Page 1


Nekoč je živel par z dvanajstletnim sinom. Odločili so se, da bodo potovali z oslom, delali in spoznali svet. Pridejo v prvo vas in vidijo, kako se ljudje spogledujejo, češ: “Poglejte fanta, kako slabo je vzgojen. Sam jaha osla, njegova uboga starša pa pešačita.” “Ne bova dovolila, da bi ljudje grdo govorili o najinem sinu,” pravi žena možu. Mož zato zajaha osla, mati in sin pa hodita ob njem. Pridejo v drugo vas in spet slišijo mrmranje: “Poglejte, sram naj ga bo! Uboga žena in otrok vlečeta osla, on pa kot grof udobno v sedlu!” Odločijo se, da bo odslej žena jahala osla ter nadaljujejo pot. Pridejo v tretjo vas in slišijo: “Ubogi človek! Ves dan je garal, žena pa spočita v sedlu! Ubogi sin s tako brezsrčno materjo!” Tedaj zajahajo osla vsi trije. Prispejo v naslednjo vas in glej, kaj zaslišijo: “Poglej, pošasti v človeški podobi. Še hrbet bodo zlomili ubogemu oslu!”. Na koncu se obupani odločijo, da bodo nadaljevali pot peš. A ko prispejo v naslednjo vas, ne morejo verjeti svojim ušesom: “Poglejte te tri idiote! Hodijo ob oslu, namesto da bi ga zajahali!” Časi so zahtevni, to poslušamo vsak dan. A trdno verjamem, da če ima človek pred seboj vizijo, jo bo z vztrajnostjo in dobro voljo tudi uresničil. Kritizirati je najlažje.


Na 14. Dnevih energetikov, ki bodo potekali v ponedeljek in torek v Portorožu bo komisija podelila tri nagrade: za energetsko učinkovit projekt, projekt uporabe obnovljivih virov energije in za energetsko učinkovito podjetje. Posebna priznanja bodo prejeli tudi zmagovalci spletnega izbora.

Na letošnji razpis Časnika Finance za energetsko najbolj učinkovite je tako prispelo 14 prijav oziroma tri manj kot lani. Štiri prijave so prispele za kategorijo energetsko učinkovit projekt (Enekom, Domplan in Soenergetika, Menerga, Steklarna Hrastnik). V kategoriji projekt uporabe obnovljivih virov energije konkurira šest prijav (Elektromehanika Ouček, Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Osnovna šola Brezovica, Talum, Univerza na Primorskem - Fakulteta za management). Za naziv energetsko učinkovito podjetje letos tekmujejo Mercator, Unior in Renault. Na kratko predstavljamo 9 finalistov: Energetsko učinkovit projekt 2012 V tej kategoriji se za nagrado potegujejo Domplan in Soenergetika s projektom celostne prenove daljinskega sistema ogrevanja soseske Planina v Kranju, Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani s projektom gradnje prizidka k šoli ter Steklarna Hrastnik s projektom izkoriščanja odpadne toplote dimnih plinov iz steklarskih peči. Energetsko učinkovit projekt Domplan in Soenergetika sta skupaj prijavila projekt celostne prenove daljinskega sistema ogrevanja soseske Planina v Kranju. Ta sistem zagotavlja ogrevanje in delno tudi pripravo tople vode več kot 4.300 stanovanjem, podjetjem in ustanovam. Posodobljena kotlovnica se ponaša s sodobnima kotloma na plin z velikim izkoristkom (skupna moč 17 megavatov). S celostno prenovo daljinskega sistema so se za uporabnike kotlovnice na Planini znižali stroški ogrevanja za 241.800 evrov na leto. Naložba je stala okoli

šest milijonov evrov. Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani je prijavila projekt gradnje prizidka k šoli. Nova stavba je zasnovana kot nizkoenergijski objekt preproste oblike, s kakovostno izolacijo in za zrak neprepustnim ovojem stavbe. Pod oknom vsake učilnice je toplozračni sprejemnik sončne energije, ki zagotavlja dovod toplega zraka v stavbo in s tem zmanjšuje potrebe po ogrevanju. Na južnem delu stavbe so predvidena zunanja toplotnoizolacijska senčila, ki preprečujejo pregrevanje. V primerjavi s starim objektom se je po podatkih prijavitelja poraba energije za ogrevanje zmanjšala za 84 odstotkov, naložba pa jih je stala skoraj 3,8 milijona evrov. Steklarna Hrastnik je izvedla projekt izkoriščanja odpadne toplote dimnih plinov iz steklarskih peči. Lani so namestili novo napravo za čiščenje dimnih plinov, ki omogoča tudi izkoriščanje njihove odpadne toplote. Dodatno zmanjšanje porabe energije za ogrevanje steklarskih peči so dosegli s posodobitvijo programa za vodenje peči. V steklarni računajo, da bodo na leto prihranili okoli 552 tisoč standardnih kubičnih metrov zemeljskega plina (oziroma 245 tisoč evrov), izpusti ogljikovega dioksida pa bodo manjši za 1.050 ton. Projekt uporabe obnovljivih virov energije V tej kategoriji se za nagrade potegujejo Elektromehanika Ouček s projektom ogrevanja in hlajenja butičnega hotela Kaliska z geotermalno energijo, podjetje Menerga, ki je na natečaj prijavilo projekt gradnje večnamenskega objekta v Pesnici pri Mariboru, in zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško s projektom energetsko


