Muligheter 2017 Oslo og Akershus

Page 1

INSPIRERENDE HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN!

Slik blir du

superstudent

FINN DIN drømmejobb! Les om jobber innenfor alle studieretninger!

Utdanning, Jobb, Karriere!

2017 Oslo og akershus

1


2

Muligheter Oslo/Akershus 2017 er et produkt fra Skoleboka Muligheter AS og distribueres i Oslo og Akershus til elever i 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentre og NAV.

Ansvarlig utgiver: Skoleboka Muligheter AS

Muligheter Oslo/Akershus 2017 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Skoleboka Muligheter AS tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i materiell levert av eksterne bidragsytere.

Ansvarlig redaktør: Tore Johannes Berntsen

Postadresse: Langgata 87 – 4 ETG 4306 Sandnes

Design: Vecora Markedskontakt: Nicolaj Borch: 51 22 77 33 www.muligheter.no


d l o

h n n

I

Informasjon om Oslo-regionen

4

Kunnskapsminster Torbjørn Røe Isaksen

6

Slik blir du superstudent Slik får du drømmejobben

8 10

Slik søker du videregående og høyere utdanning

12

Slik skriver du søknad og CV

16

Studieforberedende

18

Høyere utdanning

24

Folkehøgskoler

38

Bygg- og anleggsteknikk

44

Kreativt

50

Elektrofag

56

Helse- og oppvekstfag

64

Naturbruk

74

Restaurant- og matfag

78

Service og samferdsel

84

Teknikk og industriell produksjon

90

3


4


Oslo/Akershus: Mulighetenes region Oslo/Akershus-regionen vokser svært raskt og er en av de raskest voksende regionene i Europa. Det gir store muligheter, hvis du våger å satse og gripe dem! Men det finnes også utfordringer. Det felles arbeidsmarkedet i Oslo og Akershus illustreres ved at 37 prosent av alle sysselsatte i Oslo pendlet fra en annen kommune, primært fra Akershus, mens 13 prosent av Oslos sysselsatte beboere jobbet i Akershus. Det er tjenesteyting i vid forstand – varehandel, samferdsel, bank- og forsikringsvirksomhet, offentlig og privat tjenesteyting m.m. – som utgjør det dominerende elementet i hovedstadsregionens næringsliv målt etter antall sysselsatte. Internasjonale studier viser at til tross for at den norske hovedstadsregionen er en liten storbyregion målt i antall innbyggere, framstår den som en kunnskapsregion og globalt ledende på enkelte områder. Befolkningen har et svært høyt formelt utdanningsnivå og næringslivet er kunnskaps- og forskningsintensivt.

somheter etablerer seg der tilgangen på attraktiv kompetanse er god. Oslo-regionen er det definitive midtpunkt for forskning og utvikling i Norge. Både i næringslivet, universitets- og høgskolesektoren, og instituttsektoren er forskning og utvikling målt i antall kroner høyere i Oslo/Akershus enn i andre norske regioner. Oslo/Akershus har en høyere intensitet innen forskning og utvikling i næringslivet enn det man skulle forvente ut fra næringsstrukturen i fylkene alene. Akershus har høyest grad av gjennomføring av videregående opplæring i landet, med en andel på 79 prosent elever som fullfører i løpet av fem år. Deretter følger Sogn og Fjordane med 77 prosent, rett før Oslo på 76 prosent. Likevel oppgir over 50 prosent av NHO-bedriftene i hovedstadsregionen at de har problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i dag. Hva betyr dette for deg som elev? I første omgang at du må fullføre videregående opplæring! Fullfører du videregående opplæring står du mye sterkere rustet i møte med fremtidens arbeidsmarked og næringslivets behov. Hvis du satser, finnes det muligheter i Oslo og Akershus! Lykke til med ditt utdanningsvalg!

Oslo/Akershus sitt største fortrinn er kompetanseressursene og mangfoldet i det lokale næringslivet. Samlet har regionen særegne kompetansemiljøer innenfor områder som helse og bioteknologi, energi og miljø, IT og programvare, maritime næringer, samt kultur og kreative næringer. Kunnskap er en helt nødvendig forutsetning for regionens framtidige verdiskapning og velferd. Befolkningen i Oslo/Akershus er blant de høyest utdannede i Europa. Likevel er det behov for å utdanne og tiltrekke seg høyt kvalifisert arbeidskraft i årene framover. Kunnskapsintensive virk-

5


Foto: Marte Garmann

Velg utdanning

med hodet og med hjertet KUNNSKAPSMINSTER TORBJØRN RØE ISAKSEN

Torbjørn Røe Isaksen har vært kunnskapsminister siden 2013. Som øverste ansvarlig for skole og utdanning i Norge var han villig til å dele noen tanker og råd med Muligheters lesere. – Jeg håper den dagen jeg ikke er minister lenger at jeg kan se tilbake på at vi styrket lærernes stilling i skolen og gjenreiste faglæreren, forteller ministeren. – Det er mye viktig vi jobber med. Kampen mot 6

mobbing, et løft for realfag og å få ned frafallet i den videregående skolen er viktige oppgaver. Men det aller viktigste er kanskje tidlig innsats i skolen. Vi må hjelpe flere elever tidligere enn i dag, forteller ministeren. OM FRAFALL – Frafall er et alvorlig problem, ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet som helhet, forteller ministeren. – Det er stadig mindre behov for ufaglært arbeidskraft, og det er en klar sammenheng mellom frafall og arbeidsledighet, helseproblemer og sosiale problemer senere i livet.


Satsing mot frafall er derfor en av regjeringens viktigste prioriteringer, forklarer ministeren.

OM PÅSTANDEN AT FOR MANGE TAR MASTERGRAD

– Til tross for mange tidligere satsinger er det for få elever som fullfører videregående opplæring. Vi trenger mer kunnskap om hva som faktisk motvirker frafall, og derfor setter vi i gang et omfattende forskningsprosjekt på dette. Høsten 2014 lanserte regjeringen «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring». Målet med programmet er å øke gjennomføringen gjennom tiltak for elever som er i risikosonen for frafall og ungdom som står utenfor skole og arbeid.

En del samfunnsaktører og kommentatorer har i media begynt å snakke om at Norge lider av en «mastersyke» – at for mange tar mastergrader og at kravene for å komme inn på arbeidsmarkedet er for høye. Dette synet deler ikke ministeren.

OM YRKESFAG I Norge forventes det at kun 35 prosent av dagens unge fullfører en yrkesfaglig utdanning. For alle medlemslandene i EU er gjennomsnittet 52 prosent. Ministeren er klar på at nivået må økes. – Om lag halvparten av hvert kull velger yrkesfag, og det er bra. Problemet ligger først og fremst i at bare om lag halvparten av de som starter på yrkesfag fullfører utdannelsen. Samtidig må vi få flere unge, og særlig jenter, til å få øynene opp for de gode mulighetene et fagbrev gir. Det er et stort behov for faglært arbeidskraft, og det behovet vil bare bli større i årene som kommer, forklarer ministeren. – Vi vet at mangel på læreplass er en av de viktigste årsakene til at elever ikke fullfører. Vi har satt i gang en rekke tiltak for å skaffe flere læreplasser. Siden 2014 har regjeringen og samarbeidspartiene økt lærlingtilskuddet med 17 500 kroner per lærling ut over prisstigningen. I tillegg vil kravet om bruk av lærlinger i offentlige anbud bli skjerpet inn, og vi har innført en merkeordning for bedrifter som har lærlinger. Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser ble signert 14. mars i 2016. – Vi må sørge for at de ungdommene som søker seg til yrkesfag hvert år, får riktig kompetanse og gode jobbmuligheter. I dag er det noen elever som får opplæring i fag som arbeidslivet ikke verdsetter eller har bruk for. Vi gjennomgår nå alle yrkesfagene, for å se om det trengs endringer slik at de matcher behovet i arbeidslivet bedre enn i dag og for å bidra til at de holder en høy faglig kvalitet. Dette arbeidet gjør vi sammen med partene i arbeidslivet, som ofte vet best hvor skoen trykker, forklarer ministeren.

– Jeg mener ryktene om en såkalt «mastersyke» er betydelig overdrevet. Tvert imot ligger vi bak land vi ellers liker å sammenligne oss med når det gjelder befolkningens utdanningsnivå. At Norge likevel har en høy andel med høyere utdanning, kan tilskrives at vi har mange med bachelorgrad eller lavere, ikke at for mange har mastergrad. – I debatten om «mastersyke» er ofte behovet for fagarbeidere satt opp mot det økende antallet som tar mastergrad. Det mener jeg blir feil. Hvis vi ser på SSB sin framskriving om fremtidig kompetansebehov, så ser vi at det er et klart behov for å utdanne folk i begge grupper, mens behovet for ufaglært arbeidskraft faller. OM EGEN STUDIETID OG RÅD TIL DEG SOM SKAL TA ET VALG Den unge Torbjørn Røe Isaksen studerte på Universitetet i Oslo og tok både en master i statsvitenskap og en cand. Mag. med idehistorie og medievitenskap i tillegg. Men på spørsmål om han var en flittig student, svarer ministeren litt nølende. – Tja. Jeg var en ivrig student, det var jeg, men jeg brukte mindre tid på studiene enn jeg burde, særlig de siste årene da jeg også var leder i Unge Høyre. Å begynne å studere var likevel en oppvåkning, og særlig det å komme inn i et faglig fellesskap hvor alt ble diskutert og belyst var veldig givende. Ministeren har også noen gode studieråd og anbefaling til deg som nå skal velge yrke, videregående opplæring eller høyere studier. – Jeg får si som min far: «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør». Jeg tror det lønner seg å starte tidlig med studiene og ikke bare ta skippertak. Og så må man involvere seg i de faglige fellesskapene og snakke med andre elever eller studenter. – Og når det gjelder videre valg er mitt beste råd; velg utdanning med både hodet og hjertet!

7


Slik blir du

superstudent!

NIKOLAI HØIBO – GRÜNDER & SIVILØKONOM

Sliter du med å oppnå fullt potensial på skolebenken? Læringsboka ToppkarakterSystemet viser vei! 8


Studieekspertens beste råd 1. UTNYTT SKIPPERTAKSEFFEKTEN: Sett tids-

6.

frister for lesingen. Tilby for eksempel kollektivet å vaske doen i en måned, hvis du bryter fristen. Slik vil du øke presset som gjør deg effektiv.

FJERN DISTRAKSJONER: Vær obs på hva som distraherer deg. Husk at også en telefon fra foreldre, kjæreste eller sjefen er distraksjonsmomenter.

2. GLEM MULTITASKING: Når du leser skal du

7. SPIS GOD OG NÆRINGSRIK MAT: Da holder

lese. Ikke la deg distrahere av andre ting.

3.TA

ORDENTLIGE PAUSER: Gå ut av lesesalen, beveg deg litt og trekk litt frisk luft. Da får du mer ut av pausen enn om du blir sittende og sjekke Instagram på mobilen.

4. STILL SPØRSMÅL: Ikke vær redd for å spørre

foreleser, støttelærer eller studievenner om det du ikke forstår.

5. FINN STUDIEVENN: Få deg en eller flere stu-

du deg lettere våken. I stedet for å spise smågodt, kjeks og drikke brus gjennom dagen, anbefaler vi å ta tid til å spise normal husmannskost. Det er lett å synes synd på seg selv, og derfor tillate seg å slurve med kostholdet.

8.

FÅ NOK SØVN: Mangel på søvn gjør det vanskelig å holde fokus. Når du sover, bruker hjernen cerebrospinalvæsken til skylle hjernen for «avfall» som har opparbeidet seg gjennom dagen. Dette er grunnen til at du «tenker klart» etter en god natts søvn.

dievenner som liker å lære på samme måte som deg selv. Det kan være en fordel at dette ikke er for nære venner som du fort kan bli distrahert av.

Om toppkaraktersystemet • Nikolai G. Høibo og Pål R. Hetland er forfatterene bak boken «ToppkarakterSystemet». De har sammen holdt kurs for mer enn 15.000 studenter ved landets største universiteter og høgskoler.

• Ved å gå gjennom forskningsartikler, lese bøker og analysere «naturlige superstudenter» klarte de å avsløre toppkarakteroppskriften. Metodikken de utviklet ble raskt populær blant medstudenter.

• ToppkarakterSystemet er et resultat av et studentprosjekt som ble startet for å dekke deres eget behov for bedre studieteknikker. Typisk for studenter med mange jern i ilden, trengte de å finne ut av hvordan de kunne lære pensum veldig raskt.

• Etterspørselen har ført til utgivelsen av bok, lydbok, online nettkurs, live foredrag og programvareutvikling som skal hjelpe studenter å oppnå toppkarakterer. www.toppkaraktersystemet.no

9


Foto: Bardia Koushan

Slik får du drømmejobben WIGGO YTTERGÅRD

Headhunter Wiggo Yttergård vet bedre enn de fleste hva som skiller en fantastisk søknad fra en middels god. Her får du oppskriften. 10


HVA VIL DET SI Å VÆRE HODEJEGER?

HVA SKAL JEG UNNGÅ I EN CV?

– En hodejeger jobber for å finne en kandidat til en bedrift som leter etter nye ansatte. Vi jobber litt som etterforskere, som er ganske moro.

– Unngå «masse CV», en du sender til mange. Ikke tenk på design. Ryddig og rent. Unngå skrivefeil.

HVORDAN FINNE UT JEG UT HVA JEG SKAL BLI? – Finn noe du er interessert i, noe du tror på og noe du liker å gjøre. En jobb har bra dager, men også tunge dager. For å komme seg gjennom de tunge dagene, er det viktig at du liker det du gjør. HVA SKAL TIL FOR AT JEG BLIR KALT INN TIL INTERVJU? – Levér en god og ryddig CV. Da blir du fort innkalt til intervju. Vil du bli headhuntet, handler det også om å profilere seg selv på sosiale medier som LinkedIn. Gjør du en god jobb og andre skryter av deg, kan du bli plukket opp. HVORDAN SKRIVER JEG EN GOD CV OG SØKNAD? – Nøkkelordet er ryddighet, det kommer du langt med. Og pass på at det er korrekt. Hva som kommer først av utdanning eller erfaring har ikke noe å si. Trekk frem det du er god på. Resten vil jeg ikke si noe om, fordi det finnes ingen fasit. Det kommer helt an på øyet som ser. Er firmaet lokalt eller internasjonalt? Det er selvsagt forskjell om du søker på hjørnesteinsbedriften på Sotra eller et stort internasjonalt firma. HVORDAN FORBEREDER JEG MEG TIL JOBBINTERVJU? – Gjør research om hvem du skal prate med, bedriften du skal jobbe for, og sett deg godt inn i stillingsbeskrivelsen. Hvilke arbeidsoppgaver og hva som kreves for å få den stillingen. Det kan også være lurt å gjøre intervjuet i hodet ditt et par ganger, gjerne øv med en du stoler på som gir deg ærlige tilbakemeldinger. Det kan være en god venn eller en i familien. SKAL JEG FØRE OPP FRITIDSINTERESSER I SØKNADEN? – Kommer an på hvor imponerende søknaden din er. Er du tjuefem år med sunne fritidsinteresser, så gir det et inntrykk av gode egenskaper. Interesser kan faktisk si mye om en person. At du er lagspiller og konkurranseperson for eksempel.

SKAL JEG LEGGE INN BILDE I CV-EN? – Det kommer an på øyet som ser, og i flere tilfeller kan det være positivt. Legg i så fall inn et profesjonelt bilde og ikke et partybilde fra Ibiza. BRUKER DERE SOSIALE MEDIER FOR Å FINNE KANDIDATER? – Vi bruker LinkedIn veldig mye, noe de fleste andre headhuntere også gjør. Jeg anbefaler alle å opprette LinkedIn og kvalitetssikre informasjonen der. Få ut CVen og gjør den søkbar for de som leter etter folk. Overraskende få universitetsstudenter er på LinkedIn, så hiv deg på bølgen. Over 70 % av rekrutteringen vår starter nemlig på LinkedIn. HVA BETYR KOMMENTARER OG PERSONLIGE BILDER PÅ SOSIALE MEDIER? – Det betyr mye. Har opplevd at kandidater har blitt tilbudt stilling muntlig. Deretter har kunden trukket tilbudet grunnet «grums» om kandidaten på Facebook. Vi hodejegere driver detektivarbeid, så tenk over hva du legger ut. Er dette noe foreldrene mine eller en arbeidsgiver tåler å se eller lese? HVA TENKER DERE OM HULL I CVEN? – Det kan være familietragedie eller jordomseiling. Er du komfortabel med å skrive hva grunnen er gjør du det, men vær forberedt på at intervjueren vil stille spørsmål. Har du reist rundt i verden, er det en egen type erfaring og du fremstår som verdensvant. HVOR MYE TELLER KARAKTERENE MINE I EN JOBBSØKNAD? – Kommer du rett fra skolen og ikke har jobberfaring å vise til, teller karakterene mye. Har du femten års erfaring, er det det vi ser på og ikke karakterene. Til deg som ikke har så gode karakterer å vise til og fortsatt går på skole; det kan være lurt å skaffe seg en jobb ved siden av studiene.

11


Slik søker du videregående opplæring HVOR KAN DU SØKE? • videregående skoler i hjemfylket • videregående skoler i fylker som har en avtale med fylket ditt • videregående skole på Svalbard • landsdekkende linjer • videregående skole i utlandet

• Søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1 • Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne • Søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk

Hvis du ønsker å ta en opplæring som ikke tilbys i ditt fylke, så er det muligheter for at fylket ditt kan kjøpe skoleplass i et annet fylke. Ta kontakt med inntakskontoret i ditt fylke for mer informasjon.

• Søkere med vedtak om utvidet tid

SLIK SØKER DU

• Søkere som nylig har kommet til Norge

Det vanlige er å søke videregående skole gjennom www.vigo.no. Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.

• Søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene

Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut. Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon. Hvis du søker opptak ved privatskole, er det vanlig å sende søknad direkte til skolen. I noen fylker kan du også søke privat skole gjennom vigo.no. SØKNADSFRIST • Ordinært inntak og læreplass: 1. mars

• Søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring

• Søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene • Søkere til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse • Søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner • Ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater

• Søknad om fortrinnsrett eller på grunnlag av særskilte behov: 1. februar

Lurer du på om du kommer inn under ordningen om fortrinnsrett eller særskilte behov? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon.

• Søknad til lærekandidatordningen: 1. februar

Les mer på vigo.no og vilbli.no

• Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.

12

HVEM KAN SENDE INN SØKNAD OM FORTRINNSRETT ELLER PÅ GRUNNLAG AV SÆRSKILTE BEHOV?


Slik søker du høyere utdanning

Til de fleste utdanninger på universiteter og høgskoler søker du via Samordna opptak. Noen utdanninger har lokalt opptak, og da søker du direkte til lærestedet.

SØKNADSFRIST OG VIKTIGE DATOER

denne våren så må du altså ettersende vitnemålet ditt innen 1. juli.

