Page 1

DESIGNMANUAL THOMAS KLUGE APS - GRAFISK LINJE


Thomas Kluge ApS November 2011 - version 1 Udarbejdet af Kirsten Lynge Trefeldt, MMD 4. semester

Indledning

Caravaggio havde et særligt blik for den realistiske detalje, den psykologiske

Det visuelle udtryk ligger stilmæssigt i barok- og renæssanceperioden som

udviklede principperne for den nye stilretning, barokken. Hans magtfulde fi-

pointe og den ambivalente erotik. Han var blandt de første kunstnere, der

havde sin storhedstid mellem 1540 - 1730. Stilen er kendetegnet ved sin store

gurkompositioner fik et nærværende virkelighedspræg gennem en dramatisk

detaljerigdom, ornamenteringer og snirklede mønstre. Udtryksformen er san-

lyssætning, det særlige stilistiske kendetegn, der kom til at danne skole hos

selig, farverig, dramatisk, kontrastrig og effektfuld.

de såkaldte caravaggister. Lyset, hvis kilde ofte er skjult, smyger sig om figurer og genstande i et

Stilartens repræsentant

fortættet, kontrastfyldt clairobscur. Den nærgående realisme og indførelsen af helt dagligdags elementer i de religiøse værker vakte opsigt i samtiden.

En af barokkens store malere var den italienske maler Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571-1610, fra byen Caravaggio ved Milano. Caravaggio stod i

Billeder af Caravaggio kan ses her

lære hos den manieristiske maler Simone Peterzano i Milano. I begyndelsen af 1590’erne arbejdede han i forskellige værksteder i Rom, hvor han udførte dekorationsarbejder og portrætmalerier, som han gjorde til sin specialitet. Flere af portrætmalerierne fomodes at være selvportrætter.

n

sa

æs

n Re

ce

1540 1650

2

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

k

o

ok

ro Ba

k Ro

1640 1730

1730 1760

sic

as

kl Ny

1760 1860

er

e ism

sk

n Da

1800 1850

ld lda

Gu

e

I

1800 1850

o

ssi

re mp

m nis

1890 1910

lis

bo

m Sy

me

1890 1910

til

ds

en

g Ju

me

vis

u Fa

1910

s

res

sp Ek 1905 1925

me

is ion

1907 1914

e

ism

b Ku

me

ais

d Da 1916

o

ec

D Art 1920 1940

tyle

sS

is Sw 1920 1968

p Po 1960

Art

o

stm

Po

1971

e

ism

rn de


Indeks Logo

4

Typografi

5

Farver

6

Stilart

7

Billedstil Brochurer

8 10

Bannere

11

Plakater

12

Annoncer

13

Brevlinje

14

Visitkort

15

Merchandise

16

Webdesign

17

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

3


Logo Thomas Kluge Thomas Kluge Thomas Kluge Thomas Kluge 4

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

Anvendelse Logotypen anvendes generelt i fuld farve. På mørk bund anvendes logotypen i negativ. Hvor det er relevant kan logotypen anvendes i gråtoner eller sort. Logotypen anvendes altid i de proportioner, som ses til venstre. Mutlu ornamental er valgt som font til logotypen.

Supergrafisk effekt Den supergrafiske effekt (også kaldet det 5. element) udgøres af en samling malerstænk. Det 5. element anvendes i de 5 designfarver og placeres, hvor det findes relevant i diverse kommunikationsmaterialer. Effekten er integreret som vandmærke på alle kuverter.

Her ses den supergrafiske effekts placering i forhold til logoet.

Thomas Kluge


Typografi Definition - font: Kommunikationsmaterialer | Brochurer: Primær:

Arial regular, 8 pt, linjeafstand 9,6 pt.

Farve:

Sort: CMYK: 0, 0, 0, 100

Overskrifter:

Arial narrow, 30 pt.

Underoverskrifter: Arial regular, 12 pt., linjeafstand 14,4 pt. Farve:

Gul okker: CMYK: 1, 23, 82, 0

Sort: CMYK: 0, 0, 0, 100

Webfont: Farve gældende for brødtekst, overskrift og underoverskrifter er hvid: CMYK: 0, 0, 0, 0 Brødtekst:

Verdana 8 px.

Overskrifter:

Verdana 18 px.

