Muligheter 2016 Rogaland

Page 1

Rogaland

Slik blir du

superstudent! Inspirerende

-historier fra virkeligheten! Les om jobber innenfor alle studieretninger!

Finn din

drømmejobb!

Utdanning, Jobb, Karriere!

2016


muligheter | 3

Muligheter Rogaland 2016 er et produkt fra Vecora og distribueres i Rogaland til elever i 8, 9. og 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentre og NAV.

Ansvarlig utgiver: Vecora

Muligheter Rogaland 2016 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Vecora tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i materiell levert av eksterne bidragsytere.

www.vecora.no www.muligheter.no

Postadresse: Langgata 87 – 4 ETG 4306 Sandnes tlf.: 04125

Ansvarlig redaktør: Rita Eritsland Design: Vecora Markedskontakt: Vecora


d l o

h n n

I

Studieforberedende/studiespesialisering Slik blir du superstudent!

4 16

Høyere utdanning

18

Slik får du drømmejobben

28

Folkehøgskoler

30

Bygg- og anleggsteknikk

36

Design og håndverk

48

Elektrofag

54

Helse- og oppvekstfag

60

Medier og kommunikasjon

76

Naturbruk

80

Gründervirksomhet

90

Restaurant- og matfag

94

Service og samferdsel

100

Teknikk og industriell produksjon

106

Leve, bo og jobbe

116


muligheter | 5

t S f Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Velger du programområde for formgivingsfag, bør du ha estetisk sans og kreative evner og anlegg. Første året kan du velge å starte med bare fellesfag. Andre året velger du fordypning innen ett av programområdene formgivingsfag, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan også velge å starte med fordypning i formgivingsfag allerede fra første året. Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.


e i d u e t ber / r e o f nd e e d u d i lt a i S es g p s erin s


Vidaregåande Hardanger FRAMNES KVGS

muligheter | 7

i vakre

Framnes KVGS er ein stor internatskule som ligg på ei idyllisk halvøy i den vakre Hardangerfjorden, nær regionsenteret Norheimsund i Kvam kommune. Kjøretida til Bergen er berre litt over ein time. Skulen har om lag 270 elevar. 230 av desse bur på internatet. Elevane kjem frå heile landet. Framnes KVGS er eit springbrett til høgare utdanning og tilbyr studiespesialiserande utdanningsprogam med programområde for idrett og studiespesialisering. Innan studiespesialisering kan ein velja programområda realfag, eller: språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet realfag tilbyr programfag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Programområdet språk, samfunnsfag og økonomi tilbyr programfag som medie-, og

informasjonskunnskap, sosiologi og, sosialkunnskap, psykologi og engelsk. Ein kan også fordjupe seg i fag som fransk og engelsk. Innan idrettsfag kan ein velja mellom programfaga toppidrett fotball, breiddeidrett fotball, toppidrett sykkel, friluftsliv og breiddeidrett. Fellesfag og programfag som til dømes aktivitetslære, treningslære og treningsleiing er også aktuelle. Det er mogleg å velja enkelte idrettsfag for dei som i utgangspunktet ikkje har valt idrettsfag som programområde. Alle utdanningsprogramma våre fører fram til eksamen som gjev studiekompetanse. Vanleg søknadsfrist: 1. mars. Sjå www.framnes.vgs.no for meir informasjon og opplysningar om søknad.


E

r du interessert i toppidrett fotball, toppidrett sykkel, breiddeidrett fotball, spektakulært friluftsliv eller prioriterer studiespesialisering – i eit godt og kreativt miljø? Då kan Framnes kristne vidaregåande skule vera noko for deg! Skulen legg til rette for ei kreativ fritid, med fleire miljøarbeidarar, symjebasseng, gymnastikksal, buldrevegg, styrkerom, utandørs fotballbane, sandvolleyballbane, og kanoar/kajakkar. KREATIV OG AKTIV FRITID

Skulen planlegg å byggja ny flott idrettshall, våren 2016. Framnes Arena er planlagd med handbalbane med parkett og fotballhall på 27x36 meter - med krøllgras som dekke. I tillegg vert det styrkerom og klatrevegg. Me vonar å kunne byggja alt dette, men økonomien vil spele ein rolle. I området rundt hallen skal det lagast park, fotballbane og ny sandvolleyballbane. Det nye anlegget vil verta eit betydeleg løft for både idrettsutdanninga ved skulen – og for resten av elevmassen. STOLT HISTORIE Framnes har ei lang og stolt historie som går heilt tilbake til 1897. Heilt fram til midten av 1990-talet var Framnes ein folkehøgskule. Sidan omlegginga har skulen vore ein vidaregåande internatskule med hovudvekt på idrettsfag og studiespesialisering. Skulen vert driven av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden. muligheter | 8

I tillegg har kommunen eit aktivt kulturliv, med eit stort spekter av interessante aktivitetar, som til dømes ein godt utbygd kulturskule og aktivt kunstnarmiljø. Idrettslaga i Kvam tilbyr mellom anna fotball og volleyball (Rossvoll), og det er kort veg til skisenter for både langrenn, skiskyting og alpint/ telemark. Fjorden og fjella byr på mange mogelegheiter, og det er kort veg til Bergen. Skulen legg også til rette for at elevane skal få del i eit kristent, åndeleg fellesskap. Ofte er det ein forkynnar med, andre gonger kan det vere bønnevandring, eller open mikrofon.

BYGGJER NY IDRETTSHALL

1. KVIFOR SØKTE DU DEG TIL FRAMNES KVGS? 2. KVA ER DET BESTE MED FRAMNES?

Ingrid Birkeli (18) Sørarnøy i Nordland.

Jørgen Mjelstad (18) Samnanger i Hordaland.

Lars Rognvald M. Matre (18) Matre i Hordaland.

VG3, STUDIESPESIALISERING

RUSS 2015

VG3, IDRETT

1. – Eg ville gå på ein kristen internatskule, og bestemte meg for å besøke fleire aktuelle vidaregåande skular. Etter besøksrunden vart Framnes plukka ut som favoritten!

1. – Skulen har eit bra rykte og vart anbefalt av tidlegare elevar som eg hadde kontakt med. Samstundes ville eg ut av miljøet heime, og prøva noko nytt.

1. – Eg hadde lyst å gå på ein vidaregåande internatskule med idrettsfag. Eg kjente ikkje så godt til Framnes på førehand, men søkte på nett og snakka med elevar som har gått på skulen før.

2. – Miljøet! Skulen har eit godt miljø som det er lett å komma inn i, og Framnes har lærarar som bryr seg.

2. – Miljøet og vennene ein har rundt seg. Eg har lært å ta ansvar, og har blitt meir sjølvstendig i løpet av dei tre åra på Framnes.

2. – Det å få bu så tett på kameratar, medelevar og personalet på skulen. Eg har god kontakt med dei andre elevane og lærarane.


STUDIEFORBEREDENDE/STUDIESPESIALISERING

STEINERSKOLEN I STAVANGER

Foto: Gottfried Straube

muligheter | 9

Utdannet nysgjerrige siden 1992

Steinerskolen videregående skole i Stavanger gir deg studiekompetanse. Vi tilbyr studie­ spesialisering med kunst og håndverk. Engasjerte lærere hjelper deg å gå faglig i dybden og gir deg løpende vurdering. Arkitekturen vår skaper gode omgivelser i lyse og luftige klasserom. Og vi oppfordrer til ut­veksling med andre Steinerskoler i verden. Steinerskolen er offentlig godkjent og du kan søke lån fra Lånekassen.

Fakta: 25 elevplasser i hver klasse. Én klas­se på hvert trinn. Inntak kun til Vg1 og Vg2. Søk VIGO innen 1. mars. Vil du vite mer? facebook.com/steinerskolenstavanger.vgs www.klar­-for-­verden.no eller ring 51 82 84 00


S

teinerskolen i Stavanger har en oppfordring: Bruk hele deg!

På Steinerskolen får du studiespesialiserende programfag til å skjerpe hodet – kombinert med praktiske og kunstneriske fag til å utvikle resten av deg. Vi er hele mennesker, så da syns vi at hele mennesket fortjener å bli stimulert på skolen.

Steinerskolen har gjort at jeg tar nye ut­fordringer på strak arm, og kan drive en start­up som blander kreativitet, profe­sjonalitet og innovasjon.

FAGENE I tillegg til kjente fag som norsk, matematikk, naturfag, kroppsøving, engelsk, spansk, historie, samfunnskunnskap og IT, får du møte nye og spennende fag. Du vil få arbeide praktisk med bokbinding, smie, lærarbeid, modellering – og landmåling! Og du vil få jobbe med å uttrykke deg gjennom musikk, kor, maling, eurytmi (dans/ bevegelse) tegning og drama.

Kreativ leder og gründer Simen Ytre-Arne i Zoaring

I DYBDEN muligheter | 10

Gjennom det vi kaller «periodeundervisning» vil du få dykke ordentlig i dybden av fagene sammen med engasjerte og kompetente lærere. Vi har tro på at mennesket lærer best når vi er faglig konsentrerte over lengre tid. Hver morgen starter vi med to klokketimer med samme fag – og perioden varer vanligvis i to eller tre uker. VURDERING I utgangspunktet er vi en skole som ikke fokuserer på karakterer, men det betyr ikke at du ikke får vurdering! Under hele skolegangen får du løpende og grundig vurdering av både arbeidet ditt og innsatsen din. Vi mener dette gir deg et klarere bilde enn bare å sette tall. Men tall får du også, og i tillegg til vitnemålet får du en omfattende beskrivelse av faglig utvikling, kunnskaps- og ferdighetsnivå. Du forlater Steinerskolen videregående med et fullverdig vitnemål, klar for verden. UTVEKSLING Reiselysten? Oppdagelsestrang? Det er mulig å ta et helt års utveksling til andre Steinerskoler rundt i verden i Vg2. Fra og med 2014 ble Steinerskoleforbundet godkjent som utvekslingsorganisasjon, så du kan søke støtte hos Lånekassen og alt! KLAR FOR VERDEN Ved endt skolegang får alle våre elever et fullverdig vitnemål med karakterer. Den brede fagkretsen gjør deg klar for videre studier og ikke minst for verden!

– På Steinerskolen ble jeg ofte «pus­het» ut av komfortsonen og fikk gjøre veldig mye spennende jeg ellers aldri ville gjort – kurvflettting og eurytmi må nevnes. Etter 13 år på Steinerskolen har jeg en faglig platform som lar meg gjøre akkurat det jeg har lyst til. – Steinerskolen lærte meg å kontinuer­lig levere seriøst arbeid, så enten jeg skriver filmmanus på norsk og engelsk, eller må lage en ny filmrigg av tre og lecablokker, så fikser jeg det. – Men hele grunnen til at jeg har et så positivt inn­trykk av skolen, er en fortreffelig gjeng med lærere, som virkelig brenner for det de gjør. Derfor vil jeg varmt anbefale Steinerskolen.


muligheter | 11

STUDIEFORBEREDENDE/STUDIESPESIALISERING

Spenstig mangfold SOLA VGS

Sola videregående skole er en stor kombinert skole med utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Skolen har også landslinje for flyfag og egne tilbud for minoritetsspråklige elever. På Sola vgs ønsker vi at den enkelte elev skal få utvikle seg i et trygt, inkluderende og utfordrende læringsmiljø, og alle elever skal føle seg ivaretatt og sett av lærerne. På Sola står elevens læring i sentrum.

Vi ansatte er opptatte av å gi god og utfordrende undervisning og veiledning til hver enkelt elev, og lage et felles skolemiljø som er både spennende og trygt. Kontakt Åsnutveien 51, 4050 Sola Tlf: 51718400 www.solavgs.no


P

etter Messel (18), Syahira Syarifuddin (18) og Martin André Øren Nes (17) stortrives på Sola vgs. Stort idrettsanlegg, flinke lærere og godt skolemiljø er bare noe av det du kan se frem til.

#GODTMILJØ #MANGFOLD Martin André: Sola vgs har et godt og flerkulturelt miljø. Dette gjør skolen vår til et godt sted for de som er interessert i andre type mennesker og kulturer, samt et bra skolemiljø. Syahira: Jeg har aldri opplevd en så mobbefri skole i hele mitt liv! På Sola vgs kan alle være med alle. Martin André: Sola har et bra miljø, der lærere og elever kommer godt overens. Oppstår det konflikter, tar det ikke lang tid før de løser seg. #KREVENDESTUDIER? muligheter | 12

Syahira: Fagene er greie om du bare har interessen for det, men selvfølgelig kan det være noen fag som er vanskeligere enn andre. Petter: Jeg går realfag så matten og fysikken er tunge fag som kreves litt ekstra tid, men generelt går det fint og jeg har tid til det meste på min fritid. Martin André: Det går veldig greit. Du kan tenke deg at det er som en litt mer avansert ungdomsskole. #UNIKT #IDRETTSANLEGG Petter: Skolen har et fantastisk idrettsanlegg toppfotball, topphåndball, bredde og friluft for studieelever. Det er rett og slett fristende å si at Sola er den beste skolen for idrettsfag. Syahira: Vi har store aktivitetsplasser rett utenfor skolen, som fotballbane og 400 meters løpebane. #VELGSOLA Syahira: Ingen andre skoler kan måle seg med vår. Sola vgs er en kjekk læreplass, med mange kjekke og nye venner å møte på. Ikke minst er Sola er en trygg skole, med flott natur, og du kan føle seg godt tatt vare på av lærerne. Petter: Hvis målet er topp skolehverdag med kjekke elever og lærere, er Sola vgs et utmerket alternativ. For å være ærlig kunne jeg ikke tenkt meg å gå på en annen videregående skole enn Sola! Martin André: Vi har en åpen, raus og god skole uansett bakgrunn, i tillegg til et bra miljø og kjekke lærere!

Visste du at: På Sola vgs kan du gå på flyfaglinja! – Sola videregående skole er èn av fire skoler i landet som tilbyr utdanning innen flyfag. – Over to år er det 72 elever på flyfag, fordelt på 36 elever på hvert trinn (VG2 og VG3). – Etter treårig løp i videregående og to år i lære kan du ta fagbrev innen avionikerfaget eller flymotor-, flystruktur- eller flysystemmekanikere. – Elevene på flylinjen på Sola ble i 2013 de første i landet som fikk sin egen hangar for sine egenproduserte småfly. Kilde: Stavanger Aftenblad


STUDIEFORBEREDENDE/STUDIESPESIALISERING

NLM VGS

muligheter | 13

Satser på elevene

Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv NLMvgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes. NLMvgs er ti kristne internatskoler som er eid av Norsk Luthersk Misjons-samband (NLM). Hos oss kan du bo sammen med andre ungdommer i et trygt internatmiljø. Du trenger

ikke være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler. www.nlmvgs.no


I

ngvild Melkersen (18) har funnet seg godt tilrette på landbruksskolen Val vgs – med imøtekommende lærere og god oppfølging. I tillegg har hun fått «digg» kjæreste, venner og ei ku!

– Skolen satser på oss elever, sier en fornøyd Ingvild Melkersen, tredjeårselev på Val vgs, studieforberedende landbruk. Den kristne internatskolen er èn av ti NLMvgs-skoler i landet. Felles er et stort fokus på å se hver enkelt elev og gi dem trygge rammer. Ingvild nikker. – Du blir godt kjent med lærere og ansatte, fordi mange bor på tunet her. I tillegg er oppfølgingen av elevene større enn på andre offentlige skoler. Her møter du lærere og ansatte på både dag- og kveldstid, forteller Vesterål-jenta, som har «fått» sin egen ku og døpt henne «Ingvild». MYE PRAKSIS

– Jeg har gått to år blandet med teori og praksis, og ett år med kun teori. I tillegg har vi blitt tilbudt mye praksis både i inn- og utland, forteller hun.

Dette er skolene våre fra nord til sør: ·· Nordborg VGS ·· Val VGS ·· Vestborg VGS ·· Sygna VGS

AKTIVT INTERNAT

·· Kongshaug musikkgymnas

Når skoledagen er over trenger hun ikke reise langt. Internatet ligger nemlig i nærmeste bygg, noe Ingvild trives godt med.

·· Lundeneset VGS

– Det er trivelig å være sammen med folk, og finne på sosiale aktiviteter året rundt etter skoletid. Det er også veldig avslappende å få servert alle måltider. I tillegg har vi et eget kjøkken på internatet som vi selv kan lage mat på om vi vil. Skulle internatet føles for sosialt til tider, er det rett og slett bare å lukke romdøra, forsikrer hun. KRISTENT GRUNNLAG NLMvgs-skolene er bygget på kristne verdier. – Jeg tror du lærer å få en større forståelse for andre av å gå på denne skolen. Vi har blant annet møter og grupper der vi diskuterer – enten for å bli sterkere i troen, eller rett og slett bare for å lære mer om hvordan «denne kulturen» er. – Jeg kan si 100 prosent sikkert at jeg ikke angrer på å ha valgt Val vgs, smiler hun.

·· Kvitsund gymnas ·· Tryggheim vidaregåande skule ·· Drottningborg VGS ·· Hans Nielsen Hauge VGS

muligheter | 14

Vi kan si at 18-åringen har fått landbruksinteressen inn med morsmelka. Hun vokste nemlig opp på geit- og sauegård, og flere i familien har gått akkurat samme retning som henne. Det Ingvild liker aller best med skolen er fokuset på praksis.


Foto: TC Øye

Ski og Snowboardlinja i Sauda Foto: Arnhild Marie Aarhus

Villmarkslinja i Sauda Ski- og snowboardlinja tilbyr mellom anna • 12 skuletimar på snøen kvar veke i sesongen • Parkkøyring og frikøyring med tilrettelegging for konkurransar • Skredopplæring og fokus på tryggleik • Faste turar til ski- og parkanlegg (Vierli, Fonna) • Basistrening, trampoline og stupebrett • Godt kvalifiserte trenarar Villmarkslinja tilbyr mellom anna • Brekurs del I • Brattkort • Start skredstigen • Jegerprøven • Brevandring • Overnatting i snøhole • Lokale toppturar • Kano • Brekurs del II • Skredkurs • Toppturar i Rosendalsalpene og Jotunheimen • Hundekøyring • Klatring • Kiting • DNT turleiarkurs • Ekspedisjon • Kiting • Klatring • Leiartrening Andre studietilbod: • Studiespesialisering • Bygg- og anleggsteknikk • Elektrofag • Helse- og oppvekstfag • Teknikk og industriell produksjon • Tilpassa opplæring • Elenergi • Industriteknologi • Byggteknikk • Ambulansefag • Barn og ungdomsarbeidarfag • Helsearbeidarfag • Transport og logistikk • Kjemiprosess • Nettbasert 23 t påbygg • ToppVolley Norge NYHEIT! Nytt hybelbygg med 30 bueiningar står klart frå skuleoppstart 2015

Sjå www.sauda.vgs.no, Facebook, telefon: 52 78 56 60, epost: sauda-vgs@rogfk.no


“ Det første en Ukjent

muligheter | 16

mester gjør, er å lære.


muligheter | 17

Slik blir du

superstudent!

NIKOLAI HØIBO – GRÜNDER & SIVILØKONOM

Sliter du med å oppnå fullt potensial på skolebenken? Læringsboka ToppkarakterSystemet viser vei!


Studieekspertens beste råd 1.

UTNYTT SKIPPERTAKSEFFEKTEN: Sett tidsfrister for lesingen. Tilby for eksempel kollektivet å vaske doen i en måned, hvis du bryter fristen. Slik vil du øke presset som gjør deg effektiv.

2. GLEM MULTITASKING: Når du leser skal

du lese. Ikke la deg distrahere av andre ting.

3.

TA ORDENTLIGE PAUSER: Gå ut av lesesalen, beveg deg litt og trekk litt frisk luft. Da får du mer ut av pausen enn om du blir sittende og sjekke Instagram på mobilen.

som distraherer deg. Husk at også en telefon fra foreldre, kjæreste eller sjefen er distraksjonsmomenter.

7. SPIS GOD OG NÆRINGSRIK MAT: Da hol-

der du deg lettere våken. I stedet for å spise smågodt, kjeks og drikke brus gjennom dagen, anbefaler vi å ta tid til å spise normal husmannskost. Det er lett å synes synd på seg selv, og derfor tillate seg å slurve med kostholdet.

8.

FÅ NOK SØVN: Mangel på søvn gjør det vanskelig å holde fokus. Når du sover, bruker hjernen cerebrospinalvæsken til skylle hjernen for «avfall» som har opparbeidet seg gjennom dagen. Dette er grunnen til at du «tenker klart» etter en god natt søvn.

5.

FINN STUDIEVENN: Få deg en eller flere studievenner som liker å lære på samme måte som deg selv. Det kan være en fordel at dette ikke er for nære venner som du fort kan bli distrahert av.

Om toppkaraktersystemet • Nikolai G. Høibo og Pål R. Hetland er forfatterene bak boken «ToppkarakterSystemet». De har sammen holdt kurs for mer enn 15.000 studenter ved landets største universiteter og høgskoler.

• Ved å gå gjennom forskningsartikler, lese bøker og analysere «naturlige superstudenter» klarte de å avsløre toppkarakteroppskriften. Metodikken de utviklet ble raskt populær blant medstudenter.

• ToppkarakterSystemet er et resultat av et studentprosjekt som ble startet for å dekke deres eget behov for bedre studieteknikker. Typisk for studenter med mange jern i ilden, trengte de å finne ut av hvordan de kunne lære pensum veldig raskt.

• Etterspørselen har ført til utgivelsen av bok, lydbok, online nettkurs, live foredrag og programvareutvikling som skal hjelpe studenter å oppnå toppkarakterer. www.toppkaraktersystemet.no

muligheter | 18

4.

STILL SPØRSMÅL: Ikke vær redd for å spørre foreleser, støttelærer eller studievenner om det du ikke forstår.

6. FJERN DISTRAKSJONER: Vær obs på hva


muligheter | 19

Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole, får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. Det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Du kan forfølge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi, kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer.


e r e y ø H dan t u ng i n


HØYERE UTDANNING

AGDER VITENSKAPSAKADEMI

muligheter | 21

Lege, tannlege, psykolog? Vi viser deg veien!

Agder Vitenskapsakademi holder til i Kristiansand. Våre tre erfarne studieveiledere viser deg veien til gode studievalg. Velkommen som søker gjennom Agder Vitenskapsakademi – et trygt valg!