1. FEBRUAR:

Søknadstjenesten åpner. Fra og med denne datoen kan du søke om studieplass 1. MARS:

Søknadsfrist for søkere til Politihøgskolen, luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø, søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller særskilt vurdering, søkere med IB eller videregående utdanning fra land utenfor Norden og søkere som ønsker realkompetansevurdering. 20. MARS:

Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som har søknadsfrist 1. mars. 15. APRIL:

Ordinær søknadsfrist! Du søker på www.samordnaopptak.no. Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett. En stund etter at du har søkt så får du tilsendt et omslagsark fra Samordna opptak. Dette skal fylles ut og returneres til det lærestedet du får beskjed om i brevet. Husk å legge ved rett kopi av vitnemål. Hvis du har vært på folkehøgskole, gjennomført førstegangstjeneste/siviltjeneste eller liknende så må det også sendes med en attest som bekrefter dette. 10. MAI:

På nettsiden www.samordnaopptak.no finner du informasjon om Samordna opptaks tjenester, søknadsprosedyrer, læresteder og studier, frister, krav for å bli tatt opp osv. Du finner også oversikt over fjorårets poenggrenser.

12.JULI:

Frist for å laste opp vitnemål etter klage på eksamenskarakter. Dette må gjøres innen klokken 12.00 denne dagen. 19. JULI:

Klokken 09.00 denne dagen legges oversikten over ledige studieplasser ut og nye søkere kan forhåndsregistrere seg med personalia. 20 JULI:

Klokken 09.00 denne dagen kan både nye søkere, og de som har søkt tidligere, søke ledige studieplasser. Ledige studieplasser er studium der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene. 20. JULI:

Du får svar på om du kommer inn på det studiet du helst ønsker, om du kommer inn på et av studiene du har prioritert lenger ned, og hvor du eventuelt står på venteliste. Du må logge deg inn på nettsøknaden din hos Samordna opptak for å se resultatet av opptaket. 26. JULI:

Svarfrist! Hvis du ikke takker ja til studieplassen du er tildelt så mister du plassen. For å takke ja til plassen så må du logge deg inn hos Samordna opptak. 29. JULI:

Frist for å laste opp dokumentasjon viss du har søknadsfrist 15. april.

Nasjonalt suppleringsopptak. Står du på venteliste til et bestemt studie? Kanskje får du tildelt studieplass likevel nå.

1. JULI:

FRA 4. AUGUST:

Dette er fristen for omprioritering av søkeønskene dine. Du kan ikke føre opp nye studieønsker, men altså endre rekkefølgen på de studiene du satte opp i nettsøknaden du sendte inn senest 15. april.

Lokale suppleringsopptak. Høgskolene/universitetene tildeler studieplasser til søkere på venteliste dersom noen trekker seg og det blir ledige plasser.

1. JULI:

Frist for å ettersende vitnemål fra skolegang som avsluttes i år. Hvis du fullfører videregående skole 13


Visste du at Muligheter har egne elevoppgaver? Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli og være fornøyd resten av livet. Noen utdanninger og yrker frister mer enn andre, men har du det som trengs for å lykkes? Er bransjen like attraktiv i årene som kommer? Er det lett å få seg jobb etter utdanningen? Heftet med elevoppgaver som blir distribuert sammen med denne boken hjelper deg å reflektere over slike spørsmål og bidrar forhåpentligvis til at du tar et valg som er riktig for deg. Elevoppgavene finnes også på nett: www.muligheter.no

14


Besøk vår nettside: www.muligheter.no MED WWW.MULIGHETER.NO HAR DU ALLTID SKOLEBOKEN MULIGHETER TILGJENGELIG. Her finner du alle utgaver av boken elektronisk som nedlastbar PDF. Du finner også elevoppgaver som skal hjelpe deg å reflektere over utdanningsvalget du skal ta, kartoversikt over utdanningsinstitusjoner i Norge, og alle artiklene og bedrifts- og organisasjonsprofilene som du har i boken. Med www.muligheter.no har du et solid verktøy tilgjengelig til å ta et mer riktig yrkes- og utdanningsvalg.

15


Slik skriver du søknad til jobb eller læreplass Hver søknad skal være skreddersydd for den jobben du søker på. Gjør deg selv interessant, slik at du blir innkalt til intervju. Før du skriver en søknad er det viktig å lese gjennom stillingsannonsen for å finne ut om du fyller kravene til stillingen du søker på. Det er viktig å fremheve nettopp disse punktene i søknaden, selv om de også går frem av CV-en. Det er viktig å besvare alle spørsmål og utdype din kompetanse og motivasjon på alle krav som stilles i søknaden. Slik vil arbeidsgiver fort se om du er en aktuell kandidat. EN SØKNAD BØR BESTÅ AV FØLGENDE DELER: INNLEDNING

• Skriv en ny søknad til hver jobb du søker. Du kan godt bruke de samme formuleringene, men søknaden må tilpasses hver nye stilling du søker på. • Les gjennom søknaden din. Er den overbevisende? Be noen du kjenner å lese gjennom. • Søknaden skal være ryddig i form og innhold. • Søknaden bør ikke være lengre enn en side. • Skriv enkelt og naturlig, unngå selvfølgeligheter og for mye detaljer.

Fortell i en setning eller to hvorfor du vil ha akkurat denne jobben, og hvorfor du mener du er rett person.

• Faktainformasjon om studiepoeng og kurskoder hører hjemme i CV-en.

HOVEDDEL

• Har du merket søknaden med riktig referansenummer, hvis annonsen inneholder referansenummer?

Få fram hvorfor bakgrunnen din gjør deg til en særlig interessant kandidat for arbeidsgiveren. Bruk gjerne eksempler på aktuelle erfaringer som er relevante for jobben du søker på. Fortell om personlige egenskaper du har som er relevante for jobben. Vis at du kjenner til bransjen/bedriften og har forstått hvilke krav som stilles til deg i jobben. Legg vekt på det du kan, ikke hva du eventuelt mangler av kvalifikasjoner. AVSLUTNING

En kort og god avslutning oppsummerer og trekker trådene sammen. Her kan du gjerne kort gjenta hvorfor du vil ha akkurat denne jobben. Fortell at du er svært motivert for oppgavene og overbevis arbeidsgiveren om at du vil være et trygt og godt valg. Du bør også opplyse om når du kan begynne og at du gjerne vil møte til intervju. Opplys om din kontaktinformasjon. 16

SJEKKPUNKTER FØR DU SENDER SØKNADEN OG CV-EN:

• Les korrektur og sjekk at bedriften og navnet på kontaktpersonen er skrevet riktig. Skrivefeil gir et dårlig inntrykk. • Har du lagt ved attesterte kopier av vitnemål og attester, hvis arbeidsgiveren har bedt om det? • Det er vanlig å levere søknaden elektronisk via rekrutteringsverktøy eller e-post. Du kan ta bilde av vedleggene med mobilen. • Hvis du sender søknaden i posten må du sørge for at konvolutten er merket slik det står i annonsen.

Hvis du ikke har hørt noe innen 2-3 uker etter søknadsfristen, kan du kontakte arbeidsgiveren og høre hvor langt de har kommet i ansettelsesprosessen. Kilde: nav.no


Slik lager du en god CV EN CV BØR BESTÅ AV FØLGENDE DELER: LENGDE OG FORMAT • CV-en bør være på maksimalt to sider. • Bruk vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. • Bruk Word- eller PDF-format. PERSONLIGE OPPLYSNINGER • Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer • Fødselsdato • Sivilstatus og eventuelle barn • Nøkkelkvalifikasjoner UTDANNING • Start med den utdanningen du tok sist. • Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. ARBEIDSERFARING OG PRAKSIS

En CV skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort i en kort statistisk oppsummering. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.

IT-KUNNSKAPER • Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. FRITIDSINTERESSER • Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er som person. VITNEMÅL OG ATTESTER • Du kan enten sende inn kopier av vitnemål og attester som vedlegg sammen med søknad eller du kan ettersende dem dersom arbeidsgiver spør. Dersom du bestemmer deg for det siste kan du skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. • Lever aldri fra deg originale dokumenter. REFERANSER • Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersoner. • Du bør oppgi minst to referansepersoner.

• Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.

De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden.

• Kurs, sertifikater og verv

Kilde: nav.no

KURS SOM ER RELEVANTE FOR STILLINGEN DU SØKER • Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. SPRÅK • Før opp språk du behersker, og på hvilket nivå muntlig og skriftlig.

17


“ Stay hungry. Stay foolish. Steve Jobs

18


Studieforberedende Du som velger studieforberedende utdanningsløp bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Alle studieforberedende program fører til generell studiekompetanse og du kan ta høyere utdanning. Velger du utdanningsprogrammet Studiespesialisering må du andre året velge fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du bør altså være interessert i å arbeide med teoretiske fag, være samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert, interessert i å skrive eller regne, og interesset i kultur- og samfunnsforhold. I utdanningsprogrammet Musikk, dans, drama lærer du, foruten teoretiske fag og avhengig av dine fagvalg, om blant annet musikkutøvelse, danseuttrykk, danseteknikker og koreografi, og

skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon. I utdanningsprogrammet Idrettsfag lærer du, foruten teoretiske fag, blant annet om fysisk aktivitet og trening, treningsledelse, og om helse, kosthold og kroppens oppbygging. I utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur lærer du, foruten teoretiske fag, blant annet å tegne, om kunst og kultur, og å videreutvikle dine kreative evner. Medier og kommunikasjon er nytt studieforberedende program fra 2016, hvor du foruten teoretiske fag blant annet lærer om fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk, og hvordan å utforme budskap, uttrykk og layout.

Les mer på: • • • •

www.vilbli.no www.utdanning.no www.muligheter.no www.realfag.no 19


Vidaregåande i

vakre Hardanger

FRAMNES KVGS

Er du interessert i toppidrett fotball, breiddeidrett fotball, spektakulært friluftsliv og studiespesialisering – i eit godt og kreativt miljø? Då kan Framnes kristne vidaregåande skule vera noko for deg! Skulen legg til rette for ei kreativ fritid, med fleire miljøarbeidarar, symjebasseng, gymnastikksal, buldrevegg, styrkerom, utandørs fotballbane, sandvolleyballbane, og kanoar/kajakkar. KREATIV OG AKTIV FRITID I tillegg har kommunen eit aktivt kulturliv, med eit stort spekter av interessante aktivitetar, som til dømes ein godt utbygd kulturskule og aktivt kunstnarmiljø. Idrettslaga i Kvam tilbyr mellom anna fotball og volleyball (Rossvoll), og det er kort veg til skisenter for både langrenn, skiskyting og alpint/ telemark. Fjorden og fjella byr på mange mogelegheiter, og det er kort veg til Bergen. Skulen legg også til rette for at elevane skal få del i eit 20

kristent, åndeleg fellesskap. Det er tilbod om samlingar kvar onsdag, ofte med ein forkynnar, open mikrofon eller bønnevandring. Elevane lagar sjølve band som spelar på dei ulike samlingane. Det er også tilbod om bibelgrupper. BYGGJER NY IDRETTSHALL Skulen er i gang med å byggja ny flott idrettshall som skal stå ferdig juni 2017. «Framnes arena» får standard handballbane med parkett, og fotballhall på 27x36 meter – med krøllgras som dekke. I tillegg vert det m.a. nytt styrkerom og ny klatrevegg. I området rundt hallen skal det lagast park, fotballbane og ny sandvolleyballbane. STOLT HISTORIE Framnes har ei lang og stolt historie som går tilbake til 1897. Fram til byrjinga av 1990-talet var Framnes ein folkehøgskule. Sidan omlegginga har skulen vore ein vidaregåande internatskule med hovudvekt på idrettsfag og studiespesialisering. Skulen vert driven av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden.


STUDIEFORBEREDENDE

1. KVIFOR SØKTE DU FRAMNES KVGS? 2. KVA ER DET BESTE MED FRAMNES? Ragnhild Nilsen (19), Fjell, Hordaland VG3, idrett 1. Eg er ein sosial person som trivst med å ha mange folk rundt meg. Difor ville eg å gå på ein kristen internatskule. Eg var òg gira på å bli ein del av eit idrettsmiljø. 2. Fellesskapet. Det er så mange positive menneske som heiar deg fram og som vil ditt beste; både elevar og tilsette. Ekstra kjekt er det å få bu så tett på vennene mine. Sunniva Singelstad (19), Isfjorden, Møre og Romsdal, VG2, studiespesialisering 1. Eg hadde rett og slett lyst til å oppleva noko nytt! I tillegg hadde eg høyrt masse bra om Framnes frå fleire tidligare elevar. 2. Moglegheitene til å verta kjend med mange trivelige folk frå mange kantar av landet. Internatlivet gjer også at me blir knytt enda sterkare saman. Mathias Haughom (18), Øksnes, Nordland, VG3, studiespesialisering 1. På grunn av det velkjente, trygge og utviklande miljøet eg hadde høyrt om, kor eg kunne veksa som kristen, som idrettsutøvar og som student. 2. Det å kunna bu på en plass med så mange på same alder og i same situasjon syns eg er heilt unikt. På Framnes kan me læra av kvarandre, vera med kvarandre, og bera kvarandre.

FRAMNES KVGS er ein av dei største internatskulane i landet, og ligg på ei idyllisk halvøy i den vakre Hardangerfjorden, nær regionsenteret Norheimsund i Kvam kommune. Kjøretida til Bergen er berre litt over ein time. Skulen har om lag 270 elevar. 230 av desse bur på internatet. Elevane kjem frå heile landet. Framnes KVGS er eit springbrett til høgare utdanning og tilbyr studiespesialiserande utdanningsprogram med studiespesialisering og idrettsfag. Innan studiespesialisering kan ein velja programområda realfag, eller språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet realfag tilbyr programfag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Programområdet språk, samfunnsfag og økonomi tilbyr programfag som medie-, og informasjonskunnskap, sosiologi og sosialkunnskap, psykologi og engelsk. Me tilbyr framandspråka tysk, fransk og spansk. Innan idrettsfag kan ein velja mellom programfaga toppidrett fotball, breiddeidrett fotball, friluftsliv og breiddeidrett, samt fellesfag og programfag som til dømes aktivitetslære, treningslære og treningsleiing. Alle utdanningsprogramma våre fører fram til eksamen som gjev studiekompetanse. Vanleg søknadsfrist: 1. mars. Nett: www.framnes.vgs.no Facebook: Søk på Framnes kristne vidaregåande skule

21


Satser

på elevene

NLM VGS

– På Tryggheim er lærerne genuint interessert i å hente fram potensialet til hver enkelt elev. Det sier Borghild Kvæven (17) fra Sirdal og Aina Marie Hetland Helleren (17) fra Egersund. Begge går første året på videregående og bor på internat på Tryggheim vidaregåande skule på Nærbø i Rogaland. Borghild: – Jeg måtte flytte for å gå på videregående. Det er bare en videregående i Sirdal, men den er også et stykke unna. Jeg kjenner folk som har gått på Tryggheim tidligere, så jeg visste at det var et høyt faglig nivå, bra lærere og godt skolemiljø. Aina: – Etter å ha gått ti år på skole hadde jeg lyst å treffe nye folk og bli kjent med nye miljøer. Her treffer du folk fra hele landet og alle samfunnslag. FANTASTISK MILJØ Aina: – Tryggheim er en skole som er mye mer enn bare skole. Første uken vi begynte her var det aktivi22

teter hver dag, og vi ble kjent med en haug med nye mennesker. Etter to uker kunne jeg ikke bare navnet på alle i klassen, men jeg kunne navnet på omtrent halvparten av alle førsteklassingene på hele skolen. Tryggeheim er opptatt av å sveise folk sammen. Og det merkes på miljøet. Borghild: – Vi som bor på internatet får også en stor fordel. Vi blir jo ikke bare kjent med folk på vårt trinn, men også andre klassinger og tredje klassinger. Aina: – Jeg tror det er flere her som jeg aldri ville tenkt på å bli kjent med hvis jeg hadde bodd hjemme. Du er med så mange forskjellige folk, og når du er så tett innpå hverandre, oppdager du at dere er ganske like likevel. KREVENDE STUDIER? Borghild: – Jeg går studiespesialiserende som de siste årene har fått et høyt inntakssnitt, da det er mange som søker på Tryggheim. Det ser jeg som et kvalitetstegn på et sterkt læringsmiljø. Studiet er hardt til tider, men det går fint om du går inn for det. Lærerne er genuint interessert i å hente fram potensialet til hver enkelt elev.


STUDIEFORBEREDENDE

Aina: – Jeg har lyst å jobbe med høytspent og bli høytspentmontør. Derfor valgte jeg elektro. Jeg hadde ikke den største forhåndskjennskapen til faget, så i begynnelsen var det ganske krevende. Det er jo mye å holde styr og orden på. Elektro er jo også et matte- og naturrelatert fag, og matte var noe jeg ikke var så god til på ungdomsskolen. Så det å velge elektro var også for å utfordre meg selv. Men på Tryggheim har du alle forutsetninger for å lykkes med målene du setter deg.

NLMVGS ER 11 KRISTNE INTERNATSKOLER som er eid av Norsk Luthersk Misjons-samband (NLM). Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv NLMvgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes. Hos oss kan du bo sammen med andre ungdommer i et trygt internatmiljø. Du trenger ikke være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler. Dette er skolene våre fra nord til sør:

OM TRYGGHEIM VGS

• Nordborg VGS

Tryggheim vidaregåande skule er en kristen friskole som tar opp elever fra hele landet. På Tryggheim møtes elevene i et allsidig miljø der ca. halvparten går på studiespesialisering og resten på 3 forskjellige yrkesfaglige utdanningsprogram: Byggfag, Elektrofag, og Helse- og oppvekstfag

• Val VGS

Omtrent halvparten bor hjemme og reiser daglig til og fra skolen, 50 - 60 elever bor på hybler i nærområdet og ca. 185 bor på skoleinternatet.

• Lundeneset VGS

Internatstandarden er god. Ca. 90 % bor på enerom. Flere av internatene er nye, og modernisering av de eldste byggene er i gang. Skolen legger stor vekt på at du skal få møte et aktivt kristent ungdomsmiljø. I tillegg til daglige andakter i klassene, er det faste møter og samlinger om Guds ord. Elevene deltar som møteledere, pianister, forsangere m.m.

• Vestborg VGS • Sygna VGS • Kongshaug musikkgymnas

• Kristen VGS Haugalandet • Kvitsund gymnas • Tryggheim vidaregåande skule • Drottningborg VGS • Hans Nielsen Hauge VGS

Nett: www.nlmvgs.no

23


“ Ett barn,

én lærer, én blyant og én bok kan forandre verden. Malala Yousafzai

24


Høyere utdanning Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole, får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. Det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Du kan forfølge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi, kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege.

Forskjellene mellom høyere utdanning og praktisk fagutdanning dreier seg om teori og praksis. Mens høyere utdanning fokuserer på faglig forståelse og innsikt, gir fagutdanningen praktiske kunnskaper og ferdigheter til å gjøre en spesiell jobb. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer. Høy utdanning er verdifullt, også i form av høyere lønn.