samozadostne ulične svetilke. V Velenju je agencija postavila dva testna sistema, in sicer ob Velenjskem jezeru za osvetljevanje pešpoti ter v samem mestu za osvetljevanje pešpoti in prehoda za pešce. Energetsko samozadostna svetilka, v kateri je nameščena LED-sijalka, za svoje delovanje proizvaja električno energijo z vetrno turbino z vertikalno osjo. Vetrnica začne proizvajati koristno energijo pri hitrosti vetra tri metre na sekundo. Energetsko samozadostna svetilka je rezultat razvoja podjetja SCR iz Velenja, ki je za svetilko leta 2011 vložilo patentno prijavo pri slovenskem uradu za intelektualno lastnino. Energetsko učinkovito podjetje Za laskavi naziv energetsko najbolj učinkovito podjetje 2012 se potegujejo Poslovni sistem Mercator, Revoz in Unior. V Poslovnem sistemu Mercator je delež stroškov za energijo v celotnih odhodkih okoli 1,5-odstoten. Kljub temu letni stroški za energijo dosegajo skoraj 24 milijonov evrov, kar ga uvršča, še zlasti po porabi elektrike, med največje porabnike v Sloveniji. Že leta 2008 so sprejeli energetsko politiko, področje energije pa je vključeno v sistem upravljanja okolja po standardu ISO 14001. Med letoma 2009 in 2011 so za povečanje energetske učinkovitosti namenili okoli 2,4 milijona evrov in na leto prihranili približno 12,4 gigavatne ure. Opozoriti je treba na projekt optimizacije poslovanja skupine, ki so se ga lotili leta 2009. Cilj projekta je bil med drugim zmanjšati porabo elektrike in goriv za ogrevanje. Revoz iz Novega mesta za nakup energentov porabi okoli 11 milijonov evrov, od teh približno dve tretjini za električno energijo. V celotnih odhodkih podjetja pomenijo ti stroški samo odstotek. Energetika je prek službe za vzdrževanje vključena v menedžersko sestavo podjetja. V zadnjih petih letih so uresničili številne naložbe na področjih optimizacije proizvodnih linij, proizvodnje in rabe stisnjenega zraka, nadzora in vodenja klimatskih sistemov, razsvetljave, pa tudi optimizacije porabe vode. Posebno pozornost namenjajo varčevanju z energijo. V zadnjih petih letih so v Revozu za 18 odstotkov zmanjšali porabo električne energije na vozilo. V podjetju Unior Kovaška industrija iz Zreč nakup energentov pomeni okoli štiri odstotke vseh odhodkov. Največ gre za elektriko - od sedmih milijonov evrov več kot polovica. V zadnjih letih so poleg v ciljno spremljanje vložili v številne projekte, med drugim v avtomatizacijo tehnološkega črpališča, izrabo odpadne toplote peči in zračnih kompresorjev, prenovo notranje in zunanje razsvetljave, sistem soproizvodnje toplote in električne energije, daljinsko ogrevanje na lesno biomaso na Rogli in v dve fotovoltaični elektrarni. Z ukrepi učinkovite rabe energije so zmanjšali porabo za okoli 5.400 megavatnih ur na leto.

Utrinek z lanske podelitve


Na razpis Časnika Finance in Ministrstva za gospodarstvo za energetsko učinkovitost je letos prispelo 14 prijav, kar je za tri manj kot lani. Predvidevam, da je manjše število prijav posledica krize, zaradi katere se je zmanjšal obseg investicij. Poleg tega ugotavljam, da se je glede na prejšnja leta znatno zmanjšalo število prijav na področju nizkoenergijskih stavb in fotovoltaičnih elektrarn kljub dejstvu, da je gradnja le teh še vedno v razmahu. Prijavljeni projekti med drugim obsegajo: gradnjo nizkoenergijskih stavb z izkoriščanjem obnovljivih virov energije, javno razsvetljavo z uporabo obnovljivih virov energije, fotovoltaično elektrarno, izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov iz peči, celovito prenovo kotlovnice in implementacijo celostnih energetskih pregledov. Industrija v Sloveniji je v zadnjem obdobju naredila velik napredek. Po podatkih Instituta Jožef Stefan se je v obdobju 1997-2007 njena dodana vrednost povečala za 64 %, pri tem pa se je poraba energije povečala le za 28,9 %, kar pomeni zmanjšanje energetske intenzivnosti za 21,4 % in povečanje energetske učinkovitosti za 18 %, Ti dosežki so bili posledica prestrukturiranja, uvajanja energetskega menedžmenta, izvedenih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti kot tudi večje izkoriščenosti strojev in naprav. Padec energetski učinkovitosti V obdobju 2007 - 2010 se je energetska učinkovitost zaradi posledic gospodarske krize zmanjšala za okoli 2 %. Zaradi krize se je zmanjšal obseg vlaganj tudi v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije. V podjetjih se sedaj osredotočajo predvsem na doseganje zmanjšanja stroškov za energijo z organizacijskimi ukrepi, dvigom ozaveščenosti in informiranosti ter boljšim vzdrževanjem. S sorazmerno preprostimi ukrepi z vračilnim rokom pod tremi leti se pogosto da zmanjšati stroške za energijo tudi za več kot 10 %. Napredna podjetja delajo naprej

