Page 1

C E N I K

2 2 2 2 .2 2 .2

oglasnega

2 2 2 2 2 2 .2 2 2 .2

2 2 2

Velja od 1. 1. 2010

prostora


Ov2_cenik_naslovka_2010.indd 1

23.11.2010 10:12:58 Uhr


www.finance.si

KAZALO:

Kaj so Finance? ............................................................................................... 4 Cenik Redakcijski del - Dogodki in ozadja ...................................................... 5 Cenik Borze in denar ........................................................................................ 6 Cenik Javne objave in kadrovski oglasi .......................................................... 7 Cenik F2 Rubrike in redakcijske priloge ......................................................... 8 Cenik F3 Oglasne priloge ................................................................................. 9 Cenik Nepremičninski informator ................................................................. 10 Cenik IKT informator ..................................................................................... 11 Cenik P&P Okolje in energija ......................................................................... 12 Cenik P&P Izobraževanje in Turizem ............................................................ 13 Cenik P&P Industrija ....................................................................................... 14 Cenik P&P Moj avto ....................................................................................... 15 Cenik PAL - Poslovni avto leta ....................................................................... 16 Cenik Club ...................................................................................................... 17 Cenik Finance Trendi ..................................................................................... 18 Cenik Vlaganje, lepljenje in ovijanje ............................................................. 19 Popusti in doplačila ....................................................................................... 20 Druge informacije .......................................................................................... 21 Splošni pogoji ................................................................................................ 22

Kaj je Manager? ............................................................................................. 23 Cenik Manager ............................................................................................... 24 Splošni pogoji ................................................................................................ 25

Kaj so Moje finance? ..................................................................................... Cenik Moje finance ........................................................................................ Cenik Moje finance - oglasne rubrike .......................................................... Splošni pogoji ................................................................................................

26 27 28 29

Kaj je Medicina danes? .................................................................................. Cenik Medicina danes .................................................................................... Cenik Medicina danes - Lifestyle ................................................................... Splošni pogoji ................................................................................................

30 31 32 33

Kontakti .................................................................................................................. 34

3 3_cenik_Kazalo_2011.indd 1

08.12.2010 11:01:11 Uhr


www.finance.si

KAJ SO

FINANCE?

Poslovni dnevnik Finance je vodilni vir informacij za slovensko poslovno javnost. Pokriva celotno področje poslovnih novic ter postavlja dnevni red slovenskega poslovnega in širšega okolja. Temelji na dostavljanju pravočasnih informacij, ekskluzivnih novic in dodani vrednosti informacij za poslovanje. Redne tedenske rubrike Financ (F2): • Evro na evro – torek • Vinski svetovalec – sreda • Trženje – sreda • Moj avto – četrtek • Moja kariera – petek Poslovni dnevnik Finance izdaja tudi priloge, in sicer: • redakcijske priloge (F2): priloge Top 101, regionalne priloge ... • oglasne priloge (F3): Nepremičninski informator, IKT informator, Club ... • revijalne priloge pod blagovno znamko Panoge & Posel (P&P): Poslovno izobraževanje, Poslovni turizem, Logistika, Okolje in energija in Industrija Doseg poslovnega dnevnika Finance: • dnevni doseg: 60.000 bralcev • doseg enega izida - valuta: 3,5 (vir: NRB 2011)

Naklada Financ: 16.000 izvodov

KDO SO BRALCI FINANC? Bralci Financ izstopajo:

v starostni skupini med 31. in 48. let v skupini z visoko oziroma višješolsko izobrazbo v skupini z mesečnim dohodkom do 1.100 EUR in več v skupini z dohodkom gospodinjstva vsaj 2.900 EUR oz. več v skupini vodstvenih oz. vodilnih zaposlenih s podrejenimi delavci in med samostojnimi podjetniki oz. obrtniki • v osrednji Sloveniji • • • • •

(vir: NRB, 2010/I)

Življenjski stil bralcev Financ Bralci Financ • • • • • • •

So radi v družbi ljudi, ki razmišljajo drugače. Imajo manj časa zase, kot so ga imeli nekoč. Veliko vedo o modnih trendih. Veliko dajo na urejen videz. Ukvarjanje s športom se jim zdi pomembno. Zaradi dela veliko potujejo. Radi preizkušajo nove stvari.

Zaradi pomanjkanja časa • Se bolj malo ukvarjajo z gospodinjskimi deli. • Veliko časa namenjajo nakupom. • Nadpovprečno pogosto glede na celotno populacijo imajo doma gospodinjsko pomočnico.

Ko jim dopušča čas • Dopustujejo v tujini. • Dopustujejo tudi več tednov skupaj.

Cenijo čas in kakovost, zato s tem načelom izbirajo izdelke in storitve: • • • • • •

Internet uporabljajo tudi doma. Doma imajo televizor z LCD-zaslonom oz. plazmo ter hišni kino. Vlagajo v umetniške slike in vrednostne papirje. Poleg doma imajo še počitniško hišico oz. še eno stanovanje. Doma uporabljajo klimatsko napravo. V družini imajo več avtomobilov, raje pa izbirajo med tistimi z močnejšim motorjem.

4 4_cenik_Kaj_so_Fin_2011.indd 1

16.08.2011 11:45:17 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REDAKCIJSKEM DELU DNEVNIKA FINANCE

PETEK, 12. junija 2009 • ŠT. 112/3007 • 1,35 EUR • TUJINA: 1,40 EUR • 17,50 HRK

165 mm

D

5_cenik_splo_2011.indd 1

UREDNIŠTVO: (01) 30 91 540 • E-POŠTA: FINANCE@FINANCE.SI • NAROČNINE: 080 15 80

A: 40 x 30 mm 420,00 EUR B: 40 x 40 mm 490,00 EUR C: 40 x 57 mm 580,00 EUR

21 mm

A B

C

10 mm

Polni Format: 289x420

21 mm

21 mm

19 mm x xx

20 mm

x xx

x xx

A

20 mm

10 mm

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 3.500,00 EUR

19 mm 21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

10 mm

B

A

20 mm

10 mm

C

D 21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A A

x xx

x xx

20 mm

A C B

B Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

20 mm

10 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 2.150,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 900,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 630,00 EUR

19 mm

19 mm

B

19 mm

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.650,00 EUR

x xx

B

A

Polni Format: 289x420

x xx

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 1.210,00 EUR

19 mm

19 mm

x xx

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 3.150,00 EUR VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 3.450,00 EUR

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.780,00 EUR

8 modulov B: 85 x 239 mm C: 173 x 118 mm 1.590,00 EUR

C

Polni Format: 289x420

20 mm

21 mm

B

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 5.950,00 EUR

x xx

Izid: vsak delovni dan od ponedeljka do petka Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom

PETEK, 12. junija 2009 • ŠT. 112/3007 • 1,35 EUR • TUJINA: 1,40 EUR • 17,50 HRK

Notranje strani

Polni Format: 289x420

x xx

21 mm

Oglaševanje na redakcijskih straneh priporočamo tistim, ki želijo doseči širšo poslovno javnost, ljudi z nadpovprečnimi dohodki, vodstvene kadre v podjetjih in delovno aktivno prebivalstvo z nadpovprečno izobrazbo. Prve strani časopisa vključno z naslovnico so tudi primerno mesto za objavo oglasov, ki prispevajo k povečanju ugleda podjetja in prispevajo k večji prepoznavnosti blagovne znamke podjetja in njegovih produktov.

B

C

(glej razlago pasice na sliki) delno prekrivanje oglasa s sliko vsebine

Gregor Golobič poziva Finance: »Naredite dobro delo in objavite, da je poceni naprodaj velika parcela 10 poleg moje.« 11 mm

Prvi slovenski poslovni dnevnik | www.finance.si

20 mm

1.790,00 EUR B: 173 x 57 mm 1.650,00 EUR C: 262 x 57 mm 2.100,00 EUR D: 85 x 57 mm 980,00 EUR

Vmesni prostor: 32 x 10 Vmesni prostor se prekriva s sliko, zato naj bo ta prostor s podlago brez teksta.

Znotraj prvega sklopa Financ so zajeta tudi poročila o mednarodnih trgih, gospodarskih gibanjih na območjih, ki so pomembna za slovensko gospodarstvo, poslovanju večjih tujih podjetij, spremembah zakonodaje znotraj EU in podobno. Posebno mesto je rezervirano za mnenjsko stran, na kateri so redni prispevki kolumnistov, polemični in zanimivi komentarji občasnih piscev, tudi opaženi zanimivejši prispevki pomembnejših svetovnih ekonomistov. Tu je prostor tudi za objavo odmevov bralcev, ki dodatno pojasnjujejo zapisana dejstva v novinarskih prispevkih ali pa polemizirajo s kolumnisti.

65 mm

19 mm

V času gospodarske krize je posebno pozornost namenjena tako imenovanim lomilcem krize – podjetjem, ki jim je uspešneje kot drugim uspelo premagati ovire v zadnjem letu. Gre za pozitivne, navdihujoče, poučne, nasvetne in optimistične zgodbe manjših podjetnikov ali večjih sistemov, ki jim prodaja kljub krizi raste ali pa vsaj ni upadla tako močno kot drugim.

A: 262 x 28 mm

UREDNIŠTVO: (01) 30 91 540 • E-POŠTA: FINANCE@FINANCE.SI • NAROČNINE: 080 15 80

Razlaga pasice

21 mm

Na prvih 12 straneh časopisa novinarji Financ pokrivajo dnevne dogodke, novice ter ključne teme iz gospodarstva, ki jih bralci potrebujejo za poslovno odločanje v svojem poslovnem, pa tudi zasebnem življenju. Gre za kratke, jedrnate in pregledne članke in analize, ki bralcu olajšajo branje in ga v čim krajšem času seznanijo z bistvenimi poudarki iz aktualnega dogajanja v družbi. Veliko je ekskluzivnih informacij in zgodb, katerih pravočasno poznavanje za bralce pomeni prednost pri njihovem poslovanju ali upravljanju osebnega premoženja, davčnih obveznosti in podobno.

x xx

Ohranimo energijo. PRIHRANIMO.

Gregor Golobič poziva Finance: »Naredite dobro delo in objavite, da je poceni naprodaj velika parcela poleg moje.« 11

Prvi slovenski poslovni dnevnik | www.finance.si

DOGODKI IN OZADJA

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 460,00 EUR

B

A

1 modul

19 mm

REDAKCIJSKI DEL

Naslovnica

A

Ohranimo energijo. PRIHRANIMO.

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 23O,00 EUR 5 10.05.2011 10:36:53 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REDNI RUBRIKI BORZE&DENAR Prva stran

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

BORZE &DENAR

1 modul 40 x 57 mm 300,00 EUR možno je združevanje modulov (maksimalno 12 modulov)

19 mm

B

Notranje strani

Tečajnice

A V rubriki Borze in denar najdejo prostor novice o domačih in tujih podjetjih, ki kotirajo na domači in tujih borzah, praviloma o njihovih kotacijah, poslovne novice, ki vplivajo na ceno njihovih delnic, in podobno. Redna vsebina rubrike so kratka dnevna poročila o dogajanju na ljubljanski, balkanskih in drugih tujih (ameriških in evropskih) borzah.

