Page 1

INTO THE FRAME

Јуни, 2013


Во рамката INTO THE FRAME „Во рамките“ е тема која не може да биде рамнодушно игнорирана.„Во рамките“ е тема која го оданочува сечие нејзино безусловно прифаќање. Без скршнување од таквата суровост, без искривување на вистинитоста со сиот свој релативитет, во рамките на уживањето и ужаснувањето при помислата, поривот и процесот на создавање уметност, врамени ги ставаме со полн предизвикувачки капацитет, едноставно – рамките! Оваа игра што многу опасно ја вклучува едноставноста како да е вперен прст во изразот, не на самите рамки, туку на нивната внатрешност определена и разрешена токму од нив – рамките, остава комплицирано изобилие на позиции од кои може да се биде набљудувач, играч, но и игра. Потребно е единствено едно. Тоа е сознанието дека секоја од изложените позиции припаѓа во рамките на тло на кое што се случува нешто. „Овде“ е внатре!Стефчо Стефанов


Ирена Којкова Пејовиќ irena@irenapejovic.com www.irenapejovic.com

Core 5 / Срж 5 / Соларна акватинта / 23cm x 30.7cm

Вангел Срнаков vangel.s@hotmail.com 070 320 679

Во рамката / Into the frame / Масло на панел / 100 cm x 70cm La linea ... and now what...? / 29cm x 37cm


Вангел Срнаков Иван Кал`чев

F blue / Стоп анимација / 1 мин.

Оливера Томиќ oliverceto@yahoo.com

Која е твојата рамка / Name your frame / девет гиф анимации


Ангел Миов www.angelmiov.com miovangel@yahoo.com

Во рамките... / Into the frames... / комбинирана техника / 100cm х 20см

Коста Кал`чев kkalcev@gmail.com

Degrasse / digital art / 50cm x 40cm


Мирјана Крстева Массетти krstev79@hotmail.com 071 251 633

XXXI / акрил, пастел на хартија / 50cm x 70cm

Габриела Стахурска Гошева www.artgabiart.com 070757010

1. Free 2. Framed / керамика / 50:40


Катерина Чугунска apple_lux@yahoo.com

Лик / Face / дрвени боици / 48cm x 24cm

Ице Капсаров icekapsarov@yahoo.com www.icekapsarov.com 078 222 097

Move it! / интерактивен видео арт


Гордана Хаџи-Николова hadzinikolova@yahoo.com www.hadzinikolova.mk 075 559206 070346514

Засрамена / Embarrassed / дрво / 150cm x 20cm x 16cm

Перо Кованцалиев perokovancaliev@gmail.com 078 313 266

Мртва природа / Still life / принт на платно / 60cm x 90 cm


Златица Илин zlatica_i@hotmail.com 070 789 098

Рок / гипс / 20cm x 20cm x 30cm

Тодор Попов todor.popov25@yahoo.com 078 631-754 034 211-369

Портрет II / Portret II / бакропис / 50cm x 70cm


Горан Јованов jovanov8@gmail.com www.goranjovanov.com 072 248 725

Звукот на природата / масло на платно / 45cm x 32cm

Душко Апостолов apostolovdusko@yahoo.com

Амбиентален музички сет

Мултимедиа центар Гевгелија како здружение на граѓани постои веќе шест години, и го сочинуваат десетина ликовни уметници. Тие се пред се пријатели кои заедно се надополнуваат во погледите на ликовната уметност, уметноста и уметничкото битисување. Секој еден од нив индивидуално носи некоја идеја, мисла, кој користејќи ги различните медиуми и техники на изразување создаваат дела кои ја отсликуваат внатрешноста и надворешноста на нивното постоење. Најчесто секој од нив работи индивидуално, но кон некои идеи тие имаат колективен пристап. А една од нив е и создавањето на оваа уметничко здружение. Изложувањето во еден простор во ист временски период на дела од автори кои работат во различни медиуми и техники а носат иста идеа и концепт, е мотивот кој го носи нивниот творечки дух за нивното активно учество иминативе години во овие групни проекти сплотени под едно име, на Мултимедиа центар Гевгелија. Во секој проект на Мултимедиа центар Гевгелија се вклучени нивни гости, пријатели уметници кои исто така ја користат уметиничката форма на изразување, така да и во овој проект тие се овде со нас и вас. Перо Кованцалиев


www.mmcg.mk multimediacentar.gevgelija@facebook.com design: Goran Jovanov print: Royal Art


Септември, 2012 www.mmcg.mk

Mmc 2013 intotheframe final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you