Page 1

1


Muligheter Rogaland 2018 er et produkt fra Skoleboka Muligheter AS og distribueres i Rogaland til elever i 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentre og NAV. Muligheter Rogaland 2018 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Skoleboka Muligheter AS tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i materiell levert av eksterne bidragsytere.

Ansvarlig utgiver: Skoleboka Muligheter AS Postadresse: Langgata 87 – 4 ETG 4306 Sandnes Ansvarlig redaktør: Tore Johannes Berntsen Design: Vecora Markedskontakt: Nicolaj Borch: 51 22 77 33 www.muligheter.no

2


d l o

h n n

I

Informasjon fra Rogaland Fylkeskommune

4

Informasjon fra NAV

6

Yrkesmessen i Haugesunds-regionen

8

Kunnskapsminster Torbjørn Røe Isaksen

10

Slik blir du superstudent

12

Slik får du drømmejobben

14

Slik søker du videregående og høyere utdanning

16

Slik skriver du søknad og CV

20

Studieforberedende

22

Høyere utdanning

36

Folkehøgskoler

44

Bygg- og anleggsteknikk

50

Kreativt

60

Elektrofag

64

Helse- og oppvekstfag

68

Naturbruk

74

Restaurant- og matfag

82

Service og samferdsel

88

Teknikk og industriell produksjon

94

3


Velg det du har

lyst til å lære

Hva gjør foreldrene dine om bilen får motorstopp? De leverer den til bilmekanikeren. Om doen fosser over? Da ringer vi desperat etter rørleggeren. Hvem sørger for en trygg hverdag for våre aller minste og for våre gamle? Det gjør helse- og omsorgsarbeideren. Alle disse yrkesgruppene er eksperter på sitt felt. Folk flest er verken Pippi eller MacGyver, og vil aldri kunne gjøre absolutt alt selv, men vi tilegner oss gjerne en ekspertise – et yrke. Veien til yrket eller jobben starter for de fleste med videregående opplæring. Rogaland er Norges fremste yrkesfagsfylke. Her velger så mange som 50 prosent yrkesfag til sin videregående opplæring. Det er flest i landet! En annen ting vi kan være stolte av er at de fleste fullfører utdanningen. Vi har den høyeste gjennomføringsgraden i landet! Og sånn har vi lyst til å fortsette. 4

Når du nå står foran et valg om hvilken retning du skal ta, er det viktig at du tenker gjennom hva du liker å gjøre. Er du mest opptatt av frisør eller interiør? Er du best med hammer og spiker eller data og programvare? Uansett om du drømmer om å bli brønnteknikker, sveiser, heste- og hovslager, lærer, ingeniør, designer, kokk eller konditor, starter utdannelsen med videregående opplæring. Forskjellen er at noen går rett ut i arbeidslivet etter to år på skole og to år i lære på yrkesfaglig, mens andre velger treårige studieforberedende programmer. Det flotte er at samfunnet vårt trenger deg, uansett hva du velger. Videregående skole er en døråpner til fremtiden. Med fullført videregående kan du velge å ta høyere studier på et senere tidspunkt. Om du i dag velger å starte på elektro, men plutselig finner ut at du heller burde blitt skuespiller, så finnes det utdanningsprogram for det, både i videregående skole og på universitetsnivå. Rogaland fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring for alle mellom 16 og 21 år.


Alle foto: Rogaland fylkeskommune/Elisabeth Tønnessen

Det betyr at 17 000 elever har valget mellom 13 utdanningsprogram fordelt på fylkets 27 skoler. Over 3 200 mennesker arbeider for at nettopp du skal få en lærerik og kjekk tid på skolen. Bli det du vil og lykke til!

Les mer om utdanningsmulighetene på: www.vilbli.no

• Dette er fylkeskommunens aller viktigste oppgave.

Søknadsfristen er: 1. mars 2018. (For søkere med særskilt grunnlag er fristen 1. februar). Nettsted for å sende søknad er: www.vigo.no

• Rogaland bruker hvert år 2,7 milliarder kroner på videregående opplæring.

FAKTA: • Ungdom som har gjennomgått grunnskole eller tilsvarende opplæring har lovfestet rett til videregående opplæring. • Fylkeskommunen er ansvarlig for videregående opplæring for alle i alderen 16 til 21 år i Rogaland.

• Det er 27 skoler i fylket, med til sammen 17 000 skoleplasser. • Over 3 200 personer jobber i videregående opplæring i Rogaland. • Videregående opplæring gis vanligvis som tre år i skole eller som to år i skole og to år i bedrift.

5


Fullført skolegang gir jobbmuligheter! NAV

Akkurat hva du utdanner deg til er ikke det viktigste. Det som er viktig er at du fullfører videregående opplæring. Da vil du stå mye sterkere i arbeidslivet. Til syvende og sist er det videregående skole som er døråpneren til arbeidslivet i Rogaland. Arbeidsmarkedet etterspør personer med fagkunnskap i større grad enn tidligere. Rogaland har et variert arbeidsmarked og høy sysselsetting. Fylket har lenge hatt lav arbeidsledighet, men de siste årene har det skjedd store endringer på grunn av lavere investeringer i oljesektoren. Likevel er et kjennetegn ved arbeidsmarkedet i Rogaland at bedrifter søker etter arbeidstakere som har en fagkompetanse, som for eksempel sykepleiere, elektrikere og andre faglærte.

6

alle typer utdanning. Vi er alle forskjellige. Noen synes at teoretiske fag er det mest interessante, mens andre ønsker seg en praktisk utdanning. Det som er klokest er å velge en utdanning ut fra dine interesser. Ha samtidig i bakhodet at det må være et behov for den type kompetanse du tilegner deg i fremtidens arbeidsmarked. Når en skal skaffe seg arbeid er det også viktig å være innstilt på å flytte på seg. Det er ikke sikkert at drømmejobben finnes akkurat der du bor. Et godt råd til deg som står foran valg av utdannelse er å søke råd og informasjon om hva de forskjellige yrkene innebærer, hvordan utdanningsmulighetene er og hvordan arbeidsmulighetene vil være i fremtiden. Trygghet i arbeidslivet for den enkelte vil i fremtiden være knyttet til å ha nok kompetanse i bunn for å kunne omstille seg i tråd med endringer i arbeidslivets krav.

HVORDAN SKAL DU VELGE YRKE?

HVOR ER DE LEDIGE STILLINGENE?

Utdanning lønner seg. Men ikke alle passer til

Det siste året er det lyst ut mer enn 20 000 ledige stillinger i Rogaland. Det er flest ledige stillinger


innen helse, pleie og omsorgsfag. Deretter følger yrkesgruppene bygg- og anlegg og undervisning. Svært mange av de ledige stillingene er sentrert rundt de større byene i fylket. Stavangerregionen utgjør det klart største arbeidsmarkedet i fylket og 7 av 10 ledige stillinger i Rogaland blir lyst ut i dette området. Felles for de utlyste stillingene er at nesten alle forutsetter en fullført utdannelse i bunn. Det blir stadig færre jobber for personer som ikke har dette, og konkurransen om jobbene med lave krav til utdanning blir dermed tøffere. Flere hundre søkere til en slik stilling er ikke uvanlig.

LEDIGE STILLINGER I ÅR: Yrkesgruppe

Ledige stilinger

Helse, pleie og omsorg

5 200

Det som også er viktig å merke seg er at nærmere 40 prosent av stillingene aldri lyses ut, men blir besatt gjennom nettverk og andre kanaler som bedrifters nettsider, sosiale medier og lignende. For disse stillingene er det like viktig å ha en utdannelse å vise til.

Bygg og anlegg

3 266

Undervisning

1 895

35 % AV ALLE ARBEIDSSØKERE ER UNGE Omtrent en tredjedel av de som er arbeidsledige i Rogaland er unge mellom 16 og 29 år. En stor del av disse har ikke fullført videregående opplæring. Arbeidsledigheten er høyest blant personer med lav eller ingen utdannelse og den er høyere blant de yngste som gjerne har mindre erfaring å vise til enn eldre arbeidssøkere. Unge uten utdannelse er ofte lengre ledige enn eldre arbeidssøkere. Dette betyr ikke at du må gå mange år på skolen etter fullført ungdomsskole, men videregående skole er blitt en nødvendighet. Har du for eksempel en yrkesutdannelse med fagbrev, står du godt rustet i møte med dagens arbeidsliv. Rogaland trenger tømrere, blomsterdekoratører, snekkere, kokker, betongfagarbeidere, signalmontører, elektrikere, frisører, bilmekanikere og brønnoperatører, like mye som ingeniøren og samfunnsviteren.

Industriarbeid

1 677

Serviceyrker og annet

1 556

Butikk- og salgsarbeid

1 416

Ingeniør- og ikt-fag

1 229

Reiseliv og transport

1 206

Akademiske yrker

1 033

Kontorarbeid

842

Barne- og ung.arbeid

704

Meglere og konsulenter

555

Ledere

214

Jordbruk, skogbruk og fiske

167

Ingen yrkesbakgrunn

97

Sum stillinger fra juli 2016 til juli 2017 057

21

Det er du som skaper din egen fremtid! OM NAV NAV betyr noe for de fleste innbyggerne i Norge. 2,8 millioner mottar tjenester fra NAV hvert år, og vi forvalter en tredel av statsbudsjettet på felleskapets vegne. NAV utfører en av de viktigste jobbene i det norske samfunnet. Mange mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, uførhet eller fordi de trenger ekstra hjelp for å fungere i arbeidslivet. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot, engasjement og som ønsker å gjøre en forskjell.

Kontaktinfo: NAV Rogaland St. Svithunsgate 5, 4008 Stavanger Telefon: 55 55 33 33 E-post: nav.rogaland@nav.no Nett: www.nav.no/Rogaland

7


Yrkesmessen i Haugesundregionen 16. og 17. januar 2018 Sysco Arena, TysvĂŚr

8


Alle foto: Grethe Nygaard

Yrkesmessen i Haugesundregionen er med og inspirerer ungdom i deres fremtidige yrkes- og utdanningsvalg. Vi ønsker å vise bredden i vårt lokale næringsliv, og gjennom spennende bransjeverdener får elevene møte ulike bedrifter og bransjer. På yrkesmessen har bedriftene i Haugesundregionen mulighet til å inspirere morgendagens arbeidstakere, og samtidig bygge omdømme for egen virksomhet ut mot regionens ungdom.

og bransjer. Elevene har på forhånd valgt hvilke verdener de skal besøke, og hver verden blir ledet av en dedikert verdensvert. På dagtid deltar rundt 2000 elever fra hele Haugesundregionen på messen. Kveldsarrangementet er åpent for elever, deres foresatte og andre interesserte.

For elevene er dette en mulighet til å lære mer om næringslivet i sin region, og samtidig få førstehåndsinformasjon om ting de lurer på før de skal velge utdanningsprogram i videregående skole eller høyere utdanning. Kanskje det er her du som elev møter en fremtidig arbeidsgiver?

Det er kommunene i Haugesundregionen som eier Yrkesmessen gjennom Haugaland Vekst og Haugalandet skole-arbeidsliv. Messen arrangeres i tett samarbeid med de private opplæringskontorene i Haugesund-regionen, Karrieresenteret, Høgskulen på Vestlandet og rådgiverne i ungdomsskolen og i den videregående skolen.

Yrkesmessen er delt opp i forskjellige bransjeverdener hvor elevene får møte ulike bedrifter

Velkommen 16. og 17. januar 2018 på Sysco Arena, Tysvær! 9


Foto: Marte Garmann

Velg utdanning

med hodet og med hjertet KUNNSKAPSMINSTER TORBJØRN RØE ISAKSEN

Torbjørn Røe Isaksen har vært kunnskapsminister siden 2013. Som øverste ansvarlig for skole og utdanning i Norge var han villig til å dele noen tanker og råd med Muligheters lesere. – Jeg håper den dagen jeg ikke er minister lenger at jeg kan se tilbake på at vi styrket lærernes stilling i skolen og gjenreiste faglæreren, forteller ministeren. – Det er mye viktig vi jobber med. Kampen mot mobbing, et løft for realfag og å få ned frafallet 10

i den videregående skolen er viktige oppgaver. Men det aller viktigste er kanskje tidlig innsats i skolen. Vi må hjelpe flere elever tidligere enn i dag, forteller ministeren. OM FRAFALL – Frafall er et alvorlig problem, ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet som helhet, forteller ministeren. – Det er stadig mindre behov for ufaglært arbeidskraft, og det er en klar sammenheng mellom frafall og arbeidsledighet, helseproblemer og sosiale problemer senere i livet. Satsing mot frafall er derfor


en av regjeringens viktigste prioriteringer, forklarer ministeren. – Til tross for mange tidligere satsinger er det for få elever som fullfører videregående opplæring. Vi trenger mer kunnskap om hva som faktisk motvirker frafall, og derfor setter vi i gang et omfattende forskningsprosjekt på dette. Høsten 2014 lanserte regjeringen «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring». Målet med programmet er å øke gjennomføringen gjennom tiltak for elever som er i risikosonen for frafall og ungdom som står utenfor skole og arbeid. OM YRKESFAG I Norge forventes det at kun 35 prosent av dagens unge fullfører en yrkesfaglig utdanning. For alle medlemslandene i EU er gjennomsnittet 52 prosent. Ministeren er klar på at nivået må økes. – Om lag halvparten av hvert kull velger yrkesfag, og det er bra. Problemet ligger først og fremst i at bare om lag halvparten av de som starter på yrkesfag fullfører utdannelsen. Samtidig må vi få flere unge, og særlig jenter, til å få øynene opp for de gode mulighetene et fagbrev gir. Det er et stort behov for faglært arbeidskraft, og det behovet vil bare bli større i årene som kommer, forklarer ministeren. – Vi vet at mangel på læreplass er en av de viktigste årsakene til at elever ikke fullfører. Vi har satt i gang en rekke tiltak for å skaffe flere læreplasser. Siden 2014 har regjeringen og samarbeidspartiene økt lærlingtilskuddet med 17 500 kroner per lærling ut over prisstigningen. I tillegg vil kravet om bruk av lærlinger i offentlige anbud bli skjerpet inn, og vi har innført en merkeordning for bedrifter som har lærlinger. Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser ble signert 14. mars i 2016. – Vi må sørge for at de ungdommene som søker seg til yrkesfag hvert år, får riktig kompetanse og gode jobbmuligheter. I dag er det noen elever som får opplæring i fag som arbeidslivet ikke verdsetter eller har bruk for. Vi gjennomgår nå alle yrkesfagene, for å se om det trengs endringer slik at de matcher behovet i arbeidslivet bedre enn i dag og for å bidra til at de holder en høy faglig kvalitet. Dette arbeidet gjør vi sammen med partene i arbeidslivet, som ofte vet best hvor skoen trykker, forklarer ministeren.

i media begynt å snakke om at Norge lider av en «mastersyke» – at for mange tar mastergrader og at kravene for å komme inn på arbeidsmarkedet er for høye. Dette synet deler ikke ministeren. – Jeg mener ryktene om en såkalt «mastersyke» er betydelig overdrevet. Tvert imot ligger vi bak land vi ellers liker å sammenligne oss med når det gjelder befolkningens utdanningsnivå. At Norge likevel har en høy andel med høyere utdanning, kan tilskrives at vi har mange med bachelorgrad eller lavere, ikke at for mange har mastergrad. – I debatten om «mastersyke» er ofte behovet for fagarbeidere satt opp mot det økende antallet som tar mastergrad. Det mener jeg blir feil. Hvis vi ser på SSB sin framskriving om fremtidig kompetansebehov, så ser vi at det er et klart behov for å utdanne folk i begge grupper, mens behovet for ufaglært arbeidskraft faller. OM EGEN STUDIETID OG RÅD TIL DEG SOM SKAL TA ET VALG Den unge Torbjørn Røe Isaksen studerte på Universitetet i Oslo og tok både en master i statsvitenskap og en cand. Mag. med idehistorie og medievitenskap i tillegg. Men på spørsmål om han var en flittig student, svarer ministeren litt nølende. – Tja. Jeg var en ivrig student, det var jeg, men jeg brukte mindre tid på studiene enn jeg burde, særlig de siste årene da jeg også var leder i Unge Høyre. Å begynne å studere var likevel en oppvåkning, og særlig det å komme inn i et faglig fellesskap hvor alt ble diskutert og belyst var veldig givende. Ministeren har også noen gode studieråd og anbefalinger til deg som nå skal velge yrke, videregående opplæring eller høyere studier. – Jeg får si som min far: «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør». Jeg tror det lønner seg å starte tidlig med studiene og ikke bare ta skippertak. Og så må man involvere seg i de faglige fellesskapene og snakke med andre elever eller studenter. – Og når det gjelder videre valg er mitt beste råd; velg utdanning med både hodet og hjertet!

OM PÅSTANDEN AT FOR MANGE TAR MASTERGRAD En del samfunnsaktører og kommentatorer har 11


Slik blir du

superstudent!

NIKOLAI HØIBO – GRÜNDER & SIVILØKONOM

Sliter du med å oppnå fullt potensial på skolebenken? Læringsboka ToppkarakterSystemet viser vei! 12


Studieekspertens beste råd 1. UTNYTT SKIPPERTAKSEFFEKTEN: Sett tids-

6.

frister for lesingen. Tilby for eksempel kollektivet å vaske doen i en måned, hvis du bryter fristen. Slik vil du øke presset som gjør deg effektiv.

FJERN DISTRAKSJONER: Vær obs på hva som distraherer deg. Husk at også en telefon fra foreldre, kjæreste eller sjefen er distraksjonsmomenter.

2. GLEM MULTITASKING: Når du leser skal du

7. SPIS GOD OG NÆRINGSRIK MAT: Da holder

lese. Ikke la deg distrahere av andre ting.

3.

TA ORDENTLIGE PAUSER: Gå ut av lesesalen, beveg deg litt og trekk litt frisk luft. Da får du mer ut av pausen enn om du blir sittende og sjekke Instagram på mobilen.

4. STILL SPØRSMÅL: Ikke vær redd for å spørre

foreleser, støttelærer eller studievenner om det du ikke forstår.

5. FINN STUDIEVENN: Få deg en eller flere stu-

du deg lettere våken. I stedet for å spise smågodt, kjeks og drikke brus gjennom dagen, anbefaler vi å ta tid til å spise normal husmannskost. Det er lett å synes synd på seg selv, og derfor tillate seg å slurve med kostholdet.

8.

FÅ NOK SØVN: Mangel på søvn gjør det vanskelig å holde fokus. Når du sover, bruker hjernen cerebrospinalvæsken til skylle hjernen for «avfall» som har opparbeidet seg gjennom dagen. Dette er grunnen til at du «tenker klart» etter en god natts søvn.

dievenner som liker å lære på samme måte som deg selv. Det kan være en fordel at dette ikke er for nære venner som du fort kan bli distrahert av.

Om toppkaraktersystemet • Nikolai G. Høibo og Pål R. Hetland er forfatterne bak boken «ToppkarakterSystemet». De har sammen holdt kurs for mer enn 15.000 studenter ved landets største universiteter og høgskoler.

• Ved å gå gjennom forskningsartikler, lese bøker og analysere «naturlige superstudenter» klarte de å avsløre toppkarakteroppskriften. Metodikken de utviklet ble raskt populær blant medstudenter.

• ToppkarakterSystemet er et resultat av et studentprosjekt som ble startet for å dekke deres eget behov for bedre studieteknikker. Typisk for studenter med mange jern i ilden, trengte de å finne ut av hvordan de kunne lære pensum veldig raskt.

• Etterspørselen har ført til utgivelsen av bok, lydbok, online nettkurs, live foredrag og programvareutvikling som skal hjelpe studenter å oppnå toppkarakterer. www.toppkaraktersystemet.no

13


Foto: Bardia Koushan

Slik får du drømmejobben WIGGO YTTERGÅRD

Headhunter Wiggo Yttergård vet bedre enn de fleste hva som skiller en fantastisk søknad fra en middels god. Her får du oppskriften. 14


HVA VIL DET SI Å VÆRE HODEJEGER?

HVA SKAL JEG UNNGÅ I EN CV?

– En hodejeger jobber for å finne en kandidat til en bedrift som leter etter nye ansatte. Vi jobber litt som etterforskere, som er ganske moro.

– Unngå «masse CV», en du sender til mange. Ikke tenk på design. Ryddig og rent. Unngå skrivefeil.

HVORDAN FINNE UT JEG UT HVA JEG SKAL BLI? – Finn noe du er interessert i, noe du tror på og noe du liker å gjøre. En jobb har bra dager, men også tunge dager. For å komme seg gjennom de tunge dagene, er det viktig at du liker det du gjør. HVA SKAL TIL FOR AT JEG BLIR KALT INN TIL INTERVJU? – Levér en god og ryddig CV. Da blir du fort innkalt til intervju. Vil du bli headhuntet, handler det også om å profilere seg selv på sosiale medier som LinkedIn. Gjør du en god jobb og andre skryter av deg, kan du bli plukket opp. HVORDAN SKRIVER JEG EN GOD CV OG SØKNAD? – Nøkkelordet er ryddighet, det kommer du langt med. Og pass på at det er korrekt. Hva som kommer først av utdanning eller erfaring har ikke noe å si. Trekk frem det du er god på. Resten vil jeg ikke si noe om, fordi det finnes ingen fasit. Det kommer helt an på øyet som ser. Er firmaet lokalt eller internasjonalt? Det er selvsagt forskjell om du søker på hjørnesteinsbedriften på Sotra eller et stort internasjonalt firma. HVORDAN FORBEREDER JEG MEG TIL JOBBINTERVJU? – Gjør research om hvem du skal prate med, bedriften du skal jobbe for, og sett deg godt inn i stillingsbeskrivelsen. Hvilke arbeidsoppgaver og hva som kreves for å få den stillingen. Det kan også være lurt å gjøre intervjuet i hodet ditt et par ganger, gjerne øv med en du stoler på som gir deg ærlige tilbakemeldinger. Det kan være en god venn eller en i familien. SKAL JEG FØRE OPP FRITIDSINTERESSER I SØKNADEN? – Kommer an på hvor imponerende søknaden din er. Er du tjuefem år med sunne fritidsinteresser, så gir det et inntrykk av gode egenskaper. Interesser kan faktisk si mye om en person. At du er lagspiller og konkurranseperson for eksempel.