A: 85 x 15 mm 132,00 EUR

A

C

B

A A

B: 40 x 40 mm 150,00 EUR C: 129 x 30 mm 300,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

Oglaševanje v rubriki priporočamo, kadar želite doseči tiste, ki se zanimajo za dogajanja na borzah, in vlagatelje v vzajemne sklade, tuje valute in druge oblike vrednostnih papirjev. Izid: vsak delovni dan od ponedeljka do petka Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom

6 6_cenik_BiD_2011.indd 1

08.12.2010 11:03:59 Uhr


www.finance.si

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

19 mm

20 mm

10 mm

C

19 mm

D Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A

20 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 1.670,00 EUR

C

21 mm

19 mm

B

19 mm

x xx

20 mm

10 mm

A

1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 510,00 EUR

B

x xx

x xx

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 700,00 EUR

Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

• v starostni skupini od 25 do 49 let, • s VI. stopnjo izobrazbe ali več, • z izkušnjami z vodstvenih položajev.

A

10 mm

B 19 mm

21 mm

19 mm

Objavo kadrovskih oglasov priporočamo v redni petkovi rubriki Moja kariera.

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.050,00 EUR

B

Kadrovski oglasi

B

A

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 2.600,00 EUR

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 980,00 EUR

19 mm

21 mm

21 mm

x xx

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 2.400,00 EUR

B

A

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

Finance omogočajo podjetjem objavo informacij javnega značaja, ki so jih po zakonu dolžna objaviti v dnevnih medijih. Objava je možna na poljuben dan na prvih 12 straneh časopisa.

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.280,00 EUR

B

x xx

20 mm

Objava kadrovskega oglasa v Financah prispeva tudi k pozitivnemu ugledu in prepoznavnosti podjetja.

10 mm

A

Polni Format: 289x420

Javne objave

Objavo kadrovskih oglasov v Financah priporočamo tistim, ki iščejo kadre:

20 mm

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 4.760,00 EUR

x xx

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred objavo, v izjemnih primerih tudi 1 delovni dan pred objavo, vendar le ob predhodni potrditvi.

x xx

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 2.800,00 EUR

19 mm

JAVNE OBJAVE in KADROVSKI OGLASI

Polni Format: 289x420

21 mm

21 mm

CENIK OGLASNEGA PROSTORA ZA JAVNE OBJAVE IN KADROVSKE OGLASE

A

1 modul

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 360,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 18O,00 EUR

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred objavo 19 mm

A

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.380,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm. V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

7 7_cenik_Jav_obj_2011.indd 1

08.12.2010 11:04:26 Uhr


CENIK OGLASNEGA PROSTORA V RUBRIKAH IN REDAKCIJSKIH PRILOGAH Naslovnica

RUBRIKE in

A: zgoraj 1 modul 40 x 57 mm 300,00 EUR možno je združevanje modulov

8

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom

8_cenik_F2_2011.indd 1

x xx

21 mm

Polni Format: 289x420

21 mm

xx x

10 01 mmmm

x xx

mm 02

x xx

20 mm

10 mm

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.780,00 EUR

x xx

20 mm

10 mm

19 mm

10 mm

B 21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

B

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 3.150,00 EUR

x xx

20 mm

10 mm

19 mm

D 21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

A

10 mm

B

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.650,00 EUR

B

x xx

20 mm

10 mm

A Polni Format: 289x420

21 mm

20 mm

A C

B

x xx

x xx

10 mm

x xx

20 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 2.150,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 900,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 630,00 EUR

A

Polni Format: 289x420

x xx

B

A

Polni Format: 289x420

x xx

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 1.210,00 EUR

C

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 3.450,00 EUR

19 mm

A

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.590,00 EUR

A 19 mm

19 mm

21 mm

x xx

20 mm

Polni Format: 289x420

B

Polni Format: 289x420

x xx

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 3.500,00 EUR

x xx

21 mm

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 5.950,00 EUR

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

19 mm

21 mm

19 mm

A

19 mm

so vsebinsko neodvisne priloge, ki nastajajo v uredništvu Financ. Priloge pokrivajo različne tematike. Posebej velja poudariti naslednje: - Top priloge, v katerih so podrobno razvrščena in analizirana podjetja na slovenskem trgu. Priloge so primerne za krepitev ugleda podjetja in njegovih blagovnih znamk. - Panožne priloge predstavljajo nosilna strateška področja slovenskega panožnega in tehnološkega razvoja. Ponujajo pregled poslovanja in razvojnih trendov v panogi, opozarjajo na težave, s katerimi se srečuje panoga, in kje se skrivajo priložnosti za napredek. - Regijske priloge so posvečene posamezni slovenski regiji in poskušajo podrobneje predstaviti kakšni so gospodarski kazalci posamezne regije, kako se regija razvija in kakšni so njeni razvojni načrti.

20 mm

21 mm

Redakcijske priloge

:tamroF inloP 024x982 x xx

mm 91

poslovnega dnevnika Finance so redne tedenske tematske vsebine na točno določen dan. Mednje sodijo: - Evro na evro je torkova rubrika, ki s svetovalnimi članki podjetnikom pomaga poiskati rešitve za njihove težave, pojasni novosti, ki so pomembne za njihovo poslovanje, in jim ponudi kakšno poslovno idejo. - Trženje je sredina rubrika, namenjena razvoju in uvajanju novih izdelkov na trgu, poglablja se v teme, kot so pridobivanje novih kupcev, razvijanje odnosov s kupci in upravljanje blagovnih znamk. - Vinski svetovalec je sredina rubrika, v kateri je urednik v mnogoboju z vini, ki jih je moč dobiti na slovenskem trgu. Ocenjuje se vina od najcenejših do najdražjih, z navedbo prodajalca, cene, priporočila k različnim jedem, potencialom za staranje in priporočeno temperaturo za strežbo. - Moj avto je četrtkova rubrika, ki razkriva ozadje avtomobilskega trga. Avtomobilski testi predstavljajo prednosti in slabosti v kratkih poudarkih ter stroške lastništva, ki dajejo pravo sliko o vrednosti posameznega avtomobila. - Moja kariera je petkova rubrika, v kateri predstavljamo dobre prakse na področjih ravnanja s človeškimi viri v podjetju in načrtovanja kariere, daje uporabne nasvete, povzema aktualne raziskave in predstavlja zanimive sogovornike, ki so karierno napredovali. - Radosti za dobrojedce je petkova rubrika, v kateri urednik s svojimi jedci ocenjuje gostilne in restavracije po Sloveniji, pa tudi širše. Obiski so nenapovedani, rezultati pa ponavadi presenetljivi (predvsem za gostince).

19 mm

Rubrike

Polni Format: 289x420

x xx

mm 12

REDAKCIJSKE PRILOGE

10 mm

B 19 mm

2

www.finance.si

A

1 modul

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 460,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 23O,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. 08.12.2010 11:04:55 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V OGLASNIH PRILOGAH Polni Format: 289x420

21 mm

Naslovnica

x xx

x xx

A A: Naslovnica zgoraj 1 modul: 40 x 57 mm 250,00 EUR B: Naslovnica spodaj 1 modul: 40 x 57 mm 210,00 EUR

21 mm

B

x xx

20 mm

19 mm

Notranje strani

Polni Format: 289x420

10 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 2.800,00 EUR

19 mm

19 mm

21 mm

x xx

20 mm

10 mm

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 2.400,00 EUR

B

C

19 mm

D Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A A

20 mm

A C B

1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 510,00 EUR

19 mm

B

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 1.670,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 700,00 EUR

Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

10 mm

B 19 mm

21 mm

19 mm

B

19 mm

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.050,00 EUR

x xx

B

A

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 2.600,00 EUR

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 980,00 EUR

19 mm

21 mm

10 mm

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

A

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.280,00 EUR

B

Polni Format: 289x420

x xx

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 3 delovne dneve pred izidom

A

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 4.760,00 EUR

20 mm

9_cenik_F3_2011.indd 1

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.380,00 EUR

A

možno je združevanje modulov

x xx

Oglasne priloge nastajajo v sodelovanju z oglaševalci. Med pripravljanjem vsebine se v največji možni meri upoštevajo oglaševalčeve želje in predlogi ter se vse skupaj oblikuje v celoto, ki je kljub oglasnemu značaju za bralce še vedno informativna in poučna. Tematike so zelo različne in mnogokrat zelo izvirne in inovativne.

10 mm

21 mm

OGLASNE PRILOGE

20 mm

A

1 modul

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 360,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 18O,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

9 08.12.2010 11:05:33 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA ZA PRILOGO NEPREMIČNINSKI INFORMATOR Polni Format: 289x420

21 mm

Naslovnica

x xx

x xx

A

B

x xx

10 mm

10 mm

19 mm

19 mm

21 mm

x xx

20 mm

10 mm

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 2.400,00 EUR

B

C

19 mm

D Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A

19 mm

x xx

x xx

20 mm

A

B Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

20 mm

10 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 1.670,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

10 mm

B 19 mm

21 mm

A

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 700,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 510,00 EUR

19 mm

B

19 mm

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.050,00 EUR

x xx

B

A

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 2.600,00 EUR

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 980,00 EUR

19 mm

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

A

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.280,00 EUR

B

x xx

20 mm

21 mm

A

Polni Format: 289x420

x xx

B

10_cenik_Neprem_2011.indd 1

x xx

20 mm

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 4.760,00 EUR

C

10

Polni Format: 289x420

x xx

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 2.800,00 EUR

Izid: vsak ponedeljek Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 3 delovne dneve pred izidom

19 mm

Notranje strani

Polni Format: 289x420

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.380,00 EUR

A

možno je združevanje modulov

20 mm

Oglaševanje v prilogi priporočamo takrat, ko želite doseči tiste, ki se zanimajo za nakup ali prodajo nepremičnin, in tistih, ki se ukvarjajo z gradnjo nepremičnin.

10 mm

B: Naslovnica spodaj 1 modul: 40 x 57 mm 210,00 EUR

x xx

Priloga pokriva aktualna dogajanja na nepremičninskem trgu. Ponuja analizo stanj, mnenj akterjev na nepremičninskem trgu (nepremičninskih posrednikov, investitorjev, upravnikov objektov in drugih) ter nudi nasvete o vlaganjih in gradnji nepremičnin. Poseben del priloge je posvečen tematikam s področja gradnje in opremljanja nepremičnin, zlasti poslovnih. Precejšen del je namenjen tudi vsebinam, ki so posredno povezane z nepremičninami – na primer urejanje prostora, komunalna infrastruktura, učinkovita raba energije, inženiring, arhitektura in podobne.