Kontakt Agder Vitenskapsakademi, Kristiansand E-post: study-poland@uia.no (+47) 38 14 14 75/38 14 19 57/38 14 11 05 www.facebook.com/Agder.Vitenskapsakademi www.medicalstudies.no


A

gder Vitenskapsakademi er nordisk representant for tre anerkjente universiteter i Polen, og et Pre-Med college i Berlin. Vi veileder deg så du kan ta et godt valg for din egen fremtid.

MEDISIN, TANNLEGE, FYSIOTERAPI OG FARMASI I POZNAN

Poznan University of Medical Sciences har tilbudt engelskspråklige medisinstudier i 22 år, lengre enn noe annet polsk universitet. PUMS er et ambisiøst universitet med utstrakt internasjonalt samarbeid og ett tusen utenlandske studenter fra hele verden, hvorav over 200 norske. Universitetet tilbyr hele fem ulike studier på engelsk; fire- og seksårig medisin, tannlege, fysioterapi og farmasistudier. Velger du PUMS får du en solid utdanning som gir deg mange jobbmuligheter i Norge eller andre deler av verden. MEDISIN I BYDGOSZCZ

Studietilbud: Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Polen ·· Medisin, 6 år ·· Medisin, 4 år ·· Tannlege, 5 år

PRE-MED KURS I BERLIN

·· Farmasi, (Pharm.D.), 6 år

20-ukers Pre-Med kurs med intensiv undervisning i biologi/anatomi, kjemi, fysikk og matematikk. Studiet skal på ett semester gi deg de realfagskunnskapene du trenger for å bli klar for medisinstudier ved et europeisk universitet. Dette er et godt tilbud til deg som vil videreutvikle dine realfags- og engelskkunnskaper og bli kjent med medisinstudiets innhold før du søker opptak til medisin- eller tannlegestudier.

·· Fysioterapi, 3 år

PSYKOLOGI I WARSZAWA Vil du heller studere menneskets psyke og atferd? Da kan det femårige psykologistudiet ved WISP, University of Warsaw være noe for deg. Studiet gir deg mange valgmuligheter. Velger du spesialisering i klinisk psykologi forkortes veien mot arbeid som klinisk psykolog i Norge. WISP bruker forelesere fra mange land, og sammen med et internasjonalt studentmiljø bidrar dette til å gjøre psykologiutdanningen ved WISP til et spennende tilbud i Polens fine, pulserende hovedstad.

Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Polen ·· Medisin, 6 år Overseas Medical Education College (OME), Berlin, Tyskland ·· 20-ukers Pre-Med (forkurs i realfag og medisinske fag) WISP, University of Warsaw, Polen ·· Psykologi, M.A., 5 år

www.medicalstudies.no

muligheter | 22

Det engelskspråklige medisinstudiet ved Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz gir deg en god legeutdanning i et internasjonalt studentmiljø. Studentenes fadderordning gir deg en god og trygg start på studiene, og ANSA Bydgoszcz gir deg også mange sosiale opplevelser. Nicolaus Copernicus University ble rangert som det beste polske universitetet innen medisinske fag i den prestisjefylte CWTS Leiden Ranking 2014.


muligheter | 23

HØYERE UTDANNING

drømmer

Gjør til virkelighet WESTERDALS OSLO ACT

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT) er en bransjenær og nyskapende høyskole for deg som vil jobbe innen kunst, kommunikasjon og teknologi. På Westerdals Oslo ACT er det kort avstand mellom teori og praksis, mellom student og underviser, mellom høyskole og bransjer.

Hos oss får du en unik og annerledes læringsprosess i et dynamisk og kreativt tverrfaglig miljø, 1700 medstudenter og fagfolk som er aktive i sine bransjer. Vi holder til i Oslo Sentrum og høsten 2016 flytter vi inn i nye, spesialtilpassede lokaler. www.westerdals.no


V

il du gjøre hobbyen din til jobben din? Brenner du for det du holder på med? Liker du å skrive, eller drømmer du om å lage dine egne spill? Er du kreativ, opptatt av teknologi og har skarpertrang? På Westerdals Oslo ACT finner du andre som deg. Enten du vil jobbe med underholdning, som film, TV og spill, om du drømmer om å stå på scenen som musiker eller skuespiller, om du vil jobbe bak scenen, med lys, lyd eller sminke. Eller med programmering, design, ledelse eller markedsføring, kan Westerdals Oslo ACT være skolen for deg. Vi har lange tradisjoner og godt rykte ute i arbeidslivet.

Jeg har aldri sett på studielivet mitt her som en byrde, men en opplevelse for livet, som i tillegg gir meg jobben jeg vil ha.

HER FÅR DU VENNER

VI JOBBER PRAKTISK Hos oss jobber du mye praktisk i prosjekter, samtidig som du får teorien du trenger. Studerer du hos oss kommer du i kontakt med noen av de mest spennende arbeidsgiverene. På mange av studiene jobber du ute i bedrift deler av tiden, og du får jobbe med virkelige prosjekter underveis. DU FÅR VIKTIGE KONTAKTER Du undervises av folk som er aktive i sine bransjer. Du har praksis ute i bedrifter og jobber sammen med andre studenter i tverrfaglige prosjekter. Slik bygger du deg samtidig et nettverk, både med de du vil jobbe med i fremtiden og med mulige arbeidsgivere. Dette er utrolig viktig den dagen du skal få deg jobb. På denne måten blir du også vant til å arbeide på samme måte som de gjør i «den virkelige verden». I HJERTET AV OSLO Westerdals Oslo ACT holder til i Oslo Sentrum, ved bydelen Grünerløkka, som er kjent for et pulserende og kreativt uteliv, og hvor de fleste som bor er under 35 år! Oslo er en «liten storby», som det er lett å finne fram i. Det arrangeres utallige festivaler året gjennom. Er du opptatt av musikk, film eller teater finnes det mye å velge mellom, uansett smak.

Ole Vedeler (23)

tar Master i teknologi ved Westerdals Oslo ACT.

– Westerdals Oslo ACT er sted hvor alle er like, men også helt ulike på samme tid. Det er alltid noe å gjøre, fra filmkvelder, spillkvelder og hackathons, til spillkonferanser og storfester. – Sammen med medstudentene har jeg vært med på mange legendariske eventyr: turer til Frankrike, Sverige, Danmark, og ikke minst Hemsedal, har vært noen av de beste opplevelsene i mitt liv. – Jeg har aldri sett på studielivet mitt her som en byrde, men en opplevelse for livet, som i tillegg gir meg jobben jeg vil ha.

muligheter | 24

Som student her er du blant likesinnede, så det er lett å få venner og mye å finne på, også utenom skolearbeid. Mange bruker mye av fritiden sammen med medstudenter, enten det er for å være sosiale i kantina, eller for å jobbe sammen på et eget prosjekt. Kanskje vil du lage en film, eller et spill til smarttelefoner?


muligheter | 25

HØYERE UTDANNING

stortrives som

teolog og prest STAVANGER BISPEDØMMEKONTOR

DEN NORSKE KIRKE Det Stavanger aktuelle menighetsråd/fellesråd bispedømmeråd

De fleste nordmenn tilhører Den norske kirke, ca. 79% og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70000 gudstjenester i 1600 kirker i de 1280 menighetene. Prester leder brylluper, gravferder og gudstjenester. De er viktige i lokalt menighetsarbeid og skriver og holder taler til inspirasjon for mennesker i ulike livssituasjoner. Prester har kontakt med mennesker i alle aldersgrupper og så godt som alle deler av samfunnet. Å være prest er et allsidig yrke som passer for de som vil formidle tro, håp og kjærlighet og ønsker å bruke mye av seg selv til beste for andre. Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1280 sokn. Hvert bispedømme

ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Stavanger bispedømmeråd er et folkevalgt organ som ansetter og legger til rette for prestetjenesten. Biskopen og prostene leder prestetjenesten til daglig. Noen prester er også ansatt av kirkelige fellesråd. Kontakt Stavanger bispedømmeråd Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger (+47) 51 84 62 70 stavanger.bdr@kirken.no www.kirken.no/stavanger


– Det beste er møtene med menneskene i menigheten, enten det er et kommende brudepar, barn, nybakte foreldre eller personer som har mistet noen nære. Da får vi de sanne samtalene om de ekte tingene som betyr noe i livet, forteller Kristine Skree Kristiansen. INKLUDERENDE Uten noen form for tilknytning til Vestlandet, foruten en interesse for hav og bølger, pakket Oslodama Kristine kofferten og dro med seg mann og hus til Sandnes og startet å jobbe som prest –først i Gjesdal, deretter i Gand menighet i Sandnes. – Jeg kom til en veldig hyggelig og inkluderende menighet. Det er mange hyggelige møter med enkeltmennesker, fantastiske barn i menigheten og gode medarbeidere i «staben» som gjorde overgangen god, forteller hun og går nærmere inn på hvilket arbeidsansvar som generelt omkranser en menighetsprest. – Mye av arbeidet er jo relatert til vigsler, dåp, begravelser og gudstjenestearbeid. Presten skal fungere som en tillit og støtteperson for de involverte, i tillegg til å forberede og lede seremoniene.

– Vi deltar også på turer, leirer, arrangementer og trosopplæringsarrangement. Det er veldig varierte dager, med mye selvstendig arbeid. MENINGSFULLT OG VIKTIG På spørsmål om det kan være litt tungt å måtte ha ansvaret for og lede begravelser, påpeker hun at hun opplever også disse samtalene og seremoniene som sanne og viktige i menneskers liv. Her får vi også snakket om at Gud er tilstede ikke bare i livet, men også i døden, sorgen, sinnet, ensomheten og i tomheten. – Av og til kan jeg føle at jeg blir litt trist, men det er jo ikke farlig. Medfølelse kan være godt. Så tenker jeg at jeg er privilegert som får høre historiene om menneskers liv, disse historiene kan jo romme litt av hvert. Så får jeg være med og prøve å lage en verdig og meningsfull begravelse. Man blir godt kjent med seg selv og sin egen tro gjennom teologistudiet og i livet som prest. Hun forteller også hvorfor de unge bør vurdere å bli teolog. – Teologer har mange muligheter. Ikke bare i kirken, men også andre steder. Veien til læreryrket er for eksempel kort, og høyere utdannelse gir deg en mulighet til å være fleksibel i løpet av et langt arbeidsliv. – Det stort å få mulighet til å arbeide i en så meningsfull og viktig institusjon.

muligheter | 26

E

tter seks år med spennende studier kan Kristine Skree Kristiansen (33) høste fruktene; Hun har funnet en jobb hun trives svært godt i.


muligheter | 27

HØYERE UTDANNING

– Bli fengsels betjent! KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som utdanner fengselsbetjenter. Fengselsbetjentutdanningen er en toårig profesjonsutdanning på høyskolenivå. Utdanningen er lønnet fra første skoledag og innebærer at man blir tilsatt som aspirant, og jobben er å fullføre og bestå alle teoretiske og praktisk-teoretiske arbeidskrav. Etter fullført og bestått utdanning vil du få 120 studiepoeng og det følger et pliktår med garantert jobb i kriminalomsorgen. Hele utdanningen er å anse som prøvetid og det er mulig å søke fast jobb ved endt plikttjeneste. For å være kvalifisert søker må følgende opptakskrav være oppfylt: ·· 20 år eller eldre i søknadsåret ·· Generell studiekompetanse. Unntak: søkere

som er 25 år eller eldre i søknadsåret må som et minimumskrav ha fagene norsk, engelsk og samfunnsfag på studiekompetansenivå ·· Førerkort kl. B ·· Ikke ha noe å utsette på sin vandel. Uttømmende politiattest vil bli etterspurt. ·· Ha en god psykisk og fysisk helse, og må bestå en fysisk funksjonstest på opptaksdag ·· Ha en personlig egnethet og modenhet som gjør søkeren kvalifisert til tjeneste i kriminalomsorgen Les mer på nettsiden www.fengselsbetjent.no eller følg oss på facebook: Fengselsskolen (KRUS). Kontakt: Epost: opptak@krus.no Telefon: 400 25 500 (8-15)


V

i tok en prat med Aino Njærheim (34), Are Persbråten (31) og TorAudun Tinghaug (31) som har fullført fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. De kan fortelle om en meningsfull og spennende jobbhverdag i fengslet. HVORFOR VALGTE DU UTDANNING PÅ KRUS? Aino: Det virket spennende å jobbe i fengsel. Jeg har alltid vært nysgjerrig på andre mennesker, og da spesielt på mennesker som ikke lever helt samme livene som «A4-menneskene». Da jeg fikk jobb som ekstrabetjent ble jeg tatt imot av gode kolleger og del av et veldig godt arbeidsmiljø, noe som gjorde at jeg trivdes kjempegodt.

Are

Are: Jeg hadde et ønske om å bidra til at mennesker som hadde gjort noen feil valg i livet skulle kunne få en ny mulighet. Mitt fokus var rusproblematikk, og hadde i flere år vært opptatt av mennesker som slet med rus og avhengighet.

Aino

FORTELL OM EN VANLIG DAG PÅ JOBBEN Are: En arbeidsdag i Bergen fengsel starter med vekking av innsatte, deretter skal de følges til skole, arbeid eller andre aktiviteter. I starten/slutten av hver vakt har vi morgenmøter og overlappingsmøter, her planlegges dagen og viktig informasjon utveksles mellom ansatte, ledelse og samarbeidspartnere. Jeg er også veileder for aspiranter som gjennomfører de praktisk-teoretiske semestrene ved Bergen fengsel. Tor-Audun: En hverdag på jobb i Arendal fengsel for meg styres stort sett av rutiner og erfaringer. På avdeling med høyere sikkerhet som jeg jobber på, følger de innsatte etter en satt tidsplan, som å tilse at innsatte er tilstede på cella ved morgenen, tilby dem frokost, sysselsetting av skole eller arbeid på et verksted. Aino: I Åna fengsel har jeg – sammen med andre fengselsbetjenter – ansvaret for en avdeling med flere innsatte. Jeg skal til enhver tid ha kontroll på hvor de innsatte på min avdeling er. Det skal blant annet gjennomføres måltider, innsatte skal på jobb, de skal lufte og aktiviseres. Jeg skal også hjelpe de innsatte med å holde eller opprette kontakt med for eksempel familie og/eller offentlige kontorer, skaffe seg jobb, bolig og andre viktige ting før innsatte skal løslates og ut i samfunnet igjen.

Tor-Audun

Hvorfor velge en karriere innen kriminalomsorgen? Aino: Det vil nok (dessverre) alltid være mennesker som begår kriminalitet, og derfor vil det alltid være behov for fengselsbetjenter. Jobben er viktig, trygg, variert og spennende, og du får de beste kollegene du kan tenke deg! Are: Fordi du ønsker å bidra til et tryggere samfunn, ønsker en utfordrende hverdag, vil bidra til at innsatte skal kunne endre sin kriminelle adferd, er opptatt av at den innsatte skal få en mulighet til å lykkes i samfunnet. Tor-Audun: Kriminalomsorgen har behov for unge og nytenkende personer i systemet. Arbeidsplassen er bra fordi det er tilrettelagte karrieremuligheter etter utdannelsen, muligheter for å engasjere seg i systemet og et fantastisk kollegialt arbeidsmiljø!

muligheter | 28

Tor-Audun: Det var litt tilfeldig. Jeg jobbet som telemontør, og kom over en annonse for KRUS og yrkesretningen. Jeg ble nysgjerrig og forhørte meg med Arendal fengsel om hvordan det var å jobbe i et slikt yrke. Det tok ikke meg mange måneder før jeg fikk stor interesse for dette faget og søkte meg inn på skolen.


Foto: Bardia Koushan muligheter | 29

Slik får du

drømmejobben WIGGO YTTERGÅRD

Headhunter Wiggo Yttergård vet bedre enn de fleste hva som skiller en fantastisk søknad fra en middels god. Her får du oppskriften.


HVA VIL DET SI Å VÆRE HODEJEGER?

HVA SKAL JEG UNNGÅ I EN CV?

– En hodejeger jobber for å finne en kandidat til en bedrift som leter etter nye ansatte. Vi jobber litt som etterforskere, som er ganske moro.

– Unngå ”masse CV”, en du sender til mange. Ikke tenk på design. Ryddig og rent. Unngå skrivefeil.

HVORDAN FINNE UT JEG UT HVA JEG SKAL BLI? – Finn noe du er interessert i, noe du tror på og noe du liker å gjøre. En jobb har bra dager, men også tunge dager. For å komme seg gjennom de tunge dagene, er det viktig at du liker det du gjør. HVA SKAL TIL FOR AT JEG BLIR KALT INN TIL INTERVJU? – Levér en god og ryddig CV. Da blir du fort innkalt til intervju. Vil du bli headhuntet, handler det også om å profilere seg selv på sosiale medier som LinkedIn. Gjør du en god jobb og andre skryter av deg, kan du bli plukket opp.

– Nøkkelordet er ryddighet, det kommer du langt med. Og pass på at det er korrekt. Hva som kommer først av utdanning eller erfaring har ikke noe å si. Trekk frem det du er god på. Resten vil jeg ikke si noe om, fordi det finnes ingen fasit. Det kommer helt an på øyet som ser. Er firmaet lokalt eller internasjonalt? Det er selvsagt forskjell om du søker på hjørnesteinsbedriften på Sotra eller et stort internasjonalt firma. HVORDAN FORBEREDER JEG MEG TIL JOBBINTERVJU? – Gjør research om hvem du skal prate med, bedriften du skal jobbe for, sette deg godt inn i stillingsbeskrivelsen. Hvilke arbeidsoppgaver og hva som kreves for å få den stillingen. Det kan også være lurt å gjøre intervjuet i hodet ditt et par ganger, gjerne øv med en du stoler på som gir deg ærlige tilbakemeldinger. Det kan være en god venn eller en i familien. SKAL JEG FØRE OPP FRITIDSINTERESSER I SØKNADEN? – Kommer an på hvor imponerende søknaden din er. Er du tjuefem år med sunne fritidsinteresser, så gir det et inntrykk av gode egenskaper. Interesser kan faktisk si mye om en person. At du er lagspiller og konkurranseperson for eksempel.

– Det kommer an på øyet som ser, og i flere tilfeller kan det være positivt. Legg i så fall inn et profesjonelt bilde og ikke et partybilde fra Ibiza. BRUKER DERE SOSIALE MEDIER FOR Å FINNE KANDIDATER? – Vi bruker LinkedIn veldig mye, noe de fleste andre headhuntere også gjør. Jeg anbefaler alle å opprette LinkedIn og kvalitetssikre informasjonen der. Få ut CVen og gjør den søkbar for de som leter etter folk. Overraskende få universitetsstudenter er på LinkedIn, så hiv deg på bølgen. Over 70% av rekrutteringen vår starter nemlig på LinkedIn. HVA BETYR KOMMENTARER OG PERSONLIGE BILDER PÅ SOSIALE MEDIER? – Det betyr mye. Har opplevd at kandidater har blitt tilbudt stilling muntlig. Deretter har kunden trukket tilbudet grunnet ”grums” om kandidaten på Facebook. Vi hodejegere driver detektivarbeid, så tenk over hva du legger ut. Er dette noe foreldrene mine eller en arbeidsgiver tåler å se eller lese? HVA TENKER DERE OM HULL I CVEN? – Det kan være familietragedie eller jordomseiling. Er du komfortabel med å skrive hva grunnen er gjør du det, men vær forberedt på at intervjueren vil stille spørsmål. Har du reist rundt i verden, er det en egen type erfaring og du fremstår som verdensvant. HVOR MYE TELLER KARAKTERENE MINE I EN JOBBSØKNAD? – Kommer du rett fra skolen og ikke har jobberfaring å vise til, teller karakterene mye. Har du femten års erfaring, er det det vi ser på og ikke karakterene. Til deg som ikke har så gode karakterer å vise til og fortsatt går på skole; det kan være lurt å skaffe seg en jobb ved siden av studiene.

muligheter | 30

HVORDAN SKRIVER JEG EN GOD CV OG SØKNAD?

SKAL JEG LEGGE INN BILDE I CV-EN?


muligheter | 31

Treffer du en tidligere folkehøgskoleelev, vil han eller hun gjerne si at det var det beste året i livet. Det er lettere å se hvor man skal og hvem man er etter ett år på en folkehøgskole. Her er tid til fordypning i fag, og tid til å prøve ut nye fag. Man får prøvd seg i samarbeid med andre eller du må utfordre deg selv på nye områder. Det du virkelig har talent for, har kanskje aldri slått deg før. Eller du kan få styrket troen på hva du vil jobbe videre med. Skal du studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du med deg 2 tilleggspoeng på ordinær kvote for fullført skoleår, gitt at du har hatt minst 90% oppmøte.


e k l o F gø r h ole k s


FOLKEHØGSKOLER

FOLKEHØGSKOLENE

muligheter | 33

Med flere hundre fag Bredt fagtilbud Med stor bredde i fag og linjer, tilbyr folkehøgskolene et intenst år med tid for læring, tid for refleksjon, tid for veiledning, tid for opplevelser og tid for personlig og sosial vekst. ·· Ca. 7000 elever på de 78 norske folkehøgskolene. ·· Alle er internatskoler, fins over hele Norge, og en felles nordisk skole ligger i Sverige. ·· Over 400 ulike fag. De fleste har ulike tilbud, enkelte har spesialisert seg i én fagretning. ·· 11 prosent av norsk ungdom går et år på folkehøgskole. ·· Gjennomsnittsalder 19 år. De fleste har 18 års grense, noen få tar inn elever ned til 16 år. Ta kontakt med Folkehøgskolekontoret for oversikt. ·· Folkehøgskole gir 2 konkurransespoeng til høyere utdanning. ·· Undervisningen er gratis, elevene betaler for mat, bolig, skolemateriell og reiser. ·· Pris mellom 72.000 og 140.000 kr., avhengig av linjevalg og turer. ·· Elevene får støtte fra Lånekassen etter vanlige regler. www.folkehogskole.no


V

eltrent sportsjournalist, båtbygger, forfatter, musikkproduksjon, fotball, sirkus eller lederskap? På Folkehøgskolene har du flere hundre fag å velge mellom. Mangler du studieplass til høsten, er det fortsatt ledige plasser på folkehøgskolene. – Folkehøgskolene har et enormt spenn av forskjellige linjer. På de 79 skolene kan man velge mellom hele 400 forskjellige fag, forteller informasjonsrådgiver Øyvind Krabberød ved Informasjonskontoret for folkehøgskolene som i år som i fjor har landets mest fornøyde elever ifølge målinger. VELTRENT JOURNALIST På Skjeberg folkehøgskole kan du velge faget sportsjournalistikk og idrett. Fagfeltet er for deg som er glad i aktiv idrett og som vil prøve deg som sportsjournalist. Du får opplæring i reportasje og fotojournalistikk parallelt som du trener tre til fire økter i uka innen forskjellige idrett og debatterer om ulike idrettsrelaterte tema.

