Page 1

AKADEMČEK

REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE, ŠTEVILKA 26, JUNIJ 2015

PRIHODNOST SKOZI GLOBALNA OČALA WWW.FINANCE-AKADEMIJA.SI


OGLASI

AKADEMČEK ŠTEVILKA 26, JUNIJ 2015

17. DNEVI ENERGETIKOV 3 - 4 PODNEBNE SPREMEMBE BODO SPREMENILE POSEL

17. DNEVI ENERGETIKOV 5 - 6 ENERGETSKE NAGRADE FINANC: STEKLARNA HRASTNIK, MVE RAZDRT, GOLEA IN XELLA POROBETON SI

32. FINANČNA KONFERENCA 7 LYONS: EVROPSKA UNIJA JE PRED VELIKIM IZZIVOM

32. FINANČNA KONFERENCA 8 MALTA IŠČE PROFESIONALCE: RAČUNOVODJE, MENEDŽERJI ZA UPRAVLJANJE TVEGANJ... DOBRODOŠLI!

NAJFINANČNIK 9 - 10

KATERI NAUK PRVEGA FINANČNIKA BI SI MORAL CERAR »NAPOPATI« NA ZID

20. SMK 11-12

ČE IMATE STRAST IN POZITIVNO ENERGIJO, VAM BO USPELO!

Najvitalnejši del slovenskega gospodarstva potrebuje spodbudo.

UNIC R BA EDIT PODPNK JE PRO ORNIK IZVO JEK TA ZNIK I.SI

Zato podpiramo izvoznike in jim odpiramo vrata v svet. www.unicreditbank.si/izvozniki

20. SMK 13-14

MARJAN BATAGELJ: POSEL JE KOT ZAKON - PRODAJA KRALJUJE, MARKETING VLADA

2. MARKETING SUMMIT BEOGRAD 15-16

NAJBOLJŠE MARKETINŠKE PRAKSE PREDSTAVLJENE V BEOGRADU

2.IZVOZNI FOKUS 17-18

PRI SKLEPANJU POSLA SO GLAVNI LJUDJE; SPOŠTUJTE JIH!

CEO PRIHODNOSTI 19

MEDJA, SIDOROVICH IN KAVŠEK O DANAŠNJI VLOGI FINANČNEGA DIREKTORJA

FOTOGALERIJA 22-26

Generali - najboljši za varne voznike! • Varnim voznikom brezplačno „zamrznemo bonus“. • Vrnemo 10 % plačane kasko premije avtomobilskega zavarovanja - vrnili smo že več kot 4 milijone eUr. • Paketi avtomobilskih asistenc - že od 5,70 eUr neto premije. • Do 21% paketni popust. • Do 20% popust na vozniške izkušnje. • 5% popust za takojšnje plačilo letne premije.


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

UVODNIK

PRIHODNOST SKOZI GLOBALNA OČALA Pomladni meseci so prinesli veliko svežine, novih spoznanj in informacij, ki smo jim bili priča na dobro obiskanih konferencah in dogodkih. Na 17. Dnevih energetikov smo slišali, da bodo posel spremenile podnebne spremembe in svetovna podjetja se temu že prilagajajo. Kako jim sledimo v Sloveniji? Počasi, vendar z zanesljivimi koraki, kar kažejo tudi letošnji nagrajenci za energetsko učinkovitost. Tudi finančna industrija in marketing se soočata z velikimi spremembami v globalnem svetu: v ospredju so potrošniki in njihove potrebe, ne le izdelki in storitve. Bolj kot kdaj koli do zdaj so v ospredju osebni stiki in neposredna komunikacija. Gospodarstvo se namreč izjemno hitro obrača in spreminja, temu se moramo prilagajati vsi, tako v profesionalnem kot tudi v osebnem življenju. »Pred krizo so bili ljudje preveč optimistični, zdaj so preveč pesimistični,« je povedal Gerard Lyons, glavni svetovalec londonskega župana na 32. Finančni konferenci. Vendar, če imate strast in pozitivno energijo, vam bo uspelo, dodaja britanski podjetniški guru Robert Craven.

Želimo vam prijetno branje!

Manja Pušnik, urednica

Revija Poslovne akademije Finance // številka 26, junij 2015 4 4 4 4

Urednica in novinarka: Manja Pušnik Grafična postavitev: Simona Perovšek Fotografije: arhiv Časnika Finance Časnik Finance, d.o.o., Oddelek Poslovne akademije, Bleiweisova 30, 1001 Ljubljana akademija@finance.si Telefon: (01) 3091 435 Telefaks: (01) 3091 485

www.finance-akademija.si  2


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

17. DNEVI ENERGETIKOV PODNEBNE SPREMEMBE BODO SPREMENILE POSEL

»Vsako leto namenimo deset odstotkov za dobrodelne namene, zaposleni so pozitivno usmerjeni, zato smo v poslu uspešni. V podjetju se veliko pogovarjamo, zabavamo in pozitivno razmišljamo,« o uspehu Innocent Drinks pravi Jessica Sansom.

Manja Pušnik

Tako meni Jessica Sansom, vodja oddelka za trajnostni razvoj pri vodilnem britanskem proizvajalcu smutijev Innocent Drinks. Jessica Sansom, ki dela v Londonu, živi pa na Nizozemskem, je na 17. Dnevih energetike v Portorožu na praktičnih primerih prikazala, kako bodo podnebne spremembe v prihodnje spremenile posel in kako so se nekatera svetovna podjetja temu že prilagodila. Sansomova si v podjetju Innocent Drinks prizadeva za zmanjšanje vpliva na okolje z zagotavljanjem etične nabave, učinkovitosti virov in uporabo trajnostno embalaže, obenem pa tudi za razvoj poslovnega modela prihodnosti, ki bo zagotovil dolgoročno preživetje podjetja ter hkrati izpostavljal pomen soočanja z globalnimi izzivi na področju trajnostnega razvoja.

leta 1999, deset let kasneje pa so s prodajo več kot dveh milijonov napitkov na teden na britanskem in evropskem trgu dosegli več kot sto milijonov funtov prometa in okoli 80-odstotni tržni delež. Podjetje zaposluje 230 ljudi, vsak teden prodajo več kot dva milijona naravnih sokov na več kot 11 tisoč prodajnih mestih.

