Page 1

INSPIRERENDE HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN!

Les om jobber innenfor alle studieretninger!

Slik blir du

superstudent FINN DIN drømmejobb!

Utdanning, Jobb, Karriere!

2017

Rogaland 1


Muligheter Rogaland 2017 er et produkt fra Skoleboka Muligheter AS og distribueres i Rogaland til elever i 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresenter og NAV. Muligheter Rogaland 2017 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Skoleboka Muligheter AS tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i materiell levert av eksterne bidragsytere.

2

Ansvarlig utgiver: Skoleboka Muligheter AS Postadresse: Langgata 87 – 4 ETG 4306 Sandnes Ansvarlig redaktør: Tore Johannes Berntsen Design: Vecora AS Markedskontakt: Nicolaj Borch: 51 22 77 33 www.muligheter.no


d l o

h n n

I

Informasjon fra Rogaland Fylkeskommune

4

Informasjon fra NAV

6

Yrkesmessen i Stavanger Forum Yrkesmessen i Haugesunds-regionen

8 12

Kunnskapsminster Torbjørn Røe Isaksen

14

Slik blir du superstudent

16

Slik får du drømmejobben

18

Slik søker du videregående og høyere utdanning

20

Slik skriver du søknad og CV

24

Studieforberedende

26

Høyere utdanning

38

Folkehøgskoler

50

Bygg- og anleggsteknikk

56

Kreativt

70

Elektrofag

76

Helse- og oppvekstfag

82

Naturbruk Restaurant- og matfag

96 106

Service og samferdsel

112

Teknikk og industriell produksjon

116

3


Velg det du har

lyst til å lære

Hva gjør foreldrene dine om bilen får motorstopp? De leverer den til bilmekanikeren. Om doen fosser over? Da ringer vi desperat etter rørleggeren. Hvem sørger for en trygg hverdag for våre aller minste og for våre gamle? Det gjør helse- og omsorgsarbeideren. Alle disse yrkesgruppene er eksperter på sitt felt. Folk flest er verken Pippi eller MacGyver, og vil aldri kunne gjøre absolutt alt selv, men vi tilegner oss gjerne en ekspertise – et yrke. Veien til yrket eller jobben starter for de fleste med videregående opplæring. Rogaland er Norges fremste yrkesfagsfylke. Her velger så mange som 50 prosent yrkesfag til sin videregående opplæring. Det er flest i landet! En annen ting vi kan være stolte av er at de fleste fullfører utdanningen. Vi har den høyeste gjennomføringsgraden i landet! Og sånn har vi lyst til å fortsette. 4

Når du nå står foran et valg om hvilken retning du skal ta, er det viktig at du tenker gjennom hva du liker å gjøre. Er du mest opptatt av frisør eller interiør? Er du best med hammer og spiker eller data og programvare? Uansett om du drømmer om å bli brønnteknikker, sveiser, heste- og hovslager, lærer, ingeniør, designer, kokk eller konditor, starter utdannelsen med videregående opplæring. Forskjellen er at noen går rett ut i arbeidslivet etter to år på skole og to år i lære på yrkesfaglig, mens andre velger treårige studieforberedende programmer. Det flotte er at samfunnet vårt trenger deg, uansett hva du velger. Videregående skole er en døråpner til fremtiden. Med fullført videregående kan du velge å ta høyere studier på et senere tidspunkt. Om du i dag velger å starte på elektro, men plutselig finner ut at du heller burde blitt skuespiller, så finnes det utdanningsprogram for det, både i videregående skole og på universitetsnivå. Rogaland fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring for alle mellom 16 og 21 år.


Alle foto: Rogaland fylkeskommune/Elisabeth Tønnessen

Det betyr at 17 000 elever har valget mellom 13 utdanningsprogram fordelt på fylkets 27 skoler. Over 3 200 mennesker arbeider for at nettopp du skal få en lærerik og kjekk tid på skolen. Bli det du vil og lykke til!

Les mer om utdanningsmulighetene på: www.vilbli.no

• Dette er fylkeskommunens aller viktigste oppgave.

Søknadsfristen er: 1. mars 2017. (For søkere med særskilt grunnlag er fristen 1. februar). Nettsted for å sende søknad er: www.vigo.no

• Rogaland bruker hvert år 2,7 milliarder kroner på videregående opplæring.

FAKTA: • Ungdom som har gjennomgått grunnskole eller tilsvarende opplæring har lovfestet rett til videregående opplæring. • Fylkeskommunen er ansvarlig for videregående opplæring for alle i alderen 16 til 21 år i Rogaland.

• Det er 27 skoler i fylket, med til sammen 17 000 skoleplasser. • Over 3 200 personer jobber i videregående opplæring i Rogaland. • Videregående opplæring gis vanligvis som tre år i skole eller som to år i skole og to år i bedrift.

5


Fullført skolegang gir jobbmuligheter! NAV

Akkurat hva du utdanner deg til er ikke det viktigste. Det som er viktig er at du fullfører videregående opplæring. Da vil du stå mye sterkere i arbeidslivet. Til syvende og sist er det videregående skole som er døråpneren til arbeidslivet i Rogaland. Arbeidsmarkedet etterspør personer med fagkunnskap i større grad enn tidligere. Rogaland har et variert arbeidsmarked og høy sysselsetting. Fylket har lenge hatt lav arbeidsledighet, men de siste årene har det skjedd store endringer på grunn av lavere investeringer i oljesektoren. Likevel er et kjennetegn ved arbeidsmarkedet i Rogaland at bedrifter søker etter arbeidstakere som har en fagkompetanse, som for eksempel sykepleiere, elektrikere og andre faglærte.

6

synes at teoretiske fag er det mest interessante, mens andre ønsker seg en praktisk utdanning. Det som er klokest er å velge en utdanning ut fra dine interesser. Ha samtidig i bakhodet at det må være et behov for den type kompetanse du tilegner deg i fremtidens arbeidsmarked. Når en skal skaffe seg arbeid er det også viktig å være innstilt på å flytte på seg. Det er ikke sikkert at drømmejobben finnes akkurat der du bor. Et godt råd til deg som står foran valg av utdannelse er å søke råd og informasjon om hva de forskjellige yrkene innebærer, hvordan utdanningsmulighetene er og hvordan arbeidsmulighetene vil være i fremtiden. Trygghet i arbeidslivet for den enkelte vil i fremtiden være knyttet til å ha nok kompetanse i bunn for å kunne omstille seg i tråd med endringer i arbeidslivets krav.

HVORDAN SKAL DU VELGE YRKE?

HVOR ER DE LEDIGE STILLINGENE?

Utdanning lønner seg. Men ikke alle passer til alle typer utdanning. Vi er alle forskjellige. Noen

Det siste året er det lyst ut mer enn 16 000 ledige stillinger i Rogaland. Det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorgsfag. Deretter følger


undervisning og bygg- og anlegg. Svært mange av de ledige stillingene er sentrert rundt de større byene i fylket. Stavangerregionen utgjør det klart største arbeidsmarkedet i fylket og 2 av 3 ledige stillinger i Rogaland blir lyst ut i dette området. Felles for de utlyste stillingene er at nesten alle forutsetter en utdannelse i bunn. Det blir stadig færre jobber for personer som ikke har utdannelse, og konkurransen om jobbene med lave krav til utdanning blir tøffere. Flere hundre søkere til en slik stilling er ikke uvanlig. Det som også er viktig å merke seg er at nærmere 40 prosent av stilingene aldri lyses ut, men blir besatt gjennom nettverk og andre kanaler som bedrifters nettsider, sosiale medier og lignende. For disse stillingene er det like viktig å ha en utdannelse å vise til. 35 % AV ALLE ARBEIDSSØKERE ER UNGE Omtrent en tredjedel av de som er arbeidsledige i Rogaland er unge mellom 16 og 29 år. En stor del av disse har ikke fullført videregående opplæring. Arbeidsledigheten er høyest blant personer med lav eller ingen utdannelse og den er høyere blant de yngste som gjerne har mindre erfaring å vise til enn eldre arbeidssøkere. Unge uten utdannelse er ofte lengre ledige enn eldre arbeidssøkere. Dette betyr ikke at du må gå mange år på skolen etter fullført ungdomsskole, men videregående skole er blitt en nødvendighet. Har du for eksempel en yrkesutdannelse med fagbrev, står du godt rustet i møte med dagens arbeidsliv. Rogaland trenger tømrere, blomsterdekoratører, snekkere, kokker, betongfagarbeidere, signalmontører, elektrikere, frisører, bilmekanikere og brønnoperatører, like mye som ingeniøren og samfunnsviteren.

LEDIGE STILLINGER I ÅR: Yrkesgruppe

Ledige stilinger

Akademiske yrker

751

Barne- og ung.arbeid

691

Butikk- og salgsarbeid

1 153

Bygg og anlegg

1 854

Helse, pleie og omsorg

4 785

Industriarbeid

1 112

Ingeniør- og ikt-fag Jordbruk, skogbruk og fiske

671 98

Kontorarbeid

574

Ledere

194

Meglere og konsulenter

400

Reiseliv og transport

966

Serviceyrker og annet

1 079

Undervisning

1 745

Ingen yrkesbakgrunn

68

Sum stillinger fra juni 15 til juli 16

16 141

Det er du som skaper din egen fremtid! OM NAV NAV betyr noe for de fleste innbyggerne i Norge. 2,8 millioner mottar tjenester fra NAV hvert år, og vi forvalter en tredel av statsbudsjettet på felleskapets vegne. NAV utfører en av de viktigste jobbene i det norske samfunnet. Mange mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, uførhet eller fordi de trenger ekstra hjelp for å fungere i arbeidslivet. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot, engasjement og som ønsker å gjøre en forskjell.

Kontaktinfo: NAV Rogaland St. Svithunsgate 5, 4008 Stavanger Telefon: 22 82 20 00 E-post: nav.rogaland@nav.no Nett: www.nav.no/Rogaland

7


VELKOMMEN TIL YRKESMESSEN 2016!

Yrkesmessen har fokus på valg av yrke og er primært for ungdomsskoleelever og andre som er i prosessen med å bestemme seg for et fremtidig yrke og veien fram til det. Vi jobber målrettet for å lage en messe som er høyst aktuell for denne aldersgruppen.

16. - 17. november 2016 08.30 – 14.30. www.yrkesmessen.no

8


9


Få med deg faktarommene! Få med deg faktarommene!

To ganger daglig kan du få med deg disse faktarommene. Programmet er likt begge dagene og hvert foredrag varer 20 minutter. Alledeg velger to faktarom for sittProgrammet besøk. To ganger daglig kan du få med disse faktarommene. er likt begge dagene og hvert foredrag varer 20 minutter. Alle velger to faktarom for sitt besøk. Sal 1 Medier og

09.00 kommunikasjon

Sal 2 Helse- og oppvekstfag

Sal 3

Sal 4

Musikk, dans og drama

Se verden mens du går på skole. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Spennende

09.30 jobber til sjøs.

Bygg- og anleggsteknikk

Studiespesialisering

Elektrofag

Skoleskipet Gann

Sal 5 Stud.spes, naturbruk, idrett og IKT i godt miljø. Lyngdal KVS An International Education International School of Stavanger

Steinerskolen 10.00 - skolen for fremtiden.

Restaurant- og matfag

Muligheter i Statoil

Idrettsfag

Naturbruk

Arbeidsmarkedet i 2020. 10.30 Velg smart!

Teknikk og industriell produksjon/TIP

Din fremtid som student.

Muligheter innen anleggsbransjen

Kunst, design og arkitektur

Universitetet i Stavanger

Stangeland Maskin

Bli selvstendig på internat.

Studiespesialisering

Vil du mer, søk Akademiet

NAV

11.00

Service og samferdsel

Design og håndverk

Gjennestad vgs.

10

Postboks 130, 4001 Stavanger | rogfk.no


Sal Sal 1 1 Sal 1

Se Se verden verden mens mens du på Se verden mens du går går på skole. skole. du går på skole.

Sal Sal 5 5 Sal 5

Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet ii 2020. Arbeidsmarkedet 2020. smart! iVelg 2020. Velg smart! Velg smart! NAV NAV NAV

ByggBygg- og og anleggsteknikk Byggog anleggsteknikk anleggsteknikk

Muligheter Muligheter ii Statoil. Muligheter i Statoil. Statoil.

Elektrofag Elektrofag Elektrofag

An International International An Education An International Education Education International International School International School of Stavanger Stavanger School of of Stavanger

Steinerskolen Steinerskolen -Steinerskolen - skolen skolen for for -fremtiden. skolen for fremtiden. fremtiden. Steinerskolen Steinerskolen Steinerskolen

RestaurantRestaurant- og og matfag Restaurant- og matfag matfag

StudieStudiespesialisering Studiespesialisering spesialisering

Idrettsfag Idrettsfag Idrettsfag

Naturbruk Naturbruk Naturbruk

Service Service og og

Teknikk Teknikk og og industriell Teknikk og industriell produksjon/TIP industriell produksjon/TIP produksjon/TIP

Din Din fremtid fremtid som student. Din fremtid som student. som student. Universitetet Universitetet ii Stavanger Universitetet Stavanger i Stavanger

Muligheter Muligheter innen innen anleggsbransjen. Muligheter innen anleggsbransjen. anleggsbransjen. Stangeland Stangeland Maskin Stangeland Maskin Maskin

Kunst, Kunst, design design og og arkitektur Kunst, design og arkitektur arkitektur

Bli Bli selvstendig selvstendig på internat. Bli selvstendig på internat. på internat. Gjennestad Gjennestad vgs. vgs. Gjennestad vgs.

Idrettsfag Idrettsfag Idrettsfag

Vil Vil du du meg, meg, søk Akademiet. Vil meg, søkdu Akademiet. søk Akademiet.

Design Design og og håndverk Design og håndverk håndverk

samferdsel Service og 13.00 13.00 samferdsel 13.00 samferdsel

Medier Medier og og kommunikasjon Medier og kommunikasjon 13.30 13.30 kommunikasjon

13.30

Sal Sal 4 4 Sal 4

Musikk, Musikk, dans dans og og drama Musikk, drama dans og drama

Skoleskipet Skoleskipet Gann Gann Skoleskipet Gann

12.30 12.30 12.30

Sal Sal 3 3 Sal 3

HelseHelse- og og oppvekstfag Helse- og oppvekstfag oppvekstfag

Spennende Spennende

jobber til Spennende 11.30 til sjøs. sjøs. 11.30 jobber jobber til sjøs. 11.30

12.00 12.00 12.00

Sal Sal 2 2 Sal 2

Senter for Senter for internasjonaliseing Senter for internasjonaliseing av utdanning (SIU) internasjonaliseing av utdanning (SIU) av utdanning (SIU)

Stud.spes, Stud.spes, naturbruk, Stud.spes, idrett naturbruk, idrett og IKT naturbruk, idrett og IKT ii godt godt miljø. og IKT i godt miljø. miljø. Lyngdal Lyngdal KVS KVS Lyngdal KVS

11


Yrkesmessen i Haugesund-regionen 17. og 18. januar 2017 Sysco Arena, TysvĂŚr

12


Alle foto: Grethe Nygaard

Yrkesmessen i Haugesund-regionen er med og inspirerer ungdom i deres fremtidige yrkes- og utdanningsvalg. Vi ønsker å vise bredden i vårt lokale næringsliv, og gjennom spennende bransjeverdener får elevene møte ulike bedrifter og bransjer. På yrkesmessen har bedriftene i Haugesundregionen mulighet til å inspirere morgendagens arbeidstakere, og samtidig bygge omdømme for egen virksomhet ut mot regionens ungdom.

og bransjer. Elevene har på forhånd valgt hvilke verdener de skal besøke, og hver verden blir ledet av en dedikert verdensvert. På dagtid deltar rundt 2000 elever fra hele Haugesund-regionen på messen. Kveldsarrangementet er åpent for elever, deres foresatte og andre interesserte.

For elevene er dette en mulighet til å lære mer om næringslivet i sin region, og samtidig få førstehåndsinformasjon om ting de lurer på før de skal velge utdanningsprogram i videregående skole eller høyere utdanning. Kanskje det er her du som elev møter en fremtidig arbeidsgiver?

Det er kommunene i Haugesund-regionen som eier Yrkesmessen gjennom Haugaland Vekst og Haugalandet skole-arbeidsliv. Messen arrangeres i tett samarbeid med de private opplæringskontorene i Haugesund-regionen, Karrieresenteret, Høgskulen på Vestlandet og rådgiverne i ungdomsskolen og i den videregående skolen.

Yrkesmessen er delt opp i forskjellige bransjeverdener hvor elevene får møte ulike bedrifter

Velkommen 17. og 18. januar 2017 på Sysco Arena, Tysvær! 13


Foto: Marte Garmann

Velg utdanning

med hodet og med hjertet KUNNSKAPSMINSTER TORBJØRN RØE ISAKSEN

Torbjørn Røe Isaksen har vært kunnskapsminister siden 2013. Som øverste ansvarlig for skole og utdanning i Norge var han villig til å dele noen tanker og råd med Muligheters lesere. – Jeg håper den dagen jeg ikke er minister lenger at jeg kan se tilbake på at vi styrket lærernes stilling i skolen og gjenreiste faglæreren, forteller ministeren. – Det er mye viktig vi jobber med. Kampen mot 14

mobbing, et løft for realfag og å få ned frafallet i den videregående skolen er viktige oppgaver. Men det aller viktigste er kanskje tidlig innsats i skolen. Vi må hjelpe flere elever tidligere enn i dag, forteller ministeren. OM FRAFALL – Frafall er et alvorlig problem, ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet som helhet, forteller ministeren. – Det er stadig mindre behov for ufaglært arbeidskraft, og det er en klar sammenheng mellom frafall og arbeidsledighet, helseproblemer og sosiale problemer senere i livet.


Satsing mot frafall er derfor en av regjeringens viktigste prioriteringer, forklarer ministeren.

OM PÅSTANDEN AT FOR MANGE TAR MASTERGRAD

– Til tross for mange tidligere satsinger er det for få elever som fullfører videregående opplæring. Vi trenger mer kunnskap om hva som faktisk motvirker frafall, og derfor setter vi i gang et omfattende forskningsprosjekt på dette. Høsten 2014 lanserte regjeringen «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring». Målet med programmet er å øke gjennomføringen gjennom tiltak for elever som er i risikosonen for frafall og ungdom som står utenfor skole og arbeid.

En del samfunnsaktører og kommentatorer har i media begynt å snakke om at Norge lider av en «mastersyke» – at for mange tar mastergrader og at kravene for å komme inn på arbeidsmarkedet er for høye. Dette synet deler ikke ministeren.

OM YRKESFAG I Norge forventes det at kun 35 prosent av dagens unge fullfører en yrkesfaglig utdanning. For alle medlemslandene i EU er gjennomsnittet 52 prosent. Ministeren er klar på at nivået må økes. – Om lag halvparten av hvert kull velger yrkesfag, og det er bra. Problemet ligger først og fremst i at bare om lag halvparten av de som starter på yrkesfag fullfører utdannelsen. Samtidig må vi få flere unge, og særlig jenter, til å få øynene opp for de gode mulighetene et fagbrev gir. Det er et stort behov for faglært arbeidskraft, og det behovet vil bare bli større i årene som kommer, forklarer ministeren. – Vi vet at mangel på læreplass er en av de viktigste årsakene til at elever ikke fullfører. Vi har satt i gang en rekke tiltak for å skaffe flere læreplasser. Siden 2014 har regjeringen og samarbeidspartiene økt lærlingtilskuddet med 17 500 kroner per lærling ut over prisstigningen. I tillegg vil kravet om bruk av lærlinger i offentlige anbud bli skjerpet inn, og vi har innført en merkeordning for bedrifter som har lærlinger. Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser ble signert 14. mars i 2016. – Vi må sørge for at de ungdommene som søker seg til yrkesfag hvert år, får riktig kompetanse og gode jobbmuligheter. I dag er det noen elever som får opplæring i fag som arbeidslivet ikke verdsetter eller har bruk for. Vi gjennomgår nå alle yrkesfagene, for å se om det trengs endringer slik at de matcher behovet i arbeidslivet bedre enn i dag og for å bidra til at de holder en høy faglig kvalitet. Dette arbeidet gjør vi sammen med partene i arbeidslivet, som ofte vet best hvor skoen trykker, forklarer ministeren.

– Jeg mener ryktene om en såkalt «mastersyke» er betydelig overdrevet. Tvert imot ligger vi bak land vi ellers liker å sammenligne oss med når det gjelder befolkningens utdanningsnivå. At Norge likevel har en høy andel med høyere utdanning, kan tilskrives at vi har mange med bachelorgrad eller lavere, ikke at for mange har mastergrad. – I debatten om «mastersyke» er ofte behovet for fagarbeidere satt opp mot det økende antallet som tar mastergrad. Det mener jeg blir feil. Hvis vi ser på SSB sin framskriving om fremtidig kompetansebehov, så ser vi at det er et klart behov for å utdanne folk i begge grupper, mens behovet for ufaglært arbeidskraft faller. OM EGEN STUDIETID OG RÅD TIL DEG SOM SKAL TA ET VALG Den unge Torbjørn Røe Isaksen studerte på Universitetet i Oslo og tok både en master i statsvitenskap og en cand. Mag. med idehistorie og medievitenskap i tillegg. Men på spørsmål om han var en flittig student, svarer ministeren litt nølende. – Tja. Jeg var en ivrig student, det var jeg, men jeg brukte mindre tid på studiene enn jeg burde, særlig de siste årene da jeg også var leder i Unge Høyre. Å begynne å studere var likevel en oppvåkning, og særlig det å komme inn i et faglig fellesskap hvor alt ble diskutert og belyst var veldig givende. Ministeren har også noen gode studieråd og anbefaling til deg som nå skal velge yrke, videregående opplæring eller høyere studier. – Jeg får si som min far: «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør». Jeg tror det lønner seg å starte tidlig med studiene og ikke bare ta skippertak. Og så må man involvere seg i de faglige fellesskapene og snakke med andre elever eller studenter. – Og når det gjelder videre valg er mitt beste råd; velg utdanning med både hodet og hjertet!

15


Slik blir du

superstudent!

NIKOLAI HØIBO – GRÜNDER & SIVILØKONOM

Sliter du med å oppnå fullt potensial på skolebenken? Læringsboka ToppkarakterSystemet viser vei! 16


Studieekspertens beste råd 1. UTNYTT SKIPPERTAKSEFFEKTEN: Sett tids-

6.

frister for lesingen. Tilby for eksempel kollektivet å vaske doen i en måned, hvis du bryter fristen. Slik vil du øke presset som gjør deg effektiv.

FJERN DISTRAKSJONER: Vær obs på hva som distraherer deg. Husk at også en telefon fra foreldre, kjæreste eller sjefen er distraksjonsmomenter.

2. GLEM MULTITASKING: Når du leser skal du

7. SPIS GOD OG NÆRINGSRIK MAT: Da holder

lese. Ikke la deg distrahere av andre ting.

3.

TA ORDENTLIGE PAUSER: Gå ut av lesesalen, beveg deg litt og trekk litt frisk luft. Da får du mer ut av pausen enn om du blir sittende og sjekke Instagram på mobilen.

4. STILL SPØRSMÅL: Ikke vær redd for å spørre

foreleser, støttelærer eller studievenner om det du ikke forstår.

5. FINN STUDIEVENN: Få deg en eller flere stu-

du deg lettere våken. I stedet for å spise smågodt, kjeks og drikke brus gjennom dagen, anbefaler vi å ta tid til å spise normal husmannskost. Det er lett å synes synd på seg selv, og derfor tillate seg å slurve med kostholdet.

8.

FÅ NOK SØVN: Mangel på søvn gjør det vanskelig å holde fokus. Når du sover, bruker hjernen cerebrospinalvæsken til skylle hjernen for «avfall» som har opparbeidet seg gjennom dagen. Dette er grunnen til at du «tenker klart» etter en god natts søvn.

dievenner som liker å lære på samme måte som deg selv. Det kan være en fordel at dette ikke er for nære venner som du fort kan bli distrahert av.

Om toppkaraktersystemet • Nikolai G. Høibo og Pål R. Hetland er forfatterene bak boken «ToppkarakterSystemet». De har sammen holdt kurs for mer enn 15.000 studenter ved landets største universiteter og høgskoler.

• Ved å gå gjennom forskningsartikler, lese bøker og analysere «naturlige superstudenter» klarte de å avsløre toppkarakteroppskriften. Metodikken de utviklet ble raskt populær blant medstudenter.

• ToppkarakterSystemet er et resultat av et studentprosjekt som ble startet for å dekke deres eget behov for bedre studieteknikker. Typisk for studenter med mange jern i ilden, trengte de å finne ut av hvordan de kunne lære pensum veldig raskt.

• Etterspørselen har ført til utgivelsen av bok, lydbok, online nettkurs, live foredrag og programvareutvikling som skal hjelpe studenter å oppnå toppkarakterer. www.toppkaraktersystemet.no

17


Foto: Bardia Koushan

Slik får du drømmejobben WIGGO YTTERGÅRD

Headhunter Wiggo Yttergård vet bedre enn de fleste hva som skiller en fantastisk søknad fra en middels god. Her får du oppskriften. 18


HVA VIL DET SI Å VÆRE HODEJEGER?

HVA SKAL JEG UNNGÅ I EN CV?

– En hodejeger jobber for å finne en kandidat til en bedrift som leter etter nye ansatte. Vi jobber litt som etterforskere, som er ganske moro.

– Unngå «masse CV», en du sender til mange. Ikke tenk på design. Ryddig og rent. Unngå skrivefeil.