Faget lederutvikling på Fredly folkehøgskole er for deg som har gått et år på folkehøgskole og som ønsker å utvikle deg som medmenneske med fag som ledelsesteori, kommunikasjon, relasjonsbygging og psykologi. FORFATTERSKAP På Danvik folkehøgskole kan du ta fatt på forfatterstudiet som skal utvikle og bygge videre på studentenes egen kreativitet og skriveglede, kunnskap om flere sjangere som blant annet prosa, lyrikk og ulik manusskriving og få utvidet kunnskap i litteratur og tekstanalyse. SPILLAKADEMI OG FREESTYLE Folkehøgskolene kan tilby fag som få andre skoler kan tilby. Krabberød nevner blant annet spillakademiet ved Buskerud folkehøgskole eller freestyle-linja på Rødde folkehøgskole i Trondheim. Voss folkehøgskole har egen linje for ekstremsport frisport ekstrem - og det finnes flere multisportslinjer med ekskursjoner til flere verdensdeler. – På Bjerkely i Hedmark kan du studere tegneserieproduksjon. På Risøy folkehøgskole tilbyr de kunst & fotosafari, mens du ved Ringerike folkehøgskole kan studere visual arts, for å nevne noen av mulighetene, sier Krabberød.

Fotballstudier gir deg muligheter som trening i Brasil, beachfotball på selveste Copacabana, Premier League i England, trening i Barcelona og studier av Messi og andre stjerner på Camp Nou. Velger du linjen GloBall United ved Solborg folkehøgskole i Stavanger, tar du en ball under armen og legger ut på tur til Afrika og Sør-Asia og ser hva som skjer. STAND UP OG MIDT-ØSTEN Er du opptatt av fred og solidaritet kan du velge et år ved FN-akademiet på folkehøgskole Ringsaker og det som kanskje er ditt første steg på veien mot et hårete mål om fred i Midt-Østen. Vil du heller få folk til holde fred ved å le, finnes det en egen stand up-linje for det. Satser du mot stjernene så bør du vite at mange av dagens største norske skuespillere er klekket ut ved teaterlinjene på folkehøgskolene. BÅTBYGGER OG BAKER Til båtbyggeriet ved Fosen folkehøgskole kommer mennesker fra hele verden for å lære seg norsk båtbyggertradisjon fra treet står i skogen til båten er på vannet. Mange elever fra båtbyggerlinja har gått videre med båtbygging eller andre håndverk etterpå. På Karmøy folkehøgskole kan du få en innføring og lære om baker- og konditorfaget. COSPLAY KOSTYMEDESIGN Namdals folkehøgskole starter landets første og foreløpig eneste skoletilbud hvor du lærer deg å sy dine egne cosplay-antrekk, og hvor du får anledning til å besøke cosplayevents i Norge og utlandet. Her lærer du teknikker innen søm, tegning, modellering og video og foto. TRENDER – Idrett og sport er blant folkehøgskolenes mest populære linjer. Men også fred, solidaritet og internasjonale fag er attraktive. Det skyldes nok ikke bare at solidaritetstanken er godt forankret, men trolig også at det er en stor reiselyst blant unge mennesker. Og den får de også tilfredsstilt ved disse studiene, sier Øyvind Krabberød. Han forteller at også linjer som musikk, musikal, vokal og sing -songwriter er populære og nok gjenspeiler noe av populariteten til programmer som Idol og X-factor. Tekst: Freddy Kongsberg Fortsetter på neste side —>

muligheter | 34

LEDELSE

MESSI OG COPACABANA


muligheter | 35

Fortsettelse:

Gir deg et forsprang

H

eidi Nordby Lunde (42) er stortingsrepresentant for Høyre, tidligere kommunikasjonsdirektør, skribent, samfunnsdebattant, blogger – og en stor tilhenger av

folkehøgskolene. – Folkehøgskolen kan gi deg et forsprang når du går videre i utdanningen. Jeg tror alle bruker året forskjellig, og det er noe av det fineste med folkehøgskolen. Jeg var faktisk sjenert på videregående, men når jeg flyttet bort fikk jeg en sjanse til å gå ut av den firkanten jeg var plassert i. Å gå på på folkehøgskole åpner opp for et rom der ingen kjenner deg. Det er veldig befriende, sier Nordby Lunde, som har representert Høyre på Stortinget siden 2013

og sitter nå også i finanskomiteen. «GULLBLOGGEN» Heidi Nordby Lunde er også kjent for pionerarbeidet som hun ledet for ABC Startsiden innen brukergenerert innhold i nyhetsproduksjon i nettavisen ABC Nyheter. Det var her begrepet borgerjournalistikk i Norge ble introdusert. I 2005 vant hun Dagbladets «Gullbloggen» for Norges beste blogg. Hun har blogget for magasinet Henne og hatt egen spalte i Forsvarets Forum. Nå skriver hun om sosiale medier for Kampanje. Som om ikke dét er nok, har hun de senere årene også blitt mye brukt som kommentator i NRK og TV2 Nyhetskanalen innen trender og bruk av sosiale medier.


Alle har godt av et år på folkehøgskole

Ett år på folkehøgskole åpner opp for et rom der ingen kjenner deg. Det er veldig befriende.

HOLTEKILEN FOLKEHØGSKOLE

·· Folkehøgskolene gir læringsglede. (Undersøkelse av elevers selvevaluering 2014) ·· Folkehøgskolene styrker elevenes samarbeidsevner og deres sosiale kompetanse. (Undersøkelse fra NTNU 2010)

Den selverklærte liberalisten er oppvokst på Veitvet i Groruddalen og på Bestum. En del år etter videregående, falt valget på Holtekilen Folkehøgskole i Stabekk, som hadde kort vei til Oslo, der hun et par ganger i uken måtte inn til politiske møter. Faglinja som fristet Nordby Lunde på begynnelsen av 90-tallet var medier og kommunikasjon. På folkehøgskolen ble hun elevenes stemme inn mot rektor og året satte også sterke følelser i sving.

Best på kundetilfredshet

– Jeg var litt eldre enn de fleste som gikk der på den tiden, så det var helt naturlig at jeg ble elevrådsleder. Det arbeidet fikk jeg mye igjen for. Jeg lærte om drift og budsjetter, om elevklager og i det hele tatt det å være elevenes stemme inn mot rektor. Da vi sluttet på skolen, syntes jeg det var litt teit med alle som gråt i gangene, men tror du ikke jeg klarte å grine offentlig når jeg skulle holde avskjedstalen?

Folkehøgskolene oppnår de beste resultatene når tidligere elever ved folkehøyskoler, universiteter, høgskoler og annen høyere utdanning vurderer sine erfaringer. Det gjelder faktorer som image, forventninger, produktkvalitet, service, tilfredshet og lojalitet. Det viser en undersøkelse fra analysebyrået EPSI høsten 2014.

·· Folkehøgskolene gir faglig utvikling: Et intensivt skoleår gir god faglig utvikling innen både linjefaget og valgfagene. I tillegg har skolene prosjektuker, studieturer og samarbeid med eksterne organisasjoner.

DU BLIR DINE VALG I likhet med mange andre som har vært elev ved folkehøgskoler, mener hun dèt året på mange måter forandret livet. – Alle valg får konsekvenser, du blir dine valg. Også mitt liv ville sett annerledes ut hvis jeg ikke hadde valgt å gå på folkehøgskole, sier Nordby Lunde. Tekst: Freddy Kongsberg

Ønsker du mer informasjon om folkehøgskolene? www.folkehogskole.no E-post: post@folkehogskole.no Tlf 22 47 43 00

muligheter | 36

·· Folkehøgskolene gir samfunnsforståelse og økt demokratisk deltakelse. (Folkehøgskoleelever deltar mer i samfunnslivet enn andre, undersøkelse fra NTNU 2010)


muligheter | 37

B o Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. Alt er bygget av glade håndverkere som har valgt bygg- og anleggsteknikk. Har du praktisk sans? Liker du å være nøyaktig og har du godt håndlag? Er du selvstendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.


g g y B an g o ggs k k e l kni e t


Når konserthuset åpnes med kor og orkester, har vi alt spilt ferdig Når den nye bybrua innvies av kongen, har vi reist hjem Når biskop vigsler den nye kirken, er vi i gang med å bygge hotell på kaia

Du som er praktisk anlagt, og som synes det er tøft at det du arbeider med blir til noe synlig og viktig for samfunnet. Du som synes det er bra med variasjon, litt ute, litt inne, noe veldig stort og noe lite. Sats på en fagutdanning i Bygg- og anleggsbransjen! Det gir mange spennende jobbmuligheter, stor frihet og god lønn! ww.ebafilm.no

Sats på et yrke innen bygg og anlegg! EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) har 231 medlemsbedrifter som spenner fra de største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontor med tilknytning til EBA. Besøk hjemmesiden www.byggopp.no. Her finner du nyttig informasjon enten du skal velge utdanning, søke læreplass, er lærling eller har lærlingeansvar – eller rett og slett er interessert i fagutdanning

www.byggopp.no

www.eba.no


ARKITEKTEN TEGNER – DU BYGGER! NYTT HUS, BOLIG-BLOKK, SKOLE ELLER BARNEHAGE. BYGGVERKET DU SETTER OPP VIL STÅ DER I FLERE TIÅR SOM ET BEVIS PÅ HVA DU HAR VÆRT MED OG SKAPT. Tømrerfaget byr på spennende utfordringer med høy aktivitet og stor variasjon, ofte ute i frisk luft. Tenk hvor flott det er å kunne peke på et hus og si; dette har jeg vært med på å bygge! Variert arbeid Som tømrer er ingen dager like. Du kan blant annet jobbe med ombygging, tilbygg, eneboliger, næringsbygg, rehabilitering, restaurering, boligblokker og feltutbygging. Noen bedrifter er med i kjedeforetak og bygger ferdighus. Fordeler med en fagutdanning: • Du får lønn i læretiden • Du kan bygge videre på fagutdanningen for å få studiekompetanse • Du får mange muligheter for videre utdanning • Du får brukt både dine praktiske og teoretiske evner Svennebrevet dokumenterer din kompetanse, og gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Du beholder svennebrevet og yrkestittelen din hele livet, selv om du begynner med noe annet senere.

Tømrerutdanningen er en blanding av teori og praksis. Utdanningen er på 4 år, og du kan velge mellom 3 alternative utdanningsløp: • 0 + 4 år – det vil si 4 år i bedrift • 1 + 3 år – det vil si 1 år i skole og 3 år i bedrift • 2 + 2 år – det vil si 2 år i skole og 2 år i bedrift Uansett hvilke utdanningsløp du velger må teorien gjennomføres før du kan gå opp til svenneprøve. Det vil si at ved 1+3 og 0+4 løpene, vil teorien tas i løpet av læretiden. Kontakt: Karl W. Sandvig - Daglig leder Jone Terjesen - Opplæringskonsulent Runar Danielsen - Opplæringskonsulent Laila Roaldsøy - Kontor/adm Byggmestrenes Serviceog Opplæringskontor Engelsminnesgt. 38 4008, Stavanger (+47) 51 52 42 00 www.bsok.no


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

RISA AS

muligheter | 41

Vi gjør hverandre gode

Risa er et av Norges største privateide entreprenørselskap og har 445 ansatte. Selskapet ble etablert på Jæren i 1948 og holder til i toppmoderne lokaler i Risa-bygget på Nærbø i Hå kommune. Selskapet har også avdeling på Sørlandet og Haugalandet. Oppdragene er fra store samferdselsprosjekt til infrastruktur for boligfelt, samt drift og vedlikehold av veg fordelt på fem kontrakter. Risa AS er en del av Risa-konsernet som totalt har 546 ansatte og en omsetning på 1,5 milliarder kroner. Konsernet består av Risa AS,

Jærbetong AS, Bjørns hage og anlegg AS. Vår visjon: Gjøre hverandre gode. Våre verdier: Helse, miljø og sikkerhet, kundefokus, kompetanse, kvalitet, kremmerånd, åpenhet og ærlighet. Kontakt oss: Risa AS Postboks 14, Bjorhaugsletta 44, 4365 Nærbø (+47) 51 79 13 00 post@risa.no www.risa.no


R

isa er opptatt av å gjøre hverandre gode og dermed levere kvalitet i alle ledd. Monika Bø (21) stortrives som eneste kvinnelige gravemaskinfører og har akkurat fått fast jobb etter endt læretid.

– Jeg er glad jeg fikk lærlingtiden min hos Risa. Her er det et bra arbeidsmiljø, mye sosialt samvær og god HMS, forteller Monika Bø, gravemaskinfører-lærling i Risa, som nærmest er i ekstase over å få fortsette i firmaet etter endt læretid – så sant fagprøven bestås.

Jeg liker å være tidlig ute, bare for å gå gjennom planene og være klar til vi skal begynne. God planlegging er halve jobben.

PLANERING Vi treffer jærbuen ved Refsnes-stranda på Orre, der hun og kollegaen jobber med å planere for ny sykkelsti. Med stor presisjon styrer hun plogen slik at grusmassen legges i rett høyde og bredde. Det er lett å se at Monika trives i dette mannsdominerte yrket, og som eneste kvinnelige gravemaskinfører i Risa legger hun ikke skjul på at hun blir lagt merke til.

EKTA VARE Risa er et av landets ledende entreprenørselskap og omsetter for ca. 1,5 milliarder kroner i året. Hemmeligheten bak suksessen? Kvalitet i alle ledd og langsiktig satsning på de unge. Direktør i Risa, Trond V. Tvedt forklarer. – Alle med dype lommer kan kjøpe maskiner. Gode folk er det verre med. Vi er ikke i tvil. Det er de yngste som er vår aller viktigste ressurs inn i en ny og spennende framtid for bransjen. Lærlingene er selve gullreserven vår. Med en stor satsing de kaller «Ekta vare», satser Risa på å bygge opp lærlingenes evne til refleksjon, motivasjon for å ta egne og selvstendige valg, og ikke minst bli «den beste versjonen av seg selv». GODT FORBEREDT Monika ser ut til å ligge bra an. Arbeidsdagen er fra sju til tre. Monika står opp ti på seks om morgenen og er på jobb halv sju. – Jeg liker å være tidlig ute, bare for å gå gjennom planene og være klar når vi skal begynne. God planlegging er halve jobben, forklarer hun. – Hvor er du om fem år? – Da håper jeg at jeg fortsatt kjører gravemaskin hos Risa, med mer erfaring på lasset!

Monika Bø

- gravemaskinfører har fått en knallstart på arbeidslivet som lærling og snart fast ansatt hos Risa.

Hvorfor søke læretid hos Risa? – Her har vi et bra arbeidsmiljø og god HMS, noe som gjør jobben trygg og god. – Risa arrangerer mye sosialt samvær for oss ansatte. I fjor dro vi på firmatur til Malaga, i år har vi hatt blant annet fotballturnering og skitur.

muligheter | 42

– Mange utenlandske arbeidere ser litt overrasket ut, de er ikke vant med at jenter har slike yrker. Men de syns bare det er gøy, smiler hun.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

VEIDEKKE

muligheter | 43

Bygger kompetanse

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet bygger bl.a. skoler, kjøpesentre, kulturhus, broer, veier og jernbanelinjer.

traineer utfordrende arbeidsoppgaver og tidlig ansvar. Veidekkes interne utdanningsprogram skjer gjennom Veidekkeskolen.

Veidekke bygger også kompetanse, og er alltid på utkikk etter nye, dyktige medarbeidere. Som en av landets største lærlingbedrifter har Veidekke over 200 lærlinger fordelt på elleve fagområder og tre land. Samtidig får over 100

veidekke.no twitter.com/veidekke_asa youtube.com/veidekkeasa

Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke.


V

eidekke satser bevisst på ungdom. Gjennom tett oppfølging og kursing vil du få muligheten til å bygge karriere i en bransje som er viktig for utviklingen av landet. Vi tok en prat med trainee Kristoffer Sele (25) – en ung og fremadstormende driftsleder hos Veidekke. Kristoffer Sele har alltid hatt interesse for byggog anleggsbransjen. Først utdannet han seg til tømrer, deretter ble det bachelor som byggingeniør ved Høyskolen i Bergen. Den tidligere Karmøybuen tar nå fatt på sitt andre år som driftsleder i storkonsernet Veidekke.

Veidekke er Norges største entreprenør og eiendomsutvikler, noe som er et kvalitetsstempel i seg selv.

HVORDAN BLE DU ANSATT?

HVORDAN ER DET Å VÆRE TRAINEE I VEIDEKKE? – Veidekke er Norges største entreprenør og eiendomsutvikler, noe som er et kvalitetsstempel i seg selv. Det å bli tilbudt en stilling som trainee i Veidekke som nyutdannet ingeniør er helt klart en god start på karrieren. Traineeordningen i Veidekke skal sikre at du som nyutdannet kommer opp på et høyest mulig kompetansenivå i løpet av dine to første år i Veidekke. Dette sikres gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, tett oppfølging fra mentor og leder, og et obligatorisk kursprogram som skal være gjennomført i løpet av traineeperioden. tillegg så har du en god startlønn som nyutdannet ingeniør hos oss. HVA ER DET BESTE MED JOBBEN? – Ingen dag er lik som driftsleder i Veidekke. Jeg gleder meg mest til å møte hyggelige kolleger, og ta fatt på spennende og krevende arbeidsoppgaver. Som leder bør du like å jobbe med mennesker, være hardtarbeidende og utvise stå-på-vilje. Kommunisere tydelig, ta tak når det kreves og ha et godt humør. Du har gode karrieremuligheter i Veidekke, og med hard jobbing og gode resultater tror jeg du kan komme langt.

VISSTE DU AT: I Veidekke har du gode karrieremuligheter! – Veidekke har kontorer nesten over hele landet, så om du flytter på deg, behøver ikke det å sette en stopper for karrieren din. – Veidekke har totalt elleve fagområder, med utallige ulike arbeidsoppgaver. – Er du aktiv, interessert og tydelig på hvor du vil, blir det lagt til rette for deg med blant annet kursing slik at du får riktig kompetanse for å nå målene dine.

muligheter | 44

– Jeg fikk for første gang presentert meg for Veidekke på et arrangement i Bergen. Der leverte jeg inn søknad til sommerjobb, fikk tilslag og endte opp med fast jobb etter endt studie. Nå jobber jeg som driftsleder og må sørge for god planlegging og sikker og effektiv drift på prosjektet. Jeg leder også Veidekkes fagarbeidere, og har til tider ansvar for å koordinere arbeidet til noen av våre underentreprenører.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

STANGELAND MASKIN

muligheter | 45

En trygg arbeidsplass

Stangeland Maskin AS (TS) er en sunn, sterk og handlekraftig entreprenørbedrift med over femti års erfaring. Visjon: Ledende. Verdier: Arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv.

styrke bedriftens og skolens utdanningstilbud.

Stangeland har et godt samarbeid med videregående skoler, spesielt Øksnevad vgs. Vi har også en avtale med Stavanger offshore tekniske skole (SOTS).

Har du lyst å bli med oss på laget eller vite mer om arbeid hos oss, ta kontakt med personalsjef Joar Løland Tlf. (+47) 975 52 885 joar.loland@tsmaskin.no

Denne avtalen skal gi studentene større innsikt i arbeids- og næringsliv, gi bedriften større kunnskaper om teknisk fagskole, og den skal

www.tsmaskin.no

Vi vil trenge mye kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer, blant annet ingeniører og anleggsarbeidere.


S

tangeland Maskin AS har en av landets beste maskin- og utstyrsparker med blant annet 140 gravemaskiner, 87 dumpere/lastebiler og 30 dosere/ hjullastere. Det viktigste i Stangeland er likevel de over 600 ansatte.

Vi satser på de ansatte og har et godt læringsmiljø med egen talentklasse og spennende kurs. Stangeland Maskin er opptatt av å vokse innenfra. Derfor har vi i flere år vært med på MEF-skolen (Maskinentreprenørenes forbund), som utvikler dyktige medarbeidere innenfor anleggs,- ressurs,og miljøbransjen.

Jeg har alltid likt å være ute og jobbe, derfor er dette yrket perfekt for meg.

UTE I FELTET Robin, Eirik Kristian og Erling stortrives hos Stangeland Maskin.

OPPLÆRING I BEDRIFTEN Talentklassen vår har blitt en suksess. Her håndplukker ledelsen ansatte som får tilbud om et ti måneders kurs i data, HMS, økonomi, praktisk arbeid og bedriftskunnskap.

MANGE MULIGHETER

Robin Vareberg, lærling i anleggsgartnerfaget

Erlend Lim Kleppa fra Kvernaland er lærling i maskinførerfaget hos oss. – Jeg har alltid vært interessert i maskiner, så det var et enkelt valg etter ungdomsskolen. Etter to år på videregående var det flott å få jobbe med det jeg har lært og liker best. Jærbuen er fornøyd med alle mulighetene som et fagbrev gir. – Når jeg har fått fagbrevet har jeg mange muligheter. Kanskje jobber jeg som håndmann ett år før jeg tar teknikken, smiler han. PRAKTISK ARBEID

Eirik Kristian Hobberstad, maskinfører

– Kollega Eirik Kristian Hobberstad tok fagbrev som maskinfører i 2014. Han gikk i lære hos oss i to år etter videregående og stortrives. – Jeg liker alt som sviver og jeg liker å arbeide, da er dette rette plassen, fastslår Eirik. Robin Vareberg er lærling i anleggsgartnerfaget, første året. – Jeg har alltid likt å være ute å jobbe, helt fra jeg var liten. Derfor er dette yrket perfekt for meg, smiler han.