20 mm

21 mm

NEPREMIČNINSKI INFORMATOR 21 mm

NEPREMIČNINSKI INFORMATOR

A: Naslovnica zgoraj 1 modul: 40 x 57 mm 250,00 EUR

A

1 modul

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 360,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 18O,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. 08.12.2010 11:06:04 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA ZA PRILOGO IKT INFORMATOR Polni Format: 289x420

21 mm

Naslovnica

x xx

x xx

1 modul 40 x 57 mm 300,00 EUR Možno je združevanje modulov. x xx

20 mm

19 mm

x xx

20 mm

10 mm

B Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 3.150,00 EUR

B

A

C

19 mm

D Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A

21 mm

A C B

Polni Format: 289x420 x xx

20 mm

10 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 2.150,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

10 mm

B

A

1 modul

19 mm

20 mm

B

x xx

x xx

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 900,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 630,00 EUR

19 mm

19 mm

21 mm

A

Polni Format: 289x420

x xx

19 mm

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.650,00 EUR

B

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 3 delovne dneve pred izidom

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 1.210,00 EUR

B

A

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 3.450,00 EUR

x xx

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.590,00 EUR

19 mm

19 mm 21 mm

A

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 5.950,00 EUR

Izid: vsak drugi četrtek

11_cenik_IKT_2011.indd 1

Polni Format: 289x420

x xx

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 3.500,00 EUR

19 mm

Oglaševanje v prilogi priporočamo takrat, ko želite doseči tiste, ki so v podjetjih odgovorni za informacijskokomunikacijske odločitve in tiste, ki se zanimajo za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

10 mm

21 mm

Priloga je posvečena informacijsko-komunikacijskim tehnologijam. V njej je s pomočjo različnih tematik podjetjem predstavljen pomen, ki ga ima vlaganje v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na njihovo poslovanje. V prilogi se piše o trendih, novostih in rešitvah na informacijskem in komunikacijskem področju. Vsebuje nasvete, kako se izogniti pastem in napakam pri naložbah v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.780,00 EUR

A

Notranje strani

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

21 mm

21 mm

IKT INFORMATOR

IKT INFORMATOR

20 mm

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 460,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 23O,00 EUR 11 08.12.2010 11:06:30 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI OKOLJE IN ENERGIJA Ovitek Format: 203 x 271 mm

Okolje in energija

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 181 mm

Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

57 mm

Notranje strani

V prilogi Okolje in energija so predstavljene aktualne vsebine s področja energetike in ekologije. Okoljska in energetska vprašanja čedalje bolj krojijo naš vsakdan, zato priloga Okolje in energija govori o pomenu varovanja okolja in energetske učinkovitosti, saj okoljska ozaveščenost postaja konkurenčna prednost. Podjetja, uporabniki in ponudniki, strokovnjaki, posamezniki – za vsakega se najde kaj v prilogi Okolje in energija.

A

B

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR 2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B 1/2 STRANI

Oglaševanje v prilogi priporočamo takrat, ko želite doseči tiste, ki se zanimajo za okoljevarstvene in energetske tematike in ponudbo na tem področju. Izid: devetkrat letno

Pokončna A: 88 x 240 mm Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm

A

D 1.780,00 EUR

Ležeča B: 181 x 118 mm

B

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C

B

A

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

A

1/8 STRANI Pokončna A: 57 x 88 mm 460,00 EUR

1/3 STRANI

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom

A B C D

A B C 12 12_cenik_PP_OiE_2011.indd 1

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B: 119 x 118 mm Ležeča C: 181 x 78 mm Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

1/4 STRANI

1/8 STRANI

Pokončna A: 88 x 118 mm

Ležeča B: 88 x 57 mm

Ležeča B: 181 x 57 mm

Ležeča C: 181 x 27 mm

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

Ležeča D v živi rob: 203 x 38 mm + 5 mm za porezavo 460,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

C D

B

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. 08.12.2010 11:07:07 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNIH PRILOGAH IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM Ovitek Format: 203 x 271 mm

Izobraževanje in Turizem

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 181 mm

Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

57 mm

Notranje strani

Vsebina prilog Izobraževanje in Turizem so izobraževanje, predstavitve poslovnih prostorov za izobraževanje, kongresi, konference, poslovna srečanja in razni dogodki. Poslanstvo priloge je obveščanje o dogajanju v panogi in dajanje uporabnih informacij za podjetja, posameznike in managerje, ki želijo razviti drugačne načine motiviranja in nagrajevanja ter organizatorje, ki potrebujejo sveže ideje za poslovnokongresne dogodke.

A

B

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR 2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B 1/2 STRANI

Oglaševanje v prilogah priporočamo predvsem tistim, ki želijo predstaviti svoje izobraževalne programe, in tistim, ki ponujajo prostore in opremo za izvedbo izobraževanj.

Pokončna A: 88 x 240 mm

A D

Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm 1.780,00 EUR Ležeča B: 181 x 118 mm

B

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom

A

1/8 STRANI Pokončna A: 57 x 88 mm 460,00 EUR

1/3 STRANI

A B C D

A B C

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B: 119 x 118 mm Ležeča C: 181 x 78 mm Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

1/4 STRANI

1/8 STRANI

Pokončna A: 88 x 118 mm

Ležeča B: 88 x 57 mm

Ležeča B: 181 x 57 mm

Ležeča C: 181 x 27 mm

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

Ležeča D v živi rob: 203 x 38 mm + 5 mm za porezavo 460,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm. 13_cenik_PP_Izobr_2011.indd 1

B

A

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

C D

B

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

13 13.12.2010 15:27:15 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI INDUSTRIJA Ovitek Format: 203 x 271 mm

panoge in posel

Industrija

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 181 mm

Industrija

Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

57 mm

Notranje strani

Namen revijalne priloge INDUSTRIJA je predstavitev aktualnega dogajanja in razvoja najrazličnejših industrijskih dejavnosti, skupin izdelkov/ storitev in zelo ozko specializiranih panog. Cilj revije je dvigovanje ugleda in prepoznavnosti industrijskih podjetij ter krepitev zavedanja, da je industrija pomemben del gospodarstva. Poslanstvo nove priloge INDUSTRIJA je poudarjati pomembnost industrije, njenega razvoja in tehnično-tehnološke inovativnosti, analizirati te panoge in niše, ki jih še slabo poznamo, odkrivati podjetja, ki dobro poslujejo in morda sodijo v sam svetovni vrh v svojih panogah in tržnih nišah, ter njihove izkušnje predstavljati kot zglede dobre prakse. Oglaševanje v prilogi priporočamo vsem, ki so povezani z industrijo in si želijo večje prepoznavnosti (podjetja samega ali njihovih storitev), ugleda in potencialnih novih strank. Izid: šestkrat letno

A

B

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B

2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B 1/2 STRANI

Pokončna A: 88 x 240 mm

A D

Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm 1.780,00 EUR Ležeča B: 181 x 118 mm

B

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C

B

A

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

A

1/8 STRANI Pokončna A: 57 x 88 mm 460,00 EUR

1/3 STRANI

A B C D

A B C

14_cenik_PP_Indust_2011.indd 1

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom

14

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B: 119 x 118 mm Ležeča C: 181 x 78 mm Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

1/4 STRANI

1/8 STRANI

Pokončna A: 88 x 118 mm

Ležeča B: 88 x 57 mm

Ležeča B: 181 x 57 mm

Ležeča C: 181 x 27 mm

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

Ležeča D v živi rob: 203 x 38 mm + 5 mm za porezavo 460,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

C D

B

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. 08.12.2010 11:08:28 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI MOJ AVTO Ovitek Moj avto

www.finance.si

Format: 203 x 271 mm

Avtomobilske novosti v prihodnjem letu 12 Kandidati za izbor PAL 2010 26

Kako so avtomobilski distributerji in trgovci reševali posel 4

Oktober 2009

181 mm

MOJ AVTO V prilogi Moj avto bomo podrobneje obravnavali teme, ki jih sicer vsak teden spremljamo v rubriki Moj avto. V ospredje postavljamo dogajanje na avtomobilskem trgu v Sloveniji ter ga primerjamo s trendi v Evropi in svetu. Spremljamo tudi gibanja v slovenski dobaviteljski industriji. Jesen vsako leto razkrije nove modele avtomobilov, pogledali bomo, kaj ti prinašajo v tehnološkem, varnostnem in drugih pogledih. Delno bomo vključili tudi posel vulkanizerjev in prodaje gum ter naredili pregled zavarovalniškega in lizinškega trga na avtomobilskem področju v Sloveniji. Revijalna priloga izhaja na belem papirju formata A4 in se brezplačno prilaga časniku Finance.

57 mm

Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Notranje strani

A

B

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR 2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B 1/2 STRANI

Pokončna A: 88 x 240 mm

A D

Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm 1.780,00 EUR Ležeča B: 181 x 118 mm

B

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C

Oglaševanje v prilogi priporočamo vsem, ki želijo z objavo oglasa doseči poslovno javnost in širok krog bralcev z veliko kupno močjo.

B

A

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

A

1/8 STRANI Pokončna A: 57 x 88 mm 460,00 EUR

1/3 STRANI

A B

Izid: 7. 11. 2011

C

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom.

D

A B C

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B: 119 x 118 mm Ležeča C: 181 x 78 mm Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

1/4 STRANI

1/8 STRANI

Pokončna A: 88 x 118 mm

Ležeča B: 88 x 57 mm

Ležeča B: 181 x 57 mm

Ležeča C: 181 x 27 mm

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

Ležeča D v živi rob: 203 x 38 mm + 5 mm za porezavo 460,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm. 15_cenik_PP_Moj_avto.indd 1

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo

C D

B

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

15 13.12.2010 15:30:42 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI POSLOVNI AVTO LETA Ovitek

POSLOVNI AVTO LETA

2009

PAL

POSLOVNI avto leta

Format: 203 x 271 mm

April 2009

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 181 mm 57 mm

pal_00_ovitek.indd 1

4/21/09 3:50:43 PM

Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Notranje strani

Katalog PAL (Poslovni avto leta) Časnik Finance izda enkrat v letu, pred dogodkom Poslovni avto leta. Prireditev za izbor PAL zasleduje predvsem dva cilja, in sicer: odsevati dejansko vrednost avtomobilov na slovenskem trgu in opozoriti na najboljše nakupe v posameznih razredih avtomobilov. Glavni lastnosti izbora sta njegova preglednost in svetovalni pomen, saj novinarska žirija avtomobile oceni po 94 postavkah ter jih ovrednoti tudi z vidika stroškov uporabe in lastništva. Zato šteje naziv PAL za prestižen in laskav naslov, potek in izbor nagrajenih pa je deležen pomembne medijske pozornosti. V katalogu PAL vsako leto obširno predstavimo izbor finalistov in aktivnosti za finalni izbor PAL. Oglaševanje priporočamo vsem, ki želijo opozoriti na svoje kandidate med finalisti, in vsem, ki želijo doseči širok krog bralcev, za katere so značilni zanimanje za avtomobilski trg ter nadpovprečni dohodki in izobrazba. Izid: 11. 4. 2011

A

B

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B

2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B 1/2 STRANI

Pokončna A: 88 x 240 mm

A D

Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm 1.780,00 EUR Ležeča B: 181 x 118 mm

B

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C

B

A

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

A

1/8 STRANI Pokončna A: 57 x 88 mm 460,00 EUR

1/3 STRANI

A B C D

A B C 16_cenik_PAL.indd 1

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom.