HVORDAN FINNE UT JEG UT HVA JEG SKAL BLI? – Finn noe du er interessert i, noe du tror på og noe du liker å gjøre. En jobb har bra dager, men også tunge dager. For å komme seg gjennom de tunge dagene, er det viktig at du liker det du gjør. HVA SKAL TIL FOR AT JEG BLIR KALT INN TIL INTERVJU? – Levér en god og ryddig CV. Da blir du fort innkalt til intervju. Vil du bli headhuntet, handler det også om å profilere seg selv på sosiale medier som LinkedIn. Gjør du en god jobb og andre skryter av deg, kan du bli plukket opp. HVORDAN SKRIVER JEG EN GOD CV OG SØKNAD? – Nøkkelordet er ryddighet, det kommer du langt med. Og pass på at det er korrekt. Hva som kommer først av utdanning eller erfaring har ikke noe å si. Trekk frem det du er god på. Resten vil jeg ikke si noe om, fordi det finnes ingen fasit. Det kommer helt an på øyet som ser. Er firmaet lokalt eller internasjonalt? Det er selvsagt forskjell om du søker på hjørnesteinsbedriften på Sotra eller et stort internasjonalt firma. HVORDAN FORBEREDER JEG MEG TIL JOBBINTERVJU? – Gjør research om hvem du skal prate med, bedriften du skal jobbe for, og sett deg godt inn i stillingsbeskrivelsen. Hvilke arbeidsoppgaver og hva som kreves for å få den stillingen. Det kan også være lurt å gjøre intervjuet i hodet ditt et par ganger, gjerne øv med en du stoler på som gir deg ærlige tilbakemeldinger. Det kan være en god venn eller en i familien. SKAL JEG FØRE OPP FRITIDSINTERESSER I SØKNADEN? – Kommer an på hvor imponerende søknaden din er. Er du tjuefem år med sunne fritidsinteresser, så gir det et inntrykk av gode egenskaper. Interesser kan faktisk si mye om en person. At du er lagspiller og konkurranseperson for eksempel.

SKAL JEG LEGGE INN BILDE I CV-EN? – Det kommer an på øyet som ser, og i flere tilfeller kan det være positivt. Legg i så fall inn et profesjonelt bilde og ikke et partybilde fra Ibiza. BRUKER DERE SOSIALE MEDIER FOR Å FINNE KANDIDATER? – Vi bruker LinkedIn veldig mye, noe de fleste andre headhuntere også gjør. Jeg anbefaler alle å opprette LinkedIn og kvalitetssikre informasjonen der. Få ut CVen og gjør den søkbar for de som leter etter folk. Overraskende få universitetsstudenter er på LinkedIn, så hiv deg på bølgen. Over 70 % av rekrutteringen vår starter nemlig på LinkedIn. HVA BETYR KOMMENTARER OG PERSONLIGE BILDER PÅ SOSIALE MEDIER? – Det betyr mye. Har opplevd at kandidater har blitt tilbudt stilling muntlig. Deretter har kunden trukket tilbudet grunnet «grums» om kandidaten på Facebook. Vi hodejegere driver detektivarbeid, så tenk over hva du legger ut. Er dette noe foreldrene mine eller en arbeidsgiver tåler å se eller lese? HVA TENKER DERE OM HULL I CVEN? – Det kan være familietragedie eller jordomseiling. Er du komfortabel med å skrive hva grunnen er gjør du det, men vær forberedt på at intervjueren vil stille spørsmål. Har du reist rundt i verden, er det en egen type erfaring og du fremstår som verdensvant. HVOR MYE TELLER KARAKTERENE MINE I EN JOBBSØKNAD? – Kommer du rett fra skolen og ikke har jobberfaring å vise til, teller karakterene mye. Har du femten års erfaring, er det det vi ser på og ikke karakterene. Til deg som ikke har så gode karakterer å vise til og fortsatt går på skole; det kan være lurt å skaffe seg en jobb ved siden av studiene.

19


Slik søker du videregående opplæring HVOR KAN DU SØKE? • videregående skoler i hjemfylket • videregående skoler i fylker som har en avtale med fylket ditt • videregående skole på Svalbard • landsdekkende linjer • videregående skole i utlandet

• Søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1 • Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne • Søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk

Hvis du ønsker å ta en opplæring som ikke tilbys i ditt fylke, så er det muligheter for at fylket ditt kan kjøpe skoleplass i et annet fylke. Ta kontakt med inntakskontoret i ditt fylke for mer informasjon.

• Søkere med vedtak om utvidet tid

SLIK SØKER DU

• Søkere som nylig har kommet til Norge

Det vanlige er å søke videregående skole gjennom www.vigo.no. Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.

• Søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene

Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut. Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon. Hvis du søker opptak ved privatskole, er det vanlig å sende søknad direkte til skolen. I noen fylker kan du også søke privat skole gjennom vigo.no. SØKNADSFRIST • Ordinært inntak og læreplass: 1. mars

• Søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring

• Søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene • Søkere til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse • Søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner • Ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater

• Søknad om fortrinnsrett eller på grunnlag av særskilte behov: 1. februar

Lurer du på om du kommer inn under ordningen om fortrinnsrett eller særskilte behov? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon.

• Søknad til lærekandidatordningen: 1. februar

Les mer på vigo.no og vilbli.no

• Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.

20

HVEM KAN SENDE INN SØKNAD OM FORTRINNSRETT ELLER PÅ GRUNNLAG AV SÆRSKILTE BEHOV?


Slik søker du høyere utdanning

Til de fleste utdanninger på universiteter og høgskoler søker du via Samordna opptak. Noen utdanninger har lokalt opptak, og da søker du direkte til lærestedet.

SØKNADSFRIST OG VIKTIGE DATOER

denne våren så må du altså ettersende vitnemålet ditt innen 1. juli.

1. FEBRUAR:

Søknadstjenesten åpner. Fra og med denne datoen kan du søke om studieplass 1. MARS:

Søknadsfrist for søkere til Politihøgskolen, luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø, søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller særskilt vurdering, søkere med IB eller videregående utdanning fra land utenfor Norden og søkere som ønsker realkompetansevurdering. 20. MARS:

Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som har søknadsfrist 1. mars. 15. APRIL:

Ordinær søknadsfrist! Du søker på www.samordnaopptak.no. Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett. En stund etter at du har søkt så får du tilsendt et omslagsark fra Samordna opptak. Dette skal fylles ut og returneres til det lærestedet du får beskjed om i brevet. Husk å legge ved rett kopi av vitnemål. Hvis du har vært på folkehøgskole, gjennomført førstegangstjeneste/siviltjeneste eller liknende så må det også sendes med en attest som bekrefter dette. 10. MAI:

På nettsiden www.samordnaopptak.no finner du informasjon om Samordna opptaks tjenester, søknadsprosedyrer, læresteder og studier, frister, krav for å bli tatt opp osv. Du finner også oversikt over fjorårets poenggrenser.

12.JULI:

Frist for å laste opp vitnemål etter klage på eksamenskarakter. Dette må gjøres innen klokken 12.00 denne dagen. 19. JULI:

Klokken 09.00 denne dagen legges oversikten over ledige studieplasser ut og nye søkere kan forhåndsregistrere seg med personalia. 20 JULI:

Klokken 09.00 denne dagen kan både nye søkere, og de som har søkt tidligere, søke ledige studieplasser. Ledige studieplasser er studium der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene. 20. JULI:

Du får svar på om du kommer inn på det studiet du helst ønsker, om du kommer inn på et av studiene du har prioritert lenger ned, og hvor du eventuelt står på venteliste. Du må logge deg inn på nettsøknaden din hos Samordna opptak for å se resultatet av opptaket. 26. JULI:

Svarfrist! Hvis du ikke takker ja til studieplassen du er tildelt så mister du plassen. For å takke ja til plassen så må du logge deg inn hos Samordna opptak. 29. JULI:

Frist for å laste opp dokumentasjon viss du har søknadsfrist 15. april.

Nasjonalt suppleringsopptak. Står du på venteliste til et bestemt studie? Kanskje får du tildelt studieplass likevel nå.

1. JULI:

FRA 4. AUGUST:

Dette er fristen for omprioritering av søkeønskene dine. Du kan ikke føre opp nye studieønsker, men altså endre rekkefølgen på de studiene du satte opp i nettsøknaden du sendte inn senest 15. april.

Lokale suppleringsopptak. Høgskolene/universitetene tildeler studieplasser til søkere på venteliste dersom noen trekker seg og det blir ledige plasser.

1. JULI:

Frist for å ettersende vitnemål fra skolegang som avsluttes i år. Hvis du fullfører videregående skole 21


Visste du at Muligheter har egne elevoppgaver? Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli og være fornøyd resten av livet. Noen utdanninger og yrker frister mer enn andre, men har du det som trengs for å lykkes? Er bransjen like attraktiv i årene som kommer? Er det lett å få seg jobb etter utdanningen? Heftet med elevoppgaver som blir distribuert sammen med denne boken hjelper deg å reflektere over slike spørsmål og bidrar forhåpentligvis til at du tar et valg som er riktig for deg. Elevoppgavene finnes også på nett: www.muligheter.no

22


Besøk vår nettside: www.muligheter.no MED WWW.MULIGHETER.NO HAR DU ALLTID SKOLEBOKEN MULIGHETER TILGJENGELIG. Her finner du alle utgaver av boken elektronisk som nedlastbar pdf. Du finner også elevoppgaver som skal hjelpe deg å reflektere over utdanningsvalget du skal ta, kartoversikt over utdanningsinstitusjoner i Norge, og alle artiklene og bedrifts- og organisasjonsprofilene som du har i boken. Med www.muligheter.no har du et solid verktøy tilgjengelig til å ta et mer riktig yrkes- og utdanningsvalg.

23


Slik skriver du søknad til jobb eller læreplass Hver søknad skal være skreddersydd for den jobben du søker på. Gjør deg selv interessant, slik at du blir innkalt til intervju. Før du skriver en søknad er det viktig å lese gjennom stillingsannonsen for å finne ut om du fyller kravene til stillingen du søker på. Det er viktig å fremheve nettopp disse punktene i søknaden, selv om de også går frem av CV-en. Det er viktig å besvare alle spørsmål og utdype din kompetanse og motivasjon på alle krav som stilles i søknaden. Slik vil arbeidsgiver fort se om du er en aktuell kandidat. EN SØKNAD BØR BESTÅ AV FØLGENDE DELER: INNLEDNING

• Skriv en ny søknad til hver jobb du søker. Du kan godt bruke de samme formuleringene, men søknaden må tilpasses hver nye stilling du søker på. • Les gjennom søknaden din. Er den overbevisende? Be noen du kjenner å lese gjennom. • Søknaden skal være ryddig i form og innhold. • Søknaden bør ikke være lengre enn en side. • Skriv enkelt og naturlig, unngå selvfølgeligheter og for mye detaljer.

Fortell i en setning eller to hvorfor du vil ha akkurat denne jobben, og hvorfor du mener du er rett person.

• Faktainformasjon om studiepoeng og kurskoder hører hjemme i CV-en.

HOVEDDEL

• Har du merket søknaden med riktig referansenummer, hvis annonsen inneholder referansenummer?

Få fram hvorfor bakgrunnen din gjør deg til en særlig interessant kandidat for arbeidsgiveren. Bruk gjerne eksempler på aktuelle erfaringer som er relevante for jobben du søker på. Fortell om personlige egenskaper du har som er relevante for jobben. Vis at du kjenner til bransjen / bedriften og har forstått hvilke krav som stilles til deg i jobben. Legg vekt på det du kan, ikke hva du eventuelt mangler av kvalifikasjoner. AVSLUTNING

En kort og god avslutning oppsummerer og trekker trådene sammen. Her kan du gjerne kort gjenta hvorfor du vil ha akkurat denne jobben. Fortell at du er svært motivert for oppgavene og overbevis arbeidsgiveren om at du vil være et trygt og godt valg. Du bør også opplyse om når du kan begynne og at du gjerne vil møte til intervju. Opplys om din kontaktinformasjon. 24

SJEKKPUNKTER FØR DU SENDER SØKNADEN OG CV-EN:

• Les korrektur og sjekk at bedriften og navnet på kontaktpersonen er skrevet riktig. Skrivefeil gir et dårlig inntrykk. • Har du lagt ved attesterte kopier av vitnemål og attester, hvis arbeidsgiveren har bedt om det? • Det er vanlig å levere søknaden elektronisk via rekrutteringsverktøy eller e-post. Du kan ta bilde av vedleggene med mobilen. • Hvis du sender søknaden i posten må du sørge for at konvolutten er merket slik det står i annonsen.

Hvis du ikke har hørt noe innen 2-3 uker etter søknadsfristen, kan du kontakte arbeidsgiveren og høre hvor langt de har kommet i ansettelsesprosessen. Kilde: nav.no


Slik lager du en god CV EN CV BØR BESTÅ AV FØLGENDE DELER: LENGDE OG FORMAT • CV-en bør være på maksimalt to sider. • Bruk vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. • Bruk Word- eller PDF-format. PERSONLIGE OPPLYSNINGER • Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer • Fødselsdato • Sivilstatus og eventuelle barn • Nøkkelkvalifikasjoner UTDANNING • Start med den utdanningen du tok sist. • Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. ARBEIDSERFARING OG PRAKSIS

En CV skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort i en kort statistisk oppsummering. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.

IT-KUNNSKAPER • Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. FRITIDSINTERESSER • Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er som person. VITNEMÅL OG ATTESTER • Du kan enten sende inn kopier av vitnemål og attester som vedlegg sammen med søknad eller du kan ettersende dem dersom arbeidsgiver spør.Dersom du bestemmer deg for det siste kan du skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. • Lever aldri fra deg originale dokumenter. REFERANSER • Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersoner. • Du bør oppgi minst to referansepersoner.

• Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.

De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden.

• Kurs, sertifikater og verv

Kilde: nav.no

KURS SOM ER RELEVANTE FOR STILLINGEN DU SØKER • Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. SPRÅK • Før opp språk du behersker, og på hvilket nivå muntlig og skriftlig.

25


Samen skaper me framtidas kompetanse ÅKREHAMN VGS

Åkrehamn vidaregåande skole er en videregående skole med fire yrkesfaglige studieretninger og en studieforberedene. Skolen ligger midt i Åkrehamn som er en del av Karmøy kommune. I dag er det ca. 530 elever på skolen, fordelt på 40 klasser/grupper. Å skape kompetanse er ikkje eit arbeid for ein enkelt person. Å skapa kompetanse handlar om eit fellesskap og eit samarbeid. Framtida til regionen og Noreg er avhengig av maksimalt dyktige fagarbeidarar. Skal dei skapast er det mange som må bidra saman. Fyrst og fremst handlar det om den enkelte framtidige fagarbeidaren som treng eit stort nettverk med rettleiarar som kan sørgje for at ho meistrar noko nytt og lærar effektivt kvar dag. Desse rettleiarane er medelevar, lærarar, rådgjevarar, leiarar, opplæringskontor, instruktørar i bedrifter og fleire. Alle skjønar at det er naudsynt med tett samarbeid om planlegging, læring og resultat. Alle har same målsetting om maksimalt læringsutbytte for kvar enkelt gjennom fire år. 26

Maksimalt læringsutbytte for kvar enkelt elev tyder at di læring må vera i fokus heile tida. Me skal saman finna ut kva kompetanse du har innanfor dei ulike fagområda, så skal me rettleia deg frå det utgangspunktet mot eit tydeleg mål som akkurat du kan meistre. Me skal når du har nådd det målet vera med deg å setja nye mål. Undervegs i prosessane skal du kjenne til kva som er kriteria for at målet vert nådd og me skal i felleskap ha høge forventningar til at akkurat du skal nå måla dine. Skolens utdanningsprogram er følgende: • Bygg og anleggsteknikk • Elektro • Helse- og oppvekstfag • Media og kommunikasjon • Teknikk og industriell produksjon • Tilrettelagt opplæring


Studieforberedende Du som velger studieforberedende utdanningsløp bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Alle studieforberedende program fører til generell studiekompetanse og du kan ta høyere utdanning. Velger du utdanningsprogrammet Studiespesialisering må du andre året velge fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du bør altså være interessert i å arbeide med teoretiske fag, være samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert, interessert i å skrive eller regne, og interesset i kultur- og samfunnsforhold. I utdanningsprogrammet Musikk, dans, drama lærer du, foruten teoretiske fag og avhengig av dine fagvalg, om blant annet musikkutøvelse, danseuttrykk, danseteknikker og koreografi, og

skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon. I utdanningsprogrammet Idrettsfag lærer du, foruten teoretiske fag, blant annet om fysisk aktivitet og trening, treningsledelse, og om helse, kosthold og kroppens oppbygging. I utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur lærer du, foruten teoretiske fag, blant annet å tegne, om kunst og kultur, og å videreutvikle dine kreative evner. Medier og kommunikasjon er nytt studieforberedende program fra 2016, hvor du foruten teoretiske fag blant annet lærer om fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk, og hvordan å utforme budskap, uttrykk og layout.

Les mer på: • • • •

www.vilbli.no www.utdanning.no www.muligheter.no www.realfag.no 27


Vidaregåande i

vakre Hardanger

FRAMNES KVGS

Er du interessert i toppidrett fotball, breiddeidrett fotball, spektakulært friluftsliv og studiespesialisering – i eit godt og kreativt miljø? Då kan Framnes kristne vidaregåande skule vera noko for deg! Skulen legg til rette for ei kreativ fritid, med fleire miljøarbeidarar, symjebasseng, gymnastikksal, buldrevegg, styrkerom, utandørs fotballbane, sandvolleyballbane, og kanoar/kajakkar. KREATIV OG AKTIV FRITID I tillegg har kommunen eit aktivt kulturliv, med eit stort spekter av interessante aktivitetar, som til dømes ein godt utbygd kulturskule og aktivt kunstnarmiljø. Idrettslaga i Kvam tilbyr mellom anna fotball og volleyball (Rossvoll), og det er kort veg til skisenter for både langrenn, skiskyting og alpint/ telemark. Fjorden og fjella byr på mange mogelegheiter, og det er kort veg til Bergen. Skulen legg også til rette for at elevane skal få del i eit 28

kristent, åndeleg fellesskap. Det er tilbod om samlingar kvar onsdag, ofte med ein forkynnar, open mikrofon eller bønnevandring. Elevane lagar sjølve band som spelar på dei ulike samlingane. Det er også tilbod om bibelgrupper. BYGGJER NY IDRETTSHALL Skulen er i gang med å byggja ny flott idrettshall som skal stå ferdig juni 2017. «Framnes arena» får standard handballbane med parkett, og fotballhall på 27x36 meter – med krøllgras som dekke. I tillegg vert det m.a. nytt styrkerom og ny klatrevegg. I området rundt hallen skal det lagast park, fotballbane og ny sandvolleyballbane. STOLT HISTORIE Framnes har ei lang og stolt historie som går tilbake til 1897. Fram til byrjinga av 1990-talet var Framnes ein folkehøgskule. Sidan omlegginga har skulen vore ein vidaregåande internatskule med hovudvekt på idrettsfag og studiespesialisering. Skulen vert driven av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden.


STUDIEFORBEREDENDE

1. KVIFOR SØKTE DU FRAMNES KVGS? 2. KVA ER DET BESTE MED FRAMNES? Ragnhild Nilsen (19), Fjell, Hordaland VG3, idrett 1. Eg er ein sosial person som trivst med å ha mange folk rundt meg. Difor ville eg å gå på ein kristen internatskule. Eg var òg gira på å bli ein del av eit idrettsmiljø. 2. Fellesskapet. Det er så mange positive menneske som heiar deg fram og som vil ditt beste; både elevar og tilsette. Ekstra kjekt er det å få bu så tett på vennene mine. Sunniva Singelstad (19), Isfjorden, Møre og Romsdal, VG2, studiespesialisering 1. Eg hadde rett og slett lyst til å oppleva noko nytt! I tillegg hadde eg høyrt masse bra om Framnes frå fleire tidligare elevar. 2. Moglegheitene til å verta kjend med mange trivelige folk frå mange kantar av landet. Internatlivet gjer også at me blir knytt enda sterkare saman. Mathias Haughom (18), Øksnes, Nordland, VG3, studiespesialisering 1. På grunn av det velkjente, trygge og utviklande miljøet eg hadde høyrt om, kor eg kunne veksa som kristen, som idrettsutøvar og som student. 2. Det å kunna bu på en plass med så mange på same alder og i same situasjon syns eg er heilt unikt. På Framnes kan me læra av kvarandre, vera med kvarandre, og bera kvarandre.

FRAMNES KVGS er ein av dei største internatskulane i landet, og ligg på ei idyllisk halvøy i den vakre Hardangerfjorden, nær regionsenteret Norheimsund i Kvam kommune. Kjøretida til Bergen er berre litt over ein time. Skulen har om lag 270 elevar. 230 av desse bur på internatet. Elevane kjem frå heile landet. Framnes KVGS er eit springbrett til høgare utdanning og tilbyr studiespesialiserande utdanningsprogram med studiespesialisering og idrettsfag. Innan studiespesialisering kan ein velja programområda realfag, eller språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet realfag tilbyr programfag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Programområdet språk, samfunnsfag og økonomi tilbyr programfag som medie-, og informasjonskunnskap, sosiologi og sosialkunnskap, psykologi og engelsk. Me tilbyr framandspråka tysk, fransk og spansk. Innan idrettsfag kan ein velja mellom programfaga toppidrett fotball, breiddeidrett fotball, friluftsliv og breiddeidrett, samt fellesfag og programfag som til dømes aktivitetslære, treningslære og treningsleiing. Alle utdanningsprogramma våre fører fram til eksamen som gjev studiekompetanse. Vanleg søknadsfrist: 1. mars. Nett: www.framnes.vgs.no Facebook: Søk på Framnes kristne vidaregåande skule

29


Skolen for deg

som vil litt mer

AKADEMIET VGS

Akademiet er skolen for deg som vil litt mer. Ved Akademiet VGS lykkes vi sammen. Hos oss vil du oppleve at lærerne gjør sitt beste for å hjelpe deg fram mot dine mål. Akademiet VGS forventer mye av elevene når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning til egen læring. Dette betyr også at det forventes at elevene stiller krav til skolen, både når det gjelder kompetanse, metoder, utstyr og nettverk. Ved Akademiet VGS Sandnes har lærerstaben høy faglig kompetanse, stort engasjement og er dyktige til å se den enkelte elev. Hvert halvår er elevene våre med og vurderer lærerne sine, og får gi dem konkrete tilbakemeldinger på undervisning, metode og faglighet. Akademiet Sandnes er en relativt liten skole. Det gjør at det er lettere å opprettholde det gode læringsmiljøet vi har. Hos oss vil vi at alle elevene skal trives og føle seg ivaretatt både faglig og sosialt. 30

SENTRAL BELIGGENHET Akademiet holder til i flotte lokaler midt i Sandnes sentrum, med gode tog- og bussforbindelser. VIKTIG Å FULLFØRE VIDEREGÅENDE Visste du at å fullføre videregående opplæring blir vurdert som et minimum av utdanning for å få til en vellykket inngang og senere karriere i arbeidslivet? Bestått videregående opplæring har også stor betydning for en aktiv deltakelse i samfunnslivet. I Norge fullfører ca. 70 % av elevene videregående opplæring. På Akademiet Sandnes fullfører 98 %. SAMARBEID MED NÆRINGSLIV Akademiet er en skole som ser verdien av samarbeid med nærings- og samfunnsliv. Akademiet Sandnes satser på entreprenørskap og bedriftsutvikling på «Medier og kommunikasjon». Velger du dette programfaget, blir du med på en spennende reise i forretningsverdenen. Gjennom Ungt Entreprenørskap deltar skolen på fylkesmesterskap og konkurrerer om priser i ulike kategorier. Hvert år tar vi hjem flere priser og flere av bedriftene våre har kommet til NM.


STUDIEFORBEREDENDE

UTSTYR Første skoledag får elevene utlevert en ny Apple MacBook som følger dem gjennom tiden ved Akademiet. Den får eleven beholde når de slutter hos oss etter 3 år. Skolen sørger for vedlikehold og service, samt gir tilgang til nødvendige programmer uten kostnad for eleven. Akademiet har som mål å være ledende i Norge på bruk av digitale pedagogiske hjelpemidler i undervisningen, og har en lærerstab med høy digital kompetanse. Skolen er blant de første i landet som tar i bruk en ny og innovativ læringsplattform; Canvas, og vi regner med at flere vil komme etter. GOD START PÅ DAGEN Undervisningen vår starter kl. 08.30, og skolen åpner en time før. Riktig og god ernæring legger godt grunnlag for læring, derfor serveres det gratis nylaget havregrøt i kantina hver morgen. GODE EKSAMENSKARAKTERER Akademiet jobber hele tiden for at skolen skal være best mulig. Skolen stiller som absolutte krav til lærerne at de skal være engasjerte og godt kvalifiserte. Til gjengjeld blir lærerne kontinuerlig kurset for å holde et faglig høyt nivå og elevene oppnår på det jevne svært gode eksamensresultater. EFFEKTIV SKOLE Skolen har en effektiv administrasjon, noe som gir muligheten til å yte ekstra. Akademiet tilbyr gjennomgående kvalitet og jobber for: • Høy trivsel • Gode resultater • Tett oppfølging

AKADEMIET VGS er landets største privatskole med 2500 plasser fordelt på 9 skolesteder. Skolen er kjent for sine tilfredse elever og motiverte og godt kvalifiserte lærere, som stiller opp også utenfor undervisningstiden. Akademiet er en videregående skole som er offentlig godkjent, har statsstøtte og gir studiekompetanse for høyere utdanning. Akademiet Sandnes tilbyr studieplasser til rundt 300 elever innenfor studiespesialisering, studieforberedende medier og kommunikasjon, IKTservicefag og påbygg. Akademiet Sandnes scorer høyt på Utdanningsdirektoratet sin Elevundersøkelse, der en ser på læringsmiljø, både fysisk og psykisk, læringstrykk og om elevene får nok utfordringer tilpasset sitt nivå. Skolen er på topp i Rogaland, og nummer 12 av ca. 400 videregående skoler i Norge. Akademiet Sandnes har et stort nedslagsfelt, med ca. 50 % av elevene fra Sandnes og ellers elever fra hele området. Skolen har gode systemer for tilbakemeldinger og ingen elever skal være i tvil om hvorfor de har fått akkurat den karakteren på en vurdering. Skolen har strukturerte og motiverte elever og lærere.

Akademiet Vgs, avd. Sandnes Langgt 1A, Postboks 3223, 4398 Sandnes Telefon: (+47) 51 90 55 30 E-post: sandnes@akademiet.no Nett: www.akademiet.no

• Dyktige lærere • Fornøyde elever

31


Spenstig SOLA VGS

magnfold

Petter Messel (18), Syahira Syarifuddin (18) og Martin André Øren Nes (17) stortrives på Sola vgs. Stort idrettsanlegg, flinke lærere og godt skolemiljø er bare noe av det du kan se frem til. GODT MILJØ OG MANGFOLD Martin André: Sola vgs har et godt og flerkulturelt miljø. Dette gjør skolen vår til et godt sted for de som er interessert i andre type mennesker og kulturer, samt et bra skolemiljø. Syahira: Jeg har aldri opplevd en så mobbefri skole i hele mitt liv! På Sola vgs kan alle være med alle. Martin André: Sola har et bra miljø, der lærere og elever kommer godt overens. Oppstår det konflikter, tar det ikke lang tid før de løser seg.

