Page 1

C E N I K oglasnega

prostora

2 2 2 2 2 2 .2 2 2 .2 Velja od 1. 6. 2013

1


2


www.finance.si

KAZALO:

Kaj so Finance? ............................................................................................... 4 Predstavitev prilog in razširjenih tem .................................................... 5 Cenik Redakcijski del - Dogodki in ozadja ...................................................... 7 Cenik Borze in denar ........................................................................................ 8 Cenik WEEKEND ............................................................................................. 8 Cenik Javne objave in kadrovski oglasi .......................................................... 9 Cenik PAL - Poslovni avto leta ....................................................................... 11 Cenik Moj avto ................................................................................................ 10 Cenik Gradnja in bivanje .............................................................................. 12 Cenik Trendi .................................................................................................. 13 Cenik Vlaganje, lepljenje in ovijanje ............................................................. 14 Popusti in doplačila ....................................................................................... 15 Druge informacije .......................................................................................... 16 Splošni pogoji ................................................................................................ 17

Kaj je Manager? ............................................................................................. 18 Cenik Manager ............................................................................................... 19 Splošni pogoji ................................................................................................ 20

Kaj so Moje finance? ..................................................................................... 21 Cenik Moje finance ........................................................................................ 22 Splošni pogoji ................................................................................................ 21

Kaj je Medicina danes? .................................................................................. Cenik Medicina danes .................................................................................... Cenik Medicina in ljudje .................................................................................. Splošni pogoji ................................................................................................

22 23 26 27

Kontakti .................................................................................................................. 28

3


www.finance.si

KAJ SO FINANCE?

Poslovni dnevnik Finance je vodilni vir informacij za slovensko poslovno javnost. Pokriva celotno področje poslovnih novic ter postavlja dnevni red slovenskega poslovnega in širšega okolja. Temelji na dostavljanju pravočasnih informacij, ekskluzivnih novic in dodani vrednosti informacij za poslovanje. Poslovni dnevnik Finance izdaja tudi priloge, razširjene teme in rubrike in sicer: • redakcijske priloge: Okolje in energija, Industrija, Logistika, • razširjene teme in rubrike: Top 101, regionalne priloge, državne priloge, • oglasne priloge: Nepremičninski informator, IKT informator, ... • rubrike: Moja kariera, Moj avto, • revija za življenjski slog TRENDI. Doseg poslovnega dnevnika Finance: • dnevni doseg: 44.000 bralcev • doseg enega izida - valuta: 2,6 (vir: NRB 2012)

Naklada Financ: 13.000 izvodov (december 2012)

KDO SO BRALCI FINANC?

• 53 % moški : 47 % ženske • 73 % bralcev Financ priprada starostnemu razredu med 30 in 59 let, ki je najbolj aktiven del prebivalstva. • Bralci financ so zelo nadpovprečno izobraženi (skoraj polovica bralcev ima višjo oz. visokošolsko izobrazbo ali več). • Zasedajo vodstvena ali vodilna delovna mesta. • Imajo zelo nadpovprečno visoke dohodke in visoko kupno moč (51% bralec Financ ima kupno moč nad 1.580 EUR). • 24 % bralcev Financ živi v gospodinjstvu, kjer je mesečni dohodek na člana nad 860 EUR. (vir: NRB 2012)

Življenjski stil bralcev Financ Bralci Financ • • • • • • • • •

So radi v družbi ljudi, ki razmišljajo drugače. Imajo manj časa zase, kot so ga imeli nekoč. Veliko vedo o modnih trendih. Veliko dajo na urejen videz. Ukvarjanje s športom se jim zdi pomembno. Zaradi dela veliko potujejo. Radi preizkušajo nove stvari. Veliko časa namenjajo nakupom. Nadpovprečno pogosto glede na celotno populacijo imajo doma gospodinjsko pomočnico. • Dopustujejo tudi več tednov skupaj.

4


www.finance.si

PREDSTAVITEV PRILOG IN RAZŠIRJENIH TEM

PREDSTAVITEV PRILOG IN RAZŠIRJENIH TEM

REDAKCIJSKE PRILOGE IN TEME Redakcijske priloge in razširjene teme so vsebinsko neodvisne teme, ki nastajajo v uredništvu Financ. Posebej velja poudariti naslednje: - Top priloge in teme, v katerih so podrobno razvrščena in analizirana podjetja na slovenskem trgu. Priloge so primerne za krepitev ugleda podjetja in njegovih blagovnih znamk. - Panožne priloge in teme predstavljajo nosilna strateška področja slovenskega panožnega in tehnološkega razvoja. Ponujajo pregled poslovanja in razvojnih trendov v panogi, opozarjajo na težave, s katerimi se srečuje panoga, in kje se skrivajo priložnosti za napredek. - Regijske priloge in teme so posvečene posamezni slovenski regiji in poskušajo podrobneje predstaviti kakšni so gospodarski kazalci posamezne regije, kako se regija razvija in kak-šni so njeni razvojni načrti. Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom V prilogi Okolje in energija so predstavljene aktualne vsebine s področja energetike in ekologije. Okoljska in energetska vprašanja čedalje bolj krojijo naš vsakdan, zato priloga Okolje in energija govori o pomenu varovanja okolja in energetske učinkovitosti, saj okoljska ozaveščenost je pomembna konkurenčna prednost. Podjetja, uporabniki in ponudniki, strokovnjaki, posamezniki – za vsakega se najde kaj v prilogi Okolje in energija. Oglaševanje v prilogi priporočamo takrat, ko želite doseči tiste, ki se zanimajo za okoljevarstvene in energetske tematike in ponudbo na tem področju. Izid: enkrat na mesec Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom Namen priloge Industrija je predstavitev aktualnega dogajanja in razvoja najrazličnejših industrijskih dejavnosti, skupin izdelkov/storitev in zelo ozko specializiranih panog. Cilj revije je dvigovanje ugleda in prepoznavnosti industrijskih podjetij ter krepitev zavedanja, da je industrija pomemben del gospodarstva. Poslanstvo nove priloge Industrija je poudarjati pomembnost industrije, njenega razvoja in tehnično-tehnološke inovativnosti, analizirati te panoge in niše, ki jih še slabo poznamo, odkrivati podjetja, ki dobro poslujejo in morda sodijo v sam svetovni vrh v svojih panogah in tržnih nišah, ter njihove izkušnje predstavljati kot zglede dobre prakse. Oglaševanje v prilogi priporočamo vsem, ki so povezani z industrijo in si želijo večje prepoznavnosti (podjetja samega ali njihove ponudbe), ugleda in potencialnih novih strank. Izid: enkrat na mesec Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom Logistika je priloga, ki želi postati osrednji medij s področja poslovne logistike, katere namen je obveščati najširšo javnost o pomenu in dogajanju v tej dinamični panogi ter povezovati in graditi strokovno skupnost. Nenazadnje je logistika tista, ki omogoča nemoten proizvodno-poslovni proces, zagotavlja optimalno organizacijo oskrbovalne verige pri končnem uspehu in prav to vzpostavljamo tudi v prilogi LOGISTIKA. Obravnava vse podsisteme logistike − nabavno, proizvodno, distribucijsko in razbremenitveno logistiko. Pozornost posvečamo tudi novim servisnim paketom in logističnim procesom. Oglaševanje v prilogi priporočamo vsem, ki ste dejavni na področju logistike in želite pridobiti nove stranke. Skoraj vsako podjetje namreč potrebuje logističnega partnerja. Izid: 8-krat letno Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom Finance Weekend je petkova vikend izdaja Financ. Izhaja v samostojnem, vsaj 24-stranskem časopisnem snopiču in je brezplačno priložena petkovi redni številki Financ. V prilogi Finance Weekend se poglobljeno in tudi bolj lahkotno ter poljudno strokovno piše o ekonomiji, gospodarstvu, prostem času in življenjskem slogu. V prvem delu je prostor za poslovni del: za poljudne povzetke, koment+arje, analize in reportaže o gospodarstvu v Sloveniji in svetu, drugi del pa je namenjen prostemu času in vsemu, kar zanima aktivne ljudi: kulinariki, popotovanjem, glasbi, športu, e-igračkam idr. Oglaševanje v prilogi priporočamo podjetjem, ki obeležujejo obletnice, želijo graditi na celostni podobi, so družbeno odgovorna, okoljsko osveščena. Izid: vsak petek Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 4 delovne dneve pred izidom

[DODAJAMO VREDNOST]