Hiter razvoj britanskega podjetja

»Vsako leto namenimo deset odstotkov za dobrodelne namene, zaposleni so pozitivno usmerjeni, zato smo v poslu uspešni. V podjetju se veliko

Innocent Drinks so ustanovili trije prijatelji. Podjetje je bilo ustanovljeno

3  www.finance-akademija.si

Prihodnost terja trajnostno naravnan posel

pogovarjamo, zabavamo in pozitivno razmišljamo,« o uspehu Innocent Drinks pravi Jessica Sansom. Kaj sploh je trajnostno naravnan posel? »To je odgovorno delo oziroma odgovorno delo do okolja. Vendar, ali boste v prihodnosti še lahko poslovali, kar se tiče virov energije?« je udeležence konference vprašala Sansomova. Strokovnjaki so namreč ugotovili, da bodo podnebne spremembe v prehranski industriji vse bolj navzoče in da bodo zelo vplivale na poslovanje podjetij. Agroživilska panoga je namreč vse bolj prizadeta, prizadeti bodo tudi vodni


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

viri. »Več kot 70 odstotkov sadja, ki ga uporabljamo, oprašijo čebele. Vendar so se s klimatskimi spremembami pojavile tudi bolezni čebel, zato se bodo stroški pri izdelavi hrane še povečali,« meni Jessica Sansom. Kaj bo z nami v prihodnjih 40-tih letih? Napoveduje, da v prihodnjih 30 letih na svetu ne bomo mogli več pridelati toliko hrane, kot smo jo do zdaj. Kako

bomo sploh še obstajali v prihodnjih 40 letih, kdo bo prideloval hrano? Kmetje postajajo vse starejši, mlajša generacija nad kmetovanjem ni navdušena. Kdo bo torej proizvajal hrano? Kako bomo v prihodnosti kupovali hrano? Kako bodo ljudje živeli, kako se bodo gibali? Na vse to je treba misliti, meni Sansomova. Zato podjetjem svetuje: izdelajte strategijo, bodite kreativni oziroma inovativni, spodbujajte zaposlene in komunicirajte z ljudmi.

Hinko Šolinc, član strokovne komisije za podelitev energetskih nagrad.

Z leve proti desni: mag. Stane Merše z instituta Jožef Stefan, Boštjan Napast, predsednik uprave geoplina in Ed Gillespie, strokovnjak za trajnostni razvoj.

www.finance-akademija.si  4


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

17. DNEVI ENERGETIKOV ENERGETSKE NAGRADE FINANC: STEKLARNA HRASTNIK, MVE RAZDRT, GOLEA IN XELLA POROBETON SI

Manja Pušnik

Na 17. Dnevih energetikov v Portorožu smo podelili energetske nagrade najboljšim v štirih kategorijah: za energetsko učinkovit projekt, projekt uporabe obnovljivih virov energije, promocijski projekt in energetsko učinkovito podjetje. Na letošnji razpis za energetske nagrade je 21 prijaviteljev prijavilo 23 projektov. Pri izbiri zmagovalca sta odločala tako izbor komisije kot spletno glasovanje bralcev Financ. Nagrado za najboljši energetsko učinkovit projekt je prejela Steklarna Hrastnik, in sicer za rekonstrukcijo peči B z okolico ter rekonstrukcijo tako imenovanega vročega in hladnega dela proizvodnje v poslovni enoti Special. Hrastniška Steklarna je namreč prenovila dve industrijski peči z okolico in izdelala sistem za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov, ker je še neizkoriščen potencial v domači industriji. Vgrajevali so najboljše razpoložljive materiale. Povečali so učinkovitost proizvodnje, zmanjšali porabo energije in vode. Projekt so izpeljali v rekordno kratkem času. V kategoriji uporabe obnovljivih virov energije je zmagala Mala vetrna elektrarna Razdrt. Vetrna elektrarna izkorišča moč vetra, ki ga je na Razdrtem ob avtocesti veliko. Od začetka oktobra, ko je začela delovati, je proizvedla gigavat električne energije. Naložba vanjo naj bi se vlagateljem povrnila v šestih do sedmih letih. Predvideno pa je, da naj bi vetrnica na leto pridelala okoli 1,86 gigavatne ure električne energije. S svojim delovanjem naj bi na leto izpuste toplogrednih plinov zmanjšala za 920 ton, toliko jih namreč za enako količino električne energije proizvedejo v elektrarnah na fosilna goriva.

5  www.finance-akademija.si

Nagrado za najboljši promocijski projekt je prejela Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) za izvajanje promocijskega projekta učinkovite rabe do okolja prijazne energije, pa tudi projekte URE. Na Goriškem že tretje leto teče izobraževalni program o obnovljivih virih in učinkoviti rabi ener-

gije. Z njim so močno navzoči v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah pa tudi med tamkajšnjim prebivalstvom. Izvajajo ga v sodelovanju z devetimi goriškimi občinami in Triglavskim narodnim parkom . Pri tem gre za energetsko opismenjevanje in izobraževanje o učinkoviti rabi energije.

Energetski nagrajenci (od leve proti desni): Aleš Pučnik (MVE Razdrt), Roman Tušek (Steklarna Hrastnik), Alenka Palian (GOLEA) in Jani Uranič (Xella porobeton SI).


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

Za najboljše energetsko učinkovito podjetje pa je bila izbrana družba Xella porobeton SI. Zasavska družba je že leta 2010 vzpostavila sistem za upravljanje energije. Visoka energetska učinkovitost sodi tudi med glavna merila pri nakupu novih tehnologij. Do zdaj so v ukrepe za učinkovito rabo in varčevanje z energijo vložili 130 tisoč evrov, vsako leto pa so pri tem prihranili 3,3 gigavatne ure energije, vrednostno so prihranki znašali dobrih 189 tisoč evrov. Od leta 2012 so izpuste ogljikovega dioksida zmanjšali za dobro tretjino.

Predsednik komisije je bil Hinko Šolinc z ministrstva za infrastrukturo, člani pa: Stane Merše z Instituta Jožefa Stefana, Sašo Medved z ljubljanske fakultete za strojništvo, Marjana Šijanec Zavrl z Gradbenega inštituta ZRMK in Dušan Novković iz Acronija .

Focus, društvo za sonaraven razvoj za najboljši promocijski projekt in Mestno občino Kranj za najboljšo energetsko učinkovito ustanovo.

