Muligheter Rogaland 2019

Page 1

INSPIRERENDE HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN!

Slik blir du

superstudent

FINN DIN drømmejobb!

Les om jobber innenfor alle studieretninger!

Utdanning, Jobb, Karriere!

2019 Rogaland

1


Muligheter Rogaland 2019 er et produkt fra Skoleboka Muligheter AS og distribueres i Rogaland til elever i 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentre og NAV. Muligheter Rogaland 2019 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Skoleboka Muligheter AS tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i materiell levert av eksterne bidragsytere.

Ansvarlig utgiver: Skoleboka Muligheter AS Postadresse: Langgata 87 – 4 ETG 4306 Sandnes Ansvarlig redaktør: Tore Johannes Berntsen Design: Vecora Markedskontakt: Nicolaj Borch: 51 22 77 33 www.muligheter.no

2


Innhold Hilsen fra statsrådene

4

Informasjon fra Rogaland Fylkeskommune

6

Informasjon fra NAV

8

Yrkesmessen i Haugesunds-regionen

10

Slik blir du superstudent

12

Slik får du drømmejobben

14

Slik søker du videregående og høyere utdanning

16

Studieforberedende

22

Høyere utdanning

36

Folkehøgskoler

44

Bygg- og anleggsteknikk

50

Kreativt

60

Elektrofag

64

Helse- og oppvekstfag

70

Naturbruk

76

Restaurant- og matfag

84

Service og samferdsel

90

Teknikk og industriell produksjon

96

Slik skriver du søknad og CV

110

3


Lykke til med utdanningen Å starte på videregående eller på høyere utdanning er noe av det viktigste du gjør i livet. Valg av utdanning er en stor beslutning å ta, og den nye livsfasen kan både gi stor frihetsfølelse og oppleves som litt skummel og. Det kan være overveldende å gyve løs på mer utdanning etter at du har gått på skolen i mange år. Men du må stå på. Det vil du ikke angre på! Arbeid gir velferd, både for den enkelte og for samfunnet. Arbeidslivet endrer seg raskt: Det blir færre jobber som krever lite eller ingen formell utdanning og flere som krever fagbrev eller høyere utdanning. Vi vil anbefale deg å velge noe du trives med og som motiverer deg, men det er også viktig å velge noe som gir deg en jobb etterpå. Husk at yrkesfag er viktig kompetanse for framtiden. Det er en utdanning som åpner mange spennende muligheter i arbeidslivet. Du kan også bygge på med fagskole eller ved enkelte universiteter og høyskoler. Uansett hvilken utdanning du velger, kommer du til å merke at det nå blir litt mer opp til deg. Det er i større grad du som må passe på at du gjør det arbeidet som kreves. Du må ta mer ansvar for din egen utdanning,

4

det er en del av det å bli voksen. Du møter nye krav, men også muligheter. Den arbeidsinnsatsen du legger ned nå kan du høste av resten av livet, og når eksamensperioden begynner kan det hjelpe motivasjonen å tenke på det som en investering. I dag handler skole og studier om mer enn arbeidstrening. Du skal lære ting du trenger i jobb, men du skal også lære mye mer. For eksempel skille gode argumenter fra dårlige argumenter. Verdien av å stille kritiske spørsmål. Eller skjønne hvordan du angriper nye problemstillinger. Senere i livet kommer du til å se hvor viktige disse ferdighetene er. Uansett om du blir lærer, sykepleier, mekaniker eller ingeniør. Hvis vi skal få komme med et tips til deg, må det være at du bruker tiden som elev eller student godt. Det er hardt arbeid å være elev og student, men husk at det også skal være moro. Det er viktig med pauser, opplevelser og venner. Årene du går i møte er de mest spennende i livet ditt. Lykke til med ditt utdanningsløp!


Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister

5


Velg det du har

lyst til å lære

Hva gjør foreldrene dine om bilen får motorstopp? De leverer den til bilmekanikeren. Om doen fosser over? Da ringer vi desperat etter rørleggeren. Hvem sørger for en trygg hverdag for våre aller minste og for våre gamle? Det gjør helse- og omsorgsarbeideren. Alle disse yrkesgruppene er eksperter på sitt felt. Folk flest er verken Pippi eller MacGyver, og vil aldri kunne gjøre absolutt alt selv, men vi tilegner oss gjerne en ekspertise – et yrke. Veien til yrket eller jobben starter for de fleste med videregående opplæring. Rogaland er Norges fremste yrkesfagsfylke. Her velger så mange som 50 prosent yrkesfag til sin videregående opplæring. Det er flest i landet! En annen ting vi kan være stolte av er at de fleste fullfører utdanningen. Vi har den høyeste gjennomføringsgraden i landet! Og sånn har vi lyst til å fortsette. 6

Når du nå står foran et valg om hvilken retning du skal ta, er det viktig at du tenker gjennom hva du liker å gjøre. Er du mest opptatt av frisør eller interiør? Er du best med hammer og spiker eller data og programvare? Uansett om du drømmer om å bli brønnteknikker, sveiser, heste- og hovslager, lærer, ingeniør, designer, kokk eller konditor, starter utdannelsen med videregående opplæring. Forskjellen er at noen går rett ut i arbeidslivet etter to år på skole og to år i lære på yrkesfaglig, mens andre velger treårige studieforberedende programmer. Det flotte er at samfunnet vårt trenger deg, uansett hva du velger. Videregående skole er en døråpner til fremtiden. Med fullført videregående kan du velge å ta høyere studier på et senere tidspunkt. Om du i dag velger å starte på elektro, men plutselig finner ut at du heller burde blitt skuespiller, så finnes det utdanningsprogram for det, både i videregående skole og på universitetsnivå. Rogaland fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring for alle mellom 16 og 21 år.


Alle foto: Rogaland fylkeskommune/Elisabeth Tønnessen

Det betyr at 17 000 elever har valget mellom 13 utdanningsprogram fordelt på fylkets 27 skoler. Over 3 200 mennesker arbeider for at nettopp du skal få en lærerik og kjekk tid på skolen. Bli det du vil og lykke til!

Les mer om utdanningsmulighetene på: www.vilbli.no

• Dette er fylkeskommunens aller viktigste oppgave.

Søknadsfristen er: 1. mars 2019. (For søkere med særskilt grunnlag er fristen 1. februar). Nettsted for å sende søknad er: www.vigo.no

• Rogaland bruker hvert år 2,7 milliarder kroner på videregående opplæring.

FAKTA: • Ungdom som har gjennomgått grunnskole eller tilsvarende opplæring har lovfestet rett til videregående opplæring. • Fylkeskommunen er ansvarlig for videregående opplæring for alle i alderen 16 til 21 år i Rogaland.

• Det er 27 skoler i fylket, med til sammen 17 000 skoleplasser. • Over 3 200 personer jobber i videregående opplæring i Rogaland. • Videregående opplæring gis vanligvis som tre år i skole eller som to år i skole og to år i bedrift.

7


Fullført skolegang gir jobbmuligheter! NAV

Akkurat hva du utdanner deg til er ikke det viktigste. Det som er viktig er at du fullfører videregående opplæring. Da vil du stå mye sterkere i arbeidslivet. Til syvende og sist er det videregående skole som er døråpneren til arbeidslivet.

mens andre ønsker seg en praktisk utdanning. Det som er klokest er å velge en utdanning ut fra dine interesser. Ha samtidig i bakhodet at det må være et behov for den type kompetanse du tilegner deg i fremtidens arbeidsmarked. Når en skal skaffe seg arbeid er det også viktig å være innstilt på å flytte på seg. Det er ikke sikkert at drømmejobben finnes akkurat der du bor.

Arbeidsmarkedet etterspør personer med fagkunnskap i større grad enn tidligere. Rogaland har et variert arbeidsmarked og høy sysselsetting. Fylket har lenge hatt lav arbeidsledighet, men de siste årene har det skjedd store endringer på grunn av lavere investeringer i oljesektoren. Likevel er et kjennetegn ved arbeidsmarkedet i Rogaland at bedrifter søker etter arbeidstakere som har en fagkompetanse, som for eksempel sykepleiere, elektrikere og andre faglærte.

Et godt råd til deg som står foran valg av utdannelse er å søke råd og informasjon om hva de forskjellige yrkene innebærer, hvordan utdanningsmulighetene er og hvordan arbeidsmulighetene vil være i fremtiden.

HVORDAN SKAL DU VELGE YRKE? Utdanning lønner seg. Men ikke alle passer til alle typer utdanning. Vi er alle forskjellige. Noen synes at teoretiske fag er det mest interessante, 8

Trygghet i arbeidslivet for den enkelte vil i fremtiden være knyttet til å ha nok kompetanse i bunn for å kunne omstille seg i tråd med endringer i arbeidslivets krav. HVOR ER DE LEDIGE STILLINGENE? Det siste året er det lyst ut mer enn 30 000 ledige stillinger i Rogaland. Det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorgsfag. Deretter følger yrkesgruppene bygg- og anlegg, Ingeniør- og Ikt-


fag og undervisning. Svært mange av de ledige stillingene er sentrert rundt de større byene i fylket. Stavangerregionen utgjør det klart største arbeidsmarkedet i fylket og 7 av 10 ledige stillinger i Rogaland blir lyst ut i dette området. Felles for de utlyste stillingene er at nesten alle forutsetter en fullført utdannelse i bunn. Det blir stadig færre ledige jobber for personer som ikke har dette, og konkurransen om jobbene med lave krav til utdanning blir dermed tøffere. Flere hundre søkere til en slik stilling er ikke uvanlig.

LEDIGE STILLINGER I ÅR: Yrkesgruppe

Ledige stilinger

Det som også er viktig å merke seg er at nærmere 40 prosent av stillingene aldri lyses ut, men blir besatt gjennom nettverk og andre kanaler som bedrifters nettsider, sosiale medier og lignende. For disse stillingene er det like viktig å ha en utdannelse å vise til.

Helse, pleie og omsorg

6 255

Bygg og anlegg

4 823

Ingeniør- og ikt-fag

4 094

Undervisning

2 697

Industriarbeid

2 638

35 % AV ALLE ARBEIDSSØKERE ER UNGE

Butikk- og salgsarbeid

2 450

Omtrent en tredjedel av de som er arbeidsledige i Rogaland er unge mellom 16 og 29 år. En stor del av disse har ikke fullført videregående opplæring. Arbeidsledigheten er høyest blant personer med lav eller ingen utdannelse og den er høyere blant de yngste som gjerne har mindre erfaring å vise til enn eldre arbeidssøkere. Unge uten utdannelse er ofte lengre ledige enn eldre arbeidssøkere. Dette betyr ikke at du må gå mange år på skolen etter fullført ungdomsskole, men videregående skole er blitt en nødvendighet. Har du for eksempel en yrkesutdannelse med fagbrev, står du godt rustet i møte med dagens arbeidsliv. Rogaland trenger tømrere, blomsterdekoratører, snekkere, kokker, betongfagarbeidere, signalmontører, elektrikere, frisører, bilmekanikere og brønnoperatører, like mye som ingeniøren og samfunnsviteren.

Serviceyrker og annet arbeid 1 864 Reiseliv og transport

1 709

Kontorarbeid

1 560

Meglere og konsulenter

1 332

Akademiske yrker

1 217

Barne- og ungdomsarbeid

1 016

Ledere

422

Ingen yrkesbakgrunn

196

Jordbruk, skogbruk og fiske

191

Sum stillinger fra juni 2017 – juni 2018

32 464

Det er du som skaper din egen fremtid! OM NAV NAV betyr noe for de fleste innbyggerne i Norge. 2,8 millioner mottar tjenester fra NAV hvert år, og vi forvalter en tredel av statsbudsjettet på felleskapets vegne. NAV utfører en av de viktigste jobbene i det norske samfunnet. Mange mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, uførhet eller fordi de trenger ekstra hjelp for å fungere i arbeidslivet. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot, engasjement og som ønsker å gjøre en forskjell.

Kontaktinfo: NAV Rogaland St. Svithunsgate 5, 4008 Stavanger Telefon: 55 55 33 33 E-post: nav.rogaland@nav.no Nett: www.nav.no/Rogaland

9


Yrkesmessen i Haugesundregionen 15. og 16. januar 2019 Steinsvik Arena, TysvĂŚr

10


Alle foto: Grethe Nygaard

Yrkesmessen i Haugesundregionen er med og inspirerer ungdom i deres fremtidige yrkes- og utdanningsvalg. Vi ønsker å vise bredden i vårt lokale næringsliv, og gjennom spennende bransjeverdener får elevene møte ulike bedrifter og bransjer. På yrkesmessen har bedriftene i Haugesundregionen mulighet til å inspirere morgendagens arbeidstakere, og samtidig bygge omdømme for egen virksomhet ut mot regionens ungdom.

og bransjer. Elevene har på forhånd valgt hvilke verdener de skal besøke, og hver verden blir ledet av en dedikert verdensvert. På dagtid deltar rundt 2000 elever fra hele Haugesundregionen på messen. Kveldsarrangementet er åpent for elever, deres foresatte og andre interesserte.

For elevene er dette en mulighet til å lære mer om næringslivet i sin region, og samtidig få førstehåndsinformasjon om ting de lurer på før de skal velge utdanningsprogram i videregående skole eller høyere utdanning. Kanskje det er her du som elev møter en fremtidig arbeidsgiver?

Det er kommunene i Haugesundregionen som eier Yrkesmessen gjennom Haugaland Vekst og Haugalandet skole-arbeidsliv. Messen arrangeres i tett samarbeid med de private opplæringskontorene i Haugesund-regionen, Karrieresenteret, Høgskulen på Vestlandet og rådgiverne i ungdomsskolen og i den videregående skolen.

Yrkesmessen er delt opp i forskjellige bransjeverdener hvor elevene får møte ulike bedrifter

Velkommen 15. og 16. januar 2019 i Steinsvik Arena, Tysvær! 11


Slik blir du

superstudent!

NIKOLAI HØIBO – GRÜNDER & SIVILØKONOM

Sliter du med å oppnå fullt potensial på skolebenken? Læringsboka ToppkarakterSystemet viser vei! 12


Studieekspertens beste råd 1. UTNYTT SKIPPERTAKSEFFEKTEN: Sett tids-

6.

frister for lesingen. Tilby for eksempel kollektivet å vaske doen i en måned, hvis du bryter fristen. Slik vil du øke presset som gjør deg effektiv.

FJERN DISTRAKSJONER: Vær obs på hva som distraherer deg. Husk at også en telefon fra foreldre, kjæreste eller sjefen er distraksjonsmomenter.

2. GLEM MULTITASKING: Når du leser skal du

7. SPIS GOD OG NÆRINGSRIK MAT: Da holder

lese. Ikke la deg distrahere av andre ting.

3.

TA ORDENTLIGE PAUSER: Gå ut av lesesalen, beveg deg litt og trekk litt frisk luft. Da får du mer ut av pausen enn om du blir sittende og sjekke Instagram på mobilen.

4. STILL SPØRSMÅL: Ikke vær redd for å spørre

foreleser, støttelærer eller studievenner om det du ikke forstår.

5. FINN STUDIEVENN: Få deg en eller flere stu-

du deg lettere våken. I stedet for å spise smågodt, kjeks og drikke brus gjennom dagen, anbefaler vi å ta tid til å spise normal husmannskost. Det er lett å synes synd på seg selv, og derfor tillate seg å slurve med kostholdet.

8.

FÅ NOK SØVN: Mangel på søvn gjør det vanskelig å holde fokus. Når du sover, bruker hjernen cerebrospinalvæsken til skylle hjernen for «avfall» som har opparbeidet seg gjennom dagen. Dette er grunnen til at du «tenker klart» etter en god natts søvn.

dievenner som liker å lære på samme måte som deg selv. Det kan være en fordel at dette ikke er for nære venner som du fort kan bli distrahert av.

Om toppkaraktersystemet • Nikolai G. Høibo og Pål R. Hetland er forfatterne bak boken «ToppkarakterSystemet». De har sammen holdt kurs for mer enn 15.000 studenter ved landets største universiteter og høgskoler.

• Ved å gå gjennom forskningsartikler, lese bøker og analysere «naturlige superstudenter» klarte de å avsløre toppkarakteroppskriften. Metodikken de utviklet ble raskt populær blant medstudenter.

• ToppkarakterSystemet er et resultat av et studentprosjekt som ble startet for å dekke deres eget behov for bedre studieteknikker. Typisk for studenter med mange jern i ilden, trengte de å finne ut av hvordan de kunne lære pensum veldig raskt.

• Etterspørselen har ført til utgivelsen av bok, lydbok, online nettkurs, live foredrag og programvareutvikling som skal hjelpe studenter å oppnå toppkarakterer. www.toppkaraktersystemet.no

13


Foto: Bardia Koushan

Slik får du drømmejobben WIGGO YTTERGÅRD

Headhunter Wiggo Yttergård vet bedre enn de fleste hva som skiller en fantastisk søknad fra en middels god. Her får du oppskriften. 14


HVA VIL DET SI Å VÆRE HODEJEGER?

HVA SKAL JEG UNNGÅ I EN CV?

– En hodejeger jobber for å finne en kandidat til en bedrift som leter etter nye ansatte. Vi jobber litt som etterforskere, som er ganske moro.

– Unngå «masse CV», en du sender til mange. Ikke tenk på design. Ryddig og rent. Unngå skrivefeil.

HVORDAN FINNE UT JEG UT HVA JEG SKAL BLI? – Finn noe du er interessert i, noe du tror på og noe du liker å gjøre. En jobb har bra dager, men også tunge dager. For å komme seg gjennom de tunge dagene, er det viktig at du liker det du gjør. HVA SKAL TIL FOR AT JEG BLIR KALT INN TIL INTERVJU? – Levér en god og ryddig CV. Da blir du fort innkalt til intervju. Vil du bli headhuntet, handler det også om å profilere seg selv på sosiale medier som LinkedIn. Gjør du en god jobb og andre skryter av deg, kan du bli plukket opp. HVORDAN SKRIVER JEG EN GOD CV OG SØKNAD? – Nøkkelordet er ryddighet, det kommer du langt med. Og pass på at det er korrekt. Hva som kommer først av utdanning eller erfaring har ikke noe å si. Trekk frem det du er god på. Resten vil jeg ikke si noe om, fordi det finnes ingen fasit. Det kommer helt an på øyet som ser. Er firmaet lokalt eller internasjonalt? Det er selvsagt forskjell om du søker på hjørnesteinsbedriften på Sotra eller et stort internasjonalt firma. HVORDAN FORBEREDER JEG MEG TIL JOBBINTERVJU? – Gjør research om hvem du skal prate med, bedriften du skal jobbe for, og sett deg godt inn i stillingsbeskrivelsen. Hvilke arbeidsoppgaver og hva som kreves for å få den stillingen. Det kan også være lurt å gjøre intervjuet i hodet ditt et par ganger, gjerne øv med en du stoler på som gir deg ærlige tilbakemeldinger. Det kan være en god venn eller en i familien. SKAL JEG FØRE OPP FRITIDSINTERESSER I SØKNADEN? – Kommer an på hvor imponerende søknaden din er. Er du tjuefem år med sunne fritidsinteresser, så gir det et inntrykk av gode egenskaper. Interesser kan faktisk si mye om en person. At du er lagspiller og konkurranseperson for eksempel.

SKAL JEG LEGGE INN BILDE I CV-EN? – Det kommer an på øyet som ser, og i flere tilfeller kan det være positivt. Legg i så fall inn et profesjonelt bilde og ikke et partybilde fra Ibiza. BRUKER DERE SOSIALE MEDIER FOR Å FINNE KANDIDATER? – Vi bruker LinkedIn veldig mye, noe de fleste andre headhuntere også gjør. Jeg anbefaler alle å opprette LinkedIn og kvalitetssikre informasjonen der. Få ut CVen og gjør den søkbar for de som leter etter folk. Overraskende få universitetsstudenter er på LinkedIn, så hiv deg på bølgen. Over 70 % av rekrutteringen vår starter nemlig på LinkedIn. HVA BETYR KOMMENTARER OG PERSONLIGE BILDER PÅ SOSIALE MEDIER? – Det betyr mye. Har opplevd at kandidater har blitt tilbudt stilling muntlig. Deretter har kunden trukket tilbudet grunnet «grums» om kandidaten på Facebook. Vi hodejegere driver detektivarbeid, så tenk over hva du legger ut. Er dette noe foreldrene mine eller en arbeidsgiver tåler å se eller lese? HVA TENKER DERE OM HULL I CVEN? – Det kan være familietragedie eller jordomseiling. Er du komfortabel med å skrive hva grunnen er gjør du det, men vær forberedt på at intervjueren vil stille spørsmål. Har du reist rundt i verden, er det en egen type erfaring og du fremstår som verdensvant. HVOR MYE TELLER KARAKTERENE MINE I EN JOBBSØKNAD? – Kommer du rett fra skolen og ikke har jobberfaring å vise til, teller karakterene mye. Har du femten års erfaring, er det det vi ser på og ikke karakterene. Til deg som ikke har så gode karakterer å vise til og fortsatt går på skole; det kan være lurt å skaffe seg en jobb ved siden av studiene.

15


Slik søker du videregående opplæring

HVOR KAN DU SØKE? • videregående skoler i hjemfylket • videregående skoler i fylker som har en avtale med fylket ditt • videregående skole på Svalbard • landsdekkende linjer • videregående skole i utlandet

SØKNADSFRIST • Ordinært inntak og læreplass: 1. mars • Søknad om fortrinnsrett eller på grunnlag av særskilte behov: 1. februar • Søknad til lærekandidatordningen: 1. februar • Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.

Hvis du ønsker å ta en opplæring som ikke tilbys i ditt fylke, så er det muligheter for at fylket ditt kan kjøpe skoleplass i et annet fylke. Ta kontakt med inntakskontoret i ditt fylke for mer informasjon.

Det vanlige er å søke videregående skole gjennom www.vigo.no. Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist. Når du søker må du bruke MinID som er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett.

16

Hvis du søker opptak ved privatskole, er det vanlig å sende søknad direkte til skolen. I noen fylker kan du også søke privat skole gjennom www.vigo.no. Mer informasjon om søknad/inntak finner du på www.vilbli.no. Er du elev ved en skole, kan du få veiledning av rådgiveren på skolen din. Du kan også ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.


HVEM KAN SENDE INN SØKNAD OM FORTRINNSRETT ELLER PÅ GRUNNLAG AV SÆRSKILTE BEHOV? • • • • •

Søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1 Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne Søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk Søkere med vedtak om utvidet tid Søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring • Søkere som nylig har kommet til Norge • Søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene

• Søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene • Søkere til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse • Søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner • Ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon eller les mer på vigo.no og vilbli.no

17


Søknadsfrister og viktige datoer for høyere utdanning

1. MARS:

1. JULI:

Søknadsfrist for deg som søker Politihøgskolen, luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø, tidlig opptak, særskilt vurdering, eller søker med realkompetanse.

Dette er fristen for omprioritering av søkeønskene dine. Du kan ikke føre opp nye studieønsker, men endre rekkefølgen på studiene du har søkt.

20. MARS:

1. JULI:

Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som har søknadsfrist 1. mars.

Frist for å laste opp dokumentasjon fra skolegang som avsluttes i år. Du må selv sjekke at du har fått elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) innen 1. juli. Viss du ikke har fått et elektronisk vitnemål innen 1. juli, må du laste opp egen kopi av vitnemålet ditt.

15. APRIL:

Ordinær søknadsfrist på www.samordnaopptak.no Når du søker må du bruke MinID som er en personlig, elektronisk ID. 20. APRIL:

Frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 15. april.