Erling Lim Kleppa, lærling i maskinførerfaget

muligheter | 46

Stangeland Maskin har mange gode ledere, men vil at disse hele tiden skal utvikle seg og bli enda bedre. Alle ledere hos oss tilbys derfor kursing gjennom en egen ledertrening.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

MASKINGROSSISTERNES FORENING

muligheter | 47

Arbeider for felles interesser

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening og medlemsmassen favner bedrifter av mange slag og størrelser. Vi har medlemmer som importerer og selger maskiner innen disse bransjene: ·· Verktøymaskiner ·· Anleggsmaskiner

Vi er en forening som arbeider for bransjens store og små felles interesser, herunder: ·· Være en samlende enhet for medlemsbedriftene, skape bransjenettverk ·· Arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser, faglig, politisk og sosialt

·· Gaffeltrucker

·· Være “aktuelle”. Vi skal synes i pressen og ha et nettverk med andre foreninger og organisasjoner som er aktuelle samarbeidsgrupperinger som gir utbytte for våre medlemmer.

·· Trebearbeidende maskiner

www.mgf.no

·· Kompressorer ·· Slipeverktøy

·· Kraner


H

va er en maskingrossist? Medlemsmassen i MGF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet. Fellesnevneren er at selskapene er registrert i Norge, og ”omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist”.

Marius Forsell (21)

- anleggsmaskinmekanikerlærling -

En forutsetning for medlemskap i MGF er at selskapet overholder lovgivning og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse. MGF arbeider for å styrke og utvikle bransjen og arbeider for maskinbransjens felles interesser og rammevilkår, gjennom medlemsaktiviteter, myndighets-kontakt og medietiltak. MGF SKAL: ·· Være en samlende enhet for medlemsbedriftene – utvikle bransjenettverk

Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

·· Være “aktuelle”, synlige og tydelige – vi skal synes i media, og ha et nettverk med andre bransjeforeninger og organisasjoner som gir utbytte for våre medlemmer

– Jeg har gått mekanikerlinjen på videregående skole, og under Vg3 ble jeg utplassert tre uker i Volvo Maskin. Det er perfekt å jobbe mens man går på skolen!

På denne måten ivaretar man en sunn konkurranse, bedrer trivselen innad i bedriftene og øker sjansen for positiv bransjeutvikling. En viktig del av MGFs virksomhet er messene ”Den Tekniske Messen” og maskinmessen ”Vei og Anlegg”, som vi arrangerer hvert tredje år. Begge messene har rundt 200 utstillere fra inn- og utland, og er den viktigste møteplass for kunder og virksomheter innen verktøy- og anleggsmaskinbransjene. Her treffes bransjens aktører og vi ønsker også ungdommen hjertelig velkommen slik at dere selv kan se at dette er en spennende bransje med mange muligheter! På MGFs hjemmesider kan du se en film om hvordan hverdagen til en servicetekniker kan være. Her kan du også finne ut hvem som er medlemmer i MGF og lese om messene våre.

Jeg har gått mekanikerlinjen på videregående skole, og under Vg3 ble jeg utplassert tre uker i Volvo Maskin. Det er perfekt å jobbe mens man går på skolen!

Hva gjør en anleggsmaskinmekaniker? – Jeg arbeider blant annet med gravemaskiner, hjullastere, og dumpere. Det er fullt kjør. Så lenge man er interessert, er det alltid jobb å gjøre. Jeg gleder meg til hva som venter meg neste dag på jobb. Det er aldri en lik hverdag.

Hvilke mennesker passer til dette yrket? – Man må like å skru! Samtidig er det viktig å være løsningsorientert. Man bør vite hva det vil si å fjerne en ting og erstatte det med noe annet. Alle kommer langt med å vise initiativ.

Hvor er du om fem år? – Da jobber jeg her som servicemekaniker, og har egen servicebil. Det virker kjempespennende!

muligheter | 48

·· Arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser – faglig, politisk og sosialt


muligheter | 49

D Har du meninger om hva som er fint eller stygt? Og klarer du å begrunne hvorfor? Liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje design og håndverk er noe for ditt hjerte? Den som velger design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. Er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen. Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design og håndverksyrker.


n g i s d e n D H책 & rk e v


muligheter | 51


muligheter | 52


muligheter | 53

DESIGN & HÅNDVERK

– Fantastisk miljø Katrine ordner høstfrisyre på en av sine faste kunder.

Hair & There er en frisørkjede med målsetning om å bli landsdekkende. Salongene drives i egen regi, i kompaniskap med andre eller franchise og består pr. i dag av 21 salonger. Kjeden har enerett på det internasjonal kjente kurskonseptet Hair Construction. Hair Construction ble i 2010 kåret til Årets frisør-konsern. Kjeden har som mål å bli landsdekkende. Vi tar inn ca. 25 frisørlærlinger hvert år.

HAIR & THERE

Kontakt: Hair & There, hovedkontor Jakob Askelands vei 19 4314 Sandnes (+47) 51 57 81 25 hilde.jelsa@hair-and-there.no www.hair-and-there.no


– Frisøryrket er midt i blinken for meg, mener Katrine.

– Her kan du være deg selv 100 prosent og du får den oppfølgingen du trenger, sier Katrine Helland, daglig leder i Hair and There i Stavanger sentrum. GIR TILLIT OG UTFORDRINGER I tillegg til sin faste kundegruppe, drar hun minst to ganger i året rundt i inn- og utland og kurser andre frisører, i tillegg til å gi ut bøker. – Jeg er så heldig å være plukket ut av Hair and There til å være med på det internasjonale teamet, Hair Construction. Vi lager frisyrebøker som blir solgt til frisører rundt i verden. I Norge blir jeg leid inn til å holde kurs for andre frisører, noe som er veldig spennende, forteller den energiske dama fra Sand i Ryfylke. Veien frem til dit hun er i karrieren sin forklarer Katrine som en god blanding av egeninteresse og en arbeidsgiver som tror på sine ansatte. Som frisør i Hair and There får du tatt alle kurser du vil, men du må også brenne for faget og vise egeninteresse. – Du må være villig. I frisøryrket er det mye som skjer på kveldstid, blant annet kurs. Kursene er dekka, men du får ikke betalt, så du gjør det av egen interesse. Betaling får du i form av at du får bedre kompetanse og dermed flere kunder. Mange av kundene mine har jeg hatt i 10-15 år. De er nærmest som venninner, så da snakker vi om mye mer enn vær og vind, smiler hun.

MANGE VEIER TIL MÅL Vil du bli frisør er det mange veier å gå. Felles er at du må ha fire år med utdanning og et fagbrev i lomma. Katrine gikk på tegning form og farge-linja på Goddalen vgs. første år, deretter ett år på frisørlinja, før hun gikk to år i lære hos Hair and There. Du kan også velge å gå privatskole et halvt år, men da blir læretida på tre og et halvt år. Har du et studieår i et annet fag fra før, kan du skrive av ett år. På spørsmål om hvem som passer som frisør, svarer Katrine at du må være kreativ, like folk og være serviceinnstilt. Likevel understreker hun at kreativitet kan læres. – Du blir dyktig av å være interessert. Det er ikke krise om du ikke er kreativ fra før. Etter hvert som du jobber og blir mer selvsikker, tør du å utfordre deg selv og dermed blir du mer og mer kreativ. LITEN FAMILIE Katrine var utplassert i et annet firma, der hun mistrivdes og slutta. Etter tips fra en kamerat søkte hun lærlingplass hos Hair and There. Her følte hun seg hjemme med èn gang. – Her får du virkelig være den du er. Vi er relativt få ansatte, så du blir godt kjent med hver enkelt. I tillegg har du nærkontakt med de nærmeste sjefene og du får de kursene du trenger, forteller Katrine. LITEN FAMILIE – Jeg tror nok de ikke blir kvitt meg her. Jeg avtalt med kundene mine at når jeg kommer med rullator, skal de fortsette å være faste kunder, for da får jeg ikke noen nye, skøyer hun.

muligheter | 54

I

følge barbiedukkene til Katrine Helland skulle hun aldri blitt frisør. Men nå reiser den daglige lederen rundt i inn- og utland og kurser andre. Mye av æren gir hun til Hair and There; god oppfølging og et fantastisk miljø!


muligheter | 55

Elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. Det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land – til lufta! Hva med å arbeide offshore? Eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? Eller kanskje få tog på skinner eller biler på veien? Velger du elektrofag må du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. Det er viktig å skille mellom gul og grønn ledning.


t k e l E g a f

– o r


muligheter | 57

BLI EN DEL AV LØSNINGEN

Vil du skape et bærekraftig samfunn?

V

erden står akkurat nå midt oppe i en energirevolusjon. For at overgangen fra fossil til fornybar energi skal fortsette, må den teknologiske utviklingen skje raskt.

– Samfunns- og klimaengasjement kan være et godt utgangspunkt for å utdanne seg innen elektro. Det gir muligheter til å jobbe med teknologiske klimaløsninger til beste for kloden og for menneskene. Vi trenger mennesker med ulike egenskaper. Noen må forske frem løsningene, andre kan formidle dem, atter andre kan bygge og utvikle dem.

Vannkraft er ryggraden i norsk kraftproduksjon, og vil i lang tid framover sikre en robust og klimavennlig energiforsyning. Vi trenger dyktige problemløsere som skal utvikle morgendagens kraftsystemer. Velger du en fagutdanning som energimontør eller energioperatør, eller en ingeniørutdanning innen elkraft, bygg eller maskin, kan du få en spennende karriere i en næring i sterk vekst. Jobb med fornybar energi, og bli en del av løsningen! Les mer på: www.energinorge.no/studier www.ungenergi.no


“ Utdanning er

Nelson Mandela

muligheter | 58

det viktigste vĂĽpen hvis vi vil oppnĂĽ forandring i verden.


ELEKTROFAG

STATKRAFT

muligheter | 59

Innovativt og internasjonalt

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Vi produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme fra 403 kraftverk i 14 land, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft utvikler også flere nye vannkraftverk og vindparker i Europa, Asia, Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Afrika. Vi har kontorer og kraftverk i hele Norge, fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord, og er tilstede i mer enn 20 land rundt om i verden. Våre 4200 ansatte er både lærlinger, fagarbeidere, ingeniører, økonomer, samfunnsvitere, matematikere og geologer.

Det betyr at hvis du har lyst til å arbeide med fornybar energi, så er det jobb for deg nesten uansett hvor du vil jobbe eller hva du vil jobbe med. Statkraft har lærlingplasser over hele landet, et sommerprosjekt for studenter og tilbyr et av Norges mest populære traineeprogrammer når du er ferdig med å studere. Les mer om våre spennende muligheter og prosjekter på www.statkraft.no eller vår Facebook-side. Du kan også følge våre traineer og hva de gjør på bloggen deres https://statkrafttrainee.wordpress.com


V

il du jobbe med fornybar energi? Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi, og tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et innovativt og internasjonalt miljø med høy etisk standard.

Kristian Smaamo (27) fra Suldal er utdanna industrimekaniker. Han har vært Statkraft-ansatt siden høsten 2008, og har gått gradene fra arbeidsukeutplassering, til lærevillig lærling, til fast ansatt. Imponerende nok i det som av mange betraktes som et av Norges mest innovative selskap.

VISSTE DU AT: Statkraft er hovedsponsor til Norges Skiskytterforbund!

HVA GÅR JOBBEN UT PÅ? – Som industrimekaniker i Statkraft har jeg ansvar for drift og vedlikehold på de ulike kraftstasjonene våre, samt reguleringsområdet vårt. Jobben min er veldig allsidig, da man sjelden bare står på verkstedet og skrur. Den ene dagen kan ei pumpe i kraftstasjonen havarere, mens neste dag er man på tur i fjellet for å foreta en snømåling.

God HMS-forståelse vil jeg også si er en viktig egenskap. Det er viktig å være varsom når du er på jobb, vi jobber tross alt med kraftfulle maskiner som man skal ha respekt for. HVORFOR STATKRAFT? – Statkraft er en seriøs aktør, særlig når det gjelder fornybar energi. Det blir bare mer og mer snakk om global oppvarming og miljøet rundt oss, så hvis du vil gjøre en forskjell er Statkraft stedet å være. Du kan jobbe i store deler av Norge, eller du kan jobbe internasjonalt i land som Sverige, Tyskland, Peru og Brasil. Jobb godt på skolebenken, vis interesse tidlig så blir du kanskje min neste kollega.

Tiril Eckhoff

- student og landslagsutøver – Jeg er stolt av å bære Statkraft på armen. Det er et bærekraftig og miljøvennlig selskap, noe jeg står for. Statkraft har også vannkraftverk og andre kraftverk i kriker og kroker av Norge. Så når jeg går med Statkraft på armen og Norge på lua, synes jeg vi passer bra sammen. – Jeg studerer sivilingeniør i produktutvikling og produksjon på NTNU. Studier er en fin avkobling ved siden av toppidrett. For unge som satser på idretten sin, vil jeg anbefale å studere ved siden av, da har de noe å falle tilbake på hvis ikke satsingen går så bra, samt at toppidretten ikke blir altoppslukende.

muligheter | 60

HVILKE EGENSKAPER TRENGER JEG? – Først av alt må du være glad i friluftslivet. Vi er ofte ute på jobber ute i terrenget, så det er en fordel at du tåler å litt vær. Snø er for eksempel ikke uvanlig å møte for oss.


muligheter | 61

Jobber innen helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Mulighetene er mange og du kan arbeide ved sykehus, offentlige institusjoner – internasjonalt eller i din hjemkommune. Yrkene krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør være flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.


– e s – l p e p Hg o – o kst e v g a f


HELSE OG OPPVEKSTFAG

muligheter | 63

APOTEKFORENINGEN

og sjef

28 år på apoteket APOTEKFORENINGEN

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Foreningen arbeider hovedsaklig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen.

Apotekforeningen ivaretar også en rekke praktiske funksjoner for apotek. Kontakt Apotekforeningen (+47) 21 62 02 00 apotekforeningen@apotek.no


S

ynnøve Eidem startet som apotektekniker, tok deretter en bachelor i farmasi før hun avsluttet det hele med en mastergrad i farmasi. Nå er 28-åringen apoteker på Boots apotek i Haram – en liten kjøretur fra der hun vokste opp.

Synnøve Eidem - apoteker -

– Som farmasøyt er du veldig privilegert, du kan jobbe nesten overalt i landet. Jeg ville tilbake til hjemplassen min og da muligheten dukket opp i Haram var det bare å slå til, sier Synnøve Eidem. TRIVSES SOM UNG LEDER Som apoteker har hun det øverste ansvaret for apoteket hun jobber i. Det er en rolle hun trives svært godt med, den unge alderen til tross. – Det er kjempespennende å være apoteker. Selv om du er leder, står du ikke alene. Du får tett oppfølging fra kjedekontoret og de som er over deg i systemet. Jeg opplever det ikke som skummelt, snarere tvert imot; jeg lærer veldig mye og det blir bare morsommere og morsommere, sier Eidem.

Hun forteller at det å bli leder ikke har vært et mål fra starten av. Et lederaspirantkurs hun tok etter bachelorgraden fikk henne inn på tanken om at ledelse kanskje kunne være noe for henne. Eidem beskriver jobben som apoteker som ganske annerledes enn jobben som vanlig farmasøyt. Selv om hun fortsatt gjør mange farmasøytiske oppgaver, består dagene hennes av mye mer nå enn tidligere. – Jobben krever mye, men jeg synes det er veldig lærerikt, og jeg liker følelsen av å mestre nye ting. På spørsmål om hvorfor hun anbefaler farmasiutdanningen svarer hun: – Å være farmasøyt er trygt og du har mange muligheter.

Jeg opplever det ikke som skummelt, snarere tvert imot. Jeg lærer veldig mye og det blir bare morsommere og morsommere.

Norge har to ulike farmasiutdanninger! – Du kan bli provisorfarmasøyt med et femårig studie til mastegrad ved universitet i Oslo, Bergen og Tromsø. Du kan også ta påbygging til mastergrad ved NTNU i Trondheim. – Studer reseptarfarmasøyt tre år, ved høgskolen i Oslo, Namsos eller Universitet i Tromsø. – Gjennom farmasistudiet blir du ekspert på legemidler. Du vil blant annet lære hvordan legemidler lages, hvilken effekt legemidlene har på kroppen og hvordan legemidlene brukes for å forebygge og behandle sykdom. – En del av studiet er praktisk rettet, og du lærer å fremstille salver, miksturer og tabletter. I tillegg får du trent deg i kommunikasjon og formidling. Dette er ferdigheter som kommer til nytte når du senere skal jobbe som farmasøyt, og gi råd og veiledning til pasienter, publikum eller annet helsepersonell.

muligheter | 64

VARIERTE ARBEIDSDAGER

VISSTE DU AT:


muligheter | 65

HELSE OG OPPVEKSTFAG

Trivsel på resept SJUKEHUSAPOTEKA VEST

Sjukehusapoteka Vest HF har omlag 220 ansatte og er det største farmasifaglige miljøet på Vestlandet. Målet vårt er å sikre god pasienttrygghet gjennom sikker legemiddelforsyning og kvalifisert Farmasøytisk Rådgivning der spesialisthelsetjenesten er til stede. Vi har sjukehusapotek i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde. Sjukehusapoteka har aktivitet innen fire virksomhetsområder; Sjukehusekspedisjon, produksjon av legemiddel, farmasøytiske

tjenester og publikumsekspedisjon. Foretaket er et heleid datterselskap av Helse Vest RHF, og hovedkunden vår er sykehusene i Helse Vest. Hovedkontoret er i Bergen. Vi tilbyr praksisplasser for studenter såvel som sommerjobber for ufaglærte. Vil du vite mer? Sjekk ut vår nettside og velg: jobb og karriere - lærlinger. www.sjukehusapoteka-vest.no


Det tar ikke lang tid før man forstår at Katrine Auglend og Karim Daniel Rashidizadeh stortrives som henholdsvis apotektekniker og farmasøyt hos Sjukehusapoteka Vest. Praten går og latteren sitter løst. De forteller om et godt og flerkulturelt arbeidsmiljø, der du blir inkludert fra dag èn. HVORDAN FIKK DU JOBB HOS SJUKEHUSAPOTEKA VEST? Katrine: Jeg gikk helse- og sosialfag, før jeg gikk videre til helse og service og til slutt apotekteknikerlinja på Bergeland VGS i Stavanger. Daniel: Jeg studerte ved det som nå heter HiOA. Etter å ha jobbet noen år i Flekkefjord, fikk jeg i 1995 jobb hos Sjukehusapoteka Vest i Stavanger. HVA GJØR EGENTLIG APOTEKTEKNIKERE OG FARMASØYTER? Katrine: En apotektekniker jobber sammen med farmasøytene og hjelper kunder med enkle råd om legemiddelbruk, vi gjør laboratoriearbeid, klargjør bestillinger og jobber med logistikk og lageroppfølging. Forskjellen for en apotektekniker hos oss og i et privat apotek er nok kundene. Våre største kunder er sykehusene, som kjøper legemidler i store kvanta. Daniel: Farmasøytene gir råd om legemiddelbruk til kunder, kommunale institusjoner og privatpersoner. Når du får med medisin hjem fra apoteket

er det farmasøyten som kontrollerer at det er rett legemiddel og dosering i forhold til diagnosen, og at det ikke er skrevet ut uheldig kombinasjon av flere legemidler. HVORDAN ER EN TYPISK ARBEIDSDAG? Katrine: Stillingen min er todelt mellom produksjon og sykehusekspedisjon. I produksjonen fremstiller vi legemidler. Det kan være øyedråper, flytende næring til pasienter eller flytende medisin. I sykehusekspedisjonen leverer jeg enkelt og greit ut bestillinger til de ulike sykehusavdelingene. Daniel: Først har vi morgenmøtene med hele avdelingen. Der går vi gjennom planer for dagen. Deretter sjekker jeg resepter som har kommet inn, hjelper til i sykehusekspedisjonen og styrer det apotekstyrte legemiddellageret til sykehuset. HVA LIKER DU BEST MED JOBBEN DIN? Katrine: Det beste er variasjonen og tempoet. Jeg gjør noe forskjellig hver dag. Daniel: Først og fremst er det en meningsfull jobb. Ellers ser jeg frem til å treffe kollegene mine. HVILKE TIPS HAR DU TIL ASPIRERENDE APOTEKTEKNIKERE OG FARMASØYTER SOM VIL JOBBE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST? Katrine: Vær engasjert, energisk og positiv. Ha det kjekt og ta utfordringene på strak arm. Her får du superspennende dager med mye variasjon, så gå for Sjukehusapoteka Vest.

muligheter | 66

O

ver to hundre ansatte tar ikke feil. Hos Sjukehusapoteka Vest får du arbeidsdagene, miljøet og variasjonen du fortjener.


HELSE OG OPPVEKSTFAG

Start karrieren som lærling! muligheter | 67

STAVANGER KOMMUNE

Tar imot lærlinger innen følgende fag: ·· Aktivitørfag ·· Barne- og ungdomsarbeiderfag ·· Driftsoperatør idrettsanlegg ·· IKT-Servicefag ·· Kontorfag ·· Helsearbeiderfaget ·· Anleggsgartner ·· Institusjonskokk ·· Andre fag der kommunen har fagarbeidere som kan gi veiledning Yrker: ·· Anleggsgartner ·· Aktivitør ·· Arkivar ·· Arkitekt ·· Barnevernspedagog ·· Barne- og ungdomsarbeider ·· Bibliotekar ·· Byplanlegger ·· Ergoterapeut ·· Fysioterapeut ·· Førskolelærere ·· Helsesøster ·· Ingeniør

·· IT-konsulent ·· Innkjøper ·· Jurist ·· Kokk ·· Kommunikasjonsrådgiver ·· Kulturskolelærer ·· Leger ·· Lærer ·· Lønn- og regnskapsmedarbeider ·· Miljøterapeut ·· Personalrådgivere ·· Psykolog ·· Renholdere ·· Revisor ·· Sekretær ·· Spesialpedagog ·· Sjåfør ·· Sivilingeniør ·· Sosionom ·· Sykepleier ·· Vaktmester ·· Vernepleier ·· Økonområdgivere www.stavanger.kommune.no


K

ontor og administrasjonlærling Marie Stokka (21) fra Jørpeland og barne- og ungdomsarbeider Battal Anli (20) fra Stavanger gleder seg hver eneste dag til å møte nye utfordringer i lag med trivelige kollegaer.

