Page 1

SLOVENYA

sizi davet ediyor!

Genel Müdürü Zeljko Puljiç: “Türkiyeyi stratejik Pazar olarak seçtik” 7 - 10


Slovenya Cumhuriyeti Başkent: Ljubljana

Para birimi: EURO

Nüfus: 2 milyon

Üye: AB, NATO ve OECD 2

Yüzölçümü: 20.273 kilometre Sahil uzunluğu: 46 kilometre

Türkiye, Slovenya’nın öncelikli pazarlarından biri

T

ürkiye, Slovenya’nın öncelikli pazarlarından ve ticari ortaklarından biridir. Geçen yıl dış ticaret hacmi açısından diğer ortaklarla kıyaslandığında 22. sırada yer almaktadır. Slovenya dış ticaret hacminin beşte birini oluşturan Almanya’nın ilk sırada olması ile birlikte komşu ülkeler İtalya, Avusturya ve Hırvatistan sıralamanın üst basamaklarındadırlar. Türkiye ve Slovenya arasındaki ticari hacim ilk defa geçen yıl yarım milyar avro’nun üzerine çıkmıştır. Başka bir ifade ile iki ülke arasındaki ticari hacim 511 milyon avro’nun üzerine çıkmıştır. Bu rakam önceki yılla kıyaslandığında %6,5 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 yılının ilk yarısında Türkiye ve Slovenya ticaret hacmi %14,5 artış göstererek 306 milyon avro’ya yükselmiştir. Kamu acentesi SPIRIT, son yıllarda ihracatla birlikte ithalatın da artış gösterdiğini belirtmektedir. Bu durum ilerleyen yıllarda iki ülke şirketleri arasındaki ortak çalışmalar için tüketilmemiş olan sayısız fırsatların olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı Slovenya, kendi şirketlerinin küreselleştirme aktif planınında Türkiye’yi öncelikli pazarlar listesine yerleştirmiştir. Bu ise hâlihazır-

SLOVENYA

sizi davet ediyor!

Türkiye ve Slovenya arasında ticari hacim ilk defa geçen yıl yarım milyar avro’nun üzerine çıkmıştır.

Editör: Sabina Petrov

Ekim 2015

Teknik editör: Sandra Dolenc, Maşa Marolt

İlk sayfada: Zeljko Puljiç, Iskratel

Fotoğraf editörü: Sandi Baumkirher

Fotoğraf: Aleş Beno

Çeviri: PSD, d. o. o.

daki ortak çalışmaların büyümesine, yeni alanların belirlenmesine ve iki ülke arasındaki ortak çalışma biçimlerinin tanımlanmasına yönelik büyük etkinlikler olarak dikkat çekmektedir. Farklı alanlardaki ortak çalışma fırsatları özellikle inşaat, enerji, turizm, yenilenebilir enerji kaynakları, trafik ve lojistik, enformasyon ve iletişim teknolojisi, çevre koruma, ormancılık, tarım ve gıda sanayisi, tıbbi donanım sektörlerinde büyüme fırsatları sunduklarını kamu acentesi SPIRIT ifade etmektedir. 2011 yılında Slovenya ve Türkiye arasındaki gelişim ve ortak çalışma platformunu teşkil eden stratejik ortaklık bildirisi imzalanmış bulunmaktadır. Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın da vurguladığı gibi, en üst düzeydeki siyasi ikili ziyaretlere örnek olarak mart ayında güçlü bir girişimci heyetiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret Slovenya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinde özellikle de yatırım alanında ortak çalışmalar için sağlam bir zemin oluşturmuştur. Sabina Petrov

Proje yöneticisi: Miroslav Pejiç Telefon: +386 (1) 30 91 550 E-Mail: miroslav.pejic@finance.si

Yayıncı kuruluş: Časnik Finance, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenya

Reklam ve pazarlama: Telefon: +386 (1) 30 91 590 E-Mail: oglasi@finance.si

Yönetici ve baş editör: Peter Frankl

Slovenya sizi davet ediyor! 3


Ticari İşbirlikleri

Slovenya, Türkiye’yi öncelikli pazarlar arasına yerleştirmiş bulunmaktadır

T

ürkiye, Slovenya’nın önemli ticari ortaklarından biridir. Geçen yılın en önemli dış ticaret ortakları arasında 22. sırada yer almaktadır. İki ülke arasındaki ticari hacim ilk defa geçen yıl yarım milyar avro’nun üzerine çıkmıştır. SPIRIT Kamu Acentesi Küreselleşme Teşviki ve Doğrudan Yabancı Yatırım Sektörü Yöneticisi Matej Skoçir; “Son yıllarda ihracatla birlikte ithalatın da artış gösterdiğini belirtmektedir. Bu durum ilerleyen yıllarda iki ülkenin şirketleri arasındaki ortak çalışmalar için tüketilmemiş olan sayısız fırsatların olduğunu göstermektedir.” şekinde ifade etmektedir. Ayrıca Slovenya’nın hâlihazırdaki kendi milli şirketlerini, küreselleşme aktif planında Japonya ve ABD’den başka Türkiye’yi de öncelikli pazarlar listesine yerleştirdiğini de belirtmektedir. Matej Skoçir’in ifadesine göre bu durum, Slovenya’nın ortak çalışma konusunda işbirliğinin artmasına yönelik yeni alanlarla beraber iki ülke arasındaki ortak çalışma biçimlerinin de tanımlanmasına yönelik büyük ilgi gösterildiğini kanıtlamaktadır. Bunun yanında, farklı alanlardaki ortak çalışma fırsatları özellikle inşaat, enerji, turizm, yenilenebilir enerji kaynakları, trafik ve lojistik, enformasyon ve iletişim teknolojisi, çevre koruma, ormancılık, tarım ve gıda sanayisi, tıbbi donanım sektörlerinde büyüme fırsatları sunduklarını ifade etmektedir.

Türkiye ve Slovenya arasındaki stratejik ortaklık

Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ifadelerine göre, 2011 yılında Slovenya ve Türkiye arasında gelişim ve ortak çalışma platformunu kapsayan stratejik ortaklık bildirisi im4 Slovenya sizi davet ediyor!

zalanmış bulunmaktadır. En üst siyasi düzeyde ikili ziyaretlere örnek olarak bu yıl Mart ayında, güçlü bir girişimci heyetiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu Slovenya ve Türkiye arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle de yatırım alanında iki ülke arasındaki ticari hacmin büyümesi için sağlam bir zemin oluşturmaktadır.

Ticari hacım büyümektedir

Slovenya Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre bu yılın ilk yarısında Türkiye ve Slovenya arasındaki ticaret hacmi %14,5 artış göstererek 306 milyon avro’ya yükselmiştir. Türkiye ve Slovenya arasında ticari hacim ilk defa geçen yıl yarım milyar avro üzerine çıkmıştır. Başka bir ifade ile iki ülke arasında ki ticari hacim 511 milyon avronun üzerine çıkmıştır. Bu rakam önceki yılla kıyaslandığında %6,5 oranında bir artış olduğu görülmektedir. İstatistiki verilere göre Sloven şirketleri Türkiye’ye 203 milyon avroluk bir ihracat gerçekleştirirken Türkiye’den 308,5 milyon avroluk bir ithalat gerçekleştirilmiştir.

Hâlihazırdaki iş bağlantıları ve işler güçlendirilmektedir

Slovenya’nın Türkiye’ye ihracatı üç yıldır durağan seyrederken son zamanlarda gelişme olduğu kaydedilmektedir. Ürün yapısı değişmediğine göre hâlihazırdaki iş bağlantıları ve işlerin güçlendirilmesi söz konusudur. Slovenya Ticaret Odası Uluslararası Çalışma Merkezi Yöneticisi Matej Rogelj, Sloven girişimcilerin Türkiye’ye karşı ilgilerinin artığını ifade ederken aynı zamanda iki saat uçuş mesafesinde olan Türkiye’nin büyük ve gelecek vaat eden bir pazar

En üst siyasi düzeyde İkili ziyaretlerSlovenya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Borut Pahor’un davetiyle (sağda fotoğrafta), bu yıl Mart ayında Slovenya’ya, güçlü bir girişimci heyeti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ziyaret her iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için sağlam bir zemin oluşturmaktadır.


Jure Makovec

Türkiye’den Slovenya’ya geçen yıl ithalatı

Türkiye ve Slovenya ticari hacmi seyri

Payı(% ile)

Milyon EUR

Slovenya’dan Türkiye’ye geçen yıl ihracatı Payı(% ile) Elektrik makine ve donanımı

Araç parçaları ve donanımı Farmakoloji ürünleri

340

Sülfür, kireç ve çimento

280

Elektrik makineleri ve donanımı

220

Makine ve mekanik aletler Demir ve çelik ürünleri

Kaynak: İhracat penceresi

308,5

Kâğıt ve karton

İTHALAT

Biçme (dikme) ve boya esansı 202,9

160 100 2004

Makine ve mekanik aletler

İHRACAT 2014

Kaynak: SURS (Slovenya Cumhuriyeti İstatistik Kurumu)

Demir ve çelik Kauçuk ve lastik ürünleri

Kaynak: İhracat penceresi

17 ve 18 Kasım’da Türk ve Sloven iş adamları İstanbul’da… 17 ve 19 Kasım tarihleri arası Sloven iş adamları heyeti İstanbul’a bir ziyaret tertip edecektir. 18 Kasım Çarşamba günü Slovenya Cumhuriyeti Ticaret Odası ve Slovenya Kamu Acentesi SPİRİT ile Türkiye Dış İşleri Ekonomi Kurulu (DEİK) İstanbul’da her iki ülke girişimcilerini buluşturan bir iş görüşmesi gerçekleştireceklerdir. İş görüşmeleri esnasında (B2B) heyette bulunan Sloven şirketlerinin ilgileri

doğrultusunda, Türkiye’deki yerel partnerlerle gerçekleştirilecek doğrudan görüşmelere önem verilecektir. Slovenya Ticaret Odası Uluslararası Ticari Merkez Yöneticisi Matej Rogelj’in bildirdiğine göre; Türkiye’yi ziyaret edecek olan Sloven iş adamları heyetine metal, makine ve alet sanayii, enerji, lojistik ve Telekomünikasyon donatım, üretim ve mühendislik sektörlerini kapsayan 10 veya 15 şirket katılacaktır.