Til de fleste utdanninger på høgskoler og universiteter søker du via Samordna opptak. Noen utdanninger har lokalt opptak, og da søker du direkte til lærestedet. 18

19. JULI:

Klokken 09.00 denne dagen legges oversikten over ledige studieplasser ut.

På www.samordnaopptak.no får du informasjon om Samordna opptaks tjenester, læresteder, studier, søknadsprosedyrer, frister, krav for å bli tatt opp, og mye mer.


20 JULI:

29. JULI:

Klokken 09.00 denne dagen kan både nye søkere, og de som har søkt tidligere, søke ledige studieplasser. Ledige studieplasser er studium der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene.

Nasjonalt suppleringsopptak. Står du på venteliste til et bestemt studie? Kanskje får du tildelt studieplass likevel nå.

20. JULI:

Du får svar på om du kommer inn på det studiet du helst ønsker, om du kommer inn på et av studiene du har prioritert lenger ned, og hvor du eventuelt står på venteliste. Du må logge deg inn på nettsøknaden din hos Samordna opptak for å se resultatet av opptaket.

FRA 4. AUGUST:

Høgskolene/universitetene tildeler studieplasser til søkere på venteliste dersom noen trekker seg og det blir ledige plasser.

24. JULI:

Svarfrist! Hvis du ikke takker ja til studieplassen eller ventelisteplassen du er tildelt så mister du disse. For å takke ja, må du logge deg inn hos Samordna opptak.

19


Visste du at Muligheter har egne elevoppgaver? Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli og være fornøyd resten av livet. Noen utdanninger og yrker frister mer enn andre, men har du det som trengs for å lykkes? Er bransjen like attraktiv i årene som kommer? Er det lett å få seg jobb etter utdanningen? Heftet med elevoppgaver som blir distribuert sammen med denne boken hjelper deg å reflektere over slike spørsmål og bidrar forhåpentligvis til at du tar et valg som er riktig for deg. Elevoppgavene finnes også på nett: www.muligheter.no

20


Besøk vår nettside: www.muligheter.no MED WWW.MULIGHETER.NO HAR DU ALLTID SKOLEBOKEN MULIGHETER TILGJENGELIG. Her finner du alle utgaver av boken elektronisk som nedlastbar pdf. Du finner også elevoppgaver som skal hjelpe deg å reflektere over utdanningsvalget du skal ta, kartoversikt over utdanningsinstitusjoner i Norge, og alle artiklene og organisasjonsprofilene som du har i boken. Med www.muligheter.no har du et solid verktøy tilgjengelig til å ta et mer riktig yrkes- og utdanningsvalg.

21


Samen skaper me framtidas kompetanse ÅKREHAMN VGS

Åkrehamn vidaregåande skole er en videregående skole med fire yrkesfaglige studieretninger og en studieforberedene. Skolen ligger midt i Åkrehamn som er en del av Karmøy kommune. I dag er det ca. 530 elever på skolen, fordelt på 40 klasser/grupper. Å skape kompetanse er ikkje eit arbeid for ein enkelt person. Å skapa kompetanse handlar om eit fellesskap og eit samarbeid. Framtida til regionen og Noreg er avhengig av maksimalt dyktige fagarbeidarar. Skal dei skapast er det mange som må bidra saman. Fyrst og fremst handlar det om den enkelte framtidige fagarbeidaren som treng eit stort nettverk med rettleiarar som kan sørgje for at ho meistrar noko nytt og lærar effektivt kvar dag. Desse rettleiarane er medelevar, lærarar, rådgjevarar, leiarar, opplæringskontor, instruktørar i bedrifter og fleire. Alle skjønar at det er naudsynt med tett samarbeid om planlegging, læring og resultat. Alle har same målsetting om maksimalt læringsutbytte for kvar enkelt gjennom fire år. 22

Maksimalt læringsutbytte for kvar enkelt elev tyder at di læring må vera i fokus heile tida. Me skal saman finna ut kva kompetanse du har innanfor dei ulike fagområda, så skal me rettleia deg frå det utgangspunktet mot eit tydeleg mål som akkurat du kan meistre. Me skal når du har nådd det målet vera med deg å setja nye mål. Undervegs i prosessane skal du kjenne til kva som er kriteria for at målet vert nådd og me skal i felleskap ha høge forventningar til at akkurat du skal nå måla dine. Skolens utdanningsprogram er følgende: • Bygg og anleggsteknikk • Elektro • Helse- og oppvekstfag • Service og Samferdsel • Teknikk og industriell produksjon • Tilrettelagt opplæring


Studieforberedende Du som velger studieforberedende utdanningsløp bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Alle studieforberedende program fører til generell studiekompetanse og du kan ta høyere utdanning. Velger du utdanningsprogrammet Studiespesialisering må du andre året velge fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du bør altså være interessert i å arbeide med teoretiske fag, være samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert, interessert i å skrive eller regne, og interesset i kultur- og samfunnsforhold. I utdanningsprogrammet Musikk, dans, drama lærer du, foruten teoretiske fag og avhengig av dine fagvalg, om blant annet musikkutøvelse, danseuttrykk, danseteknikker og koreografi, og

skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon. I utdanningsprogrammet Idrettsfag lærer du, foruten teoretiske fag, blant annet om fysisk aktivitet og trening, treningsledelse, og om helse, kosthold og kroppens oppbygging. I utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur lærer du, foruten teoretiske fag, blant annet å tegne, om kunst og kultur, og å videreutvikle dine kreative evner. Medier og kommunikasjon er nytt studieforberedende program fra 2016, hvor du foruten teoretiske fag blant annet lærer om fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk, og hvordan å utforme budskap, uttrykk og layout.

Les mer på: • • • •

www.vilbli.no www.utdanning.no www.muligheter.no www.realfag.no 23


En skole

med tro på livet!

NLMVGS

NLMvgs-skolen Nordborg er en kristen friskole med offentlig godkjent læreplan. Nordborg er lokalisert på Finnsnes i Troms, et steinkast fra eventyrøya Senja. Naturen i området gir fantastiske muligheter for friluftsliv, sommer som vinter. Her er Rita-Kristiana Fagerli fra Karlstad elev. 18 åringen går Vg 2 Studiespesialisering og drømmer om enten å bli lege eller bioingenør. – NÅR BESTEMTE DU DEG FOR Å GÅ PÅ NORDBORG? – Jeg bestemte meg i 10. klasse, etter å ha hørt mye positivt fra min mor som har jobbet med tidligere Nordborg-elever. Hun jobber på sykehjemmet på Moen, og siden Nordborg utdanner helsefagarbeidere så kommer det naturligvis en del av disse ut på sykehjemmene i distriktet. Hun hadde et godt forhold til disse, og fikk et godt inntrykk av Nordborg gjennom deres jobb og det de fortalte om skolen. 24

– Da jeg hørte at Nordborg skulle få studiespesialisering fikk jeg lyst til å søke meg dit. Skolen har et godt rykte på seg i forhold til at elever bruker å ha en solid utvikling karaktermessig. Det var viktig for meg med tanke på at jeg ønsker å studere til lege eller bioingenør når jeg er ferdig med videregående. – HVORDAN VAR SKOLESTARTEN NORDBORG SOM FERSK ELEV?

– Det var helt greit. Det var veldig åpent og lett å få venner. Vi hadde litt forskjellig undervisningsopplegg med hensyn til det å bli kjent med hverandre, og typiske bli-kjent-leker. – FØLER DU AT FORVENTNINGENE DINE TIL SKOLEN ER BLITT INNFRIDD? – Jeg tror det har overgått mine forventninger. Når jeg først begynte, tenkte jeg at jeg kom til å bli kjent med noen i klassen, men nå kjenner alle hverandre. Vi er trygge på hverandre og trives godt sammen. Lærerne er alltid tilgjengelig og selv i friminuttene kan vi få hjelp. Noen legger til rette for at vi kan møte dem utenom skoletid for ekstra hjelp om man sliter med noen skoleoppgaver.


STUDIEFORBEREDENDE

– HVORDAN SYNES DU MILJØET ER PÅ SKOLEN? – Det er ganske avslappet miljø, og med det mener jeg at man kan være seg selv. Elevene prater på kryss og tvers av klasser. Man blir kjent med flere elever enn bare i sin egen klasse. Ofte treffer man de andre elevene i kantina og klasserommene i friminuttene, og man henger sammen uavhengig av klasse egentlig. Det skjer mye både i og etter skoletiden. Det er leksehjelp, mange sosiale arrangement og møtepunkt på kveldstid. – Du trenger ikke være kristen for å gå på en kristen skole, men du kommer til å merke at mange andre er det, blant annet gjennom skolesamling hver dag eller hvis du blir med på frivillige kveldsmøter eller bibelgrupper. – HVA ER DET BESTE MED Å VÆRE ELEV PÅ NORDBORG? – Det må være at jeg får lov til å være meg seg selv og at jeg alltid får hjelp med fagene hvis jeg trenger det. De ansatte på skolen gir veldig mye av seg selv for å arrangere sosiale aktiviteter og legger til rette for dette hvis elevene selv vil arrangere noe. Siden det er såpass lite miljø føler man at man blir hørt. – VIL DU ANBEFALE NORDBORG TIL ANDRE? – Helt klart! Nordborgs motto er «Med tro på livet» og «Hjerte for alle og øye for den enkelte». Dette er en skole hvor alle kan føle seg hjemme og trives. OM NORDBORG VGS Nordborg vgs tilbyr linjene: • • • • •

Vg 1 Helse og oppvekstfag Vg 2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg 2 Helsearbeiderfaget Vg 1-Vg3 Studiespesialisering Vg 3 Allmennfaglig påbygging

Alle elever på Vg 2 får tilbud om å delta på frivillig studietur. For mer informasjon, se skolens nettside: www.nordborg.no

NLMVGS ER 11 SKOLER som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi holder til på forskjellige steder, spredt utover hele landet. Til sammen tilbyr vi nesten samtlige utdanningsprogrammer. Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv NLMvgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes. Alle skolene er kristne, men det betyr ikke at du trenger være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler. Noen av skolene har internat. Det betyr mye mer enn at du bor på skolen. Å bo på internat er hverken som å bo hjemme eller som å bo på hybel. I løpet av ett, to eller tre år får du være en del av et fellesskap med andre elever og ansatte på skolene. Skulle du bli syk vil både medelever og ansatte høre hvordan det går, og tilsynslærer eller andre voksne tilitspersoner er alltid tilstede. Dette er skolene våre fra nord til sør: • • • • • • • • • • •

Nordborg VGS Val VGS Vestborg VGS Sygna VGS Kongshaug musikkgymnas Lundeneset VGS Kristen VGS Haugalandet Kvitsund gymnas Tryggheim vidaregåande skule Hans Nielsen Hauge VGS Drottningborg VGS

Nett: www.nlmvgs.no

25


Læring og vekst

i et spenstig mangfold SOLA VGS

Sola videregående skole er en passe stor kombinert videregående skole (ca. 750 elever) med utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Skolen har også landslinje for flyfag og egne tilbud for minoritetsspråklige elever. På Sola vgs er vi svært opptatt av å skape gode relasjoner til elevene, og gi omsorg og støtte samtidig som det stilles krav. Trivsel og læring for den enkelte står i sentrum. Skolen ligger flott til med idrettshall og store utendørs idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. SPENNENDE OG FARGERIKT MILJØ På Sola videregående skole møter du et mangfold av elever og ansatte. Elevene våre kommer fra flere kommuner i Stavangerregionen, fra alle landsdeler og fra store deler 26

av verden i tillegg. Det gjør miljøet spennende, fargerikt og lærerikt. Skolen er kjent for høy grad av trivsel blant elever og ansatte, og for lærere som er tett på elevene. IDRETT OG FRILUFTSLIV Forholdene ligger svært godt til rette for alle elever som er idrettsinteressert, og ikke bare dem som velger idrettslinja. Her har toppidrettsfag som fotball og håndball de beste vilkår, sammen med breddeidrett og friluftsliv.


STUDIEFORBEREDENDE

De flotte strendene i Sola kommune blir flittig brukt. I januar 2020 åpnes en sykkelvelodrom med internasjonale mål like ved siden av skolen. I den forbindelse satser Sola videregående skole på å bygge ut et landsdekkende tilbud for elever som ønsker å satse på banesykling i kombinasjon med videregående skole. PÅ SOLA VGS KAN DU GÅ PÅ FLYFAGLINJA! Sola vgs er én av fire skoler i landet som har landslinje for flyfag. Linja har 72 plasser fordelt på Vg2 og Vg3, og elevene kommer fra hele landet. Søkerne må ha fullført og bestått Vg1 elektrofag. I 2013 ble elevene på flyfaglinja på Sola de første i landet som fikk egen hangar på flyplassen for bygging av egne småfly. Skoleåret 2019-20 får Sola vgs et stort, nytt og flott tilbygg, med klasserom, kontorarbeidsplasser, møterom og samtalerom. Her får skolen blant annet fem splitter nye og velutstyrte realfagsrom!

SOLA VGS er en passe stor kombinert videregående skole (ca. 750 elever) med utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag, og teknikk og industriell produksjon. Du finner oss i fine omgivelser i Sola kommune i Rogaland. Skolen har et flott bygg som da det stod ferdig i 1985 mottok pris for sin arkitektur. Områdene rundt skolen er ideelle for en aktiv skolehverdag med Åsenhallen vegg i vegg, og uteområder med to kunstgressbaner, tre gressbaner, en grusbane, en ballbinge og friidrettsbane helt inntil skolen. Skolen ligger i kort avstand ifra Jærstrendene, ikke minst den vakre Solastranden, hvor elever drar på bølgesurfing og ekskursjoner. Skolebygget er stort og åpent med rommelig kantine og trivelige fellesarealer hvor det er hyggelig å slå av en prat eller finne et rolig sted for å gjøre skolearbeid. Vi som er ansatt på skolen er opptatt av å gi god og utfordrende undervisning og veiledning til hver enkelt elev, og lage et felles skolemiljø som er både spennende og trygt. Vår visjon er: ”Læring og vekst i et spenstig mangfold”

Sola Vgs Adresse: Åsenvegen 78, 4050 Sola Telefon: (+47) 51 71 84 00 E-post: sola-vgs@skole.rogfk.no Nett: www.sola.vgs.no

27


Skolen for deg

som vil litt mer

AKADEMIET VGS

Akademiet er skolen for deg som vil litt mer. Ved Akademiet vgs lykkes vi sammen. Hos oss vil du oppleve at lærerne gjør sitt beste for å hjelpe deg fram mot dine mål.

reformeres. Læreren er ikke lenger bare en formidler av kunnskap, men også en viktig veileder og motivator, en som stiller krav og yter støtte i tett samhandling med elevene. Det er derfor vi i Akademiet tester ut ulike former for elevaktiv læring, gjennom varierte undervisningsformer, studietidsmodeller og personlig mentor.

Akademiet vgs forventer mye av elevene når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning til egen læring. Dette betyr også at det forventes at elevene stiller krav til skolen, både når det gjelder kompetanse, metoder, utstyr og nettverk.

EGEN MENTOR Mentorordningen på Akademiet vgs er fundamentet i elevens utvikling. Sammen med mentoren er målet at eleven skal føle seg hjemme på skolen så raskt som mulig. Mentoren skal hjelpe eleven til å kunne jobbe selvstendig og bli disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående nivå. Eleven skal også kunne overføre dette til en framtidig studenttilværelse.

Akademiet Sandnes er en relativt liten skole. Det gjør at det er lettere å opprettholde det gode læringsmiljøet vi har. Hos oss vil vi at alle elevene skal trives og føle seg ivaretatt både faglig og sosialt. Forskningsrapporter viser at elever på Akademiet Sandnes gjennomfører videregående opplæring på normert tid i mye større grad enn elever i andre videregående skoler. Akademiet arbeider systematisk med utvikling og innovasjon. Vi tror at dagens skole trenger å 28

STUDIETID Evnen til å kunne arbeide selvstendig er en forutsetning for å lykkes som student på høyskoler og universiteter, og vi ønsker å gi elevene våre en hverdag mest mulig lik den virkeligheten de vil møte i videre studier og arbeidsliv. Noen timer på


STUDIEFORBEREDENDE

timeplanen er derfor studietid. Elevene velger da selv hvilke fag de jobber med, og lærerne er tilstede som veiledere. Studietiden gir rom for dybdelæring og samarbeid, og gir i tillegg eleven en unik medbestemmelse over egen skolehverdag. SAMARBEID MED NÆRINGSLIV Akademiet er en skole som ser verdien av samarbeid med nærings- og samfunnsliv. Akademiet Sandnes satser på blant annet entreprenørskap og bedriftsutvikling. Velger du dette programfaget, blir du med på en spennende reise i forretningsverdenen. Gjennom Ungt Entreprenørskap deltar skolen på fylkesmesterskap og konkurrerer om priser i ulike kategorier. Hvert år tar vi hjem flere priser og flere av bedriftene våre har kommet til NM. UTSTYR Ved skolestart får elevene utlevert en ny Apple MacBook som følger dem gjennom tiden ved Akademiet. Den får eleven beholde når de slutter hos oss etter 3 år. Skolen sørger for vedlikehold og service, samt gir tilgang til nødvendige programmer uten kostnad for eleven. Akademiet har som mål å være ledende i Norge på bruk av digitale pedagogiske hjelpemidler i undervisningen, og har en lærerstab med høy digital kompetanse. Vi bruker Canvas som læringsplattform. GOD START PÅ DAGEN Undervisningen vår starter kl 08.30, og skolen åpner en time før. Riktig og god ernæring legger godt grunnlag for læring, derfor serveres det gratis nylaget havregrøt i kantina hver morgen fra kl. 08.00. GODE EKSAMENSKARAKTERER Akademiet jobber hele tiden for at skolen skal være best mulig. Skolen stiller som absolutte krav til lærerne at de skal være engasjerte og godt kvalifiserte. Til gjengjeld blir lærerne kontinuerlig kurset for å holde et faglig høyt nivå og elevene oppnår på det jevne svært gode eksamensresultater. EFFEKTIV SKOLE Skolen har en effektiv administrasjon, noe som gir muligheten til å yte ekstra. Akademiet tilbyr gjennomgående kvalitet og jobber for: • • • • •

Høy trivsel Gode resultater Tett oppfølging Dyktige lærere Fornøyde elever

AKADEMIET VGS er landets største friskoler med 2500 plasser fordelt på 14 skolesteder. Skolen er kjent for sine tilfredse elever og motiverte og godt kvalifiserte lærere, som stiller opp også utenfor undervisningstiden. Akademiet er en videregående skole som er offentlig godkjent, har statsstøtte og gir studiekompetanse for høyere utdanning. Akademiet Sandnes holder til i flotte lokaler midt i Sandnes sentrum med gode tog- og bussforbindelser. Skolen tilbyr studieplasser til rundt 300 elever innenfor studiespesialisering, studieforberedende medier og kommunikasjon, IKT-servicefag og påbygg. Skolen har et stort nedslagsfelt, med ca. 50 % av elevene fra Sandnes og ellers elever fra hele området. Akademiet Sandnes scorer høyt på Utdanningsdirektoratet sin Elevundersøkelse, der en ser på læringsmiljø, både fysisk og psykisk, læringstrykk og om elevene får nok utfordringer tilpasset sitt nivå. Skolen har gode systemer for tilbakemeldinger og ingen elever skal være i tvil om hvorfor de har fått akkurat den karakteren på en vurdering. Skolen har strukturerte og motiverte elever og lærere.

Akademiet Sandnes AS Langgt 1A, Postboks 3223, 4398 Sandnes Telefon: (+47) 51 90 55 30 E-post: sandnes@akademiet.no Nett: www.akademiet.no

29


STEINERSKOLEN VGS I STAVANGER

Steinerskolen i Stavanger har en oppfordring: Bruk hele deg!

Vi har tro på at mennesket lærer best når vi er faglig konsentrerte over lengre tid. Hver morgen starter vi med to klokketimer med samme fag – og perioden varer vanligvis i to eller tre uker.

På Steinerskolen får du studiespesialiserende programfag til å skjerpe hodet – kombinert med praktiske og kunstneriske fag til å utvikle resten av deg. Vi er hele mennesker, så da syns vi at hele mennesket fortjener å bli stimulert på skolen.

VURDERING

FAGENE I tillegg til kjente fag som norsk, matematikk, naturfag, kroppsøving, engelsk, spansk, historie, samfunnskunnskap og IT, får du møte nye og spennende fag. Du vil få arbeide praktisk med bokbinding, smie, lærarbeid, modellering – og landmåling! Og du vil få jobbe med å uttrykke deg gjennom musikk, kor, maling, eurytmi (dans/ bevegelse) tegning og drama. I DYBDEN Gjennom det vi kaller «periodeundervisning» vil du få dykke ordentlig i dybden av fagene sammen med engasjerte og kompetente lærere. 30

I utgangspunktet er vi en skole som ikke fokuserer på karakterer, men det betyr ikke at du ikke får vurdering! Under hele skolegangen får du løpende og grundig vurdering av både arbeidet ditt og innsatsen din. Vi mener dette gir deg et klarere bilde enn bare å sette tall. Men tall får du også, og i tillegg til vitnemålet får du en omfattende beskrivelse av faglig utvikling, kunnskaps- og ferdighetsnivå. Du forlater Steinerskolen videregående med et fullverdig vitnemål, klar for verden. UTVEKSLING Reiselysten? Det er mulig å ta et helt års utveksling til andre Steinerskoler rundt i verden i Vg2. Fra og med 2014 ble Steinerskoleforbundet godkjent som utvekslingsorganisasjon, noe som betyr at du kan søke støtte hos Lånekassen.

Foto: Gottfried Straube

Utdannet nysgjerrige siden 1992


STUDIEFORBEREDENDE

STEINERSKOLEN VIDEREGÅENDE SKOLE I STAVANGER

FRA ELEV TIL KREATIV LEDER OG GRÜNDER Simen Ytre-Arne er tidligere elev ved Steinerskolen videregående skole i Stavanger. I dag er han kreativ leder og gründer i egen bedrift; informasjonsfilmfirmaet Zoaring. Selv mener han at det at han ofte ble «pus­het» ut av komfortsonen har gjort at han har fått et bredt fundament som lar han gjøre akkurat det han har lyst til. – På Steinerskolen ble jeg ofte «pus­het» ut av komfortsonen og fikk gjøre veldig mye spennende jeg ellers aldri ville gjort – kurvfletting og eurytmi må nevnes. Etter 13 år på Steinerskolen har jeg en faglig platform som lar meg gjøre akkurat det jeg har lyst til, forteller Simen. – Steinerskolen lærte meg å kontinuer­lig levere seriøst arbeid, så enten jeg skriver filmmanus på norsk og engelsk, eller må lage en ny filmrigg av tre og lecablokker, så fikser jeg det. – Men hele grunnen til at jeg har et så positivt inn­trykk av skolen, er en fortreffelig gjeng med lærere, som virkelig brenner for det de gjør. Derfor vil jeg varmt anbefale Steinerskolen, avslutter Simen. KLAR FOR VERDEN Ved endt skolegang på Steinerskolen videregående skole får alle elever et fullverdig vitnemål med karakterer. Den brede fagkretsen gjør deg klar for videre studier og ikke minst for verden!