32

KREVENDE STUDIER? Syahira: Fagene er greie om du bare har interessen for det, men selvfølgelig kan det være noen fag som er vanskeligere enn andre. Petter: Jeg går realfag så matten og fysikken er tunge fag som kreves litt ekstra tid, men generelt går det fint og jeg har tid til det meste på min fritid. Martin André: Det går veldig greit. Du kan tenke deg at det er som en litt mer avansert ungdomsskole. UNIKT IDRETTSANLEGG Petter: Skolen har et fantastisk idrettsanlegg toppfotball, topphåndball, bredde og friluft for studieelever. Det er rett og slett fristende å si at Sola er den beste skolen for idrettsfag. Syahira: Vi har store aktivitetsplasser rett utenfor skolen, som fotballbane og 400 meters løpebane.


STUDIEFORBEREDENDE

VELG SOLA! Syahira: Ingen andre skoler kan måle seg med vår. Sola vgs er en kjekk læreplass, med mange kjekke og nye venner å møte på. Ikke minst er Sola er en trygg skole, med flott natur, og du kan føle seg godt tatt vare på av lærerne. Petter: Hvis målet er topp skolehverdag med kjekke elever og lærere, er Sola vgs et utmerket alternativ. For å være ærlig kunne jeg ikke tenkt meg å gå på en annen videregående skole enn Sola! Martin André: Vi har en åpen, raus og god skole uansett bakgrunn, i tillegg til et bra miljø og kjekke lærere!

SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE er en stor kombinert skole med utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Skolen har også landslinje for flyfag og egne tilbud for minoritetsspråklige elever. På Sola vgs ønsker vi at den enkelte elev skal få utvikle seg i et trygt, inkluderende og utfordrende læringsmiljø, og alle elever skal føle seg ivaretatt og sett av lærerne. På Sola står elevens læring i sentrum. De ansatte er opptatte av å gi god og utfordrende undervisning og veiledning til hver enkelt elev, og lage et felles skolemiljø som er både spennende og trygt.

FLYFAGLINJE • Sola videregående skole er èn av fire skoler i landet som tilbyr utdanning innen flyfag. • Over to år er det 72 elever på flyfag, fordelt på 36 elever på hvert trinn (VG2 og VG3) • Etter treårig løp i videregående og to år i lære kan du ta fagbrev innen avionikerfaget eller flymotor-, flystruktur- eller flysystemmekanikere. • Elevene på flylinjen på Sola ble i 2013 de første i landet som fikk sin egen hangar for sine egenproduserte småfly.

Kontaktinfo: Sola videregående skole Åsnutveien 51, 4050 Sola Telefon: 51 71 84 00 Nett: www.solavgs.no

33


Satser

på elevene

NLM VGS

– På Tryggheim er lærerne genuint interessert i å hente fram potensialet til hver enkelt elev. Det sier Borghild Kvæven (17) fra Sirdal og Aina Marie Hetland Helleren (17) fra Egersund. Begge går første året på videregående og bor på internat på Tryggheim vidaregåande skule på Nærbø i Rogaland. Borghild: – Jeg måtte flytte for å gå på videregående. Det er bare en videregående i Sirdal, men den er også et stykke unna. Jeg kjenner folk som har gått på Tryggheim tidligere, så jeg visste at det var et høyt faglig nivå, bra lærere og godt skolemiljø. Aina: – Etter å ha gått ti år på skole hadde jeg lyst å treffe nye folk og bli kjent med nye miljøer. Her treffer du folk fra hele landet og alle samfunnslag. FANTASTISK MILJØ Aina: – Tryggheim er en skole som er mye mer enn bare skole. Første uken vi begynte her var det aktivi34

teter hver dag, og vi ble kjent med en haug med nye mennesker. Etter to uker kunne jeg ikke bare navnet på alle i klassen, men jeg kunne navnet på omtrent halvparten av alle førsteklassingene på hele skolen. Tryggeheim er opptatt av å sveise folk sammen. Og det merkes på miljøet. Borghild: – Vi som bor på internatet får også en stor fordel. Vi blir jo ikke bare kjent med folk på vårt trinn, men også andre klassinger og tredje klassinger. Aina: – Jeg tror det er flere her som jeg aldri ville tenkt på å bli kjent med hvis jeg hadde bodd hjemme. Du er med så mange forskjellige folk, og når du er så tett innpå hverandre, oppdager du at dere er ganske like likevel. KREVENDE STUDIER? Borghild: – Jeg går studiespesialiserende som de siste årene har fått et høyt inntakssnitt, da det er mange som søker på Tryggheim. Det ser jeg som et kvalitetstegn på et sterkt læringsmiljø. Studiet er hardt til tider, men det går fint om du går inn for det. Lærerne er genuint interessert i å hente fram potensialet til hver enkelt elev.


STUDIEFORBEREDENDE

Aina: – Jeg har lyst å jobbe med høytspent og bli høytspentmontør. Derfor valgte jeg elektro. Jeg hadde ikke den største forhåndskjennskapen til faget, så i begynnelsen var det ganske krevende. Det er jo mye å holde styr og orden på. Elektro er jo også et matte- og naturrelatert fag, og matte var noe jeg ikke var så god til på ungdomsskolen. Så det å velge elektro var også for å utfordre meg selv. Men på Tryggheim har du alle forutsetninger for å lykkes med målene du setter deg.

NLMVGS ER 11 KRISTNE INTERNATSKOLER som er eid av Norsk Luthersk Misjons-samband (NLM). Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv NLMvgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes. Hos oss kan du bo sammen med andre ungdommer i et trygt internatmiljø. Du trenger ikke være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler. Dette er skolene våre fra nord til sør:

OM TRYGGHEIM VGS

• Nordborg VGS

Tryggheim vidaregåande skule er en kristen friskole som tar opp elever fra hele landet. På Tryggheim møtes elevene i et allsidig miljø der ca. halvparten går på studiespesialisering og resten på 3 forskjellige yrkesfaglige utdanningsprogram: Byggfag, Elektrofag, og Helse- og oppvekstfag

• Val VGS

Omtrent halvparten bor hjemme og reiser daglig til og fra skolen, 50 - 60 elever bor på hybler i nærområdet og ca. 185 bor på skoleinternatet.

• Lundeneset VGS

Internatstandarden er god. Ca. 90 % bor på enerom. Flere av internatene er nye, og modernisering av de eldste byggene er i gang. Skolen legger stor vekt på at du skal få møte et aktivt kristent ungdomsmiljø. I tillegg til daglige andakter i klassene, er det faste møter og samlinger om Guds ord. Elevene deltar som møteledere, pianister, forsangere m.m.

• Vestborg VGS • Sygna VGS • Kongshaug musikkgymnas

• Kristen VGS Haugalandet • Kvitsund gymnas • Tryggheim vidaregåande skule • Drottningborg VGS • Hans Nielsen Hauge VGS

Nett: www.nlmvgs.no

35


Foto: Arnhild Marie Aarhus

Foto: Rune Håheimsnes / Sauda BCC

Toppidrett og friluftsliv med studiekompetanse i Sauda

For unge ambisiøse park- og frikjørarar som ønskjer å utvikla seg mot eit nasjonalt toppnivå.

For deg som vil kombinera vidaregåande opplæring med variert friluftsliv og turleiarkompetanse.

Andre studietilbod: • Studiespesialisering • Bygg- og anleggsteknikk • Elektrofag • Helse- og oppvekstfag • Teknikk og industriell produksjon • Tilpassa opplæring • Elenergi • Industriteknologi • Byggteknikk • Ambulansefag • Barn og ungdomsarbeidarfag • Helsearbeidarfag • Transport og logistikk • Kjemiprosess • Nettbasert 23 t påbygg • ToppVolley Norge

36

Meir info: www.sauda.vgs.no, Facebook, tlf: 51 92 28 00, mail: sauda-vgs@skole.rogfk.no

FILTER

CAMPUS SAUDA! HYBELBYGG MED 30 BUEININGAR OPNA HAUSTEN 2015.


“ Utdanning er det viktigste vĂĽpen hvis vi vil oppnĂĽ forandring i verden. Nelson Mandela

37


“ Ett barn,

én lærer, én blyant og én bok kan forandre verden. Malala Yousafzai

38


Høyere utdanning Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole, får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. Det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Du kan forfølge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi, kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege.

Forskjellene mellom høyere utdanning og praktisk fagutdanning dreier seg om teori og praksis. Mens høyere utdanning fokuserer på faglig forståelse og innsikt, gir fagutdanningen praktiske kunnskaper og ferdigheter til å gjøre en spesiell jobb. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer. Høy utdanning er verdifullt, også i form av høyere lønn.

Les mer på: • www.samordnaopptak.no • www.regjeringen.no/no/tema/ utdanning/hoyere-utdanning/

39


Arbeid for menneskers helse og livskvalitet! AGDER VITENSKAPSAKADEMI

Er du interessert i realfag, medisin eller psykologi og vil jobbe med mennesker? Agder Vitenskapsakademi representerer anerkjente polske universiteter som tilbyr engelskspråklige studier av høy kvalitet. MEDISIN, TANNLEGE, FYSIOTERAPI OG FARMASI I POZNAN Poznan University of Medical Sciences (PUMS) har tilbudt legeutdanning på engelsk siden 1993. PUMS er et ambisiøst universitet med utstrakt internasjonalt samarbeid og ett tusen utenlandske studenter fra mer enn 40 land, hvorav rundt 200 norske. Universitetet tilbyr fem ulike studier på engelsk; medisin (6/4 år), tannlege, fysioterapi og farmasi. Velger du PUMS får du en solid og anerkjent utdanning som gir deg gode jobbmuligheter i Norge eller andre deler av verden. Et svært aktivt ANSA-lokallag bidrar også til å gi 40

nye studenter gode opplevelser og til å skape det gode samholdet som PUMS-studentene er så kjent for. Vi får stadig gode tilbakemeldinger fra fornøyde norske studenter i Poznan. MEDISIN I BYDGOSZCZ Collegium Medicum er navnet på det medisinske fakultet ved Nicolaus Copernicus University som totalt har ca. 30 000 studenter fordelt på 80 ulike fagområder. Collegium Medium har et stort skandinavisk studentmiljø, men også studenter fra Irland, Spania, Italia, England, Skottland


HØYERE UTDANNING

og Canada. Legestudiet i Bydgoszcz preges av engasjerte lærere og en god og uformell kontakt mellom lærere og studenter. Studentenes fadderordning gir deg en god og trygg start på studiene, og ANSA Bydgoszcz gir deg også mulighet for mange sosiale opplevelser. MEDISIN OG SYKEPLEIE I GDANSK Fra 2015 samarbeider Agder Vitenskapsakademi også med Medical University of Gdansk (MUG). Rundt 180 nye studenter starter årlig på det velorganiserte engelskspråklige legestudiet i Gdansk. De får gleden av å bo i en flott historisk by og får klinisk erfaring blant annet ved det helt nye universitetssykehuset MUG Invasive Medicine Centre. Mange svensker studerer i Gdansk, men også et økende antall nordmenn. Gdansk er en svært internasjonal studentby og en stor turistmagnet med gode og rimelige flyforbindelser til mange norske byer. MUG tilbyr også 3-årig bachelor i sykepleie på engelsk. PSYKOLOGI I WARSZAWA Vil du heller studere menneskets psyke og atferd? Da kan det femårige psykologistudiet ved Warsaw International studies in Psychology, University of Warsaw (WISP) være noe for deg. Studiet gir deg muligheten til å velge mellom et stort antall valgfag og mellom flere ulike spesialiseringer 4. og 5. studieår. WISP vil i 2017 eller 2018 lansere en ny spesialisering i klinisk psykologi. Både denne og de nåværende spesialiseringene i psykoterapi og nevropsykologi vil kunne gi grunnlag for arbeid som klinisk psykolog i Norge hvis du arbeider under veiledning en periode etter studiet. WISP bruker dyktige forelesere fra mange land. Sammen med et internasjonalt studentmiljø gjør dette psykologiutdanningen ved WISP til et spennende tilbud i Polens mangfoldige hovedstad.

AGDER VITENSKAPSAKADEMI sitt inntakskontor veileder deg som er interessert i medisinske studier, psykologi eller fysioterapi på engelsk. Våre tre veiledere har lang erfaring og hjelper deg å ta et informert valg for din egen fremtid. Poznan University of Medical Sciences (PUMS): • Medisin, 6 år • Medisin, 4 år (krever bachelorgrad i realfag) • Tannlege, 5 år • Farmasi, 6 år (Pharm.D.) • Fysioterapi, 3 år (bachelor) Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz: • Medisin, 6 år University of Warsaw (WISP): • Psykologi, 5 år (master) Medical University of Gdansk (MUG): • Medisin, 6 år • Sykepleie, 3 år (bachelor) Kontaktinfo: Agder Vitenskapsakademi Telefon: (+47) 38 14 19 57 / (+47) 38 14 14 75 / (+47) 38 14 11 05 E-post: study-poland@uia.no Nett: www.medicalstudies.no www.facebook.com/Agder. Vitenskapsakademi

41


Digital og

teknologisentrert

NOROFF

Noroff er en privateid skole som stort sett underviser i fag relatert til digitale medier og digital kunnskap. Vi tok en prat med studenten Anita Sondresen (28) som studerer Nettverk og IT-sikkerhet. – Jeg har alltid vært opptatt av teknologi, men har kanskje vært holdt tilbake av forventninger fra omverdenen med tanke på tradisjonelle yrkesvalg og utdanningsretninger, forteller Anita. – Da jeg gikk på ungdomsskolen hadde vi lite informasjon om digitale utdanningsretninger, og mitt inntrykk er at spesielt jenter valgte tradisjonelt og tok fag som helse- og sosialfag eller frisørlinjen. Slik var det også for meg. Jeg gikk blomsterdekoratør med studiespesialiserende påbygg, før jeg studerte tre år med reiselivsledelse på universitet og markedsføringsledelse på BI, forteller Anita. 42

FANT SIN VEI PÅ NOROFF – Jeg søkte aldri jobb i noen av de retningene jeg hadde studert før, det føltes feil. Jeg ville gjøre noe jeg hadde interesse for, samtidig som det var viktig å vite at det var en fremtid og en jobb i andre enden av løpet, forteller Anita. – Ved en tilfeldighet deltok jeg på Åpen dag på campus i Stavanger, endte opp med å søke studiet, og har elsket det siden. – Nå har jeg studert nettverks- og systemadministrasjon, og fordyper meg i IT-sikkerhet


HØYERE UTDANNING

i år. Jeg har gjennomført fag som for eksempel Project management, Information to Internet security, Operating and file systems, Microsoft, Unix based Technologies, og Network infrastructure. Vi har også hatt et 8 ukers langt studieprosjekt der jeg har skrevet en rapport og fordypet meg i Social engineering, forteller Anita. ANBEFALER IT-STUDIER – Spesielt jenter bør tenke mer utradisjonelt og velge digitale utdanninger, anbefaler Anita. – Nettverk og IT-sikkerhet er studiet for deg som ønsker en solid utdannelse innen IKT. Etter fullført utdanning kan du blant annet arbeide som sikkerhetsmedarbeider, IKTsikkerhetskonsulent eller IKT-koordinator. Du kan også jobbe som sikkerhetsrådgiver eller konsulent i et rådgivningsbyrå innen IKTsikkerhet, kommunikasjon og drift. – Du blir fagperson etter to år, men jeg tenker å gå to år til for å ta Bachelor i digital etterforskning. Og etter det håper jeg på mulighet til å jobbe i et større IT-selskap som for eksempel Atea eller Cegal, forteller Anita.

NOROFF er en utdanningsinstitusjon med sterkt digitalt DNA. Vi utvikler og skreddersyr våre utdanninger, sammen med relevant industri, for å imøtekomme fremtidens yrkesliv og kompetansebehov. Vi jobber for at våre studenter skal få en utdanning tilpasset en digital- og teknologisentrert fremtid. Våre studenter kan og vil bidra i et arbeidsliv i endring. Til sammen har vi om lag 1 100 studenter på våre campuser i Stavanger, Oslo, Bergen, Kristiansand og nettstudier. Noroff tilbyr følgende studier: • Grafisk design • Teknisk design med DAK 2D/3D • 3D design og animasjon • 3D spilldesign • 3D filmproduksjon • Nettverk og IT-sikkerhet • Nettverks- og systemadministrasjon • Lyd- og musikkproduksjon • Filmproduksjon • Internettmarkedsføring

KJEMPEBRA STUDENTMILJØ

• Bachelor i digital etterforskning

– Vi har mindre størrelse på klassene her, så det blir et trygt miljø og du blir gode venner med alle. Mye av arbeidet foregår i små grupper, og da blir du godt kjent, forteller Anita.

• Bachelor i interaktive medier; animasjon

– Rektor kjenner nesten alle studentene ved navn, og det er jo en stor kontrast til for eksempel et universitet der det kan være omtrent 200 studenter i en forelesingssal og hvor foreleseren aldri har hilst på en eneste en av dem. Så dette er ikke en kald IKT-skole, men et studiested med varme og sjel, avslutter Anita.

• Bachelor i interaktive medier; spill Noroff Stavanger Hesbygata 5, 4014 Stavanger Telefon: 51 91 71 00 E-post: utdanning@noroff.no Nett: www.noroff.no

43


Jobb for

sikkerhet til sjøs

KARTVERKET SJØDIVISJONEN

I nyhetene har du sett dramatiske bilder av havarerte skip og døde sjøfugl i oljesøl. De ansatte i Kartverkets sjødivisjon jobber for at slike katastrofer ikke skal skje. Hver dag året rundt seiler Kartverkets fartøy på kryss og tvers langs norskekysten. Mannskapet bruker avanserte ekkolodd for å samle inn informasjon om landskapet på havbunnen. Informasjonen (dybdedata) sendes til de 100 ansatte ved kontoret i Stavanger, der målingene brukes til å lage sjøkart og terrengmodeller.

forme denne utviklingen er en spennende og artig utfordring, spesielt med så gode kolleger rundt seg, sier Gudmund Jønsson (34 år). Etter at Gudmund hadde gjennomført Luftforsvarets befalsskole tok han en bachelorgrad i militære fag med fordypning i navigasjon. I tre år tjenestegjorde han og var med i operativ tjeneste i ubåtvåpenet. I 2011 gikk han i land og startet en ny karriere i sjødivisjonen. – Min nautiske kompetanse var akkurat det Kartverket var ute etter da jeg ble ansatt som fagan-

– Ulykker til sjøs kan føre til alvorlige skader på mennesker og miljø, og vår største prioritet er å hindre at båter går på grunn. Sikker navigasjon krever gode sjøkart, sier personalsjef Truls Røssland Wessel. GIKK I LAND – Gode kart er livsviktig! Samtidig er det er en rivende digital utvikling. Å få være med å bidra og å 44

MS Hydrograf, i tillegg til to mindre arbeidsbåter, danner Kartverkets egen flåte. Foto: Morten Brun


HØYERE UTDANNING

Gudmund Jønsson har studert nautikk og Matilde Skår geografi. Foto: Sissel Kanstad

svarlig for gruppa som produserer sjøkart. I jobben min får jeg utfordret og utviklet meg selv, og jeg har fått nye, spennende oppgaver hele veien, forteller Gudmund, som nå er blitt avdelingsdirektør. RETT FRA UNIVERSITETET Sommeren 2012, rett etter å ha tatt en mastergrad i geografi med fordypning i naturgeografi ved Universitetet i Bergen, begynte Matilde Skår (29 år) å arbeide i Kartverkets sjødivisjon: – Det beste med jobben er det gode og inkluderende arbeidsmiljøet. Samtidig er det av stor betydning at jeg er med på å lage noe samfunnsnyttig. Jeg ser at det vi produserer har verdi og blir brukt. Matilde jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS), hvor ulike dataverktøy tas i bruk for innsamling, bearbeiding, lagring og presentasjon av geografiske data. Informasjon som igjen brukes i arbeidet med å lage sjøkart. – Geografistudiet gir meg ulike jobbmuligheter, også internt i Kartverket, sier Matilde. ULIK BAKGRUNN Du må altså ikke være på sjøen for å jobbe med sjøsikkerhet. – Vi har ansatte med og uten maritim bakgrunn, og har behov for nautikere og folk med kunnskap om geografisk informasjonsteknologi (GIT) og geografiske informasjonssystemer (GIS). Siden vi alltid har spennende prosjekter på gang, trenger vi ansatte med ulik bakgrunn. Vi har medarbeidere innenfor faglige områder som geografi, matematikk, informatikk, oseanografi, geologi, meteorologi og økonomi. Vi har også 22 ansatte og to kadetter om bord på vårt sjømålingsfartøy, avslutter personalsjef Truls.

KARTVERKETS SJØDIVISJON skal legge til rette for sikker og effektiv seilas i norske kyst- og havområder. Dette gjør vi ved å samle inn, forvalte, bearbeide og gjøre tilgjengelig offisiell maritim informasjon til en rekke brukergrupper. Navigasjonssikkerhet langs kysten er vår høyeste prioritet, men databasen vår brukes også til andre formål – blant annet til kystsoneplanlegging, fiskeriforvaltning, forskning og havbruk. Som leverandør av dybdedata er Kartverkets sjødivisjon med på å øke kunnskapen om havet. Denne kunnskapen danner grunnlaget for all sikker og bærekraftig aktivitet i norske kyst- og havområder. Vi kartlegger for framtiden.

Kartverket sjødivisjonen Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger Telefon: 08700 E-post: post@kartverket.no

Truls Røssland Wessel, personalsjef Telefon: 51 85 88 50 E-post: westru@kartverket.no

Nett: www.kartverket.no Twitter: @kartverket Facebook.com/kartverket.no

45


Det du vil,

får du til!

KUNSTSKOLEN I ROGALAND

Har du kreative evner og har lyst til å utforske og utfordre dine kunstneriske muligheter? Kunstskolen i Rogaland er en fagskole med aktive kunstnere som lærere, og et lite og godt studiemiljø.

Til tross for motstand, forble kunsten en del av livet til Simon.

Simon Eikaas Løken (27) fra Kristiansand gikk ut fra Kunstskolen i Rogaland våren 2015 etter to givende år.

SPENNENDE TID PÅ KIR

– Alle de ulike kursene på KiR har gitt meg frihet og fleksibilitet i nye prosjekter, forteller Simon. FØLGTE DRØMMEN – På videregående gikk jeg tegning, form og farge. Jeg fikk stadig høre at hvis jeg ville arbeide med kunsten måtte jeg ha noe å falle tilbake på, forteller Simon. – Men jeg fant ingen studier utenom kunst som jeg interesserte meg for, noe som førte til at jeg lenge gjorde verken det ene eller det andre. 46

– Året før jeg begynte på KiR fikk jeg ved en tilfeldighet arbeide som kunstnerassistent. Det å få være med hver dag i livet til en aktiv kunstner var en stor inspirasjon. Det å ha en kunstnerkarriere virket plutselig mulig. Og jeg valgte endelig å følge min egen vei, forteller Simon. – Tegning og maling er noe jeg alltid har elsket å arbeide med. Jeg valgte KiR på grunn av det jeg leste om skolens faglige tyngde. Jeg håpte at maling ville ha et stort fokus på skolen, forklarer Simon. Simon merket derimot fort at han også måtte bittelitt utenfor komfortsonen. – Et av de første kursene vi hadde var i konseptuell installasjon. Det var noen intense uker hvor vi brukte masse tid på brainstorming, skriving og idéutvikling. Vi dro på søppelplassen for å plukke materialer til arbeidene som ble


HØYERE UTDANNING

eksperimentert med og formet på lik linje med idéskrivingen. Det var et veldig spennende og utfordrene kurs, hvor prosessen fra begynnelse til slutt var utrolig lærerik, forteller Simon. – Da vi skulle presentere arbeidene fikk jeg en opplevelse av at alle brikkene falt på plass. Det er noe jeg håper å gjenoppleve hver gang jeg lager et nytt arbeid. DET DU GJØR, LÆRER DU – Det du gjør, lærer du. Derfor er mesteparten av studiet jobbing på atelieret, og skolen er åpen fra 7-23, 7 dager i uka, forklarer Simon. – Det er det fine med KiR. Du lærer i en form som ligner mest mulig på en kunstners hverdag fra dag én. – Andre året på KiR er fokusert på selvstendig arbeid og forbereder deg til en arbeidsdag som kunstner. Du blir også godt forberedt i søknadsskriving, dokumentasjon av arbeider, artiststatement, med mer. Av medstudenter på kunstakademiet har jeg forstått at jeg på KiR ble særlig godt forberedt på livet etter kunstskolen sammenlignet med skolene de gikk på, forteller Simon. – I tillegg tilbyr KiR to studieturer i året for å se kunst i byer som Berlin, London og New York. FREMTIDSUTSIKTER ETTER STUDIER PÅ KIR – Jeg tror at karrieremulighetene som kunstner i Norge er gode. Det står på vilje, disiplinert arbeid, et sterkt ønske og muligens villighet til å ofre litt luksus i perioder, mener Simon. – Alle de ulike kursene på KiR har gitt meg frihet og fleksibilitet i nye prosjekter. Jeg har lært å stole på arbeidsprosessen min og følge interesser uansett hvor de leder.

.no

land i Roga n e l o sk KUNSTSKOLEN Kunst I ROGALAND er regionens viktigste kunstutdanningsinstitusjon og ligger sentralt plassert i Stavanger. Fagskolen har profesjonelle kunstnere som lærere, og studenter som vil utvikle sine skapende, kreative evner.