Les mer på: • www.samordnaopptak.no • www.regjeringen.no/no/tema/ utdanning/hoyere-utdanning/

25


Arbeid for menneskers helse og livskvalitet! AGDER VITENSKAPSAKADEMI

Er du interessert i realfag, medisin eller psykologi og vil jobbe med mennesker? Agder Vitenskapsakademi representerer anerkjente polske universiteter som tilbyr engelskspråklige studier av høy kvalitet. MEDISIN, TANNLEGE, FYSIOTERAPI OG FARMASI I POZNAN Poznan University of Medical Sciences (PUMS) har tilbudt legeutdanning på engelsk siden 1993. PUMS er et ambisiøst universitet med utstrakt internasjonalt samarbeid og ett tusen utenlandske studenter fra mer enn 40 land, hvorav rundt 200 norske. Universitetet tilbyr fem ulike studier på engelsk; medisin (6/4 år), tannlege, fysioterapi og farmasi. Velger du PUMS får du en solid og anerkjent utdanning som gir deg gode jobbmuligheter i Norge eller andre deler av verden. Et svært aktivt ANSA-lokallag bidrar også til å gi 26

nye studenter gode opplevelser og til å skape det gode samholdet som PUMS-studentene er så kjent for. Vi får stadig gode tilbakemeldinger fra fornøyde norske studenter i Poznan. MEDISIN I BYDGOSZCZ Collegium Medicum er navnet på det medisinske fakultet ved Nicolaus Copernicus University som totalt har ca. 30 000 studenter fordelt på 80 ulike fagområder. Collegium Medium har et stort skandinavisk studentmiljø, men også studenter fra Irland, Spania, Italia, England, Skottland


HØYERE UTDANNING

og Canada. Legestudiet i Bydgoszcz preges av engasjerte lærere og en god og uformell kontakt mellom lærere og studenter. Studentenes fadderordning gir deg en god og trygg start på studiene, og ANSA Bydgoszcz gir deg også mulighet for mange sosiale opplevelser. MEDISIN OG SYKEPLEIE I GDANSK Fra 2015 samarbeider Agder Vitenskapsakademi også med Medical University of Gdansk (MUG). Rundt 180 nye studenter starter årlig på det velorganiserte engelskspråklige legestudiet i Gdansk. De får gleden av å bo i en flott historisk by og får klinisk erfaring blant annet ved det helt nye universitetssykehuset MUG Invasive Medicine Centre. Mange svensker studerer i Gdansk, men også et økende antall nordmenn. Gdansk er en svært internasjonal studentby og en stor turistmagnet med gode og rimelige flyforbindelser til mange norske byer. MUG tilbyr også 3-årig bachelor i sykepleie på engelsk. PSYKOLOGI I WARSZAWA Vil du heller studere menneskets psyke og atferd? Da kan det femårige psykologistudiet ved Warsaw International studies in Psychology, University of Warsaw (WISP) være noe for deg. Studiet gir deg muligheten til å velge mellom et stort antall valgfag og mellom flere ulike spesialiseringer 4. og 5. studieår. WISP vil i 2017 eller 2018 lansere en ny spesialisering i klinisk psykologi. Både denne og de nåværende spesialiseringene i psykoterapi og nevropsykologi vil kunne gi grunnlag for arbeid som klinisk psykolog i Norge hvis du arbeider under veiledning en periode etter studiet. WISP bruker dyktige forelesere fra mange land. Sammen med et internasjonalt studentmiljø gjør dette psykologiutdanningen ved WISP til et spennende tilbud i Polens mangfoldige hovedstad.

AGDER VITENSKAPSAKADEMI sitt inntakskontor veileder deg som er interessert i medisinske studier, psykologi eller fysioterapi på engelsk. Våre tre veiledere har lang erfaring og hjelper deg å ta et informert valg for din egen fremtid. Poznan University of Medical Sciences (PUMS): • Medisin, 6 år • Medisin, 4 år (krever bachelorgrad i realfag) • Tannlege, 5 år • Farmasi, 6 år (Pharm.D.) • Fysioterapi, 3 år (bachelor) Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz: • Medisin, 6 år University of Warsaw (WISP): • Psykologi, 5 år (master) Medical University of Gdansk (MUG): • Medisin, 6 år • Sykepleie, 3 år (bachelor) Kontaktinfo: Agder Vitenskapsakademi Telefon: (+47) 38 14 19 57 / (+47) 38 14 14 75 / (+47) 38 14 11 05 E-post: study-poland@uia.no Nett: www.medicalstudies.no www.facebook.com/Agder.Vitenskapsakademi

27


å jobbe med barn

HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Studentene Sebastian Dyrnes og Silje Caroline Ravneng angrer ikke på at de valgte å ta grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. – Vi hadde hørt mye bra om lærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold. Dette er hovedgrunnen til at vi valgte denne høgskolen, forteller de to lærerstudentene Sebastian (25) og Silje (22). ØNSKER Å SKAPE EN FRAMTID FOR BARNA – Jeg har alltid syntes at det er morsomt å jobbe med barn og ungdom, og har alltid vært glad i skolen selv. Det er lærerikt å kunne hjelpe andre til å få til noe, det er givende og har vært et mål for meg, sier Silje. Hun er snart ferdig med sitt tredje år på grunnskolelærerutdanningen (GLU) for 5.-10. trinn. Sebastian er andreårsstudent på GLU for 1.-7. trinn: – Jeg er også glad i å jobbe med mennesker. Jeg fikk forsøke meg på litt jobb i skolen før 28

jeg hadde bestemt meg for hvilken utdanning jeg skulle ta – og fant ut at det var helt knall! Kjempemoro å se barn mestre, se dem lære, og være med å skape en framtid for barna. Silje og Sebastian er samstemte om hvorfor de valgte læreryrket, men ønsker å undervise på ulike trinn. – Jeg gikk barne- og ungdomsarbeider på videregående og fikk jobbet på forskjellige trinn. De litt eldre barna passer meg best. De eldste elevene må utfordres faglig hele tida. Jeg kjenner at jeg blir utfordret selv og det liker jeg, fortsetter Silje. – Som lærer for de minste barna må jeg være kreativ for at barna skal holde fokus. Førsteklassingene er små og jeg synes det er spennende å få lov til å finne ut hva som engasjerer dem, poengterer Sebastian. IKT, PRAKSISKOLER OG PROSJEKTER Høgskolen er godt kjent for sitt fokus på IKT og IKT-support i grunnskolelærerutdanningene, men det er også mange andre gode grunner for

Foto: Nina Skaaja Fredheim, Høgskolen i Østfold

– Givende


HØYERE UTDANNING

å velge Høgskolen i Østfold. – Jeg har hatt kjempegode praksisperioder ute i skolen så langt. Det gir oss større forståelse for det som står i lærebøkene. Vi får prøvd ut det vi lærer, og ser hva som fungerer og ikke fungerer, sier Sebastian. Medstudent Silje er helt enig: – Praksislærerne er dyktige og engasjerer seg for både elevene sine og studentene de får utplassert, sier hun. Studentene deltar i mange spennende prosjekter. Sebastian trekker fram turen til Malawi som et høydepunkt. For tolvte år på rad dro ti lærerstudenter i januar til Malawi i Afrika, hvor de hadde praksis i fire forskjellige barneskoler – og var med på å reise et nytt skolebygg.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD har over 7 000 studenter og har studiesteder i Halden og Fredrikstad. Vi har over 110 studier innen følgende fagområder: • Helseog utdanninger

sosialfaglige

– Helt unikt! Jeg tror ikke så mange andre i Norge får muligheten til å være med på noe slikt. Det er absolutt et minne for livet.

• Ingeniørutdanninger

Silje og Sebastian gleder seg også til Skoleovertakelses-prosjektet senere i studiet.

• Lærerog utdanninger

– Vi studentene tar over en eller to av våre praksisskoler. Vi overtar alle stillinger; rektor, inspektør, lærere, SFO – alt. Det blir gøy!

• Samfunnsfagutdanninger

GODE FAGLÆRERE OG STUDENTMILJØ Nå venter eksamen for de to kommende lærerne. Da er det godt å ha gode faglærerne. – Det er lav terskel for å kunne spørre om hjelp. Vi har telefonnumrene og e-postadressene deres, og de svarer som oftest raskt på henvendelsene våre. Jeg opplever å ha en god tone med alle faglærerne, ingenting er skummelt å spørre om, sier Sebastian. Til slutt skryter Silje og Sebastian av høgskolens studentmiljø: – Det er veldig lett å komme inn i studentmiljøet. Hvis man vil være med på noe, er det bare å si fra, så får man være med, sier Sebastian. – Jeg føler det er veldig bra. Quiz hver onsdag, fester, samlinger, aktiviteter, skolelag i håndball og fotball og så videre. Det er alltid noe som skjer og noe man kan være med på, supplerer Silje. Studentsamskipnaden i Østfold har mange studentboliger, blant annet fire splitter nye hus med plass til over 350 studenter rett i nærheten av høgskolens lokaler i Halden, hvor grunnskolelærerutdanningene holder til.

• IT-utdanninger pedagogiske og

språkfag-

• Økonomi, administrasjon og ledelsesutdanninger • Scenekunstutdanninger. Høgskolen i Østfold legger til rette for fleksible utdanningsløsninger med gode muligheter til å ta deler av studiet i utlandet.

Kontaktinfo: Høgskolen i Østfold Postboks 700, 1757 Halden Telefon: (+47) 69 21 50 00 E-post: postmottak@hiof.no Nett: www.hiof.no Våre studer: hiof.no/studier Høgskolen på facebook: /hiofnorge Høgskolen på twitter: @hiofnorge Høgskolen på instagram: @hiofnorge

29


Vil du beskytte

landets sikkerhet?

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) jobber for å beskytte borgerne mot blant annet terror, spionasje og masseødeleggesesvåpen. Skummelt og strengt? Vi tok en prat med to ansatte som beskriver jobben som både spennende, givende og overraskende sosial. – Jeg ble overrasket over hvor humørfull og sosial arbeidshverdagen er i PST. Jeg hadde nok forventet en veldig streng og alvorlig organisasjon, røper Ronald (34), seniorrådgiver i HR-avdelingen i PST. Han fortsetter: – Mye av det vi jobber med er hemmelig og skal ikke deles med andre. Likevel vil jeg si at arbeidshverdagen i PST er lite preget at mystikk og lukkede miljøer – snarere tvert i mot. Vi løser konkrete arbeidsoppgaver, og er opptatt av å dele kunnskap og lære av hverandre.

30

DRØMMEJOBB Som seniorrådgiver har Ronald ansvar for rekruttering og arbeidsgiverprofilering. En vanlig arbeidsdag kan bestå av mye møter og gjerne noe utrednings- og analysearbeid. Noen ganger er han også på høgskoler og universiteter og holder foredrag for og snakker med studenter. Ronald har virkelig funnet drømmejobben sin og mener PST kan tilby det mange unge er ute etter: – Vi beskytter landets sikkerhet – demokratiet vårt, vi jobber med faglig krevende oppgaver, er svært opptatt av kompetanseutvikling, og arbeidsmiljøet er meget godt! GODT ARBEIDSMILJØ Kollega, Ann-Christin (45), er enig i beskrivelsen. Hun er politioverbetjent og jobber som leder i PST. Ansvaret hennes er å lede et avsnitt og tilrettelegge for at PST skal kunne forebygge alle former for voldelig ekstremisme og trusler mot myndighetspersoner. Hun er ikke i tvil om


HØYERE UTDANNING

at det er det særdeles gode arbeidsmiljøet som gjør PST til en god arbeidsplass. – Det jeg gleder meg mest til når jeg går på jobb, er å samarbeide med alle de gode kollegaene jeg har. Det er et spennende og motiverende flerfaglig arbeidsmiljø, forteller Ann-Christin. MANGFOLD Ronald har en master i organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo, mens Ann-Christin har eksamen fra Politiskolen. – Hvis du ønsker å jobbe i PST en gang i fremtiden er det beste rådet å være bevisst på egne valg, lære deg gode arbeidsvaner tidlig og jobbe hardt. Har du dette inne kan du klare alt, og da er ikke PST noe unntak, oppfordrer Ann-Christin. – Du bør trives med å jobbe tett med andre mennesker. Det er også en fordel hvis du har en god psykologisk forståelse for andre menneskers adferd og hva som motiverer. Man bør også ha empati og omsorg for andre mennesker, mener Ronald. PST er ikke ute etter ansatte med én spesiell utdanning. PST er tverrfaglig og full av mennesker med ulike utdanningsbakgrunner. Her finner du alt fra politi, samfunnsvitere, historikere, religionsforskere, økonomer, jurister og folk med militær bakgrunn. Sammen jobber de for å gjøre Norge så trygt som mulig – hver dag. PST er en populær arbeidsplass og felles for de fleste stillinger er et krav om høyere utdanning på bachelor eller masternivå.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTES HOVEDOPPGAVER ER å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Dette gjør vi gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Blant annet samler vi inn informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. Vi trenger alt fra politiutdannede til medarbeidere med utdanning innen for eksempel samfunnsvitenskap, rettsvitenskap/jus, økonomi, IT, ingeniørfag, språk, historie, psykologi og religion. Det er ingen fysiske opptakskrav for å bli ansatt i PST, med enkelte unntak. Alle som ansettes i PST må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon i henhold til sikkerhetsloven, samt ha plettfri vandel.

Nett: www.pst.no

31


Det du vil,

får du til!

KUNSTSKOLEN I ROGALAND

Har du kreative evner og har lyst til å utforske og utfordre dine kunstneriske muligheter? Kunstskolen i Rogaland er en fagskole med aktive kunstnere som lærere, og et lite og godt studiemiljø.

Til tross for motstand, forble kunsten en del av livet til Simon.

Simon Eikaas Løken (27) fra Kristiansand gikk ut fra Kunstskolen i Rogaland våren 2015 etter to givende år.

SPENNENDE TID PÅ KIR

– Alle de ulike kursene på KiR har gitt meg frihet og fleksibilitet i nye prosjekter, forteller Simon. FØLGTE DRØMMEN – På videregående gikk jeg tegning, form og farge. Jeg fikk stadig høre at hvis jeg ville arbeide med kunsten måtte jeg ha noe å falle tilbake på, forteller Simon. – Men jeg fant ingen studier utenom kunst som jeg interesserte meg for, noe som førte til at jeg lenge gjorde verken det ene eller det andre. 32

– Året før jeg begynte på KiR fikk jeg ved en tilfeldighet arbeide som kunstnerassistent. Det å få være med hver dag i livet til en aktiv kunstner var en stor inspirasjon. Det å ha en kunstnerkarriere virket plutselig mulig. Og jeg valgte endelig å følge min egen vei, forteller Simon. – Tegning og maling er noe jeg alltid har elsket å arbeide med. Jeg valgte KiR på grunn av det jeg leste om skolens faglige tyngde. Jeg håpte at maling ville ha et stort fokus på skolen, forklarer Simon. Simon merket derimot fort at han også måtte bittelitt utenfor komfortsonen. – Et av de første kursene vi hadde var i konseptuell installasjon. Det var noen intense uker hvor vi brukte masse tid på brainstorming, skriving og idéutvikling. Vi dro på søppelplassen for å plukke materialer til arbeidene som ble


HØYERE UTDANNING

eksperimentert med og formet på lik linje med idéskrivingen. Det var et veldig spennende og utfordrene kurs, hvor prosessen fra begynnelse til slutt var utrolig lærerik, forteller Simon. – Da vi skulle presentere arbeidene fikk jeg en opplevelse av at alle brikkene falt på plass. Det er noe jeg håper å gjenoppleve hver gang jeg lager et nytt arbeid. DET DU GJØR, LÆRER DU – Det du gjør, lærer du. Derfor er mesteparten av studiet jobbing på atelieret, og skolen er åpen fra 7-23, 7 dager i uka, forklarer Simon. – Det er det fine med KiR. Du lærer i en form som ligner mest mulig på en kunstners hverdag fra dag én. – Andre året på KiR er fokusert på selvstendig arbeid og forbereder deg til en arbeidsdag som kunstner. Du blir også godt forberedt i søknadsskriving, dokumentasjon av arbeider, artiststatement, med mer. Av medstudenter på kunstakademiet har jeg forstått at jeg på KiR ble særlig godt forberedt på livet etter kunstskolen sammenlignet med skolene de gikk på, forteller Simon. – I tillegg tilbyr KiR to studieturer i året for å se kunst i byer som Berlin, London og New York. FREMTIDSUTSIKTER ETTER STUDIER PÅ KIR – Jeg tror at karrieremulighetene som kunstner i Norge er gode. Det står på vilje, disiplinert arbeid, et sterkt ønske og muligens villighet til å ofre litt luksus i perioder, mener Simon. – Alle de ulike kursene på KiR har gitt meg frihet og fleksibilitet i nye prosjekter. Jeg har lært å stole på arbeidsprosessen min og følge interesser uansett hvor de leder.

.no

land i Roga n e l o sk KUNSTSKOLEN Kunst I ROGALAND er regionens viktigste kunstutdanningsinstitusjon og ligger sentralt plassert i Stavanger. Fagskolen har profesjonelle kunstnere som lærere, og studenter som vil utvikle sine skapende, kreative evner.

Vi har plass til litt over 40 studenter fordelt på to år. Alderen er fra 18 år og oppover, men de fleste er rett over 20 år. Etter endt utdanning er du fagskoleutdannet i billedkunst og kan starte egen virksomhet. Du får et grunnlag for å kunne bli profesjonell kunstner, illustratør, arkitekt, grafisk designer, osv. Det finnes like mange måter å bruke utdanningen på som vi har studenter. De fleste som studerer videre søker seg enten til kunsthøyskoler, kunstakademi og arkitektskoler, men du kan også studere industridesign, visuell kommuniksjon, scenografi, film, animasjon, kulturforvaltning, kunsthistorie, museumspedagogikk, osv. Utdanningen fra KiR kan inngå i utdanning til lærer, førskolelærer, aktivitør, sykepleier, ergoterapeut, ingeniør, prosjektleder, leder, osv.

Og selv om du skulle velge å gjøre noe annet senere, er Simon klar på at studier på KiR er verdifullt for flere utdanningsretninger. – Har du en 2-årig fagskole og 393 timer norsk fra videregående (bokmål, nynorsk og muntlig), så har du generell studiekompetanse. Det er altså ingen grunn til å ta opp mange andre fag før du starter på KiR. Ellers mener jeg at det man lærer på KiR, kan man ha nytte av på de aller fleste områder. Du vil utvikle kreativitet og kritisk tenking, noe som er veldig underprioritert i Norge i dag, avslutter Simon.