SKAL JEG LEGGE INN BILDE I CV-EN? – Det kommer an på øyet som ser, og i flere tilfeller kan det være positivt. Legg i så fall inn et profesjonelt bilde og ikke et partybilde fra Ibiza. BRUKER DERE SOSIALE MEDIER FOR Å FINNE KANDIDATER? – Vi bruker LinkedIn veldig mye, noe de fleste andre headhuntere også gjør. Jeg anbefaler alle å opprette LinkedIn og kvalitetssikre informasjonen der. Få ut CVen og gjør den søkbar for de som leter etter folk. Overraskende få universitetsstudenter er på LinkedIn, så hiv deg på bølgen. Over 70 % av rekrutteringen vår starter nemlig på LinkedIn. HVA BETYR KOMMENTARER OG PERSONLIGE BILDER PÅ SOSIALE MEDIER? – Det betyr mye. Har opplevd at kandidater har blitt tilbudt stilling muntlig. Deretter har kunden trukket tilbudet grunnet «grums» om kandidaten på Facebook. Vi hodejegere driver detektivarbeid, så tenk over hva du legger ut. Er dette noe foreldrene mine eller en arbeidsgiver tåler å se eller lese? HVA TENKER DERE OM HULL I CVEN? – Det kan være familietragedie eller jordomseiling. Er du komfortabel med å skrive hva grunnen er gjør du det, men vær forberedt på at intervjueren vil stille spørsmål. Har du reist rundt i verden, er det en egen type erfaring og du fremstår som verdensvant. HVOR MYE TELLER KARAKTERENE MINE I EN JOBBSØKNAD? – Kommer du rett fra skolen og ikke har jobberfaring å vise til, teller karakterene mye. Har du femten års erfaring, er det det vi ser på og ikke karakterene. Til deg som ikke har så gode karakterer å vise til og fortsatt går på skole; det kan være lurt å skaffe seg en jobb ved siden av studiene.

15


Slik søker du videregående opplæring HVOR KAN DU SØKE? • videregående skoler i hjemfylket • videregående skoler i fylker som har en avtale med fylket ditt • videregående skole på Svalbard • landsdekkende linjer • videregående skole i utlandet

• Søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1 • Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne • Søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk

Hvis du ønsker å ta en opplæring som ikke tilbys i ditt fylke, så er det muligheter for at fylket ditt kan kjøpe skoleplass i et annet fylke. Ta kontakt med inntakskontoret i ditt fylke for mer informasjon.

• Søkere med vedtak om utvidet tid

SLIK SØKER DU

• Søkere som nylig har kommet til Norge

Det vanlige er å søke videregående skole gjennom www.vigo.no. Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.

• Søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene

Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut. Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon. Hvis du søker opptak ved privatskole, er det vanlig å sende søknad direkte til skolen. I noen fylker kan du også søke privat skole gjennom vigo.no. SØKNADSFRIST • Ordinært inntak og læreplass: 1. mars

• Søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring

• Søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene • Søkere til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse • Søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner • Ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater

• Søknad om fortrinnsrett eller på grunnlag av særskilte behov: 1. februar

Lurer du på om du kommer inn under ordningen om fortrinnsrett eller særskilte behov? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon.

• Søknad til lærekandidatordningen: 1. februar

Les mer på vigo.no og vilbli.no

• Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.

16

HVEM KAN SENDE INN SØKNAD OM FORTRINNSRETT ELLER PÅ GRUNNLAG AV SÆRSKILTE BEHOV?


Slik søker du høyere utdanning

Til de fleste utdanninger på universiteter og høgskoler søker du via Samordna opptak. Noen utdanninger har lokalt opptak, og da søker du direkte til lærestedet.

SØKNADSFRIST OG VIKTIGE DATOER

avsluttes i år. Hvis du fullfører videregående skole denne våren så må du altså ettersende vitnemålet ditt innen 1. juli.

1. FEBRUAR:

Søknadstjenesten åpner. Fra og med denne datoen kan du søke om studieplass 1. MARS:

Søknadsfrist for søkere til Politihøgskolen, luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø, søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller særskilt vurdering, søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden, og søkere som ønsker realkompetansevurdering. 20. MARS:

Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som har søknadsfrist 1. mars. 15. APRIL:

Ordinær søknadsfrist på www.samordnaopptak.no Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett. En stund etter at du har søkt så får du tilsendt et omslagsark fra Samordna opptak. Dette skal fylles ut og returneres til det lærestedet du får beskjed om i brevet. Husk å legge ved rett kopi av vitnemål. Hvis du har vært på folkehøgskole, gjennomført førstegangstjeneste/ siviltjeneste eller liknende så må det også sendes med en attest som bekrefter dette.

På nettsiden www.samordnaopptak.no finner du informasjon om Samordna opptaks tjenester, søknadsprosedyrer, læresteder og studier, frister, krav for å bli tatt opp osv. Du finner også oversikt over fjorårets poenggrenser.

19. JULI:

Klokken 09.00 denne dagen legges oversikten over ledige studieplasser ut og nye søkere kan forhåndsregistrere seg med personalia. 20 JULI:

Klokken 09.00 denne dagen kan både nye søkere, og de som har søkt tidligere, søke ledige studieplasser. Ledige studieplasser er studium der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene. 20. JULI:

Du får svar på om du kommer inn på det studiet du helst ønsker, om du kommer inn på et av studiene du har prioritert lenger ned, og hvor du eventuelt står på venteliste. Du må logge deg inn på nettsøknaden din hos Samordna opptak for å se resultatet av opptaket. 26. JULI:

Svarfrist! Hvis du ikke takker ja til studieplassen du er tildelt så mister du plassen. For å takke ja til plassen så må du logge deg inn hos Samordna opptak. 29. JULI:

Nasjonalt suppleringsopptak. Står du på venteliste til et bestemt studie? Kanskje får du tildelt studieplass likevel nå.

10. MAI:

FRA 4. AUGUST:

Frist for å laste opp dokumentasjon viss du har søknadsfrist 15. april.

Lokale suppleringsopptak. Høgskolene/ universitetene tildeler studieplasser til søkere på venteliste dersom noen trekker seg og det blir ledige plasser.

1. JULI:

Dette er fristen for omprioritering av søkeønskene dine. Du kan ikke føre opp nye studieønsker, men altså endre rekkefølgen på de studiene du satte opp i nettsøknaden du sendte inn senest 15. april. 1. JULI:

Frist for å ettersende vitnemål fra skolegang som 17


Visste du at Muligheter har egne elevoppgaver? Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli og være fornøyd resten av livet. Noen utdanninger og yrker frister mer enn andre, men har du det som trengs for å lykkes? Er bransjen like attraktiv i årene som kommer? Er det lett å få seg jobb etter utdanningen? Heftet med elevoppgaver som blir distribuert sammen med denne boken hjelper deg å reflektere over slike spørsmål og bidrar forhåpentligvis til at du tar et valg som er riktig for deg. Elevoppgavene finnes også på nett: www.muligheter.no

18


Besøk vår nettside: www.muligheter.no MED WWW.MULIGHETER.NO HAR DU ALLTID SKOLEBOKEN MULIGHETER TILGJENGELIG. Her finner du alle utgaver av boken elektronisk som nedlastbar pdf. Du finner også elevoppgaver som skal hjelpe deg å reflektere over utdanningsvalget du skal ta, kartoversikt over utdanningsinstitusjoner i Norge, og alle artiklene og organisasjonsprofilene som du har i boken. Med www.muligheter.no har du et solid verktøy tilgjengelig til å ta et mer riktig yrkes- og utdanningsvalg.

19


Slik skriver du søknad til jobb eller læreplass Hver søknad skal være skreddersydd for den jobben du søker på. Gjør deg selv interessant, slik at du blir innkalt til intervju. Før du skriver en søknad er det viktig å lese gjennom stillingsannonsen for å finne ut om du fyller kravene til stillingen du søker på. Det er viktig å fremheve nettopp disse punktene i søknaden, selv om de også går frem av CV-en. Det er viktig å besvare alle spørsmål og utdype din kompetanse og motivasjon på alle krav som stilles i søknaden. Slik vil arbeidsgiver fort se om du er en aktuell kandidat. EN SØKNAD BØR BESTÅ AV FØLGENDE DELER: INNLEDNING

• Skriv en ny søknad til hver jobb du søker. Du kan godt bruke de samme formuleringene, men søknaden må tilpasses hver nye stilling du søker på. • Les gjennom søknaden din. Er den overbevisende? Be noen du kjenner å lese gjennom. • Søknaden skal være ryddig i form og innhold. • Søknaden bør ikke være lengre enn en side. • Skriv enkelt og naturlig, selvfølgeligheter og for mye detaljer.

unngå

Fortell i en setning eller to hvorfor du vil ha akkurat denne jobben, og hvorfor du mener du er rett person.

• Faktainformasjon om studiepoeng kurskoder hører hjemme i CV-en.

HOVEDDEL

• Har du merket søknaden med riktig referansenummer, hvis annonsen inneholder referansenummer?

Få fram hvorfor bakgrunnen din gjør deg til en særlig interessant kandidat for arbeidsgiveren. Bruk gjerne eksempler på aktuelle erfaringer som er relevante for jobben du søker på. Fortell om personlige egenskaper du har som er relevante for jobben. Vis at du kjenner til bransjen/bedriften og har forstått hvilke krav som stilles til deg i jobben. Legg vekt på det du kan, ikke hva du eventuelt mangler av kvalifikasjoner. AVSLUTNING

En kort og god avslutning oppsummerer og trekker trådene sammen. Her kan du gjerne kort gjenta hvorfor du vil ha akkurat denne jobben. Fortell at du er svært motivert for oppgavene og overbevis arbeidsgiveren om at du vil være et trygt og godt valg. Du bør også opplyse om når du kan begynne og at du gjerne vil møte til intervju. Opplys om din kontaktinformasjon. 20

SJEKKPUNKTER FØR DU SENDER SØKNADEN OG CV-EN:

og

• Les korrektur og sjekk at bedriften og navnet på kontaktpersonen er skrevet riktig. Skrivefeil gir et dårlig inntrykk. • Har du lagt ved attesterte kopier av vitnemål og attester, hvis arbeidsgiveren har bedt om det? • Det er vanlig å levere søknaden elektronisk via rekrutteringsverktøy eller e-post. Du kan ta bilde av vedleggene med mobilen. • Hvis du sender søknaden i posten må du sørge for at konvolutten er merket slik det står i annonsen.

Hvis du ikke har hørt noe innen 2-3 uker etter søknadsfristen, kan du kontakte arbeidsgiveren og høre hvor langt de har kommet i ansettelsesprosessen. Kilde: nav.no


Slik lager du en god CV EN CV BØR BESTÅ AV FØLGENDE DELER: LENGDE OG FORMAT • CV-en bør være på maksimalt to sider. • Bruk vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. • Bruk Word- eller PDF-format. PERSONLIGE OPPLYSNINGER • Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer • Fødselsdato • Sivilstatus og eventuelle barn • Nøkkelkvalifikasjoner UTDANNING • Start med den utdanningen du tok sist. • Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. ARBEIDSERFARING OG PRAKSIS • Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform. • Kurs, sertifikater og verv KURS SOM ER RELEVANTE FOR STILLINGEN DU SØKER • Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert.

En CV skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort i en kort statistisk oppsummering. Det viktigste med CVen er å få frem informasjonen som er relevant for jobben du søker på.

IT-KUNNSKAPER • Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. FRITIDSINTERESSER • Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er som person. VITNEMÅL OG ATTESTER • Du kan enten sende inn kopier av vitnemål og attester som vedlegg sammen med søknad eller du kan ettersende dem dersom arbeidsgiver spør. Dersom du bestemmer deg for det siste kan du skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. • Lever aldri fra deg originale dokumenter. REFERANSER • Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersoner. • Du bør oppgi minst to referansepersoner.

De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Kilde: nav.no

SPRÅK • Før opp språk du behersker, og på hvilket nivå muntlig og skriftlig.

21


Samen skaper me framtidas kompetanse ÅKREHAMN VGS

Åkrehamn vidaregåande skole er en videregående skole med fire yrkesfaglige studieretninger og en studieforberedene. Skolen ligger midt i Åkrehamn som er en del av Karmøy kommune. I dag er det ca. 530 elever på skolen, fordelt på 40 klasser/grupper. Å skape kompetanse er ikkje eit arbeid for ein enkelt person. Å skapa kompetanse handlar om eit fellesskap og eit samarbeid. Framtida til regionen og Noreg er avhengig av maksimalt dyktige fagarbeidarar. Skal dei skapast er det mange som må bidra saman. Fyrst og fremst handlar det om den enkelte framtidige fagarbeidaren som treng eit stort nettverk med rettleiarar som kan sørgje for at ho meistrar noko nytt og lærar effektivt kvar dag. Desse rettleiarane er medelevar, lærarar, rådgjevarar, leiarar, opplæringskontor, instruktørar i bedrifter og fleire. Alle skjønar at det er naudsynt med tett samarbeid om planlegging, læring og resultat. Alle har same målsetting om maksimalt læringsutbytte for kvar enkelt gjennom fire år. 22

Maksimalt læringsutbytte for kvar enkelt elev tyder at di læring må vera i fokus heile tida. Me skal saman finna ut kva kompetanse du har innanfor dei ulike fagområda, så skal me rettleia deg frå det utgangspunktet mot eit tydeleg mål som akkurat du kan meistre. Me skal når du har nådd det målet vera med deg å setja nye mål. Undervegs i prosessane skal du kjenne til kva som er kriteria for at målet vert nådd og me skal i felleskap ha høge forventningar til at akkurat du skal nå måla dine. Skolens utdanningsprogram er følgende: • Bygg og anleggsteknikk • Elektro • Helse- og oppvekstfag • Service og Samferdsel • Teknikk og industriell produksjon • Tilrettelagt opplæring


Studieforberedende Du som velger studieforberedende utdanningsløp bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Alle studieforberedende program fører til generell studiekompetanse og du kan ta høyere utdanning. Velger du utdanningsprogrammet Studiespesialisering må du andre året velge fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du bør altså være interessert i å arbeide med teoretiske fag, være samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert, interessert i å skrive eller regne, og interesset i kultur- og samfunnsforhold. I utdanningsprogrammet Musikk, dans, drama lærer du, foruten teoretiske fag og avhengig av dine fagvalg, om blant annet musikkutøvelse, danseuttrykk, danseteknikker og koreografi, og

skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon. I utdanningsprogrammet Idrettsfag lærer du, foruten teoretiske fag, blant annet om fysisk aktivitet og trening, treningsledelse, og om helse, kosthold og kroppens oppbygging. I utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur lærer du, foruten teoretiske fag, blant annet å tegne, om kunst og kultur, og å videreutvikle dine kreative evner. Medier og kommunikasjon er nytt studieforberedende program fra 2016, hvor du foruten teoretiske fag blant annet lærer om fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk, og hvordan å utforme budskap, uttrykk og layout.

Les mer på: • • • •

www.vilbli.no www.utdanning.no www.muligheter.no www.realfag.no 23


Vidaregåande i

vakre Hardanger

FRAMNES KVGS

Er du interessert i toppidrett fotball, breiddeidrett fotball, spektakulært friluftsliv og studiespesialisering – i eit godt og kreativt miljø? Då kan Framnes kristne vidaregåande skule vera noko for deg!

27 m x 36 m) og full handballbane med parkett. I tillegg er det stort og godt utstyrt styrkerom i hallen, kjøkken, flott garderobeanlegg og undervisningsrom med nydeleg utsikt.

Framnes KVGS er ein av dei største internatskulane i landet, og ligg på ei idyllisk halvøy i den vakre Hardangerfjorden nær regionsenteret Norheimsund i Hardanger, ikkje langt frå Bergen.

Skulen vert driven av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden.

KREATIV OG AKTIV FRITID. Skulen har mellom anna dobbel sandvolleyballbane og kanoar/kajakkar. Kombinert med spektakulær hardangernatur og eit aktivt kulturliv i kommunen ligg alt godt til rette for ei aktiv fritid. Skulen har også tilsett fleire miljøarbeidarar, som skapar mykje aktivitet. NY IDRETTSHALL. Skulen har ny idrettshall. Framnes Arena, som vart innvigd 16. juni i år, har mellom anna fotballbane med krøllgras (om lag 24

STOLT HISTORIE. Frå 1897 og heilt fram til midten av 1990-talet var Framnes ein folkehøgskule. Sidan omlegginga har skulen vore ein vidaregåande skule med internat.


STUDIEFORBEREDENDE

1. KVIFOR SØKTE DU DEG TIL FRAMNES KVGS? 2. KVA ER DET BESTE MED FRAMNES? Anders Emil Midtgård Matre (18) | Matre i Masfjorden | VG3, idrett 1. Medan eg gjekk på ungdomskulen, vitja eg bror min som då gjekk på Framnes. Eg vart overvelda av dei imøtekommande smila, og miljøet verka svært godt. Eit godt skuletilbod, utruleg vakker plassering, og eit innbydande miljø gjorde at eg søkte. 2. Det eg likar best med Framnes er kjensla av at alle kjenner alle. Det er lite skilje mellom trinna, og ein kan slå av ein prat med dei ein har rundt seg. Elevane inkluderer einannan og samhaldet er godt. Eg vågar å seia at miljøet her er heilt unikt! Malin Haughom (17) | Øksnes i Vesterålen | VG2, idrett 1. Først og fremst fordi det er ein kristen internatskule med idrettsline. Men eg hadde også høyrt veldig mykje bra om skulen frå venner og familiemedlemmer som har gått eller går på Framnes. Eg har ein bror som går siste året på Framnes, han hadde stor innverknad på skulevalet. På ungdomskulen sakna eg eit større miljø, difor var Framnes freistande. 2. Fellesskapet! Folk er snille og støttar kvarandre, og ein kan vera seg sjølv. Eg har fått mange gode og solide venner. Elles synes eg det er en utruleg bra skule. Morgonsamlingane er veldig koselige! Marie Bø (18) | Asker | VG3, studiespesialisering

FRAMNES KVGS – ein skule for fellesskap, framtid og vekst Framnes er ein av dei største internatskulane i landet, og ligg på ei idyllisk halvøy i den vakre Hardangerfjorden, nær regionsenteret Norheimsund i Kvam kommune. Kjøretida til Bergen er berre litt over ein time. Skulen har om lag 270 elevar. 230 av desse bur på internatet. Elevane kjem frå heile landet. Framnes tilbyr studieførebuande utdanningsprogram: 1. Idrettsfag: Her kan ein velja mellom programfaga toppidrett fotball, toppidrett eigen idrett (ta kontakt med skulen), breiddeidrett fotball, friluftsliv og breiddeidrett ski og volleyball. 2. Studiespesialisering: Her kan ein velja mellom dei to programområda realfag (matte, fysikk, kjemi og biologi), og språk, samfunnsfag og økonomi (engelsk, media og informasjonskunnskap, sosiologi, sosialkunnskap og psykologi). I tillegg kan ein velja eitt programfag frå idrettsfag: fotball eller friluftsliv. Framandspråk: Tysk og spansk.

1. Fordi eg ville å prøva korleis det var å gå på internatskule, og så hadde eg høyrt mykje godt om miljøet her! I tillegg har eg slekt i Vikøy, der skulen ligg.

Alle utdanningsprogramma våre fører fram til eksamen som gjev studiekompetanse.

2. Det beste med Framnes er det gode miljøet og alle dei bra folka. Internatlivet og den vakre naturen er også store plussfaktorar.

Facebook: Søk på Framnes kristne vidaregåande skule

Vanleg søknadsfrist: 1. mars. Nett: www.framnes.vgs.no

25


Mer enn NLMVGS

bare skole

Å bo på internat på NLMvgs-skolen Sygna hadde flere fordeler enn å bo og gå på skole hjemme, mener 16 år gamle Sebastian Hjulstad fra Mo i Rana. Han stortrives i et faglig sterkt, sosialt og kristent fellesskap på skolen. Sebastian Hjulstad (16) begynte på Sygna vidaregåande skule høsten 2016. Lenge vurderte han å gå på skole hjemme i Mo i Rana, men flere faktorer overbeviste han om at Sygna i idylliske Balestrand i Sogn og Fjordane var det rette valget. HEAD START PÅ VOKSENLIVET – Det er helt topp å bo på internat. En blir mer selvstendig og en lærer hvordan en skal leve som voksen, forteller en entusiastisk Sebastian. – Du får på en måte en head start på voksenlivet eller fremtidig studietid. Da flytter jo de aller fleste hjemmefra uansett for å bo på hybel og for å studere i en annen by, resonnerer han. 26

ET EGET LITE SAMFUNN – Jeg var selvfølgelig litt nervøs før jeg skulle flytte på internat, men det gikk ganske bra. Jeg ble veldig godt tatt imot både av lærere og eldre elever, forteller Sebastian. Balestrand er en liten og koselig bygd i en kommune med ca. 1 300 innbyggere. Når ca. 150 av de 170 elevene bor på skolens internat, utgjør disse derfor en stor del av befolkningen. – Det tok ikke lang tid før jeg ble veldig mye bedre kjent med øvrige beboere og elever. Skolen er på mange måter et eget lite samfunn. Vi er for det meste alle venner og trives godt i lag og vi får også ganske god kontakt med lærerne, forteller Sebastian. MER ENN BARE SKOLE Sebastian som går studiespesialisering, setter stor pris på det faglige opplegget skolen tilbyr. – Lærerne er tilstede og ser deg. På Sygna har du alle forutsetninger for å lykkes med målene du setter deg, forteller Sebastian.


STUDIEFORBEREDENDE

– Men selv om man bor på skolen, handler livet om mer enn bare skole, mener Sebastian. – I tillegg til det faglige får du ta del i et sterkt sosialt og kristent fellesskap, noe som selvfølgelig bare forsterkes når man bor på samme bygg eller bare kort vei fra sine venner. Lærerne er også mer enn bare lærere. De blir omsorgspersoner for oss og ofte arrangeres det sosiale aktiviteter etter skoletid. EKSKURSJONER Sebastian ser ellers spesielt fram til de faste ekskursjonene som Sygna VGS arrangerer. – De som går formgivning eller helse og oppvekstfag har de siste årene reist til Roma i VG3, mens de som går studiespesialiserende har reist til New York eller Washington. Elevene på idrettsfag har blant annet hatt treningsopphold på Lanzarote, i tillegg til flere mindre ekskursjoner og overnattingsturer, avslutter Sebastian. OM SYGNA VGS Sygna vidaregåande skule er en kristen friskole tilknyttet NLMvgs som tar opp elever fra hele landet. Skolen ligger i Balestrand i Sogn og Fjordane og har god kommunikasjon både østover mot Oslo, sørover mot Bergen og Stavanger, samt nordover mot Ålesund og videre.

NLMVGS ER 11 SKOLER som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi holder til på forskjellige steder, spredt utover hele landet. Til sammen tilbyr vi nesten samtlige utdanningsprogrammer. Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv NLMvgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes. Alle skolene er kristne, men det betyr ikke at du trenger være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler. Noen av skolene har internat. Det betyr mye mer enn at du bor på skolen. I løpet av ett, to eller tre år får du være en del av et fellesskap med andre elever og ansatte på skolene. Dette er skolene våre fra nord til sør: • Nordborg VGS • Val VGS • Vestborg VGS • Sygna VGS • Kongshaug musikkgymnas

Sygna vgs tilbyr følgende studieretninger:

• Lundeneset VGS

• • • • • • •

• Kristen VGS Haugalandet

Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Helse- og oppvekstfag Idrettsfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Studiespesialisering m/formgiving Påbygging til generell studiekompetanse

Hvis du har spørsmål, send en mail til sygna@sygna.vgs.no eller ring 57 69 45 00.