– Allerede første dagen på jobb, fikk jeg et eget kontor og vi gikk gjennom alt som var nødvendig for meg å vite av informasjon, forteller Marie. Arbeidsoppgavene hennes er varierende. Hun fører fraværet til lærlingene, jobber med fakturabehandling, bestiller mat og lokaler til kurs som skal holdes for lærlingene, samt har ansvaret for registrering av nye lærlinger i datasystemet. – Jeg bruker mye tid på datamaskinen for å registrere sykemeldinger, egenmeldinger og fraværsrapporter. Jeg har alltid noe å gjøre. Det passer meg kjempe fint, siden jeg liker å ha mange baller i luften, sier hun. MENNESKEGLEDE Hun synes det er viktig å være serviceinnstilt, villig til å lære nye ting, være strukturert og like å være samme med andre mennesker hvis man vil jobbe innen kontor og administrasjon. Battal synes også at man må like å jobbe med mennesker. Som barne- og ungdomsarbeider er det viktig å vise omsorg, gi av seg selv og være impulsiv og spontan.

Battal startet å jobbe som barne- og ungdomsarbeider i august i fjor, og studerte barne- og ungdomsarbeiderfaget på Jåttå vgs. Han innrømmer at det var et tilfeldig valg, og at han er storfornøyd over valget i dag. FREMTID I KOMMUNEN Stavanger-gutten liker å holde mulighetene åpne og ser for seg en karriere som lærer etter å ha jobbet noen år som barne- og ungdomsarbeider i Stavanger kommune. – Jeg trives kjempe godt og har lyst å jobbe videre her i Stavanger kommune. Det er alltid noe nytt å lære! I tillegg har vi et veldig godt arbeidsmiljø på jobb. Jeg håper å fortsette i samme jobben når jeg er ferdig som lærling, forteller Battal. Battal og Marie synes opplæringskontoret i Stavanger er flinke til å følge opp, og liker at de har mulighet til å delta på flere kurs slik at man alltid holder seg oppdatert på faget. – I Stavanger kommune får man god oppfølgning med ukentlig veiledningstime og det er god mulighet for jobb etter endt læretid. Vi får også øve mye til fagprøven med ulike læringsoppdrag, avslutter Marie som ser for seg en fremtid i kommunen. Fortsetter på neste side —>

muligheter | 68

Marie valgte kontorfaget på Strand vgs fordi det virket interessant, og har jobbet som lærling på Opplæringskontoret i Stavanger kommune i syv måneder. Etter å søkt om jobb via webcruiter, ble hun innkalt til intervju, og fikk tilbud en læreplass som hun gledelig takket ja til. Mottakelsen var en positiv opplevelse.

– Jeg sørger for at alle elevene har det bra på skolen og i timen. Jeg hjelper blant annet elever som har skrive- og lesevansker. Man lærer enormt mye som lærling, og det er veldig motiverende å jobbe sammen med kjekke kollegaer og elever. Jeg jobber også på skolefritidsordning (SFO) med alle klassene mellom 2. og 3. trinn. Jeg liker at jobbhverdagen er variert, forteller Battal.


Fortsettelse:

muligheter | 69

HELSE OG OPPVEKSTFAG

Trygg og lærerik læreplass

H

elsefagarbeider Marita Kårdal (20) syns det er veldig gøy og lærerikt å være lærling i Stavanger kommune. Her blir man sett på som en lærling og får mer ansvar når man er klar og føler seg trygg på arbeidsoppgavene.

Marita gikk første året som lærling i Bergen på sykehjem og i bofelleskap og fortsatte som lærling på Eiganes hjemmebaserte tjenester i Stavanger. Hun hadde ikke tenkt bli helsefagarbeider, men etter klassen hennes fikk besøk av en helsefagarbeider i 10. klasse, visste Marita at hun ville jobbe med mennesker og lære mer om faget.

– Jeg gikk helse- og oppvekstfag første året, og helsefagarbeider andre året på videregående skole. Jo mer forståelse man har for faget, jo bedre klarer man å knytte trådene sammen, forteller hun. Marita er med på stell, har tilsyn og gir pasientene trygghet. Når hun kommer på jobb får hun en daglig rapport på en halvtime og får vite hva som har skjedd og hva som eventuelt skal skje i løpet av dagen. I noen distrikter har man gålister, og på andre lister bruker man bil. Som lærling er det ikke krav til sertifikat. – Det er veldig kjekt å gå i lære. Jeg ble tatt veldig godt imot og hadde først et møte med avdelingslederen som gav meg informasjon og viste meg rundt. Nå har jeg blitt godt vant og kan jobbe mer selvstendig enn før


muligheter | 70

Det er veldig kjekt å gå i lære. Jeg ble tatt veldig godt imot og hadde først et møte med avdelingslederen som gav meg informasjon og viste meg rundt. Nå har jeg blitt godt vant og kan jobbe mer selvstendig enn før.

KNYTTER BÅND Marita kommer godt overens med både kollegaer og brukere, og hun ser frem til å møte alle igjen neste dag på jobb. Hun forklarer at man knytter gode bånd med enkelte, og da er viktig å være profesjonell når man begynner å kjenne dem bedre. Hvis man vil jobbe som helsefagarbeider trenger man de rette egenskapene. – Man må ha god tålmodighet og gi brukerne tid og respekt til å utføre dagens gjøremål. Det er viktig å klare å skille mellom arbeidsliv og privatliv og ikke ha for mye av sine egne meninger. Du er nødt til å ha empati, og god faglig kunnskap, forteller hun. Drømmen til Marita er å bli sykepleier, men først vil hun bestå fagbrevet, og jobbe som helsefagarbeider. Hun forklarer at det er alltid lurt å ha noe å falle tilbake på hvis man vil gjøre noe annet. Hun stortrives i jobben og håper hun har samme jobben etter fagbrevet er i boks. – Hvis man liker å være sosial, så er dette yrket for deg. Det kan være tungt hvis man ikke utfører jobben på riktig måte. Hver bruker har forskjellige behov, og det er din jobb å sørge for at brukerne har en trygg hverdag. Hvis man liker å hjelpe andre mennesker i godt selskap er dette jobben for deg!

www.stavanger.kommune.no


muligheter | 71

HELSE OG OPPVEKSTFAG

Vil du bidra til

å redde liv? LAERDAL MEDICAL

Laerdal Medical AS er verdensledende leverandør og produsent av høyteknologiske produkter innen medisinsk førstehjelp og trening. Selskapets produkter benyttes av sykehus, ambulanser, førstehjelpsorganisasjoner, opplæringsinsitusjoner og mange andre virksomheter verden over. Laerdal Medical har ca. 400 ansatte fra 37 nasjoner representert ved hovedkontoret og i tillegg har bedriften fabrikker i USA, Mexico og Kina samt salgskontorer i Europa, Amerika, Australia og Asia. Til sammen jobber ca. 1400 ansatte rundt om i verden med å bidra til å redde liv gjennom selskapene Laerdal Medical og Laerdal Global Health (LGH). LGH er et ikke-profitt selskap med fokus på å reduserer

dødelighet blant mor og barn i den tredje verden og er et søsterselskap av Laerdal Medical. 2013 om satte selskapet for 2,4 milliarder kroner. Har du det som skal til? Vil du være med «helping save lives»? Gå inn på våre nettsider www.laerdal.no og finn ut mer om oss. Kontakt: Tanke Svilandsgt. 30, P.O. Box 377, N-4002 Stavanger, Norway (+47) 51 51 76 66 (Kundeservice) (+47) 51 51 17 00 (Sentralbord)

www.laerdal.com/no


L

aerdal Medical er verdensledende som leverandør og produsent av høyteknologiske produkter innen medisinsk førstehjelp og trening. Enten du kommer med et relevant fagbrev, er utdannet sivilingeniør eller har en annen relevant bakgrunn – Laerdal Medical kan ha en jobb til deg! Under ett tak, midt i Stavanger sentrum, skjer alt fra idé til ferdigprodukt.

Du kjenner helt sikkert ”Anne-dukken” fra et førstehjelpskurs i skole- eller jobbsammenheng. Denne verdensberømte førstehjelpsdukka er det Laerdal Medical som står bak – i tillegg til så mye mer. UNDER ETT TAK Den globale og prisvinnende livredderen ligger beskjedent til midt i Stavanger sentrum, et rosa bygg med logoen som viser den barmhjertige samaritan og selskapets misjon: «Helping save lives». En slik misjon forplikter og det er nettopp derfor Laerdal tar seg av hele verdistrømmen selv.

STØPERI Første stopp på turen er støperiet. Her blandes ulike typer mykplast etter egenutviklede resepter ved hjelp av avanserte maskiner som styres av operatører. Ut av egenproduserte former kommer delene som til slutt skal bli ferdige produkter. I de store lokalene jobber både folk med kompetanse fra videregående skole og folk med relevante fagbrev som prosessoperatør, mekaniker eller innen automasjon. – Jo mer kompetanse du har, jo større ansvar har du mulighet til å få, forklarer Vibeke. MONTERING Monteringsavdelingen setter sammen de ulike delene fra støperiet. Produksjonen foregår etter flyt-prinsipper med fokus på kontinuerlige forbedringer og systematisk problemløsning.

VERDEN SOM KUNDER SimMan 3G, leveres til sykehus, opplæringsinstitusjoner for leger og sykepleiere og militært personell verden rundt. – Det amerikanske forsvaret har kjøpt flere dukker og blant annet testet dem under tøffe ørkenforhold. Dukkene kan benyttes til å simulere ulike traumesituasjoner. Dukkene kan «styres» av en instruktør via trådløs forbindelse. Instruktøren kan variere vanskelighetsgrad på simuleringen gjennom å legge til ulike symptomer, forklarer Vibeke og viser en ferdigpakket SimMan 3G som er klar for shipping til et av deres mange distributørland. HOVEDKONTOR Siste stopp på turen er området hvor vi finner avdelinger innen innkjøp, finans, IT, grafisk design, produktutvikling, markedsføring og salg. Vi hilser på sivilingeniør, Kjetil Lønne Nilsen, som har spesialisert seg innen interaction design. Han viser frem programmet han har utvikla til deres nyeste SimPad. Dette er en enhet som kan kontrollere alle treningsdukkene under simuleringene og overføre data til en PC. SimPad vant merket for god design fra Norsk Design Råd i 2012. KARRIERE FOR DEG? Laerdal Medical er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere, spesielt innen produktutvikling og ingeniørfag, men også innen mekanisk avdeling og på formverkstedet er det behov. – Å jobbe i Laerdal Medical er meningsfylt. Du bidrar til å redde liv, så vi får ofte folk som er indre motivert. Noen har jobbet hos oss i 30 år – og dét må jo være godt tegn, sier Vibeke med et smil.

muligheter | 72

– Her har vi kontroll på det meste selv siden alt fra design til ferdigstillelse skjer under samme tak. Har vi noen endringer etter å ha testet produktene, er det bare å løpe en etasje opp eller ned, forklarer Vibeke Kvale, Learning Manager i Laerdal Medical. Kort vei mellom utviklingsavdeling, støperi og produksjon bidrar til å effektivisere prosessene og skaper rom for kreativitet og oppfinnsomhet. Hun tar oss med på en reise gjennom bedriften fra idé til ferdigprodukt.

Operatørene setter sammen ulike komponenter, tester og pakker. Vi passerer nok et gigantisk lager og går trappa opp til neste etasje der siste del av monteringen skjer. Her finner vi de mest avanserte pasientsimulatorene, SimMan3G. Disse dukkene – i full menneskestørrelse – ligger på ”Avatar”-vis og puster mens operatører gjennomgår omfattende prosedyrer og testing: Utvider pupillene seg? Puster den som den skal? Klarer den å registrere riktig mengde og type legemiddel som injiseres?


HELSE OG OPPVEKSTFAG

muligheter | 73

HELSE FONNA

Varme hender,

skarpe hovud Helse Fonna eig og driv sjukehusa i Haugesund, Stord, Odda og Valen, dei distriktspsykia­ t riske sentra Folgefonn, Haugaland, Karmøy og Stord DPS og elleve ambulansestasjonar. Vår oppgåve er å gi gode og nære helsetenester til dei rundt 180 000 menneska som bur i dei 19 kommunane Tysvær, Fitjar, Haugesund, Ullensvang, Stord, Vindafjord, Odda, Sveio, Suldal, Bømlo, Sauda, Karmøy, Bokn, Etne, Jondal, Kvinnherad, Eidfjord, Tysnes og Utsira. Det jobbar over 3000 mennesker i Helse Fonna, og her er bare noko av det du kan jobbe som hos oss: ·· Lege ·· Sjukepleiar ·· Jordmor ·· Helsefagarbeidar ·· Ambulansefagarbeidar

·· Ergo- og fysioterapeut ·· Sosionom ·· Radiograf ·· Bioingeniør ·· Psykolog ·· Ernæringsfysiolog ·· Prest ·· Helsesekretær Høyres det kjekt ut å jobbe hos oss? Snakk gjerne med rådgivarane våre Inger Askeland eller Ole Petter Espeland. Ring 52 73 20 00 eller send ein e-post til post@helse-fonna.no. Du kan også bli betre kjent med oss på www.facebook.com/helsefonna eller www.helse-fonna.no


TRIVSEL: Sjukepleiar Torstein og radiolog Katrine likar at det er spanande og variert på jobb.

T

orstein, Katrine og Bjørn jobbar kvar dag med å betre livet til andre menneske. Å jobbe med helse krev varme hender og skarpe hovud. TORSTEIN, SJUKEPLEIAR

– I dag jobbar eg i akuttmottaket på Haugesund sjukehus. Eg trivs veldig godt her. Ein viktig grunn til det er arbeidsmiljøet. Kollegane tar vare på kvarandre og spør ofte korleis det går. Fagleg trivs eg fordi det er spennande å hjelpe menneske på mest mogleg måte å fungere normalt att. – Her i mottaket ønskjer eg pasientane velkomen når dei blir lagt inn og gjer ulike undersøkingar som å bestille blodprøve, sjekke puls og temperatur og utføre EKG/ hjartediagram. Dersom pasienten treng intravenøs væske eller medisinar, legg vi inn perifer venekanyle (ein tynn slange som blir lagt inn i ei blodåre). – Eg blei interessert i sjukepleie då eg var i saniteten i Forsvaret. Eg fekk gode førebilde der som gjorde at eg valte sjukepleiaryrket. I Forsvaret var livreddande førstehjelp viktig innan sanitet, og den interessa har eg tatt med meg vidare. KATRINE, LEGE, SPESIALIST I RADIOLOGI – Eg er glad i teknikk og studerte derfor til å bli maskiningeniør, men hoppa over på medisin. I dag arbeider eg med radiologi, eller enklare sagt røntgen. Det er ei flott blanding av faget medisin, å jobbe med menneske og i tillegg får eg dekka den tekniske interessa mi. – Radiologi har kome langt dei siste åra. No er det

– Nesten alle som kjem til sjukehuset, om dei er sjuke eller skadde, blir avbilda hos oss på røntgen. Slik er vi med på alt som skjer og samarbeider med alle einingar. Dette samarbeidet er noko av det eg likar aller best med jobben min. Vi må vere gode i anatomi og ha god oversikt over medisinfaget, og samstundes vere presise når vi kommuniserer kva vi ser på bileta slik at pasienten får den behandlingsa som trengs. Røntgen er meir enn du trur og er veldig kjekt. BJØRN ERNST, AMBULANSEARBEIDAR – Eg fann yrket mitt gjennom Røde Kors. Eg starta der for mange år sidan når eg gjekk på skulen, og så gjekk det slag i slag. Å vere ambulansearbeidar er spennande. Det valet har eg aldri angra på. – Eg likar at arbeidsdagane mine er så forskjellige, eg veit aldri kva dagen bringer. Men alt er ikkje berre blålys, rutinearbeid er det sjølvsagt også. Det er ein fin variasjon. – Mange vil trivast som ambulansearbeidar. Særleg vil eg trekke frem det sosiale. Eg treff mange folk i jobben min. Det er noko av det beste. Bli kjent med oss! www.facebook.com/helsefonna

muligheter | 74

– Noko av det beste med å vere sjukepleiar er variasjonen. Du kan jobbe mange ulike stader og med ulike typar pasientar.

ikkje lenger lystavlar i eit mørkt rom der det heng store negativ, men kraftige datamaskinar som gjeld. Datarekonstruksjon og bildebehandling har gitt oss nye moglegheiter. Vi kan virtuelt snu og vende på organa i kroppen og sjå dei frå ulike vinklar. Slik kan vi finne det som er sjukt, sette mål og dermed hjelpe dei som skal behandle pasienten. Dersom du liker dataspel vil du også like å jobbe med røntgen. Men vi tolkar ikkje berre bilete, vi gjer også små kirurgiske inngrep for å ta prøvar og drenasje.


muligheter | 75

HELSE OG OPPVEKSTFAG

God lønn og spennende

karrieremuligheter TANNHELSE ROGALAND

Tannhelse Rogaland FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Gratis tannbehandling: Alle barn & unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjoner og hjemmesykepleie og rusmiddelmisbrukere i institusjoner, får tilbud om gratis tannbehandling. Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25%. Ellers har fylkestinget i Rogaland bestemt at også fanger, pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling og eldre i pleie av pårørende, skal få gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk.

Tannhelse Rogaland har 41 tannklinikker og 300 ansatte. Fylkestannlegen er daglig leder i foretaket. Hvert år er ca 30% av Rogalands befolkning under tilsyn av Tannhelse Rogaland. Tannhelse Rogaland er et fylkeskommunalforetak (FKF), med tannklinikker i alle kommunene, unntatt Utsira og Forsand. I tillegg har Haugesund Sjukehus og SUS behandlingsrom for tannbehandling i narkose. Tennene dine skal vare livet ut. Det er du som må ta vare på smilet ditt. Men vi gjør det mulig. www.tannhelserogaland.no


T

annhelse Rogaland tilbyr gode lønnsbetingelser og har egen spesialistavdeling for deg som er gira på videreutdanning. Vi tok en prat med to ansatte, Afif Tabbara (27) og Milana Khodzhaeva (28) om jobbhverdagen.

– HVA JOBBER DU MED? Afif: Har jobbet som tannlege siden 2010, altså fem år.

– HVORDAN SER DU FOR DEG FREMTIDEN DIN? HVOR ER DU OM FEM ÅR? Afif: Om fem år vil jeg være ferdig utdannet spesialist i endodonti, og jobbe daglig med kasuser som er henvist fra andre tannleger. Milana: Man vet jo aldri hva som skjer videre, men jeg ser for meg en videre karriere i Tannhelse Rogaland. Kanskje på spesialisttannklinikk?

Milana: Jeg har jobbet som tannhelsesekretær her siden 2009. – HVOR STUDERTE DU? HVORFOR AKKURAT DEN UTDANNINGEN? Afif: Studerte i Litauen. Min far er oralkirurg, så å velge odontologi-utdanningen falt naturlig for meg.

– VAR DET ET KREVENDE STUDIE? Afif: Ja, alle studier er krevende. Det var det spesielt for meg, siden Norge var et nytt land, med et fremmed språk og en ny tilværelse. Men jeg er en veldig sosial person, så jeg fant meg godt til rette. Milana: Ja, men hvis du liker arbeidsoppgavene og er interessert å jobbe i det yrket du har valgt, så går studiet lettere. Som tannhelsesekretær må like det du gjør, for å gi best mulig service til pasientene. – HVORDAN SER EN TYPISK ARBEIDSDAG UT? Afif: Det er mye fart og spennende utfordringer daglig. Mildt sagt, en svært hektisk hverdag for min sekretær. Hehe. Milana: Jeg er på jobb 07.45, kler meg om, dekker på kontoret til første pasient, starter pc og gjør klar alt til første mann. Når pasienten går, sprites alt av og dekkes på nytt. – HVILKE MENNESKER PASSER TIL JOBBEN DIN? HVILKE EGENSKAPER TRENGS FOR Å LYKKES? Afif: Mennesker som er dyktige og motiverte. Milana: Folk som er glad å jobbe med mennesker, og som liker å hjelpe andre når de har vondt.

Hvorfor jobbe for Tannhelse Rogaland? Afif: Fantastisk område, kjekke kolleger og er stort klientell. I Tannhelse Rogaland får du en mulighet til å utvikle deg. Du har dyktige kolleger rundt deg, og med både prioriterte og voksen-betalende pasienter får du mye erfaring. Dessuten har Tannhelse Rogaland en spesialisttannklinikk, så her er det mye kunnskap å hente. Å kunne få hospitere med spesialister er et privilegium. Milana: Vi har et bra arbeidsmiljø og godt samarbeid blant oss ansatte. Vi gleder oss å jobbe sammen, for å gi god service til pasientene. Det vil alltid være jobb innen tannhelse og her får du god lønn.

muligheter | 76

Milana: Jeg studerte på Bergeland vgs og valgte dette å yrket fordi jeg elsker å jobbe med forskjellige mennesker. Jeg hadde flere muligheter, men jeg har alltid ønsket å jobbe innen tannhelse.


muligheter | 77

Liker du å kommunisere med andre mennesker? Ser du nyheter og gode saker der andre bare ser? Liker du å skrive? Ta bilder? Du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du ha godt fargesyn og være interessert i IKT og digital teknologi. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig. Medier og kommunikasjon forbereder eleven på yrker innen reklame- og kommunikasjonsbyråer, magasinredaksjoner, forlag, trykkerier, markedsavdelinger, fotobedrifter, internettbedrifter, filmselskaper, radio og fjernsyn.


r e i d e m M ko g k o uni m jon s a


muligheter | 79

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

Torry Pedersen Følg drømmen din, jobb hardt og ikke nøl med å utfordre etablerte sannheter og konvensjoner.


JOURNALISTEN OG REDAKTØREN har blitt kåret til årets redaktør av Oslos Redaktørforening og har siden 1981 klatret opp karrierestigen fra å være journalist i Fredrikstad Blad til administrerende direktør og ansvarlig redaktør i VG.

muligheter | 80

– Følg drømmen din, jobb hardt og ikke nøl med å utfordre etablerte sannheter og konvensjoner, forteller VG-redaktør Torry Pedersen til elever som vil satse på en utdanning innen medier og kommunikasjon.

av en prosess der du har gjort en god jobb, og har fått anledning til å jobbe sammen med og lære av usedvanlig dyktige folk, forteller han.