Kontaktinfo: Kunstskolen i Rogaland Birkelandsgate 2, 4012 Stavanger Telefon: (+47) 51 51 00 00 E-post: post@kir.no Nett: www.kir.no

33


Stortrives

som teolog og prest

OSLO BISPEDØMME

Etter seks år med spennende studier praktiserer nå Katrine Intelhus Lind-Solstad (30) sitt kall som prest. I fire og et halvt år har hun jobbet som prest, først tre og et halvt år som kapellan i Mo i Rana, og nå ett år som prostiprest og ungdomsprest i Oslo.

med det, forteller Katrine. – Jeg opplevde i løpet av studiet å bli kalt til å være prest. Profesjonsstudiet i teologi gir deg mange ulike muligheter til å bli utfordret og til å reflektere, og dette sammen med praksisene i løpet av studiet gjorde at jeg ønsket å arbeide som prest. Jeg er glad i kirken, og ønsket meg en jobb der. VARIERT UTDANNING

– Det beste er møtene med menneskene i menigheten, mener Katrine. – Det gjør prestetjenesten veldig meningsfull. FIKK KALL UNDER STUDIENE – Da jeg var ferdig på videregående skole, ønsket jeg å prøve litt ulike fag på Universitetet i Oslo, og begynte på Årsstudium i kristendom, forteller Katrine. – Her fikk jeg innblikk i kirkehistorie, lærte om mange religioner og syntes at fagene var så spennende at jeg ønsket å fortsette. Jeg byttet studieprogram til profesjonsutdanningen i teologi, og stortrivdes 34

– Profesjonsutdanningen i teologi er en variert utdanning. Det kan være krevende å lese og reflektere slik det ofte er på høyere utdanning, men samtidig har studiet mange høydepunkter. Det å komme ut i praksis i menigheter og på institusjoner var veldig givende, og det var spesielt godt å av og til komme ut og være i den kirken jeg senere ønsket å jobbe i, forklarer Katrine. VARIERTE DAGER – Jeg fikk min første jobb i et vikariat. Det var behov for en prest i byen jeg kommer fra, så da reiste jeg nordover. Dette ble senere til en ledig


HØYERE UTDANNING

fast stilling som ble utlyst. Jeg søkte på den, var på intervju og ble ansatt av bispedømmerådet, smiler Katrine. – Gjennom profesjonsstudiet kan man om sommeren være vikar i menigheter. Det gjorde nok at jeg hadde en del forventninger til jobben før jeg startet. Jeg hadde jo da en del erfaring med oppgavene som ligger i prestejobben fra før, forteller Katrine. – Men når jeg kom i fast jobb opplevde jeg at det var enda mer givende og spennende enn det jeg hadde opplevd på sommeren. Å være prest er en utrolig fin jobb, med mange ulike møter med mennesker, engasjerte medarbeidere, men av og til også krevende utfordringer. – Jeg jobber i et prosti. Det betyr at jeg ikke har en spesiell kirke jeg jobber i, men flere. Som prostiprest har jeg gudstjenester, begravelser og vielser. Som ungdomsprest har jeg også ansvar for lederkurs for flere menigheter, og er med på det som skjer for ungdom i de ulike menighetene i prostiet. Så dagene blir veldig varierte. ANBEFALER KIRKEN OG TEOLOGISTUDIET – Jeg tror ikke det er noen spesiell mal for hvem som passer til en prestetjeneste. Vi er alle mennesker, og derfor er også alle prester forskjellige. Men vi deler en kristen tro, og et engasjement for kirken, menneskene vi møter, og for å formidle evangeliet. – Det er noen områder jeg opplever at jeg er flinkere på en andre områder. Slik er det med alt. Men hvis det er noen jeg synes er vanskelig, har jeg har alltid kollegaer som jeg kan rådføre meg med. Profesjonsstudiet i teologi har også gitt meg mye kompetanse til å møte arbeidshverdagen. – Teologistudiet kan jeg klart anbefale. Det er et anerkjent studium, så det er ikke vanskelig å få jobb også andre steder enn i kirken. Omtrent halvparten av alle teologer arbeider utenfor kirken. Men for min egen del tror jeg fremtiden ligger i en jobb som prest, avslutter Katrine.

– Å være prest er en utrolig fin jobb, med mange ulike møter med mennesker, engasjerte medarbeidere, men av og til også krevende utfordringer, sier Katrine Intelhus Lind-Solstad

DEN NORSKE KIRKE Det Stavanger aktuelle menighetsråd/fellesråd bispedømmeråd

De fleste nordmenn tilhører Den norske kirke, ca. 73 %, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes ca. 62 000 gudstjenester i over 1 600 kirker i de 1 215 menighetene. Prester leder brylluper, gravferder og gudstjenester. De er viktige i lokalt menighetsarbeid og skriver og holder taler til inspirasjon for mennesker i ulike livssituasjoner. Prester har kontakt med mennesker i alle aldersgrupper og så godt som alle deler av samfunnet. Å være prest er et allsidig yrke som passer for de som vil formidle tro, håp og kjærlighet og ønsker å bruke mye av seg selv til beste for andre. Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1 215 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Oslo bispedømmeråd er et folkevalgt organ som ansetter og legger til rette for prestetjenesten. Biskopen og prostene leder prestetjenesten til daglig. Noen prester er også ansatt av kirkelige fellesråd. Visjonen for Den norske kirke er «Mer himmel på jord» Kontaktinfo: Oslo bispedømmeråd St. Hallvardsplass 3, Pb 9307. Grønland, 0135 Oslo Telefon: (+47) 23 30 11 60 E-post: Oslo.bispedomme@kirken.no Nett: www.kirken.no/oslo

35


Bli fengsels-

betjent

KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER

Vi tok en prat med Ida Norderhaug (26) og Øyvind Neerland (31) som har fullført fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. De kan fortelle om en meningsfull og spennende jobbhverdag i fengslet. HVORFOR VALGTE DU UTDANNING PÅ KRUS? Ida: Jeg valgte å utdanne meg til fengselsbetjent fordi jeg hadde et ønske om å kunne bidra med noe positivt for en av våre mest sårbare grupper. I tillegg var det et pluss å få både studiepoeng og lønn under utdannelsen. Øyvind: Jeg har jobbet mye med mennesker før og trives med det. Som fengselsbetjent har du mulighet til å virkelig gjøre en forskjell. Du omgås daglig med innsatte og kan forsøke å påvirke dem til å få orden på livet sitt. Det virket spennende å jobbe med mennesker som ikke nødvendigvis har passet så godt inn i samfunnet. I tillegg var utdanningen lønnet, og fengeselsbetjent er en stabil og sikker jobb. 36

VAR DET ET KREVENDE STUDIE? Ida: Studiet er en kombinasjon av teori og praksis, noe som gjør det både spennende, interessant og krevende. Det man lærer på skolen blir ikke «død kunnskap», men nyttig lærdom som man får prøvd i praksis, kanskje allerede dagen etter! Øyvind: Ja og nei. Det er lav strykprosent på de som først kommer inn. Til gjengjeld er det få personer som kommer inn på skolen. Det kan være 1 800 søkere på 150 plasser. Det er ikke dermed sagt at du trenger toppkarakterer fra skolen, men du bør være en menneskeperson og flink til å omgås med forskjellige typer. Skoleformen er mye gruppearbeid så du bør være flink til å samarbeide med andre. FORTELL OM EN VANLIG DAG PÅ JOBBEN Ida: For tiden jobber jeg både som praksisveileder og fengselsbetjent ved en avdeling med lavere sikkerhetsnivå. Som veileder har jeg undervisning og følger opp aspirantene. Når jeg er på jobb som fengselsbetjent arbeider jeg mye med sikkerhet, endringsarbeid og motivasjon. Ukene og dagene er veldig varierte.


HØYERE UTDANNING

Øyvind: Jobben min er å følge opp aspirantene som har praksis på fengselet vårt. Jeg jobber sammen med dem og forsøker å få aspirantene til å gjøre gode vurderinger som ivaretar både sikkerheten og omsorgsansvaret vi har ovenfor den innsatte. Jeg er så heldig å ha ganske stor variasjon i arbeidsdagen min. En typisk dag kan være å følge opp en aspirant mens han jobber på en avdeling i fengselet. Under en vakt på avdeling kan veldig mye variert skje. Du kan måtte ta på deg verneutstyr for å storme inn på en celle til en desperat innsatt som har knust cella. I neste øyeblikk kan du sitte å prate med en innsatt om fremtiden og hjelpe han med å komme i kontakt med skolen for å ta opp noen fag. En annen innsatt er kanskje syk og du må kjøre han på en fremstilling til et sykehus. Etter lunsj kan du bli med å spille fotball med 20 innsatte i aktivitetsbygget. Ingen dager er like. HVORFOR VELGE EN KARRIERE INNEN KRIMINALOMSORGEN? Ida: Du er garantert jobb etter to års utdannelse. Man har mange muligheter i kriminalomsorgen. På min arbeidsplass, som er et relativt lite fengsel, har man mulighet til å jobbe som førstebetjent/avdelingsleder eller for eksempel som aspirantveileder. Øyvind: Kriminalomsorgen er en stor etat. Du har mange mulighter for å variere eller stige i gradene i fengselet. Arbeidsmiljøet er også et stort pluss. Man får et unikt samhold med de andre betjentene og ansatte når man opplever så mye spesielt sammen.

KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER – KRUS er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som utdanner fengselsbetjenter. Fengselsbetjentutdanningen er en toårig profesjonsutdanning på høyskolenivå. Utdanningen er lønnet fra første skoledag og innebærer at man blir tilsatt som aspirant, og jobben er å fullføre og bestå alle teoretiske og praktisk-teoretiske arbeidskrav. Etter fullført og bestått utdanning vil du få 120 studiepoeng og det følger et pliktår med garantert jobb i kriminalomsorgen. Hele utdanningen er å anse som prøvetid og det er mulig å søke fast jobb ved endt plikttjeneste. For å være kvalifisert søker må følgende opptakskrav være oppfylt: • 20 år eller eldre i søknadsåret • Generell studiekompetanse. Unntak: søkere som er 25 år eller eldre i søknadsåret må som et minimumskrav ha fagene norsk, engelsk og samfunnsfag på studiekompetansenivå • Førerkort kl. B • Ikke ha noe å utsette på sin vandel. Uttømmende politiattest vil bli etterspurt. • Ha en god psykisk og fysisk helse, og må bestå en fysisk funksjonstest på opptaksdag • Ha en personlig egnethet og modenhet som gjør søkeren kvalifisert til tjeneste i kriminalomsorgen E-post: opptak@krus.no Nett: www.fengselsbetjent.no Facebook: www.facebook.com/ Fengselsskolen

37


“ Allting er

lett, bare man kan det. Ukjent

38


Folkehøgskoler Treffer du en tidligere folkehøgskoleelev, vil han eller hun gjerne si at det var det beste året i deres liv. Det er lettere å se hvor man skal og hvem man er etter ett år på en folkehøgskole. Her har man tid til fordypning i fag, og tid til å prøve ut nye fag. Man får prøvd seg i samarbeid med andre eller i å utfordre seg selv på nye områder. Du kan få styrket troen på hva du vil

jobbe videre med eller oppdage helt nye talenter og sider ved deg selv. Skal du studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du med deg 2 tilleggspoeng på ordinær kvote for fullført skoleår, gitt at du har hatt minst 90% oppmøte.

Les mer på: • www.folkehogskole.no • www.muligheter.no

39


Skolen med flere

hundre fag

FOLKEHØGSKOLENE

Veltrent sportsjournalist, båtbygger, forfatter, musikkproduksjon, fotball, sirkus eller lederskap? På Folkehøgskolene har du flere hundre fag å velge mellom. - Folkehøgskolene har et enormt spenn av forskjellige linjer. På de 78 skolene kan man velge mellom hele 600 forskjellige fag, forteller informasjonsrådgiver Øyvind Krabberød ved Informasjonskontoret for folkehøgskolene som i år som i fjor har landets mest fornøyde elever, ifølge målinger. FRILUFTSLIV OG E-SPORT De desidert mest populære linjevalgene er fortsatt idrett og friluftsliv. Her fortsetter fremgangen og idrettog friluftslinjer utgjør nå med sine 200 linjer en tredjedel av alle linjer. - Ellers ser vi at det er sterk økning i linjer innen bærekraft og økologi. Det er virkelig gledelig. Det samme gjelder ledertrening/lederutvikling. 40

Mange søker seg også til solidaritets- og reiselinjer, sier Krabberød. Linjer med E-sport og spilldesign har også økt sterkt og har flere søkere enn det er plasser til. Kunstrelaterte linjer som cosplay og making er kommet inn med vind i seglene. - Mediefag og journalistikk har tøffere tider og gjenspeiler situasjonen i bransjen og samfunnet ellers, sier informasjonsrådgiver Øyvind Krabberød. COSPLAY OG ROLLESPILL Fenomenet Cosplay hvor ungdom kler seg ut som en figur, har blitt mer og mer populært også i Norge de siste årene. Det var ventelister da Namdal folkehøgskole var først ute i fjor. Nå har det kommet tre nye linjer ved folkehøgskolene i Holtekilen, Hardanger og Harstad. LAIV eller levende rollespill er en annen og ny linje ved Namdals folkehøgskole. Her trener du på skuespill og improvisasjon gjennom fysisk teater, visuell dramaturgi og performance er blant scenekunstutrykkene du får kunnskap om.


FOLKEHØGSKOLER

ELEKTRONISK MUSIKK For deg som elsker å lage elektronisk musikk i alle sjangre bør Beats Electro på Rødde folkehøgskole være midt i blinken. Hvis du digger å lage musikk på laptop, skrive låter, sample lyder, eksperimentere, produsere og har et ønske om å lære mer uansett hvilket nivå du befinner deg på, vil Beats Electro gi deg muligheten. URBAN DANS OG SIRKUS Liker du urbane dansestiler og vil utvikle ditt dansetalent, bør du vurdere Hiphop-linja på Follo folkehøgskole. Søker du balanse i kroppen og balanse i livet bør du ta en titt på linja Balanse, Yoga & Pilates på Hallingdal folkehøgskole. Bor det en sirkusartist i deg eller du har lyst til å lære mer om sirkus kan linja Sirkus og Nysirkus ved Fjordane folkehøgskole kanskje være noe for deg. ILDSJEL OG SOLIDARITET Kanskje er du typen som ønsker å bidra som ildsjel og lære mer om frivillig arbeid i inn- og utland i en verden som i stadig større grad trenger ildsjeler som er villig til å stå på for andre? Da bør du sjekke ut ildsjel-linja ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker. Er du opptatt av solidaritet, fordeling av ressurser, sosial ulikhet og kampen for urfolks rettigheter bør du kikke på noen av linjene ved Sund folkehøgskole. HARDHAUS Har du et mål eller et ønske om å bli en skikkelig hardhaus, finnes også en slik linje. På Idrettsskolen Numedal folkehøgskole vil du bli fysisk og psykisk robust, få en sterk viljestyrke og utvikle god læringsevne med variert, morsom og utfordrende trening, råe opplevelser og et unikt samhold. Målet er at du skal lykkes. HAV AV MULIGHETER Er du toppidrettsutøver på isen har Solborg folkehøgskole en Ice-line for deg som vil utvikle ditt talent innen ishockey, curling, kunstløp eller hurtigløp på skøyter. Der du får mulighet til å utvikle deg sammen med dyktige trenere og andre toppidrettsutøvere. For deg som vil lære alt om mestring og seiling har Fosen folkehøgskole en linje for både båtbygging og seiling. Eller om du har sportsfiske som lidenskap, hobby eller en interesse bør du sjekke ut sportsfiske-linjen ved Sund folkehøgskole. Det er bare noen linjer i et hav av muligheter som finnes på folkehøgskolene.

STOR BREDDE I FAG OG LINJER Folkehøgskolene tilbyr et intenst år med tid for læring, tid for refleksjon, tid for veiledning, tid for opplevelser og tid for personlig og sosial vekst. • Ca. 7 000 elever på de 78 norske folkehøgskolene. • Alle er internatskoler, fins over hele Norge, og en felles nordisk skole ligger i Sverige. • Over 600 ulike fag. De fleste har ulike tilbud, enkelte har spesialisert seg i én fagretning. • 11 prosent av norsk ungdom går et år på folkehøgskole. • Gjennomsnittsalder 19 år. De fleste har 18 års grense, noen få tar inn elever ned til 16 år. Ta kontakt med Folkehøgskolekontoret for oversikt. • Folkehøgskole gir 2 konkurransespoeng i ordinær kvote til høyere utdanning. • Undervisningen er gratis, elevene betaler for mat, bolig, skolemateriell og reiser. • Pris mellom 72 000 og 140 000 avhengig av linjevalg og turer • Elevene får støtte fra Lånekassen etter vanlige regler. Ønsker du mer informasjon om folkehøgskolene? Telefon: 22 47 43 00 E-post: post@folkehogskole.no Nett: www.folkehogskole.no

41


Fra null til hundre

på folkehøgskole

FOLKEHØGSKOLENE

Folkehøgskolen ble redningen for Samuel Massie (22). Skoletaperen og dyslektikeren gikk fra null til hundre da han først fikk fyr på bålet. Den unge bergenseren ble kjent for folk flest da han sammen med en av sine lærere fra folkehøgskolen, Jarle Andøy, overlevde Berserkekspedisjonen til Sydpolen. De mistet tre kamerater. Da var Samuel 18 år gammel. - Folkehøgskolen burde være på blå resept for alle landets skoletapere, mener erobreren, forfatteren, inspiratoren, foredragsholderen og forbildet som en gang følte seg som et null. Samuel er etterspurt som aldri før. På 365 dager har han holdt 300 foredrag for å motivere andre med sin historie: Man trenger ikke å stryke i livet selv om man stryker på skolen. DROPPET UT Han har også gitt ut boka, «Hold fast!», på Spartacus Forlag, gutten som i niende klasse fikk påvist dysleksi og konsentrasjons42

Foto: Kjetil Østlie

vansker. Nå har taperen blitt en vinner - og rikskjendis. Den rollen vil han først og fremst bruke til å inspirere andre og andres liv. Han har stått på barrikadene og taler alltid folkehøgskolenes sak som en av folkehøgskolens mest populære ambassadører. For det var folkehøgskolen som ga Samuels liv mening og ny kurs. - Jeg ville definitiv ikke ha vært der jeg er i dag uten folkehøgskolen og det vendepunktet jeg opplevde der, forteller Samuel. MAMMA TOK GREP Da Samuel droppet ut av skolen etter første år på videregående, kunne det fort å ha gått galt. Han var i drift. Han drev gatelangs uten mål og mening og sin mor til fortvilelse. - I mitt navn skrev hun en søknad om plass ved Folkehøgskolen 69 grader Nord i Malangen i Troms. Jeg visste ingenting om søknaden og enda mindre om min påståtte lidenskap for friluftsliv og seiling, ler Samuel. Han fikk plass, men tok den motvillig. Han forstod ikke poenget med å dra langt nord for å overnatte og tenne


FOLKEHØGSKOLER

bål i skogen. Paradoksalt nok var det nettopp bålet som tente livsgnisten i 16-åringen. FIKK FYR PÅ DRITTBÅLET På tur med klassen skulle elevene spre seg, finne hver sin leirplass og sette opp leirbål. Våt og iskald i dongeri og hettegenser fikk han det ikke til og visste heller ikke hvordan. Men der og da ble en gnist tent. Han skulle få fyr på det drittbålet om det så var det siste han gjorde. Resten av skoleåret ble en lang opptur med toppturer, seiling og utfordringer som trigget Samuel. - Året på folkehøgskolen er mitt livs mest meningsfylte. Med interessene kom motivasjonen og selvtilliten, kreativiteten og ansvar for egen læring. Nysgjerrigheten var tilbake. Livet var gøy igjen. Tanken på fremtiden ble oppløftende og ikke nedbrytende. STRÅLENDE ALTERNATIV - Folkehøgskolen er et strålende alternativ for de som trenger en pustepause fra enhetsskolen og det teoritunge kunnskapsløpet. Man søker og tilnærmer seg kunnskap og læring på en helt annen måte. Man får dyrke nysgjerrigheten. Det er den som tar deg videre i livet, mener Samuel Massi.

ALLE HAR GODT AV ET ÅR PÅ FOLKEHØGSKOLE – Folkehøgskolene gir læringsglede. (Undersøkelse av elevers selvevaluering 2014) – Folkehøgskolene styrker elevenes samarbeidsevner og deres sosiale kompetanse. (Undersøkelse fra NTNU 2010) – Folkehøgskolene gir samfunnsforståelse og økt demokratisk deltakelse. (Folkehøgskoleelever deltar mer i samfunnslivet enn andre, undersøkelse fra NTNU 2010) – Folkehøgskolene gir faglig utvikling: Et intensivt skoleår gir god faglig utvikling innen både linjefaget og valgfagene. I tillegg har skolene prosjektuker, studieturer og samarbeid med eksterne organisasjoner. – Folkehøgskolene oppnår de beste resultatene når tidligere elever ved h.h.v. folkehøyskoler, universiteter, høgskoler og annet høyere utdanning vurderer sine erfaringer. Det gjelder faktorer som image, forventninger, produktkvalitet, service, tilfredshet og lojalitet. Det viser en undersøkelse fra analysebyrået EPSI høsten 2015.