Na osnovi usposabljanja, ki ga izvaja Institut Jožef Stefan, je naziv evropski energetski menedžer v zadnjih treh letih pridobilo 92 kandidatov iz industrije, storitvenega in javnega sektorja, kar nas glede na število prebivalcev uvršča med vodilne države v EU. Poleg tega velja omeniti, da je nekaj naprednih podjetij (npr. Kostak, Acroni, Premogovnik Velenje) že pridobilo certifikat za upravljanje z energijo.

OGLASNO SPOROČILO

Prihajajo nove tehnologije in nove tehnične rešitve. Tudi zakonodaja na področju energije in okolja postaja vedno bolj kompleksna. Zato je eden od osnovnih ukrepov tudi usposabljanje kadrov.


naložb, ki jih izvajajo občine, bo posojilo lahko tudi presegalo dva milijona evrov.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naloûb 48PO12, ki bo danes objavljen v uradnem listu, je namenjen pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom. Za kreditiranje okoljskih naloûb bo na Eko skladu na voljo 25 milijonov evrov. Posojila bodo lahko investitorji pridobili za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kot so vgradnja sodobnih ogrevalnih naprav z visokim izkoristkom, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva in toplotna zaščita stavbe, za nakup do okolja prijaznih vozil na električni ali hibridni pogon ali naprave, ki izrabljajo obnovljive vire energije za ogrevanje ali proizvodnjo elektrike. Letošnja novost je možnost kreditiranja nakupa do okolja prijaznih vozil tudi v podjetjih, ki opravljajo dejavnost prevoznih storitev.

Letna obrestna mera za ta posojila je trimesečni EURIBOR + 1,5 odstotkov, vendar pa se ob dodelitvi posojila morebitna državna pomoč ugotavlja in dodeljuje po pravilu “de minimis” oziroma po pravilih dodeljevanja regionalnih ali okoljskih državnih pomoči, opozarjajo v Eko skladu. ‘Za posojila za naložbe v naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije pa je določena obrestna mera trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 odstotkov oziroma višji fiksni pribitek, ki se določ tako, da ne zagotavlja pomoči države,’ pravijo na skladu. Odplačilna doba posojil z vključenim moratorijem je največ 15 let oziroma do pet let za nakup opreme in vozil skladno z določbami javnega poziva. Dovoljen je moratorij na odplačilo glavnice kredita v trajanju do enega leta. Posojila tudi za velike gospodinjske aparate

Posojila bodo podjetja lahko dobila tudi za naložbe v zmanjšanje drugih emisij v zrak, za naložbe na področju gospodarjenja z odpadki, vključno z zamenjavo azbestnih strešnih kritin, naložbe na področju varstva voda, učinkovite rabe vode, odvajanje odpadnih vod ali v oskrbo s pitno vodo, pa tudi za začetne naložbe v posamezne okoljske tehnologije, ki presegajo veljavne okoljske standarde.

Občanom je namenjen javni poziv 47OB12. Na voljo je pet milijonov evrov, z njimi pa bodo spodbujali naložbe, kot so vgradnja sistemov za ogrevanje s kotlom na lesno biomaso ali kondenzacijskim kotlom, priklop na daljinsko ogrevanje, vgradnja učinkovitih sistemov prezračevanja, vgradnja solarnega sistema, kotla na lesno biomaso ali učinkovite toplotne črpalke, pridobivanje elektrike s pomočjo obnovljivih virov energije ali mikro soproizvodnja električne energije in toplote, pa tudi ukrepi v zmanjšanje toplotnih izgub stanovanjskih stavb (na primer zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija fasade in poševne strehe ali stropa oziroma tal), gradnja ali nakup nizkoenergijske ali pasivne stanovanjske stavbe, nakup velikih energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, nakup vozil na električni ali hibridni pogon, zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna, naložbe v odvajanje in čiščenje odpadnih voda, na primer nakup malih čistilnih naprav, naložbe v oskrbo s pitno vodo ali učinkovito rabo vodnih virov, na primer namestitev naprave za zbiranje deževnice in prekritje objektov z zeleno streho.

Do dva milijona evrov za naložbo

Dobite lahko do 40 tisoč evrov

Podjetje lahko od Eko sklada dobi do dveh milijonov evrov posameznega posojila. Za vsako vrsto naložbe bo javni poziv določil tudi najvišji odstotek priznanih stroškov, ki jih investitor lahko financira s posojilom sklada. V primeru

Občani lahko s posojilom Eko sklada financirajo vse priznane stroške naložbe, posamezno posojilo pa lahko doseže 20 tisoč evrov. Za zahtevnejše naložbe v nizkoenergijske ali pasivne stanovanjske stavbe, naprave

Posojila tudi za tehnologije, ki presegajo standarde


za pridobivanje elektrike, nakup osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon in za obsežnejšo obnovo stavbe pa lahko posojilo doseže 40 tisoč evrov. Najnižje posojilo je 1.500 evrov. Obrestna mera enaka lanski Obrestna mera je enaka lanski in je določena v višini trimesečni EURIBOR (izračunan za 365 dni) + fiksni pribitek 1,5 odstotkov. Za sklenitev pogodbe in vodenje posojila je pooblaščena Banka Koper, posojila pa se zavarujejo pri Zavarovalnici Triglav. Efektivne obrestne mere, stroški sklenitve pogodbe in vodenja posojila ter zavarovalne premije so objavljene v javnem pozivu. Najdaljša odplačilna doba je 10 let, sporočajo z Eko sklada. Za večje projekte posojilo in subvencija

Dokumentacija za prijavo bo objavljena na spletnih straneh Eko sklada, kandidati pa jo ahko prejmejo tudi po pošti. Oba razpisa bosta odprta do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. januarja 2013.

4 INFO V ponedeljek in torek bodo v Portorožu potekali 14. Dnevi energetikov, ki letos potekajo pod geslom Učinkovita raba naravnih virov. Tudi letos smo pripravili zelo zanimive domače in tuje sogovornike ter aktualne in uporabne vsebine, s katerimi se energetski managerji srečujejo pri njhovem delu, med drugim bomo govorili tudi o zelenih tehnologijah kot gonilu gospodarskega razvoju. Več informacij: www.finance-akademija.si/energetiki2012

OGLASNA SPOROČILA

Tudi letos boste gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb ali izvedbo finančno zahtevnejših ukrepov učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije financirali tako z nepovratnimi sredstvi kot tudi z ugodnim posojilom, obljubljajo na Eko skladu. In sicer v primerih, ko občan na stanovanjski stavbi izvaja enega ali več ukrepov skladno z javnim pozivom Eko sklada za nepovratne finančne spodbude 6SUB-OB11 in znašajo priznani stroški več kot 10 tisoč evrov. Za ostale primere velja, da posojila in nepovratna sredstva Eko sklada niso združljiva.


Uspeh pri prodaji artiklov široke potrošnje je močno odvisen od dejanske prisotnosti artiklov na prodajnih policah. Dobavitelji se med sabo na različne načine borijo za čim večjo prisotnost, trgovci pa morajo svoje police napolniti tako, da bodo potrošniki zadovoljni in da bo dosežen želen poslovni rezultat trgovca. Prisotnost na policah Najpogosteje se dobavitelj za določen delež na policah dogovori s trgovcem in artikle uvrstita na t.im. listinge ali asortimane. Ti so določeni za nekaj tipov trgovin in jih morajo poslovodje pri zlaganju artiklov na svoje police upoštevati. Ker pa je trgovin veliko in v vsaki trgovini tudi veliko, se pogosto dogaja, da dejansko stanje artiklov na policah ne odgovarja dogovorjenemu. Trgovec in dobavitelj razen osebnega obiska prodajnih mest in preverjanja prisotnosti artiklov pravzaprav nimata na voljo drugih učinkoviti metod. V primero pomanjkanja artikla na policah je prikrajšan tudi potrošnik, ki bo morda izbral drugo trgovino ali drug izdelek. Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani je prijavila projekt gradnje prizidka k šoli. Nova stavba je zasnovana kot nizkoenergijski objekt preproste oblike, s kakovostno izolacijo in za zrak neprepustnim ovojem stavbe. Pod oknom vsake učilnice je toplozračni sprejemnik sončne energije, ki zagotavlja dovod toplega zraka v stavbo in s tem zmanjšuje potrebe po ogrevanju. Na južnem delu stavbe so predvidena zunanja toplotnoizolacijska senčila, ki preprečujejo pregrevanje. V primerjavi s starim objektom se je po podatkih prijavitelja poraba energije za ogrevanje zmanjšala za 84 odstotkov, naloûba pa jih je stala skoraj 3,8 milijona evrov. Niti odlična marketinška akcija ne bo pomagala pri prodaji, če artiklov ni na policah.

Dobavitelji so pri preverjanju dejanskega stanja na policah v prednosti pred trgovcem, saj imajo lastne ekipe trgovskih potnikov, ki so stalno na terenu in obiskujejo trgovine. S primerno informacijsko podporo terenski prodaji lahko potniki pri vstopu v vsako trgovino na svoj pametni telefon dobijo spisek artiklov, ki bi glede na dogovore s trgovci morali biti prisotni v konkretni trgovini. Potniki zabeležijo morebitna odstopanja, ki so lahko takoj na voljo centrali dobavitelja za reakcijo. V primeru neprisotnosti kakšnega artikla (Out-of-stock) pa lahko obvestilo in sliko police avtomatsko in takoj prejme tudi trgovec, da lahko manjkajoči artikel dostavi v trgovino. Kar merimo, lahko upravljamo Poleg ugotavljanja spoštovanja dogovorjenih asortimanov se potniki dobaviteljev ukvarjajo še s pregledom stanja na policah v celotni blagovni skupini, s katero se ukvarjajo. To pomeni pogovor s poslovodjo, pregled novosti konkurence, morebitni popis cen in akcij in podobno. Potniki na terenu zajemajo utrip tržišča, v centrali dobavitelja pa morajo na te podatke primerno in hitro reagirati. Vsi večji dobavitelji tako občasno primerjajo lastne cene s konkurenco in iščejo priložnosti zase. Pri tem si pomagajo z obilico podatkov, ki preko potniške službe priteka v podjetje. Neizmernega pomena so analize zbranih podatkov in odločitve na podlagi teh analiz. Analize lahko podajo tudi informacijo o spremembah tržnih deležev, ki jih dobavitelj lahko opravi kar s svojo lastno potniško službo in mu ni potrebno čakati na redna poročila raziskovalnih agencij.


V zadnjem času, ko trgovci zmanjšujejo asortimane prisotnih artiklov, je za dobavitelje še bolj pomembno, da so preostali artikli na voljo na policah in da dogovori o prisotnosti ne ostanejo na papirju. Brez sistematičnega in informacijsko podprtega spremljanja stanja na tržišču je težko biti uspešen. Učinkovitost terenske prodaje Eden od sedanjih indikatorjev uspešnosti dela trgovskih potnikov je število opravljenih obiskov. Vendar ta podatek sam po sebi ne pove vsega. Zelo pomembna je tudi struktura obiskanih prodajnih mest. En obisk velike trgovine je bolj pomemben od obiska majhne trgovine. Vodje prodaje imajo zato vsa prodajna mesta kategorizirana in določeno, kako pogosto mora potnik obiskati trgovine določenega tipa. Na podlagi takih podatkov lahko računalniški sistem pripravi tak plan obiskov, da bo potniška služba zelo učinkovita in hkrati ne bo spregledala kakšnih manjših prodajaln. Problem je zelo podoben tudi pri potnikih, ki obiskujejo HORECA segment. Na pritiske po zmanjševanju potniških služb je potrebno odgovoriti z večjo učinkovitostjo in pametnim načrtovanjem obiskov. Prihodnost Potniške službe so šle v zadnjih letih doživele preobrazbo od pobiralcev naročil v svetovalce in pospeševalce prodaje. Kakšne nove bistvene spremembe v prihodnje sicer ni videti, bo pa vedno bolj pomembna učinkovita izraba kapitala, ki se skriva v potnikih. Načrtovanje dela, analiza podatkov s tržišča, pametne reakcije so najboljši način za boljši rezultat. Sodelovanje med dobavitelji in trgovci bi se z intenzivno izmenjavo podatkov o dejanski prodaji v trgovinah sicer precej izboljšala, vendar trgovci te podatke skoraj kot po pravilu držijo zase in jih ne delijo z dobavitelji. OGLASNO SPOROČILO


Na Financah že deveto leto izbiramo najpodjetniške ideje in že drugo leto tudi najpodjetniško ekoidejo. Zmagovalca v obeh kategorijah bomo izbrali tudi prek spletnega glasovanja bralcev, razglasili pa ju bomo 31. maja. Predstavljamo vam finaliste.

1.Inovativna metoda zatemnjevanja varčnih žarnic Marko Čenčur je razvil inovativno metodo zatemnjevanja varčnih žarnic, med katerimi so tudi LED-sijalke. S preprosto in poceni nadgradnjo zatemnjevalnih stikal omogočimo učinkovito zatemnjevanje vseh varčnih žarnic. Čenčurjevo tehnologijo je mogoče uporabiti v zatemnjevalnih stikalih različnih proizvajalcev, zato je njen domet svetovni trg. Njegova rešitev je tržno zanimiva zaradi nadomeščanja klasičnih žarnic z varčnimi in do okolja bolj prijaznimi. 2. Humko je razvil panele za navpične zasaditve V podjetju Humko Bled so razvili kovinske panele za zelene fasade in protihrupne avtocestne ograje Ascon-Ekens. V njih lahko navpično na steni gojimo okrasne rastline, a tudi dišavnice in zelenjavo. Tomaž Čufer, lastnik in direktor Humka, pravi, da panele za navpične zasaditve modularno sestavljajo po dolžini in širini. Rastline rastejo na izbočenih površinah, ki si jih lahko predstavljamo kot skodelice. Iščejo vlagatelja za začetek serijske proizvodnje večjih panelov. 3. Spletno orodje za učenje glasbe v nižjih glasbenih šolah Slovensko-švicarsko podjetje Eduart softver je razvilo spletno orodje za poučevanje in učenje glasbe Eduart Music - Glasbena šola. Predstavljamo si ga lahko kot učni pripomoček, ki povezuje učitelja nižje glasbene šole z učenci in njihovimi starši. Inovativno je v tem, da v glasbeni pouk vpeljuje nov medij računalnik in da omogoča učenje na daljavo, kar je novost v Sloveniji in na nemško govorečih trgih, kjer avtorja orodja Matjaž Jevšnikar in švicar Daniel Eyer iz podjetja Eduart softver vidita prve kupce.