Underoverskrifter: Verdana bold, 8 px. Linkfarve:

#fcc64a (okker)

Fonten Arial er en sans serif-skrifttype også betegnet som grotesk. Fonten er letlæselig, samtidig kører de fleste pc-applikationer med Arial, som en standardfont.

Verdana er ligeledes en sans serif-skrifttype og letlæselig som Arial. Ver-

XYZ

W TUV

S QR P O kaldes også en True Typefont og består af 4 typer: fed, kursiv, fed kursiv 67 MN 5 L es n 4 i K l t og regular. Fonten er udviklet af fontdesignerne Matthew Carter og Tom J 3 Ou HI 12 Gog 0 yptile digitaltEbrug . F T 9 Rickner fra Microsoft. Fonten er udviklet kan håndtere g e 8 u 7 Tr 6 do ed, på enA BCD y 345 rialsom1gør små pixels, den let atnlæse skærm. 2 g z i A 0 1 S z : a . . e l y 5 XYZ xy og e itall w d nam rsion W g i h v t y V t n D u z t Fo la : Ve yout, er STU v a sion pqrs ) +-*/= ver the R o o Q Ver Type L n P ps n NO ijklm :,; ' " (!? jumps o jum 1 M Ope h L g s . f 0 K x e 890. ne J 9 x g i l o I d t 8 f o o c u 7 n d ab 567 neTyfpe O DEFGH 456 y brow row 3 4 z k 2 u 3 c r C a 1 ai 12 AB el k b ed, T og. erdaqnu dana er en gratis skrifttype og er samtidig en standard pc-skrift. Fonten

zy a l e h t r e v o p s p m u um j j x x o f o f n h t w z d n th o Vhe 5.05 uicly Sign y r T r : y x e z e 2m q l stukvwb */= v er erlaow sion e igita t n1a v h o t c o r Fon n: VerThout, D i r Arial q + s ve b ps ay sio 8 opu p nq !?) so Ver T1ype L ( m p m k u l e " m n k j ju c u jum ;' i hijh Ope , j T x x : g . f o f u x fo x 90 own q d2e4 o n o f abc 45678 re w f b o n uickh k br w n 123 e qT o c h6 r i w T u b 3 q 12 o k r c he i T b Verdana 18 qu k e c h i T u 4 8 2 4 q

w o br

w o r n b w e k o h c r i Te b u k q b c h i r T hequ k b c i T k e u c h q T ui k c i qu

36

o f n

60

48

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

5


Farver GUL OKKER CMYK: 1, 23, 82, 0 RGB: 252, 198, 74 HSB: 40, 70, 98 HEX: FCC64A

CINNOBER CMYK: 1,88, 94, 0 RGB: 237, 71, 42 HSB: 8,81, 92 HEX: ED472A

Klassiske kunstmalerfarver De valgte farver er fundet i den gamle guldaldermalers farvepalette, hvor farver som gul okker, cinnober og rød okker var obligatoriske. Farverne er tro mod Thomas Kluges barokke malerstil. Gul okker og cinnober er rene farver

100% 80% 50% 20%

RØD OKKER CMYK: 19, 79, 100, 7 RGB: 192, 84, 39 HSB: 16, 79, 75 HEX: D05427

100% 80% 50% 20%

6

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

de 3 klassiske farvetoner taget fra kunstmalerens værktøjskasse er der valgt SORT CMYK: 0, 0, 0, 100 RGB: 35, 31, 32 HSB: 344, 11, 13 HEX: 231F20

100% 80% 50% 20%

HVID CMYK: 0, 0, 0, 0 RGB: 255, 255, 255 HSB: 0, 0, 100 HEX: FFFFFF

100% 80% 50% 20%

uden beskygning, mens den røde okker er beskygget med 7% sort. Udover

100% 80% 50% 20%

en ren hvid og en ren sort. Den gule tone og de røde toner er farver, der symboliserer varme, kreativitet og strålekraft.