Foto: Øyvind Krabberød

– Folkehøgskolene har ikke søknadsfrist. Skolene starter opptaket 1. februar og fyller opp så lenge det er plasser igjen. Ønsker du mer informasjon om folkehøgskolene? Telefon: 22 47 43 00 E-post: post@folkehogskole.no Nett: www.folkehogskole.no

43


FOTO GAUTE B. IVERSEN

Når konserthuset åpnes med kor og orkester, har vi alt spilt ferdig.. Når den nye bybrua innvies av kongen, har vi reist hjem.. Når biskop vigsler den nye kirken, er vi i gang med å bygge hotell på kaia..

Du som er praktisk anlagt, og som synes det er tøft at det du arbeider med blir til noe synlig og viktig for samfunnet. Du som synes det er bra med variasjon, litt ute, litt inne, noe veldig stort og noe lite. Sats på en fagutdanning i bygge- og anleggsbransjen! Det gir mange spennende jobbmuligheter, stor frihet og god lønn!

Sats på et yrke innen bygg og anlegg! EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) har 231 medlemsbedrifter som spenner fra de største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontor med tilknytning til EBA. Besøk hjemmesiden www.byggopp.no. Her finner du nyttig informasjon enten du skal velge utdanning, søke læreplass, er lærling eller har lærlingeansvar – eller rett og slett er interessert i fagutdanning

www.byggopp.no

ww.ebafilm.no

www.eba.no


Bygg- og anleggsteknikk Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. Alt er bygget av glade håndverkere som har valgt Bygg- og anleggsteknikk. Har du praktisk sans? Liker du å være nøyaktig og har du godt håndlag? Er du selv-

stendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

45


Bygger

kompetanse

VEIDEKKE

Veidekke satser bevisst på ungdom. Gjennom tett oppfølging og kursing vil du få muligheten til å bygge karriere i en bransje som er viktig for utviklingen av landet. Vi tok en prat med trainee Kristin Rove Bentsen (26), som virkelig har funnet seg til rette i Veidekke. Kristin Rove Bentsen er utdannet siviløkonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og kapret traineestilling i Follo, Østfold for snart et år siden. HVORFOR VEIDEKKE? – Jeg så på dette som en god mulighet til å få jobbe med noe som er relevant for utdanningen min samtidig som jeg har gode muligheter for å utvikle meg. Veidekke har et veldig bra traineeopplegg, som går over to år. Her blir jeg som trainee godt fulgt opp av både ledere og mentor på distriktskontoret mitt 46

samt traineelederne i Norge. Vi har fire traineesamlinger på to år hvor alle traineene i Veidekke i Norge samles, får påfyll av kompetanse og har det moro sammen. Traineeopplegget er godt utarbeidet og gir en trygghet i og med at alle traineene er i samme båt. EN VANLIG DAG PÅ JOBBEN? – I løpet av det første året mitt som trainee har jeg vært på to ulike prosjekter. Det første var et leilighetsprosjekt. Her var jeg verneleder, det vil si at jeg hadde ansvar for HMS i prosjektet. Jeg hadde ansvar for tilvalg, samt noen underentreprenører. Det å få tillit og ansvar såpass tidlig i arbeidskarrieren har motivert meg veldig. Prosjektet jeg er på nå, er en varmesentral. Her består oppgavene mine i å blant annet å følge opp fremdriften blant våre egne, innleide og underentreprenører. HVILKE EGENSKAPER TRENGER JEG? – Du bør være glad i å jobbe med mennesker og du må like å jobbe prosjektbasert. Du bør også være god til å løse utfordringer raskt, da vi ofte ikke har tid til å la det vente. Egenskaper som kommer godt


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

med i denne bransjen er å være løsningsorientert, målrettet, positiv og trives med å samarbeide. Til gjengjeld får du jobbe på verdens beste arbeidsplass, som både er trygg og levende. Ingen dager er like! I Veidekke har vi det gøy på jobb, samtidig som vi er en stor og seriøs aktør som leverer gode prosjekter.

- Traineeopplegget er godt utarbeidet og gir en trygghet i og med at alle traineene er i samme båt trainee Kristin Rove Bentsen

VEIDEKKE er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere, og har over 7 000 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet bygger bl.a. boliger, skoler, kjøpesentre, kulturhus, broer, veier og jernbanelinjer. Veidekke bygger også kompetanse, og er alltid på utkikk etter nye, dyktige medarbeidere. Som en av landets største lærlingbedrifter har Veidekke over 200 lærlinger fordelt på elleve fagområder og tre land. Samtidig får over 100 traineer utfordrende arbeidsoppgaver og tidlig ansvar. Veidekkes interne utdanningsprogram skjer gjennom Veidekkeskolen. Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke.

VISSTE DU AT? I Veidekke har du gode karrieremuligheter! – Veidekke har kontorer nesten over hele landet, så om du flytter på deg, behøver ikke det å sette en stopper for karrieren din. – Veidekke har totalt elleve fagområder, med utallige ulike arbeidsoppgaver. – Er du aktiv, interessert og tydelig på hvor du vil, blir det lagt til rette for deg slik at du får riktig kompetanse for å nå målene dine. Nett: veidekke.no Twitter: twitter.com/veidekke_asa YouTube: youtube.com/veidekkeasa Facebook: Facebook.com/Veidekke.no

47


Drømmer du om

å jobbe med maskiner?

MASKINGROSSISTERNES FORENING

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en medlemsforening med ca. 110 medlemsbedrifter. Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening hvor medlemmene favner bedrifter i mange bransjer og størrelser. MGFs medlemmer er delt inn i fire hovedgrupper: Anleggsmaskiner, Kompressorer, Verktøymaskiner og Gaffeltrucker. MGF er en forening som arbeider for bransjenes store og små felles interesser for blant annet å: – være en samlende enhet for medlemsbedriftene og skape bransjenettverk. – arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser faglig, politisk og sosialt. – være «aktuelle». Vi skal synes i mediebildet og ha et nettverk med andre foreninger og organisasjoner som er aktuelle samarbeidsgrupperinger som gir merverdi for våre medlemmer.

48

ØNSKER UNGDOM VELKOMMEN En viktig del av MGFs virksomhet er messene «Den Tekniske Messen» og «Vei og Anlegg», som arrangeres hvert tredje år. «Vei og Anlegg» har i mange år blitt arrangert på Hellerudsletta, nord for Oslo. I 2015 var dette Nordens største anleggsmesse med 230 utstillere fordelt på et ca. 62 000 kvadratmeter stort utstillerområde. MGFs messer er den viktigste møteplassen for kunder og virksomheter innen verktøy- og anleggsmaskinbransjen. Her treffes bransjenes aktører og vi ønsker dere ungdommer velkommen for at dere selv kan se at dette er spennende bransjer med mange muligheter. FOKUS PÅ LÆRLINGER Mange av våre medlemsbedrifter har behov for faglærte servicemekanikere og flere har lærlingeordninger. Som servicemekaniker hos en MGF-bedrift får du god oppfølging gjennom lærlingetiden og du vil få mange muligheter når du er ferdig.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Marius Forsell (21) er anleggsmaskinmekanikerlærling i en MGF-bedrift. Hvilken utdanningsbakgrunn har du? – Jeg har gått mekanikerlinjen på videregående skole, og under Vg3 ble jeg utplassert tre uker i Volvo Maskin. Det er perfekt å jobbe mens man går på skolen! Hva gjør en anleggsmaskinmekaniker? – Jeg arbeider blant annet med gravemaskiner, hjullastere, og dumpere. Det er fullt kjør. Så lenge man er interessert, er det alltid jobb å gjøre. Jeg gleder meg til hva som venter meg neste dag på jobb. Det er aldri en lik hverdag.

MASKINGROSSISTERNES FORENING (MGF) er en bransjeforening hvor medlemmene favner bedrifter i mange bransjer og størrelser over hele landet. Vi har medlemmer som importerer og forhandler maskiner innen følgende bransjer:

Hvilke mennesker passer til dette yrket?

• Verktøymaskiner

– Man må like å skru! Samtidig er det viktig å være løsningsorientert. Man bør vite hva det vil si å fjerne en ting og erstatte det med noe annet. Alle kommer langt med å vise initiativ.

• Anleggsmaskiner

Hvor er du om fem år?

• Slipeverktøy

– Da jobber jeg her som servicemekaniker, og har egen servicebil. Det virker kjempespennende!

• Gaffeltrucker

• Anleggsteknologi • Kompressorer

• Trearbeidende maskiner Mange av våre medlemsbedrifter har behov for faglærte servicemekanikere og flere har lærlingeordninger. Som servicemekaniker hos en MGFbedrift får du god oppfølging gjennom lærlingetiden og du vil få mange muligheter når du er ferdig. Er du interessert i å se nærmere på våre medlemsbedrifter, klikk deg inn på www.mgf.no. Der vil du finne en komplett oversikt over alle MGFs medlemmer.

Nett: www.mgf.no

49


“ Creativity is

the greatest expression of liberty. Bryant H. McGill

50


Kreative fag Har du meninger om hva som er fint eller stygt? Og klarer du å begrunne hvorfor? Liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje utdanningsprogrammet Design og håndverk er noe for ditt hjerte? Den som velger Design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. Er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen. Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design og håndverksyrker.

Medier og kommunikasjon er fra 2016 et studieforberedene program hvor du foruten teoretiske fag blant annet lærer om fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk, og hvordan å utforme budskap, uttrykk og layout. Du som velger Medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du være interessert i IKT og digital teknologi. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

51


Fantastisk miljø

HAIR & THERE

– Her kan du være deg selv 100 prosent og du får den oppfølgingen du trenger. I følge barbiedukkene til Katrine Helland skulle hun aldri blitt frisør. Men nå reiser den daglige lederen rundt i inn- og utland og kurser andre. Mye av æren gir hun til Hair and There; god oppfølging og et fantastisk miljø! – Her kan du være deg selv 100 prosent og du får den oppfølgingen du trenger, sier Katrine Helland, daglig leder i Hair and There i Stavanger sentrum. GIR TILLIT OG UTFORDRINGER I tillegg til sin faste kundegruppe, drar hun minst to ganger i året rundt i inn- og utland og kurser andre frisører, i tillegg til å gi ut bøker. – Jeg er så heldig å være plukket ut av Hair and There til å være med på det internasjonale teamet, Hair Construction. Vi lager frisyrebøker som blir solgt til frisører rundt i verden. I Norge 52

blir jeg leid inn til å holde kurs for andre frisører, noe som er veldig spennende, forteller den energiske dama fra Sand i Ryfylke. Veien frem til dit hun er i karrieren sin forklarer Katrine som en god blanding av egeninteresse og en arbeidsgiver som tror på sine ansatte. Som frisør i Hair and There får du tatt alle kurser du vil, men du må også brenne for faget og vise egeninteresse. – Du må være villig. I frisøryrket er det mye som skjer på kveldstid, blant annet kurs. Kursene er dekka, men du får ikke betalt, så du gjør det av egen interesse. Betaling får du i form av at du får bedre kompetanse og dermed flere kunder. Mange av kundene mine har jeg hatt i 10-15 år. De er nærmest som venninner, så da snakker vi om mye mer enn vær og vind, smiler hun. MANGE VEIER TIL MÅL Vil du bli frisør er det mange veier å gå. Felles er at du må ha fire år med utdanning og et fagbrev i lomma. Katrine gikk på tegning form og farge-linja på Goddalen vgs. første år, deretter ett år på frisørlinja, før


KREATIVT

hun gikk to år i lære hos Hair and There. Du kan også velge å gå privatskole et halvt år, men da blir læretida på tre og et halvt år. Har du et studieår i et annet fag fra før, kan du skrive av ett år. På spørsmål om hvem som passer som frisør, svarer Katrine at du må være kreativ, like folk og være serviceinnstilt. Likevel understreker hun at kreativitet kan læres.

HAIR & THERE er en frisørkjede med målsetning om å bli landsdekkende. Salongene drives i egen regi, i kompaniskap med andre eller franchise og består pr. i dag av 20 salonger. Kjeden har enerett på det internasjonal kjente kurskonseptet Hair Construction. Hair Construction ble i 2010 kåret til Årets frisørkonsern. Vi tar inn ca. 25 frisørlærlinger hvert år.

– Du blir dyktig av å være interessert. Det er ikke krise om du ikke er kreativ fra før. Etter hvert som du jobber og blir mer selvsikker, tør du å utfordre deg selv og dermed blir du mer og mer kreativ. LITEN FAMILIE Katrine var utplassert i et annet firma, der hun mistrivdes og slutta. Etter tips fra en kamerat søkte hun lærlingplass hos Hair and There. Her følte hun seg hjemme med èn gang. – Her får du virkelig være den du er. Vi er relativt få ansatte, så du blir godt kjent med hver enkelt. I tillegg har du nærkontakt med de nærmeste sjefene og du får de kursene du trenger, forteller Katrine. – Jeg tror nok de ikke blir kvitt meg her. Jeg har avtalt med kundene mine at når jeg kommer med rullator, skal de fortsette å være faste kunder, for da får jeg ikke noen nye, skøyer hun.

Kontaktinfo: Hovedkontor: Jakob Askelands vei 19, 4314 Sandnes Telefon: (+47) 51 57 81 25 E-post: hilde.jelsa@hair-and-there.no Nett: www.hair-and-there.no

53


Har du et

skapende talent?

VECORA

Vecora er et kommunikasjonsbyrå og totalleverandør innen markedsføring. Vi skaper et helhetlig univers i skjæringspunktet mellom digitale kanaler og tradisjonell reklame. Sentralt i Sandnes finner du Vecora, et akkurat passe stort og spennende kommunikasjonsbyrå, med kunder fra hele Norge. Vår brede erfaringsbakgrunn gjør at Vecora kan ta prosjekt fra planleggingsfase til ferdig resultat, og gi kunden tryggheten i bare å ha én aktør å forholde seg til med alle sine behov. Vecora lager internettløsninger, digitale og trykte annonser, stands til messer, kataloger, kundeaviser og magasiner. Ja, stort sett alt som kunden trenger for å kommunisere med sitt marked og sine kunder. Vi driver med film og foto, håndterer pressemeldinger, mediekontakt og sosiale medier, og sørger alltid for riktig kanal til å nå riktig publikum med riktig budskap. 54

GODE BYRÅER BESTÅR AV GODE FOLK Gode løsninger skapes av gode folk. Våre medarbeidere har tilsammen et bredt spekter av erfaring. Hos oss har du folk med bakgrunn både fra programmering og teknisk utvikling, salg, markedsføring og design i både inn og utland, drift av forlag, journalistisk og redaksjonelt arbeid, og politisk og organisatorisk arbeid — deriblant som folkevalgt og rådgiverposisjoner på landskontor, rådhus og Stortinget.


KREATIVT

VECORA er et markedsførings- og kommunikasjonsbyrå som holder til sentralt i Sandnes.

KUNDEN I SENTRUM Hos Vecora har vi en jordnær tilnærming. Det er kunden som er i sentrum og resultatene som teller. Enten du bare skal ha nye nettsider eller helt ny og komplett firmaprofil, har vi riktig hode og riktig utstyr til å ta tak i oppgaven.

Vi tilbyr kreative løsninger innen web, annonsering, trykksaker, design, sosiale medier og medierådgivning. Vi sørger alltid for riktig kanal til å nå riktig publikum med riktig budskap. Hos Vecora er det kunden som er i sentrum og resultatene som teller.

INTERNSHIP OG UTPLASSERING Kan du tenke deg en fremtid innen reklame- og kommunikasjonsbransjen? Har du et skapende talent og vil vite mer om hvordan du kan ta skrittet videre? Hvis du er faglig dyktig, har et kreativt hode, litt lopper i blodet, men likevel kan få et prosjekt i havn til riktig tid og riktig budsjett i tråd med kundens ønsker, vil du finne deg bra til rette i Vecora. Ta kontakt med administrasjonsleder Astrid Bolme på e-post: a.bolme@vecora.no om internship eller utplassering.

Kontaktinfo: Vecora AS Langgata 87, 4. etg, 4306 Sandnes Telefon: 04125 E-post: post@vecora.no Nett: www.vecora.no Facebook: www.facebook.com/vecora.no

55


“ Electricity

is really just organized lightning. George Carlin

56


Elektrofag Elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. Det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land – til lufta! Hva med å arbeide offshore? Eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? Eller kanskje få tog på skinner eller biler på veien? Velger du elektrofag må du

kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. Det er viktig å skille mellom blå og brun ledning.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

57


Welcome

to a world of doers!

ELTEL

Eltel arbeider med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde el- og telenettet. Vi er stolte av å kalle oss «doers» – vi kombinerer kunnskap og ekspertise med en veldig hands-on holdning til arbeidet. Eltel er ledende i utviklingen av Infranett-bransjen, og er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere til vårt voksende team av Eltel-medarbeidere. Vi ønsker å være den beste arbeidsplassen for «doers» som deg.

– Siden den gang har det gått slag i slag. Jeg ble først forfremmet til prosjektleder og så avdelingsleder, før jeg nå nylig tiltrådde som Production Manager for FFTH-planlegging i Hordaland.

Våre ca. 9 600 ansatte, som er organisert i et av våre 400 dedikerte team, er avgjørende for vår forretningssuksess. Deres omfattende erfaring og kunnskap er Eltels største ressurs – og en garanti for din faglige utvikling i selskapet.

– Så fra å være prosjektleder selv, har jeg nå oppfølgings- og støtteansvar for andre prosjektledere. Eltel har en unik filosofi for nyansatte. Man blir rett og slett kastet litt ut i det, på en positiv måte. Utfordringene kommer med en gang slik at man må prestere umiddelbart, og på denne måten får man en bratt erfarings- og læringskurve. Eltel gir virkelig muligheter til den som vil, forteller Richard stolt.

Her får du møte to av dem.

TRO PÅ FREMTIDEN

GODE KARRIEREMULIGHETER

– Eltel har et kjempebra marked å utvikle seg i, forteller Richard videre.

Richard Sherrock er 31 år og kommer fra Ålgård. Han kan fortelle at det er gode karrieremuligheter i Eltel for den som vil og står på. 58

– Ja, det er vel min egen historie et godt eksempel på. Jeg har en ingeniørutdannelse i kommunikasjonssystemer fra Høgskolen i Bergen, og ble først ansatt som planlegger i desember 2010, forteller Richard.

