Page 1

C E N I K

2 2 2 2 .2 2 .2

oglasnega

2 2 2 2 2 2 .2 2 2 .2

2 2 2

Velja od 1. 1. 2012

prostora


www.finance.si

KAZALO:

Kaj so Finance? ............................................................................................... 4 Cenik Redakcijski del - Dogodki in ozadja ...................................................... 5 Cenik Borze in denar ........................................................................................ 6 Cenik Javne objave in kadrovski oglasi .......................................................... 7 Cenik F2 Rubrike in redakcijske priloge ......................................................... 8 Cenik F3 Oglasne priloge ................................................................................. 9 Cenik Nepremičninski informator ................................................................. 10 Cenik IKT informator ..................................................................................... 11 Cenik WEEKEND ............................................................................................. 12 Cenik P&P Okolje in energija ......................................................................... 13 Cenik P&P Izobraževanje ............................................................................... 14 Cenik P&P Industrija ....................................................................................... 15 Cenik P&P Moj avto ....................................................................................... 16 Cenik PAL - Poslovni avto leta ....................................................................... 17 Cenik Club ........................................................................................................ 18 Cenik Zdravi in fit ........................................................................................... 19 Cenik Znanje in razvoj ..................................................................................... 20 Cenik Gradnja in bivanje .............................................................................. 21 Cenik Trendi .................................................................................................. 22 Cenik Vlaganje, lepljenje in ovijanje ............................................................. 23 Popusti in doplačila ....................................................................................... 24 Druge informacije .......................................................................................... 25 Splošni pogoji ................................................................................................ 26

Kaj je Manager? ............................................................................................. 27 Cenik Manager ............................................................................................... 28 Splošni pogoji ................................................................................................ 29

Kaj so Moje finance? ..................................................................................... 30 Cenik Moje finance ........................................................................................ 31 Splošni pogoji ................................................................................................ 32

Kaj je Medicina danes? .................................................................................. 33 Cenik Medicina danes .................................................................................... 34 Splošni pogoji ................................................................................................ 35 Kontakti .................................................................................................................. 36

3


www.finance.si

KAJ SO

FINANCE?

Poslovni dnevnik Finance je vodilni vir informacij za slovensko poslovno javnost. Pokriva celotno področje poslovnih novic ter postavlja dnevni red slovenskega poslovnega in širšega okolja. Temelji na dostavljanju pravočasnih informacij, ekskluzivnih novic in dodani vrednosti informacij za poslovanje. Redne tedenske rubrike Financ (F2): • Evro na evro – torek • Trženje – sreda • Moj avto – četrtek • Moja kariera – petek Poslovni dnevnik Finance izdaja tudi priloge, in sicer: • redakcijske priloge (F2): priloge Top 101, regionalne priloge ... • oglasne priloge (F3): Nepremičninski informator, IKT informator, Club, Zdravi in fit, Gradnja in bivanje • revijalne priloge pod blagovno znamko Panoge & Posel (P&P): Izobraževanje, Okolje in energija ter Industrija • revija za življenski slog TRENDI. Doseg poslovnega dnevnika Finance: • dnevni doseg: 60.000 bralcev • doseg enega izida - valuta: 3,5 (vir: NRB 2011)

Naklada Financ: 16.000 izvodov (dec. 2011)

KDO SO BRALCI FINANC? Največ bralcev Financ je:

• v starostni skupini med 31 in 48 let (več kot četrtina bralcev je starih med 31 in 39 let), • v skupini z visoko oziroma višješolsko izobrazbo (skoraj polovica bralcev ima višjo oziroma visoko šolo ali več), • v skupini z mesečnim dohodkom 1.100 EUR in več (38 % bralcev), • v skupini z dohodkom gospodinjstva vsaj 2.900 EUR (37 % bralcev), • v skupini vodstvenih oz. vodilnih zaposlenih s podrejenimi delavci in med samostojnimi podjetniki oz. obrtniki, • doma v osrednji Sloveniji (37 % bralcev). (vir: NRB 2011)

Življenjski stil bralcev Financ Bralci Financ • • • • • • • • •

So radi v družbi ljudi, ki razmišljajo drugače. Imajo manj časa zase, kot so ga imeli nekoč. Veliko vedo o modnih trendih. Veliko dajo na urejen videz. Ukvarjanje s športom se jim zdi pomembno. Zaradi dela veliko potujejo. Radi preizkušajo nove stvari. Veliko časa namenjajo nakupom. Nadpovprečno pogosto glede na celotno populacijo imajo doma gospodinjsko pomočnico. • Dopustujejo tudi več tednov skupaj.

Cenijo čas in kakovost, zato po tem načelu izbirajo izdelke in storitve: • • • •

Internet uporabljajo tudi doma. Doma imajo televizor z LCD-zaslonom oz. plazmo ter hišni kino. Vlagajo v umetniške slike in vrednostne papirje. Poleg nepremičnine, kjer stalno živijo, imajo še počitniško hišico oz. še eno stanovanje. • Doma uporabljajo klimatsko napravo. • V družini imajo več avtomobilov, raje pa izbirajo med tistimi z močnejšim motorjem.

4


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REDAKCIJSKEM DELU DNEVNIKA FINANCE

Razlaga pasice

D

21 mm

PETEK, 12. junija 2009 • ŠT. 112/3007 • 1,35 EUR • TUJINA: 1,40 EUR • 17,50 HRK

UREDNIŠTVO: (01) 30 91 540 • E-POŠTA: FINANCE@FINANCE.SI • NAROČNINE: 080 15 80

A: 40 x 30 mm 420,00 EUR B: 40 x 40 mm 490,00 EUR C: 40 x 57 mm 580,00 EUR

A B

x xx

20 mm

10 mm

Polni Format: 289x420

21 mm

21 mm

19 mm

C

Notranje strani

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

A

20 mm

10 mm

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 3.500,00 EUR

19 mm

19 mm

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

B

A

20 mm

10 mm

C

D 21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A A

Polni Format: 289x420

20 mm

A C B

B Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 2.150,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 900,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 630,00 EUR

19 mm

19 mm

B

19 mm

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.650,00 EUR

x xx

B

A

Polni Format: 289x420

x xx

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 1.210,00 EUR

19 mm

19 mm

x xx

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 3.150,00 EUR VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 3.450,00 EUR

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.780,00 EUR

8 modulov B: 85 x 239 mm C: 173 x 118 mm 1.590,00 EUR

C

Polni Format: 289x420

x xx

21 mm

B

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 5.950,00 EUR

Izid: vsak delovni dan od ponedeljka do petka Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom

B

C

(glej razlago pasice na sliki) delno prekrivanje oglasa s sliko vsebine

Gregor Golobič poziva Finance: »Naredite dobro delo in objavite, da je poceni naprodaj velika parcela 10 poleg moje.« 11 mm

Prvi slovenski poslovni dnevnik | www.finance.si

20 mm

1.790,00 EUR B: 173 x 57 mm 1.650,00 EUR C: 262 x 57 mm 2.100,00 EUR D: 85 x 57 mm 980,00 EUR

Vmesni prostor: 32 x 10 Vmesni prostor se prekriva s sliko, zato naj bo ta prostor s podlago brez teksta.

21 mm

Oglaševanje na redakcijskih straneh priporočamo tistim, ki želijo doseči širšo poslovno javnost, ljudi z nadpovprečnimi dohodki, vodstvene kadre v podjetjih in delovno aktivno prebivalstvo z nadpovprečno izobrazbo. Prve strani časopisa vključno z naslovnico so tudi primerno mesto za objavo oglasov, ki prispevajo k povečanju ugleda podjetja in k večji prepoznavnosti blagovne znamke podjetja in njegovih produktov.

65 mm

165 mm

Znotraj prvega sklopa Financ so zajeta tudi poročila o mednarodnih trgih, gospodarskih gibanjih na območjih, ki so pomembna za slovensko gospodarstvo, poslovanju večjih tujih podjetij, spremembah zakonodaje znotraj EU in podobno. Posebno mesto je rezervirano za mnenjsko stran, na kateri so zanimivejši prispevki pomembnejših svetovnih ekonomistov, ki komentirajo globalno dogajanje, prispevki domačih kolumnistov ter polemični in zanimivi komentarji občasnih piscev. Tu je prostor tudi za objavo odmevov bralcev, ki dodatno pojasnjujejo zapisana dejstva v novinarskih prispevkih ali pa polemizirajo s kolumnisti.

A: 262 x 28 mm

UREDNIŠTVO: (01) 30 91 540 • E-POŠTA: FINANCE@FINANCE.SI • NAROČNINE: 080 15 80

21 mm

V zaostrenih gospodarskih razmerah je posebna pozornost namenjena podjetniškim zmagovalcem – ljudem, ki so v podjetju ustvarili za sedanje razmere izjemne dosežke.

Gregor Golobič poziva Finance: »Naredite dobro delo in objavite, da je poceni naprodaj velika parcela poleg moje.« 11

PETEK, 12. junija 2009 • ŠT. 112/3007 • 1,35 EUR • TUJINA: 1,40 EUR • 17,50 HRK

21 mm

Prve strani Financ pokrivajo dnevne dogodke, novice ter ključne teme iz gospodarstva, ki jih bralci potrebujejo za poslovno odločanje v svojem poslovnem, pa tudi zasebnem življenju. Gre za kratke, jedrnate in pregledne članke in analize, ki bralcu olajšajo branje in ga v čim krajšem času seznanijo z bistvenimi poudarki iz aktualnega dogajanja v družbi. Veliko je ekskluzivnih informacij in zgodb, katerih pravočasno poznavanje za bralce pomeni prednost pri njihovem poslovanju ali upravljanju osebnega premoženja, davčnih obveznosti in podobno. Velik poudarek je tudi na analizi, poglobljenem prikazovanju ozadja, vzrokov in posledic.

x xx

Ohranimo energijo. PRIHRANIMO.

Prvi slovenski poslovni dnevnik | www.finance.si

DOGODKI IN OZADJA

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 460,00 EUR

B

A

1 modul

19 mm

REDAKCIJSKI DEL

Naslovnica

A

Ohranimo energijo. PRIHRANIMO.

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 23O,00 EUR 5


www.finance.si

21 mm

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REDNI RUBRIKI BORZE&DENAR x xx

Prva stran

Polni Format: 289x420

BORZE &DENAR

Današnji skok tečajev v Indiji je kot češnja na torti za vse, ki so bili pohlepni pred dvema mesecema, ko so bili vsi prestrašeni.

x xx

▶ Andraž Grahek, KD Skladi

www.finance.si FINANCE, torek, 19. maja 2009 • št. 94

20 mm

10 mm

BORZE &DENAR

1 modul 40 x 57 mm 300,00 EUR možno je združevanje modulov (maksimalno 12 modulov)

19 mm

B

Notranje strani

Tečajnice

A V rubriki Borze in denar najdejo prostor novice o domačih in tujih podjetjih, ki kotirajo na domači in tujih borzah, praviloma o njihovih kotacijah, poslovne novice, ki vplivajo na ceno njihovih delnic, in podobno. Redna vsebina rubrike so kratka dnevna poročila o dogajanju na ljubljanski, balkanskih in drugih tujih (ameriških in evropskih) borzah.

A: 85 x 15 mm 132,00 EUR

A

C

B

A A

B: 40 x 40 mm 150,00 EUR C: 129 x 30 mm 300,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

Oglaševanje v rubriki priporočamo, kadar želite doseči tiste, ki se zanimajo za dogajanja na borzah, in vlagatelje v vzajemne sklade, tuje valute in druge oblike vrednostnih papirjev. Izid: vsak delovni dan od ponedeljka do petka Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom

6


www.finance.si

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

19 mm

20 mm

10 mm

C

19 mm

D Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A

20 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 1.670,00 EUR

C

21 mm

19 mm

B

19 mm

x xx

20 mm

10 mm

A

1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 510,00 EUR

B

x xx

x xx

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 700,00 EUR

Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

• v starostni skupini od 25 do 49 let, • s VI. stopnjo izobrazbe ali več, • z izkušnjami z vodstvenih položajev.

A

10 mm

B 19 mm

21 mm

19 mm

Objavo kadrovskih oglasov priporočamo v redni petkovi rubriki Moja kariera.

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.050,00 EUR

B

Kadrovski oglasi

B

A

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 2.600,00 EUR

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 980,00 EUR

19 mm

21 mm

21 mm

x xx

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 2.400,00 EUR

B

A

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

Finance omogočajo podjetjem objavo informacij javnega značaja, ki so jih po zakonu dolžna objaviti v dnevnih medijih. Objava je možna na poljuben dan na prvih 12 straneh časopisa.

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.280,00 EUR

B

x xx

Javne objave

Objava kadrovskega oglasa v Financah prispeva tudi k pozitivnemu ugledu in prepoznavnosti podjetja.