Türk ve Sloven iş adamları B2B görüşmelerden bir gün önce Elite World İstanbul (Taksim) Otel’de Slovenya Turistik Organizasyonu STA, Sloven SLOTUR Şirketi ve Türkiye Turistik Acenteler Birliği TURSAB’ın birlikte düzenledikleri Sloven-Türk turistik-yatırım iş forumu gerçekleştireceklerdir. Organizatörlerin değerlendirmelerine göre bu turistik – iş forumuna 10 Sloven şirketi ve 40 Türk turistik acentesi katılacaktır. Slovenya sizi davet ediyor! 5


olduğunu daha çok fark etmekte olduklarını belirtmektedir. Netice itibariyle Koper Limanı’nda Türkiye’yle bağlantılı yükleme işlerinin gittikçe arttığı görülmektedir. Türk Hava Yolları sayesinde İstanbul ve Ljubljana arasındaki uçuş frekansları da artmış bulunmaktadır. Ayrıca bu yılki trende göre ilerideki dönemlerde iki ülke arasındaki ticari hacmin büyümesinin beklenebileceğini ifade etmektedir.

Türkler Slovenya’yı tercih etmektedirler

Matej Rogelj’in vurguladığı gibi, Türkler tarafından tercih edilmemiz ve kendi piyasa profilimiz, kapasitemiz ve coğrafi konumumuz dikkat çekicidir. Açıklamalarına ilaveten “Slovenya’nın AB parçası olma konumuna ilaveten karşılıklı iyi niyet sınırını zorlayan, tercih edilmemizi korumak için vize uygulamalarında sergileyeceğimiz tavır çok önem arz etmektedir. Öncelikle vize uygulama perspektifi söz konusu olmakla birlikte, İstanbul’da çözülmemiş olan Slovenya Konsolosluğu vize verme sorunu, Ankara Slovenya Büyükelçiliği ve Macar Genel Konsolosluğu vasıtasıyla zaman alan düzenleme birçok Türk iş adamını Slovenya’ya gelme konusunda tedirgin etmekle beraber olumsuz etkilemektedir. Çoğu zaman bu tür uygulamaların saygısızlıktan öte onur kırıcı olduğu duyumları gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mart ayında Slovenya’ya ziyaret gerçekleştirdiğinde bu hususu açık ve net olarak ifade ettiğini” belirtmektedir.

Yatırım sektöründeki ortak çalışmalar hala beklenilen düzeyin altında

Yatırım sektöründe iki ülke arasındaki ortak çalışmalar hala beklenilen düzeyin altında bulunmaktadır. Slovenya Merkez Bankası verilerine göre Slovenya’daki Türklere ait 2013 yılına kadar olan kümülatif değer 1,7 milyon avro iken, bir önceki yılda ise 5,8 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. Buna mukabil Slovenya şirketlerin Türkiye’deki kümülatif yatırım değeri geçen yıl 12 milyon avroyken, 2012 yılın sonlarında ise 6,9 milyon avroydu. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ortak çalışama fırsatlarını sıralarken özellikle enerji ve inşaat sektöründe (bilhassa projelendirmelerde), tıbbi donanım, çevre koruma teknolojileri ve donatım, enformasyon ve iletişim teknolojisi, e-idaresi, tarım ve gıda sanayisinde, taşımacılık ve lojistik sektörünü bildirmektedirler. Akabinde, Türk ortaklarımızı Sloven özelleştirme projelerinde ve turizm alanında olduğu gibi diğer Sloven yatırım projelerinde yer almaları için davet etmekteyiz. Manja Puşnik, Sabina Petrov 6 Slovenya sizi davet ediyor!

TÜRKİYE’DEKİ FAYDALI ADRESLER Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği İgor Jukiç, Büyükelçi van@gov.si www.ankara.embassy.si

Slovenya Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre bu yılın ilk yarısında Türkiye ve Slovenya arasındaki ticaret hacmi %14,5 artış göstererek 306 milyon avro’ya yükselmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Slovenya Büyükelçiliği Serra Kaleli, Büyükelçi embassy.ljubljana@mfa.gov.tr www.ljubljana.be.mfa.gov.tr Slovenya Cumhuriyeti İstanbul Genel Konsolosluğu Andrej Ferçej, Ticari Ateşe andrej.fercej@gov.si Mustafa Başar Arıoğlu, Fahri Genel Konsolos basar@ym.com.tr Slovenya Cumhuriyeti İzmir Konsolosluğu Mehmet Mazhar İzmiroğlu Fahri Konsolos mmizmiroglu@yahoo.com Slovenya Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu Sedat Peker, Fahri Konsolos sedatpeker@ozeczadeposu.com.tr Slovenya Cumhuriyeti Gaziantep Konsolosluğu Mizyal Karabiber Nacaroğlu, Fahri Konsolos mizyal@hotmail.com Slovenya Cumhuriyeti İskenderun Konsolosluğu Fatih Tosyalı, Fahri Konsolos kubra.kurt@toscelik.com.tr Slovenya Cumhuriyeti Melikgazi Konsolosluğu Harun Hasyüncü, Fahri Konsolos harun@izober.org Slovenya Cumhuriyeti Arsin-Trabzon Konsolosluğu Ahmet Ercan Erdoğdu, Fahri Konsolos ahmet@istanbulkagitsan.com Slovenya Cumhuriyeti Erzurum Konsolosluğu Mehmet Seyhan Muratoğlu, Fahri Konsolos orcapoma@hotmail.com Slovenya Cumhuriyeti Kırşehir Konsolosluğu Ali Necat Başman, Fahri Konsolos slovenia.kirsehir@gmail.com Slovenya iş dünyası bilgileri www.spiritslovenia.si Slovenya turizm organizasyonu www.slovenia.info


Slovenya Telekomünikasyon Üreticisi Iskratel’in Genel Müdürü Zeljko Puljiç ile RÖPORTAJ

Iskratel Türkiye’yi yeni stratejik pazar olarak seçmiştir

T

ürkiye pazarı, Slovenya Telekomünikasyon üreticisi Iskratel için, özellikle büyük ve yakın olmasından dolayı dikkat çekicidir. ‘’85 milyon nüfusa sahip Türkiye, Avrupa’da altıncı dünyada ise 17.nci büyük ekonomiye sahip bir ülkedir. 2013-2023 kalkınma programlarında, dünyadaki ilk 10 büyük ekonomiden biri olmayı hedeflemişlerdir. Altyapıya yılda 30 milyar yatırım yaparken, yapılan yatırımların %30’u Iskratel’de rekabet edecek güçtedir. Bizim orta stratejik hedefimiz yılda 15 veya 20 milyon avro kazanmaktır.’’ şeklinde Iskratel Genel

Jure Makovec

Iskratel İletişim Ekipmanı Üretim Genel Müdürü Zeljko Puljiç, ‘’İstanbul Boğazı altındaki yeni Avrasya tüneline iletişim ekipmanı tedarik edeceğiz. Bu, Sloven bilgi birikiminin büyük bir başarısıdır.’’ şeklinde ifade etmektedir.

Müdürü Zeljko Puljiç tarafından ifade edilmektedir. Üstelik Slovenya ve Türkiye arasında harika bir lojistik bağlantısı bulunmaktadır; Ljubljana ve İstanbul arasında düzenli günlük uçak bağlantısı mevcuttur. Toplamda 900 kişiden fazla istihdam sayısı olan Iskratel Grubu, cari yılında 110,4 milyon avro gelir elde ederken bu gelirin %90’ı yabancı piyasalarda gerçekleştirilmiştir. Onların temel piyasaları Rusya’dır. Ürettikleri telekomünikasyon ekipmanlarının %40’nı ihraç ederken Kazakistan ve Hazar Denizi ülkelerinde Slovenya sizi davet ediyor! 7


Jure Makovec

de aktif rol almaktadırlar. Slovenya tarafından yeni stratejik ülke sınıflandırılması yapıldıktan sonra Türkiye’de 2013’te yoğun iş fırsatları kovalamaya başlamış bulunmaktadırlar. Iskratel in Türkiye’de referanslı projelerinden biri de Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak ve 2016’ya kadar tamamlanması planlanmış olan ‘İstanbul Boğazı altındaki tünele komünikasyon ekipmanı tedarik etmek’tir. Bu, Slovenya bilgi birikiminin harika bir başarısıdır.’’ şeklinde Iskratel’i 2012 yılından beri yöneten Zeljko Puljiç tarafından ifade edilmektedir.

Sayın Puljiç, şimdiye kadar Türkiye piyasasında hangi işleri almayı başardınız? Türkiye gibi büyük bir ülkede, yerel piyasanın içinde olmadan iş yapmanız mümkün değil. Bundan dolayı geçen yıl Türkiye’de şube açtık ve akabinde işlerin gelişmesiyle yerel uzmanları istihdam edeceğiz. İlerideki işlerimizi özellikle Türk partnerlerimizle bağlantılı genişleteceğiz. Bizim ilk büyük işlerimizden biri Türkiye’nin en büyük ikinci operatörü olan Turkcell’leydi. Onların premium kullanıcılarına mobil geniş bant bağ hizmetleri için optik modem tedarik etmiştik. Aynı şekilde Türkiye’nin güneyinde olan Adana tren istasyonunda dispeçer 8 Slovenya sizi davet ediyor!

Iskratel Genel Müdürü Zeljko Puljiç, “Bizim Türkiye’de ilk aldığımız iş, ikinci en büyük operatör Turkcell için optik modemlerin tedarikiydi.” şeklinde ifade etmektedir.

terminalini başarılı bir şekilde monte ettik. Konya şehrinde yedi tramvay istasyonunu ekipmanla donattığımız işi de başarılı işlerden biri olarak görmekteyiz. Karabük – Zonguldak tren yolunda bulunan 25 tren istasyonunun da yolcu bilgilendirme projesini de tamamlayacağız.

Günümüzde Iskratel’in Türkiye’deki iş hacmi ne kadardır?

Bu yılın sonuna kadar Türkiye’de yaklaşık 2 milyon avro gelir elde etme imkanımız vardır. Birçok ihale prosedürü devam etmektedir ve söz konusu projeler 2016 yılında gerçekleştirilecektir. Şimdi İstanbul Boğazı altındaki Avrasya tüneli için ekipman tedarik etmeye başlayacağız. Bu işin alınması Sloven bilgi birikimi için harika bir başarıdır ve bu iş çok cazip ve önemli bir altyapı kısmındadır. Partnerle beraber söz konusu projede Iskratel’e düşen iş kısmı 15 ve 20 milyon avro olabilir. Ana Yüklenici Yapı Merkezi’nden komünikasyon kısmı, otomasyon kısmı ve kablo tedariki ve montajı için teklif aldık.