– Det er mye som skjer, ikke bare i Norge, men også i Europa når det gjelder utvikling og levering av fiber-


ELEKTROFAG

teknologi og fibertjenester til sluttkunder. Jeg gleder meg til å følge denne spennende utviklingen, og ser frem til mange gode år i Eltel, forteller Richard. ANBEFALER ELTEL SOM LÆREPLASS De gode fremtidsutsiktene deler også Tora Kristine Holen, 18 år fra Strømmen. Den relativt ferske lærlingen startet hos Eltel sommeren 2016. – Jeg tror det er en god fremtid her. Samfunnet moderniseres hele tiden og flere tjenester og produkter blir digitalisert. Så å være lærling hos Eltel, og forhåpentligvis kanskje få fast jobb her også, tror jeg er et klokt valg, forteller Tora Kristine. – Akkurat nå er jeg med på et fiberprosjekt på Holmen for Canal Digital, slik at boligene får TV og Internett. Som lærling får du delta i den daglige driften som alle andre. Slik kommer du raskt inn i ting og lærer det viktigste allerede fra starten av, forteller Tora Kristine. – Eltel er en glimmrende læreplass for alle som er interessert i elektronikk og telekommunikasjon. Det er gjerne en fordel å også være litt utadvent. Vi driver tross alt med kundekommunikasjon og leverer tjenester til sluttbruker hjemme hos dem. – Det er gode muligheter for å gjøre mye forskjellig i Eltel. Det er et stort konsern med mange ulike avdelinger og forskjellige tjenester. Dersom du vil ha en spennede arbeidshverdag med mange gode kollegaer, kan jeg helt klart anbefale Eltel, avslutter Tora Kristine.

ELTEL arbeider med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde el- og telenettet. Det gjør vi på oppdrag fra våre kunder som i hovedsak er teleoperatører, netteiere og offentlige myndigheter. Eltel konsernet har ca. 9 600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,255 milliarder euro i 2015. Eltel i Norge har ca. 1 400 ansatte spredt over hele landet. I Norge jobber vi innenfor forretningsområdene Telekom Fastnett, Mobil Telekommunikasjon, Jernbane & Vei, EL Transmisjon og EL Distribusjon.

ELTEL IS SECURING THE LIFELINE OF MODERN SOCIETY

Eltel Networks AS Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo Telefon: 02530 E-post: post@eltelnetworks.no Nett: www.eltelnetworks.com/no/norsk

59


Skaper en

trådløs fremtid

NORDIC SEMICONDUCTOR

Når du benytter trådløs mus og tastatur foran PCen, hører musikk eller telefonerer med trådløst headset, eller benytter deg av treningsutstyr som pulsmålere og smartklokker, er det mulig at det er R&D-ingeniørene Conrad Foik (27) og Solveig Fure (24) som har vært med på å utvikle dem. Nordic Semiconductor leverer state of the art-produkter til flere av verdens største elektronikkprodusenter. Hovedfokuset er på Bluetooth-teknologi, en teknologi som mange mener vil være et avgjørende skritt på vår vei mot et trådløst samfunn og utvikling av «Tingenes internett». – Man blir jo litt stolt av å være med på å utvikle morgendagens teknologi, forteller Solveig ivrig. – Det er en god følelse å for eksempel gå i en elektronikkbutikk og se et produkt og tenke «dette har jeg vært med å lage», skyter Conrad inn. 60

TRÅDLØS TEKNOLOGI Hvis du har trådløs teknologi hjemme, er det stor sannsynlighet for at deler av innmaten kommer fra Nordic Semiconductor. Selskapet er verdensledende innen kortrekkevidde radiokommunikasjon mellom elektroniske enheter. Produktene finnes i alt fra trådløs mus og tastatur til game-kontroller, pulsklokker og fjernkontroller. – Vi er begge to R&D-ingeniører, men jeg jobber med hardware, mens Solveig jobber med software, forteller Conrad. – Jeg er med på å utvikle og lage selve chipen. Vi setter sammen subsystemer og sørger for at alt fungerer. – Mens vi på min avdeling utvikler software som styrer chipen, slik at den oppfører seg riktig i forhold til for eksempel Bluetooth-standarden, fortsetter Solveig. – Felles for våre systemer er at det alltid er en radio involvert. Bruksområdene er uendelige, det er egentlig bare fantasien som setter grenser, forklarer Conrad.


ELEKTROFAG

BAKGRUNN FRA NTNU Nordic Semiconductor søker kandidater med bachelor- eller masterutdanning innenfor elektronikk og datateknikk. Både Conrad og Solveig har bakgrunn fra NTNU der de studerte elektronikk. – Jeg hadde en interesse for realfag og studerte matte, fysikk og kjemi allerede på videregående. I forkant av studiene leste jeg meg opp på hva de forskjellige variantene av sivilingeniører jobber med, og jeg landet på elektronikk som virket mest interessant, forteller Solveig. – Studiet kan være krevende, men etterhvert knekker man koden. Det er en fordel å være interessert i å forstå hvordan ting henger sammen, ikke bare pugge fra lærebøkene, fortsetter Solveig. – Hvis du vil være god og virkelig gjøre en innsats, kan nok studiet være krevende. Men blir du god åpner også mange muligheter seg for deg, for eksempel hos Nordic Semiconductor, utdyper Conrad. GODT MILJØ OG MANGE MULIGHETER – Vi er ikke så mange på avdelingen i Oslo, ca. 60 stk, og det er lav terskel for å finne på noe sammen. Om det er å dra ut og ta en øl etter jobb eller spille basketball om sommeren, det er bare å sende ut en mail og folk er med, forteller Solveig.

NORDIC SEMICONDUCTOR ASA produserer halvledere og spesialiserer seg på design og produksjon av «nøkkelferdige», trådløse komponenter. Selskapet er verdensledende på kortrekkevidde radiokommunikasjon mellom elektroniske enheter. Komponenter fra Nordic Semiconductor benyttes blant annet i trådløse produkter som tastaturer, mus, spillkonsoller og sportsutstyr (herunder pulsklokker). Nordic Semiconductor er en innovativ kompetansebedrift med rundt 140 ansatte fordelt på avdelinger over hele verden. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Selskapet søker kandidater med bachelor- eller masterutdanning innenfor elektronikk og datateknikk.

– Vi har et ganske flatt hierarki sosialt her på avdelingen, og sjefen sitter på kontoret rett ved siden av meg, forteller Conrad. – Nordic Semiconductor er norskeid med hovedkontor i Trondheim, men er likevel veldig internasjonalt. Ikke bare selges våre produkter over hele verden, vi har også mange utenlandske ansatte, fra for eksempel India, Polen, Finland – eller Tyskland hvor jeg kommer fra, forteller Conrad. – Det gjør også at det finnes mange muligheter i vår organisasjon, både for videreutdanning og kursing internt og eksternt, og også for å kunne jobbe internasjonalt, forteller Solveig. – Selv om det er mye jobbing med data, er det ingen som må være supernerdete for å jobbe hos oss. Så lenge du er engasjert og flink til det du gjør er det absolutt plass til deg i Nordic Semiconductorfamilien, avslutter Conrad.

Kontaktinfo: Nordic Semiconductor Telefon: +47 72 89 89 00 Nett: www.nordicsemi.com

61


Innovativt

og internasjonalt

STATKRAFT

Vil du jobbe med fornybar energi? Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi, og tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et innovativt og internasjonalt miljø med høy etisk standard. Håvard Bratland (32) har fortalt oss litt om sin jobbhverdag i Statkraft. Håvard fra Ballanger gikk elektro ved Oscarsborg vgs i Narvik. Med fagbrev og god jobberfaring har han siden mars 2014 jobbet som fagarbeider på elektro hos Statkraft. HVA GJØR EN FAGARBEIDER? – Min stilling går ut på drift og vedlikehold av våre kraftstasjoner og installasjoner i vårt reguleringsområde. En vanlig dag kan se slik ut: Jeg kommer på jobb, planlegger dagen med kollegaer over en kjapp kaffe og drar ut til et av våre kraftverk eller andre lokasjoner i regulerings62

området. Her gjør vi alt fra feilsøking, årlige revisjoner, ny montasje, tilstandskontroller, stasjonsrunder og høyspent- og lavspentjobber. HVORFOR STATKRAFT? – Allsidigheten var en nøkkel for meg, jeg trengte nye impulser og nye utfordringer og det


ELEKTROFAG

fikk jeg så absolutt her. Statkraft har gode muligheter for videreutdanning, gode betingelser, og som en bonus kan du få mange fine naturopplevelser. Man har en kjempemulighet til kurs og videreutdanning i Statkraft. Jeg er allerede godt i gang med et nytt fagbrev som energimontør, og jeg opplever en kjempestøtte fra bedriften. HVOR ER DU OM FEM ÅR? – Jeg håper og tror jeg enda er i Statkraft, det virker som en veldig solid og trygg arbeidsplass. Her har jeg gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø, nye utfordringer, allsidige arbeidsoppdrag og viktigst av alt; ingen dag er like.

VISSTE DU AT STATKRAFT ER HOVEDSPONSOR TIL NORGES SKISKYTTERFORBUND? Tiril Eckhoff er student og landslagsutøver. – Jeg er stolt av å bære Statkraft på armen. Det er et bærekraftig og miljøvennlig selskap, noe jeg står for. Statkraft har vannkraftverk og andre kraftverk i kriker og kroker av Norge. Så når jeg går med Statkraft på armen og Norge på lua, synes jeg vi passer bra sammen. – Jeg studerer sivilingeniør i produktutvikling og produksjon på NTNU. Studier er en fin avkobling ved siden av toppidrett. For unge som satser på idretten sin, vil jeg anbefale å studere ved siden av, da har de noe å falle tilbake på hvis ikke satsingen går så bra, samt at toppidretten ikke blir altoppslukende.

STATKRAFT er Europas største produsent av fornybar energi. Vi produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme fra 356 kraftverk med en samlet installert effekt på 18 471 MW, og 31 fjernvarmeverk med en installert effekt på 794 MW. Vi er tilstede i 14 land og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft utvikler også flere nye vannkraftverk og vindparker i Europa, Asia, Sør-Amerika, MellomAmerika og Afrika. Vi har kontorer og kraftverk i hele Norge, fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord, og er tilstede i mer enn 20 land rundt om i verden. Våre 4 200 ansatte er både lærlinger, fagarbeidere, ingeniører, økonomer, samfunnsvitere, matematikere og geologer. Det betyr at hvis du har lyst til å arbeide med fornybar energi, så er det jobb for deg nesten uansett hvor du vil jobbe eller hva du vil jobbe med. Statkraft har lærlingplasser over hele landet, et sommerprosjekt for studenter og tilbyr et av Norges mest populære traineeprogrammer når du er ferdig med å studere. Les mer på www.statkraft.com/ career/Job-vacancies/

Nett: www.statkraft.com Ledige stillinger: www.statkraft. com/career/Job-vacancies/ Facebook: www.facebook.com/ statkraft Linkedin: no.linkedin.com/ company/statkraft

63


Bli

helsefagarbeider

Ønsker du deg en variert og meningsfylt jobb? Bli helsefagarbeider og jobb med barn, unge, eldre, personer med funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og andre som trenger deg! Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Blant dine oppgaver er å gi praktisk og faglig hjelp og omsorg til mennesker som trenger det. Du har varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke, andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv. Helsefagarbeidere jobber blant annet på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger hjelp, innen psykisk helse, i rusomsorgen, i opptrenings- og behandlingssentre, eller i skolen med barn som trenger ekstra hjelp.

64

For å bli helsefagarbeider velger du helse- og oppvekstfag på Vg1. Etter Vg1 velger du helsearbeiderfaget på Vg2. Deretter har du læretid i helsearbeiderfaget i to år (Vg3). Hva får du? • Samfunnet har stort behov for helsefagarbeidere. Du kan få jobb i hele landet. • Lønn under opplæring • I læretiden får du en årslønn fordelt over to år, ca. 319 000 kroner (2015). • Ekstra betalt hvis du jobber kveld, helg eller i høytidene. • Som ferdig helsefagarbeider får du en begynnerlønn inkludert vakttillegg på ca. 370 000 kr. • Gode muligheter til å videreutdanne deg.

Les mer på www.helseogsosialfag.no


Helse- og oppvekstfag Jobber innen Helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Mulighetene er mange og du kan arbeide ved sykehus, offentlige institusjoner – internasjonalt eller i din hjemkommune. Yrkene krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør være

flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

65


Sykepleietrainee –

noe for deg?

VESTRE VIKEN

Vestre Viken har i flere år ansatt sykepleietraineer. Siri Gurandsrud (25) er en av 12 som etter en grundig ansettelsesprosess ble valgt ut i 2015. Når du er sykepleiertrainee i Vestre Viken jobber du på tre ulike steder i helseforetaket. Hver periode er på åtte måneder, og Siri er nå inne i sin andre av tre perioder på Drammen sykehus. Til sammen skal hun være trainee på sykehuset i to år. Siri jobbet de første åtte månedene på Kirurgisk avdeling, og siden påsken 2016 har hun vært på Ortopedisk avdeling. De siste åtte månedene av trainee-perioden skal hun jobbe på Medisinsk avdeling. – Jeg har lært utrolig mye på de to stedene jeg har vært til nå. Det har vært en spennende tid med veldig varierte oppgaver, og jeg føler at jeg kan mye selv om jeg ikke har jobbet mer enn ett år som sykepleier, sier Siri. Hun forteller at det å jobbe på ulike avdelinger gir en unik kompetanse.

66

– Det blir fort slik at man starter å jobbe som sykepleier der man har hatt praksis fordi det er så trygt og greit. Jeg ønsker meg imidlertid en bredest mulig kompetanse, og synes det har vært supert å få prøve meg på forskjellige typer oppgaver, forklarer hun. Siri motiveres av litt action, og liker å utfordre seg selv – selv om det også kan være litt skummelt noen ganger. – Først og fremst er det veldig lærerikt å utfordre seg selv, påpeker hun. Siri har lenge visst at hun ville videreutdanne seg innen anestesi. Drømmejobben hennes er å være anestesisykepleier på en operasjonsavdeling hvor det er «fullt kjør». For å få starte på en videreutdanning kreves det imidlertid at man har minst to års praksis som sykepleier. – Når jeg etter hvert har jobbet som trainee i Vestre Viken i to år, så har jeg den praksisen som det på papiret kreves for å starte på en videreutdanning innen anestesi. Det er gull verdt for meg, avslutter hun.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

VESTRE VIKEN leverer sykehusog spesialisthelsetjenester til om lag 480 000 mennesker i mer enn 20 kommuner. Vi har ca. 9 300 ansatte og over 100 ulike yrker er representert. Vestre Viken består av Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en av landets mest komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling, med ansvar for Blakstad sykehus og Lier sykehus i tillegg til en rekke distriktspsykiatriske sentre (DPS’er).

Sykepleiere har mange muligheter og arbeider med ulike arbeidsoppgaver på sykehusene våre. Eksempelvis kan sykepleieren jobbe i Barne- og ungdomsavdelingen, på medisinske eller kirurgiske sengeposter, innen operasjon eller psykiatri.

Å utdanne helsepersonell er en viktig oppgave for oss, og vi har et godt samarbeid med høgskoler og universitet. Hvert år tilbyr vi rundt 1 000 praksisplasser til studenter fra høgskoler og universitet. Studenter innen blant annet medisin, psykologi, sykepleie, fysioterapi, vernepleie, radiograf-, og bioingeniørutdanning får undervisning og praktisk opplæring hos oss. Vi gir veiledning og opplæring til helsepersonell som tar etter- og videreutdanning og utdanning på mastergrads- og doktorgradsnivå. Vi tilbyr læreplasser til lærlinger innen flere relevante fagområder. Kontaktinfo: Vestre Viken HF Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: 03525 E-post: postmottak@vestreviken.no Nett: www.vestreviken.no

67


Gode muligheter

for den som evner og vil ASKER KOMMUNE

Det er en god grunn til at mellomleder Hilde Beate Fevik (38) har jobbet i Asker kommune i nærmere 20 år. Hun kan fortelle om en jobb hvor faglige initiativ fra de ansatte blir verdsatt, og der de som evner og vil ta ansvar blir sett og hørt. Hilde Beate er utdannet vernepleier og jobber som mellomleder ved Borgenbråten Omsorgsboliger og Aktivitetssenter. Akkurat denne stillingen har hun hatt siden 1. april 2016, men hun har vært mellomleder i seks år innen samme virksomhet, da i en annen bolig. Hilde Beate kjenner kanskje helse- og omsorgssektoren i Asker kommune bedre enn de fleste. Hun har trofast gått gradene, fra ekstravakt til vernepleier, til terapeut og fagkonsulent, og til slutt mellomleder. – Når du er mellomleder er det nyttig kunnskap 68

å kjenne til de forskjellige arbeidsoppgavene til dine medansatte, og å ha opplevd hverdagen i disse stillingene selv. Da vet du hvordan alt fungerer, hvor skoen trykker, og du blir rett og slett en bedre leder, forteller Hilde Beate. «HEADHUNTET» – Jeg ble vel indirekte «headhuntet» da jeg var 18 år og fikk jobb i en omsorgsbolig. Han som var leder i den boligen oppfordret meg hele tiden; «Hilde, du må studere til vernepleier, det passer du godt som». Han var en god inspirator og motivator, og til slutt søkte jeg meg til studier som vernepleier. Min mor jobbet også i helsesektoren, så jeg visste fra en tidlig alder at jeg ville gå i en tilsvarende retning, men nøyaktig hvilken retning ble først klart da. Og det ble en veldig fin studietid, forteller Hilde Beate. MED HJERTE OG ARBEIDSKAPASITET – Alle studier er krevende på sitt vis, men vernepleierstudiet var mye relatert til det praktiske og jeg er nok en typisk praktiker. Det er en god egenskap å ha, for det praktiske og teoretiske


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

utfyller hverandre, forteller Hilde Beate. – Som vernepleier må du ikke bare ha hjertet på plass, men også ha ganske god arbeidskapasitet. Det er viktig med initiativ. Du må i tillegg ha en viss porsjon lojalitet i deg, for du klarer ikke stå løpet ut i en slik jobb, hvis du bare skal fokusere på de tingene som kanskje ikke er helt perfekte hele tiden. Da kommer man aldri noen vei. Man må kunne løfte blikket og se de lange linjene, samtidig som man er realitetsorientert og positiv. ANBEFALER ASKER KOMMUNE – Jeg jobbet i Asker kommune allerede før jeg begynte å studere. Da jeg begynte å studere fikk jeg praksisplass på det som den gang het Statens senter for epilepsi. Der var jeg de første seks årene etter studiene, men jeg fortsatte å jobbe som ekstravakt og beholdt en fot innenfor i Asker kommune. Etter seks år ble jeg tilbudt å komme tilbake til Asker kommune som fagkonsulent. Jeg har alltid trivdes der, så det var et enkelt valg. To år senere ble jeg mellomleder og har vært det siden, forteller Hilde Beate. – Som mellomleder jobber du veldig mye med personalsaker, som for eksempel sykefraværsoppfølging. Du har et overordnet HMS-ansvar og fagansvar. Du skal sørge for at de ansatte er sikre på jobb og at vi har avdelinger som er riktig utstyrt. Du må sørge for at rutiner følges, og for et positivt arbeidsmiljø. Det siste er egentlig ikke så vanskelig med tanke på alle de trivelige, fantastiske og flinke menneskene jeg får jobbe sammen med, som gjør en kjempeinnsats hver dag, smiler Hilde Beate. – Min vei fra ekstravakt til mellomleder viser at Asker kommune satser på de som evner og vil ta ansvar. Det er en god arbeidsplass rent fagmessig. Har man forslag til faglige tiltak, får man så godt som aldri nei, og folk som har lyst å prøve seg som fagkonsulenter med noe overordnet fagansvar har fått lov å prøve seg på det. Kommunen satser på dem som vil, så det er gode muligheter for unge som vil satse på en karriere i helse- og omsorgssektoren, avslutter Hilde Beate.