10 mm

A

Polni Format: 289x420

20 mm

Objavo kadrovskih oglasov v Financah priporočamo tistim, ki iščejo kadre:

20 mm

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 4.760,00 EUR

x xx

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred objavo, v izjemnih primerih tudi 1 delovni dan pred objavo, vendar le ob predhodni potrditvi.

x xx

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 2.800,00 EUR

19 mm

JAVNE OBJAVE in KADROVSKI OGLASI

Polni Format: 289x420

21 mm

21 mm

CENIK OGLASNEGA PROSTORA ZA JAVNE OBJAVE IN KADROVSKE OGLASE

A

1 modul

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 360,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 18O,00 EUR

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred objavo 19 mm

A

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.380,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm. V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

7


RUBRIKE PRILOGE

x xx

xx x

10 01 mmmm

Polni Format: 289x420

21 mm

21 mm

:tamroF inloP 024x982 x xx

20 mm

x xx

mm 02

x xx

20 mm

10 mm

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.780,00 EUR

x xx

20 mm

10 mm

19 mm

10 mm

19 mm

B 21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

B

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 3.150,00 EUR

x xx

20 mm

10 mm

19 mm

D 21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

A

10 mm

B

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.650,00 EUR

A x xx

x xx

20 mm

A C

B Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

10 mm

x xx

20 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 2.150,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 900,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 630,00 EUR

A

19 mm

B

x xx

20 mm

10 mm

x xx

B

A

Polni Format: 289x420

x xx

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 1.210,00 EUR

C

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 3.450,00 EUR

19 mm

A

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.590,00 EUR

A

x xx

20 mm

19 mm

x xx

20 mm

Polni Format: 289x420

x xx

B

Polni Format: 289x420

x xx

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 3.500,00 EUR

19 mm

21 mm

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 5.950,00 EUR

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

B 19 mm

21 mm

19 mm

A

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom 8

Polni Format: 289x420

x xx

21 mm

Redakcijske priloge so vsebinsko neodvisne priloge, ki nastajajo v uredništvu Financ. Priloge pokrivajo različne tematike. Posebej velja poudariti naslednje: - Top priloge, v katerih so podrobno razvrščena in analizirana podjetja na slovenskem trgu. Priloge so primerne za krepitev ugleda podjetja in njegovih blagovnih znamk. - Panožne priloge predstavljajo nosilna strateška področja slovenskega panožnega in tehnološkega razvoja. Ponujajo pregled poslovanja in razvojnih trendov v panogi, opozarjajo na težave, s katerimi se srečuje panoga, in kje se skrivajo priložnosti za napredek. - Regijske priloge so posvečene posamezni slovenski regiji in poskušajo podrobneje predstaviti kakšni so gospodarski kazalci posamezne regije, kako se regija razvija in kak-šni so njeni razvojni načrti.

A: zgoraj 1 modul 40 x 57 mm 300,00 EUR možno je združevanje modulov

mm 91

Rubrike poslovnega dnevnika Finance so redne tedenske tematske vsebine na točno določen dan. Mednje sodijo: - Evro na evro je torkova rubrika, ki s svetovalnimi članki podjetnikom pomaga poiskati rešitve za njihove težave, pojasni novosti, ki so pomembne za njihovo poslovanje, in jim ponudi kakšno poslovno idejo. - Trženje je sredina rubrika, namenjena razvoju in uvajanju novih izdelkov na trgu, poglablja se v teme, kot so pridobivanje novih kupcev, razvijanje odnosov s kupci in upravljanje blagovnih znamk. - Moj avto je četrtkova rubrika, ki razkriva ozadje avtomobilskega trga. Avtomobilski testi predstavljajo prednosti in slabosti v kratkih poudarkih ter stroške lastništva, ki dajejo pravo sliko o vrednosti posameznega avtomobila. - Moja kariera je petkova rubrika, v kateri predstavljamo dobre prakse na področjih ravnanja s človeškimi viri v podjetju in načrtovanja kariere, daje uporabne nasvete, povzema aktualne raziskave in predstavlja zanimive sogovornike, ki so karierno napredovali.

2

m m 12

REDAKCIJSKE PRILOGE

Naslovnica

19 mm

RUBRIKE in

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V RUBRIKAH IN REDAKCIJSKIH PRILOGAH

21 mm

2

www.finance.si

A

1 modul

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 460,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 23O,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V OGLASNIH PRILOGAH

3

x xx

20 mm

10 mm

B: Naslovnica spodaj 1 modul: 40 x 57 mm 210,00 EUR

B

Notranje strani

x xx

20 mm

19 mm

možno je združevanje modulov

Polni Format: 289x420

10 mm

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.380,00 EUR

A

Polni Format: 289x420

21 mm

21 mm

OGLASNE PRILOGE

A: Naslovnica zgoraj 1 modul: 40 x 57 mm 250,00 EUR

x xx

Oglasne priloge nastajajo v sodelovanju z oglaševalci. Med pripravljanjem vsebine se v največji možni meri upoštevajo oglaševalčeve želje in predlogi ter se vse skupaj oblikuje v celoto, ki je kljub oglasnemu značaju za bralce še vedno informativna in poučna. Tematike so zelo različne in mnogokrat zelo izvirne in inovativne.

x xx

A

[ OGLASNA PRILOGA ]

x xx

x xx

20 mm

10 mm

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 2.800,00 EUR

19 mm

19 mm

21 mm

20 mm

10 mm

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 2.400,00 EUR

B

A

x xx

C

19 mm

D Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A A

20 mm

A C B

B Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 1.670,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 700,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 510,00 EUR

19 mm

Polni Format: 289x420

21 mm

21 mm

19 mm

B

19 mm

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.050,00 EUR

x xx

B

A

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 2.600,00 EUR

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 980,00 EUR

19 mm

21 mm

10 mm

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.280,00 EUR

B

Polni Format: 289x420

x xx

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 3 delovne dneve pred izidom

A

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 4.760,00 EUR

10 mm

B 19 mm

OGLASNE PRILOGE

Polni Format: 289x420

21 mm

Naslovnica

A

1 modul

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 360,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 18O,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

9


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA ZA PRILOGO NEPREMIČNINSKI INFORMATOR

3

B

10 mm

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.380,00 EUR

19 mm

Notranje strani

x xx

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 2.800,00 EUR

19 mm

19 mm

21 mm

10 mm

20 mm

10 mm

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 2.400,00 EUR

B

A

x xx

C

19 mm

D Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A

19 mm

x xx

x xx

20 mm

A

B

B Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

20 mm

10 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 1.670,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

10 mm

B 19 mm

21 mm

A

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 700,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 510,00 EUR

19 mm

B

19 mm

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.050,00 EUR

x xx

B

A

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 2.600,00 EUR

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 980,00 EUR

19 mm

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.280,00 EUR

B

Polni Format: 289x420

x xx

21 mm

A

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 4.760,00 EUR

C

10

10 mm

A

možno je združevanje modulov

Polni Format: 289x420

Izid: vsak ponedeljek Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 3 delovne dneve pred izidom

20 mm

B: Naslovnica spodaj 1 modul: 40 x 57 mm 210,00 EUR

20 mm

Oglaševanje v prilogi priporočamo takrat, ko želite doseči tiste, ki se zanimajo za nakup ali prodajo nepremičnin, in tistih, ki se ukvarjajo z gradnjo nepremičnin.

x xx

21 mm

21 mm

NEPREMIČNINSKI INFORMATOR

A: Naslovnica zgoraj 1 modul: 40 x 57 mm 250,00 EUR

x xx

Priloga pokriva aktualna dogajanja na nepremičninskem trgu. Ponuja analizo stanj, mnenj akterjev na nepremičninskem trgu (nepremičninskih posrednikov, investitorjev, upravnikov objektov in drugih) ter nudi nasvete o vlaganjih in gradnji nepremičnin. Poseben del priloge je posvečen tematikam s področja gradnje in opremljanja nepremičnin, zlasti poslovnih. Precejšen del je namenjen tudi vsebinam, ki so posredno povezane z nepremičninami – na primer urejanje prostora, komunalna infrastruktura, učinkovita raba energije, inženiring, arhitektura in podobne.

x xx

A

[ OGLASNA PRILOGA ]

NEPREMIČNINSKI INFORMATOR

Polni Format: 289x420

21 mm

Naslovnica

A

1 modul

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 360,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 18O,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA ZA PRILOGO IKT INFORMATOR

3

Polni Format: 289x420

21 mm

Naslovnica

x xx

x xx

[ OGLASNA PRILOGA ]

1 modul 40 x 57 mm 300,00 EUR Možno je združevanje modulov. x xx

20 mm

19 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 3.500,00 EUR

B Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 3.150,00 EUR

B

A

C

19 mm

D Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A B

x xx

x xx

20 mm

A C B

B Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

19 mm

A

x xx

20 mm

10 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 2.150,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 900,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 630,00 EUR

10 mm

B

A

1 modul

19 mm

21 mm

19 mm

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 3 delovne dneve pred izidom

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.650,00 EUR

19 mm

Izid: vsak drugi četrtek

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 1.210,00 EUR

B

A

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 3.450,00 EUR

x xx

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.590,00 EUR

19 mm

19 mm 21 mm

A

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 5.950,00 EUR

19 mm

Oglaševanje v prilogi priporočamo takrat, ko želite doseči tiste, ki so v podjetjih odgovorni za informacijskokomunikacijske odločitve in tiste, ki se zanimajo za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

10 mm

21 mm

Priloga je posvečena informacijsko-komunikacijskim tehnologijam. V njej je s pomočjo različnih tematik podjetjem predstavljen pomen, ki ga ima vlaganje v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na njihovo poslovanje. V prilogi se piše o trendih, novostih in rešitvah na informacijskem in komunikacijskem področju. Vsebuje nasvete, kako se izogniti pastem in napakam pri naložbah v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.780,00 EUR

A

Notranje strani

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

21 mm

21 mm

IKT INFORMATOR

IKT INFORMATOR

20 mm

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 460,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 23O,00 EUR 11


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V VIKEND IZDAJI FINANC www.finance.si

Cena naslovnice spodaj

*

Ogledna številka

Zlati balon bo počil

262 x 57 mm C

Andy Parant

4, 5

* - weekend - vikend; konec tedna

Naše

gospe niso Madam de Pompadour

Se nam lahko zgodi Grčija?

Slovenija je svetovni nogometni prvak

Polni Format: 289x420

:tamroF inloP 024x982

x xx

B

Polni Format: 289x420

x xx

mm 02

x xx

20 mm

10 mm

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.780,00 EUR

x xx

20 mm

10 mm

19 mm 21 mm

x xx

10 mm

19 mm

D 21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

A

A x xx

x xx

20 mm

A C

B Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

10 mm

x xx

20 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 2.150,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 900,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 630,00 EUR

A

19 mm

19 mm

10 mm

B

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.650,00 EUR

B

x xx

20 mm

10 mm

x xx

B

A

x xx

20 mm

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 1.210,00 EUR

C

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 3.450,00 EUR

19 mm 21 mm

Polni Format: 289x420

20 mm

Polni Format: 289x420

x xx

21 mm

19 mm

19 mm

B

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 3.150,00 EUR

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.590,00 EUR

B x xx

10 mm

19 mm

10 mm

A

x xx

B

x xx

20 mm

Polni Format: 289x420

A

EKSKLUZIVNE OGLAŠEVALSKE POZICIJE na strani 3 skrajno desno največja širina 70 mm in največja višina 330 mm 70 x 330 mm: 2.450,00 EUR 40 x 57 mm: 300,00 EUR

Polni Format: 289x420

x xx

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 3.500,00 EUR

20 mm

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 4 delovne dneve pred izidom

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 5.950,00 EUR

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

B 19 mm

21 mm

19 mm

A

Izid: vsak petek

12

xx x

10 01 mmmm

x xx

Oglaševanje v prilogi priporočamo podjetjem, ki obeležujejo obletnice, želijo graditi na celostni podobi, so družbeno odgovorna, okoljsko osveščena.

x xx

mm 91

V prilogi Finance Weekend se poglobljeno in tudi bolj lahkotno ter poljudno strokovno piše o ekonomiji, gospodarstvu, prostem času in življenjskem slogu. V prvem delu je prostor za poslovni del: za poljudne povzetke, komentarje, analize in reportaže o gospodarstvu v Sloveniji in svetu, drugi del pa je namenjen prostemu času in vsemu, kar zanima aktivne ljudi: kulinariki, popotovanjem, glasbi, športu, e-igračkam idr.

x xx

20 mm

21 mm

Finance Weekend je petkova vikend izdaja Financ. Izhaja v samostojnem, vsaj 16-stranskem časopisnem snopiču in je brezplačno priložena petkovi redni številki Financ.