Teknolojideki değişimlerin gelişimi, örneğin internet telefonculuğuna geçiş sizin işinizi nasıl etkiliyor?

Telekomünikasyon ekipmanı veya info-komü-


nikasyon enfrastrüktürü hala bizim en önemli sütunumuzdur, elektrik enerjisinin engelsiz tedarik edilmesi sistemini sağlamak doğrultusunda akıllı transport sistemlerine, demir yollarına ve kara yollarına, enerji sektörüne açılmaktayız. Petrol ve gaz transferi altyapı projelerine de girmekteyiz. Kamu güvenlik sektörüne, yolcu ve nüfus bilgilendirme sistemine yönelmekteyiz. Kazalar durumunda çağrıların otomatik olarak çağrı merkezlerine bilgilendirme e-Call projesi üzerine de çalışmaktayız. Aynı zamanda akılı yerler, akıllı ağlar ve diğer benzer sektörlere çözüm sunmaya yönelmekteyiz. Telekom için geliştirdiğimiz farklı sektörler için info-komunikasyon çözümlerini tedarik etmekteyiz. Bu tür örneklerden bazıları, petrol alanları için dispeçer merkezleri, gaz istasyonu ve tren garlarıdır.

Demiryolları projelerinde sizin iş payınız nedir - donanım mı yoksa yazılım çözümleri midir?

Zeljko Puljiç: Bu yıl ilkbaharda tamamladığımız Konya’nın yedi tramvay istasyonu donanım projesini bir başarı olarak görmekteyiz. Karabük-Zonguldak istikametindeki 25 tren istasyonu, yolcu bilgilendirme donanım projesini tamamlamaktayız.

İkisi de - aslında buna da gereken tüm hizmetleri eklemekteyiz. Kısaca, demir yollarında telefonlara ve teknolojik bağlantılara ihtiyaçları vardır. Trenlerin tam ne zaman geldiklerini, raylardaki otomasyon kısmını ne zaman açması gerekiyor bilinmesi gerekmektedir ve bunların tümü güvenlik-sinyal cihazlarına bağlı olmalıdır. Bizler tüm iş ve teknoloji komünikasyonunu ayarlayarak tüm işlemlerin sorunsuz çalışması için bağlantı sağlamalıyız. Donanım ekipmanı Kranj’da üretilirken, yazılımın büyük bir kısmı da burada oluşmaktadır. Slovenya’nın Maribor şehrinde Ar-ge Merkezimiz bulunurken, yurtdışında ise Makedonya Üsküp’te ve Rus Federasyonu’nda Ekaterinburg’ta bulunmaktadır.

Zamanında Iskratel’in temel işi telefon santralıydı. Şimdi nedir?

Evet, 20 yıl önce telekomünikasyon dünyası farklıydı. Telefon bağlantısı için 1.500 Amerikan doları ödemek zorundaydınız, şimdi ise telefon santralinin bağlanması için 30 avrodan bile az bir meblağ ödüyorsunuz. Hâlihazırda telekom

için ekipman ve çözüm geliştiriyoruz, Lumia 3000 buna örnek olarak verilebilir. Optik ve bakır teknolojilerine ulaşım söz konusudur. İkinci segman ise şimdi soft-switch adıyla adlandırılan telefon santralleridir. Üçüncü element ise dispeçer merkezleri gibi olan aplikasyon ve terminal ekipmanlarıdır. Bizim portföyümüzde bunlar kraliyet mücevherleri gibidir. Tren garları ve tramvaylar için entegre edilmiş display çözümleri geliştirdik. Slovenya GSM-R mobil demiryolları ağı projesi üzerine çalışmaktayız. Yakında GSM-R üzerine Türkiye’de ve diğer hedef ülkelerde de ihaleler yapılmasını bekliyoruz. Slovenya’da GSM-R projesinde, konsorsiyumdaki baş partner olarak tüm info-komünikasyon ekipmanlarını tedarik edip kendi dispeçer ekipmanlarımızı Kapsch Carrier. Coma ekipmanıyla entegre ediyoruz. Dünyada birçok ülke GSM-R demiryolları komünikasyon sistemlerini kurmuş değildir, dolayısıyla hedef ülkelerimizde yapılacak olan GSM-R ihalelerine katılmak istiyoruz.

Bu yıl ilkbaharda Telekom Slovenia ile birlikte, kaza durumunda çağrıları çağrı merkezlerine iletme için e-Call Avrupa ihalesine katıldınız. Söz konusu sistemler otomobillere ne zaman takılacaktır?

2016 yılın sonlarına doğru, herhalde, Avrupa Birliği Direktifi komünikasyon arabirimi için 2017 yılında ticarileşme tertipleyecektir. Bu projede, donanımda olduğu gibi yazılımda da komünikasyon bölümünde çalışıyoruz. Aynı zamanda komünikasyon merkezlerindeki aplikasyon üzerinde çalışmaktayız.

Bu segman çözümü Iskratel için ne kadar önemlidir?

Bundan dolayı iş vertikalini açmış bulunmaktayız. Telekomünikasyon sütunundan başka enerji, transport ve kamu güvenliği bölümüz de bulunmaktadır. E-Call ise kamu güvenliği içerisindeki aplikasyonlardan biridir. Kamu güvenlik sistemleriyle sistematik olarak geçen yıldan beri uğraşmakta-

CABLEX Tansel Elektrik A.Ş.. Türkiye’deki tesislerimiz; kablo grubu, silikon kablo, profil ve ilgili parçaların üretiminde uzmanlaşarak hem Türk hem de ihracatçı müşterilere destek vermektedir. Kapalı alan: 4.700 m2 + 6.000 m2 Toplam çalışan sayısı: 500 civarı Tansel Elektrik, 1973 yılında elektrik çözümleri ve bina elektriklendirme ve bölgesel elektrik dağıtımı sunan bir yüklenici firma olarak kurulmuştur. 1984 yılında beyaz eşya sektörü için kablo grubu üretimine başlayan firma, 1991 yılında da silikon tel ve kablo, silikon profil, silikon makaron ve silikon fırın contaları üretmeye başlamıştır. Kasım 2006’da Cablex Grup bünyesine katılan Tansel Elektrik, modernizasyon ve otomasyon konusunda büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Türkiye’de Bolu ve Saray’da tesisleri bulunan Tansel Elektrik, toplam 11.000 m2 üretim alanına sahiptir. Tansel Elektrik, Türkiye ve Avrupa’da sektörün lider firmalarına ürün sağlamaktadır.

Cablex d.o.o. Cesta Ste Marie Aux Mines 9 SI-4290 Tržič, Slovenya www.cablex.si


%60’ını Çin’den alıp kalan kaliteli kısmını ise bizden almaları anlamına gelmektedir.

yız. Şimdi bununla yılda yaklaşık 5 milyon avro gelir elde etmekteyiz. On beş yıl sonra ise tüm yeni sütunundan beklentimiz 25’ten 30 milyona kadar getiri olmasıdır. Telekomünikasyon sütunu ise 60-70 milyon arasında kalacaktır.

Sizin asıl rakipleriniz kim, Çin mi yoksa Avrupa üreticileri mi?

Geçen yıl Iskratel işlerinden 110 milyon avro ve altı milyon avro net kar elde etmiştir. Bu yıldan beklentileriniz nelerdir?

Yerli Slovenya Telekom işlerine ne kadar bağlısınız?

Bizim için yıllık gelirlerimizin yaklaşık %5 veya 6 kadarını teşkil etmektedir.

Sloven milli operatörününün açtığı e-otoban parası ödeme ihalesine katılacak mısınız?

Hazırlanıyoruz ve şu anda birçok ortakla anlaşarak konsorsiyum kurma aşamasındayız. Eş zamanlı olarak her iki teknolojiyi de hazırlamaktayız. Uydu teknolojisi uzun yolda masrafların optimize edilmesi anlamına gelir çünkü ondan sonra otoban parası otomatik ödeme sistemin genişlenmesi mümkün olacaktır.

Iskratel Türk partnerlerine neler sunabilir?

Kültürlerine bağlı olarak bu ülkelerde sözün önemi çok büyüktür. Sözleşme, sadece üzerine anlaştıkları hususların daha kolay anlaşılması için yapılır. Yapı Merkezi partnerimizle diğer piyasalara da girmek istiyoruz. Örneğin, Etiyopya’da ortak bir proje üzerine görüşmeler yapılmaktadır. Türkiye bölgede ve Hazar denizi ülkelerine girilmesi için bir temel olabilir. İran’da iş yapan Türk inşaat-mühendislik partnerimizle birlikte İran’a girişimciliklerimizle ilgili imkânları araştırmaktayız. Bu tür yatırımların ekseriyeti inşaat-mühendislik sekmenindedir.

Çin rekabetiyle nasıl mücadele ediyorsunuz?

Bizim için en önemlisi birkaç yerel partner araştırıp bulmaktır. Tam, kaliteli ve iyi projeler sunmak zorundayız. Rusya’daki müşterilerimiz için önemli olan unsur Rus üretici statüsü olmasıdır. Türkiye, Türkmenistan veya İran gibi piyasalar için ise Avrupa Birliği’nde kendi Ar-Ge ve üretiminin olması önemlidir. Çinli üreticilerin fiyatları gerçekten düşük ama ilerideki bakımı çok pahalı olmaktadır. Önemli müşterilerimizin çoğu dual-vendor stratejisini tercih etmektedirler. Bu da, donanımın 10 Slovenya sizi davet ediyor!

Jure Makovec

Rusya ve Merkez Asya piyasalarındaki döviz kurlarına bakıldığında beklentimiz 105 milyon avro kazançtır. Rusya’da, döviz rizikolarını sigortalamalarından dolayı ekstra masraflarımız oluyor. Her şeye rağmen beklentimiz 4 veya 5 milyon avro kazançtır.

Türkiye’de, altyapı projelerine her yıl 30 milyar avro yatırım yapılmaktadır. Şirket Genel müdürü Zeljko Puljiç’in düşüncesine göre Iskratel, söz konusu yatırımların %30’unda rekabet edecek güçtedir.