• Kvitsund gymnas • Tryggheim vidaregåande skule • Hans Nielsen Hauge VGS • Drottningborg VGS Nett: www.nlmvgs.no

27


STEINERSKOLEN VGS I STAVANGER

Steinerskolen i Stavanger har en oppfordring: Bruk hele deg!

Vi har tro på at mennesket lærer best når vi er faglig konsentrerte over lengre tid. Hver morgen starter vi med to klokketimer med samme fag – og perioden varer vanligvis i to eller tre uker.

På Steinerskolen får du studiespesialiserende programfag til å skjerpe hodet – kombinert med praktiske og kunstneriske fag til å utvikle resten av deg. Vi er hele mennesker, så da syns vi at hele mennesket fortjener å bli stimulert på skolen.

VURDERING

FAGENE I tillegg til kjente fag som norsk, matematikk, naturfag, kroppsøving, engelsk, spansk, historie, samfunnskunnskap og IT, får du møte nye og spennende fag. Du vil få arbeide praktisk med bokbinding, smie, lærarbeid, modellering – og landmåling! Og du vil få jobbe med å uttrykke deg gjennom musikk, kor, maling, eurytmi (dans/ bevegelse) tegning og drama. I DYBDEN Gjennom det vi kaller «periodeundervisning» vil du få dykke ordentlig i dybden av fagene sammen med engasjerte og kompetente lærere. 28

I utgangspunktet er vi en skole som ikke fokuserer på karakterer, men det betyr ikke at du ikke får vurdering! Under hele skolegangen får du løpende og grundig vurdering av både arbeidet ditt og innsatsen din. Vi mener dette gir deg et klarere bilde enn bare å sette tall. Men tall får du også, og i tillegg til vitnemålet får du en omfattende beskrivelse av faglig utvikling, kunnskaps- og ferdighetsnivå. Du forlater Steinerskolen videregående med et fullverdig vitnemål, klar for verden. UTVEKSLING Reiselysten? Det er mulig å ta et helt års utveksling til andre Steinerskoler rundt i verden i Vg2. Fra og med 2014 ble Steinerskoleforbundet godkjent som utvekslingsorganisasjon, noe som betyr at du kan søke støtte hos Lånekassen.

Foto: Gottfried Straube

Utdannet nysgjerrige siden 1992


STUDIEFORBEREDENDE

STEINERSKOLEN VIDEREGÅENDE SKOLE I STAVANGER

FRA ELEV TIL KREATIV LEDER OG GRÜNDER Simen Ytre-Arne er tidligere elev ved Steinerskolen videregående skole i Stavanger. I dag er han kreativ leder og gründer i egen bedrift; informasjonsfilmfirmaet Zoaring. Selv mener han at det at han ofte ble «pus­het» ut av komfortsonen har gjort at han har fått et bredt fundament som lar han gjøre akkurat det han har lyst til. – På Steinerskolen ble jeg ofte «pus­het» ut av komfortsonen og fikk gjøre veldig mye spennende jeg ellers aldri ville gjort – kurvfletting og eurytmi må nevnes. Etter 13 år på Steinerskolen har jeg en faglig platform som lar meg gjøre akkurat det jeg har lyst til, forteller Simen. – Steinerskolen lærte meg å kontinuer­lig levere seriøst arbeid, så enten jeg skriver filmmanus på norsk og engelsk, eller må lage en ny filmrigg av tre og lecablokker, så fikser jeg det. – Men hele grunnen til at jeg har et så positivt inn­trykk av skolen, er en fortreffelig gjeng med lærere, som virkelig brenner for det de gjør. Derfor vil jeg varmt anbefale Steinerskolen, avslutter Simen. KLAR FOR VERDEN Ved endt skolegang på Steinerskolen videregående skole får alle elever et fullverdig vitnemål med karakterer. Den brede fagkretsen gjør deg klar for videre studier og ikke minst for verden!

Steinerskolen vgs i Stavanger gir deg generell studiekompetanse. Vi tilbyr studie­ spesialisering med kunst og håndverk. Engasjerte lærere hjelper deg å gå faglig i dybden og gir deg løpende vurdering. Arkitekturen vår skaper gode omgivelser i lyse og luftige klasserom. Vi oppfordrer til ut­ veksling med andre Steinerskoler i verden. Steinerskolen er offentlig godkjent og du kan søke lån fra Lånekassen. Fakta: • • •

25 elevplasser i hver klasse Én klas­se på hvert trinn Inntak kun til Vg1 og Vg2

Søk VIGO innen 1. mars.

Steinerskolen vgs i Stavanger Adresse: Skolevollen 19, 4017 Stavanger Telefon: (+47) 51 82 84 00 E-post: post@stavanger-steinerskolen.no Nett: www.klar­-for-­verden.no Facebook: facebook.com/steinerskolenstavanger.vgs

29


Skolen for deg

som vil litt mer

AKADEMIET VGS

Akademiet er skolen for deg som vil litt mer. Ved Akademiet VGS lykkes vi sammen. Hos oss vil du oppleve at lærerne gjør sitt beste for å hjelpe deg fram mot dine mål. Akademiet VGS forventer mye av elevene når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning til egen læring. Dette betyr også at det forventes at elevene stiller krav til skolen, både når det gjelder kompetanse, metoder, utstyr og nettverk. Ved Akademiet VGS Sandnes har lærerstaben høy faglig kompetanse, stort engasjement og er dyktige til å se den enkelte elev. Hvert halvår er elevene våre med og vurderer undervisningen, og får gi konkrete tilbakemeldinger på metode og kvalitet. Akademiet Sandnes er en relativt liten skole. Det gjør at det er lettere å opprettholde det gode læringsmiljøet vi har. Hos oss vil vi at alle elevene skal trives og føle seg ivaretatt både faglig og sosialt.

30

SENTRAL BELIGGENHET Akademiet holder til i flotte lokaler midt i Sandnes sentrum. Det er gode tog- og bussforbindelser til Sandnes. VIKTIG Å FULLFØRE VIDEREGÅENDE Visste du at å fullføre videregående opplæring blir vurdert som et minimum av utdanning for å få til en vellykket inngang og senere karriere i arbeidslivet? Bestått videregående opplæring har også stor betydning for en aktiv deltakelse i samfunnslivet. Forskningsrapporter viser at elever på Akademiet Sandnes gjennomfører videregående opplæring på normert tid i mye større grad enn elever i andre videregående skoler. SAMARBEID MED NÆRINGSLIV Akademiet er en skole som ser verdien av samarbeid med nærings- og samfunnsliv. Akademiet Sandnes satser på blant annet entreprenørskap og bedriftsutvikling. Velger du dette programfaget, blir du med på en spennende reise i forretningsverdenen. Gjennom Ungt Entreprenørskap deltar skolen på


STUDIEFORBEREDENDE

fylkesmesterskap og konkurrerer om priser i ulike kategorier. Hvert år tar vi hjem flere priser og flere av bedriftene våre kommer til NM. UTSTYR Ved skolestart får elevene utlevert en ny Apple MacBook som følger dem gjennom tiden ved Akademiet. Den får eleven beholde når de slutter hos oss etter 3 år. Skolen sørger for vedlikehold og service, samt gir tilgang til nødvendige programmer uten kostnad for eleven. Akademiet har som mål å være ledende i Norge på bruk av digitale pedagogiske hjelpemidler i undervisningen, og har en lærerstab med høy digital kompetanse. Vi bruker Canvas som læringsplattform. GOD START PÅ DAGEN Undervisningen vår starter kl. 08.30, og skolen åpner en time før. Riktig og god ernæring legger godt grunnlag for læring, derfor serveres det gratis nylaget havregrøt i kantina hver morgen fra kl. 08.00. GODE EKSAMENSKARAKTERER Akademiet jobber hele tiden for at skolen skal være best mulig. Skolen stiller som absolutte krav til lærerne at de skal være engasjerte og godt kvalifiserte. Til gjengjeld blir lærerne kontinuerlig kurset for å holde et faglig høyt nivå og elevene oppnår på det jevne svært gode eksamensresultater. EFFEKTIV SKOLE Skolen har en effektiv administrasjon, noe som gir muligheten til å yte ekstra. Akademiet tilbyr gjennomgående kvalitet og jobber for: • • • • •

Høy trivsel Gode resultater Tett oppfølging Dyktige lærere Fornøyde elever

AKADEMIET VGS er landets største privatskole med 2 500 plasser fordelt på 14 skolesteder. Skolen er kjent for sine tilfredse elever og motiverte og godt kvalifiserte lærere, som stiller opp også utenfor undervisningstiden. Akademiet er en videregående skole som er offentlig godkjent, har statsstøtte og gir studiekompetanse for høyere utdanning. Akademiet Sandnes tilbyr studieplasser til rundt 300 elever innenfor studiespesialisering, studieforberedende medier og kommunikasjon, IKTservicefag og påbygg. Akademiet Sandnes scorer høyt på Utdanningsdirektoratet sin Elevundersøkelse, der en ser på læringsmiljø, både fysisk og psykisk, læringstrykk og om elevene får nok utfordringer tilpasset sitt nivå. Akademiet Sandnes har et stort nedslagsfelt, med ca. 50 % av elevene fra Sandnes og ellers elever fra hele området. Skolen har gode systemer for tilbakemeldinger og ingen elever skal være i tvil om hvorfor de har fått akkurat den karakteren på en vurdering. Skolen har strukturerte og motiverte elever og lærere.

Akademiet Vgs, avd. Sandnes Langgt 1A, Postboks 3223, 4398 Sandnes Telefon: (+47) 51 90 55 30 E-post: sandnes@akademiet.no Nett: www.akademiet.no

31


Velkommen til Bryne vidaregåande skule BRYNE VGS

Bryne vgs er ein av dei største vidaregåande skulane i landet med 1 550 elevplassar og 280 tilsette. Vi held til i nye skulebygg berre 200 meter frå togstasjonen på Bryne, med moderne og godt utstyrte spesialrom og verkstader til dei ulike programområda. KVA KAN DU SOM ELEV FORVENTE AV BVGS • • • • •

32

Du får en god plan for opplæringa di i eit trygt miljø. Du får tilpassa opplæring med dyktige lærarar som har gode relasjonar til elevane. Du får tydelege vurderingar og er med på å vurdera eiga læring. Du blir møtt med respekt, venlegheit og tydelege krav frå alle tilsette. Du får kompetanse som er relevant for vidare skulegang og for deltaking i samfunn og arbeidsliv.

VI HAR FØLGANDE UTDANNINGSTILBOD Yrkesfaglege programområde • Bygg- og anleggsteknikk • Helse- og oppvekstfag • Restaurant- og matfag • Service og samferdsel • Teknikk og industriell produksjon Studieførebuande programområde • Idrettsfag • Studiespesialiserande • Medier og kommunikasjon Vi tilbyr også tilrettelagt opplæring og påbygging til generell studiekompetanse. Bryne vidaregåande skule Hetlandsgata 27, 4344 Bryne Telefon: 51 92 31 00. E-post: bryne-vgs@skole.rogfk.no Nett: www.bryne.vgs.no


En skole med mangfold RANDABERG VGS

Ved Randaberg videregående skole står mennesker, mangfold og miljø i sentrum. Vi er en kombinert videregående skole med over 900 elever, og sammen utvikler vi både kunnskaper, ferdigheter og gode holdninger. Med fem ulike utdanningsprogram finnes du mange muligheter uansett interessefelt, og vår avdeling for tilpasset opplæring har rundt 30 elevplasser. Med både et flott bibliotek med studieverksted og en stor kantine sikrer vi elevene våre både gode, sosiale møteplasser og solid læring. Randaberg videregående skole ligger rett over grensen mellom Stavanger og Randaberg, bare en 15 minutters busstur fra Stavanger sentrum. Med gode bussforbindelser og kun to minutters gange fra E39, er det enkelt å komme seg hit.

VI HAR FØLGENDE UTDANNINGSPROGRAM •

Studiespesialisering

Helse- og oppvekstfag

Elektrofag

Teknikk og industriell produksjon

Medier og kommunikasjon

Tilpasset opplæring

Randaberg videregående skole Grødemveien 70, 4070 Randaberg Telefon: 51 41 55 00 E-post: randaberg-vgs@skole.rogfk.no Nett: www.randaberg.vgs.no

I fellesskap skaper vi resultater – velkommen til oss!

33


Foto: Arnhild Marie Aarhus

Foto: Rune Håheimsnes / Sauda BCC

Toppidrett og friluftsliv med studiekompetanse i Sauda

For unge ambisiøse park- og frikjørarar som ønskjer å utvikla seg mot eit nasjonalt toppnivå.

For deg som vil kombinera vidaregåande opplæring med variert friluftsliv og turleiarkompetanse.

Andre studietilbod: • Studiespesialisering • Bygg- og anleggsteknikk • Elektrofag • Helse- og oppvekstfag • Teknikk og industriell produksjon • Tilpassa opplæring • Elenergi • Industriteknologi • Byggteknikk • Ambulansefag • Barn og ungdomsarbeidarfag • Helsearbeidarfag • Transport og logistikk • Kjemiprosess • Nettbasert 23 t påbygg • ToppVolley Norge

34

Meir info: www.sauda.vgs.no, Facebook, tlf: 51 92 28 00, mail: sauda-vgs@skole.rogfk.no

FILTER

CAMPUS SAUDA! HYBELBYGG MED 30 BUEININGAR OPNA HAUSTEN 2015.


“ Utdanning er det viktigste vĂĽpen hvis vi vil oppnĂĽ forandring i verden. Nelson Mandela

35


“ Ett barn,

én lærer, én blyant og én bok kan forandre verden. Malala Yousafzai

36


Høyere utdanning Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole, får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. Det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Du kan forfølge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi, kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege.

Forskjellene mellom høyere utdanning og praktisk fagutdanning dreier seg om teori og praksis. Mens høyere utdanning fokuserer på faglig forståelse og innsikt, gir fagutdanningen praktiske kunnskaper og ferdigheter til å gjøre en spesiell jobb. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer. Høy utdanning er verdifullt, også i form av høyere lønn.

Les mer på: • www.samordnaopptak.no • www.regjeringen.no/no/tema/ utdanning/hoyere-utdanning/

37


Arbeid for menneskers helse og livskvalitet! AGDER VITENSKAPSAKADEMI

Er du interessert i realfag, medisin eller psykologi og vil jobbe med mennesker? Agder Vitenskapsakademi representerer anerkjente polske og tsjekkiske universiteter som tilbyr engelskspråklige studier av høy kvalitet. MEDISIN, TANNLEGE, FYSIOTERAPI OG FARMASI I POZNAN, POLEN Poznan University of Medical Sciences (PUMS) har tilbudt legeutdanning på engelsk siden 1993. PUMS er et ambisiøst universitet med utstrakt internasjonalt samarbeid og ett tusen utenlandske studenter fra mer enn 40 land, hvorav rundt 200 norske. Universitetet tilbyr fem ulike studier på engelsk; medisin (6/4 år), tannlege, fysioterapi og farmasi. Velger du PUMS får du en solid og anerkjent utdanning som gir deg gode jobbmuligheter i Norge eller andre deler av verden. Et svært aktivt ANSA38

lokallag bidrar også til å gi nye studenter gode opplevelser og til å skape det gode samholdet som PUMS-studentene er så kjent for. Vi får stadig gode tilbakemeldinger fra fornøyde norske studenter i Poznan. MEDISIN I BYDGOSZCZ, POLEN Collegium Medicum er navnet på det medisinske fakultet ved Nicolaus Copernicus University. Universitetet har totalt ca. 30 000 studenter i Torun og Bydgoszcz. Collegium Medium har et stort skandinavisk studentmiljø, men også studenter fra Irland, India, Spania og andre land. Legestudiet i Bydgoszcz preges av engasjerte lærere og en god og uformell kontakt mellom lærere og studenter. Studentenes fadderordning gir deg en god og trygg start på studentlivet, og ANSA Bydgoszcz tilbyr samhold og sosiale opplevelser. Bydgoszcz er en by med mange store parker og et fint gammelt sentrum med trivelig atmosfære. MEDISIN I GDANSK, POLEN 180 nye studenter starter årlig på det


HØYERE UTDANNING

anerkjente engelskspråklige legestudiet ved Medical University of Gdansk (MUG), hvorav en stor andel er norske og svenske. De får gleden av å bo i en usedvanlig flott historisk by som tiltrekker seg studenter og turister fra hele verden. Norske studenter i Gdansk nyter godt av direkte flyruter til mange norske byer. MUG fortsetter byggingen av flere nye sykehusbygninger som fra 2020 skal utgjøre University Clinical Centre. En ny sportshall skal stå ferdig i 2018, så campus blir stadig mer moderne. MEDISIN OG TANNLEGE I PRAHA, TSJEKKIA Første medisinske fakultet ved Charles University i Praha tilbyr både medisin- og tannlegestudier på engelsk. Praha er en fantastisk gammel storby med en spesiell atmosfære som tiltrekker hele sju millioner turister hvert år! Karlsuniversitetet er et av Europas eldste universiteter med historie helt tilbake til 1348. Studentene kommer fra hele verden til dette eldste og største medisinske fakultetet i Tsjekkia. Universitetet utfører avansert forskning og tilbyr det siste innen medisinsk teknologi og mange forelesere med internasjonal erfaring. PSYKOLOGI I WARSZAWA, POLEN Vil du heller studere menneskets psyke og atferd? Da kan det femårige psykologistudiet ved Warsaw International Studies in Psychology (WISP) være noe for deg. Studiet gir deg muligheten til å velge mellom mange ulike valgfag og mellom flere ulike spesialiseringsretninger. WISP tilbyr kliniske spesialiseringer, men dette vil ikke nødvendigvis gi autorisasjon som klinisk psykolog i Norge etterpå. Psykologistudenter i Polen, Psykologiforbundet og Agder Vitenskapsakademi jobber med denne saken. En mastergrad fra WISP vil uansett gi spennende jobbmuligheter innen felter som terapi, organisasjonspsykologi og forskning.

AGDER VITENSKAPSAKADEMI sitt inntakskontor arbeider for deg som er interessert i medisinske studier, psykologi eller fysioterapi på engelsk. Våre tre veiledere gir deg den informasjonen du trenger for å kunne velge, søke og forberede deg til opptak og studiestart. Poznan University of Medical Sciences (PUMS): • Medisin, 6 år • Medisin, 4 år (krever bachelorgrad i realfag) • Tannlege, 5 år • Fysioterapi, 5 år (master) • Farmasi, 6 år (Pharm.D.) Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz: • Medisin, 6 år Medical University of Gdansk (MUG): • Medisin, 6 år Charles University, First Faculty of Medicine, Praha • Medisin, 6 år • Tannlege, 5 år University of Warsaw (WISP): • Psykologi, 5 år (master)

Kontaktinfo: Agder Vitenskapsakademi, Nordisk inntakskontor Telefon: 38 14 19 57 / 38 14 14 75 E-post: study-poland@uia.no Nett: www.medicalstudies.no www.facebook.com/Agder. Vitenskapsakademi

39


Det du vil, får du til! KUNSTSKOLEN I ROGALAND

Har du kreative evner og har lyst til å utforske og utfordre dine kunstneriske muligheter? Kunstskolen i Rogaland er en fagskole med aktive kunstnere som lærere, og et lite og godt studiemiljø. Simon Eikaas Løken (27) fra Kristiansand studerer nå ved Kunstakademiet i Trondheim etter to år ved Kunstskolen i Rogaland. Her deler han sine betraktninger om utdanningen ved KiR. – Alle de ulike kursene på KiR har gitt meg frihet og fleksibilitet i nye prosjekter, forteller Simon. FØLGTE DRØMMEN – På videregående gikk jeg tegning, form og farge. Jeg fikk stadig høre at hvis jeg ville arbeide med kunsten måtte jeg ha noe å falle tilbake på, forteller Simon. – Men jeg fant ingen studier utenom kunst som jeg interesserte meg for, noe som førte til at jeg lenge gjorde verken det ene eller det andre.

40

Til tross for motstand, forble kunsten en del av livet til Simon. – Året før jeg begynte på KiR fikk jeg ved en tilfeldighet arbeide som kunstnerassistent. Det å få være med hver dag i livet til en aktiv kunstner var en stor inspirasjon. Det å ha en kunstnerkarriere virket plutselig mulig. Og jeg valgte endelig å følge min egen vei, forteller Simon. SPENNENDE TID PÅ KIR – Tegning og maling er noe jeg alltid har elsket å arbeide med. Jeg valgte KiR på grunn av det jeg leste om skolens faglige tyngde. Jeg håpte at maling ville ha et stort fokus på skolen, forklarer Simon. Simon merket derimot fort at han også måtte bittelitt utenfor komfortsonen. – Et av de første kursene vi hadde var i konseptuell installasjon. Det var noen intense uker hvor vi brukte masse tid på brainstorming, skriving og idéutvikling. Vi dro på søppelplassen for å plukke materialer til arbeidene som


HØYERE UTDANNING

ble eksperimentert med og formet på lik linje med idéskrivingen. Det var et veldig spennende og utfordrene kurs, hvor prosessen fra begynnelse til slutt var utrolig lærerik, forteller Simon. – Da vi skulle presentere arbeidene fikk jeg en opplevelse av at alle brikkene falt på plass. Det er noe jeg håper å gjenoppleve hver gang jeg lager et nytt arbeid. DET DU GJØR, LÆRER DU – Det du gjør, lærer du. Derfor er mesteparten av studiet jobbing på atelieret, og skolen er åpen fra 7-23, 7 dager i uka, forklarer Simon. – Det er det fine med KiR. Du lærer i en form som ligner mest mulig på en kunstners hverdag fra dag én. – Andre året på KiR er fokusert på selvstendig arbeid og forbereder deg til en arbeidsdag som kunstner. Du blir også godt forberedt i søknadsskriving, dokumentasjon av arbeider, artiststatement, med mer. Av medstudenter på kunstakademiet har jeg forstått at jeg på KiR ble særlig godt forberedt på livet etter kunstskolen sammenlignet med skolene de gikk på, forteller Simon. – I tillegg tilbyr KiR to studieturer i året for å se kunst i byer som Berlin, London og New York. FREMTIDSUTSIKTER ETTER STUDIER PÅ KIR – Jeg tror at karrieremulighetene som kunstner i Norge er gode. Det står på vilje, disiplinert arbeid, et sterkt ønske og muligens villighet til å ofre litt luksus i perioder, mener Simon. – Alle de ulike kursene på KiR har gitt meg frihet og fleksibilitet i nye prosjekter. Jeg har lært å stole på arbeidsprosessen min og følge interesser uansett hvor de leder. Og selv om du skulle velge å gjøre noe annet senere, er Simon klar på at studier på KiR er verdifullt for flere utdanningsretninger. – Har du en 2-årig fagskole og 393-timer norsk fra videregående (bokmål, nynorsk og muntlig), så har du generell studiekompetanse. Det er altså ingen grunn til å ta opp mange andre fag før du starter på KiR. Ellers mener jeg at det man lærer på KiR, kan man ha nytte av på de aller fleste områder. Du vil utvikle kreativitet og kritisk tenking, noe som er veldig underprioritert i Norge i dag, avslutter Simon.