4. BluOliv pomaga naravoslovcem pri komercializaciji znanja Podjetje BluOliv je tržno nišo našlo v komercializaciji oziroma prenosu znanja na mednarodni trg. Naravoslovnim raziskovalcem iz javnih in zasebnih raziskovalnih ustanov pomagajo pri zaščiti intelektualne lastnine, pripravi poslovnega in finančnega načrta ter pri vzpostavitvi blagovne znamke na mednarodnem trgu. Njihova pisarna deluje od oktobra 2010 kot neodvisen most med akademsko in podjetniško sfero, ponazarja Mojca Gabrovšek, direktorica BluOliva. 5. Program brezpapirnega poslovanja za male proizvajalce in logiste Lona Lono so razvili logistični svetovalec Stojan Grgič, direktor 3R Tima Dejan Reichmann in Uroš Oštir iz Prologa. Rešitev povezuje vse tri strani v oskrbovalni verigi: proizvajalca, logista, kupca, deluje na spletu in je na voljo za razmeroma nizko uporabnino. Malim proizvajalcem, malim prevoznikom in drugim igralcem omogoča vključevanje v oskrbovalne verige. Zagotavlja informacijsko podporo izdelkom od dobavitelja, prek logista do kupca oziroma do proizvodne linije pri kupcu. 6. Testiranje naprav za soproizvodnjo elektrike in toplote iz bioplina ’Gnoj 35 krav lahko poganja kogeneracijsko napravo z močjo petih kilovatov, s tako pridobljeno energijo pa lahko oskrbimo od devet do deset povprečnih gospodinjstev,’ pravi Vito Komac, prokurist Metacona VV. V tem raziskovalno-razvojnem podjetju iz Pomurskega tehnološkega


parka testirajo naprave za kogeneracijo, ki bi iz bioplina z različnimi primesmi z gorivnimi celicami pridobivale elektriko in toploto. S temi preizkusi želijo zagotoviti stalno delovanje kogeneracijskih naprav, v katerih bi učinkovito nadomestiti sedanji katalizator iz platine 7. GoOpti.com za poceni prevoze do letališč in nazaj Od 1. julija lani podjetje TM Vista, ki ga vodi Tomaž Lorenzetti, partner pa je Marko Guček, ponuja poceni prevoze do letališč in nazaj. Sedež v kombiju si lahko zagotovite na novi spletni strani GoOpti.com. Sistem deluje po načelu kdor prej pride, prej melje, podobno kot pri poceni letalskih prevoznikih. Bolj je datum rezervacije oddaljen od datuma odhoda, cenejša je vozovnica. GoOpti je namenjen individualnim potnikom in agencijam, ki si z zagotavljanjem prevoza do letališč dopolnijo ponudbo. 8. Sistem za sledenje i-Track Za sledenje poslovnih procesov ter za lažje upravljanje teh so v podjetju i-Rose iz Laškega razvili sistem i-Track business solutions (krajše i-Track). Sistem sestavlja več modulov za mobilno platformo, sledenje sredstev in procesov ter telemetrični zajem podatkov in komunikacijo, ki jih podjetja lahko uporabljajo samostojno ali povezane s svojim poslovnoinformacijskim sistemom, razlaga Miha Mirt. 9. Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa ABPI MD To je slovenska inovacija za hitrejše in cenejše odkrivanje periferne arterijske bolezni. Z gleženjskim indeksom, ki je razmerje med krvnim tlakom na gležnju in krvnim tlakom na nadlahti, zdravniki ugotavljajo, ali so žile na kateri od nog zamašene, kar je znamenje omenjene bolezni. Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa sta na pobudo in ob pomoči Matjaža Špana, srčno-žilnega kirurga iz izolske bolnišnice, razvila študenta elektrotehnike Jakob Šušterič ter Tomo Krivc iz podjetja Mesi. 10. Plovilo wFoil 18 albatross Tako se imenuje luksuzno plovilo z inovativnim sistemom podvodnih krilc, ki v navtiki pomeni novo tržno nišo. Razvija ga skupina 12 podjetij wFoil Group pod vodstvom pilota in letalskega inženirja Tomaža Zoreta. V desetih letih je razvil posebno postavitev podvodnih krilc (hidro foil), ki že pri majhni hitrosti plovilo dvignejo iz vode, da se premika le po konicah. S tem se močno zmanjšata upor in poraba goriva pri motorni različici, jadralna različica plovila pa lahko razvije veliko hitrost.