Genelde Çinli rakiplerdir, bizim sekmenimizde onlardan başka büyük rakip bulunmamaktadır. Örneğin, Almanya’daki asıl telekomünikasyon oyuncusu şu anda Huawei’dir. Biz ise uzman oyuncu gibi büyükler arasında slalom yaparak kendi piyasa kısmımızı kapmaya çalışıyoruz.

Türk-Sloven İş Komisyonu başkanısınız. Bu komisyonda kimler daha aktif?

Slovenya hükümeti, Türkiye’yi Slovenya için stratejik piyasa olarak tanımlamıştır. Bu yılın Nisan ayında Slovenya’ya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bundan dolayı Türk-Sloven İş Komisyonu’nu canlandırma kararı aldık. Türkiye bizim için stratejik piyasalardan biridir. Haziran ayının başında İcra Komisyonu kurduk, Ağustos’ta ise ilk toplantıyı gerçekleştirdik ve şu anda ilgilenen 25 şirketi bağlamaktayız. Beklentimiz bu sayının daha da artmasıdır çünkü Türkiye, koordineli bir şekilde işbirliği yapmak isteyen Sloven gıda şirketleri, taşımacılık ve lojistik, mühendislik ve teknoloji şirketleri için de fırsattır. İkili ilişkilerimizi, partnerimiz olan Türkiye İş Adamları Topluluğu DEİK vasıtasıyla da güçlendirmekteyiz. Çok aktif olup doğrudan Türkiye Başbakanlığı çatısı altında faaliyet göstermektedirler. Türkiye tarafındaki en ünlü iş adamları DEİK üyeleridir. Şimdi ilişkilerimizi güçlendirip Sloven şirketlerinin Türkiye’de başarılı olmaları için gayret sarf ediyoruz. Slovenya Ticaret Odası Çatısı altında faaliyet göstermekteyiz, tahminen Ekim ayında tekrar bir araya geleceğiz. Bu yıl Kasım ayında güçlü bir iş adamları heyetiyle Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirilecektir.

Slovenya’nın Türkiye’yi üç ana stratejik pazar olarak sınıflandırması Iskratel için ne anlam taşımaktadır?

Dış İşleri Bakanı Karl Erjavec’in Ekonomi diplomasi heyetinin stratejik piyasalarımızda harika bir faaliyet göstermekte olduğu düşüncesindeyim. Girişimciler olarak bizler, İstanbul’da bir an önce, vize işlerinde kolaylık getirecek Genel Konsolosluğun açılmasını bekliyoruz. Elde ettiğim bilgilere göre Dış İşleri Bakanlığı’nın öncelikli görevlerinden biridir. Hükümet ve Dış İşleri Bakanlığı’nın teşvikiyle, önceden tereddüt eden şirketlerin bu piyasalara girmelerini cesaretlendirecektir. Diplomasimiz Türkmenistan ve Kazakistan’da da hayli aktifler, tahminimce, İran’a giriş yollarının açılmasında da aktif olacaklar. Nataşa Korazija


Sağlık ve dinlenme için Slovenya’ya

Çoğunlukla şifa hizmetleri sunan Slovenya, doğal kaplıcalarıyla zengindir

K

endine özgün nitelikleri ve sağlık etkileriyle bilinen kaplıcalar, ülke boyunca uzanan termal ve mineralli sularıyla, sağlık problemlerinin giderilmesinde, koruyucu hekimlikle beraber sadece rahatlama değil rekreasyon ve serbest vaktinizi kaliteli geçirmeniz için farklı imkanlar sunmaktadır. Slovenya Doğal Kaplıcalar Genel Müdürü İztok Altbauer’in açıklamalarına göre, toplamda 20 bin metrekarelik bir alana sahip olan Slovenya’nın devlet tarafından tescil edilmiş 14 kaplıcası bulunmaktadır. Bu kaplıcalarda tescil edilmiş doğal şifalı madde içeren mineralli sularla beraber, belirli hastalıklar için uzman doktorlar ve terapistler, diğer tıbbi elemanlar da yer almaktadır. Hastalar için uygun rehabilitasyon ve konaklama yerleri mevcut olup, gerektiğinde sınırlı harekete sahip kişiler ve kalp damar rahatsızlıkları olan hastalar için 24 saatlik nöbet uygulaması bulunmaktadır. Altbauerin ifadelerine göre Sloven kaplıcaları, Türklerin, dikkat edilmesi gereken hassas misafirlik özellikleri ile yüksek alım

Press

gücüne sahip olduklarının farkındadırlar. Kendi otelleriyle Türkiye, Akdeniz sahilinde tam bir turistik güç olduğuna göre hassasiyet gerektiren yüksek kaliteli oteller ve hizmetler Türklerin kendi temel özellikleridir. Şüphesiz ki bu durumda, bizim dokunulmamış doğamızla sunduğumuz çeşitli imkânlar ve doğrudan doğruya kaplıcalarımızın fırsatlarını görmekteyiz’’. Sloven Doğal Kaplıcalar Topluluğu kaynaklarına göre geçen yıl içinde Termana Laško, Life Class Hotel & Spa Portorož ve Terme Ptuj’a(Ptuy Kaplıcaları) en fazla ziyaretçinin Türkiye’den gelenlerden oluşturduğu tespit edilmiştir.

Şifalı mineralli termal sular

Yüzyıllardır geleneksel şifaya sahip olan bu mineralli sular bazı hastalıklara, bedensel engellere iyi gelmesi ile bilinmektedir. Terapi ve koruyucu uygulamalar – şifalı su içme kürleri, mineral ve termal banyolar, fanga çamur terapileri, salamura terapisi, karbondioksit banyoları, bitkisel terapileri ve diğer farklı Slovenya sizi davet ediyor! 11


yöntemlerle beraber gerçekleştirilmektedir. Kaplıcalarda aynı zamanda fizik tedavi rehabilitasyon için bilinen yöntemlerle beraber, diğer terapi biçimleri de uygulanmaktadır. Söz konusu uygulamalarda çoğunluğu kendi tecrübe ve pratiklerine dayalı ve şifalı maddelerin faydalı etkileri üzerine araştırılmış deneysel araştırma sonuçlarına dayanarak gerçekleştirmektedirler. Hangi kaplıcanın hangi rahatsızlığa iyi geldiğini tabeladan görebilirsiniz.

Dâhiliye hastalıklarına etkili olan mineralli sular

Dâhiliye hastalıklarına faydası ispatlanan iki mineral suyunu belirtmemiz gerekmektedir. Bunlar; Rogaşka’dan Donat Mg ve Radenci’den olan şifalı kaynak suyudur. Donat Mg suyu sindirim organlarına iyi gelirken fazla kiloların verilmesini kolaylaştırmasıyla birlikte, mide asidinin aşırı salgılanmasının önlenmesine de yardımcı olmaktadır. İkinci şifalı su ise Radenci’den olup kalp-damar hastalıkları, böbrek-idrar yolları rahatsızlıkları, tiroit ve şeker hastalıklarının tedavilerinde yardımcı olmaktadır.

Doğal kaplıcaları oluşturan birimlerden birisi de, sadece sertifikalı uzmanlar tarafından hizmet verilen şifa merkezleridir (wellness).

Popüler şehir gezileri

Slovenya Turizm Organizasyonu temsilcilerinden Livija Kovaç Konstatinoviç, “Türk turistler arasında - kısa şehir turları yaygındır, aktif tatilleri ve şifa merkezlerini çok severler.” şeklinde belirtmektedir. Sloven kaplıcaları Türk toplumu arasında nispeten tanınmış değildir. Geçen yıl Türkiye’den gelen konuklar sadece 1500 geceleme gerçekleştirmiştir. Çoğunlukla bireysel olan bu konaklama aileler ve çiftlerce de tercih edilmiştir. Stela Mihajloviç 12 Slovenya sizi davet ediyor!

İztok Altbauer, Slovenya Doğal Kaplıcalar Genel Müdürü: Sloven doğal kaplıcalarımızdaki mevcut farklı içerikli imkânlarımız, elimizde olan kullanabileceğimiz kozlardır.

Press

Doğal kaplıcaları oluşturan birimlerin temel esaslarından biri de, sadece sertifikalı uzmanlar tarafından hizmet verilen şifa merkezleridir (wellness). Sauna, wirpool’ler ve farklı banyolar ve masajlar – elle klasik, refleksoloji ayak masajı, lenf drenajı, bazı yerlerde shiatsu, reiki, ayuvredo, sawade, watsu ve diğer çeşitli masajlar da uygulanmaktadır. Tıbbi wellness, normal kaplıca imkânları ile klasik tedavi hizmetlerini birleştirmektedir. Burası ilk önce modern tıp yöntemleriyle muayeneden sonra, sağlığın daha fazla korunması ve güçlendirilmesine yönelik hazırlanmış bir bölümdür. Beslenme ve güzellik merkezlerinde bunlardan başka kozmetik masaj, pedikür ve diğer hizmetler de sunulmaktadır.

Aleş Beno

Şifa Merkezlerinde (wellness) sertifikalı uzmanlar

Radenci’de bulunan şifalı su kalp-damar hastalıkları, böbrek-idrar yolları, tiroit, sindirim ve şeker hastalıklarının tedavilerinde yardımcı olmaktadır.