Steinerskolen vgs i Stavanger gir deg generell studiekompetanse. Vi tilbyr studie­ spesialisering med kunst og håndverk. Engasjerte lærere hjelper deg å gå faglig i dybden og gir deg løpende vurdering. Arkitekturen vår skaper gode omgivelser i lyse og luftige klasserom. Vi oppfordrer til ut­ veksling med andre Steinerskoler i verden. Steinerskolen er offentlig godkjent og du kan søke lån fra Lånekassen. Fakta: • • •

25 elevplasser i hver klasse Én klas­se på hvert trinn Inntak kun til Vg1 og Vg2

Søk VIGO innen 1. mars.

Steinerskolen vgs i Stavanger Adresse: Skolevollen 19, 4017 Stavanger Telefon: (+47) 51 82 84 00 E-post: post@stavanger-steinerskolen.no Nett: www.klar­-for-­verden.no Facebook: facebook.com/steinerskolenstavanger.vgs

31


Satser

på elevene

TRYGGHEIM VGS

Å bo på internat er et stort steg i retning av voksenlivet og selvstendighet, mener 17 år gamle Simon Handeland og Sofie Voster. På Tryggheim vidaregåande skule opplever de å bli sett for den de er, og å lykkes i et sterkt faglig miljø med et sosialt kristent fellesskap som ramme.

legger ikke skjul på at gode lærere og lærlingsmiljø har hatt stor betydning for at han nå er klar til å bli lærling hos energiselskapet Lyse.

Tryggheim har et allsidig miljø der ca. halvparten går på Studiespesialisering og resten på enten Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, og Helseog oppvekstfag.

ALLE DØRER STÅR ÅPNE

FANTASTISK LÆRINGSMILJØ – Jeg hadde lyst å prøve noe helt nytt, forteller Simon som går Vg2 Elenergi. – Det eneste jeg var helt sikker på var at jeg ville gjøre noe praktisk. Tre år med teoretiske studier fristet ikke noe særlig. Det jeg derimot hadde var en utforskertrang og et ønske om å lykkes med nye utfordringer, forteller Simon. Han 32

– Jeg hadde mer eller mindre ingen forhåndskunnskap om elektrofag i det hele tatt når jeg begynte. Men med et fantastisk klassemiljø og positive lærere som hjelper deg og vil at du skal lære så mye som mulig, så lå alt til rette for å lykkes, smiler Simon. – Jeg har lyst å jobbe med barn og ungdom i fremtiden, så at jeg nå har gått Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag falt ganske naturlig for meg, forteller Sofie. – Til neste år skal jeg gå Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, slik at jeg kan studere videre til å bli lærer. Det er også noe av det fine med Tryggheim. Selv om man velger å gå en av de yrkesretta linjene som tilbys, har du alltid mulighet til å få studiekompetanse også. Alle dører står dermed åpne for deg, forklarer Sofie.


STUDIEFORBEREDENDE

TRYGGE RAMMER OG UNIKT MILJØ Både Sofie, som er fra Tau, nord for Stavanger, og Simon, som er fra Eiken i Vest-Agder, bor på internat. – Jeg valgte Tryggheim nettopp fordi jeg hadde lyst å bo på internat. Det var også en del av det å ville oppleve noe helt nytt, og et første steg mot selvstendighet. Jeg kjente ingen når jeg begynte her, men det gikk overraskende fint. Jeg fikk venner første dagen, forteller Simon. – Jeg valgte internat fordi jeg ville bli kjent med nye folk. Du får et utrolig stort nettverk, fellesskap og unikt miljø. Tryggheim var sånn sett en ideell løsning, da jeg bodde borte, men samtidig så nærme at jeg fint kunne reise hjem i helgene, forteller Sofie. AKTIVITETER OG SOSIALE FELLESSKAP – Skolen legger stor vekt på at du skal få møte et aktivt kristent ungdomsmiljø. Mange av elevene er kristne, vi har en kristen ramme rundt hverdagen og det er andakt hver dag, men utover det er det ikke så stor forskjell fra andre skoler, mener Sofie.

TRYGGHEIM VIDAREGÅANDE SKULE er en kristen friskole som tar opp elever fra hele landet. På Tryggheim møtes elevene i et allsidig miljø der ca. halvparten går på Studiespesialisering og resten på 3 forskjellige yrkesfaglige utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, og Helse- og oppvekstfag. Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband og har plass til 530 elever, hvorav internatplass til ca. 200. Omtrent 300 bor hjemme og reiser daglig til og fra skolen. Internatene holder god standard. Ca. 90 % bor på enerom fordelt på skolens syv internat. Skolen legger stor vekt på at du skal få møte et aktivt kristent ungdomsmiljø. I tillegg til daglige andakter i klassene, er det faste møter og samlinger om Guds ord. Elevene deltar som møteledere, pianister, forsangere m.m.

– Det er ikke bare flinke lærere, men også gode miljøarbeidere på Tryggheim som organiserer forskjellige aktiviteter, for eksempel tur til Kjerag eller bading på de mange strendene i området, forteller Simon. – Alle Vg1-elever reiser på leirskole til Tonstadli i fire dager på våren og da blir man enda bedre kjent på tvers av linjene. Tryggheim er også kjent for flere utenlandsturer. Både jeg og Simon var på skoletur i Israel i ti dager. Alternativt kan man dra på Europa-tur til Tyskland, Polen og Tsjekkia. I tillegg pleier noen Vg3-elever også å få tilbud om en utenlandstur, alt etter hvilken linje de går, avslutter Sofie.

Tryggheim skular Tryggheimvegen 13, 4365 Nærbø Telefon: (+47) 51 79 80 00 E-post: post@tryggheim.no Nett: www.tryggheim.no Nett: www.nlmvgs.no

33


– Velkommen til en skole

med rom for personlig vekst GAND VGS

Gand er en av Rogalands største videregående skoler med et mangfold av elever, fag og muligheter. Skolen tror på personlig vekst og at det er avgjørende at hver enkelt får utvikle egne evner og troen på seg selv – også på andre felt enn det rent faglige. De fleste klassene har bare 15 elevplasser, noe som gjør at lærerne bedre kan bidra til elevenes vekst og utvikling på en god måte. Skolen er nylig pusset opp og utvidet med nye bygg - og er nå samlet under «samme tak» i Hoveveien! Vi har med dette fått en skole med moderne og godt utstyrte verksted og klasserom/spesialrom. Skolen ligger lett tilgjengelig om du skulle reise med buss eller tog, og har ellers egne parkeringsområder for moped og sykkel til de av elevene som benytter disse fremkomstmidlene.

VI HAR FØLGENDE UTDANNINGSPROGRAM: • •

34

Helse og oppvekstfag Bygg og anleggsteknikk

• • • •

Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Påbygg til generell studiekompetanse

VI HAR FØLGENDE SPESIALTILBUD: • • • •

Arbeidstrening Grupper med mindre elevantall byggfag Grupper med mindre elevantall service og samferdsel Innføringskurs for minoritetsspråklige elever

Gand videregående skole Hoveveien 2-4, 4306 Sandnes Telefon: 51 92 26 00 E-post: gand-vgs@skole.rogfk.no Nett: www.gand.vgs.no www.facebook.com/gandvgs www.instagram.com/gandvgs


Glad i vin ter? Me har g ratis skyss til kveldskø yring i Svanda len skisenter. ..

med Små grupper r se ur ss ekstra re

Trivse l trygg og het

d skule me Ein liten ltat gode resu

Fadde rordn ing!

Me vil s for utv kapa rom ik får prø ling – alle v eige po e ut sitt tensia le!

Ded i som kerte læ skal vil at e rarar lukk levan ast e

ment arrange Sosiale e ile skuleårert h g jennom

elje an v g i k u a D ramf prog k! ik mus

g ne ar ei Me h tilbod for s fritid e – n . eleva vinternat e l e og

Nyhet: Einaste sk ulen i Rogaland med YSK-linje – Yrkesog studiek ompetanse !

Sjå elevane På Sauda vidaregåande skule er me opptatt av å sjå elevane. Trygge rammer gir betre elevar. Og nøgde elevar gir ein betre skule. Sjekk nettsidene sauda.vgs.no eller facebooksidene til Sauda vgs. Sttudietilbod: Studiespesialisering, Idrettsfag med Villmarksliv, Idrettsfag med park og frikjøring, YSK – Yrkes- og studiekompetanse, Bygg- og anleggsteknikk, Byggteknikk, Teknikk og industriell produksjon, Industriteknologi, Kjemiprosess, Elektrofag, Elenergi, Helse- og oppvekstfag, Helsearbeidarfag, Barne- og ungdomsarbeidarfag, Ambulansefag, Transport og logistikk, Yrkessjåfør, ToppVolley Norge, Påbygg – nettfag, Tilrettelagt opplæring


36


Høyere utdanning Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. Det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Du kan forfølge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi, kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege.

Forskjellene mellom høyere utdanning og praktisk fagutdanning dreier seg om teori og praksis. Mens høyere utdanning fokuserer på faglig forståelse og innsikt, gir fagutdanningen praktiske kunnskaper og ferdigheter til å gjøre en spesiell jobb. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer. Høy utdanning er verdifullt, også i form av mulighet for høyere lønn.

Les mer på: • www.samordnaopptak.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

37


Arbeid for helse og livskvalitet! AGDER VITENSKAPSAKADEMI

Ønsker du å forstå, behandle og være til hjelp for mennesker eller dyr? Agder Vitenskapsakademi representerer anerkjente universiteter i SentralEuropa som tilbyr engelskspråklige studier av høy kvalitet. MEDISIN, TANNLEGE, FYSIOTERAPI FARMASI I POZNAN, POLEN

OG

Poznan University of Medical Sciences (PUMS) har tilbudt legeutdanning på engelsk siden 1993. PUMS er et ambisiøst universitet med utstrakt internasjonalt samarbeid og ett tusen utenlandske studenter fra mer enn 40 land, hvorav rundt 200 norske. Universitetet tilbyr fem ulike studier på engelsk; medisin (6/4 år), tannlege, fysioterapi og farmasi. Velger du PUMS får du en solid og anerkjent utdanning som gir deg gode jobbmuligheter i Norge eller andre deler av verden. Et svært aktivt ANSA-lokallag bidrar også til å gi nye studenter gode opplevelser og til å skape det gode 38

samholdet som PUMS-studentene er så kjent for. Vi får stadig gode tilbakemeldinger fra fornøyde norske studenter i Poznan. MEDISIN I BYDGOSZCZ, POLEN Collegium Medicum er navnet på det medisinske fakultet ved Nicolaus Copernicus University. Universitetet har totalt ca. 30 000 studenter i Torun og Bydgoszcz. Collegium Medium har et stort skandinavisk studentmiljø, men også studenter fra Irland, India, Spania og andre land. Legestudiet i Bydgoszcz preges av engasjerte lærere og en god og uformell kontakt mellom lærere og studenter. Studentenes fadderordning gir deg en god og trygg start på studentlivet, og ANSA Bydgoszcz tilbyr samhold og sosiale opplevelser. Bydgoszcz er en by med mange store parker og et fint gammelt sentrum med trivelig atmosfære. MEDISIN I GDANSK, POLEN 180 nye studenter starter årlig på det anerkjente engelskspråklige legestudiet ved Medical University of Gdansk (MUG), hvorav en stor andel er norske og svenske. MUG ble nylig rangert på delt førsteplass


HØYERE UTDANNING

i en kåring av de beste medisinske universitetene i Polen. MUG åpnet nylig enda et nytt sykehusbygg samt en topp moderne Sportshall. Campus består av en fin blanding av nybygg og gamle og renoverte bygninger. Gdansk er en usedvanlig flott historisk by som tiltrekker seg studenter og turister fra hele verden, og med direkte flyruter til mange norske byer. MEDISIN, TANNLEGE OG FYSIOTERAPI I BRNO, TSJEKKIA Vi tror stadig flere norske studenter vil oppdage Masaryk og studentbyen Brno i årene fremover! Masaryk er landets nest største universitet, og byen har totalt mer enn 80 000 studenter. Det medisinske fakultetet holder til på en ny, ultramoderne campus med laboratorier, klasserom og bibliotek i toppklasse, og i renoverte historiske bygninger. Masaryk er kjent for sitt avanserte informasjonssystem som gjør studiene og studentlivet enklere og triveligere. PSYKOLOGI I WARSZAWA, POLEN Warsaw International Studies in Psychology (WISP) har et spennende studietilbud for deg som vil bli psykolog. Dette svært internasjonale masterstudiet gir grunnlag for norsk autorisasjon som klinisk psykolog hvis du gjennomfører tiltak som helsedirektoratet krever ved eventuelle mangler i utdanningen. Klinisk spesialisering og relevant praksis i Norge vil forenkle veien til autorisasjon. VETERINÆR I KOSICE, SLOVAKIA Agder Vitenskapsakademi samarbeider fra 2018 også med det anerkjente University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) i Košice, Slovakia. Ved UVMP kan du studere veterinærmedisin og bli autorisert veterinær i Norge etterpå. UVMP har tilbudt veterinærstudier på engelsk i 25 år, og det internasjonale studentmiljøet omfatter også over hundre norske studenter. Den vakre byen Košice ligger i det fjellrike østlige Slovakia, og gir deg mulighet for flotte naturopplevelser i nasjonalparken Slovakiske paradis like ved.

AGDER VITENSKAPSAKADEMI – NORDISK INNTAKSKONTOR veileder deg som vurderer medisinske studier, psykologi eller fysioterapi på engelsk. Vi hjelper deg å velge, søke og forberede deg til opptak og studiestart. Poznan University of Medical Sciences: • Medisin, 6 år • Medisin, 4 år (krever bachelorgrad i realfag) • Tannlege, 5 år • Fysioterapi, 5 år (master) • Farmasi, 6 år (Pharm.D.) Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz: • Medisin, 6 år Medical University of Gdansk: • Medisin, 6 år Masaryk University, Brno: • Medisin, 6 år • Tannlege, 5 år, • Fysioterapi, 3 år University of Warsaw: • Psykologi, 5 år (master) University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Košice: • Veterinær, 6 år

Agder Vitenskapsakademi, Nordisk inntakskontor Adresse: Gimlemoen 10, 4604 Kristiansand Telefon: 38 14 19 57 / 38 14 14 75 E-post: medicalstudies@uia.no Nett: www.medicalstudies.no Facebook: www.facebook.com/ Agder.Vitenskapsakademi

39


Det du vil, får du til! KUNSTSKOLEN I ROGALAND

Har du kreative evner og har lyst til å utforske og utfordre dine kunstneriske muligheter? Kunstskolen i Rogaland er en fagskole med aktive kunstnere som lærere, og et lite og godt studiemiljø. Simon Eikaas Løken (27) fra Kristiansand studerer nå ved Kunstakademiet i Trondheim etter to år ved Kunstskolen i Rogaland. Her deler han sine betraktninger om utdanningen ved KiR. – Alle de ulike kursene på KiR har gitt meg frihet og fleksibilitet i nye prosjekter, forteller Simon. FØLGTE DRØMMEN – På videregående gikk jeg tegning, form og farge. Jeg fikk stadig høre at hvis jeg ville arbeide med kunsten måtte jeg ha noe å falle tilbake på, forteller Simon. – Men jeg fant ingen studier utenom kunst som jeg interesserte meg for, noe som førte til at jeg lenge gjorde verken det ene eller det andre.

40

Til tross for motstand, forble kunsten en del av livet til Simon. – Året før jeg begynte på KiR fikk jeg ved en tilfeldighet arbeide som kunstnerassistent. Det å få være med hver dag i livet til en aktiv kunstner var en stor inspirasjon. Det å ha en kunstnerkarriere virket plutselig mulig. Og jeg valgte endelig å følge min egen vei, forteller Simon. SPENNENDE TID PÅ KIR – Tegning og maling er noe jeg alltid har elsket å arbeide med. Jeg valgte KiR på grunn av det jeg leste om skolens faglige tyngde. Jeg håpte at maling ville ha et stort fokus på skolen, forklarer Simon. Simon merket derimot fort at han også måtte bittelitt utenfor komfortsonen. – Et av de første kursene vi hadde var i konseptuell installasjon. Det var noen intense uker hvor vi brukte masse tid på brainstorming, skriving og idéutvikling. Vi dro på søppelplassen for å plukke materialer til arbeidene som


HØYERE UTDANNING

ble eksperimentert med og formet på lik linje med idéskrivingen. Det var et veldig spennende og utfordrene kurs, hvor prosessen fra begynnelse til slutt var utrolig lærerik, forteller Simon. – Da vi skulle presentere arbeidene fikk jeg en opplevelse av at alle brikkene falt på plass. Det er noe jeg håper å gjenoppleve hver gang jeg lager et nytt arbeid. DET DU GJØR, LÆRER DU – Det du gjør, lærer du. Derfor er mesteparten av studiet jobbing på atelieret, og skolen er åpen fra 7-23, 7 dager i uka, forklarer Simon. – Det er det fine med KiR. Du lærer i en form som ligner mest mulig på en kunstners hverdag fra dag én. – Andre året på KiR er fokusert på selvstendig arbeid og forbereder deg til en arbeidsdag som kunstner. Du blir også godt forberedt i søknadsskriving, dokumentasjon av arbeider, artiststatement, med mer. Av medstudenter på kunstakademiet har jeg forstått at jeg på KiR ble særlig godt forberedt på livet etter kunstskolen sammenlignet med skolene de gikk på, forteller Simon. – I tillegg tilbyr KiR to studieturer i året for å se kunst i byer som Berlin, London og New York. FREMTIDSUTSIKTER ETTER STUDIER PÅ KIR – Jeg tror at karrieremulighetene som kunstner i Norge er gode. Det står på vilje, disiplinert arbeid, et sterkt ønske og muligens villighet til å ofre litt luksus i perioder, mener Simon. – Alle de ulike kursene på KiR har gitt meg frihet og fleksibilitet i nye prosjekter. Jeg har lært å stole på arbeidsprosessen min og følge interesser uansett hvor de leder. Og selv om du skulle velge å gjøre noe annet senere, er Simon klar på at studier på KiR er verdifullt for flere utdanningsretninger. – Har du en 2-årig fagskole, så har du generell studiekompetanse. Det er altså ingen grunn til å ta opp mange andre fag før du starter på KiR. Ellers mener jeg at det man lærer på KiR, kan man ha nytte av på de aller fleste områder. Du vil utvikle kreativitet og kritisk tenking, noe som er veldig underprioritert i Norge i dag, avslutter Simon.

.no

land i Roga n e l o sk KUNSTSKOLEN Kunst I ROGALAND er den høyeste utdanning innen kunst i vår region og ligger sentralt i Stavanger. Fagskolen har profesjonelle kunstnere som lærere, og studenter som vil utvikle sine skapende, kreative evner.

Vi har plass til litt over 40 studenter fordelt på to år. Alderen er fra 18 år og oppover, men de fleste er rett over 20 år. Etter endt utdanning er du fagskoleutdannet i billedkunst og kan starte egen virksomhet. Du får et grunnlag for å kunne bli profesjonell kunstner, illustratør, arkitekt, grafisk designer, osv. Det finnes like mange måter å bruke utdanningen på som vi har studenter. De fleste som studerer videre søker seg enten til kunsthøyskoler, kunstakademi og arkitektskoler, men du kan også studere industridesign, visuell kommuniksjon, scenografi, film, animasjon, kulturforvaltning, kunsthistorie, museumspedagogikk, osv. Utdanningen fra KiR kan inngå i utdanning til lærer, førskolelærer, aktivitør, sykepleier, ergoterapeut, ingeniør, prosjektleder, leder, osv.

Kontaktinfo: Kunstskolen i Rogaland Birkelandsgate 2, 4012 Stavanger Telefon: (+47) 51 51 00 00 E-post: post@kir.no Nett: www.kir.no

41


Gleder seg til hver dag hun skal på jobb VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole som driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har cirka 4400 studenter, 400 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes. Ann-Kristin Pettersen tok en Bachelor i ergoterapi ved VID i Sandnes og jobber i dag i hverdagsrehabiliteringstemaet i Bærumkommune. Her hjelper hun mennesker med skader eller funksjonsnedsettelser til å fungere best mulig i hverdagslivet. – Jeg gleder meg hver dag jeg drar på jobb, sier den fornøyde ergoterapeuten. – HVA GJORDE AT DU VALGTE Å UTDANNE DEG INNEN NETTOPP DETTE FAGET? 42

– Jeg visste at jeg hadde lyst å jobbe innen helse- og omsorgsyrket fra tidlig alder. Jeg hørte om ergoterapi da jeg gikk på folkehøgskole. Det hørtes spennende ut, og jeg var spesielt interessert i å jobbe innen rehabilitering. Jeg oppdaget at ergoterapeuter er viktige bidragsytere til rehabiliteringsfeltet. Det gjorde studiet ekstra interessant for meg. – NÅR DU NÅ SER TILBAKE, HVA LIKTE DU BEST MED Å STUDERE VED VID SANDNES? – Jeg likte godt at skolen og klassen var akkurat passe stor til at vi fikk et godt klassemiljø. Det gjorde også at læringsutbyttet ble større, da det ble mer rom for diskusjoner i timene. I tillegg syntes jeg det var utrolig gøy å flytte til Rogaland for å studere. Stavanger og Sandnes er veldig fine byer, med mange muligheter. – VAR DET VANSKELIG Å FÅ JOBB ETTER AT DU VAR FERDIG PÅ SKOLEN? – Jeg søkte på 4–5 jobber før jeg fikk jobben jeg har i dag. Det var litt vanskelig, da de fleste stillingsbeskrivelsene søkte etter folk


HØYERE UTDANNING

med erfaring. Nå jobber jeg med hverdagsrehabilitering. Vi er et tverrfaglig team bestående av sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeider. Vi hjelper mennesker som har fått en endret hverdag med funksjonsfall på grunn av sykdom eller skade, til å mestre hverdagslivets gjøremål. Teamet veileder, trener og øver på hverdagslige aktiviteter sammen med brukeren i deres hjem. – HVA LIKER DU BEST MED JOBBEN DU HAR I DAG? – Jeg liker veldig godt å jobbe med rehabilitering. Det er gøy å få følge opp brukerne i en tidsavgrenset periode, hjelpe dem med å nå målene sine og se fremgang. I tillegg er det spennende og lærerikt å jobbe i tverrfaglig team. Jobben er svært motiverende, og jeg gleder meg hver dag til jeg skal på jobb! Ergoterapeuter kan gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Det er meningsfylt å kunne utgjøre en forskjell. VISSTE DU AT: Ergoterapi lovfestes som tjeneste i kommunehelsetjenesten fra 2020. Med en bachelorgrad i ergoterapi fra VID blir du autorisert helsepersonell med yrkestittel ergoterapeut.

VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt. Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, masterog ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. Høgskolen har cirka 4400 studenter, 400 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes. Studiested VID Sandnes utdanner vernepleiere og ergoterapeuter. Studiested VID Stavanger tilbyr bachelor i samfunnsfag og teologi, samt årsstudium i Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid, samfunnsfag, kristendom og religion, og trosopplæring.

Kontaktinfo: VID vitenskapelige høgskole Telefon: +47 99 09 00 05 E-post: post@vid.no Nett: www.vid.no

43


44


Folkehøgskoler Treffer du en tidligere folkehøgskoleelev, vil han eller hun gjerne si at det var det beste året i deres liv. Det er lettere å se hvor man skal og hvem man er etter ett år på en folkehøgskole. Her har man tid til fordypning i fag, og tid til å prøve ut nye fag. Man får prøvd seg i samarbeid med andre eller i å utfordre seg selv på nye områder. Du kan få styrket troen på

hva du vil jobbe videre med eller oppdage helt nye talenter og sider ved deg selv. Skal du studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du med deg 2 tilleggspoeng på ordinær kvote for fullført skoleår, gitt at du har hatt minst 90 % oppmøte.