Bralci Časnika Finance pa so prek spletnega glasovanja za energetske zmagovalce letošnjega razpisa izbrali: Splošno bolnišnico Celje za najboljši energetsko učinkovit projekt, Melamin Kočevje za najboljši projekt uporabe obnovljivih virov energije,

Roman Tušek je v imenu Steklarne Hrastnik prevzel nagrado za najboljši energetsko učinkovit projekt.

Alenka Palian (GOLEA), je prejela nagrado za najboljši promocijski projekt.

www.finance-akademija.si  6


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

32. FINANČNA KONFERENCA Manja Pušnik

LYONS: EVROPSKA UNIJA JE PRED VELIKIM IZZIVOM

Če v Evropski uniji ne bo reform, potem je za Britance bolje, da iz unije izstopijo, je na 32. Finančni konferenci v Portorožu dejal osrednji govornik Gerard Lyons. »Nova britanska konzervativna vlada razmišlja o referendumu o izstopu iz Evropske unije. Po mojem mnenju bodo Britanci najverjetneje glasovali za obstanek v uniji, vendar si vsi želimo reforme v EU. Če tega ne bo, je bolje, da gremo ven,« je dejal Gerard Lyons, glavni svetovalec londonskega župana za ekonomsko politiko in gospodarske zadeve, sicer nekdanji glavni ekonomist pri banki Standard Chartered. Reforme, reforme… »Idealni scenarij za Veliko Britanijo je reformirana EU, v takšni obliki ni dobra za nikogar«, je povedal Gerard Lyons.

Med drugim je analiziral trenutne gospodarske razmere v svetu, ki so po njegovem še vedno zelo negotove, svetovno gospodarstvo pa bo po njegovih napovedih doseglo vrhunec v prihodnjih dvajsetih letih.

Kitajskem vse bolj močno. Gospodarstvo v svetu se bo podvojilo, globalna torta je vse večja, vendar se bo delila na zahod in vzhod. Vse več te torte gre na vzhod, vprašanje je, koliko jo bo ostalo na zahodu, smo slišali.

Lyons pravi, da smo po finančni krizi priče svetovnemu gospodarstvu dveh hitrosti: zahodni, ki je bil v recesiji, ostali del pa je bil v razmeroma dobrem stanju. Po letu 2014 se je začelo gospodarstvo obračati, vendar z različnimi hitrostmi. Nekatere države so se po krizi že postavile na noge, Indija je pospešila gospodarsko rast, Kitajska je takoj za njo, Evropska unija pa je v škripcih, ostali del Evrope počasi okreva. Po njegovem mnenju je presenetljivo, da je gospodarstvo na

Preveč je pesimizma »Pred krizo so bili ljudje preveč optimistični, zdaj so preveč pesimistični, kar ni dobro. Čeprav je na primer v ZDA 4,5 odstotna brezposelnost, ljudje temu ne zaupajo, saj menijo, da je lahko brezposelnost lahko še višja,« je dejal Lyons. »Kitajska bo v prihodnje kupila številne globalne blagovne znamke, to vam zagotavljam! Kitajska dela svojo, izjemno gospodarsko zgodbo. Pred kratkim je postala tudi največja uvoznica nafte,« je še povedal osrednji govornik na 32. Finančni konferenci.

»Idealni scenarij za Veliko Britanijo je reformirana EU, v taki obliki ni dobra za nikogar«, je na 32. Finančni konferenci povedal Gerard Lyons, glavni svetovalec londonskega župana Londona za ekonomsko politiko in gospodarske zadeve, sicer nekdanji glavni ekonomist pri banki Standard Chartered.

7  www.finance-akademija.si


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

MALTA IŠČE PROFESIONALCE: RAČUNOVODJE, MENEDŽERJI ZA UPRAVLJANJE TVEGANJ... DOBRODOŠLI! Janez Tomažič

Malta, otok v Sredozemlju, je na finančnem področju v zadnjih desetletjih doživela razcvet. Nekdanja britanska finančna oaza je finančni sistem uskladila z EU in pritegnila banke, zavarovalnice, sklade. Ta hip jim manjka računovodij, menedžerjev za upravljanje tveganj in strokovnjakov za skladnost poslovanja. Slovenski strokovnjaki so dobrodošli, pravi Kenneth Farrugia, govorec na 32. Finančni konferenci. »Če sem popolnoma iskren, otok v Sredozemlju ni kraj, ki bi bil zelo privlačen kot sedež finančnih organizacij,« pravi Farrugia, ki je primarno zaposlen v Bank of Valletta, eni glavnih finančnih institucij v državi. Njegova vizitka je »obložena« še z drugimi funkcijami - je šef združenja družb za upravljanje in predsednik fundacije, ki skrbi za promocijo malteškega finančnega sistema. Pravi, da ima super službo, veliko potuje, v Sloveniji pa ga je očaralo zeleno okolje. Na 32. Finančni konferenci je širil svoje znanje o razvoju malih finančnih trgov. Malta s 420 tisoč prebivalci gosti desettisoče začasnih delavcev, brezposelnosti skoraj ne poznajo.

začenjajo poslovanje, angleščina pa je uradni jezik,« pravi Faruggia. Veliko teh finančnih institucij ima angleške korenine, a na Malto prihajajo finančne institucije, ki želijo začeti poslovati v Evropski uniji. Silovit razvoj se je začel po vstopu države v EU. Študentom plačujejo, da študirajo »Pri nas je veliko pomanjkanje kadra, zato vlada plačuje magisterije študentom ekonomije, ki se šolajo za

strokovnjake, denimo za skladnost poslovanja. Medtem ko je študij na najboljših univerzah plačljiv, v Sloveni načeloma brezplačen, vlada malteškim študentom plačuje od sto do 150 evrov, da študirajo, zraven pa dobijo kartico ugodnosti,« razloži Farrugia. Je kaj prostora za slovenske profesionalce? »Seveda. Znanje angleščine je seveda pogoj, za strokovnjaka pa državljanstvo ali država izvora ni težava. V zadnjem času so prišli denimo računovodje s Filipinov.«

»Pri nas je veliko pomanjkanje kadra, zato vlada plačuje magisterije študentom ekonomije, ki se šolajo za strokovnjake, denimo za skladnost poslovanja,« je pojasnil Kenneth Farrugia.