Stilart Stilart Stilarten der er valgt til den visuelle identitet er fundet i kunstmalerens eget renaissance og barok univers. Renaissancen dækker over en stilperiode, der havde sin storhedstid mellem 1540 - 1650. Ordet er fransk og betyder genfødsel - det henviser til genfødslen af antikkens kunst og arkitektur. Renæssancen opstod i Italien. Christian den 4. bragte stilen til Danmark. Barokken var en kunstnerisk stilperiode, der kom til Danmark omkring 1640 og blev her til omkring 1730. I Europa fra 1580-1720. Ordet barok stammer fra det portugisiske “barocco” og betyder “en stor uregelmæssig perle”. Barokken kendes især på den storslåede, selvsikre, kompakte og pralende stil.1 Stilen er kendetegnet ved sin store detaljerigdom, ornamenteringer og snirklede mønstre. Udtryksformen er sanselig, farverig, dramatisk, kontrastrig og effektfuld.

1 Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Stilperiode

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

7


Billedstil Fotostil I overensstemmelse med Thomas Kluges malerstil, skal alle billeder fremstå med dramatisk effekt. Fotos skal indeholde “clairobscur” (kontrasten mellem lys og skygge). Dette udarbejdes i form af lyseffekter på fotos eller som transparente penseloverlays i farver fra malerens farvepalette, der skaber en lignende effekt.

8

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje


Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

9


Brochurer AL KUNST ER ILLUSION Edit. Ti. Mandesuludem omnos vicae ne consula L. Mae, ublicap eciactu rbistis simunc rei civereto con tast opoent abem ore te, nostala ad Catidem conerfi rmachum inatrorterit cae pubissa auc

Malerierne Edit. Ti. Mandesuludem omnos vicae ne consula L. Mae, ublicap eciactu rbistis simunc rei civereto con tast opoent abem ore te, nostala ad Catidem conerfi rmachum inatrorterit cae pubissa auc ficae telibus auciis. Delaribus; horum in hoc, conscivit quam te capescente et es etiu que tuspio ubitas occhuius. Eni se patum, quam maximus, quam. Legitali fes aursum quodicios sultuamedius nonsulla patam sede iaetim publiquas cae ius, qua ver inatabe restam, stebeffrem aude faucio con rem ad inamAris bon sedit. coervivitam aucto castu quit.

Thomas K uge

UDSTILLING Al kunst er illusion

Udstilling med Thomas Kluge Edit. Ti. Mandesuludem omnos vicae ne consula L. Mae, ublicap eciactu rbistis simunc rei civereto con tast opoent abem ore te, nostala ad Catidem conerfi rmachum inatrorterit cae pubissa auc ficae telibus auciis. Delaribus; horum in hoc, conscivit quam te capescente et es etiu que tuspio ubitas occhuius. Eni se patum, quam maximus, quam. Legitali fes aursum quodicios sultuamedius nonsulla patam sede iaetim publiquas cae ius, qua ver inatabe restam, stebeffrem aude faucio con

Edit. Ti. Mandesuludem omnos vicae ne consula L. Mae, ublicap eciactu rbistis simunc rei civereto con tast opoent abem ore te, nostala ad Catidem conerfi rmachum inatrorterit cae pubissa auc ficae telibus auciis. Delaribus; horum in hoc, conscivit quam te capescente et es etiu que tuspio ubitas occhuius. Eni se patum, quam maximus, quam. Legitali fes aursum quodicios sultuamedius nonsulla patam sede iaetim publiquas cae ius, qua ver inatabe restam, stebeffrem aude faucio con rem ad inamAris bon sedit. coervivitam aucto

B5-folder Udstillingsbrochurer udarbejdes i vandretliggende B5-format. På for og bagside anvendes barokfonten Mutlu Ornamental 28 pt. Logotype placeres 6 mm fra højrekant og 37,6 mm fra bundkant. Øvrig tekst højrestilles og placeres 6 mm fra højrekant og 4,8 mm fra logotypens underkant.

10

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

Al kunst er illusion www.thomaskluge.dk


Bannere Udstillingsbanner (roll-up)

340 mm

sempel.

Underoverskrifter og brødtekst

Logotype placeres 200 mm fra venstre kant

1000 mm

Logotypen i hvid fontfarve scalleres og placeres i venstre side af banneret. Bannertekst skrives med store bogstaver også benævnt majuskler og versaler i fonten Arial regular 200 pt. i farven 80% sort. Teksten placeres i højre side 820 mm fra venstrekant og 1840 mm fra topkanten.