5


www.finance.si

PREDSTAVITEV PRILOG IN RAZŠIRJENIH TEM

OGLASNE PRILOGE IKT priloga je posvečena informacijsko-komunikacijskim tehnologijam. V njej je s pomočjo različnih tematik podjetjem predstavljen pomen, ki ga ima vlaganje v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na njihovo poslovanje. V prilogi se piše o trendih, novostih in rešitvah na informacijskem in komunikacijskem področju. Vsebuje nasvete, kako se izogniti pastem in napakam pri naložbah v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Oglaševanje v prilogi priporočamo takrat, ko želite doseči tiste, ki so v podjetjih odgovorni za informacijsko-komunikacijske odločitve in tiste, ki se zanimajo za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Izid: enkrat na mesec Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 3 delovne dneve pred izidom Nepremičninski informator pokriva aktualna dogajanja na nepremičninskem trgu. Ponuja analizo stanj, mnenj akterjev na nepremičninskem trgu (nepremičninskih posrednikov, investitorjev, upravnikov objektov in drugih) ter nudi nasvete o vlaganjih in gradnji nepremičnin. Poseben del priloge je posvečen tematikam s področja gradnje in opremljanja nepremičnin, zlasti poslovnih. Precejšen del je namenjen tudi vsebinam, ki so posredno povezane z nepremičninami – na primer urejanje prostora, komunalna infrastruktura, učinkovita raba energije, inženiring, arhitektura in podobne. Oglaševanje v prilogi priporočamo takrat, ko želite doseči tiste, ki se zanimajo za nakup ali prodajo nepremičnin, in tistih, ki se ukvarjajo z gradnjo nepremičnin. Izid: vsak ponedeljek Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 3 delovne dneve pred izidom Oglasne priloge nastajajo v sodelovanju z oglaševalci. Med pripravljanjem vsebine se v največji možni meri upoštevajo oglaševalčeve želje in predlogi ter se vse skupaj oblikuje v celoto, ki je kljub oglasnemu značaju za bralce še vedno informativna in poučna. Tematike so zelo različne in mnogokrat zelo izvirne in inovativne. Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 3 delovne dneve pred izidom

66


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REDAKCIJSKEM DELU DNEVNIKA FINANCE

PETEK, 12. junija 2009 • ŠT. 112/3007 • 1,35 EUR • TUJINA: 1,40 EUR • 17,50 HRK

C

21 mm

D

x xx

Ohranimo energijo. PRIHRANIMO.

Gregor Golobič poziva Finance: »Naredite dobro delo in objavite, da je poceni naprodaj velika parcela 10 poleg moje.« 11 mm

Prvi slovenski poslovni dnevnik | www.finance.si

20 mm PETEK, 12. junija 2009 • ŠT. 112/3007 • 1,35 EUR • TUJINA: 1,40 EUR • 17,50 HRK

UREDNIŠTVO: (01) 30 91 540 • E-POŠTA: FINANCE@FINANCE.SI • NAROČNINE: 080 15 80

A B

A: 40 x 30 mm 420,00 EUR B: 40 x 40 mm 490,00 EUR C: 40 x 57 mm 580,00 EUR SAMO PETEK D: 66X66 mm 1.090,00 EUR

C

Notranje strani

Polni Format: 289x420 x xx

20 mm

10 mm

Polni Format: 289x420

21 mm

21 mm

19 mm

B

x xx

x xx

x xx

A

20 mm

10 mm

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 3.500,00 EUR

19 mm 21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

10 mm

B

A

20 mm

10 mm

C

D 21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A

20 mm

A C B

B Polni Format: 289x420

x xx

x xx

10 mm

x xx

20 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 2.150,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 900,00 EUR 1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 630,00 EUR

19 mm

Polni Format: 289x420

Izid: vsak delovni dan od ponedeljka do petka

19 mm

A 21 mm

21 mm

19 mm

B

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.650,00 EUR

x xx

B

A

Polni Format: 289x420

x xx

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 1.210,00 EUR

19 mm

19 mm

x xx

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 3.150,00 EUR VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 3.450,00 EUR

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.780,00 EUR

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.590,00 EUR

B

Polni Format: 289x420

20 mm

21 mm

A

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 5.950,00 EUR

x xx

Posebno mesto je rezervirano za mnenjsko stran, na kateri so zanimivejši prispevki pomembnejših svetovnih ekonomistov, ki komentirajo globalno dogajanje, prispevki domačih kolumnistov ter polemični in zanimivi komentarji občasnih piscev.  glaševanje na redakcijskih straO neh priporočamo tistim, ki želijo doseči širšo poslovno javnost, ljudi z nadpovprečnimi dohodki, vodstvene kadre v podjetjih in delovno aktivno prebivalstvo z nadpovprečno izobrazbo. Prve strani časopisa vključno z naslovnico so tudi primerno mesto za objavo oglasov, ki prispevajo k povečanju ugleda podjetja in k večji prepoznavnosti blagovne znamke podjetja in njegovih produktov.

UREDNIŠTVO: (01) 30 91 540 • E-POŠTA: FINANCE@FINANCE.SI • NAROČNINE: 080 15 80

Polni Format: 289x420

x xx

10 mm

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 460,00 EUR

B 19 mm

Znotraj prvega sklopa Financ so zajeta tudi poročila o mednarodnih trgih, gospodarskih gibanjih na območjih, ki so pomembna za slovensko gospodarstvo, poslovanju večjih tujih podjetij, spremembah zakonodaje znotraj EU in podobno.

A: 262 x 28 mm 1.790,00 EUR B: 156 x 57 mm 1.650,00 EUR C: 240 x 57 mm 2.100,00 EUR D: 80 x 57 mm 980,00 EUR E: 120 x 36 mm 1.090,00 EUR F: 85 x 36 mm 790,00 EUR

Gregor Golobič poziva Finance: »Naredite dobro delo in objavite, da je poceni naprodaj velika parcela poleg moje.« 11

Prvi slovenski poslovni dnevnik | www.finance.si

D

Naslovnica

F

19 mm

Prve strani Financ pokrivajo dnevne dogodke, novice ter ključne teme iz gospodarstva, ki jih bralci potrebujejo za poslovno odločanje v svojem poslovnem, pa tudi zasebnem življenju. Gre za kratke, jedrnate in pregledne članke in analize, ki bralcu olajšajo branje in ga v čim krajšem času seznanijo z bistvenimi poudarki iz aktualnega dogajanja v družbi. Veliko je ekskluzivnih informacij in zgodb, katerih pravočasno poznavanje za bralce pomeni prednost pri njihovem poslovanju ali upravljanju osebnega premoženja, davčnih obveznosti in podobno.

A

E

Ohranimo energijo. PRIHRANIMO.

21 mm

REDAKCIJSKI DEL, PRILOGE IN WEEKEND

A

1 modul

1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 23O,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

7


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REDNI RUBRIKI BORZE&DENAR, WEEKEND IN PRILOGE 21 mm

x xx

Borze

&Denar

20 mm

10 mm

1 modul 40 x 57 mm 300,00 EUR možno je združevanje modulov (maksimalno 12 modulov)

B

19 mm

Borze & denar, WEEKEND IN PRILOGE

Prva stran

Polni Format: 289x420

x xx

Notranje strani

Tečajnice

A V rubriki Borze in denar najdejo prostor novice o domačih in tujih podjetjih, ki kotirajo na domači in tujih borzah, praviloma o njihovih kotacijah, poslovne novice, ki vplivajo na ceno njihovih delnic, in podobno. Redna vsebina rubrike so kratka dnevna poročila o dogajanju na ljubljanski, balkanskih in drugih tujih (ameriških in evropskih) borzah.

Oglaševanje v rubriki priporočamo, kadar želite doseči tiste, ki se zanimajo za dogajanja na borzah, in vlagatelje v vzajemne sklade, tuje valute in druge oblike vrednostnih papirjev.

A: 85 x 23 mm 132,00 EUR

B

C

A

B: 40 x 40 mm 150,00 EUR

A

C: 129 x 30 mm 300,00 EUR

A Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

Petek, 24. maja 2013, št. 21

Cena naslovnice spodaj

www.finance.si

prve

Viharna pot do vetrnice

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

A: 85 x 57 mm - 2 modula                      800,00 Eur                         B: 173 x 57mm - 4 moduli                      1.400,00 Eur                        C: 262 x 57 mm - 6 modulov 1.950,00 Eur         

X 4, 5

V azijskih obratih, zrelih za rušenje, šivajo rosno mlada dekleta, ki spijo na žimnicah, polnih uši. X 6, 7

Sprehod pod zvezdami kot vožnja smuka

Sunita Williams nas pelje skozi vesolje. Kateri astronavti slovenskega rodu so še pustili pečat. X 10, 11

Ko finance prevzamejo poslušalci

Media Credit

Krvava cena za modne cunjice

Irena Herak

Novi kapitalski eliti se utegne zapleniti premoženje, ki si ga je pridobila z nerazumnim zadolževanjem. X 2, 3

Bloomberg

Shutterstock

Zadnji dnevi umetnega raja?