Od oaze do finančnega središča Malta ima sedemtisočletno zgodovino, pravi Farrugia in dodaja, da je Velika Britanija sredi Sredozemlja pustila globoke sledi, prav tako tudi bližina Afrike in Italije. »Finančni sistem smo uskladili z evropskim in zdaj smo za Luksemburgom in Irsko najzanimivejše središče za finančno industrijo. Smo cenejši in imamo odličen servis. Plača strokovnjaka na Malti dosega tretjino plače enako usposobljenega človeka v Luk¬semburgu. Zato smo zanimivi za finančne start-upe, ki šele

www.finance-akademija.si  8


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

2014

NAJFINNČNIK KATERI NAUK PRVEGA FINANČNIKA BI SI MORAL CERAR »NAPOPATI« NA ZID

Janez Tomažič

Kako Drago Kavšek, Najfinančnik 2014, vidi finančno sanacijo Slovenije

»Če po finančni sanaciji ohraniš vzroke, ki so pripeljali do poloma, nisi veliko naredil, težava z dolgom bo znova izbruhnila. Treba se je lotiti poslovne sanacije. Stvari, ki so slabe, je treba opustiti in vpeljati nove. Jasno je, da je za Slovenijo treba najti novi poslovni model,« pravi Drago Kavšek, Najfinančnik 2014.

Kako ravnati, ko ti upniki skačejo za vrat, kako se obrniti, čemu se odpovedati in ali to zmoremo sami. Z Dragom Kavškom, finančnikom Mercatorja, ki je reprogramiral milijardo evrov dolga, smo se pogovarjali o Sloveniji, d. d., ki jo ta hip vodi ekipa Mira Cerarja. »Finančni sanaciji mora slediti sprememba poslovnega modela. Če spremembe ni, je bil ves trud zaman,« pravi Kavšek. Poslovni sistem Mercatorja je imel pred delno razdolžitvijo in reprogramom

9  www.finance-akademija.si

milijardo evrov dolga, Slovenija je konec leta 2014 imela 30 milijard evrov dolga, dolg države, merjeno v BDP, pa znaša skoraj 81 odstotkov. Čeprav je dolg v primerjavi z letom 2013 - ko so zahtevani donosi ponoreli - še večji, pa je zdaj vsaj pritiska nekoliko manj. Kako se lotiti prestrukturiranja Slovenije, d. d., in izkoristiti čas, ki je na voljo zaradi poplave denarja na evrskem območju? »V Sloveniji smo pri nekaterih zadevah preveč čustveni. Vseh obsežnih projektov se je treba lotiti racionalno, zavedati se je treba, da čas ni zaveznik. Tu ne mislim samo na obresti, ki se natečejo v vmesnem obdobju, pod-

jetje - v tem primeru je to država - se v vmesnem času ne more razvijati,« svoje izkušnje prenaša Drago Kavšek in pojasnjuje, da država (podjetje) zaradi prestrukturiranja ne more investirati, ne more ustvarjati dodane vrednosti. Povsem poenostavljeno, če denar ne priteka, se pojavijo negativne spirale in stvari se samo še slabšajo. Finančni sanaciji mora slediti poslovna Finančna sanacija je podlaga za razvoj. »Če po finančni sanaciji ohraniš vzroke, ki so pripeljali do poloma, nisi veliko naredil, težava z dolgom bo znova


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

izbruhnila. Treba se je lotiti poslovne sanacije. Stvari, ki so slabe, je treba opustiti in vpeljati nove. Jasno je, da je za Slovenijo treba najti novi poslovni model,« pravi Kavšek in ocenjuje, da se je zdajšnji model izčrpal. V Mercatorju denimo se je naučil, da novi lastnik Agrokor sprejema odločitve hitreje, prenovljeni Mercator pa se osredotoča le še na trgovino, drugim dejavnostim, denimo pekarstvu, se je odpovedal.

Nepotrebno navlako je treba odprodati

Ali res vse zmoremo sami?

Slovenija ima za okoli deset milijard evrov premoženja. Na eni strani si denar izposoja, na drugi strani pa sedi na premoženju, donos tega premoženja pa je v nekaterih primerih negativen. Se je pri sanaciji treba čemu tudi odpovedati, da se lahko zložijo vsi kamenčki v mozaiku? Kavšek pravi, da v podjetju takoj prodaš poslovno nepotrebno premoženje, podobno pa bi se lotil projekta finančnega prestrukturiranja države in spet poudarja, da je treba pri takih odločitvah čustva potisniti na stran.

Slovenijo zdaj vodi ekipa Mira Cerarja. Njegova predhodnica Alenka Bratušek je zunanjo pomoč pri sanaciji bank in drugih ukrepih zavrnila. Mar res zmoremo in znamo vse sami? Kavšek pravi, da se mu zdi zapiranje pred zunanjim svetom nesmiselno, in poudarja, da v Sloveniji vse preveč iščemo minimalne kompromise, da so deležniki zadovoljni, ne gleda pa se na to, ali bodo te odločitve Slovenijo potegnile naprej.

KDO JE DRAGO KAVŠEK Drago Kavšek je rojen 10. maja 1974. Po gimnaziji je končal študij na ljubljanski ekonomski fakulteti in začel delovno kariero kot pomočnik revizorja v podjetju Deloitte & Touche. Poklicno pot je nadaljeval v več uglednih podjetjih, prvič v karieri je postal član uprave v Fructalu, od tod je šel v upravo Mercatorja.

www.finance-akademija.si  10


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

20. SLOVENSKA MARKETINŠKA ČE IMATE STRAST IN POZITIVNO ENERGIJO, VAM KONFERENCA BO USPELO! Manja Pušnik

»Kaj dela dober marketing? Govorimo o vas, vaši marketinški agenciji in vaših strankah. Kaj vas zadržuje, da bi vodili organizacijo, na katero ste ponosni?« Tako je okoli 500 udeležencev največje marketinške konference pri nas v Portorožu vprašal osrednji govornik britanski strokovnjak Robert Craven. »Kaj vas zadržuje, da bi vodili podjetje? Vedno govorimo o meni in ne o drugih. Jaz moram zaposliti ali odpustiti ljudi, jaz moram podpisati pogodbo, problem sem jaz in ne drugi,« poudarja Craven. In dodaja: »Strah nas zadržuje pred tem, da bi zaposlili slabe ljudi, sprejeli slabe odločitve...itd." Po njegovem mnenju je treba razumeti, da sem težava pravzaprav jaz sam. Preveč smo obremenjeni s financami, vedno se vse vrti okoli denarja. »Vendar: delati posel niso samo finance, ampak marketing. Marketing je, da pridobite stranke in delate dobičkonosno. Če tega ne delate z dobičkom, to pač ni marketing,« je dejal Craven. Številni marketingarji zelo neradi prodajajo. Postajamo obsedeni z denarjem, vendar treba je razmišljati o marketingu, pravi Craven. In dodaja: "Obstaja razlika med tem, kar stranke mislijo, da moramo delati in kar sami delamo. In, obstaja razlika med tem, kar mislijo in kaj delajo agencije ter kar mislijo stranke." Vse se spreminja in nič se ni spremenilo "Vse se je spremenilo: internet, hitrost, družbena omrežja, prodaja.. In nič se