.no

land i Roga n e l o sk KUNSTSKOLEN Kunst I ROGALAND er den høyeste utdanning innen kunst i vår region og ligger sentralt i Stavanger. Fagskolen har profesjonelle kunstnere som lærere, og studenter som vil utvikle sine skapende, kreative evner.

Vi har plass til litt over 40 studenter fordelt på to år. Alderen er fra 18 år og oppover, men de fleste er rett over 20 år. Etter endt utdanning er du fagskoleutdannet i billedkunst og kan starte egen virksomhet. Du får et grunnlag for å kunne bli profesjonell kunstner, illustratør, arkitekt, grafisk designer, osv. Det finnes like mange måter å bruke utdanningen på som vi har studenter. De fleste som studerer videre søker seg enten til kunsthøyskoler, kunstakademi og arkitektskoler, men du kan også studere industridesign, visuell kommuniksjon, scenografi, film, animasjon, kulturforvaltning, kunsthistorie, museumspedagogikk, osv. Utdanningen fra KiR kan inngå i utdanning til lærer, førskolelærer, aktivitør, sykepleier, ergoterapeut, ingeniør, prosjektleder, leder, osv.

Kontaktinfo: Kunstskolen i Rogaland Birkelandsgate 2, 4012 Stavanger Telefon: (+47) 51 51 00 00 E-post: post@kir.no Nett: www.kir.no

41


IT-sikkerhet:

solide jobbmuligheter NOROFF

Noroff er en fremtidsrettet skole som leverer praktisk høyere utdanning innen avansert teknologi og digitale medier. Vi tok en prat med studenten Anita Sondresen (28) som studerer Nettverk og IT-sikkerhet. – Jeg har alltid vært opptatt av teknologi, men har kanskje vært holdt tilbake av forventninger fra omverdenen med tanke på tradisjonelle yrkesvalg og utdanningsretninger, forteller Anita. – Da jeg gikk på ungdomsskolen hadde vi lite informasjon om digitale utdanningsretninger, og mitt inntrykk er at spesielt jenter valgte tradisjonelt og tok fag som helse- og sosialfag eller frisørlinjen. Slik var det også for meg. Jeg gikk blomsterdekoratør med studiespesialiserende påbygg, før jeg studerte tre år med reiselivsledelse på universitet og markedsføringsledelse på BI, forteller Anita. 42

FANT SIN VEI PÅ NOROFF – Jeg søkte aldri jobb i noen av de retningene jeg hadde studert før, det føltes feil. Jeg ville gjøre noe jeg hadde interesse for, samtidig som det var viktig å vite at det var en fremtid og en jobb i andre enden av løpet, forteller Anita. – Ved en tilfeldighet deltok jeg på Åpen dag på campus i Stavanger, endte opp med å søke studiet, og har elsket det siden. – Nå har jeg studert nettverks- og systemadministrasjon, og fordyper meg i IT-sikkerhet


HØYERE UTDANNING

i år. Jeg har gjennomført fag som for eksempel Project management, Information to Internet security, Operating and file systems, Microsoft, Unix based Technologies, og Network infrastructure. Vi har også hatt et 8 ukers langt studieprosjekt der jeg har skrevet en rapport og fordypet meg i Social engineering, forteller Anita. ANBEFALER IT-STUDIER – Spesielt jenter bør tenke mer utradisjonelt og velge digitale utdanninger, anbefaler Anita.

NOROFF er en utdanningsinstitusjon med sterkt digitalt DNA. Vi utvikler og skreddersyr våre utdanninger, sammen med relevant industri, for å imøtekomme fremtidens yrkesliv og kompetansebehov. Vi jobber for at våre studenter skal få en utdanning tilpasset en digital- og teknologisentrert fremtid. Våre studenter kan og vil bidra i et arbeidsliv i endring. Til sammen har vi om lag 1 300 studenter på våre campuser i Stavanger, Oslo, Bergen, Kristiansand og nettstudier. Noroff tilbyr følgende studier:

– Nettverk og IT-sikkerhet er studiet for deg som ønsker en solid utdannelse innen IKT. Etter fullført utdanning kan du blant annet arbeide som sikkerhetsmedarbeider, IKTsikkerhetskonsulent eller IKT-koordinator. Du kan også jobbe som sikkerhetsrådgiver eller konsulent i et rådgivningsbyrå innen IKTsikkerhet, kommunikasjon og drift.

• • • • • • • •

– Du blir fagperson etter to år, men jeg tenker å gå to år til for å ta Bachelor i digital etterforskning. Og etter det håper jeg på mulighet til å jobbe i et større IT-selskap som for eksempel Atea eller Cegal, forteller Anita.

• • • •

KJEMPEBRA STUDENTMILJØ – Vi har mindre størrelse på klassene her, så det blir et trygt miljø og du blir gode venner med alle. Mye av arbeidet foregår i små grupper, og da blir du godt kjent, forteller Anita. – Rektor kjenner nesten alle studentene ved navn, og det er jo en stor kontrast til for eksempel et universitet der det kan være omtrent 200 studenter i en forelesingssal og hvor foreleseren aldri har hilst på en eneste en av dem. Så dette er ikke en kald IKT-skole, men et studiested med varme og sjel, avslutter Anita.

• • •

Frontend-utvikling VFX - Visuelle effekter Grafisk design Teknisk design med DAK 2D/3D 3D design og animasjon 3D spilldesign Nettverk og IT-sikkerhet Nettverks- og systemadministrasjon Lyd- og musikkproduksjon Filmproduksjon Digital markedsføring 3D filmproduksjon (kun nettstudier) Bachelor i applied data science Bachelor i digital etterforskning Bachelor i interaktive medier – animasjon/spill

Noroff Stavanger Hesbygata 5, 4014 Stavanger Telefon: 51 91 71 00 E-post: utdanning@noroff.no Nett: www.noroff.no

43


“ Allting er

lett, bare man kan det. Ukjent

44


Folkehøgskoler Treffer du en tidligere folkehøgskoleelev, vil han eller hun gjerne si at det var det beste året i deres liv. Det er lettere å se hvor man skal og hvem man er etter ett år på en folkehøgskole. Her har man tid til fordypning i fag, og tid til å prøve ut nye fag. Man får prøvd seg i samarbeid med andre eller i å utfordre seg selv på nye områder. Du kan få styrket troen på

hva du vil jobbe videre med eller oppdage helt nye talenter og sider ved deg selv. Skal du studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du med deg 2 tilleggspoeng på ordinær kvote for fullført skoleår, gitt at du har hatt minst 90 % oppmøte.

Les mer på: • www.folkehogskole.no • www.muligheter.no

45


Folkehøgskole

er gull verdt

FOLKEHØGSKOLENE

– Folkehøgskole er et flott springbrett for å flytte hjemmefra, uansett hvor man flytter. Erfaringen fra folkehøgskolen har gjort at jeg lettere takler uforutsette situasjoner som kan oppstå, og jeg er mye mer sikker på meg selv, sier Anniken Live Ilaug.

ET FRIÅR, MEN IKKE ET ÅR FRI. – Etter videregående var jeg veldig usikker på hva jeg ville gjøre videre, og jeg kjente at jeg ikke var klar for å gå rett på videre utdanning med en gang, sier Anniken. Valget om folkehøgskole ble derfor enkelt.

Anniken, som kommer fra Vormsund i Akershus, gikk på Haugetun folkehøyskole i Fredrikstad før hun flyttet til England. I dag studerer hun psykologi på Universitetet i Winchester, like utenfor London.

– Det var også veldig fristende å prøve å bo hjemmefra for første gang, under ordnede former, legger hun til.

– Folkehøgskoleåret har gjort hele opplevelsen med å flytte til utlandet mye lettere og mer behagelig enn jeg tror det hadde vært hvis jeg hadde dratt rett etter videregående, sier Anniken. – På folkehøgskole lærer man mye om å være selvstendig. Man bygger opp selvtilliten og lærer seg å respektere andre. Det gjør det lettere å venne seg til nye kulturer og meninger, sier hun. 46

– Jeg hadde hørt fra bekjente at de syntes folkehøgskole var topp og et kjempefint alternativ. Det virket som akkurat det jeg trengte. Et friår, men ikke et år fri, sier hun.

På Haugetun folkehøyskole falt valget på linjen Sang, Scene og Studio. Selv om året på folkehøgskole viste Anniken at musikken bare skulle fortsette å være en hobby, angrer hun ikke på valget av linje og skole. – Jeg lærte meg mye om å vise respekt og tålmodighet overfor andre. Å bo sammen i en slik «boble» er ikke alltid like lett. Det krever at man ser hverandre og respekterer alle for dem de er.


FOLKEHØGSKOLER

– Sammen med dette fikk jeg god erfaring i å kommunisere med forskjellige mennesker i ulike situasjoner. Jeg lærte meg å være mye mer selvstendig, og fikse opp i problemer selv. Jeg lærte mye om å akseptere meg selv for den jeg er, og jeg fikk også mye mer selvtillit - både når det gjaldt å utøve musikk, og generelt sett, understreker Anniken.

STOR BREDDE I FAG OG LINJER Med stor bredde i fag og linjer, tilbyr folkehøgskolene et intenst år med tid for læring, tid for refleksjon, tid for veiledning, tid for opplevelser og tid for personlig og sosial vekst. •

Det er ca. 7 500 elever fordelt på de 78 norske folkehøgskolene.

Alle er internatskoler, fins over hele Norge, og en felles nordisk skole ligger i Sverige.

Det finnes over 600 ulike fag. De fleste skoler har ulike tilbud, mens enkelte har spesialisert seg i én fagretning.

11 prosent av norsk ungdom går et år på folkehøgskole.

Gjennomsnittsalder 19 år. De fleste har 18 års grense, noen få tar inn elever ned til 16 år. Ta kontakt med Folkehøgskolekontoret for oversikt.

– Jeg ønsket å oppleve noe annet enn Norge, og studier i utlandet var en perfekt måte for meg å gjøre dette på, sier Anniken.

Folkehøgskole gir 2 konkurransepoeng i ordinær kvote til høyere utdanning.

– Jeg har alltid hatt en tiltrekning mot England og hadde hørt mye bra om psykologistudiene i Winchester. I tillegg er det jo supert å lære seg å snakke engelsk flytende, og det er et pluss at det er ganske lett å komme seg hjem, forklarer Anniken, som trives veldig godt som student på universitetet i Winchester.

Undervisningen er gratis, elevene betaler for mat, bolig, skolemateriell og reiser.

Prisen ligger mellom 80 000 og 155  000 avhengig av linjevalg og turer

Elevene får støtte fra Lånekassen etter vanlige regler

Folkehøgskolene har ikke søknadsfrist. Skolene starter opptaket 1. februar og fyller opp så lenge det er plasser igjen.

– Faglig lærte jeg mye innenfor musikk, scene og studio. I tillegg lærte vi mye om menneskerettigheter, livredning, politikk og religion gjennom lørdagsundervisning, kveld/morgenmøter og gjesteforedrag, sier Anniken. TRYGG START. - Jeg møtte masse herlige folk, og ble kjent med min beste venninne her. Vi satte opp musikaler, dro på turné, reiste til New York/New Orleans, og som hel skole dro vi på dagsturer og opplevde utrolig mye spennende og morsomt sammen, ramser hun opp. Etter folkehøgskoleåret var hun klar for å reise lenger bort.

- Vi har gode erfaringer med tidligere folkehøgskoleelever fra Norge, sier David Street, rekrutteringsansvarlig for internasjonale studenter ved universitetet. Han oppfordrer alle som er litt usikre på hvilken vei de skal velge etter videregående til å gå på folkehøgskole. Vi vet at det passer både for dem som trives på videregående, og for de som er skoleleie, understreker han.

47


- Folkehøgskolen er

et viktig pusterom

FOLKEHØGSKOLENE

– De siste årene har jeg blitt mer og mer klar over folkehøgskolen som et viktig pusterom for ungdom som er ferdige med 13 år på skolen, sier Karl Johan Espenes, rådgiver på Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana. – Skolen har 1 200 elever, og med arbeid i videregående skole siden 1973 har Espenes solid erfaring i veiledning. – Dersom man skal starte rett på tunge studier etter videregående skal man være både forberedt og ha litt overskudd. Ved fullført bachelorgrad rett etter videregående har du hatt 16 år i strekk med både vurderinger, testing og krav. Det er uten tvil tøft, sier han. LØFT BLIKKET MOT MULIGHETENE – Min oppfordring til elevene blir derfor at de skal se gjennom alle mulighetene de har. Man 48

må virkelig ikke starte rett på studier etter videregående. Noen bør jobbe litt, andre ønsker å reise, og noen vil for eksempel på folkehøgskole, sier Espenes. –Jeg pleier alltid ha brainstorming med elevene i klassene for å åpne litt mer opp for blikk på alle muligheter, sier han. Karriereveiledningen starter allerede i førsteklasse, mens den intensiveres i løpet av det siste året på videregående. Espenes er inne i alle klasser for å informere om studiemuligheter, i tillegg til at den enkelte elev har rett på en egen samtale. Veldig mange velger det. – I plenumsøktene mine informerer jeg om folkehøgskoler, førstegangstjeneste, universiteter og høgskole, sier Espenes. PERSONLIGHETSUTVIKLING PÅ FOLKEHØGSKOLE – Det aller største utbyttet man har av et folkehøgskoleår handler om personlighetsutvikling. Man blir bedre kjent med seg selv i trygge


FOLKEHØGSKOLER

ALLE HAR GODT AV ET ÅR PÅ FOLKEHØGSKOLE •

Folkehøgskolene gir læringsglede (Undersøkelse av elevers selvevaluering 2014)

Folkehøgskolene styrker elevenes samarbeidsevner og deres sosiale kompetanse (Undersøkelse fra NTNU 2010)

Folkehøgskolene gir økt samfunnsforståelse og demokratisk deltakelse (en undersøkelse fra NTNU 2010 viser at folkehøgskoleelever deltar mer i samfunnslivet enn andre)

Folkehøgskolene gir faglig utvikling. Et intensivt skoleår gir god faglig utvikling innen både linjefaget og valgfagene. I tillegg har skolene prosjektuker, studieturer og samarbeid med eksterne organisasjoner.

Folkehøgskolene oppnår de beste resultatene når tidligere elever ved h.h.v. folkehøgskoler, universiteter, høgskoler og annen høyere utdanning vurderer sine erfaringer. Det gjelder faktorer som image, forventninger, produktkvalitet, service, tilfredshet og lojalitet, ifølge en undersøkelse fra analysebyrået EPSI høsten 2016.

omgivelser, sier Espenes. – Jeg kaller det et pusterom, men også et år hvor elevene får bruke tid på sine egne interesser. At de på den måten i større grad får dyrke egne talenter, gjør nok også at de opplever å bli mer trygge på seg selv, sier han. Å reise et stykke hjemmefra og møte andre miljøer mener han også er sunt. – Folkehøgskoleåret handler mye om møtet med andre ungdommer på din egen alder. Å skape relasjoner til nye mennesker fra andre miljøer, andre kulturer, tradisjoner eller andre land, gjør at man får et litt mer objektivt syn på mennesket. Det tror jeg er sunt, sier Espenes. – I tillegg er det å komme et stykke hjemmefra og samtidig bo trygt et veldig stort pluss. For den enkelte er det godt å utvikle seg i et miljø hvor man føler seg trygg, det første året man bor for seg selv. Og så det er bra for foreldrene å vite at de blir tatt godt hånd om, sier han. DYKTIGE FORMIDLERE Det er tidligere folkehøgskoleelever som har gitt Espenes tro på skoleslaget. – For mange år siden hadde vi besøk av en student. Selv om han var i ferd med å fullføre sin masterutdanning, kunne han fortelle at det året som hadde gitt han mest var det året han gikk på folkehøgskole, forteller Espenes. – Historien hans beit jeg meg fast i, og siden den gang har jeg fått øynene opp for folkehøgskolen, sier han. – Det var rett og slett en skolelei gutt som fant igjen gnisten sin på folkehøgskolen!

Ønsker du mer informasjon om folkehøgskolene? Telefon: 22 47 43 00 E-post: post@folkehogskole.no Nett: www.folkehogskole.no

49


FOTO GAUTE B. IVERSEN

Når konserthuset åpnes med kor og orkester, har vi alt spilt ferdig.. Når den nye bybrua innvies av kongen, har vi reist hjem.. Når biskop vigsler den nye kirken, er vi i gang med å bygge hotell på kaia..

Du som er praktisk anlagt, og som synes det er tøft at det du arbeider med blir til noe synlig og viktig for samfunnet. Du som synes det er bra med variasjon, litt ute, litt inne, noe veldig stort og noe lite. Sats på en fagutdanning i bygge- og anleggsbransjen! Det gir mange spennende jobbmuligheter, stor frihet og god lønn!

Sats på et yrke innen bygg og anlegg! EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) har 231 medlemsbedrifter som spenner fra de største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontor med tilknytning til EBA. Besøk hjemmesiden www.byggopp.no. Her finner du nyttig informasjon enten du skal velge utdanning, søke læreplass, er lærling eller har lærlingeansvar – eller rett og slett er interessert i fagutdanning

www.byggopp.no

ww.ebafilm.no

www.eba.no


Bygg- og anleggsteknikk Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. Alt er bygget av glade håndverkere som har valgt Byggog anleggsteknikk. Har du praktisk sans? Liker du å være nøyaktig og har godt håndlag?

Er du selvstendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

51


En steinhard bransje

NORSK STEIN

Norsk Stein AS har Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, veibygging og offshorekontruksjoner. Med 183 ansatte og 12 lærlinger, en produksjon på over 10 millioner tonn årlig og klare vekstambisjoner, er Norsk Stein sitt samfunnsansvar bevisst, og tar jevnlig inn nye lærlinger innen flere fagområder. En av disse er 19 år gamle Atle Vormestrand. Etter to år som elektroelev på Ølen vidaregåande skule er han nå lærling på Norsk Stein sitt anlegg på Jelsa. – For tiden er det vel rundt en 14 lærlinger her på anlegget, innen flere fagfelt. Jeg er den eneste elektrikerlærlingen for tiden, men det er et godt arbeidsmiljø og vi trives godt i lag alle sammen, forteller Atle. – Å bli elektriker lå vel litt i blodet mitt, da både mor 52

og far er elektrikere. Men at jeg skulle bli lærling hos Norsk Stein var ikke så opplagt for meg, forteller Atle, og utdyper: – Man forbinder vel bergverk mest med anleggsmaskiner og tilhørende yrker, så jeg var ikke så bevisst på at Norsk Stein faktisk var et reelt alternativ for meg som elektrikerlærling. Men på et så stort anlegg er det selvfølgelig også mange elektriske systemer med mye vedlikehold, og mange spennenende områder som for eksempel ekkolodd til motorer og styrestrøm, som er


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

områder jeg ikke har fått jobbet så mye med tidligere. Så heldigvis for meg var det en person som er ansatt her som var en god ambassadør for bedriften sin, og som anbefalte meg å søke her. Det er jeg veldig glad for. Norsk Stein driver verdens mest moderne og komplette anlegg for industriell produksjon av knuste steinmaterialer. – Det er litt spesielt å tenke på at stein herfra går både til Europa og videre ut i resten av verden, og brukes til både asfalt og andre konstruksjoner. Du tenker kanskje ikke så mye over det mens du skøyter en ledning eller driver vedlikehold på et transportbånd, men tanken har slått meg noen ganger når jeg har sett utover anlegget. Det føles spesielt å tenke på at jeg får være en del av teamet som gjør dette mulig, avslutter en smilende Atle. BLI EN DEL AV TEAMET Å drive bergverk krever mye kunnskap. Alle arbeidsoppgavene hos Norsk Stein krever fagfolk med spisskompetanse. Fra bruddplanlegging og sprengning, transport og prosess, til vedlikehold av utstyr. Kompetansen trengs på alle nivåer – fra lærling til sivilingeniør. Det betyr at du som lærling vil få en grundig og allsidig utdannelse som vil være nyttig uansett hvilken bransje du velger å jobbe innenfor senere. Norsk Stein er alltid interessert i å komme i kontakt med flinke folk som mener de kan bidra i vår virksomhet. Ta kontakt – kanskje du er vår neste lærling? Norsk Stein, avd. Jelsa, er godkjent som opplæringsbedrift i 7 fag: • • • • • • •

Industrimekanikerfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget Elektrikerfaget Kjemi- og prosessfaget Laboratoriefaget Fjell- og bergverksfaget Anleggsmaskinførerfaget

NORSK STEIN AS har en over 25 år lang historie, og er i dag et av Europas ledende bergverk innen produksjon av tilslag. Virksomheten ligger på Jelsa i nærheten av Stavanger. Årlig produseres ca. 10 millioner tonn utsøkte materialer til det europeiske markedet. Bergarten av høykvalitets granodioritt ligger lett tilgjengelig ved Jelsafjorden. To skip på inntil 50 000 tonn kan lastes samtidig med en kapasitet på 2 500 - 3 000 tonn pr. time på hver utlaster. Selskapet eier og driver 6 selvlossende skip som transporterer ca. 99 % av volumet fra Jelsa til markedene i Europa. De samlede forekomstene i steinbruddet beregnes til 350 millioner tonn, og ytterligere utvidelse er tilgjengelig ved å drive bruddet dypere. Anlegget på Jelsa sysselsetter ca. 183 dyktige arbeidstakere og er den største private arbeidsplassen i Suldal kommune.