16

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B: 119 x 118 mm Ležeča C: 181 x 78 mm Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

1/4 STRANI

1/8 STRANI

Pokončna A: 88 x 118 mm

Ležeča B: 88 x 57 mm

Ležeča B: 181 x 57 mm

Ležeča C: 181 x 27 mm

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

Ležeča D v živi rob: 203 x 38 mm + 5 mm za porezavo 460,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

C D

B

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. 08.12.2010 11:09:41 Uhr


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V PRILOGI CLUB O G L A S N A

P R I L O G A ,

F E B R U A R

2 0 1 0 ,

Š T .

Ovitek

4 3

Format: 203 x 271 mm

OGLASNA PRILOGA

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 181 mm Daniela Bervar, direktorica poslovne šole Cotrugli v Sloveniji:

Treba je ves čas migati in delati, saj le tako pridemo do presežkov

57 mm

Oglas ovitek 2 - 2.350,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.250,00 EUR Oglas ovitek 4 - 2.450,00 EUR

Notranje strani

Priloga Club izhaja na belem sijaj papirju. Ker je oglasna priloga, gre pri pripravi vsebine za tesno sodelovanje med oglaševalci in urednikom, ki se prilagaja njihovim željam in idejam. S svojimi raznovrstnimi rubrikami (Gurmanski užitki, Kultura bivanja, Razvajajmo se, Modni trendi, FIT – zdrav način življenja, Go slow – turizem…) je postala priloga Club po eni strani zelo priljubljeno branje v slovenski poslovni javnosti, po drugi strani pa učinkovito komunikacijsko orodje za oglaševalce, ki želijo doseči specifično ciljno skupino z nadpovprečno visoko kupno močjo, ki jim je bolj kot cena pomembna kakovost. Club bere najbolj aktiven delež prebivalstva, zanimiv pa je podatek, da je med bralci skoraj polovica žensk. Z zanimivo in lahkotno vsebino ter koristnimi nasveti priloga prispeva svoj delček h kakovostnemu preživljanju prostega in službenega časa bralcev, ki jim je zelo pomembna kakovost in odličnost storitev in produktov. Oglaševanje v prilogi priporočamo za promocijo produktov za prosti čas, modnih oblačil, produktov s področja kulinarike, športa, opreme prostora, nakita, ur in vsega tistega, s čimer ciljate na potrošnike z večjo kupno močjo.

A

B

17_cenik_Club_2011.indd 1

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.050,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.800,00 EUR

A

A B

B

C D

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.050 EUR

2 x 1/3 STRANI z okvirjem Ležeča C: 392 x 78 mm 1.670 EUR

2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.050 EUR

2 x 1/3 STRANI v živi rob Ležeča D: 406 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.670 EUR 1/2 STRANI Pokončna A: 88 x 240 mm

A

A

B

D

2/3 STRANI Pokončna A: 119 x 240 mm Pokončna B v živi rob: 126 x 271 + 5 mm 1.670,00 EUR

Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm 1.380,00 EUR Ležeča B: 181 x 118 mm

B

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.380,00 EUR

C

1/3 STRANI Pokončna A: 119 x 118 mm

A B C

A

1/3 STRANI

B

Ležeča B: 181 x 78 mm Ležeča C v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 980,00 EUR

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B v živi rob: 65 x 271 mm + 5 mm za porezavo 980,00 EUR

1/4 STRANI Pokončna A: 88 x 118 mm

Izid: enkrat na mesec Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Ležeča B: 181 x 57 mm

A B

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 700,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

A

1/9 STRANI Pokončna A: 57 x 78 mm 360,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

17 08.12.2010 11:10:23 Uhr


www.finance.si/trendi

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJI FINANCE TRENDI LETNIK: II ŠT.: 4 OKTOBER 2010

IKONA: LADY GAGA

NJEN CILJ JE REVOLUCIJA

MODNI TALENTI

MATEVŽ FAGANEL FARANDULA NINA ŠUŠNJARA ZGODBA O ZNAMENITIH TREH ČRTAH

T R E N D I

M O D A

I N

Ž I V L J E N J S K I

S L O G

ADIDAS

Format: 210 x 297 mm

F I N A N C E

189 mm 60 mm

MODNI STYLING

Sodobna poslovna ženska

Ovitek Oglasi ovitek v živi rob 210 x 297 mm + 5 mm za porezavo Spread ovitek 2 (2/1) - 4.880,00 EUR Spread ovitek 3 (2/1) - 4.720,00 EUR Oglas ovitek 2 - 3.490,00 EUR Oglas ovitek 3 - 3.190,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.990,00 EUR

Notranje strani

Finance TRENDI je revija za tiste, ki znajo ceniti pravo kakovost. Posamezni izidi revije so vsebinsko obarvani, in sicer pokrivajo področje mode, življenjskega stila, zdravja ter arhitekture in interierja. Revijo brezplačno prejmejo vsi bralci Financ, Mojih financ in Managerja.

Oglas 2/1 v živi rob 420 x 297 mm + 5 mm za porezavo 3.700,00 EUR

Oglaševanje v reviji priporočamo tistim, ki želijo s posamezno objavo oglasa doseči širok krog bralcev z veliko kupno močjo, ki prisegajo na znane blagovne znamke, ter tiste, ki cenijo, da je njihov oglas objavljen na kakovostnem revijalnem papirju.

Oglas 2/1 z okvirjem 406 x 255 mm 3.700,00 EUR Oglas 1/1 z okvirjem 189 x 255 mm Oglas 1/1 v živi rob 210 x 297 mm + 5 mm za porezavo 2.800,00 EUR

Naklada: 30.000 izvodov

Oglas 1/1 slepi tisk, 200 g matt 4.500,00 EUR

Doseg: več kot 90.000 bralcev Izid: ZDRAVO ŽIVLJENJE 25.3.2011 MODA IN ŽIVLJENJSKI SLOG 22.4.2011 ŽIVLJENJSKI STIL POLETJE 3.6.2011 ARHITEKTURA IN INTERIERI 30.9.2011 MODA IN ŽIVLJENJSKI SLOG 28.10.2011 ŽIVLJENJSKI STIL ZIMA 25.11.2011 Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 8 delovnih dni pred izidom 18 18_cenik_Trendi_2011.indd 1

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 406 x 125 mm 2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 420 x 140 mm + 5 mm za porezavo 2.800 EUR

A B A

B C

1/2 STRANI Pokončna A: 98 x 255 mm Ležeča B: 189 x 125 mm Ležeča C v živi rob: 210 x 140 mm + 5 mm za porezavo 1.850,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

A B C

1/4 STRANI Pokončna A: 98 x 125 mm Ležeča B: 189 x 60 mm Ležeča C v živi rob: 210 x 75 mm + 5 mm za porezavo 950,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. 16.12.2010 14:36:14 Uhr


www.finance.si

VLAGANJE, LEPLJENJE IN OVIJANJE VLAGANJE

VLAGANJE:

Teža vloženke

Cena

do 20 g

2.990,00 EUR

od 21 do 49 g

3.790,00 EUR

od 50 do 100 g

4.350,00 EUR

Cena velja za vlaganje v celotno naklado. Cene veljajo za prospekte, v katerih naročnik oglašuje svoje izdelke oz. storitve. Vlaganje prospektov, v katerih se objavljajo oglasi drugih, zaračunavamo po ceniku oglasnega prostora s pribitkom stroškov vlaganja po ceniku distributerja.

LEPLJENJE

LEPLJENJE: Možno je le na naslovnici časopisa ob ponedeljkih in na naslovnici vsakega snopiča vse dni v tednu. Cena lepljenja: - za lepljenko s težo do 20 g je 3.650,00 EUR + cena oglasnega prostora, ki je najmanj enakega formata kot lepljenka - za lepljenko s težo nad 20 g po dogovoru

OVIJANJE S TRAKOM

OVIJANJE S TRAKOM: Možno samo ob ponedeljkih. Cena:

5.150,00 EUR za celotno naklado

Dimenzije traka: - dolžina: 59 cm + 4,5 cm za lepljenje - širina: maksimalno 9 cm - dodelava: 2 x bigano (45 + 295 + 295 mm)

OVIJANJE

Zaradi različnih debelin časopisa je bolje, da trak ni že vnaprej zlepljen. Na traku je treba diskretno označiti mesta prepogiba in mesto lepljenja. OVIJANJE ČASOPISA V FOLIJO: Možno samo ob ponedeljkih. Cena: - prozorna folija - 1.090,00 EUR za celotno naklado - potiskana folija - po dogovoru Rok za naročilo: teden dni pred vlaganjem, lepljenjem ali ovijanjem Dostava primera: teden dni pred vlaganjem, lepljenjem ali ovijanjem na naslov Časnik Finance, d. o. o., oglasno trženje, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana Pri ovijanju s trakom je potrebno teden dni pred ovijanjem poslati sliko v trak ovitega časopisa. Dostava: 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure Naslov dostave: Delo Tiskarsko središče Slovenčeva 19 1000 Ljubljana Kontaktne osebe: Drago Leskovar in Mitja Zavodnik, tel.: 01 473 78 15. V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. 19

19_cenik_Vlaganje_2011.indd 1

14.12.2010 16:04:54 Uhr


www.finance.si

POPUSTI IN DOPLAČILA Količinski popusti

Količinski popust izvajalec priznava naročniku ob sklenitvi pogodbe za obdobje enega leta. Višina popusta je odvisna od zneska pogodbe, sklenjene za oglaševanje v poslovnem dnevniku Finance, in sicer:

Vrednost pogodbe za obdobje enega leta

Odstotek popusta

od 11.000 do 21.000 od 21.001 do 42.000 od 42.001 do 60.000 nad 60.001

15 % 20 % 25 % 30 %

V vrednost letne pogodbe ali enkratnega večjega naročila se šteje vrednost oglasnega prostora po veljavnem ceniku, znižana za morebitne paketne popuste ali druge popuste in agencijske provizije.