11  www.finance-akademija.si

»Delati posel niso samo finance, ampak marketing. Marketing je, da pridobite stranke in delate dobičkonosno. Če tega ne delate z dobičkom, to pač ni marketing,« je dejal Robert Craven. ni spremenilo: marketing je namreč enak. Vsebina ni kralj, delati posel in vpletenost je kralj!« je dejal Craven. 76 odstotkov potrošnikov ne verjame oglasom. Verjamejo priporočilom prijateljev in drugih ljudi. Vprašanje, ki se pojavlja je, zakaj bi ljudje sploh kupovali od vas,

če lahko kupijo od konkurence? Kako ste vi drugačni od drugih? »Resnica je ta, da so ljudje zmedeni, izgubljeni. Marketing je tudi to, kako se ljudje počutijo. Vprašajte se, kaj lahko vi naredite za stranke, saj te zahtevajo le rezultate.« Vse in nič se ni spremenilo. Vse je


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

Ključne tri zapovedi Marka Čadeža za uspeh spletne prodaje so: meri, analiziraj in reagiraj.

povezano z odnosi in čustvi. "Mislim, da imate strast in energijo, da lahko naredite vse! Pozitivna energija lahko naredi čudeže! Vendar je potrebna vaša akcija!« je marketingašem svetoval Craven. Kako je uspelo Fareboomu Marko Čadež je iz svojih izkušenj s spletno prodajo udeležencem Slovenske marketinške konference razkril svoj recept za uspešno spletno prodajo. Ključna je natančna analiza trga, kupcem je potrebno omogočiti čim bolj optimalno izbiro, ključni člani razvojne ekipe pa naj bodo dnevno obveščeni o uspehih in težavah. Čadeževe ključne tri zapovedi za uspeh spletne prodaje pa so: meri, analiziraj in reagiraj. Leta 2000 je začel s prodajo letalskih vozovnic Filipincem v Los Angelesu, zdaj pa njegovo podjetje prodaja po vsem svetu. Čadež je ustanovitelj in lastnik ameriškega spletnega portala za spletno prodajo vozovnic Fareboom, ki je od leta 2002 do danes s čiste ničle prišel do 65 milijonov dolarjev prihodkov.

krize. Kot je pojasnil vodja marketinga pri Kofoli Jiri Vlasak, bodo prihodke letos predvidoma povečali še za desetino. Kot je dejal Vlasak, zanje ni meja med Češko in Slovaško. Ključne tri sestavine Kofolinega uspeha pa so po njegovih besedah: dosledna komunikacija, saj enak slogan uporabljajo že več kot 12 let; stalno pomlajevanje blagovne znamke, organiziranje koncertov in festivalov, da bi ostali v stiku z mladimi ter nenehno vlaganje v inovacije.

Jiri Vlasak, vodja marketinga pri češki Kofoli je povedal, da bodo v Kofoli prihodke letos predvidoma povečali še za desetino.

Strast se prodaja in se bo prodajala Čeprav trg sladkih pijač upada, je novi lastnik Radenske, češka Kofola, prihodke lani povečal na 228 milijonov evrov, kar je na ravni prihodkov izpred začetka

www.finance-akademija.si  12


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

20. SLOVENSKA MARJAN BATAGELJ: POSEL MARKETINŠKA JE KOT ZAKON - PRODAJA KONFERENCA KRALJUJE, MARKETING VLADA Novica Mihajlović

»Najboljši marketing je nenagrajeni marketing,« tako je do zdaj razmišljal Marjan Batagelj, šef Postojnske jame. Postojnska jama pa je na Slovenski marketinški konferenci (SMK) dobila veliko nagrado za marketinško odličnost. Društvo za marketing Slovenije je na 20. SMK podelilo nagrade v štirih kategorijah. Nagrajeni so bili Celtra (mala in srednja B2B-podjetja), Postojnska jama (mala in srednja B2C podjetja), Krka (velika B2B ¬podjetja), zavarovalnica Adriatic Slovenica (velika B2C podjetja), veliko nagrado za marketinško odličnost 2015 pa je dobila Postojnska jama.

Na žur, če dobijo nagrado ali ne S predsednikom uprave Postojnske jame Marjanom Batageljem sem govoril po telefonu, še preden je izvedel, da so nagrajeni. Lovil sem ga v Portorožu na SMK, sam pa se je slikal s kolegi v Postojnski jami. »Vsi poznamo tisti rek, da mož kraljuje, žena pa vlada. Vsi se temu malo nasmihamo, a povsod je tako. Podobno je v poslu, prodaja kraljuje, marketing pa vlada,« je svoj pogled na

trženje razkril Batagelj. Šefinja trženja v njegovi družbi je njegova žena Katja Dolenc Batagelj. Žena je bila proti prijavi na tekmovanje, na katerem so zmagali, saj so v podjetju še do pred kratkim verjeli, da je najboljši marketing tisti, ki ni nagrajen. »Če dobimo nagrado ali ne, sem vesel, ker sem brez težav zbobnal celotno vodstveno ekipo, vseh 15, da gremo sredi tedna žurat v Portorož,« je dejal Batagelj.

Postojnska jama je na 20.SMK prejela veliko nagrado za marketinško odličnost!

13  www.finance-akademija.si


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

Paket NLB Poslovni Start za samo 1 EUR/mesec. Ob prvih korakih po odprtju svojega d.o.o. ali s.p. potrebujete prave rešitve, da vam olajšajo vstop v podjetniški svet. Za vas imamo paket Poslovni Start, ki združuje osnovne bančne storitve za vsakodnevno poslovanje. Obiščite nas v kateri koli NLB Poslovalnici, spoznajte prednosti paketa in plačujte samo 1 evro na mesec*. *Ponudba velja za novoustanovljena podjetja, podjetnike in zasebnike iz segmenta malih podjetij (mikro in majhne družbe), ki na trgu poslujejo manj kot eno leto. Paket je omejen na obdobje 18 mesecev od odprtja NLB Poslovnega računa.