Kontakt: Anne Straabø Tjordal, HR Administrator Telefon: (+47) 52 79 29 18 E-post: anne.tjordal@norsk-stein.no Nett: www.mibau-stema.de/no/

53


Utdanner «Ekta vare» RISA AS

Risa har bestemt seg for å være pådrivere i arbeidet med å gjøre anleggsbransjen attraktiv for unge som skal velge yrke. Derfor er også nesten 10 prosent av arbeidsstyrken lærlinger. Det forplikter! På deres nye opplæringssenter på Eikeland gård treffer vi to begeistrede lærlinger som er «Ekta vare» i beste Risa-ånd. Thomas Haugland Vigre (19) fra Vigrestad og Philipp Kästner (20) fra Orre er begge andre års lærlinger innen anleggsteknikk som snart skal avlegge fagprøve. – Jeg er på mange måter oppdratt til at hvis noe skulle fikses, så måtte man fikse det selv. Jeg er ganske nevenyttig og har hatt lyst til å jobbe med bygg og anlegg hele livet. Å fortsette å gå på skole eller jobbe på kontor kunne jeg aldri tenkt meg, forteller Philipp. 54

– Jeg har arvet interessen for anleggsmaskiner fra både far og farfar. Allerede som liten unge sto jeg og så på når de var ute og kjørte maskiner, og nå er jeg klar til å gå i deres fotspor, forteller Thomas. EIKELAND GÅRD Eikeland gård på Heskestad er sentral i Risa sin strategi for læring og kompetanseutvikling. Her får lærlingene prøve seg på mange forskjellige oppgaver under trygge forhold. – Når du er ute på oppdrag i læretiden, så er du på jobb. Da er det ikke rom for prøving og feiling

Opplæringssenteret på Eikeland gård ligger idyllisk til ved Eidsvatnet på Heskestad i Lund kommune.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Det er flotte fasiliteter på opplæringssenteret på Eikeland gård.

eller å gjøre den samme tingen flere ganger. Da er man der for å få jobben gjort. Her på Eikeland gård får lærlingene anledning til å øve på det de selv ønsker. De får perfeksjonere det de er gode på og bli tryggere på det de ikke er fullt så gode på enda, forteller Vidar Skarås, opplæringsleder i Risa. – Alle lærlingene skal innom Eikeland gård ni til ti uker i løpet av læretiden. Hovedtiden som tilbringes her vil være første året, slik at lærlingene får en trygg start før de i enda større grad skal ut på oppdrag andre året. To og to lærlinger er som regel her samtidig over et par uker, forklarer Vidar. – I tillegg er det felles fagsamlinger for alle nye lærlinger hvert år i august, og i april for andre års lærlingene, forteller Vidar. HÅPER PÅ Å BLI «EKTA VARE» – Det er veldig fint å få være et sted hvor en får tid til å fokusere og øve på det som nettopp du har behov for. Til det er opplæringssentert på Eikeland gård perfekt. Her er det en stor maskinpark og flere anleggsområder, forteller Philipp. – Her ute får du en skikkelig intensiv uke, hvor vi starter klokken syv på morgenen og holder på til ca. 18.30 på kvelden, fra mandag til onsdag. På torsdag holder vi på frem til klokken 12, og etter det er det langhelg, smiler Thomas. – Alle i Rogaland kjenner til Risa, og det var mitt klare førstevalg, både når jeg skulle søke utplassering, læreplass og forhåpentligvis fast jobb etter bestått fagbrev, forteller Philipp. – Jeg håper at vi gjennom tiden vår her har vist at vi er «Ekta vare», og at det er mulighet for å få fast jobb etter at vi har bestått fagprøven. For det er ingen tvil om at Risa er en av de aller beste bedriftene i landet å være ansatt hos, både som anleggsmaskinfører og i andre yrker, avslutter Thomas.

RISA AS er en av landets største anleggsentreprenører. Vi har høy kompetanse på utbygging av infrastruktur for vei og energi, grunnarbeider for bolig og næring samt drift og vedlikehold av veier. Vår miljøavdeling sørger for trygg sanering av ulike anlegg og bygg, og sikrer optimal gjenvinning av ressursene. Vi kan prosjektstyring og garanterer effektiv og sikker gjennomføring av små og store prosjekt. Vi vet at et godt team leverer bedre enn om vi står alene. Derfor er vår visjon: «Å gjøre hverandre gode». Våre verdier er: HMS, kundefokus, kompetanse, kvalitet, kremmerånd, åpenhet og ærlighet. Risa AS er en del av R-gruppen. R-gruppen er en av landets ledende entreprenørselskap som utfører oppdrag gjennom sine tre datterselskaper: Risa, Risa Service og Bjørns Hage & anlegg, som alle er spesialister innenfor hvert sitt felt. Konsernet har 550 dyktige ansatte og hadde i 2016 en omsetning på 1,75 milliarder kroner.

Kontakt: Risa AS Telefon: (+47) 51 79 13 00 E-post: post@risa.no Nett: www.risa.no

55


Levende

og lærende

STANGELAND MASKIN AS

Stangeland Maskin AS er godkjent opplæringsbedrift i åtte fag. Stangeland Maskin AS har en av landets beste maskin- og utstyrsparker. Men det viktigste i Stangeland er de 700 ansatte. Vi satser på de ansattes utvikling, og har et godt læringsmiljø med egen Talentklasse og spennende kurs.

56

Vi har også en partnerskapsavtale med Stavanger offshore tekniske skole (SOTS). PER HENRIK GLEDER SEG HVER DAG.

I tillegg til anleggstjenester tilbyr Stangeland Maskin profesjonelle tjenester innen følgende fagområder: Anleggsgartner, tipper og pukkverk, rivning og miljøsanering, fjellboring, utleie av maskiner og biler, vintervedlikehold, stikning og trykkprøving.

Per Henrik Meling er lærling i Maskinførerfaget i Stangeland Maskin, og stortrives. Helt siden han var liten gutt har den store interessen og lidenskapen hans vært maskiner og alt som sviver. Det beste han visste var å være med faren på jobb, i gravemaskinen. Han kjente godt til Stangeland Maskin, og det var naturlig å søke læreplass her.

EN LÆRENDE BEDRIFT. Vi er så heldige å ha 35 lærlinger i vår bedrift. Lærlingene får utføre mye av det samme arbeidet som sine kollegaer med god veiledning. Det er viktig for oss å ha et skikkelig system for å ta vare på lærlingene våre.

– Jeg gleder med til å gå må jobb hver dag, smiler Per Henrik. Vi er en god gjeng, og arbeidet er variert. Her får jeg jobbe både selvstendig og sammen med andre. Og jeg får være med på spennende prosjekter.

Stangeland Maskin har godt samarbeid med de videregående skolene og spesielt Øksnevad vgs.

Målet til Per Henrik er å få fagbrev og fast jobb hos Stangeland Maskin.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

NICLAS LIKER Å SE RESULTATET. – Jeg stortrives som lærling i Stangeland Maskin, det er gildt å komme på jobb, smiler Niclas Mellemstrand. Etter å ha vært utplassert i bedriften da han gikk på Øksnevad vgs, ble han overbevist om at han ønsket å søke læreplass her. Noe han ikke har angret på. – Her blir du inkludert, får ansvar og firmaet bryr seg virkelig om at du lærer det du skal, forteller Niclas. Niclas bestemte seg for å bli anleggsgartner etter å ha hatt sommerjobb i gartnerbransjen på Østlandet. Han har i tillegg en far som er anleggsgartner og en mor med grønne fingrer. – Det må være den beste jobben i denne bransjen, det er vi som avslutter jobbene og gjør den synlige og flotte avslutningen, fastslår han. Niclas sitt mål er i første omgang å ta fagbrevet som anleggsgartner, og forhåpentligvis få fast jobb i Stangeland. – Hvis jeg får fast jobb i et så stort firma, er mulighetene mange, fastslår han.

STANGELAND MASKIN AS er en sunn, sterk og handlekraftig entreprenørbedrift med snart 60 års erfaring. Vårt mål er å være ledende. For å få til det har vi fire viktige verdier som vi jobber etter: Arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv. Bedriften vår er godkjent opplæringsbedrift i åtte fag: • Anleggsmaskinfører • Vei og anlegg • Fjell og bergverk • Anleggsmaskinreparatør • Anleggsgartner

NI COLAI TRIVE S « JY S LA» G ODT.

• Lakkerer

Først gikk Nicolai Tjessem Øyen på Anleggsmaskinreparatørlinja, men så byttet han til Vei og anlegg.

• Yrkessjåfør

– Du har flere muligheter med fagbrev i Vei og anlegg, både til å stige i gradene og til å jobbe med forskjellige ting, forklarer Nicolai. Han har nå jobbet i Eiganestunnelen i åtte måneder og stortrives i Stangeland. Her er det både gilde folk og varierte arbeidsoppgaver forklarer Nicolai. Vei og anleggslærlingen kjente godt til Stangeland Maskin gjennom familiemedlemmer som jobber her, så valget av læreplass var lett for han. Målet nå er å klare fagprøven og forhåpentligvis få fast jobb i Stangeland. – Det er så mye kjekkere å jobbe enn å gå på skole, fastslår Nicolai. Og i denne jobben ser du virkelig resultatene av det arbeidet du gjør. Bare se på Eiganestunnelen, her merker du fremgangen hver dag.

• Reparatør tunge kjøretøy

I tillegg har vi flere andre yrker i bedriften vår med ulike krav til utdannelse og kompetanse. Visjonen vår er å være Ledende.

Kontaktinfo: Stangeland Maskin ved Joar Løland Telefon: 975 52 885 E-post: joar.loland@tsmaskin.no Nett: www.tsmaskin.no

57


58


“ Tre steinhoggere

ble en gang spurt om hva de holdt på med. De ga tre forskjellige svar. De to første sa: “Jeg hogger stein” og “jeg tjener penger”. Den siste sa “vi bygger en katedral”! Ukjent

59


60


Kreative fag Har du meninger om hva som er fint eller stygt? Og klarer du å begrunne hvorfor? Liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje utdanningsprogrammet Design og håndverk er noe for ditt hjerte? Den som velger Design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. Er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen.

Medier og kommunikasjon er fra 2016 et studieforberedene program hvor du foruten teoretiske fag blant annet lærer om fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk, og hvordan utforme budskap, uttrykk og layout. Du som velger Medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du være interessert i IKT og digital teknologi. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig.

Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design og håndverksyrker.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

61


Har du et

skapende talent?

VECORA

Vecora er et kommunikasjonsbyrå og totalleverandør innen markedsføring. Vi skaper et helhetlig univers i skjæringspunktet mellom digitale kanaler og tradisjonell reklame. Sentralt i Sandnes finner du Vecora, et akkurat passe stort og spennende kommunikasjonsbyrå, med kunder fra hele Norge. Vår brede erfaringsbakgrunn gjør at Vecora kan ta prosjekt fra planleggingsfase til ferdig resultat, og gi kunden tryggheten i bare å ha én aktør å forholde seg til med alle sine behov. Vecora lager internettløsninger, digitale og trykte annonser, stands til messer, kataloger, kundeaviser og magasiner. Ja, stort sett alt som kunden trenger for å kommunisere med sitt marked og sine kunder. Vi driver med film og foto, håndterer pressemeldinger, mediekontakt og sosiale medier, og sørger alltid for riktig kanal til å nå riktig publikum med riktig budskap. 62

GODE BYRÅER BESTÅR AV GODE FOLK Gode løsninger skapes av gode folk. Våre medarbeidere har tilsammen et bredt spekter av erfaring. Hos oss har du folk med bakgrunn både fra programmering og teknisk utvikling, salg, markedsføring og design i både inn og utland, drift av forlag, journalistisk og redaksjonelt arbeid, og politisk og organisatorisk arbeid — deriblant som folkevalgt og rådgiverposisjoner på landskontor, rådhus og Stortinget.


KREATIVT

VECORA er et markedsførings- og kommunikasjonsbyrå som holder til sentralt i Sandnes.

KUNDEN I SENTRUM Hos Vecora har vi en jordnær tilnærming. Det er kunden som er i sentrum og resultatene som teller. Enten du skal ha nye nettsider eller helt ny og komplett firmaprofil, har vi riktig hode og riktig utstyr til å ta tak i oppgaven.

Vi tilbyr kreative løsninger innen web, annonsering, trykksaker, design, sosiale medier og medierådgivning. Vi sørger alltid for riktig kanal til å nå riktig publikum med riktig budskap. Hos Vecora er det kunden som er i sentrum og resultatene som teller.

INTERNSHIP OG UTPLASSERING Kan du tenke deg en fremtid innen reklame- og kommunikasjonsbransjen? Har du et skapende talent og vil vite mer om hvordan du kan ta skrittet videre? Hvis du er faglig dyktig, har et kreativt hode, litt lopper i blodet, men likevel kan få et prosjekt i havn til riktig tid og riktig budsjett i tråd med kundens ønsker, vil du finne deg bra til rette i Vecora. Ta kontakt med administrasjonsleder Astrid Bolme på e-post: a.bolme@vecora.no om mulighet for internship eller utplassering.

Kontaktinfo: Vecora AS Langgata 87, 4. etg, 4306 Sandnes Telefon: 04125 E-post: post@vecora.no Nett: www.vecora.no Facebook: www.facebook.com/vecora.no

63


Vil du skape et

bærekraftig samfunn?

ENERGI NORGE

Verden står akkurat nå midt oppe i en energirevolusjon. For at overgangen fra fossil til fornybar energi skal fortsette, må den teknologiske utviklingen skje raskt. Samfunns- og klimaengasjement kan være et godt utgangspunkt for å utdanne seg innen elektro. Det gir muligheter til å jobbe med teknologiske klimaløsninger til beste for kloden og for menneskene. Vi trenger mennesker med ulike egenskaper. Noen må forske frem løsningene, andre kan formidle dem, atter andre kan bygge og utvikle dem.

64

Vannkraft er ryggraden i norsk kraftproduksjon, og vil i lang tid framover sikre en robust og klimavennlig energiforsyning. Vi trenger dyktige problemløsere som skal utvikle morgendagens kraftsystemer. Velger du en fagutdanning som energimontør eller energioperatør, eller en ingeniørutdanning innen elkraft, bygg eller maskin, kan du få en spennende karriere i en næring i sterk vekst. Jobb med fornybar energi, og bli en del av løsningen! Les mer på: www.spennendefremtid.no www.energinorge.no


Elektrofag Elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. Det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land – til lufta! Hva med å arbeide offshore? Eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? Eller kanskje få tog på skinner eller biler på veien? Velger du elektrofag må du

kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør i tillegg være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. Det er viktig å skille mellom blå og brun ledning.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

65


Welcome

to a world of doers!

ELTEL

Eltel arbeider med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde el- og telenettet. Vi er stolte av å kalle oss «doers» – vi kombinerer kunnskap og ekspertise med en veldig hands-on holdning til arbeidet. Eltel er ledende i utviklingen av Infranettbransjen, og er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere til vårt voksende team. Vi ønsker å være den beste arbeidsplassen for «doers» som deg. Våre ca. 8 700 ansatte, som er organisert i et av våre 400 dedikerte team, er avgjørende for vår forretningssuksess. Deres omfattende erfaring og kunnskap er Eltels største ressurs – og en garanti for din faglige utvikling i selskapet. UTVIKLER MORGENDAGENS SAMFUNN – Førerløse biler, smarthus som styres via wifi, droner som leverer pakker, mulighetene er nesten grenseløse når det kommer til «tingenes 66

internett», forteller en begeistret Svein Andorf Olsen, direktør for Strategi og forretningsutvikling i Eltel. – Samfunnet blir stadig mer integrert mellom teknologi og kommunikasjon. Med stadig større hastighet og sømløs overføring kan datautveksling utnyttes på en helt annen måte enn før. Eltel sin rolle i utviklingen av fremtidens samfunn gjenspeiler seg i vårt motto; Securing the lifeline of modern society. I Eltel arbeider vi for å skape et mer robust samfunn basert på våre tjenester innen Power, Communication og Transport & Security. Begrepet Infranett ble utviklet av Eltel som et samlebegrep som illusterer sammensmeltingen av og samspillet mellom infrastruktur og nettverk, forteller Olsen. – Vi ønsker å være markedsleder på våre områder og Eltel er allerede nr. 1 i Europa når det gjelder å installere fibernett. Men vi ønsker ikke bare å følge utviklingen, vi søker stadig å være proaktive og å skape nye, kreative


ELEKTROFAG

løsninger. Og selvfølgelig trenger vi da mange dyktige, nytenkende og serviceinnstilte medarbeidere for å nå dette målet, avslutter Svein Andorf Olsen. SKAP EN GOD FREMTID – BÅDE FOR DEG SELV OG ANDRE 26 år gamle Christiane Brekka Brandshaug fra Bærum er en av de mange serviceinnstilte medarbeiderne som i Eltel jobber med å skape fremtidens samfunn. Etter å ha gått VG3 Dataelektroniker på Malakoff vgs i Moss, endte hun opp som lærling hos Eltel i Bergen. Nå er hun i gang med å fullføre sitt andre fagbrev, noe hun mener er et godt eksempel på at Eltel satser på den som vil og får det til. – I Eltel tok jeg først fagbrev innen Dataelektronikerfaget og nå tar jeg fagbrev i Telekommunikasjonsmontørfaget, forteller Christiane. – Det betyr at jeg har fått jobbe innenfor et bredt spekter innen det Eltel leverer på dataog telekommunikasjonsfronten. Nå i det siste har jeg primært jobbet som feilretter og kundeservice ut mot privatkunder som opplever tvog internettproblemer. Å jobbe innenfor Service Assurance i Eltel betyr at du som serviceingeniør har en stor del ansvar, men også en like stor del frihet og myndighet til å ta de riktige avgjørelsene på stedet, forklarer Christiane.

ELTEL arbeider med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde el- og telenettet. Det gjør vi på oppdrag fra våre kunder som i hovedsak er teleoperatører, netteiere og offentlige myndigheter. Eltel konsernet har ca. 8 700 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,4 milliarder euro i 2016. Eltel i Norge har ca. 1 400 ansatte spredt over hele landet. I Norge jobber vi innenfor forretningsområdene Communication, Power og Rail & Road.

ELTEL IS SECURING THE LIFELINE OF MODERN SOCIETY

– Eltel er interessert i å beholde de gode hodene og å gi folk muligheter. Hvis du er nøye og løsningsorientert, er i stand til å kunne ta problemer på strak arm, kanskje være litt smått oppfinnsom, og har både stå på- og samarbeidsvilje, vil du finne deg godt til rette i Eltel, mener Christiane. – Som et stort selskap sørger Eltel for god opplæring, både mens du er lærling og gjennom senere videreutdanning og kursing. De er opptatt av at du får anledning til å skape en god fremtid for deg selv, samtidig som du er med på å skape fremtidens samfunn, avslutter Christiane.

Eltel Networks AS Hans Møller Gasmanns vei 9, 0598 Oslo Telefon: 02530 E-post: post@eltelnetworks.no Nett: www.eltelnetworks.no

67


Bli

helsefagarbeider

Ønsker du deg en meningsfylt og variert jobb? Bli helsefagarbeider og jobb med barn, unge, eldre, personer med funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og andre som trenger deg! Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Blant dine oppgaver er å gi praktisk og faglig hjelp og omsorg til mennesker som trenger det. Du har varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke, andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv. Helsefagarbeidere jobber blant annet på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger hjelp, innen psykisk helse, i rusomsorgen, i opptrenings- og behandlingssentre, eller i skolen med barn som trenger ekstra hjelp. 68

For å bli helsefagarbeider velger du helse- og oppvekstfag på Vg1. Etter Vg1 velger du helsearbeiderfaget på Vg2. Deretter har du læretid i helsearbeiderfaget i to år (Vg3). Hva får du? • Samfunnet har stort behov for helsefagarbeidere. Du kan få jobb i hele landet. • Lønn under opplæring • I læretiden får du en årslønn fordelt over to år, ca. 319 000 kroner (2015). • Ekstra betalt hvis du jobber kveld, helg eller i høytidene. • Som ferdig helsefagarbeider får du en begynnerlønn inkludert vakttillegg på ca. 370 000 kr. • Gode muligheter til å videreutdanne deg.

Les mer på www.helseogsosialfag.no


Helse- og oppvekstfag Jobber innen Helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Mulighetene er mange og du kan arbeide ved sykehus, offentlige institusjoner – internasjonalt eller i din hjemkommune. Yrkene krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker.

Du bør være flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

69


Stort fagmiljø og

spennende muligheter

TANNHELSE ROGALAND

Tannhelse Rogaland har gode arbeidsbetingelser og har eget kompetansesenter for deg som er interessert i videreutdanning. Vi tok en prat med tre ansatte; tannlege Linn Sirevåg, tannhelsesekretær Milana Khodzhaeva og tannpleier Liv Ingrid Øvrebø om jobbhverdagen. – HVOR STUDERTE DU OG HVORFOR VALGTE DU AKKURAT DEN UTDANNINGEN? Linn: Jeg studerte i Bergen. Jeg liker å jobbe med mennesker og har alltid vært fascinert av tenner. Milana: Jeg studerte på Bergeland vgs og valgte dette å yrket fordi jeg elsker å jobbe med forskjellige mennesker. Jeg hadde flere muligheter, men jeg har alltid ønsket å jobbe innen tannhelse. Liv Ingrid: Jeg gikk først helse- og oppvekstfag på Time vgs, før jeg studerte videre til en bachelor som tannpleier ved Universitetet i Bergen. 70

– VAR DET ET KREVENDE STUDIE? Linn: Ja, det var det. I tillegg til å bestå eksamen, er det også krav om å ha gjennomført et visst antall forskjellige behandlinger et visst antall ganger. Det betyr at du som tannlegestudent i Bergen er på jobb hver dag, og så må man lese og studere utenom på kveldene. Milana: Ja, men hvis du liker arbeidsoppgavene og er interessert å jobbe i det yrket du har valgt, så går studiet lettere. Som tannhelsesekretær må du like det du gjør, for å gi best mulig service til pasientene. Liv Ingrid: Det var selvfølgelig hardt noen ganger, det er tross alt ganske mange eksamener og ting å sette seg inn i over tre år, men det er verdt det. – HVORDAN SER EN TYPISK ARBEIDSDAG UT? Linn: Det er ofte travelt med mange behandlinger og mange undersøkelser, og pasientene kommer tett. Ofte kommer det også akuttpasienter, for eksempel folk som har fryktelig tannverk eller små barn som har falt og skadet tennene. Milana: Jeg er på jobb 07.45, kler meg om, dekker


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

på kontoret til første pasient, starter pc og gjør klar alt til første mann. Når pasienten går, sprites alt av og dekkes på nytt. Liv Ingrid: Som tannpleier er hovedoppgaven forebyggende arbeid. Dagen går ut på undersøkelser, ta bilder og røntgen, fjerne tannstein og misfarging, behandle tannkjøttsykdommer, pusse fyllinger, osv. – HVILKE MENNESKER PASSER TIL JOBBEN DIN? HVILKE EGENSKAPER TRENGS FOR Å LYKKES? Linn: Du må være glad i mennesker, kunne takle stress og uforutsigbare situasjoner, være flink til å kommunisere – spesielt med barn, og være flink med hendene. Å være tannlege er jo et håndtverk med mye detalj- og nøyaktighetsarbeid. Milana: Folk som er glad i å jobbe med mennesker, og som liker å hjelpe andre når de har vondt. Liv Ingrid: Generelt må du være glad i mennesker og du må kunne følge klokken. Det er en grunn til at det heter tannlegetime; du jobber på tid. Men å være glad i mennesker er viktigst. – HVORFOR JOBBE I TANNHELSE ROGALAND? Linn: Jeg er veldig glad jeg begynte i det offentlige. Her får man jobbe med alle pasientgrupper – fra de er veldig små til de er veldig gamle. Det er et stort nettverk av gode kollegaer rundt deg som du kan rådføre deg med. Milana: Vi har et bra arbeidsmiljø og godt samarbeid blant oss ansatte. Vi gleder oss over å jobbe sammen, for å gi god service til pasientene. Det vil alltid være jobb innen tannhelse og her får du god lønn. Liv Ingrid: Det er kjempeflotte folk og gode kollegaer å jobbe sammen med. Så det gjør en kjekk jobb enda kjekkere.