Zreçe Kaplıcası

Topolşcica Kaplıcası

Şmarjeşke Toplice Kaplıcası

Talaso Strunjan

Rogaşka Kaplıcası

Radenci Kaplıcası

Ptuj Kaplıcası

Olimlje Kaplıcası

3000 Kaplıcası

Lendava Kaplıcası

Laşko Kaplıcası

Dolenjske Toplice Kaplıcası

Dobrna Kaplıcası

Çatez kaplıcası

Farklı hastalık indikasyonlarına uygun programların bulunabileceği yerler

Kalp ve damar hastalıkları Romatizma hastalıkları Lokomotor sistem rahatsızlıkları Sindirim hastalıkları Metabolizma bozuklukları Jinekolojik rahatsızlıklar Böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları Nöroloji hastalıkları Cilt hastalıkları

Dean Dubokoviç

Sinir hastalıkları Solunum yolu hastalıkları Ağız ve diş hastalıkları Göz hastalıkları Kaynak: Slovenya Doğal Kaplıca Birliği

Press

Slovenya’nın tüm tescilli kaplıcaları, romatizma hastalıklarının ve lokomotor organ rahatsızlıklarının uygun bir biçimde tedavisi için geliştirilmişlerdir.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖLÇÜ ALETLERİ ALANINDA AVRUPA’NIN LİDER ÜRETİCİSİ

TOVARNA MERIL KOVINE, d.d. Pameče 153, 2380 Slovenj Gradec, Slovenya Tel.: 02 88 46 300 Tel.: 02 88 46 314 E-posta: info@tm-kovine.si www.tm-kovine.si

• • • • • • • • • • • •

SU TERAZİLERİ ALÜMİNYUM MEKANİK MASTARLAR VE PROFİLLERİ AYARLI GÖNYELER METAL CETVELLER UZUNLUK ÖLÇÜMLERİ LAZER PROGRAMI AĞAÇ KUMPASLARI ŞAKUL İŞARETLEME ARAÇLARI REKLAM ÜRÜNLERİ TESVİYE AMAÇLI EL ALETLERİ DİĞER ÖLÇÜ ALETLERİ

KALİTELİ ÖLÇÜ ALETLERİYLE YAŞAMINIZA YÖN VERİN


Düşün > Tasarla > Projelendir > Yap > Keyfini Çıkar

HOJA, d.d., Škofljica, Slovenia www.hoja.si E-mail: info@hoja.si

14 Slovenya sizi davet ediyor!


AHŞAP KONSTRUKSİYONLAR – her amaç için tek bir çözüm Modern cevaplar, en iyi tercihiniz

Ahşap (glulam) yapıların kullanımı spor tesisleri, binicilikte kullanılan ahırlar, yüzme havuzları, endüstriyel binalar, depolar, otoparklar ve diğer amaçlar doğrultusunda uygundur. Bu tür yapılar, ılıman bir ortam sağlayacak taze hava akışını temin amacıyla, sıcak havalarda açılabilecek pencereler, kapılar ve sürgülü duvar sistemleriyle sunulabilir. Glulam kemer sistemleri yapı içinde daha iyi ses geçirmezliği ve ısı yalıtımı sağlamak için, örneğin, şişme bir hava kubbesi ya da tavan veya duvar panelleri gibi diğer türden çatı malzemeleri ile, çatının koruyucu bir membranla kaplanmasını sağlar.

Her boyuttaki glulam yapıların tasarım ve inşasında AB standartlarının tüm gereksinimlerini karşılayan tek Sloven üretici firmasıyız.

GLULAM KONSTRUKSİYONLAR Glulam konstruksiyonların avantajları: • daha hızlı ve daha doğru montaj • çeşitli şekil, eğim ve boyut varyasyonları • ahşap esaslı malzeme kullanmann getirdiği çevresel faydalar • ekoloji-dostu: ahşap bileşenler kullanılarak CO2 emisyonları azaltılır • güçlü ve hafif konstruksiyonlar • yangına karşı son derece dayanıklılık • konstruksiyon esnekliği sayesinde rüzgar, kar ve depreme dayanıklılık • konstruksiyonlar sökülüp başka bir yere yeniden monte edilebilir • ahşabın getirdiği dayanıklılık • ahşap geri dönüşümlü ve yeniden kazanılabilen yenilenebilir bir yapı malzemesidir

GLULAM

Yapı malzemeleri dekatloncucusu Neden glulam?

1. glulam karbon emisyonlarını azaltır 2. glulam yangın durumlarında yapısal bütünlüğünü korur 3. düşük ağırlıklı konstruksiyonla yüksek yük kapasitesi 4. ahşap doğal olarak güzel ve estetik anlamda hoş bir malzemedir 5. agresif maddelere mükemmel direnç 6. kavisli formların çeşitlendirilme olasılığı yenilikçi konseptler ve çözümler sunar 7. artırılacak açıklık uzunluklarında pratiktir 8. montaj esnasında yüksek teknik doğruluk sunar 9. tasarımda mükemmellik 10. yüksek dereceli boyutsal ve yapısal stabilite Slovenya sizi davet ediyor! 15


SPOR TESİSLERİ

Belirli antreman koşulları gerektiren birçok kapalı alan spor disiplini türü vardır. Bunların tümü glulam konstruksiyonlar sayesinde gerçekleştirilebilir.

KAPALI ALANA doğayı taşımak!

Ahşap yaşayan bir malzemedir. Nefes alır. Hareket eder. Yaşar.

ANTREMAN ALANININ SPORCULARLA BİRLİKTE NEFES ALDIĞI YER

HOJA: sporda mükemmelliği desteklemekte ve daha iyi bir yaşam kalitesine katkıda bulunmaktayız Spor yapılan mekanlarda ahşap yapıların faydalarına odaklanarak sporun gelişimine ve daha sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunmayı istemekteyiz:

• destekleyici sütunların en az kullanımıyla geniş açık alanların oluşturulması • minimum enerji kaybı ile enerji tasarrufu (ısı, ışık, elektrik, hava) • ahşap toz, kir ve dış alerjenleri yok eder • gürültüyü azaltır ve mükemmel akustik sağlar • ahşap rahatlatıcı ve sakinleştirici etkiye haizdir • hızlı ve kolay montaj, ekonomik performans, düşük bakım maliyetleri • daha as karbon salınımı ve çevresel etki • enerjinin sürdürülebilir kullanımı Ahşabı yapı malzemesi olarak kullanımın olumlu etkileri sağlık tatili merkezleri, spa merkezleri, bakım tesisleri, klinikler ve yanı sıra okul ve kreşlerde yapılan çeşitli araştırma ve çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bir spa merkezi kurulurken oluşturulan yapının görsel ahşap elemanları estetik zevkleri uyaran huzurlu renk paletiyle keyifli bir yaşam ortamı oluşturur ve sakinleş


Sadece bir bina değil davetkar ve zenginleştirici bir ortam sunar.

AHŞAP - sonsuz olasılıklar sunan bir malzemedir Yeşil konstrüksüyon = Altın çözüm

TALEP SİZDEN, KNOW-HOW BİZDEN

Hoja, en zor ve iddialı işlerinizde en güvenilir iş ortağınız!

TASARRU F VE YETENEK Zamanında ve makul fiyatlarla sunulan çözümler , esneklik ve 50 yılı aşkın deneyim, teknik uzmanlık, sertifika ve sayısız referans, kaliteli malzeme, güvenilir hizmet, taze ve yenilikçi mimari kavramlar. Başlıca gelişim ilkelerimiz: • modern tasarım • en yüksek kalite • hızlı performans • konforlu yaşam koşulları • çevre bilinci • sürdürülebilir kalkınma • enerji tasarrufu ve muhafazası

Danışmanlıktan temel atmaya kadar yanınızda: 1. taslaktan gerçekleştirme anına kadar birliktelik 2. kendi mühendislik bölümüzle hizmetinizdeyiz 3. mimarlar, statik uzmanları, danışmanlar 4. planlamadan in TALEP SİZDEN , şaata kadar tam destek temini

GELENEKSELLİK VE 50 YILI AŞKIN TECRÜBE

Inşaat tasarımIarında şirketimiz sanat ve mühendislik sınırlarını aşarak çalışmaktadır. Şirketimiz spor salonları, sanayi tesisleri ve köprüler gibi yapıları inşa ederek doğal uyum ve estetiği ve çevre ile uyumlu hale getirip mesafe kavramının üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Slovenya’nın önde gelen glulam üreticisi ve glulam konstrüksiyonlu inşaatların müteaahiti olan firmamız Avrupa ve Asya’nın bir çok ülkesinde çeşitli yapılar ve binaların inşaatında deneyimlidir.

HOJA, d.d., Slovenia, EU www.hoja.si E-posta: info@hoja.si Mr. Jože Šircelj Tel: +386 41 384 275 E-posta: joze.sircelj@hoja.si


Sloven şirketleri hangi alanlarda ilk sıralardadır?

“N

eden başka bir yer değil de Slovenya!’’ Forbes dergisinin baş editörü ve kurucusu Steve Forbes, Amerikalı İşletme Profesörü Daniel Isenberg’in Studio Moderna kurucusu Sloven asıllı Sandi Çeşko’yla ilgili hikâyesini okuyucularına anlatması için röportaj talebinde bulunmuştu. Daniel İsenberg Worthless, Impossible and Stupid kitaplarını yazmıştır: How Contrarian Enterpreneurs Create and Capture Extraordinary Value. Bunlar, görünüşte işe yaramaz fikirler olmasına rağmen, üstün başarılar getirenlerden söz ederken Çeşko’nun hikâyesini açıklamaktadır. Dünya pazarlarının öncülerinden biri ve gizliliği en az olan Studio Moderna, birkaç ay önce Financial Times gazetesinin de dikkatini çekmiştir. Bundan dolayı Alman danışmanı ve iş bilimleri profesörü Hermann Simon tarafından dünyada gizli şampiyonlar terimi kullanılmaya başlamıştır. Studio Moderna, Orta ve Doğu Avrupa’da TV üzerinden doğrudan satış yapan en büyük tüccardır. Diğer dorudan satış kanalları vasıtasıyla internetten bireysel kişileri kombine edip kendi markasını tanıtmaktadır. Birçok kez 18 Slovenya sizi davet ediyor!

Irena Herak

Gizli şampiyonlar listesine, kendi nişlerinde önder olan ve dünya piyasasındaki paylarına göre 34 adet Sloven şirketi dâhil olmuştur

Trenler için 700 farklı ürün ile en modern makinelerle donatılan Kovis; Bombardier, Siemens’in haricinde geçen yıldan itibaren Alstom için de üretim yapmaktadır.

vurgulandığı gibi bu yöntem dünyadaki tek modeldir.