Vi har plass til litt over 40 studenter fordelt på to år. Alderen er fra 18 år og oppover, men de fleste er rett over 20 år. Etter endt utdanning er du fagskoleutdannet i billedkunst og kan starte egen virksomhet. Du får et grunnlag for å kunne bli profesjonell kunstner, illustratør, arkitekt, grafisk designer, osv. Det finnes like mange måter å bruke utdanningen på som vi har studenter. De fleste som studerer videre søker seg enten til kunsthøyskoler, kunstakademi og arkitektskoler, men du kan også studere industridesign, visuell kommuniksjon, scenografi, film, animasjon, kulturforvaltning, kunsthistorie, museumspedagogikk, osv. Utdanningen fra KiR kan inngå i utdanning til lærer, førskolelærer, aktivitør, sykepleier, ergoterapeut, ingeniør, prosjektleder, leder, osv.

Og selv om du skulle velge å gjøre noe annet senere, er Simon klar på at studier på KiR er verdifullt for flere utdanningsretninger. – Har du en 2-årig fagskole og 393-timer norsk fra videregående (bokmål, nynorsk og muntlig), så har du generell studiekompetanse. Det er altså ingen grunn til å ta opp mange andre fag før du starter på KiR. Ellers mener jeg at det man lærer på KiR, kan man ha nytte av på de aller fleste områder. Du vil utvikle kreativitet og kritisk tenking, noe som er veldig underprioritert i Norge i dag, avslutter Simon.

Kontaktinfo: Kunstskolen i Rogaland Birkelandsgate 2, 4012 Stavanger Telefon: (+47) 51 51 00 00 E-post: post@kir.no Nett: www.kir.no

47


Stortrives

som teolog og prest

STAVANGER BISEPEDØMMERÅD

Etter seks år med spennende studier kan Kristine Skree Kristiansen (34) høste fruktene; hun har funnet en jobb hun trives svært godt i.

Jeg dro også til Det teologiske menighetsfakultetet på en veldig spennende prøveforelesning i tredje videregående, sier Kristine.

– Det beste er møtene med menneskene i menigheten, enten det er et kommende brudepar, barn, nybakte foreldre eller personer som har mistet noen nære. Da får vi de sanne samtalene om de ekte tingene som betyr noe i livet, forteller Kristine Skree Kristiansen.

INKLUDERENDE Hun forteller at overgangen fra mangeårig skolegang til praksis gikk overraskende bra.

BESTEMTE SEG PÅ VGS Uten noen form for tilknytning til Vestlandet, foruten en interesse for hav og bølger, pakket Oslo-dama Kristine kofferten og dro med seg mann og hus til Sandnes. Der har hun nå skapt seg et liv som ung menighetsprest, et karrieremål som først fikk fotfeste mot slutten av videregående. – Det var slik at jeg gikk på en videregående skole, Kristelig gymnasium, hvor det var en skoleprest som var veldig hyggelig å snakke med. 48

– Som prikken over i’en hadde jeg også en søster som gikk teologistudiet, slik at jeg visste litt om studiet fra før.

– Jeg kom til en veldig hyggelig og inkluderende menighet. Det er mange hyggelige møter med enkeltmennesker, fantastiske barn i menigheten og gode medarbeidere i «staben» som gjorde overgangen god, forteller hun og går nærmere inn på hvilket arbeidsansvar som generelt omkranser en menighetsprest. – Mye av arbeidet er jo relatert til vigsler, dåp, begravelser og gudstjenestearbeid. Presten skal fungere som en tillits- og støtteperson for de involverte, i tillegg til å forberede og lede seremoniene.


HØYERE UTDANNING

DEN NORSKE KIRKE Det Stavanger aktuelle menighetsråd/fellesråd bispedømmeråd

STAVANGER BISPEDØMMERÅD De fleste nordmenn tilhører Den norske kirke, ca. 73 %, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes ca. 62 000 gudstjenester i over 1 600 kirker i de 1 215 menighetene.

– Vi deltar også på turer, leirer, arrangementer og trosopplæringsarrangement. Det er veldig varierte dager, med mye selvstendig arbeid. MENINGSFULLT OG VIKTIG På spørsmål om det kan være litt tungt å måtte ha ansvaret for og lede begravelser, påpeker hun at hun opplever også disse samtalene og seremoniene som sanne og viktige i menneskers liv. Her får vi også snakket om at Gud er tilstede ikke bare i livet, men også i døden, sorgen, sinnet, ensomheten og i tomheten. – Av og til kan jeg føle at jeg blir litt trist, men det er jo ikke farlig. Medfølelse kan være godt. Så tenker jeg at jeg er privilegert som får høre historiene om menneskers liv, disse historiene kan jo romme litt av hvert. Så får jeg være med og prøve å lage en verdig og meningsfull begravelse. Man blir godt kjent med seg selv og sin egen tro gjennom teologistudiet og i livet som prest. ANBEFALER STUDIET Kristine er klar på å anbefale teologistudiet videre til unge håpefulle.

Prester leder brylluper, gravferder og gudstjenester. De er viktige i lokalt menighetsarbeid og skriver og holder taler til inspirasjon for mennesker i ulike livssituasjoner. Prester har kontakt med mennesker i alle aldersgrupper og så godt som alle deler av samfunnet. Å være prest er et allsidig yrke som passer for de som vil formidle tro, håp og kjærlighet og ønsker å bruke mye av seg selv til beste for andre. Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1 215 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Stavanger bispedømmeråd er et folkevalgt organ som ansetter og legger til rette for prestetjenesten. Biskopen og prostene leder prestetjenesten til daglig. Noen prester er også ansatt av kirkelige fellesråd.

Kontaktinfo:

– Teologer har mange muligheter. Ikke bare i kirken, men også andre steder. Veien til læreryrket er for eksempel kort, og høyere utdannelse gir deg en mulighet til å være fleksibel i løpet av et langt arbeidsliv.

Stavanger bispedømmeråd Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

– Det stort å få mulighet til å arbeide i en så meningsfull og viktig institusjon.

Nett: www.kirken.no/stavanger

Telefon: (+47) 51 84 62 70 E-post: stavanger.bdr@kirken.no

49


“ Allting er

lett, bare man kan det. Ukjent

50


Folkehøgskoler Treffer du en tidligere folkehøgskoleelev, vil han eller hun gjerne si at det var det beste året i deres liv. Det er lettere å se hvor man skal og hvem man er etter ett år på en folkehøgskole. Her har man tid til fordypning i fag, og tid til å prøve ut nye fag. Man får prøvd seg i samarbeid med andre eller i å utfordre seg selv på nye områder. Du kan få styrket troen på hva du vil

jobbe videre med eller oppdage helt nye talenter og sider ved deg selv. Skal du studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du med deg 2 tilleggspoeng på ordinær kvote for fullført skoleår, gitt at du har hatt minst 90% oppmøte.

Les mer på: • www.folkehogskole.no • www.muligheter.no

51


Skolen med flere

hundre fag

FOLKEHØGSKOLENE

Veltrent sportsjournalist, båtbygger, forfatter, musikkproduksjon, fotball, sirkus eller lederskap? På Folkehøgskolene har du flere hundre fag å velge mellom. - Folkehøgskolene har et enormt spenn av forskjellige linjer. På de 78 skolene kan man velge mellom hele 600 forskjellige fag, forteller informasjonsrådgiver Øyvind Krabberød ved Informasjonskontoret for folkehøgskolene som i år som i fjor har landets mest fornøyde elever, ifølge målinger. FRILUFTSLIV OG E-SPORT De desidert mest populære linjevalgene er fortsatt idrett og friluftsliv. Her fortsetter fremgangen og idrettog friluftslinjer utgjør nå med sine 200 linjer en tredjedel av alle linjer. - Ellers ser vi at det er sterk økning i linjer innen bærekraft og økologi. Det er virkelig gledelig. Det samme gjelder ledertrening/lederutvikling. 52

Mange søker seg også til solidaritets- og reiselinjer, sier Krabberød. Linjer med E-sport og spilldesign har også økt sterkt og har flere søkere enn det er plasser til. Kunstrelaterte linjer som cosplay og making er kommet inn med vind i seglene. - Mediefag og journalistikk har tøffere tider og gjenspeiler situasjonen i bransjen og samfunnet ellers, sier informasjonsrådgiver Øyvind Krabberød. COSPLAY OG ROLLESPILL Fenomenet Cosplay hvor ungdom kler seg ut som en figur, har blitt mer og mer populært også i Norge de siste årene. Det var ventelister da Namdal folkehøgskole var først ute i fjor. Nå har det kommet tre nye linjer ved folkehøgskolene i Holtekilen, Hardanger og Harstad. LAIV eller levende rollespill er en annen og ny linje ved Namdals folkehøgskole. Her trener du på skuespill og improvisasjon gjennom fysisk teater, visuell dramaturgi og performance er blant scenekunstutrykkene du får kunnskap om.


FOLKEHØGSKOLER

ELEKTRONISK MUSIKK For deg som elsker å lage elektronisk musikk i alle sjangre bør Beats Electro på Rødde folkehøgskole være midt i blinken. Hvis du digger å lage musikk på laptop, skrive låter, sample lyder, eksperimentere, produsere og har et ønske om å lære mer uansett hvilket nivå du befinner deg på, vil Beats Electro gi deg muligheten. URBAN DANS OG SIRKUS Liker du urbane dansestiler  og vil utvikle ditt dansetalent, bør du vurdere Hiphop-linja på Follo folkehøgskole. Søker du balanse i kroppen og balanse i livet bør du ta en titt på linja Balanse, Yoga & Pilates på Hallingdal folkehøgskole. Bor det en sirkusartist i deg eller du har lyst til å lære mer om sirkus kan linja Sirkus og Nysirkus ved Fjordane folkehøgskole kanskje være noe for deg. ILDSJEL OG SOLIDARITET Kanskje er du typen som ønsker å bidra som ildsjel  og lære mer om frivillig arbeid i inn- og utland i en verden som i stadig større grad trenger ildsjeler som er villig til å stå på for andre? Da bør du sjekke ut ildsjel-linja ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker. Er du opptatt av solidaritet, fordeling av ressurser, sosial ulikhet og kampen for urfolks rettigheter bør du kikke på noen av linjene ved Sund folkehøgskole. HARDHAUS Har du et mål eller et ønske om å bli en skikkelig hardhaus, finnes også en slik linje. På Idrettsskolen Numedal folkehøgskole vil du bli fysisk og psykisk robust, få en sterk viljestyrke og utvikle god læringsevne med variert, morsom og utfordrende trening, råe opplevelser og et unikt samhold. Målet er at du skal lykkes. HAV AV MULIGHETER Er du toppidrettsutøver på isen har Solborg folkehøgskole en Ice-line for deg som vil utvikle ditt talent innen ishockey, curling, kunstløp eller hurtigløp på skøyter. Der du får mulighet til å utvikle deg sammen med dyktige trenere og andre toppidrettsutøvere. For deg som vil lære alt om mestring og seiling har Fosen folkehøgskole en linje for både båtbygging og seiling. Eller om du har sportsfiske som lidenskap, hobby eller en interesse bør du sjekke ut sportsfiske-linjen ved Sund folkehøgskole. Det er bare noen linjer i et hav av muligheter som finnes på folkehøgskolene.

STOR BREDDE I FAG OG LINJER Folkehøgskolene tilbyr et intenst år med tid for læring, tid for refleksjon, tid for veiledning, tid for opplevelser og tid for personlig og sosial vekst. • Ca. 7 000 elever på de 78 norske folkehøgskolene. • Alle er internatskoler, fins over hele Norge, og en felles nordisk skole ligger i Sverige. • Over 600 ulike fag. De fleste har ulike tilbud, enkelte har spesialisert seg i én fagretning. • 11 prosent av norsk ungdom går et år på folkehøgskole. • Gjennomsnittsalder 19 år. De fleste har 18 års grense, noen få tar inn elever ned til 16 år. Ta kontakt med Folkehøgskolekontoret for oversikt. • Folkehøgskole gir 2 konkurransespoeng i ordinær kvote til høyere utdanning. • Undervisningen er gratis, elevene betaler for mat, bolig, skolemateriell og reiser. • Pris mellom 72 000 og 140 000 avhengig av linjevalg og turer • Elevene får støtte fra Lånekassen etter vanlige regler. Ønsker du mer informasjon om folkehøgskolene? Telefon: 22 47 43 00 E-post: post@folkehogskole.no Nett: www.folkehogskole.no

53


Fra null til hundre

på folkehøgskole

FOLKEHØGSKOLENE

Folkehøgskolen ble redningen for Samuel Massie (22). Skoletaperen og dyslektikeren gikk fra null til hundre da han først fikk fyr på bålet. Den unge bergenseren ble kjent for folk flest da han sammen med en av sine lærere fra folkehøgskolen, Jarle Andøy, overlevde Berserkekspedisjonen til Sydpolen. De mistet tre kamerater. Da var Samuel 18 år gammel. - Folkehøgskolen burde være på blå resept for alle landets skoletapere, mener erobreren, forfatteren, inspiratoren, foredragsholderen og forbildet som en gang følte seg som et null. Samuel er etterspurt som aldri før. På 365 dager har han holdt 300 foredrag for å motivere andre med sin historie: Man trenger ikke å stryke i livet selv om man stryker på skolen. DROPPET UT Han har også gitt ut boka, «Hold fast!», på Spartacus Forlag, gutten som i niende klasse fikk påvist dysleksi og konsentrasjons54

Foto: Kjetil Østlie

vansker. Nå har taperen blitt en vinner - og rikskjendis. Den rollen vil han først og fremst bruke til å inspirere andre og andres liv. Han har stått på barrikadene og taler alltid folkehøgskolenes sak som en av folkehøgskolens mest populære ambassadører. For det var folkehøgskolen som ga Samuels liv mening og ny kurs. - Jeg ville definitiv ikke ha vært der jeg er i dag uten folkehøgskolen og det vendepunktet jeg opplevde der, forteller Samuel. MAMMA TOK GREP Da Samuel droppet ut av skolen etter første år på videregående, kunne det fort å ha gått galt. Han var i drift. Han drev gatelangs uten mål og mening og sin mor til fortvilelse. - I mitt navn skrev hun en søknad om plass ved Folkehøgskolen 69 grader Nord i Malangen i Troms. Jeg visste ingenting om søknaden og enda mindre om min påståtte lidenskap for friluftsliv og seiling, ler Samuel. Han fikk plass, men tok den motvillig. Han forstod ikke poenget med å dra langt nord for å overnatte og tenne


FOLKEHØGSKOLER

bål i skogen. Paradoksalt nok var det nettopp bålet som tente livsgnisten i 16-åringen. FIKK FYR PÅ DRITTBÅLET På tur med klassen skulle elevene spre seg, finne hver sin leirplass og sette opp leirbål. Våt og iskald i dongeri og hettegenser fikk han det ikke til og visste heller ikke hvordan. Men der og da ble en gnist tent. Han skulle få fyr på det drittbålet om det så var det siste han gjorde. Resten av skoleåret ble en lang opptur med toppturer, seiling og utfordringer som trigget Samuel. - Året på folkehøgskolen er mitt livs mest meningsfylte. Med interessene kom motivasjonen og selvtilliten, kreativiteten og ansvar for egen læring. Nysgjerrigheten var tilbake. Livet var gøy igjen. Tanken på fremtiden ble oppløftende og ikke nedbrytende. STRÅLENDE ALTERNATIV - Folkehøgskolen er et strålende alternativ for de som trenger en pustepause fra enhetsskolen og det teoritunge kunnskapsløpet. Man søker og tilnærmer seg kunnskap og læring på en helt annen måte. Man får dyrke nysgjerrigheten. Det er den som tar deg videre i livet, mener Samuel Massi.

ALLE HAR GODT AV ET ÅR PÅ FOLKEHØGSKOLE – Folkehøgskolene gir læringsglede. (Undersøkelse av elevers selvevaluering 2014) – Folkehøgskolene styrker elevenes samarbeidsevner og deres sosiale kompetanse. (Undersøkelse fra NTNU 2010) – Folkehøgskolene gir samfunnsforståelse og økt demokratisk deltakelse. (Folkehøgskoleelever deltar mer i samfunnslivet enn andre, undersøkelse fra NTNU 2010) – Folkehøgskolene gir faglig utvikling: Et intensivt skoleår gir god faglig utvikling innen både linjefaget og valgfagene. I tillegg har skolene prosjektuker, studieturer og samarbeid med eksterne organisasjoner. – Folkehøgskolene oppnår de beste resultatene når tidligere elever ved h.h.v. folkehøyskoler, universiteter, høgskoler og annet høyere utdanning vurderer sine erfaringer. Det gjelder faktorer som image, forventninger, produktkvalitet, service, tilfredshet og lojalitet. Det viser en undersøkelse fra analysebyrået EPSI høsten 2015.

Foto: Øyvind Krabberød

– Folkehøgskolene har ikke søknadsfrist. Skolene starter opptaket 1. februar og fyller opp så lenge det er plasser igjen. Ønsker du mer informasjon om folkehøgskolene? Telefon: 22 47 43 00 E-post: post@folkehogskole.no Nett: www.folkehogskole.no

55


FOTO GAUTE B. IVERSEN

Når konserthuset åpnes med kor og orkester, har vi alt spilt ferdig.. Når den nye bybrua innvies av kongen, har vi reist hjem.. Når biskop vigsler den nye kirken, er vi i gang med å bygge hotell på kaia..

Du som er praktisk anlagt, og som synes det er tøft at det du arbeider med blir til noe synlig og viktig for samfunnet. Du som synes det er bra med variasjon, litt ute, litt inne, noe veldig stort og noe lite. Sats på en fagutdanning i bygge- og anleggsbransjen! Det gir mange spennende jobbmuligheter, stor frihet og god lønn!

Sats på et yrke innen bygg og anlegg! EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) har 231 medlemsbedrifter som spenner fra de største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontor med tilknytning til EBA. Besøk hjemmesiden www.byggopp.no. Her finner du nyttig informasjon enten du skal velge utdanning, søke læreplass, er lærling eller har lærlingeansvar – eller rett og slett er interessert i fagutdanning

www.byggopp.no

ww.ebafilm.no

www.eba.no


Bygg- og anleggsteknikk Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. Alt er bygget av glade håndverkere som har valgt Bygg- og anleggsteknikk. Har du praktisk sans? Liker du å være nøyaktig og har du godt håndlag? Er du selv-

stendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

57


Ikke noe

hvilehjem

LEMMINKÄINEN NORGE

Bendik Kristiansen er lærling på andre året i Lemminkäinen Norge, og synes det er spennende å lære noe nytt i et hyggelig miljø. - Ja, nå som det har blitt kaldere i været hender det at sprøyta tetter seg. Så nå driver jeg å varmer den opp. Og har litt dårlig tid, egentlig. Så du hvor langt de andre hadde kommet? Bendik Kristiansen er travel, men slår av en prat likevel. Hvordan ble du lærling i Lemminkäinen? - Jeg sto uten jobb i en liten periode, og skulle egentlig jobbe som fjellsprenger. Der var det imidlertid ikke jobb å få. Jeg tok en prat med rådgiveren på den videregående skolen jeg hadde gått på. Han spurte meg hvilket fagbrev jeg kunne tenke meg å ta, og jeg syntes asfalt så veldig moro ut. Rådgiveren 58

anbefalte

Lemminkäinen,

og

sammen tok de turen ut til selskapets Tønsbergavdeling og spurte etter jobb. – Det gikk bra. Jeg fikk en prøvetid på tre måneder, også fikk jeg lærlingplass etterpå. I løpet av året i Lemminkäinen har Bendik fått være med på en rekke ulike prosjekter. – Jeg har for eksempel vært med å asfaltere på Torp Lufthavn, det var artig. Har du blitt tatt godt i mot av asfaltlaget og resten av gjengen på avdelingen? - Ja, absolutt. Hyggelige kolleger er jo noe av det beste med jobben. Tida har vært veldig fin den. Det tar jo litt tid å lære, rett og slett fordi det er mye som skal læres. Hvordan vil du beskrive miljøet? – Det er et veldig godt miljø. Alle er blide stort sett hele tida. Også er de flinke til å lære bort, noe som gjør det ekstra moro. Bendik har ansvaret for sprøyta denne dagen (en traktor som sprøyter på et middel som binder asfalten til veien), men har forsøkt seg i ulike


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

roller på laget. – Ja, jeg har forsøkte meg både på asfaltutleggeren og på valsen. Jeg synes egentlig det beste er å være bak utleggeren, hvor jeg kan spa og bruke kroppen litt. Være akkurat der det skjer. Bendik er på et erfarent lag, ledet av lagbas Nina Ullmann og Tore Lilleby, som begge har rundt 30 års fartstid i asfaltfaget. Han lar seg inspirere av kunnskapen og erfaringen til dem begge. – Det er jo nesten et mål å bli like flink som Nina og Tore. Kunne du tenke deg å bli lagbas en dag? – Det får tiden vise. Ville jo vært morsomt å ta stegene. Vi hører asfaltoget nærme seg, og tida er inne for Bendik å få sprøyta i gang og ut på veien igjen. Vi rekker et siste spørsmål. Vil du anbefale asfaltyrket til andre? – Ja, helt klart. Du får muligheten til å prøve masse forskjellige arbeidsoppgaver, og du får brukt kroppen litt. Ikke minst får du sett mange fine plasser når vi er ute og legger. Også er det jo mange fine folk som jobber med asfalt. Passer det for alle? – Du må være interessert i å jobbe. Dette er ikke noe hvilehjem.

– Du får muligheten til å prøve masse forskjellige arbeidsoppgaver, og du får brukt kroppen litt, sier lærling Bendik Kristiansen

LEMMINKÄINEN NORGE har virksomhet innen anlegg, asfalt, pukk og grus. Selskapet er til stede over hele Norge, og har om lag 520 ansatte. Vi tilbyr lærlingplass innen fagene fjell- og bergverk, anleggsmaskinfører, anleggsmaskinmekaniker, asfaltør og industrimekaniker til våre virksomheter. Lemminkäinens leverer asfaltprodukter og asfaltering til statlige virksomheter, kommuner, private entreprenører og lokalt næringsliv. Vår anleggsvirksomhet leder og gjennomfører prosjekter innen vei, vannkraft og infrastruktur. Med erfaring fra en rekke, omfattende prosjekter har Lemminkäinen etablert seg som en spesialist på tunnel- og betongarbeider. Lemminkäinens virksomhet innen pukk og grus leverer grusmasser og steinmaterialer til bruk innen asfalt, veibygging, betong, fundamentering, drenering og som strøsand. Ta kontakt med en av våre lokale avdelinger og spør om mulighetene for en lærlingeplass hos oss. Se www.lemminkainen.no/karriere for mer informasjon.

Nett: www.lemminkainen.no

59


Levende

og lærende

STANGELAND MASKIN AS

Stangeland Maskin AS er godkjent opplæringsbedrift i åtte fag. LEDENDE Stangeland Maskin AS har en av landets beste maskin- og utstyrsparker med blant annet 155 gravemaskiner, 85 lastebiler, 15 dumpere og 30 dosere/hjullastere. Men det viktigste i Stangeland er de over 600 ansatte. Vi satser på de ansattes utvikling, og har et godt læringsmiljø med egen Talentklasse og spennende kurs. Visjonen vår er å være ledende. EN LÆRENDE BEDRIFT Vi er så heldige å ha 35 lærlinger i vår bedrift. Lærlingene får utføre mye av det samme arbeidet som sine kollegaer med god veiledning. Det er viktig for oss å ha et skikkelig system for å ta vare på lærlingene våre. Stangeland Maskin har godt samarbeid med de videregående skolene og spesielt Øksnevad vidaregående skole. Vi har også en partnerskapsavtale med Stavanger offshore tekniske skole (SOTS). 60

FREDRIK ANDRÉ HAR DET «GALGILDT» PÅ JOBB Anleggsgartnerlærling Fredrik André Joa Pedersen stortrives i lære hos Stangeland Maskin. Han liker praktisk arbeid og stortrives når han får være i aktivitet hele dagen. - Etter 2 år på videregående ble jeg tilbudt læreplass hos Stangeland, så jeg var svært heldig, smiler anleggsgartnerspiren. Da hadde han allerede vært utplassert i firmaet, og jobbet her i ferien. Fredrik André trekker fram gode kollegaer, tillit og ansvar som gode grunner for trivselen. Som anleggsgartner er du med og skaper fine, synlige resultat. Det liker han godt, i tillegg til at oppdragene er varierte. – Vinterbrøyting er «galgildt», fastslår han. Målet til Fredrik André er å få fagbrev og fast jobb hos Stangeland Maskin.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

KAY VIL BLI MASKINFØRER Både faren og broren til Kay Tjora er maskinførere, så han har blitt påvirka fra han var liten. – Jeg stortrives som lærling i Stangeland Maskin, det er gildt å komme på jobb, smiler Tjelta-gutten. Etter å ha vært utplassert i bedriften, ble han overbevist om at han ønsket å søke læreplass her. Noe han ikke har angret på. - Oppfølgingen er god her, og så liker jeg å ha en plass å forholde meg til som lærling, forklarer Kay. Det beste med denne læreplassen er at jeg får prøve alle typer oppgaver, ikke minst på egenhånd. Kay sitt mål er i første omgang å ta fagbrevet, og forhåpentligvis få fast jobb i Stangeland. - Hvis jeg får fast jobb i et så stort firma, er mulighetene mange, fastslår han.

STANGELAND MASKIN AS er en sunn, sterk og handlekraftig entreprenørbedrift med over femti års erfaring. Vårt mål er å være ledende. For å få til det har vi fire viktige verdier som vi jobber etter: Arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv. Bedriften vår er godkjent opplæringsbedrift i åtte fag: • Anleggsmaskinfører • Vei og anlegg • Fjell og bergverk

ORDIN LIKE R Å V ÆRE I B EV E G E LSE - Jeg har alltid likt praktisk arbeid, forteller Ordin Klungtveit som er lærling i vei og- anleggsfaget hos oss. Derfor var valget lett da han var ferdig med ungdomsskolen. På Bygg og anlegg fikk Ordin prøvd ulike arbeidsoppgaver, og trivdes best med vei og anlegg. – Maskinførerjobben ble for stillesittende for meg, forklarer han. Ordin trives godt i Stangeland Maskin, og håper han kan fortsette å jobbe her etter han har fått fagbrevet. – Det er så mange muligheter i denne bedriften. Jeg liker kulturen, og at jeg får utføre arbeidsoppgaver på egenhånd. Det er noe man virkelig lærer av, sier lærlingen. Etter fagbrev og mer arbeidserfaring kan det godt være at Ordin tar videre utdanning, kanskje på «Teknikken». Mulighetene er mange.