– Man må ha viljen til å lære noe nytt, være konstant nysgjerrig på en positiv måte og ha Selv ble han journalist ved en tilfeldighet. en glød og interesse for feltet utover ordinær Når han først hadde fått smaken på det som skoletid. Dessuten må man ha et brennende hadde blitt et usedvanlig vellykket yrkesvalg, engasjement for å formidle. viste han tidlig interesse for hele den jour- VG-redaktøren har ett viktig råd til alle nalistiske prosessen, og formodentlig hadde som vil ha en karriere innen medier og han også lederegenskaper. kommunikasjon: – Å bli redaktør er jo ikke noe man bestem- – Ha aldri en karriereplan, men jobb hardt, mer seg for, men noe som kommer som følge avslutter han.


muligheter | 81

Visste du at oppdrettsnæringen er Norges nest største eksportnæring? Trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at PCen eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. Det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute, under varierende natur- og klimaforhold. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.


r u t a N uk r b


NATURBRUK

Tine Sundtoft muligheter | 83

Å være klima- og miljøminister er en fantastisk spennende jobb – alle dager er forskjellige og det er nye og viktige oppgaver hele tiden.

HVORFOR BØR MAN SATSE PÅ REALFAG? først i Unge Høyre. Allerede den gangen var miljø et viktig spørsmål for oss. Etter – Da vil du ha et godt fundament for å ta utdanning på BI, har jeg jobbet med næringsen høyere utdanning innen fag som gir deg livsspørsmål og i fylkeskommunen. Å være mulighet til å jobbe med klima og miljø senere klima- og miljøminister er en fantastisk speni livet. Eksempler på relevante utdanninger nende jobb – alle dager er forskjellige og det er utdanning innen biologi, naturforvaltning, er nye og viktige oppgaver hele tiden. fysikk, kjemi, geografi, og sivilingeniør. Men vi trenger også økonomer og jurister dersom vi ER DET NOE SPENNENDE PÅ AGENDAEN? skal løse miljøproblemene. – Arbeidet for å redusere uslippet av av HVILKE EGENSKAPER ER VIKTIGE Å HA klimagasser bilr viktig. I Paris i desember HVIS MAN VIL SATSE PÅ EN UTDAN- 2015 skal vi forhåpentligvis få til en global avtale om å redusere klimagassutslippene. NING INNEN KLIMA OG MILJØ? Klimateknologi er viktig, fordi det gir muligVerden står overfor store miljøutfordringer het til nye jobber og verdiskaping samtidig og vi trenger folk med kunnskap om natu- som vi kan kutte utslipp. Men vi arbeider også ren og hvordan den reagerer på ytre påvirk- for å ta vare på naturen vår, slik at også komninger. Da er det nyttig å være interessert i mende generasjoner kan oppleve den. naturfagene og samspillet i naturen. Det er viktig med realfagskunnskaper, men det er HVILKE EGENSKAPER ER VIKTIGE Å HA også en stor fordel å være engasjert i sam- HVIS MAN VIL SATSE PÅ EN UTDANfunnsfaglige spørsmål. Global oppvarming NING INNEN NATURBRUK? og miljøproblemer har store konsekvenser for samfunnet, og tiltak for å kutte utslippene – Du bør være glad i naturen. I tillegg kan det griper inn i næringsliv, transport, landbruk og vært greit å være litt praktisk anlagt og like å arbeide utendørs. Og så er det viktig at du andre sektorer. forstår hvor utrolig viktig naturen er for at HVORDAN BLE DU KLIMA- OG MILJØ- resten av samfunnet skal fungere. MINISTER? – Det er statsministeren som velger sine statsråder. Jeg har vært aktiv i politikken lenge,


muligheter | 84

KLIMA -OG MILJØMINISTER TINE SUNDTOFT er en travel dame i et fagområde som alltid er i utvikling. Hun råder unge til å skaffe seg et solid grunnlag fra videregående skole, med for eksempel realfag, hvis man vil satse på en utdanning innen klima og miljø.


muligheter | 85

ROGALAND BONDELAG

Skap karriere innen landbruk

E

nten du vil skape din egen arbeidsplass som bonde, eller ønsker å jobbe med mat, klimautfordringer, naturopplevelser eller som entreprenør – en landbruksutdannelse gir deg alle muligheter. For den som skal dyrke jord og stelle dyr er kompetanse viktig. For de som ikke skal bli bønder er det mange veier fram til jobb innen landbruket, både for praktikere og dem med teoretisk tilnærming. Kunnskap om landbruk og naturforvaltning er avgjørende når det gjelder å løse framtidas utfordringer innen miljø, klima og energi. Folk med landbruksutdanning er ettertraktet til jobber innen rådgivning, undervisning, forskning og forvaltning. Landbrukskompetansen er internasjonal, og arbeidsmulighetene spenner over et vidt spekter innen privat og offentlig sektor. Bachelor- og mastergrader i landbruksfag er ettertraktet hos mange arbeidsgivere både innen landbruk, privat næringsliv og offentlig forvaltning. Turisme, jakt og fiske, lokal og regional matkultur eller tjenester som

snørydding, energiproduksjon og tilrettelegging av naturopplevelser er andre aktuelle arbeidsområder. Matindustrien er Norges største landbaserte industrisektor. Hver tidende bedrift er en landbruksbedrift, så landbrukskompetanse er viktig både for matproduksjon og for å sikre at vi fortsatt kan ha en god plante- og dyrehelse. På verdensbasis må noen sørge for å skaffe mat nok til alle i framtida. Dersom du ønsker en utdannelse innen landbruk, har vi videregående skoler i Rogaland som tilbyr utdanning innen naturbruk og agronomi, og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling som tilbyr fleksible høgskolestudier med fokus på landbruk og nærings- og bygdeutvikling. Velkommen inn i landbruket! www.bondelaget.no/rogaland


“ Allting er

Ukjent

muligheter | 86

lett, bare man kan det.


NATURBRUK

MARINE HARVEST

muligheter | 87

Bli med på lakseeventyret!

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Vi serverer 6,2 millioner porsjoner med laks verden rundt, hver eneste dag, året rundt. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 11 700 ansatte og omsatte i 2014 for NOK 25,5 milliarder. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange (NYSE). Vi søker folk med utdanning innen mange ulike fagområder, akvakultur, mekaniske fag, elek-

tro, tekniske fag, administrasjon, og økonomi. Vi fokuserer på gode holdninger og å finne rett person på rett plass til rett tid, vi ønsker mangfold og har fokus på å tiltrekke oss flere jenter inn i næringen. Vi satser på våre lærlinger og tar imot ca 70 lærlinger hvert år. Kontakt: Tlf: 21 56 23 00 norway@marineharvest.com www.marineharvest.no


M

arine Harvest er stadig i utvikling, og tilbyr de ansatte flere utdanningsmuligheter. Driftstekniker Håkon Skår (21) er en av de heldige som tar et intensivt utdanningskurs på Finnøy for å få fagbrevet gjennom jobben. – Jeg har i flere år hatt sommerjobb i Marine Harvest, men det var først når jeg begynte som ekstrahjelp på matfiskanlegget høsten 2012, at jeg syntes dette virket veldig spennende. Jeg var derfor svært interessert da selskapet lyste ut fast jobb. Og jeg fikk jobben, smiler Håkon Skår fornøyd. VARIERT Arbeidsoppgavene til 21- åringen er ganske varierte. Han forteller at de er mye ute og passer på at alt er i orden på anlegget. Når de er inne, forer de fiskene ved hjelp av datamaskinen, og passer på at fiskene får i seg riktig mengde mat.

Driftsleder Tor Kleppa (28) forteller at Marine Harvest har et utrolig godt samhold og samarbeid. Det er alltid mulighet med utdanning og oppfylling for de som er interesserte. De som ikke har fagbrev fra før, får anledning til å ta dette via oppdrettsselskapet. – Marine Harvest har fokus på utdanning, og vil at de ansatte skal få mulighet til å få en enda bredere kompetanse. For en bedrift som stadig når nye høyder, er utdanningsmuligheten viktig for både bedriften og de ansatte, forteller Tor. GODE KARRIEREMULIGHETER Håkon, som har et mål om å bli driftstekniker, er enig. – Jeg jobber sammen med flinke og kjekke folk. Vi får god opplæring og oppfølging. Etter jeg begynte å jobbe i Marine Harvest har jeg fått tilbud om flere utdanningsprogrammer. Oppdrettselskapet støtter sine ansatte, og vil at du skal få mulighetene til mer utdanning. Det er jo en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Vi får videreutvikle oss, og bedriften får flere ansatte med høy kompetanse, sier Håkon.

VISSTE DU AT: Du kan få jobb i Marine Harvest på ulike måter: – Lærling: Gå Vg1 naturbruk og Vg2 akva og søk læretid hos oss. Gjør du en god nok jobb, er sjansen stor for fast jobb. – Høyere utdanning: Ta tre år på vgs, deretter tre år på høyskole innen akva. – Jobberfaring: Fyller du våre jobbkrav, kan du også få fast jobb hos oss.

muligheter | 88

– Jobben min er gøy og spennende og det er stadig noe nytt som skjer. Det er et veldig interessant yrke. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg gleder meg til jobben hver dag, sier Håkon.

Astrid Sande

- HR-manager, Region Sør Marine Harvest Norway AS


NATURBRUK

muligheter | 89

FELLESKJØPET ROGALAND AGDER

GLAD I DYR

og liker å møte nye mennesker? Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) produserer og selger fôr til husdyr og kjæledyr. Bedriften leverer også gjødsel, såvarer, traktorer, maskinvarer og verkstedstjenester, i tillegg til å selge detaljvarer gjennom fagkjeden FK-butikken. FKRA har omlag 400 ansatte i regionen fra Sunnhordland til Tvedestrand, og rekrutterer lærlinger og fagarbeidere i blant annet prosessfag, automatiker/elektrofag, mekaniske fag og laboratoriefag, samt butikkfag.

Vi har lokasjoner i både Vest Agder og Rogland samt Kvinherad og Stord. Vi er også på Facebook! www.facebook.com/felleskjopet. Kontakt: Kim Malmin, personal HMSK sjef (+47) 51 88 70 00 kim.malmin@fkra.no www.merenndutror.no


F

elleskjøpet er ledende leverandør av driftsmidler til norsk landbruk. Vi møter salgskonsulent Lone Vierdal (23) og salgssjef Daniel Vignes (28) som begge skryter av et godt og aktivt arbeidsmiljø, og en arbeidsgiver som vil satse på deg som vil opp og frem. Lone Vierdal jobber som salgskonsulent hos Felleskjøpet Rogaland Agder. Her har hun ansvar for kunde- og salgsoppfølging av kraftfôr til storfe på Jæren og Dalane. TRIVSEL Hun har bare vært ansatt i bedriften noen måneder, men stortrives allerede. – Her er det ikke dumme spørsmål og alle jobber sammen som et stort team. Vi har et godt og aktivt arbeidsmiljø, smilende fornøyde kunder og et stort og aktivt fagmiljø mellom alle de tre regionale felleskjøpene i Norge, forteller Karmøy-jenta, som ble overrasket over den aktive arbeidsdagen. – Jeg trodde det kom til å bli mye kontorarbeid, men det største fokuset er på kundebesøk, noe jeg trives veldig godt med!

En vanlig arbeidsdag kan se slik ut: 08.00: Lone reiser direkte ut til noen av Felleskjøpets kunder innen kraftfôr til storfe og hjelper dem med eventuelle spørsmål de måtte ha og lager en fôrplan til de som ønsker det. Deretter stikker hun innom de andre som holder til i nærheten etter hvert. Tilbake på kontoret svarer hun på kundenes spørsmål fra tidligere besøk. GODE KARRIEREMULIGHETER Daniel Vignes fra Finnøy er en annen som trives godt i Felleskjøpet. Han er salgssjef i Felleskjøpet Rogaland Agder og har det samla resultatansvaret for forretningsområdet kraftfôr, med personalansvar for tolv medarbeidere innen salg. Daniel forteller om spennende og varierte arbeidsdager, med store muligheter for å klatre i karrierestigen. – Felleskjøpet gir den rette personen mulighet til å være med å påvirke og ta beslutninger som viser igjen. Vi har et inkluderende arbeidsmiljø og mange flinke medarbeidere som er villige til å lære bort sine kunnskaper.


muligheter | 91

G Er du en flittig og nysgjerrig person som alltid ser etter muligheter? Som ser potensielle markeder som enda ikke er utprøvet eller som først oppstår gjennom din tjeneste eller ditt produkt? Som liker å skape noe fra bunnen av eller å perfeksjonere noe som allerede eksisterer? Da har du kanskje en liten gründer i magen. I forretningsverden er en gründer en person som starter et foretak eller en virksomhet for å tilby et produkt eller en tjeneste. Har du den rette ånden? Husk det amerikanske ordtaket: “It may be simple, but that’s not the same as easy”.


r e d n 端 m r o G rks i v t e h


GRÜNDERVIRKSOMHET

muligheter | 93

– Ta sats, bli gründer! Idar Vollvik har uten tvil opplevd mer enn de fleste de siste femten åra. Fra å bygge seg opp som mektig Chess-eier og samtidig være hele Norges medieyndling på begynnelsen av 2000-tallet, tapte han store deler av formuen på aksjespekuleringer da finansmarkedet gjorde mageplask i 2008. En slik livsforandring kunne brukket ryggen på selv det sterkeste menneske, men Idar Vollvik reiste seg, krummet nakken og satte i gang nye forretningseventyr. Nå er han aktuell med fremgangsrike Ludostore, i tillegg til et innovativt mobilapp-prosjekt som skal lanseres høsten 2015. NÅR BESTEMTE DU DEG FOR Å BLI GRÜNDER? – Det var egentlig ganske tidlig. Jeg har alltid vært opptatt av markedsføring, salg og ledelse, så det ble naturlig at jeg studerte markedsføring og administrasjonsledelse på det som nå heter BI. Da jeg gikk ut i arbeidslivet etter studiene, var planen å jobbe noen få måneder før jeg skulle starte mitt eget eventyr. Ironisk nok ble jeg der i fem år før jeg startet mine første butikker innen telefoni og mobil, det som kan kalles starten på Chess. DE FLESTE KJENNER JO SUKSESSHISTORIEN SOM FULGTE, MEN HVA VIL DU SI VAR HEMMELIGHETEN BAK SUKSESSEN DERES?

ALT DETTE GJORDE OGSÅ DEG TIL EN AV NORGES MEST OMTALTE PERSONLIGHETER. HVORDAN VAR DET? – Jeg hadde aldri noe mål om å bli kjendis, ei heller tenker jeg noe over kjendistilværelsen. Jeg betrakter meg som en helt normal person, med unormale ambisjoner og energi. Lykken for meg har alltid vært å skape verdier av idéer, så får alt annet som følger med være en del av pakken. DU SOLGTE DEG UT AV CHESS I 2005 FOR ET MILLIARDBELØP OG BLE NOEN FÅ ÅR SENERE EN AV VERDENS STØRSTE DAYTRADERE. DET BLE LITT AV EN BERG-OG-DALBANE FOR DEG? – Å ha mye penger som ung, gjør noe med deg. Man blir påvirket. Etter Chess-salget begynte jeg å kjøpe og selge store partier med aksjer daglig, og gjorde det svært godt i starten. Dessverre kom nedturen i forbindelse med finanskrisen, og jeg klarte ikke å gi meg før det var for sent og hele formuen var tapt. Min beste egenskap med å aldri gi opp, ble dermed også min verste egenskap. VURDERTE DU NOEN GANG Å GÅ UT I «VANLIG» JOBB ETTER DETTE?

– Aldri. For det første er jeg ikke typen som gir opp, og for det andre er min lykke å skape noe selv. Det håper jeg flere unge også prøver – Nøkkelen var nok at jeg fikk med meg en seg på. Vi har alt for få gründere i Norge. fantastisk gjeng ansatte som ble smitta av min entusiasme. Vi visste helt enkelt hva vi HVILKE TIPS HAR DU TIL UNGE, ASPIREgjorde og det var god timing. I tillegg gjorde RENDE GRÜNDERE? vi kreative og smarte grep innen markeds– Konsentrer deg om én idé. Mange har grünføring. Vi kjøpte luftballonger, vi reddet og der-genet i seg, men vet det ikke selv. Sats på bygget et hjem til en krokodille i akvariet i det du tror på og gjør det beste ut av det. Bergen, pyntet Bergen sentrum med blomster, kjøpte masse fotballspillere og var sponsor til verdens raskeste båtrace. Dette skapte medieomtale som vi dro nytte av.


Idar Vollvik Mange har gründer-genet i seg, men vet det ikke selv. Sats på det du tror på og gjør det beste ut av det.

muligheter | 94

IDAR VOLLVIK. ENTREPRENØR, MARKEDSFØRER OG VERDISKAPER. Folkets kjæledegge og medienes yndling. Vi har tatt en prat med den karismatiske trønderen for å forstå hvordan det er å være en av Norges mest omtalte forretningsmenn.


muligheter | 95

R Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. God mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit! Du som velger restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig og renslig. Og du liker å gi god service. Til kunder og kollegaer. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæring og næringsmiddelindustri, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.


u a t s g e o R nt- g a a r atf m


RESTAURANT- OG MATFAG

Gira på fysisk arbeid? NORTURA

Nortura er forankret i norske tradisjoner, norsk matkultur og norsk eierskap. Nortura SA er et resultat av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA, og er organisert som et samvirke eid av ca. 18 000 egg- og kjøttprodusenter som leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter. Selskapet har en årsomsetning på ca. 20,6 millarder kroner, med industrivirksomhet i 28 kommuner fordelt på 13 fylker og har ca. 5 600 medarbeidere. I Rogaland har Nortura fabrikker i Egersund, Hå, Sandeid og Forus. Nortura tilbyr muligheten for å ta ulike fagbrevstyper innen vår kjernevirksomhet. De offentlige fagbrev som ligger innenfor kjernevirksomheten er pølsemaker, kjøttskjærer, slakter, butikkslakter, industriell matproduksjon (IMP), logistikk og automatikkmekaniker. I tillegg vil det etter nærmere avtale også være

mulig å avlegge fagbrev/svenneprøve i følgende fag: Industrimekaniker og renhold. Vi har lærlinger ved mange av våre 35 fabrikker i landet. Nortura i Rogaland samarbeider med blant annet Time VGS, Godalen VGS og Jåttå VGS. Har du lyst å bli lærling hos oss på Nortura Forus? Kontakt oss: Egil Olsen, personalsjef Egil Ove Wulvig opplæringsinstruktør. Gamle Forusvei 50 4033 Stavanger (+47) 03070 firmapost@nortura.no www.nortura.no


– I Nortura ble jeg tatt godt i mot. Jeg merket positive vibber fra de ansatte, som i tillegg var interessert i å vite hvem jeg var. De fleste jeg jobber med er menn, noe som er helt greit, smiler Lene Malmin (21), kjøttskjærerlærling i Nortura. VARIERT Hun står i skjærehallen; konsentrert med den ene hånda på et svært kjøttstykke, i den andre holder hun en gigantisk kniv. Med imponerende presisjon og hurtighet separerer hun bein og sener fra kjøtt. – Posten jeg står på heter grovskjæring. Kjøttet jeg skjærer skal bli til fine ytrefileter, forteller hun engasjert. Lene er utdannet kokk, men et besøk hos Nortura skulle likevel snu Lenes karrierevei. – Her kunne jeg bytte ut hektiske dager med kvelds- og helgejobbing, med faste arbeidsdager fra klokka 7-15. I tillegg er lærlinglønna god og vi stiger to ganger i året, informerer hun. GOD LØNN Egil Ove Wulvig, lærlinginstruktør i Nortura, nikker. – Lærlinglønna hos oss er nemlig veldig god i forhold til våre konkurrenter. Vi lønner ikke etter tariff men etter gjennomsnittslønn i bedriften,

som er på over 200 kroner timen. Det er unikt, forklarer han, og legger til at de også har gode forsikrings- og pensjonsordninger. HØY TRIVSELSFAKTORE Egil har jobbet i Nortura i hele 33 år. Det at ikke maskinene har overtatt kjøttskjæringa, at det er fortsatt et håndverk, er noe Egil er glad for. Han fremhever også en annen faktor som har preget Nortura opp gjennom årene; det gode arbeidsmiljøet. For selv om lønn er en viktig faktor når en skal velge jobb, understreker han at det ikke er det viktigste. Trivsel er det som har gjort at han har blitt i Nortura, helt siden han ble med far på jobb som liten. FAGPRØVE Egil trives godt i instruksjonsrollen. – Det første året lærer vi ungdommen skjæreteknikk, som det å skjære langs muskelen uten å få med sener. Andre året testes lærlingenes kapasitet i større grad, forteller han. For å bli kjøttskjærer må du ta fagprøve. Det kan du enten ta ved å gå restaurant- og matfag på videregående skole, og to års læretid. Eller du kan ta fagprøven som privatist, noe som krever fem års erfaring. Egil understreker at dette yrket innebærer hardt fysisk arbeid, så du må like å bruke kroppen. – Overkroppen får du trent når du jobber. Ellers har vi treningsrom der du kan trimme resten, smiler han og legger til det også er en fordel at du har stå-på-vilje og bryr deg om faget.

muligheter | 98

E

r du skolelei, og vil unngå stillesittende kontorjobbing? Hos Nortura er fysisk arbeid og håndverk en stor del av arbeidsdagen! Kjøttskjærerlærling Lene Malmin og lærlinginstruktør Egil Ove Wulvig stortrives og forteller om godt arbeidsmiljø samt konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår.


muligheter | 99

RESTAURANT- OG MATFAG

Heine Grov Jeg skulle først bli pølsemaker, men valget havnet til slutt på kokk. Håndverket har alltid interessert meg, og gjør det fortsatt.