Les mer på: • www.folkehogskole.no • www.muligheter.no

45


– Folkehøgskolen ga meg

et pusteår etter videregående FOLKEHØGSKOLENE

Kristine Mikalsen slet på skolen og unngikk alle spørsmål om hva hun skulle gjøre etter videregående. Så ble hun tipset om folkehøgskolene. Da snudde alt. 21-ringen fra Skjånes i Finnmark kan ennå gjenskape følelsene i kroppen når minnene tar henne tilbake til høsten 2015, og året hun tok på Risøy Folkehøyskole etter videregående. – Det var stort og overveldende, men samtidig SÅ interessant og morsomt! Følelsen jeg fikk fra alle der var at: Vi vil at DU skal få en god opplevelse, at du kan vokse, reflektere og bli mer kjent med deg selv. HVERDAGEN BLE FOR MYE. – Ganske annerledes var hverdagen hennes noen år tidligere, da hun enda gikk på videregående. Kristine var borteboende student, og den nye tilværelsen alene på hybel, og med høyere skolekrav var tøff å takle. Kristine isolerte seg 46

mer og mer, og slet i perioder med depresjon og angst. Karakterene ble raskt dårligere. VALGET ETTER VIDEREGÅENDE. Til slutt måtte også Kristine inn på den obligatoriske praten med skolestudieveilederen om fremtiden. Og da hun bragte opp folkehøgskole som et alternativ, var Kristine alt annet enn positiv. – ”Høgskole”. Jeg så for meg et universitet av noe slag og dit ville jeg ikke, husker hun. Men da veilederen forklarte litt nærmere om hva et år på en folkehøgskole kunne innebære, våknet 18-åringen. Hjemme på hybelen den kvelden ble hun sittende på nett og kikke på ulike folkehøgskoler og tilbud, da realiteten traff henne: Hun kunne bruke et år på tegning. Et helt år på det som var hennes talent. FANT SJELEVENNER. Hun valgte Risøy Folkehøgskole, på andre kanten av landet. Kristine husker godt de mange tankene som fløy gjennom hodet da hun møtte opp første dag.


FOLKEHØGSKOLER

– Jeg følte meg ikke så veldig høy i hatten. Men det var en dag med nydelig sol og sommer, og det første jeg møtte var lærere som sa: ”Velkommen – bli med”. Foreldrene ble sendt hjem og vi ble plassert i grupper for å bli kjent med hverandre, husker Kristine. Det tok ikke mange ukene på skolen før hun fant de tre jentene som skulle bli bestevennene. – Det er sånne venner som man nesten ikke skjønner at det går an å finne. FRILUFTSLIV OG GITAR. Kristine hadde sidefag i gitar og friluftsliv. Som valgfag valgte hun basseng, baking, kor og kajakk. Men linjefaget var tegningen. Og der gjenoppdaget hun gleden ved å lære: – Jeg tegnet, malte, utforsket, og lærte teknikker jeg ikke engang visste at jeg kunne lære. Det var noe jeg følte at jeg kunne være god på. Innimellom satt vi på det tegnerommet til langt på natt! minnes hun. I tillegg til obligatoriske oppgaver som fysisk aktivitet, og lørdagsforedrag, ble også alle fagklassene utfordret til å lage elevarrangementer for hele skolen. For Kristine var det en aha-opplevelse å finne ut om tegne- og male-linjene som tilbys på Risøy og andre folkehøgskoler. – Jeg fikk holde på med det som var mitt talent – i et helt år!

STOR BREDDE I FAG OG LINJER Med stor bredde i fag og linjer, tilbyr folkehøgskolene et intenst år med tid for læring, tid for refleksjon, tid for veiledning, tid for opplevelser og tid for personlig og sosial vekst. •

Det er ca. 7 700 elever fordelt på de 78 norske folkehøgskolene.

Alle er internatskoler, finnes over hele Norge, og en felles nordisk skole ligger i Sverige.

Det finnes over 600 ulike fag. De fleste skoler har ulike tilbud, mens enkelte har spesialisert seg i én fagretning.

11 prosent av norsk ungdom går et år på folkehøgskole.

Gjennomsnittsalder 19 år. De fleste har 18 års grense, noen få tar inn elever ned til 16 år. Ta kontakt med Folkehøgskolekontoret for oversikt.

Folkehøgskole gir 2 konkurransepoeng i ordinær kvote til høyere utdanning.

Undervisningen er gratis, elevene betaler for mat, bolig, skolemateriell og reiser.

Prisen ligger mellom 80 000 og 155 000 avhengig av linjevalg og turer

Elevene får støtte fra Lånekassen etter vanlige regler

Folkehøgskolene har ikke søknadsfrist. Skolene starter opptaket 1. februar og fyller opp så lenge det er plasser igjen.

SLUTT PÅ BEKYMRING. Selv føler Kristine at hun vokste mye personlig på året på Risøya: – Jeg lærte å ta mer tak i ting, og ordne ting som må ordnes i et liv. Og så lærte jeg mye om det å gjøre det beste ut av en situasjon ut fra det man har, og hoppe på muligheter. Det har gjort veldig mye for hvordan jeg lever i dag. ET VOKSE-ÅR. Akkurat nå er det livet hennes som er drømmen, og det er fint, synes hun. – For du som er stresset, og som er så sliten at du bare vil grine hver dag: Ta et sånt år som jeg tok. Et puste-år, et vokse-år, hvor du bare kan fokusere på din egen vekst i forhold til andre. Det er en mulighet – og man bør ta den, insisterer hun. – For, du må ikke finne ut av alt nå. Du har tid. Det er bare at du må skjønne det selv også.

47


- Folkehøgskolen har

en viktig plass i samfunnet

FOLKEHØGSKOLENE

– Jeg tror litt for mange hopper på studier uten å helt vite hvorfor, eller hva de egentlig vil. Her kan et år på folkehøgskole spille en viktig rolle, sier Åge Skinstad, direktør i Swix. – Litt for mange ungdommer starter på studier etter videregående, uten å vite hva de egentlig går til eller hvorfor de har valgt akkurat dette, sier Åge Skinstad, tidligere regiondirektør i NHO Innlandet og sportssjef i Norges Skiforbund. – Hvis man ikke er sikker på eget utdanningsvalg, tror jeg et år på folkehøgskole er lurt. Her vil man oppdage tydeligere hvem man er, og ikke minst hva man selv vil videre, sier han.

– Noe av det viktigste, tror jeg, er å ikke ha det så travelt. Selv brukte jeg fem år på å fullføre en bachelorgrad, fordi jeg drev aktivt med idrett ved siden av. De to ekstra årene har aldri betydd noe negativt, snarere tvert imot, fortsetter han. – Man har bedre tid enn man tror! Det viktigste for ungdommene er å finne ut hva de selv vil, ikke hva andre ønsker at de skal gjøre. Dette blir gjerne tydeligere etter et år på folkehøgskole. Man blir tryggere på seg selv, og dermed også sikrere på det valget man skal ta, sier han. NEGATIVT RESULTATJAG

I tillegg til faglig fordypning i et interesseområde man selv har valgt, får man med vennskap og samarbeidskompetanse «på kjøpet».

– Skinstad er ikke redd for fokus på prestasjon i skolen, men mener dagens resultatjag er skremmende.

– IKKE STRESS. BRUK TID PÅ Å TENKE!

– Elevene tenker altfor mye på sluttresultatet, og glemmer å fokusere på selve prestasjonen

– Jeg tror de færreste går ut av videregående 48

og vet akkurat hva de vil bli. Det er ikke sikkert de ønsker å fortsette i den retningen de først hadde tenkt, og veldig få har oversikt over hvilke utdanninger det er behov for fremover. Det er vanskelig å ta et valg, sier Skinstad.


FOLKEHØGSKOLER

ALLE HAR GODT AV ET ÅR PÅ FOLKEHØGSKOLE

de står midt oppe i. Resultat skal komme som en følge av den innsatsen du legger ned, ikke være fokuset underveis, sier han.

Folkehøgskolene gir læringsglede (Undersøkelse av elevers selvevaluering 2014)

Folkehøgskolene styrker elevenes samarbeidsevner og deres sosiale kompetanse (Undersøkelse fra NTNU 2010)

Folkehøgskolene gir økt samfunnsforståelse og demokratisk deltakelse (en undersøkelse fra NTNU 2010 viser at folkehøgskoleelever deltar mer i samfunnslivet enn andre)

Folkehøgskolene gir faglig utvikling. Et intensivt skoleår gir god faglig utvikling innen både linjefaget og valgfagene. I tillegg har skolene prosjektuker, studieturer og samarbeid med eksterne organisasjoner.

Folkehøgskolene oppnår de beste resultatene når tidligere elever ved h.h.v. folkehøgskoler, universiteter, høgskoler og annen høyere utdanning vurderer sine erfaringer. Det gjelder faktorer som image, forventninger, produktkvalitet, service, tilfredshet og lojalitet, Det viser en undersøkelse fra analysebyrået EPSI høsten 2017.

Han mener samme tankegang hadde vært oppskriften på fiasko i idretten – uansett gren. – Mange går gjennom skolehverdagen og er redde for å ikke få det resultatet de ønsker. Det er klart at man blir sliten av en slik tankegang! Klarer man å vri fokuset til selve prestasjonen, det man selv kan gjøre noe med, er det bedre. Bekymringer for hva «alle andre tenker» er det som gjør deg sliten, sier Skinstad. VIKTIG Å KUNNE SAMARBEIDE – Noe av det fine med folkehøgskolen er at man møter ungdommer fra hele landet, med ulik bakgrunn. Det gjør at man også har ulike synspunkt på ting, sier Skinstad. Ved å bo tett sammen et helt år må man lære seg å samarbeide. Også med de som er veldig ulik seg selv. – Ulikhet er det som skaper fremgang! Jeg kjenner ingen som har blitt dårligere av å samarbeide, men bare de beste klarer samarbeide med noen de er uenige med. Det er en veldig god egenskap. Jeg tenker på folkehøgskolen som en god investering for framtida. Man lærer seg å samarbeide, akseptere ulikheter og bli tryggere på seg selv. Det har man bruk for uansett hva man skal jobbe med, avslutter Åge Skinstad.

Ønsker du mer informasjon om folkehøgskolene? Telefon: 22 47 43 00 E-post: post@folkehogskole.no Nett: www.folkehogskole.no

49


FOTO: Svanhild Blakstad

Når konserthuset åpnes med kor og orkester, har vi alt spilt ferdig.. Når den nye bybrua innvies av kongen, har vi reist hjem.. Når biskop vigsler den nye kirken, er vi i gang med å bygge hotell på kaia..

Du som er praktisk anlagt, og som synes det er tøft at det du arbeider med blir til noe synlig og viktig for samfunnet. Du som synes det er bra med variasjon, litt ute, litt inne, noe veldig stort og noe lite. Sats på en fagutdanning i bygge- og anleggsbransjen! Det gir mange spennende jobbmuligheter, stor frihet og god lønn!

Sats på et yrke innen bygg og anlegg! EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) har 231 medlemsbedrifter som spenner fra de største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontor med tilknytning til EBA. Besøk hjemmesiden www.byggopp.no. Her finner du nyttig informasjon enten du skal velge utdanning, søke læreplass, er lærling eller har lærlingeansvar – eller rett og slett er interessert i fagutdanning

www.byggopp.no

ww.ebafilm.no

www.eba.no


Bygg- og anleggsteknikk Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. Alt er bygget av glade håndverkere som har valgt Byggog anleggsteknikk. Har du praktisk sans? Liker du å være nøyaktig og har godt håndlag?

Er du selvstendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

51


En steinhard bransje

NORSK STEIN

Norsk Stein AS har Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, veibygging og offshorekontruksjoner med en produksjon på over 11 millioner tonn årlig. Bedriften sysselsetter rundt 180 ansatte og tar jevnlig inn lærlinger innen flere fagområder.

større utfordringer, et større fagmiljø og mer variert arbeidserfaring i læretiden.

En av lærlingene er 19 år gamle Andrè Norland Barka fra Jørpeland. Etter å ha vært lærling i bedriften har han nå fagbrevet i fjell- og bergverk i boks.

– På et steinbrudd er det nærmest rutinepreget at det alltid er noe som skal sprenges. Det pleier i gjennomsnitt å være i hvert fall et sprengingsoppdrag hver eneste dag. Forskjellen er den store variasjonen i oppdrag. Det kan være større arbeid over større områder som skal planlegges eller store steiner på mindre områder. Det er uansett alltid nok å gjøre.

– Jeg har alltid likt å kjøre maskiner, så det var det jeg tenkte på i begynnelsen da jeg begynte på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Etterhvert som jeg fikk se mer og mer av mulighetene som fagretningen tilbyr, fant jeg ut at det var mer spennende å drive med sprengningsarbeid, forteller Andrè. Etter å ha fullført Vg2 Anleggsteknikk var Andrè først lærling i et annet firma og jobbet med sprenging av tunnel på Ryfast-prosjektet. Men han savnet 52

– Etterhvert skiftet jeg læreplass over til Norsk Stein og det ble jeg kjempefornøyd med. Det er noe helt annet enn å jobbe i tunnel. Norsk Stein driver verdens mest moderne og komplette anlegg for industriell produksjon av knuste steinmaterialer, og er selvfølgelig et mye større anlegg med flere og større oppgaver, forteller Andrè.

– Sprengning er et risikofylt arbeid. Derfor er det også et krevende studie, spesielt i starten. Du må kunne matte og beregne riktig mengde sprengstoff, du må ha gode holdninger til sikkerhet, du må være nøyaktig, og du må kunne tenke når du skal koble


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

NORSK STEIN AS har en over 30 år lang historie, og er i dag et av Europas ledende bergverk innen produksjon av tilslag. Virksomheten ligger på Jelsa i nærheten av Stavanger.

ting. Dette er ikke noe du lærer på en dag eller på skolebenken, dette lærer man kun gjennom erfaring. Derfor er det smart å ha hatt læretiden i en etablert bedrift som Norsk Stein med godt arbeidsmiljø, varierte oppgaver, skikkelig veiledning og gode HMS-regler, avslutter Andrè. BLI EN DEL AV TEAMET Å drive bergverk krever mye kunnskap. Alle arbeidsoppgavene hos Norsk Stein krever fagfolk med spisskompetanse. Fra bruddplanlegging og sprengning, transport og prosess, til vedlikehold av utstyr. Kompetansen trengs på alle nivåer – fra lærling til sivilingeniør. Det betyr at du som lærling vil få en grundig og allsidig utdannelse som vil være nyttig uansett hvilken bransje du velger å jobbe innenfor senere. Norsk Stein er alltid interessert i å komme i kontakt med flinke folk som mener de kan bidra i vår virksomhet. Ta kontakt – kanskje du er vår neste lærling? Norsk Stein, avd. Jelsa, er godkjent som opplæringsbedrift i 7 fag: • • • • • • •

Industrimekanikerfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget Elektrikerfaget Kjemi- og prosessfaget Laboratoriefaget Fjell- og bergverksfaget Anleggsmaskinførerfaget

Årlig produseres ca. 11 millioner tonn utsøkte materialer til det europeiske markedet. Bergarten av høykvalitets granodioritt ligger lett tilgjengelig ved Jelsafjorden. To skip på inntil 50 000 tonn kan lastes samtidig med en kapasitet på 2 500 - 3 000 tonn pr. time på hver utlaster. Selskapet eier og driver 6 selvlossende skip som transporterer ca. 99 % av volumet fra Jelsa til markedene i Europa. De samlede forekomstene i steinbruddet beregnes til 350 millioner tonn, og ytterligere utvidelse er tilgjengelig ved å drive bruddet dypere. Anlegget på Jelsa sysselsetter ca. 180 dyktige arbeidstakere og er den største private arbeidsplassen i Suldal kommune.

Kontakt: Anne Straabø Tjordal, HR Administrator Telefon: (+47) 52 79 29 18 E-post: anne.tjordal@norsk-stein.no Nett: www.mibau-stema.de/no/

53


Levende

og lærende

STANGELAND MASKIN AS

Stangeland Maskin AS er godkjent opplæringsbedrift i åtte fag. Stangeland Maskin AS har en av landets beste maskin- og utstyrsparker. Men det viktigste i Stangeland er de rundt 700 ansatte. Vi satser på de ansattes utvikling, og har et godt læringsmiljø med egen Talentklasse og spennende kurs. I tillegg til anleggstjenester tilbyr Stangeland Maskin profesjonelle tjenester innen følgende fagområder: Anleggsgartner, tipper og pukkverk, rivning og miljøsanering, fjellboring, utleie av maskiner og biler, vintervedlikehold, stikning og trykkprøving. EN LÆRENDE BEDRIFT. Vi er så heldige å ha 35 lærlinger i vår bedrift. Hos oss skal alltid 5 % av de ansatte være lærlinger. Lærlingene får utføre mye av det samme arbeidet som sine kollegaer med god veiledning. Det er viktig for oss å ha et skikkelig system for å ta vare på lærlingene våre. Stangeland Maskin har godt samarbeid med de 54

videregående skolene og spesielt Øksnevad vgs. Vi har også en partnerskapsavtale med Stavanger offshore tekniske skole (SOTS). ESPEN ANDRE GLEDER SEG HVER DAG. Espen Andre Skipstad er lærling i Maskinførerfaget i Stangeland Maskin, og stortrives. – Etter ungdomsskolen gikk jeg 1 år på bygg- og anleggsteknikk på Bryne vgs, så gikk jeg 1 år på anleggsteknikk på Øksnevad vgs, før jeg begynte som lærling, forteller Espen Andre. Grunnene til at han trives så godt er at faget er interessant, han har gode kolleger og får være med på store og spennende prosjekter. Espen Andre liker å se fremgangen og resultatet på de ulike anlegga. Han liker også å jobbe sammen med så mange ulike fagfolk. I Stangeland får lærlingene lære ved å gjøre, og det passer Espen Andre godt.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Målet og drømmen hans er å få fagbrev og fast jobb som maskinfører i Stangeland Maskin. JUNE LIKER Å VÆRE I AKTIVITET. June Ånestad drømte om å bli dyrlege. I løpet av to år på landbrukslinja på Øksnvead vgs forandret hun mening, og bestemte seg for å bli anleggsgartner. – Det å være anleggsgartner er varierende og givende. Du er ute og ikke minst i aktivitet hver dag, forteller June. Hun skal ta fagprøven i anleggsgartnerfaget i år, og har allerede fått tilbud om fast jobb i Stangeland Maskin. June skryter av kollegene og gode systemer i firmaet. – Jeg valgte Stangeland Maskin som læreplass fordi bedriften har et svært godt rykte, smiler June. Dette har hun nå erfart selv. I en så stor bedrift får du være med på mange ulike typer prosjekter, alt fra Eiganestunnelen til private hager. Som anleggsgartner ser du helt tydelig resultatet av det du gjør, både på grå og grønne prosjekter. Det liker June godt. SONDRE LIKE R Å AR B EIDE . Sondre Rødland har alltid likt å arbeide, helst ute. Gårdsarbeid og traktorkjøring er fritidssyslene hans. Nå er han lærling, første året, i Vei og anleggsfaget og stortrives i Stangeland Maskin. Vei og anleggsfaget er perfekt for den som liker å arbeide ute i frisk luft med varierte oppgaver, i følge Sondre. – Det er så mange kjekke og flinke folk som jobber her. Noe som gjør dette til en svært god læreplass for meg, smiler Sondre. Han jobber på et stort veiprosjekt på Hove nå, og får være med på ulike arbeidsoppgaver. Sondre ser viktigheten av planlegging og struktur på jobbene. – En ekstra god dag på jobben er en dag hvor ting har gått som planlagt, sammen med gode kolleger, sier Sondre. Drømmen er å jobbe som leder i Stangeland Maskin, men først må han gjøre ferdig læretiden og ta fagbrevet.

STANGELAND MASKIN AS er en sunn, sterk og handlekraftig entreprenørbedrift med snart 60 års erfaring. Vårt mål er å være ledende. For å få til det har vi fire viktige verdier som vi jobber etter: Arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv. Bedriften vår er godkjent opplæringsbedrift i åtte fag: • Anleggsmaskinfører • Vei og anlegg • Fjell og bergverk • Anleggsmaskinreparatør • Anleggsgartner • Lakkerer • Reparatør tunge kjøretøy • Yrkessjåfør I tillegg har vi flere andre yrker i bedriften vår med ulike krav til utdannelse og kompetanse. Visjonen vår er å være Ledende.

Kontaktinfo: Stangeland Maskin ved Joar Løland Telefon: 975 52 885 E-post: joar.loland@tsmaskin.no Nett: www.tsmaskin.no

55


Utdanner

«Ekta vare»

RISA AS

Under den årlige lærlingesamlingen på Eikeland gård ble det bakt pizza sammen med Kirsten og Bjørn Risa. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Risa har bestemt seg for å være pådrivere i arbeidet med å gjøre anleggsbransjen attraktiv for unge som skal velge yrke. Derfor er også nesten 10 prosent av arbeidsstyrken lærlinger. Det forplikter! På deres opplæringssenter på Eikeland gård får lærlinger erfare hva de vil si å være «Ekta vare» i beste Risa-ånd. Ernst Mathias Hetland (18) og Markus Haugland (20) er begge lærlinger som henholdsvis maskinfører og i Vei og anleggsfaget, mens Susanne Serigstad (25) er nyutdannet sprengningsarbeider. – Jeg har alltid vært interessert i å kjøre maskiner og jeg bestemte meg allerede i niende klasse for at jeg skulle bli maskinfører. Jeg hadde hørt mye godt om Risa sitt lærlingsopplegg og håpte egentlig allerede den gang å få læreplass her, forteller Ernst Mathias. Markus er enig: – Alle på Jæren har hørt om Risa og vet at det er et fantasisk godt miljø med fine folk der. 56

Som en av de største aktørene innen vei og anlegg var det også naturlig for meg å søke om læreplass her, forteller han. EN FLEKSIBEL BEDRIFT Susanne fikk oppleve Risa som en fleksibel bedrift som tilrettela læretiden og satte lærlingen i sentrum. – Jeg er nå utdannet sprengningsarbeider etter å ha avlagt fagprøve i februar 2018. Siden jeg først skrev lærlingskontrakt har jeg blitt trebarnsmor og hatt tre permisjoner. Da har Risa vært veldig fleksible og stoppet læretiden i de periodene. Så det er en


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

sosial bedrift som setter arbeidstakerne i fokus, hvor du kan få unger, uten at du må avbryte og starte utdannelsen din helt på nytt, forteller Susanne. EIKELAND GÅRD Eikeland gård på Heskestad er sentral i Risa sin strategi for læring og kompetanseutvikling. Her får lærlingene prøve seg på mange forskjellige oppgaver under trygge forhold. – Når du er ute på oppdrag i læretiden, så er du på jobb. Da er det ikke rom for prøving og feiling eller å gjøre den samme tingen flere ganger. Da er man der for å få jobben gjort. Her på Eikeland gård får lærlingene anledning til å øve på det de selv ønsker. De får perfeksjonere det de er gode på og bli tryggere på det de ikke er fullt så gode på enda, forteller Vidar Skarås, opplæringsleder i Risa. – Alle lærlingene skal innom Eikeland gård i rundt seks uker i løpet av læretiden. To og to lærlinger er som regel her samtidig over et par uker, og så roteres det. I tillegg avholdes det felles fagsamlinger her ute, forklarer Vidar. TRENER PÅ Å BLI «EKTA VARE» – Eikeland gård er ganske unikt. Det er ingen andre bedrifter jeg vet om som har eget lærlingsenter der man får drive for seg selv og spesialisere seg på det man selv har lyst å bli bedre på, forteller Markus. – Vi får trene i vårt eget tempo til å bli «Ekta vare». Hvis du ikke er så flink til planering så kan du bruke tiden på å mestre det perfekt. Læretiden hos Risa gir både i pose i sekk, forteller Ernst Mathias. – Risa har mange muligheter for dem som vil videre og nå holder jeg på med kurs for å bli Skytebas. Jeg håper å få være hos Risa til jeg er gammel og grå, så lenge helsa holder. Det er en god bedrift med fokus på HMS og trivsel blant de ansatte, noe som allerede kommer til syne under læretiden, avslutter Susanne.

