voor onze dienstverlening hebben we nog betere maatregelen genomen om in geval van herhaling nog sneller te kunnen herstarten. Allemaal maatregelen om in geval van een herhaling de schade te beperken. Je kunt tenslotte alles beveiligen maar hackers zullen altijd wel weer nieuwe wegen vinden. En uiteraard heb ik het advies voor een cyberverzekering dat al uitgebracht was heel snel opgevolgd.

Wat zou u op het hart willen drukken bij andere ondernemers? Denk niet dat het je niet zal gebeuren. Niet alleen de grote ondernemingen liggen onder vuur. Hackers proberen gewoon overal binnen te komen. De manieren waarop worden steeds professioneler en inventiever. Het gaat al lang niet meer om een link in een e-mail in slecht Nederlands die niet wordt herkend. Daarnaast, zorg voor goede procedures die de kans verkleinen en frequente back-ups van je werk zodat je niet afhankelijk bent van een crimineel voor de toegang tot je eigen systemen. En vooral, ga niet in op een voorstel om te betalen. Je weet nooit of je wat krijgt als je betaalt, en wat er daarna nog achterblijft aan geïnstalleerde programma’s.

‘Wij zijn zeer tevreden over de goede snelle en deskundige afwikkeling van onze stormschade. TOP!’

17


De woelige baren van het ziekte­verzuim Voor veel werkgevers is ziekteverzuim een hoofdpijndossier. Er zijn namelijk zoveel aandachtspunten die hierbij een rol spelen. Allereerst is er natuurlijk de zorg om de zieke medewerker. Daarnaast is ook continuïteit van de werkzaamheden een belangrijk gegeven. Bovendien moet je er als werkgever ook voor zorgen dat je voldoet aan alle regels van de Wet verbetering poortwachter. En dat alles vanzelfsprekend allemaal binnen de kaders van de privacywetgeving. Als het omgaan met ziekteverzuim niet je core-business is dan zou je er als werkgever zelf ziek van worden…

Al jaren krijgen we veel vragen over de risico’s van ziekteverzuim. Een veelvoorkomend probleem is bijvoorbeeld dat verzuimverzekeraars niet uit willen keren. Meestal heeft dat te maken met het niet opvolgen van de wettelijke verplichtingen door de werkgever. Domweg vanwege een tekort aan kennis van de regels, en een gebrek aan ervaring om te navigeren binnen die regels. Daarom helpen we onze klanten ook met onze kennis en ervaring op dit terrein, als sparringpartner op verzuimdossiers. Bijvoorbeeld met een toelichting op de regels, tips over mogelijkheden of een second opinion op de adviezen van de arbodienst. Vanzelfsprekend ook weer allemaal binnen de regels van privacy. In 2017 zijn wij nog een stap verder gegaan. Bij een aantal werkgevers zijn wij door het analyseren van hun (big) verzuimdata gaan adviseren hoe en waar dreigende langdurige verzuimdossiers te herkennen. Met de inzet van coaching en counseling hebben we zo menig werkgever geholpen om potentiële verzuimdossiers te voorkomen of in duur te beperken. Met een gelukkiger en meer energieker werknemer als resultaat. En dus ook een werkgever zonder hoofdpijn(dossier).

18

Klantverslag MultiSafe 2017

Als dit alles vervolgens een succes blijkt, waarom dan ook niet toepassen op de ondernemers zelf? Onze ervaring is dat je daarmee arbeidsongeschiktheid als gevolg van stress en werkdruk van de ondernemer zelf ook vaak kan voorkomen. De mentale belasting van ondernemers is hoog en ze hebben weinig ruimte om daarover op niveau van gedachten te wisselen. Vandaar dat wij in 2018 starten met een pilot waarbij we een aantal van onze relaties met een onderhoudsabonnement voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering de gelegenheid bieden om jaarlijks zelf ook een coaching gesprek te voeren. Onze professionele counselors met bewezen trackrecord zetten zich daar graag voor in. Want een gezonde bemanning is natuurlijk heel fijn, maar pas echt succesvol als ook de verantwoordelijke stuurlui topfit zijn!