Pospešeno naprej!

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Postojnsko jamo letno obišče več kot 600 tisoč ljudi, a za trženje po vsem svetu v družbi z 200 zaposlenimi skrbi petčlanska ekipa. Trženjske standarde jim pišejo potrebe gostov, pravi Batagelj. Podobno razmišljajo v zavarovalnici Adriatic Slovenica, kjer za trženje skrbi 21 plus šest ljudi, imajo kar manjši »marketinški inkubator«, pojasnjuje Karmen Škoda Piško, šefinja trženja v zavarovalnici. »Marketinški cilji in filozofija niso le stvar oddelka in direktorja, gre za sestavni del poslovne kulture celotnega podjetja,« pravi Škoda Piškova.

OGLAS

Podjetje naj sloni na trženju

Krki so zaposleni bogat vir idej Največji med nagrajenci je generik Krka, kjer se kljub zakonskim omejitvam, v katere so vpete njihove trženjske dejavnosti, zavedajo pomena odličnosti na trženjskem področju, ki pa je le eno od področij, pomembnih za poslovni uspeh. »Seveda so odločilni za poslovno uspešnost tudi vedno novi izdelki, ki jih razvijamo v Krki in katerih glavna značilnost je tržna zanimivost. Inovativnost in prodornost v trženju gradimo tudi iz velikega potenciala, ki ga imamo v obsežni marketinško-prodajni mreži, saj ti zaposleni pomenijo bogat vir idej, znanj in veščin, ki jih nato širimo med trgi. Verjamemo, da smo odlični zato, ker odličnosti ne razumemo kot doseganje dobrega rezultata v nekem trenutku, ampak predvsem kot stalno izboljševanje in nadgrajevanje že opravljenega in doseženega,« je pojasnila Alenka Jerman, namestnica direktorja trženja v Krki.

www.nlb.si/poslovni-start

01 477 20 00

www.finance-akademija.si  14


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

2. MARKETING SUMMIT NAJBOLJŠE MARKETINŠKE PRAKSE BEOGRAD PREDSTAVLJENE V BEOGRADU Manja Pušnik

Največja marketinška konferenca v regiji, ki je potekala pod geslom »Širimo marketinška obzorja«, je v Beograd privabila prek 300 marketinških strokovnjakov iz različnih področij in celotne regije. Tokratni že drugi Marketing Summit sta organizirala Poslovna akademija Časnika Finance in InStore magazin.

Na konferenci v beograjskem hotelu Crowne Plaza je bila osrednja pozornost namenjena novim priložnostim v marketingu, ki jih narekujejo tako aktualni trendi in tehnologije, kot tudi digitalni potrošniki. Pozornost je bila namenjena pravilnim strategijam, potrebnim za poslovni uspeh na domačem in tujih trgih, udeleženci pa so razpravljali tudi o potrebah po stalnih inovacijah.

15  www.finance-akademija.si

O aktualnih trendih in tehnologijah, ki spodbujajo nove priložnosti v marketingu, je govorila MARIA ANSELMI, generalna direktorica družbe Bisnode, MITJA PIRC iz Pristop Management Consultinga, pa je poudaril, da lahko marketing, kot spodbujevalec poslovne strategije, podjetjem prinaša dobiček. O prednostih oglaševanja v tradicionalnih medijih je udeležencem pojasnjevala VICTORIA DAVIES iz Dicovery Networks CEEMEA. V tematskem sklopu pod geslom »Prave strategije za poslovni uspeh tudi na mednarodnem trgu« je RANKO VUČINIĆ predstavil uspešno zgodbo hrvaškega hokejskega kluba KHL Mevdeščak Zagreb. Klub je z omejenimi

finančnimi sredstvi postal mednarodna blagovna znamka. O moči želje in motivacije kot predpogojev za velik uspeh je govoril VASO LEKIĆ, generalni direktor in ustanovitelj družbe Foodland, lastnik blagovne znamke Bakina Tajna, ki je zdaj pod okriljem Atlantic Grupe. Izdelki blagovne znamke Bakina Tajna so namreč zaradi visoke kakovosti in atraktivne embalaže uspeli prodreti na trgovske police po vsem svetu. PETAR VASIĆ je predstavil najučinkovitejše načine za uporabo družbenih omrežij pri uresničevanju marketinških akcij. S to temo je odprl tematski sklop, v katerem je bilo največ pozornosti namenjene digitalnim potrošnikom. DEJAN NEDIĆ, direktor


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

agencije FCB Afirma je na podlagi štirih primerov predstavil učinkovito uporabo digitalnih tehnologij, ki prispevajo k boljši komunikaciji in pospeševanju prodaje. DANKA TRBOJEVIĆ iz Httpoola pa je predstavila način, kako v digitalni džungli zgraditi odnos s potrošniki. O potrebi po nenehnih vlaganjih v izdelke, storitve in celostne izkušnje z blagovno znamko sta govorili RUŽICA RAŠIĆ MRŠO iz družbe Nestlé in DOBRINKA VIĆENTIJEVIĆ, iz družbe GfK, predstavili sta tudi metodologijo in rezultate skupnega projekta.

MARTINA MERSLAVIĆ, direktorica korporativnih komunikacij v Siemensu je govorila o kreativnosti pri širjenju in upravljanju vsebin prek številnih komunikacijskih kanalov, kot tudi o prilagoditvi modelov komunikacije potrebam lokalnega trga. VUKAŠIN STOJKOV, podjetnik in ustanovitelj družbe Startit je govoril o start-up podjetjih, ki so se razvili v velike družbe.

2. Marketing Summit Belgrade se je zaključil z okroglo mizo, na kateri so sodelovali: Marko Nikolić, direktor marketinga, Carnex, Jovan Stojanović, izvršni direktor, Direct Media, Darko Lukić, direktor marketinga Laundry&Home Care Division, Henkel Serbia in Boris Čučković, Fiat Automobili Srbija.

