Page 1

Collectieve energie inkoop


“Collectief inkopen voor de scherpste tarieven!”

Revenue Increase


Waarom Collectieve Energie Inkoop? Collectieve Energie Inkoop heeft twee doelen, namelijk tegen de scherpste tarieven energie voor u inkopen en het ondersteunen bij het opstellen van de inkoopwensen en de uiteindelijke overstap. Deelname aan CEI CEI is voor ieder bedrijf een aanrader: groot- of kleinverbruiker, profit of non-profit organisatie. Niemand wil immers teveel betalen. Voorwaarde is enkel dat het een zakelijke aansluiting

maandelijks uw energienota’s op onjuistheden en opvallende trends. Jaarlijks ontvangt u een rapport waarin onder andere uw verbruik wordt afgezet tegen landelijke gemiddelden.

betreft.

Kosten ENC

Verder dient u een opdrachtbevestiging en een machtiging te

manuren die nodig zijn om voor u een besparing te realiseren

tekenen. De opdrachtbevestiging dient als formalisering van

(een grootverbruikaansluiting vergt meer tijd dan een

hetgeen wij zijn overeengekomen. De machtiging geeft ons de

kleinverbruikaansluiting), maken wij voor u graag een offerte op

mogelijkheid voor u op te treden als tussenpersoon naar de

maat.

Afhankelijk van de grootte van de aansluitingen en de

energieleverancier, netwerkbeheerder en het meetbedrijf toe.

Proces van verwerking Om een gedegen analyse van de energienota uit te kunnen voeren, hebben wij het volgende van u nodig: Kopie van de energienota’s van leverancier, netwerkbeheerder en meetbedrijf: Kopie van contracten; Eventueel beschikbare meetgegevens.

Voordelen op een rij Scherpst mogelijke tarieven. Ondersteuning bij overstap en eventuele vragen. Inkoop van energie samen met alle klanten van Revenue Increase. U bepaalt de voorwaarden. (groen/grijs, tijdsduur van het contract) Revenue Increase volgt markttrends voor haar klanten.

Met de aangeleverde energienota’s formuleren wij een rapport met bevindingen omtrent uw verbruik van de laatste twee jaar. Aan de hand van dit rapport formuleert u uw inkoopwensen. Revenue Increase volgt de markttrends op voor haar klanten en koopt op

Revenue Increase wordt bijgestaan door ambassadeurs die toezien op het inkoopmoment. Continue controle van uw energienota’s.

een geschikt moment energie in. Hierin wordt Revenue Increase

Jaarlijkse rapportage van energietrends.

bijgestaan door ambassadeurs met uitgebreide ervaring.

Verbruik afgezet tegen landelijke kengetallen.

Indien u moet wisselen van energieleverancier, begeleidt Revenue Increase de overstap. Daarnaast controleert Revenue Increase


Contact Revenue Increase Kloosterweg 1 6412 CN Heerlen

[T] +31 (0)45 - 71 11 693 [F] +31 (0)87 - 78 45 448      [E] info@revenue-increase.eu [W] www.revenue-increase.eu KVK 14129818

|

Rabobank 10.73.36.340

Revenue Increase - Collectie Energie Inkoop  

Revenue Increase

Advertisement