Paketni popusti

Paketni popusti - naročnik lahko paketni popust izkoristi ob hkratnem naročilu oglasov enakih velikosti oz. oglasov različnih velikosti z minimalno dimenzijo 6 modulov oz. 1/3 strani v prilogah P&P s točno določenimi datumi objav v obdobju 12 mesecev od dneva prve objave oglasa. Datume objav določita naročnik in izvajalec, vendar morajo biti oglasi objavljeni najpozneje v roku enega leta od dneva naročila. Lestvica popustov:

Število objav

Odstotek popusta

3 objave 4 in 5 objav 6 do 11 objav 12 do 23 objav 24 do 44 objav nad 45 objav

10 % popusta 15 % popusta 20 % popusta 25 % popusta 30 % popusta 35 % popusta

Posebni popusti

Dogovor o morebitnem večjem oz. drugačnem odstotku popusta, ki presega količinske in paketne popuste, je možen: - Če za to obstaja poslovno zanimanje izvajalca. Šteje se, da obstaja poslovno zanimanje izvajalca, če naročnik oglasnega prostora ponuja izvajalcu enak popust pri uporabi njegovih storitev, o čemer se partnerja vzajemno dogovorita, praviloma s pogodbo. - Večji odstotek popusta lahko naročnik oglasnega prostora dobi, če se strinja z objavo zunaj določenega medijskega načrta, v prostoru in na dan, ki ga izbere izvajalec. - Večji odstotek popusta lahko naročnik dobi tudi, če gre za dolgoročno ali kompleksnejše sodelovanje s partnerji posebnega pomena. Odločitev o tem lahko sprejme direktor družbe oz. druga pooblaščena oseba. - Direktor družbe ali s strani njega pooblaščena oseba v oglasnem trženju izvajalca lahko sprejme odločitev, da se v določenih prilogah ponudi naročnikom drugačen popust. - V okviru novih oglaševalskih izdelkov in drugih oblik sodelovanja lahko ponuja izvajalec tako neposrednemu naročniku kot naročniku prek agencije še druge ugodnosti poleg običajnih.

Agencijske provizije

Agencijske provizije Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec agenciji (medijskemu zakupniku) glede na pogodbo med izvajalcem in agencijo (medijskim zakupnikom). Osnovna agencijska provizija znaša 6 odstotkov. S posebno pogodbo se lahko izvajalec z agencijo (medijskim zakupnikom) dogovori za večji znesek agencijske provizije glede na vrednost letnih realiziranih naročil. Različni popusti (paketni, količinski, posebni) se izključujejo, kar pomeni, da ima naročnik pravico izbirati, katerega bo izkoristil. Kadar je naročnik agencija, se od vrednosti oglasnega prostora po ceniku najprej obračuna količinski ali paketni popust, ki pripada oglaševalcu, nato se obračuna ustrezna agencijska provizija.

Doplačila

Določena stran: - stran 3: + 100 % (do 12 modulov) - stran 5: + 50 % (do 25 modulov) - nadaljnja točno določena stran: + 30 % Na 2. in 4. strani oglaševanje ni mogoče. Točno določena pozicija na strani: + 30 % Ekskluziva na strani: + 30 % (najmanjša velikost oglasa je 1/4 strani) Naročilo po roku: + 30 % Preklic objave oglasa po roku: plačilo 30 % cene oglasa Doplačila se seštevajo!

20 20_cenik_Popusti_dopl_2011.indd 1

08.12.2010 11:12:04 Uhr


www.finance.si

DRUGE INFORMACIJE Tehnični napotki za oddajo oglasov:

Izdelane oglase sprejemamo v formatu pdf, eps, jpg ali tif. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Tanke linije črk niso primerne za časopisni tisk. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa kot želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Že oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu 01 30 91 533 ali 01 30 91 590.

Reklamacije:

Reklamacijski rok je 8 dni po objavi v pisni obliki. Za oglase, oddane po roku, reklamacije ne upoštevamo. Reklamacije pri ponavljajočih se oglasih upoštevamo le, če naročnik na napako opozori pri prvi objavi.

Rok za plačilo: Oglasi posebnih formatov:

Rok plačila je 8 dni po objavi. Za naročila formatov zunaj cenika vam bomo pripravili posebno ponudbo. Osnova za izračun je cena enega modula.

21 21_cenik_Druge_info_2011.indd 1

08.12.2010 11:12:29 Uhr


www.finance.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA V POSLOVNEM DNEVNIKU FINANCE Cene oglasnega prostora

Cene oglasnega prostora so določene v veljavnih cenikih. Cene formatov oglasov, ki niso določene v veljavnih cenikih, se po predhodnem dogovoru določijo s ponudbo poslovnega dnevnika Finance. Na ceno se prištejejo dodatki in od nje odštejejo dogovorjeni popusti. • Za oglase, kjer je predstavljenih več oglaševalcev ali blagovnih znamk, zaračunamo 30 odstotkov dodatka za vsakega oglaševalca. • Zaračunavamo tudi dodatke za določene strani in pozicije (glej cenik).

Rezervacije, naročila in roki za oddajo gradiva

Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki. Zadnji roki za naročilo oglasa (z natančnimi dimenzijami prostora) in oddajo dokončno pripravljenega gradiva za objavo v elektronski obliki so: - Rok za objavo v redakcijskem delu časopisa in redakcijskih prilogah (F2) je dva (2) delovna dneva pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati dva (2) delovna dneva pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. - Rok za objavo v oglasnih prilogah (F3) je tri (3) delovne dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati tri (3) delovne dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. Za oglasno prilogo Club veljajo drugačni roki. - Rok za objavo v oglasni prilogi Club je pet (5) delovnih dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati pet (5) delovnih dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. - Rok za objavo v prilogah Panoge in posel (P&P) je pet (5) delovnih dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati pet (5) delovnih dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. - Rok za objavo v reviji Trendi je osem (8) delovnih dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati osem (8) delovnih dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic po zgoraj navedenih rokih je poslovni dnevnik Finance upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave. Oglasni urednik ali pisec besedil pošlje pripravljena besedila za objavo naročniku v avtorizacijo najpozneje dva (2) delovna dneva pred izidom oz. pet (5) delovnih dni za prilogo Club. Če naročnik ne avtorizira besedil najpozneje en (1) delovni dan pred izidom oz. štiri (4) delovne dni za prilogo Club do 10. ure, izvajalcu potrjuje, da k pripravljenim besedilom nima nobenih pripomb in se strinja, da bodo objavljena v pripravljeni obliki, kot jih je prejel od oglasnega urednika. Rok za oddajo slikovnega in drugega gradiva za objavo je tri (3) delovne dni pred izidom oz. (8) osem delovnih dni za prilogo Club. Če naročnik zamuja pri oddaji gradiva, ima izvajalec pravico, da oglas pripravi in objavi po svoji presoji ali oglasa ne objavi in naročniku zaračuna 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora, rezerviranega na potrjeni naročilnici.

Reklamacije

Oglaševalske agencije in medijski zakupniki

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska dnevnika (kakovost papirja, tehnika ipd.). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Reklamacija pri ponavljajočih se oglasih velja le, če naročnik pravočasno opozori na napako ali da reklamacijo že po prvi objavi. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po rokih za oddajo, reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih dni po prejemu reklamacije v pisni obliki. Ob napaki na oglasu, ki je posledica slabega tiska, napačno objavljenega gradiva, oglasa s tehnično napako ali objave oglasa na napačen dan, je naročnik upravičen do največ ene objave oglasa v velikosti reklamiranega oglasa. Naročnik je dolžan brezplačno objavo oglasa, za katero se je dogovoril v postopku reklamacije, izkoristiti v času enega meseca. Če naročnik tega v roku ne izkoristi, mu pravica do brezplačne objave preneha. Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

Vsebina

Tržna sporočila morajo biti skladna s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo ter ustrezno označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahtevata kodeks oglaševanja in veljavna zakonodaja. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli časnika oz. jim ne ustrezajo, ne objavi. Če bi imel izvajalec stroške, povezane z vsebino objave, skladno s tem členom (tožbe, pritožbe in podobno), mu jih je naročnik zavezan v celoti povrniti. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.

Postavitev

Za objavo oglasa na točno določenem mestu ali določeni strani v rednem delu časopisa si izvajalec zaračuna dodatke, ki so navedeni v veljavnih cenikih. Kadar tehnične zmogljivosti ne dopuščajo objave oglasa na želenem mestu, si izvajalec pridržuje pravico, da se oglas objavi po presoji izvajalca.

Promocijski članki

Oblikovanje oglasov in pisanje promocijskih besedil zaračunavamo posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. Izjema je pisanje promocijskih besedil za objave v oglasnih prilogah, kjer je storitev pisanja že zajeta v ceni po ceniku za oglasne priloge. Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka kot za oglas. Promocijski članki morajo biti posebej označeni kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahteva kodeks.

Vlaganje

Izvajalec jamči naročniku ceno vlaganja v poslovni dnevnik Finance skladno z veljavnimi ceniki. Cene veljajo za prospekte, v katerih naročnik oglašuje svoje izdelke oz. storitve. Vlaganje prospektov, v katerih se objavljajo oglasi drugih, zaračunavamo po ceniku oglasnega prostora s pribitkom stroškov vlaganja po ceniku distributerja. Rok za naročilo vloženke je teden dni pred vlaganjem. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti najpozneje en (1) delovni dan pred vlaganjem do 9. ure v distribucijski center izvajalca. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava morebitnih reklamacij.

22 22_cenik_Pogoji_2011.indd 1

08.12.2010 11:13:02 Uhr


http://manager.finance.si

KAJ JE

MANAGER?

Revija Manager je edini mesečnik v Sloveniji, ki je specializiran za pokrivanje vseh relevantnih tem, povezanih z vodenjem in poslovnim odločanjem. Poslanstvo revije Manager je vplivanje na etiko in kulturo sodobnega podjetniškega vodenja, obenem pa bralcem omogoča redno spremljanje najnovejših trendov s področja managementa. Bralci revije Manager so slovenska poslovna elita, ki v največji meri oblikuje javno mnenje, predvsem pa odločilno vpliva na ugled podjetij. Izidi: DATUM 5. 1. 2011 2. 2. 2011

M+

2. 3. 2011 6. 4. 2011

M+

11. 5. 2011 8. 6. 2011

M+

6. 7. 2011 7. 9. 2011 5. 10. 2011

M+

2. 11. 2011

NAJBOGATEJŠI SLOVENCI

7. 12. 2011

M+

Doseg revije Manager: • vsak mesec prebere revijo Manager 18.000, (vir: NRB 2011)

Naklada: 3.500 izvodov Kdo so bralci Managerja? • Revijo Manager bere več moških kot žensk. • 54 % bralcev revije Manager pripada starostnemu razredu med 31 in 49 let, ki je delovno aktiven in produktiven. • Bralci revije Manager so nadpovprečno visoko izobraženi. • Bralci so nadpovprečno zastopani na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. • Bralci imajo nadpovprečno kupno moč. Delež bralcev, ki prejema dohodke nad 1.460 EUR, je kar za 879 % večji od deleža prejemnikov tako visokih dohodkov med vsemi prebivalci. • Bralci Managerja nadpovprečno izstopajo po dohodkih gospodinjstva na družinskega člana. 25,3 % bralcev živi v gospodinjstvu, kjer dohodek na člana presega vrednost 860 EUR. To je tudi najvišji razred, ki v raziskavi nadalje ni bil razdelan. Glede na populacijo je delež gospodinjstev v bralstvu revije s takim dohodkom na družinskega člana za 146 % večji. Oglaševanje v Managerju priporočamo tistim, ki se želijo predstaviti najvplivnejši ciljni publiki: tistim, ki odločajo o nakupu, tako z zgledom, kot z odločitvijo (velja v zasebni in poslovni sferi).