O novih priložnostih v marketingu in prilagajanju poslovanja modernim tokovom, kot enemu izmed načinov obstoja pa je v zadnjem sklopu konference govoril TONI BALAŽIČ, zdajšnji prvi mož Mercatorja, sicer nekdanji marketingaš.

www.finance-akademija.si  16


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

2. IZVOZNI FOKUS PRI SKLEPANJU POSLA SO GLAVNI LJUDJE; SPOŠTUJTE JIH!

Stela Mihajlović Svoje bogate izkušnje v mednarodnem poslovanju sta z udeleženci 2. Izvoznega fokusa delila direktorja Rika in Siba G Janez Škrabec in Bojan Šifrar. Nekoč so Edwarda De Bona, svetovno avtoriteto na področju kreativnega razmišljanja, vprašali, kateri od svetovno znanih podjetnikov je nanj naredil največji vtis. »Odgovoril je, da denimo Bill Gates nanj ni naredil prav nobenega vtisa, pa vidimo, kaj vse je ustvaril. Lahko se zgodi tudi obratno, zato ne smemo podleči prvemu vtisu, pustimo človeku, da nas preseneti,« se je o vprašanju, kako izbrati poslovnega partnerja razgovoril Janez Škrabec, direktor Rika.

mero distance do sebe in drugih - da nisi ne ti ne drugi nekaj posebnega.

Spoštujte sogovornike!

Najpogostejše vprašanje za izkušene izvoznike je, na kaj mora biti pod-

Najpomembnejše je spoštovanje, ki ga izkazuješ sogovorniku, dodaja. Ko beremo napotke o vstopu na nove trge, nas nenehno opozarjajo na kulturne razlike, ki jih moramo za vsako ceno upoštevati. »Ampak drobni spodrsljaji ne bodo naredili nobene škode, če bo poslovni sogovornik videl, da ga sicer spoštujemo,« meni Škrabec. Predvsem pa je prepričan, da je treba imeti zdravo

»Ljudje so podcenjen dejavnik uspeha,« je v sklepnem pogovoru na 2. Izvoznem fokusu dejal Boštjan Šifrar (SIBO G), na sliki desno ob Janezu Škrabcu (Riko).

17  www.finance-akademija.si

Da so pri poslu najpomembnejši ljudje, se zaveda tudi Boštjan Šifrar, šef SIBO Group: »Ljudje so dejavnik, ki je pogosto podcenjen. Tudi v podjetju je pomembno zadovoljstvo zaposlenih, pri čemer visoke plače niso edini motivator.« Poudarja, da so v SIBO Group vedno dajali velik pomen štipendiranju. Tudi tu ne gre le za denar, pomembneje je, da so štipendisti še pred zaposlitvijo spoznali podjetje, se uvajali skozi prakso, zato vse teče gladko. Nikoli se ni zgodilo, da bi na novo zaposlili štipendista, ki ne bi natanko vedel, kje v podjetju in kaj si želi delati,« poudarja Šifrar. V tujini se ne cedita med in mleko

jetnik pozoren pri prodoru v tujino. »Naj nikar ne misli, da mu bo v tujini laže kot doma. Čim bolj naj spoznava razlike, s katerimi se bo srečal v novem okolju, saj vse to otežuje njegov vstop na novi trg,« opozarja Škrabec. Kljub splošnemu vtisu, da je svet velika globalna vas, in brezmejnim možnostim sklepanja poslov po vsem svetu pa je le majhen delež podjetij zares globaliziranih. Celo Microsoft, ki ga dojemamo kot globalno podjetje, le 30 odstotkov prihodkov ustvari zunaj ZDA. Najraje v države, ki jih že poznamo Večina podjetij še vedno najpogosteje posluje s sosednjimi državami, saj so razlike med njimi navadno majhne. »Tudi Nemčija, ki je največja izvoznica na svetu, največ izvaža znotraj Evrope, enako velja za trgovanje med ZDA in Ka-


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

Če hočeš uspeti, ne smeš ničesar prepustiti naključju, imeti moraš nadzor nad dogajanjem, je prepričan Šifrar. Vse se začne pri izobrazbi. Po statistiki samo 10 odstotkov »faliranih« študentov ostane v svoji panogi več kot 10 let. Poleg strokovne izobrazbe je nadvse pomembno znanje tujih jezikov. »Vztrajnost, poštenost, pridnost in delo niso le iz trte izvite floskule!« poudarja direktor SIBO Group. Milijonski posli na zunanjih trgih

Dodatno pokojninsko zavarovanje LEON 2 za podjetja

OGLASI

nado. Zato ne sanjam o daljnih deželah, temveč se osredotočam na trge držav nekdanje Jugoslavije in Sovjetske zveze, za katere mislim, da jih najbolje poznam,« pojasnjuje Škrabec.

Zaposleni dolgoročno poskrbijo zase in tudi za varnost svojih najbližjih ter ne postanejo breme zanje. Sredstva, ki se vlagajo, se ves čas plemenitijo in pridobivajo na vrednosti. GENERALI d.d. ima izkušnje, znanje in tradicijo ter zagotavlja varnost privarčevanih sredstev za pokojnino.

Varni pod okriljem leva. Tudi na jesen življenja.

Noben od govornikov ob pozivu, naj pove, kateri je bil njegov največji izvozni uspeh, ni dolgo razmišljal. »V Franciji smo prodali tri vzorčne hiše na posestvu Les Bordes. Gre za velikanski projekt, v okviru katerega želijo angleški vlagatelji postaviti več kot 70 luksuznih vil. Do konca leta si obetamo za 20 milijonov evrov naročil za znane kupce. Kot drug pomemben uspeh štejem gradnjo transformatorskih postaj v Minsku, kjer je vsak objekt vreden od 20 do 40 milijonov evrov, projekt pa nam zagotavlja delo do leta 2018,« je povedal Škrabec. Tudi direktor škofjeloškega SIBO Group, ki izdeluje zapiralno embalažo, brez omahovanja razkrije posel, na katerega je še posebno ponosen: »Leta 2008 smo sklenili pogodbo z britanskim farmacevtom GlaxoSmithKline, s katero smo zrasli do današnje velikosti. Lani nam je na razpisu uspelo ohraniti posel in podpisali smo novo petletno pogodbo, ki nam bo na leto prinesla 11 milijonov evrov. Sicer smo bili primorani spustiti cene, a bomo zaradi večjih količin vseeno zaslužili več.«

www.finance-akademija.si  18


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

CFO MEDJA, PRIHODNOSTI SIDOROVICH IN KAVŠEK O DANAŠNJI VLOGI FINANČNEGA DIREKTORJA

Manja Pušnik

Finančniki so imeli še pred petimi leti v podjetju oziroma banki popolnoma drugačno vlogo, kot jo imajo danes. Janko Medja iz NLB, Yuri Sidorovich iz Deloitte Slovenija in Drago Kavšek iz Mercatorja so na okrogli mizi Poslovne akademije Časnika Finance in Cannona govorili o vpletenosti managementa v spremembe na področju tehnologije in upravljanja podjetij. »Včasih sem delal le ob delovnikih, od jutra do večera, zdaj imam pametni telefon pri sebi tudi, ko sem na nedeljskem kosilu s taščo,« je dejal Sidorovich. Po njegovem mnenju so tehnološke spremembe dobre, saj na določen način prispevajo k miru v družini. Na vprašanje, kako se razumeta Sidorovich in Medja pa je prvi mož NLB odgovoril: »Midva se dobro razumeva, Sidorovich je, kot veste štirikrat pregledoval banko. Če me vprašate, zakaj ni preveč dobro poslušati svetovalca, pa menim, da moramo tudi predsedniki uprav razmišljati s svojo glavo. V podjetju oziroma banki imamo določeno vlogo, drugačno od finančnikov.« Tudi banka se pripravlja na spremembe In kako se NLB pripravlja na spremembe na področju bančništva? Medja je odgovoril: »Vse se spreminja, ključne naloge niso v tem, ali uporabljamo iglični ali laserski tiskalnik. Delati mora-

mo bolje, tudi na področju upravljanja z ljudi. Danes se tehnologija spreminja tudi v bančništvu, zato jo moramo razvijati.« V bankah je s predpisi urejeno, kako se upravlja z dokumenti, imeti morajo rezerve lokacije, varnost je na zelo visoki ravni. Vprašanje za posamezne banke je, kdaj je katera izmed njih nazadnje posodobila dokumente. Kot je pojasnil Drago Kavšek, član uprave za finance v Mercatorju so imeli pri finančnem prestrukturiranju in tudi pred prodajo najboljšega soseda stike s 55-timi bankami. Na vprašanje, ali so imeli morda kakšne težave z varnostjo dokumentov, pa je Kavšek odgovoril: »Pri finančnem prestrukturiranju in prodajnem procesu Mercatorja smo bili zelo striktni z varnostjo dokumentov. Imeli smo ogromno dokumentov, uporabljali smo mednarodno spletno stran za nalaganja dokumentov in iz tega vidika smo imeli pregled nad tem.« Ali bodo čez 15 let v bankah velike spremembe? Ali je uporaba tehnologije

dejavnik uspešnosti? Medja pravi, da ne. »Dejstvo pa je, da se bo v regiji v prihodnje zagotovo zgodila konsolidacija bančništva.« Priznava, da je že zdaj velik pritisk regulatorjev na bančni sistem in pričakuje, da bo tako tudi ostalo. Drago Kavšek je bil pred leti predsednik uprave ajdovskega Fructala, pred tremi leti pa je bil imenovan za člana uprave Mercatorja. Na vprašanje, kako se je vloga finančnega direktorja spremenila pa je Kavšek povedal, da so takrat vse dokumente imeli v papirnati obliki, danes se vse dela na računalniku in pametnem telefonu. »Znanja o excelu nisem imel, naučil sem se ga sam. Ko sem prišel v Mercator sem prevzel na kupe dokumentov, z avtomatizacijo pa računalniki zdaj to delajo namesto nas,« je še dejal Kavšek. V Mercatorju veliko vlagajo v IT tehnologijo in so glede na inovacije uvrščeni med top deset trgovcev.

Yuri Sidorovich, Janko Medja in Drago Kavšek na okrogli mizi o prihodnosti finančnega direktorja.

19  www.finance-akademija.si


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

www.finance-akademija.si  20


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

Generali podarja 90 litrov goriva Zavarovalnica Generali vedno znova preseneča s ponudbo svojih inovativnih ugodnosti, še posebno na področju avtomobilskih zavarovanj. Zavarovalnica, ki že četrtič zapored zaseda vodilno mesto po številu najbolj zadovoljnih zavarovalcev v Sloveniji*, prisega na tradicijo, konkurenčnost in grajenje dolgoročnih odnosov s strankami. Da ima posluh za potrebe potencialnih zavarovalcev in zvestih strank, letos dokazuje z akcijo 90 litrov brezplačnega goriva**. Tako do 30. novembra 2015 podarja Petrolovo predplačniško kartico z dobroimetjem 110 EUR, kar bo zadostovalo za približno 90 litrov goriva! Do ugodnosti ste upravičeni vsi, ki do izteka akcije pri Vzajemni na novo sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje, podpišete izjavo za obdobje 3 let ter hkrati sklenete tudi novo oziroma obnovite staro avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Generali. V primeru, da se vam avtomobilsko zavarovanje še ni izteklo, 90 litrov goriva lahko prejmete na osnovi izdelanega nosilnega informativnega izračuna za sklenitev avtomobilskega zavarovanja. Zavarovalnica Generali v sklopu te akcije ne pozablja niti na obstoječe zavarovalce dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Vzajemne. Te bo ob sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja nagradila s kartico dobroimetja za 40 evrov goriva.

Generali poskrbi za vašo varnost in varnost vaših vozil, obenem pa vam podari 90 litrov goriva**. To vam lahko omogoči brezskrbno pot tudi v času poletnih dopustov.

*Vir: Neodvisna raziskava GfK Zavarovalniški monitor 2014 ** Upoštevana je drobnoprodajna cena za liter dizelskega goriva na dan 17. 2. 2015, ki je znašala 1,220 EUR.

OGLAS

21  www.finance-akademija.si


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

FOTO

17. Dnevi energetikov

www.finance-akademija.si  22


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

FOTO

32. Finančna konferenca

23  www.finance-akademija.si


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

www.finance-akademija.si  24


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

FOTO

20. Slovenska marketinška konferenca

25  www.finance-akademija.si


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

www.finance-akademija.si  26

Profile for Dejan P.

Akademček 26  

www.finance-akademija.si

Akademček 26  

www.finance-akademija.si

Profile for multidejo
Advertisement