A

Čeprav je miselnost, še posebej o dolgovih, podobna, se zdi, da smo še razmeroma daleč. 2, 3

Kako se je najbolj planetarni šport prvič dotaknil identitete majhnega naroda . 8, 9

mm 12

21 mm

V iskrivem niču mehurčkov šampanjca je 4 milijarde evrov 14, 15

Na smučeh v kopalkah

Predlagamo sveženj poletnojesenskih ledeniških smučišč vse tja do francoskih Les Deux Alpes. 16

A: 89x57 mm – 2 modula 800,00 EUR B: 173x57mm - 4 moduli 1.400,00 EUR C: 262x57 mm - 6 modulov 1.950,00 EUR

21 mm

Finance

A

1 modul

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 460,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 23O,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI OKOLJE IN ENERGIJA

www.finance.si/eko

A P&P panoge in posel

B Okolje in energija

Format: 203 x 271 mm

Okolje in energija

181 mm 57 mm

Oktobra bo plin 15 odstotkov dražji 20 Objavljamo cene energentov pred kurilno sezono 26 »Sončna energija ni tako čista, kot se zdi« 30

Podjetja, kupite elektriko za leto 2011! 6

September 2008, št. 7

Naslovnica

A: 40 x 48 mm 550,00 EUR B: 181 x 48 mm 1.900,00 EUR

Ovitek

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Notranje strani

A

V prilogi Okolje in energija so predstavljene aktualne vsebine s področja energetike in ekologije. Okoljska in energetska vprašanja čedalje bolj krojijo naš vsakdan, zato priloga Okolje in energija govori o pomenu varovanja okolja in energetske učinkovitosti, saj okoljska ozaveščenost je pomembna konkurenčna prednost. Podjetja, uporabniki in ponudniki, strokovnjaki, posamezniki – za vsakega se najde kaj v prilogi Okolje in energija. Oglaševanje v prilogi priporočamo takrat, ko želite doseči tiste, ki se zanimajo za okoljevarstvene in energetske tematike in ponudbo na tem področju.

B

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B 2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR 2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B Kolo naj postane del imidža – kot ipod

1/4 STRANI Pokončna A: 88 x 118 mm

Tako ljubljanskim mestnim oblastem svetuje dober poznavalec in aktiven snovalec ureditve trajnostne mobilnosti v Amsterdamu Walter Hoogland. 12–14

Nasvet: Kdaj in zakaj namestiti toplotno črpalko

Ležeča B: 181 x 57 mm

Urban Štebljaj

Oglasna tema

Učinkovita raba energije

A

15–23

27

Prva notranja stran

P&P Priloga Okolje in energija je brezplačna mesečna priloga časnika Finance Iz­dal In z­alOžIl: Čas­nIk FInance, d. o. o. http://oe.finance.si Urednica: Andreja Šalamun Tel.: 01 30 91 499 Faks: 01 30 91 545 e-poš­ta: eko@finance.si

A

Urednik fotografije: ale Beno naslov­nica: s­hutterstock Tehnična urednica: Maja Volk Jezikov­na urednica: Tatjana Habinc Oglasno trženje: Tomaž Čepon Tel.: 01 30 91 457 e-poš­ta: tomaz.cepon@finance.si naročnine: Irena Buha Marolt Tel.: 080 15 80 direktor Časnika Finance in odgov­orni urednik: Peter Frankl Tisk: delo, d. d., Tiskarsko sredi če, ljubljana nov­inarji panožne priloge Izobražev­anje upoš­tev­ajo kodeks časnika Finance in interna prav­ila finančnega nov­inarstv­a, objav­ljena na spletni strani (­http://www.finance.si/kodeks). Portfelji članov­ redakcije časnika Finance so objav­ljeni na spletni strani (­http:// www.finance.si/portfelji).

Izid: osemkrat letno

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

natisnili smo: 14.965 izv­odov­

P&P panoge in posel Okolje in energija 

Ležeča A: 140 x 85 mm 1.390,00 EUR

B C

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

1/2 STRANI Pokončna A: 88 x 240 mm

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom

Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm

A

D 1.780,00 EUR

A

B

Ležeča B: 181 x 118 mm

B

1/8 STRANI

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C

A

1/3 STRANI

A B C D

460,00 EUR

Ležeča B: 88 x 57 mm

Pokončna B: 119 x 118 mm

Ležeča C: 181 x 27 mm

Ležeča C: 181 x 78 mm

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

Pokončna A: 57 x 88 mm

1/8 STRANI

Pokončna A: 57 x 240 mm

Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

Ležeča D v živi rob: 203 x 38 mm

C D

B

+ 5 mm za porezavo 460,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

13


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI IZOBRAŽEVANJE

www.finance.si/pit

A Format: 203 x 271 mm

P&P panoge in posel

Naslovnica

B Izobraževanje

Študijski programi in bolonjska prenova 8

Avgust 2009, št. 6

Izobraževanje

Ovitek

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Poslovni programi MBA 14 Izobraževanje menedžerjev 24 Jezikovne šole za poslovneže 42

181 mm 57 mm

A: 40 x 48 mm 550,00 EUR B: 181 x 48 mm 1.900,00 EUR

naslovke_iz_01.indd 1

27/08/09 14:43:19

Notranje strani Vsebina prilog Izobraževanje je pregled novosti na področju izobraževanj, predstavitve poslovnih prostorov za izobraževanje, kongresov, konferenc, poslovnih srečanj in drugih izobraževalnih dogodkov. Poslanstvo priloge je obveščanje o dogajanju v panogi in dajanje uporabnih informacij za podjetja, posameznike in managerje, ki želijo razviti drugačne načine motiviranja in nagrajevanja ter organizatorje, ki potrebujejo sveže ideje za izobraževalne dogodke.

A

B

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A

Kolo naj postane del imidža – kot ipod

Nasvet: Kdaj in zakaj namestiti toplotno črpalko

Pokončna A: 88 x 118 mm Ležeča B: 181 x 57 mm

Urban Štebljaj

Oglasna tema

Učinkovita raba energije

A

15–23

27

Prva notranja stran

P&P Priloga Okolje in energija je brezplačna mesečna priloga časnika Finance Iz­dal In z­alOžIl: Čas­nIk FInance, d. o. o. http://oe.finance.si Urednica: Andreja Šalamun Tel.: 01 30 91 499 Faks: 01 30 91 545 e-poš­ta: eko@finance.si

A

Oglasno trženje: Tomaž Čepon Tel.: 01 30 91 457 e-poš­ta: tomaz.cepon@finance.si naročnine: Irena Buha Marolt Tel.: 080 15 80 direktor Časnika Finance in odgov­orni urednik: Peter Frankl Tisk: delo, d. d., Tiskarsko sredi če, ljubljana nov­inarji panožne priloge Izobražev­anje upoš­tev­ajo kodeks časnika Finance in interna prav­ila finančnega nov­inarstv­a, objav­ljena na spletni strani (­http://www.finance.si/kodeks). Portfelji članov­ redakcije časnika Finance so objav­ljeni na spletni strani (­http:// www.finance.si/portfelji).

natisnili smo: 14.965 izv­odov­

Izida: 30. 1. 2012 27. 8. 2012

P&P panoge in posel Okolje in energija 

Ležeča A: 140 x 85 mm 1.390,00 EUR

B C

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

1/2 STRANI Pokončna A: 88 x 240 mm Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm

A

D 1.780,00 EUR

A

B

Ležeča B: 181 x 118 mm

B

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom

A

1/3 STRANI

A B C D

460,00 EUR

Ležeča B: 88 x 57 mm

Pokončna B: 119 x 118 mm

Ležeča C: 181 x 27 mm

Ležeča C: 181 x 78 mm

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

Pokončna A: 57 x 88 mm

1/8 STRANI

Pokončna A: 57 x 240 mm

Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR 1/8 STRANI

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C

14

1/4 STRANI

Tako ljubljanskim mestnim oblastem svetuje dober poznavalec in aktiven snovalec ureditve trajnostne mobilnosti v Amsterdamu Walter Hoogland. 12–14

Urednik fotografije: ale Beno naslov­nica: s­hutterstock Tehnična urednica: Maja Volk Jezikov­na urednica: Tatjana Habinc

Priloga Izobraževanje bo v letu 2012 večkrat izšla tudi v časopisni obliki, za katero veljajo cene in dimenzije oglasnega prostora po ceniku za priloge F2.

B

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR

B Oglaševanje v prilogi priporočamo predvsem tistim, ki želijo predstaviti svoje izobraževalne programe, in tistim, ki ponujajo prostore in opremo za izvedbo izobraževanj.

A

Ležeča D v živi rob: 203 x 38 mm

C D

B

+ 5 mm za porezavo 460,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI INDUSTRIJA

www.finance.si/dit

A Format: 203 x 271 mm

Naslovnica

B

P&P

A: 40 x 48 mm 550,00 EUR B: 181 x 48 mm 1.900,00 EUR

Industrija

panoge in posel

Podjetja povečujejo vlaganja v robotizacijo in avtomatizacijo 30–31

Industrija

57 mm

Pri uporabi robotov v industriji sodimo v evropsko povprečje 28–29

181 mm

Mala elektrarna zadošča za potrebe slovenskega gospodinjstva 26–27

Intervju z Urošem Mercem, predsednikom uprave Bisola 12–18

November 2010, št. 1

Sončna prihodnost sončnih elektrarn

Ovitek

20–21

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Notranje strani

Namen revijalne priloge Industrija je predstavitev aktualnega dogajanja in razvoja najrazličnejših industrijskih dejavnosti, skupin izdelkov/ storitev in zelo ozko specializiranih panog. Cilj revije je dvigovanje ugleda in prepoznavnosti industrijskih podjetij ter krepitev zavedanja, da je industrija pomemben del gospodarstva. Poslanstvo nove priloge Industrija je poudarjati pomembnost industrije, njenega razvoja in tehnično-tehnološke inovativnosti, analizirati te panoge in niše, ki jih še slabo poznamo, odkrivati podjetja, ki dobro poslujejo in morda sodijo v sam svetovni vrh v svojih panogah in tržnih nišah, ter njihove izkušnje predstavljati kot zglede dobre prakse.

A

B

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B

2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B Kolo naj postane del imidža – kot ipod

1/4 STRANI Pokončna A: 88 x 118 mm

Tako ljubljanskim mestnim oblastem svetuje dober poznavalec in aktiven snovalec ureditve trajnostne mobilnosti v Amsterdamu Walter Hoogland. 12–14

Nasvet: Kdaj in zakaj namestiti toplotno črpalko

Ležeča B: 181 x 57 mm

Urban Štebljaj

Oglasna tema

Učinkovita raba energije

A

15–23

27

Prva notranja stran

P&P Priloga Okolje in energija je brezplačna mesečna priloga časnika Finance Iz­dal In z­alOžIl: Čas­nIk FInance, d. o. o. http://oe.finance.si Urednica: Andreja Šalamun Tel.: 01 30 91 499 Faks: 01 30 91 545 e-poš­ta: eko@finance.si

A

Urednik fotografije: ale Beno naslov­nica: s­hutterstock Tehnična urednica: Maja Volk Jezikov­na urednica: Tatjana Habinc Oglasno trženje: Tomaž Čepon Tel.: 01 30 91 457 e-poš­ta: tomaz.cepon@finance.si naročnine: Irena Buha Marolt Tel.: 080 15 80

Tisk: delo, d. d., Tiskarsko sredi če, ljubljana nov­inarji panožne priloge Izobražev­anje upoš­tev­ajo kodeks časnika Finance in interna prav­ila finančnega nov­inarstv­a, objav­ljena na spletni strani (­http://www.finance.si/kodeks). Portfelji članov­ redakcije časnika Finance so objav­ljeni na spletni strani (­http:// www.finance.si/portfelji).

natisnili smo: 14.965 izv­odov­

P&P panoge in posel Okolje in energija 

Izid: enkrat na mesec

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR

direktor Časnika Finance in odgov­orni urednik: Peter Frankl

Oglaševanje v prilogi priporočamo vsem, ki so povezani z industrijo in si želijo večje prepoznavnosti (podjetja samega ali njihove ponudbe), ugleda in potencialnih novih strank.

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Ležeča A: 140 x 85 mm 1.390,00 EUR

B C

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

1/2 STRANI Pokončna A: 88 x 240 mm Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm

A

D 1.780,00 EUR

A

B

Ležeča B: 181 x 118 mm

B

1/8 STRANI

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C

A

1/3 STRANI

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom

A B C D

460,00 EUR

Ležeča B: 88 x 57 mm

Pokončna B: 119 x 118 mm

Ležeča C: 181 x 27 mm

Ležeča C: 181 x 78 mm

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

Pokončna A: 57 x 88 mm

1/8 STRANI

Pokončna A: 57 x 240 mm

Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

Ležeča D v živi rob: 203 x 38 mm

C D

B

+ 5 mm za porezavo 460,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

15


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI MOJ AVTO A

Moj avto

www.finance.si

Format: 203 x 271 mm

B

Avtomobilske novosti v prihodnjem letu 12 Kandidati za izbor PAL 2010 26

Kako so avtomobilski distributerji in trgovci reševali posel 4

Oktober 2009

181 mm

MOJ AVTO

57 mm

A

B

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom.