Gizli şampiyonlar gerçekten bilinmezler

Studio Moderna’dan başka Slovenya’da, kendi ürün ve hizmet özellikleriyle Avrupa veya dünya piyasasında önder konumunda olan şirketler de vardır. Bu şirketler Sloven toplumu tarafından fazla bilinmez, uluslararası arenada da bu durum farklı değil hatta daha azdır. Örneğin Kovis veya Optacora. Bununla birlikte, Avrupa demir yolları şirketleri yedek parça olarak tüm tren fren disklerinin yarısını Kovis’ten tedarik etmekteler ayrıca Kovis, tren rulman kutularının ilk montajında piyasayı dört eşit şekilde paylaşan şirketlerden biridir. Hermann Simon’a göre kendi bölgesinde en büyük payı alan veya kendi seçtiği nişinde, dünyadaki üç büyüklerden biri sayılan ve gelirleri üç milyarı aşmayan şirketlerin gizli önderleri, uluslararası ölçekte ünlüler gibi bilinmemektedir. Nişleri hayli dar olmalarına rağmen son iki kriteri her Sloven şirketi yerine getirirken, ilk kriteri yerine getirmek ise o kadar kolay değildir. ‘Niş’i her zaman şöyle tanımlayabiliriz, “dünyada ben tek olacağım”. Tanınmaktan kaçınan


Akrapovič Sektörde Avrupa’da fiyat seviyesi en yüksek motosiklet egzoz üreticisi Spor model motosiklet için dünyanın en büyüğü.

Alpina Avrupa’da lider ve dünyadaki kros kayağı için ayakkabı üreten lider şirketlerinden biri.

%25

Avrupa ve dünya piyasasına sahip

Atech Dünyanın üçüncü pelet sobası kontrol cihazları üreticisi.

%20

Dünya piyasasına sahip

Celtra Dünyada, mobil ilanlar için, rich media adıyla lider platform sunucularından biridir.

%65

Avrupa piyasasını karşılamakta

Interblock Dünyada, kumarhanelerde, masa oyunlarında elektronik cihazların üretiminde lider şirketlerden biri.

%20

Dünya piyasasını karşılamakta

Eta Cerkno Dünyada, fırınlar için en büyük klasik yemek pişirme levhası üreticisi.

%90

Hyla Su filtreli ve separatörlü santrifüjü olan ev tipi süpürge makinesi üretiminde Avrupa lideri ve dünyadaki ikinci büyük üreticidir.

%30

Avrupa piyasasını karşılamakta

Instrumentation Technologies Ana parçaların hızlandırılması için ölçü aletleri sunan büyük üreticidir.

Iskra Mehanizmi

Dünya piyasasını karşılamakta

Avrupa’da hızın regüle edilmesine yönelik trafik radar sensörleri üretiminde lider üretici.

Eti Izlake

ITW Metalflex

Dünyada ve Avrupa’da konut ve sanayi tipi sigorta, şalter ve malzeme üretiminde lider üretici.

Beyaz eşyalarda su düzeyini ölçme ve kontrol etme aletlerinin üretiminde Avrupa’nın lider şirketlerinden biri.

% 20

%60

Cimos

Dünya piyasasını karşılamakta

Dünyada, turbo şarj üretiminde kullanılan bazı parça, fren ve güç sistemlerinin üreticisi.

Euro Plus

KLS Ljubno

Dünyadaki barkod üretiminde üç lider profesyonel yazılım sunucusundan biri.

Otomobil motorları çarkı için tırtıllı yüzük üretimindeki önder Avrupa üreticilerinden biri.

% 15-40

Avrupa piyasasını karşılamakta

%15

Avrupa piyasasını karşılamakta

%55-60

Cosylab

Dünya piyasasını karşılamakta

Atom hızlandırıcıları için kontrol sistemlerinin sistematik entegrasyonunda dünya lideri.

Fotona

Kolektor

Dünyadaki belirli teknolojilerde tıbbi lazer (LPSL) ve jinekoloji lazeri lider üreticisi, stomatolojide kullanılan lazer üretiminde ise dünyada ikinci.

Dünyadaki elektromotor için komütatör üreticilerinden en büyüğü, elektromotorlar için plastik bağlar üretiminde ise birinci veya ikinci üreticiden biridir.

Dünya LPSL tıbbi lazer ihtiyaçlarını karşılamakta

Avrupa piyasası,

%50

Dünya piyasasını karşılamakta

Danfoss Trata Klima cihazları elektromekanik regülatör üretiminde dünya lideri olan üretici şirket.

%50

Dünya piyasasını karşılamakta

Domel Dünyada, en üstün fiyat diliminde, Avrupa’da ise orta ve yüksek fiyat dilimindeki emme makineleri üretiminde lider.

%33 Hidria

Dünyada, dizel motorların soğuk ateşleme sistemi üretimindeki üçüncü büyük şirketi.

%20

Avrupa piyasasını karşılamakta

Avrupa piyasasını karşılamakta

%50 %18

dünya piyasasını karşılamakta

Kovis Avrupa’da fren diski ve trenler için rulman gövdesi üretiminde en büyük üçüncü/dördüncü, Avrupa’nın ikinci enstalasyonundaki en büyük üreticisidir.

%50

Optotek

Avrupa piyasasının Fren diski ve ikinci enstalasyonunu karşılamakta.

Letrika Starter ve tarım makinelerinin motor alternatörlerinde Avrupa’nın en büyüğü, ve dünyanın üçüncü üreticisidir.

Avrupa’da ve dünyada göz hastalıkları tedavisinde kullanılan lazer ve tıp ve sanayide kullanılan ışık yönlendiricilerinin lider üreticisi.

%25-100

Avrupa piyasasını karşılamakta

%35

Pipistrel

Avrupa piyasasını karşılamakta

Dünyada ultrajenlik motorlu planör uçaklarının lider üreticisi.

LPKF

Seaway

Prototip ve küçük seri elektronik devrelerin hızlı üretiminde kullanılan lazer ekipmanı üretiminde dünyadaki en büyük üreticilerden biridir. Dünyadaki birinci ve tek protolazer üreticisi (yüksek yoğunluklu baskı ve radyo-frekans devrelerin doğrudan şekillendirilme sistemi)

Magneti Alnico mıknatıs üreticilerinin en büyüğü (alüminyum, nikel, kobalt).

%35

Dünya piyasasını karşılamakta

Metrel Avrupa’nın düşük gerilimli elektrik enstalasyon güvenliği test makinelerinin lider üreticisi, diğer iki farklı üretimiyle ise dünyadaki üç şirketten biridir.

%15-20

Nautik gelişiminde ve karbon yelkenli ve hibrid tekne (gemi) üretiminde lider.

%10, 20 ve 60

’Dünya piyasasını karşılamakta

Sibo G Dünyada, kişisel bakımdaki plastik kapak üretiminin lider üreticilerinden biridir.

%14,5

Dünya piyasasını karşılamakta

Smarteh Deniz gezisi gemilerindeki kabin klima kumanda sistemi üretiminin lider üretici.

%70

Dünya piyasasını karşılamakta

Studio Moderna

Avrupa piyasasını karşılamakta

Niko Dünyadaki dosya mekanizması üretiminde birinci şirket.

%22

Dünya piyasasını karşılamakta

Optacore Dünyada, özel optik doku üretimi makinelerinin lider üreticisi.

TV satışında (diğer kanallarla kombineli) Orta Doğu Avrupa’daki lider satıcı.

Tajfun Dünyanın orman vinçleri ve kesim-yarma makinesi üretimindeki lider şirketi.

%30

Avrupa piyasasını karşılamakta

%30-40

Dünya piyasasını karşılamakta

Slovenya sizi davet ediyor! 19


Sloven şirketlerinin gizli şampiyonlarını, Sloven Yüksek Teknoloji Şirketi Cosylab Müdürü Mark Pleşko espri yaparak hatırlatmıştır. Kendi piyasa nişinde önder olmanın en iyi reçetesi önceden farkında olmadıkları bir biçimde, şimdiye kadar çözümü bulunamayanlara çözüm bularak belirli bir alıcı segmentinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Örneğin Pipistrel ve Seaway şirketleri, en popüler olanlardan başlanırsa, o zamana kadar olmayan (elektrik ve hibrid gücüyle giden ve diğer malzemelerden) uçak ve yelkenlileri icat etmişlerdir. Interblock şirketi, şimdiye kadar bulunmayan rulet ve kumarhane makineleri icat etmişlerdir. Kendi ifadelerine göre şimdiye kadar görülmemiş siparişlerle karşılaşmışlardır. Bunlara ilaveten yüksek teknoloji şirketleri Instrumentation Technologies ve Cosylab vardır. Gerçekten ne yaptıklarını tahmin etmek kolay değildir. İkisi de dünya ve kozmosun araştırılmalarıyla ilgili oldukları ve güçlükle anlaşılmalarına rağmen insanın hayalini kurcalamaktadır. Instrumentation Technologies, ana parçacık hızlandırıcılarında kullanılan ölçme aletleri üretmektedir. Cosylab ise atom hızlandırıcılarının kontrolüyle uğraşmaktadır. Her ikisinin de, kendi ihtiyaçları için benzer ürünleri üreten bilim enstitüleri hariç, başkalarına bu tür ürün ve hizmet veren çok sayıda rakip şirketleri bulunmamaktadır. LPKF şirketi bir kaç yıl önce, baskı devre kartı prototiplerinin üretimi için lazer makinesi üretmiştir. Dünyada tek olarak, üretimin gelişmesini harfi harfine hızlandırmıştır. Celtra şirketi ise seçilenlerden en yeni olanıdır. İçerik ve görünürde zengin ilanların kendini geliştirmesi için mobil ilan programını geliştirmişlerdir. Görünürde sıkıcı sanayi ortamlarında şimdiye kadar bulunmayan çözümler bulabiliyoruz. Iskra Mehanizmi, hızın otomatik ayarlanması ve bununla araç arasındaki uygun mesafeyi korumak amacıyla araçlar için radar dedektörünü icat etmiştir. Bu icat, o zaman için, müdürün anlattıklarına göre otomobilde yepyeni bir güven elementiydi. Müşterisi Continental’ın isteğine istinaden icat edilmiştir.

Küçük parçalar olmaksızın büyük şeyler olmayacaktı

Diğer sanayi ürünlerine takılan sanayi parçaları veya tamamen yeni sanayi parçalarını üreten sanayi parçası üreticileri, Slovenya’nın diğer tip gizli şampiyonlarına götürmektedir. Aşırı itibarlı görünmemelerine rağmen Sloven şirketlerinin ürettikleri bazı parçalar, Avrupa’da veya dünyada belirli, hatta çoğu nihai mamule takılmış bulunmaktadır. 20 Slovenya sizi davet ediyor!