Kanadski kantavtor Morgan Finlay se je iz obupa nad glasbeno industrijo po denar obrnil na oboževalce. X 15

A

B

Naslovnice priloge oglasne strani

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred izidom

262 x 57 mm C

Irena Herak

Izid: vsak delovni dan od ponedeljka do petka

Nepremičninski Informator

A

B

A: 85 x 38 mm 330,00 EUR B: 40 x 38 mm 190,00 EUR

8


www.finance.si

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

10 mm

19 mm 21 mm

x xx

20 mm

10 mm

MALČEK ali 16 modulov A: 173 x 239 mm 2.400,00 EUR

C

19 mm

D Polni Format: 289x420

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

x xx

20 mm

10 mm

x xx

20 mm

10 mm

B

A B

• s VI. stopnjo izobrazbe ali več,

Polni Format: 289x420

x xx

20 mm

10 mm

A

• z izkušnjami z vodstvenih položajev. Objava kadrovskega oglasa v Financah prispeva tudi k pozitivnemu ugledu in prepoznavnosti podjetja. 19 mm

B 21 mm

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred objavo

x xx

20 mm

1/3 STRANI ali 12 modulov A: 85 x 361 mm B: 262 x 118 mm C: 129 x 239 mm 1.670,00 EUR

C

1/12 STRANI ali 3 moduli A: 40 x 179 mm B: 129 x 57 mm 510,00 EUR

B

x xx

x xx

1/9 STRANI ali 4 moduli A: 85 x 118 mm B: 173 x 57 mm 700,00 EUR

Polni Format: 289x420

21 mm

• v  starostni skupini od 25 do 49 let,

A

10 mm

B 19 mm

21 mm

19 mm

bjavo kadrovskih oglasov O v Financah priporočamo tistim, ki iščejo kadre:

A

1/2 STRANI ali 18 modulov A: 129 x 361 mm B: 262 x 179 mm 2.050,00 EUR

19 mm

Kadrovski oglasi

B

A

VELIKI MALČEK ali 25 modulov B: 217 x 300 mm 2.600,00 EUR

1/6 STRANI ali 6 modulov A: 85 x 179 mm B: 129 x 118 mm C: 40 x 361 mm D: 262 x 57 mm 980,00 EUR

19 mm

21 mm

Polni Format: 289x420

x xx

B

A

8 modulov A: 85 x 239 mm B: 173 x 118 mm 1.280,00 EUR

B

x xx

10 mm

21 mm

A

Polni Format: 289x420

20 mm

Finance omogočajo podjetjem objavo informacij javnega značaja, ki so jih po zakonu dolžna objaviti v dnevnih medijih. Objava je možna na poljuben dan na prvih 12 straneh časopisa. Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 2 delovna dneva pred objavo, v izjemnih primerih tudi 1 delovni dan pred objavo, vendar le ob predhodni potrditvi.

20 mm

2/1 STRANI ali 72 modulov 544 x 380 mm 4.760,00 EUR

x xx

Javne objave

x xx

1/1 STRAN ali 36 modulov 262 x 380 mm 2.800,00 EUR

19 mm

JAVNE OBJAVE in KADROVSKI OGLASI

Polni Format: 289x420

21 mm

21 mm

CENIK OGLASNEGA PROSTORA ZA JAVNE OBJAVE IN KADROVSKE OGLASE

A

1 modul

1/18 STRANI ali 2 modula A: 40 x 118 mm B: 85 x 57 mm 360,00 EUR 1/36 STRANI ali 1 modul 40 x 57 mm 18O,00 EUR

Polni Format: 289x420

x xx

x xx

20 mm

10 mm

19 mm

A

1/4 STRANI ali 9 modulov A: 129 x 179 mm 1.380,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm. V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

9


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI MOJ AVTO A

Moj avto

www.finance.si

Format: 203 x 271 mm

B

Avtomobilske novosti v prihodnjem letu 12 Kandidati za izbor PAL 2010 26

Kako so avtomobilski distributerji in trgovci reševali posel 4

Oktober 2009

181 mm

MOJ AVTO

57 mm

Naslovnica

A: 40 x 48 mm 550,00 EUR B: 181 x 48 mm 1.900,00 EUR

Ovitek

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Notranje strani

A

V prilogi Moj avto bomo podrobneje obravnavali teme, ki jih sicer vsak teden spremljamo v rubriki Moj avto. V ospredje postavljamo dogajanje na avtomobilskem trgu v Sloveniji ter ga primerjamo s trendi v Evropi in svetu. Spremljamo tudi gibanja v slovenski dobaviteljski industriji. Jesen vsako leto razkrije nove modele avtomobilov, pogledali bomo, kaj ti prinašajo v tehnološkem, varnostnem in drugih pogledih. Delno bomo vključili tudi posel vulkanizerjev in prodaje gum ter naredili pregled zavarovalniškega in lizinškega trga na avtomobilskem področju v Sloveniji. Revijalna priloga izhaja na belem papirju formata A4 in se brezplačno prilaga časniku Finance.

B

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR 2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B

1/4 STRANI

Kolo naj postane del imidža – kot ipod

Pokončna A: 119 x 88 mm Pokončna D v živi rob:

Tako ljubljanskim mestnim oblastem svetuje dober poznavalec in aktiven snovalec ureditve trajnostne mobilnosti v Amsterdamu Walter Hoogland. 12–14

Nasvet: Kdaj in zakaj namestiti toplotno črpalko

126 x 99 mm + 5 mm Ležeča B: 181 x 57 mm

Urban Štebljaj

Oglasna tema

Učinkovita raba energije 15–23

27

Prva notranja stran

P&P Priloga Okolje in energija je brezplačna mesečna priloga časnika Finance Iz­dal In z­alOžIl: Čas­nIk FInance, d. o. o. http://oe.finance.si

glaševanje v prilogi priO poročamo vsem, ki želijo z objavo oglasa doseči poslovno javnost in širok krog bralcev z veliko kupno močjo.

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Urednica: Andreja Šalamun Tel.: 01 30 91 499 Faks: 01 30 91 545 e-poš­ta: eko@finance.si

A

Urednik fotografije: aleš­ Beno naslov­nica: s­hutterstock Tehnična urednica: Maja Volk Jezikov­na urednica: Tatjana Habinc Oglasno trženje: Tomaž Čepon Tel.: 01 30 91 457 e-poš­ta: tomaz.cepon@finance.si naročnine: Irena Buha Marolt Tel.: 080 15 80 direktor Časnika Finance in odgov­orni urednik: Peter Frankl Tisk: delo, d. d., Tiskarsko središ­če, ljubljana nov­inarji panožne priloge Izobražev­anje upoš­tev­ajo kodeks časnika Finance in interna prav­ila finančnega nov­inarstv­a, objav­ljena na spletni strani (­http://www.finance.si/kodeks). Portfelji članov­ redakcije časnika Finance so objav­ljeni na spletni strani (­http:// www.finance.si/portfelji).

natisnili smo: 14.965 izv­odov­

P&P panoge in posel Okolje in energija 

A

Ležeča A: 119 x 75 mm 1.390,00 EUR

B C

D

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

1/2 STRANI Pokončna A: 119 x 179 mm Pokončna D v živi rob: 126 x 190 mm + 5 mm

A

R  ok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom.

1.780,00 EUR

D Ležeča B: 181 x 118 mm B

Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C

B

A

1/3 STRANI

A B C D

1/8 STRANI

Pokončna A: 57 x 240 mm

Pokončna A: 57 x 88 mm

Pokončna B: 119 x 118 mm

Ležeča B: 181 x 27 mm

Ležeča C: 181 x 78 mm Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

Ležeča C v živi rob: 203 x 38 mm

B C

A

+ 5 mm za porezavo 460,00 EUR

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

10


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI POSLOVNI AVTO LETA Ovitek 2009

PAL

POSLOVNI avto leta

POSLOVNI AVTO LETA

Format: 203 x 271 mm

April 2009

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 181 mm 57 mm

pal_00_ovitek.indd 1

4/21/09 3:50:43 PM

Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Oglas 2/1 z okvirjem A: 392 x 240 mm Katalog PAL (Poslovni avto leta) Časnik Finance izda enkrat v letu, pred dogodkom Poslovni avto leta. Prireditev za izbor PAL zasleduje predvsem dva cilja, in sicer: odsevati dejansko vrednost avtomobilov na slovenskem trgu in opozoriti na najboljše nakupe v posameznih razredih avtomobilov. Glavni lastnosti izbora sta njegova preglednost in svetovalni pomen, saj novinarska žirija avtomobile oceni po 94 postavkah ter jih ovrednoti tudi z vidika stroškov uporabe in lastništva. Zato šteje naziv PAL za prestižen in laskav naslov, potek in izbor nagrajenih pa je deležen pomembne medijske pozornosti. V katalogu PAL vsako leto obširno predstavimo izbor finalistov in aktivnosti za finalni izbor PAL. O glaševanje priporočamo vsem, ki želijo opozoriti na svoje kandidate med finalisti, in vsem, ki želijo doseči širok krog bralcev, za katere so značilni zanimanje za avtomobilski trg ter nadpovprečni dohodki in izobrazba. Izid: 12. 4. 2013

 ok za rezervacijo oglas­ R nega prostora in oddajo gradiva: 5 delovnih dni pred izidom.