Finalisti najpodjetniške ekoideje 1. Naravna lasna kozmetika The One Organic Tomi Boštjančič razvija prvo slovensko znamko naravne lasne kozmetike iz biološko pridelanih sestavin in po načelih trajnostnega razvoja The One Organic. Prvih pet izdelkov - tri šampone, olje in aloje vero za masažo las je predstavil februarja na frizerskem sejmu v Celju. Svojo blagovno znamko želi sčasoma razširiti na izdelke za nego telesa, naravne dezodorante, naravne dišeče sveče in komplete naravnih sestavin. 2. Gojenje medicinskih gob Na Zavodu za naravoslovje so se v zadnjih letih intenzivno posvetili gojenju medicinskih gob. Doma in v tujini prodajajo v njihovih laboratorijih izdelane ekstrakte oziroma tinkture, prehranska dopolnila in pripravke ter čaje iz medicinskih gob. Najdonosnejša je prodaja prehranskih dopolnil, približno 80 odstotkov teh prodajo v članice EU, balkanske in azijske države, pravi Andrej Gregori. 3. Neoporečna barka za piknik na vodi bienergy - ve1 Navtični oblikovalec Armin Koren je z ladjarjem AlfaStreetMarine iz Sežane razvil tiho plovilo za mirno plovbo po rekah in jezerih bienergy - ve1. Električni pogon, sonËne celice in dvižna streha so tri glavne inovativne rešitve tega retro plovila iz stekloplastike za več ljudi. Dvižno streho lahko uporabnik v manj kot minuti zapre ali odpre. 4. Čistilne naprave, ki prečistijo vodo V Pavan ekologiji, koprskem podjetju Ivana Pavinčiča, razvijajo čistilne naprave z visoko učinkovitimi separatorji, ki prečistijo vodo, onesnaženo z oljem, mastmi in trdimi delci, po strogih evropskih normah. Za delovanje ne potrebujejo elektrike, posebnih filtrov, kemičnih ali bioloških snovi. Uporabne so povsod, kjer nastajajo onesnažene vode, tudi v domačem gospodinjstvu. 5. Najem in pranje plastičnih kozarcev za večkratno uporabo Organizatorji množičnih prireditev so lahko bolj prijazni do okolja, če pijačo ponudijo v kozarcih iz debelejše plastike, ki jih lahko operemo in večkrat uporabimo. Najem in pranje takih kozarcev ponujata društvo Ekologi brez meja in Fundacija Z glavo na zabavo. Od maja jih bodo na prireditvah prali v potujoči pralnici, napoveduje Urša Zgojznik iz društva Ekologi brez meja.


Vrstice od leve proti desni: Matjaž Jevšnikar in Daniel Eyer, Tomaž Zore, Stojan Grgič in Uroš Oštir, Vito Komac, Tomaž Lorenzetti in Marko Guček, Miha Mirt, Jakob Šušterič in Tomo Krivc, Marko Čenčur, Mojca Gabrovšek, Tomaž Čufer, Tomi Boötjančič, Urša Zgojznik, Armin Koren, Andrej Gregori, Ivan Pavinčič


‘Prodajalec mora verjeti vase, v svoj izdelek, v svoje podjetje. Kupci to čutijo,’ je na februarski prodajni konferenci zatrdil nemški prodajni strateg Martin Limbeck (na sliki spodaj).

Martin Limbeck je prepričljiv, samozavesten, spodbuden in navdušujoč. Njegova klasika ‘The New Hardselling’ (Nova agresivna prodaja) je ena najbolj prodajanih knjig na temo prodaje vseh časov. V 9 do 10 primerih prodajni razgovor ne uspe, ker se prodajalec nanj ni pripravil. Zakaj? Živimo hitro: vsi hitimo, ves čas preverjamo telefone in elektronsko pošto, komuniciramo s strankami. Prepričan sem, da je priprava na sestanek s stranko zelo pomembna: ne samo, da se osredotočite na stranko in njegove potrebe, ampak še bolj na to, da pripravite možne odgovore na njegova morebitna vprašanja. Če se recimo prvič srečata z dvema menedžerjema, ki ju še nikoli niste videli, lahko pred sestankom na Googlu pobrskate njuni imeni, in pri rokovanju ne boste imeli težav z imeni, saj ju boste poznali. Priprava na sestanek je dandanes v prodaji ključna, sploh če prodajate visokocenovne produkte. Več kot veste o svoji stranki, lažje boste z njo navezali stik. Je za prodajo cena ključna ali ne? Podatki kažejo, da prodaja visokocenovnih izdelkov v času krize raste. Ne verjamem, da je cena ključna. Ključen je odnos. Poznam veliko ljudi, ki so zmagovalci, kljub krizi. Pa imajo enako izdelke. Cena, nastop, čustva in potrebe skupaj tvorijo celoto. Če imate dober izdelek, ga lahko vedno prodate po dobri ceni. Cena je stvar prepričanja. Če jaz kot prodajalec ne verjamem v svoj izdelek, svoje podjetje ali storitev, potem bom v pogajanjih neuspešen. Če pa verjamem, potem sem uspešen.

Ali podjetja dovolj vlagajo v svoje prodajalce? Po moji oceni ne. Ponavadi jih poučijo o izdelku ali storitvi, to je temelj, vendar pa ni dovolj. Potrebuješ znanje o produktu, seveda, a za uspešno prodajo je pomembno tvoje obnašanje, predanost, tvoj odnos do prodaje. Tega pa ne učimo dovolj. Ponavadi prodajalce zaposlijo, hitro izučijo o produktu, niso pa deležni izobraževanj o samozavestnem nastopu. Samozavest je po mojem prepričanju za prodajalca zelo pomembna, zato bi morali delodajalci več denarja nameniti tovrstnemu izobraževanju. Še posebej v času krize. Če podjetju ne gre, začne varčevati na izobraževanju, kar je narobe. Kako držati ravnotežje med sledenjem poslovnim ciljem in dobro prodajno strategijo? Kadar pridejo k meni na izobraževanje prodajalci, takoj vidim, ali je prvi mož njihovega podjetja iz vrst prodajalcev ali finančnikov. Jaz vedno pravim, da je direktor prvi prodajalec podjetja. Vedno začnemo varčevati pri izobraževanju, kar ni dobro. Številke so v prodaji zelo pomembne, seveda, a konec koncev posel sklepajo ljudje.


Generalijeva avtomobilska zavarovanja za varne voznike med najbolj ugodnimi Zaščitni znak Generalijevih avtomobilskih zavarovanj je kombinacija kakovosti, inovativnosti in dostopne cene. Ker pa so pri Generaliju prepričani, da si varni in izkušeni vozniki zaslužijo posebne pozornosti, zanje vedno znova poskrbijo z dodatnimi finančnimi ugodnostmi. Prednosti Generalijeve »avto« ponudbe Generali danes velja za enega najboljših ponudnikov kakovostnih in ugodnih avtomobilskih zavarovanjih za varne voznike, saj: • je prva in edini zavarovalnica, ki vrne 10 % plačane kasko premije; • podarja do 5 % popust na brezškodno dogajanje oziroma do trojni - 15 % popust za varne voznike v sodelovanju s Petrolom; • nudi 5 % popust ob takojšnjem plačilu letne premije; • vozniške izkušnje zavarovalcu prinesejo do 20 % popust; • nudi avtomobilsko asistenco že od 5 evrov neto premije; • daje dodatni 5 % Halo Polica popust, če zavarovanje sklenete preko www.generali.si ali klicnega centra 080 70 77;

• •

zveste zavarovalce obdarja z do 21 % paketnimi popusti; omogoča bonus premijske razrede 1, 2 in 3 pri AO zavarovanju in zvestobo dodatno nagrajuje v Generali Clubu.

Generalijevi zavarovalci med najbolj zadovoljnimi Kot je pokazala neodvisna raziskava GfK Zavarovalniški monitor, izvedena junija 2011, Generali ne izstopa zgolj po svoji inovativni in ugodni ponudbi. Zavarovalci Generalija namreč po obravnavi škod sodijo med najbolj zadovoljne v Sloveniji. Na prvo mesto Generali uvrščajo tudi glede razmerja cene in kakovosti storitev. Prav tako se zavarovalnica uvršča med najboljše glede všečnosti, lojalnosti in priporočil zavarovalcev. Varnim voznikom vrnili že prek 1,3 milijona evrov Pri Generaliju nudijo najboljše po dostopni ceni, pri čemer jih usmerjajo želje zavarovalcev. To se še posebej odraža pri avtomobilskih zavarovanjih, kjer so edini v Sloveniji, ki varnim voznikom vračajo 10 % plačane kasko premije.

Oddajte svoj glas za zmagovalce! www.pal.si www.pal.si


Na februarski prodajni konferenci je Martin Limbeck razkrival skrivnosti uspešne prodaje.

Neil Morley, direktor trženja v Akrapoviču, je na 53. Marketinškem fokusu razgrnil del zgodbe o svetovnem uspehu izdelovalca izpušnih sistemov.

Uvodničar 54. Marketinškega fokusa Rok Hrastnik (Iprom) je govoril o prehodu Od založništva in storitev do znamk: Kako internet uničuje tradicionalne poslovne modele.


17. Organizatorja:

29. in 30. maj 2012, Portorož

BITI PAMETNEJ©I. ZA ENOSTAVNEJ©I IN U»INKOVITEJ©I MARKETING.

Pametna vsebina vas Ëaka 29. in 30. maja: • • • • • • • • •

Najpomembnejši trendi v marketingu: uËinkovitejše rešitve za nove poslovne modele Izkušnje globalnih "marketingarjev" Od razvoja novih izdelkov do uspeha na trgu UËinkovita uporaba marketinških znanj Zakaj on-line marketing in prodaja ubijata tradicijo? Dobro jutro, magija ... Kako vkljuËiti ustvarjalnost v podjetje Kako poveËati dobiËek z oblikovanjem cen Razvoj izdelkov/ storitev/ rešitev Komunikacija in pozicija - kaj (vse) je novega?

Luca S. Paderni

Wim Biemans

Dimis Michaelides

Julian Boulding

Hermann Simon

Goetz Trillhaas

SMK (p)(o)(za)sebno: • • • • • • •

Intersportov tek z Urbanom Praprotnikom, koncert Bossa de Novo s posebno gostjo, žur v Cafe Teatru z DJ Matteom, pobeg v zabavo z Denisom AvdiÊem, Podelitev nagrad Marketinški direktor leta, Mreženje, sklepanje novih poslov, druženje s kolegi iz stroke, preseneËenja pokroviteljev, ...

Predprijave:

Bossa de Novo

Do 30. aprila vam priznamo do 25-odstotni popust. www.smk.si

Se vidimo v Portorožu, 29. in 30. maja! Generalni pokrovitelj:

Velika pokrovitelja:

Pokrovitelji:

Mali pokrovitelji:

SveËana podelitev 2011

Uradna poπta:

Medijski pokrovitelj zabave:

Uradna voda:

Prigrizek:

Uradno vino:

Akreditacija in registracija:

Uradna kava:

www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si www.smk.si

Profile for Dejan P.

Akademček 13  

Revija Poslovne akademije, 13. številka, april 2012

Akademček 13  

Revija Poslovne akademije, 13. številka, april 2012

Profile for multidejo
Advertisement