Thomas Kluge

grafiske elementer og tekst på banneret ses angivet på det første bannerek-

Thomas Kluge

Banner fremstilles i målene 85 cm x 200 cm. Nøjagtig placering af billeder,

140 mm

1840 mm

520 mm Tekst placeres 820 mm fra venstre kant

UDSTILLING

UDSTILLING

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

11


Plakater

Thomas Kluge Udstilling 21. november 2011 - 3.marts 2012 www.thomaskluge.dk

AL KUNST ER ILLUSION

You Tube

f

Clairobscure

ff

AL KUNST ER ILLUSION

ff

f

Plakater som indgår i markedsføringskampagnen “Al kunst er illusion” holdes i sort, hvid og gråtoner for at understrege begrebet Clairobscure. Der påføres logotype samt specialdesignede sociale ikoner.

You Tube

Generelt vil plakater være i 4 farver, når det passer ind i konceptet.

Thomas Kluge Udstilling 21. november 2011 - 3.marts 2012 www.thomaskluge.dk

Plakat 610 x 840 mm - A1 - A6

12

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje


Annoncer Helside 266 x 365 mm

Udstilling 21. november 2011 - 3.marts 2012 www.thomaskluge.dk

AL KUNST ER ILLUSION

Thomas Kluge

ff

You Tube

AL KUNST ER ILLUSION

f

f

You Tube

Tabloidformater

Thomas Kluge Udstilling 21. november 2011 - 3.marts 2012 www.thomaskluge.dk

Halvside 266 x 180 mm

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

13


Brevlinje C4 og C5 Konvolut med rude Thomas Kluge . Præstestræde 4 . 4220 Korsør

Thomas Kluges konvolutter har formaterne C4 og C5. Konvolutterne er fortrykt med Thomas Kluges logotype med supergrafisk effekt i 20% sort. Den supergrafiske effekt også kaldet det 5. element, består af en gruppe malerstænk. På bagsiden af konvolutternes flap er Thomas Kluges adresse fortrykt. C4 konvolutterne måler 229 x 324 mm. Målene på C5 er 229 x 162 mm.

324 mm

162 mm

C4 med rude

Thomas Kluge 229 mm

14

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

C5 med rude

Thomas Kluge 229 mm


Visitkort

Præstestræde 4

. 4220 Korsør . mobil 80 80 80 80 . www.thomaskluge.dk

Visitkortet er af transparent materiale med en udskæring af den supergrafiske effekt. Påført logotype og adresse i hvid fontfarve. Logotypen i 25,94 pt placeres 33,4 mm fra visitkortets højrekant og 18 mm fra bundkanten. I forlængelse af logotypen placeres den supergrafiske effekt 3 mm fra visitkortets bund og 1,5 mm fra højrekanten. Adresselinjen placeres

Thomas Kluge

3,5 mm fra visitkortes topkant og midstilles horisontalt.

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

15


Merchandise Reklameartikler Reklameartiklerne omfatter kunstposer, chokolade, paraplyer, tubeklemmer og usb-stick alle påført kunstmalerens logotype. Reklameartiklerne sælges i forbindelse med kunstnerens udstilinger, men kan også købes på muséer, i gallerier og i plakatforretninger.

16

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje


Webdesign Boksmodel Sitet er opbygget omkring en boksstrukturmodel med en header, to sidebarer, en midtstillet indholdsboks og en footer. I headeren ses en klikbar slidermenu. Slidermenuen som går igen på alle undersider består af 7 billedbeholdere med fotos. De 7 fotos er i tråd med designmanualen udarbejdet med lyseffekter og tranparente penselstrøg i den valgte farvepalette.

Baggrund Baggrunden består af et mørkt rum med en dramatisk lyseffekt, som skærer rummet diagonalt. I lyset anes nogle bobleeffekter.

Webfont: Farve gældende for brødtekst, overskrift og underoverskrifter er hvid: CMYK: 0, 0, 0, 0 Brødtekst:

Verdana 8 px

Overskrifter:

Verdana 18 px

Underoverskrifter: Verdana, 8 px bold

Thomas Kluge ApS - Grafisk linje

17


DESIGNMANUAL Thomas Kluge ApS - Grafisk linje Copyright Kirsten Lynge Trefeldt, MMD 2011

Designmanual  
Designmanual  

Designmanual - Thomas Kluge - Grafisk linje

Advertisement