23 23_cenik_Kaj_je_MAN_2011.indd 1

16.08.2011 11:04:34 Uhr


http://manager.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJI

OVITEK II

OVITEK III

2/1

230 x 275 + 5 mm 2.950 EUR

230 x 275 + 5 mm 2.700 EUR

230 x 275 + 5 mm 2.500 EUR

v živi rob 460 x 275 mm + 5 mm 3.950 EUR

275 mm

OVITEK IV

2/3

1/1

60 mm

1/2 1/3

1

230 mm

pokončno 194 x 244 mm v živi rob 230 x 275 mm + 5 mm 2.400 EUR

Velikost revije: 230 x 275 mm Širina stolpca: 60 mm Cena za 1 cm stolpca: 70 EUR

pokončno 130 x 230 mm ležeče 200 x 150 mm

pokončno 130 x 168 mm ležeče 200 x 112 mm

pokončno 65 x 230 mm ležeče 200 x 74 mm

1.800 EUR

1.500 EUR

1.250 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

PAKETI OGLAŠEVANJA

popust

PAKET 3 OGLASOV

10 %

PAKET 4 OGLASOV

15 %

PAKET 5 OGLASOV

20 %

PAKET 6 OGLASOV

25 %

PAKET 8 OGLASOV

30 %

PAKET 11 OGLASOV

35 %

CENE VLAGANJ IN KUPONOV UGODNOSTI

Teža

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

Cena v EUR

vloženka do 20 g

1.500

vloženka od 21g do 40g

2.000

vloženka od 41g do 200g

2.500

kupon do A5 formata

1.500

DOSTAVA GRADIVA ZA VLAGANJE: Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure.

POSEBNI OGLASI: NASLOVNICA, ZAVIHKI, SLEPI TISK ... po posebnem dogovoru.

IZIDI V LETU 2011 DATUM 5. 1. 2011 2. 2. 2011 M+ 2. 3. 2011 6. 4. 2011 M+ 11. 5. 2011 8. 6. 2011 M+ 6. 7. 2011 7. 9. 2011 5. 10. 2011 M+ 2. 11. 2011 NAJBOGATEJŠI SLOVENCI 7. 12. 2011 M+

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI: Oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 533 24

Rezervacija oglasnega prostora: 8 dni pred izidom Oddaja pripravljenega gradiva: 6 dni pred izidom E naslov za pošiljanje oglasov: oglasi@finance.si


http://manager.finance.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA V REVIJI A) Cene oglasnega prostora Cene oglasnega prostora za revijo Manager so določene v veljavnem ceniku. B) Rezervacije in naročila Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki osem (8) dni pred izidom. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati sedem (7) dni pred izidom revije v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je izvajalec upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave. C) Roki za oddajo gradiva Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega ali nepripravljenega gradiva za objavo v reviji je najmanj šest (6) dni pred izidom. Gradivo naročnik pošlje v elektronski obliki. D) Reklamacije Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem (8) dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska revije (kakovost papirja, tehnika in podobno). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po navedenih rokih za oddajo (točka C Splošnih pogojev), reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih (8) dni po prejemu reklamacije, v pisni obliki. E) Obveznosti oglaševalskih agencij in medijskih zakupnikov Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki. F) Vsebina Vsa oglasna sporočila morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar oglasno sporočilo ni označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas oziroma promocijsko sporočilo označi. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli revij, ne objavi. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik. G) Postavitev Za objavo oglasa na točno določenem mestu oziroma določeni strani izvajalec zaračuna dodatek v višini 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. H) Promocijski članki Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka ceni enake velikosti oglasa. Pisanje in oblikovanje promocijskih sporočil izvajalec zaračuna posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. I) Vlaganje Pogoji in cena vlaganja v reviji Manager so navedeni v veljavnem ceniku. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti v distribucijski center izvajalca najpozneje dva (2) delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava reklamacij.

POPUSTI A) Paketni popusti Naročnik je upravičen do paketnega popusta ob hkratnem naročilu večjega števila oglasov enakih velikosti, ki jih izkoristi v obdobju enega leta. Lestvica paketnih popustov je navedena v veljavnem ceniku. B) Drugi popusti - Neposredni naročniki, ki niso agencije in dostavijo dokončno pripravljeno gradivo v elektronski obliki ter predložijo kontrolni odtis, so upravičeni do posebnega popusta do največ petih (5) odstotkov cene oglasnega prostora. - Direktor družbe oziroma od njega pooblaščena oseba iz oglasnega trženja revij lahko sprejme odločitev, da se v določenih primerih naročniku prizna tudi drugačen popust. - Če število oglasov preseže 11 naročenih oglasov, se o dodatnem popustu izvajalec in naročnik dodatno dogovorita.

AGENCIJSKA PROVIZIJA Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec naročniku glede na vrednost letnih realiziranih naročil po medsebojnem dogovoru. Osnovna agencijska provizija znaša šest (6) odstotkov. S posebno pogodbo se lahko izvajalec dogovori za višji znesek agencijske provizije. 25


http://www.mojefinance.si

KAJ SO

MOJE FINANCE?

Revija Moje finance je vodilna svetovalna revija za področje osebnih financ na slovenskem trgu. Namen revije je informirati, svetovati, izobraževati o ponudbi na področju osebnih financ; prinašati med bralce nove ideje in novosti o naložbenih priložnostih, varčevanju, zavarovanju, pokojninah, nepremičninah, davkih in drugi ponudbi s področja osebnih financ; izdelovati razne primerjave finančne ponudbe; presojati in komentirati novosti s tega področja v Sloveniji; informirati bralce o novostih iz tujine. Bralcem svetuje glede investicij v izobraževanje otrok ali lastno izobraževanje, dotika pa se tudi skrbi za posameznikovo zdravje. S kombinacijo strokovno finančnih in po drugi strani ljudskih tem s področja osebnih financ, predstavljenih na preprost način, predstavlja finančni vodnik. Vsebinski poudarek revije je v prvem delu na naložbenih priložnostih. Drugi del revije pa je namenjen drugim vsakodnevnim temam predvsem s področja »pametnega zapravljanja denarja«, zgodbam o uspehu in podobno. Izid: vsako tretjo sredo v mesecu

Izidi v letu 2011 19. 1. 2011 16. 2. 2011 16. 3. 2011 20. 4. 2011 18. 5. 2011 15. 6. 2011 20. 7. 2011 21. 9. 2011 19. 10. 2011 16. 11. 2011 21. 12. 2011

Doseg revije Moje finance: • Vsako številko prebere 59.000 bralcev. (vir: NRB 2011)

Naklada: 15.000 izvodov

KDO SO BRALCI MOJIH FINANC? Bralci Mojih financ: • 60 % moški: 40 % ženske • Polovica bralcev revije je starih med 31 in 49 let. • So na vodstvenem ali vodilnem položaju. • 85,5 % bralcev živi v 3 ali več članski družini. • 76,2 % gospodinjstev bralcev ima več kot 1.460 EUR mesečnih prihodkov. Kar 24,6 % gospodinjstev bralcev pa ima več kot 2.900 EUR mesečnih prihodkov. • 44,1 % bralcev prihaja iz osrednje slovenske regije. (vir: NRB, 2010/I)

Življenski stil bralcev Mojih financ: • So predstavniki družin, ki upravljajo osebno premoženje. • Imajo vir stalnega osebnega dohodka. • Pomembno jim je enostavno in hitro poslovanje. • Zahtevajo visok nivo in širok spekter ponudbe. • Želijo uspešno upravljati in plemenititi svoje premoženje. • Racionalno trošijo. • So ljudje, ki zaslužijo več kot potrošijo in nenehno iščejo nove možnosti za svoje naložbe. • Aktualna in trajna vsebina v reviji jim pomeni nujno čtivo za spremljanje in upravljanje družinskega premoženja. Bralci Mojih financ so reviji zvesti, predvsem pa odzivni in ji zaupajo. Oglaševanje v reviji Moje finance priporočamo tistim, ki želijo doseči gospodinjstva in posameznike z nadpovprečno kupno močjo, izobraženo in manj izobraženo poslovno javnost, ljudi z nadpovprečnimi dohodki, obrtnike, vodstvene in vodilne kadre v podjetjih in delovno aktivno prebivalstvo z nadpovprečno izobrazbo. 26 26_cenik_Kaj_so_MF_2011.indd 1

16.08.2011 11:01:51 Uhr


http://www.mojefinance.si

271 mm

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJI

OVITEK II OVITEK III

OVITEK IV

2/1

203 mm 203 x 271 + 5 mm

Velikost revije: 203 x 271 mm

203 x 271 + 5 mm z okvirjem 173 x 240 mm 3.000 EUR

3.150 EUR

A

A

1/1

D B

B C

C

1

203 x 271 + 5 mm z okvirjem: 173 x 240 mm 2.600 EUR

ležeča B: 173 x 120 mm ležeča C: 203 x 132 + 5 mm pokončna A: 85 x 240 mm 1.470 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

PAKETI OGLAŠEVANJA

4.360 EUR

1/4

1/3

1/2

406 x 271 + 5 mm

POPUST

A B C

pasica

ležeča B: 173 x 80 mm ležeča B: 173 x 60 mm z okvirjem ležeča C: 203 x 92 + 5 mm ležeča C: 203 x 72 mm + 5 mm 173 x 30 mm pokončna A: 55 x 240 mm pokončna A: 85 x 120 mm 840 EUR kocka D: 115 x 120 mm 1.050 EUR 1.160 EUR V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

CENE VLAGANJ IN KUPONOV UGODNOSTI Teža vloženka do 20 g vloženka od 21g do 40g vloženka od 41g do 200g kupon do A5 formata

PAKET 3 OGLASOV

10 %

PAKET 4 OGLASOV

15 %

PAKET 5 OGLASOV

20 %

PAKET 6 OGLASOV

25 %

DOSTAVA GRADIVA ZA VLAGANJE:

PAKET 8 OGLASOV

30 %

POSEBNI OGLASI:

PAKET 11 OGLASOV

35 %

Cena v EUR 2.100 2.500 3.200 2.100

Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure. NASLOVNICA, ZAVIHKI, SLEPI TISK, LEPLJENJE ... po posebnem dogovoru.

