Page 11

REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

Jubilejna

30.

Prišel je Ëas, ko se je treba odloËiti in ukrepati. Bodite z nami in pomagajte doloËiti, kam bomo šli.

Kje smo, kam gremo, 14. in 15. maja 2013, Portorož

Konferenca

ritev in produktov pomembno sooblikujejo vsebino dogodka. S partnerstvom s Časnikom Finance in razvojem smo zelo zadovoljni.

Q:

Kakšni so po vašem mnenju ključni izzivi za domače gospodarstvo in ne nazadnje za blaginjo države?

A: Izzivov in nalog je veliko. Ve-

deti moramo, da na rast, ki bi temeljila na prekomernem zadolževanju in osredotočanju na lokalne trge, v prihodnje ne moremo več računati. Zavedamo se razmer in vemo, kaj so primerjalne prednosti in tudi slabosti slovenskega gospodarstva in finančnega sistema. Vemo, da se bomo morali odpirati in k sodelovanju pritegniti tuje partnerje. Na borzi že zdaj dve tretjini prometa na nakupni strani opravijo tuji vlagatelji. Osebno ne verjamem, da bi bili tuji vlagatelji neracionalni. V kaj torej oni verjamejo, kar se nam ne zdi pomembno oziroma česar sploh ne vidimo? Ne glede na vse javne in ulične družbene razprave je glavni slovenski projekt finančno prestrukturiranje, tako bank kot podjetij. Brez tega rasti ne bo. Ko to steče, bodo vprašanja financiranja zdravstva, šolstva, javnega sektorja in tudi brezposelnosti v veliki meri rešena kar sama po sebi. Vsak podjetnik se zaveda, da se ne sme osredotočati nase, ampak na okolico ter predvsem na svoje obstoječe in prihodnje stranke. Tako moramo ravnati tudi kot družba in država. Potencial podjetij je še vedno velik, imamo zavzeto in usposobljeno delovno silo, pomembna pa je zmožnost finančne podpore gospo-

www.finance-akademija.si/fk

darskim projektom. Tudi v bankah ni vse samo slabo. Večji razvoj podjetništva in večjo splošno blaginjo bomo izkusili, ko bo bančni sistem saniran in ko bodo podjetja izkazala tudi večji delež lastniškega kapitala. V velikem delu tudi s tujimi vlagatelji. Ideje in projekti niso vprašaj, bo pa v nasprotju s preteklostjo tokrat bolj kapitalistično značilno, da bodo tisti, ki bodo prestrukturiranje opravili prvi, nadpovprečno bolj uspešni in bolj nagrajeni kot tisti, ki bodo le sledili procesu. Obdobje ohranjanja zdajšnjih razmer in odnosov je končano. Sledi obdobje odločitev in sprememb.

Q: Katere teme bodo torej letos

ključne na predavanjih, ki jih udeleženci 30. Finančne konference nikakor ne smejo spregledati oziroma izpustiti?

A: Na konferenci bomo odgovarjali

na glavno vprašanje: kaj narediti, da bomo jutri uspešnejši. Pokazali bomo, kako spremembe v naši okolici in Evropi vplivajo na nas ter kako v takšnih okoliščinah opraviti prestrukturiranje in hkrati zagotoviti ustrezno financiranje. Analizirali bomo, koliko lahko resnično računamo na razumevanje in podporo bank ter kdaj so naša pričakovanja nerealna in moramo najprej sami kot lastniki ali menedžerji narediti domačo nalogo. Predstavljeno bo tudi, kaj pomeni prodaja podjetja in vstop novega ali tujega lastnika ter tudi kakšne poslovne priložnosti prinaša vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Med pomembnejšimi predavatelji bi posebej omenil naslednje: dr. Joachima Sheideja z Inštituta za svetovno ekonomijo v Kielu, ki bo povedal, kateri so

izzivi Evropske unije in ukrepi za njen preboj. Boštjan Vasle z Umarja bo orisal makroekonomsko sliko Slovenije in ocenil možnosti za naš razvoj, Guido Ravoet z European Banking Federation pa bo predstavil, kaj dejansko ponuja in zahteva evropski »reševalni« sklad ESM. Razumevanje razmer in možnosti bomo na številnih okroglih mizah nadgradili z izkušnjami pomembnih slovenskih finančnih direktorjev, zimzelena uspešnica pa bo tudi področje upravljanja in prodaje državnega premoženja. Pri tem gre tokrat v kombinaciji s sanacijo bančnega sistema za dejansko zadnji korak sprememb, ki bodo imele velik vpliv na celotno verigo povezanih slovenskih podjetjih, dobaviteljev in tudi prihodnjo vlogo bank in drugih finančnih posrednikov.

Finančna konferenca je največji finančno borzni in poslovni dogodek v Sloveniji in predstavlja združitev dveh dogodkov, in sicer Finančno borzne konference (v organizaciji Ljubljanske borze vrednostnih papirjev) in Posveta finančnikov (v organizaciji Časnika Finance). Konferenco od leta 2012 skupaj organizirata Ljubljanska borza vrednostnih papirjev in Časnik Finance. www.finance-akademija.si/fk www.finance-akademija.si  

10

Profile for Dejan P.

Akademček 16  

Revija Poslovne akademije, marec 2013

Akademček 16  

Revija Poslovne akademije, marec 2013

Profile for multidejo
Advertisement