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B

2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B Kolo naj postane del imidža – kot ipod

1/4 STRANI Pokončna A: 88 x 118 mm

Tako ljubljanskim mestnim oblastem svetuje dober poznavalec in aktiven snovalec ureditve trajnostne mobilnosti v Amsterdamu Walter Hoogland. 12–14

Nasvet: Kdaj in zakaj namestiti toplotno črpalko

Ležeča B: 181 x 57 mm

Urban Štebljaj

Oglasna tema

Učinkovita raba energije

A

15–23

27

Prva notranja stran

P&P Priloga Okolje in energija je brezplačna mesečna priloga časnika Finance Iz­dal In z­alOžIl: Čas­nIk FInance, d. o. o. http://oe.finance.si Urednica: Andreja Šalamun Tel.: 01 30 91 499 Faks: 01 30 91 545 e-poš­ta: eko@finance.si

A

Urednik fotografije: ale Beno naslov­nica: s­hutterstock Tehnična urednica: Maja Volk Jezikov­na urednica: Tatjana Habinc Oglasno trženje: Tomaž Čepon Tel.: 01 30 91 457 e-poš­ta: tomaz.cepon@finance.si naročnine: Irena Buha Marolt Tel.: 080 15 80 direktor Časnika Finance in odgov­orni urednik: Peter Frankl Tisk: delo, d. d., Tiskarsko sredi če, ljubljana nov­inarji panožne priloge Izobražev­anje upoš­tev­ajo kodeks časnika Finance in interna prav­ila finančnega nov­inarstv­a, objav­ljena na spletni strani (­http://www.finance.si/kodeks). Portfelji članov­ redakcije časnika Finance so objav­ljeni na spletni strani (­http:// www.finance.si/portfelji).

natisnili smo: 14.965 izv­odov­

P&P panoge in posel Okolje in energija 

Ležeča A: 140 x 85 mm 1.390,00 EUR

B C

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

1/2 STRANI Pokončna A: 88 x 240 mm Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm

A

D 1.780,00 EUR

B

A

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

A

Pokončna A: 57 x 88 mm

Ležeča B: 181 x 118 mm

B

1/8 STRANI

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C

1/3 STRANI

A B C D

16

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR

Oglaševanje v prilogi priporočamo vsem, ki želijo z objavo oglasa doseči poslovno javnost in širok krog bralcev z veliko kupno močjo. Izid: 5. 11. 2012

Ovitek

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Notranje strani

V prilogi Moj avto bomo podrobneje obravnavali teme, ki jih sicer vsak teden spremljamo v rubriki Moj avto. V ospredje postavljamo dogajanje na avtomobilskem trgu v Sloveniji ter ga primerjamo s trendi v Evropi in svetu. Spremljamo tudi gibanja v slovenski dobaviteljski industriji. Jesen vsako leto razkrije nove modele avtomobilov, pogledali bomo, kaj ti prinašajo v tehnološkem, varnostnem in drugih pogledih. Delno bomo vključili tudi posel vulkanizerjev in prodaje gum ter naredili pregled zavarovalniškega in lizinškega trga na avtomobilskem področju v Sloveniji. Revijalna priloga izhaja na belem papirju formata A4 in se brezplačno prilaga časniku Finance.

Naslovnica

A: 40 x 48 mm 550,00 EUR B: 181 x 48 mm 1.900,00 EUR

1/8 STRANI

Pokončna A: 57 x 240 mm

Ležeča B: 88 x 57 mm

Pokončna B: 119 x 118 mm

Ležeča C: 181 x 27 mm

Ležeča C: 181 x 78 mm Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

460,00 EUR

Ležeča D v živi rob: 203 x 38 mm

C D

B

+ 5 mm za porezavo 460,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI POSLOVNI AVTO LETA Ovitek

POSLOVNI AVTO LETA

2009

PAL

POSLOVNI avto leta

Format: 203 x 271 mm

April 2009

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 181 mm 57 mm

pal_00_ovitek.indd 1

4/21/09 3:50:43 PM

Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Notranje strani

Katalog PAL (Poslovni avto leta) Časnik Finance izda enkrat v letu, pred dogodkom Poslovni avto leta. Prireditev za izbor PAL zasleduje predvsem dva cilja, in sicer: odsevati dejansko vrednost avtomobilov na slovenskem trgu in opozoriti na najboljše nakupe v posameznih razredih avtomobilov. Glavni lastnosti izbora sta njegova preglednost in svetovalni pomen, saj novinarska žirija avtomobile oceni po 94 postavkah ter jih ovrednoti tudi z vidika stroškov uporabe in lastništva. Zato šteje naziv PAL za prestižen in laskav naslov, potek in izbor nagrajenih pa je deležen pomembne medijske pozornosti. V katalogu PAL vsako leto obširno predstavimo izbor finalistov in aktivnosti za finalni izbor PAL.

A

B

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR 2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B 1/2 STRANI

Pokončna A: 88 x 240 mm

A D

Oglaševanje priporočamo vsem, ki želijo opozoriti na svoje kandidate med finalisti, in vsem, ki želijo doseči širok krog bralcev, za katere so značilni zanimanje za avtomobilski trg ter nadpovprečni dohodki in izobrazba. Izid: 10. 4. 2012

D

1.780,00 EUR

A

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

A

1/8 STRANI Pokončna A: 57 x 88 mm 460,00 EUR

Ležeča B: 181 x 118 mm

B C

Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

B

1/3 STRANI

A B C

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom.

A B C

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B: 119 x 118 mm Ležeča C: 181 x 78 mm Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

1/4 STRANI

1/8 STRANI

Pokončna A: 88 x 118 mm

Ležeča B: 88 x 57 mm

Ležeča B: 181 x 57 mm

Ležeča C: 181 x 27 mm

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

Ležeča D v živi rob: 203 x 38 mm + 5 mm za porezavo 460,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

C D

B

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

17


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI CLUB FOKUS: Prekmurje

13-17 18-25

ZDRAVJE: Upanje za neplodne pare

26-31 32-34

MODA: Koktajl obleka

36-37 40-41

OGLASNA PRILOGA ČASNIKA FINANCE,

NOVEMBER 2011,

Ovitek

10-12

GURMANSKI UŽITKI: Čokolada KULTURA BIVANJA: Pravilna osvetlitev OBDAROVANJE: Skromna in izvirna darila MARIBOR PRESTOLNICA KULTURE: Ubrano urbano

Š T. 6 4

Format: 203 x 271 mm

OGLASNA PRILOGA

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 181 mm

Špela Drnovšek, Ambasadorji nasmeha

Malokdo si še vzame čas za sočloveka 6

57 mm

Oglas ovitek 2 - 2.350,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.250,00 EUR Oglas ovitek 4 - 2.450,00 EUR

Notranje strani

Priloga Club izhaja na belem sijaj papirju. Ker je oglasna priloga, gre pri pripravi vsebine za tesno sodelovanje med oglaševalci in urednikom, ki se prilagaja njihovim željam in idejam. S svojimi raznovrstnimi rubrikami (Gurmanski užitki, Kultura bivanja, Moda, Zdravje, Kultura, Turizem…) je postala priloga Club po eni strani zelo priljubljeno branje v slovenski poslovni javnosti, po drugi strani pa učinkovito komunikacijsko orodje za oglaševalce, ki želijo doseči specifično ciljno skupino z nadpovprečno visoko kupno močjo, ki jim je bolj kot cena pomembna kakovost. Club bere najbolj aktiven delež prebivalstva, zanimiv pa je podatek, da je med bralci dobra polovica žensk. Z zanimivo in lahkotno vsebino ter koristnimi nasveti priloga prispeva svoj delček h kakovostnemu preživljanju prostega in službenega časa bralcev, ki jim je zelo pomembna kakovost in odličnost storitev in produktov. Oglaševanje v prilogi priporočamo za promocijo produktov in storitev, blagovnih znamk in podjetij, ki ciljajo na potrošnike z večjo kupno močjo.

A

B

18

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.050,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.800,00 EUR

A

A B

B

C D

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.050 EUR

2 x 1/3 STRANI z okvirjem Ležeča C: 392 x 78 mm 1.670 EUR

2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.050 EUR

2 x 1/3 STRANI v živi rob Ležeča D: 406 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.670 EUR 1/2 STRANI Pokončna A: 88 x 240 mm

A

A

B

D

2/3 STRANI Pokončna A: 119 x 240 mm Pokončna B v živi rob: 126 x 271 + 5 mm 1.670,00 EUR

Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm 1.380,00 EUR Ležeča B: 181 x 118 mm

B

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.380,00 EUR

C

1/3 STRANI Pokončna A: 119 x 118 mm

A B C

A

1/3 STRANI

B

Ležeča B: 181 x 78 mm Ležeča C v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 980,00 EUR

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B v živi rob: 65 x 271 mm + 5 mm za porezavo 980,00 EUR

1/4 STRANI

Izid: enkrat na mesec Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Pokončna A: 88 x 118 mm Ležeča B: 181 x 57 mm

A B

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 700,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

A

1/9 STRANI Pokončna A: 57 x 78 mm 360,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.


ARHITEKTURA IN INTERIERI

www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI ZDRAVI IN FIT

ovani,

ZDRAVI IN FIT

vno okolje velja vselej urediti po lastnem okusu. Želje pa je treba prevesti v funkcionalne, e in prijetne prostore. Pohištvo, okrasni elementi, stavbno pohištvo in dodatki morajo izdnost, zliti se morajo v popolno celoto. Takšnega sozvočja vseh elementov pa še zdaleč ni .

ZDRAVI IN FIT

Format: 203 x 271 mm

Puma proti Adidasu

viji Finance TRENDI ARHITEKTURA in INTERIERI bomo predstavili najlepše primere obja in bralcem ponudili kopico izvirnih in sodobnih rešitev za opremljanje doma in potorov.

OGLASNA PRILOGA

TEKTURA

a in posel v Sloveniji dosežki v zadnjih petih letih v naši arhitekturi ni fetiši: kolo, stol, svetila ipd. etovnih zgradb pri nas in v svetu kture in oblikovanja pri nas, mladi arhitekti in njihove ideje jbolj »in« materiali v arhitekturi in sodobnih gradnjah o varčne,Zdravi pametne inin ekološke fit jehiše revijalna oglasna reditev poslovnih stavb in stanovanjskih objektov

MODNI OBLIKOVALCI, KI PIŠEJO ZGODOVINO

Slog poslovnežev

POUDARJENA SPOLNOST NIMA KAJ ISKATI V GARDEROBI MENEDŽERJEV

Slovenija vs. svet VZPON SLOVENSKE

KOZMETIČNE INDUSTRIJE

Ovitek Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo Oglas ovitek 2 - 2.350,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.250,00 EUR Oglas ovitek 4 - 2.450,00 EUR

181 mm 57 mm

C

A B

Notranje strani

Revija izide v petek,

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 24. septembra

z okvirjem priloga, ki obravnava področje 2010 A: 181 x 240 mm RIERI zdravja, zdravega načina življe• Funkcionalno ali estetsko opremljanje doma nja in dobrega počutja. Osrednje • Primeri opremljanja sodobnih prostorov doma: kuhinja, kopalnica, spalnica, dnevna soba, Rezervacije Oglas 1/1 do predsoba, garderobna soba idr. A zdravstvene tematike so prilago16. septembra 2010 v živi rob • Hišna elektronika in informacijska tehnologija • Energetsko aparati poleg tega B: 203 x 271 mm jenevarčni časugospodinjski izida priloge, • Trendi v pohištvu: stoli, sedežne garniture, omare, tla, svetila idr. Obseg: + 5 mm za A so v vsaki prilogi tudi rubrike • Barve pa v stanovanjih in hišah 88 strani porezavo • Ogrevanje: kamini, peči, radiatorji s področja medicine dela, well2.050,00 EUR • Trendi v pisarniški opremi nessa, zdravstvenega turizmarazsvetljava ter B • Pohištvo, talne obloge, materiali, funkcionalnost, na delovnem mestu B Naklada: • Informacijsko-telekomunikacijska pisarnah športa in rekreacije.oprema Ciljvpriloge 40.000 izvodov • Kako in za koliko denarja se opremljanja lotevajo v naših podjetjih je bolj poglobljeno pisanje o vseh ivalnega oz. delovnega okolja je enapri tistih naložb, ki nam prinesejo največ za- Doseg: omenjenih področjih, čemer 2 x 1/2 STRANI z okvirjem ! več kot 90.000 bralcev je vsebina še vedno razumljiva Ležeča A: 392 x 118 mm širšemu krogu ljudi. Poseben ENDI ARHITEKTURA in INTERIERI je revija opokulturi bivanja, bivanjskih praksah 2.050 EUR o prostoru dodatipri karpripravi največ vrednosti. Obogatite udarek vsebin se na-njeno vsebino tudi vi, in sicer z oglamocijskim člankom. Predstavite se posameznikom z veliko kupno močjo, ki pričakujejo A B 2 x 1/2 STRANI v živi rob menja tudi poslovni ka-oz. delovno okolje. le najboljše, ter jim svetujte, kako najjavnosti, opremijo dom teri so prilagojene zlasti vsebine Ležeča B: 406 x 130 mm C + 5 mm za porezavo o tem, kako zdravo delovno oko2.050 EUR lje in zdravje zaposlenih vplivata D na čim bolj nemoteno in uspešno poslovanje podjetij.

Oglaševanje v prilogi priporočamo ponudnikom izdelkov KONTAKT V OGLASNEM TRŽENJU:ki SANDRA FLIS ( (01) 30 91 462, za zdravje (zdravila, so dostopna brez zdravniškega recepta, prehranska dopolnila, različni zdravstveni pripomočki) ter zdrave hrane, termam in zdraviliščem (zlasti wellness programi in tudi zdravstveni programi), lekarnam, različnim medicinskim centrom, zdravstvenim ustanovam in drugim, ki ciljajo na bralce z nadpovprečnim zavedanjem o pomenu zdravja in zdravega načina življenja. Izidi: 17. 2. 2012 30. 3. 2012 1. 6. 2012 14. 9. 2012 9. 11. 2012 Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom

Oglasi na naslovnici

Ležeča A v živi rob: 203 x 55 mm + 5 mm za porezavo 1.250,00 EUR Ležeča B: 88 x 55 mm 720,00 EUR Ležeča C: 57 x 55 mm 450,00 EUR

A

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.800,00 EUR

2 x 1/3 STRANI z okvirjem Ležeča C: 392 x 78 mm 1.670 EUR 2 x 1/3 STRANI v živi rob Ležeča D: 406 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.670 EUR 1/2 STRANI Pokončna A: 88 x 240 mm

A

B

D

sandra.flis@finance.si 2/3

STRANI Pokončna A: 119 x 240 mm Pokončna B v živi rob: 126 x 271 + 5 mm 1.670,00 EUR

Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm 1.380,00 EUR Ležeča B: 181 x 118 mm

B

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.380,00 EUR

C

1/3 STRANI Pokončna A: 119 x 118 mm

A B C

A

1/3 STRANI

B

Ležeča B: 181 x 78 mm Ležeča C v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 980,00 EUR

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B v živi rob: 65 x 271 mm + 5 mm za porezavo 980,00 EUR

1/4 STRANI Pokončna A: 88 x 118 mm Ležeča B: 181 x 57 mm

A B

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 700,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

A

1/9 STRANI Pokončna A: 57 x 78 mm 360,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

19


ARHITEKTURA IN INTERIERI

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI ZNANJE IN RAZVOJ

ZNANJE IN RAZVOJ

www.finance.si FINANCE, petek, 10. julija 2009

»Nanocentri po svetu rastejo kot gobe po dežju, tipične začetne naložbe pa so od 30 do 80 milijonov evrov,« pravi Dragan Mihailović z Inštituta Jožef Stefan. 31

CENTRI ODLIČNOSTI

ovno okolje velja vselej urediti po lastnem okusu. Želje pa je treba prevesti v funkcionalne, OGLASNA PRILOGA ne in prijetne prostore. Pohištvo, okrasni elementi, stavbno pohištvo in dodatki morajo izladnost, zliti se morajo v popolno celoto. Takšnega sozvočja vseh elementov pa še zdaleč ni či.

Center odličnosti

INOVATIVNI ORGANIZACIJSKI SISTEMI

Prijavitelj in eden od 25 članov konzorcija

INRFIT ZZDRAVI NANJE IN AZVOJ

Ovitek

Foto: Dreamstime

ovani,

www.finance.si

Format: 203 x 271 mm

Puma proti Adidasu

reviji Finance TRENDI ARHITEKTURA in INTERIERI bomo predstavili najlepše primere udobja in bralcem ponudili kopico izvirnih in sodobnih rešitev za opremljanje doma in poostorov.

OGLASNA PRILOGA

ITEKTURA

ura in posel v Sloveniji n dosežki v zadnjih petih letih v naši arhitekturi urni fetiši: kolo, stol, svetila ipd. vetovnih zgradb pri nas in v svetu tekture in oblikovanja pri nas, mladi arhitekti in njihove ideje ajbolj »in« materiali v arhitekturi in sodobnih gradnjah ko varčne, pametne in ekološke hiše ureditev poslovnih stavb in stanovanjskih objektov

MODNI OBLIKOVALCI, KI PIŠEJO ZGODOVINO

Slog poslovnežev

POUDARJENA SPOLNOST NIMA KAJ ISKATI V GARDEROBI MENEDŽERJEV

Slovenija vs. svet VZPON SLOVENSKE

KOZMETIČNE INDUSTRIJE

181 mm 57 mm

Znanje

PIŠEJO ZGODOVINO

Tehnologija

V GARDEROBI MENEDŽERJEV

Slovenija vs. svet

VZPON SLOVENSKE KOZMETIČNE INDUSTRIJE

Edina pot je navzgor

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo Oglas ovitek 2 - 2.350,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.250,00 EUR Oglas ovitek 4 - 2.450,00 EUR

Notranje strani

Za raziskovalne centre odličnosti je do leta 2013 zagotovljenih 84,1 milijona evrov, denar pa se bo črpal do leta 2015. 20-32

Revija izide v petek,

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 24. septembra

z okvirjem Znanje in razvoj je revijalna 2010 A: 181 x 240 mm RIERI oglasna priloga, katere poslan• Funkcionalno ali estetsko opremljanje doma stvo je povezovati znanstveno• Primeri opremljanja sodobnih prostorov doma: kuhinja, kopalnica, spalnica, dnevna soba, Rezervacije Oglas 1/1 do predsoba, garderobna soba idr. A raziskovalno področje z gospo16. septembra 2010 v živi rob • Hišna elektronika in informacijska tehnologija • Energetsko varčni gospodinjski B: 203 x 271 mm darstvom. Utrjujeaparati zavest, da so • Trendi v pohištvu: stoli, sedežne garniture, omare, tla, svetila idr. Obseg: + 5 mm za A znanost, raziskave ter znan• Barve v stanovanjih in hišah 88 strani porezavo • Ogrevanje: kamini, peči, radiatorji stvenoraziskovalno znanje, ki 2.050,00 EUR : • Trendi v pisarniški opremi najdejo potmateriali, v gospodarstvo, B • Pohištvo, talne obloge, funkcionalnost, razsvetljava na delovnem mestu B Naklada: • Informacijsko-telekomunikacijska pisarnah ključnega pomenaoprema za vnjego40.000 izvodov • Kako in za koliko denarja se opremljanja lotevajo v naših podjetjih vo konkurenčnost. Da denar, bivalnega oz. delovnega okolja je ena naložb, ki nam prinesejo največ za- Doseg: vložen v raziskave intistih razvoj, 2 x 1/2 STRANI z okvirjem a! več kot 90.000 bralcev ni nepotreben strošek, temveč Ležeča A: 392 x 118 mm v prihodnost. prilogi RENDInaložba ARHITEKTURA in INTERIERIV je revija o kulturi bivanja, bivanjskih praksah 2.050 EUR ako prostoru dodatiokar največ vrednosti. Obogatite njeno vsebino tudi vi, in sicer z oglapišemo aktualnem dogajanju omocijskim člankom. Predstavite se posameznikom z veliko kupno močjo, ki pričakujejo A B 2 x 1/2 STRANI v živi rob v znanosti, prenosu znanja o le najboljše, ter jim svetujte, kako naj opremijo domvoz. delovno okolje. gospodarstvo, razvojno močLežeča B: 406 x 130 mm C + 5 mm za porezavo nih in obetavnih panogah, na2.050 EUR prednih materialih in tehnoloD gijah ter o dosežkih slovenskih raziskovalcev.

Oglaševanje v prilogi priporočamo vsem podjetjem, KONTAKT : SANDRA FLIS ( (01) 30 91 462, ki seV OGLASNEM želijo TRŽENJU predstaviti kot inovativna, razvojna in raziskovalna, univerzam in javnim raziskovalnim inštitutom, razvojnim inštitutom v podjetjih, tehnološkim mrežam, centrom odličnosti in kompetenčnim centrom, finančnim ustanovam, ki ponujajo sredstva za raziskave in razvoj, javnim zavodom, ki pokrivajo področje znanosti, in drugim, ki želijo doseči bralce in podjetja, ki jih še posebej zanimata znanje in razvoj.

A

20

2 x 1/3 STRANI z okvirjem Ležeča C: 392 x 78 mm 1.670 EUR 2 x 1/3 STRANI v živi rob Ležeča D: 406 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.670 EUR 1/2 STRANI Pokončna A: 88 x 240 mm

A

B

D

sandra.flis@finance.si 2/3

STRANI Pokončna A: 119 x 240 mm Pokončna B v živi rob: 126 x 271 + 5 mm 1.670,00 EUR

Pokončna D v živi rob: 95 x 271 mm + 5 mm 1.380,00 EUR Ležeča B: 181 x 118 mm

B

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.380,00 EUR

C

1/3 STRANI Pokončna A: 119 x 118 mm

A B C

Izida: 2. 4. 2012 8. 10. 2012 Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.800,00 EUR

A

1/3 STRANI

B

Ležeča B: 181 x 78 mm Ležeča C v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 980,00 EUR

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B v živi rob: 65 x 271 mm + 5 mm za porezavo 980,00 EUR

1/4 STRANI Pokončna A: 88 x 118 mm Ležeča B: 181 x 57 mm

A B

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 700,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

A

1/9 STRANI Pokončna A: 57 x 78 mm 360,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI GRADNJA IN BIVANJE Ovitek OGLASNA PRILOGA

Gradnja in bivanje

OGLASNA PRILOGA

November 2011

Gradnja in bivanje Format: 203 x 271 mm

181 mm Poklon leseni gradnji

57 mm

Katalog Gradnja in bivanje bralcem prinaša vrsto uporabnih nasvetov, kako se lotiti gradnje in opremljanja doma ter urejanje njegove okolice. Glavni tematski poudarki so na gradnji našega doma, opremi in detajlih notranje ureditve. Katalog je zasnovan tako, da je zaradi koristnih in uporabnih nasvetov aktualen dalj časa in ga bodo bralci lahko vzeli v roke vsakič, ko se jim bo pojavilo vprašanje glede gradnje in opreme doma.

Les je visokotehnološki material z izjemnimi konstrukcijskimi in zaznavnimi lastnostmi, ki pa delujejo le, kadar so pravilno vgrajene in smiselno uporabljene. To je možno le z dobrim sodelovanjem vseh, ki so vključeni v projekt gradnje. V Sloveniji smo našli stanovanjsko hišo, ki bi lahko postala vzorčni primer kakovostne lesene gradnje.

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Notranje strani

A A

Izida: 18. 5. 2012 16. 11. 2012

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom Oglaševanje v katalogu priporočamo predvsem ponudnikom, ki imajo storitve in produkte za gradnjo in notranjo opremo.

B Oglas 1/1 v živi rob A: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

1/2 STRANI Pokončna A: 88 x 240 mm Ležeča B: 181 x 118 mm 1.780,00 EUR

A

1/4 STRANI A: 88 x 118 mm 900,00 EUR Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

A 1/8 STRANI A: 57 x 88 mm 460,00 EUR V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

21


www.finance.si/trendi

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJI FINANCE TRENDI LETNIK: II ŠT.: 4 OKTOBER 2010

IKONA: LADY GAGA

NJEN CILJ JE REVOLUCIJA

MODNI TALENTI

MATEVŽ FAGANEL FARANDULA NINA ŠUŠNJARA ZGODBA O ZNAMENITIH TREH ČRTAH

T R E N D I

M O D A

I N

Ž I V L J E N J S K I

S L O G

ADIDAS

Format: 210 x 297 mm

F I N A N C E

189 mm 60 mm

MODNI STYLING

Sodobna poslovna ženska

Ovitek Oglasi ovitek v živi rob 210 x 297 mm + 5 mm za porezavo Spread ovitek 2 (2/1) - 4.880,00 EUR Spread ovitek 3 (2/1) - 4.720,00 EUR Oglas ovitek 2 - 3.490,00 EUR Oglas ovitek 3 - 3.190,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.990,00 EUR

Notranje strani

Finance Trendi je revija za tiste, ki znajo ceniti pravo kakovost. Posamezni izidi revije so vsebinsko obarvani, in sicer pokrivajo področje mode, življenjskega stila, zdravja ter arhitekture in interierja. Revijo brezplačno prejmejo vsi bralci Financ, Mojih financ in Managerja.

Oglas 2/1 v živi rob 420 x 297 mm + 5 mm za porezavo 3.700,00 EUR

Oglaševanje v reviji priporočamo tistim, ki želijo s posamezno objavo oglasa doseči širok krog bralcev z veliko kupno močjo, ki prisegajo na znane blagovne znamke, ter tiste, ki cenijo, da je njihov oglas objavljen na kakovostnem revijalnem papirju.

Oglas 2/1 z okvirjem 406 x 255 mm 3.700,00 EUR Oglas 1/1 z okvirjem 189 x 255 mm Oglas 1/1 v živi rob 210 x 297 mm + 5 mm za porezavo 2.800,00 EUR

Naklada: 21.000 izvodov

Oglas 1/1 slepi tisk, 200 g matt 4.500,00 EUR

Izidi: 16. 3. 2012 TRENDI Moda in življenjski slog (pomlad/poletje) 26. 4. 2012 TRENDI Aktivno življenje 15. 6. 2012 TRENDI Poletno razkošje 28. 9. 2012 TRENDI Arhitektura in interieri 26. 10. 2012 TRENDI Moda in življenjski slog (jesen/zima) 30. 11. 2012 TRENDI Zimsko razkošje Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 9 delovnih dni pred izidom 22

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 406 x 125 mm 2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 420 x 140 mm + 5 mm za porezavo 2.800 EUR

A B A

B C

1/2 STRANI Pokončna A: 98 x 255 mm Ležeča B: 189 x 125 mm Ležeča C v živi rob: 210 x 140 mm + 5 mm za porezavo 1.850,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

A B C

1/4 STRANI Pokončna A: 98 x 125 mm Ležeča B: 189 x 60 mm Ležeča C v živi rob: 210 x 75 mm + 5 mm za porezavo 950,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.


www.finance.si

VLAGANJE, LEPLJENJE IN OVIJANJE VLAGANJE

VLAGANJE:

Teža vloženke

Cena

do 20 g

2.990,00 EUR

od 21 do 49 g

3.790,00 EUR

od 50 do 100 g

4.350,00 EUR

Cena velja za vlaganje v celotno naklado. Cene veljajo za prospekte, v katerih naročnik oglašuje svoje izdelke oz. storitve. Vlaganje prospektov, v katerih se objavljajo oglasi drugih, zaračunavamo po ceniku oglasnega prostora s pribitkom stroškov vlaganja po ceniku distributerja.

LEPLJENJE

LEPLJENJE: Možno je le na naslovnici časopisa ob ponedeljkih in na naslovnici vsakega snopiča vse dni v tednu. Cena lepljenja: - za lepljenko s težo do 20 g je 3.650,00 EUR + cena oglasnega prostora, ki je najmanj enakega formata kot lepljenka - za lepljenko s težo nad 20 g po dogovoru

OVIJANJE S TRAKOM

OVIJANJE S TRAKOM: Možno samo ob ponedeljkih. Cena:

5.150,00 EUR za celotno naklado

Dimenzije traka: - dolžina: 59 cm + 4,5 cm za lepljenje - širina: maksimalno 9 cm - dodelava: 2 x bigano (45 + 295 + 295 mm)

OVIJANJE

Zaradi različnih debelin časopisa je bolje, da trak ni že vnaprej zlepljen. Na traku je treba diskretno označiti mesta prepogiba in mesto lepljenja. OVIJANJE ČASOPISA V FOLIJO: Možno samo ob ponedeljkih. Cena: - prozorna folija - 1.090,00 EUR za celotno naklado - potiskana folija - po dogovoru Rok za naročilo: teden dni pred vlaganjem, lepljenjem ali ovijanjem Dostava primera: teden dni pred vlaganjem, lepljenjem ali ovijanjem na naslov Časnik Finance, d. o. o., oglasno trženje, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana Pri ovijanju s trakom je potrebno teden dni pred ovijanjem poslati sliko v trak ovitega časopisa. Dostava: 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure Naslov dostave: Delo Tiskarsko središče Slovenčeva 19 1000 Ljubljana Kontaktne osebe: Drago Leskovar in Mitja Zavodnik, tel.: 01 473 78 15. V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. 23


www.finance.si

POPUSTI IN DOPLAČILA Količinski popusti

Količinski popust izvajalec priznava naročniku ob sklenitvi pogodbe za obdobje enega leta. Višina popusta je odvisna od zneska pogodbe, sklenjene za oglaševanje v poslovnem dnevniku Finance, in sicer:

Vrednost pogodbe za obdobje enega leta

Odstotek popusta

od 5.000 do 11.000 od 11.001 do 21.000 od 21.001 do 36.000 od 36.001 do 56.000 nad 56.001

15 20 25 30 35

V vrednost letne pogodbe ali enkratnega večjega naročila se šteje vrednost oglasnega prostora po veljavnem ceniku, znižana za morebitne paketne popuste ali druge popuste in agencijske provizije.

Paketni popusti

Paketni popusti - naročnik lahko paketni popust izkoristi ob hkratnem naročilu oglasov s točno določenimi datumi objav v obdobju 12 mesecev od dneva prve objave oglasa. Lestvica paketnih popustov ne velja za vlaganja. Lestvica popustov:

Število objav

Odstotek popusta

2 in 3 4 do 8 9 do 15 16 do 25 nad 26

15 20 25 30 35

Posebni popusti

Dogovor o morebitnem večjem oz. drugačnem odstotku popusta, ki presega količinske in paketne popuste, je možen: - Če za to obstaja poslovno zanimanje izvajalca. Šteje se, da obstaja poslovno zanimanje izvajalca, če naročnik oglasnega prostora ponuja izvajalcu enak popust pri uporabi njegovih storitev, o čemer se partnerja vzajemno dogovorita, praviloma s pogodbo. - Večji odstotek popusta lahko naročnik oglasnega prostora dobi, če se strinja z objavo zunaj določenega medijskega načrta, v prostoru in na dan, ki ga izbere izvajalec. - Večji odstotek popusta lahko naročnik dobi tudi, če gre za dolgoročno ali kompleksnejše sodelovanje s partnerji posebnega pomena. Odločitev o tem lahko sprejme direktor družbe oz. druga pooblaščena oseba. - Direktor družbe ali s strani njega pooblaščena oseba v oglasnem trženju izvajalca lahko sprejme odločitev, da se v določenih prilogah ponudi naročnikom drugačen popust. - V okviru novih oglaševalskih izdelkov in drugih oblik sodelovanja lahko ponuja izvajalec tako neposrednemu naročniku kot naročniku prek agencije še druge ugodnosti poleg običajnih.

Agencijske provizije

Agencijske provizije Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec agenciji (medijskemu zakupniku) glede na pogodbo med izvajalcem in agencijo (medijskim zakupnikom). Osnovna agencijska provizija znaša 6 odstotkov. S posebno pogodbo se lahko izvajalec z agencijo (medijskim zakupnikom) dogovori za večji znesek agencijske provizije glede na vrednost letnih realiziranih naročil. Različni popusti (paketni, količinski, posebni) se izključujejo, kar pomeni, da ima naročnik pravico izbirati, katerega bo izkoristil. Kadar je naročnik agencija, se od vrednosti oglasnega prostora po ceniku najprej obračuna količinski ali paketni popust, ki pripada oglaševalcu, nato se obračuna ustrezna agencijska provizija.

Doplačila

Določena stran: - stran 3: + 100 % (do 12 modulov) - stran 5: + 50 % (do 25 modulov) - nadaljnja točno določena stran: + 30 % Na 2. in 4. strani oglaševanje ni mogoče. Točno določena pozicija na strani: + 30 % Ekskluziva na strani: + 30 % (najmanjša velikost oglasa je 1/4 strani) Naročilo po roku: + 30 % Preklic objave oglasa po roku: plačilo 30 % cene oglasa Doplačila se seštevajo!

24


www.finance.si

DRUGE INFORMACIJE Tehnični napotki za oddajo oglasov:

Izdelane oglase sprejemamo v formatu pdf, eps, jpg ali tif. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Tanke linije črk niso primerne za časopisni tisk. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa kot želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Že oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu 01 30 91 533 ali 01 30 91 590.

Reklamacije:

Reklamacijski rok je 8 dni po objavi v pisni obliki. Za oglase, oddane po roku, reklamacije ne upoštevamo. Reklamacije pri ponavljajočih se oglasih upoštevamo le, če naročnik na napako opozori pri prvi objavi.

Rok za plačilo: Oglasi posebnih formatov:

Rok plačila je 8 dni po objavi. Za naročila formatov zunaj cenika vam bomo pripravili posebno ponudbo. Osnova za izračun je cena enega modula.

25


www.finance.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA V POSLOVNEM DNEVNIKU FINANCE Cene oglasnega prostora

Cene oglasnega prostora so določene v veljavnih cenikih. Cene formatov oglasov, ki niso določene v veljavnih cenikih, se po predhodnem dogovoru določijo s ponudbo poslovnega dnevnika Finance. Na ceno se prištejejo dodatki in od nje odštejejo dogovorjeni popusti. • Za oglase, kjer je predstavljenih več oglaševalcev ali blagovnih znamk, zaračunamo 30 odstotkov dodatka za vsakega oglaševalca. • Zaračunavamo tudi dodatke za določene strani in pozicije (glej cenik).

Rezervacije, naročila in roki za oddajo gradiva

Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki. Zadnji roki za naročilo oglasa (z natančnimi dimenzijami prostora) in oddajo dokončno pripravljenega gradiva za objavo v elektronski obliki so: - Rok za objavo v redakcijskem delu časopisa in redakcijskih prilogah (F2) je dva (2) delovna dneva pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati dva (2) delovna dneva pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. - Rok za objavo v oglasnih prilogah (F3) je tri (3) delovne dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati tri (3) delovne dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. Za oglasno prilogo Club veljajo drugačni roki. - Rok za objavo v oglasni prilogi Club je pet (5) delovnih dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati pet (5) delovnih dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. - Rok za objavo v prilogah Panoge in posel (P&P) je pet (5) delovnih dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati pet (5) delovnih dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. - Rok za objavo v reviji Trendi je osem (8) delovnih dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati osem (8) delovnih dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic po zgoraj navedenih rokih je poslovni dnevnik Finance upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave. Oglasni urednik ali pisec besedil pošlje pripravljena besedila za objavo naročniku v avtorizacijo najpozneje dva (2) delovna dneva pred izidom oz. pet (5) delovnih dni za prilogo Club. Če naročnik ne avtorizira besedil najpozneje en (1) delovni dan pred izidom oz. štiri (4) delovne dni za prilogo Club do 10. ure, izvajalcu potrjuje, da k pripravljenim besedilom nima nobenih pripomb in se strinja, da bodo objavljena v pripravljeni obliki, kot jih je prejel od oglasnega urednika. Rok za oddajo slikovnega in drugega gradiva za objavo je tri (3) delovne dni pred izidom oz. (8) osem delovnih dni za prilogo Club. Če naročnik zamuja pri oddaji gradiva, ima izvajalec pravico, da oglas pripravi in objavi po svoji presoji ali oglasa ne objavi in naročniku zaračuna 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora, rezerviranega na potrjeni naročilnici.

Reklamacije

Oglaševalske agencije in medijski zakupniki

26

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska dnevnika (kakovost papirja, tehnika ipd.). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Reklamacija pri ponavljajočih se oglasih velja le, če naročnik pravočasno opozori na napako ali da reklamacijo že po prvi objavi. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po rokih za oddajo, reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih dni po prejemu reklamacije v pisni obliki. Ob napaki na oglasu, ki je posledica slabega tiska, napačno objavljenega gradiva, oglasa s tehnično napako ali objave oglasa na napačen dan, je naročnik upravičen do največ ene objave oglasa v velikosti reklamiranega oglasa. Naročnik je dolžan brezplačno objavo oglasa, za katero se je dogovoril v postopku reklamacije, izkoristiti v času enega meseca. Če naročnik tega v roku ne izkoristi, mu pravica do brezplačne objave preneha. Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

Vsebina

Tržna sporočila morajo biti skladna s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo ter ustrezno označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahtevata kodeks oglaševanja in veljavna zakonodaja. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli časnika oz. jim ne ustrezajo, ne objavi. Če bi imel izvajalec stroške, povezane z vsebino objave, skladno s tem členom (tožbe, pritožbe in podobno), mu jih je naročnik zavezan v celoti povrniti. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.

Postavitev

Za objavo oglasa na točno določenem mestu ali določeni strani v rednem delu časopisa si izvajalec zaračuna dodatke, ki so navedeni v veljavnih cenikih. Kadar tehnične zmogljivosti ne dopuščajo objave oglasa na želenem mestu, si izvajalec pridržuje pravico, da se oglas objavi po presoji izvajalca.

Promocijski članki

Oblikovanje oglasov in pisanje promocijskih besedil zaračunavamo posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. Izjema je pisanje promocijskih besedil za objave v oglasnih prilogah, kjer je storitev pisanja že zajeta v ceni po ceniku za oglasne priloge. Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka kot za oglas. Promocijski članki morajo biti posebej označeni kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahteva kodeks.

Vlaganje

Izvajalec jamči naročniku ceno vlaganja v poslovni dnevnik Finance skladno z veljavnimi ceniki. Cene veljajo za prospekte, v katerih naročnik oglašuje svoje izdelke oz. storitve. Vlaganje prospektov, v katerih se objavljajo oglasi drugih, zaračunavamo po ceniku oglasnega prostora s pribitkom stroškov vlaganja po ceniku distributerja. Rok za naročilo vloženke je teden dni pred vlaganjem. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti najpozneje en (1) delovni dan pred vlaganjem do 9. ure v distribucijski center izvajalca. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava morebitnih reklamacij.


http://manager.finance.si

KAJ JE

MANAGER?

Revija Manager je edini mesečnik v Sloveniji, ki je specializiran za pokrivanje vseh relevantnih tem, povezanih z vodenjem in poslovnim odločanjem. Poslanstvo revije Manager je vplivanje na etiko in kulturo sodobnega podjetniškega vodenja, obenem pa bralcem omogoča redno spremljanje najnovejših trendov s področja managementa. Bralci revije Manager so slovenska poslovna elita, ki v največji meri oblikuje javno mnenje, predvsem pa odločilno vpliva na ugled podjetij. Doseg revije Manager: • vsak mesec prebere revijo Manager 18.000 bralcev, (vir: NRB 2011)

Naklada: 3.500 izvodov Kdo so bralci Managerja? • Revijo Manager bere več moških kot žensk (56 % bralcev je moških). • 54 % bralcev revije Manager pripada starostnemu razredu med 31 in 49 let, ki je delovno aktiven in produktiven. • Bralci revije Manager so nadpovprečno visoko izobraženi. • Bralci so nadpovprečno zastopani na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. • Bralci imajo nadpovprečno kupno moč. Delež bralcev, ki prejema dohodke nad 1.460 EUR, je kar za 879 % večji od deleža prejemnikov tako visokih dohodkov med vsemi prebivalci. • Bralci Managerja nadpovprečno izstopajo po dohodkih gospodinjstva na družinskega člana. 25,3 % bralcev živi v gospodinjstvu, kjer dohodek na člana presega vrednost 860 EUR. To je tudi najvišji razred, ki v raziskavi nadalje ni bil razdelan. Glede na populacijo je delež gospodinjstev v bralstvu revije s takim dohodkom na družinskega člana večji za 146 %. (vir: NRB 2011)

Oglaševanje v Managerju priporočamo tistim, ki se želijo predstaviti najvplivnejši ciljni publiki: tistim, ki odločajo o nakupu, tako z zgledom, kot z odločitvijo (velja v zasebni in poslovni sferi).

27


http://manager.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJI

OVITEK II

OVITEK III

2/1

230 x 275 + 5 mm 3.200 EUR

230 x 275 + 5 mm 2.900 EUR

230 x 275 + 5 mm 2.650 EUR

v živi rob 460 x 275 mm + 5 mm 3.200 EUR

275 mm

OVITEK IV

2/3

1/1

60 mm

1/2 1/3

1

230 mm

pokončno 194 x 244 mm v živi rob 230 x 275 mm + 5 mm 2.400 EUR

Velikost revije: 230 x 275 mm Širina stolpca: 60 mm Cena za 1 cm stolpca: 70 EUR

PAKETI OGLAŠEVANJA

pokončno 130 x 230 mm ležeče 200 x 150 mm

pokončno 130 x 168 mm ležeče 200 x 112 mm

pokončno 65 x 230 mm ležeče 200 x 74 mm

2.000 EUR

1.600 EUR

1.250 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

popust

PAKET 2 OGLASOV

15 %

PAKET 3, 4 OGLASOV

20 %

PAKET 5 DO 7 OGLASOV

25 %

PAKET 8 DO 10 OGLASOV

30 %

PAKET 11 IN VEČ

35 %

CENE VLAGANJ IN KUPONOV UGODNOSTI

Teža

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

Cena v EUR

vloženka do 20 g

1.500

vloženka od 21g do 40g

2.000

vloženka od 41g do 100g

2.500

kupon do A5 formata

1.500

DOSTAVA GRADIVA ZA VLAGANJE: Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure.

POSEBNI OGLASI: NASLOVNICA, ZAVIHKI, SLEPI TISK ... po posebnem dogovoru.

IZIDI V LETU 2012 DATUM 11. 1. 2012 1. 2. 2012 7. 3. 2012 M+ 4. 4. 2012 M+ 9. 5. 2012 6. 6. 2012 M+ 4. 7. 2012 5. 9. 2012 3. 10. 2012 M+ 7. 11. 2012 NAJBOGATEJŠI SLOVENCI 5. 12. 2012 M+

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI: Oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 533 28

Rezervacija oglasnega prostora: 10 dni pred izidom Oddaja pripravljenega gradiva: 8 dni pred izidom E naslov za pošiljanje oglasov: oglasi@finance.si


http://manager.finance.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA V REVIJI Cene oglasnega prostora

Cene oglasnega prostora za revijo Manager so določene v veljavnem ceniku.

Rezervacije in naročila

Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki deset (10) dni pred izidom. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati devet (9) dni pred izidom revije v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je izvajalec upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave.

Roki za oddajo gradiva

Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega ali nepripravljenega gradiva za objavo v reviji je najmanj osem (8) dni pred izidom. Gradivo naročnik pošlje v elektronski obliki.

Reklamacije

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem (8) dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska revije (kakovost papirja, tehnika in podobno). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po navedenih rokih za oddajo (točka C Splošnih pogojev), reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih (8) dni po prejemu reklamacije, v pisni obliki.

Obveznosti oglaševalskih agencij in medijskih zakupnikov

Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

Vsebina

Vsa oglasna sporočila morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar oglasno sporočilo ni označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas oziroma promocijsko sporočilo označi. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli revij, ne objavi. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.

Postavitev

Za objavo oglasa na točno določenem mestu oziroma določeni strani izvajalec zaračuna dodatek v višini 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora.

Promocijski članki

Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka ceni enake velikosti oglasa. Pisanje in oblikovanje promocijskih sporočil izvajalec zaračuna posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora.

Vlaganje

Pogoji in cena vlaganja v reviji Manager so navedeni v veljavnem ceniku. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti v distribucijski center izvajalca najpozneje dva (2) delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava reklamacij.

Paketni popusti

Naročnik je upravičen do paketnega popusta ob hkratnem naročilu večjega števila oglasov, ki jih izkoristi v obdobju enega leta. Lestvica paketnih popustov je navedena v veljavnem ceniku.

Drugi popusti

- Neposredni naročniki, ki niso agencije in dostavijo dokončno pripravljeno gradivo v elektronski obliki ter predložijo kontrolni odtis, so upravičeni do posebnega popusta do največ petih (5) odstotkov cene oglasnega prostora. - Direktor družbe oziroma od njega pooblaščena oseba iz oglasnega trženja revij lahko sprejme odločitev, da se v določenih primerih naročniku prizna tudi drugačen popust. - Če število oglasov preseže 11 naročenih oglasov, se o dodatnem popustu izvajalec in naročnik dodatno dogovorita.

Agencijska provizija

Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec naročniku glede na vrednost letnih realiziranih naročil po medsebojnem dogovoru. Osnovna agencijska provizija znaša šest (6) odstotkov. S posebno pogodbo se lahko izvajalec dogovori za višji znesek agencijske provizije.

29


http://www.mojefinance.si

KAJ SO

MOJE FINANCE?

Revija Moje finance je vodilna svetovalna revija za področje osebnih financ na slovenskem trgu. Namen revije je informirati, svetovati, izobraževati o ponudbi na področju osebnih financ; prinašati med bralce nove ideje in novosti o naložbenih priložnostih, varčevanju, zavarovanju, pokojninah, nepremičninah, davkih in drugi ponudbi s področja osebnih financ; izdelovati razne primerjave finančne ponudbe; presojati in komentirati novosti s tega področja v Sloveniji; informirati bralce o novostih iz tujine. Bralcem svetuje glede investicij v izobraževanje otrok ali lastno izobraževanje, dotika pa se tudi skrbi za posameznikovo zdravje. S kombinacijo strokovno finančnih in po drugi strani ljudskih tem s področja osebnih financ, predstavljenih na preprost način, predstavlja finančni vodnik. Vsebinski poudarek revije je v prvem delu na naložbenih priložnostih. Drugi del revije pa je namenjen drugim vsakodnevnim temam predvsem s področja »pametnega zapravljanja denarja«, zgodbam o uspehu in podobno. Doseg revije Moje finance: • Vsako številko prebere 59.000 bralcev. (vir: NRB 2011)

Naklada: 15.000 izvodov

KDO SO BRALCI MOJIH FINANC? Bralci Mojih financ: • 60 % moški: 40 % ženske • Polovica bralcev revije je starih med 31 in 49 let. • So na vodstvenem ali vodilnem položaju. • 85,5 % bralcev živi v 3 ali več članski družini. • 76,2 % gospodinjstev bralcev ima več kot 1.460 EUR mesečnih prihodkov. Kar 24,6 % gospodinjstev bralcev pa ima več kot 2.900 EUR mesečnih prihodkov. • 44,1 % bralcev prihaja iz osrednje slovenske regije. (vir: NRB 2011)

Življenski stil bralcev Mojih financ • So predstavniki družin, ki upravljajo osebno premoženje. • Imajo vir stalnega osebnega dohodka. • Pomembno jim je enostavno in hitro poslovanje. • Zahtevajo visok nivo in širok spekter ponudbe. • Želijo uspešno upravljati in plemenititi svoje premoženje. • Racionalno trošijo. • So ljudje, ki zaslužijo več kot potrošijo in nenehno iščejo nove možnosti za svoje naložbe. • Aktualna in trajna vsebina v reviji jim pomeni nujno čtivo za spremljanje in upravljanje družinskega premoženja. Bralci Mojih financ so reviji zvesti, predvsem pa odzivni in ji zaupajo. Oglaševanje v reviji Moje finance priporočamo tistim, ki želijo doseči gospodinjstva in posameznike z nadpovprečno kupno močjo, izobraženo in manj izobraženo poslovno javnost, ljudi z nadpovprečnimi dohodki, obrtnike, vodstvene in vodilne kadre v podjetjih in delovno aktivno prebivalstvo z nadpovprečno izobrazbo.

30


http://www.mojefinance.si

271 mm

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJI

OVITEK II OVITEK III

OVITEK IV

2/1

203 mm 203 x 271 + 5 mm

Velikost revije: 203 x 271 mm

203 x 271 + 5 mm z okvirjem 173 x 240 mm ovitek II 3.200 EUR ovitek III 2.900 EUR

3.400 EUR

A

A

1/1

D B

B C

C

1

203 x 271 + 5 mm z okvirjem: 173 x 240 mm 2.600 EUR

ležeča B: 173 x 120 mm ležeča C: 203 x 132 + 5 mm pokončna A: 85 x 240 mm 1.700 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

PAKETI OGLAŠEVANJA

3.400 EUR

1/4

1/3

1/2

406 x 271 + 5 mm

POPUST

PAKET 2 OGLASOV

15 %

PAKET 3, 4 OGLASOV

20 %

PAKET 5 DO 7 OGLASOV

25 %

PAKET 8 DO 10 OGLASOV

30 %

PAKET 11 IN VEČ

35 %

A B C

pasica

ležeča B: 173 x 80 mm ležeča B: 173 x 60 mm z okvirjem ležeča C: 203 x 92 + 5 mm ležeča C: 203 x 72 mm + 5 mm 173 x 30 mm pokončna A: 55 x 240 mm pokončna A: 85 x 120 mm 750 EUR kocka D: 115 x 120 mm 950 EUR 1.300 EUR V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

CENE VLAGANJ IN KUPONOV UGODNOSTI Teža vloženka do 20 g vloženka od 21g do 40g vloženka od 41g do 100g kupon do A5 formata

Cena v EUR 2.100 2.500 3.200 2.100

DOSTAVA GRADIVA ZA VLAGANJE:

Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure.

POSEBNI OGLASI:

NASLOVNICA, ZAVIHKI, SLEPI TISK, LEPLJENJE ... po posebnem dogovoru.

IZIDI V LETU 2012 25. 1. 2012 15. 2. 2012 21. 3. 2012 18. 4. 2012 23. 5. 2012 20. 6. 2012 18. 7. 2012 19. 9. 2012 17. 10. 2012 21. 11. 2012 19. 12. 2012

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI: Oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 533

Rezervacija oglasnega prostora: 10 dni pred izidom Oddaja pripravljega gradiva: 8 dni pred izidom E naslov za pošiljanje oglasov: oglasi@finance.si 31


http://www.mojefinance.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA V REVIJI Cene oglasnega prostora

32

Cene oglasnega prostora za revijo Moje finance so določene v veljavnem ceniku.

Rezervacije in naročila

Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki deset (10) dni pred izidom. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati devet (9) dni pred izidom revije v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je izvajalec upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave.

Roki za oddajo gradiva

Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega ali nepripravljenega gradiva za objavo v reviji je najmanj osem (8) dni pred izidom. Gradivo naročnik pošlje v elektronski obliki.

Reklamacije

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem (8) dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska revije (kakovost papirja, tehnika in podobno). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po navedenih rokih za oddajo (točka C Splošnih pogojev), reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih (8) dni po prejemu reklamacije, v pisni obliki.

Obveznosti oglaševalskih agencij in medijskih zakupnikov

Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

Vsebina

Vsa oglasna sporočila morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar oglasno sporočilo ni označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas oziroma promocijsko sporočilo označi. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli revije, ne objavi. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.

Postavitev

Za objavo oglasa na točno določenem mestu oziroma določeni strani izvajalec zaračuna dodatek v višini 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora.

Promocijski članki

Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka ceni enake velikosti oglasa. Pisanje in oblikovanje promocijskih sporočil izvajalec zaračuna posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora.

Vlaganje

Pogoji in cena vlaganja v reviji Moje finance so navedeni v veljavnem ceniku. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti v distribucijski center izvajalca najpozneje dva (2) delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava reklamacij.

Paketni popusti

Naročnik je upravičen do paketnega popusta ob hkratnem naročilu večjega števila oglasov v obdobju enega leta. Lestvica paketnih popustov je navedena v veljavnem ceniku.

Drugi popusti

- Neposredni naročniki, ki niso agencije in dostavijo dokončno pripravljeno gradivo v elektronski obliki ter predložijo kontrolni odtis, so upravičeni do posebnega popusta do največ petih (5) odstotkov cene oglasnega prostora. - Direktor družbe oziroma od njega pooblaščena oseba iz oglasnega trženja revij lahko sprejme odločitev, da se v določenih primerih naročniku prizna tudi drugačen popust. - Če število oglasov preseže 11 naročenih oglasov, se o dodatnem popustu izvajalec in naročnik dodatno dogovorita.

Agencijska provizija

Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec naročniku glede na vrednost letnih realiziranih naročil po medsebojnem dogovoru. Osnovna agencijska provizija znaša šest (6) odstotkov. S posebno pogodbo se lahko izvajalec dogovori za višji znesek agencijske provizije.


www.medicina-danes.si

KAJ JE

MEDICINA DANES?

Medicina danes je neodvisen strokovni časopis za zdravnike, zobozdravnike in farmacevte. Kot »usepaper«, uporabni časopis, informira bralce o domačih in tujih dogodkih v zdravstvu, prinaša novice, pomembne za njihovo delo, ter jim svetuje in pomaga pri poslovnih in zasebnih odločitvah. Osrednji del časopisa so novice iz slovenskega javnega in zasebnega zdravstva, prispevki o novostih in dosežkih v medicini (zdravila, terapije, zdravljenja, študije), nasveti o poslovnem vidiku (vodenje, davki in računovodstvo, financiranje …) in informacije o pravnih vidikih dela (zakonodajne novosti in spremembe). Vsaka številka prinaša izbrano aktualno temo z enega od medicinskih področij. Medicina danes ne poroča le o novostih v stroki, temveč predstavljala tudi najboljše prakse. Odkriva nepravilnosti v poslovanju zdravstvenih ustanov, analizira razmere v panogi, odpira razpravo o temah, ki so pomembne za doseganje večje uspešnosti panoge in medicinskih strokovnjakov, spodbuja k dajanju komentarjev, kritik ter predlogov rešitev v zvezi s poklicnimi dilemami. Zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom dodaja vrednost tudi na področju osebnih financ. Svetuje jim, kako upravljati osebno premoženje, kje investirati in varčevati. Strokovno skupnost želi združiti na spletnem portalu www.medicina-danes.si, kjer bo tekla izmenjava mnenj in predlogov rešitev o vprašanjih zdravstvene stroke. Cilj časopisa Medicina danes je zadovoljen in poklicno uspešen zdravnik, zobozdravnik in farmacevt. Oglaševanje v časopisu Medicina danes priporočamo tistim, ki želijo doseči strokovno javnost iz vrst zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov, torej ciljno skupino, ki s svojim mnenjem, znanjem in informacijami neposredno odloča o potrošnji farmacevtskih izdelkov, medicinske opreme in pripomočkov. Istočasno pa so to ljudje z nadpovprečnimi dohodki in visoko postavljenimi pričakovanji, zato je časopis primeren tudi za promocijo produktov za prosti čas, modnih oblačil, produktov s področja kulinarike, športa, opreme prostora, nakita, ur in vsega tistega, s čimer ciljate na potrošnike z večjo kupno močjo. Izid: štirinajstdnevnik, 23 izdaj v letu 2012 (vsako drugo sredo) Naklada: 5.000 izvodov

Izbrane strokovne teme 2012 Vsaka izdaja časopisa Medicina danes prinaša izbrano aktualno strokovno temo z enega od medicinskih področij. januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

11. 01. 25. 01. 09. 02. 22. 02. 07. 03. 21. 03. 11. 04. 25. 04. 09. 05. 23. 05. 06. 06. 20. 06. 04. 07. 18. 07. 29. 08. 12. 09. 26. 09. 10. 10. 24. 10. 07. 11. 21. 11. 05. 12. 19. 12.

Sodobna kardiologija Družinska medicina Onkologija (napredne operativne tehnike) Gastroenterologija Ženske bolezni Sodobna lekarna Pljučne bolezni in alergije Moško zdravje Srce in ožilje Ginekologija in porodništvo Nevrologija Diabetologija in endokrinologija Trendi v stomatologiji Novosti v onkološkem zdravljenju Zasebna praksa in e Zdravje Bolečina - kronična bolečina Psihiatrija Ortopedija Infekcijske bolezni Diabetes in kardiovaskularne bolezni Kronična obstruktivna pljučna bolezen Bolezni ščitnice Revmatologija

Pridržujemo si pravico do spremembe strokovne teme ob utemeljenih razlogih.

33


www.medicina-danes.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V ČASOPISU 2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

DOGODKI IN OZADJA 3

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

www.medicina-danes.si

DOGODKI IN OZADJA 3

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Celostranski oglas 262 x 380 mm 2.000 EUR Celostranski oglas druga stran 2.350 EUR Celostranski oglas zadnja stran 2.550 EUR

Naslovnica zgoraj levo 156 x 36 mm 1.100 EUR 2 DOGODKI IN OZADJA

DOGODKI IN OZADJA 3

2 DOGODKI IN OZADJA

www.medicina-danes.si Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Dvostranski oglas

2 x 1/2

544 x 380 mm 2.950 EUR

544 x 179 mm 1.900 EUR

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

A

A B

C

B

Malček

1/2 A

1/2 B

1/3 A

1/3 B

1/3 C

1/4

182 x 239 mm 1.550 EUR

129 x 353 mm 1.450 EUR

262 x 179 mm 1.450 EUR

75 x 353 mm 1.250 EUR

262 x 118 mm 1.250 EUR

129 x 239 mm 1.250 EUR

129 x 179 mm 1.150 EUR

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

2 DOGODKI IN OZADJA

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

www.medicina-danes.si

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

A

8 modulov A

8 modulov B

1 modul

102 x 239 mm 1.120 EUR

208 x 118 mm 1.120 EUR

49 x 57 mm 140 EUR

B

Mere so napisane vodoravno krat navpično v milimetrih.

Doplačila: - Za stran po želji naročnika: + 30 % na ceno oglasa (na 4. in 5. strani oglaševanje ni mogoče) - Za pozicijo na strani po želji naročnika: + 30 % na ceno oglasa - Preklic objave oglasa po roku: plačilo 30 % cene oglasa Za naročila formatov zunaj cenika vam bomo pripravili posebno ponudbo. Osnova za izračun je cena enega modula. Paketni popusti: Število objav 2 in 3 4 in 5 od 6 do 10 od 11 do 15 več kot 15

Odstotek popusta 15 20 25 30 35

Popust velja ob hkratnem naročilu oglasov z določenimi datumi objav. Datumi morajo biti določeni ob oddaji naročila. Paketni popust velja za oglase, naročene za obdobje 12 mesecev, in ne za združevanje modulov. Dodatna ponudba - vlaganje: Teža vloženke do 20 g od 21 do 49 g od 50 do 100 g V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. Dostava primera: ob naročilu Dostava gradiva za vlaganje: Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure.

34

Cena v EUR 1.500 1.800 2.500

DOGODKI IN OZADJA 3 www.medicina-danes.si Medicina danes, sreda, 30. junija 2010, št. 13

Primer izračuna cene oglasa (zunaj cenika): velikost oglasa 4 moduli: 4 x 140 EUR = 560 EUR V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

Ovijanje s trakom: Celotna naklada ................................................. 3.000 EUR Dimenzije traku: Dolžina 59 cm + 4,5 cm za lepljenje, širina maksimalno 9 cm. Dodelava: 2 x bigano (45 + 295 + 295 mm) V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. Roki za naročila in oddajo gradiva: - Naročilo oglasnega prostora (z določeno velikostjo oglasa): 8 dni pred izidom. - Oddaja pripravljenega gradiva: 5 dni pred izidom. - Oddaja nepripravljenega gradiva: 6 dni pred izidom. - Preklic naročila: 6 dni pred izidom. Sprejem reklamacij: do 8 dni po objavi (v pisni obliki). Napotki za oddajo oglasov: Oblikovane oglase sprejemamo v formatih pdf, eps, jpg ali tif. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Tanke linije črk niso primerne za časopisni tisk. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa kot želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov oglasi-md@finance.si ali po protokolu ftp. Priložite datoteko jpg za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 533 in 01 30 91 590


www.medicina-danes.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA V ČASOPISU Cene oglasnega prostora

Cene oglasnega prostora so določene v veljavnih cenikih. Cene formatov oglasov, ki niso določene v veljavnih cenikih, se po predhodnem dogovoru določijo s ponudbo. Na ceno se prištejejo dodatki in od nje odštejejo dogovorjeni popusti. • Za oglase, kjer je predstavljenih več oglaševalcev ali blagovnih znamk, zaračunamo 30 odstotkov dodatka za vsakega oglaševalca. • Zaračunavamo tudi dodatke za določene strani in pozicije (glej cenik).

Rezervacije, naročila in roki za oddajo gradiva

Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki. Zadnji rok za naročilo oglasa (z natančnimi dimenzijami prostora) je osem (8) dni pred izidom. Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega gradiva za objavo v elektronski obliki je pet (5) dni pred izidom, za nepripravljeno gradivo pa šest (6) dni pred izidom. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati šest (6) dni pred izidom oz. objavo v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je Časnik Finance upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave. Če naročnik zamuja pri oddaji gradiva, ima izvajalec pravico, da oglas pripravi in objavi po svoji presoji ali oglasa ne objavi in naročniku zaračuna 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora, rezerviranega na potrjeni naročilnici.

Reklamacije

Oglaševalske agencije in medijski zakupniki

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska dnevnika (kakovost papirja, tehnika ipd.). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Reklamacija pri ponavljajočih se oglasih velja le, če naročnik pravočasno opozori na napako ali da reklamacijo že po prvi objavi. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po rokih za oddajo, reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih dni po prejemu reklamacije v pisni obliki. Ob napaki na oglasu, ki je posledica slabega tiska, napačno objavljenega gradiva, oglasa s tehnično napako ali objave oglasa na napačen dan, je naročnik upravičen do največ ene objave oglasa v velikosti reklamiranega oglasa. Naročnik je dolžan brezplačno objavo oglasa, za katero se je dogovoril v postopku reklamacije, izkoristiti v času enega meseca. Če naročnik tega v roku ne izkoristi, mu pravica do brezplačne objave preneha. Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

Vsebina

Tržna sporočila morajo biti skladna s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo ter ustrezno označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahtevata kodeks oglaševanja in veljavna zakonodaja. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli časnika oz. jim ne ustrezajo, ne objavi. Če bi imel izvajalec stroške, povezane z vsebino objave, skladno s tem členom (tožbe, pritožbe in podobno), mu jih je naročnik zavezan v celoti povrniti. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.

Postavitev

Za objavo oglasa na točno določenem mestu ali določeni strani v rednem delu časopisa si izvajalec zaračuna dodatke, ki so navedeni v veljavnih cenikih. Kadar tehnične zmogljivosti ne dopuščajo objave oglasa na želenem mestu, si izvajalec pridržuje pravico, da se oglas objavi po presoji izvajalca.

Promocijski članki

Oblikovanje oglasov in pisanje promocijskih besedil zaračunavamo posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. Izjema je pisanje promocijskih besedil za objave v oglasnih prilogah, kjer je storitev pisanja že zajeta v ceni po ceniku za oglasne priloge. Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka kot za oglas. Promocijski članki morajo biti posebej označeni kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahteva kodeks.

Vlaganje

Izvajalec jamči naročniku ceno vlaganja v Medicino danes skladno z veljavnimi ceniki. Cene veljajo za prospekte, v katerih naročnik oglašuje svoje izdelke oz. storitve. Vlaganje prospektov, v katerih se objavljajo oglasi drugih, zaračunavamo po ceniku oglasnega prostora s pribitkom stroškov vlaganja po ceniku distributerja. Rok za naročilo vloženke je teden dni pred vlaganjem. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti najpozneje dva (2) delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure v distribucijski center izvajalca. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava morebitnih reklamacij. 35


www.finance.si

KONTAKTI:

Časnik Finance, d. o. o. Dalmatinova ulica 2 1000 Ljubljana e-pošta: oglasi@finance.si faks:

01 30 91 575

www.finance.si/oglasi

Vodja oglasnega trženja Tomaž Čepon telefon: 01 / 30 91 457 e-pošta: tomaz.cepon@finance.si

Pomočnici vodje oglasnega trženja Aleksandra Horvat telefon: 01 / 30 91 472 e-pošta: aleksandra.horvat@finance.si Maša Mavrič telefon: 01 / 30 91 550 e-pošta: masa.mavric@finance.si

Gradivo za objavo pošljite: e-pošta: oglasi@finance.si ali ftp strežnik: ftp://asterix.finance-on.net

36


ČASNIK FINANCE | ČASOPISNO ZALOŽNIŠTVO, D. O. O. | Dalmatinova ulica 2 | 1000 Ljubljana | Slovenija | ID št. za DDV: SI19093535 |

www.finance.si

Cenik Finance 2012  
Cenik Finance 2012  

Cenik Finance 2012

Advertisement