TANNHELSE ROGALAND FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Gratis tannbehandling: Alle barn og unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjoner og hjemmesykepleie og rusmiddelmisbrukere i institusjoner, får tilbud om gratis tannbehandling. Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25%. Ellers har fylkestinget i Rogaland bestemt at også fanger, pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling og eldre i pleie av pårørende, skal få gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk. Tannhelse Rogaland har 39 tannklinikker og 330 ansatte. Fylkestannlegen er daglig leder i foretaket. Hvert år er ca. 30 % av Rogalands befolkning under tilsyn av Tannhelse Rogaland. Tannhelse Rogaland er et fylkeskommunalt foretak (FKF), med tannklinikker i de fleste kommunene. I tillegg har Haugesund Sjukehus og SUS behandlingsrom for tannbehandling i narkose. Tennene dine skal vare livet ut. Det er du som må ta vare på smilet ditt. Men vi gjør det mulig.

Nett: www.tannhelserogaland.no

71


Farmasiutdanning

gir mange muligheter

APOTEKFORENINGEN

Veien blir til mens man går, er det et uttrykk som heter. For Yasin Ahmed førte veien til farmasiutdanningen og apotek. Det har gitt han opplevelser og jobbmuligheter han ikke hadde sett for seg. – Mulighetene man har som farmasøyt er enorme. Bare innenfor apotek finnes det massevis av jobber på ulike nivåer. Men også utenfor apotek er mulighetene store. Du kan jobbe på sykehus, i legemiddelindustrien, forskning og undervisning - for å nevne noe, sier Yasin Ahmed. JOBBMULIGHETER OVER HELE LANDET I mai 2016 fullførte han en master i farmasi ved Universitet i Tromsø. Derfra gikk veien rett til en jobb som ambulerende farmasøyt i Boots apotek. Her fikk han mulighet til å jobbe på ulike apotek landet rundt. – Noe av det mest unike med å studere farmasi 72

er at du kan få jobb så å si hvor som helst i landet. Da jeg var ferdig utdannet ønsket jeg å se mer av Norge og erfare hva det vil si å jobbe på mindre steder. En slik mulighet har du ikke i mange yrker. Han angrer ikke på at han valgte å starte apotekkarrieren et annet sted enn i Oslo. Både fordi han fikk oppleve og se steder han knapt hadde hørt om, men også fordi det ga han mange muligheter. – Å jobbe på et lite apotek, på et lite sted, kan være en veldig fin start som nyutdannet farmasøyt. Da får du mer ansvar og får prøve deg på flere nivåer enn du kanskje ville gjort på et storbyapotek. Selv lærte jeg mye av å prøve meg i ulike stillinger på ulike nivåer, sier Ahmed. GODE LEDERMULIGHETER Det var kunnskapen om legemidler og det å jobbe med mennesker som gjorde at Yasin valgte å studere farmasi. Han utdannet seg først til å bli apotektekniker, men fant tidlig ut at han ønsket å gå videre med en bachelorgrad i farmasi. Senere ble det også en mastergrad.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

– Mange tror at det å jobbe i apotek bare handler om å stå i kassa og levere ut legemidler, men sannheten er at farmasøyten er så mye mer. Farmasøyten har en sentral rolle i helsevesenet og jobber aktivt med å bekjempe feil legemiddelbruk – som er et utbredt problem. For meg er det kombinasjonen av det å jobbe med mennesker og å daglig bli utfordret på ulike problemstillinger som gjør det så spennende å jobbe i apotek. Nå ser Yasin for seg en lang karriere innenfor apotekbransjen. Målet er å bli apoteker (øverste sjef på apoteket) en dag. – På lengre sikt synes jeg det er motiverende å vite at dersom jeg gjør en bra jobb nå, så er sjansen god for å bli sjef for et eget apotek på et senere tidspunkt. Jeg tror ikke jeg er den eneste farmasøyten som har det som et naturlig mål. Heldigvis er det snart 900 apotek – og dermed også 900 muligheter for å bli sjef for et apotek, sier Ahmed. FANTASTISK STUDIEMILJØ På spørsmål om hvordan han vil beskrive studietiden, er Ahmed kjapp med å trekke frem det sosiale miljøet blant farmasistudentene. Selv anbefaler han fremtidige studenter til å engasjere seg. Både faglig og sosialt. – Farmasiutdanningen er nok en av de utdanningene som gir deg størst mulighet til å få relevant jobberfaring underveis i studietiden. Det bør man utnytte. Ikke bare gjør det overgangen til arbeidslivet lettere, men det hjelper på lommeboka. Som har en tendens til å være tom når man er student. – Det sosiale er viktig for å trives på studiet, men også for å knytte relasjoner. Et stort nettverk vil åpne mange dører senere i livet, avslutter Ahmed.

STUDERE FARMASI? PROVISORFARMASØYTEN har en mastergrad i farmasi. Utdanningen gir deg kunnskap om legemidler og kompetanse til å jobbe som farmasøyt på apotek. I studiet brukes realfagene matte, kjemi og biologi aktivt til å lære om utvikling, produksjon, virkning og bruk av legemidler. Som masterstudent har du til sammen seks måneders praksis i apotek. En provisorfarmasøyt kan blant annet bli apoteker, som er daglig leder for et apotek. RESEPTARFARMASØYTEN har en bachelorgrad i farmasi. Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de skal brukes for å forebygge og behandle sykdom. Studiet legger stor vekt på kommunikasjonstrening for at du skal utvikle profesjonelle ferdigheter innenfor veiledning og legemiddelinformasjon. Som bechelorstudent i farmasi skal du ha til sammen fire måneder praksis i apotek. Bachelorstudiet gir grunnlag for en toårig videreutdanning til master ved Universitet i Tromsø eller Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Kontaktinfo: Besøksadresse: Slemdalsveien 1, Oslo Postadresse: Postboks 5070, Majorstuen, 0301 Oslo Telefon: +47 21 62 02 00 E-post: apotekforeningen@apotek.no Nett: apotek.no

73


Skap karriere

innen landbruk

ROGALAND BONDELAG

Enten du vil skape din egen arbeidsplass som bonde, eller ønsker å jobbe med mat, klimautfordringer, naturopplevelser eller som entreprenør – en landbruksutdannelse gir deg alle muligheter. For den som skal dyrke jord og stelle dyr er kompetanse viktig. For de som ikke skal bli bønder er det mange veier fram til jobb innen landbruket, både for praktikere og dem med teoretisk tilnærming. Kunnskap om landbruk og naturforvaltning er avgjørende når det gjelder å løse framtidas utfordringer innen miljø, klima og energi. Folk med landbruksutdanning er ettertraktet til jobber innen rådgivning, undervisning, forskning og forvaltning. Landbrukskompetansen er internasjonal, og arbeidsmulighetene spenner over et vidt spekter innen privat og offentlig sektor. Bachelor- og mastergrader i landbruksfag er ettertraktet hos mange arbeidsgivere både innen landbruk, privat næringsliv og offentlig forvaltning. Turisme, jakt og fiske, lokal og

74

regional matkultur eller tjenester som snørydding, energiproduksjon og tilrettelegging av naturopplevelser er andre aktuelle arbeidsområder. Matindustrien er Norges største landbaserte industrisektor. Hver tidende bedrift er en landbruksbedrift, så landbrukskompetanse er viktig både for matproduksjon og for å sikre at vi fortsatt kan ha en god plante- og dyrehelse. På verdensbasis må noen sørge for å skaffe mat nok til alle i framtida. Dersom du ønsker en utdannelse innen landbruk, har vi videregående skoler i Rogaland som tilbyr utdanning innen naturbruk og agronomi, og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling som tilbyr fleksible høgskolestudier med fokus på landbruk og nærings- og bygdeutvikling. Velkommen inn i landbruket! www.bondelaget.no/rogaland


Naturbruk Visste du at oppdrettsnæringen er Norges nest største eksportnæring? Trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at PCen eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. Det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør

like å arbeide ute, under varierende natur- og klimaforhold. Hvis du velger Vg3 naturbruk, gir utdanningsprogrammet studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. De øvrige Vg3-løpene gir yrkeskompetanse. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

75


En skole

for hele mennesket

TVEIT VIDAREGÅANDE SKULE

Friluft. Vakre omgivelser. Kompetanse. Disse tre ordene beskriver Tveit Vidaregåande Skule på helt riktig måte. Her er det mange livslange vennskap som dannes. Tveit Vidaregåande Skule ble startet som en jordbruksskole i 1877, og drives nå av en stiftelse med ti kommuner i Ryfylke og på Haugalandet. Skolen blir drevet etter friskoleloven, noe som betyr at elever fra hele landet kan søke seg til den idylliske skolen i Nedstrand i Rogaland. VARIERTE DAGER Skoledagene er et variert løp mellom teori og praksis. Elevene i Vg1 har for eksempel mandag formiddag fordypning i sitt yrkesfaglige valg, hvor de kan velge mellom hest, hund, eller landbruk/anleggsgartner. På tirsdag og torsdag ettermiddag foregår undervisningen i verkstedet, drivhuset, stall eller med arbeid med traktor, motorsag eller ryddesag. Resten av 76

uken er det undervisning i matematikk, naturfag, norsk, engelsk og kroppsøving. FLYTUKER OG STUDIELØP Tveit Vidaregåande Skule har noe som kalles flytuker flere ganger gjennom året. I disse ukene legges den ordinære timeplanen bort, og elevene er mye mer ute i praksis. En av disse ukene er en traktoruke for årets nye elever hvor de skal få en skikkelig innføring i traktoren både som maskin, redskap og kjøretøy. Elevene på alle trinn har også praksisuker hvor de prøver seg i arbeidslivet innen noe de interesserer seg for.


NATURBRUK

Alle Vg2-løp gir elevene mulighet til å velge Vg3 Naturbruk for å oppnå generell studiekompetanse, mens elevene som ønsker yrkestittel agronom må gå Vg2 Landbruk for så å gå videre til Vg3 Landbruk. ET TILBUD TIL HELE MENNESKET De fleste elevene bor på skolen. Det betyr at elevene ikke bare får et faglig tilbud i form av opplæring, men også trening i sosiale ferdigheter. Livet på internatet, matfellesskapet og aktivitetene gir en god ramme for personlig utvikling. På Tveit Vidaregåande Skule samles det aktive og sunne ungdommer som har mange felles interesser, samtidig som de kommer fra mange forskjellige miljø. Her starter de med blanke ark og får vise hvem de vil være uten fokus på hvem de har vært. Skolens høyeste mål er å se hver enkelt elev og hjelpe dem til å nå sine mål. Resultatet av dette er et fantastisk miljø blant elevene. Her er det mange livslange vennskap som dannes. Elevene disponerer også ridehall, hundebane og tilgang til flotte turområder. Tveit Vidaregåande skule gir et tilbud til hele mennesket.

TVEIT VIDAREGÅANDE SKULE tilbyr utdanning innen studieretning Naturbruk. Skolen gir deg et godt faglig og praktisk grunnlag for arbeid i landbruket, anleggsgartnernæringen og i arbeid med hest og hund. Alle våre Vg2-løp gir elevene mulighet til å velge Vg3 Naturbruk for å oppnå generell studiekompetanse. På Tveit Vidaregåande Skule kan du altså både kvalifisere deg og få et svært godt grunnlag for høyere studier eller ta fagbrev som åpner for interessante stillinger hvor en kan kombinere interessen for natur med en yrkeskarriere. Våre utdanningstilbud er følgende: •

• •

• • •

Vg1 Naturbruk med fordypning innen hest, hund, anleggsgartner, eller landbruk Vg2 Heste- og hovslagerfaget (to år i lære for å oppnå fagbrev) Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggfag (to år i lære for å oppnå fagbrev) Vg2 Landbruk og gartnernæring Vg3 Naturbruk som gir generell studiekompetanse Vg3 Landbruk som gir yrkestittel agronom.

Tveit Vidaregåande Skule – et godt grunnlag for høyere studier

Adresse: Hinderåvåg, 5560 Nedstrand Telefon: 52 77 48 50 E-post: kontor@tveit.vgs.no Nett: www.tveit.vgs.no

77


Passer på

1,7 millioner laks

MARINE HARVEST

Marine Harvest er stadig i utvikling, og tilbyr de ansatte flere utdanningsmuligheter. Lærlingene Johan Fosså og Even Mathias Hidle er to av de heldige som får være lærlinger i verdens største oppdrettsselskap, på anlegget i Kjeahola på Hjelmeland. Johan (18) og Even Mathias (17) startet begge som lærlinger i røkterfaget 1. juni 2016. – Vi traff godt med læretiden. Fisken er ganske ung nå og ble satt ut for ikke så lenge siden. Så vi får med oss hele fiskens utviklingsløp, fra utsetting til slakt, forteller Even Mathias. UNGE VETERANER De to lærlingene studerer nå til fagbrev som driftstekniker. Men begge har god erfaring med både oppdrettsnæringen og Marine Harvest fra før. – Både faren og broren min jobber i Marine Harvest, og jeg har vært ferie- og helgevikar her 78

ute i fire år allerede, så jeg kjenner til mye fra før. Jeg var derfor ganske sikker på hva jeg skulle bli allerede da jeg var14 år, forteller Johan. – Jeg har også en bror som jobber her, så da jeg begynte på Naturbruk på videregående skole, var jeg klar på at jeg skulle prøve å få lærlingplass på Marine Harvest, forteller Even Mathias. – Jeg har alltid likt sjøen og har vært fascinert av oppdrettsanleggene helt siden jeg var barn. Så da jeg i 9. klasse var på utplassering på fiskeoppdrett, syntes jeg det var kjempekjekt. Siden den gang har jeg også hatt helgejobb hos Marine Harvest, så jeg har jobbet her i helgene i to år snart, forteller Even Mathias. – Vi er vel litt veteraner allerede, men det er alltid noe nytt å lære og det er godt å få den formelle kompetansen på plass, mener Johan. PASSER PÅ 1,7 MILLIONER FISK – Som lærling i Marine Harvest deltar du for fullt i den daglige driften. Det går for det meste i foring og vedlikehold. Med ti merder og rett i


NATURBRUK

underkant av 1,7 millioner laks, er det stadig noe å gjøre. Vi overvåker fisken på store monitorer og foretar miljømålinger av temperatur, oksygen og salinitet, forteller Johan. – Vi har leppefisk som lever i kunstig tang langs merdene. Leppefisk spiser lakselus, så dette er en naturlig måte å bekjempe lus på uten kjemikalier. Dette skjulet av kunstige tang må tørkes hver uke, slik at det ikke gror igjen, for da beiter lepefisken på skjulet i stedet for på laksen, forteller Even Mathias. ANBEFALER LÆRETID PÅ MARINE HARVEST – Som lærling i Marine Harvest blir du tatt godt vare på og følgt opp. Mange av de erfarne ansatte har vært her i flere tiår, og hvis du er interessert i det du holder på med, lytter og følger med, plukker du opp all den lærdommen du trenger, forteller Johan. – Så lenge du er interessert i faget og liker sjø og å jobbe ute i vær og vind, passer du til denne jobben. Det er også en fordel å være praktisk anlagt og kreativ, slik at du kan håndtere uforutsette ting som oppstår, forteller Even Mathias. – Befolkningen i verden vokser og fiskeoppdrett er en effektiv og sunn måte å produsere mat på. Dette er en næring med fremtid, og kanskje også «den nye oljen» innen næringslivet i Norge, mener Johan. – Vi tenker vel begge på å bli i Marine Harvest fremover, etter endt læretid og bestått fagprøve. Dette er en storartet arbeidsplass med kjekke kollegaer og gode muligheter. Det er tross alt verdens største oppdrettsselskap, avslutter Even Mathias.

MARINE HARVEST er Norges største sjømatprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Vi serverer 5,5 millioner porsjoner med laks verden rundt, hver eneste dag, året rundt. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte, og omsatte i 2016 for 3 510 millioner EUR. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Vi søker folk med utdanning innen mange ulike fagområder som akvakultur, mekaniske fag, elektro, tekniske fag, administrasjon, og økonomi. Vi ønsker ansatte med gode holdninger, og satser derfor på våre lærlinger. Hvert år tar vi imot ca. 70 lærlinger. Marine Harvests visjon er å lede den blå revolusjonen. Selskapet ønsker å gå foran og utvikle morgendagens løsninger som sikrer økt verdiskaping langs hele kysten ved å produsere sunn og smakfull mat til en stadig økende befolkning.

Kontaktinfo: Marine Harvest Norway AS Sandviksboder 77AB, 5035 Bergen Telefon: 21 56 23 00 E-post: norway@marineharvest.no Nett:www.marineharvest.no

79


Naturbruk VG1 AKVAKULTUR VG2 / FISKE OG FANGST VG2

Andre tilbud: - Studiespesialisering

Fra høsten 2017: Nybygg med 28 elevboliger kun 300 meter fra skolen

- Idrettsfag - Elektrofag - Helse og oppvekst - Service og samferdsel - Teknikk- og industriell produksjon - Tilrettelagt opplĂŚring

For mer info: www.strand.vgs.no Telefon: 51 74 01 00 E-post: strand-vgs@skole.rogfk.no


“ – Laksen er

et fantastisk varemerke for Norge og oppdrettsnæringen er Norges IKEA. Erna Solberg

81


“Uten mat

og drikke duger helten ikke. Norsk ordtak

82


Restaurantog matfag Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. God mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit! Du som velger Restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig og renslig. Og du liker å gi god service. Til kunder og kollegaer.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæring og næringsmiddelindustri, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

83


En MENY av MENY

muligheter

Thord Kleiven Antonsen (26) har gått gradene i MENY fra utplassering og lærlingplass til deltidsjobb og hele veien til å bli ferskvaresjef. Har du klare mål og er villig til å stå på, er det mange muligheter for deg i MENY, slår han fast. – Jeg hadde egentlig tenkt å bli kokk, og startet på linjen som i dag tilsvarer Vg1 Restaurant- og matfag, forteller Thord Kleiven Antonsen. For ti år siden kom han for første gang i kontakt med sin arbeidsgiver MENY, gjennom utplassering og deltidsjobb. – Jeg var motivert for en mer praktisk utdanning, og da jeg alltid har hatt en interesse for både mat og matlaging, var Restaurant- og matfag et utdanningsløp som passet meg godt, forteller Thord. – Jeg ønsket å lære mer om fisk, kjøtt og andre ferske råvarer og søkte derfor om utplassering på MENY. Jeg gjorde nok et godt inntrykk, for samtidig

84

fikk jeg tilbud om deltidsjobb i samme butikk, som jeg selvfølgelig takket ja til. RESTAURANTKOKKELÆRE

OG

MATFAG;

MER

ENN

– Å jobbe i MENY åpnet øyne mine opp for flere muligheter innen mat- og restaurantbransjen enn bare å bli kokk, forteller Thord. – Jeg ble begeistret for å jobbe i ferskvaredelen av butikken og bestemte meg for å fortsette med lære til butikkslakter. Ambisiøs som jeg er kom også tanken og målet ganske tidlig om å bli ferskvaresjef. Så etter at jeg begynte som lærling har jeg bare søkt flere utfordringer og klatret i systemet. KURS OG OPPLÆRINGSTILBUD

MENY har flere opplæringstilbud, kurs og treningsløp for sine ansatte. – Jeg har hatt en kontinuerlig karriereutvikling i MENY. Jeg har vært gjennom alle stegene i ferskvareavdelingen, med gode ledere som har motivert meg underveis, forteller Thord. – Jeg deltok også på et ganske omfattende traineeprogram over ett år i MENY, med kursing for å


RESTAURANT- OG MATFAG

MENY ER EN SUPERMARKEDKJEDE MED BUTIKKER I HELE NORGE.

– Jeg har alltid vært i MENY, og følt at MENY alltid har vært der for meg. Det er trygge arbeidsplasser og godt miljø, med mange muligheter, sier Thord Kleiven Antonsen

finne ut hvilken ledertype jeg er og for å se hva som kreves av meg for at jeg skal klare å motivere andre. MULIGHETER FOR DEN SOM STÅR PÅ Thord fortsatte ett år som butikkslakter på MENY Triaden etter fullført fagprøve, før han tok steget videre og ble kjøttansvarlig på MENY Lillestrøm. Etter dette var han assisterende ferskvaresjef på MENY Skedsmokorset i nesten tre år, før han i november 2016 ble ferskvaresjef på MENY Snarøya med ansvar for syv andre ansatte som han administerer.

Med omlag 200 butikker og mer enn 1.5 millioner besøkende hver uke er MENY Norges ledende og mest ekspansive supermarkedkjede. MENY står for et unikt og suksessrikt konsept innen norsk dagligvare; ferskvarer, stort vareutvalg og høy fagkompetanse. MENY satser sterkt på utvikling av kunnskap og matglede. MENY er en del av NorgesGruppen. NorgesGruppen er Norges største handelshus. Kjernevirksomheten er detalj og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Konsernets virksomhet sysselsetter nærmere 40.000 medarbeidere og forsyner samfunnet med nesten halvparten av det daglige behov av matvarer i landet. I butikkvirksomheten inngår ca. 1800 dagligvarebutikker. Les mer om MENY på www.meny.no

– Du kan si at jeg har fått oppleve mye i min tid i MENY og fått prøve meg på mange ting. Nå består jobben for det meste i oppfølging og administrasjon av tre andre heltidsansatte og fire deltidsansatte og å lede avdelingen, forteller Thord. – Jeg har alltid vært i MENY, og følt at MENY alltid har vært der for meg. Det er trygge arbeidsplasser og godt miljø. Det er også rom for å gjøre feil, rom for å vokse og å bli bedre. Mulighetene er der for den som står på. Vil du opp og frem og viser at du jobber hardt, har klare mål og viser at du er villig til å ta ansvar, gir også MENY deg mange muligheter, avslutter Thord.

85


Heine Grov Heine er kjent som Jærkokken og drivkraften bak Det jærske kjøkken. Han har tidligere gitt ut matheftet NY:T i lag med Ruth-Hege Holst og boka Det jærske kjøkken (2005). Heine angrer ikke et sekund på valg av yrke. – Jeg skulle først bli pølsemaker, men valget havnet til slutt på kokk. Håndverket har alltid interessert meg, og gjør det fortsatt. Det er det jeg liker best å jobbe med, forteller hele Jærens kokk, Heine Grov. Allerede som 21-åring ble han kjøkkensjef ved Norges første fiskerestaurant, Enhjørningen. Siden har han arbeidet som kjøkkensjef på flere plasser i både Bergen, Bryne og Os. Nå arbeider han som freelancekokk under navnet Jærkokken, og kan tilby kurs, foredrag og mat til alle anledninger. I 2009 kom han ut med ny bok,

Jærkokken. Utdanningen tok jærbuen på kokkeskole; ett år skole, to år i lære på Fleischers Hotell på Voss og avsluttende kurs med eksamen. Etter det er han mest selvlært. I 2006 fikk Heine Grov Bryne Vels trivselspris og i 2009 ble han hedret av Rogaland Bondelag for arbeidet sitt med å løfte frem lokale råvareprodusenter og sette søkelys på kvalitet. HVA ER DITT RÅD TIL UNGE SOM VIL SATSE PÅ ET YRKE INNEN RESTAURANT- OG MATFAG? – Vær åpen med tanke på utplassering fra skolen. Finn en seriøs læreplass der de faktisk produserer mat, fører et produkt, og som i tillegg har en god læreplan. HVILKE EGENSKAPER TRENGS? – Vilje til å stå på, tålmodighet og ikke minst ydmykhet ovenfor faget. Les mer på www.jærkokken.no


Reiselivet er

en fremtidsnæring! Har du lyst å jobbe i en av Norges største næringer? Kunne du tenke deg en jobb der du er med på å gi andre mennesker gode opplevelser? Da er kanskje en utdanning innen reiseliv noe for deg. Vi reiser alle mer. Nordmenn reiser mer i eget land, og samtidig kommer folk fra hele verden til oss. Etter flere rekordår, ser reiselivsbedriftene optimistisk på fremtiden. Det betyr at det blir jobb for flere fremover. Halvparten av de ansatte er under 35 år, og mange blir direktør før de er 30 år, så dette er en næring med store muligheter for å gjøre karriere i ung alder. Reiselivsaktørene var tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi innen booking og for å finne og dele opplevelsene. Er du opptatt av bruk og utvikling av nye sosiale medier, opplevelser og har interesse for mennesker, har du mye å hente i reiselivet. – Har du et fagbrev som kokk, servitør eller resepsjonist, vil du oppleve at jobbmulighetene er gode. Det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og universitet for dem som ønsker seg en fremtid innen reiselivsnæringen. Vi er en næring i vekst som trenger mange flinke folk, sier rådgiver i NHO Reiseliv Hilde Veum.

Reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet mat og drikke, vertskap, økonomi, salg, markedsføring, digital kunnskap, drift og ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet. Du kan jobbe med noe du interesserer deg for, enten det er hester, alpint, mat og drikke, fjellklatring eller strandliv!

• NHO Reiseliv organiserer 3 000 bedrifter innen servering, overnatting, opplevelse, kulturell og kreativ næring, idrettsarrangement, destinasjon og annen reiselivsvirksomhet. • Reiselivet sysselsetter 158 400 årsverk (2015). Reiselivets rolle som en viktig jobbskaper har fått en økt betydning i en tid der andre bransjer nedbemanner. • I 2015 sto reiselivsnæringen for en verdiskaping på over 110 milliarder kroner. Det er en økning på 7,61 prosent fra året før. www.nhoreiseliv.no Facebook.com/nhoreiseliv Instagram.com/nhoreiseliv


“ Profit is not the

legitimate purpose of business. The legitimate purpose of business is to provide a product or service that people need and do it so well that it’s profitable. James Rouse

88


Service og samferdsel Service og samferdelsfaget er inngangsporten til spennende fagområder. Salg, service og sikkerhet, IKT-servicefag, Transport og logistikk, og Reiseliv er stikkordene. Har du lyst har du lov – og husk at smilet og det gode humøret ikke kan læres – det må komme innenfra!

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskap om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

89


Del din

lidenskap for mat

MENY

I MENY er det 10 000 medarbeidere som står på hver dag for å gi kundene en unik handleopplevelse.

treningsløp som er individuelt tilpasset ditt nivå og fagområde. Gjennom treningsløpet får du utvikle relevant kompetanse for din hverdag i butikk, enten du er helt fersk eller ekspert på ditt fagfelt.

Din motivasjon, kompetanse og personlighet danner grunnlaget for dine karrieremuligheter. Er du serviceinnstilt, blid, glad i mat og mennesker, så er sjansene store for at du vil lykkes i MENY.

I MENY Masters kan medarbeidere også selv melde seg på klasseromskurs som er delt opp i to hovedgrupper; fagkurs og lederkurs. Fagkursene hjelper deg på veien mot å bli en dyktig kundeveileder. Lederkursene er for deg med resultat- og personalansvar.

I MENY er vi opptatt av at alle som ønsker det skal ha muligheten til å utvikle seg. Derfor har vi et unikt opplæringstilbud til våre ansatte. MENY MASTERS Våre kunder ønsker hjelp og det lille ekstra, enten det er fagkompetanse eller service. MENY Masters er vår digitale læringsarena hvor vi setter kompetansen i system. Her ligger alle verktøyene du trenger for å levere de beste kundeopplevelsene. MENY Masters legger opp et obligatorisk 90

TRAINEEPROGRAM MENYs traineeprogram gjennomføres på ett år. Programmet har som målsetting å utdanne personer med potensiale til å inneha stilling som kjøpmann eller ferskvaresjef i en av våre butikker. I året som trainee får du en egen mentorveileder som bistår deg gjennom programmet. Traineeprogrammet består av trening i ulike avdelinger i butikken, samt opplæring innenfor felt som ledelse, økonomi og drift. I tillegg gjennomføres det coachingsamtaler, ulike samlinger og hospitering i annen butikk.


SERVICE OG SAMFERDSEL

MENY ER EN SUPERMARKEDKJEDE MED BUTIKKER I HELE NORGE.

LÆRLINGER Vi er opptatt av å sikre fremtidig ettervekst av gode medarbeidere. Derfor tar vi inn omlag 50-70 lærlinger hvert år. MENY har fokus på at læretiden hos oss skal gi lærlingen faglig trygghet, personlige utfordringer og ikke minst arbeidsglede. De aller fleste av våre lærlinger fortsetter å jobbe hos oss etter endt lærlingtid. LEDERUTVIKLING For at lederne våre skal bli trygge i lederrollen, tilbyr MENY lederkurs og lederutviklingsprogrammer på flere nivåer, både for avdelingsledere og kjøpmenn. Verdiene og lederprinsippene våre danner grunnlaget for all lederopplæring i MENY. Vi har også enkeltkurs som fokuserer på lederoppgaver som medarbeidersamtale, intervju og rekruttering, økonomi, personaladministrasjon og sykefraværsoppfølging. I tillegg har vi lederutviklingsprogrammer som fokuserer på bl.a. lederrollen, coaching av medarbeidere, kommunikasjon og håndtering av vanskelige situasjoner.

Med omlag 200 butikker og mer enn 1.5 millioner besøkende hver uke er MENY Norges ledende og mest ekspansive supermarkedkjede. MENY står for et unikt og suksessrikt konsept innen norsk dagligvare; ferskvarer, stort vareutvalg og høy fagkompetanse. MENY satser sterkt på utvikling av kunnskap og matglede. MENY er en del av NorgesGruppen. NorgesGruppen er Norges største handelshus. Kjernevirksomheten er detalj og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Konsernets virksomhet sysselsetter nærmere 40.000 medarbeidere og forsyner samfunnet med nesten halvparten av det daglige behov av matvarer i landet. I butikkvirksomheten inngår ca. 1800 dagligvarebutikker. Les mer om MENY på www.meny.no

91


Luftens

dirigent

AVINOR

Flygeledere dirigerer trafikken i norsk luftrom og på flyplassene. Det er en utfordrende jobb som krever spesielle egenskaper. Vi har tatt en prat med Jan Magne Steine (27) som har vært flygeleder på tre flyplasser de siste fire årene.

en ny, men litt annerledes dataprøve, og etter dette intervju og til slutt helsesjekk. Alle som til slutt oppfyller kravene kan få tilbud om utdanningsplass, men det kommer litt an på antall søkere og hvor mange kandidater Avinor har bruk for det året.

– Å være flygeleder krever fokus og konsentrasjon. Hver detalj teller, samtidig som du må du ha overblikk over helheten, forteller Jan Magne Steine.

– Du må være forberedt på å konkurrere med de beste av de beste. Da jeg først søkte meg inn var det mellom 500 og 600 søkere det året, forteller Jan Magne.

INNTAKSKRAV TIL UTDANNINGSLØPET

STUDIER OG PRAKSIS

– Siden flygeleder er en veldig ansvarsfull jobb er det også spesielle krav for å komme inn på flygelederutdanningen. For det første må du har generell studiekompetanse med over karakteren fire i snitt. Har du dette kan du bli innkalt til en første dataprøve. Dette kan best sammenlignes med en teknisk IQ-test, med oppgaver og figurer, forklarer Jan Magne.

– Selve studiet på skolen i USA var på ni måneder med eksamen på slutten, forteller Jan Magne.

– Klarer du denne første prøven blir du innkalt til

92

– Får du ikke plass med en gang havner du på venteliste. Jeg var så heldig å komme inn på flygelederskolen med en gang, men mitt kull var også ganske stort med 36 elever, og der var det også en god del kandidater fra året før, forteller Jan Magne.

– Det var et veldig intensivt studium med mange timer i simulator og prøve hver fredag som vi måtte bestå. Hvis du gjorde det for dårlig på for mange av disse, fikk du en advarsel om at du måtte skjerpe deg, ellers var det ikke sikkert at du fikk fortsette. Nå foregår utdanningen i England hvor evalueringsopplegget er litt annerledes, men intensiteten i


SERVICE OG SAMFERDSEL

studiet og kravet til å bestå eksamener underveis for å kunne fortsette er uforandret. – Når du er ferdig på skolen har du en praksisperiode på flyplass. Siden hver flyplass i Norge er unik med tanke på topografi, værforhold og tilhørende rutiner, må du også ha opplæring på hver flyplass du skal tjenestegjøre. Dette er også veldig forskjellig, og praksis kan variere fra 11 måneder opptil halvannet år. Med skole og praksis brukte vel jeg totalt to år og et par måneder før jeg var ferdig flygelder, forteller Jan Magne. SIKKERHET OG MULIGHETER – Jeg kom til Alta etter praksis i Tromsø i august 2011. Etter endt utdanning har flygeledere en tre års periode knyttet til Avinor Flysikring AS, og de bestemmer også hvor vi skal være stasjonert. Så jeg var ett år i Tromsø, og siden 2014 i Alta, forteller Jan Magne. Avinor Flysikring leverer flygekontroll-, informasjons- og alarmtjeneste ved 20 kontrolltårn og håndterer 750 – 800 000 flybevegelser årlig. – Jeg trives så absolutt i denne jobben. Tromsø er jo både en nydelig by og en flott flyplass, men Alta er ikke så verst det heller. – Tromsø har en stor nok flyplass til at det er mye trafikk, men samtidig er den liten nok til at trafikken er veldig variert. Slik er det også i Alta. Alta utmerker seg også med et ungt og godt miljø, forteller Jan Magne, som om bare en måned skal pakke kofferten igjen. – Jeg har fått jobb på Stavanger lufthavn Sola, og skal flytte sørover og gleder meg veldig til det. Det har vært helt topp i Nord-Norge, men det er der nede jeg har familien min. Da blir det ny opplæringsperiode på denne nye flyplassen i ca. ni måneder, men etter det blir jeg flygeleder der også og er klar for mange gode år hos Avinor på Stavanger lufthavn, forteller Jan Magne som kan anbefale jobben som flygeleder. – Jeg kan helt klart anbefale denne jobben. Det er en relativt kort utdanning og en jobb med god lønn. Men det er også mye ansvar. Som flygeleder må du ta mange viktige beslutninger. Du må ha tro på dine egne vurderinger og ta avgjørelser selv. Du har ansvaret for å dirigere fly med tusenvis av passasjer trygt gjennom luften, så du må være både fokusert, analytisk og klare å holde mange baller – eller fly – i luften samtidig, forteller Jan Magne. – Du har muligheter til å høyere stillinger som for eksempel sjefflygeleder eller regelverksspesialist. Det er mange muligheter og alltid jobb å få, avslutter Jan Magne Steine.

AVINOR AS er et heileid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for de 46 statlige flyplassene. 12 flyplasser drives i samarbeid med Forsvaret. I tillegg til flyplassene driver Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Flysikringstjenesten er organisert i et eget selskap som er heleid av Avinor. Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Dette ansvaret består i å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av flyplasser for sivil sektor, og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. Norge er et land med store avstander og utfordrende topografi, og norsk næringsliv er internasjonalt orientert. Det betyr at næringslivet er helt avhengig av luftfarten. Også for bosetting, reiseliv, helsevesen, utdanning, idrett og kultur er luftfarten av stor betydning. Vil du bli flygeleder? Det er en utfordrende jobb som krever spesielle egenskaper. Kanskje nettopp du har det som skal til?

AVINOR FLYSIKRING AS Postadresse: Postboks 150, 2061 Gardermoen Besøksadresse hovedkontor: Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo Telefon: (+47) 815 30 550 E-post: flygelederutdanning@avinor.no Nett: www.avinor.no

93


Mange muligheter på Haugalandet

OPPTEK

Opplæringskontoret for Teknologifag på Haugalandet (Opptek) er eid av ca. 90 industribedrifter innen blant annet mekanisk industri, og kjemi- og prosessindustri på Haugalandet, og administrerer alt som har med lærlinger å gjøre og sørger for en kvalitetssikret opplæring.

Fagene er i seg selv fleksible. Du er ikke låst til det ene faget som du har valgt, og det er mange kurs som gjør det mulig å bytte yrke innen teknologifag når du selv vil.

For deg som ønsker å bli lærling og ta fagbrev kan Opptek sine medlemsbedrifter tilby deg læreplass innenfor mange ulike fag. Gjennom grundig opplæring i våre bedrifter sikrer vi deg jobb og oss gode kolleger. Valgmulighetene er mange.

Se vår nettside www.opptek.no for mer informasjon eller ta kontakt på telefon: 415 55 475 eller e-post: post@opptek.no

Opptek tegner i hovedsak lærekontrakt med elever som har gått på Vg1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) og som deretter har bestått et Vg2 programområde. Vi tegner også lærekontrakt med personer som tidligere har bestått Grunnkurs Mekaniske fag (GK) og et Videregående kurs (VK I – kurs) i samme fagfelt.

94

Er drømmen på sikt å bli ingeniør eller ta annen høyskoleutdanning? Da kan du ta et påbyggingsår og få studiekompetanse eller eventuelt velge den unike Y-veien, dvs. bli ingeniør med fagbrev som er en svært ettertraktet kompetanse.


Teknikk og Industriell produksjon Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og fingre med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen Teknikk og industriell produksjon. Du som velger TIP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre.

Interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

Les mer på: • www.vilbli.no • www.utdanning.no • www.muligheter.no

95


Forsyner Sørvestlandet med kraftfôr

FELLESKJØPET ROGALAND AGDER

Felleskjøpet Rogaland Agder er ledende leverandør av driftsmidler til norsk landbruk og er særlig kjent som produsent av kraftfôr. I løpet av ett år år produserer FKRAs kraftfôrfabrikk på Kvaleberg/ Hillevåg i Stavanger rundt 380 000 tonn kvalitetsmat til sau, gris, kylling og kyr. Sentral i produksjonen er den 19 år gamle lærlingen Balder Revheim. – Det er blandingen mellom både fysisk arbeid og planleggingsarbeid som gjorde at jeg søkte meg som lærling til FKRAs kraftfôrfabrikk på Kvaleberg, forteller 19 år gamle Balder Revheim fra Madla. Som en ektefødt sønn fra oljebyen Stavanger, tenkte også Balder på en karriere i oljenæringen. Men de mindre gode tidene i næringen førte til at TIP-studenten heller styrte seg inn mot kjemi- og prosessfag for VG1. 96

– Kjemi og prosessfag er en meget allsidig utdannelse som gir deg store muligheter innenfor både matproduksjon, i offshore oljevirksomhet, på renseanlegg, og egentlig overalt der kjemiske prosesser er en del av næringen. STO PÅ FOR Å KOMME TIL KVALEBERG – Felleskjøpet Rogaland Agder er en stor organisasjon og har mange lærlinger innenfor mange områder, men da jeg skulle finne meg læreplass var det ingen utlyste plasser på kraftfôrfabrikken. Men jeg var klar på at det var hit jeg ville. En nabo av meg har jobbet her tidligere og fortalte meg hva jobben besto i, og det hørtes ut som om det passet midt i blinken for meg, med mange forskjellige oppgaver og kjemiske prosesser som foregår. Så jeg sendte inn en søknad og ringte flere ganger, og til syvende og sist fikk jeg læreplass og ble mottatt med åpne armer, smiler Balder og legger til: – det viser jo at det nytter å stå på og at Felleskjøpet er interessert i å satse på de som utpeker seg litt og som viser interesse.


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

FORSYNER HELE SØRVESTLANDET På kraftfôrfabrikken durer 6 forskjellige produksjonslinjer 24 timer i døgnet, 5 dager i uken. Hele 1700 tonn kraftfôr skal produseres hver dag, rundt 380 000 tonn hvert år. Det utgjør nærmere 20 % av hele landets produksjon, og gjør FKRA til hovedleverandør til landbruket på Sørvestlandet. – Hovedoppgaven min er å styre fabrikken, der egentlig alt skjer fra PC-skjermene på kontrollrommet. Mye måles kontinuerlig som protein, fett og vann, i tillegg til at det blir foretatt en rekke referanseprøver og kjemiske analyser underveis. Men selv om mye foregår på skjermen, må vi fremdeles ofte ut på selve anlegget for daglige inspeksjons- og vedlikeholdsrunder og for manuelle prøver når det behøves, forklarer Balder. ANBEFALER FELLESKJØPET – Felleskjøpet og kraftfôrfabrikken på Kvaleberg er den perfekte lærebedriften for en lærling. Du er omgitt av kompetente fagfolk som har jobbet med faget lenge og som kan lære deg alt, du får innsikt i hvordan en moderne fabrikk jobber innenfor kjemiske prosesser, og du gis stor frihet og like mye ansvar til å lære og utforske ting på egenhånd, forteller Balder.

FELLESKJØPET ROGALAND AGDER (FKRA) produserer og selger fôr til husdyr og kjæledyr. Bedriften leverer også gjødsel, såvarer, traktorer, maskinvarer og verkstedstjenester, i tillegg til å selge detaljvarer gjennom fagkjeden FK-butikken. FKRA har omlag 400 ansatte i regionen fra Sunnhordland til Tvedestrand, og rekrutterer lærlinger og fagarbeidere i blant annet prosessfag, automatiker/ elektrofag, mekaniske fag og laboratoriefag, samt butikkfag. Vi har lokasjoner i både Vest Agder og Rogland, samt Kvinherad og Stord.

– Det er et veldig godt arbeidsmiljø og jeg håper det vil være anledning til å søke jobb her etter at læretiden er over når jeg er utdannet prosessoperatør. Felleskjøpet Rogaland Agder er en tung aktør å regne med i fremtiden, og i løpet av 2018 skal det investeres rundt 200 mill. kr. på å bygge om dagens anlegg til en enda mer effektiv og miljøvennlig fabrikk, avslutter Balder.

Kontaktinfo: Felleskjøpet Rogaland Agder v/ Kim Malmin, personal HMSK sjef Telefon: (+47) 51 88 70 00 E-post: kim.malmin@fkra.no Nettside: www.merenndutror.no Facebook: facebook.com/felleskjopet

97


Holder liv i det

norske industrieventyret HYDRO

Over 110 år har gått siden et av Norges mest kjente industrieventyr først så dagens lys. I dag er Hydro et globalt aluminiumselskap med aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter. Fortsatt er størsteparten av aktivitet og produksjon knyttet til Norge, og på Hydro sitt metallverk på Karmøy treffer vi en lærling som er med på å holde liv i disse stolte norske industritradisjonene. På Karmøy driver Hydro ulike anlegg tilknyttet aluminiumens verdikjede. Den største enheten er anlegget for produksjon av primæraluminium, eller flytende aluminium, og er et av Europas største innen sitt slag. Videre finnes det tre støperier: et som lager pressbolter til produksjon av aluminiumprofiler, et trådstøperi som lager tråd til høyspentkabler og et båndstøperi som lager plater til valseverket. 98

VILLE GÅ SIN EGEN VEI Det lyser gjennom at Benedicthe Eliassen (20) er stolt av jobben sin på Hydro. Det er kveld og den unge prosessoperatør-lærlingen er midt i ettermiddagsskiftet, men trøtt er hun ikke, langt i fra. Entusiastisk viser og demonstrerer hun hvordan aluminumstråd blir til på verkets trådstøperi. – Jeg ville gå min egen vei og ønsket ikke å gå i samme retning som alle andre i min vennekrets.


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Slik endte jeg opp med å søke Teknikk og industriell produksjon og Kjemiprosessfaget på Vg2. Og så er jeg glad for at jeg var så heldig at jeg fikk læreplass hos Hydro. Det er en solid bedrift med stolte tradisjoner som alle i Norge forbinder noe positivt med, smiler Benedicthe. DØGNKONTINUERLIG PRODUKSJON – På trådstøperiet er det rundt 40 ansatte. Her blir flytmetall støpt til aluminumstråd. Vi produserer kveiler med en tyngde på mellom 2-3 tonn per kveil som vi sender til kunden, forteller Benedicthe. – Vi er fire personer på jobb samtidig pluss en lærling, og alle har sine oppgaver som skal bli gjort i løpet av en dag, som for eksempel strekkprøver, strapping og klargjøring til transport, og lignende. Produksjonen drives døgnkontinuerlig og derfor jobbes det skift. Det er både dag-, ettermiddag- og nattskift i faste intervaller, i tillegg til helgeskift. Så det kan bli lange dager, forteller Benedicthe. ANBEFALER HYDRO – Hydro er en bedrift som tar vare på de ansatte, satser på trivsel og har mye teambuilding. Det er veldig viktig, for du jobber tett opp mot folk og er sammen flere timer hver dag. Dette mener jeg Hydro har lykkes med. Det er et godt arbeidsmiljø med god trivsel. Ja, vi som jobber sammen føler oss nesten som en liten familie til tider, ler Benedicthe. – Jeg kan helt klart anbefale andre å velge TIP på videregående og gjerne følge min retning og bli prosessoperatør. Og jeg kan uten den minste tvil anbefale læreplass hos Hydro. Det er en veldig bra arbeidsplass med mange muligheter, avslutter Benedicthe.

HYDRO er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Vi ønsker engasjerte lærlinger som kan være med å produsere fremtidens aluminiumprodukter. Våre mål er å skape et livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Vi trenger lærlinger som er nysgjerrige, lærevillige, engasjerte og selvstendige. Vi ser etter motiverte elever med følgende kvalifikasjoner: • • • • • • •

VG1 og VG2 i samsvar med fagets læreplaner Tilfredsstillende karakterer i alle fag Lite fravær i skoletiden God orden og oppførsel i skoletiden Tilfredsstillende helsetilstand Gode samarbeidsevner Førerkort for bil innen 31/12 året man fyller 18 år eller senest 3 mnd. etter fylte 18

People Resourcing HR Kompetansesenter Norge E-post: rekruttering.norge@hydro.com www.hydro.no/karriere

99


Mange muligheter

for den som vil og kan AKER SOLUTIONS

Lærlinger er Aker Solutions kanskje viktigste rekrutteringskilde til egne fagarbeidere, mener Kristian Jørgensen. Han har selv gått fra å være lærling til å bli avdelingsleder for produksjonsteknologi i Aker Solutions. Aker Solutions er et ledende internasjonalt oljeserviceselskap og er involvert i flere store prosjekt på norsk sokkel, deriblant Åsgard-feltet, Gjøa-feltet, og Johan Sverdrup-feltet. 34 år gamle Kristian Jørgensen har vært innom det meste Aker Solutions har vært involvert i de siste 17 årene. De siste fem årene har han vært avdelingsleder for produksjonsteknologi med ansvar for sveisetekniske ressurser, og nettverksansvar på tvers av flere lokasjoner, deriblant Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristansund. Men reisen mot toppen startet som lærling.