Jure Makovec

Kendi nişlerini yaratanlar

Elinde KLS şanzımanlarından birini tutan Şirket Sahibi Ve Müdürü Mirko Straşek, Avrupa araçlarının %60’ına bu şanzımanların takılı olduğunu belirtirken görünüşte çok basit olmasına rağmen, sıkıntısının çok yüksek direnç göstermesi olduğunu ifade etmektedir.

Avrupa’da araçların yarısından fazlasında, örneğin, KLS şirketin motor çarklarında ürettiği tırtıllı yüzükler dönmektedir. Elektromotor kollektör komütatörleri Avrupa piyasası ihtiyaçlarının %50’sini, dünya piyasası ihtiyaçlarının ise %18’ini karşılamaktadır. Cimos şirketi bazı parçalarıyla Avrupa sanayi ihtiyaçlarının %40’ını karşılamaktadır. Çamaşır veya bulaşık makineniz Avrupa’da üretildiyse, en az %60 olasılıkla, su düzeyinin ölçülmesini ve kontrolünü sağlayan sistemi Tolmindeki ITW Metalflex tarafından üretilmiştir. Şempeter Letrikası (önceki Iskra Avtoelektrika) %30 starter ev alternatörleriyle, Avrupa tarımsal mekanizasyonlarını elde tutmaktadır. Dünyada klima cihazlarındaki elektromekanik regülatörlerin yarısı Danfoss Trata şirketi tarafından üretilmekteyken, elektrikli lüks süpürge makinelerini Domel elektromotorları çevirmektedir. Elektro tesisatlarda kullanılan bazı ürünleriyle Horjul’lu Metrel, Avrupa’da ve dünyadaki lider şirketlerden biridir.

Güçlü makinist ve elektronikler

“Slovenler mükemmel ihraç ürünleri üretemez!” algısı biraz yanlıştır. Bireyler için nihai ürünlerin sayısı gerçekten çok olmamakla birlikte, gizli şampiyonlar listesinde Hyl’in süpürge makinesi, bireysel Pipistrel uçakları, Seaway yelkenlileri ve tekneleri, Alpina koşu spor ayakkabıları ve Akrapovič motosiklet ve otomobil egzozları bulunmaktadır. Sonuncusu, bütünü oluşturan parçadan ziyade kullanıcı için aksesuar olarak da sayılabilir.


piyasasının en büyük mıknatıs ihtiyacını karşılamaktadır. Daha sonraları ise diğer alaşımlar ortaya çıkarken, daha da ucuz malzemelerle bunların yerini kapmışlardır. Magnet’lerin avantajı, alnico magnetleri bazı özel özelliklere sahip olduklarından dolayı çoğu sefer olmazsa olmaz ihtiyaçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Niko, dijital dünyada geri kalmış sayılmasına rağmen, dosya kılıfı üretiminde parlamaktadır. Bu gün ise lüks ofis malzemesi olarak sayılmaktadır. Eti diğer şeylerden başka Avrupa piyasasının yanan klasik seramik elektrik sigortalarıyla %40 bir payını karşılamaktadır.

Bunlardan başka gizli şampiyonlar arasında, kurum ve kuruluşlara yönelik kendi faaliyetlerinin uygulanmasındaki ihtiyaçlarına yönelik makine donanımları da bulunabilir. Baskı devre kartı kesiminde kullanılan lazer makinelerini üreten LKPF şirketini belirtmiştik. Bunların yanı sıra, dünyaca tıbbi lazer cihazlarıyla ünlü Fotona ve Optotek, Fiberoptik üretimi makinelerini üreten OptaCore, orman makineleriyle Tajfun ve hızlandırıcı ölçü cihazlarıyla Instrumentation Technologies de bulunmaktadır.

Genellikle üstün teknoloji hakim olur!

Elektronik ve makinistlerle yüksek teknoloji henüz sona ermemiştir. Sloven global niş şampiyonları arasında iki tane BT yazılım hizmeti sunan şirket vardır. Euro Plus şirketi 20 yıldan beri Sloven kamuoyundan uzak, dünyanın her yerinde ürünlerin kodlarla etiketlendirilmesini sağlayan üreticiler için program çözümleri tasarlamaktadır. Bu alanda dünyada üçüncü sırada bulunmaktadır. Son yıllarda daha da büyümekle birlikte, Amerika’daki distribütörü kendi bünyelerine almış bulunmaktadırlar. Daha öncesinde bahsedilen güçlü bir Ar-Ge departmanına sahip olan Celtro, ana şirketi Amerika’da olmasına rağmen ilk olarak Slovenya’da kurulmuş bir şirkettir. Yüksek teknoloji şirketleri arasında Atech’i de görmekteyiz. En iyi ürünü pelet soba kumandasıdır. IEDC–Bled İşletme Okulu için ekonomist Melita Rant tarafından hazırlanan Hidden Champions ve CEE and Turkey’de ve geçen yıl Springer basımevinde yayınlanan gizli sampiyonlar listesinde biyo-teknoloji şirketi Bia Separations şirketi de bulunmaktadır. Dünya çapında, şu andaki mevcut yöntemlerin yerini alan, emsalsiz biyolojik ilaçların filtrasyonunu yapma usulünü geliştirmiş bulunmaktadır. Bu şirketin kurucularından biri Aleş Ştancar’a göre de on yıl içinde büyük ilerlemeler kaydedecektir. Bu tür projeler bu yıl gerçekleştirileceğinden dolayı geçen yılki listeye yerleştirmemiştik.

Lider piyasa payını nasıl koruyorlar OptaCora Şirketi Müdürü Borut Lenardiç, ’’Ürünlerimizin maliyetinin %99’u Ar-Ge’dir. Müşteriler her ne kadar bazen tam olarak farkında olmasalar bile, hayatta kalım ve büyüme formülü onların ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda yeni ürünlerin icat edilmesidir.” Şeklinde ifade etmektedir.

Lider piyasa paylarının korunmasında temel anlamın ne olduğu sorusuna gizli şampiyonlar özetle şöyle cevap veriyorlar: Ar-Ge’ye, yeniliklere yatırım. Ar-Ge’ye ayırdıkları yatırımlar, gelirlerin %5’inden daha düşük hiçbir zaman olmamışken, yatırımlar %15’lere kadar çıkmıştır. Slovenya’nın gizli şampiyonları, alıcıların ihtiyaçlarının önemini, satış kanallarını ve alıcıya doğrudan satışın önemini vurgulamaktadırlar. Bu arada maliyet etkisi de unutulmamalıdır. Vita Cajnko Javornik

Diğerlerinin vazgeçtiği ürünlerle şampiyonlar

Irena Herak

Sürekli yeni ürün icat etmekle uğraşan şirket önderlerine denk olarak, dünyada çoğu şirketin vazgeçtiği ürünlerin, Slovenya’daki gizli bazı şampiyonlar tarafından tekrar ele alınıp üretildikleri eski ürünlerle onlarca yıl başarı kaydetmektedirler. Bu ise piyasada talep azalmasına rağmen ihtiyaç duyulursa bir piyasa fırsatı olarak değerlendirebilir. Bunu da Eta Cerkno, Magneti, Eti Izlake ve Niko kanıtlamaktadır. Eta Cerkno, dünyada fırınlar için demir levha üreticilerinin sonuncularından biri olarak üretim yapmaktadır. Magneti şirketi ise bir önceki yüzyılın otuzlarından beri piyasaya girip güçlenerek alüminyum, nikel ve kobalt bileşimiyle dünya Slovenya sizi davet ediyor! 21


Kış Tatili için Pastoral Slovenya’ya Türk ziyaretçiler başkent Ljubljana’yı ve diğer büyük şehirleri ziyaret ederken, aynı zamanda Slovenya kayak merkezlerini keşfediyorlar.

B

atı ve kuzey kısmı genelde dağlık olan Slovenya’nın kışları kar yağışı bol geçmesinden dolayı ülkenin birçok yerinde gelişmiş kayak merkezleri bulunmaktadır. Bu yüzden Slovenler kış sporlarını çok severler. Türk vatandaşları bu mekânları yavaş yavaş keşfetmekte ve gecelemelerin çoğunu dağlık belediyeler sınırları içerisinde gerçekleştirmektedirler. İstatistiki bilgilere göre Slovenya’yı, çoğunlukla çiftler, aileler ve genç ziyaretçiler tercih etmektedir. Sloven turizm şirketleri, ülkenin doğal incilerini keşfetmeleri amacıyla Türkiye’den daha fazla turist çekme peşindedirler. Coğrafi yakınlığına rağmen Türk ziyaretçiler yılda 30 bin geceleme yaparken, Japon turistlerden iki kat daha az geceleme gerçekleştirildikleri bir gerçektir. Slovenya’dan Türkiye’ye ulaşım açısından Adria Hava yolları, Türk Hava Yolları’yla birlikte harika bir bağlantı sağlanmış olduğundan Türkiye’den Slovenya’ya ilgi ve turist sayısı gittikçe artmaktadır.

Slovenya’yı tanıyın

Slovenya, Türkiye’de tanınabilirlik potansiyelini artırmaya yönelik B2B faaliyetlerini aktif bir şekilde uygulamaktadır; EMİT turizm fuarında sunum yaparken, Kasım ayı içerisinde Sloven turizm şirketleri ve Türkiye tur operatörlerinin katılımlarıyla İstanbul’da workshop uygulanması öngörülmektedir. Aynı şekilde, Sloven turizm imkânlarını doğrudan doğruya tanıyan altı Türk turizm operatörünün ülkeyi gezmesi neticesinde bu yıl Ljubljana’daki Sloven turizm borsasına katılmıştır. Devamında Slovenya’ya ait bir kaç kayak merkezini tanıtacağız.

Yüksek dağların tam kalbinde

Slovenya Dağ Merkezleri Odası Sekreteri Danilo Brecelj’in ifadelerine göre ‘’Slovenya Kış Sporları Merkezlerinde en köklü geleneklere sahip olan Kranjska Gora’da Türkiye’den gelen turistler, bu yıl Nisan ayının sonlarına kadar 22 Slovenya sizi davet ediyor!