ASKER KOMMUNE er Askers største arbeidsgiver med ca. 4 000 ansatte. I kommunen er det et utall av spennende jobber innenfor helse, omsorg, skole, barnehage, undervisning, kultur og tekniske yrker, og du finner hele spekteret av administrative stillinger. Gjennom visjonen «Mulighetenes kommune» har Asker over mange år satset på et mangfoldig tilbud til innbyggerne. Asker kommune gir sine ansatte gode muligheter for kompetanseutvikling og tverrfaglig samarbeid. Målet er å gi innbyggerne gode tjenester. Karrieremulighetene er mange innen ledelse, fag og tjenesteområder. Kompetente medarbeidere er det viktigste redskapet for å oppnå engasjement og vilje til utvikling. Derfor satser Asker kommune på å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, og fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.

Kontaktinfo: Asker kommune Postboks 353, 1372 Asker Telefon: 66 90 90 90 E-post: post@asker.kommune.no Nett: www.asker.kommune.no

69


I hjemmesykepleien

blir du litt god på alt

ASKER KOMMUNE

Som sykepleier i hjemmesykepleien blir du litt god på alt, mener Ingeborg Christine Lund (30), som liker å være på farten og å stå på for de som trenger det i Asker kommune.

KREVER GOD STUDIETEKNIKK

– Jeg trives kjempegodt og jobben har bare blitt bedre med årene.

– Sykepleierstudiet krever at du alltid er til stede og på skolen. Når du er i praksis kan du bare ha 10 % fravær, og samtidig som du er i praksis skal du fremdeles levere inn oppgaver og lese deg opp til de store eksamene før jul og før sommeren. Så det er et studie som krever god studieteknikk, også når du er i praksis, forteller Ingeborg Christine.

HAR VÆRT INNOM DET MESTE

ØNSKET SEG TILBAKE TIL ASKER

– Jeg studerte på det som den gang het Høgskolen i Akershus, som nå er slått sammen og blitt til Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Da jeg var ferdig utdannet sykepleier i 2009, jobbet jeg to år på kirurgisk avdeling på Bærum sykehus for å få sykehuspraksis. Men jeg ønsket meg sterkt tilbake til hjemmesykepleien i Asker kommune hvor jeg var i praksis da jeg studerte, forteller Ingeborg Christine. – Da det endelig ble en ledig stilling der, søkte jeg med en gang. Jeg fikk komme på jobbintervju, og til min store glede ble jeg ansatt.

Ingeborg Christine har vært sykepleier i hjemmesykepleien i Asker kommune i fem år.

– I løpet av studiene var jeg innom det aller meste som en sykepleier kan jobbe med, forteller Ingeborg Christine. – Jeg var jeg først på et sykehjem i Bærum. Etter det var det to praksisperioder på Bærum sykehus, en på medisinsk 70

og en på kirurgisk post. Så var jeg utplassert i psykiatrien, så i hjemmesykepleien i Asker, og til slutt i ledelsespraksis på et sykehjem i Bærum.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

LITT GOD PÅ ABSOLUTT ALT – Hjemmesykepleien er veldig allsidig. Vi har jo brukergrupper fra null til over hundre år, og vi gjør og kommer borti det aller meste, forteller Ingeborg Christine og utdyper: – Når du jobber i hjemmesykepleien blir du ikke spesialist på bare ett område, men du lærer litt om absolutt alt. Jobber du på en spesifikk sykehusavdeling blir du jo veldig god på det de driver med der. For eksempel blir du veldig flink på hjerte- og karsykdommer, hvis du jobber på en kardiologisk avdeling, mens hvis du jobber i hjemmesykepleien blir du litt god på alt fordi du treffer så mange ulike pasientgrupper. TAKHØYDE OG FLOTTE KOLLEGAER – For å lykkes som sykepleier er det først og fremst viktig å være glad i mennesker og både ha empati og sympati. Du må ha gode samarbeidsevner, kjenne til dine egne kunnskaper og begrensninger, være litt reflektert, og heller spørre om hjelp en gang for mye enn en gang for lite, forteller Ingeborg Christine. – Jeg tror også det er smart å være litt moden. Jeg var 23 år, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og når jeg ser tilbake tenker jeg det var ganske ungt. Du får jo se en del av livets skyggesider og du må være i stand til å møte mennesker i alle livets faser. Da tror jeg litt livserfaring er en fordel. – Sykepleier er likevel et flott yrke og jeg stortrives, spesielt i hjemmetjenesten i Asker kommune. Her er det stor takhøyde, kjempeflotte kollegaer og veldig bra ledere, avslutter Ingeborg Christine.

ASKER KOMMUNE ønsker en samfunnsutvikling som styrker innbyggernes og lokalsamfunnets mulighet til å ta ansvar for helse, trivsel og mestring. Helse skapes ikke primært i helse- og omsorgssektoren, men på mange arenaer og livsområder som på ulik måte har betydning for folks helse. Gjennom en trygg og moderne helse- og omsorgstjeneste legges grunnlaget for en friskere befolkning. Asker kommune har som mål å: • Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet • Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene med et «Medisinsk senter» som hovedbase • Fremme aktiv brukerrolle fra tidlig alder • Sikre kvalitet, kompetanse og innovasjon • Sikre tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse

Kontaktinfo: Asker kommune Postboks 353, 1372 Asker Telefon: 66 90 90 90 E-post: post@asker.kommune.no Nett: www.asker.kommune.no

71


Mange muligheter som farmasøyt

APOTEKFORENINGEN

Khanh Huynh fikk sin første lederjobb i apotek som 23-åring. I dag, fire år etter, har han personalansvar for ti ansatte og er øverste sjef på Apotek 1 Nittedal. – Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ville studere farmasi, men at jeg skulle bli leder i så ung alder, var nok mer tilfeldig, sier Huynh. JOBBMULIGHETER OVERALT Det var interessen for realfag som ble utslagsgivende for studievalget til Huynh. Han vurderte også medisinstudiet, men konkluderte med at farmasistudiet var det som ville gi han flest muligheter. – Du kan gjøre så mye når du har studert farmasi. Du kan jobbe i apotek, på sykehus, i industrien og i det offentlige. Og så kan du få jobb i hele landet, ikke bare i storbyene. Det er veldig positivt, sier Huynh. 72

Alle foto: Nicolai Karlsen, Kubrix

TRIVES SOM UNG LEDER Etter studiene flyttet han rett til Dombås for å bli bestyrer på et lite lokalapotek. Han innrømmer at det var utfordrende å gå rett fra studiene til å bli sjef for folk som har jobbet på apotek i årevis. Men med litt ydmykhet tok det ikke lang tid før han følte at han behersket rollen. – Du må være ydmyk i en slik situasjon. Du kan ikke bare buse inn og tro du er en verdensmester. Er du litt ydmyk, går det som regel bra. Jeg skal innrømme at det til tider har vært utfordrende, men samtidig gir det en enorm mestringsfølelse når det går bra, sier Huynh. – VIKTIG Å VÆRE SOSIAL Om studietiden har han bare positive ting å si. Både faglig og sosialt trivdes Huynh veldig godt. – Størrelsen på kullene er perfekte. Det er lett å komme i kontakt med folk og du tilbringer mye tid med medstudenter. Jeg hadde fem kjempefine år på Farmasøytisk institutt, sier Huynh.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Helt til slutt har han et lite råd til alle som vurderer å studere farmasi. – Vær sosial og engasjer deg under studietiden. Det får du mye igjen for senere i livet. VISSTE DU AT: • Norge har to ulike farmasiutdanninger • Du kan bli provisorfarmasøyt med et femårig studie til mastergrad ved universitet i Oslo, Bergen og Tromsø. Du kan også ta påbygging til mastergrad ved NTNU i Trondheim. • Studer reseptarfarmasøyt tre år, ved høgskolen i Oslo, Namsos eller Universitet i Tromsø. • Gjennom farmasistudiet blir du ekspert på legemidler. Du vil blant annet lære hvordan legemidler lages, hvilken effekt legemidlene har på kroppen og hvordan legemidlene brukes for å forebygge og behandle sykdom. • En del av studiet er praktisk rettet, og du lærer å fremstille salver, miksturer og tabletter. I tillegg får du trent deg i kommunikasjon og formidling. Dette er ferdigheter som kommer til nytte når du senere skal jobbe som farmasøyt, og gi råd og veiledning til pasienter, publikum eller annet helsepersonell.

APOTEKFORENINGEN er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. I Norge skilles det mellom primærapotek, filialapotek og sykehusapotek. For å få apotekkonsesjon må eier ha en driftsansvarlig provisorfarmasøyt. Driftsansvarlig kalles apoteker. Legemiddelbrukeren bestemmer selv hvilket apotek man ønsker å kjøpe legemidler fra. Det er god tilgjengelighet på apotek i Norge og ved utgangen av 2015 var det 834 apotek over hele landet. Dette tilsvarer ett apotek per 6 240 innbyggere. 93 prosent av oss bor i en kommune med minst ett apotek og daglig kommer det 160 000 kunder innom apotek. Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere, og begge disse gruppene er autorisert helsepersonell. Det jobber omtrent 3 700 farmasøyter i norske apotek.

Kontaktinfo: Besøksadresse: Slemdalsveien 1, Oslo Postadresse: Postboks 5070, Majorstuen, 0301 Oslo Telefon: +47 21 62 02 00 E-post: apotekforeningen@apotek.no Nett: apotek.no

73


“ Some of us grew up playing with tractors, the lucky ones still do. Ukjent

74


Naturbruk Visste du at oppdrettsnæringen er Norges nest største eksportnæring? Trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at PCen eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. Det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør

like å arbeide ute, under varierende natur- og klimaforhold. Hvis du velger Vg3 naturbruk, gir utdanningsprogrammet studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. De øvrige Vg3-løpene gir yrkeskompetanse. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

75


Havet –

vår siste villmark

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Store deler av havet er fremdeles uutforsket, og mange mysterier gjenstår. Vi vet at havet er grenseløst. Fra ørsmå plankton til de store hvalene – alt henger sammen med alt i de marine økosystemene. Havet er stort og mørkt, og storparten av dyrene som lever der er stadig i bevegelse. Å studere livet i havet kan sammenlignes med å kikke ned i et badekar gjennom et sugerør. For å danne oss et større bilde, må vi reise på faste, årlige tokt, og observere over og under vannet – til og med på havbunnen. Til å hjelpe oss har vi ulike måleinstrumenter som for eksempel ekkolodd og sonar, og utstyr som trål, håv og andre redskaper. Bøyer som driver eller er ankret i bunnen, selvgående undervannsfarkoster og fastmonterte havobservatorium samler også data for oss.

76

Vi tar prøver av dyreplankton, fisk og skalldyr for å finne ut hvor store bestandene er, om de er i god form og hvor de befinner seg. Disse spørsmålene må vi ha svar på for kunne gi gode råd om hvor mye vi kan fiske av de ulike artene.


NATURBRUK

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET har ca. 750 ansatte, og er det største marine forskningsmiljøet i Norge. Her får du drive med samfunnsnyttige oppgaver:

I dag kommer det nesten like mye fisk, krepsdyr, skjell og muslinger fra akvakultur som fra tradisjonelle fiskerier. Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks, og akvakultur er en viktig næring for landet. Fiskeoppdrett skjer langs kysten, der det også drives fiskerier, friluftsliv, transport og annen aktivitet. Havforskningsinstituttet overvåker kysten og fjordene våre, og undersøker hvordan fiskeoppdrett og annen industri påvirker økosystemene og dyrene som lever der. Vi forsker også mye på laks og annen oppdrettsfisk. Fisken skal ha gode forhold i oppdrettsanleggene, og våre forskere utvikler blant annet metoder som hindrer at fisken får for mye lakselus på seg. Vi undersøker også hva som skjer når oppdrettslaks rømmer og gyter sammen med villaksen i elvene.

• arbeide for at vi og kommende generasjoner kan hente nok og bærekraftig mat fra hav, kyst og oppdrettsanlegg • utvikle teknologi og metoder for god overvåkning og miljøvennlige fiskerier • studere klimaendringene og hvordan de påvirker livet i havet Havforskningsinstituttet har hovedkontor i Bergen, en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. Instituttet eier og driver seks store forskningsfartøy.

Kontaktinfo: Havforskningsinstituttet Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen Nettside: www.imr.no Følg oss på Facebook

77


“Uten mat

og drikke duger helten ikke. Norsk ordtak

78


Restaurantog matfag Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. God mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit! Du som velger Restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig og renslig. Og du liker å gi god service. Til kunder og kollegaer.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæring og næringsmiddelindustri, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

79


Del din

lidenskap for mat

MENY

I MENY er det 10 000 medarbeidere som står på hver dag for å gi kundene en unik handleopplevelse.

fagområder legger MENY Masters opp et treningsløp som er individuelt tilpasset nivå og fagområde. Gjennom treningsløpet får du utvikle relevant kompetanse for din hverdag i butikken, enten du er helt fersk eller ekspert på ditt fagfelt.

I MENY er alle velkomne. Din motivasjon, kompetanse og personlighet danner grunnlaget for dine karrieremuligheter. Vi har behov for personer med ulik kompetanse og bakgrunn. Er du serviceinnstilt, blid, glad i mat og mennesker, så er sjansene store for at du vil trives i MENY.

I MENY Masters kan medarbeidere selv melde seg på klasseromskurs som er delt opp i to hovedgrupper; fagkurs og lederkurs. Fagkursene hjelper deg på veien mot å bli en dyktig kundeveileder. Lederkursene er for deg med resultat- og personalansvar.

I MENY er vi opptatt av at alle som vil skal ha muligheten til å utvikle seg. Derfor har vi et unikt opplæringstilbud til våre ansatte. MENY MASTERS Våre kunder ønsker det lille ekstra, enten det er fagkompetanse eller service. MENY Masters er vår digitale læringsarena hvor vi setter det lille ekstra i system. Her ligger alle verktøyene du trenger for å levere de beste kundeopplevelsene. For at du skal bli god på både ditt eget og andre 80

SAMLINGER Gjennom samlinger som KRAFT lederutviklingsprogram, Ledelse i praksis, Traineeprogrammet og Salgsspesialist-programmet, har vi tilbud for deg som ønsker å bli leder på sikt, og for de som allerede er det. TRAINEEPROGRAM MENYs traineeprogram gjennomføres på ett år. Programmet har som målsetting å utdanne personer som har potensiale til å kunne inneha stilling som butikksjef eller ferskvaresjef i en av våre butikker. I året som trainee får du en egen fagansvarlig som


RESTAURANT- OG MATFAG

veileder deg gjennom programmet. Programmet består av trening i ulike avdelinger i butikken, samt opplæring innenfor feltene ledelse, økonomi og drift. I tillegg gjennomføres det coachingsamtaler, ulike samlinger og hospitering i annen butikk. LÆRLINGER MENY er godkjent bedrift for opplæring innen fagene: • Butikkslakter • Sjømathandler • Salgsfaget

Vi er opptatt av å sikre fremtidig ettervekst av gode medarbeidere. Derfor tar vi inn 50-70 lærlinger hvert år. Vi har fokus på at læretiden hos oss skal gi den enkelte faglig trygghet, personlige utfordringer og ikke minst arbeidsglede. De aller fleste av våre lærlinger fortsetter å jobbe hos oss etter endt lærlingtid. LEDERUTVIKLING For at lederne våre skal bli trygge i lederrollen, tilbyr MENY lederkurs og lederuviklingsprogrammer på flere nivåer, både for avdelingsledere og butikksjefer. Verdiene og lederprinsippene våre danner grunnlaget for all lederopplæring i MENY. Våre ledere skal lede sin avdeling i henhold til kjedens mål og konsept, og ha ansvar for vareinnkjøp, salg, kundebehandling, drift, økonomi, og personalet for sin avdeling. Alle ledere har ansvaret for butikkens økonomiske resultater. Kundens opplevelse skal være i sentrum. Dette innebærer at du skal skape gode handleopplevelser som gjør at kundene kommer igjen, både til hverdag og fest. Som leder i MENY skal du være et godt eksempel og være bevisst din lederstil. Det forventes at du tilrettelegger for god opplæring, ordnede arbeidsforhold, mulighet for faglig og personlig utvikling, et godt arbeidsmiljø og et godt samarbeidsklima både i avdelingen og i butikken.

MENY ER EN SUPERMARKEDKJEDE MED BUTIKKER I HELE NORGE. MENY har ca. 200 butikker og mer enn 1,5 millioner kunder besøker våre butikker hver uke. MENY er NorgesGruppens satsing innen store dagligvarebutikker. Her skal kundene finne hele handlelisten på et sted. Kundene kan velge i minst 12 000 ulike produkter, til hverdag og helg. MENY har en stor andel lojale kunder og blir rangert på topp når det gjelder kundetilfredshet. I kundeundersøkelser scorer vi høyt på vareutvalg og kvalitet på varer innen ferskvareområdene frukt og grønt, ost, brød, kjøtt og fisk. NorgesGruppen er Norges største handelshus. Kjernevirksomheten er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Konsernets virksomhet sysselsetter nærmere 40 000 medarbeidere og forsyner samfunnet med nesten halvparten av det daglige behov av matvarer i landet. I butikkvirksomheten inngår over 1 750 dagligvarebutikker. Les mer om MENY på www.meny.no

Enkeltkurs fokuserer på lederoppgaver som medarbeidersamtale, intervju- og rekruttering, økonomi, personaladministrasjon og sykefraværsoppfølging. I tillegg har vi lederutviklingsprogrammer som fokuserer mer på bl.a. lederollen, coaching av medarbeidere, kommunikasjon, medarbeiderforståelse og håndtering av vanskelige situasjoner.

81


Heine Grov Heine er kjent som Jærkokken og drivkraften bak Det jærske kjøkken. Han har tidligere gitt ut matheftet NY:T i lag med Ruth-Hege Holst og boka Det jærske kjøkken (2005). Heine angrer ikke et sekund på valg av yrke. – Jeg skulle først bli pølsemaker, men valget havnet til slutt på kokk. Håndverket har alltid interessert meg, og gjør det fortsatt. Det er det jeg liker best å jobbe med, forteller hele Jærens kokk, Heine Grov. Allerede som 21-åring ble han kjøkkensjef ved Norges første fiskerestaurant, Enhjørningen. Siden har han arbeidet som kjøkkensjef på flere plasser i både Bergen, Bryne og Os. Nå arbeider han som freelancekokk under navnet Jærkokken, og kan tilby kurs, foredrag og mat til alle anledninger. I 2009 kom han ut med ny bok,

Jærkokken. Utdanningen tok jærbuen på kokkeskole; ett år skole, to år i lære på Fleischers Hotell på Voss og avsluttende kurs med eksamen. Etter det er han mest selvlært. I 2006 fikk Heine Grov Bryne Vels trivselspris og i 2009 ble han hedret av Rogaland Bondelag for arbeidet sitt med å løfte frem lokale råvareprodusenter og sette søkelys på kvalitet. HVA ER DITT RÅD TIL UNGE SOM VIL SATSE PÅ ET YRKE INNEN RESTAURANT- OG MATFAG? – Vær åpen med tanke på utplassering fra skolen. Finn en seriøs læreplass der de faktisk produserer mat, fører et produkt, og som i tillegg har en god læreplan. HVILKE EGENSKAPER TRENGS? – Vilje til å stå på, tålmodighet og ikke minst ydmykhet ovenfor faget. Les mer på www.jærkokken.no


Reiselivet er

en fremtidsnæring!

Har du lyst å jobbe i en av Norges største næringer? Kunne du tenke deg en jobb der du er med på å gi andre mennesker gode opplevelser? Da er kanskje en utdanning innen reiseliv noe for deg. Vi reiser alle mer. Nordmenn reiser mer i eget land, og samtidig kommer folk fra hele verden til oss. Etter flere rekordår, ser reiselivsbedriftene optimistisk på fremtiden. Det betyr at det blir jobb for flere fremover. Halvparten av de ansatte er under 35 år, så dette er en næring med store muligheter for å gjøre karriere i ung alder. Reiselivsaktørene var tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi innen booking og for å finne og dele opplevelsene. Er du opptatt av bruk og utvikling av nye sosiale medier, opplevelser og har interesse for mennesker, har du mye å hente i reiselivet. – Har du et fagbrev som kokk, servitør eller resepsjonist, vil du oppleve at jobbmulighetene er gode. Det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og universitet for dem som ønsker seg en fremtid innen reiselivsnæringen. Vi er en næring i vekst som trenger mange flinke folk, sier rådgiver i NHO Reiseliv Hilde Veum.

Reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet økonomi, salg, markedsføring, digital kunnskap, drift og ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet. Du kan jobbe med noe du interesserer deg for, enten det er hester, alpint, mat og drikke, fjellklatring eller strandliv!

• NHO Reiseliv organiserer 3 000 bedrifter innen servering, overnatting, opplevelse, kulturell og kreativ næring, idrettsarrangement, destinasjon og annen reiselivsvirksomhet. • Medlemsmassen inkluderer både store nordiske og internasjonale hotellkjeder og små lokale enkeltmannsforetak. • Fra 2008 til 2015 har reiselivsnæringen økt antall ansatte med 13 prosent. • Reiselivsnæringen står for en årlig verdiskaping på 100 milliarder kroner (SSB) Følg oss på nett og i sosiale medier: nhoreiseliv.no og facebook.com/nhoreiseliv


Bli en del

av verdikjeden

TRANSPORT, LOGISTIKK OG GJENVINNING

Opplæringskontoret for service og samferdsel er eid av over 100 aktive bedrifter som står klare til å ta imot motiverte ungdommer. Læretid i bedrift er normalt to år. For å bli lærling må du som hovedregel ha gjennomført Vg2 transport og logistikk, mens Gjenvinningsfaget har tre års læretid i bedrift og inntakskrav om bestått Vg1 TIP. OM YRKESSJÅFØRFAGET

Yrkessjåføren jobber med person- eller godstransport. Som bedriftens ansikt utad er sjåføren en av de viktigste personene for virksomheten. Fagutdanning i yrkessjåførfaget gir førerkort til vogntog/semitrailer eller buss. Som lærling i yrkessjåførfaget vil du få grundig opplæring i trafikksikkerhet. OM LOGISTIKKFAGET

Det mest vanlige arbeidstedet for Logistikkoperatører er på gods- eller passasjerterminar og på lager. Arbeidsdagen til en logistikkoperatør består 84

av mottak av gods, interntransport, sortering samt dokument- og tollbehandling. Logistikkoperatøren må være serviceinnstilt og like å jobbe sammen med andre mennesker. Det er gode muligheter for karriereutvikling i logistikkfaget. OM GJENVINNINGSFAGET

Gjenvinningsoperatører har ansvar for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte. Vanlige arbeidsoppgaver for faget er behandling og sortering av avfall på en sikker måte og håndtering av maskinelt utstyr som brukes i produksjonen. Gjenvinningsoperatøren må like å jobbe praktisk og være interessert i miljøet. Du bør like logistikk og være opptatt av å finne gode løsninger. KONTAKT Opplæringskontoret for service og samferdsel Telefon: +47 22 25 75 03 / 90 47 72 88 E-post: post@oltf.no / Nett: www.logistikkfag.no


Service og samferdsel Service og samferdelsfaget er inngangsporten til spennende fagområder. Salg, service og sikkerhet, IKT-servicefag, Transport og logistikk, og Reiseliv er stikkordene. Har du lyst har du lov – og husk at smilet og det gode humøret ikke kan læres – det må komme innenfra!

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

85


Forsyner

Norge med mat

ASKO

ASKO er landets største matvaregrossist. Som en av Norges ledende logistikk- og transportbedrifter med 600 lastebiler på veiene hver dag og klare vekstambisjoner, har ASKO ofte behov for rekruttering av ansatte og lærlinger. – ASKO NORGE AS satser på lærlinger og tar inn lærlinger hvert år, forteller rekrutterings- og opplæringsansvarlig i ASKO NORGE, Karl Erik Sagen. – Spesielt gjelder dette innenfor transport- og logistikkfaget. TRIVSEL OG GODT ARBEIDSMILJØ En av disse er Johnny Baltzersen (21), som nettopp har bestått fagprøven etter to år som lærling hos ASKO NORGE og nå er klar for fast jobb som sjåfør. – Jeg kom som lærling til ASKO etter å ha vært her på utplassering i fire uker. Arbeidsmiljøet er fantastisk og jeg trivdes så godt at når tiden for å søke læreplass kom, var ASKO den eneste bedriften som

86

sto i hodet på meg, smiler Johnny. – Heldigvis oppfordret også ASKO meg til å søke lærlingplass her når utplasseringen var over, så da visste jeg at sjansen var god for å komme inn, forteller Johnny. – Det er viktig for ASKO at våre ansatte trives på jobb. Tilfredse medarbeidere og tilfredse kunder gir over tid de beste resultatene, forklarer Karl Erik. TRAVLE DAGER, STRUKTURERTE TIDER OG GOD LØNN – Uten oss ville det ikke vært varer i norske dagligvareforretninger, så vi er bokstavlig talt hjula i samfunnet, forteller Johnny. – Nå kjører jeg semitrailer med 33 pallplasser. På en normal dag er jeg innom tre butikker. Den vanlige dagen starter med at jeg møter opp på kjørekontoret, får nøkler og dagens ruteplan. Når bilen er ferdig lastet sjekker jeg at alt er i orden, at lasten er godt sikret, og så kjører jeg ut til kunden. Etter levering er det tilbake igjen og laste for neste utkjøring. Til slutt er det lasting til neste mann, før jeg går hjem, forteller Johnny. – Våre sjåfører er viktige representanter for ASKO.


SERVICE OG SAMFERDSEL

ASKO har forsynt Norges befolkning med mat siden 1866, har i dag 3 300 ansatte og omsatte for over 50 milliarder kroner i 2015.

Det er viktig for oss at sjåførene er gode relasjonsskapere og at de fremstår som profesjonelle, ryddige og serviceinnstilte i møte med kundene, forteller Karl Erik. – Derfor synes jeg også at noe av det kjekkeste med jobben min er å se den utviklingen våre lærlinger gjennomgår, fra kanskje litt usikre ungdommer, til å til slutt bli drivende gode sjåfører.

ASKO omfatter 13 regionale ASKOselskaper, lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet og Norges største grossist.

– Du må være innstilt på å jobbe skift som sjåfør, forteller Johnny. – Annenhver uke veksler vi mellom både dagskift, kveldsskift og nattskift. Så du må være forberedt på å kunne snu døgnet regelmessig. Samtidig er lønnen god hos ASKO.

ASKO er en ledende logistikkbedrift i Norge og i europeisk sammenheng. Vi investerer i moderne lagre og teknologi. Som en av landets største transportbedrifter med nærmere 600 transportenheter på veiene hver dag tar vi ansvar – få aktører stiller så store krav til teknologi og miljø.

STOR LOGISTIKKOPERASJON

ASKOs ambisjoner:

En av dem som får alt til å gå rundt er logistikkoordinator i ASKO NORGE, Silje Eikrem (31). –Jeg jobber med ruteplaner på strategisk nivå. Jeg finner ut de meste effektive kjørerutene, hvilke biler som kjører når og hvor, koordinerer i forbindelse helligdagsplanlegging og eventulle endringer i leveringstider eller restleveringer, forteller Silje. – Det er ikke bare, bare i dagligvarebransjen med 600 lastebiler på veiene. Det er en stor logistikkoperasjon. Du må være strukturert og ha sansen for litt analyse for å lykkes i en slik jobb, samtidig som du bør kunne håndtere å jobbe parallelt med forskjellige oppgaver, forteller Silje. – En lærling innenfor logistikk vil jobbe i alle avdelinger som vareplukker, varemottaker, truckfører, sammenstiller på utgående torg og på miljøstasjonen, forteller Karl Erik. – Plukkerne får også prestasjonslønn i tillegg til tariffbasert fastlønn, hvilket innebærer at de som vil jobbe hardt og er effektive, har flotte muligheter til å tjene gode penger, avslutter Karl Erik.

• Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner • Konkurransedyktig håndtering av hele varestrømmen • Bærekraftig - Klimanøytral ASKO NORGE AS er lokalisert på Kalbakken i Oslo, har 300 ansatte og en omsetning på 8,2 milliarder kroner i 2016. Markedsområdet er Oslo og Akershus og selskapet leverer til Kiwi, Meny, Spar og Jacobs. ASKO NORGE AS er også morselskap i ASKO-konsernet. Kontakt: Karl Erik Sagen, rekrutterings- og opplæringsansvarlig Telefon: (+47) 48 07 66 49 E-post: Karl.Erik.Sagen@asko.no Nett: www.asko.no

87


På jobb i

210 km/t

FLYTOGET

Flytoget er kjent for et godt arbeidsmiljø, og kan tilby medarbeidere en utfordrende jobb med sikkerhet, punktlighet og service i sentrum. Hilde Eriksen (26) og Vegard Amundsen (24) stortrives med den actionfylte jobbhverdagen. – Det som er spesielt med jernbanen er at det er et helt eget språk, og i begynnelsen måtte jeg få kontroll på ord og utrykk som «dverg», «utligger» og «engelskmann» og mye, mye mer, ler Hilde Eriksen. Hun har nå jobbet som flytogvert i fire og et halvt år, og selv fått gleden av å bli veileder for kommende flytogverter. – Man skulle tro at jobben blir veldig rutinemessig, men ingen dager er like selv om togene bare kjører mellom Gardemoen og Drammen, forteller Hilde. – Vi kan ha alt fra 1 til over 500 reisende på et Flytog og disse gjør dagene ulike. Etter en oppfordring skrev jenta fra Lier sin aller

88

første jobbsøknad noensinne, som hun lastet opp på Flytogets nettside. Allerede to dager senere var hun inne på sitt aller første jobbintervju. For å passe inn i jobben som flytogvert må du være utadvendt og like å jobbe med og blant mennesker. Det hjelper også å ha gode ben kan Hilde fortelle oss. – Det blir fort mange skritt i løpet av en vakt. En vanlig arbeidsdag er fort over 10 000 skritt. Min oppgave er å ha ansvaret for sikkerheten om bord og ved av- og påstigning. Jeg har også ansvaret for å avdekke unormale lyder, lukter, oppførsel blant passasjerer og tilløp til brann. Jeg har nøyaktig en time fra Drammen til Gardermoen til å få passasjerene våre til å føle seg ivaretatt og til alltid å ville velge Flytoget.

STØDIG HÅND PÅ «RATTET» Mens Hilde tar seg av passasjerene i vognene, sørger Vegard Amundsen fra Skarnes for at de kommer frem til riktig tid, til riktig stasjon. – Jeg studerte ved Norsk jernbaneskole. Jeg ble tipset om å søke av en kompis som allerede hadde


SERVICE OG SAMFERDSEL

jobbet som lokfører noen år. Studiene var riktignok krevende og bygd opp av moduler hvor vi hadde eksamen ca. hver måned. Det var stress, men jeg er glad for at jeg gjorde det og angrer ikke ett sekund. Jeg stortrives! Som flytogfører har Vegard et kjempestort ansvar og det er mye å holde orden på, også utover selve togføringen. – Togfremføringen skal være både sikker, punktlig og behagelig. Men vi flytogførere har også ansvar for å være oppdatert på regelverk og rundskriv. For hvert driftsdøgn får vi en infrastrukturrapport om tilstanden på banestrekningen vi kjører på. Denne skal leses, forstås og kvitteres for, forteller Vegard.

GODT MILJØ OG GODE UTVIKLINGSMULIGHETER Både Hilde og Vegard er enige om at Flytoget er en unik arbeidsplass.

FLYTOGET AS strekker seg etter visjonen «Vi leverer den ultimate delen av reisen». Kjernen i merkevaren Flytoget er en markeds- og serviceorientert kultur hvor alle deler av selskapet er fokusert på å levere en tjeneste med høy servicekvalitet. Flytoget har på kort tid oppnådd den høyeste markedsandelen i verden blant Air Rail Links. Selskapet har unik høy kundetilfredshet og 350 høyt motiverte medarbeidere. Forretningsideen er at Flytoget skal være et pålitelig, effektivt og konkurransedyktig transporttilbud integrert i Oslo Lufthavn. Flytoget skal tilby det beste transporttilbudet til og fra Oslo Lufthavn med vekt på sikkerhet, punktlighet og service. Dette skal vi gjøre ved hjelp av en unik identitet, den mest effektive løsningen og entusiastiske medarbeidere. Samtidig skal selskapet aktivt orientere seg mot nye forretningsområder innen togmarkedet Er du interessert i nærmere informasjon om Flytoget og ledige stillinger, kan du gå inn på: http://flytoget.no/ Om-Flytoget/Jobb-i-Flytoget

– Flytoget har et bra og ungt miljø hvor man jobber med sikkerhet, punktlighet og service. Flytoget har gode resultater på kundebarometer og punktlighetsbarometer, noe som er gøy å strekke seg etter, forteller Vegard. – De tar veldig godt vare på sine ansatte og arbeidsmiljøet er helt unikt. Vi har mange sosiale aktiviteter og sammenkomster som lønningspilser, konferanser, utflukter, sykkelturer, og fotball- og bowlinglag, forteller Hilde. Flytoget gir også flere gode utviklingsmuligheter som stillinger innenfor operativ ledelse, planlegging, veiledning eller som kjørelærer og instruktør.

Kontaktinfo: Flytoget AS Biskop Gunnnerus gate 14, Posthuset, 0185 OSLO Nett: www.flytoget.no

89


“ A skilled worker, regardless of the job description, remains a treasure.

Madeleine M. Kunin

90


Teknikk og Industriell produksjon Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og fingre med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen Teknikk og industriell produksjon. Du som velger TIP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre.

Interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

91


Skap bransjens

beste servicebedrift BILIA

Hos Bilia Personbil vil du få muligheten til å jobbe med kvalitetsmerker som Volvo, BMW og Ford. Bilia Personbil AS er en del av Nordens største bilkjede og har et unikt utvalg av varemerker, produkter og tjenester. Bilia er en av de største aktører i markedet og satser kontinuerlig på å øke kundetilfredsheten gjennom økt kundefokus og ytterligere utbygd service. Bilia har verksteder og bilskadesentre med lett tilgjengelighet og sterk posisjon i sine respektive markedsområder. Vi bruker kun originaldeler til alle våre bilmerker. Bilia er lokalisert på Østlandet og i Vestfold. Vi har merkeverksteder som er autorisert for Volvo, Ford, BMW, og Mini. Våre verksteder finner du i Follo, Fornebu, Høvik, Jessheim, Lillestrøm, Økern, Skøyen, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Drammen, Gol, Hønefoss, og Tønsberg.

SKAP BRANSJENS BEDRIFT

BESTE

SERVICE-

Å jobbe i Bilia betyr at du bidrar aktivt til å gjøre oss til bransjens beste servicebedrift. Viktige kjerneverdier for alle som jobber i Bilia er å være tilgjengelig, vise engasjement og gi hver enkelt kunde en unik opplevelse. Gode produkter er en forutsetning for en servicebedrift, og aller viktigst er menneskene – våre medarbeidere og kunder. Bilia har derfor implementert et unikt servicekonsept – personlig service. Et konsept hvor «mekanikeren» har direkte kontakt med kunden, noe som gjør det mer personlig, enkelt og raskt. Kunden møter da riktig kompetanse og kommunikasjon, og får en høyere kvalitet. Konseptet gir også teknikeren et mer varierende og stimulerende arbeid, da «mekanikeren» får ansvar for å styre sin egen produksjonsplanlegging, samt inneha kundeansvaret.

HVILKE EGENSKAPER TRENGS? Bilias medarbeidere er kompetente og villige til å utvikle seg for å gi kundene best mulig opplevelse

92


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

av våre verkstedtjenester. Vi verdsetter mennesker som er engasjert og som har et genuint ønske om å lykkes i jobben sin. Om du er kundeorientert, serviceinnstilt, konkurranselysten og opptatt av å skape gode resultater, har du flere av de egenskapene vi ønsker hos oss.

UTVIKLINGSMULIGHETER Det er gjennom våre medarbeidere at Bilia kan fremstå som en profesjonell og kompetent samarbeidspartner for våre kunder. Bilia har derfor satt kompetanseutvikling i system – blant annet gjennom Bilia Academy. Vi har lederutviklingsprogrammer, teknisk kompetanseutvikling for medarbeidere i verkstedene, selgerutviklingsprogrammer osv. Både innenfor salg, service, delesalg og ledelse har vi eksempler på mange ansatte som - med rette egenskaper – har utviklet seg og fått mulighet til større ansvar. Som nevnt er vår visjon at vi skal bli bransjens beste servicebedrift. Bilia skal representere et bedre valg for kundene. I det legger vi den totale kundeopplevelsen vi som ansatte tilbyr og tilhørende kvalitetsprodukter og tjenester.

BILIA er Nordens største bilforhandlerkjede og skaper dermed forutsetninger for å utnytte stordriftsfordelene innenfor administrasjon, innkjøp og logistikk. Bilia har etablert et sterkt varemerke og har salgs- og serviceanlegg med god tilgjengelighet og sterk posisjon i våre respektive markedsområder. Bilia kan tilby et unikt utvalg av varemerker, produkter og tjenester både i bilsalg og servicemarkedet. All virksomhet i Bilia tar utgangspunkt i konsernets kjerneverdier. Bilia skal kontinuerlig utvikle nye, attraktive konsepter og servicetjenester og anvende ny teknologi som skaper: • Tilgjengelighet • Engasjement • Unik bilopplevelse

Bilia er en av de største aktører i markedet og satser kontinuerlig på å øke kundetilfredsheten gjennom økt kundefokus og ytterligere utbygd service Nett: www.bilia.no

93


94


“ Utdanning er det viktigste vĂĽpen hvis vi vil oppnĂĽ forandring i verden. Nelson Mandela

95


Fordelene ved å være mange er mange Uansett hva du skal er du trygg med LO i ryggen! Alle ansatte skal få:

Med en tariffavtale får du:

-

-

Arbeidskontrakt God opplæring Lønnslipp Overtidsbetalt Pauser, ferie og fritid

Som medlem i LO får du: -

Gratis råd og veiledning fra tillitsvalgte Delta på kurs og konferanser helt gratis Gratis fagblad hver måned Medlemskort med LOfavør-fordeler Muligheten for tariffavtale på din arbeidsplass

Avtalefestet lønn og arbeidstid Rett til lengre ferier og mer feriepenger Innflytelse på lønns- og arbeidsforhold Støtte ved streik og lockout Avtalefestet pensjon (AFP)

I dag har LO over 900 000 medlemmer, men jo flere vi er – jo sterkere blir vi. Som elev er det helt gratis å melde seg inn i LO.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med distriktskontoret i ditt fylke. www.lo.no • osloakershus@lo.no • Facebook: LO Oslo og Akershus