• Anleggsmaskinreparatør • Anleggsgartner • Lakkerer • Reparatør tunge kjøretøy • Yrkessjåfør I tillegg har vi flere andre yrker i bedriften vår med ulike krav til utdannelse og kompetanse.

Kontaktinfo: Stangeland Maskin ved Joar Løland Telefon: 975 52 885 E-post: joar.loland@tsmaskin.no Nett: www.tsmaskin.no

61


En steinhard

bransje med fremtid

NORSK STEIN

Norsk Stein AS har Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, vegbygging og offshorekontruksjoner. Med 170 ansatte, en produksjon på 10 millioner tonn årlig og klare vekstambisjoner, har Norsk Stein ofte behov for rekruttering av nye ansatte og lærlinger. En av disse nye er 20 år gamle Karl-Georg Erfjord. Han tok fagbrev sommeren 2016 etter to lærerike og spennende år som lærling hos Norsk Stein. Nå er han i fast jobb i samme selskap. ET PARADIS FOR MEKANIKERE – Jeg har egentlig alltid hatt interesse for å skru hele livet. På traktor, bil, og egentlig alt du kan komme på av kjøretøy, forteller Karl-Georg. – Jeg kommer fra en gård like i nærheten og kjente derfor godt til Norsk Stein fra før. Norsk Stein har blitt en stor bedrift med en betydelig maskinpark, 62

så dette er paradis for alle som liker å jobbe med store maskiner. KREVER KUNNSKAP OG KOMPETANSE Å drive bergverk krever mye kunnskap. Alle arbeidsoppgavene hos Norsk Stein trenger fagfolk med spisskompetanse. Fra bruddplanlegging og sprengning, transport og prosess, til vedlikehold av utstyr. Kompetansen trengs på alle nivåer – fra lærling til sivilingeniør.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

NORSK STEIN AS har en over 25 år lang historie, og er i dag et av Europas ledende bergverk innen produksjon av tilslag. Virksomheten ligger på Jelsa i nærheten av Stavanger.

STOLT AV Å JOBBE FOR NORSK STEIN – Man blir litt stolt av å jobbe for Norsk Stein, forteller Karl-Georg. – Du kan kanskje tenke at det ikke er så spesielt å vedlikeholde og reparere maskiner. Men Norsk Stein driver verdens mest moderne og komplette anlegg for industriell produksjon av knuste steinmaterialer. Området utvikler seg stadig, og jeg er en liten del av dette store maskineriet. Det er ganske stilig å tenke på at på grunn av den innsatsen vi legger ned her, så kan man til slutt gå på asfalt med stein fra Jelsa på andre siden av verden, forteller en smilende Karl-Georg. EN OMFATTENDE PROSESS Produksjonsprosessen starter med boring og sprenging av fjellet, og deretter transport med dumpere til grovknuser. Fra et mellomlager går steinen videre til toppmoderne produksjonsinnretninger, der massen blir ytterligere knust, siktet, vasket og klargjort i normriktige kvaliteter i samsvar med markedskravene. Så er steinen klar til å brukes i blant annet betong- og asfaltindustrien, ved skinnelegging, til fundamentering av vei, og i vannkonstruksjoner både on-og offshore. BLI MED PÅ TEAMET – Hvis du vil bli industrimekaniker som meg, er det viktig med interesse for faget og forståelse for maskiner. Norsk Stein er alltid ute etter de dyktigste, forklarer Karl-Georg. – Det er også en fordel å ikke være redd for å bli skitten. Støv og olje er jo en skitten kombinasjon, avslutter Karl-George og ler. Norsk Stein har også alltid behov for flinke folk innenfor prosess og maskin.

Årlig produseres ca. 10 millioner tonn utsøkte materialer til det europeiske markedet. Bergarten av høykvalitets granodioritt ligger lett tilgjengelig ved Jelsafjorden. To skip på inntil 50 000 tonn kan lastes samtidig med en kapasitet på 2 500 - 3 000 tonn pr. time på hver utlaster. Selskapet eier og driver 6 selvlossende skip som transporterer ca. 99 % av volumet fra Jelsa til markedene i Europa. De samlede forekomstene i steinbruddet beregnes til 350 millioner tonn, og ytterligere utvidelse er tilgjengelig ved å drive bruddet dypere. Anlegget på Jelsa sysselsetter ca. 170 dyktige arbeidstakere og er den største private arbeidsplassen i Suldal kommune.

Kontakt: Anne Straabø Tjordal, personalsekretær Telefon: (+47) 52 79 29 18 E-post: anne.tjordal@norsk-stein.no Nett: www.mibau-stema.de/no/

63


Bygger

kompetanse

VEIDEKKE

Veidekke satser bevisst på ungdom. Gjennom tett oppfølging og kursing vil du få muligheten til å bygge karriere i en bransje som er viktig for utviklingen av landet. Vi tok en prat med trainee Kristoffer Sele (25) – en ung og fremadstormende driftsleder hos Veidekke. Kristoffer Sele har alltid hatt interesse for byggog anleggsbransjen. Først utdannet han seg til tømrer, deretter ble det bachelor som byggingeniør ved Høyskolen i Bergen. Den tidligere Karmøybuen tar nå fatt på sitt andre år som driftsleder i storkonsernet Veidekke. HVORDAN BLE DU ANSATT? – Jeg fikk for første gang presentert meg for Veidekke på et arrangement i Bergen. Der leverte jeg inn søknad til sommerjobb, fikk tilslag og endte opp med fast jobb etter endt studie. 64

Nå jobber jeg som driftsleder og må sørge for god planlegging og sikker og effektiv drift på prosjektet. Jeg har også et lederansvar for fagarbeidere, og har til tider ansvar for å koordinere arbeidet med noen av våre underentreprenører. HVORDAN ER DET Å VÆRE TRAINEE I VEIDEKKE? – Veidekke er Norges største entreprenør og eiendomsutvikler, noe som er et kvalitetsstempel i seg selv. Det å bli tilbudt en stilling som trainee i Veidekke som nyutdannet ingeniør er helt klart en god start på karrieren. Traineeordningen i Veidekke skal sikre at du som nyutdannet kommer opp på et høyest mulig kompetansenivå i løpet av dine to første år i Veidekke. Dette sikres gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, tett oppfølging fra mentor og leder, og et obligatorisk kursprogram som skal være gjennomført i løpet av traineeperioden. I tillegg så har du en god startlønn som nyutdannet ingeniør hos oss.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

HVA ER DET BESTE MED JOBBEN? – Ingen dag er lik som driftsleder i Veidekke. Jeg gleder meg mest til å møte hyggelige kolleger og ta fatt på spennende og krevende arbeidsoppgaver. Som leder bør du like å jobbe med mennesker, være hardtarbeidende og utvise stå-på-vilje. Du må kommunisere tydelig, ta tak når det kreves og ha godt humør. Du har gode karrieremuligheter i Veidekke, og med hard jobbing tror jeg du kan komme langt.

- Veidekke er Norges største entreprenør og eiendomsutvikler, noe som er et kvalitetsstempel i seg selv trainee Kristoffer Sele

VEIDEKKE er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere, og har over 7 000 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet bygger bl.a. boliger, skoler, kjøpesentre, kulturhus, broer, veier og jernbanelinjer. Veidekke bygger også kompetanse, og er alltid på utkikk etter nye, dyktige medarbeidere. Som en av landets største lærlingbedrifter har Veidekke over 200 lærlinger fordelt på elleve fagområder og tre land. Samtidig får over 100 traineer utfordrende arbeidsoppgaver og tidlig ansvar. Veidekkes interne utdanningsprogram skjer gjennom Veidekkeskolen. Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke.

VISSTE DU AT? I Veidekke har du gode karrieremuligheter! – Veidekke har kontorer nesten over hele landet, så om du flytter på deg, behøver ikke det å sette en stopper for karrieren din. – Veidekke har totalt elleve fagområder, med utallige ulike arbeidsoppgaver. – Er du aktiv, interessert og tydelig på hvor du vil, blir det lagt til rette for deg slik at du får riktig kompetanse for å nå målene dine. Nett: veidekke.no Twitter: twitter.com/veidekke_asa YouTube: youtube.com/veidekkeasa Facebook: Facebook.com/Veidekke.no

65


ARKITEKTEN TEGNER – DU BYGGER! NYTT HUS, BOLIG-BLOKK, SKOLE ELLER BARNEHAGE. BYGGVERKET DU SETTER OPP VIL STÅ DER I FLERE TIÅR SOM ET BEVIS PÅ HVA DU HAR VÆRT MED OG SKAPT. Tømrerfaget byr på spennende utfordringer med høy aktivitet og stor variasjon, ofte ute i frisk luft. Tenk hvor flott det er å kunne peke på et hus og si; dette har jeg vært med på å bygge! Variert arbeid Som tømrer er ingen dager like. Du kan blant annet jobbe med ombygging, tilbygg, eneboliger, næringsbygg, rehabilitering, restaurering, boligblokker og feltutbygging. Noen bedrifter er med i kjedeforetak og bygger ferdighus. Fordeler med en fagutdanning: • Du får lønn i læretiden • Du kan bygge videre på fagutdanningen for å få studiekompetanse • Du får mange muligheter for videre utdanning • Du får brukt både dine praktiske og teoretiske evner Svennebrevet dokumenterer din kompetanse, og gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Du beholder svennebrevet og yrkestittelen din hele livet, selv om du begynner med noe annet senere.

66

Tømrerutdanningen er en blanding av teori og praksis. Utdanningen er på 4 år, og du kan velge mellom 3 alternative utdanningsløp: • 0 + 4 år – det vil si 4 år i bedrift • 1 + 3 år – det vil si 1 år i skole og 3 år i bedrift • 2 + 2 år – det vil si 2 år i skole og 2 år i bedrift Uansett hvilke utdanningsløp du velger må teorien gjennomføres før du kan gå opp til svenneprøve. Det vil si at ved 1+3 og 0+4 løpene, vil teorien tas i løpet av læretiden. Kontakt: Karl W. Sandvig - Daglig leder Jone Terjesen - Opplæringskonsulent Runar Danielsen - Opplæringskonsulent Laila Roaldsøy - Kontor/adm Byggmestrenes Serviceog Opplæringskontor Engelsminnesgt. 38 4008, Stavanger (+47) 51 52 42 00 www.bsok.no


“ Tre steinhoggere

ble en gang spurt om hva de holdt på med. De ga tre forskjellige svar. De to første sa: “Jeg hogger stein” og “jeg tjener penger”. Den siste sa “vi bygger en katedral”! Ukjent

67


Drømmer du om

å jobbe med maskiner?

MASKINGROSSISTERNES FORENING

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en medlemsforening med ca. 110 medlemsbedrifter. Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening hvor medlemmene favner bedrifter i mange bransjer og størrelser. MGFs medlemmer er delt inn i fire hovedgrupper: Anleggsmaskiner, Kompressorer, Verktøymaskiner og Gaffeltrucker. MGF er en forening som arbeider for bransjenes store og små felles interesser for blant annet å: – være en samlende enhet for medlemsbedriftene og skape bransjenettverk. – arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser faglig, politisk og sosialt. – være «aktuelle». Vi skal synes i mediebildet og ha et nettverk med andre foreninger og organisasjoner som er aktuelle samarbeidsgrupperinger som gir merverdi for våre medlemmer.

68

ØNSKER UNGDOM VELKOMMEN En viktig del av MGFs virksomhet er messene «Den Tekniske Messen» og «Vei og Anlegg», som arrangeres hvert tredje år. «Vei og Anlegg» har i mange år blitt arrangert på Hellerudsletta, nord for Oslo. I 2015 var dette Nordens største anleggsmesse med 230 utstillere fordelt på et ca. 62 000 kvadratmeter stort utstillerområde. MGFs messer er den viktigste møteplassen for kunder og virksomheter innen verktøy- og anleggsmaskinbransjen. Her treffes bransjenes aktører og vi ønsker dere ungdommer velkommen for at dere selv kan se at dette er spennende bransjer med mange muligheter. FOKUS PÅ LÆRLINGER Mange av våre medlemsbedrifter har behov for faglærte servicemekanikere og flere har lærlingeordninger. Som servicemekaniker hos en MGF-bedrift får du god oppfølging gjennom lærlingetiden og du vil få mange muligheter når du er ferdig.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Marius Forsell (21) er anleggsmaskinmekanikerlærling i en MGF-bedrift. Hvilken utdanningsbakgrunn har du? – Jeg har gått mekanikerlinjen på videregående skole, og under Vg3 ble jeg utplassert tre uker i Volvo Maskin. Det er perfekt å jobbe mens man går på skolen! Hva gjør en anleggsmaskinmekaniker? – Jeg arbeider blant annet med gravemaskiner, hjullastere, og dumpere. Det er fullt kjør. Så lenge man er interessert, er det alltid jobb å gjøre. Jeg gleder meg til hva som venter meg neste dag på jobb. Det er aldri en lik hverdag.

MASKINGROSSISTERNES FORENING (MGF) er en bransjeforening hvor medlemmene favner bedrifter i mange bransjer og størrelser over hele landet. Vi har medlemmer som importerer og forhandler maskiner innen følgende bransjer:

Hvilke mennesker passer til dette yrket?

• Verktøymaskiner

– Man må like å skru! Samtidig er det viktig å være løsningsorientert. Man bør vite hva det vil si å fjerne en ting og erstatte det med noe annet. Alle kommer langt med å vise initiativ.

• Anleggsmaskiner

Hvor er du om fem år?

• Slipeverktøy

– Da jobber jeg her som servicemekaniker, og har egen servicebil. Det virker kjempespennende!

• Gaffeltrucker

• Anleggsteknologi • Kompressorer

• Trearbeidende maskiner Mange av våre medlemsbedrifter har behov for faglærte servicemekanikere og flere har lærlingeordninger. Som servicemekaniker hos en MGFbedrift får du god oppfølging gjennom lærlingetiden og du vil få mange muligheter når du er ferdig. Er du interessert i å se nærmere på våre medlemsbedrifter, klikk deg inn på www.mgf.no. Der vil du finne en komplett oversikt over alle MGFs medlemmer.

Nett: www.mgf.no

69


70


Kreative fag Har du meninger om hva som er fint eller stygt? Og klarer du å begrunne hvorfor? Liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje utdanningsprogrammet Design og håndverk er noe for ditt hjerte? Den som velger Design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. Er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen. Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design og håndverksyrker.

Medier og kommunikasjon er fra 2016 et studieforberedene program hvor du foruten teoretiske fag blant annet lærer om fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk, og hvordan å utforme budskap, uttrykk og layout. Du som velger Medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du være interessert i IKT og digital teknologi. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

71


Fantastisk HAIR & THERE

miljø

– Her kan du være deg selv 100 prosent og du får den oppfølgingen du trenger. I følge barbiedukkene til Katrine Helland skulle hun aldri blitt frisør. Men nå reiser den daglige lederen rundt i inn- og utland og kurser andre. Mye av æren gir hun til Hair and There; god oppfølging og et fantastisk miljø! – Her kan du være deg selv 100 prosent og du får den oppfølgingen du trenger, sier Katrine Helland, daglig leder i Hair and There i Stavanger sentrum. GIR TILLIT OG UTFORDRINGER I tillegg til sin faste kundegruppe, drar hun minst to ganger i året rundt i inn- og utland og kurser andre frisører, i tillegg til å gi ut bøker. – Jeg er så heldig å være plukket ut av Hair and There til å være med på det internasjonale teamet, Hair Construction. Vi lager frisyrebøker som blir solgt til frisører rundt i verden. I Norge 72

blir jeg leid inn til å holde kurs for andre frisører, noe som er veldig spennende, forteller den energiske dama fra Sand i Ryfylke. Veien frem til dit hun er i karrieren sin forklarer Katrine som en god blanding av egeninteresse og en arbeidsgiver som tror på sine ansatte. Som frisør i Hair and There får du tatt alle kurser du vil, men du må også brenne for faget og vise egeninteresse. – Du må være villig. I frisøryrket er det mye som skjer på kveldstid, blant annet kurs. Kursene er dekka, men du får ikke betalt, så du gjør det av egen interesse. Betaling får du i form av at du får bedre kompetanse og dermed flere kunder. Mange av kundene mine har jeg hatt i 10-15 år. De er nærmest som venninner, så da snakker vi om mye mer enn vær og vind, smiler hun. MANGE VEIER TIL MÅL Vil du bli frisør er det mange veier å gå. Felles er at du må ha fire år med utdanning og et fagbrev i lomma. Katrine gikk på tegning form og farge-linja på Goddalen vgs. første år, deretter ett år på frisørlinja, før


KREATIVT

hun gikk to år i lære hos Hair and There. Du kan også velge å gå privatskole et halvt år, men da blir læretida på tre og et halvt år. Har du et studieår i et annet fag fra før, kan du skrive av ett år. På spørsmål om hvem som passer som frisør, svarer Katrine at du må være kreativ, like folk og være serviceinnstilt. Likevel understreker hun at kreativitet kan læres.

HAIR & THERE er en frisørkjede med målsetning om å bli landsdekkende. Salongene drives i egen regi, i kompaniskap med andre eller franchise og består pr. i dag av 20 salonger. Kjeden har enerett på det internasjonal kjente kurskonseptet Hair Construction. Hair Construction ble i 2010 kåret til Årets frisørkonsern. Vi tar inn ca. 25 frisørlærlinger hvert år.

– Du blir dyktig av å være interessert. Det er ikke krise om du ikke er kreativ fra før. Etter hvert som du jobber og blir mer selvsikker, tør du å utfordre deg selv og dermed blir du mer og mer kreativ. LITEN FAMILIE Katrine var utplassert i et annet firma, der hun mistrivdes og slutta. Etter tips fra en kamerat søkte hun lærlingplass hos Hair and There. Her følte hun seg hjemme med èn gang. – Her får du virkelig være den du er. Vi er relativt få ansatte, så du blir godt kjent med hver enkelt. I tillegg har du nærkontakt med de nærmeste sjefene og du får de kursene du trenger, forteller Katrine. – Jeg tror nok de ikke blir kvitt meg her. Jeg har avtalt med kundene mine at når jeg kommer med rullator, skal de fortsette å være faste kunder, for da får jeg ikke noen nye, skøyer hun.

Kontaktinfo: Hovedkontor: Jakob Askelands vei 19, 4314 Sandnes Telefon: (+47) 51 57 81 25 E-post: hilde.jelsa@hair-and-there.no Nett: www.hair-and-there.no

73


Har du et

skapende talent?

VECORA

Vecora er et kommunikasjonsbyrå og totalleverandør innen markedsføring. Vi skaper et helhetlig univers i skjæringspunktet mellom digitale kanaler og tradisjonell reklame. Sentralt i Sandnes finner du Vecora, et akkurat passe stort og spennende kommunikasjonsbyrå, med kunder fra hele Norge. Vår brede erfaringsbakgrunn gjør at Vecora kan ta prosjekt fra planleggingsfase til ferdig resultat, og gi kunden tryggheten i bare å ha én aktør å forholde seg til med alle sine behov. Vecora lager internettløsninger, digitale og trykte annonser, stands til messer, kataloger, kundeaviser og magasiner. Ja, stort sett alt som kunden trenger for å kommunisere med sitt marked og sine kunder. Vi driver med film og foto, håndterer pressemeldinger, mediekontakt og sosiale medier, og sørger alltid for riktig kanal til å nå riktig publikum med riktig budskap. 74

GODE BYRÅER BESTÅR AV GODE FOLK Gode løsninger skapes av gode folk. Våre medarbeidere har tilsammen et bredt spekter av erfaring. Hos oss har du folk med bakgrunn både fra programmering og teknisk utvikling, salg, markedsføring og design i både inn og utland, drift av forlag, journalistisk og redaksjonelt arbeid, og politisk og organisatorisk arbeid — deriblant som folkevalgt og rådgiverposisjoner på landskontor, rådhus og Stortinget.


KREATIVT

VECORA er et markedsførings- og kommunikasjonsbyrå som holder til sentralt i Sandnes.

KUNDEN I SENTRUM Hos Vecora har vi en jordnær tilnærming. Det er kunden som er i sentrum og resultatene som teller. Enten du bare skal ha nye nettsider eller helt ny og komplett firmaprofil, har vi riktig hode og riktig utstyr til å ta tak i oppgaven.

Vi tilbyr kreative løsninger innen web, annonsering, trykksaker, design, sosiale medier og medierådgivning. Vi sørger alltid for riktig kanal til å nå riktig publikum med riktig budskap. Hos Vecora er det kunden som er i sentrum og resultatene som teller.

INTERNSHIP OG UTPLASSERING Kan du tenke deg en fremtid innen reklame- og kommunikasjonsbransjen? Har du et skapende talent og vil vite mer om hvordan du kan ta skrittet videre? Hvis du er faglig dyktig, har et kreativt hode, litt lopper i blodet, men likevel kan få et prosjekt i havn til riktig tid og riktig budsjett i tråd med kundens ønsker, vil du finne deg bra til rette i Vecora. Ta kontakt med administrasjonsleder Astrid Bolme på e-post: a.bolme@vecora.no om internship eller utplassering.

Kontaktinfo: Vecora AS Langgata 87, 4. etg, 4306 Sandnes Telefon: 04125 E-post: post@vecora.no Nett: www.vecora.no Facebook: www.facebook.com/vecora.no

75


“ Electricity

is really just organized lightning. George Carlin

76


Elektrofag Elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. Det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land – til lufta! Hva med å arbeide offshore? Eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? Eller kanskje få tog på skinner eller biler på veien? Velger du elektrofag må du

kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. Det er viktig å skille mellom blå og brun ledning.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

77


Welcome

to a world of doers!

ELTEL

Eltel arbeider med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde el- og telenettet. Vi er stolte av å kalle oss «doers» – vi kombinerer kunnskap og ekspertise med en veldig hands-on holdning til arbeidet. Eltel er ledende i utviklingen av Infranett-bransjen, og er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere til vårt voksende team av Eltel-medarbeidere. Vi ønsker å være den beste arbeidsplassen for «doers» som deg.

– Siden den gang har det gått slag i slag. Jeg ble først forfremmet til prosjektleder og så avdelingsleder, før jeg nå nylig tiltrådde som Production Manager for FFTH-planlegging i Hordaland.

Våre ca. 9 600 ansatte, som er organisert i et av våre 400 dedikerte team, er avgjørende for vår forretningssuksess. Deres omfattende erfaring og kunnskap er Eltels største ressurs – og en garanti for din faglige utvikling i selskapet.

– Så fra å være prosjektleder selv, har jeg nå oppfølgings- og støtteansvar for andre prosjektledere. Eltel har en unik filosofi for nyansatte. Man blir rett og slett kastet litt ut i det, på en positiv måte. Utfordringene kommer med en gang slik at man må prestere umiddelbart, og på denne måten får man en bratt erfarings- og læringskurve. Eltel gir virkelig muligheter til den som vil, forteller Richard stolt.

Her får du møte to av dem.

TRO PÅ FREMTIDEN

GODE KARRIEREMULIGHETER

– Eltel har et kjempebra marked å utvikle seg i, forteller Richard videre.

Richard Sherrock er 31 år og kommer fra Ålgård. Han kan fortelle at det er gode karrieremuligheter i Eltel for den som vil og står på. 78

– Ja, det er vel min egen historie et godt eksempel på. Jeg har en ingeniørutdannelse i kommunikasjonssystemer fra Høgskolen i Bergen, og ble først ansatt som planlegger i desember 2010, forteller Richard.

– Det er mye som skjer, ikke bare i Norge, men også i Europa når det gjelder utvikling og levering av fiber-


ELEKTROFAG

teknologi og fibertjenester til sluttkunder. Jeg gleder meg til å følge denne spennende utviklingen, og ser frem til mange gode år i Eltel, forteller Richard. ANBEFALER ELTEL SOM LÆREPLASS De gode fremtidsutsiktene deler også Tora Kristine Holen, 18 år fra Strømmen. Den relativt ferske lærlingen startet hos Eltel sommeren 2016. – Jeg tror det er en god fremtid her. Samfunnet moderniseres hele tiden og flere tjenester og produkter blir digitalisert. Så å være lærling hos Eltel, og forhåpentligvis kanskje få fast jobb her også, tror jeg er et klokt valg, forteller Tora Kristine. – Akkurat nå er jeg med på et fiberprosjekt på Holmen for Canal Digital, slik at boligene får TV og Internett. Som lærling får du delta i den daglige driften som alle andre. Slik kommer du raskt inn i ting og lærer det viktigste allerede fra starten av, forteller Tora Kristine. – Eltel er en glimmrende læreplass for alle som er interessert i elektronikk og telekommunikasjon. Det er gjerne en fordel å også være litt utadvent. Vi driver tross alt med kundekommunikasjon og leverer tjenester til sluttbruker hjemme hos dem. – Det er gode muligheter for å gjøre mye forskjellig i Eltel. Det er et stort konsern med mange ulike avdelinger og forskjellige tjenester. Dersom du vil ha en spennede arbeidshverdag med mange gode kollegaer, kan jeg helt klart anbefale Eltel, avslutter Tora Kristine.

ELTEL arbeider med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde el- og telenettet. Det gjør vi på oppdrag fra våre kunder som i hovedsak er teleoperatører, netteiere og offentlige myndigheter. Eltel konsernet har ca. 9 600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,255 milliarder euro i 2015. Eltel i Norge har ca. 1 400 ansatte spredt over hele landet. I Norge jobber vi innenfor forretningsområdene Telekom Fastnett, Mobil Telekommunikasjon, Jernbane & Vei, EL Transmisjon og EL Distribusjon.