RISA AS er en av landets største anleggsentreprenører. Vi har høy kompetanse på utbygging av infrastruktur for vei og energi, grunnarbeider for bolig og næring samt drift og vedlikehold av veier. Vår miljøavdeling sørger for trygg sanering av ulike anlegg og bygg, og sikrer optimal gjenvinning av ressursene. Vi kan prosjektstyring og garanterer effektiv og sikker gjennomføring av små og store prosjekt. Vi vet at et godt team leverer bedre enn om vi står alene. Derfor er vår visjon: «Å gjøre hverandre gode». Våre verdier er: HMS, kundefokus, kompetanse, kvalitet, kremmerånd, åpenhet og ærlighet. Risa AS er en del av R-gruppen. R-gruppen er en av landets ledende entreprenørselskap som utfører oppdrag gjennom sine tre datterselskaper: Risa, Risa Service og Bjørns Hage & anlegg, som alle er spesialister innenfor hvert sitt felt. Konsernet har over 600 dyktige ansatte og hadde i 2017 en omsetning på 1,7 milliarder kroner.

RISA TAR INN LÆRLINGER I FØLGENDE FAG: • • • • • • • • • •

Anleggmaskinfører Vei og anlegg Fjell og bergverk Anleggsmaskinmekaniker Bilfaget, tunge kjøretøy Tømrer IKT Kontor og administrasjon Anleggsgartner Yrkessjåfør

Kontakt: Risa AS Telefon: (+47) 51 79 13 00 E-post: post@risa.no Nett: www.risa.no

57


58


ARKITEKTEN TEGNER – DU BYGGER! NYTT HUS, BOLIG-BLOKK, SKOLE ELLER BARNEHAGE. BYGGVERKET DU SETTER OPP VIL STÅ DER I FLERE TIÅR SOM ET BEVIS PÅ HVA DU HAR VÆRT MED OG SKAPT. Tømrerfaget byr på spennende utfordringer med høy aktiviet Tømrerutdanningen er en blanding av teori og praksis. Utdanog stor variasjon, ofte ute i frisk luft. Tenk hvor flott det er å ningen er på 4 år, og du kan velge mellom 3 alternative utdankunne peke på et hus og si; dette har jeg vært med på å bygge! ningsløp: • 0 + 4 år – det vil si 4 år i bedrift • 1 + 3 år – det vil si 1 år i skole og 3 år i bedrift Variert arbeid Som tømrer er ingen dager like. Du kan blant annet jobbe • 2 + 2 år – det vil si 2 år i skole og 2 år i bedrift med ombygging, tilbygg, eneboliger, næringsbygg, rehabilitering, restaurering, boligblokker og feltutbygging. Noen Uansett hvilke utdanningsløp du velger må teorien gjennombedrifter er med i kjedeforetak og bygger ferdighus. føres før du kan gå opp til svenneprøve. Det vil si at ved 1+3 og 0+4 løpene, vil teorien tas i løpet av læretiden. Fordeler med en fagutdanning: • Du får lønn i læretiden Kontakt: • Du kan bygge videre på fagutdanningen Jarle Jonassen - Daglig leder for å få studiekompetanse Jone Terjesen - Opplæringskonsulent • Du får mange muligheter Laila Roaldsøy - Kontor/adm for videre utdanning • Du får brukt både dine Byggmestrenes Servicepraktiske og teoretiske evner og Opplæringskontor Engelsminnesgt. 38 Svennebrevet dokumenterer din kompetanse, og gjør deg 4008, Stavanger attraktiv på arbeidsmarkedet. Du beholder svennebrevet og (+47) 51 52 42 00 yrkestittelen din hele livet, selv om du begynner med noe www.bsok.no annet senere.

59Kreative fag Har du meninger om hva som er fint eller stygt? Og klarer du å begrunne hvorfor? Liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje utdanningsprogrammet Design og håndverk er noe for ditt hjerte?

gir arbeidsmuligheter i en rekke design og håndverksyrker.

Den som velger Design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. Er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen.

Medier og kommunikasjon er fra 2016 et studieforberedene program hvor du foruten teoretiske fag blant annet lærer om fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk, og hvordan utforme budskap, uttrykk og layout. Medieproduksjon er fra samme tid et eget løp og utdanningsprogram under Design og håndverk med fordypning i Vg3 i Fotograffaget, mediegrafikerfaget og mediedesign.

Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det

Du som velger Medier og kommunikasjon eller Medieproduksjon bør ha kreative evner i tillegg til en sterk interesse i IKT og digital teknologi.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

61


Attention!! VECORA

Gratulerer! Det at du leser dette kan være første steg til å bli Vecora’s neste intern eller utplasseringselev. Vecora er et digitalbyrå og totalleverandør innen markedsføring – og kanskje din fremtidige arbeidsgiver. Kom deg på nett og fyr avgårde en søknad! Synlighet! Synlighet! Synlighet! Som digitalbyrå er det vår plikt og ekspertise å veilede våre kunder i kampen om oppmerksomhet. Vi hever kvaliteten på innhold i sosiale medier og på nettsider. Vi skviser maks ut av kronene som brukes på annonsering for maks resultat. Vi tilbyr kreative løsninger innen web, trykksaker og design – alt mens våre rådgivere gir kunden tett oppfølging, hele veien i mål. UTPLASSERING Kan du tenke deg en fremtid innen reklame- og kommunikasjonsbransjen? Har du et skapende 62

talent, har lyst til å få et innblikk i hvordan bransjen fungerer og vil vite mer om hvordan du kan ta skrittet videre? Hvis du er elev innen medieproduksjon eller andre relevante studieretninger på jakt etter utplassering vil vi gjerne høre fra deg! VECORA INTERNSHIP PROGRAM I Vecora ønsker vi å ha de beste folkene innenfor vårt fagområde med i teamet. Vi vet at det kan være vanskelig å finne arbeid som nyutdannet,


KREATIVT

VECORA er et digitalbyrå og totalleverandør innen markedsføring som holder til sentralt i Sandnes.

og har derfor opprettet et eget internshipprogram slik at du kan få de riktige erfaringene og opplæringen som trengs hos oss. Internshipprogrammet pågår i 3 måneder, uten fastlønn, men med provisjon og mulighet for fast ansettelse etter endt kontraktsperiode. Under internshipet vil du få tildelt en mentor som veileder deg slik at du forstår helheten og verdien av det vi gjør i bedriften vår. Læringskurven er høy, og du vil få sjansen til å komme borti mye spennende som du garantert ikke lærte på skolebenken.

Som digitalbyrå er det vår plikt og ekspertise å veilede våre kunder i kampen om oppmerksomhet. Vi tilbyr kreative løsninger innen web, annonsering, trykksaker, design, sosiale medier og medierådgivning. Hos Vecora er det kunden som er i sentrum og resultatene som teller.

SEND SØKNAD Wow! Du har kommet til veis ende på denne teksten. Nå er det tid for handling! Ta kontakt med daglig leder Hallgeir Gustavsen på e-post: hallgeir@vecora.no om mulighet for internship eller utplassering eller se nettsiden www.vecora.no/landing/internship

Kontaktinfo: Vecora AS Langgata 87, 4. etg, 4306 Sandnes Telefon: 04125 E-post: hallgeir@vecora.no www.vecora.no www.vecora.no/landing/internship Facebook: www.facebook.com/vecora.no

63


Vil du skape et

bærekraftig samfunn?

ENERGI NORGE

Verden står akkurat nå midt oppe i en energirevolusjon. For at overgangen fra fossil til fornybar energi skal fortsette, må den teknologiske utviklingen skje raskt. Samfunns- og klimaengasjement kan være et godt utgangspunkt for å utdanne seg innen elektro. Det gir muligheter til å jobbe med teknologiske klimaløsninger til beste for kloden og for menneskene. Vi trenger mennesker med ulike egenskaper. Noen må forske frem løsningene, andre kan formidle dem, atter andre kan bygge og utvikle dem.

Vannkraft er ryggraden i norsk kraftproduksjon, og vil i lang tid framover sikre en robust og klimavennlig energiforsyning. Vi trenger dyktige problemløsere som skal utvikle morgendagens kraftsystemer. Velger du en fagutdanning som energimontør eller energioperatør, eller en ingeniørutdanning innen elkraft, bygg eller maskin, kan du få en spennende karriere i en næring i sterk vekst. Jobb med fornybar energi, og bli en del av løsningen! Les mer på: www.spennendefremtid.no www.energinorge.no

Fornybar og fullelektrisk

64


Elektrofag Elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. Det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land – til lufta! Hva med å arbeide offshore? Eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? Eller kanskje få tog på skinner

eller biler på veien? Velger du elektrofag må du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør i tillegg være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

65


Welcome

to a world of doers!

ELTEL

Eltel arbeider med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde el- og telenettet. Vi er stolte av å kalle oss «doers» – vi kombinerer kunnskap og ekspertise med en veldig hands-on holdning til arbeidet. Eltel er ledende i utviklingen av Infranettbransjen, og er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere til vårt voksende team. Vi ønsker å være den beste arbeidsplassen for «doers» som deg. Våre ca. 8 700 ansatte, som er organisert i et av våre 400 dedikerte team, er avgjørende for vår forretningssuksess. Deres omfattende erfaring og kunnskap er Eltels største ressurs – og en garanti for din faglige utvikling i selskapet. UTVIKLER MORGENDAGENS SAMFUNN – Førerløse biler, smarthus som styres via wifi, droner som leverer pakker, mulighetene er nesten grenseløse når det kommer til «tingenes 66

internett», forteller en begeistret Svein Andorf Olsen, direktør for Strategi og forretningsutvikling i Eltel. – Samfunnet blir stadig mer integrert mellom teknologi og kommunikasjon. Med stadig større hastighet og sømløs overføring kan datautveksling utnyttes på en helt annen måte enn før. Eltel sin rolle i utviklingen av fremtidens samfunn gjenspeiler seg i vårt motto; Securing the lifeline of modern society. I Eltel arbeider vi for å skape et mer robust samfunn basert på våre tjenester innen Power, Communication og Transport & Security. Begrepet Infranett ble utviklet av Eltel som et samlebegrep som illusterer sammensmeltingen av og samspillet mellom infrastruktur og nettverk, forteller Olsen. – Vi ønsker å være markedsleder på våre områder og Eltel er allerede nr. 1 i Europa når det gjelder å installere fibernett. Men vi ønsker ikke bare å følge utviklingen, vi søker stadig å være proaktive og å skape nye, kreative


ELEKTROFAG

løsninger. Og selvfølgelig trenger vi da mange dyktige, nytenkende og serviceinnstilte medarbeidere for å nå dette målet, avslutter Svein Andorf Olsen. SKAP EN GOD FREMTID – BÅDE FOR DEG SELV OG ANDRE 26 år gamle Christiane Brekka Brandshaug fra Bærum er en av de mange serviceinnstilte medarbeiderne som i Eltel jobber med å skape fremtidens samfunn. Etter å ha gått VG3 Dataelektroniker på Malakoff vgs i Moss, endte hun opp som lærling hos Eltel i Bergen. Nå er hun i gang med å fullføre sitt andre fagbrev, noe hun mener er et godt eksempel på at Eltel satser på den som vil og får det til. – I Eltel tok jeg først fagbrev innen Dataelektronikerfaget og nå tar jeg fagbrev i Telekommunikasjonsmontørfaget, forteller Christiane. – Det betyr at jeg har fått jobbe innenfor et bredt spekter innen det Eltel leverer på dataog telekommunikasjonsfronten. Nå i det siste har jeg primært jobbet som feilretter og kundeservice ut mot privatkunder som opplever tvog internettproblemer. Å jobbe innenfor Service Assurance i Eltel betyr at du som serviceingeniør har en stor del ansvar, men også en like stor del frihet og myndighet til å ta de riktige avgjørelsene på stedet, forklarer Christiane.

ELTEL arbeider med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde el- og telenettet. Det gjør vi på oppdrag fra våre kunder som i hovedsak er teleoperatører, netteiere og offentlige myndigheter. Eltel konsernet har ca. 8 700 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,4 milliarder euro i 2016. Eltel i Norge har ca. 1 400 ansatte spredt over hele landet. I Norge jobber vi innenfor forretningsområdene Communication, Power og Rail & Road.

ELTEL IS SECURING THE LIFELINE OF MODERN SOCIETY

– Eltel er interessert i å beholde de gode hodene og å gi folk muligheter. Hvis du er nøye og løsningsorientert, er i stand til å kunne ta problemer på strak arm, kanskje være litt smått oppfinnsom, og har både stå på- og samarbeidsvilje, vil du finne deg godt til rette i Eltel, mener Christiane. – Som et stort selskap sørger Eltel for god opplæring, både mens du er lærling og gjennom senere videreutdanning og kursing. De er opptatt av at du får anledning til å skape en god fremtid for deg selv, samtidig som du er med på å skape fremtidens samfunn, avslutter Christiane.

Eltel Networks AS Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo Telefon: 02530 E-post: post@eltelnetworks.no Nett: www.eltelnetworks.no

67


Skaper en

trådløs fremtid

NORDIC SEMICONDUCTOR

Når du benytter trådløs mus og tastatur foran PCen, hører musikk eller telefonerer med trådløst headset, eller benytter deg av treningsutstyr som pulsmålere og smartklokker, er det mulig at det er R&D-ingeniørene Conrad Foik (29) og Solveig Fure (26) som har vært med på å utvikle dem. Nordic Semiconductor leverer state of the art-produkter til flere av verdens største elektronikkprodusenter. Hovedfokuset er på Bluetooth, en teknologi som mange mener vil være et avgjørende skritt på vei mot et trådløst samfunn og utvikling av «Tingenes internett». – Man blir jo litt stolt av å være med på å utvikle morgendagens teknologi, forteller Solveig ivrig. – Det er en god følelse å for eksempel gå i en elektronikkbutikk og se et produkt og tenke «dette har jeg vært med å lage», skyter Conrad inn. 68

TRÅDLØS TEKNOLOGI Hvis du har trådløs teknologi hjemme, er det stor sannsynlighet for at deler av innmaten kommer fra Nordic Semiconductor. Selskapet er verdensledende innen kortrekkevidde radiokommunikasjon mellom elektroniske enheter. Produktene finnes i alt fra trådløs mus og tastatur til game-kontroller, pulsklokker og fjernkontroller. – Vi er begge to R&D-ingeniører, men jeg jobber med hardware, mens Solveig jobber med software, forteller Conrad. – Jeg er med på å utvikle og lage selve chipen. Vi setter sammen subsystemer og sørger for at alt fungerer. – Mens vi på min avdeling utvikler software som styrer chipen, slik at den oppfører seg riktig i forhold til for eksempel Bluetooth-standarden, fortsetter Solveig. – Felles for våre systemer er at det alltid er en radio involvert. Bruksområdene er uendelige, det er egentlig bare fantasien som setter grenser, forklarer Conrad.


ELEKTROFAG

BAKGRUNN FRA NTNU Nordic Semiconductor søker kandidater med bachelor- eller masterutdanning innenfor elektronikk og datateknikk. Både Conrad og Solveig har bakgrunn fra NTNU der de studerte elektronikk. – Jeg hadde en interesse for realfag og studerte matte, fysikk og kjemi allerede på videregående. I forkant av studiene leste jeg meg opp på hva de forskjellige variantene av sivilingeniører jobber med, og jeg landet på elektronikk som virket mest interessant, forteller Solveig. – Studiet kan være krevende, men etterhvert knekker man koden. Det er en fordel å være interessert i å forstå hvordan ting henger sammen, ikke bare pugge fra lærebøkene, fortsetter Solveig. – Hvis du vil være god og virkelig gjøre en innsats, kan nok studiet være krevende. Men blir du god åpner også mange muligheter seg for deg, for eksempel hos Nordic Semiconductor, utdyper Conrad. GODT MILJØ OG MANGE MULIGHETER – Vi er ikke så mange på avdelingen i Oslo, ca. 60 stk, og det er lav terskel for å finne noe på sammen. Om det er å dra ut og ta en øl etter jobb eller spille basketball om sommeren, det er bare å sende ut en mail og folk er med, forteller Solveig.

NORDIC SEMICONDUCTOR ASA produserer halvledere og spesialiserer seg på design og produksjon av «nøkkelferdige» trådløse komponenter. Selskapet er verdensledende på kortrekkevidde radiokommunikasjon mellom elektroniske enheter. Komponenter fra Nordic Semiconductor benyttes blant annet i trådløse produkter som tastaturer, mus, spillkonsoller og sportsutstyr (herunder pulsklokker). Nordic Semiconductor er en innovativ kompetansebedrift med over 600 ansatte fordelt på avdelinger over hele verden Hovedkontoret ligger i Trondheim. Selskapet søker kandidater med bachelor- eller masterutdanning innenfor elektronikk og datateknikk.

– Vi har et ganske flatt hierarki sosialt her på avdelingen, og sjefen sitter på kontoret rett ved siden av meg, forteller Conrad. – Nordic Semiconductor er norskeid med hovedkontor i Trondheim, men er likevel veldig internasjonalt. Ikke bare selges våre produkter over hele verden, vi har også mange utenlandske ansatte, fra for eksempel India, Polen, Finland – eller Tyskland hvor jeg kommer fra, forteller Conrad. – Det gjør også at det finnes mange muligheter i vår organisasjon, både for videreutdanning og kursing internt og eksternt, og også for å kunne jobbe internasjonalt, forteller Solveig. – Selv om det er mye jobbing med data, er det ingen som må være supernerdete for å jobbe hos oss. Så lenge du er engasjert og flink til det du gjør er det absolutt plass til deg i Nordic Semiconductorfamilien, avslutter Conrad.

Kontaktinfo: Nordic Semiconductor Telefon: +47 72 89 89 00 Nett: www.nordicsemi.com

69


Bli

helsefagarbeider

Ønsker du deg en meningsfylt og variert jobb? Bli helsefagarbeider og jobb med barn, unge, eldre, personer med funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og andre som trenger deg! Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Blant dine oppgaver er å gi praktisk og faglig hjelp og omsorg til mennesker som trenger det. Du har varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke, andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv. Helsefagarbeidere jobber blant annet på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger hjelp, innen psykisk helse, i rusomsorgen, i opptrenings- og behandlingssentre, eller i skolen med barn som trenger ekstra hjelp. 70

For å bli helsefagarbeider velger du helse- og oppvekstfag på Vg1. Etter Vg1 velger du helsearbeiderfaget på Vg2. Deretter har du læretid i helsearbeiderfaget i to år (Vg3). Hva får du? • Samfunnet har stort behov for helsefagarbeidere. Du kan få jobb i hele landet. • Lønn under opplæring • I læretiden får du en årslønn fordelt over to år, ca. 319 000 kroner (2015). • Ekstra betalt hvis du jobber kveld, helg eller i høytidene. • Som ferdig helsefagarbeider får du en begynnerlønn inkludert vakttillegg på ca. 370 000 kr. • Gode muligheter til å videreutdanne deg.

Les mer på www.helseogsosialfag.no


Helse- og oppvekstfag Jobber innen Helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Mulighetene er mange og du kan arbeide både på sykehus, offentlige eller private institusjoner, internasjonalt eller i din hjemkommune. Yrkene, mulighetene og oppgavene er mange og krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker.

Du bør være flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

71


Farmasiutdanning

gir mange muligheter

APOTEKFORENINGEN

Veien blir til mens man går, er det et uttrykk som heter. For Yasin Ahmed førte veien til farmasiutdanningen og apotek. Det har gitt han opplevelser og jobbmuligheter han ikke hadde sett for seg. – Mulighetene man har som farmasøyt er enorme. Bare innenfor apotek finnes det massevis av jobber på ulike nivåer. Men også utenfor apotek er mulighetene store. Du kan jobbe på sykehus, i legemiddelindustrien, forskning og undervisning - for å nevne noe, sier Yasin Ahmed. JOBBMULIGHETER OVER HELE LANDET I mai 2016 fullførte han en master i farmasi ved Universitet i Tromsø. Derfra gikk veien rett til en jobb som ambulerende farmasøyt i Boots apotek. Her fikk han mulighet til å jobbe på ulike apotek landet rundt. – Noe av det mest unike med å studere farmasi 72

er at du kan få jobb så å si hvor som helst i landet. Da jeg var ferdig utdannet ønsket jeg å se mer av Norge og erfare hva det vil si å jobbe på mindre steder. En slik mulighet har du ikke i mange yrker. Han angrer ikke på at han valgte å starte apotekkarrieren et annet sted enn i Oslo. Både fordi han fikk oppleve og se steder han knapt hadde hørt om, men også fordi det ga han mange muligheter. – Å jobbe på et lite apotek, på et lite sted, kan være en veldig fin start som nyutdannet farmasøyt. Da får du mer ansvar og får prøve deg på flere nivåer enn du kanskje ville gjort på et storbyapotek. Selv lærte jeg mye av å prøve meg i ulike stillinger på ulike nivåer, sier Ahmed. GODE LEDERMULIGHETER Det var kunnskapen om legemidler og det å jobbe med mennesker som gjorde at Yasin valgte å studere farmasi. Han utdannet seg først til å bli apotektekniker, men fant tidlig ut at han ønsket å gå videre med en bachelorgrad i farmasi. Senere ble det også en mastergrad.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

– Mange tror at det å jobbe i apotek bare handler om å stå i kassa og levere ut legemidler, men sannheten er at farmasøyten er så mye mer. Farmasøyten har en sentral rolle i helsevesenet og jobber aktivt med å bekjempe feil legemiddelbruk – som er et utbredt problem. For meg er det kombinasjonen av det å jobbe med mennesker og å daglig bli utfordret på ulike problemstillinger som gjør det så spennende å jobbe i apotek. Nå ser Yasin for seg en lang karriere innenfor apotekbransjen. Målet er å bli apoteker (øverste sjef på apoteket) en dag. – På lengre sikt synes jeg det er motiverende å vite at dersom jeg gjør en bra jobb nå, så er sjansen god for å bli sjef for et eget apotek på et senere tidspunkt. Jeg tror ikke jeg er den eneste farmasøyten som har det som et naturlig mål. Heldigvis er det snart 900 apotek – og dermed også 900 muligheter for å bli sjef for et apotek, sier Ahmed. FANTASTISK STUDIEMILJØ På spørsmål om hvordan han vil beskrive studietiden, er Ahmed kjapp med å trekke frem det sosiale miljøet blant farmasistudentene. Selv anbefaler han fremtidige studenter til å engasjere seg. Både faglig og sosialt. – Farmasiutdanningen er nok en av de utdanningene som gir deg størst mulighet til å få relevant jobberfaring underveis i studietiden. Det bør man utnytte. Ikke bare gjør det overgangen til arbeidslivet lettere, men det hjelper på lommeboka. Som har en tendens til å være tom når man er student. – Det sosiale er viktig for å trives på studiet, men også for å knytte relasjoner. Et stort nettverk vil åpne mange dører senere i livet, avslutter Ahmed.