Oglas 2/1 v živi rob B: 406 x 271 mm + 5 mm za porezavo 3.500,00 EUR

A B

2 x 1/2 STRANI z okvirjem Ležeča A: 392 x 118 mm 2.650 EUR 2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča B: 406 x 130 mm + 5 mm za porezavo 2.650 EUR

A B

Notranje strani

1/4 STRANI

Oglas 1/1 z okvirjem A: 181 x 240 mm

Pokončna A: 119 x 88 mm Pokončna D v živi rob: 126 x 99 mm + 5 mm

Oglas 1/1 v živi rob B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR

A

B

Ležeča B: 181 x 57 mm

A D

B C

Ležeča C v živi rob: 203 x 69 mm + 5 mm za porezavo 900,00 EUR

1/2 STRANI Pokončna A: 119 x 179 mm Pokončna D v živi rob: 126 x190 mm + 5 mm

A

1.780,00 EUR

D

B

Ležeča B: 181 x 118 mm Ležeča C v živi rob: 203 x 130 mm + 5 mm 1.780,00 EUR

C

B

A

1/6 STRANI Pokončna A: 57 x 118 mm Ležeča B: 119 x 57 mm 630,00 EUR

1/3 STRANI

A B C D

Pokončna A: 57 x 240 mm Pokončna B: 119 x 118 mm

1/8 STRANI Pokončna A: 57 x 88 mm

Ležeča C: 181 x 78 mm

Ležeča B: 181 x 27 mm

Ležeča D v živi rob: 203 x 90 mm + 5 mm za porezavo 1.210,00 EUR

Ležeča C v živi rob: 203 x 38 mm + 5 mm za porezavo 460,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

B C

A

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

11


www.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJALNI PRILOGI GRADNJA IN BIVANJE Ovitek OGLASNA PRILOGA oglasna

Gradnja in bivanje OGLASNA PRILOGA

OGLASNA PRILOGA

November 2011

Gradnja in bivanje Format: 203 x 271 mm

181 mm Poklon leseni gradnji

57 mm

Katalog bralcem KatalogGradnja Gradnjaininbivanje bivanje bralprinaša vrsto uporabnih nasvetov, cem prinaša vrsto uporabnihkako nase lotiti gradnje opremljanja doma svetov, kako sein lotiti gradnje in ter urejanje njegove Glavninjeteopremljanja doma okolice. ter urejanje matski poudarkiGlavni so na gradnji našega gove okolice. tematski podoma, opremi in detajlih notranje ureudarki so na gradnji našega doma, ditve. opremi in detajlih notranje uredi-

tve.

Katalog je zasnovan tako, da je zaradi koristnih in zasnovan uporabnih tako, nasvetov Katalog je da jeaktuzaalen dalj časa in ga bodo bralci lahko radi koristnih in uporabnih nasvevzeli v roke vsakič, se jim bo bodo pojatov aktualen dalj ko časa in ga vilo vprašanje glede gradnje in opreme bralci lahko vzeli v roke vsakič, ko doma. se jim bo pojavilo vprašanje glede

Les je visokotehnološki material z izjemnimi konstrukcijskimi in zaznavnimi lastnostmi, ki pa delujejo le, kadar so pravilno vgrajene in smiselno uporabljene. To je možno le z dobrim sodelovanjem vseh, ki so vključeni v projekt gradnje. V Sloveniji smo našli stanovanjsko hišo, ki bi lahko postala vzorčni primer kakovostne lesene gradnje.

Oglasi ovitek v živi rob 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo Oglas ovitek 2 - 3.050,00 EUR Oglas ovitek 3 - 2.950,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.200,00 EUR

Notranje strani

gradnje in opreme doma. Izidi: 22. 3. 2013 Izida: 17. 18.6.5.2013 2012 18. 16.10. 11.2013 2012

Rok za rezervacijo rezervacijo oglasnega oglasneRok za ga prostorainin oddajo oddajo gradiva: gradiva: prostora 55delovnih pred izidom delovnihdni dni pred izidom Oglaševanje O glaševanje v katalogu priporočamo v katalogu priporopredvsem ponudnikom, ki imajo storičamo predvsem ponudnikom, ki tve in produkte in notranjo imajo storitveza ingradnjo produkte za graopremo. dnjo in notranjo opremo.

AA A A D

B B B

Oglas 1/1 Oglas 1/1 v živi rob A: 181 x 240 mm z okvirjem A: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo B: 203 x 271 mm + 5 mm za porezavo 2.650,00 EUR 2.650,00 EUR

1/2 STRANI 1/2 STRANI Pokončna A: 119 x 179 mm Pokončna A: 88 x 240 mm Pokončna v živi rob:mm 126 x 190 mm + 5 mm Ležeča B: D 181 x 118 Ležeča B: 181 x 118 mm 1.780,00 EUR 1.780,00 EUR

A A 1/4 STRANI 88 x x118 A: 119 88 mm 900,00 EUR Mere so napisane vodoravno Mere vodoravnokrat kratnavpično navpičnovvmm. mm.

A A 1/8 STRANI A: 57 x 88 mm 460,00 EUR

20-odstotni DDV. DDV. V ceno ni vštet 20-odstotni

12 12


www.finance.si/trendi

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJI FINANCE TRENDI LETNIK: V ŠT. 1 MAREC 2013

Ovitek

N OVA M I S I J A

Projekt mladi treNdi oblikovalec leta

DENIM

džiNs se vrača Nazaj v PrihodNost

HEDONIZEM

30 mm

F I N A N C E

189 mm

T R E N D I

M O D A

I N

Ž I V L J E N J S K I

S L O G

Naj PotovaNja v letu 2013

Format: 210 x 297 mm

stYliNG

OH, HANNAH!

Oglasi ovitek v živi rob 210 x 297 mm + 5 mm za porezavo Spread ovitek 2 (2/1) - 4.880,00 EUR Spread ovitek 3 (2/1) - 4.720,00 EUR Oglas ovitek 2 - 3.490,00 EUR Oglas ovitek 3 - 3.190,00 EUR Oglas ovitek 4 - 3.990,00 EUR

Notranje strani

Trendi je revija za tiste, ki znajo ceniti pravo kakovost. Posamezni izidi revije so vsebinsko obarvani, in sicer pokrivajo področje mode, življenjskega stila, zdravja ter arhitekture in interierja. Revijo brezplačno prejmejo vsi bralci Financ in Managerja.

Oglas 2/1 v živi rob 420 x 297 mm + 5 mm za porezavo 3.700,00 EUR

Oglaševanje v reviji priporočamo tistim, ki želijo s posamezno objavo oglasa doseči širok krog bralcev z veliko kupno močjo, ki prisegajo na znane blagovne znamke, ter tiste, ki cenijo, da je njihov oglas objavljen na kakovostnem revijalnem papirju.

Oglas 1/1 v živi rob 210 x 297 mm + 5 mm za porezavo 2.800,00 EUR Oglas 1/1 slepi tisk, 200 g matt 4.500,00 EUR

Naklada: 16.500 izvodov

Izidi: 15. 3. 2013 TRENDI Moda in življenjski slog (pomlad/poletje) 26. 4. 2013 TRENDI Aktivno življenje 14. 6. 2013 TRENDI Poletno razkošje 20. 9. 2013 TRENDI Moda in življenjski slog ( jesen/zima) 29. 11. 2013 TRENDI Zimsko razkošje

A

A

B

2 x 1/2 STRANI v živi rob Ležeča A: 420 x 140 mm + 5 mm za porezavo 2.800 EUR

1/2 STRANI Pokončna A: 98 x 272 mm Ležeča B v živi rob: 210 x 140 mm + 5 mm za porezavo 1.850,00 EUR

Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva: 9 delovnih dni pred izidom

A B

1/4 STRANI Pokončna A: 98 x 125 mm Ležeča B v živi rob: 210 x 75 mm + 5 mm za porezavo 950,00 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

13


www.finance.si

VLAGANJE, LEPLJENJE IN OVIJANJE VLAGANJE

VLAGANJE:

Teža vloženke

Cena

do 49 g

2.990,00 EUR

od 50 do 150 g

3.790,00 EUR

od 151 do 350 g

4.350,00 EUR

Cena velja za vlaganje v celotno naklado. Cene veljajo za prospekte, v katerih naročnik oglašuje svoje izdelke oz. storitve. Vlaganje prospektov, v katerih se objavljajo oglasi drugih, zaračunavamo po ceniku oglasnega prostora s pribitkom stroškov vlaganja po ceniku distributerja.

LEPLJENJE

LEPLJENJE: Možno je le na naslovnici časopisa ob ponedeljkih in na naslovnici vsakega snopiča vse dni v tednu. Cena lepljenja: - za lepljenko s težo do 20 g je 3.650,00 EUR + cena oglasnega prostora, ki je najmanj enakega formata kot lepljenka - za lepljenko s težo nad 20 g po dogovoru

OVIJANJE S TRAKOM

OVIJANJE S TRAKOM: Možno samo ob ponedeljkih. Cena: 5.150,00 EUR za celotno naklado Dimenzije traka: - dolžina: 59 cm + 4,5 cm za lepljenje - širina: maksimalno 9 cm - dodelava: 2 x bigano (45 + 295 + 295 mm) Zaradi različnih debelin časopisa je bolje, da trak ni že vnaprej zlepljen. Na traku je treba diskretno označiti mesta prepogiba in mesto lepljenja.

OVIJANJE

OVIJANJE ČASOPISA v folijo: Možno samo ob ponedeljkih. Cena: - prozorna folija - 1.090,00 EUR za celotno naklado - potiskana folija - po dogovoru

Rok za naročilo: teden dni pred vlaganjem, lepljenjem ali ovijanjem Dostava primera: teden dni pred vlaganjem, lepljenjem ali ovijanjem na naslov Časnik Finance, d. o. o., oglasno trženje, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana Pri ovijanju s trakom je potrebno teden dni pred ovijanjem poslati sliko v trak ovitega časopisa. Dostava: 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure Naslov dostave: Delo Tiskarsko središče Slovenčeva 19 1000 Ljubljana Kontaktne osebe: Drago Leskovar in Mitja Zavodnik, tel.: 01 473 78 15.