HEINE er kjent som JÆRKOKKEN OG DRIVKRAFTEN BAK DET JÆRSKE KJØKKEN. Han har tidligere gitt ut matheftet NY:T i lag med Ruth-Hege Holst og boka Det jærske kjøkken (2005). Heine angrer ikke et sekund på valg av yrke.


sjef ved Norges første fiskerestaurant, Enhjørningen. Siden har han arbeidet som HVILKE EGENSKAPER TRENGS? kjøkkensjef på flere plasser i både Bergen, – Vilje til å stå på, tålmodighet og ikke minst Bryne og Os. ydmykhet ovenfor faget. Nå arbeider han som freelancekokk under navnet Jærkokken, og kan tilby kurs, fore- DINE PLANER FOR 2016? drag og mat til alle anledninger. I 2009 kom – Vi jobber akkurat nå med å få i havn egne han ut med ny bok, Jærkokken.Utdanningen nye lokaler, som blir det gamle apoteket i tok jærbuen på kokkeskole; ett år skole, to år Bryne sentrum. Planen er at vi skal ha lukka i lære på Fleischers Hotell på Voss og avslutarrangement i huset og at vi fortsatt skal tende kurs med eksamen. Etter det er han jobbe med og for lokale produsenter, samt mest selvlært. øke egenproduksjonen av produkt for eget I 2006 fikk Heine Grov Bryne Vels trivsels- bruk og salg. pris og i 2009 ble han hedret av Rogaland Bondelag for arbeidet sitt med å løfte frem Les mer på www.jærkokken.no. lokale råvareprodusenter og sette søkelys på kvalitet.

muligheter | 100

HVA ER DITT RÅD TIL UNGE SOM VIL SATSE PÅ ET YRKE INNEN RESTAU– Jeg skulle først bli pølsemaker, men valget RANT- OG MATFAG? havnet til slutt på kokk. Håndverket har alltid interessert meg, og gjør det fortsatt. Det er – Vær åpen med tanke på utplassering fra det jeg liker best å jobbe med, forteller hele skolen. Finn en seriøs læreplass der de fakJærens kokk, Heine Grov. tisk produserer mat, fører et produkt, og som Allerede som 21-åring ble han kjøkken- i tillegg har en god læreplan. JÆRKOKKEN


muligheter | 101

Service- og samferdelsfaget er inngangsporten til et spennende valg mellom åtte ulike fagområder. Salg, administrasjon, sikkerhet, IKT Service, logistikk, yrkessjåfør, resepsjons- og reiselivsfaget er stikkordene. Har du lyst har du lov – og husk at smilet og det gode humøret ikke kan læres – det må komme innenfra! Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt.


e c i v r e m S sa l g e o rd s e f


spennende og utfordrende jobb?

muligheter | 103

LETER DU ETTER EN

R

eiselivsnæringen byr på mange muligheter! Her finnes jobber innen overnatting, servering, opplevelse og destinasjoner. Reiselivet har behov for unge, positive og engasjerte mennesker. Er du kanskje en av dem? Ingen dag er lik og alle gjestene er forskjellige. Derfor er en jobb innen reiseliv full av spennende utfordringer. Det er utrolig gøy når man klarer å løse utfordringene som dukker opp, enten alene eller i lag med kollegaer. Du vil kunne reise og arbeide over hele verden dersom du ønsker det. – For å jobbe med reiseliv må du være løsningsorientert, like å arbeide med folk samtidig som du liker å møte nye utfordringer. Med en utdanning innen hotell, restaurant eller reiseliv vil du garantert stå godt rustet til disse oppgavene, sier Hilde Veum, rådgiver i NHO Reiseliv. Reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet økonomi, salg, markedsføring, drift og ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet. Du kan

jobbe med noe du interesserer deg for, enten det er hester, alpint, mat og drikke, fjellklatring eller strandliv! – Har du et fagbrev som kokk, servitør, reiselivsmedarbeider eller resepsjonist, vil du oppleve at jobbmulighetene er gode. Det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og Universitet for dem som ønsker seg en fremtid innen reiselivsnæringen – vi trenger flinke folk, avslutter Veum. NHO Reiseliv representerer mer enn 2600 bedrifter innen servering, overnatting, opplevelse, kultur, destinasjon og annen reiselivsvirksomhet. I medlemsmassen finnes alt fra store nordiske og internasjonale hotellkjeder til små lokale enkeltmannsforetak. For mer informasjon: reiselivsutdanning.no nhoreiseliv.no


“ Ett barn,

Malala Yousafzai

muligheter | 104

én lærer, én blyant og én bok kan forandre verden.


muligheter | 105

SERVICE & SAMFERDSEL

Fantastisk arbeidsplass! SANDNES TAXI

Sandnes Taxisentral ble etablert i 1949, og er en erfaren aktør i bransjen og nærmiljøet. Vår administrasjon holder til i moderne lokaler i Trim Towers, Larsamyrå 18 i Sandnes, mens bilene våre opererer i hele Stavanger- og Sandnesområdet, samt store deler av Jæren. Vi disponerer i dag over 130 biler, hvorav de fleste er personbiler. Kjøretøyene spenner fra miljøvennlige, gassdrevne biler; til store og komfortable minibusser med plass til 16 passasjerer som er tilrettelagt og godkjent for rullestoltransport. I dag håndterer vi blant annet langvarige transportkontrakter med kommuner og offentlige etater, oppdragsbaserte avtaler med firmakunder og enkeltoppdrag for privatpersoner.

Våre målsettinger er: ·· Å være en selvstendig aktør i markedet. ·· Ha fokus på å tilby våre kunder på Sandnes og Forus spesielt, og Nord-Jæren generelt, best mulig transportløsninger i forhold til kundens behov. ·· Oppfylle kundens forventninger til servicenivå, samt trygg og sikker transport. ·· Ha kort responstid på kundehenvendelser. Sandnes Taxi skal opptre på en ansvarlig måte i forhold til kunder og ansatte. Inngår du en transportavtale med oss, skal den utføres i henhold til dine ønsker. Sandnes Taxi skal også ivareta sitt samfunnsmessige ansvar som transportaktør, noe som blant annet innebærer at vi skal ha moderne og miljøvennlige kjøretøy.


S

unniva Orre (42) er en av få kvinnelige taxisjåfører og stortrives i Sandnes Taxi. – Jeg kunne ikke hatt det bedre, smiler hun.

HVORDAN ER EN VANLIG DAG PÅ JOBBEN? – Jeg jobber som taxisjåfør for storbilavdelingen. Her kjører jeg 70 prosent fast, som er alt fra barn som skal på skolen til eldre som skal på sykehuset. Ellers kjører jeg 30 prosent på «spot», som vil si kjøring av tilfeldige turer. Jeg starter på morgenruta kl. 07:00, som er ferdig ca. 10:00. Ettermiddagsøkta begynner kl. 13:00. Timene mellom øktene er fleksible og kan brukes til å kjøre «spot»-turer, eller gjøre eventuelle nødvendige ærend. Bilen parkerer jeg i 17- tiden. Dagene kan være lange, men denne fleksitiden midt på dagen tror jeg er mye av grunnen til den store trivselen blant oss ansatte og en årsak til lite fravær. HVORDAN BLE DU ANSATT?

HVORFOR SANDNES TAXI? – Vi er veletablerte og vi har blitt ganske store mye fordi vi stadig vinner anbud om faste kjøringer. Sandnes Taxi har en målsetning om å være tilgjengelig og trygg, noe jeg synes vi følger opp. Alle kunder jeg har med å gjøre er veldig fornøyde og vi har fått et godt rykte på oss. Arbeidsmiljøet er svært bra, med positiv energi, både blant taxi-sjåførene og ledelsen! Bilparken blir byttet ut hvert fjerde-femte år, så vi kjører alltid i moderne og trygge biler. HVILKE EGENSKAPER TRENGER JEG? Du bør være en åpen, serviceinnstilt og positiv person for at kunden skal få en god opplevelse av turen. Du må også ha respekt for alle slags mennesker. I tillegg er det ikke dumt å ha litt lokalkunnskaper der du søker jobb.

Hvordan bli Sandnes Taxi- sjåfør? Å være taxisjåfør er en spennende og utfordrende jobb, med mye kontakt med mennesker fra ulike aldersgrupper, yrker og livssituasjoner.

 Det stilles visse krav til deg før du kan begynne å jobbe som taxisjåfør: ·· Du må være over 20 år gammel, og ha hatt sertifikat sammenhengende i minimum 1 år. ·· Ha gyldig kjøreseddel for Nord Jæren løyvedistrikt, denne utstedes av politiet. For å få utstedt kjøreseddel, kreves det bestått kartbokprøve og kjentmannskurs, samt plettfri vandelsattest.

 I tillegg til disse generelle kravene, vil Sandnes Taxi bistå sine sjåfører og løyvehavere med intern opplæring på vårt taxametersystem.
Når disse kravene er innfridd, vil du kunne få ansettelse hos en av våre løyvehavere eller i vårt eget selskap, Sandnes & Jæren Taxi AS.

muligheter | 106

– Det var ganske tilfeldig. Jeg er utdanna agronom, men som småbarnsmor var det ikke optimalt å jobbe kvelder og helger. Plutselig så jeg en annonse i avisa der Sandnes Taxi søkte sjåfør med minibussertifikat, noe jeg hadde. Jeg ble kalt inn på intervju og fikk i grunnen jobben der og da. Siden da har jeg trivdes så godt at jeg bare har blitt! Det er en meningsfull og sosial jobb der du blant annet lærer om diagnoser, om hvordan folk har det og hva som skjer i lokalmiljøet. Du blir litt av en menneskekjenner og hadde det ikke vært for oss, så hadde mange ikke kommet seg ut i det hele tatt!


muligheter | 107

Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og fingre med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen teknikk og industriell produksjon. Du som velger TIP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

e T & t


k k i n s k e n d u ro I p & i el l n o r j t ks u d


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

GMC

muligheter | 109

– Helt konge med fysisk arbeid

GMC er et lokaleid industrikonsern i Stavanger, etablert i 1973, med fokus på offshore og maritim industri.

Maritime, GMC Engineering, GMC HVAC og GMC Marine Partner.

Konsernet tilbyr produktløsninger, reparasjoner og oppgraderinger av skip, rigger og offshoreinstallasjoner. GMC tar på seg små og store prosjekter, ofte på kort varsel.

Omsetning: ca. 800 millioner.

GMC sin kultur er basert på vårt løfte til kunden, Consider it done. Kunden kan stole på at GMC tar ansvar for at jobben blir gjort raskt og med høy kvalitet. Konsernet består av selskapene GMC Yard, GMC Electro, GMC

Antall ansatte: ca. 300. Vil du vite mer om oss, besøk www.gmc.com Kontakt: HR-ansvarlig Siv Merethe Berge Røsland i GMC på 975 32 342, e-post siv.merethe.berge@gmc.no eller sentralbordet på 51 84 80 00.


L

ivet smiler for den nyutdannede platearbeideren Per Kristian Lindén. I et tøft arbeidsmarked har unggutten kapret drømmejobben i tradisjonsrike GMC Maritime, kun noen få steinkast unna barndomshjemmet på Tasta.

– Jeg har kjent til GMC helt fra oppveksten, som de fleste andre siddiser. Det gjorde nok sitt til at førstevalget var nettopp GMC Maritime da jeg skulle velge arbeidsgiver. Det virket rett og slett som en kjekk arbeidsplass med spennende arbeidsoppgaver, forteller Per Kristian fornøyd.

I GMC jobber vi mye i perioder og man kan tjene gode penger. Samtidig er det fleksibilitet til å ta seg fri i roligere perioder.

GMC er kjent for «GMC-ånda», at alle snur seg og tar uforutsigbare prosjekter på strak arm. Når et skip blir skadet, står store verdier på spill. Våre kunder setter stor pris på våre fleksible og kreative fagarbeidere, forteller sjefen i GMC Maritime, Rune Christensen. GIGANTISKE SKIP Et annet selskap i konsernet, GMC Yard, har en av Norges største dokker på Buøy i Stavanger. – Vi reparerer, vedlikeholder og bygger om. Når kundene skal ha en stor vedlikeholdsjobb gjelder det å få tak i nok folk raskt, forteller Egil Sunde, sjef på GMC Yard. GMC fortsetter med lærlingeordning, selv om markedet ikke er det beste akkurat nå. – Fagutdanning og kompetanse er en utrolig viktig investering for fremtiden, vi vil alltid trenge dyktige hoder, sier Rune. FLERE MULIGHETER GMC Electro kan også være aktuelt for lærlinger. Selskapet driver med elektro, automasjon og instrumentering på skip og rigger, opplyser Magnar Aske, sjefen i GMC Electro. Til sammen har GMC stor bredde i muligheter og karrierevalg for sine ansatte. – I GMC jobber vi mye i perioder og man kan tjene gode penger. Samtidig er det fleksibilitet til å ta seg fri i roligere perioder. Mange trives godt og blir værende lenge hos oss, avslutter Rune Christensen.

Hvorfor jobbe for gmc? – Stor variasjon i oppgavene, du får bruke det du har lært på skolen. – Ingen dager er like, stadig nye utfordringer! – Godt arbeidsmiljø, du jobber tett sammen med dine kollegaer. – Mange utviklingsmuligheter i de ulike delene av konsernet. – Du gjør en viktig jobb for kundene, sørger for at deres fartøy og utstyr virker slik det skal.

muligheter | 110

REPERASJON OG VEDLIKEHOLD I GMC Maritime jobbes det hovedsakelig med reparasjon og vedlikehold av båter, skip og massive oljerigger på tusenvis av tonn. Per Kristians bakgrunn fra Vg1 TIP og Vg2 Industriteknologi kommer derfor godt med når Stavangerregionens olje- og skipsindustri trenger byens beste fagfolk til å gjøre små og store vedlikeholdsoppdrag. Arbeidet er krevende, men midt i blinken for dem som liker fysisk arbeid, ifølge Per Kristian. – Du skal merke at du har vært på jobb, smiler han.


muligheter | 111

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Moderne og intimt! GDF SUEZ E&P NORGE

GDF SUEZ E&P Norge er en del av ENGIEgruppen. GDF SUEZ E&P Norge har hatt solid vekst helt siden selskapet ble etablert i 2001, og satser stort på norsk sokkel. Selskapet er operatør på Gjøa-feltet, og har omlag 300 ansatte i Norge. Konsernet sysselsetter 152 900 personer internasjonalt. ENGIE ENGIE_logotype_CMYK 10/04/2015

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

C100%

GDF SUEZ E&P Norge ønsker engasjerte med­ arbeidere, og vektlegger variasjon i sammen­ setningen av team og avdelinger. Selskapet har både lærlinger og traineestillinger, samt spen­

nende og varierte jobber både i Norge og hos søsterselskap i utlandet. Kontakt: Bjørn Ravndal, Leader Development & Performance Management (+47) 52 03 10 18 Bjorn.ravndal@gdfsuezep.no Zone de protection 1 Zone de protection 2 Zone de protection 3

www.gdfsuezep.no engie.com


K

ombinasjonen mellom moderne plattform og intimt arbeidsmiljø gjør GDF SUEZ til en ideell arbeidsplass, i følge lærling Hans Sevrin Widsø Svedhaug.

Hans Sevrin har vært lærling som prosessteknikker hos GDF SUEZ siden i fjor sommer. Han valgte GDF til fordel for et større oljeselskap. – Jeg fikk tilbud hos Statoil først, men da jeg fikk intervju og senere tilbud hos GDF var det ingen tvil.

GDF SUEZ har kun èn plattform på norsk sokkel, noe som var hovedgrunnen bak Hans Sevrin valg av læreplass. – Vi er rundt 300 ansatte og du vil dermed ikke bare bli en del av den store mengden. Avstanden fra en vanlig arbeider og opp til ledelsen er heller ikke så stor, noe jeg ser på som en fordel. Du slipper alle mulige mellomledere overalt, forklarer Hans Sevrin, som også trekker frem at den moderne plattformen har nye lugarer, messe og andre oppholdsrom, som gjør det lett å trives ombord. 27-åringen fra Knarvik i Nordhordaland har ikke alltid visst hva han ville bli. Etter ungdomsskolen begynte han på kjemi- og prosessfag, og var innom både studiespesialiserende og interiørdesign, før han fant tilbake til sin tekniske interesse. Han gikk tilbake på skolebenken og fullførte studiene innen kjemi- og prosessfag. – Tanken på å være med og styre en plattform eller anlegg virket veldig spennende. Når jeg tenker over valget jeg gjorde føles det som det riktigste valget jeg har tatt. Jeg angrer ikke et sekund, forteller Hans Sevrin. SPENNENDE HVERDAG Nesten ett år som prosessteknikkerlærling hos GDF er gått og slik beskriver han arbeidshverdagen til sjøs:

– Som lærling, spesielt første året, har jeg ikke så veldig mye ansvar bortsett fra å være delaktig i det som skjer her ute. Det går mye i lesing og studering. Ellers henger jeg meg på det som skjer og er med å utføre en del enkle rutineoppgaver som går på klargjøring av filter, pumper og ventiler som skal vedlikeholdes, forteller han og legger til: – I tillegg har du som lærling ansvar for egen læring. Du må være villig til å yte litt selv for å få noe tilbake. Sitter du bare i ro og venter på at noen skal komme og dra deg vil du ikke lære noe som helst. Dersom du virkelig vil kan du lære utrolig mye i løpet av 14 dager og dersom det er spesielle ting som skjer er det helt klart en fordel å være med på det, ikke la en eneste sjanse gå til spille, oppfordrer Hans Sevrin, og understreker at fagbrevet du får etter endt læretid er svært nyttig når du senere søker jobb. GODT IVARETATT Hans Sevrin har alltid følt seg godt ivaretatt av kollegaene om bord. – Jeg følte meg velkommen med en gang. Selv om man merket at selskapet ikke var vant med lærlinger og at de var like spente som meg, synes jeg ikke det var negativt. Jeg synes tvert i mot at det virket spennende å få være med på noe nytt. Bergenseren er klar på hvor han ønsker å være om fem år. – Jeg håper selvsagt at jeg kan fortsette ombord på Gjøa når jeg er ferdig med læretiden. Jeg håper jeg kan lære opp andre lærlinger og dele mine erfaringer, sier han fast bestemt.

muligheter | 112

BLIR SETT

(...) Når jeg tenker over valget jeg gjorde føles det som det riktigste valget jeg har tatt. Jeg angrer ikke et sekund.


muligheter | 113

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

TEKNISK og ønsker å jobbe skift? NORLED

Norled AS er et heleid datterselskap av Det Stavangerske Dampskibselskap, og er et av landets største ferje og hurtigbåtrederier. Selskapet har 78 fartøy, og driver ferje og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms. Norled har ca. 1150 ansatte og selskapet omsetter for ca. 1,6 milliarder kroner årlig. Selskapet har administrasjonskontor i Stavanger og Bergen, samt regionskontor i Ålesund og Oslo. Er du interessert i en karriere som motormann eller matros som starten på en maritim karriere? Etter endt læretid vil du få fagbrev. Noen er fornøyde med det, andre går videre for å bli kaptein eller maskinsjef. Lærlingene opparbeider seg lønn i avspaseringsperioden, på lik linje som andre sjøansatte.

Hvorfor velge Norled? ·· Vi er et rederi med lange tradisjoner, samt et rederi som skal være der for fremtiden! ·· Vi kan tilby spennende utfordringer i et selskap i vekst ·· Vi har veldig gode skiftordninger og med mulighet til å arbeide i nærheten av hjemmet er det perfekt for de som ønsker å være nær familie. Søknadsprosessen blir koordinert gjennom maritimt opplæringskontor som intervjuer og fordeler lærlinger ut i fra de behov som er meldt inn fra de respektive bedrifter. www.norled.no


S

– Norled er opptatt av å videreutvikle sine egne. Jeg ble ansatt som lærling i 2010 og fullførte toårig læretid i motormannfaget som til slutt endte med fagbrev. Jeg fikk deretter innvilget ulønnet permisjon med stipend under utdanningen som maskinoffiser, på fagskolen i Rogaland, avdeling Karmsund. På denne måten ble jeg sikret fast jobb etter endt skolegang.

– Jeg har meldt meg inn i velferdsklubben som vi er så heldige å ha her i rederiet. De legger opp til og arrangerer mange kjekke turer, i tillegg til sosiale sammenkomster. Dessuten kan Norled tilby konkurransedyktig lønn, forteller Håkon Lovra Tveitane, som går på sin tredje måned som maskinoffiser.

Det var også en annen som hadde en finger med i spillet. – Jeg har en eldre bror som er maskinsjef, han har en del av «skylden» for at jeg ble maskinist, men jeg syntes jo også at det virket som et spennende yrke!

TRIVSEL PÅ JOBB Han trives veldig godt med den gunstige friordningen, der han jobber en uke sammenhengende om bord på båten, før han har fri i to uker. – Men det er alltid godt å komme seg på jobb etter 14 dager fri. Da gleder jeg med til å treffe kollegaene mine og gjøre kjekke arbeidsoppgaver. Som maskinoffiser har han ansvar for å holde teknisk utstyr som generatorer, hovedmotorer, propellanlegg vedlike. En typisk arbeidsdag kan begynne klokken 05:50. Da har han tidligvakt og ansvar for å sette båten i drift, samt sette i gang alt av maskineri og utstyr, som hovedmotorer og separatorer. Når alt er oppe og går kan andre arbeidsoppgaver som vedlikehold på båten utføres. Senere på morgenen kommer maskinsjefen på vakt. Da har Håkon og maskinsjefen noen timer overlapp, deretter tar maskinsjefen over vaktholdet i maskinen og Håkon tar frivakt for å opprettholde hviletiden. FAGBREV Selv om han kun har jobbet et par måneder som maskinoffiser, kjenner han godt til båten og bedriften.

MANGE MULIGHETER Håkon forteller at det stilles høye krav til deg som student ved teknisk fagskole, men med rett innstilling og interesse for faget, går skolen for det meste greit. For å bli maskinoffiser må du ha en viss teknisk innsikt, og interesse for maskineri, i tillegg til vedlikehold og reparering av motorer og annet teknisk utstyr. Det er også en fordel å være utadvendt og tåle å leve sammen med kollegaer ombord både i jobb og fritid ombord. Håkon er veldig fornøyd både med karrierevalg og valg av arbeidsplass. – I Norled ble jeg tatt veldig godt i mot hos rederiledelsen og hos mine kollegaer om bord. Som maskinoffiser rekrutterer man til stilling som maskinsjef, eventuelt en jobb i teknisk avdeling på land, hvis du skulle bli lei av å jobbe til sjøs. Og hvor er Håkon om fem år? – Da håper jeg å ha seilt opp til høyere sertifikater slik at jeg kan jobbe som maskinsjef. For mer informasjon, gå inn på våre nettsider

muligheter | 114

e her! Hos Norled har du mulighet til å jobbe èn uke, etterfulgt av to uker fri. Håkon Lovra Tveitane (22) jobber som maskinoffiser om bord på MF Fjordveien og stortrives. Han mener kombinasjonen av god lønn og sosial velferdsklubb gjør Norled til en unik arbeidsplass.