ELTEL IS SECURING THE LIFELINE OF MODERN SOCIETY

Eltel Networks AS Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo Telefon: 02530 E-post: post@eltelnetworks.no Nett: www.eltelnetworks.com/no/norsk

79


Innovativt

og internasjonalt

STATKRAFT

Vil du jobbe med fornybar energi? Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi, og tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et innovativt og internasjonalt miljø med høy etisk standard. Vi tok en prat med Kristian Smaamo (27) om hvordan det er å jobbe i Statkraft. Kristian Smaamo fra Suldal er utdanna industrimekaniker. Han har vært Statkraftansatt siden høsten 2008, og har gått gradene fra arbeidsukeutplassering, til lærevillig lærling, til fast ansatt. Imponerende nok i det som av mange betraktes som et av Norges mest innovative selskap. HVA GÅR JOBBEN UT PÅ? – Som industrimekaniker i Statkraft har jeg ansvar for drift og vedlikehold på de ulike kraftstasjonene våre, samt reguleringsområdet vårt. 80

Jobben min er veldig allsidig, da man sjelden bare står på verkstedet og skrur. Den ene dagen kan ei pumpe i kraftstasjonen havarere, mens neste dag er man på tur i fjellet for å foreta en snømåling. HVILKE EGENSKAPER TRENGER JEG? – Først av alt må du være glad i friluftslivet. Vi er ofte ute på jobber ute i terrenget, så det er en fordel at du tåler litt vær. Snø er for eksempel


ELEKTROFAG

ikke uvanlig å møte for oss. – God HMS-forståelse vil jeg også si er en viktig egenskap. Det er viktig å være varsom når du er på jobb, vi jobber tross alt med kraftfulle maskiner som man skal ha respekt for. HVORFOR STATKRAFT? – Statkraft er en seriøs aktør, særlig når det gjelder fornybar energi. Det blir bare mer og mer snakk om global oppvarming og miljøet rundt oss, så hvis du vil gjøre en forskjell er Statkraft stedet å være. Du kan jobbe i store deler av Norge, eller du kan jobbe internasjonalt i land som Sverige, Tyskland, Peru og Brasil. Jobb godt på skolebenken, vis interesse tidlig så blir du kanskje min neste kollega.

VISSTE DU AT STATKRAFT ER HOVEDSPONSOR TIL NORGES SKISKYTTERFORBUND? Tiril Eckhoff er student og landslagsutøver. – Jeg er stolt av å bære Statkraft på armen. Det er et bærekraftig og miljøvennlig selskap, noe jeg står for. Statkraft har vannkraftverk og andre kraftverk i kriker og kroker av Norge. Så når jeg går med Statkraft på armen og Norge på lua, synes jeg vi passer bra sammen. – Jeg studerer sivilingeniør i produktutvikling og produksjon på NTNU. Studier er en fin avkobling ved siden av toppidrett. For unge som satser på idretten sin, vil jeg anbefale å studere ved siden av, da har de noe å falle tilbake på hvis ikke satsingen går så bra, samt at toppidretten ikke blir altoppslukende.

STATKRAFT er Europas største produsent av fornybar energi. Vi produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme fra 356 kraftverk med en samlet installert effekt på 18 471 MW, og 31 fjernvarmeverk med en installert effekt på 794 MW. Vi er tilstede i 14 land og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft utvikler også flere nye vannkraftverk og vindparker i Europa, Asia, Sør-Amerika, MellomAmerika og Afrika. Vi har kontorer og kraftverk i hele Norge, fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord, og er tilstede i mer enn 20 land rundt om i verden. Våre 4 200 ansatte er både lærlinger, fagarbeidere, ingeniører, økonomer, samfunnsvitere, matematikere og geologer. Det betyr at hvis du har lyst til å arbeide med fornybar energi, så er det jobb for deg nesten uansett hvor du vil jobbe eller hva du vil jobbe med. Statkraft har lærlingplasser over hele landet, et sommerprosjekt for studenter og tilbyr et av Norges mest populære traineeprogrammer når du er ferdig med å studere. Les mer på www.statkraft.com/ career/Job-vacancies/

Nett: www.statkraft.com Ledige stillinger: www.statkraft. com/career/Job-vacancies/ Facebook: www.facebook.com/ statkraft Linkedin: no.linkedin.com/company/ statkraft

81


Bli

helsefagarbeider

Ønsker du deg en variert og meningsfylt jobb? Bli helsefagarbeider og jobb med barn, unge, eldre, personer med funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og andre som trenger deg! Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Blant dine oppgaver er å gi praktisk og faglig hjelp og omsorg til mennesker som trenger det. Du har varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke, andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv. Helsefagarbeidere jobber blant annet på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger hjelp, innen psykisk helse, i rusomsorgen, i opptrenings- og behandlingssentre, eller i skolen med barn som trenger ekstra hjelp.

82

For å bli helsefagarbeider velger du helse- og oppvekstfag på Vg1. Etter Vg1 velger du helsearbeiderfaget på Vg2. Deretter har du læretid i helsearbeiderfaget i to år (Vg3). Hva får du? • Samfunnet har stort behov for helsefagarbeidere. Du kan få jobb i hele landet. • Lønn under opplæring • I læretiden får du en årslønn fordelt over to år, ca. 319 000 kroner (2015). • Ekstra betalt hvis du jobber kveld, helg eller i høytidene. • Som ferdig helsefagarbeider får du en begynnerlønn inkludert vakttillegg på ca. 370 000 kr. • Gode muligheter til å videreutdanne deg.

Les mer på www.helseogsosialfag.no


Helse- og oppvekstfag Jobber innen Helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Mulighetene er mange og du kan arbeide ved sykehus, offentlige institusjoner – internasjonalt eller i din hjemkommune. Yrkene krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør være

flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

83


Start karrieren som lærling STAVANGER KOMMUNE

Kontor og administrasjonlærling Marie Stokka (22) fra Jørpeland og barne- og ungdomsarbeider Battal Anli (21) fra Stavanger gleder seg hver eneste dag til å møte nye utfordringer i lag med trivelige kollegaer.

84

ansvaret for registrering av nye lærlinger i datasystemet. – Jeg bruker mye tid på datamaskinen for å registrere sykemeldinger, egenmeldinger og fraværsrapporter. Jeg har alltid noe å gjøre. Det passer meg kjempe fint, siden jeg liker å ha mange baller i luften, sier hun.

Marie valgte kontorfaget på Strand vgs fordi det virket interessant, og har jobbet som lærling på Opplæringskontoret i Stavanger kommune i syv måneder. Etter å søkt om jobb via webcruiter, ble hun innkalt til intervju, og fikk tilbud en læreplass som hun gledelig takket ja til. Mottakelsen var en positiv opplevelse.

MENNESKEGLEDE Hun synes det er viktig å være serviceinnstilt, villig til å lære nye ting, være strukturert og like å være samme med andre mennesker hvis man vil jobbe innen kontor og administrasjon. Battal synes også at man må like å jobbe med mennesker. Som barne- og ungdomsarbeider er det viktig å vise omsorg, gi av seg selv og være impulsiv og spontan.

– Allerede første dagen på jobb, fikk jeg et eget kontor og vi gikk gjennom alt som var nødvendig for meg å vite av informasjon, forteller Marie. Arbeidsoppgavene hennes er varierende. Hun fører fraværet til lærlingene, jobber med fakturabehandling, bestiller mat og lokaler til kurs som skal holdes for lærlingene, samt har

– Jeg sørger for at alle elevene har det bra på skolen og i timen. Jeg hjelper blant annet elever som har skrive- og lesevansker. Man lærer enormt mye som lærling, og det er veldig motiverende å jobbe sammen med kjekke kollegaer og elever. Jeg jobber også på skolefritidsordning (SFO) med alle klassene mellom 2. og 3. trinn.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

STAVANGER KOMMUNE TAR IMOT LÆRLINGER INNEN FØLGENDE FAG: • Aktivitørfag

– Jeg liker at jobbhverdagen er variert, forteller Battal.

• Barne- og ungdomsarbeiderfag

Battal startet å jobbe som barne- og ungdomsarbeider i august for to år siden, og studerte barne- og ungdomsarbeiderfaget på Jåttå vgs. Han innrømmer at det var et tilfeldig valg, og at han er storfornøyd over valget i dag.

• IKT-Servicefag

FREMTID I KOMMUNEN Stavanger-gutten liker å holde mulighetene åpne og ser for seg en karriere som lærer etter å ha jobbet noen år som barne- og ungdomsarbeider i Stavanger kommune.

• Driftsoperatør idrettsanlegg

• Kontorfag • Helsearbeiderfaget • Anleggsgartner • Institusjonskokk • Andre fag der kommunen har fagarbeidere som kan gi veiledning

– Jeg trives kjempe godt og har lyst å jobbe videre her i Stavanger kommune. Det er alltid noe nytt å lære! I tillegg har vi et veldig godt arbeidsmiljø på jobb. Jeg håper å fortsette i samme jobben når jeg er ferdig som lærling, forteller Battal. Battal og Marie synes opplæringskontoret i Stavanger er flinke til å følge opp, og liker at de har mulighet til å delta på flere kurs slik at man alltid holder seg oppdatert på faget. – I Stavanger kommune får man god oppfølging med ukentlig veiledningstime og det er god mulighet for jobb etter endt læretid. Vi får også øve mye til fagprøven med ulike læringsoppdrag, avslutter Marie som ser for seg en fremtid i kommunen.

www.stavanger.kommune.no

85


Trygg & lærerik

læreplass

STAVANGER KOMMUNE

Helsefagarbeider Marita Kårdal (21) syns det er veldig gøy og lærerikt å være lærling i Stavanger kommune. Her blir man sett på som en lærling og får mer ansvar når man er klar og føler seg trygg på arbeidsoppgavene. Marita gikk første året som lærling i Bergen på sykehjem og i bofelleskap og fortsatte som lærling på Eiganes hjemmebaserte tjenester i Stavanger. Hun hadde ikke tenkt bli helsefagarbeider, men etter klassen hennes fikk besøk av en helsefagarbeider i 10. klasse, visste Marita at hun ville jobbe med mennesker og lære mer om faget. – Jeg gikk helse- og oppvekstfag første året, og helsefagarbeider andre året på videregående skole. Jo mer forståelse man har for faget, jo bedre klarer man å knytte trådene sammen, forteller hun.

86

Marita er med på stell, har tilsyn og gir pasientene trygghet. Når hun kommer på jobb får hun en daglig rapport på en halvtime og får vite hva som har skjedd og hva som eventuelt skal skje i løpet av dagen. I noen distrikter har man gålister, og på andre lister bruker man bil. Som lærling er det ikke krav til sertifikat. – Det er veldig kjekt å gå i lære. Jeg ble tatt veldig godt imot og hadde først et møte med avdelingslederen som gav meg informasjon og viste meg rundt. Nå har jeg blitt godt vant og kan jobbe mer selvstendig enn før. KNYTTER BÅND Marita kommer godt overens med både kollegaer og brukere, og hun ser frem til å møte alle igjen neste dag på jobb. Hun forklarer at man knytter gode bånd med enkelte, og da er viktig å være profesjonell når man begynner å kjenne dem bedre. Hvis man vil jobbe som helsefagarbeider trenger man de rette egenskapene.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

YRKER:

– Man må ha god tålmodighet og gi brukerne tid og respekt til å utføre dagens gjøremål. Det er viktig å klare å skille mellom arbeidsliv og privatliv og ikke ha for mye av sine egne meninger. Du er nødt til å ha empati, og god faglig kunnskap, forteller hun. Drømmen til Marita er å bli sykepleier, men først vil hun bestå fagbrevet, og jobbe som helsefagarbeider. Hun forklarer at det er alltid lurt å ha noe å falle tilbake på hvis man vil gjøre noe annet. Hun stortrives i jobben og håper hun har samme jobben etter fagbrevet er i boks. – Hvis man liker å være sosial, så er dette yrket for deg. Det kan være tungt hvis man ikke utfører jobben på riktig måte. Hver bruker har forskjellige behov, og det er din jobb å sørge for at brukerne har en trygg hverdag. Hvis man liker å hjelpe andre mennesker i godt selskap er dette jobben for deg!

Det er veldig kjekt å gå i lære. Jeg ble tatt veldig godt imot og hadde først et møte med avdelingslederen som gav meg informasjon og viste meg rundt. Nå har jeg blitt godt vant og kan jobbe mer selvstendig enn før.

Anleggsgartner Aktivitør Arkivar Arkitekt Barnevernspedagog Barne- og ungdomsarbeider Bibliotekar Byplanlegger Ergoterapeut Fysioterapeut Førskolelærere Helsesøster Ingeniør IT-konsulent Innkjøper Jurist Kokk Kommunikasjonsrådgiver Kulturskolelærer Leger Lærer Lønn- og regnskapsmedarbeider Miljøterapeut Personalrådgivere Psykolog Renholdere Revisor Sekretær Spesialpedagog Sjåfør Sivilingeniør Sosionom Sykepleier Vaktmester Vernepleier Økonområdgivere

www.stavanger.kommune.no

87


Vil du bidra til LAERDAL MEDICAL

å redde liv?

Laerdal Medical er verdensledende som leverandør og produsent av høyteknologiske produkter innen medisinsk førstehjelp og trening. Enten du kommer med et relevant fagbrev, er utdannet sivilingeniør eller har en annen relevant bakgrunn – Laerdal Medical kan ha en jobb til deg! Du kjenner helt sikkert «Anne-dukken» fra et førstehjelpskurs i skole- eller jobbsammenheng. Denne verdensberømte førstehjelpsdukka er det Laerdal Medical som står bak – i tillegg til så mye mer. UNDER ETT TAK Under ett tak, midt i Stavanger sentrum, skjer alt fra idé til ferdigprodukt. Den globale og prisvinnende livredderen ligger beskjedent til, i et rosa bygg med logoen som viser den barmhjertige samaritan og selskapets visjon: «Helping save lives». En slik visjon forplikter og det er nettopp derfor Laerdal tar seg av hele verdistrømmen selv. 88

– Her har vi kontroll på det meste selv siden alt fra design til ferdigstillelse skjer under samme tak. Har vi noen endringer etter å ha testet produktene, er det bare å løpe en etasje opp eller ned, forklarer Vibeke Kvale, Learning Manager i Laerdal Medical. Kort vei mellom utviklingsavdeling, støperi og produksjon bidrar til å effektivisere prosessene og skaper rom for kreativitet og oppfinnsomhet. Hun tar oss med på en reise gjennom bedriften fra idé til ferdigprodukt. STØPERI Første stopp på turen er støperiet. Her blandes ulike typer mykplast etter egenutviklede resepter ved hjelp av avanserte maskiner som styres av operatører. Ut av egenproduserte former kommer delene som til slutt skal bli ferdige produkter. I de store lokalene jobber både folk med kompetanse fra videregående skole og folk med relevante fagbrev som prosessoperatør, mekaniker eller innen automasjon. – Jo mer kompetanse du har, jo større ansvar har du mulighet til å få, forklarer Vibeke.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

MONTERING Monteringsavdelingen setter sammen de ulike delene fra støperiet. Produksjonen foregår etter flyt-prinsipper med fokus på kontinuerlige forbedringer og systematisk problemløsning. Operatørene setter sammen ulike komponenter, tester og pakker. Vi passerer nok et gigantisk lager og går trappa opp til neste etasje der siste del av monteringen skjer. Her finner vi den mest avanserte pasientsimulatoren, SimMan 3G. Disse dukkene – i full menneskestørrelse – ligger på ”Avatar”-vis og puster mens operatører gjennomgår omfattende prosedyrer og testing: Utvider pupillene seg? Puster den som den skal? Klarer den å registrere riktig mengde og type legemiddel som injiseres? VERDEN SOM KUNDER SimMan 3G, leveres til sykehus, opplæringsinstitusjoner for leger og sykepleiere og militært personell verden rundt. – Det amerikanske forsvaret har kjøpt flere dukker og blant annet testet dem under tøffe ørkenforhold. Dukkene kan benyttes til å simulere ulike traumesituasjoner. Dukkene kan «styres» av en instruktør via trådløs forbindelse. Instruktøren kan variere vanskelighetsgrad på simuleringen gjennom å legge til ulike symptomer, forklarer Vibeke og viser en ferdigpakket SimMan 3G som er klar for shipping til et av deres mange distributørland. HOVEDKONTOR Siste stopp på turen er området hvor vi finner avdelinger innen innkjøp, finans, IT, grafisk design, produktutvikling, markedsføring og salg. Vi hilser på sivilingeniør, Kjetil Lønne Nilsen, som har spesialisert seg innen interaction design. Han viser frem programmet han har utvikla til deres nyeste SimPad. Dette er en enhet som kan kontrollere alle treningsdukkene under simuleringene og overføre data til en PC. SimPad vant merket for god design fra Norsk Design Råd i 2012. KARRIERE FOR DEG? Laerdal Medical er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere, spesielt innen produktutvikling og ingeniørfag, men også innen mekanisk avdeling og på formverkstedet er det behov. – Å jobbe i Laerdal Medical er meningsfylt. Du bidrar til å redde liv, så vi får ofte folk som er indre motivert. Noen har jobbet hos oss i 30 år – og dét må jo være godt tegn, sier Vibeke med et smil.

LAERDAL MEDICAL AS er verdensledende leverandør og produsent av høyteknologiske produkter innen medisinsk førstehjelp og trening. Selskapets produkter benyttes av sykehus, ambulanser, førstehjelpsorganisasjoner, opplæringsinsitusjoner og mange andre virksomheter verden over. Laerdal Medical har ca. 400 ansatte fra 37 nasjoner representert ved hovedkontoret og i tillegg har bedriften fabrikker i USA, Mexico og Kina samt salgskontorer i Europa, Amerika, Australia og Asia. Til sammen jobber ca. 1 400 ansatte rundt om i verden med å bidra til å redde liv gjennom selskapene Laerdal Medical og Laerdal Global Health (LGH). LGH er et ikke-profitt selskap med fokus på å redusere dødelighet blant mor og barn i den tredje verden og er et søsterselskap av Laerdal Medical. 2015 omsatte selskapet for 3,4 milliarder kroner. Vil du være med på å «helping save lives»? Gå inn på våre nettsider www.laerdal.no og finn ut mer om oss. Kontaktinfo: Laerdal Medical AS Tanke Svilandsgt. 30, P.O. Box 377, N-4002 Stavanger, Norway Telefon kundeservice: (+47) 51 51 76 66 Telefon sentralbord: (+47) 51 51 17 00 Nett: www.laerdal.com/no

89


Stort fagmiljø og

spennende muligheter

TANNHELSE ROGALAND

Tannhelse Rogaland tilbyr gode lønnsbetingelser og har egen spesialistavdeling for deg som er gira på videreutdanning. Vi tok en prat med tre ansatte; tannlege Afif Tabbara, tannhelsesekretær Milana Khodzhaeva og tannpleier Liv Ingrid Øvrebø om jobbhverdagen.

Afif: Ja, alle studier er krevende. Det var det spesielt for meg, siden Norge var et nytt land, med et fremmed språk og en ny tilværelse. Men jeg er en veldig sosial person, så jeg fant meg godt til rette. Milana: Ja, men hvis du liker arbeidsoppgavene og er interessert å jobbe i det yrket du har valgt, så går studiet lettere. Som tannhelsesekretær må du like det du gjør, for å gi best mulig service til pasientene.

– HVOR STUDERTE DU? HVORFOR AKKURAT DEN UTDANNINGEN?

Liv Ingrid: Det var selvfølgelig hardt noen ganger, det er tross alt ganske mange eksamener og ting å sette seg inn i over tre år, men det er verdt det.

Afif: Jeg studerte i Litauen. Min far er oralkirurg, så å velge odontologi-utdanningen falt naturlig for meg.

– HVORDAN SER EN TYPISK ARBEIDSDAG UT?

Milana: Jeg studerte på Bergeland vgs og valgte dette å yrket fordi jeg elsker å jobbe med forskjellige mennesker. Jeg hadde flere muligheter, men jeg har alltid ønsket å jobbe innen tannhelse. Liv Ingrid: Jeg gikk først helse- og oppvekstfag på Time vgs, før jeg studerte videre til en bachelor som tannpleier ved Universitetet i Bergen. 90

– VAR DET ET KREVENDE STUDIE?

Afif: Det er mye fart og spennende utfordringer daglig. Mildt sagt, en svært hektisk hverdag for min sekretær. Hehe. Milana: Jeg er på jobb 07.45, kler meg om, dekker på kontoret til første pasient, starter pc og gjør klar alt til første mann. Når pasienten går, sprites alt av og dekkes på nytt.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Liv Ingrid: Som tannpleier er hovedoppgaven forebyggende arbeid. Dagen går ut på undersøkelser, ta bilder og røntgen, fjerne tannstein og misfarging, behandle tannkjøttsykdommer, pusse fyllinger, osv. Og hver pasient du møter er jo forskjellig, så det er veldig variert. – HVILKE MENNESKER PASSER TIL JOBBEN DIN? HVILKE EGENSKAPER TRENGS FOR Å LYKKES? Afif: Mennesker som er dyktige og motiverte. Milana: Folk som er glad å jobbe med mennesker, og som liker å hjelpe andre når de har vondt. Liv Ingrid: Generelt må du være glad i mennesker og du må kunne følge klokken. Det er en grunn til at det heter tannlegetime; du jobber på tid. Men å være glad i mennesker er viktigst. HVORFOR JOBBE ROGALAND?

FOR

TANNHELSE

Afif: De er et fantastisk område, kjekke kolleger og et stort klientell. I Tannhelse Rogaland får du en mulighet til å utvikle deg. Du har dyktige kolleger rundt deg, og med både prioriterte og voksen-betalende pasienter får du mye erfaring. Dessuten har Tannhelse Rogaland en spesialisttannklinikk, så her er det mye kunnskap å hente. Å kunne få hospitere med spesialister er et privilegium. Milana: Vi har et bra arbeidsmiljø og godt samarbeid blant oss ansatte. Vi gleder oss over å jobbe sammen, for å gi god service til pasientene. Det vil alltid være jobb innen tannhelse og her får du god lønn. Liv Ingrid: Det er kjempeflotte folk og gode kollegaer å jobbe sammen med. Så det gjør en kjekk jobb enda kjekkere.

TANNHELSE ROGALAND FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Gratis tannbehandling: Alle barn og unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjoner og hjemmesykepleie og rusmiddelmisbrukere i institusjoner, får tilbud om gratis tannbehandling. Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25%. Ellers har fylkestinget i Rogaland bestemt at også fanger, pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling og eldre i pleie av pårørende, skal få gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk. Tannhelse Rogaland har 39 tannklinikker og 300 ansatte. Fylkestannlegen er daglig leder i foretaket. Hvert år er ca 30 % av Rogalands befolkning under tilsyn av Tannhelse Rogaland. Tannhelse Rogaland er et fylkeskommunalforetak (FKF), med tannklinikker i de fleste kommunene. I tillegg har Haugesund Sjukehus og SUS behandlingsrom for tannbehandling i narkose. Tennene dine skal vare livet ut. Det er du som må ta vare på smilet ditt. Men vi gjør det mulig.

Nett: www.tannhelserogaland.no

91


Trivsel på

resept

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

Over to hundre ansatte tar ikke feil. Hos Sjukehusapoteka Vest får du arbeidsdagene, miljøet og variasjonen du fortjener. Det tar ikke lang tid før man forstår at Katrine Auglend og Karim Daniel Rashidizadeh stortrives som henholdsvis apotektekniker og farmasøyt hos Sjukehusapoteka Vest. Praten går og latteren sitter løst. De forteller om et godt og flerkulturelt arbeidsmiljø, der du blir inkludert fra dag èn. HVORDAN FIKK DU JOBB SJUKEHUSAPOTEKA VEST?

HOS

Katrine: – Jeg gikk helse- og sosialfag, før jeg gikk videre til helse og service og til slutt apotekteknikerlinja på Bergeland VGS i Stavanger. Daniel: – Jeg studerte ved det som nå heter HiOA. Etter å ha jobbet noen år i Flekkefjord, fikk jeg i 1995 jobb hos Sjukehusapoteka Vest i Stavanger.

92

HVA GJØR EGENTLIG APOTEKTEKNIKERE OG FARMASØYTER? Katrine: – En apotektekniker jobber sammen med farmasøytene og hjelper kunder med enkle råd om legemiddelbruk, vi gjør laboratoriearbeid, klargjør bestillinger og jobber med logistikk og lageroppfølging. Forskjellen for en apotektekniker hos oss og i et privat apotek er nok kundene. Våre største kunder er sykehusene, som kjøper legemidler i store kvanta. Daniel: – Farmasøytene gir råd om legemiddelbruk til kunder, kommunale institusjoner og privatpersoner. Når du får med medisin hjem fra apoteket er det farmasøyten som kontrollerer at det er rett legemiddel og dosering i forhold til diagnosen, og at det ikke er skrevet ut uheldig kombinasjon av flere legemidler. HVORDAN ER EN TYPISK ARBEIDSDAG? Katrine: – Stillingen min er todelt mellom produksjon og sykehusekspedisjon. I produksjonen fremstiller vi legemidler. Det kan være


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

øyedråper, flytende næring til pasienter eller flytende medisin. I sykehusekspedisjonen leverer jeg enkelt og greit ut bestillinger til de ulike sykehusavdelingene. Daniel: – Først har vi morgenmøtene med hele avdelingen. Der går vi gjennom planer for dagen. Deretter sjekker jeg resepter som har kommet inn, hjelper til i sykehusekspedisjonen og styrer det apotekstyrte legemiddellageret til sykehuset. HVA LIKER DU BEST MED JOBBEN DIN? Katrine: – Det beste er variasjonen og tempoet. Jeg gjør noe forskjellig hver dag. Daniel: – Først og fremst er det en meningsfull jobb. Ellers ser jeg frem til å treffe kollegene mine. HVILKE TIPS HAR DU TIL ASPIRERENDE APOTEKTEKNIKERE OG FARMASØYTER SOM VIL JOBBE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST? Katrine: – Vær engasjert, energisk og positiv. Ha det kjekt og ta utfordringene på strak arm. Her får du superspennende dager med mye variasjon, så gå for Sjukehusapoteka Vest.

– Farmasøytene gir råd om legemiddelbruk til kunder, kommunale institusjoner og privatpersoner.

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF har omlag 220 ansatte og er det største farmasifaglige miljøet på Vestlandet. Målet vårt er å sikre god pasienttrygghet gjennom sikker legemiddelforsyning og kvalifisert Farmasøytisk Rådgivning der spesialisthelsetjenesten er til stede. Vi har sjukehusapotek i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde. Sjukehusapoteka har aktivitet innen fire virksomhetsområder; sjukehusekspedisjon, produksjon av legemiddel, farmasøytiske tjenester og publikumsekspedisjon. Foretaket er et heleid datterselskap av Helse Vest RHF, og hovedkunden vår er sykehusene i Helse Vest. Hovedkontoret er i Bergen. Vi tilbyr praksisplasser for studenter såvel som sommerjobber for ufaglærte.