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. 14


www.finance.si

POPUSTI IN DOPLAČILA Količinski popusti

Količinski popust izvajalec priznava naročniku ob sklenitvi pogodbe za obdobje enega leta. Višina popusta je odvisna od zneska pogodbe, sklenjene za oglaševanje v poslovnem dnevniku Finance, in sicer:

Vrednost pogodbe za obdobje enega leta

Odstotek popusta

od 5.000 do 11.000 od 11.001 do 21.000 od 21.001 do 36.000 od 36.001 do 56.000 nad 56.001

20 25 30 35 40

V vrednost letne pogodbe ali enkratnega večjega naročila se šteje vrednost oglasnega prostora po veljavnem ceniku, znižana za morebitne paketne popuste ali druge popuste in agencijske provizije.

Paketni popusti

Paketni popusti - naročnik lahko paketni popust izkoristi ob hkratnem naročilu oglasov s točno določenimi datumi objav v obdobju 12 mesecev od dneva prve objave oglasa. Lestvica paketnih popustov ne velja za vlaganja. Lestvica popustov:

Število objav

Odstotek popusta

3 in 4 5 do 10 11 do 15 16 do 20 nad 21

20 25 30 35 40

Posebni popusti

Dogovor o morebitnem večjem oz. drugačnem odstotku popusta, ki presega količinske in paketne popuste, je možen: - Če za to obstaja poslovno zanimanje izvajalca. Šteje se, da obstaja poslovno zanimanje izvajalca, če naročnik oglasnega prostora ponuja izvajalcu enak popust pri uporabi njegovih storitev, o čemer se partnerja vzajemno dogovorita, praviloma s pogodbo. - Večji odstotek popusta lahko naročnik oglasnega prostora dobi, če se strinja z objavo zunaj določenega medijskega načrta, v prostoru in na dan, ki ga izbere izvajalec. - Večji odstotek popusta lahko naročnik dobi tudi, če gre za dolgoročno ali kompleksnejše sodelovanje s partnerji posebnega pomena. Odločitev o tem lahko sprejme direktor družbe oz. druga pooblaščena oseba. - Direktor družbe ali s strani njega pooblaščena oseba v oglasnem trženju izvajalca lahko sprejme odločitev, da se v določenih prilogah ponudi naročnikom drugačen popust. - V okviru novih oglaševalskih izdelkov in drugih oblik sodelovanja lahko ponuja izvajalec tako neposrednemu naročniku kot naročniku prek agencije še druge ugodnosti poleg običajnih.

Agencijske provizije

Agencijske provizije Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec agenciji (medijskemu zakupniku) glede na pogodbo med izvajalcem in agencijo (medijskim zakupnikom). Osnovna agencijska provizija znaša 6 odstotkov. S posebno pogodbo se lahko izvajalec z agencijo (medijskim zakupnikom) dogovori za večji znesek agencijske provizije glede na vrednost letnih realiziranih naročil. Različni popusti (paketni, količinski, posebni) se izključujejo, kar pomeni, da ima naročnik pravico izbirati, katerega bo izkoristil. Kadar je naročnik agencija, se od vrednosti oglasnega prostora po ceniku najprej obračuna količinski ali paketni popust, ki pripada oglaševalcu, nato se obračuna ustrezna agencijska provizija.

Preklic objave

Preklic objave oglasa po roku: plačilo 30 % cene oglasa

15


www.finance.si

DRUGE INFORMACIJE Tehnični napotki za oddajo oglasov:

Izdelane oglase sprejemamo v formatu pdf, eps, jpg ali tif. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Tanke linije črk niso primerne za časopisni tisk. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa kot želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Že oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu 01 30 91 590.

Reklamacije:

Reklamacijski rok je 8 dni po objavi v pisni obliki. Za oglase, oddane po roku, reklamacije ne upoštevamo. Reklamacije pri ponavljajočih se oglasih upoštevamo le, če naročnik na napako opozori pri prvi objavi.

Rok za plačilo: Oglasi posebnih formatov:

Rok plačila je 8 dni po objavi. Za naročila formatov zunaj cenika vam bomo pripravili posebno ponudbo. Osnova za izračun je cena enega modula.

16


www.finance.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA V POSLOVNEM DNEVNIKU FINANCE Cene oglasnega prostora

Cene oglasnega prostora so določene v veljavnih cenikih. Cene formatov oglasov, ki niso določene v veljavnih cenikih, se po predhodnem dogovoru določijo s ponudbo poslovnega dnevnika Finance. Na ceno se prištejejo dodatki in od nje odštejejo dogovorjeni popusti. Za oglase, kjer je predstavljenih več oglaševalcev ali blagovnih znamk, zaračunamo 30 odstotkov dodatka za vsakega oglaševalca.

Rezervacije, naročila in roki za oddajo gradiva

Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki. Zadnji roki za naročilo oglasa (z natančnimi dimenzijami prostora) in oddajo dokončno pripravljenega gradiva za objavo v elektronski obliki so: - Rok za objavo v redakcijskem delu časopisa in redakcijskih prilogah (F2) je dva (2) delovna dneva pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati dva (2) delovna dneva pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. - Rok za objavo v oglasni prilogi je 5 delovnih dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati pet (5) delovnih dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. - Rok za objavo v revijalnih prilogah je pet (5) delovnih dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati pet (5) delovnih dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. - Rok za objavo v reviji Trendi je osem (8) delovnih dni pred izidom do 12. ure. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati osem (8) delovnih dni pred izidom oz. objavo, ravno tako v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic po zgoraj navedenih rokih je poslovni dnevnik Finance upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave. Oglasni urednik ali pisec besedil pošlje pripravljena besedila za objavo naročniku v avtorizacijo najpozneje dva (2) delovna dneva pred izidom. Če naročnik ne avtorizira besedil najpozneje en (1) delovni dan pred izidom izvajalcu potrjuje, da k pripravljenim besedilom nima nobenih pripomb in se strinja, da bodo objavljena v pripravljeni obliki, kot jih je prejel od oglasnega urednika. Rok za oddajo slikovnega in drugega gradiva za objavo je tri (3) delovne dni pred izidom. Če naročnik zamuja pri oddaji gradiva, ima izvajalec pravico, da oglas pripravi in objavi po svoji presoji ali oglasa ne objavi in naročniku zaračuna 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora, rezerviranega na potrjeni naročilnici.

Reklamacije

Oglaševalske agencije in medijski zakupniki

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska dnevnika (kakovost papirja, tehnika ipd.). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Reklamacija pri ponavljajočih se oglasih velja le, če naročnik pravočasno opozori na napako ali da reklamacijo že po prvi objavi. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po rokih za oddajo, reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih dni po prejemu reklamacije v pisni obliki. Ob napaki na oglasu, ki je posledica slabega tiska, napačno objavljenega gradiva, oglasa s tehnično napako ali objave oglasa na napačen dan, je naročnik upravičen do največ ene objave oglasa v velikosti reklamiranega oglasa. Naročnik je dolžan brezplačno objavo oglasa, za katero se je dogovoril v postopku reklamacije, izkoristiti v času enega meseca. Če naročnik tega v roku ne izkoristi, mu pravica do brezplačne objave preneha. Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

Vsebina

Tržna sporočila morajo biti skladna s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo ter ustrezno označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahtevata kodeks oglaševanja in veljavna zakonodaja. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli časnika oz. jim ne ustrezajo, ne objavi. Če bi imel izvajalec stroške, povezane z vsebino objave, skladno s tem členom (tožbe, pritožbe in podobno), mu jih je naročnik zavezan v celoti povrniti. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.

Postavitev

Za objavo oglasa na točno določenem mestu ali določeni strani v rednem delu časopisa izvajalec lahko zaračuna dodatke v višini 30% vrednosti oglasnega prostora. Kadar tehnične zmogljivosti ne dopuščajo objave oglasa na želenem mestu, si izvajalec pridržuje pravico, da se oglas objavi po presoji izvajalca.

Promocijski članki

Oblikovanje oglasov in pisanje promocijskih besedil zaračunavamo posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. Izjema je pisanje promocijskih besedil za objave v oglasnih prilogah, kjer je storitev pisanja že zajeta v ceni po ceniku za oglasne priloge. Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka kot za oglas. Promocijski članki morajo biti posebej označeni kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahteva kodeks.

Vlaganje

Izvajalec jamči naročniku ceno vlaganja v poslovni dnevnik Finance skladno z veljavnimi ceniki. Cene veljajo za prospekte, v katerih naročnik oglašuje svoje izdelke oz. storitve. Vlaganje prospektov, v katerih se objavljajo oglasi drugih, zaračunavamo po ceniku oglasnega prostora s pribitkom stroškov vlaganja po ceniku distributerja. Rok za naročilo vloženke je teden dni pred vlaganjem. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti najpozneje en (1) delovni dan pred vlaganjem do 9. ure v distribucijski center izvajalca. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava morebitnih reklamacij. 17


http://manager.finance.si

Kaj je

manager?