100

BLE REKRUTTERT PÅ SKOLEN – Du kan nesten si at jeg har vokst opp her på avdeling for produksjonsteknologi i Egersund, ler Kristian. Tilfeldighetene var det som ledet den daværende VK1 plate og sveis-eleven fra Bryne vidaregåande skule til Aker Solutions. – Mens jeg gikk på skolen holdt representanter fra Aker Solutions foredrag for klassen vår med mål om å rekruttere lærlinger. Jeg hadde egentlig planer om å gå i lære i en helt annen bedrift, men jeg ble overbevist, søkte og fikk læreplass i Egersund med oppstart i juni 2001, forteller Kristian. FRA LÆRLING TIL AVDELINGSLEDER Etter dette gikk det gradvis, sakte, men sikkert, oppover karrierestigen for Kristian. – I løpet av mine første to år i lære fikk jeg Offshoresertifikat og fikk reise offshore noen turer før jeg avla fagprøve som industrirørlegger sommeren 2003. Jeg var så heldig at jeg fikk mulighet og tilbud om ny lærekontrakt på ett år for å ta et nytt fagbrev


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Lærlinger er Aker Solutions viktigste rekrutteringskilde til egne fagarbeidere, mener Kristian Jørgensen

som sveiser, rett etter at jeg hadde avlagt min første fagprøve. Og slik hadde det seg at jeg startet i fast jobb i Aker Solutions i august 2004 som fagarbeider med to fagbrev, forteller Kristian. – Samtidig som jeg jobbet som sveiser, startet jeg i 2006 på et treårig nettstudie til International Welding Technologist Diploma og avla eksamen i 2009. Jeg fikk hele veien god støtte fra Aker Solutions som var behjelpelige og tilrettela underveis. – Siden jobbet jeg halvannet år offshore som feltingeniør, og etter det igjen på avdeling for produksjonsteknologi, før jeg i 2012 fikk tilbud om å overta som leder for avdelingen. GODE MULIGHETER FOR LÆRLINGER – Lærlinger er Aker Solutions kanskje viktigste rekrutteringskilde til egne fagarbeidere. Lærlinger som går over til å bli fast ansatte er de som i de kommende årene skal drive Aker Solutions videre, forteller Kristian. – Vi har behov for lærlinger innen en rekke fagområder som for eksempel platearbeider, sveiser, NDT-kontrollør, industrirørlegger, logistikk, mekaniker, kontorfag, industrimaler og industrimontør. For relevante fagområder har vi også som mål at det tas Offshore-sertifikat og minimum en tur offshore som en del av et toårig læreløp. – Det er en ganske spennende reise å gå fra lærling til en ledende stilling. Aker Solutions legger til rette for at de som vil og står på kan komme seg videre, og ikke bare oppover i systemet, men også sidelengs og over til nye fagområder som for eksempel fagingeniør, økonom, planlegger, innkjøper og andre områder. Aker Solutions har en fantastisk bedriftskultur på dette området, der man tar vare på ansattes kompetanse og oppfordrer til videreutvikling, avslutter Kristian.

AKER SOLUTIONS er et ledende internasjonalt oljeserviceselskap som leverer ingeniørtjenester, spesialisttjenester, fabrikasjon, vedlikehold og totalløsninger til oljeindustrien. Hoveddelen av virksomheten omfatter leveranser til olje-, gass- og petrokjemianlegg. Konsernet har også aktivitet knyttet til leveranser til prosjekter for gasskraftverk, metallforedling og andre utvalgte industrier. I Norge har Aker Solutions virksomhet på følgende steder: • • • • • • • • • • • • •

Bergen Egersund Fornebu / Lysaker Hammerfest Kristiansand Kristiansund Moss Sandnessjøen Stavanger Tranby/Lier Tromsø Trondheim Ågotnes

Kontaktinfo: Aker Solutions ASA Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker PO Box 169, 1325 Lysaker Telefon: +47 67 51 30 00 Nett: www.akersolutions.com

101


Vil du bidra til LAERDAL MEDICAL

å redde liv?

Laerdal Medical er verdensledende leverandør og produsent av høyteknologiske produkter innen medisinsk førstehjelp og trening. Blant annet står de bak den verdensberømte førstehjelpsdukka «Anne-dukken» som du sikkert kjenner til fra et førstehjelpskurs i skole- eller jobbsammenheng. Enten du har et relevant fagbrev, er forsker med doktorgrad, er utdannet software developer, har studert pedagogikk, eller har bakgrunn som sykepleier – så kan Laerdal Medical ha en jobb til deg! - Ved ansettelser ser Laerdal etter åpenhet, fleksibilitet og et ønske om å utvikle seg. Når vi rekrutterer er det ikke bare på bakgrunn av formell kompetanse, men også personlige egenskaper og verdier. Det er viktig for oss at de som jobber her kjenner på at det vi driver med er viktig, forteller Vibeke Kvale, Learning Manager i Laerdal Medical. 102

VISJON. Laerdals visjon er «Helping Save Lives», og deres strategi frem mot 2020 er å bidra til å redde 500 000 flere liv årlig. - Det er førsterespondenter, ambulansepersonell og helsearbeidere som redder liv, og det er Laerdals rolle å gi dem det utstyret og den opplæringen de trenger for å kunne gjøre dette, forklarer Vibeke. FRA IDE TIL FERDIG PRODUKT. Laerdal Medical har hele verdikjeden under ett og samme tak, og kort vei mellom avdelingene skaper rom for kreativitet og oppfinnsomhet. - Vi har stor mobilitet og fleksibilitet i forhold til hva du kan gjøre på huset, forteller Vibeke. Vibeke tar oss med på en reise gjennom bedriften, fra ide til ferdigprodukt. - Først avdekker vi kundens behov i samarbeid med våre partnere og allianser, forteller Vibeke. - Gjennom flere iterative prosesser utvikles prototyper som tas med ut til ulike kundegrupper for testing og tilbakemelding, før man starter produksjonen. Basert på tegninger og prototyper


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

støpes deler som deretter monteres og testes før utsendelse. I støperiet jobber både de med kompetanse fra videregående skole og folk med relevante fagbrev som prosessoperatør, mekaniker eller innen automasjon. Her blir operatører lært opp i flest mulig maskiner for å ha størst mulig fleksibilitet. Her støpes blant annet delene til den avanserte pasientsimulatoren, SimMan 3G. Monteringsavdelingen har ansvar for å sette SimMan 3G dukkene sammen i full menneskestørrelse og fylle dem med elementer og elektronikk som gjør at de kan puste, kjøre ulike hjerterytmer, utvide pupillene, svette, gråte, blø og reagere på sprøyter. Foruten produksjonsområdene har Laerdal også alle støttefunksjoner internt på huset; innkjøp, finans, IT, grafisk design, produktutvikling, markedsføring og salg. Her holder og så den idelle non-profit organisasjon Laerdal Global Health til, som fokuserer på å utvikle enkle, funksjonelle løsninger for lavressursland hvor strømforbindelser ofte kan være svært dårlige. Øverst oppe i det kvartalsstore bygget til Laerdal finner vi stiftelsen SAFER (Stavanger Accute Medicine Foundation for Education and Resarch), et forsknings- og læringssenter med topp moderne utstyr hvor det jevnlig arrangeres kurs og opplæring for studenter, leger og sykepleiere. KARRIERE FOR DEG? Hos Laerdal Medical er det mange muligheter, hvor en kan jobbe meget allsidig, være innovativ og jobbe med mennesker fra mange forskjellige kulturer. Ønsker du en meningsfull jobb hvor du bidrar til å redde liv, er Laerdal Medical alltid på jakt etter nye dyktige medarbeidere.

LAERDAL MEDICAL AS er verdensledende leverandør og produsent av høyteknologiske produkter innen medisinsk førstehjelp og trening. Selskapets produkter benyttes av sykehus, ambulanser, førstehjelpsorganisasjoner, opplæringsinsitusjoner og mange andre virksomheter verden over. Laerdal Medical har ca. 400 ansatte fra 37 nasjoner representert ved hovedkontoret i Stavanger og har i tillegg fabrikker i USA, Mexico og Kina samt salgskontorer i Europa, Amerika, Australia og Asia. Til sammen jobber ca. 1 400 ansatte rundt om i verden med å bidra til å redde liv gjennom selskapene Laerdal Medical og Laerdal Global Health (LGH). LGH er et non-profit selskap med fokus på å redusere dødelighet blant mor og barn i den tredje verden og er et søsterselskap av Laerdal Medical. I 2015 omsatte selskapet for 3,4 milliarder kroner. Vil du være med på å virkeliggjøre vår visjon «Helping Save Lives»? Gå inn på våre nettsider www.laerdal.no og finn ut mer om oss.

Laerdal Medical AS Tanke Svilandsgt. 30, P.O. Box 377, N-4002 Stavanger, Norway Telefon kundeservice: (+47) 51 51 76 66 Telefon sentralbord: (+47) 51 51 17 00 Nett: www.laerdal.com/no

103


Sørger for

rent drikkevann

IVAR

IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn er regionens største og forsyner ca. 320 000 personer med drikkevann. Her sørger lærlingene Stian Hovland (18) og Vegar Hatleskog (20) hver dag for at du skal ha rent vann i springen. – De fleste tenker gjerne ikke over hvor mye arbeid, vitenskap og teknikk som ligger bak noe så dagligdags som at det kommer rent vann ut av springen, forklarer Vegar, mens han og kollega Stian viser vei langs metervis med rør og store rensebasseng. – Vår oppgave er å opprettholde vannforsyningen til samfunnet, og sørge for at alt drikkevann både skal være trygt, sunt og godt å drikke, forklarer Stian. RENSING, KONTROLL OG PRØVER Vannbehandlingen ved Langevatn skal først og 104

fremst sikre den hygieniske kvaliteten, samt redusere råvannets korrosive egenskaper. – Vannet passerer først gjennom et marmorfilter som øker vannets pH og innhold av kalsium og alkalitet, forklarer Vegar. – Videre behandles vannet med UV-lys som tar knekken på mikroorganismer, før vannet til slutt tilsettes klor. – Det er også mye prøvetaking. Vi tar klorprøver og bakterieprøver hver dag, forklarer Stian. – Hver mandag har vi en større kjørerunde der vi kjører helt opp til øverste punkt på ledningsnettet for så å ta prøver på alle punktene nedover ruten. EN DEL AV TEAMET TIL IVAR Både Vegar og Stian har gått Teknikk- og industriell produksjon (TIP) første året på videregående skole for så å gå videre med Kjemi- og prosessfag. – TIP åpner opp for vanvittig mange muligheter, og for min del gikk det i retning kjemi- og prosessfag og læretid hos IVAR, forteller Vegar. – Klassen min var på visning her, og jeg syntes med en gang dette virket spennende. Så da tiden


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

for å søke læreplass kom, var jeg klar på IVAR som mitt førstevalg. Jeg fikk komme inn på intervju og heldigvis gikk det riktig vei, smiler Vegar.

IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige IVAR-tjenester.

– Før jeg ble lærling var jeg på utplassering her, forteller Stian. – Det første som slår deg er at det er et vanvittig godt arbeidsmiljø. Selv om du er lærling blir du behandlet som alle andre og blir raskt en del av IVAR-teamet.

IVAR eies av 13 kommuner i Jærregionen med et samlet innbyggertall på over 300 000. Hovedkontoret ligger på Mariero i Stavanger og selskapet har i dag 250 ansatte.

– Å være lærling hos IVAR er en drømmestart på arbeidslivet. Man blir tatt godt imot og opplæringen er helt topp, forteller Vegar. – Jeg har blant annet fått kurs i traverskran, truck, hengerlappen, brannsikringskurs, og sikker gasshåndtering, for å nevne noe.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i vår region øke med 100 000 de neste tjue åra. Dette må IVAR planlegge for. De ulike faggruppene som jobber i IVAR planlegger og gjennomfører utbygginger som sikrer hverdagen og framtiden for alle disse menneskene. For å få det til, trenger vi ingeniører og folk med variert utdanning innen tekniske fag. Men først og fremst trenger vi folk som er klare for en utfordring.

HVA BRINGER FREMTIDEN? – Når læretiden er over og fagprøven bestått er vi prosessoperatører, forklarer Stian. – Det er mange muligheter både i oljerelatert industri, innen meieri, vannbehandling, i stål og metallverk, og mye mer. – Selv om maskiner i fremtiden kan komme til å overta flere og flere arbeidsoppgaver i flere yrker, er det viktig å huske på at det alltid er et menneske i andre enden, selv på de mest automatiserte prosessene. Og her kommer du ofte til å finne prosessoperatører. Så det er en fremtidsrettet utdanning, avslutter Vegar.

IVAR er en miljøbedrift i ordets egentlige betydning. De sørger for det mest grunnleggende miljøarbeidet i regionen. De tar imot alt husholdningsavfall og sørger for at det blir gjenvunnet, holder sjøen, strendene og vanndragene frie for utslipp, og ikke minst, sørger for at vår region har nok av sunt, godt og billig drikkevann.

Nett: www.ivar.no

105


Et norsk

industrieventyr

ØGLÆND SYSTEM

Øglænd System har et mål for sine lærlinger. Nemlig å få lærlingene til å bli fast ansatt hos dem. De kan tilby en strukturert produksjonsopplæring hvor det blir satset på faglig utvikling. Øglænd System er en solid bedrift i stadig vekst. Utenom olje, gass og skipsbygging er Øglænd System representert i bransjer som vindkraft, infrastruktur, vannbehandling og næringsmiddelindustri. Det gir mange og gode bein å stå på i tiden som kommer. Derfor er bedriften på stadig jakt etter unge talenter som vil være med på veien videre – i Norge og ut i verden. GODT MILJØ OG GODE KOLLEGAER Fredrik Hjelm Aukland fra Hundvåg er en av de heldige som har fått læreplass i det norske industrieventyret på Klepp. Som lærling til produksjonstekniker kan han fortelle om et fantastisk arbeidsmiljø med mange gode kollegaer. 106

– Øglænd System er helt klart et sted jeg kan se for meg en fremtid i. Jeg har aldri vært noen andre steder der miljøet er så godt, skryter Fredrik. STYRER ROBOTENE – Arbeidet mitt består for en stor del av å kjøre roboter som lager kabelstiger, forteller Fredrik.


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

ØGLÆND SYSTEM AS er en produksjonsbedrift med hovedkontor på Øksnevad i Klepp kommune. Selskapet har ca. 160 ansatte, en omsetning på NOK 535 millioner og en betydelig eksportandel.

– Noen tenker kanskje det er lett og at det bare er å trykke på noen knapper, men det innebærer mye programmering for å fortelle robotene hva de skal gjøre og hvor sveisen skal være, forklarer Fredrik. – Tungt fysisk kan det også være, for du må mate roboten med produksjonsdelene. Men det viktigste er å følge med på at alt går riktig for seg, at ting ikke stopper opp. ANBEFALER ØGLÆND SYSTEM – Hvis du vil arbeide eller bli lærling hos Øglænd System, må du være både nøyaktig, effektiv, arbeidsvillig og positiv, anbefaler Fredrik. – Du må ha praktisk håndlag og gode fagkunnskaper. Du må også være forberedt på å jobbe skift annenhver uke. Hos oss har vi både dagskift fra klokken 6 til 14 og nattskift fra 14 til 24, forteller Fredrik.

Øglænd System er markedsledende innenfor utvikling, produksjon og markedsføring av multidisipline opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner. Selskapet leverer også løsninger til VVS, elektrisk gulvvarme og snøsmelting og frostsikring. Systemene leveres til kunder innenfor olje- og gassvirksomhet, vindkraft, infrastruktur, skipsbygging, vannverk og matvareindustri. Øglænd System AS er ett av 12 globale datterselskaper i konsernet Øglænd System Group, som også har sitt hovedkontor på Klepp og som omsatte for NOK 1,7 milliarder i 2015.

– Blir du en del av Øglænd System-familien er du nesten garantert en god fremtid. Det er en solid bedrift med gode muligheter, og ikke minst mange kjekke kollegaer. Så dette er en arbeidsplass jeg helt klart vil anbefale, avslutter Fredrik. OPPLÆRINGSPLAN Som lærling i Øglænd System får du en tydelig og klar opplæringsplan med en opplæringsleder, som «coacher» deg gjennom forløpet. I samarbeid med opplæringsleder og OFIR blir du evaluert halvårlig frem mot avsluttingen av utdannelsen.

Kontaktinfo: Merethe Moen, HR-sjef Telefon: +47 47 68 63 13 E-post: merethe.moen@oglaend-system.com Nett: www.oglaend-system.com

107


Ivaretar OCEANEERING

sikkerheten

Oceaneering er blant de største arbeidsgiverne i energi- og ingeniørbransjen i verden og gir gode muligheter for personlig vekst og karriereutvikling. Det er Morten Rasmussen et godt eksempel på. 27 år gamle Morten Rasmussen fra Egersund har siden han startet som lærling i Oceaneering i 2008 gått trinnene til i dag å jobbe som prosjektingeniør ved Oceaneering i Stavanger. EN REISE GJENNOM BEDRIFTEN – Du kan si at jeg har foretatt en reise gjennom hele bedriften; fra lærling til prosjektingeniør, forteller Morten og ler. – Jeg har fått oppleve å arbeide med mye spennende i Oceaneering, og så har ting kommet gradvis litt etter litt, og egentlig ganske tilfeldig. – Jeg begynte som lærling i Oceaneering høsten 2008 som automatiker og tok fagbrev etter to 108

og et halvt år. Etter et halvt år i verksted, tok jeg forkurs for ingeniørutdanning på Universitetet i Stavanger, samtidig som jeg fortsatte å jobbe mye på verkstedet ved siden av. – Jeg ble så innvilget studiepermisjon fra Oceaneering og flyttet til Bergen, hvor jeg tok en bachelor i undervannsteknologi. Jeg holdt samtidig kontakten med Oceaneering ved å jobbe i stort sett alle ferier. Etter bacheloren reiste jeg hjem til Stavanger og begynte på en master i offshoreteknologi. Masteren ble levert juli 2017, så nå er jeg tilbake her for fullt, som prosjektingeniør, smiler Morten. DET HANDLER OM SIKKERHET – Som prosjektingeniør jobber jeg med innvendig rørinspeksjon ved hjelp av ultralyd. Jeg planlegger prosjekter, og følger disse opp i verksted under mobilisering og under operasjon ute i felt. Veggtykkelsen, det vil si både indre og ytre diameter på rørene måles og loggføres, forklarer Morten. – Det er stort sett gamle rør som undersøkes,


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

altså rør som allerede er koblet opp og som kanskje kan være rundt 10 - 20 år gamle. Disse er det viktig å kontrollere for å forsikre seg om at alt fremdeles er i orden. Videre kan det være rørledninger som ikke har vært i bruk enda, men som har ligget på lager en stund og som bør kontrolleres før de tas i bruk. Ofte er det også rør som har gått utover den normerte levetiden og som skal inspiseres hvert femte år. Det høres kanskje ikke viktig ut, men tenk på hvor mye rør som faktisk brukes offshore. Det handler om sikkerhet og å ikke løpe noen unødig risiko, forklarer Morten. GODE UTVIKLINGSMULIGHETER Morten er glad for at han har fått god ryggdekning fra Oceaneering hele veien. – Å få innvilget studiepermisjon viser at Oceaneering er interessert i å satse på sine ansatte, noe jeg er veldig glad for. Du får flere valgmuligheter i karrieren gjennom mer kompetanse og utdanning. Oceaneering er flinke til å legge til rette, og mulighetene for å klatre i systemet er tilstede, avslutter Morten.

OCEANEERING er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsaklig til olje- og gassindustrien. Selskapet leverer også teknologi til forsvar og romfartsindustrien. Oceaneering har i dag ca. 9 000 ansatte globalt og ca. 930 av dem er tilknyttet en av våre mange lokasjoner i Norge. I Norge opererer Oceaneering ut fra tre «Center of Excellence», lokalisert i Stavanger, Bergen og Kristiansand. I tillegg har firmaet kontor/verksted strategisk plassert langs norskekysten på Ågotnes, Mongstad, Florø, Kristiansund og Trondheim. Våre forretningsområder i Norge utfører en rekke jobber for olje- og gassindustrien, med hovedvekt på undervannsteknologi, inspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner. Vil du vite mer om oss besøk: www.oceaneering.com.

SPENNENDE OG FLEKSIBLE JOBBER Nordsjøedderkopp/Klatrer, ROV-Pilot, lærling, ingeniør eller inspektør innen tilstandskontroll - NDT - Kran & Løft? Det er mange muligheter for spennende jobber i Oceaneering. Som en av de største arbeidsgiverne i energi- og ingeniørbransjen i verden, gir Oceaneering gode muligheter for personlig vekst og karriereutvikling. Som et internasjonal konsern har Oceaneering etablert felles globale karrierestiger, og legger til rette for muligheten til også å kunne jobbe på andre lokasjoner i Norge eller i andre land.

Kontaktinfo: Mette H. Bastiansen, HR Manager Telefon: 52 91 32 08 / 936 55 394 E-post: MHBastiansen@oceaneering.com Nett: www.oceaneering.com

109


“ Utdanning er det viktigste vĂĽpen hvis vi vil oppnĂĽ forandring i verden. Nelson Mandela


Spør oss på Facebook! «Har fått jobb. Kontakten med NAV Jobblyst gjorde at jeg tok tak i ting selv og skaffet meg jobb. – En setning var nok». Spør oss på FB, da vel!

www.facebook.com/navjobblyst


I nesten 40 år var åttetimersdagen hovedmålet for arbeidernes kamp. Vi vant til slutt!

DET LØNNER SEG Å STÅ SAMMEN! Når Norges første fagforeninger ble stiftet på 1870-tallet hadde arbeiderne få eller ingen rettigheter. I dag, mer enn 140 år senere har vi vunnet mange viktige seire: åtte timers arbeidsdag, arbeidsmiljøloven, trygdeloven, rett til lønn under sykdom, ferie... og mye, mye mer. Disse kampene hadde ikke vært vunnet om ikke arbeiderne valgte å stå sammen. Dette viser at det nytter, men ingen kamper er vunnet for evig. Vi må

fortsette å stå sammen og vi må fortsette å kjempe for våre rettigheter. Vi er ca 920.000 medlemmer i dag. Jo flere vi er - jo sterkere er vi. Vi trenger deg! Gå inn på www.lo.no for mer informasjon om hvilke fordeler du har som medlem av et LO-forbund. Sammen kjemper vi for et bedre og mer rettferdig arbeidsliv!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med ungdomssekretæren i ditt fylke. www.lo.no

solfrid.lerbrekk@lo.no

Facebook: LO ungdom Rogaland

Profile for Muligheter

Muligheter 2018 Rogaland  

Muligheter 2018 Rogaland  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded