Page 12

REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

najFInanČnIK IŠČE SE NAJFINANČNIK LETA 2012 Prodorne finančne strokovnjake vabimo, naj pokažejo, da brez njih podjetje ali ustanova ne preživi; še je čas, saj prijave za izbor zbiramo do 15. aprila. Izbor za najfinančnika letos poteka četrto leto. Z njim želi Časnik Finance odkrivati prodorne finančne strokovnjake, ki v medijih do zdaj morda niso bili opaženi. Najfinančnika za leto 2012 bomo izbrali ob sodelovanju strokovne komisije in bralcev Financ ter Poslovne akademije Časnika Finance. V ospredju bo ocenjevanje vsebine dela in dosežkov finančnika v letu 2012. Izbor bo poudaril strokovno delo finančnikov v podjetjih in povečal ozaveščenost, kaj je kakovostno vodena finančna funkcija in kako pomembne so trenutno finance, pa tudi delovanje finančnega trga, za poslovanje gospodarskih družb. Naziv ne bo »lepotne« narave v smislu, da bi želeli pripenjati medalje za zasluge in na koga usmeriti javno pozornost, ker je na položaju. Komisija bo glede na zastavljena merila pozorno in strokovno preverjala konkretne dosežke kandidatov. Najti želimo strokovnjake, ki si zaslužijo ta naziv, in jih nagraditi.

Prijave zbiramo do 15. aprila 2013 Janez Tomažič, novinar časnika Finance, ki sodeluje pri izboru kandidatov, poudarja: »Izbor za najfinančnika je strokovno tekmovanje, ki ga organizira Poslovna akademija Časnika Finance. Na izbor se prijavijo finančniki, ki so v podjetju vodje finančnega dela poslovanja ne glede na formalni naziv (član uprave, vodja sektorja, izvršni direktor …). Prijava se lahko opravi na povabilo Časnika Finance, kandidati pa se lahko prijavijo tudi sami oziroma jih prijavi podjetje, v katerem so zaposleni.« Za nagrado najfinančnik leta 2012 se tako lahko poteguje izkušen posameznik oziroma posameznica, ki je starejši oziroma starejša od 30 let in ima vsaj tri leta izkušenj na področju financ.

11

www.finance-akademija.si

Kriteriji Ker gre za strokovno tekmovanje, bilance in finančni uspeh podjetja niso kriterij za izbor. »Kandidat napiše strokovni življenjepis, kjer opiše svoje kompetence in izkušnje, dnevna opravila in pogled na funkcijo finančnika v prihodnosti,« pojasnjuje Janez Tomažič. Življenjepis bodo ocenjevali člani strokovne komisije pod vodstvom dr. Tatjane Horvat (predsednica komisije), sodelovali bodo lahko tudi bralci Financ. Kriteriji pa so naslednji: 1. Pregled poslovnega CV (30 točk) 2. Vodenje strokovno (najbolj) zahtevnih projektov na področju poslovnih financ (30 točk) 3. Predstavitev vloge finančnika v trenutnih tržnih razmerah (20 točk) 4. Predstavitev vloge finančnika v prihodnosti (20 točk) Zmagovalec je kandidat, ki zbere največ točk. Najfinančnika leta 2012 bomo razglasili 14. maja na 30. finančni konferenci v Portorožu.

Najfinančnik za leto 2009: Nevenka Šubelj, Petrol (veliko podjetje), Valerija Štiblar, Borzen (srednje/malo podjetje) Najfinančnik za leto 2010: Dean Čerin, Poslovni sistem Mercator (veliko podjetje), Stanislav Pupis, Batagel & Co. (srednje/malo podjetje) Najfinančnik za leto 2011: Dag Kralj, Bisol

Profile for Dejan P.

Akademček 16  

Revija Poslovne akademije, marec 2013

Akademček 16  

Revija Poslovne akademije, marec 2013

Profile for multidejo
Advertisement