Karim Daniel Rashidizadeh

– I produksjonen fremstiller vi legemidler. Det kan være øyedråper, flytende næring til pasienter eller flytende medisin. Katrine Auglend

Vil du vite mer? Sjekk ut vår nettside og velg: jobb og karriere - lærlinger. www.sjukehusapoteka-vest.no

93


Mange muligheter som farmasøyt

APOTEKFORENINGEN

Khanh Huynh fikk sin første lederjobb i apotek som 23-åring. I dag, fire år etter, har han personalansvar for ti ansatte og er øverste sjef på Apotek 1 Nittedal. – Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ville studere farmasi, men at jeg skulle bli leder i så ung alder, var nok mer tilfeldig, sier Huynh. JOBBMULIGHETER OVERALT Det var interessen for realfag som ble utslagsgivende for studievalget til Huynh. Han vurderte også medisinstudiet, men konkluderte med at farmasistudiet var det som ville gi han flest muligheter. – Du kan gjøre så mye når du har studert farmasi. Du kan jobbe i apotek, på sykehus, i industrien og i det offentlige. Og så kan du få jobb i hele landet, ikke bare i storbyene. Det er veldig positivt, sier Huynh. 94

Alle foto: Nicolai Karlsen, Kubrix

TRIVES SOM UNG LEDER Etter studiene flyttet han rett til Dombås for å bli bestyrer på et lite lokalapotek. Han innrømmer at det var utfordrende å gå rett fra studiene til å bli sjef for folk som har jobbet på apotek i årevis. Men med litt ydmykhet tok det ikke lang tid før han følte at han behersket rollen. – Du må være ydmyk i en slik situasjon. Du kan ikke bare buse inn og tro du er en verdensmester. Er du litt ydmyk, går det som regel bra. Jeg skal innrømme at det til tider har vært utfordrende, men samtidig gir det en enorm mestringsfølelse når det går bra, sier Huynh. – VIKTIG Å VÆRE SOSIAL Om studietiden har han bare positive ting å si. Både faglig og sosialt trivdes Huynh veldig godt. – Størrelsen på kullene er perfekte. Det er lett å komme i kontakt med folk og du tilbringer mye tid med medstudenter. Jeg hadde fem kjempefine år på Farmasøytisk institutt, sier Huynh.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Helt til slutt har han et lite råd til alle som vurderer å studere farmasi. – Vær sosial og engasjer deg under studietiden. Det får du mye igjen for senere i livet. VISSTE DU AT: • Norge har to ulike farmasiutdanninger • Du kan bli provisorfarmasøyt med et femårig studie til mastergrad ved universitet i Oslo, Bergen og Tromsø. Du kan også ta påbygging til mastergrad ved NTNU i Trondheim. • Studer reseptarfarmasøyt tre år, ved høgskolen i Oslo, Namsos eller Universitet i Tromsø. • Gjennom farmasistudiet blir du ekspert på legemidler. Du vil blant annet lære hvordan legemidler lages, hvilken effekt legemidlene har på kroppen og hvordan legemidlene brukes for å forebygge og behandle sykdom. • En del av studiet er praktisk rettet, og du lærer å fremstille salver, miksturer og tabletter. I tillegg får du trent deg i kommunikasjon og formidling. Dette er ferdigheter som kommer til nytte når du senere skal jobbe som farmasøyt, og gi råd og veiledning til pasienter, publikum eller annet helsepersonell.

APOTEKFORENINGEN er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. I Norge skilles det mellom primærapotek, filialapotek og sykehusapotek. For å få apotekkonsesjon må eier ha en driftsansvarlig provisorfarmasøyt. Driftsansvarlig kalles apoteker. Legemiddelbrukeren bestemmer selv hvilket apotek man ønsker å kjøpe legemidler fra. Det er god tilgjengelighet på apotek i Norge og ved utgangen av 2015 var det 834 apotek over hele landet. Dette tilsvarer ett apotek per 6 240 innbyggere. 93 prosent av oss bor i en kommune med minst ett apotek og daglig kommer det 160 000 kunder innom apotek. Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere, og begge disse gruppene er autorisert helsepersonell.  Det jobber omtrent 3 700 farmasøyter i norske apotek.

Kontaktinfo: Besøksadresse: Slemdalsveien 1, Oslo Postadresse: Postboks 5070, Majorstuen, 0301 Oslo Telefon: +47 21 62 02 00 E-post: apotekforeningen@apotek.no Nett: apotek.no

95


Skap karriere

innen landbruk

ROGALAND BONDELAG

Enten du vil skape din egen arbeidsplass som bonde, eller ønsker å jobbe med mat, klimautfordringer, naturopplevelser eller som entreprenør – en landbruksutdannelse gir deg alle muligheter. For den som skal dyrke jord og stelle dyr er kompetanse viktig. For de som ikke skal bli bønder er det mange veier fram til jobb innen landbruket, både for praktikere og dem med teoretisk tilnærming. Kunnskap om landbruk og naturforvaltning er avgjørende når det gjelder å løse framtidas utfordringer innen miljø, klima og energi. Folk med landbruksutdanning er ettertraktet til jobber innen rådgivning, undervisning, forskning og forvaltning. Landbrukskompetansen er internasjonal, og arbeidsmulighetene spenner over et vidt spekter innen privat og offentlig sektor. Bachelor- og mastergrader i landbruksfag er ettertraktet hos mange arbeidsgivere både innen landbruk, privat næringsliv og offentlig forvaltning. Turisme, jakt og fiske, lokal og

96

regional matkultur eller tjenester som snørydding, energiproduksjon og tilrettelegging av naturopplevelser er andre aktuelle arbeidsområder. Matindustrien er Norges største landbaserte industrisektor. Hver tidende bedrift er en landbruksbedrift, så landbrukskompetanse er viktig både for matproduksjon og for å sikre at vi fortsatt kan ha en god plante- og dyrehelse. På verdensbasis må noen sørge for å skaffe mat nok til alle i framtida. Dersom du ønsker en utdannelse innen landbruk, har vi videregående skoler i Rogaland som tilbyr utdanning innen naturbruk og agronomi, og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling som tilbyr fleksible høgskolestudier med fokus på landbruk og nærings- og bygdeutvikling. Velkommen inn i landbruket! www.bondelaget.no/rogaland


Naturbruk Visste du at oppdrettsnæringen er Norges nest største eksportnæring? Trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at PCen eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. Det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør

like å arbeide ute, under varierende natur- og klimaforhold. Hvis du velger Vg3 naturbruk, gir utdanningsprogrammet studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. De øvrige Vg3-løpene gir yrkeskompetanse. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

97


Dyrk

interessene dine

ØKSNEVAD VGS

Ved Øksnevad videregående skole kan du blant annet bli anleggsgartner, agronom, naturforvalter eller hesteoppdretter – eller du kan satse på videre studier og høyere utdanning.

kombinere det med skolegang, da var det ikke et så vanskelig valg å ta.

Vi traff de 17 år gamle elevene Erik, Silje og Lisa på Øksnevad videregående skole. Erik går på landbruk, Silje jeg går anleggsgartner og idrettsoperatør, mens Lisa studerer hestefag.

Silje: Det er godt å ikke bare sitte på en skolebenk hele dagen. Du får være i aktivitet i frisk luft, selv om det selvfølgelig også er de vanlige teoritimene. Vi må lære oss navn på planter, tegne skisser og

HVORFOR VALGTE DERE ØKSNEVAD VGS? Erik: Jeg skal overta gården jeg kommer fra en dag, så derfor var det naturlig for meg å velge landbruk. Silje: Jeg valgte anleggsgartner for å prøve noe nytt. Det er jeg glad for, for jeg trives veldig godt med det. Nå spesialiserer jeg meg videre til idrettsoperatør som går ut på vedlikehold av idrettsanlegg. Lisa: Jeg har alltid holdt på med hest. Jeg har drevet aktivt med konkurranseridning, så når Øksnevad tilbyr et så godt opplegg med flinke trenere, og du kan 98

HVORDAN ER DET Å VÆRE ELEV HER? Erik: Lærerne tenker praktisk og er opptatt av at vi skal mestre ting i det virkelige liv. Det setter jeg stor pris på.


NATURBRUK

planlegge anlegg, men samtidig er det mye moro i disse timene også, og lærerne er kjempekjekke. Lisa: Vi har jo noen teoretiske timer hvor vi har prøver, men det meste er praktisk. Vi får vurdering på ridning, dressur, ja egentlig alt vi gjør med hesten. Det er en kontinuerlig vurdering, i tillegg til noen faste prøver. HVA ER PLANEN VIDERE? Erik: Før jeg overtar gården, tenker jeg å jobbe innenfor anleggsbransjen. Jeg har jo god erfaring med å kjøre og operere større maskiner. Og når jeg har overtatt gården blir det å drive med melk og sau. Silje: Jeg skal ut i lære som anleggsgartner. Det mest aktuelle for meg da, er gjerne et litt større anleggsog byggfirma slik at jeg får prøvd ut en del forskjellig eller en kommune med flere og varierte typer anlegg, inkludert idrettsanlegg. Nå skal jeg snart ut på utplassering, så da får jeg se hva jeg liker best. Lisa: Hvis du går ut i lære kan du gå videre til å bli hovslager, du kan drive stall og bli stallmester, men du kan også velge å gå tredje klasse og få generell studiekompetanse. Det er det jeg planlegger å gjøre for å kunne studere videre etterpå.

ØKSNEVAD VGS har et bredt studietilbud innen naturbruk og anleggsfag. Velger du Øksnevad vgs, kan du blant annet bli anleggsgartner, agronom, naturforvalter eller hesteoppdretter. Ved å kombinere teori, praktisk arbeid og lærlingeplass får du en solid yrkesutdannelse. Etter 2 år på yrkesfag kan du gå ut i lære eller ta et 3.år som gir generell studiekompetanse (vg3 Naturbruk), og i tillegg velge fag som inngår i spesiell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mange muligheter til videre studier. Øksnevad vgs. har også en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Skolen driver en stor gård som brukes aktivt i opplæringen. I tillegg har vi en flott ridehall for hestefag og gode lokaler for anleggsgartnerne. Vi har også et flott «anleggsbygg» der opplæringen innen anleggsfag foregår. Vi er stolte av å kunne tilby god opplæring innen disse fagområdene. Friluftsaktiviteter som fiske etter laks i Figgjoelva og kanopadling er og aktiviteter skolen bruker i undervisningen. Øksnevad vgs ligger på Øksnevad i Klepp kommune, 10 minutter fra Sandnes sentrum. Det er gode buss- og togforbindelser til Stavanger, Sandnes og Jæren.

Øksnevad vgs Jærvegen 990, 4352 Kleppe Telefon: (+47) 51 92 18 00 E-post: oksnevad-vgs@skole.rogfk.no Nett: www.oksnevad.vgs.no

99


Passer på

1,7 millioner laks

MARINE HARVEST

Marine Harvest er stadig i utvikling, og tilbyr de ansatte flere utdanningsmuligheter. Lærlingene Johan Fosså og Even Mathias Hidle er to av de heldige som får være lærlinger i verdens største oppdrettsselskap, på anlegget i Kjeahola på Hjelmeland. Johan (18) og Even Mathias (17) startet begge som lærlinger i røkterfaget 1. juni 2016. – Vi traff godt med læretiden. Fisken er ganske ung nå og ble satt ut for ikke så lenge siden. Så vi får med oss hele fiskens utviklingsløp, fra utsetting til slakt, forteller Even Mathias. UNGE VETERANER De to lærlingene studerer nå til fagbrev som driftstekniker. Men begge har god erfaring med både oppdrettsnæringen og Marine Harvest fra før. – Både faren og broren min jobber i Marine Harvest, og jeg har vært ferie- og helgevikar her 100

ute i fire år allerede, så jeg kjenner til mye fra før. Jeg var derfor ganske sikker på hva jeg skulle bli allerede da jeg var14 år, forteller Johan. – Jeg har også en bror som jobber her, så da jeg begynte på Naturbruk på videregående skole, var jeg klar på at jeg skulle prøve å få lærlingplass på Marine Harvest, forteller Even Mathias. – Jeg har alltid likt sjøen og har vært fascinert av oppdrettsanleggene helt siden jeg var barn. Så da jeg i 9. klasse var på utplassering på fiskeoppdrett, syntes jeg det var kjempekjekt. Siden den gang har jeg også hatt helgejobb hos Marine Harvest, så jeg har jobbet her i helgene i to år snart, forteller Even Mathias. – Vi er vel litt veteraner allerede, men det er alltid noe nytt å lære og det er godt å få den formelle kompetansen på plass, mener Johan. PASSER PÅ 1,7 MILLIONER FISK – Som lærling i Marine Harvest deltar du for fullt i den daglige driften. Det går for det meste i foring og vedlikehold. Med ti merder og rett i


NATURBRUK

underkant av 1,7 millioner laks, er det stadig noe å gjøre. Vi overvåker fisken på store monitorer og foretar miljømålinger av temperatur, oksygen og salinitet, forteller Johan. – Vi har leppefisk som lever i kunstig tang langs merdene. Leppefisk spiser lakselus, så dette er en naturlig måte å bekjempe lus på uten kjemikalier. Dette skjulet av kunstige tang må tørkes hver uke, slik at det ikke gror igjen, for da beiter lepefisken på skjulet i stedet for på laksen, forteller Even Mathias. ANBEFALER LÆRETID PÅ MARINE HARVEST – Som lærling i Marine Harvest blir du tatt godt vare på og følgt opp. Mange av de erfarne ansatte har vært her i flere tiår, og hvis du er interessert i det du holder på med, lytter og følger med, plukker du opp all den lærdommen du trenger, forteller Johan.

MARINE HARVEST er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Vi serverer 6,2 millioner porsjoner med laks verden rundt, hver eneste dag, året rundt. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 500 ansatte, og omsatte i 2015 for 27,8 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange (NYSE). Vi søker folk med utdanning innen mange ulike fagområder, akvakultur, mekaniske fag, elektro, tekniske fag, administrasjon, og økonomi. Vi fokuserer på gode holdninger og å finne rett person på rett plass til rett tid, vi ønsker mangfold og har fokus på å tiltrekke oss flere jenter inn i næringen. Vi satser på våre lærlinger og tar imot ca. 70 lærlinger hvert år.

– Så lenge du er interessert i faget og liker sjø og å jobbe ute i vær og vind, passer du til denne jobben. Det er også en fordel å være praktisk anlagt og kreativ, slik at du kan håndtere uforutsette ting som oppstår, forteller Even Mathias. – Befolkningen i verden vokser og fiskeoppdrett er en effektiv og sunn måte å produsere mat på. Dette er en næring med fremtid, og kanskje også «den nye oljen» innen næringslivet i Norge, mener Johan. – Vi tenker vel begge på å bli i Marine Harvest fremover, etter endt læretid og bestått fagprøve. Dette er en storartet arbeidsplass med kjekke kollegaer og gode muligheter. Det er tross alt verdens største oppdrettsselskap, avslutter Even Mathias.

Kontaktinfo: Marine Harvest Norway AS Sandviksboder 77AB, 5035 Bergen Telefon: 21 56 23 00 E-post: norway@marineharvest.no Nett:www.marineharvest.no

101


En skole

for hele mennesket

TVEIT VIDAREGÅANDE SKULE

Friluft. Vakre omgivelser. Kompetanse. Disse tre ordene beskriver Tveit Vidaregåande Skule på helt riktig måte. Her er det mange livslange vennskap som dannes. Tveit Vidaregåande Skule ble startet som en jordbruksskole i 1877, og drives nå av en stiftelse med ti kommuner i Ryfylke og på Haugalandet. Skolen blir drevet etter friskoleloven, noe som betyr at elever fra hele landet kan søke seg til den idylliske skolen i Nedstrand i Rogaland. VARIERTE DAGER Skoledagene er et variert løp mellom teori og praksis. Elevene i Vg1 har for eksemple mandag formiddag fordypning i sitt yrkesfaglige valg, hvor de kan velge mellom hest, hund, lanbruk/ anleggsgartner eller naturbasert reiseliv. På tirsdag og torsdag ettermiddag foregår undervisningen i verkstedet, drivhuset, stall eller med arbeid med traktor, motorsag eller ryddesag. 102

Resten av uken er det undervisning i matematikk, naturfag, norsk, engelsk og kroppsøving. FLYTUKER OG STUDIELØP Tveit Vidaregåande Skule har noe som kalles flytuker flere ganger gjennom året. I disse ukene legges den ordinære timeplanen bort, og elevene er mye mer ute i praksis. En av disse ukene er en traktoruke for årets nye elever hvor de skal få en skikkelig innføring i traktoren både som maskin, redskap og kjøretøy. Elevene på alle trinn har også praksisuker hvor de prøver seg i arbeidslivet innen noe de interesserer seg for.


NATURBRUK

Alle Vg2-løp gir elevene mulighet til å velge Vg3 Naturbruk for å oppnå generell studiekompetanse, mens elevene som ønsker yrkestittel agronom må gå Vg2 Landbruk for så å gå videre til Vg3 Landbruk. ET TILBUD TIL HELE MENNESKET De fleste elevene bor på skolen. Det betyr at elevene ikke bare får et faglig tilbud i form av opplæring, men også trening i sosiale ferdigheter. Livet på internatet, matfellesskapet og aktivitetene gir en god ramme for personlig utvikling. På Tveit Vidaregåande Skule samles det aktive og sunne ungdommer som har mange felles interesser, samtidig som de kommer fra mange forskjellige miljø. Her starter de med blanke ark og får vise hvem de vil være uten fokus på hvem de har vært. Skolens høyeste mål er å se hver enkelt elev og hjelpe dem til å nå sine mål. Resultatet av dette er et fantastisk miljø blant elevene. Her er det mange livslange vennskap som dannes. Elevene disponerer også ridehall, hundebane og tilgang til flotte turområder. Tveit Vidaregåande skule gir et tilbud til hele mennesket.

TVEIT VIDAREGÅANDE SKULE tilbyr utdanning innen studieretning Naturbruk. Skolen gir deg et godt faglig og praktisk grunnlag for arbeid i landbruket, anleggsgartnernæringen og i arbeid med hest og hund. Alle våre Vg2-løp gir elevene mulighet til å velge Vg3 Naturbruk for å oppnå generell studiekompetanse. På Tveit Vidaregåande Skule kan du altså både kvalifisere deg og få et svært godt grunnlag for høyere studier eller ta fagbrev som åpner for interessante stillinger hvor en kan kombinere interessen for natur med en yrkeskarriere. Våre utdanningstilbud er følgende: •

• •

• • •

Vg1 Naturbruk med fordypning innen hest, hund, anleggsgartner, landbruk eller naturbasert reiseliv Vg2 Heste- og hovslagerfaget (to år i lære for å oppnå fagbrev) Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggfag (to år i lære for å oppnå fagbrev) Vg2 Landbruk og gartnernæring Vg3 Naturbruk som gir generell studiekompetanse Vg3 Landbruk som gir yrkestittel agronom.

Tveit Vidaregåande Skule – et godt grunnlag for høyere studier

Adresse: Hinderåvåg, 5560 Nedstrand Telefon: 52 77 48 50 E-post: kontor@tveit.vgs.no Nett: www.tveit.vgs.no

103


Havet –

vår siste villmark

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Store deler av havet er fremdeles uutforsket, og mange mysterier gjenstår. Vi vet at havet er grenseløst. Fra ørsmå plankton til de store hvalene – alt henger sammen med alt i de marine økosystemene. Havet er stort og mørkt, og storparten av dyrene som lever der er stadig i bevegelse. Å studere livet i havet kan sammenlignes med å kikke ned i et badekar gjennom et sugerør. For å danne oss et større bilde, må vi reise på faste, årlige tokt, og observere over og under vannet – til og med på havbunnen. Til å hjelpe oss har vi ulike måleinstrumenter som for eksempel ekkolodd og sonar, og utstyr som trål, håv og andre redskaper. Bøyer som driver eller er ankret i bunnen, selvgående undervannsfarkoster og fastmonterte havobservatorium samler også data for oss.

104

Vi tar prøver av dyreplankton, fisk og skalldyr for å finne ut hvor store bestandene er, om de er i god form og hvor de befinner seg. Disse spørsmålene må vi ha svar på for kunne gi gode råd om hvor mye vi kan fiske av de ulike artene.


NATURBRUK

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET har ca. 750 ansatte, og er det største marine forskningsmiljøet i Norge. Her får du drive med samfunnsnyttige oppgaver:

I dag kommer det nesten like mye fisk, krepsdyr, skjell og muslinger fra akvakultur som fra tradisjonelle fiskerier. Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks, og akvakultur er en viktig næring for landet. Fiskeoppdrett skjer langs kysten, der det også drives fiskerier, friluftsliv, transport og annen aktivitet. Havforskningsinstituttet overvåker kysten og fjordene våre, og undersøker hvordan fiskeoppdrett og annen industri påvirker økosystemene og dyrene som lever der. Vi forsker også mye på laks og annen oppdrettsfisk. Fisken skal ha gode forhold i oppdrettsanleggene, og våre forskere utvikler blant annet metoder som hindrer at fisken får for mye lakselus på seg. Vi undersøker også hva som skjer når oppdrettslaks rømmer og gyter sammen med villaksen i elvene.

• arbeide for at vi og kommende generasjoner kan hente nok og bærekraftig mat fra hav, kyst og oppdrettsanlegg • utvikle teknologi og metoder for god overvåkning og miljøvennlige fiskerier • studere klimaendringene og hvordan de påvirker livet i havet Havforskningsinstituttet har hovedkontor i Bergen, en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. Instituttet eier og driver seks store forskningsfartøy.

Kontaktinfo: Havforskningsinstituttet Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen Nettside: www.imr.no Følg oss på Facebook

105


“Uten mat

og drikke duger helten ikke. Norsk ordtak

106


Restaurantog matfag Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. God mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit! Du som velger Restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig og renslig. Og du liker å gi god service. Til kunder og kollegaer.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæring og næringsmiddelindustri, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

107


Del din

lidenskap for mat

MENY

I MENY er det 10 000 medarbeidere som står på hver dag for å gi kundene en unik handleopplevelse.

fagområder legger MENY Masters opp et treningsløp som er individuelt tilpasset nivå og fagområde. Gjennom treningsløpet får du utvikle relevant kompetanse for din hverdag i butikken, enten du er helt fersk eller ekspert på ditt fagfelt.

I MENY er alle velkomne. Din motivasjon, kompetanse og personlighet danner grunnlaget for dine karrieremuligheter. Vi har behov for personer med ulik kompetanse og bakgrunn. Er du serviceinnstilt, blid, glad i mat og mennesker, så er sjansene store for at du vil trives i MENY.

I MENY Masters kan medarbeidere selv melde seg på klasseromskurs som er delt opp i to hovedgrupper; fagkurs og lederkurs. Fagkursene hjelper deg på veien mot å bli en dyktig kundeveileder. Lederkursene er for deg med resultat- og personalansvar.

I MENY er vi opptatt av at alle som vil skal ha muligheten til å utvikle seg. Derfor har vi et unikt opplæringstilbud til våre ansatte. MENY MASTERS Våre kunder ønsker det lille ekstra, enten det er fagkompetanse eller service. MENY Masters er vår digitale læringsarena hvor vi setter det lille ekstra i system. Her ligger alle verktøyene du trenger for å levere de beste kundeopplevelsene. For at du skal bli god på både ditt eget og andre 108

SAMLINGER Gjennom samlinger som KRAFT lederutviklingsprogram, Ledelse i praksis, Traineeprogrammet og Salgsspesialist-programmet, har vi tilbud for deg som ønsker å bli leder på sikt, og for de som allerede er det. TRAINEEPROGRAM MENYs traineeprogram gjennomføres på ett år. Programmet har som målsetting å utdanne personer som har potensiale til å kunne inneha stilling som butikksjef eller ferskvaresjef i en av våre butikker. I året som trainee får du en egen fagansvarlig som


RESTAURANT- OG MATFAG

veileder deg gjennom programmet. Programmet består av trening i ulike avdelinger i butikken, samt opplæring innenfor feltene ledelse, økonomi og drift. I tillegg gjennomføres det coachingsamtaler, ulike samlinger og hospitering i annen butikk. LÆRLINGER MENY er godkjent bedrift for opplæring innen fagene: • Butikkslakter • Sjømathandler • Salgsfaget

Vi er opptatt av å sikre fremtidig ettervekst av gode medarbeidere. Derfor tar vi inn 50-70 lærlinger hvert år. Vi har fokus på at læretiden hos oss skal gi den enkelte faglig trygghet, personlige utfordringer og ikke minst arbeidsglede. De aller fleste av våre lærlinger fortsetter å jobbe hos oss etter endt lærlingtid. LEDERUTVIKLING For at lederne våre skal bli trygge i lederrollen, tilbyr MENY lederkurs og lederuviklingsprogrammer på flere nivåer, både for avdelingsledere og butikksjefer. Verdiene og lederprinsippene våre danner grunnlaget for all lederopplæring i MENY. Våre ledere skal lede sin avdeling i henhold til kjedens mål og konsept, og ha ansvar for vareinnkjøp, salg, kundebehandling, drift, økonomi, og personalet for sin avdeling. Alle ledere har ansvaret for butikkens økonomiske resultater. Kundens opplevelse skal være i sentrum. Dette innebærer at du skal skape gode handleopplevelser som gjør at kundene kommer igjen, både til hverdag og fest. Som leder i MENY skal du være et godt eksempel og være bevisst din lederstil. Det forventes at du tilrettelegger for god opplæring, ordnede arbeidsforhold, mulighet for faglig og personlig utvikling, et godt arbeidsmiljø og et godt samarbeidsklima både i avdelingen og i butikken.

MENY ER EN SUPERMARKEDKJEDE MED BUTIKKER I HELE NORGE. MENY har ca. 200 butikker og mer enn 1,5 millioner kunder besøker våre butikker hver uke. MENY er NorgesGruppens satsing innen store dagligvarebutikker. Her skal kundene finne hele handlelisten på et sted. Kundene kan velge i minst 12 000 ulike produkter, til hverdag og helg. MENY har en stor andel lojale kunder og blir rangert på topp når det gjelder kundetilfredshet. I kundeundersøkelser scorer vi høyt på vareutvalg og kvalitet på varer innen ferskvareområdene frukt og grønt, ost, brød, kjøtt og fisk. NorgesGruppen er Norges største handelshus. Kjernevirksomheten er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Konsernets virksomhet sysselsetter nærmere 40 000 medarbeidere og forsyner samfunnet med nesten halvparten av det daglige behov av matvarer i landet. I butikkvirksomheten inngår over 1 750 dagligvarebutikker. Les mer om MENY på www.meny.no

Enkeltkurs fokuserer på lederoppgaver som medarbeidersamtale, intervju- og rekruttering, økonomi, personaladministrasjon og sykefraværsoppfølging. I tillegg har vi lederutviklingsprogrammer som fokuserer mer på bl.a. lederollen, coaching av medarbeidere, kommunikasjon, medarbeiderforståelse og håndtering av vanskelige situasjoner.