Samen sterker De overeenkomst tussen apothekers, opticiens of maaltijdbezorgers? Allemaal zelfstandig ondernemers die allemaal ook gebaat zijn bij een sterke belangenorganisatie. Waar brancheverenigingen vaak te generalistisch zijn zien we steeds meer organisaties ontstaan die zich richten op de belangen van een selecte groep ondernemingen binnen een bestaande branche. Dergelijke organisaties kunnen door middel van intensieve samenwerking en met veel kennis en ervaring een hoogwaardige manier van ondersteuning bieden aan ondernemers. Hierdoor ontstaan clusters van beter georganiseerde bedrijven waarover veel specifieke kennis beschikbaar is. Kennis die zeer waardevol is. In 2017 hebben wij een aantal van zulke belangenorganisaties ondersteund, onder meer die van de genoemde apothekers, opticiens en maaltijdbezorgers. Met de beschikbare en vaak gedetailleerde informatie over de aangesloten ondernemingen waren wij in staat om verzekeringsoplossingen te creĂŤren die

Wat u zegt

afwijken van de standaardproducten die verzekeraars via het reguliere circuit aanbieden. De combinatie van diepgaande kennis van zaken, de beschikbaarheid van data, en het gezamenlijke volume maken het mogelijk om op maat gemaakte dekkingen te bieden in een collectieve mantelovereenkomst. Dekkingen die bovendien veel sneller aangepast kunnen worden zodra ze niet meer passend aansluiten op de actualiteit. Een erg belangrijk voordeel, mogelijk gemaakt door individuele ervaringen te delen binnen een goed georganiseerde organisatie. Maar misschien wel het allergrootste voordeel van deze mantelovereenkomsten is dat door de samenwerking tussen de belangenorganisatie en MultiSafe de doorontwikkeling en advisering ook collectief plaats kan vinden. Een ondernemer heeft normaal flink wat ondersteuning nodig bij inkoop en advies, soms zijn individuele vragen zelfs helemaal niet haalbaar. Door samen op te trekken is er veel meer mogelijk omdat de ondernemer profiteert van het resultaat van de collectieve inspanningen en verbeteringen.

‘Ik ben prima geholpen door uw collega dhr. Willem van der Kolk en erg tevreden over de afhandeling van de schade en de communicatie.’

19


Marketing en sponsoring Geen enkel bedrijf ontkomt er aan om aan marketing te doen. Marketing is een belangrijk instrument om naamsbekendheid te creëren, reclame te maken, en met nieuwe klanten in contact te komen. Zaken die ook voor MultiSafe van belang zijn. Om kostenbewust om te gaan met de middelen die we ter beschikking hebben en ons marketingbudget te vergroten maken we zoveel mogelijk gebruik van sponsoring. Adverteren in kranten doen we dus niet, maar onze reclame vindt u wel bij een aantal lokale sportverenigingen. Zo geldt ook hier: een bijdrage leveren we bij voorkeur aan een doel waar onze klanten ook aan verbonden zijn. Op deze manier steunden wij in 2017 onder meer de volgende goede doelen:

Hockeyclub IJsseloever Wielercomité Kwintsheul Stichting Hart voor Haïti Bradelierloop Stichtse Cricket en Hockey Club Tennisvereniging ’t Loo Voetbalvereniging Lyra Plusbus Vitis Welzijn Rugbyclub Hilversum Bazaar Comité Hervormde Gemeente Poeldijk

20

Klantverslag MultiSafe 2017

Stichting Wielerronde Poeldijk Handbalvereniging Quintus Talentontwikkeling Utrechtse Zwem Club Star Combinatie Africa Classic 2017 De grootste kerstboom Korfbalvereniging OVVO Stichting Op Ons Zelf Stichting Onky Donky


YouTube In 2017 hebben we onze kennis, tips en informatie ook weer via YouTube gedeeld. Inmiddels hebben we al een behoorlijk aantal filmpjes gemaakt. Soms over onderwerpen die volgens ons vanuit de actualiteit aandacht verdienden, soms over (verrassende) onderwerpen en vragen die door onze klanten werden ingebracht.