STUDERE FARMASI? PROVISORFARMASØYTEN har en mastergrad i farmasi. Utdanningen gir deg kunnskap om legemidler og kompetanse til å jobbe som farmasøyt på apotek. I studiet brukes realfagene matte, kjemi og biologi aktivt til å lære om utvikling, produksjon, virkning og bruk av legemidler. Som masterstudent har du til sammen seks måneders praksis i apotek. En provisorfarmasøyt kan blant annet bli apoteker, som er daglig leder for et apotek. RESEPTARFARMASØYTEN har en bachelorgrad i farmasi. Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de skal brukes for å forebygge og behandle sykdom. Studiet legger stor vekt på kommunikasjonstrening for at du skal utvikle profesjonelle ferdigheter innenfor veiledning og legemiddelinformasjon. Som bechelorstudent i farmasi skal du ha til sammen fire måneder praksis i apotek. Bachelorstudiet gir grunnlag for en toårig videreutdanning til master ved Universitet i Tromsø eller Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Kontaktinfo: Besøksadresse: Slemdalsveien 1, Oslo Postadresse: Postboks 5070, Majorstuen, 0301 Oslo Telefon: +47 21 62 02 00 E-post: apotekforeningen@apotek.no Nett: apotek.no

73


Stort fagmiljø og

spennende muligheter

TANNHELSE ROGALAND

Tannhelse Rogaland har gode arbeidsbetingelser og eget kompetansesenter for deg som er interessert i videreutdanning. Vi tok en prat med tre ansatte; tannlege Linn Sirevåg, tannhelsesekretær Milana Khodzhaeva og tannpleier Liv Ingrid Øvrebø om jobbhverdagen. – HVOR STUDERTE DU OG HVORFOR VALGTE DU AKKURAT DEN UTDANNINGEN? Linn: Jeg studerte i Bergen. Jeg liker å jobbe med mennesker og har alltid vært fascinert av tenner. Milana: Jeg studerte på Bergeland vgs og valgte dette å yrket fordi jeg elsker å jobbe med forskjellige mennesker. Jeg hadde flere muligheter, men jeg har alltid ønsket å jobbe innen tannhelse. Liv Ingrid: Jeg gikk først helse- og oppvekstfag på Time vgs, før jeg studerte videre til en bachelor som tannpleier ved Universitetet i Bergen. 74

– VAR DET ET KREVENDE STUDIE? Linn: Ja, det var det. I tillegg til å bestå eksamen, er det også krav om å ha gjennomført et visst antall forskjellige behandlinger et visst antall ganger. Det betyr at du som tannlegestudent i Bergen er på jobb hver dag, og så må man lese og studere utenom på kveldene. Milana: Ja, men hvis du liker arbeidsoppgavene og er interessert å jobbe i det yrket du har valgt, så går studiet lettere. Som tannhelsesekretær må du like det du gjør, for å gi best mulig service til pasientene. Liv Ingrid: Det var selvfølgelig hardt noen ganger, det er tross alt ganske mange eksamener og ting å sette seg inn i over tre år, men det er verdt det. – HVORDAN SER EN TYPISK ARBEIDSDAG UT? Linn: Det er ofte travelt med mange behandlinger og mange undersøkelser, og pasientene kommer tett. Ofte kommer det også akuttpasienter, for eksempel folk som har fryktelig tannverk eller små barn som har falt og skadet tennene. Milana: Jeg er på jobb 07.45, kler meg om, dekker


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

på kontoret til første pasient, starter pc og gjør klar alt til første mann. Når pasienten går, sprites alt av og dekkes på nytt. Liv Ingrid: Som tannpleier er hovedoppgaven forebyggende arbeid. Dagen går ut på undersøkelser, ta bilder og røntgen, fjerne tannstein og misfarging, behandle tannkjøttsykdommer, pusse fyllinger, osv. – HVILKE MENNESKER PASSER TIL JOBBEN DIN? HVILKE EGENSKAPER TRENGS FOR Å LYKKES? Linn: Du må være glad i mennesker, kunne takle stress og uforutsigbare situasjoner, være flink til å kommunisere – spesielt med barn, og være flink med hendene. Å være tannlege er jo et håndtverk med mye detalj- og nøyaktighetsarbeid. Milana: Folk som er glad i å jobbe med mennesker, og som liker å hjelpe andre når de har vondt. Liv Ingrid: Generelt må du være glad i mennesker og du må kunne følge klokken. Det er en grunn til at det heter tannlegetime; du jobber på tid. Men å være glad i mennesker er viktigst. – HVORFOR JOBBE I TANNHELSE ROGALAND? Linn: Jeg er veldig glad jeg begynte i det offentlige. Her får man jobbe med alle pasientgrupper – fra de er veldig små til de er veldig gamle. Det er et stort nettverk av gode kollegaer rundt deg som du kan rådføre deg med. Milana: Vi har et bra arbeidsmiljø og godt samarbeid blant oss ansatte. Vi gleder oss over å jobbe sammen, for å gi god service til pasientene. Det vil alltid være jobb innen tannhelse og her får du god lønn. Liv Ingrid: Det er kjempeflotte folk og gode kollegaer å jobbe sammen med. Så det gjør en kjekk jobb enda kjekkere.

TANNHELSE ROGALAND FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Gratis tannbehandling: Alle barn og unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjoner og hjemmesykepleie og rusmiddelmisbrukere i institusjoner, får tilbud om gratis tannbehandling. Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25%. Ellers har fylkestinget i Rogaland bestemt at også fanger, pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling og eldre i pleie av pårørende, skal få gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk. Tannhelse Rogaland har 39 tannklinikker og 330 ansatte. Fylkestannlegen er daglig leder i foretaket. Hvert år er ca. 30 % av Rogalands befolkning under tilsyn av Tannhelse Rogaland. Tannhelse Rogaland er et fylkeskommunalt foretak (FKF), med tannklinikker i de fleste kommunene. I tillegg har Haugesund Sjukehus og SUS behandlingsrom for tannbehandling i narkose. Tennene dine skal vare livet ut. Det er du som må ta vare på smilet ditt. Men vi gjør det mulig.

Nett: www.tannhelserogaland.no

75


Skap karriere

innen landbruk

ROGALAND BONDELAG

Enten du vil skape din egen arbeidsplass som bonde, eller ønsker å jobbe med mat, klimautfordringer, naturopplevelser eller som entreprenør – en landbruksutdannelse gir deg alle muligheter. For den som skal dyrke jord og stelle dyr er kompetanse viktig. For de som ikke skal bli bønder er det mange veier fram til jobb innen landbruket, både for praktikere og dem med teoretisk tilnærming. Kunnskap om landbruk og naturforvaltning er avgjørende når det gjelder å løse framtidas utfordringer innen miljø, klima og energi. Folk med landbruksutdanning er ettertraktet til jobber innen rådgivning, undervisning, forskning og forvaltning. Landbrukskompetansen er internasjonal, og arbeidsmulighetene spenner over et vidt spekter innen privat og offentlig sektor. Bachelor- og mastergrader i landbruksfag er ettertraktet hos mange arbeidsgivere både innen landbruk, privat næringsliv og offentlig forvaltning. Turisme, jakt og fiske, lokal og

76

regional matkultur eller tjenester som snørydding, energiproduksjon og tilrettelegging av naturopplevelser er andre aktuelle arbeidsområder. Matindustrien er Norges største landbaserte industrisektor. Hver tidende bedrift er en landbruksbedrift, så landbrukskompetanse er viktig både for matproduksjon og for å sikre at vi fortsatt kan ha en god plante- og dyrehelse. På verdensbasis må noen sørge for å skaffe mat nok til alle i framtida. Dersom du ønsker en utdannelse innen landbruk, har vi videregående skoler i Rogaland som tilbyr utdanning innen naturbruk og agronomi, og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling som tilbyr fleksible høgskolestudier med fokus på landbruk og nærings- og bygdeutvikling. Velkommen inn i landbruket! www.bondelaget.no/rogaland


Naturbruk Visste du at oppdrettsnæringen er Norges nest største eksportnæring? Trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at PCen eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. Det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør

like å arbeide ute, under varierende natur- og klimaforhold. Hvis du velger Vg3 naturbruk, gir utdanningsprogrammet studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. De øvrige Vg3-løpene gir yrkeskompetanse. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

77


Dyrk

interessene dine

ØKSNEVAD VGS

Ved Øksnevad videregående skole kan du blant annet bli agronom, anleggsgartner, naturforvalter eller hesteoppdretter. Du kan også ta satse på videre studier og høyere utdanning. Vi traff de 17 år gamle elevene Heidi, Victoria og Hanne Kristin på Øksnevad videregående skole. Heidi går anleggsgartner, Victoria går på landbruk, mens Hanne Kristin studerer hestefag. HVORFOR VALGTE DERE ØKSNEVAD VGS? Heidi: Jeg var egentlig veldig usikker på hva jeg vil bli, men på Øksnevad vgs har vi heldigvis mulighet til å si «Ja, takk, begge deler.» Jeg valgte derfor en yrkesspesialiserende retning. Jeg tenker å ta fagbrev som anleggsgartner, men er åpen for å gå påbygg for å få allmenn studiekompetanse etterpå. Victoria: Mitt mål er å bli veterinær. Jeg tenkte at å gå landbruk med påbygg for å få allmenn studiekompetanse ville danne et fint grunnlag. 78

Hanne Kristin: Å drive med hest har alltid vært min drøm. Jeg så på det å begynne på Øksnevad vgs som en stor mulighet til å få studere det jeg elsker, og har bevisst styrt meg inn mot denne skolen og denne studieretningen. HVORDAN ER DET Å VÆRE ELEV HER? Heidi: Jeg liker at det er mye praktisk og mye utetid. På min retning er det mye legging av belegningsstein, plenklipping, planting av blomster, og vedlikehold av hele anleggsområdet. Det er små klasser, så det blir et ganske sammensveiset miljø.


NATURBRUK

Victoria: Jeg har alltid vært glad i dyr, så alle dyrene på skolen er et stort pluss. Min tanke bak å studere landbruk først, fremfor å gå studiespesialiserende direkte, var å få mer praktisk erfaring. Man blir heller ikke så skolelei som man kanskje kunne blitt, dersom hverdagen bare hadde bestått av å sitte inne og lese. Hanne Kristin: Skolen tilpasser opplæringen og legger den veldig opp til det nivået du er på. Så du behøver ikke å ha noen erfaring med hest i det hele tatt når du begynner. Hester er dyr med egne meninger, men lærerne er veldig flinke, og du får prøve deg på både «enkle» og mer «vanskelige» hester. HVA ER PLANEN VIDERE? Heidi: Jeg tenker å ta fagbrev, og så vil fremtiden vise hva jeg gjør videre. Det er fremdeles god tid til å bestemme seg. Victoria: Hovedtanken min er å få en god utdanning der jeg kan komme meg litt ut, og som åpner flere dører til å få arbeid utover å praktisere som veterinær, for eksempel innenfor Mattilsynet. Hanne Kristin: Det finnes mange muligheter for å jobbe med hest i Norge, og enda flere muligheter i utlandet. Du kan spesialisere deg til å bli trener, kusk, hovslager, veterinær, fysioterapeut eller tannlege for hest.

ØKSNEVAD VGS har et bredt studietilbud innen naturbruk og anleggsfag. Velger du Øksnevad vgs, kan du blant annet bli anleggsgartner, agronom, naturforvalter eller hesteoppdretter. Ved å kombinere teori, praktisk arbeid og lærlingeplass får du en solid yrkesutdannelse. Etter 2 år på yrkesfag kan du gå ut i lære eller ta et 3.år som gir generell studiekompetanse (Vg3 Naturbruk), og i tillegg velge fag som inngår i spesiell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mange muligheter til videre studier. Øksnevad vgs har også en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Skolen driver en stor gård som brukes aktivt i opplæringen. I tillegg har vi en flott ridehall for hestefag og gode lokaler for anleggsgartnerne. Vi har også et flott «anleggsbygg» der opplæringen innen anleggsfag foregår. Vi er stolte av å kunne tilby god opplæring innen disse fagområdene. Friluftsaktiviteter som fiske etter laks i Figgjoelva og kanopadling er og aktiviteter skolen bruker i undervisningen. Øksnevad vgs ligger på Øksnevad i Klepp kommune, 10 minutter fra Sandnes sentrum. Det er gode buss- og togforbindelser til Stavanger, Sandnes og Jæren.

Øksnevad videregående skole Jærvegen 990, 4352 Kleppe Telefon: (+47) 51 92 18 00 E-post: oksnevad-vgs@skole.rogfk.no Nett: www.oksnevad.vgs.no

79


En skole

for hele mennesket

TVEIT VIDAREGÅANDE SKULE

Kunnskap, motivasjon og utfoldelse. Tveit Vidaregåande Skule har eleven i fokus på vei mot fagbrev eller studiekompetanse. Tveit Vidaregåande Skule ble startet som en jordbruksskole i 1877, og drives nå av en stiftelse med ti kommuner i Ryfylke og på Haugalandet. Skolen blir drevet etter friskoleloven, noe som betyr at elever fra hele landet kan søke seg til den idylliske skolen i Nedstrand i Rogaland. ET TILBUD TIL HELE MENNESKET De fleste elevene bor på skolen. Det betyr at elevene ikke bare får et faglig tilbud i form av opplæring, men også venner for livet og et første steg inn i voksenlivet. Livet på internatet, matfellesskapet og aktivitetene gir en god ramme for personlig utvikling. På Tveit Vidaregåande Skule samles aktive og sunne ungdommer som har mange felles interesser, 80

samtidig som de kommer fra ulike miljøer. Her starter de med blanke ark og får vise hvem de vil være uten fokus på hvem de har vært. Skolens høyeste mål er å se hver enkelt elev og hjelpe dem til å nå sine mål. Resultatet av dette er et fantastisk miljø blant elevene, hvor mange livslange vennskap dannes. Elevene disponerer også ridebane, hundebane og tilgang til fantastiske turområder. Tveit Vidaregåande skule gir et tilbud til hele mennesket.


NATURBRUK

EN UNIK VEI TIL FAGUTDANNING ELLER GENERELL STUDIEKOMPETANSE Tveit Vidaregåande Skule tilbyr et utdanningsløp som gir deg en solid fagutdanning eller generell studiekompetanse. På Vg1 Naturbruk får du utfolde deg med både maskiner, husdyr, hund og hest, og lærer å mestre dette. Samtidig er det en spennende vei til å oppnå generell studiekompetanse for de som ønsker å studere videre. Elevene får være med på turer i frisk norsk natur.

TVEIT VIDAREGÅANDE SKULE tilbyr utdanning innen studieretning Naturbruk. Skolen gir deg et godt faglig og praktisk grunnlag for arbeid i landbruket, anleggsgartnernæringen og i arbeid med hest og hund. Alle våre Vg2-løp gir elevene mulighet til å velge Vg3 Naturbruk for å oppnå generell studiekompetanse. På Tveit Vidaregåande Skule kan du altså både kvalifisere deg til høyere studier eller ta fagbrev. Dette åpner for spennende stillinger hvor interessen for natur kan kombineres med en yrkeskarriere.

I Vg2 Heste- og hovslagerfaget foregår skoledagene mye ute i stallen. Her lærer elevene om alt fra daglige rutiner, drift av stall, visitering, foring og trening av hester.

Våre utdanningstilbud er følgende:

I Vg2 Anleggsgartner lærer du om planter og steinlegging, samt å planlegge, gjennomføre og vedlikeholde ulike anlegg. Du får også maskinførerkurs.

I Vg2 Landbruk og gartneri utdanner du deg videre mot yrkestittel agronom. Dette er et allsidig år hvor elevene kommer tettere innpå forskjellige yrker innen landbruket, samt får et innblikk i gartnernæringen. Vg3 Landbruk er siste året for å fullføre en utdanning som gir deg yrkestittel agronom. Vg3 Naturbruk er et studieforberedende år som gir generell studiekompetanse, og åpner veien til høyere utdannelse og videre studier.

• • • •

Vg1 Naturbruk med fordypning innen hest, hund, anleggsgartner, eller landbruk Vg2 Heste- og hovslagerfaget (to år i lære for å oppnå fagbrev) Vg2 Anleggsgartner (to år i lære for å oppnå fagbrev) Vg2 Landbruk og gartnernæring Vg3 Naturbruk som gir generell studiekompetanse Vg3 Landbruk som gir yrkestittel agronom.

Tveit Vidaregåande Skule – en skole for hele mennesket

Adresse: Hinderåvåg, 5560 Nedstrand Telefon: 52 77 48 50 E-post: kontor@tveit.vgs.no Nett: www.tveit.vgs.no

81


f

Et landbruk for fremtiden

Ingve Berntsen er 32 år og driver Fjordfegarden, en 100 % gressbasert storfekjøttproduksjon, basert på den gamle norske husdyrrasen Vestlandsk fjordfe. I 2016 ble han valgt til «Årets unge bonde». – Det er ingen krav til utdannelse for å jobbe innen landbruk i dag, men det hadde ikke overrasket meg om det kan bli det i fremtiden. Det kreves mye kunnskap for å drive en gård som gjør det godt, forteller Ingve. Selv har den unge bonden gått agronomlinja på Vinterlandbruksskolen og på Høgskolen for Landbruk og Bygdeutvikling der han tok en bachelorgrad i Nyskapning og samfunnsutvikling. Da han ble «Årets unge bonde» i 2016 vektla juryen nettopp Ingves engasjement for utdanning innen jordbruk, samt hans engasjement for jordvern og den spesielle formen for gårdsdrift han driver med fokus på Vestlandsk fjordfe, en rase som regnes som utrydningstruet. Med sine 45-50 mordyr og totalt i overkant av 100 dyr, er Ingves flokk av Vestlandsk fjordfe muligens verdens største.

– Hvordan er en vanlig dag for deg? – Det går i så mangt! Ikke bare er det snakk om daglig drift, men det er også forskjellige prosjekt som jeg har på gang, samt nisjeproduksjonen som skjer på siden. Det involverer også markedsføring og administrasjon, og slikt arbeid blir det bare mer og mer av, forteller Ingve.

– Hvordan ser du for deg fremtidens jordbruk i Norge? Er det en fremtid slik som man har drevet ting til nå eller blir det mer nisjeproduksjon? Er det rom for den vanlige melkekua? – Det er så absolutt rom for begge. Norsk jordbruk har en hovedoppgave, og det er å produsere trygg og nok mat til Norges befolkning. Derfor trenger vi det konvensjonelle familielandbruket. Ved siden av det, er det rom for langt flere nisjeprodusenter enn det er i dag, for disse to går hånd i hånd. Den konvensjonelle produksjonen står for hovedoppgaven med å

produsere nok mat, mens nisjeproduksjonen står for bredden og mangfoldet som skaper større matopplevelser, mener Ingve.

– I en så globalisert verden som i dag, må vi ha landbruk i Norge? – Det må vi absolutt. Det handler vel så mye om mattrygghet som beredskap. Vi vet hvordan ting er i dag, men vi vet ikke hvordan ting er i morgen. Vi må produsere stadig mer mat til stadig flere mennesker, på stadig mindre matjord, i et stadig mer uforutsigbart klima. Det er en enorm risiko for at gigantiske områder som står for store deler av verdens matproduksjon kan bli slått ut, alle på en gang, bare i løpet av en enkel feilslått sommer. Det har skjedd før, i 2008, da det var tørke i USA, Russland og Ukraina, forklarer Ingve. – Alt dette stiller stadig høyere krav til kompetanse og stadig flere folk med denne kompetansen, både for bønder og folk i industrien. Alle felter innenfor landbruk vil være viktige i tiden som kommer, så vi kan absolutt si at landbruk er et fremtidsyrke.

– Hvordan blir man bonde? Hvilke muligheter finnes dersom man ikke arver en gård? – Det er mange gårdsbruk til salgs i Norge, men det er et langstrakt land, og de sentrale gårdene er så klart de det rives mest om, men det er slettes ikke umulig å starte opp i bransjen. Men det er heller ikke slik at du må ha et gårdsbruk for å få en fot innenfor jordbruksnæringen. Det vil være et enormt behov for folk med landbruksrelatert utdannelse i de kommende årene, til næringene som er tilknyttet landbruket, blant annet næringsmiddelindustrien, innen digitalisering og automatisering, som landbruksteknikere eller folk innen forskning og laboratoriearbeid, avslutter Ingve.84


Restaurantog matfag Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. God mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit!

Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien.

Du som velger Restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig, renslig, og liker å gi god service.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

85


En MENY av MENY

muligheter

Thord Kleiven Antonsen (26) har gått gradene i MENY fra utplassering og lærlingplass til deltidsjobb og hele veien til å bli ferskvaresjef. Har du klare mål og er villig til å stå på, er det mange muligheter for deg i MENY, slår han fast. – Jeg hadde egentlig tenkt å bli kokk, og startet på linjen som i dag tilsvarer Vg1 Restaurant- og matfag, forteller Thord Kleiven Antonsen. For ti år siden kom han for første gang i kontakt med sin arbeidsgiver MENY, gjennom utplassering og deltidsjobb. – Jeg var motivert for en mer praktisk utdanning, og da jeg alltid har hatt en interesse for både mat og matlaging, var Restaurant- og matfag et utdanningsløp som passet meg godt, forteller Thord. – Jeg ønsket å lære mer om fisk, kjøtt og andre ferske råvarer og søkte derfor om utplassering på MENY. Jeg gjorde nok et godt inntrykk, for samtidig

86

fikk jeg tilbud om deltidsjobb i samme butikk, som jeg selvfølgelig takket ja til. RESTAURANTKOKKELÆRE

OG

MATFAG;

MER

ENN

– Å jobbe i MENY åpnet øyne mine opp for flere muligheter innen mat- og restaurantbransjen enn bare å bli kokk, forteller Thord. – Jeg ble begeistret for å jobbe i ferskvaredelen av butikken og bestemte meg for å fortsette med lære til butikkslakter. Ambisiøs som jeg er kom også tanken og målet ganske tidlig om å bli ferskvaresjef. Så etter at jeg begynte som lærling har jeg bare søkt flere utfordringer og klatret i systemet. KURS OG OPPLÆRINGSTILBUD

MENY har flere opplæringstilbud, kurs og treningsløp for sine ansatte. – Jeg har hatt en kontinuerlig karriereutvikling i MENY. Jeg har vært gjennom alle stegene i ferskvareavdelingen, med gode ledere som har motivert meg underveis, forteller Thord. – Jeg deltok også på et ganske omfattende traineeprogram over ett år i MENY, med kursing for å


RESTAURANT- OG MATFAG

MENY ER EN SUPERMARKEDKJEDE MED BUTIKKER I HELE NORGE.

– Jeg har alltid vært i MENY, og følt at MENY alltid har vært der for meg. Det er trygge arbeidsplasser og godt miljø, med mange muligheter, sier Thord Kleiven Antonsen

finne ut hvilken ledertype jeg er og for å se hva som kreves av meg for at jeg skal klare å motivere andre. MULIGHETER FOR DEN SOM STÅR PÅ Thord fortsatte ett år som butikkslakter på MENY Triaden etter fullført fagprøve, før han tok steget videre og ble kjøttansvarlig på MENY Lillestrøm. Etter dette var han assisterende ferskvaresjef på MENY Skedsmokorset i nesten tre år, før han i november 2016 ble ferskvaresjef på MENY Snarøya med ansvar for syv andre ansatte som han administerer.

Med omlag 200 butikker og mer enn 1.5 millioner besøkende hver uke er MENY Norges ledende og mest ekspansive supermarkedkjede. MENY står for et unikt og suksessrikt konsept innen norsk dagligvare; ferskvarer, stort vareutvalg og høy fagkompetanse. MENY satser sterkt på utvikling av kunnskap og matglede. MENY er en del av NorgesGruppen. NorgesGruppen er Norges største handelshus. Kjernevirksomheten er detalj og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Konsernets virksomhet sysselsetter nærmere 40.000 medarbeidere og forsyner samfunnet med nesten halvparten av det daglige behov av matvarer i landet. I butikkvirksomheten inngår ca. 1800 dagligvarebutikker. Les mer om MENY på www.meny.no

– Du kan si at jeg har fått oppleve mye i min tid i MENY og fått prøve meg på mange ting. Nå består jobben for det meste i oppfølging og administrasjon av tre andre heltidsansatte og fire deltidsansatte og å lede avdelingen, forteller Thord. – Jeg har alltid vært i MENY, og følt at MENY alltid har vært der for meg. Det er trygge arbeidsplasser og godt miljø. Det er også rom for å gjøre feil, rom for å vokse og å bli bedre. Mulighetene er der for den som står på. Vil du opp og frem og viser at du jobber hardt, har klare mål og viser at du er villig til å ta ansvar, gir også MENY deg mange muligheter, avslutter Thord.

87


Jærkokken Heine Grov

Heine er kjent som Jærkokken og drivkraften bak Det jærske kjøkken. Allerede som 21-åring ble han kjøkkensjef ved Norges første fiskerestaurant og har siden arbeidet som kjøkkensjef på flere kjente steder i både Bergen, Bryne og Os. – Jeg skulle først bli pølsemaker, men valget havnet til slutt på kokk. Håndverket har alltid interessert meg, og gjør det fortsatt. Det er det jeg liker best å jobbe med, forteller hele Jærens kokk, Heine Grov. Utdanningen tok jærbuen på kokkeskole; ett år skole, to år i lære på Fleischers Hotell på Voss og avsluttende kurs med eksamen. Etter det er han mest selvlært. Han har en klar anbefaling om hva du som elev bør se etter når du i løpet av utdanningen skal på utplassering eller i lære:

88

– Vær åpen med tanke på utplassering fra skolen. Finn en seriøs læreplass der de faktisk produserer mat, fører et produkt, og som i tillegg har en god læreplan, anbefaler Heine, og legger til: – Videre er det viktig med vilje til å stå på, tålmodighet og ikke minst ydmykhet ovenfor faget. Allerede som 21-åring ble han kjøkkensjef ved Norges første fiskerestaurant, Enhjørningen. Siden har han arbeidet som kjøkkensjef på flere plasser i både Bergen, Bryne og Os. Nå arbeider han som freelancekokk under merkenavnet Jærkokken, og kan tilby kurs, foredrag og mat til alle anledninger. Heine har tidlegare gitt ut matheftet NY:T i lag med Ruth-Hege Holst, boka Det Jærske Kjøkken (2005) i lag med Målfrid Snørteland, og Jærkokken (2009) i lag med fotograf Ingeborg Skrudland. I 2015 kjøpte Heine det gamle apoteket i meierigata 4 i Bryne sentrum, hvor han driver virksomheten sin fra, med fokus på håndlaga mat og lokale råvarer. Les mer på www.jærkokken.no


89


90


Service og samferdsel Service og samferdelsfaget er inngangsporten til spennende fagområder. Salg, service og sikkerhet, IKT-servicefag, Transport og logistikk, og Reiseliv er stikkordene. Har du lyst har du lov – og husk at smilet og det gode humøret ikke kan læres – det må komme innenfra!

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskap om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

91


Del din

lidenskap for mat

MENY

I MENY er det 10 000 medarbeidere som står på hver dag for å gi kundene en unik handleopplevelse.

treningsløp som er individuelt tilpasset ditt nivå og fagområde. Gjennom treningsløpet får du utvikle relevant kompetanse for din hverdag i butikk, enten du er helt fersk eller ekspert på ditt fagfelt.

Din motivasjon, kompetanse og personlighet danner grunnlaget for dine karrieremuligheter. Er du serviceinnstilt, blid, glad i mat og mennesker, så er sjansene store for at du vil lykkes i MENY.

I MENY Masters kan medarbeidere også selv melde seg på klasseromskurs som er delt opp i to hovedgrupper; fagkurs og lederkurs. Fagkursene hjelper deg på veien mot å bli en dyktig kundeveileder. Lederkursene er for deg med resultat- og personalansvar.

I MENY er vi opptatt av at alle som ønsker det skal ha muligheten til å utvikle seg. Derfor har vi et unikt opplæringstilbud til våre ansatte. MENY MASTERS Våre kunder ønsker hjelp og det lille ekstra, enten det er fagkompetanse eller service. MENY Masters er vår digitale læringsarena hvor vi setter kompetansen i system. Her ligger alle verktøyene du trenger for å levere de beste kundeopplevelsene. MENY Masters legger opp et obligatorisk 92

TRAINEEPROGRAM MENYs traineeprogram gjennomføres på ett år. Programmet har som målsetting å utdanne personer med potensiale til å inneha stilling som kjøpmann eller ferskvaresjef i en av våre butikker. I året som trainee får du en egen mentorveileder som bistår deg gjennom programmet. Traineeprogrammet består av trening i ulike avdelinger i butikken, samt opplæring innenfor felt som ledelse, økonomi og drift. I tillegg gjennomføres det coachingsamtaler, ulike samlinger og hospitering i annen butikk.


SERVICE OG SAMFERDSEL

MENY ER EN SUPERMARKEDKJEDE MED BUTIKKER I HELE NORGE.

LÆRLINGER Vi er opptatt av å sikre fremtidig ettervekst av gode medarbeidere. Derfor tar vi inn omlag 50-70 lærlinger hvert år. MENY har fokus på at læretiden hos oss skal gi lærlingen faglig trygghet, personlige utfordringer og ikke minst arbeidsglede. De aller fleste av våre lærlinger fortsetter å jobbe hos oss etter endt lærlingtid. LEDERUTVIKLING For at lederne våre skal bli trygge i lederrollen, tilbyr MENY lederkurs og lederutviklingsprogrammer på flere nivåer, både for avdelingsledere og kjøpmenn. Verdiene og lederprinsippene våre danner grunnlaget for all lederopplæring i MENY. Vi har også enkeltkurs som fokuserer på lederoppgaver som medarbeidersamtale, intervju og rekruttering, økonomi, personaladministrasjon og sykefraværsoppfølging. I tillegg har vi lederutviklingsprogrammer som fokuserer på bl.a. lederrollen, coaching av medarbeidere, kommunikasjon og håndtering av vanskelige situasjoner.

Med omlag 200 butikker og mer enn 1.5 millioner besøkende hver uke er MENY Norges ledende og mest ekspansive supermarkedkjede. MENY står for et unikt og suksessrikt konsept innen norsk dagligvare; ferskvarer, stort vareutvalg og høy fagkompetanse. MENY satser sterkt på utvikling av kunnskap og matglede. MENY er en del av NorgesGruppen. NorgesGruppen er Norges største handelshus. Kjernevirksomheten er detalj og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Konsernets virksomhet sysselsetter nærmere 40.000 medarbeidere og forsyner samfunnet med nesten halvparten av det daglige behov av matvarer i landet. I butikkvirksomheten inngår ca. 1800 dagligvarebutikker. Les mer om MENY på www.meny.no

93


Luftens

dirigent

AVINOR

Flygeledere dirigerer trafikken i norsk luftrom og på flyplassene. Det er en utfordrende jobb som krever spesielle egenskaper. Vi har tatt en prat med Jan Magne Steine (27) som har vært flygeleder på tre flyplasser de siste fire årene.

en ny, men litt annerledes dataprøve, og etter dette intervju og til slutt helsesjekk. Alle som til slutt oppfyller kravene kan få tilbud om utdanningsplass, men det kommer litt an på antall søkere og hvor mange kandidater Avinor har bruk for det året.

– Å være flygeleder krever fokus og konsentrasjon. Hver detalj teller, samtidig som du må du ha overblikk over helheten, forteller Jan Magne Steine.

– Du må være forberedt på å konkurrere med de beste av de beste. Da jeg først søkte meg inn var det mellom 500 og 600 søkere det året, forteller Jan Magne.

INNTAKSKRAV TIL UTDANNINGSLØPET

STUDIER OG PRAKSIS

– Siden flygeleder er en veldig ansvarsfull jobb er det også spesielle krav for å komme inn på flygelederutdanningen. For det første må du har generell studiekompetanse med over karakteren fire i snitt. Har du dette kan du bli innkalt til en første dataprøve. Dette kan best sammenlignes med en teknisk IQ-test, med oppgaver og figurer, forklarer Jan Magne.

– Selve studiet på skolen i USA var på ni måneder med eksamen på slutten, forteller Jan Magne.

– Klarer du denne første prøven blir du innkalt til

94

– Får du ikke plass med en gang havner du på venteliste. Jeg var så heldig å komme inn på flygelederskolen med en gang, men mitt kull var også ganske stort med 36 elever, og der var det også en god del kandidater fra året før, forteller Jan Magne.

– Det var et veldig intensivt studium med mange timer i simulator og prøve hver fredag som vi måtte bestå. Hvis du gjorde det for dårlig på for mange av disse, fikk du en advarsel om at du måtte skjerpe deg, ellers var det ikke sikkert at du fikk fortsette. Nå foregår utdanningen i England hvor evalueringsopplegget er litt annerledes, men intensiteten i


SERVICE OG SAMFERDSEL

studiet og kravet til å bestå eksamener underveis for å kunne fortsette er uforandret. – Når du er ferdig på skolen har du en praksisperiode på flyplass. Siden hver flyplass i Norge er unik med tanke på topografi, værforhold og tilhørende rutiner, må du også ha opplæring på hver flyplass du skal tjenestegjøre. Dette er også veldig forskjellig, og praksis kan variere fra 11 måneder opptil halvannet år. Med skole og praksis brukte vel jeg totalt to år og et par måneder før jeg var ferdig flygelder, forteller Jan Magne. SIKKERHET OG MULIGHETER – Jeg kom til Alta etter praksis i Tromsø i august 2011. Etter endt utdanning har flygeledere en tre års periode knyttet til Avinor Flysikring AS, og de bestemmer også hvor vi skal være stasjonert. Så jeg var ett år i Tromsø, og siden 2014 i Alta, forteller Jan Magne. Avinor Flysikring leverer flygekontroll-, informasjons- og alarmtjeneste ved 20 kontrolltårn og håndterer 750 – 800 000 flybevegelser årlig. – Jeg trives så absolutt i denne jobben. Tromsø er jo både en nydelig by og en flott flyplass, men Alta er ikke så verst det heller. – Tromsø har en stor nok flyplass til at det er mye trafikk, men samtidig er den liten nok til at trafikken er veldig variert. Slik er det også i Alta. Alta utmerker seg også med et ungt og godt miljø, forteller Jan Magne, som om bare en måned skal pakke kofferten igjen. – Jeg har fått jobb på Stavanger lufthavn Sola, og skal flytte sørover og gleder meg veldig til det. Det har vært helt topp i Nord-Norge, men det er der nede jeg har familien min. Da blir det ny opplæringsperiode på denne nye flyplassen i ca. ni måneder, men etter det blir jeg flygeleder der også og er klar for mange gode år hos Avinor på Stavanger lufthavn, forteller Jan Magne som kan anbefale jobben som flygeleder. – Jeg kan helt klart anbefale denne jobben. Det er en relativt kort utdanning og en jobb med god lønn. Men det er også mye ansvar. Som flygeleder må du ta mange viktige beslutninger. Du må ha tro på dine egne vurderinger og ta avgjørelser selv. Du har ansvaret for å dirigere fly med tusenvis av passasjer trygt gjennom luften, så du må være både fokusert, analytisk og klare å holde mange baller – eller fly – i luften samtidig, forteller Jan Magne. – Du har muligheter til å høyere stillinger som for eksempel sjefflygeleder eller regelverksspesialist. Det er mange muligheter og alltid jobb å få, avslutter Jan Magne Steine.

AVINOR AS er et heileid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for de 46 statlige flyplassene. 12 flyplasser drives i samarbeid med Forsvaret. I tillegg til flyplassene driver Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Flysikringstjenesten er organisert i et eget selskap som er heleid av Avinor. Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Dette ansvaret består i å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av flyplasser for sivil sektor, og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. Norge er et land med store avstander og utfordrende topografi, og norsk næringsliv er internasjonalt orientert. Det betyr at næringslivet er helt avhengig av luftfarten. Også for bosetting, reiseliv, helsevesen, utdanning, idrett og kultur er luftfarten av stor betydning. Vil du bli flygeleder? Det er en utfordrende jobb som krever spesielle egenskaper. Kanskje nettopp du har det som skal til?

AVINOR FLYSIKRING AS Postadresse: Postboks 150, 2061 Gardermoen Besøksadresse hovedkontor: Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo Telefon: (+47) 815 30 550 E-post: flygelederutdanning@avinor.no Nett: www.avinor.no

95


Mange muligheter på Haugalandet

OPPTEK

Opplæringskontoret for Teknologifag på Haugalandet (Opptek) er eid av ca. 90 industribedrifter innen blant annet mekanisk industri, og kjemi- og prosessindustri på Haugalandet, og administrerer alt som har med lærlinger å gjøre og sørger for en kvalitetssikret opplæring.

Fagene er i seg selv fleksible. Du er ikke låst til det ene faget som du har valgt, og det er mange kurs som gjør det mulig å bytte yrke innen teknologifag når du selv vil.

For deg som ønsker å bli lærling og ta fagbrev kan Opptek sine medlemsbedrifter tilby deg læreplass innenfor mange ulike fag. Gjennom grundig opplæring i våre bedrifter sikrer vi deg jobb og oss gode kolleger. Valgmulighetene er mange.

Se vår nettside www.opptek.no for mer informasjon eller ta kontakt på telefon: 415 55 475 eller e-post: post@opptek.no

Opptek tegner i hovedsak lærekontrakt med elever som har gått på Vg1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) og som deretter har bestått et Vg2 programområde. Vi tegner også lærekontrakt med personer som tidligere har bestått Grunnkurs Mekaniske fag (GK) og et Videregående kurs (VK I – kurs) i samme fagfelt.

96

Er drømmen på sikt å bli ingeniør eller ta annen høyskoleutdanning? Da kan du ta et påbyggingsår og få studiekompetanse eller eventuelt velge den unike Y-veien, dvs. bli ingeniør med fagbrev som er en svært ettertraktet kompetanse.


Teknikk og Industriell produksjon Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og jobbe med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen Teknikk og industriell produksjon. Du som velger TIP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre.

Interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

97


Vil du bidra til LAERDAL MEDICAL

å redde liv?

Laerdal Medical er verdensledende leverandør og produsent av høyteknologiske produkter innen medisinsk førstehjelp og trening. Blant annet står de bak den verdensberømte førstehjelpsdukka «Anne-dukken» som du sikkert kjenner til fra et førstehjelpskurs i skole- eller jobbsammenheng. Enten du har et relevant fagbrev, er forsker med doktorgrad, er utdannet software developer, har studert pedagogikk, eller har bakgrunn som sykepleier – så kan Laerdal Medical ha en jobb til deg! - Ved ansettelser ser Laerdal etter åpenhet, fleksibilitet og et ønske om å utvikle seg. Når vi rekrutterer er det ikke bare på bakgrunn av formell kompetanse, men også personlige egenskaper og verdier. Det er viktig for oss at de som jobber her kjenner på at det vi driver med er viktig, forteller Vibeke Kvale, Learning Manager i Laerdal Medical. 98

VISJON. Laerdals visjon er «Helping Save Lives», og deres strategi frem mot 2020 er å bidra til å redde 500 000 flere liv årlig. - Det er førsterespondenter, ambulansepersonell og helsearbeidere som redder liv, og det er Laerdals rolle å gi dem det utstyret og den opplæringen de trenger for å kunne gjøre dette, forklarer Vibeke. FRA IDE TIL FERDIG PRODUKT. Laerdal Medical har hele verdikjeden under ett og samme tak, og kort vei mellom avdelingene skaper rom for kreativitet og oppfinnsomhet. - Vi har stor mobilitet og fleksibilitet i forhold til hva du kan gjøre på huset, forteller Vibeke. Vibeke tar oss med på en reise gjennom bedriften, fra ide til ferdigprodukt. - Først avdekker vi kundens behov i samarbeid med våre partnere og allianser, forteller Vibeke. - Gjennom flere iterative prosesser utvikles prototyper som tas med ut til ulike kundegrupper for testing og tilbakemelding, før man starter produksjonen. Basert på tegninger og prototyper


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

støpes deler som deretter monteres og testes før utsendelse. I støperiet jobber både de med kompetanse fra videregående skole og folk med relevante fagbrev som prosessoperatør, mekaniker eller innen automasjon. Her blir operatører lært opp i flest mulig maskiner for å ha størst mulig fleksibilitet. Her støpes blant annet delene til den avanserte pasientsimulatoren, SimMan 3G. Monteringsavdelingen har ansvar for å sette SimMan 3G dukkene sammen i full menneskestørrelse og fylle dem med elementer og elektronikk som gjør at de kan puste, kjøre ulike hjerterytmer, utvide pupillene, svette, gråte, blø og reagere på sprøyter. Foruten produksjonsområdene har Laerdal også alle støttefunksjoner internt på huset; innkjøp, finans, IT, grafisk design, produktutvikling, markedsføring og salg. Her holder og så den idelle non-profit organisasjon Laerdal Global Health til, som fokuserer på å utvikle enkle, funksjonelle løsninger for lavressursland hvor strømforbindelser ofte kan være svært dårlige. Øverst oppe i det kvartalsstore bygget til Laerdal finner vi stiftelsen SAFER (Stavanger Accute Medicine Foundation for Education and Resarch), et forsknings- og læringssenter med topp moderne utstyr hvor det jevnlig arrangeres kurs og opplæring for studenter, leger og sykepleiere. KARRIERE FOR DEG? Hos Laerdal Medical er det mange muligheter, hvor en kan jobbe meget allsidig, være innovativ og jobbe med mennesker fra mange forskjellige kulturer. Ønsker du en meningsfull jobb hvor du bidrar til å redde liv, er Laerdal Medical alltid på jakt etter nye dyktige medarbeidere.

LAERDAL MEDICAL AS er verdensledende leverandør og produsent av høyteknologiske produkter innen medisinsk førstehjelp og trening. Selskapets produkter benyttes av sykehus, ambulanser, førstehjelpsorganisasjoner, opplæringsinsitusjoner og mange andre virksomheter verden over. Laerdal Medical har ca. 400 ansatte fra 37 nasjoner representert ved hovedkontoret i Stavanger og har i tillegg fabrikker i USA, Mexico og Kina samt salgskontorer i Europa, Amerika, Australia og Asia. Til sammen jobber ca. 1 400 ansatte rundt om i verden med å bidra til å redde liv gjennom selskapene Laerdal Medical og Laerdal Global Health (LGH). LGH er et non-profit selskap med fokus på å redusere dødelighet blant mor og barn i den tredje verden og er et søsterselskap av Laerdal Medical. Vil du være med på å virkeliggjøre vår visjon «Helping Save Lives»? Gå inn på våre nettsider www.laerdal.no og finn ut mer om oss.

Laerdal Medical AS Tanke Svilandsgt. 30, P.O. Box 377, N-4002 Stavanger, Norway Telefon kundeservice: (+47) 51 51 76 66 Telefon sentralbord: (+47) 51 51 17 00 Nett: www.laerdal.com/no

99


Hjelper deg med å

være mer miljøvennlig IVAR IKS

IVAR har ansvar for å ta imot avfallet fra kommunenes innsamlingsordning, og drifter to gjenvinningsstasjoner på Nord-Jæren. På stasjonen på Forus hjelper lærlingen Torstein Hæreid Bjørnetun (23) og faglærte Joachim Aasland Thorsen (27) deg med å være mer miljøvennlig. – Gjenvinningsfaget er så ufattelig mye større enn hva folk flest tror, forteller Torstein. Kollega Joachim nikker og sier seg enig. – Folk tenker ikke alltid over hvor mye vi faktisk gjør her på stasjonen, og hvor viktig det er med avfallssortering. IVAR SOM ARBEIDSPLASS Ifølge Torstein og Joachim er IVAR en arbeidsplass for de litt utadvendte som klarer å jobbe selvstendig, men som samtidig fungerer godt i team. 100

– IVAR er en allsidig arbeidsplass med mange varierte og spennende oppgaver. Man må være villig til å lære seg nye ting, og gjerne finne ut hvordan man demonterer forskjellige gjenstander, forteller Torstein. – Å være lærling hos IVAR er akkurat slik jeg håpet og forventet at det skulle være. Det er et godt arbeidsmiljø, med mange fantastiske kollegaer som hjelper meg underveis. Å arbeide for å ta vare på miljøet gir jobben i IVAR ekstra mening, mener Joachim, som stortrives i en jobbhverdag der han får prøvd mye forskjellig. – Ingen dag er lik, det er stadig noe nytt å ta seg til. Det å jobbe med kunder er veldig spennende, og vi gjør dette for å ta vare på miljøet og kloden. Det gjør også jobben mer meningsfull, forteller Joachim. DET ER ALDRI FOR SENT Både Joachim og Torstein tok litt tilfeldige utdannelser, uten å være helt sikre på hva de


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

ville jobbe med resten av livet. Det har vært en prosess, men underveis fant de begge ut hva de virkelig hadde lyst til. – Ungdommer i dag bør vite at selv om de føler de har valgt feil utdanning eller yrke, så er det aldri for sent å snu. Det er det kjempeviktig å være klar over, poengterer Torstein og fortsetter: – Etter at jeg fullførte videregående og fikk studiekompetanse, tok jeg meg endelig tid til å tenke gjennom ting. Hva er det egentlig jeg setter pris på? Hva er det jeg egentlig vil ha ut av en jobb? Jeg fant ut at det jeg egentlig ønsket var å jobbe videre for IVAR, hvor jeg hadde jobbet som ekstrahjelp siden jeg var 16 år. Jeg kontaktet da et konsulentfirma som hjelper voksne med å bli lærlinger, og nå styrer jeg endelig mot fagbrev som driftstekniker, sier han. Joachim studerte Bygg og Anlegg, uten å vite helt hva han ønsket å jobbe med i fremtiden. – Det var etter at jeg kom tilbake fra førstegangstjenesten at jeg kom over en ledig lærlingplass hos IVAR. Jeg begynte som lærling for 8 år siden, tok fagprøve, og er nå driftstekniker og teamleder på stasjonen, forteller han. HVA BRINGER FREMTIDEN? – Etter at fagprøven er bestått er det mye man kan gjøre med utdannelsen, men håpet er at jeg får fortsette her hos IVAR, hvor jeg stortrives, forteller Torstein. – Søppel og avfall finnes over alt, så det er ikke mangel på muligheter for de som ønsker å satse på gjenvinningsbransjen, forteller Joachim. – Gjenvinningsfaget er et nytt og spennende fagfelt, med muligheter for jobb både i Nordsjøen, på lastebiler, båter, ølbryggeri, bilverksted, og så videre. Ja, egentlig har de fleste arbeidsplasser bruk for kompetanse innen gjenvinning. Miljø er i vinden og myndighetene har stort fokus på at gjenvinningsprosenten skal opp. Derfor er både IVAR og bransjen for øvrig solide og sikre arbeidsplasser i årene fremover, avslutter Joachim.

IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester. IVAR eies av 13 kommuner i Rogaland, med et samlet innbyggertall på over 320 000. Hovedkontoret ligger på Mariero i Stavanger, og selskapet har i dag ca. 250 ansatte. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i vår region øke med 100 000 de neste tjue årene. Dette må IVAR planlegge for. De ulike faggruppene som jobber i IVAR planlegger og gjennomfører utbygginger som sikrer hverdagen og fremtiden for alle disse menneskene. For å få det til, trenger de ingeniører og folk med variert utdanning innen tekniske fag. Men først og fremst trenger de folk som er klare for en utfordring. IVAR er en miljøbedrift i ordets egentlige betydning. De sørger for det mest grunnleggende miljøarbeidet i regionen. De tar imot alt husholdningsavfall, og sørger for at det blir gjenvunnet. De holder hav, strender og vanndrag frie for utslipp, og ikke minst, sørger de for at vår region har nok av sunt, godt og billig drikkevann.

Nett: www.ivar.no

101


Forsyner Sørvestlandet med kraftfôr

FELLESKJØPET ROGALAND AGDER

Felleskjøpet Rogaland Agder er ledende leverandør av driftsmidler til norsk landbruk og er særlig kjent som produsent av kraftfôr. I løpet av ett år år produserer FKRAs kraftfôrfabrikk på Kvaleberg/ Hillevåg i Stavanger rundt 380 000 tonn kvalitetsmat til sau, gris, kylling og kyr. Sentral i produksjonen er den 19 år gamle lærlingen Balder Revheim. – Det er blandingen mellom både fysisk arbeid og planleggingsarbeid som gjorde at jeg søkte meg som lærling til FKRAs kraftfôrfabrikk på Kvaleberg, forteller 19 år gamle Balder Revheim fra Madla. Som en ektefødt sønn fra oljebyen Stavanger, tenkte også Balder på en karriere i oljenæringen. Men de mindre gode tidene i næringen førte til at TIP-studenten heller styrte seg inn mot kjemi- og prosessfag for VG1. 102

– Kjemi og prosessfag er en meget allsidig utdannelse som gir deg store muligheter innenfor både matproduksjon, i offshore oljevirksomhet, på renseanlegg, og egentlig overalt der kjemiske prosesser er en del av næringen. STO PÅ FOR Å KOMME TIL KVALEBERG – Felleskjøpet Rogaland Agder er en stor organisasjon og har mange lærlinger innenfor mange områder, men da jeg skulle finne meg læreplass var det ingen utlyste plasser på kraftfôrfabrikken. Men jeg var klar på at det var hit jeg ville. En nabo av meg har jobbet her tidligere og fortalte meg hva jobben besto i, og det hørtes ut som om det passet midt i blinken for meg, med mange forskjellige oppgaver og kjemiske prosesser som foregår. Så jeg sendte inn en søknad og ringte flere ganger, og til syvende og sist fikk jeg læreplass og ble mottatt med åpne armer, smiler Balder og legger til: – det viser jo at det nytter å stå på og at Felleskjøpet er interessert i å satse på de som utpeker seg litt og som viser interesse.


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

FORSYNER HELE SØRVESTLANDET På kraftfôrfabrikken durer 6 forskjellige produksjonslinjer 24 timer i døgnet, 5 dager i uken. Hele 1700 tonn kraftfôr skal produseres hver dag, rundt 380 000 tonn hvert år. Det utgjør nærmere 20 % av hele landets produksjon, og gjør FKRA til hovedleverandør til landbruket på Sørvestlandet. – Hovedoppgaven min er å styre fabrikken, der egentlig alt skjer fra PC-skjermene på kontrollrommet. Mye måles kontinuerlig som protein, fett og vann, i tillegg til at det blir foretatt en rekke referanseprøver og kjemiske analyser underveis. Men selv om mye foregår på skjermen, må vi fremdeles ofte ut på selve anlegget for daglige inspeksjons- og vedlikeholdsrunder og for manuelle prøver når det behøves, forklarer Balder. ANBEFALER FELLESKJØPET – Felleskjøpet og kraftfôrfabrikken på Kvaleberg er den perfekte lærebedriften for en lærling. Du er omgitt av kompetente fagfolk som har jobbet med faget lenge og som kan lære deg alt, du får innsikt i hvordan en moderne fabrikk jobber innenfor kjemiske prosesser, og du gis stor frihet og like mye ansvar til å lære og utforske ting på egenhånd, forteller Balder.

FELLESKJØPET ROGALAND AGDER (FKRA) produserer og selger fôr til husdyr og kjæledyr. Bedriften leverer også gjødsel, såvarer, traktorer, maskinvarer og verkstedstjenester, i tillegg til å selge detaljvarer gjennom fagkjeden FK-butikken. FKRA har omlag 400 ansatte i regionen fra Sunnhordland til Tvedestrand, og rekrutterer lærlinger og fagarbeidere i blant annet prosessfag, automatiker/ elektrofag, mekaniske fag og laboratoriefag, samt butikkfag. Vi har lokasjoner i både Vest Agder og Rogland, samt Kvinherad og Stord.

– Det er et veldig godt arbeidsmiljø og jeg håper det vil være anledning til å søke jobb her etter at læretiden er over når jeg er utdannet prosessoperatør. Felleskjøpet Rogaland Agder er en tung aktør å regne med i fremtiden, og i løpet av 2018 skal det investeres rundt 200 mill. kr. på å bygge om dagens anlegg til en enda mer effektiv og miljøvennlig fabrikk, avslutter Balder.

Kontaktinfo: Felleskjøpet Rogaland Agder v/ Kim Malmin, personal HMSK sjef Telefon: (+47) 51 88 70 00 E-post: kim.malmin@fkra.no Nettside: www.merenndutror.no Facebook: facebook.com/felleskjopet

103


Et norsk

industrieventyr

ØGLÆND SYSTEM

Øglænd System har et mål for sine lærlinger. Nemlig å få lærlingene til å bli fast ansatt hos dem. De kan tilby en strukturert produksjonsopplæring hvor det blir satset på faglig utvikling.

som del av vedlikeholdscrewet i fabrikklokalene til det norske industrieventyret på Klepp. Her har han og resten av crewet ansvar for at alt utstyr på fabrikken fungerer optimalt til enhver tid.

Øglænd System er en solid bedrift i stadig vekst. Som en markedsledende aktør innenfor utvikling, produksjon og markedsføring av multidisipline opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner, er Øglænd System aktivt tilstede i en rekke forskjellige bransjer som olje, gass, skipsbygging, vindkraft, infrastruktur, vannbehandling og næringsmiddelindustri. Det gir mange og gode bein å stå på i tiden som kommer. Derfor er bedriften på stadig jakt etter unge talenter som vil være med på veien videre – i Norge og ute i verden.

– Siden den gang har det blitt flere. Automasjon er et veldig bredt fag som gir deg mulighet til å jobbe med utrolig mye spennende. På Øglænd får du lære om og jobbe med det

ET BREDT FAGFELT Fredrik Hovland fra Egersund startet som lærling og har i dag fast jobb som automatiker 104

– Da jeg starter som lærling for litt over tre år siden var jeg den første automatikerlærlingen de har hatt her, forteller Fredrik.


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

meste innenfor fagfeltet; alt innen elektro, motorer, roboter, maskiner og automatiske prosesser. Så det er både en god lærebedrift og en spennende arbeidsplass, forteller Fredrik. SØRGER FOR AT HJULENE GÅR RUNDT – På Øglænd foregår produksjonen døgnet rundt. Da er det klart at mye må vedlikeholdes. Mitt crew har ansvar for alt på hele fabrikken; fra den minste lysbryter, til trucker, avanserte roboter og maskinene som produksjonen er avhengig av, forteller Fredrik. – Da hender det at du også må bli lenger på skiftet ditt av og til. Å sørge for at alt fungerer, at hjulene går rundt og at alle kan utføre jobben sin, handler om solidaritet. Det handler om å sikre jobben til alle som er her, mener Fredrik. – I tillegg jobber vi mye med optimalisering av maskiner slik at det blir lettere og mer effektivt for operatørene å jobbe med disse, forteller Fredrik. ANBEFALER ØGLÆND SYSTEM

ØGLÆND SYSTEM AS er en produksjonsbedrift med hovedkontor på Øksnevad i Klepp kommune. Selskapet har ca. 160 ansatte, en omsetning på NOK 485 millioner og en betydelig eksportandel. Øglænd System er markedsledende innenfor utvikling, produksjon og markedsføring av multidisipline opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner. Selskapet leverer også løsninger til VVS, elektrisk gulvvarme og snøsmelting og frostsikring. Systemene leveres til kunder innenfor olje- og gassvirksomhet, vindkraft, infrastruktur, skipsbygging, vannverk og matvareindustri. Øglænd System AS er ett av 12 globale datterselskaper i konsernet Øglænd System Group, som også har sitt hovedkontor på Klepp og med årlig omsetning på ca. NOK 1,7 milliarder. I 2017 ble Øglænd System konsernet kjøpt av Hilti Group.

– Hvis du vil arbeide eller bli lærling hos Øglænd System, må du være både nøyaktig, effektiv, arbeidsvillig og positiv, anbefaler Fredrik. – Blir du en del av Øglænd System-familien er du nesten garantert en god fremtid. Det er en solid bedrift med gode muligheter, og ikke minst mange kjekke kollegaer. Så dette er en arbeidsplass jeg helt klart vil anbefale, avslutter Fredrik. OPPLÆRINGSPLAN Som lærling i Øglænd System får du en tydelig og klar opplæringsplan med en opplæringsleder, som «coacher» deg gjennom forløpet. I samarbeid med opplæringsleder og OFIR blir du evaluert halvårlig frem mot avsluttingen av utdannelsen.

Kontaktinfo: Merethe Moen, HR-sjef Telefon: +47 47 68 63 13 E-post: merethe.moen@oglaend-system.com Nett: www.oglaend-system.com

105


Holder liv i

norske industritradisjoner HYDRO

Over 110 år har gått siden et av Norges mest kjente industrieventyr først så dagens lys. I dag er Hydro et globalt aluminiumselskap med aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter. Fortsatt er størsteparten av aktivitet og produksjon knyttet til Norge, og på Hydro sitt verk på Karmøy treffer vi en lærling som er med på å holde liv i disse stolte norske industritradisjonene. På Karmøy driver Hydro ulike anlegg tilknyttet aluminiumens verdikjede. Den største enheten er anlegget for produksjon av primæraluminium, eller flytende aluminium, og er et av Europas største innen sitt slag. Videre finnes det tre støperier: et som lager pressbolter til produksjon av aluminiumprofiler, et trådstøperi som lager tråd til høyspentkabler og et båndstøperi som lager plater til valseverket. 106

HØYE KVALITETSKRAV 22 år gamle Jostein Flatnes fra Sveio er lærling som prosessoperatør og har funnet seg godt til rette i Hydro på Karmøy. – Som prosessoperatørlærling er jeg tilknyttet pressboltstøperiet, forteller Jostein. – Jobben er kort fortalt at flytende aluminium tas ut fra cellene med spesialiserte redskap og støpes så til pressbolt. Pressbolt er halvfabrikat som blir videreforedlet til utallige andre produkter, hvorav noen også krever svært høy kvalitet på aluminiumen, som for eksempel kritiske deler i bilproduksjon, forklarer Jostein. – Det betyr at det er strenge prosedyrer som skal følges, kontroller som må tas, og prosesser som må overvåkes, da produksjonsprosessen har direkte sammenheng med kvaliteten på produktet, forklarer Jostein. KREVENDE FAG, MEN FULLT AV MULIGHETER – Kjemiprosessfaget er selvfølgelig et krevende fag. Det er mye fysikk og kjemi som man må


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

forstå, men hvis du har interesse for det og gjør en innsats i faget, så går det bra. – Det finnes mange muligheter innen kjemisk prosessindustri. Du kan for eksempel få jobb innen metallurgisk industri, slik som smelteverk eller støperi som her på Hydro, men også innen mineral industri, farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass, forteller Jostein. ANBEFALER HYDRO – Hydro er en bedrift som tar vare på de ansatte, og jeg er allerede tilbudt fast jobb dersom jeg består fagprøve og får fagbrevet i havn. Jeg trives veldig godt i Hydro, og det er kjekt å vite at de også setter pris på meg. Hvis du vil og får det til, er det store muligheter for deg i Hydro. – Hvis du er interessert i å drive med kjemiprosess, tar ansvar for at det som produseres skal være av høy kvalitet, er sikker på deg selv og tar ansvar for egen læring, da vet jeg du vil finne deg veldig godt til rette hos Hydro på Karmøy, avslutter Jostein.

HYDRO er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Vi ønsker engasjerte lærlinger som kan være med å produsere fremtidens aluminiumprodukter. Våre mål er å skape et livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Vi trenger lærlinger som er nysgjerrige, lærevillige, engasjerte og selvstendige. Hvilke fag vi tilbyr læreplass innenfor vil kunne variere noe fra år til år. Vi har blant annet lærefag innen: • • • • • • • • • • •

Automatiseringsfaget Kjemiprosessfaget Produksjonsteknikkfaget Bilfaget, tunge kjøretøy Yrkessjåførfaget Industrimekanikerfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget Elektrikerfaget Energimontørfaget Laboratoriefaget Logistikkfaget

People Resourcing HR Kompetansesenter Norge E-post: rekruttering.norge@hydro.com www.hydro.no/karriere

107


En global aktør

som ser de ansatte OCEANEERING

Oceaneering er blant de største arbeidsgiverne i energi- og ingeniørbransjen i verden og gir gode muligheter for personlig vekst og karriereutvikling. Kristin Vedøy fra Orstad startet som prosjektingeniør hos Oceaneering i Stavanger i 2012 og er i dag prosjektleder. – Det som fikk meg til å søke meg til Oceaneering er at de er en global aktør med et bredt spekter av avdelinger og en rekke spennende oppdrag for olje- og gassindustrien, med hovedvekt på undervannsteknologi, inspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner, forteller Kristin. PROSJEKTLEDERSTILLING MED SMÅ DRYPP AV INGENIØRHVERDAG – Som prosjektingeniør designet jeg forskjellig utstyr som brukes subsea, og produserte tilhørende dokumentasjonspakker; for eksempel manualer og testprosedyrer, forteller Kristin. 108

– Som prosjektleder er jeg derimot med helt fra starten av prosjektene, fra vi får bestilling fra oppdragsgiver. Da er det mitt ansvar å sette opp budsjett, balansere resurser og kostnader, estimere og overholde leveringstiden, finne ut hvilke ressurser vi trenger for å gjennomføre prosjektet i tråd med kundens ønsker og målsettinger, og levere det vi har lovet å levere med best mulig resultat. – Min førstehåndskjennskap til både produksjonsog ledelsessiden, mener jeg er en klar fordel. Det gir meg mulighet til å gjøre mer korrekte vurderinger i forhold til de konkrete oppgavene som skal gjøres og arbeidsmengden som ligger bak. Jeg trives godt som prosjektleder kombinert med små drypp av ingeniørhverdagen, smiler Kristin. GODE UTVIKLINGSMULIGHETER I EN BEDRIFT SOM SER DE ANSATTE – Jeg hadde en bachelor som maskiningeniør, da jeg først søkte jobb hos Oceaneering. Samtidig søkte jeg meg også inn på masterstudie i Offshoreteknologi ved Universitetet


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

i Stavanger, da jeg var usikker på hvordan jobbmarkedet kom til å være om jeg bare hadde en bachelor, forteller Kristin, som til sin overraskelse fikk både fast jobb og studieplass. – Et dobbeltløp med full jobb og utdanning ved siden av kan være tungt, men ledelsen i Oceaneering var veldig behjelpelige og villige til å tilrettelegge, forteller Kristin. – Før hvert semester satte jeg sammen min studieplan og det var også mulig å søke om økonomisk støtte fra Oceaneering. – Det finnes gode karrieremuligheter i Oceaneering hvis du viser interesse. Å gå videre til en prosjektlederstilling er et steg jeg selv kanskje ikke ville tatt på egenhånd på noen år. Men jeg opplevde at ledelsen så meg og utfordret meg til å se mine egne muligheter og styrker og at jeg ville blomstre enda mer opp i en slik stilling. Det betyr ganske mye, og viser at Oceaneering er interessert i å satse på ansatte som vil videreutvikle seg, avslutter Kristin.

OCEANEERING er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsaklig til olje- og gassindustrien. Selskapet leverer også teknologi til forsvar og romfartsindustrien. Oceaneering har i dag over 10 000 ansatte globalt og ca. 1 010 av dem er tilknyttet en av våre mange lokasjoner i Norge. I Norge opererer Oceaneering ut fra tre «Center of Excellence», lokalisert i Stavanger, Bergen og Kristiansand. I tillegg har firmaet kontor/verksted strategisk plassert langs norskekysten på Ågotnes, Mongstad, Florø, Kristiansund og Trondheim. Våre forretningsområder i Norge utfører en rekke jobber for olje- og gassindustrien, med hovedvekt på undervannsteknologi, inspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner. Vil du vite mer om oss besøk: www.oceaneering.com.

SPENNENDE OG FLEKSIBLE JOBBER Nordsjøedderkopp/Klatrer, ROV-Pilot, lærling, ingeniør eller inspektør innen tilstandskontroll - NDT - Kran & Løft? Det er mange muligheter for spennende jobber i Oceaneering. Som en av de største arbeidsgiverne i energi- og ingeniørbransjen i verden, gir Oceaneering gode muligheter for personlig vekst og karriereutvikling. Som et internasjonal konsern har Oceaneering etablert felles globale karrierestiger, og legger til rette for muligheten til også å kunne jobbe på andre lokasjoner i Norge eller i andre land.

Kontaktinfo: Mette H. Bastiansen, HR Manager Telefon: 52 91 32 08 / 936 55 394 E-post: MHBastiansen@oceaneering.com Nett: www.oceaneering.com

109


Slik skriver du søknad til jobb eller læreplass

For å få komme inn på jobbintervju må du få arbeidsgiver til å bli oppmerksom på deg. I de fleste tilfeller må du sende inn en skriftlig søknad på stillingen du søker på. Hver søknad bør være skreddersydd for den jobben du søker på. Før du skriver søknaden er det derfor viktig å lese gjennom stillingsannonsen for å finne ut om du fyller kravene til stillingen du søker på. Det er viktig å fremheve nettopp disse punktene i søknaden, selv om de også går frem av CV-en. Det er viktig å besvare alle spørsmål og utdype din kompetanse og motivasjon på alle krav som stilles i søknaden. Slik vil arbeidsgiver fort se om du er en aktuell kandidat. Gjør deg selv interessant, slik at du blir innkalt til intervju. Hvis du ikke har hørt noe innen 2-3 uker etter søknadsfristen, kan du kontakte arbeidsgiveren og høre hvor langt de har kommet i ansettelsesprosessen.

110

EN SØKNAD BØR BESTÅ AV FØLGENDE DELER : INNLEDNING Fortell i en setning eller to hvorfor du vil ha akkurat denne jobben, og hvorfor du mener du er rett person. HOVEDDEL Få fram hvorfor bakgrunnen din gjør deg til en særlig interessant kandidat for arbeidsgiveren. Bruk gjerne eksempler på aktuelle erfaringer som er relevante for jobben du søker på. Fortell om personlige egenskaper du har som er relevante for jobben. Vis at du kjenner til bransjen/bedriften og har forstått hvilke krav som stilles til deg i jobben. Legg vekt på det du kan, ikke hva du eventuelt mangler av kvalifikasjoner.


AVSLUTNING En kort og god avslutning oppsummerer og trekker trådene sammen. Her kan du gjerne kort gjenta hvorfor du vil ha akkurat denne jobben. Fortell at du er svært motivert for oppgavene og overbevis arbeidsgiveren om at du vil være et trygt og godt valg. Du bør også opplyse om når du kan begynne og at du gjerne vil møte til intervju. Opplys om din kontaktinformasjon. SJEKKPUNKTER FØR DU SENDER SØKNADEN OG CV-EN: • Skriv en ny søknad til hver jobb du søker. Du kan godt bruke de samme formuleringene, men søknaden må tilpasses hver nye stilling du søker på. • Les gjennom søknaden din. Har du besvart alt? Er den overbevisende?

• Søknaden skal være ryddig i form og innhold. • Søknaden bør ikke være lengre enn en side. • Skriv enkelt og naturlig, unngå selvfølgeligheter og for mye detaljer. • Faktainformasjon om studiepoeng og kurskoder hører hjemme i CV-en. • Inneholdt stillingsutlysningen referansenummer? Har du husket å merke søknaden? • Les korrektur og sjekk at bedriften og navnet på kontaktpersonen er skrevet riktig. Skrivefeil gir et dårlig inntrykk. • Har du lagt ved attesterte kopier av vitnemål og attester, hvis arbeidsgiveren har bedt om det? • Det er vanlig å levere søknaden elektronisk via rekrutteringsverktøy eller e-post. Du kan ta bilde av vedleggene med mobilen. • Hvis du sender søknaden i posten må du sørge for at konvolutten er merket slik det står i annonsen.

111


Slik lager du en god CV

En CV skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort i en kort statistisk oppsummering. Det viktigste med CVen er å få frem informasjonen som er relevant for jobben du søker på. EN CV BØR BESTÅ AV FØLGENDE DELER : LENGDE OG FORMAT • CV-en bør være på maksimalt to sider • Bruk vanlig skrifttype og bokstavstørrelse • Bruk Word- eller PDF-format PERSONLIGE OPPLYSNINGER • Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer • Fødselsdato • Sivilstatus og eventuelle barn • Nøkkelkvalifikasjoner

112

UTDANNING • Start med den utdanningen du tok sist. • Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. ARBEIDSERFARING OG PRAKSIS • Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform. • Kurs, sertifikater og verv KURS SOM ER RELEVANTE FOR STILLINGEN DU SØKER • Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert.


SPRÅK • Før opp språk du behersker, og på hvilket nivå muntlig og skriftlig. IT-KUNNSKAPER • Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. FRITIDSINTERESSER • Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er som person.

du skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. • Lever aldri fra deg originale dokumenter. REFERANSER • Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersoner. • Du bør oppgi minst to referansepersoner. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden.

VITNEMÅL OG ATTESTER • Du kan enten sende inn kopier av vitnemål og attester som vedlegg sammen med søknad eller du kan ettersende dem dersom arbeidsgiver spør. • Dersom du bestemmer deg for det siste kan

113Spør oss på Facebook! «Har fått jobb. Kontakten med NAV Jobblyst gjorde at jeg tok tak i ting selv og skaffet meg jobb. – En setning var nok». Spør oss på FB, da vel!

www.facebook.com/navjobblyst


I nesten 40 år var åttetimersdagen hovedmålet for arbeidernes kamp. Vi vant til slutt!

DET LØNNER SEG Å STÅ SAMMEN! Når Norges første fagforeninger ble stiftet på 1870-tallet hadde arbeiderne få eller ingen rettigheter. I dag, mer enn 140 år senere har vi vunnet mange viktige seire: åtte timers arbeidsdag, arbeidsmiljøloven, trygdeloven, rett til lønn under sykdom, ferie... og mye, mye mer. Disse kampene hadde ikke vært vunnet om ikke arbeiderne valgte å stå sammen. Dette viser at det nytter, men ingen kamper er vunnet for evig. Vi må

fortsette å stå sammen og vi må fortsette å kjempe for våre rettigheter. Vi er ca 920.000 medlemmer i dag. Jo ere vi er - jo sterkere er vi. Vi trenger deg! Gå inn på www.lo.no for mer informasjon om hvilke fordeler du har som medlem av et LO-forbund. Sammen kjemper vi for et bedre og mer rettferdig arbeidsliv!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med ungdomssekretæren i ditt fylke. www.lo.no

rogaland@lo.no

Facebook: LO ungdom Rogaland