IZIDI V LETU 2011 19. 1. 2011 16. 2. 2011 16. 3. 2011 20. 4. 2011 18. 5. 2011 15. 6. 2011 20. 7. 2011 21. 9. 2011 19. 10. 2011 16. 11. 2011 21. 12. 2011

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI: Oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 533

Rezervacija oglasnega prostora: 8 dni pred izidom Oddaja pripravljega gradiva: 6 dni pred izidom E naslov za pošiljanje oglasov: oglasi@finance.si 27


http://www.mojefinance.si

CENIK

271 mm

OGLASNEGA PROSTORA V OGLASNI RUBRIKI

OVITEK II OVITEK III

OVITEK IV

2/1

203 mm 203 x 271 + 5 mm

Velikost revije: 203 x 271 mm

203 x 271 + 5 mm z okvirjem 173 x 240 mm 3.000 EUR

3.150 EUR

A

A

1/1

D B

203 x 271 + 5 mm z okvirjem: 173 x 240 mm 2.600 EUR

ležeča B: 173 x 120 mm ležeča C: 203 x 132 + 5 mm pokončna A: 85 x 240 mm 1.470 EUR Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm. V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

POPUST

PAKET 3 OGLASOV

10 %

PAKET 4 OGLASOV

15 %

PAKET 5 OGLASOV

20 %

PAKET 6 OGLASOV

25 %

PAKET 8 OGLASOV

30 %

PAKET 11 OGLASOV

35 %

C

A

B C

C

1

PAKETI OGLAŠEVANJA

4.360 EUR

1/4

1/3

1/2

406 x 271 + 5 mm

B

B C

A

ležeča B: 173 x 80 mm ležeča B: 173 x 60 mm ležeča C: 203 x 92 + 5 mm ležeča C: 203 x 72 mm + 5 mm pokončna A: 55 x 240 mm pokončna A: 85 x 120 mm kocka D: 115 x 120 mm 1.050 EUR 1.160 EUR

CENE VLAGANJ IN KUPONOV UGODNOSTI Teža vloženka do 20 g vloženka od 21g do 40g vloženka od 41g do 200g kupon do A5 formata

Cena v EUR 2.100 2.500 3.200 2.100

modul A: 173 x 30 mm 840 EUR modul B: 115 x 30 mm 600 EUR modul C: 55 x 30 mm 300 EUR

IZIDI V LETU 2011 19. 1. 2011 16. 2. 2011 16. 3. 2011 20. 4. 2011 18. 5. 2011 15. 6. 2011

DOSTAVA GRADIVA ZA VLAGANJE:

20. 7. 2011

POSEBNI OGLASI:

19. 10. 2011

Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure. NASLOVNICA, ZAVIHKI, SLEPI TISK, LEPLJENJE ... po posebnem dogovoru.

21. 9. 2011 16. 11. 2011 21. 12. 2011

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI: Oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 533 28

Rezervacija oglasnega prostora: 8 dni pred izidom Oddaja pripravljega gradiva: 6 dni pred izidom E naslov za pošiljanje oglasov: oglasi@finance.si


http://www.mojefinance.si

Splošni pogoji oglaševanja v reviji

MOJE FINANCE

A) Cene oglasnega prostora Cene oglasnega prostora za revijo Moje finance so določene v veljavnem ceniku. B) Rezervacije in naročila Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki osem (8) dni pred izidom. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati sedem (7) dni pred izidom revije v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je izvajalec upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave. C) Roki za oddajo gradiva Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega ali nepripravljenega gradiva za objavo v reviji je najmanj šest (6) dni pred izidom. Gradivo naročnik pošlje v elektronski obliki. D) Reklamacije Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem (8) dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska revije (kakovost papirja, tehnika in podobno). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po navedenih rokih za oddajo (točka C Splošnih pogojev), reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih (8) dni po prejemu reklamacije, v pisni obliki. E) Obveznosti oglaševalskih agencij in medijskih zakupnikov Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki. F) Vsebina Vsa oglasna sporočila morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar oglasno sporočilo ni označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas oziroma promocijsko sporočilo označi. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli revije, ne objavi. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik. G) Postavitev Za objavo oglasa na točno določenem mestu oziroma določeni strani izvajalec zaračuna dodatek v višini 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. H) Promocijski članki Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka ceni enake velikosti oglasa. Pisanje in oblikovanje promocijskih sporočil izvajalec zaračuna posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. I) Vlaganje Pogoji in cena vlaganja v reviji Moje finance so navedeni v veljavnem ceniku. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti v distribucijski center izvajalca najpozneje dva (2) delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava reklamacij.

POPUSTI A) Paketni popusti Naročnik je upravičen do paketnega popusta ob hkratnem naročilu večjega števila oglasov enakih velikosti v obdobju enega leta. Lestvica paketnih popustov je navedena v veljavnem ceniku. B) Drugi popusti - Neposredni naročniki, ki niso agencije in dostavijo dokončno pripravljeno gradivo v elektronski obliki ter predložijo kontrolni odtis, so upravičeni do posebnega popusta do največ petih (5) odstotkov cene oglasnega prostora. - Direktor družbe oziroma od njega pooblaščena oseba iz oglasnega trženja revij lahko sprejme odločitev, da se v določenih primerih naročniku prizna tudi drugačen popust. - Če število oglasov preseže 11 naročenih oglasov, se o dodatnem popustu izvajalec in naročnik dodatno dogovorita.

AGENCIJSKA PROVIZIJA Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec naročniku glede na vrednost letnih realiziranih naročil po medsebojnem dogovoru. Osnovna agencijska provizija znaša šest (6) odstotkov. S posebno pogodbo se lahko izvajalec dogovori za višji znesek agencijske provizije. 29


www.medicina-danes.si

KAJ JE

MEDICINA DANES?

Medicina danes je neodvisen strokovni časopis za zdravnike, zobozdravnike in farmacevte. Kot »usepaper«, uporabni časopis, informira bralce o domačih in tujih dogodkih v zdravstvu, prinaša novice, pomembne za njihovo delo, ter jim svetuje in pomaga pri poslovnih in zasebnih odločitvah. Osrednji del časopisa so novice iz slovenskega javnega in zasebnega zdravstva, prispevki o novostih in dosežkih v medicini (zdravila, terapije, zdravljenja, študije), nasveti o poslovnem vidiku (vodenje, davki in računovodstvo, financiranje …) in informacije o pravnih vidikih dela (zakonodajne novosti in spremembe). Vsaka številka prinaša izbrano aktualno temo z enega od medicinskih področij. Medicina danes ne poroča le o novostih v stroki, temveč predstavljala tudi najboljše prakse. Odkriva nepravilnosti v poslovanju zdravstvenih ustanov, analizira razmere v panogi, odpira razpravo o temah, ki so pomembne za doseganje večje uspešnosti panoge in medicinskih strokovnjakov, spodbuja k dajanju komentarjev, kritik ter predlogov rešitev v zvezi s poklicnimi dilemami. Zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom dodaja vrednost tudi na področju osebnih financ. Svetuje jim, kako upravljati osebno premoženje, kje investirati in varčevati. Strokovno skupnost želi združiti na spletnem portalu www.medicina-danes.si, kjer bo tekla izmenjava mnenj in predlogov rešitev o vprašanjih zdravstvene stroke. Cilj časopisa Medicina danes je zadovoljen in poklicno uspešen zdravnik, zobozdravnik in farmacevt. Oglaševanje v časopisu Medicina danes priporočamo tistim, ki želijo doseči strokovno javnost iz vrst zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov, torej ciljno skupino, ki s svojim mnenjem, znanjem in informacijami neposredno odloča o potrošnji farmacevtskih izdelkov, medicinske opreme in pripomočkov. Istočasno pa so to ljudje z nadpovprečnimi dohodki in visoko postavljenimi pričakovanji, zato je časopis primeren tudi za promocijo produktov za prosti čas, modnih oblačil, produktov s področja kulinarike, športa, opreme prostora, nakita, ur in vsega tistega, s čimer ciljate na potrošnike z večjo kupno močjo. Izid: štirinajstdnevnik, 22 izdaj v letu 2011 (vsako drugo sredo) Naklada: 5.000 izvodov

Lifestyle izdaja Posebna lifestyle izdaja Medicine danes prinaša zgodbe o ljudeh, strokovnjakih, ki delajo na področju medicine, dentalne medicine in farmacije. Opisuje in predstavlja tako njihovo poklicno delo, raziskovanje, dosežke, prakse, njihove napovedi za prihodnost kot tudi odsev tega dela v zasebnem življenju. Spremlja novosti na vseh treh področjih, v medicini, stomatologiji in farmaciji, osvetljuje njihova ozadja ter podrobneje razgrinja najbolj aktualne in zanimive teme. Lifestyle Medicina danes je zgodba o strokovnjakih in njihovem delu, njihovi osebni in poklicni rasti v trenutnih razmerah zdravstvene politike in sodobni družbi.

Izbrane strokovne teme 2011 Vsaka izdaja časopisa Medicina danes prinaša izbrano aktualno strokovno temo z enega od medicinskih področij. januar februar marec april maj junij

julij september oktober november december

12. 01. 26. 01. 09. 02. 23. 02. 09. 03. 23. 03. 06. 04. 20. 04. 04. 05. 18. 05. 01. 06. 15. 06. 29. 06. 13. 07. 07. 09. 21. 09. 05. 10. 19. 10. 09. 11. 23. 11. 07. 12. 21. 12.

Pediatrija Kardiologija Družinski zdravniki Stomatologija Gastroenterologija Astma in alergje Onkologija Srce in ožilje eZdravje Nevrologija Diabetologija Moško zdravje Družinska medicina Life Style (dvojna številka) Revmatologija Kardiologija Psihiatrija Ginekologija KOPB Onkologija Urgentna medicina Life Style

Pridržujemo si pravico do spremembe strokovne teme ob utemeljenih razlogih.

30


www.medicina-danes.si

Cenik oglasnega prostora 2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

DOGODKI IN OZADJA 3

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

www.medicina-danes.si

DOGODKI IN OZADJA 3

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Celostranski oglas 262 x 380 mm 2.000 EUR Celostranski oglas druga stran 2.350 EUR Celostranski oglas zadnja stran 2.550 EUR

Naslovnica zgoraj levo 156 x 36 mm 1.100 EUR 2 DOGODKI IN OZADJA

DOGODKI IN OZADJA 3

2 DOGODKI IN OZADJA

www.medicina-danes.si Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Dvostranski oglas

2 x 1/2

544 x 380 mm 2.950 EUR

544 x 179 mm 1.900 EUR

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

A

A B

C

B

Malček

1/2 A

1/2 B

1/3 A

1/3 B

1/3 C

1/4

182 x 239 mm 1.550 EUR

129 x 353 mm 1.450 EUR

262 x 179 mm 1.450 EUR

75 x 353 mm 1.250 EUR

262 x 118 mm 1.250 EUR

129 x 239 mm 1.250 EUR

129 x 179 mm 1.150 EUR

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

A

8 modulov A 102 x 239 mm 1.120 EUR

B

8 modulov B

1 modul

208 x 118 mm 1.120 EUR

49 x 57 mm 140 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v milimetrih.