Ga voor een overzicht naar bit.ly/YoutubekanaalMultisafe. En mocht u nog een onderwerp missen of een idee hebben: laat het ons vooral weten via vraag@multisafe.nl.

De filmpjes delen we ook via onze social media kanalen. Volgt u ons al? Facebook.com/Multisafe

Wat u zegt

Twitter.com/Multisafe

‘Ik heb tot nu toe - en dan heb ik het over meer dan 20 jaar - alleen zeer goede ervaringen met jullie! Houden zo!’

21


Dag in dag uit. Ook volgend jaar kunt u weer op ons rekenen.

22

Klantverslag MultiSafe 2017


Alles uit de kast voor een goed resultaat Bent u nu klant bij MultiSafe, Vandenende, MultiCover of PolisPartner?

Centraal én lokaal De twee assurantiekantoren MultiSafe en Vandenende adviesgroep vormen sinds 2006 samen MultiSafe BV. Hier voeren we een aantal taken zoals administratie, management en personeelszaken centraal uit. Dit werkt kostenefficiënt en geeft ons genoeg volume om (bijvoorbeeld bij verzekeraars) goed voor onze klanten op te kunnen komen. Echter, onze dienstverlening doen we het liefst zo dicht mogelijk bij onze klant. Vandenende heeft zijn historie en wortels in het Westland sinds 1959. MultiSafe is als onderneming geboren en getogen in de regio Utrecht. Onze klanten voelen zich thuis bij het kantoor in de buurt, daar zijn we dan ook te vinden.

Zusterbedrijf PolisPartner is ons zusterbedrijf waar we een aantal administratieve taken voor rekening en risico van verzekeraars uitvoeren. Door deze taken ‘in volmacht’ uit te voeren creëren we een aantal grote voordelen: Zo combineren we voor onze particuliere klanten de sterkste punten van producten van verschillende verzekeraars in één uniek verzekeringspakket dat dekking biedt voor de meest voorkomende risico’s van een gezin. Een vorm van ‘maatwerk’, samengesteld op basis van behoeften, wensen en eisen van deze specifieke klantgroep.

Wat u zegt

Voor onze zakelijke klanten zijn we met PolisPartner in staat op maat dekkingen en tarieven te hanteren die verzekeraars zelf niet kunnen leveren. De efficiency in de bediening zorgt er weer voor dat we de kosten laag kunnen houden omdat de administratie geïntegreerd is. En bij de schaderegeling slaan we een aantal stappen in het proces over waardoor een klant zijn schade sneller uitgekeerd krijgt.

Een goed aanbod is het beste aanbod Veel van onze klanten weten we op deze manier met ‘onze eigen’ verzekeringen een heel goed aanbod te doen. Om dit goede aanbod ook het beste aanbod te laten zijn, blijven we continu rondkijken waar we uw verzekeringen het scherpste kunnen onderbrengen. Wij doen dan ook zaken met een groot aantal verzekeraars zodat we een representatieve vergelijking kunnen maken voor het verzekeren van de risico’s waar onze klanten mee te maken krijgen.

Afwijkende wensen? Voor de grotere zakelijke risico’s tenslotte hebben we een eigen toegang tot de assurantiebeurs via MultiCover. Specialistische kennis van risico’s en eigen opmaak van polissen maakt dat we hier hele specifieke oplossingen kunnen leveren aan de klanten met unieke en veelal afwijkende wensen en eisen ten aanzien van verzekeringsvraagstukken.

‘Hand op 2 plaatsen gebroken, jas en broek kapot, horloge beschadigd. Wij zijn zeer tevreden over de afwikkeling van deze valpartij. Fam. Stoorvogel, Naaldwijk.’

23


Een klantverslag in plaats van een jaarverslag om te laten zien waar het in onze dienstverlening altijd om draait: de klant!

MultiSafe klantverslag 2017  

Wat deed MultiSafe in 2017 voor haar klanten? Het jaarverslag van MultiSafe, geschreven vanuit klantperspectief met de klantverhalen centraa...

MultiSafe klantverslag 2017  

Wat deed MultiSafe in 2017 voor haar klanten? Het jaarverslag van MultiSafe, geschreven vanuit klantperspectief met de klantverhalen centraa...

Advertisement