1.300 geceleme gerçekleştirirken bu sayı tüm gerçekleştirilen gecelemelerin %1’ine tekabül etmektedir’’. Kranjska Gora, Slovenya Merkez Havaalanı’ndan sadece 70 km uzaklıkta olup harika Triglav parkının kıyıları boyunca uzanmaktadır. Çeşitli kayak pistlerine sahip olduğundan, kayağa yeni başlayanlar için de kayak kursları tecrübeli kayakçılar tarafından verilmektedir. Kış mevsiminde Kranjska Gora romantik bir yuva haline gelerek, otelleriyle sonsuz konfor ve şifalı hizmetler sunmaktadır. Söz konusu yerlerin özel apart ve süit odalarında da kalma imkânları sunulmaktadır. Kranjska Gora’da yaz aylarında doğa gezisi, bisiklete binme ve golf, çocuklar için büyüleyici

Merkez, Slovenya havaalanından sadece 70 km uzaklıkta olan ve kış sporları merkezleri arasında Slovenya’nın en eski geleneğine sahip olan merkez Kranjska Gora’dır.


Mitja Sodja

Dağ manzaralarının en iyilerinden birini de Vogel’de görebilirsiniz.

Uygun iklim ve gelişmiş altyapısından dolayı Rogla, aynı zamanda her dalda zirvede bulunan sporcuların antrenman yapmaları için tercih ettikleri yerlerden biri olmuştur. Rogla’da misafirler otellere yerleşme imkânlarından başka, konforlu Bungalov ve apartman dairelerinde kalma imkânlarına da sahiptir.

STO

Başkentten bir sıçrayışla

maceralar, çim kayağı sporu ve çok fazla sayıda spor faaliyetleri sunulurken kumarhaneler de bulunmaktadır.

Rogla – yeşil Pohorje’nin bir parçası

SPA Zreçe ve Rogla geçen yıl Türkiye’den az sayıda ziyaretçi tarafından tercih edilmiştir. Zreçe vadide küçük bir kaplıca yeri olup yarım saatlik yoldan sonra, kış sporları imkânlarıyla meşhur 1.517m rakımlı Rogla’ya ulaşılır ve Dağ Merkezlerinin hizmetleriyle tertemiz, bol oksijenli havasını teneffüs etme imkânı sağlanır. Rogla’da yazın spor faaliyetleri sunulmasıyla birlikte, iklimin olumlu etkilerinden ötürü solunum yolu rahatsızlıkları ve akciğer hastalıkları bulunanlara da faydalı etkisi olmaktadır.

Başkent Ljubljana’nın 5o km uzaklığında harika manzaraya sahip olan Krvavec kayak merkezi bulunmaktadır. Yaz aylarında, aktif maceralarla dolu yaz parkı olan mekan çocuklu aileler ve sporu sevenler için ziyaret edilebilecek harika bir yerdir. Kış mevsiminde ise mükemmel bir biçimde hazırlanmış kayak yolları ve farklı faaliyetler - snowbiking gibi özellikleriyle bilinmektedir. Gece saatlerinde kayak yapma imkânı ve çocuklar için hazırlanmış özel bir park bulunmaktadır.

Ziyaretçilerin nefeslerinin kesildiği an …

Slovenya’da harika dağ manzaralarından birini de Vogel’de yaşayacaksınız. Bohinj Gölü’nün yakınında bulunan Sloven Alp İncisi’ne teleferikle çıkma fırsatıyla beraber, Vogel’de ilkbaharın ortalarına kadar kayak yapma imkânı bulacaksınız. Merkez, Milli Park’ın tam ortasına yayıldığından dolayı Vogel’de konaklama imkânları sınırlıdır ancak hemen yakınında bulunan Bohinj’de yeterli miktarda turistik altyapı bulunmaktadır. On kilometre mesafede eko-hotel ve Bohinj Su Parkı bulunurken, ziyaretçilerin memnun kalmaları için tüm imkânlar mevcuttur. Stela Mihajloviç Slovenya sizi davet ediyor! 23


2 063 645

50%

Nüfus vardır

kentsel nüfus vardır GSMH‘da kişi başı gelir

Nüfusun yaş ortalaması

80%

’i internet bağlantısına sahip

Avro

Slove

Doğuştan beklenilen yaşlılık

42,3 Ailelerin

17 500 80

Ailelerin

yıl

77%

’si kendi apartman dairelerinde veya evlerinde yaşamakta

1.000 kişiye düşen doktor sayısı

2,54

3

farklı iklim - kara iklimi, Alp ve Akdeniz iklimi

60

genel kütüphane

24 Slovenya sizi davet ediyor!

Toplam ülkenin

%60

’ı ormanla örtülüdür

100 000 öğrenci

50 000 hayvan türü

127 ortaöğretim okulu


Başkent Ljubljana’da

300 000 nüfus yaşamaktadır

enya

İhracatın GSMH‘de ki payı

75%

Ortalama brüt maaş

1 633,22

Euro

36

211 belediye

milyar avro GSMH

%13,6 yoksulluk sınır

130 000 İşletme var

2,01%

<1 000

< 100

80

GSMH’nin

araştırma merkezi

’i Ar-Ge’ye gidiyor

bisiklet yolu

2013 yılında

10 milyon geceleme kaydedilmiştir

ekolojik çiftlik turizmi

Global Şerbetçiotunun

%3

üretimini karşılamaktadır

Şirketlerin

%93

’ü geçen yıl yatırım yapmıştır

< 72 000 tarım çiftlikleri

%70

’i üstün kaliteli ve dünyaca ünlü şarapları

Slovenya sizi davet ediyor! 25


3

1

4

2

5

7

6

1 Pipistrel I Güç aktarma organı (pistonlu, elektrikli veya hibrid) modüler olarak seçilen, dünyadaki ilk seri üretimli dört koltuklu uçak Panthrea I www.pipistrel.si; 2 Talking Friends I TalkingTom uygulaması. I www.outfit7.com; 3 Lumar I Lumar Black Line Pure S I www.lumar.si; 4 Elan I Amphibio kayak takımı I www.elan.si; 5 Akrapovič I Ducati 1199 Panigale için Akrapovič Evolution Line (Titanyum) I www.akrapovic.com; 6 Gorenje I Fırın arayüzü I www.gorenje.com; 7 Adria Mobil I Matrix Supreme motorlu karavan I www.adria-mobil.com

Sloven İş Mükemmelliğine Bağlanın Slovenya; ev aletleri üreticisi Gorenje, motorlu karavan üreticisi Adria Mobil, kayak takımı üreticisi Elan gibi şaşırtıcı sayıda dünya çapında tanınmış markalara ve kayakçı Tina Maze, düşünür Slavoj Zizek, besteci - müzisyen Slavko Avsenik ve onun müzik grubu Oberkrainer gibi isimlere sahiptir. 35 mm film, parfüm spreyi, kavisli (carving) kayak takımları, ilk hibrid yat ve çok satan Talking Friends akıllı telefon uygulaması gibi dünyaca tanınan bazı ürünler Slovenya’da üretilmiştir.

Eğer bir tedarikçi arıyor ya da bir ihracat şirketi kurmayı veya taşımayı düşünüyorsanız, Slovenya, şimdiye kadar aldığınız en doğru karar olabilir. Slovenya, kaliteli teknik iş gücü ve güçlü işletme alt yapısıyla, gelişmekte olan ve uluslararası büyümeyi hedefleyen şirketler için teşvik edici bir ortam sunuyor. Slovenya, cazibesini düşük maliyetli üretimden değil, teknoloji ve inovasyona dayalı endüstrilerinin şöhretinden alıyor.

Slovenya geleneksel olarak ihracata dayalı bir ekonomiye sahiptir. Slovenya eğitim sistemi en yüksek standartlara sahip olup, çok kaliteli ve çeşitli bir iş gücü üretmektedir. İleri teknolojik çözümler, devam eden AR&GE yatırımları, en yüksek kalitede üretim süreçleri, enerjik inovasyon ve Avrupa’nın en yeşil doğal ortamındaki yaygın ekolojik farkındalık, sayıları giderek artan tutkulu ve ileri görüşlü Sloven şirketlerinin kalkınma ve üretim stratejilerinin ayrılmaz parçası olmuştur.

Tüm hizmetlerimiz ücretsizdir ve şunları kapsar: • Endüstriler, yasama, vergilendirme ve teşviklerle ilgili işletmeye özel bilgilendirme, • Yatırım projeleri ve endüstri bölgeleriyle ilgili veri tabanları, • Sloven tedarikçilerle ilgili bilgilendirme, • Bilirkişi kurul organizasyonları, • Endüstriyel ve yerel otoritelerle bağlantı, • Uygulamalı konularda danışmanlık ve tavsiyeler.

Neden siz de Slovenya’nın iş potansiyelinden ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerimizden yararlanarak şirketinizi büyütmüyorsunuz?

www.sloveniapartner.eu

Bize ulaşın: SPIRIT Slovenia, Girişimcilik, İnovasyon, Atılımlar, Yatırımlar ve Turizm Konusunda Slovenya Kamu Ajansı Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenya T: +386 1 5891 870 E:26 invest@spiritslovenia.si, Slovenya sizi davetslopartner@spiritslovenia.si ediyor!


11

2

2 1

4

www.investslovenia.org

Zaman içinde kendini kanıtlamış özellikleri Slovenya’yı sıfırdan üretim, bölgesel genel merkez, dağıtım ve lojistik merkezi veya AR&GE tesisleri için başlıca adres yapmaktadır. Ülkemizin gücünden güç almak isteyen yabancı yatırımcılar için destek sağlıyoruz. Yatırımınızın başarıya ulaştığından emin olmak için, sürekli destek programımız kapsamında şirketlerle işbirliğimizi sürdürüyoruz.

2

Slovenya Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığınca Desteklenmektedir. Fotoğraflar: 1. Ljubljana, ©Dunja Wedam, www.slovenia.info, 2. ©Port of Koper, 3. Bled; ©Franci Ferjan; www.slovenia.info, 4. ©Krka - İlaç şirketlerindeki bir AR&GE merkezi.

3


www.slovenia.info

DAĞLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAYAKLARIMIN ALTINDA HİSSEDİYORUM Güzel köylerden kıvrılarak geçiyor veya bir dünya kupası merkezinde adrenalini hissedebiliyorum. İçten bir karşılama ve sıcak bir içeceğin beni beklediğini bilerek...

SLOVENYA. Yeşil. Enerjik. Sağlıklı.

Slovenya Turizm Ofisi

#ifeelsLOVEnia

Profile for Dejan P.

Slovenya sizi davet ediyor!  

http://izvozniki.finance.si/slovenia

Slovenya sizi davet ediyor!  

http://izvozniki.finance.si/slovenia

Profile for multidejo
Advertisement