Revija Manager je edini mesečnik v Sloveniji, ki je specializiran za pokrivanje vseh relevantnih tem, povezanih z vodenjem in poslovnim odločanjem. Poslanstvo revije Manager je vplivanje na etiko in kulturo sodobnega podjetniškega vodenja, obenem pa bralcem omogoča redno spremljanje najnovejših trendov s področja managementa. Bralci revije Manager so slovenska poslovna elita, ki v največji meri oblikuje javno mnenje, predvsem pa odločilno vpliva na ugled podjetij. Doseg revije Manager: • vsak mesec prebere revijo Manager 12.000 bralcev, (vir: NRB 2012)

Naklada: 3.500 izvodov Kdo so bralci Managerja? • Revijo Manager bere več žensk kot moških (66 % bralcev je žensk). • 76 % bralcev revije Manager pripada starostnemu razredu med 30 in 59 let, ki je delovno aktiven in produktiven. • Bralci revije Manager so nadpovprečno visoko izobraženi (47 % bralcev ima zaključeno visoko šolo ali več). • Bralci so nadpovprečno zastopani na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih (34 % jih zaseda vodstveno ali vodilno delovno mesto). • Bralci imajo zelo nadpovprečno kupno moč. Delež bralcev, ki ima kupno moč nad 1.580 EUR, je kar 56 %, kar je visoko nad slovenskim povprečjem. • Za bralce Managerja zelo nadpovprečno velja, da živijo v gospodinjstvu, ki ima mesečno 2900 EUR dohodka (indeks 664). Glede na populacijo je delež gospodinjstev v bralstvu revije s takim dohodkom na družinskega člana večji za 134 %. (vir: NRB 2012)

Oglaševanje v Managerju priporočamo tistim, ki se želijo predstaviti najvplivnejši ciljni publiki: tistim, ki odločajo o nakupu, tako z zgledom, kot z odločitvijo (velja v zasebni in poslovni sferi).

18


http://manager.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJI

OVITEK IV

OVITEK II

OVITEK III

2/1

230 x 275 + 5 mm 3.200 EUR

230 x 275 + 5 mm 2.900 EUR

230 x 275 + 5 mm 2.650 EUR

v živi rob 460 x 275 mm + 5 mm 3.200 EUR

275 mm

63 mm

2/3

1/1

1/2 1/3

A

B 230 mm

pokončno 200 x 245 mm v živi rob 230 x 275 mm + 5 mm 2.400 EUR

pokončno 130 x 230 mm ležeče 200 x 150 mm

pokončno 130 x 168 mm ležeče 200 x 112 mm

pokončno 65 x 230 mm ležeče 200 x 74 mm

2.000 EUR

1.600 EUR

1.250 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

paketi oglaševanja

popust

PAKET 2 oglasov

20 %

PAKET 3, 4 oglasov

25 %

PAKET 5, 6 oglasov

30 %

Cene vlaganj in KUPONOV UGODNOSTI

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

Teža

Cena v EUR

vloženka do 20 g

1.500

vloženka od 21g do 40g

2.000

vloženka od 41g do 100g

2.500

kupon do A5 formata

1.500

Mali oglasi A: 63 x 86 mm, 600 EUR B: 131 x 86 mm, 1.000 EUR Cena za 1 cm stolpca: 70 EUR

izidi v letu 2013 29. MAJ 11. SEPTEMBER 6. NOVEMBER 11. DECEMBER

Dostava gradiva za vlaganje: Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure.

POSEBNI OGLASI: NASLOVNICA, ZAVIHKI, SLEPI TISK ... po posebnem dogovoru.

Osnovni tehnični pOdatki: Oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 590

Rezervacija oglasnega prostora: 10 dni pred izidom Oddaja pripravljenega gradiva: 8 dni pred izidom E naslov za pošiljanje oglasov: oglasi@finance.si 19


http://manager.finance.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA V REVIJI Cene oglasnega prostora

Cene oglasnega prostora za revijo Manager so določene v veljavnem ceniku.

Rezervacije in naročila

Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki deset (10) dni pred izidom. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati devet (9) dni pred izidom revije v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je izvajalec upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave.

Roki za oddajo gradiva

Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega ali nepripravljenega gradiva za objavo v reviji je najmanj osem (8) dni pred izidom. Gradivo naročnik pošlje v elektronski obliki.

Reklamacije

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem (8) dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska revije (kakovost papirja, tehnika in podobno). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po navedenih rokih za oddajo (točka C Splošnih pogojev), reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih (8) dni po prejemu reklamacije, v pisni obliki.

Obveznosti oglaševalskih agencij in medijskih zakupnikov

Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

Vsebina

Vsa oglasna sporočila morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar oglasno sporočilo ni označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas oziroma promocijsko sporočilo označi. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli revij, ne objavi. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.

Postavitev

Za objavo oglasa na točno določenem mestu oziroma določeni strani izvajalec zaračuna dodatek v višini 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora.

Promocijski članki

Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka ceni enake velikosti oglasa. Pisanje in oblikovanje promocijskih sporočil izvajalec zaračuna posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora.

Vlaganje

Pogoji in cena vlaganja v reviji Manager so navedeni v veljavnem ceniku. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti v distribucijski center izvajalca najpozneje dva (2) delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava reklamacij.

Paketni popusti

Naročnik je upravičen do paketnega popusta ob hkratnem naročilu večjega števila oglasov, ki jih izkoristi v obdobju enega leta. Lestvica paketnih popustov je navedena v veljavnem ceniku.

Drugi popusti

- Neposredni naročniki, ki niso agencije in dostavijo dokončno pripravljeno gradivo v elektronski obliki ter predložijo kontrolni odtis, so upravičeni do posebnega popusta do največ petih (5) odstotkov cene oglasnega prostora. - Direktor družbe oziroma od njega pooblaščena oseba iz oglasnega trženja revij lahko sprejme odločitev, da se v določenih primerih naročniku prizna tudi drugačen popust. - Če število oglasov preseže 11 naročenih oglasov, se o dodatnem popustu izvajalec in naročnik dodatno dogovorita.

Agencijska provizija

Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec naročniku glede na vrednost letnih realiziranih naročil po medsebojnem dogovoru. Osnovna agencijska provizija znaša šest (6) odstotkov. S posebno pogodbo se lahko izvajalec dogovori za višji znesek agencijske provizije.

20


http://www.mojefinance.si

KAJ SO

MOJE FINANCE?

Revija Moje finance je vodilna svetovalna revija za področje osebnih financ na slovenskem trgu. Namen revije je informirati, svetovati, izobraževati o ponudbi na področju osebnih financ; prinašati med bralce nove ideje in novosti o naložbenih priložnostih, varčevanju, zavarovanju, pokojninah, nepremičninah, davkih in drugi ponudbi s področja osebnih financ; izdelovati razne primerjave finančne ponudbe; presojati in komentirati novosti s tega področja v Sloveniji; informirati bralce o novostih iz tujine. Bralcem svetuje glede investicij v izobraževanje otrok ali lastno izobraževanje, dotika pa se tudi skrbi za posameznikovo zdravje. S kombinacijo strokovno finančnih in po drugi strani ljudskih tem s področja osebnih financ, predstavljenih na preprost način, predstavlja finančni vodnik. Vsebinski poudarek revije je v prvem delu na naložbenih priložnostih. Drugi del revije pa je namenjen drugim vsakodnevnim temam predvsem s področja »pametnega zapravljanja denarja«, zgodbam o uspehu in podobno. Doseg revije Moje finance: • Vsako številko prebere 36.000 bralcev. (vir: NRB 2012)

Naklada: 12.500 izvodov KDO SO BRALCI MOJIH FINANC? Bralci Mojih financ: • 43 % moški: 57 % ženske • 61 % bralcev revije je starih med 30 in 49 let. • So na vodstvenem ali vodilnem položaju (23 % jih zaseda vodstveni ali vodilni položaj). • 61 % bralcev je poročenih. • 36 % bralcev Mojih financ prejema dohodek, ki je višji od 1.100 EUR • Imajo nadpovprečno kupno moč. Delež bralcev Moje finance, ki ima kupno moč nad 1.580 EUR je kar 51 %, kar je visoko nad slovenskim povprečjem. • Bralci Mojih financ živijo v gospodinjstvih, ki imajo zelo nadpovprečno visoke dohodke na družinskega člana (30 % ima dohodek na člana gospodinjstva nad 860 EUR). (vir: NRB 2012)

Življenski stil bralcev Mojih financ • So predstavniki družin, ki upravljajo osebno premoženje. • Imajo vir stalnega osebnega dohodka. • Pomembno jim je enostavno in hitro poslovanje. • Zahtevajo visok nivo in širok spekter ponudbe. • Želijo uspešno upravljati in plemenititi svoje premoženje. • Racionalno trošijo. • So ljudje, ki zaslužijo več kot potrošijo in nenehno iščejo nove možnosti za svoje naložbe. • Aktualna in trajna vsebina v reviji jim pomeni nujno čtivo za spremljanje in upravljanje družinskega premoženja. Bralci Mojih financ so reviji zvesti, predvsem pa odzivni in ji zaupajo. Oglaševanje v reviji Moje finance priporočamo tistim, ki želijo doseči gospodinjstva in posameznike z nadpovprečno kupno močjo, izobraženo in manj izobraženo poslovno javnost, ljudi z nadpovprečnimi dohodki, obrtnike, vodstvene in vodilne kadre v podjetjih in delovno aktivno prebivalstvo z nadpovprečno izobrazbo.