Doplačila: - Za stran po želji naročnika: + 30 % na ceno oglasa (na 4. in 5. strani oglaševanje ni mogoče) - Za pozicijo na strani po želji naročnika: + 30 % na ceno oglasa - Preklic objave oglasa po roku: plačilo 30 % cene oglasa Za naročila formatov zunaj cenika vam bomo pripravili posebno ponudbo. Osnova za izračun je cena enega modula. Paketni popusti: Število objav oz. vlaganj 3 objave 4-5 objav 6-11 objav 12-20 objav 21 in več objav

Popust 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Popust velja ob hkratnem naročilu oglasov z določenimi datumi objav. Datumi morajo biti določeni ob oddaji naročila. Paketni popust velja za oglase, naročene za obdobje 12 mesecev, in ne za združevanje modulov. Dodatna ponudba - vlaganje: Teža vloženke do 20 g od 21 do 49 g od 50 do 100 g V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. Dostava primera: ob naročilu Dostava gradiva za vlaganje: Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure.

Cena v EUR 1.500 1.800 2.500

DOGODKI IN OZADJA 3 www.medicina-danes.si Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Primer izračuna cene oglasa (zunaj cenika): velikost oglasa 4 moduli: 4 x 140 EUR = 560 EUR V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

Ovijanje s trakom: Celotna naklada ................................................. 3.000 EUR Dimenzije traku: Dolžina 59 cm + 4,5 cm za lepljenje, širina maksimalno 9 cm. Dodelava: 2 x bigano (45 + 295 + 295 mm) V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. Roki za naročila in oddajo gradiva: - Naročilo oglasnega prostora (z določeno velikostjo oglasa): 8 dni pred izidom. - Oddaja pripravljenega gradiva: 5 dni pred izidom. - Oddaja nepripravljenega gradiva: 6 dni pred izidom. - Preklic naročila: 6 dni pred izidom. Sprejem reklamacij: do 8 dni po objavi (v pisni obliki). Napotki za oddajo oglasov: Oblikovane oglase sprejemamo v formatih pdf, eps, jpg ali tif. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Tanke linije črk niso primerne za časopisni tisk. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa kot želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov oglasi-md@finance.si ali po protokolu ftp. Priložite datoteko jpg za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 533 in 01 30 91 590

31


www.medicina-danes.si

Cenik oglasnega prostora Lifestyle izdaja Celostranski oglas 255 x 360 mm + 5 mm za porezavo 2.000 EUR Celostranski oglas druga stran 255 x 360 mm + 5 mm za porezavo 2.350 EUR Celostranski oglas zadnja stran 255 x 360 mm + 5 mm za porezavo 2.550 EUR

Dvostranski oglas 480 x 333 mm ali 530 x 360 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B 2 x 1/2

Veliki malček

1/2 A

1/2 B

1/3

480 x 154 mm 1.900 EUR

171 x 231 mm 1.900 EUR

113 x 333 mm 1.450 EUR

230 x 154 mm 1.450 EUR

230 x 101 mm 1.250 EUR

A

1/4 B

1/4 A 113 x 154 mm 1.150 EUR

B

230 x 81 mm 1.150 EUR

1 modul 54 x 50 mm 140 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v milimetrih.

Naklada Medicina danes Lifestyle: 10.000 izvodov Izid: dvakrat letno (julij in december). Doplačila: - Za stran po želji naročnika: + 30 % na ceno oglasa (na 4. in 5. strani oglaševanje ni mogoče) - Za pozicijo na strani po želji naročnika: + 30 % na ceno oglasa - Preklic objave oglasa po roku: plačilo 30 % cene oglasa Za naročila formatov zunaj cenika vam bomo pripravili posebno ponudbo. Osnova za izračun je cena enega modula. Paketni popusti: Število objav oz. vlaganj 2 objavi 3 objave

Popust 10 % 15 %

Popust velja ob hkratnem naročilu oglasov z določenimi datumi objav. Datumi morajo biti določeni ob oddaji naročila. Paketni popust velja za oglase, naročene za obdobje 12 mesecev, in ne za združevanje modulov. Dodatna ponudba - vlaganje: Teža vloženke do 20 g od 21 do 49 g od 50 do 100 g V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

Cena v EUR 3.300 4.200 5.000

Primer izračuna cene oglasa (zunaj cenika): velikost oglasa 4 moduli: 4 x 140 EUR = 560 EUR V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

Ovijanje s trakom: Celotna naklada ................................................. 3.000 EUR Dimenzije traku: Dolžina 52 cm + 6 cm za lepljenje, širina maksimalno 10 cm. V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. Roki za naročila in oddajo gradiva: - Naročilo oglasnega prostora (z določeno velikostjo oglasa): 8 dni pred izidom. - Oddaja pripravljenega gradiva: 5 dni pred izidom. - Oddaja nepripravljenega gradiva: 6 dni pred izidom. - Preklic naročila: 6 dni pred izidom. Sprejem reklamacij: do 8 dni po objavi (v pisni obliki). Napotki za oddajo oglasov: Oblikovane oglase sprejemamo v formatih pdf, eps, jpg ali tif. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Tanke linije črk niso primerne za časopisni tisk. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa kot želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps.

Dostava primera: ob naročilu

Oglase nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov oglasi-md@finance.si ali po protokolu ftp. Priložite datoteko jpg za kontrolo oglasa.

Dostava gradiva za vlaganje: Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure.

Več informacij po telefonu: 01 30 91 533 in 01 30 91 590

32


www.medicina-danes.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA V MEDICINI DANES Cene oglasnega prostora

Cene oglasnega prostora so določene v veljavnih cenikih. Cene formatov oglasov, ki niso določene v veljavnih cenikih, se po predhodnem dogovoru določijo s ponudbo. Na ceno se prištejejo dodatki in od nje odštejejo dogovorjeni popusti. • Za oglase, kjer je predstavljenih več oglaševalcev ali blagovnih znamk, zaračunamo 30 odstotkov dodatka za vsakega oglaševalca. • Zaračunavamo tudi dodatke za določene strani in pozicije (glej cenik).

Rezervacije, naročila in roki za oddajo gradiva

Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki. Zadnji rok za naročilo oglasa (z natančnimi dimenzijami prostora) je osem (8) dni pred izidom. Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega gradiva za objavo v elektronski obliki je pet (5) dni pred izidom, za nepripravljeno gradivo pa šest (6) dni pred izidom. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati šest (6) dni pred izidom oz. objavo v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je Časnik Finance upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave. Če naročnik zamuja pri oddaji gradiva, ima izvajalec pravico, da oglas pripravi in objavi po svoji presoji ali oglasa ne objavi in naročniku zaračuna 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora, rezerviranega na potrjeni naročilnici.

Reklamacije

Oglaševalske agencije in medijski zakupniki

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska dnevnika (kakovost papirja, tehnika ipd.). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Reklamacija pri ponavljajočih se oglasih velja le, če naročnik pravočasno opozori na napako ali da reklamacijo že po prvi objavi. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po rokih za oddajo, reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih dni po prejemu reklamacije v pisni obliki. Ob napaki na oglasu, ki je posledica slabega tiska, napačno objavljenega gradiva, oglasa s tehnično napako ali objave oglasa na napačen dan, je naročnik upravičen do največ ene objave oglasa v velikosti reklamiranega oglasa. Naročnik je dolžan brezplačno objavo oglasa, za katero se je dogovoril v postopku reklamacije, izkoristiti v času enega meseca. Če naročnik tega v roku ne izkoristi, mu pravica do brezplačne objave preneha. Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

Vsebina

Tržna sporočila morajo biti skladna s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo ter ustrezno označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahtevata kodeks oglaševanja in veljavna zakonodaja. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli časnika oz. jim ne ustrezajo, ne objavi. Če bi imel izvajalec stroške, povezane z vsebino objave, skladno s tem členom (tožbe, pritožbe in podobno), mu jih je naročnik zavezan v celoti povrniti. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.

Postavitev

Za objavo oglasa na točno določenem mestu ali določeni strani v rednem delu časopisa si izvajalec zaračuna dodatke, ki so navedeni v veljavnih cenikih. Kadar tehnične zmogljivosti ne dopuščajo objave oglasa na želenem mestu, si izvajalec pridržuje pravico, da se oglas objavi po presoji izvajalca.

Promocijski članki

Oblikovanje oglasov in pisanje promocijskih besedil zaračunavamo posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. Izjema je pisanje promocijskih besedil za objave v oglasnih prilogah, kjer je storitev pisanja že zajeta v ceni po ceniku za oglasne priloge. Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka kot za oglas. Promocijski članki morajo biti posebej označeni kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahteva kodeks.

Vlaganje

Izvajalec jamči naročniku ceno vlaganja v Medicino danes skladno z veljavnimi ceniki. Cene veljajo za prospekte, v katerih naročnik oglašuje svoje izdelke oz. storitve. Vlaganje prospektov, v katerih se objavljajo oglasi drugih, zaračunavamo po ceniku oglasnega prostora s pribitkom stroškov vlaganja po ceniku distributerja. Rok za naročilo vloženke je teden dni pred vlaganjem. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti najpozneje dva (2) delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure v distribucijski center izvajalca. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava morebitnih reklamacij.

33


www.finance.si

KONTAKTI:

Časnik Finance, d. o. o. Dalmatinova ulica 2 1000 Ljubljana e-pošta: oglasi@finance.si faks:

01 30 91 575

www.finance.si/oglasi

Vodja oglasnega trženja Tomaž Čepon telefon: 01 / 30 91 457 e-pošta: tomaz.cepon@finance.si

Pomočnica vodje oglasnega trženja Aleksandra Horvat telefon: 01 / 30 91 472 e-pošta: aleksandra.horvat@finance.si

Gradivo za objavo pošljite: e-pošta: oglasi@finance.si ali ftp strežnik: ftp://asterix.finance-on.net


Ov2_cenik_naslovka_2010.indd 1

23.11.2010 10:13:55 Uhr


ČASNIK FINANCE | ČASOPISNO ZALOŽNIŠTVO, D. O. O. | Dalmatinova ulica 2 | 1000 Ljubljana | Slovenija | ID št. za DDV: SI19093535 |

www.finance.si

Ov4_cenik_naslovka_2010.indd 1

23.11.2010 10:14:13 Uhr

Cenik Finance  

Cenik Finance

Cenik Finance  

Cenik Finance

Advertisement