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

muligheter | 115

IVAR

jobb med

mening IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige IVAR-tjenester. IVAR eies av 13 kommuner i Jærregionen med et samlet innbyggertall på over 300 000. Hovedkontoret ligger på Mariero i Stavanger og selskapet har i dag 230 ansatte. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i vår region øke med 100 000 de neste tjue åra. Dette må IVAR planlegge for. De ulike faggruppene som jobber i IVAR planlegger og gjennomfører utbygginger som sikrer hverdagen og framtida for alle disse menneskene.

For å få det til, trenger vi ingeniører og folk med variert utdanning innen tekniske fag. Men først og fremst trenger vi folk som er klare for en utfordring. IVAR er en miljøbedrift i ordets egentlige betydning. Vi sørger for det mest grunnleggende miljøarbeidet i regionen vår. Vi tar imot alt husholdningsavfall og sørger for at det blir gjenvunnet, og vi holder sjøen, strendene og vanndragene frie for utslipp. Og ikke minst, vi sørger for at vår region har nok av sunt, godt og billig drikkevann. www.ivar.no


Hvert år tar IVAR inn lærlinger i fagene industrimekaniker, kjemiprosess og gjenvinning. Bedriften ansetter folk med relevante fagbrev. Annen passende bakgrunn for å jobbe i IVAR kan være bachelor- eller mastergrad fra høgskole eller universitet innen fagfeltene vann, avløp, renovasjon, elektro, automasjon, bygg- og anlegg, miljø- og kommunalteknikk. FRA SOMMERJOBB TIL OVERINGENIØR Ingvill Kjellesvik fra Hundvåg begynte sin karriere i IVAR med sommerjobb som 16-åring. Etter masterstudier i bygg- og miljøteknikk, jobber hun nå som overingeniør i IVAR IKS. Hun stortrives. – Det er godt å komme på jobb og vite at jobben jeg gjør kommer samfunnet og beboerne i Rogaland til gode, jeg er med på å holde samfunnshjulene i gang. Dessuten er det kjekt å komme på jobb og møte og prate med gode kollegaer, forteller hun. For øyeblikket er Ingvill overingeniør under disiplinen prosjektering som ligger under avdelingen plan og utbygging. Hun forteller om en variert arbeidsdag. Én dag dreier det seg om detaljprosjektering; da sitter hun mye foran dataskjermen og tegner og beskriver, men må også ut i felten og befare steder og anlegg.

På spørsmål om hvem som passer i en stilling som hennes, svarer hun: – Positive, åpne og engasjerte mennesker. Det er viktig at man har en relevant utdanning eller i tillegg ha en faglig kompetanse, forteller Ingvill og legger til at hun ikke har tenkt å si fra seg jobben med det første; – Jeg blir i IVAR, her trives jeg veldig godt! BRA TRAINEEPROGRAM En annen som har funnet seg godt til rette i IVAR, er Fahad Khalil Ibrahim. 28-åringen kom inn i firmaet som trainee for omlag ett år siden og jobber nå som byggelederassistent i to store prosjekter, og som byggeleder i et av de mindre prosjektene IVAR har. Norsk-irakeren beskriver jobben som spennende og travel, og skryter av måten han ble tatt i mot i firmaet. – IVAR hadde overraskende bra traineeprogram, for å integrere meg fortest mulig i selskapet. Som byggeleder har han ansvar for utbyggingsfasen, og er både ute på byggeplassen og inne på kontoret, en rolle han trives i. – Som byggeleder må du være selvstendig, like å ta ansvar, samt være god leder, og like å samarbeide med kollegaer. Det er nettopp miljøet i IVAR han setter mest pris på og som gjør at han gleder seg til jobb – hver dag: – De hyggelige, ansvarsfulle og ikke minst hjelpsomme kollegaene mine gjør arbeidsdagen min enda triveligere, smiler han.

muligheter | 116

I

VAR har ansvar for drikkevann, avløpsvann og avfallet til flesteparten av de bosatte i Rogalanddistriktet og ansetter et bredt spekter av fagfolk. Overingeniør Ingvill Kjellesvik og byggelederassistent Fahad Khalil Ibrahim forteller om en interessant og utfordrende jobbhverdag – med mening.


muligheter | 117

Når du endelig er klar for din første jobb, enten som fagutdannet eller trainee eller i et annet arbeidsforhold, skal du også vurdere hvor du vil etablere deg. Enten det dreier seg om å bli værende på et sted eller flytte fra et sted til et annet, innbærer det at en må ta stilling til en rekke faktorer som blant annet yrkes- og utdanningsmuligheter, livskvalitet, velferdstilbud og trygge oppvekstvilkår. Mange forhold spiller inn og man har ofte flere spørsmål. Er forholdene gode for å etablere seg med bolig og familie? Tilfredsstiller kulturtilbudet i kommunen dine krav? Hva kan regionen tilby deg? Her får du noen eksempler og svar.


, e v e L og o b bb e o j


LEVE, BO OG JOBBE

muligheter | 119

SOLA KOMMUNE

Norges

Jobbe for beste kommune? Sola kommune vant kommune-NM 2014 og 2015. Kåringen er basert på en måling av norske kommuners attraktivitet og vekstkraft, basert på 22 ulike indikatorer knyttet til arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal attraktivitet og kommuneøkonomi.

mune er å rekruttere, motivere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere som er med på å realisere kommunens mål og verdier.

Sola har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1800 kommunalt ansatte. Et hovedmål i Sola kom-

Bli kjent med oss på www.sola.kommune.no eller på vår Facebookside!

Sola kommune arbeider aktivt og målrettet med å rekruttere nødvendig kompetanse for å løse kommunens oppgaver.


S

ola kommune er for andre år på rad kåret til landets beste kommune å bo og jobbe i. Vi møtte Ibrahim Ahmed Mohammed (23) og Bjarne Høyland Johansen(19), som er to av kommunens spirende stjerner. Lærlingene i kontor- og administrasjonsavdelingen stortrives både med kolleger og oppgaver. BESKRIV EN VANLIG DAG PÅ JOBB Bjarne: Dagen starter ofte på dokumentsenteret. Her hjelper jeg en saksbehandler med registrering av saker og journalposter. Deretter er jeg på kontoret og rydder i ESA (kommunens digitale arkiv), oppretter brukere i et system og svarer på e-poster. Når jeg jobber for servicesenteret får jeg henvendelser innen alt fra byggesaker til renovasjon. Folk kommer innom, ringer eller sender e-post om hva de trenger hjelp med.

BAKGRUNN? Ibrahim: Jeg var elev på Jåttå vg1 service og samferdsel, deretter Bryne vgs, salg service og sikkerhet. Grunnen til at jeg valgte denne utdanningen er at den gir mange ulike jobbmuligheter. Bjarne: Jeg studerte salg og service på Bryne VGS. Jeg valgte denne utdanningen fordi jeg kunne tenke meg å jobbe innen kontor og administrasjon. HVORFOR JOBBE FOR SOLA KOMMUNE? Ibrahim: Jeg vil anbefale andre unge mennesker å søke seg til Sola kommune fordi det er et fantastisk sted å arbeide. Vi har bra arbeidsmiljø, god oppfølging fra lederne. Her er det alltid noe nytt å lære! Bjarne: Du bør velge Sola kommune fordi det er en trygg og flott arbeidsplass. Du får snille og omtenksomme kolleger. Du blir utrolig godt tatt vare på av Sola kommune!

Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Bli lærling i Sola kommune! Sola kommune samarbeider med Randaberg, Stavanger og Sandnes kommuner, samt Stavanger Universitetssjukehus om å tilby læreplasser. Sola kommune tilbyr læreplasser i følgende fag fra og med høsten 2016: ·· Helsearbeiderfaget ·· Barne- og ungdomsarbeiderfaget ·· Kontor- og administrasjonsfaget ·· Det kan bli aktuelt med flere fagområder. Vårt mål er at du skal oppleve en interessant og spennende læretid og sørge for at læretiden oppleves faglig god med varierte og interessante arbeidsoppgaver ute i våre mange virksomheter. Hjertelig velkommen som søker til våre læreplasser i Sola kommune!

HVILKE EGENSKAPER TRENGER JEG?

Ta kontakt med opplæringskontoret:

Bjarne: I min jobb bør du være systematisk, ha stor arbeidskapasitet og du må like å jobbe selvstendig.

Bente Brun Telefon: 51 65 32 35 E-post: bente.brun@sola.kommune.no

Ibrahim: Alle som har nok kompetanse og ønsker å bidra til velferden av innbyggere i kommunen!

muligheter | 120

Ibrahim: Dagen begynner alltid med en liten samtale med nærmeste leder, slik at hun vet hvilke oppgaver jeg jobber med og jeg får nye oppgaver. Jeg har ansvar for post, innkjøp av kontorrekvisita, håndtering av faktura, anvisning av timelister, telefonbetjening og salg av billetter for kulturhusforestillinger.

Bjarne Høyland Johansen (19)


LEVE, BO OG JOBBE

NAV

muligheter | 121

Utdanning = Jobb!

NAV betyr noe for de fleste innbyggerne i Norge. 2,8 millioner mottar tjenester fra NAV hvert år, og vi forvalter en tredel av statsbudsjettet på felleskapets vegne. NAV utfører en av de viktigste jobbene i det norske samfunnet. Mange mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, uførhet eller fordi de trenger ekstra hjelp for å fungere i arbeidslivet. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet

og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot, engasjement og som ønsker å gjøre en forskjell. Kontaktinformasjon: NAV Rogaland St. Svithunsgate 5 4008 Stavanger Tlf: 55553333 / nav.rogaland@nav.no www.nav.no/Rogaland


T

il deg som står foran valg om utdanningsretning i dag: Akkurat hva du utdanner deg til er mindre viktig. Det som er viktig er at du fullfører utdannelsen, for da står du sterkere i arbeidslivet. Til syvende og sist er videregående skole døråpneren til arbeidslivet i Rogaland i dag.

Utlyste stillinger siste år Yrkesgruppe Ledige stilinger

I dagens samfunn er etterspørselen etter personer med fagkunnskap større enn noen gang tidligere. Rogaland har et godt arbeidsmarked, med lav arbeidsledighet og bedrifter som stadig har behov for ny arbeidskraft.

Helse, pleie og omsorg

5 842

Undervisning

1 579

Bygg og anlegg

1 565

Butikk- og salgsarbeid

1 323

35 PROSENT AV ALLE ARBEIDSSØKERE ER UNGE

Serviceyrker og annet arbeid

1 143

Omtrent en tredjedel av de som er arbeidsledige i Rogaland er unge mellom 16 og 29 år. Halvparten av de som er arbeidsledige i denne aldersgruppen har grunnskole, grunnkurs eller VK 1, og har ikke fullført videregående opplæring. Unge uten utdannelse er ofte lengre ledige enn eldre arbeidssøkere. Dette betyr ikke at du må gå mange år på skolen etter fullført ungdomsskole, men videregående skole er blitt en nødvendighet. Har du for eksempel en yrkesutdannelse med fagbrev, står du godt rustet i møte med dagens arbeidsliv. Rogaland trenger tømrere, blomsterdekoratører, snekkere, kokker, betongfagarbeidere, signalmontører, elektrikere, frisører, bilmekanikere og brønnoperatører, like mye som ingeniøren og samfunnsviteren.

Ingeniør- og ikt-fag

1 106

Industriarbeid 896 Reiseliv og transport

889

Akademiske yrker

727

Barne- og ungdomsarbeid

678

Meglere og konsulenter

477

Ledere 224 Jordbruk, skogbruk og fiske

94

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt

42

Sum stillinger fra juni -14 til mai -15

17 214

HVORDAN SKAL DU VELGE YRKE? Utdanning lønner seg, men ikke alle passer til alle typer utdanning. Vi er alle forskjellige. Noen synes at teoretiske fag er det mest interessante mens andre ønsker seg en praktisk utdanning. Det som er klokest er å velge en utdanning ut fra dine interesser. Ha samtidig i bakhodet at det må være et behov for den type kompetanse du tilegner deg i fremtidens arbeidsmarked. Et godt råd til deg som står foran valg av utdannelse er å søke råd og informasjon om hva de forskjellige yrkene innebærer, hvordan utdanningsmulighetene er og hvordan arbeidsmulighetene vil være i fremtiden. Det er du som skaper din egen fremtid!

HVOR ER DE LEDIGE STILLINGENE? • Over 17 000 ledige stillinger ble lyst ut i Rogaland det siste året. Det er klart flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorgsfag. • 2 av 3 ledige stillinger i Rogaland blir lyst ut i Stavangerregionen. Nesten alle stillinger forutsetter en utdannelse i bunn. • Nærmere 40 prosent av stilingene lyses aldri ut, men blir besatt gjennom nettverk og andre kanaler som bedrifters hjemmesider og sosiale medier.

muligheter | 122

Kontorarbeid 629


LEVE, BO OG JOBBE

PERSONLIG RÅDGIVNING

muligheter | 123

Ditt liv, din fremtid - hvem er du, hva vil du?

Våre veiledere har kunnskap og kompetanse om mennesker og arbeidsliv. Vårt fokus er å bidra til at solskinnshistorier skapes, ved at andre lykkes sammen med oss – både enkeltmennesker og bedrifter. Våre ansatte er nøytrale og profesjonelle veiledere med lang erfaring. Vårt mål er å bidra til personlig utvikling og en meningsfull hverdag på skole og jobb. Våre veiledere har spisskompetanse innen karriereveiledning og yrkesveivalg, samt solid kunnskap om krav og innhold i ulike yrker.

Gjennom individuelle og bevisste valg kan du «havne på rett hylle». Ta kontakt med oss dersom du ønsker en støttespiller i din valgprosess. Våre samarbeidspartnere har veiledere i hele Rogaland. Ta direkte kontakt med en av bedriftene eller JSI Jobbkompetanse for en uforpliktende samtale. jsi-jobbkompetanse.no E-post: post@jsi-jobbkompetanse.no Telefon: 489 95 100


D

ine ressurser og dine muligheter er vårt fokus. Det handler om ditt liv og din framtid. Veivalg er spennende, men kan være utfordrende og vanskelige å ta.

Som ung kan det være overveldende å skulle ta det store og viktige valget om å velge fremtidig yrkesvei. VALG

Å bidra til menneskers utvikling og trivsel – det er meningsfylt det!

Da kan det være godt å få støtte i denne prosessen. Gjennom nøytral og profesjonell kartlegging og yrkesveiledning, vil vi bidra til at du blir trygg på dine valg, og hva som skal til for at du skal nå dine mål. MULIGHETER

MOTIVASJON Ved å utforske dine interesser, evner, egenskaper, personlighet og verdier, vil valgene dine bli riktige for deg. Når du er trygg og sikker på dine valg, og du merker at du trives og utvikler deg, blir du også motivert til å fullføre ditt eget prosjekt:

Jobbe som veileder hos oss?

– Å bli den du ønsker å bli!

HVEM ER VI?

• Våre veiledere har minimum treårig høyrere utdanning. Vi legger stor vekt på personlig egnethet og en genuin interesse for å bringe mennesker videre i livet.

Alle våre samarbeidspartnere tilbyr veiledningsog arbeidsrettede tilbud i hele fylket.

• Som veileder får du delta på en rekke kurs, studier og spesialiseringer.

JSI Jobbkompetanse, Attende, Sandnes ProService, Jæren Industri-partner, Arbeidskompetanse og Service, Avanti Ryfylke og Solstein tilbyr tjenester lokalt, der du bor, går på skole eller arbeider.

• Våre team er tverrfaglige for å sikre både breddekompetanse og dybdekompetanse innen vårt fagfelt.

– Å være den du ønsker å være! ... og vite når du er det!

• Kan du tenke deg å jobbe som veileder hos oss? Våre dyktige og erfarne veiledere er vår viktigste ressurs.

muligheter | 124

Det er viktig at du gjør dine egne valg ut fra den du er, dine evner, interesser og personlige egenskaper. Men da må det være klart for deg hvem du er og hva du vil. Det finnes så mange muligheter, og du må finne de som er riktige for deg – da vil du både utvikle deg og trives.


Personlig veiledning Vi tilbyr personlig veiledning i valg av yrke og utdanningsretning. Vi veileder også i utforming av målrettede jobbsøknader og CV. Veiledningen er individuell og tilpasses hver enkelt person.

hvordan du kan gå frem. Sammen med veileder lager du en fremtidsplan som leder deg mot ditt mål.

Vi benytter Work Interest Explorer (WIE) som er Norges mest brukte profesjonelle verktøy i veiledning om valg av yrke og utdanning. Gjennom strukturert og målrettet veiledning vil du få en oversikt over de valgmuligheter som passer for akkurat deg.

Vi har veiledere i hele Rogaland. Ta kontakt med oss i JSI Jobbkompetanse for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hva som er relevant for deg, og setter deg i forbindelse med en aktuell veileder.

JOBBMATCH Utgangspunktet er den du er og dine evner og egenskaper. Målet er å finne en jobbmatch, en jobb der akkurat du passer inn.

UFORPLIKTENDE

Besøk gjerne våre nettsider for mer informasjon om våre tilbud: jsi-jobbkompetanse.no Kontaktinformasjon: E-post: post@jsi-jobbkompetnse.no Telefon: 489 95 100

muligheter | 125

Gjennom samtalene vil det komme frem hva som skal til for at du skal nå ditt yrkesmål, og

I balanse Mindfulness handler om å utvikle evnen til å håndtere stress, distraksjoner, endring og utfordrende relasjoner. Mindfullness er en holdning kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket. Systematisk trening i mindfulness kan blant annet føre til redusert stress og økt livskvalitet. Lær å finne pauseknappen gjennom enkle øvelser. STRESSMESTRING Stress defineres som både følelsesmessige og fysiske påkjenninger. Vi vil ha fokus på hvordan en mestrer slikt stress og det gis opplæring i enkle teknikker som kan reduserer stressnivået hos den enkelte. Hvordan holde ut og akseptere noe som for en selv er et ubehag?

RELASJONSHÅNDTERING Effektiv samhandling i mellommenneskelige relasjoner oppnås ved hjelp av blant annet kommunikasjon, oppmerksomhet og ivaretakelse av selvrespekt. Hvordan ber man andre om noe, og hvordan si nei når andre ber en om noe. SKREDDERSYDDE TILBUD Vi har sertifiserte instruktører i Mindfulnessbased Coping (MBC), og kan tilby både individuell veiledning og gruppeveiledning. Kontakt oss for tilbud på skreddersydd opplegg. Kontakt AKS på tlf: 474 67 470/51 46 48 00


E

r du usikker på hva du vil gjøre, eller bare lei av alt? Mangler du retning i livet? La oss hjelpe. Med FROG vil du finne dine sterke sider, og du vil se alle dine kvaliteter. Med FROG Online Identity vil du oppdage en ny og spennende fremtid!

FROG leder deg til å skape den forandringen du ønsker deg. FROG er en blanding av aktiviteter i gruppe, coaching og arbeid på en online plattform. Gjennom syv ukers intensivt, strukturert og målrettet program, vil du finne verdighet i ditt eget liv. Du vil bli kjent med kraften i deg selv, dine muligheter til endring og til å nå mål du ikke vil tro. Du vil oppnå tillit til deg selv, dine ressurser og kvaliteter. Du vil lære å stole på deg selv og virkelig tro at du er god nok.

VISSTE DU AT: Alle som ønsker forandring kan være med i FROG!

FINN DIN IDENTITET

STORE FORANDRINGER I LIVET Med tillitt til deg selv og dine medmennesker vil du kunne skape store forandringer i ditt liv. FROG består av fem moduler med temaene Visjon, Identitet, Kommunikasjon, Impact og The Big Leap. I løpet av treningen vil du merke at det skjer store positive endringer med deg. Du får en unik innsikt i dine verdier og egenskaper. Du vil utarbeide din egen fremdriftsplan og du vil kjenne at det vokser frem en ny og sterk motivasjon og drivkraft for å nå dine egne mål. FOR ALLE Underveis i programmet og mellom modulene jobber du på en web-plattform der du går gjennom en rekke temaer og spørsmål. Du vil løse ulike utfordringer knyttet til temaene. Der kan du også snakke med din personlige trener og de andre kursdeltakerne. Vi kan også tilby et ti dagers intensivt program for elever på ungdomsskolen og i videregående skoler.

VETLE (23) har gjort det – nå takker han seg selv! – Jeg likte ikke sport og kunne ikke sparke fotball. Jeg bebreidet meg selv for at jeg ikke var en del av fellesskapet. Jeg utviklet selvforakt og depresjon. – Nå er jeg stolt av at jeg endret alle oppgaver på skolen til å bli teaterstykker eller skuespill i stedet for stil. – Jeg har funnet ut at jeg vil bli tekstforfatter og skuespiller for dette er noe jeg kan og ønsker. – Jeg har gått på FROG-trening og lært å stole på meg selv. Ha tillit til evnene dine, vær stolt av deg selv! – Ta kontakt med oss i dag, og forandringen har allerede begynt! www.frog-rogaland.no hei@frog-rogaland.no - Tlf: 489 95 100

muligheter | 126

Tillit og verdighet er spesielt viktig for oss. Gjennom FROG vil du oppnå tillit til deg selv og dine omgivelser, og verdighet for deg selv i samhandling med andre. FROG vil gi deg en retning i livet, hvem du er, og hvor du vil. Du skaper din egen fremtid ut fra dine egne grunnleggende verdier. Med FROG finner du retningen i livet, hvordan du skal komme dit du vil.


SAMMEN ER VI STERKE

ORGANISASJONSUKENE

VIL DU VÆRE TRYGG PÅ JOBBEN? MELD DEG INN I DAG! www.lo.no

solfrid.lerbrekk@lo.no

Facebook: LO ungdom Rogaland


“ Stay hungry. Steve Jobs

muligheter | 128

Stay foolish.


“ Education

is the key to unlock the golden door of freedom. - George Washington Carver

Å ta et karrierevalg for resten av livet når man er 14–20 år, er ikke lett. «Muligheter» skal hjelpe elever og studenter til å kunne ta et godt valg. Derfor ønsker vi å veilede leserne til å gjøre gode og fornuftige utdanning- og yrkesvalg, gjennom realistisk og ærlig informasjon direkte fortalt av elever, studenter eller ansatte i de aller fleste bransjer. I «Muligheter» kan leseren la seg inspirere av profilerte bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og utdanningsinstitusjoner som vil fortelle om sin virksomhet, hva som forventes av deg, og hvorfor du skal ta nettopp dette valget. Vi gir et spesielt godt innblikk i lokale utdanning- og yrkestilbud, men synliggjør også karrieremuligheter i resten av landet.