21


http://www.mojefinance.si

271 mm

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJI

OVITEK II OVITEK III

OVITEK IV

203 mm

203 x 271 + 5 mm

Velikost revije: 203 x 271 mm

203 x 271 + 5 mm z okvirjem 173 x 240 mm ovitek II 3.200 EUR ovitek III 2.900 EUR

3.400 EUR

1/3

1/2

3.400 EUR

A

1/1

D B

203 x 271 + 5 mm z okvirjem: 173 x 240 mm 2.600 EUR

pokončna A: 100 x 237 mm ležeča B: 173 x 120 mm ležeča C: 203 x 132 + 5 mm 1.700 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm. V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. popust

PAKET 2 oglasov

20 %

PAKET 3, 4 oglasov

25 % 30 %

PAKET 8 do 10 OGLASOV 35 % PAKET oglasov 11 in več 40 %

A

B C

C

1

PAKET 5 do 7 oglasov

406 x 271 + 5 mm

1/4

A

paketi oglaševanja

2/1

B C

pasica

pokončna A: 70 x 190 mm pokončna A: 100 x 102 mm ležeča B: 173 x 80 mm ležeča B: 173 x 60 mm ležeča C: 203 x 92 + 5 mm ležeča C: 203 x 72 mm + 5 mm kocka D: 115 x 120 mm 950 EUR 1.300 EUR

Cene vlaganj IN KUPONOV UGODNOSTI Teža

Cena v EUR

pasica z okvirjem 173 x 30 mm 750 EUR

Izidi v letu 2013 23. 1. 2013

vloženka do 20 g

2.100

13. 2. 2013

vloženka od 21g do 40g

2.500

20. 3. 2013

vloženka od 41g do 100g

3.200

17. 4. 2013

2.100

22. 5. 2013

kupon do A5 formata

Dostava gradiva za vlaganje:

Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure.

POSEBNI OGLASI:

NASLOVNICA, ZAVIHKI, SLEPI TISK, LEPLJENJE ... po posebnem dogovoru.

19. 6. 2013 17. 7. 2013 18. 9. 2013 16. 10. 2013 20. 11. 2013 18. 12. 2013

Osnovni tehnični podatki:

Oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 590

Rezervacija oglasnega prostora:

10 dni pred izidom

Oddaja pripravljega gradiva:

8 dni pred izidom

E naslov za pošiljanje oglasov:

oglasi@finance.si

22


http://www.mojefinance.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA V REVIJI Cene oglasnega prostora

Cene oglasnega prostora za revijo Moje finance so določene v veljavnem ceniku.

Rezervacije in naročila

Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki deset (10) dni pred izidom. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati devet (9) dni pred izidom revije v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je izvajalec upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave.

Roki za oddajo gradiva

Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega ali nepripravljenega gradiva za objavo v reviji je najmanj osem (8) dni pred izidom. Gradivo naročnik pošlje v elektronski obliki.

Reklamacije

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem (8) dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska revije (kakovost papirja, tehnika in podobno). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po navedenih rokih za oddajo (točka C Splošnih pogojev), reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih (8) dni po prejemu reklamacije, v pisni obliki.

Obveznosti oglaševalskih agencij in medijskih zakupnikov

Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

Vsebina

Vsa oglasna sporočila morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar oglasno sporočilo ni označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas oziroma promocijsko sporočilo označi. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli revije, ne objavi. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.

Postavitev

Za objavo oglasa na točno določenem mestu oziroma določeni strani izvajalec zaračuna dodatek v višini 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora.

Promocijski članki

Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka ceni enake velikosti oglasa. Pisanje in oblikovanje promocijskih sporočil izvajalec zaračuna posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora.

Vlaganje

Pogoji in cena vlaganja v reviji Moje finance so navedeni v veljavnem ceniku. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti v distribucijski center izvajalca najpozneje dva (2) delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava reklamacij.

Paketni popusti

Naročnik je upravičen do paketnega popusta ob hkratnem naročilu večjega števila oglasov v obdobju enega leta. Lestvica paketnih popustov je navedena v veljavnem ceniku.

Drugi popusti

- Neposredni naročniki, ki niso agencije in dostavijo dokončno pripravljeno gradivo v elektronski obliki ter predložijo kontrolni odtis, so upravičeni do posebnega popusta do največ petih (5) odstotkov cene oglasnega prostora. - Direktor družbe oziroma od njega pooblaščena oseba iz oglasnega trženja revij lahko sprejme odločitev, da se v določenih primerih naročniku prizna tudi drugačen popust. - Če število oglasov preseže 11 naročenih oglasov, se o dodatnem popustu izvajalec in naročnik dodatno dogovorita.

Agencijska provizija

Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec naročniku glede na vrednost letnih realiziranih naročil po medsebojnem dogovoru. Osnovna agencijska provizija znaša šest (6) odstotkov. S posebno pogodbo se lahko izvajalec dogovori za višji znesek agencijske provizije.

23


www.medicina-danes.si

KAJ JE

MEDICINA DANES?

Medicina danes je neodvisna strokovna edicija za zdravnike, zobozdravnike in farmacevte. Kot »usepaper«, uporabna edicija, informira bralce o domačih in tujih dogodkih v zdravstvu, prinaša novice, pomembne za njihovo delo, ter jim svetuje in pomaga pri poslovnih in zasebnih odločitvah. Osrednji del edicije so novice iz slovenskega javnega in zasebnega zdravstva, prispevki o novostih in dosežkih v medicini (zdravila, terapije, zdravljenja, študije), nasveti o poslovnem vidiku (vodenje, davki in računovodstvo, financiranje …) in informacije o pravnih vidikih dela (zakonodajne novosti in spremembe). Vsaka številka prinaša izbrano aktualno temo z enega od medicinskih področij. Medicina danes ne poroča le o novostih v stroki, temveč predstavljala tudi najboljše prakse. Odkriva nepravilnosti v poslovanju zdravstvenih ustanov, analizira razmere v panogi, odpira razpravo o temah, ki so pomembne za doseganje večje uspešnosti panoge in medicinskih strokovnjakov, spodbuja k dajanju komentarjev, kritik ter predlogov rešitev v zvezi s poklicnimi dilemami. Zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom dodaja vrednost tudi na področju osebnih financ. Svetuje jim, kako upravljati osebno premoženje, kje investirati in varčevati. Strokovno skupnost želi združiti na spletnem portalu www.medicina-danes.si, kjer bo tekla izmenjava mnenj in predlogov rešitev o vprašanjih zdravstvene stroke. Cilj Medicina danes je zadovoljen in poklicno uspešen zdravnik, zobozdravnik in farmacevt. Oglaševanje v Medicini danes priporočamo tistim, ki želijo doseči strokovno javnost iz vrst zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov, torej ciljno skupino, ki s svojim mnenjem, znanjem in informacijami neposredno odloča o potrošnji farmacevtskih izdelkov, medicinske opreme in pripomočkov. Istočasno pa so to ljudje z nadpovprečnimi dohodki in visoko postavljenimi pričakovanji, zato je časopis primeren tudi za promocijo produktov za prosti čas, modnih oblačil, produktov s področja kulinarike, športa, opreme prostora, nakita, ur in vsega tistega, s čimer ciljate na potrošnike z večjo kupno močjo. Izid: mesečnik, 11 rednih številk in 4 posebne izdaje V letu 2013 bomo pripravili tudi 4 posebne izdaje. V njih bo poseben poudarek na temah in izzivih znotraj področja varovanja zdravja (inovacijski procesi v farmacevtskih družbah, poslovna integriteta v farmacevtskih podjetjih, perspektive farmacevtskih podjetij o tehnološki oceni zdravja). Naklada: 3.000 izvodov

Izbrane strokovne teme 2013 Vsaka izdaja Medicine danes prinaša izbrano aktualno strokovno temo z enega od medicinskih področij. 23. januar

Družinska medicina Kardiologija Onkologija

20. februar

Diabetes Žilne bolezni

20. marec

19. junij

Onkologija Moško zdravje

4. julij

Redna dvojna številka (poletje)

18. september

Endokrinologija Gastroenterologija

Pulmologija Atrijska fibrilacija

18. september

Posebna izdaja

20. marec

Posebna izdaja

16. oktober

17. april

Nevrologija Sodobna lekarna Pulmologija

Onkologija Srce in ožilje

13. november

Psihiatrija Žensko zdravje

22. maj

Hematologija

11. december

Redna dvojna številka (zima)

31. maj

Posebna izdaja

Pridržujemo si pravico do spremembe strokovne teme ob utemeljenih razlogih.

24


www.medicina-danes.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA Celostranski oglas A: 250 x 340 +5 mm dodatka B: 225 x 313 mm z okvirjem 2.000 EUR Celostranski oglas druga stran 2.350 EUR Celostranski oglas zadnja stran 2.550 EUR

B A

B B A

A

2 x 1/2

Dvostranski oglas A: 500 x 340 + 5 mm dodatka B: 470 x 313 mm z okvirjem

A: 500 x 171 + 5 mm dodatka B: 470 x 154 mm z okvirjem 1.900 EUR

2.950 EUR

B A

Veliki malček 167 x 231 mm 1.900 EUR

C B

B A

1/2 A A: 125 x 340 + 5 mm dodatka B: 110 x 313 mm z okvirjem

1/2 B: 250 x 171 +5 mm dodatka C: 225 x 154 mm z okvirjem

1/3 A: 250 x 118 +5 mm dodatka B: 225 x 101 mm z okvirjem

1.450 EUR

1.450 EUR

1.250 EUR

1/4 B: 250 x 99 + 5 mm dodatka

C

B

C: 225 x 81 mm

1 modul

z okvirjem 1.150 EUR

25 x 50 mm 140 EUR

A

Doplačila: - Za stran po želji naročnika: + 30 % na ceno oglasa (na 4. in 5. strani oglaševanje ni mogoče) - Za pozicijo na strani po želji naročnika: + 30 % na ceno oglasa - Preklic objave oglasa po roku: plačilo 30 % cene oglasa Za naročila formatov zunaj cenika vam bomo pripravili posebno ponudbo. Osnova za izračun je cena enega modula. Paketni popusti: Število objav 2 in 3 4 in 5 od 6 do 10 od 11 do 14 več kot 14

Odstotek popusta 15 20 25 30 35

Popust velja ob hkratnem naročilu oglasov z določenimi datumi objav. Datumi morajo biti določeni ob oddaji naročila. Paketni popust velja za oglase, naročene za obdobje 12 mesecev, in ne za združevanje modulov. Teža vloženke do 20 g od 21 do 49 g od 50 do 100 g

V ceno ni vštet 20% DDV.

Cena v EUR 1.500 1.800 2.500

B

A

Primer izračuna cene oglasa (zunaj cenika): velikost oglasa 4 moduli: A 139 x 50 mm B 53 x 101 mm 4 x 140 EUR = 560 EUR

1/4 A 110 x 154 mm 1.150 EUR

Trikotnik 110 x 101 mm 728 EUR

Roki za naročila in oddajo gradiva: - Naročilo oglasnega prostora (z določeno velikostjo oglasa): 14 dni pred izidom. - Oddaja pripravljenega gradiva: 7 dni pred izidom. - Oddaja nepripravljenega gradiva: 8 dni pred izidom. - Preklic naročila: 6 dni pred izidom. Sprejem reklamacij: do 8 dni po objavi (v pisni obliki). Napotki za oddajo oglasov: Oblikovane oglase sprejemamo v formatih pdf, eps, jpg ali tif. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Tanke linije črk niso primerne za časopisni tisk. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa kot želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov oglasi@finance.si ali po protokolu ftp. Priložite datoteko jpg za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 590

Dostava primera: ob naročilu Dostava gradiva za vlaganje: Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure.

25


www.medicina.finance.si

Cenik oglasnega prostora Celostranski oglas A: 250 x 340 +5 mm dodatka B: 225 x 313 mm z okvirjem 2.000 EUR Celostranski oglas druga stran 2.350 EUR Celostranski oglas zadnja stran 2.550 EUR

B A

B A Dvostranski oglas A: 500 x 340 + 5 mm dodatka B: 470 x 313 mm z okvirjem 2.950 EUR

B A

B

C B

B A

1/2 A A: 125 x 340 + 5 mm dodatka B: 110 x 313 mm z okvirjem

1/2 B: 250 x 171 +5 mm dodatka C: 225 x 154 mm z okvirjem

1/3 A: 250 x 118 +5 mm dodatka B: 225 x 101 mm z okvirjem

1.450 EUR

1.450 EUR

1.250 EUR

A 2 x 1/2

Veliki malček

A: 500 x 171 + 5 mm dodatka B: 470 x 154 mm z okvirjem

167 x 231 mm 1.900 EUR

1.900 EUR

1/4 B: 250 x 99 + 5 mm dodatka

A

1/4 A 110 x 154 mm 1.150 EUR

C

B

C: 225 x 81 mm

1 modul

z okvirjem 1.150 EUR

25 x 50 mm 140 EUR

Naklada MEDICINA IN LJUDJE: 15.000 izvodov Izidi v letu 2013:  1. marec 26. april 7. junij

27. september 25. oktober 6. december

Doplačila: - Preklic objave oglasa po roku: plačilo 30 % cene oglasa Za naročila formatov zunaj cenika vam bomo pripravili posebno ponudbo. Osnova za izračun je cena enega modula. Paketni popusti: Število objav 2-3 objave 4-5 objav 6 objav

B

Roki za naročila in oddajo gradiva: - Naročilo oglasnega prostora (z določeno velikostjo oglasa): 14 dni pred izidom. - Oddaja pripravljenega gradiva: 7 dni pred izidom. - Oddaja nepripravljenega gradiva: 8 dni pred izidom. - Preklic naročila: 6 dni pred izidom. Sprejem reklamacij: do 8 dni po objavi (v pisni obliki). Napotki za oddajo oglasov: Oblikovane oglase sprejemamo v formatih pdf, eps, jpg ali tif. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Fonte obvezno spremenite v krivulje.

Popust 20 % 25 % 30 %

Popust velja ob hkratnem naročilu oglasov z določenimi datumi objav. Datumi morajo biti določeni ob oddaji naročila. Paketni popust velja za oglase, naročene za obdobje 12 mesecev, in ne za združevanje modulov. Dodatna ponudba - vlaganje: po dogovoru

AA

Primer izračuna cene oglasa (zunaj cenika): velikost oglasa 4 moduli: A 139 x 50 mm B 53 x 101 mm 4 x 140 EUR = 560 EUR

Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Tanke linije črk niso primerne za časopisni tisk. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa kot želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov oglasi@finance.si ali po protokolu ftp. Priložite datoteko jpg za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 590

26


www.medicina-danes.si

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA Cene oglasnega prostora

Cene oglasnega prostora so določene v veljavnih cenikih. Cene formatov oglasov, ki niso določene v veljavnih cenikih, se po predhodnem dogovoru določijo s ponudbo. Na ceno se prištejejo dodatki in od nje odštejejo dogovorjeni popusti. • Za oglase, kjer je predstavljenih več oglaševalcev ali blagovnih znamk, zaračunamo 30 odstotkov dodatka za vsakega oglaševalca. • Zaračunavamo tudi dodatke za določene strani in pozicije (glej cenik).

Rezervacije, naročila in roki za oddajo gradiva

Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki. Zadnji rok za naročilo oglasa (z natančnimi dimenzijami prostora) je štirinajst (14) dni pred izidom. Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega gradiva za objavo v elektronski obliki je sedem (7) dni pred izidom, za nepripravljeno gradivo pa osem (8) dni pred izidom. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati šest (6) dni pred izidom oz. objavo v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je Časnik Finance upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave. Če naročnik zamuja pri oddaji gradiva, ima izvajalec pravico, da oglas pripravi in objavi po svoji presoji ali oglasa ne objavi in naročniku zaračuna 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora, rezerviranega na potrjeni naročilnici.

Reklamacije

Oglaševalske agencije in medijski zakupniki

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska dnevnika (kakovost papirja, tehnika ipd.). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Reklamacija pri ponavljajočih se oglasih velja le, če naročnik pravočasno opozori na napako ali da reklamacijo že po prvi objavi. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po rokih za oddajo, reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih dni po prejemu reklamacije v pisni obliki. Ob napaki na oglasu, ki je posledica slabega tiska, napačno objavljenega gradiva, oglasa s tehnično napako ali objave oglasa na napačen dan, je naročnik upravičen do največ ene objave oglasa v velikosti reklamiranega oglasa. Naročnik je dolžan brezplačno objavo oglasa, za katero se je dogovoril v postopku reklamacije, izkoristiti v času enega meseca. Če naročnik tega v roku ne izkoristi, mu pravica do brezplačne objave preneha. Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

Vsebina

Tržna sporočila morajo biti skladna s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo ter ustrezno označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahtevata kodeks oglaševanja in veljavna zakonodaja. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli časnika oz. jim ne ustrezajo, ne objavi. Če bi imel izvajalec stroške, povezane z vsebino objave, skladno s tem členom (tožbe, pritožbe in podobno), mu jih je naročnik zavezan v celoti povrniti. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.

Postavitev

Za objavo oglasa na točno določenem mestu ali določeni strani v rednem delu časopisa izvajalec lahjko zaračuna dodatke, v vrednosti 30 % oglasnega prostora. Kadar tehnične zmogljivosti ne dopuščajo objave oglasa na želenem mestu, si izvajalec pridržuje pravico, da se oglas objavi po presoji izvajalca.

Promocijski članki

Oblikovanje oglasov in pisanje promocijskih besedil zaračunavamo posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. Izjema je pisanje promocijskih besedil za objave v oglasnih prilogah, kjer je storitev pisanja že zajeta v ceni po ceniku za oglasne priloge. Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka kot za oglas. Promocijski članki morajo biti posebej označeni kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi, kot zahteva kodeks.

27


www.finance.si

KONTAKTI:

Časnik Finance, d. o. o. Dalmatinova ulica 2 1000 Ljubljana e-pošta: oglasi@finance.si faks:

01 30 91 575

www.finance.si/oglasi

Direktorica Tina Česen telefon: 01 / 30 91 501 e-pošta: tina.cesen@finance.si

Pomočnica direktorice oglasnega trženja Aleksandra Horvat telefon: 01 / 30 91 472 e-pošta: aleksandra.horvat@finance.si

Gradivo za objavo pošljite: e-pošta: oglasi@finance.si ali ftp strežnik: ftp://asterix.finance-on.net

28 28


ČASNIK FINANCE | ČASOPISNO ZALOŽNIŠTVO, D. O. O. | Dalmatinova ulica 2 | 1000 Ljubljana | Slovenija | ID št. za DDV: SI19093535 |

www.finance.si 29


Cenik 2013  

Cenik Finance 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you