109


Heine Grov Heine er kjent som Jærkokken og drivkraften bak Det jærske kjøkken. Han har tidligere gitt ut matheftet NY:T i lag med Ruth-Hege Holst og boka Det jærske kjøkken (2005). Heine angrer ikke et sekund på valg av yrke. – Jeg skulle først bli pølsemaker, men valget havnet til slutt på kokk. Håndverket har alltid interessert meg, og gjør det fortsatt. Det er det jeg liker best å jobbe med, forteller hele Jærens kokk, Heine Grov. Allerede som 21-åring ble han kjøkkensjef ved Norges første fiskerestaurant, Enhjørningen. Siden har han arbeidet som kjøkkensjef på flere plasser i både Bergen, Bryne og Os. Nå arbeider han som freelancekokk under navnet Jærkokken, og kan tilby kurs, foredrag og mat til alle anledninger. I 2009 kom han ut med ny bok,

Jærkokken. Utdanningen tok jærbuen på kokkeskole; ett år skole, to år i lære på Fleischers Hotell på Voss og avsluttende kurs med eksamen. Etter det er han mest selvlært. I 2006 fikk Heine Grov Bryne Vels trivselspris og i 2009 ble han hedret av Rogaland Bondelag for arbeidet sitt med å løfte frem lokale råvareprodusenter og sette søkelys på kvalitet. HVA ER DITT RÅD TIL UNGE SOM VIL SATSE PÅ ET YRKE INNEN RESTAURANT- OG MATFAG? – Vær åpen med tanke på utplassering fra skolen. Finn en seriøs læreplass der de faktisk produserer mat, fører et produkt, og som i tillegg har en god læreplan. HVILKE EGENSKAPER TRENGS? – Vilje til å stå på, tålmodighet og ikke minst ydmykhet ovenfor faget. Les mer på www.jærkokken.no


Reiselivet er

en fremtidsnæring! Har du lyst å jobbe i en av Norges største næringer? Kunne du tenke deg en jobb der du er med på å gi andre mennesker gode opplevelser? Da er kanskje en utdanning innen reiseliv noe for deg. Vi reiser alle mer. Nordmenn reiser mer i eget land, og samtidig kommer folk fra hele verden til oss. Etter flere rekordår, ser reiselivsbedriftene optimistisk på fremtiden. Det betyr at det blir jobb for flere fremover. Halvparten av de ansatte er under 35 år, så dette er en næring med store muligheter for å gjøre karriere i ung alder. Reiselivsaktørene var tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi innen booking og for å finne og dele opplevelsene. Er du opptatt av bruk og utvikling av nye sosiale medier, opplevelser og har interesse for mennesker, har du mye å hente i reiselivet. – Har du et fagbrev som kokk, servitør eller resepsjonist, vil du oppleve at jobbmulighetene er gode. Det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og universitet for dem som ønsker seg en fremtid innen reiselivsnæringen. Vi er en næring i vekst som trenger mange flinke folk, sier rådgiver i NHO Reiseliv Hilde Veum.

Reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet økonomi, salg, markedsføring, digital kunnskap, drift og ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet. Du kan jobbe med noe du interesserer deg for, enten det er hester, alpint, mat og drikke, fjellklatring eller strandliv!

• NHO Reiseliv organiserer 3 000 bedrifter innen servering, overnatting, opplevelse, kulturell og kreativ næring, idrettsarrangement, destinasjon og annen reiselivsvirksomhet. • Medlemsmassen inkluderer både store nordiske og internasjonale hotellkjeder og små lokale enkeltmannsforetak. • Fra 2008 til 2015 har reiselivsnæringen økt antall ansatte med 13 prosent. • Reiselivsnæringen står for en årlig verdiskaping på 100 milliarder kroner (SSB) Følg oss på nett og i sosiale medier: nhoreiseliv.no og facebook.com/nhoreiseliv


“ Profit is not the

legitimate purpose of business. The legitimate purpose of business is to provide a product or service that people need and do it so well that it’s profitable. James Rouse

112


Service og samferdsel Service og samferdelsfaget er inngangsporten til spennende fagområder. Salg, service og sikkerhet, IKT-servicefag, Transport og logistikk, og Reiseliv er stikkordene. Har du lyst har du lov – og husk at smilet og det gode humøret ikke kan læres – det må komme innenfra!

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

113


Bygg din karriere

innenfor byggevarer

OPTIMERA/MONTÉR

Optimera/Montér har over 100 utsalgssteder og ca. 1 500 ansatte. Vil du være med oss å bli Norges ledende leverandør av byggevarer og byggetjenester?

jobber i handel og faghandel. Våre medarbeidere må like å jobbe med mennesker, de må kunne avdekke kundens behov, hjelpe til med å finne den beste løsningen for kunden, for deretter å avslutte salget, forklarer Thomas.

Optimera er selskapet bak byggevarekjeden Montér, en arbeidsplass som kan lokke med store muligheter for sine ansatte. Bedriften har et treningsopplegg som er målrettet og tilrettelagt for at du som medarbeider skal få det best mulig uansett hvilken rolle du har i selskapet.

LOGISTIKK, SALG OG BUTIKK Optimera er på jakt etter dyktige lærlinger fra logistikk-, salg- og butikkfag, eller nyutdannede byggingeniører. På Montér på Forus møter vi Henning Erga Kyllingstad fra Sandnes. Etter salg- og butikkutdanning ved Godalen Videregående Skole var han lærling hos Montér fram til 2008. Siden har han vært ansatt samme sted.

FOKUS PÅ FORBRUKER- OG PROFFMARKEDET Thomas Skjærvold er regionsjef i Montér Region Vest. – Både Optimera og Montér fokuserer på den vanlige forbruker og på proffmarkedet. I stillinger med direkte kontakt mot kundene stiller Optimera helt spesielle krav til deg som medarbeider. Når kunder besøker vår faghandel Montér, skal de merke at vi har den beste fagkunnskapen og den beste servicen. Vår fordel er at alle våre ansatte er fagfolk, også de som 114

– Det unge og gode miljøet gjør at jeg trives og har lyst til å bli værende her, forteller Henning. I tillegg synes han det er godt å ha en jobb som han mestrer skikkelig, samtidig som han får nye utfordringer hele veien. – Men det beste av alt er å se hvor fornøyde kundene blir når de får de løsningene og produktene de har behov for, sier Henning. Han kan fortelle at kundetilfredsheten i forretningen er så god at han har fått venner som begynte som kunder i butikken på Forus.


SERVICE OG SAMFERDSEL

MULIGHET FOR KARRIERE Optimera legger vekt på at alle ansatte skal få mulighet til å utvikle seg faglig og personlig gjennom jobben. Derfor rekrutterer bedriften medarbeidere som har evne og vilje til å påta seg nye utfordringer. – Et av suksesskriteriene til Optimera og Montér er at kundene kjøper løsninger i stedet for enkeltprodukter. Optimera styrer derfor all opplæring selv, slik at kompetansen til de ansatte er skreddersydd for de løsningene som kundene trenger, forklarer Thomas. – Optimera er et selskap hvor du kan flytte deg både sidelengs og klatre oppover karrierestigen. Alle ledige stillinger i Optimera utlyses internt før man averterer eksternt. På denne måten gir vi medarbeiderne både tillit og mulighet til å gjøre karriere. Dette krever god opplæring og oppfølging av de ansatte, forteller Thomas. – Har du lyst til å bli med på laget og gjøre oss til den ledende leverandøren av byggevarer og byggetjenester i Norden, ta kontakt med oss, avslutter Thomas Skjærvold.

OPTIMERA er en ledende aktør innenfor salg og distribusjon av byggevarer og trelast, i tillegg til engrovirksomhet, salg til industrien, tomteutvikling og produksjon av prefabrikkerte produkter. Optimera har 100 utsalgssteder, 1 500 ansatte og en årsomsetning på rundt 7 milliarder kroner. Målet er å bli Norges ledende byggevareaktør. MONTÉR er Optimeras kjedekonsept for gjør-det-selvmarkedet, byggmestere og håndverkere. Kjeden består av 84 byggevarehus, hvor dyktige fagfolk gir kundene den beste service og nyttige tips og råd om produktvalg og gode løsninger. Optimera og Montér-kjeden trenger nye lærlinger som har tatt logistikkfag, salg- og butikkfag, eller nyutdannede byggingeniører.

Kontaktinfo: Optimera/Montér Telefon: 51 60 34 00 Nett: www.optimera.no

115


“ A skilled worker, regardless of the job description, remains a treasure.

Madeleine M. Kunin

116


Teknikk og Industriell produksjon Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og fingre med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen Teknikk og industriell produksjon. Du som velger TIP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre.

Interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

117


Nyttig og

spennende sikkerhet

NOSEFO

Kravet for å komme ut i Nordsjøen eller jobbe på båt er grunnleggende sikkerhetskurs. Vil du samtidig ha det spennende og gøy på kurs, er NOSEFO stedet. NOSEFO står for Norsk Senter for Offshoreutdanning og har anlegg for sikkerhetsopplæring både på Tau ved Stavanger og i Bergen. Stiftelsen har vært i bransjen og holdt på med opplæring siden 1974. Siden sikkerhetsopplæringen startet, har den utviklet seg både i kursomfang og anleggsstørrelse. OMFATTENDE KURSTILBUD Nosefo Tau er et stort sikkerhetssenter utenfor Stavanger med flotte treningsfasiliteter som byr på svært virkelighetsnære kurs. Kursporteføljen inneholder; alle sikkerhets- og beredskapskurs (Norsk olje & gass), maritimekurs (Sjøfartsdirektoratet i henhold til STCWkonvensjonen), Industrivernkurs (NSO), kran & 118

løftekurs, og HMS kurs og varmt arbeid (Norsk brannvernforbund). Hvert år loser NOSEFO kursdeltakere gjennom teori og «treningsløype» for sikkerhets- og beredskapsopplæring på sine kurssteder. Her lærer du å slokke offshorebranner, bruke livbåter, trene helikoptervelt eller evakuering som om det skjer i virkeligheten. Dette omfatter blant annet grunnleggende


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

sikkerhet, søk & redningslag, HLO (Helicopter Landing Officer), stuplivbåt, konvensjonell livbåt, MOB-båt, redningsøvelser, varmt arbeid, førstehjelp, alt innen HMS, beredskapsledelse, skadestedsledelse, STCW redningsfarkoster, STCW grunnleggende sikkerhetskurs, STCW videregående sikkerhetskurs, krise og passasjerhåndtering, og STCW medisinsk behandling / førstehjelp. TRENINGSRIGG Ved sjøanlegget har vi riggen Nord Øst Frigg (NØF) som vi fikk inn fra Friggfeltet i 1996. Riggen inneholder helikopterdekk, boligmodul, kontrollrom, cellardekk og har derfor et allsidig bruksområde til ulike typer brannøvelser, sjøredning-, krise- og passasjerhåndteringsøvelser, HLO-opplæring og førstehjelp. Riggen Nord Øst Frigg egner seg spesielt godt til øvelser for hele beredskapsorganisasjonen.

NORSK SENTER FOR OFFSHOREUTDANNING (NOSEFO) er en ideell stiftelse med formål å drive opplæring av personell for norsk petroleumsvirksomhet, skipsfart og landindustri med avdelinger i Tau og Bergen. Vi gjennomfører jevnlig en rekke faste kurs og skreddersyr opplegg for den enkelte kunde ved behov. Våre kunder favner bredt, fra store internasjonale offshore / maritime bedrifter til lokale bedrifter. Felles for de fleste av våre deltagere er at de arbeider på ansvarsområder som krever godkjent opplæring. Med vår beliggenhet kan kursene gjennomføres nær kursdeltakernes utreisested.

NYHET INNEN KRAN & LØFTEKURS: Nosefo Tau har inngått et samarbeid med Datek løfteteknikk.  Fra 1. august 2016 tilbyr Nosefo kran & løftekurs på Tau. Vi tilbyr G4 traverskran, G11 stropp & anhuker, G20 fastmontert hydraulisk kran, fallsikring, rigger, personløft, og vinsj. Disse kursene kan også kombineres med en del av beredskapskursene. NOSEFO er sertifisert etter ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004. NOSEFO er godkjent sikkerhetssenter både fra Norsk olje & gass og Sjøfartsdirektoratet.

NOSEFO Telefon: 05241 E-post: post@nosefo.no E-post: tau@nosefo.no E-post:bergen@nosefo.no Nett: www.nosefo.no

119


Et norsk

industrieventyr

ØGLÆND SYSTEM

Øglænd System har et mål for sine lærlinger. Nemlig å få lærlingene til å bli fast ansatt hos dem. De kan tilby en strukturert produksjonsopplæring hvor det blir satset på faglig utvikling. Øglænd System er en solid bedrift i stadig vekst. Utenom olje, gass og skipsbygging er Øglænd System representert i bransjer som vindkraft, infrastruktur, vannbehandling og næringsmiddelindustri. Det gir mange og gode bein å stå på i tiden som kommer. Derfor er bedriften på stadig jakt etter unge talenter som vil være med på veien videre – i Norge og ut i verden. GODT MILJØ OG GODE KOLLEGAER Fredrik Hjelm Aukland, 19 år fra Hundvåg er en av de heldige som har fått læreplass i det norske industrieventyret på Klepp. Som lærling til produksjonstekniker kan han fortelle om et fantastisk arbeidsmiljø med mange gode kollegaer. 120

– Øglænd System er helt klart et sted jeg kan se for meg en fremtid i. Jeg har aldri vært noen andre steder der miljøet er så godt, skryter Fredrik. STYRER ROBOTENE – Arbeidet mitt består for en stor del av å kjøre roboter som lager kabelstiger, forteller Fredrik.


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

ØGLÆND SYSTEM AS er en produksjonsbedrift med hovedkontor på Øksnevad i Klepp kommune. Selskapet har ca. 150 ansatte, en omsetning på NOK 535 millioner og en betydelig eksportandel.

– Noen tenker kanskje det er lett og at det bare er å trykke på noen knapper, men det innebærer mye programmering for å fortelle robotene hva de skal gjøre og hvor sveisen skal være, forklarer Fredrik. – Tungt fysisk kan det også være, for du må mate roboten med produksjonsdelene. Men det viktigste er å følge med på at alt går riktig for seg, at ting ikke stopper opp. ANBEFALER ØGLÆND SYSTEM – Hvis du vil arbeide eller bli lærling hos Øglænd System, må du være både nøyaktig, effektiv, arbeidsvillig og positiv, anbefaler Fredrik. – Du må ha praktisk håndlag og gode fagkunnskaper. Du må også være forberedt på å jobbe skift annenhver uke. Hos oss har vi både dagskift fra klokken 6 til 14 og nattskift fra 14 til 24, forteller Fredrik.

Øglænd System er markedsledende innenfor utvikling, produksjon og markedsføring av multidisipline opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner. Selskapet leverer også løsninger til VVS, elektrisk gulvvarme og snøsmelting og frostsikring. Systemene leveres til kunder innenfor olje- og gassvirksomhet, vindkraft, infrastruktur, skipsbygging, vannverk og matvareindustri. Øglænd System AS er ett av 12 globale datterselskaper i konsernet Øglænd System Group, som også har sitt hovedkontor på Klepp og som omsatte for NOK 1,7 milliarder i 2015.

– Blir du en del av Øglænd System-familien er du nesten garantert en god fremtid. Det er en solid bedrift med gode muligheter, og ikke minst mange kjekke kollegaer. Så dette er en arbeidsplass jeg helt klart vil anbefale, avslutter Fredrik. OPPLÆRINGSPLAN Som lærling i Øglænd System får du en tydelig og klar opplæringsplan med en opplæringsleder, som «coacher» deg gjennom forløpet. I samarbeid med opplæringsleder og OFIR blir du evaluert halvårlig frem mot avsluttingen av utdannelsen.

Kontaktinfo: Merethe Moen, HR-sjef Telefon: +47 47 68 63 13 E-post: merethe.moen@oglaend-system.com Nett: www.oglaend-system.com

121


Sørger for IVAR

renere hav

Dypt inne i en gigantisk fjellhall sørger lærlingene Sander Tjemsland (18) og Håkon Kvernstrøm (18) for renere strender og rent hav. De to Kjemi- og prosesslærlingene har tilbrakt ett år på Sentralrenseanlegg Nord – Jæren (SNJ), det største og mest avanserte renseanlegget i IVAR-regionen som tar imot avløpsvann fra kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes og Gjesdal. Renseanlegget er plassert i fjellhaller, mens slambehandlingen, administrasjonsbygg og verksted er bygd utenfor fjellanlegget. Håkon: – Jeg ble selv overrasket første gang jeg kom hit. Det er så vanvittig stort. Det er vel godt og vel 20 rensebasseng i bruk nå, og så skal jo anlegget utvides ytterligere. Sander: – Og så går jo heisen 20 meter ned i tilegg, til pumpeanlegg og andre systemer. 122

PRAKTISK JOBB OG VARIERTE OPPGAVER Håkon: – Det er varierte oppgaver som lærling. Hovedoppgaven er å passe på at det er drift på anlegget og at alt fungerer som det skal. Lærlingene rullerer selvfølgelig. Annenhver måned er tre-fire personer på et nytt område, slik at vi får lært og sett alt. Sander: – Her ute er det en praktisk jobb, ikke bare data og teori. Så hvis du synes det er kjekt å gjøre ting med hendene av og til, men ikke har noe imot teori heller, så er Kjemi- og prosessfaget noe for deg. Og selvfølgelig også læretid og kanskje senere jobb hos IVAR. Det er også bra at det er fokus på begge deler, for da forstår du også sammenhenger mye bedre. HVORFOR IVAR? Håkon: – Jeg ville søke yrkesfag og kom frem til at det var Teknikk- og industriell produksjon (TIP) og kjemi- og prosessfaget som passet meg best. Jeg kjente noen som hadde vært på utplassering hos IVAR, så når tiden for min utplassering kom


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige IVAR-tjenester.

hadde jeg IVAR på førsteplass. Det var spennende å være her, så når lærlingperioden kom var jeg igjen klar på at jeg ville til IVAR. Det ordnet seg heldigvis. Sander: – Jeg var også på utplassering før jeg søkte meg hit som lærling. Det som slo meg allerede den gang er at det virket faglig utfordrende, samtidig som det var et veldig sosialt og bra arbeidsmiljø. IVAR er jo en stor bedrift, men likevel flink til å se den enkelte og finne på ting som inkluderer alle. I løpet av læretiden har vi for eksempel vært med på Siddisløpet sammen med de andre ansatte. IVAR pleier også å ha arrangement i for eksempel Kongeparken, så det er en veldig sosial bedrift. HVA BRINGER FREMTIDEN? Håkon: – Jeg får se hvordan det blir når tiden kommer, men IVAR er helt klar en bedrift jeg ser en fremtid i. Sander: – Jeg heller mot å gå videre på teknisk fagskole etter dette. Så får vi se hva fremtiden bringer. Men jeg kan definitivt anbefale IVAR for både lærlinger og jobbsøkere.

IVAR eies av 13 kommuner i Jærregionen med et samlet innbyggertall på over 300 000. Hovedkontoret ligger på Mariero i Stavanger og selskapet har i dag 250 ansatte. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i vår region øke med 100 000 de neste tjue åra. Dette må IVAR planlegge for. De ulike faggruppene som jobber i IVAR planlegger og gjennomfører utbygginger som sikrer hverdagen og framtiden for alle disse menneskene. For å få det til, trenger vi ingeniører og folk med variert utdanning innen tekniske fag. Men først og fremst trenger vi folk som er klare for en utfordring. IVAR er en miljøbedrift i ordets egentlige betydning. De sørger for det mest grunnleggende miljøarbeidet i regionen. De tar imot alt husholdningsavfall og sørger for at det blir gjenvunnet, holder sjøen, strendene og vanndragene frie for utslipp, og ikke minst, sørger for at vår region har nok av sunt, godt og billig drikkevann.

Nett: www.ivar.no

123


Holder hjula i

sving i landbruket

FELLESKJØPET ROGALAND AGDER

Felleskjøpet er ledende leverandør av driftsmidler til norsk landbruk og en stor aktør innen landbruksmaskiner. Vi møter de to mekanikerlærlingene Roar Roda (20) og Simon Ritland (20) som mener Felleskjøpet har Norges kanskje beste mekanikerutdanning. Etter to år som lærlinger har Roar og Simon avlagt fagprøve og kan nå kalle seg maskinmekanikere. De har fått verdifull erfaring og mange gode minner fra tiden på Felleskjøpets maskinsenter på Klepp. NORGES BESTE MEKANIKERUTDANNING? – Interessen for faget henger sammen med at vi har mange maskiner på gården der jeg kommer fra, og jeg begynte tidlig å skru rundt på disse, forteller Roar. – Jeg er også fra gård, forteller Simon. – Men den største grunnen til at jeg valgte dette yrket, er at siden jeg var 10 år gammel, så har jeg vært fascinert 124

av mekanikk og det tekniske, hvordan ting er bygd opp og hvordan ting fungerer. Så det ble klart ganske tidlig hva jeg skulle bli, forklarer Simon. – Å være lærling hos Felleskjøpet gir deg kanskje Norges beste mekanikerutdanning. Vi har lært mye mer på disse to årene hos Felleskjøpet, enn det vi gjorde på skolen. Vi har også vært heldige med veilederen vår, som kan alt om traktor, forteller Roar. – Men det er viktig å få med seg teorien på skolen, skyter Simon inn. – Alt du lærer får du bruk for i praksis på Felleskjøpet. Dette er jo et stort maskinsenter. Her finner du alt fra traktorer og andre landbruksmaskiner, til ATVer, skogsmaskiner og små anleggsmaskiner. Ja, egentlig det aller meste som kan bli innvolvert i jordbruk og skogsbruk, forklarer Simon. GODE FREMTIDSUTSIKTER Som lærling i Felleskjøpet er du en del av teamet med samme forventninger til innsats som de andre ansatte. Det er en veldig strukturert jobbhverdag og det er alltid nok å gjøre, også vinterstid. Det er derfor du får komme borti så mye forskjellig og lære om absolutt alt. Det vitner jo også om at det er et bra


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

marked når man skal ut i jobb senere, forteller Roar. – Ja, har du fagbrev fra Felleskjøpet er det null problem å få jobb som anleggsmaskinmekaniker, bilmekaniker, lastebilmekaniker eller i oljen. Mekanikere med bakgrunn fra Felleskjøpet har jo nærmest blitt headhuntet av oljenæringen, for hvis du har vært traktormekaniker, så har du en så allsidig mekanikerbakgrunn at du klarer å få til det meste, forklarer Simon. ANBEFALER FELLESKJØPET

FELLESKJØPET ROGALAND AGDER (FKRA) produserer og selger fôr til husdyr og kjæledyr. Bedriften leverer også gjødsel, såvarer, traktorer, maskinvarer og verkstedstjenester, i tillegg til å selge detaljvarer gjennom fagkjeden FK-butikken. FKRA har omlag 400 ansatte i regionen fra Sunnhordland til Tvedestrand, og rekrutterer lærlinger og fagarbeidere i blant annet prosessfag, automatiker/elektrofag, mekaniske fag og laboratoriefag, samt butikkfag. Vi har lokasjoner i både Vest Agder og Rogland, samt Kvinherad og Stord.

– Felleskjøpet er også en veldig sikker bedrift å jobbe i. På Felleskjøpet jobber vi for bonden, og det er jo en næring som alltid vil bestå. Det er bøndene som er vår inntekskilde og samarbeidspartner, forteller Roar. – Det har vært en veldig lærerik tid her på Felleskjøpet. Du lærer utrolig masse, du jobber med flinke folk, og de er veldig bevisst på å ansette folk som har tidligere forbindelse til landbruket og som kjenner kundemassen. Så alt i alt er Felleskjøpet en veldig bra plass både å være lærling og å arbeide, avslutter Simon.

Kontaktinfo: Felleskjøpet Rogaland Agder v/ Kim Malmin, personal HMSK sjef Telefon: (+47) 51 88 70 00 E-post: kim.malmin@fkra.no Nettside: www.merenndutror.no Facebook: facebook.com/felleskjopet

125


“ Stay hungry. Stay foolish. Steve Jobs

126


Spør oss på Facebook! Lyst på jobb, men vet ikke helt hvor du skal begynne? CV Jobbsøk Jobbintervju Rettigheter og plikter Spør oss på FB, da vel!

www.facebook.com/navjobblyst


I nesten 40 år var åttetimersdagen hovedmålet for arbeidernes kamp. Vi vant til slutt!

DET LØNNER SEG Å STÅ SAMMEN! Når Norges første fagforeninger ble stiftet på 1870-tallet hadde arbeiderne få eller ingen rettigheter. I dag, mer enn 140 år senere har vi vunnet mange viktige seire: åtte timers arbeidsdag, arbeidsmiljøloven, trygdeloven, rett til lønn under sykdom, ferie... og mye, mye mer. Disse kampene hadde ikke vært vunnet om ikke arbeiderne valgte å stå sammen. Dette viser at det nytter, men ingen kamper er vunnet for evig. Vi må

fortsette å stå sammen og vi må fortsette å kjempe for våre rettigheter. Vi er ca 920.000 medlemmer i dag. Jo flere vi er - jo sterkere er vi. Vi trenger deg! Gå inn på www.lo.no for mer informasjon om hvilke fordeler du har som medlem av et LO-forbund. Sammen kjemper vi for et bedre og mer rettferdig arbeidsliv!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med ungdomssekretæren i ditt fylke. www.lo.no

solfrid.lerbrekk@lo.no

Facebook: LO ungdom Rogaland

Profile for Muligheter

Muligheter 2017 Rogaland  

Muligheter 2017 Rogaland  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded