Page 1

Oslo & Akershus

Slik blir du

superstudent! Inspirerende

-historier fra virkeligheten! Les om jobber innenfor alle studieretninger!

Finn din

drømmejobb!

Utdanning, Jobb, Karriere!

2016


muligheter | 3

Muligheter Oslo & Akershus 2016 er et produkt fra Vecora og distribueres i Oslo og Akershus til elever i 8, 9. og 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentre og NAV.

Ansvarlig utgiver: Vecora

Muligheter Oslo & Akershus 2016 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Vecora tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i materiell levert av eksterne bidragsytere.

www.vecora.no www.muligheter.no

Postadresse: Langgata 87 – 4 ETG 4306 Sandnes tlf.: 04125

Ansvarlig redaktør: Rita Eritsland Design: Vecora Markedskontakt: Vecora


d l o

h n n

I

Studieforberedende/studiespesialisering Slik blir du superstudent!

4 12

Høyere utdanning

14

Slik får du drømmejobben

30

Folkehøgskoler

32

Bygg- og anleggsteknikk

38

Design og håndverk

46

Elektrofag

50

Helse- og oppvekstfag

56

Medier og kommunikasjon

62

Naturbruk

66

Gründervirksomhet

72

Restaurant- og matfag

76

Service og samferdsel

80

Teknikk og industriell produksjon

86

Leve, bo og jobbe

92


muligheter | 5

t S f Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Velger du programområde for formgivingsfag, bør du ha estetisk sans og kreative evner og anlegg. Første året kan du velge å starte med bare fellesfag. Andre året velger du fordypning innen ett av programområdene formgivingsfag, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan også velge å starte med fordypning i formgivingsfag allerede fra første året. Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.


e i d u e t ber / r e o f nd e e d u d i lt a i S es g p s erin s


Vidaregåande Hardanger FRAMNES KVGS

muligheter | 7

i vakre

Framnes KVGS er ein stor internatskule som ligg på ei idyllisk halvøy i den vakre Hardangerfjorden, nær regionsenteret Norheimsund i Kvam kommune. Kjøretida til Bergen er berre litt over ein time. Skulen har om lag 270 elevar. 230 av desse bur på internatet. Elevane kjem frå heile landet. Framnes KVGS er eit springbrett til høgare utdanning og tilbyr studiespesialiserande utdanningsprogam med programområde for idrett og studiespesialisering. Innan studiespesialisering kan ein velja programområda realfag, eller: språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet realfag tilbyr programfag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Programområdet språk, samfunnsfag og økonomi tilbyr programfag som medie-, og

informasjonskunnskap, sosiologi og, sosialkunnskap, psykologi og engelsk. Ein kan også fordjupe seg i fag som fransk og engelsk. Innan idrettsfag kan ein velja mellom programfaga toppidrett fotball, breiddeidrett fotball, toppidrett sykkel, friluftsliv og breiddeidrett. Fellesfag og programfag som til dømes aktivitetslære, treningslære og treningsleiing er også aktuelle. Det er mogleg å velja enkelte idrettsfag for dei som i utgangspunktet ikkje har valt idrettsfag som programområde. Alle utdanningsprogramma våre fører fram til eksamen som gjev studiekompetanse. Vanleg søknadsfrist: 1. mars. Sjå www.framnes.vgs.no for meir informasjon og opplysningar om søknad.


E

r du interessert i toppidrett fotball, toppidrett sykkel, breiddeidrett fotball, spektakulært friluftsliv eller prioriterer studiespesialisering – i eit godt og kreativt miljø? Då kan Framnes kristne vidaregåande skule vera noko for deg! Skulen legg til rette for ei kreativ fritid, med fleire miljøarbeidarar, symjebasseng, gymnastikksal, buldrevegg, styrkerom, utandørs fotballbane, sandvolleyballbane, og kanoar/kajakkar. KREATIV OG AKTIV FRITID

Skulen planlegg å byggja ny flott idrettshall, våren 2016. Framnes Arena er planlagd med handbalbane med parkett og fotballhall på 27x36 meter - med krøllgras som dekke. I tillegg vert det styrkerom og klatrevegg. Me vonar å kunne byggja alt dette, men økonomien vil spele ein rolle. I området rundt hallen skal det lagast park, fotballbane og ny sandvolleyballbane. Det nye anlegget vil verta eit betydeleg løft for både idrettsutdanninga ved skulen – og for resten av elevmassen. STOLT HISTORIE Framnes har ei lang og stolt historie som går heilt tilbake til 1897. Heilt fram til midten av 1990-talet var Framnes ein folkehøgskule. Sidan omlegginga har skulen vore ein vidaregåande internatskule med hovudvekt på idrettsfag og studiespesialisering. Skulen vert driven av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden. muligheter | 8

I tillegg har kommunen eit aktivt kulturliv, med eit stort spekter av interessante aktivitetar, som til dømes ein godt utbygd kulturskule og aktivt kunstnarmiljø. Idrettslaga i Kvam tilbyr mellom anna fotball og volleyball (Rossvoll), og det er kort veg til skisenter for både langrenn, skiskyting og alpint/ telemark. Fjorden og fjella byr på mange mogelegheiter, og det er kort veg til Bergen. Skulen legg også til rette for at elevane skal få del i eit kristent, åndeleg fellesskap. Ofte er det ein forkynnar med, andre gonger kan det vere bønnevandring, eller open mikrofon.

BYGGJER NY IDRETTSHALL

1. KVIFOR SØKTE DU DEG TIL FRAMNES KVGS? 2. KVA ER DET BESTE MED FRAMNES?

Ingrid Birkeli (18) Sørarnøy i Nordland.

Jørgen Mjelstad (18) Samnanger i Hordaland.

Lars Rognvald M. Matre (18) Matre i Hordaland.

VG3, STUDIESPESIALISERING

RUSS 2015

VG3, IDRETT

1. – Eg ville gå på ein kristen internatskule, og bestemte meg for å besøke fleire aktuelle vidaregåande skular. Etter besøksrunden vart Framnes plukka ut som favoritten!

1. – Skulen har eit bra rykte og vart anbefalt av tidlegare elevar som eg hadde kontakt med. Samstundes ville eg ut av miljøet heime, og prøva noko nytt.

1. – Eg hadde lyst å gå på ein vidaregåande internatskule med idrettsfag. Eg kjente ikkje så godt til Framnes på førehand, men søkte på nett og snakka med elevar som har gått på skulen før.

2. – Miljøet! Skulen har eit godt miljø som det er lett å komma inn i, og Framnes har lærarar som bryr seg.

2. – Miljøet og vennene ein har rundt seg. Eg har lært å ta ansvar, og har blitt meir sjølvstendig i løpet av dei tre åra på Framnes.

2. – Det å få bu så tett på kameratar, medelevar og personalet på skulen. Eg har god kontakt med dei andre elevane og lærarane.


STUDIEFORBEREDENDE/STUDIESPESIALISERING

NLM VGS

muligheter | 9

Satser på elevene

Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv NLMvgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes. NLMvgs er ti kristne internatskoler som er eid av Norsk Luthersk Misjons-samband (NLM). Hos oss kan du bo sammen med andre ungdommer i et trygt internatmiljø. Du trenger

ikke være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler. www.nlmvgs.no


I

ngvild Melkersen (18) har funnet seg godt tilrette på landbruksskolen Val vgs – med imøtekommende lærere og god oppfølging. I tillegg har hun fått «digg» kjæreste, venner og ei ku!

– Skolen satser på oss elever, sier en fornøyd Ingvild Melkersen, tredjeårselev på Val vgs, studieforberedende landbruk. Den kristne internatskolen er èn av ti NLMvgs-skoler i landet. Felles er et stort fokus på å se hver enkelt elev og gi dem trygge rammer. Ingvild nikker. – Du blir godt kjent med lærere og ansatte, fordi mange bor på tunet her. I tillegg er oppfølgingen av elevene større enn på andre offentlige skoler. Her møter du lærere og ansatte på både dag- og kveldstid, forteller Vesterål-jenta, som har «fått» sin egen ku og døpt henne «Ingvild». MYE PRAKSIS

– Jeg har gått to år blandet med teori og praksis, og ett år med kun teori. I tillegg har vi blitt tilbudt mye praksis både i inn- og utland, forteller hun.

Dette er skolene våre fra nord til sør: ·· Nordborg VGS ·· Val VGS ·· Vestborg VGS ·· Sygna VGS

AKTIVT INTERNAT

·· Kongshaug musikkgymnas

Når skoledagen er over trenger hun ikke reise langt. Internatet ligger nemlig i nærmeste bygg, noe Ingvild trives godt med.

·· Lundeneset VGS

– Det er trivelig å være sammen med folk, og finne på sosiale aktiviteter året rundt etter skoletid. Det er også veldig avslappende å få servert alle måltider. I tillegg har vi et eget kjøkken på internatet som vi selv kan lage mat på om vi vil. Skulle internatet føles for sosialt til tider, er det rett og slett bare å lukke romdøra, forsikrer hun. KRISTENT GRUNNLAG NLMvgs-skolene er bygget på kristne verdier. – Jeg tror du lærer å få en større forståelse for andre av å gå på denne skolen. Vi har blant annet møter og grupper der vi diskuterer – enten for å bli sterkere i troen, eller rett og slett bare for å lære mer om hvordan «denne kulturen» er. – Jeg kan si 100 prosent sikkert at jeg ikke angrer på å ha valgt Val vgs, smiler hun.

·· Kvitsund gymnas ·· Tryggheim vidaregåande skule ·· Drottningborg VGS ·· Hans Nielsen Hauge VGS

muligheter | 10

Vi kan si at 18-åringen har fått landbruksinteressen inn med morsmelka. Hun vokste nemlig opp på geit- og sauegård, og flere i familien har gått akkurat samme retning som henne. Det Ingvild liker aller best med skolen er fokuset på praksis.


muligheter | 11

STUDIEFORBEREDENDE/STUDIESPESIALISERING

Innovativt & internasjonalt OSLO BY STEINERSKOLE

MEDIA

REAL

HUMANIST

Oslo by steinerskole er en videregående skole i Oslo sentrum. Skolen har fem ulike linjer, realfag, humanistiske fag, kunstfag, musikkfag og medier og kommunikasjon. Alle linjene gir generell studiekompetanse. Elevene går ut med høy faglig kompetanse og stiller sterkt rustet til høyere utdanning. Flere av våre elever har vunnet priser i «Unge forskere», som arrangeres av Norges forskningsråd. Oslo by steinerskole er offentlig godkjent og du kan søke stipend og lån fra Lånekassen.

MUSIKK

KUNST

Fakta: Skolen har 164 elevplasser på hvert trinn, fordelt på fem klasser og fem linjer. Søk plass via skolens nettsider innen 1. mars. Vil du vite mer? Besøk oss på Åpen dag 20.-21. Januar 2016 www.facebook.com/oslobysteinerskole E-post: info@oslo-bysteinerskole.no Tlf.: 22 86 84 60 www.oslo-bysteinerskole.no


F

okuset til Osly by steinerskole er å tilrettelegge for innholdsrik læring. Arbeidsmetodene våre gir elevene faglige utfordringer, og oppfordrer til å tenke selv og trekke egne konklusjoner.

Undervisningsformen vår gir hver enkelt elev mulighet til å videreutvikle seg på et selvstendig grunnlag. Engasjerte lærere som formidler fagstoffet muntlig og i samtale med elevene, gjør undervisningen levende. Digital mestring er uunnværlig i dagens og morgendagens samfunn, og derfor er faglig utvikling både teoretisk, praktisk og digitalt, viktig for oss.

Det viktigste med OBS var at jeg fikk anledning til å gi alt. Karakterene ble etter hvert mindre viktige enn gleden og stoltheten over å lære nye ting. Martine Poppe Tidligere elev og kunstner

LINJENE

muligheter | 12

Oslo by steinerskole (OBS) har fem ulike linjer. Alle elever har timer både i teoretiske, kunstneriske og praktiske fag, men sammensetningen, stoffmengden og de faglige kravene varierer fra linje til linje. Realfaglinjen og humanistlinjen har vekt på de teoretiske fagene, kunstlinjen og musikklinjen har vekt på de kunstneriske fagene, og medier og kommunikasjonslinjen har vekt på de praktiske emnene. PEDAGOGIKK Flere av fagene blir organisert i periodeundervisning med fokus på ett emne om gangen, dermed blir skoledagen mindre oppstykket. Dagens og fremtidens pedagogiske mål må være å gi rom for konsentrasjon og fordypning, og fremme dybdelæring. Vi må gi elevene mulighet til å være til stede og gjøre en ting av gangen. Kontakt med seg selv er grunnlaget for å mestre sitt eget liv. Nærvær i en læringsprosess er derfor også et bidrag til bedre psykisk helse. TEORI OG KUNST Alle elever har timer både i teoretiske, kunstneriske og praktiske fag. Forskningsrapporten utført av UNESCO i 2007 konkluderer med at elevenes læringsutbytte, også i rene teorifag, blir større når kunstneriske metoder er en del av undervisningen. VURDERING I alle fag gjøres det formelle vurderinger. Det vil si at du får karakterer i alle fag til jul og til sommeren, men samtidig vil du få mange skriftlige og muntlige tilbakemeldinger og vurderinger i de ulike fagene underveis. Vurdering for læring står sentralt i vår pedagogikk.

– Oslo by steinerskoles tilnærmingsmetode til undervisning gjorde meg motivert til å yte mitt beste og være engasjert i fagene jeg lærte. – Det viktigste med OBS var at jeg fikk anledningen til å gi alt. Karakterene ble etter hvert mindre viktige enn gleden og stoltheten over å lære nye ting. Slik ble det også enklere å få de karakterene som gjorde det mulig å komme inn på et internasjonalt toppuniversitet som Slade (University College London). – Bredden på kunnskapen OBS har å by på er enorm. Jeg lærte alt fra å lage betongskulpturer til animasjon og fargevitenskap. Sistnevnte har vist seg å være en uunnværlig del av mitt arbeid som kunstmaler.


muligheter | 13

Slik blir du

superstudent!

NIKOLAI HØIBO – GRÜNDER & SIVILØKONOM

Sliter du med å oppnå fullt potensial på skolebenken? Læringsboka ToppkarakterSystemet viser vei!


Studieekspertens beste råd 1.

UTNYTT SKIPPERTAKSEFFEKTEN: Sett tidsfrister for lesingen. Tilby for eksempel kollektivet å vaske doen i en måned, hvis du bryter fristen. Slik vil du øke presset som gjør deg effektiv.

2. GLEM MULTITASKING: Når du leser skal

du lese. Ikke la deg distrahere av andre ting.

3.

TA ORDENTLIGE PAUSER: Gå ut av lesesalen, beveg deg litt og trekk litt frisk luft. Da får du mer ut av pausen enn om du blir sittende og sjekke Instagram på mobilen.

som distraherer deg. Husk at også en telefon fra foreldre, kjæreste eller sjefen er distraksjonsmomenter.

7. SPIS GOD OG NÆRINGSRIK MAT: Da hol-

der du deg lettere våken. I stedet for å spise smågodt, kjeks og drikke brus gjennom dagen, anbefaler vi å ta tid til å spise normal husmannskost. Det er lett å synes synd på seg selv, og derfor tillate seg å slurve med kostholdet.

8.

FÅ NOK SØVN: Mangel på søvn gjør det vanskelig å holde fokus. Når du sover, bruker hjernen cerebrospinalvæsken til skylle hjernen for «avfall» som har opparbeidet seg gjennom dagen. Dette er grunnen til at du «tenker klart» etter en god natt søvn.

5.

FINN STUDIEVENN: Få deg en eller flere studievenner som liker å lære på samme måte som deg selv. Det kan være en fordel at dette ikke er for nære venner som du fort kan bli distrahert av.

Om toppkaraktersystemet • Nikolai G. Høibo og Pål R. Hetland er forfatterene bak boken «ToppkarakterSystemet». De har sammen holdt kurs for mer enn 15.000 studenter ved landets største universiteter og høgskoler.

• Ved å gå gjennom forskningsartikler, lese bøker og analysere «naturlige superstudenter» klarte de å avsløre toppkarakteroppskriften. Metodikken de utviklet ble raskt populær blant medstudenter.

• ToppkarakterSystemet er et resultat av et studentprosjekt som ble startet for å dekke deres eget behov for bedre studieteknikker. Typisk for studenter med mange jern i ilden, trengte de å finne ut av hvordan de kunne lære pensum veldig raskt.

• Etterspørselen har ført til utgivelsen av bok, lydbok, online nettkurs, live foredrag og programvareutvikling som skal hjelpe studenter å oppnå toppkarakterer. www.toppkaraktersystemet.no

muligheter | 14

4.

STILL SPØRSMÅL: Ikke vær redd for å spørre foreleser, støttelærer eller studievenner om det du ikke forstår.

6. FJERN DISTRAKSJONER: Vær obs på hva


muligheter | 15

Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole, får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. Det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Du kan forfølge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi, kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer.


e r e y ø H dan t u ng i n


HØYERE UTDANNING

AGDER VITENSKAPSAKADEMI

muligheter | 17

Lege, tannlege, psykolog? Vi viser deg veien!

Agder Vitenskapsakademi holder til i Kristiansand. Våre tre erfarne studieveiledere viser deg veien til gode studievalg. Velkommen som søker gjennom Agder Vitenskapsakademi – et trygt valg!

Kontakt Agder Vitenskapsakademi, Kristiansand E-post: study-poland@uia.no (+47) 38 14 14 75/38 14 19 57/38 14 11 05 www.facebook.com/Agder.Vitenskapsakademi www.medicalstudies.no


A

gder Vitenskapsakademi er nordisk representant for tre anerkjente universiteter i Polen, og et Pre-Med college i Berlin. Vi veileder deg så du kan ta et godt valg for din egen fremtid.

MEDISIN, TANNLEGE, FYSIOTERAPI OG FARMASI I POZNAN

Poznan University of Medical Sciences har tilbudt engelskspråklige medisinstudier i 22 år, lengre enn noe annet polsk universitet. PUMS er et ambisiøst universitet med utstrakt internasjonalt samarbeid og ett tusen utenlandske studenter fra hele verden, hvorav over 200 norske. Universitetet tilbyr hele fem ulike studier på engelsk; fire- og seksårig medisin, tannlege, fysioterapi og farmasistudier. Velger du PUMS får du en solid utdanning som gir deg mange jobbmuligheter i Norge eller andre deler av verden. MEDISIN I BYDGOSZCZ

Studietilbud: Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Polen ·· Medisin, 6 år ·· Medisin, 4 år ·· Tannlege, 5 år

PRE-MED KURS I BERLIN

·· Farmasi, (Pharm.D.), 6 år

20-ukers Pre-Med kurs med intensiv undervisning i biologi/anatomi, kjemi, fysikk og matematikk. Studiet skal på ett semester gi deg de realfagskunnskapene du trenger for å bli klar for medisinstudier ved et europeisk universitet. Dette er et godt tilbud til deg som vil videreutvikle dine realfags- og engelskkunnskaper og bli kjent med medisinstudiets innhold før du søker opptak til medisin- eller tannlegestudier.

·· Fysioterapi, 3 år

PSYKOLOGI I WARSZAWA Vil du heller studere menneskets psyke og atferd? Da kan det femårige psykologistudiet ved WISP, University of Warsaw være noe for deg. Studiet gir deg mange valgmuligheter. Velger du spesialisering i klinisk psykologi forkortes veien mot arbeid som klinisk psykolog i Norge. WISP bruker forelesere fra mange land, og sammen med et internasjonalt studentmiljø bidrar dette til å gjøre psykologiutdanningen ved WISP til et spennende tilbud i Polens fine, pulserende hovedstad.

Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Polen ·· Medisin, 6 år Overseas Medical Education College (OME), Berlin, Tyskland ·· 20-ukers Pre-Med (forkurs i realfag og medisinske fag) WISP, University of Warsaw, Polen ·· Psykologi, M.A., 5 år

www.medicalstudies.no

muligheter | 18

Det engelskspråklige medisinstudiet ved Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz gir deg en god legeutdanning i et internasjonalt studentmiljø. Studentenes fadderordning gir deg en god og trygg start på studiene, og ANSA Bydgoszcz gir deg også mange sosiale opplevelser. Nicolaus Copernicus University ble rangert som det beste polske universitetet innen medisinske fag i den prestisjefylte CWTS Leiden Ranking 2014.


HØYERE UTDANNING

POLITIETS SIKKERHETSTJENEST

muligheter | 19

Lyst å beskytte landets sikkerhet?

PST sine hovedoppgaver er å avdekke spionasje, forbygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Dette gjør vi gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Blant annet samler vi inn informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. Vi trenger alt fra politiutdannede til medarbeidere med utdanning innen for eksempel sam-

funnsvitenskap, rettsvitenskap/jus, økonomi, IT, ingeniørfag, språk, historie, psykologi og religion. Det er ingen fysiske opptakskrav for å bli ansatt i PST, med enkelte unntak. Alle som ansettes i PST må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon i henhold til sikkerhetsloven, samt ha plettfri vandel. www.pst.no


P

olitiets sikkerhetstjeneste – PST – jobber for å beskytte borgerne mot blant annet terror, spionasje og masseødeleggesesvåpen. Skummelt og strengt? Vi tok en prat med to ansatte som beskriver jobben som både spennende, givende og overraskende sosial. – Jeg ble overrasket over hvor humørfull og sosial arbeidshverdagen er i PST. Jeg hadde nok forventet en veldig streng og alvorlig organisasjon, røper Ronald (34), seniorrådgiver i HR-avdelingen i PST. Han fortsetter: – Mye av det vi jobber med er hemmelig og skal ikke deles med andre. Likevel vil jeg si at arbeidshverdagen i PST er lite preget at mystikk og lukkede miljøer – snarere tvert i mot. Vi løser konkrete arbeidsoppgaver, og er opptatt av å dele kunnskap og lære av hverandre. DRØMMEJOBB

Det jeg gleder meg mest til når jeg går på jobb er å samarbeide med alle de gode kollegaene jeg har. Det er et spennende og motiverende flerfaglig arbeidsmiljø PSTs hovedansvar:

forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet

muligheter | 20

Som seniorrådgiver har Ronald ansvar for rekruttering og arbeidsgiverprofilering. En vanlig arbeidsdag kan bestå av mye møter og gjerne noe utrednings- og analysearbeid. Noen ganger er han også på høgskoler og universiteter og holder foredrag for og snakker med studenter. Ronald har virkelig funnet drømmejobben sin og mener PST kan tilby det mange unge er ute etter: – Vi beskytter landets sikkerhet – demokratiet vårt, vi jobber med faglig krevende oppgaver, er svært opptatt av kompetanseutvikling, og arbeidsmiljøet er meget godt!

så trygt som mulig – hver dag. PST er en populær arbeidsplass og felles for de fleste stillinger er et krav om høyere utdanning på bachelor eller masternivå. Ronald har en master i organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo, mens Ann-Christin har eksamen fra Politiskolen.

GODT ARBEIDSMILJØ Kollega, Ann-Christin (45), er enig i beskrivelsen. Hun er politioverbetjent og jobber som leder i PST. Ansvaret hennes er å lede et avsnitt og tilrettelegge for at PST skal kunne forebygge alle former for voldelig ekstremisme og trusler mot myndighetspersoner. Hun er ikke i tvil om at det er det særdeles gode arbeidsmiljøet som gjør PST til en god arbeidsplass. – Det jeg gleder meg mest til når jeg går på jobb, er å samarbeide med alle de gode kollegaene jeg har. Det er et spennende og motiverende flerfaglig arbeidsmiljø, forteller Ann-Christin.. MANGFOLD PST er ikke ute etter ansatte med én spesiell utdanning. PST er tverrfaglig og full av mennesker med ulike utdanningsbakgrunner. Her finner du alt fra politi, samfunnsvitere, historikere, religionsforskere, økonomer, jurister og folk med militær bakgrunn. Sammen jobber de for å gjøre Norge

Hvordan kapre jobb i PST? Ann-Christin: Til deg som ønsker å jobbe i PST en gang i fremtiden: vær bevisst på egne valg, lær deg gode arbeidsvaner tidlig og jobb hardt. Har du dette inne kan du klare alt, og da er ikke PST noe unntak! Ronald: Du bør trives med å jobbe tett med andre mennesker. Det er også en fordel hvis du har en god psykologisk forståelse for andre menneskers adferd og hva som motiverer. Man bør også ha empati og omsorg for andre mennesker.


HØYERE UTDANNING

muligheter | 21

Springbrett til

meningsfulle jobber ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE

Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert høgskole med en 27 år lang historie. Vårt mål er å være landets beste private høgskole innen helsefag, og dette jobber vi hardt for hver eneste dag. Skolen ble etablert i 1987, og alle studiene ved skolen er offentlig godkjente. Det betyr at studentene kan søke om fullt lån og stipend i Lånekassen. Hos oss kan du studere: Bachelor i medisin, bachelor i ernæring, årsstudium i grunnleggende medisin og halvårsstudiumet Anatomi og fysiologi.

Ved Atlantis Medisinske Høgskole setter vi studentene i fokus. Vår målsetning kan beskrives gjennom fem setninger: ·· Vi er tilgjengelige ·· Vi ser deg som student ·· Vi er faglig fremragende ·· Vi er engasjerte formidlere ·· Vi er nyskapende Se vår nettside: www.amh.no Følge oss på Facebook: https://www.facebook.com/ AtlantisMedisinskeHogskole


Førsteamanuensis Trude Haug og høgskolelektor Bente Øvrebø kjenner Atlantis Medisinske Høgskole inn og ut, både som forelesere og studenter. Nå ønsker de at enda flere skal få øynene opp for det de kaller AMHs unike tilbud. HVA ER DET SOM SKILLER ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE FRA DE ANDRE STUDIESTEDENE? Bente: Først av alt, det finnes ikke andre skoler i Norge som kan tilby legeutdanning ved å ta tre år her i Norge og fire år i Polen. Det gjør denne skolen unik. I tillegg er dette privatskolen med lengst erfaring innen ernæring. Her på AMH har du også muligheten til å ta medisin grunnfag i Spania, noe jeg selv gjorde og vil beskrive som et helt fantastisk år. STUDIER INNEN MEDISIN OG HELSE OMTALES OFTE SOM KREVENDE. HVORDAN ER DET HOS DERE? Trude: Studiene er krevende, selvsagt. Vår bachelor i medisin skal tilsvare det teoretiske, prekliniske pensumet i en legeutdanning. Skal man klare det, kreves det at studenten studerer på egenhånd ved siden undervisningen.

Bente: Skal du ha gode karakterer må du være forberedt på å jobbe. Det positive med å gå på AMH er at det er mye undervisning, men også tid for selvstendig arbeid, noe som var midt i blinken for meg. På AMH tilrettelegger vi også for samarbeid og diskusjoner, samt at de fagansatte gir grundige tilbakemeldinger på innleveringer for at studentene skal ha mulighet til å vite hva de gjør bra og hva de trenger å jobbe med. ER DET EN FORDEL MED REALFAGSKOMPETANSE FOR Å STUDERE PÅ AMH? Bente: Det er en fordel med realfagsbakgrunn, men med riktig innstilling og hard jobbing tror jeg det kan gå bra uten realfag. Selv hadde jeg tatt realfag før jeg begynte på AMH, og dette gjorde at deler av pensum var enklere å tilegne seg. Ettersom AMH tilbyr et innføringskurs i kjemi ville jeg vurdert å ta det om du ikke har tatt kjemi tidligere. DERE ER KJENT FOR MEDISINSTUDIENE, MEN DERE TILBYR JO SÅ MYE MER. HVILKE ANDRE STUDIER KAN MAN TA HOS DERE? Trude: Vi har blant annet bachelor i ernæring, halvårsstudium i anatomi og fysiologi, og forkurs i kjemi. Det er verdt å nevne at alle studietilbudene også er tilgjengelig som nettstudier for de som ikke har mulighet til å følge vanlig undervisning.

muligheter | 22

A

tlantis Medisinske Høgskole er et populært studiested for studenter som ønsker en karriere innen helsesektoren. Vi har satt oss ned med to kjekke damer som forteller om studielivet på høgskolen, like utenfor Oslo.


muligheter | 23

HØYERE UTDANNING

drømmer

Gjør til virkelighet WESTERDALS OSLO ACT

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT) er en bransjenær og nyskapende høyskole for deg som vil jobbe innen kunst, kommunikasjon og teknologi. På Westerdals Oslo ACT er det kort avstand mellom teori og praksis, mellom student og underviser, mellom høyskole og bransjer.

Hos oss får du en unik og annerledes læringsprosess i et dynamisk og kreativt tverrfaglig miljø, 1700 medstudenter og fagfolk som er aktive i sine bransjer. Vi holder til i Oslo Sentrum og høsten 2016 flytter vi inn i nye, spesialtilpassede lokaler. www.westerdals.no


V

il du gjøre hobbyen din til jobben din? Brenner du for det du holder på med? Liker du å skrive, eller drømmer du om å lage dine egne spill? Er du kreativ, opptatt av teknologi og har skarpertrang? På Westerdals Oslo ACT finner du andre som deg. Enten du vil jobbe med underholdning, som film, TV og spill, om du drømmer om å stå på scenen som musiker eller skuespiller, om du vil jobbe bak scenen, med lys, lyd eller sminke. Eller med programmering, design, ledelse eller markedsføring, kan Westerdals Oslo ACT være skolen for deg. Vi har lange tradisjoner og godt rykte ute i arbeidslivet.

Jeg har aldri sett på studielivet mitt her som en byrde, men en opplevelse for livet, som i tillegg gir meg jobben jeg vil ha.

HER FÅR DU VENNER

VI JOBBER PRAKTISK Hos oss jobber du mye praktisk i prosjekter, samtidig som du får teorien du trenger. Studerer du hos oss kommer du i kontakt med noen av de mest spennende arbeidsgiverene. På mange av studiene jobber du ute i bedrift deler av tiden, og du får jobbe med virkelige prosjekter underveis. DU FÅR VIKTIGE KONTAKTER Du undervises av folk som er aktive i sine bransjer. Du har praksis ute i bedrifter og jobber sammen med andre studenter i tverrfaglige prosjekter. Slik bygger du deg samtidig et nettverk, både med de du vil jobbe med i fremtiden og med mulige arbeidsgivere. Dette er utrolig viktig den dagen du skal få deg jobb. På denne måten blir du også vant til å arbeide på samme måte som de gjør i «den virkelige verden». I HJERTET AV OSLO Westerdals Oslo ACT holder til i Oslo Sentrum, ved bydelen Grünerløkka, som er kjent for et pulserende og kreativt uteliv, og hvor de fleste som bor er under 35 år! Oslo er en «liten storby», som det er lett å finne fram i. Det arrangeres utallige festivaler året gjennom. Er du opptatt av musikk, film eller teater finnes det mye å velge mellom, uansett smak.

Ole Vedeler (23)

tar Master i teknologi ved Westerdals Oslo ACT.

– Westerdals Oslo ACT er sted hvor alle er like, men også helt ulike på samme tid. Det er alltid noe å gjøre, fra filmkvelder, spillkvelder og hackathons, til spillkonferanser og storfester. – Sammen med medstudentene har jeg vært med på mange legendariske eventyr: turer til Frankrike, Sverige, Danmark, og ikke minst Hemsedal, har vært noen av de beste opplevelsene i mitt liv. – Jeg har aldri sett på studielivet mitt her som en byrde, men en opplevelse for livet, som i tillegg gir meg jobben jeg vil ha.

muligheter | 24

Som student her er du blant likesinnede, så det er lett å få venner og mye å finne på, også utenom skolearbeid. Mange bruker mye av fritiden sammen med medstudenter, enten det er for å være sosiale i kantina, eller for å jobbe sammen på et eget prosjekt. Kanskje vil du lage en film, eller et spill til smarttelefoner?


muligheter | 25

HØYERE UTDANNING

stortrives som

teolog og prest OSLO BISPEDØMMEKONTOR

De fleste nordmenn tilhører Den norske kirke, ca. 79% og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70000 gudstjenester i 1600 kirker i de 1280 menighetene. Prester leder brylluper, gravferder og gudstjenester. De er viktige i lokalt menighetsarbeid og skriver og holder taler til inspirasjon for mennesker i ulike livssituasjoner. Prester har kontakt med mennesker i alle aldersgrupper og så godt som alle deler av samfunnet. Å være prest er et allsidig yrke som passer for de som vil formidle tro, håp og kjærlighet og ønsker å bruke mye av seg selv til beste for andre. Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1280 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd.

På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Oslo bispedømmeråd er et folkevalgt organ som ansetter og legger til rette for prestetjenesten. Biskopen og prostene leder prestetjenesten til daglig. Noen prester er også ansatt av kirkelige fellesråd. Visjonen for Den norske kirke er «Mer himmel på jord». Kontakt Oslo bispedømmeråd, St. Hallvardsplass 3 Pb 9307 Grønland, 0135 Oslo (+47)23 30 11 60 Oslo.bispedømme@kirken.no www.bd.kirken.no/oslo


– Det jeg gleder meg mest til hver dag er å se hva jeg skal få oppleve. Det er mange gyldne øyeblikk i denne jobben! Jeg valgte å gå inn i prestetjenesten fordi jeg brenner for kirken. Folk trenger kirken, og jeg vil være med å gjøre kirken tilgjengelig for alle. HVORDAN SER ARBEIDSDAGENE UT? I denne tjenesten er det ikke mange «vanlige» dager. Som regel begynner jeg dagen 0900. Ber og leser litt i Bibelen. Videre skjer noe av dette: snakker med ungdommer på Facebook, kontakter frivillige, har sørge- eller dåpssamtale, eller møte med noen i staben for å planlegge et arrangement. I kapellanstillingen har jeg ansvar for gudstjenesten annenhver søndag, begravelser hver tredje uke, konfirmanter og ungdomsarbeid, beredskapsvakt (dødsbud), og andakter på institusjoner. Jeg er også med i religionsdialog, kirke-skolesamarbeid, barnearbeid, og mye mer. HVILKEN UTDANNING VALGTE DU? – Jeg studerte på Menighetsfakultetet. Valgte bachelor i Ungdom, Kultur og Trosopplæring,

og gikk videre på profesjonsstudiet i teologi. Jeg valgte denne utdanningen fordi jeg ville bli bedre kjent med troen min, og så trivdes jeg så godt med studiet og på Menighetsfakultetet at jeg valgte å fortsette. Det vokste også etter hvert frem en sterk lyst til å bli prest og være, som praktikumsleder kalte det, en «kjærlighetsarbeider». HVILKE EGENSKAPER TRENGS FOR Å LYKKES SOM PREST? – Det finnes ingen mal for hvem som passer inn i en prestetjeneste. Felles for alle er at man bekjenner seg til den kristne tro. Jeg opplever vel å lykkes på visse områder i tjenesten, mens jeg strever med andre. Prestetjenesten er så mangfoldig at ingen lykkes i alle sider ved den. Teologistudiet er også et anerkjent studium, så det er ikke vanskelig å få stillinger andre steder enn i kirken. Halvparten av alle teologer arbeider utenfor kirken. – Jeg vil absolutt anbefale å studere teologi og arbeide som prest i Oslo bispedømme, da det er utrolig meningsfullt, og man får tillit og oppbakking fra arbeidsgiver. Vi former morgendagens kirke, og jeg er spent på hva vår generasjon med prester vil bidra med i denne prosessen.

muligheter | 26

E

tter seks år med studier praktiserer nå Olaf Huuse Haraldstad (30) sitt kall som prest. I to år har han nå jobbet som prest, først tre måneder som vikar i Svelvik, og nå i fast stilling i Vardåsen menighet som kapellan fra januar 2014.


HØYERE UTDANNING

muligheter | 27

HURTIGRUTEN

– Fantastisk

arbeidsplass

Hurtigruten har drevet innen internasjonalt reiseliv siden etableringen i 1893. Kombinasjonen lokaltransport og turisme med selskapets 11 skip i helårig rute langs norskekysten skaper i dag autentiske opplevelser for rundt 400.000 gjester årlig. Med explorerskipene MS Fram og MS Midnatsaol seiler Hurtigruten til verdens mest ettertraktede polare destinasjoner som Svalbard, Grønland og Antarktis. I tillegg vil MS Midnatsol og MS Spitsbergen inngå i explorerfart fra 2016. Konsernsenteret er lokalisert i Tromsø, men selskapet har også kontorer i Kirkenes, Oslo,

London, Hamburg, Paris, Tallinn og Seattle. Hurtigruten er en av Norges aller sterkeste merkevarer, og er en spydspiss i norsk og internasjonalt reiseliv. Enten du er nysgjerrig på læreplass eller vil ta deg en tur, kontakt: Hurtigruten Sjø AS 9915 Kirkenes Tlf.: 970 57 030 (Sentralbord) http://www.hurtigruten.com/no/Utils/ Om-Hurtigruten/Jobb-/Jobb-i-Hurtigruten/ king: 810 03 030 booking@hurtigruten.com www.hurtigruten.no


Det er rett og slett en opplevelse å jobbe her!

Du har sikkert sett eller hørt om NRKs populære, direktesendte program «Hurtigruten – minutt for minutt» – som viser frem Norges storslåtte natur fra Bergen til Kirkenes. Her jobber Hanna Maric som resepsjonslærling og Robert Mentzoni tar ansvar på kjøkkenet som kokkelærling. UTDANNING? Hanna: Jeg studerte reiselivsfag ved Tromsø Maritime Skole, mest på grunn av interessen min for reiseliv. Det er også en utdanning med svært varierte jobbmuligheter. Robert: Jeg valgte kokkelinja på Bodø videregående skole fordi jeg alltid har vært interessert i mat og matlaging. HVORFOR HURTIGRUTEN? Hanna: Det er en fantastisk arbeidsplass som er ulikt alt annet. Her har vi gjestene flere døgn, gjerne uker i strekk, og man blir kjent med dem på et nytt nivå. Du tar deg tid til å prate med dem, og du jobber for å oppfylle deres ønsker. Det setter jeg pris på. Det er rett og slett en opplevelse å jobbe her. Robert: Her får du venner for livet og, som Hanna sier, opplevelser du aldri vil glemme.

HVILKET ARBEIDSANSVAR HAR DU? Hanna: Som resepsjonslærling jobber jeg jo for det meste i resepsjonen. Der har jeg ansvar for å sjekke inn passasjerer, fylle på i hyllene, stå på gangveien og hilse velkommen. Dersom en alarm eller andre utfordringen oppstår, er det også mitt ansvar å finne ut hva som skjer og hjelpe passasjerene så godt jeg kan. Yrket mitt handler rett og slett om å yte god service. Robert: Dagene mine er forskjellige. Den ene dagen er jeg på «koldten», der jeg lager desserter eller forretter, mens den andre dagen kan jeg være på varmkjøkkenet der jeg hjelper til med frokost, lunsj og treretteren på kvelden. HVEM PASSER TIL JOBBE FOR HURTIGRUTEN? Hanna: Først og fremst må du klare å være borte fra hus og hjem over lengre perioder. Vi jobber i tillegg lengre dager enn de på land, så det må også tilvendes. Ellers passer jobben godt for de som ønsker å utforske og bli kjent med Norge på en litt annen måte. Vi er jo nye plasser hver dag, noe som gjør hver dag ulik den forrige. Robert: For å trives bør du ha interesse for mat og være glad i folk. For å lykkes må du ha stå-på-vilje og ikke gi opp hvis alt går imot. Vær interessert, vær villig til å lære.

muligheter | 28

L

ærlingene Robert Mentzoni (20) og Hanna Maric (18) synes rett og slett det er en opplevelse å få jobbe for Hurtigruten. På «verdens vakreste sjøreise» får de venner for livet og minner de sent vil gjemme.


muligheter | 29

Ta Internasjonal kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold

Foto: Bård Halvorsen, HiØ

HØYERE UTDANNING


Foto: Bård Halvorsen, HiØ

J

Mikalea Karlsson eg har jo alltid vært veldig interessert i kommunikasjon og ledelse, og da var bachelorprogrammet i internasjonal kommunikasjon her ved høgskolen perfekt for meg, sier Mikalea Karlsson.

Etter mange år som kundeveileder, selger og tillitsvalgt ville Mikalea leve ut drømmen om en karriere innen kommunikasjon og ledelse, og falt for det eneste kommunikasjonsstudiet i Norge der alle studenter får mulighet til å dra på et obligatorisk studiesemester i utlandet.

– Det som fenget meg var det jeg leste på nettsidene til høgskolen om studiet. Studiet består jo av kompetanse i språk og kommunikasjon, men også markedsføring, markedskommunikasjon, informasjonsformidling, og bruk av sosiale medier og digitale kanaler, sier Mikalea. Høgskolen i Østfold er den eneste høgskolen i Norge som tilbyr et kommunikasjonsstudium med en internasjonal profil, og studentene blir anbefalt å studere opptil et år ved et utenlandsk universitet. Alle studenter ved studiet må uansett studere utenlands minst ett semester. Mikaela valgte Newcastle University Business School fordi det var et godt omtalt universitet og hun ønsket å fordype seg innen strategisk kommunikasjon, HR og engelsk. HVORDAN OPPLEVDE DU UTVEKSLINGSSTUDENT?

TIDEN

SOM

– Lærerne ved Newcastle University Business School tok veldig godt vare på oss, og kanskje fikk vi litt ekstra oppmerksomhet fordi vi var utvekslingsstudenter. På universitetet i Newcastle var det store forelesningssaler med mange studenter, så vi forsto virkelig hvor heldige vi var med den individuelle oppfølgingen vi hadde vent oss til ved Høgskolen i Østfold.

– Vi får veldig god oppfølging av faglærerne våre. Der er styrken til Høgskolen i Østfold. En annen ting jeg er utrolig fornøyd med er de relevante og spennende gjesteforeleserne vi har hatt gjennom studiet! Frank Langva fra Innovasjon Norge, Øystein Bonvik; en av Norges mest profilerte kommunikasjonsrådgivere og forfattere av faglitteratur, og informasjonsleder i Frp; Ida Krag. Disse lever jo kommunikasjonslivet! En annen del av studiet er praksisperioden der studentene får prøve kommunikasjonsfaget i det virkelige livet. – Faglærerne har gjort en fantastisk jobb med å få oss inn på gode praksisplasser, forteller Mikalea. I vår klasse fikk vi velge mellom blant andre Coca Cola, Innovasjon Norge, og TVNorge. Vi følte oss enormt heldig som fikk velge på sølvfat mellom slike praksisplasseringer. Det var også mulig å velge egne praksisplasser, og da gjorde faglærerne sitt beste for at vi skulle få praksis der vi ønsket. Selv fikk jeg plass hos PR-Operatørene som første praksisstudenten noensinne, og jeg er glad og takknemlig fordi jeg har fått mulighet til jobbe i et virkelig PR-byrå. Jeg har fått innblikk i hvordan PR fungerer i det virkelige livet, jeg har fått helt reelle arbeidsoppgaver, og jeg føler jeg har fått se det store bildet på kort tid. Mikela kan anbefale alle å studere ved Høgskolen i Østfold. - Tenk nøye igjennom hva du velger. Gjør litt research, sjekk hjemmesidene, snakk med noen som har studert her. Studieveilederne her ved høgskolen er også veldig flinke til å veilede deg til å finne det studiet, eller emnet innenfor studiet, som er riktig for deg, avslutter Mikalea. Les mer på http://www.hiof.no/ Følg oss på Facebook: https://www.facebook. com/hiofnorge/

muligheter | 30

HVA MOTIVERTE DEG TIL Å TA DETTE STUDIET?

HVA ANNET HAR VÆRT VIKTIG FOR DEG I STUDIETIDEN?


Foto: Bardia Koushan muligheter | 31

Slik får du

drømmejobben WIGGO YTTERGÅRD

Headhunter Wiggo Yttergård vet bedre enn de fleste hva som skiller en fantastisk søknad fra en middels god. Her får du oppskriften.


HVA VIL DET SI Å VÆRE HODEJEGER?

HVA SKAL JEG UNNGÅ I EN CV?

– En hodejeger jobber for å finne en kandidat til en bedrift som leter etter nye ansatte. Vi jobber litt som etterforskere, som er ganske moro.

– Unngå ”masse CV”, en du sender til mange. Ikke tenk på design. Ryddig og rent. Unngå skrivefeil.

HVORDAN FINNE UT JEG UT HVA JEG SKAL BLI? – Finn noe du er interessert i, noe du tror på og noe du liker å gjøre. En jobb har bra dager, men også tunge dager. For å komme seg gjennom de tunge dagene, er det viktig at du liker det du gjør. HVA SKAL TIL FOR AT JEG BLIR KALT INN TIL INTERVJU? – Levér en god og ryddig CV. Da blir du fort innkalt til intervju. Vil du bli headhuntet, handler det også om å profilere seg selv på sosiale medier som LinkedIn. Gjør du en god jobb og andre skryter av deg, kan du bli plukket opp.

– Nøkkelordet er ryddighet, det kommer du langt med. Og pass på at det er korrekt. Hva som kommer først av utdanning eller erfaring har ikke noe å si. Trekk frem det du er god på. Resten vil jeg ikke si noe om, fordi det finnes ingen fasit. Det kommer helt an på øyet som ser. Er firmaet lokalt eller internasjonalt? Det er selvsagt forskjell om du søker på hjørnesteinsbedriften på Sotra eller et stort internasjonalt firma. HVORDAN FORBEREDER JEG MEG TIL JOBBINTERVJU? – Gjør research om hvem du skal prate med, bedriften du skal jobbe for, sette deg godt inn i stillingsbeskrivelsen. Hvilke arbeidsoppgaver og hva som kreves for å få den stillingen. Det kan også være lurt å gjøre intervjuet i hodet ditt et par ganger, gjerne øv med en du stoler på som gir deg ærlige tilbakemeldinger. Det kan være en god venn eller en i familien. SKAL JEG FØRE OPP FRITIDSINTERESSER I SØKNADEN? – Kommer an på hvor imponerende søknaden din er. Er du tjuefem år med sunne fritidsinteresser, så gir det et inntrykk av gode egenskaper. Interesser kan faktisk si mye om en person. At du er lagspiller og konkurranseperson for eksempel.

– Det kommer an på øyet som ser, og i flere tilfeller kan det være positivt. Legg i så fall inn et profesjonelt bilde og ikke et partybilde fra Ibiza. BRUKER DERE SOSIALE MEDIER FOR Å FINNE KANDIDATER? – Vi bruker LinkedIn veldig mye, noe de fleste andre headhuntere også gjør. Jeg anbefaler alle å opprette LinkedIn og kvalitetssikre informasjonen der. Få ut CVen og gjør den søkbar for de som leter etter folk. Overraskende få universitetsstudenter er på LinkedIn, så hiv deg på bølgen. Over 70% av rekrutteringen vår starter nemlig på LinkedIn. HVA BETYR KOMMENTARER OG PERSONLIGE BILDER PÅ SOSIALE MEDIER? – Det betyr mye. Har opplevd at kandidater har blitt tilbudt stilling muntlig. Deretter har kunden trukket tilbudet grunnet ”grums” om kandidaten på Facebook. Vi hodejegere driver detektivarbeid, så tenk over hva du legger ut. Er dette noe foreldrene mine eller en arbeidsgiver tåler å se eller lese? HVA TENKER DERE OM HULL I CVEN? – Det kan være familietragedie eller jordomseiling. Er du komfortabel med å skrive hva grunnen er gjør du det, men vær forberedt på at intervjueren vil stille spørsmål. Har du reist rundt i verden, er det en egen type erfaring og du fremstår som verdensvant. HVOR MYE TELLER KARAKTERENE MINE I EN JOBBSØKNAD? – Kommer du rett fra skolen og ikke har jobberfaring å vise til, teller karakterene mye. Har du femten års erfaring, er det det vi ser på og ikke karakterene. Til deg som ikke har så gode karakterer å vise til og fortsatt går på skole; det kan være lurt å skaffe seg en jobb ved siden av studiene.

muligheter | 32

HVORDAN SKRIVER JEG EN GOD CV OG SØKNAD?

SKAL JEG LEGGE INN BILDE I CV-EN?


muligheter | 33

Treffer du en tidligere folkehøgskoleelev, vil han eller hun gjerne si at det var det beste året i livet. Det er lettere å se hvor man skal og hvem man er etter ett år på en folkehøgskole. Her er tid til fordypning i fag, og tid til å prøve ut nye fag. Man får prøvd seg i samarbeid med andre eller du må utfordre deg selv på nye områder. Det du virkelig har talent for, har kanskje aldri slått deg før. Eller du kan få styrket troen på hva du vil jobbe videre med. Skal du studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du med deg 2 tilleggspoeng på ordinær kvote for fullført skoleår, gitt at du har hatt minst 90% oppmøte.


e k l o F gø r h ole k s


FOLKEHØGSKOLER

FOLKEHØGSKOLENE

muligheter | 35

Med flere hundre fag Bredt fagtilbud Med stor bredde i fag og linjer, tilbyr folkehøgskolene et intenst år med tid for læring, tid for refleksjon, tid for veiledning, tid for opplevelser og tid for personlig og sosial vekst. ·· Ca. 7000 elever på de 78 norske folkehøgskolene. ·· Alle er internatskoler, fins over hele Norge, og en felles nordisk skole ligger i Sverige. ·· Over 400 ulike fag. De fleste har ulike tilbud, enkelte har spesialisert seg i én fagretning. ·· 11 prosent av norsk ungdom går et år på folkehøgskole. ·· Gjennomsnittsalder 19 år. De fleste har 18 års grense, noen få tar inn elever ned til 16 år. Ta kontakt med Folkehøgskolekontoret for oversikt. ·· Folkehøgskole gir 2 konkurransespoeng til høyere utdanning. ·· Undervisningen er gratis, elevene betaler for mat, bolig, skolemateriell og reiser. ·· Pris mellom 72.000 og 140.000 kr., avhengig av linjevalg og turer. ·· Elevene får støtte fra Lånekassen etter vanlige regler. www.folkehogskole.no


V

eltrent sportsjournalist, båtbygger, forfatter, musikkproduksjon, fotball, sirkus eller lederskap? På Folkehøgskolene har du flere hundre fag å velge mellom. Mangler du studieplass til høsten, er det fortsatt ledige plasser på folkehøgskolene. – Folkehøgskolene har et enormt spenn av forskjellige linjer. På de 79 skolene kan man velge mellom hele 400 forskjellige fag, forteller informasjonsrådgiver Øyvind Krabberød ved Informasjonskontoret for folkehøgskolene som i år som i fjor har landets mest fornøyde elever ifølge målinger. VELTRENT JOURNALIST På Skjeberg folkehøgskole kan du velge faget sportsjournalistikk og idrett. Fagfeltet er for deg som er glad i aktiv idrett og som vil prøve deg som sportsjournalist. Du får opplæring i reportasje og fotojournalistikk parallelt som du trener tre til fire økter i uka innen forskjellige idrett og debatterer om ulike idrettsrelaterte tema.

Faget lederutvikling på Fredly folkehøgskole er for deg som har gått et år på folkehøgskole og som ønsker å utvikle deg som medmenneske med fag som ledelsesteori, kommunikasjon, relasjonsbygging og psykologi. FORFATTERSKAP På Danvik folkehøgskole kan du ta fatt på forfatterstudiet som skal utvikle og bygge videre på studentenes egen kreativitet og skriveglede, kunnskap om flere sjangere som blant annet prosa, lyrikk og ulik manusskriving og få utvidet kunnskap i litteratur og tekstanalyse. SPILLAKADEMI OG FREESTYLE Folkehøgskolene kan tilby fag som få andre skoler kan tilby. Krabberød nevner blant annet spillakademiet ved Buskerud folkehøgskole eller freestyle-linja på Rødde folkehøgskole i Trondheim. Voss folkehøgskole har egen linje for ekstremsport frisport ekstrem - og det finnes flere multisportslinjer med ekskursjoner til flere verdensdeler. – På Bjerkely i Hedmark kan du studere tegneserieproduksjon. På Risøy folkehøgskole tilbyr de kunst & fotosafari, mens du ved Ringerike folkehøgskole kan studere visual arts, for å nevne noen av mulighetene, sier Krabberød.

Fotballstudier gir deg muligheter som trening i Brasil, beachfotball på selveste Copacabana, Premier League i England, trening i Barcelona og studier av Messi og andre stjerner på Camp Nou. Velger du linjen GloBall United ved Solborg folkehøgskole i Stavanger, tar du en ball under armen og legger ut på tur til Afrika og Sør-Asia og ser hva som skjer. STAND UP OG MIDT-ØSTEN Er du opptatt av fred og solidaritet kan du velge et år ved FN-akademiet på folkehøgskole Ringsaker og det som kanskje er ditt første steg på veien mot et hårete mål om fred i Midt-Østen. Vil du heller få folk til holde fred ved å le, finnes det en egen stand up-linje for det. Satser du mot stjernene så bør du vite at mange av dagens største norske skuespillere er klekket ut ved teaterlinjene på folkehøgskolene. BÅTBYGGER OG BAKER Til båtbyggeriet ved Fosen folkehøgskole kommer mennesker fra hele verden for å lære seg norsk båtbyggertradisjon fra treet står i skogen til båten er på vannet. Mange elever fra båtbyggerlinja har gått videre med båtbygging eller andre håndverk etterpå. På Karmøy folkehøgskole kan du få en innføring og lære om baker- og konditorfaget. COSPLAY KOSTYMEDESIGN Namdals folkehøgskole starter landets første og foreløpig eneste skoletilbud hvor du lærer deg å sy dine egne cosplay-antrekk, og hvor du får anledning til å besøke cosplayevents i Norge og utlandet. Her lærer du teknikker innen søm, tegning, modellering og video og foto. TRENDER – Idrett og sport er blant folkehøgskolenes mest populære linjer. Men også fred, solidaritet og internasjonale fag er attraktive. Det skyldes nok ikke bare at solidaritetstanken er godt forankret, men trolig også at det er en stor reiselyst blant unge mennesker. Og den får de også tilfredsstilt ved disse studiene, sier Øyvind Krabberød. Han forteller at også linjer som musikk, musikal, vokal og sing -songwriter er populære og nok gjenspeiler noe av populariteten til programmer som Idol og X-factor. Tekst: Freddy Kongsberg Fortsetter på neste side —>

muligheter | 36

LEDELSE

MESSI OG COPACABANA


muligheter | 37

Fortsettelse:

Gir deg et forsprang

H

eidi Nordby Lunde (42) er stortingsrepresentant for Høyre, tidligere kommunikasjonsdirektør, skribent, samfunnsdebattant, blogger – og en stor tilhenger av

folkehøgskolene. – Folkehøgskolen kan gi deg et forsprang når du går videre i utdanningen. Jeg tror alle bruker året forskjellig, og det er noe av det fineste med folkehøgskolen. Jeg var faktisk sjenert på videregående, men når jeg flyttet bort fikk jeg en sjanse til å gå ut av den firkanten jeg var plassert i. Å gå på på folkehøgskole åpner opp for et rom der ingen kjenner deg. Det er veldig befriende, sier Nordby Lunde, som har representert Høyre på Stortinget siden 2013

og sitter nå også i finanskomiteen. «GULLBLOGGEN» Heidi Nordby Lunde er også kjent for pionerarbeidet som hun ledet for ABC Startsiden innen brukergenerert innhold i nyhetsproduksjon i nettavisen ABC Nyheter. Det var her begrepet borgerjournalistikk i Norge ble introdusert. I 2005 vant hun Dagbladets «Gullbloggen» for Norges beste blogg. Hun har blogget for magasinet Henne og hatt egen spalte i Forsvarets Forum. Nå skriver hun om sosiale medier for Kampanje. Som om ikke dét er nok, har hun de senere årene også blitt mye brukt som kommentator i NRK og TV2 Nyhetskanalen innen trender og bruk av sosiale medier.


Alle har godt av et år på folkehøgskole

Ett år på folkehøgskole åpner opp for et rom der ingen kjenner deg. Det er veldig befriende.

HOLTEKILEN FOLKEHØGSKOLE

·· Folkehøgskolene gir læringsglede. (Undersøkelse av elevers selvevaluering 2014) ·· Folkehøgskolene styrker elevenes samarbeidsevner og deres sosiale kompetanse. (Undersøkelse fra NTNU 2010)

Den selverklærte liberalisten er oppvokst på Veitvet i Groruddalen og på Bestum. En del år etter videregående, falt valget på Holtekilen Folkehøgskole i Stabekk, som hadde kort vei til Oslo, der hun et par ganger i uken måtte inn til politiske møter. Faglinja som fristet Nordby Lunde på begynnelsen av 90-tallet var medier og kommunikasjon. På folkehøgskolen ble hun elevenes stemme inn mot rektor og året satte også sterke følelser i sving.

Best på kundetilfredshet

– Jeg var litt eldre enn de fleste som gikk der på den tiden, så det var helt naturlig at jeg ble elevrådsleder. Det arbeidet fikk jeg mye igjen for. Jeg lærte om drift og budsjetter, om elevklager og i det hele tatt det å være elevenes stemme inn mot rektor. Da vi sluttet på skolen, syntes jeg det var litt teit med alle som gråt i gangene, men tror du ikke jeg klarte å grine offentlig når jeg skulle holde avskjedstalen?

Folkehøgskolene oppnår de beste resultatene når tidligere elever ved folkehøyskoler, universiteter, høgskoler og annen høyere utdanning vurderer sine erfaringer. Det gjelder faktorer som image, forventninger, produktkvalitet, service, tilfredshet og lojalitet. Det viser en undersøkelse fra analysebyrået EPSI høsten 2014.

·· Folkehøgskolene gir faglig utvikling: Et intensivt skoleår gir god faglig utvikling innen både linjefaget og valgfagene. I tillegg har skolene prosjektuker, studieturer og samarbeid med eksterne organisasjoner.

DU BLIR DINE VALG I likhet med mange andre som har vært elev ved folkehøgskoler, mener hun dèt året på mange måter forandret livet. – Alle valg får konsekvenser, du blir dine valg. Også mitt liv ville sett annerledes ut hvis jeg ikke hadde valgt å gå på folkehøgskole, sier Nordby Lunde. Tekst: Freddy Kongsberg

Ønsker du mer informasjon om folkehøgskolene? www.folkehogskole.no E-post: post@folkehogskole.no Tlf 22 47 43 00

muligheter | 38

·· Folkehøgskolene gir samfunnsforståelse og økt demokratisk deltakelse. (Folkehøgskoleelever deltar mer i samfunnslivet enn andre, undersøkelse fra NTNU 2010)


muligheter | 39

B o Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. Alt er bygget av glade håndverkere som har valgt bygg- og anleggsteknikk. Har du praktisk sans? Liker du å være nøyaktig og har du godt håndlag? Er du selvstendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.


g g y B an g o ggs k k e l kni e t


Når konserthuset åpnes med kor og orkester, har vi alt spilt ferdig Når den nye bybrua innvies av kongen, har vi reist hjem Når biskop vigsler den nye kirken, er vi i gang med å bygge hotell på kaia

Du som er praktisk anlagt, og som synes det er tøft at det du arbeider med blir til noe synlig og viktig for samfunnet. Du som synes det er bra med variasjon, litt ute, litt inne, noe veldig stort og noe lite. Sats på en fagutdanning i Bygg- og anleggsbransjen! Det gir mange spennende jobbmuligheter, stor frihet og god lønn! ww.ebafilm.no

Sats på et yrke innen bygg og anlegg! EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) har 231 medlemsbedrifter som spenner fra de største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontor med tilknytning til EBA. Besøk hjemmesiden www.byggopp.no. Her finner du nyttig informasjon enten du skal velge utdanning, søke læreplass, er lærling eller har lærlingeansvar – eller rett og slett er interessert i fagutdanning

www.byggopp.no

www.eba.no


“ Utdanning er

Nelson Mandela

muligheter | 42

det viktigste vĂĽpen hvis vi vil oppnĂĽ forandring i verden.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

VEIDEKKE

muligheter | 43

Bygger kompetanse

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet bygger bl.a. skoler, kjøpesentre, kulturhus, broer, veier og jernbanelinjer.

traineer utfordrende arbeidsoppgaver og tidlig ansvar. Veidekkes interne utdanningsprogram skjer gjennom Veidekkeskolen.

Veidekke bygger også kompetanse, og er alltid på utkikk etter nye, dyktige medarbeidere. Som en av landets største lærlingbedrifter har Veidekke over 200 lærlinger fordelt på elleve fagområder og tre land. Samtidig får over 100

veidekke.no twitter.com/veidekke_asa youtube.com/veidekkeasa

Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke.


V

eidekke satser bevisst på ungdom. Gjennom tett oppfølging og kursing får du muligheten til å bygge din karriere i en bransje som er viktig for utviklingen av landet. Vi tok en prat med trainee, Kristin Rove Bentsen (26), som virkelig har funnet seg til rette i Veidekke. Kristin Rove Bentsen er utdannet siviløkonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og kapret traineestillingen i Follo, Østfold for snart et år siden.

Traineeopplegget er godt utarbeidet og gir en trygghet i og med at alle traineene er i samme båt.

HVORFOR VEIDEKKE?

EN VANLIG DAG PÅ JOBBEN? – I løpet av det første året mitt som trainee har jeg vært på to ulike prosjekter. Det første var et leilighetsprosjekt. Her var jeg verneleder, det vil si at jeg hadde ansvar for HMS på plassen, og jeg hadde ansvar for tilvalg samt noen underentreprenører (UE). Det å få tillit og ansvar såpass tidlig i arbeidskarrieren har motivert meg veldig. Jeg liker å få ansvar og det har jeg virkelig fått i Veidekke. Prosjektet jeg er på nå, er et helt annet prosjekt, en varmesentral. Her er oppgavene mine blant annet å følge opp fremdriften blant våre egne, innleide og UE. HVILKE EGENSKAPER TRENGER JEG? – Du bør være glad i å jobbe med mennesker og du må like å jobbe prosjektbasert. Du bør også være god til å løse utfordringer raskt, da vi ofte ikke har tid til å la det vente. Egenskaper som kommer godt med i denne bransjen, er løsningsorientert, målrettet, positiv og god til å samarbeide. Til gjengjeld får du jobbe på verdens beste arbeidsplass, som både er trygg og levende. Ingen dager er like! I Veidekke har vi det gøy på jobb, samtidig som vi er en stor og seriøs aktør som leverer gode prosjekter.

VISSTE DU AT: I Veidekke har du gode karrieremuligheter! – Veidekke har kontorer nesten over hele landet, så om du flytter på deg, behøver ikke det å sette en stopper for karrieren din. – Veidekke har totalt elleve fagområder, med utallige ulike arbeidsoppgaver. – Er du aktiv, interessert og tydelig på hvor du vil, blir det lagt til rette for deg med blant annet kursing slik at du får riktig kompetanse for å nå målene dine.

muligheter | 44

– Jeg så på dette som en god mulighet til å få jobbe med noe som er relevant for utdanningen min samtidig som jeg har gode muligheter for å utvikle meg. Veidekke har et veldig bra traineeopplegg, som går over to år. Her blir jeg som trainee godt fulgt opp av både ledere og mentor på distriktskontoret mitt samt traineelederne i Norge. Vi har fire traineesamlinger på to år hvor alle traineene i Norge i Veidekke samles og kurses, videreutvikles og er sosiale. Traineeopplegget er godt utarbeidet og gir en trygghet i og med at alle traineene er i samme båt.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

MASKINGROSSISTERNES FORENING

muligheter | 45

Arbeider for felles interesser

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening og medlemsmassen favner bedrifter av mange slag og størrelser. Vi har medlemmer som importerer og selger maskiner innen disse bransjene: ·· Verktøymaskiner ·· Anleggsmaskiner

Vi er en forening som arbeider for bransjens store og små felles interesser, herunder: ·· Være en samlende enhet for medlemsbedriftene, skape bransjenettverk ·· Arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser, faglig, politisk og sosialt

·· Gaffeltrucker

·· Være “aktuelle”. Vi skal synes i pressen og ha et nettverk med andre foreninger og organisasjoner som er aktuelle samarbeidsgrupperinger som gir utbytte for våre medlemmer.

·· Trebearbeidende maskiner

www.mgf.no

·· Kompressorer ·· Slipeverktøy

·· Kraner


H

va er en maskingrossist? Medlemsmassen i MGF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet. Fellesnevneren er at selskapene er registrert i Norge, og ”omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist”.

Marius Forsell (21)

- anleggsmaskinmekanikerlærling -

En forutsetning for medlemskap i MGF er at selskapet overholder lovgivning og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse. MGF arbeider for å styrke og utvikle bransjen og arbeider for maskinbransjens felles interesser og rammevilkår, gjennom medlemsaktiviteter, myndighets-kontakt og medietiltak. MGF SKAL: ·· Være en samlende enhet for medlemsbedriftene – utvikle bransjenettverk

Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

·· Være “aktuelle”, synlige og tydelige – vi skal synes i media, og ha et nettverk med andre bransjeforeninger og organisasjoner som gir utbytte for våre medlemmer

– Jeg har gått mekanikerlinjen på videregående skole, og under Vg3 ble jeg utplassert tre uker i Volvo Maskin. Det er perfekt å jobbe mens man går på skolen!

På denne måten ivaretar man en sunn konkurranse, bedrer trivselen innad i bedriftene og øker sjansen for positiv bransjeutvikling. En viktig del av MGFs virksomhet er messene ”Den Tekniske Messen” og maskinmessen ”Vei og Anlegg”, som vi arrangerer hvert tredje år. Begge messene har rundt 200 utstillere fra inn- og utland, og er den viktigste møteplass for kunder og virksomheter innen verktøy- og anleggsmaskinbransjene. Her treffes bransjens aktører og vi ønsker også ungdommen hjertelig velkommen slik at dere selv kan se at dette er en spennende bransje med mange muligheter! På MGFs hjemmesider kan du se en film om hvordan hverdagen til en servicetekniker kan være. Her kan du også finne ut hvem som er medlemmer i MGF og lese om messene våre.

Jeg har gått mekanikerlinjen på videregående skole, og under Vg3 ble jeg utplassert tre uker i Volvo Maskin. Det er perfekt å jobbe mens man går på skolen!

Hva gjør en anleggsmaskinmekaniker? – Jeg arbeider blant annet med gravemaskiner, hjullastere, og dumpere. Det er fullt kjør. Så lenge man er interessert, er det alltid jobb å gjøre. Jeg gleder meg til hva som venter meg neste dag på jobb. Det er aldri en lik hverdag.

Hvilke mennesker passer til dette yrket? – Man må like å skru! Samtidig er det viktig å være løsningsorientert. Man bør vite hva det vil si å fjerne en ting og erstatte det med noe annet. Alle kommer langt med å vise initiativ.

Hvor er du om fem år? – Da jobber jeg her som servicemekaniker, og har egen servicebil. Det virker kjempespennende!

muligheter | 46

·· Arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser – faglig, politisk og sosialt


muligheter | 47

D Har du meninger om hva som er fint eller stygt? Og klarer du å begrunne hvorfor? Liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje design og håndverk er noe for ditt hjerte? Den som velger design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. Er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen. Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design og håndverksyrker.


n g i s d e n D H책 & rk e v


muligheter | 49

DESIGN & HÅNDVERK

– Fantastisk miljø Katrine ordner høstfrisyre på en av sine faste kunder.

Hair & There er en frisørkjede med målsetning om å bli landsdekkende. Salongene drives i egen regi, i kompaniskap med andre eller franchise og består pr. i dag av 21 salonger. Kjeden har enerett på det internasjonal kjente kurskonseptet Hair Construction. Hair Construction ble i 2010 kåret til Årets frisør-konsern. Kjeden har som mål å bli landsdekkende. Vi tar inn ca. 25 frisørlærlinger hvert år.

HAIR & THERE

Kontakt: Hair & There, hovedkontor Jakob Askelands vei 19 4314 Sandnes (+47) 51 57 81 25 hilde.jelsa@hair-and-there.no www.hair-and-there.no


– Frisøryrket er midt i blinken for meg, mener Katrine.

– Her kan du være deg selv 100 prosent og du får den oppfølgingen du trenger, sier Katrine Helland, daglig leder i Hair and There i Stavanger sentrum. GIR TILLIT OG UTFORDRINGER I tillegg til sin faste kundegruppe, drar hun minst to ganger i året rundt i inn- og utland og kurser andre frisører, i tillegg til å gi ut bøker. – Jeg er så heldig å være plukket ut av Hair and There til å være med på det internasjonale teamet, Hair Construction. Vi lager frisyrebøker som blir solgt til frisører rundt i verden. I Norge blir jeg leid inn til å holde kurs for andre frisører, noe som er veldig spennende, forteller den energiske dama fra Sand i Ryfylke. Veien frem til dit hun er i karrieren sin forklarer Katrine som en god blanding av egeninteresse og en arbeidsgiver som tror på sine ansatte. Som frisør i Hair and There får du tatt alle kurser du vil, men du må også brenne for faget og vise egeninteresse. – Du må være villig. I frisøryrket er det mye som skjer på kveldstid, blant annet kurs. Kursene er dekka, men du får ikke betalt, så du gjør det av egen interesse. Betaling får du i form av at du får bedre kompetanse og dermed flere kunder. Mange av kundene mine har jeg hatt i 10-15 år. De er nærmest som venninner, så da snakker vi om mye mer enn vær og vind, smiler hun.

MANGE VEIER TIL MÅL Vil du bli frisør er det mange veier å gå. Felles er at du må ha fire år med utdanning og et fagbrev i lomma. Katrine gikk på tegning form og farge-linja på Goddalen vgs. første år, deretter ett år på frisørlinja, før hun gikk to år i lære hos Hair and There. Du kan også velge å gå privatskole et halvt år, men da blir læretida på tre og et halvt år. Har du et studieår i et annet fag fra før, kan du skrive av ett år. På spørsmål om hvem som passer som frisør, svarer Katrine at du må være kreativ, like folk og være serviceinnstilt. Likevel understreker hun at kreativitet kan læres. – Du blir dyktig av å være interessert. Det er ikke krise om du ikke er kreativ fra før. Etter hvert som du jobber og blir mer selvsikker, tør du å utfordre deg selv og dermed blir du mer og mer kreativ. LITEN FAMILIE Katrine var utplassert i et annet firma, der hun mistrivdes og slutta. Etter tips fra en kamerat søkte hun lærlingplass hos Hair and There. Her følte hun seg hjemme med èn gang. – Her får du virkelig være den du er. Vi er relativt få ansatte, så du blir godt kjent med hver enkelt. I tillegg har du nærkontakt med de nærmeste sjefene og du får de kursene du trenger, forteller Katrine. LITEN FAMILIE – Jeg tror nok de ikke blir kvitt meg her. Jeg avtalt med kundene mine at når jeg kommer med rullator, skal de fortsette å være faste kunder, for da får jeg ikke noen nye, skøyer hun.

muligheter | 50

I

følge barbiedukkene til Katrine Helland skulle hun aldri blitt frisør. Men nå reiser den daglige lederen rundt i inn- og utland og kurser andre. Mye av æren gir hun til Hair and There; god oppfølging og et fantastisk miljø!


muligheter | 51

Elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. Det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land – til lufta! Hva med å arbeide offshore? Eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? Eller kanskje få tog på skinner eller biler på veien? Velger du elektrofag må du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. Det er viktig å skille mellom gul og grønn ledning.


t k e l E g a f

– o r


muligheter | 53

BLI EN DEL AV LØSNINGEN

Vil du skape et bærekraftig samfunn?

V

erden står akkurat nå midt oppe i en energirevolusjon. For at overgangen fra fossil til fornybar energi skal fortsette, må den teknologiske utviklingen skje raskt.

– Samfunns- og klimaengasjement kan være et godt utgangspunkt for å utdanne seg innen elektro. Det gir muligheter til å jobbe med teknologiske klimaløsninger til beste for kloden og for menneskene. Vi trenger mennesker med ulike egenskaper. Noen må forske frem løsningene, andre kan formidle dem, atter andre kan bygge og utvikle dem.

Vannkraft er ryggraden i norsk kraftproduksjon, og vil i lang tid framover sikre en robust og klimavennlig energiforsyning. Vi trenger dyktige problemløsere som skal utvikle morgendagens kraftsystemer. Velger du en fagutdanning som energimontør eller energioperatør, eller en ingeniørutdanning innen elkraft, bygg eller maskin, kan du få en spennende karriere i en næring i sterk vekst. Jobb med fornybar energi, og bli en del av løsningen! Les mer på: www.energinorge.no/studier www.ungenergi.no


“ Allting er

Ukjent

muligheter | 54

lett, bare man kan det.


ELEKTROFAG

STATKRAFT

muligheter | 55

Innovativt og internasjonalt

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Vi produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme fra 403 kraftverk i 14 land, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft utvikler også flere nye vannkraftverk og vindparker i Europa, Asia, Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Afrika. Vi har kontorer og kraftverk i hele Norge, fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord, og er tilstede i mer enn 20 land rundt om i verden. Våre 4200 ansatte er både lærlinger, fagarbeidere, ingeniører, økonomer, samfunnsvitere, matematikere og geologer.

Det betyr at hvis du har lyst til å arbeide med fornybar energi, så er det jobb for deg nesten uansett hvor du vil jobbe eller hva du vil jobbe med. Statkraft har lærlingplasser over hele landet, et sommerprosjekt for studenter og tilbyr et av Norges mest populære traineeprogrammer når du er ferdig med å studere. Les mer om våre spennende muligheter og prosjekter på www.statkraft.no eller vår Facebook-side. Du kan også følge våre traineer og hva de gjør på bloggen deres https://statkrafttrainee.wordpress.com


V

il du jobbe med fornybar energi? Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi, og tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et innovativt og internasjonalt miljø med høy etisk standard. Håvard Bratland (32) har fortalt oss litt om sin jobbhverdag i Statkraft. Håvard fra Ballanger gikk elektro ved Oscarsborg vgs i Narvik. Med fagbrev og god jobberfaring har han siden mars 2014 jobbet som fagarbeider på elektro hos Statkraft.

VISSTE DU AT: Statkraft er hovedsponsor til Norges Skiskytterforbund!

HVA GJØR EN FAGARBEIDER? – Min stilling går ut på drift og vedlikehold av våre kraftstasjoner og installasjoner i vårt reguleringsområde. En vanlig dag kan se slik ut: Jeg kommer på jobb, planlegger dagen med kollegaer over en kjapp kaffe og drar ut til et av våre kraftverk eller andre lokasjoner i reguleringsområde. Her gjør vi alt fra feilsøking, årlige revisjoner, ny montasje, tilstandskontroller, stasjonsrunder og høyspent- og lavspentjobber.

– Allsidigheten var en nøkkel for meg, jeg trengte nye impulser og nye utfordringer og det fikk jeg så absolutt her. Statkraft har gode muligheter for videreutdanning, gode betingelser, og som en bonus kan du få mange fine naturopplevelser. Man har en kjempemulighet til kurs og videreutdanning i Statkraft. Jeg er allerede godt i gang med et nytt fagbrev som energimontør, og jeg opplever en kjempestøtte fra bedriften. HVOR ER DU OM FEM ÅR? – Jeg håper og tror jeg enda er i Statkraft, det virker som en veldig solid og trygg arbeidsplass. Her har jeg gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø, nye utfordringer, allsidige arbeidsoppdrag og viktigst

av alt; ingen dag er like.

Tiril Eckhoff

- student og landslagsutøver – Jeg er stolt av å bære Statkraft på armen. Det er et bærekraftig og miljøvennlig selskap, noe jeg står for. Statkraft har også vannkraftverk og andre kraftverk i kriker og kroker av Norge. Så når jeg går med Statkraft på armen og Norge på lua, synes jeg vi passer bra sammen. – Jeg studerer sivilingeniør i produktutvikling og produksjon på NTNU. Studier er en fin avkobling ved siden av toppidrett. For unge som satser på idretten sin, vil jeg anbefale å studere ved siden av, da har de noe å falle tilbake på hvis ikke satsingen går så bra, samt at toppidretten ikke blir altoppslukende.

muligheter | 56

HVORFOR STATKRAFT?


muligheter | 57

Jobber innen helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Mulighetene er mange og du kan arbeide ved sykehus, offentlige institusjoner – internasjonalt eller i din hjemkommune. Yrkene krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør være flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.


– e s – l p e p Hg o – o kst e v g a f


HELSE OG OPPVEKSTFAG

muligheter | 59

APOTEKFORENINGEN

og sjef

28 år på apoteket APOTEKFORENINGEN

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Foreningen arbeider hovedsaklig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen.

Apotekforeningen ivaretar også en rekke praktiske funksjoner for apotek. Kontakt Apotekforeningen (+47) 21 62 02 00 apotekforeningen@apotek.no


S

ynnøve Eidem startet som apotektekniker, tok deretter en bachelor i farmasi før hun avsluttet det hele med en mastergrad i farmasi. Nå er 28-åringen apoteker på Boots apotek i Haram – en liten kjøretur fra der hun vokste opp.

Synnøve Eidem - apoteker -

– Som farmasøyt er du veldig privilegert, du kan jobbe nesten overalt i landet. Jeg ville tilbake til hjemplassen min og da muligheten dukket opp i Haram var det bare å slå til, sier Synnøve Eidem. TRIVSES SOM UNG LEDER Som apoteker har hun det øverste ansvaret for apoteket hun jobber i. Det er en rolle hun trives svært godt med, den unge alderen til tross. – Det er kjempespennende å være apoteker. Selv om du er leder, står du ikke alene. Du får tett oppfølging fra kjedekontoret og de som er over deg i systemet. Jeg opplever det ikke som skummelt, snarere tvert imot; jeg lærer veldig mye og det blir bare morsommere og morsommere, sier Eidem.

Hun forteller at det å bli leder ikke har vært et mål fra starten av. Et lederaspirantkurs hun tok etter bachelorgraden fikk henne inn på tanken om at ledelse kanskje kunne være noe for henne. Eidem beskriver jobben som apoteker som ganske annerledes enn jobben som vanlig farmasøyt. Selv om hun fortsatt gjør mange farmasøytiske oppgaver, består dagene hennes av mye mer nå enn tidligere. – Jobben krever mye, men jeg synes det er veldig lærerikt, og jeg liker følelsen av å mestre nye ting. På spørsmål om hvorfor hun anbefaler farmasiutdanningen svarer hun: – Å være farmasøyt er trygt og du har mange muligheter.

Jeg opplever det ikke som skummelt, snarere tvert imot. Jeg lærer veldig mye og det blir bare morsommere og morsommere.

Norge har to ulike farmasiutdanninger! – Du kan bli provisorfarmasøyt med et femårig studie til mastegrad ved universitet i Oslo, Bergen og Tromsø. Du kan også ta påbygging til mastergrad ved NTNU i Trondheim. – Studer reseptarfarmasøyt tre år, ved høgskolen i Oslo, Namsos eller Universitet i Tromsø. – Gjennom farmasistudiet blir du ekspert på legemidler. Du vil blant annet lære hvordan legemidler lages, hvilken effekt legemidlene har på kroppen og hvordan legemidlene brukes for å forebygge og behandle sykdom. – En del av studiet er praktisk rettet, og du lærer å fremstille salver, miksturer og tabletter. I tillegg får du trent deg i kommunikasjon og formidling. Dette er ferdigheter som kommer til nytte når du senere skal jobbe som farmasøyt, og gi råd og veiledning til pasienter, publikum eller annet helsepersonell.

muligheter | 60

VARIERTE ARBEIDSDAGER

VISSTE DU AT:


HELSE OG OPPVEKSTFAG

VESTRE VIKEN

muligheter | 61

Sykepleieryrket – store muligheter

APOTEKFORENINGEN

Vestre Viken helseforetak leverer sykehusog spesialisthelsetjenester til omlag 470 000 mennesker i 26 kommuner. Vi har ca. 9 300 ansatte og over 100 ulike yrker er representert. Vestre Viken består av Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling, med ansvar for Blakstad sykehus og Lier sykehus i tillegg til en rekke distriktspsykiatriske sentre (DPS-er).

Helseforetaket bidrar til å utdanne helsepersonell på videregående skole og høyskole- og universitetsnivå ved å tilby gode lærlingplasser for lærlinger og gode praksisplasser for studenter. Alle blir veiledet av godt kvalifisert helsepersonell. Ved å tilby utdanningsstillinger for sykepleiere innen anestesi, intensiv og operasjon utdanner vi også spesialsykepleiere.


V

estre Viken er én av aktørene som satser mye på økt kompetanse blant sine ansatte. Sykepleier Hanne Tora Langerud (26) får kombinere videreutdanning i operasjonssykepleie med full lønn – noe hun setter stor pris på! Hanne Tora har alltid likt å jobbe med mennesker. Derfor ble sykepleiestudier ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Drammen, et naturlig valg. Hun innrømmer at det i perioder var mye å gjøre – med praksis, innleveringer og eksamen, men med kontinuerlig arbeid gjennom året så var det helt overkommelig. Etter å ha jobbet i hjemmesykepleien siden 2011, følte hun seg etter hvert selvstendig som sykepleier og trygg på å ta egne avgjørelser. Hun søkte derfor nye utfordringer og søkte på en utdanningsstilling i spesialsykepleie i Vestre Viken (anestesi, intensiv og operasjon) som gir full lønn mens du studerer.

Hanne Tora ble kalt inn til intervju til den ledige utdanningsstillingen og fikk jobb på første forsøk! – Nå har jeg en utdanningsstilling mens jeg tar videreutdanning. Stillingen innebærer noe jobbing for Vestre Viken mens jeg studerer. Det er kjempeflott med mulighet til full lønn under utdanning og at Vestre Viken satser på økt kompetanse, forteller Hanne Tora ivrig. STORT BEHOV Norge har et stort behov for spesialsykepleiere, og Hanne Tora gleder seg til å ta fatt på arbeidslivet som operasjonssykepleier. Hanne anbefaler at man ikke er fremmed for å håndtere tekniske hjelpemidler, at man er strukturert og har evnen til å arbeide effektivt, rolig og behersket dersom man ønsker å ta en videreutdanning innen operasjonssykepleie. I tillegg må du kunne samarbeide tverrfaglig og kunne fokusere godt på arbeidsoppgavene du får. Lyst til å jobbe hos oss? Alle ledige stillinger finner du på foretakets nettside. For mer informasjon se: www.vestreviken.no

For mer informasjon, gå inn på våre nettsider. www.vestreviken.no

VISSTE DU AT: – Vi tilbyr hvert år rundt 1000 praksisplasser til studenter fra høgskoler og universitet. Studenter innen medisin, psykologi, sykepleie, fysioterapi, vernepleie, radiograf-, og bioingeniørutdanning og flere andre helsefag får undervisning og praktisk opplæring ved helseforetaket. – Vi gir veiledning og opplæring til helsepersonell som tar etter- og videreutdanning og utdanning på mastergrads- og doktorgradsnivå. – Vi tilbyr læreplasser til lærlinger innen flere relevante fagområder.

muligheter | 62

JOBB PÅ FØRSTE FORSØK

Vestre Viken Wergelands gate 10 3004 Drammen (+47) 03 525 Fra utland: (+47) 915 03 525 postmottak@vestreviken.no


muligheter | 63

Liker du å kommunisere med andre mennesker? Ser du nyheter og gode saker der andre bare ser? Liker du å skrive? Ta bilder? Du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du ha godt fargesyn og være interessert i IKT og digital teknologi. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig. Medier og kommunikasjon forbereder eleven på yrker innen reklame- og kommunikasjonsbyråer, magasinredaksjoner, forlag, trykkerier, markedsavdelinger, fotobedrifter, internettbedrifter, filmselskaper, radio og fjernsyn.


r e i d e m M ko g k o uni m jon s a


muligheter | 65

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

Torry Pedersen Følg drømmen din, jobb hardt og ikke nøl med å utfordre etablerte sannheter og konvensjoner.


JOURNALISTEN OG REDAKTØREN har blitt kåret til årets redaktør av Oslos Redaktørforening og har siden 1981 klatret opp karrierestigen fra å være journalist i Fredrikstad Blad til administrerende direktør og ansvarlig redaktør i VG.

muligheter | 66

– Følg drømmen din, jobb hardt og ikke nøl med å utfordre etablerte sannheter og konvensjoner, forteller VG-redaktør Torry Pedersen til elever som vil satse på en utdanning innen medier og kommunikasjon.

av en prosess der du har gjort en god jobb, og har fått anledning til å jobbe sammen med og lære av usedvanlig dyktige folk, forteller han.

– Man må ha viljen til å lære noe nytt, være konstant nysgjerrig på en positiv måte og ha Selv ble han journalist ved en tilfeldighet. en glød og interesse for feltet utover ordinær Når han først hadde fått smaken på det som skoletid. Dessuten må man ha et brennende hadde blitt et usedvanlig vellykket yrkesvalg, engasjement for å formidle. viste han tidlig interesse for hele den jour- VG-redaktøren har ett viktig råd til alle nalistiske prosessen, og formodentlig hadde som vil ha en karriere innen medier og han også lederegenskaper. kommunikasjon: – Å bli redaktør er jo ikke noe man bestem- – Ha aldri en karriereplan, men jobb hardt, mer seg for, men noe som kommer som følge avslutter han.


muligheter | 67

Visste du at oppdrettsnæringen er Norges nest største eksportnæring? Trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at PCen eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. Det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute, under varierende natur- og klimaforhold. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.


r u t a N uk r b


NATURBRUK

Tine Sundtoft muligheter | 69

Å være klima- og miljøminister er en fantastisk spennende jobb – alle dager er forskjellige og det er nye og viktige oppgaver hele tiden.

HVORFOR BØR MAN SATSE PÅ REALFAG? først i Unge Høyre. Allerede den gangen var miljø et viktig spørsmål for oss. Etter – Da vil du ha et godt fundament for å ta utdanning på BI, har jeg jobbet med næringsen høyere utdanning innen fag som gir deg livsspørsmål og i fylkeskommunen. Å være mulighet til å jobbe med klima og miljø senere klima- og miljøminister er en fantastisk speni livet. Eksempler på relevante utdanninger nende jobb – alle dager er forskjellige og det er utdanning innen biologi, naturforvaltning, er nye og viktige oppgaver hele tiden. fysikk, kjemi, geografi, og sivilingeniør. Men vi trenger også økonomer og jurister dersom vi ER DET NOE SPENNENDE PÅ AGENDAEN? skal løse miljøproblemene. – Arbeidet for å redusere uslippet av av HVILKE EGENSKAPER ER VIKTIGE Å HA klimagasser bilr viktig. I Paris i desember HVIS MAN VIL SATSE PÅ EN UTDAN- 2015 skal vi forhåpentligvis få til en global avtale om å redusere klimagassutslippene. NING INNEN KLIMA OG MILJØ? Klimateknologi er viktig, fordi det gir muligVerden står overfor store miljøutfordringer het til nye jobber og verdiskaping samtidig og vi trenger folk med kunnskap om natu- som vi kan kutte utslipp. Men vi arbeider også ren og hvordan den reagerer på ytre påvirk- for å ta vare på naturen vår, slik at også komninger. Da er det nyttig å være interessert i mende generasjoner kan oppleve den. naturfagene og samspillet i naturen. Det er viktig med realfagskunnskaper, men det er HVILKE EGENSKAPER ER VIKTIGE Å HA også en stor fordel å være engasjert i sam- HVIS MAN VIL SATSE PÅ EN UTDANfunnsfaglige spørsmål. Global oppvarming NING INNEN NATURBRUK? og miljøproblemer har store konsekvenser for samfunnet, og tiltak for å kutte utslippene – Du bør være glad i naturen. I tillegg kan det griper inn i næringsliv, transport, landbruk og vært greit å være litt praktisk anlagt og like å arbeide utendørs. Og så er det viktig at du andre sektorer. forstår hvor utrolig viktig naturen er for at HVORDAN BLE DU KLIMA- OG MILJØ- resten av samfunnet skal fungere. MINISTER? – Det er statsministeren som velger sine statsråder. Jeg har vært aktiv i politikken lenge,


muligheter | 70

KLIMA -OG MILJØMINISTER TINE SUNDTOFT er en travel dame i et fagområde som alltid er i utvikling. Hun råder unge til å skaffe seg et solid grunnlag fra videregående skole, med for eksempel realfag, hvis man vil satse på en utdanning innen klima og miljø.


NATURBRUK

MARINE HARVEST

muligheter | 71

Gode karrieremuligheter

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Vi serverer 6,2 millioner porsjoner med laks verden rundt, hver eneste dag, året rundt. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 11 700 ansatte og omsatte i 2014 for NOK 25,5 milliarder. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange (NYSE). Vi søker folk med utdanning innen mange ulike fagområder, akvakultur, mekaniske fag, elek-

tro, tekniske fag, administrasjon, og økonomi. Vi fokuserer på gode holdninger og å finne rett person på rett plass til rett tid, vi ønsker mangfold og har fokus på å tiltrekke oss flere jenter inn i næringen. Vi satser på våre lærlinger og tar imot ca 70 lærlinger hvert år. Kontakt: Tlf: 21 56 23 00 norway@marineharvest.com www.marineharvest.no


M

arine Harvest er kjent for å satse på egne ansatte som vil opp og frem. Conor Foster er 26 år og er allerede på sitt tredje år som driftssjef på anlegget Valøyan i Trøndelag.

Conor Foster er født og vokse opp i Skotland, men familien flyttet til Norge når han var 13 år gammel. Vi tok en prat med den unge sjefen.

... Marine Harvest er et firma som er best og ledende innen oppdrettsbransjen. De setter pris på deg og jobben du gjør, og vil gjerne høre dine ideer.

HVA GJØR EN DRIFTSJEF? – Jeg har ansvar for de seks ansatte på anlegget og ansvar for 2,2 million laks. Det er mye ansvar, men jeg har så flinke folk rundt meg at det går veldig godt. EN VANLIG DAG PÅ JOBBEN?

BAKGRUNN? – Jeg er utdannet mekaniker, og fikk sommerjobb som driftstekniker i Marine Harvest. Deretter var jeg driftsjefassistent, før jeg etter 16 måneder fikk stilling som driftssjef. Marine Harvest har i ettertid gitt meg utdanning gjennom et samarbeid de har med Universitetet i Bodø, så jeg er halvveis til en bachelor i akvakultur. TIPS TIL UNGE SOM VIL BLI LEDERE? – Jobb hardt, alltid møt opp ti minutter før tida og hør på de rundt deg. Prøv å alltid komme med innspill og idéer for å få til best mulig resultat. Del også dine ideer med de rundt deg slik at du får det beste ut av de rundt deg – hele tida. HVORFOR JOBBE FOR MARINE HARVEST? – Marine Harvest er et firma som er best og ledende innenfor oppdrettsbransjen. De setter pris på deg og den jobben du gjør og vil gjerne høre dine idéer. Vi har også svært dyktige folk og et bra arbeidsmiljø!

Jorunn Skjoldvor Foss HR-direktør, Marine Harvest Norway AS

VISSTE DU AT: Du kan få jobb i Marine Harvest på ulike måter: – Lærling: Gå Vg1 naturbruk og Vg2 akva og søk læretid hos oss. Gjør du en god nok jobb, er sjansen stor for fast jobb. – Høyere utdanning: Ta tre år på vgs, deretter tre år på høyskole innen akva. – Jobberfaring: Fyller du våre jobbkrav, kan du også få fast jobb hos oss.

muligheter | 72

– Vi kommer ut på anlegget litt etter kl 7. Da er det kaffe og planlegging av dagen og informasjon som jeg skal dele med de ansatte. Så bruker jeg en liten time på data og oppdatere planene og svare på noen mail. Deretter pleier jeg dra ut på anlegget og hjelpe til med det som skal gjøres. Det kan være alt fra kontroll av nôter til testing av fôret til bytte av olje på båten.


muligheter | 73

G Er du en flittig og nysgjerrig person som alltid ser etter muligheter? Som ser potensielle markeder som enda ikke er utprøvet eller som først oppstår gjennom din tjeneste eller ditt produkt? Som liker å skape noe fra bunnen av eller å perfeksjonere noe som allerede eksisterer? Da har du kanskje en liten gründer i magen. I forretningsverden er en gründer en person som starter et foretak eller en virksomhet for å tilby et produkt eller en tjeneste. Har du den rette ånden? Husk det amerikanske ordtaket: “It may be simple, but that’s not the same as easy”.


r e d n 端 m r o G rks i v t e h


GRÜNDERVIRKSOMHET

muligheter | 75

– Ta sats, bli gründer! Idar Vollvik har uten tvil opplevd mer enn de fleste de siste femten åra. Fra å bygge seg opp som mektig Chess-eier og samtidig være hele Norges medieyndling på begynnelsen av 2000-tallet, tapte han store deler av formuen på aksjespekuleringer da finansmarkedet gjorde mageplask i 2008. En slik livsforandring kunne brukket ryggen på selv det sterkeste menneske, men Idar Vollvik reiste seg, krummet nakken og satte i gang nye forretningseventyr. Nå er han aktuell med fremgangsrike Ludostore, i tillegg til et innovativt mobilapp-prosjekt som skal lanseres høsten 2015. NÅR BESTEMTE DU DEG FOR Å BLI GRÜNDER? – Det var egentlig ganske tidlig. Jeg har alltid vært opptatt av markedsføring, salg og ledelse, så det ble naturlig at jeg studerte markedsføring og administrasjonsledelse på det som nå heter BI. Da jeg gikk ut i arbeidslivet etter studiene, var planen å jobbe noen få måneder før jeg skulle starte mitt eget eventyr. Ironisk nok ble jeg der i fem år før jeg startet mine første butikker innen telefoni og mobil, det som kan kalles starten på Chess. DE FLESTE KJENNER JO SUKSESSHISTORIEN SOM FULGTE, MEN HVA VIL DU SI VAR HEMMELIGHETEN BAK SUKSESSEN DERES?

ALT DETTE GJORDE OGSÅ DEG TIL EN AV NORGES MEST OMTALTE PERSONLIGHETER. HVORDAN VAR DET? – Jeg hadde aldri noe mål om å bli kjendis, ei heller tenker jeg noe over kjendistilværelsen. Jeg betrakter meg som en helt normal person, med unormale ambisjoner og energi. Lykken for meg har alltid vært å skape verdier av idéer, så får alt annet som følger med være en del av pakken. DU SOLGTE DEG UT AV CHESS I 2005 FOR ET MILLIARDBELØP OG BLE NOEN FÅ ÅR SENERE EN AV VERDENS STØRSTE DAYTRADERE. DET BLE LITT AV EN BERG-OG-DALBANE FOR DEG? – Å ha mye penger som ung, gjør noe med deg. Man blir påvirket. Etter Chess-salget begynte jeg å kjøpe og selge store partier med aksjer daglig, og gjorde det svært godt i starten. Dessverre kom nedturen i forbindelse med finanskrisen, og jeg klarte ikke å gi meg før det var for sent og hele formuen var tapt. Min beste egenskap med å aldri gi opp, ble dermed også min verste egenskap. VURDERTE DU NOEN GANG Å GÅ UT I «VANLIG» JOBB ETTER DETTE?

– Aldri. For det første er jeg ikke typen som gir opp, og for det andre er min lykke å skape noe selv. Det håper jeg flere unge også prøver – Nøkkelen var nok at jeg fikk med meg en seg på. Vi har alt for få gründere i Norge. fantastisk gjeng ansatte som ble smitta av min entusiasme. Vi visste helt enkelt hva vi HVILKE TIPS HAR DU TIL UNGE, ASPIREgjorde og det var god timing. I tillegg gjorde RENDE GRÜNDERE? vi kreative og smarte grep innen markeds– Konsentrer deg om én idé. Mange har grünføring. Vi kjøpte luftballonger, vi reddet og der-genet i seg, men vet det ikke selv. Sats på bygget et hjem til en krokodille i akvariet i det du tror på og gjør det beste ut av det. Bergen, pyntet Bergen sentrum med blomster, kjøpte masse fotballspillere og var sponsor til verdens raskeste båtrace. Dette skapte medieomtale som vi dro nytte av.


Idar Vollvik Mange har gründer-genet i seg, men vet det ikke selv. Sats på det du tror på og gjør det beste ut av det.

muligheter | 76

IDAR VOLLVIK. ENTREPRENØR, MARKEDSFØRER OG VERDISKAPER. Folkets kjæledegge og medienes yndling. Vi har tatt en prat med den karismatiske trønderen for å forstå hvordan det er å være en av Norges mest omtalte forretningsmenn.


muligheter | 77

R Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. God mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit! Du som velger restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig og renslig. Og du liker å gi god service. Til kunder og kollegaer. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæring og næringsmiddelindustri, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.


u a t s g e o R nt- g a a r atf m


muligheter | 79

RESTAURANT- OG MATFAG

Heine Grov Jeg skulle først bli pølsemaker, men valget havnet til slutt på kokk. Håndverket har alltid interessert meg, og gjør det fortsatt.

HEINE er kjent som JÆRKOKKEN OG DRIVKRAFTEN BAK DET JÆRSKE KJØKKEN. Han har tidligere gitt ut matheftet NY:T i lag med Ruth-Hege Holst og boka Det jærske kjøkken (2005). Heine angrer ikke et sekund på valg av yrke.


sjef ved Norges første fiskerestaurant, Enhjørningen. Siden har han arbeidet som HVILKE EGENSKAPER TRENGS? kjøkkensjef på flere plasser i både Bergen, – Vilje til å stå på, tålmodighet og ikke minst Bryne og Os. ydmykhet ovenfor faget. Nå arbeider han som freelancekokk under navnet Jærkokken, og kan tilby kurs, fore- DINE PLANER FOR 2016? drag og mat til alle anledninger. I 2009 kom – Vi jobber akkurat nå med å få i havn egne han ut med ny bok, Jærkokken.Utdanningen nye lokaler, som blir det gamle apoteket i tok jærbuen på kokkeskole; ett år skole, to år Bryne sentrum. Planen er at vi skal ha lukka i lære på Fleischers Hotell på Voss og avslutarrangement i huset og at vi fortsatt skal tende kurs med eksamen. Etter det er han jobbe med og for lokale produsenter, samt mest selvlært. øke egenproduksjonen av produkt for eget I 2006 fikk Heine Grov Bryne Vels trivsels- bruk og salg. pris og i 2009 ble han hedret av Rogaland Bondelag for arbeidet sitt med å løfte frem Les mer på www.jærkokken.no. lokale råvareprodusenter og sette søkelys på kvalitet.

muligheter | 80

HVA ER DITT RÅD TIL UNGE SOM VIL SATSE PÅ ET YRKE INNEN RESTAU– Jeg skulle først bli pølsemaker, men valget RANT- OG MATFAG? havnet til slutt på kokk. Håndverket har alltid interessert meg, og gjør det fortsatt. Det er – Vær åpen med tanke på utplassering fra det jeg liker best å jobbe med, forteller hele skolen. Finn en seriøs læreplass der de fakJærens kokk, Heine Grov. tisk produserer mat, fører et produkt, og som Allerede som 21-åring ble han kjøkken- i tillegg har en god læreplan. JÆRKOKKEN


muligheter | 81

Service- og samferdelsfaget er inngangsporten til et spennende valg mellom åtte ulike fagområder. Salg, administrasjon, sikkerhet, IKT Service, logistikk, yrkessjåfør, resepsjons- og reiselivsfaget er stikkordene. Har du lyst har du lov – og husk at smilet og det gode humøret ikke kan læres – det må komme innenfra! Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt.


e c i v r e m S sa l g e o rd s e f


spennende og utfordrende jobb?

muligheter | 83

LETER DU ETTER EN

R

eiselivsnæringen byr på mange muligheter! Her finnes jobber innen overnatting, servering, opplevelse og destinasjoner. Reiselivet har behov for unge, positive og engasjerte mennesker. Er du kanskje en av dem? Ingen dag er lik og alle gjestene er forskjellige. Derfor er en jobb innen reiseliv full av spennende utfordringer. Det er utrolig gøy når man klarer å løse utfordringene som dukker opp, enten alene eller i lag med kollegaer. Du vil kunne reise og arbeide over hele verden dersom du ønsker det. – For å jobbe med reiseliv må du være løsningsorientert, like å arbeide med folk samtidig som du liker å møte nye utfordringer. Med en utdanning innen hotell, restaurant eller reiseliv vil du garantert stå godt rustet til disse oppgavene, sier Hilde Veum, rådgiver i NHO Reiseliv. Reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet økonomi, salg, markedsføring, drift og ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet. Du kan

jobbe med noe du interesserer deg for, enten det er hester, alpint, mat og drikke, fjellklatring eller strandliv! – Har du et fagbrev som kokk, servitør, reiselivsmedarbeider eller resepsjonist, vil du oppleve at jobbmulighetene er gode. Det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og Universitet for dem som ønsker seg en fremtid innen reiselivsnæringen – vi trenger flinke folk, avslutter Veum. NHO Reiseliv representerer mer enn 2600 bedrifter innen servering, overnatting, opplevelse, kultur, destinasjon og annen reiselivsvirksomhet. I medlemsmassen finnes alt fra store nordiske og internasjonale hotellkjeder til små lokale enkeltmannsforetak. For mer informasjon: reiselivsutdanning.no nhoreiseliv.no


“ Ett barn,

Malala Yousafzai

muligheter | 84

én lærer, én blyant og én bok kan forandre verden.


muligheter | 85

SERVICE & SAMFERDSEL

På jobb i

210 km/t FLYTOGET

Flytoget AS strekker seg etter visjonen ”Vi leverer den ultimate delen av reisen”. Kjernen i merkevaren Flytoget er en markedsog serviceorientert kultur hvor alle deler av selskapet er fokusert på å levere en tjeneste med høy servicekvalitet. Flytoget har på kort tid oppnådd den høyeste markedsandelen i verden blant Air Rail Links. Selskapet har unik høy kundetilfredshet og 350 høyt motiverte medarbeidere. Forretningsideen er at Flytoget skal være et pålitelig, effektivt og konkurransedyktig transporttilbud integrert i Oslo Lufthavn.

kerhet, punktlighet og service. Dette skal vi gjøre ved hjelp av en unik identitet, den mest effektive løsningen og entusiastiske medarbeidere. Samtidig skal selskapet aktivt orientere seg mot nye forretningsområder innen togmarkedet

Flytoget skal tilby det beste transporttilbudet til og fra Oslo Lufthavn med vekt på sik-

www.flytoget.no

Er du interessert i nærmere informasjon om Flytoget og ledige stillinger, kan du gå inn på: http://flytoget.no/Om-Flytoget/Jobb-i-Flytoget. Besøksadresse: Biskop Gunnnerus gate 14 Posthuset, 0185 OSLO


F

– Jeg studerte ved Norsk jernbaneskole. Jeg ble tipset om å søke av en kompis som allerede hadde jobbet som lokfører noen år. Studiene var riktignok krevende og bygd opp av moduler hvor vi hadde eksamen ca. hver måned. Det var stress, men jeg er glad for at jeg gjorde det og angrer ikke ett sekund. Jeg stortrives!

– Det som er spesielt med jernbanen er at det er et helt eget språk, og i begynnelsen måtte jeg få kontroll på ord og utrykk som «dverg», «utligger» og «engelskmann» og mye, mye mer, ler Hilde Eriksen. Hun har nå jobbet som flytogvert i fire og et halvt år, og selv fått gleden av å bli veileder for kommende flytogverter.

Som flytogfører har Vegard et kjempestort ansvar og det er mye å holde orden på, også utover selve togføringen.

– Man skulle tro at jobben blir veldig rutinemessig, men ingen dager er like selv om togene bare kjører mellom Gardemoen og Drammen, forteller Hilde. – Vi kan ha alt fra 1 til over 500 reisende på et Flytog og disse gjør dagene ulike. Etter en oppfordring skrev jenta fra Lier sin aller første jobbsøknad noensinne, som hun lastet opp på Flytogets nettside. Allerede to dager senere var hun inne på sitt aller første jobbintervju. For å passe inn i jobben som flytogvert må du være utadvendt og like å jobbe med og blant mennesker. Det hjelper også å ha gode ben kan Hilde fortelle oss. – Det blir fort mange skritt i løpet av en vakt. En vanlig arbeidsdag er fort over 10 000 skritt. Min oppgave er å ha ansvaret for sikkerheten om bord og ved av- og påstigning. Jeg har også ansvaret for å avdekke unormale lyder, lukter, oppførsel blant passasjerer og tilløp til brann. Jeg har nøyaktig en time fra Drammen til Gardermoen til å få passasjerene våre til å føle seg ivaretatt og til alltid å ville velge Flytoget. STØDIG HÅND PÅ «RATTET» Mens Hilde tar seg av passasjerene i vognene, sørger Vegard Amundsen fra Skarnes for at de kommer frem til riktig tid, til riktig stasjon.

– Togfremføringen skal være både sikker, punktlig og behagelig. Men vi flytogførere har også ansvar for å være oppdatert på regelverk og rundskriv. For hvert driftsdøgn får vi en infrastrukturrapport om tilstanden på banestrekningen vi kjører på. Denne skal leses, forstås og kvitteres for, forteller Vegard. GODT MILJØ OG GODE UTVIKLINGSMULIGHETER Både Hilde og Vegard er enige om at Flytoget er en unik arbeidsplass. – Flytoget har et bra og ungt miljø hvor man jobber med sikkerhet, punktlighet og service. Flytoget har gode resultater på kundebarometer og punktlighetsbarometer, noe som er gøy å strekke seg etter, forteller Vegard. – De tar veldig godt vare på sine ansatte og arbeidsmiljøet er helt unikt. Vi har mange sosiale aktiviteter og sammenkomster som lønningspilser, konferanser, utflukter, sykkelturer, og fotballog bowlinglag, forteller Hilde. Flytoget gir også flere gode utviklingsmuligheter som stillinger innenfor operativ ledelse, planlegging, veiledning eller som kjørelærer og instruktør.

muligheter | 86

lytoget er kjent for et godt arbeidsmiljø, og kan tilby medarbeidere en utfordrende jobb med sikkerhet, punktlighet og service i sentrum. Hilde Eriksen (25) og Vegard Amundsen (23) stortrives med den actionfylte jobbhverdagen.


muligheter | 87

Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og fingre med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen teknikk og industriell produksjon. Du som velger TIP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

e T & t


k k i n s k e n d u ro I p & i el l n o r j t ks u d


muligheter | 89

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

TEKNISK og ønsker å jobbe skift? NORLED

Norled AS er et heleid datterselskap av Det Stavangerske Dampskibselskap, og er et av landets største ferje og hurtigbåtrederier. Selskapet har 78 fartøy, og driver ferje og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms. Norled har ca. 1150 ansatte og selskapet omsetter for ca. 1,6 milliarder kroner årlig. Selskapet har administrasjonskontor i Stavanger og Bergen, samt regionskontor i Ålesund og Oslo. Er du interessert i en karriere som motormann eller matros som starten på en maritim karriere? Etter endt læretid vil du få fagbrev. Noen er fornøyde med det, andre går videre for å bli kaptein eller maskinsjef. Lærlingene opparbeider seg lønn i avspaseringsperioden, på lik linje som andre sjøansatte.

Hvorfor velge Norled? ·· Vi er et rederi med lange tradisjoner, samt et rederi som skal være der for fremtiden! ·· Vi kan tilby spennende utfordringer i et selskap i vekst ·· Vi har veldig gode skiftordninger og med mulighet til å arbeide i nærheten av hjemmet er det perfekt for de som ønsker å være nær familie. Søknadsprosessen blir koordinert gjennom maritimt opplæringskontor som intervjuer og fordeler lærlinger ut i fra de behov som er meldt inn fra de respektive bedrifter. www.norled.no


S

– Norled er opptatt av å videreutvikle sine egne. Jeg ble ansatt som lærling i 2010 og fullførte toårig læretid i motormannfaget som til slutt endte med fagbrev. Jeg fikk deretter innvilget ulønnet permisjon med stipend under utdanningen som maskinoffiser, på fagskolen i Rogaland, avdeling Karmsund. På denne måten ble jeg sikret fast jobb etter endt skolegang.

– Jeg har meldt meg inn i velferdsklubben som vi er så heldige å ha her i rederiet. De legger opp til og arrangerer mange kjekke turer, i tillegg til sosiale sammenkomster. Dessuten kan Norled tilby konkurransedyktig lønn, forteller Håkon Lovra Tveitane, som går på sin tredje måned som maskinoffiser.

Det var også en annen som hadde en finger med i spillet. – Jeg har en eldre bror som er maskinsjef, han har en del av «skylden» for at jeg ble maskinist, men jeg syntes jo også at det virket som et spennende yrke!

TRIVSEL PÅ JOBB Han trives veldig godt med den gunstige friordningen, der han jobber en uke sammenhengende om bord på båten, før han har fri i to uker. – Men det er alltid godt å komme seg på jobb etter 14 dager fri. Da gleder jeg med til å treffe kollegaene mine og gjøre kjekke arbeidsoppgaver. Som maskinoffiser har han ansvar for å holde teknisk utstyr som generatorer, hovedmotorer, propellanlegg vedlike. En typisk arbeidsdag kan begynne klokken 05:50. Da har han tidligvakt og ansvar for å sette båten i drift, samt sette i gang alt av maskineri og utstyr, som hovedmotorer og separatorer. Når alt er oppe og går kan andre arbeidsoppgaver som vedlikehold på båten utføres. Senere på morgenen kommer maskinsjefen på vakt. Da har Håkon og maskinsjefen noen timer overlapp, deretter tar maskinsjefen over vaktholdet i maskinen og Håkon tar frivakt for å opprettholde hviletiden. FAGBREV Selv om han kun har jobbet et par måneder som maskinoffiser, kjenner han godt til båten og bedriften.

MANGE MULIGHETER Håkon forteller at det stilles høye krav til deg som student ved teknisk fagskole, men med rett innstilling og interesse for faget, går skolen for det meste greit. For å bli maskinoffiser må du ha en viss teknisk innsikt, og interesse for maskineri, i tillegg til vedlikehold og reparering av motorer og annet teknisk utstyr. Det er også en fordel å være utadvendt og tåle å leve sammen med kollegaer ombord både i jobb og fritid ombord. Håkon er veldig fornøyd både med karrierevalg og valg av arbeidsplass. – I Norled ble jeg tatt veldig godt i mot hos rederiledelsen og hos mine kollegaer om bord. Som maskinoffiser rekrutterer man til stilling som maskinsjef, eventuelt en jobb i teknisk avdeling på land, hvis du skulle bli lei av å jobbe til sjøs. Og hvor er Håkon om fem år? – Da håper jeg å ha seilt opp til høyere sertifikater slik at jeg kan jobbe som maskinsjef. For mer informasjon, gå inn på våre nettsider

muligheter | 90

e her! Hos Norled har du mulighet til å jobbe èn uke, etterfulgt av to uker fri. Håkon Lovra Tveitane (22) jobber som maskinoffiser om bord på MF Fjordveien og stortrives. Han mener kombinasjonen av god lønn og sosial velferdsklubb gjør Norled til en unik arbeidsplass.


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

BILIA

muligheter | 91

Vil du skape bransjens beste servicebedrift?

Bilia er Nordens største bilforhandlerkjede og skaper dermed forutsetninger for å utnytte stordriftsfordelene innenfor administrasjon, innkjøp og logistikk. Bilia har etablert et sterkt varemerke og har salgs- og serviceanlegg med god tilgjengelighet og sterk posisjon i våre respektive markedsområder. Bilia kan tilby et unikt utvalg av varemerker, produkter og tjenester både i bilsalg og servicemarkedet. All virksomhet i Bilia tar utgangspunkt i konsernets kjerneverdier. Bilia skal konti-

nuerlig utvikle nye, attraktive konsepter og servicetjenester og anvende ny teknologi som skaper: Tilgjengelighet Engasjement og Unik bilopplevelse www.bilia.no


H

os Bilia Personbil vil du få muligheten til å jobbe med kvalitetsmerker som Volvo, BMW og Ford.

Bilia Personbil AS er en del av Nordens største bilkjede og har et unikt utvalg av varemerker, produkter og tjenester. Bilia er en av de største aktører i markedet og satser kontinuerlig på å øke kundetilfredsheten gjennom økt kundefokus og ytterligere utbygd service. Bilia har verksteder og bilskadesentre med lett tilgjengelighet og sterk posisjon i sine respektive markedsområder. Vi bruker kun originaldeler til alle våre bilmerker. Bilia er lokalisert på Østlandet og i Rogaland. Vi har merkeverksteder som er autorisert for Volvo, Ford, BMW, Mini og Renault. Våre verksteder finner du i Follo, Fornebu, Høvik, Jessheim, Lillestrøm, Økern, Skøyen, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Drammen, Gol, Hønefoss og Forus.

UTVIKLINGSMULIGHETER Det er gjennom våre medarbeidere at Bilia kan fremstå som en profesjonell og kompetent samarbeidspartner for våre kunder. Bilia har derfor satt kompetanseutvikling i system – blant annet gjennom Bilia Academy. Vi har lederutviklingsprogrammer, teknisk kompetanseutvikling for medarbeidere i verkstedene, selgerutviklingsprogrammer osv. Både innenfor salg, service, delesalg og ledelse har vi eksempler på mange ansatte som - med rette egenskaper – har utviklet seg og fått mulighet til større ansvar. Som nevnt er vår visjon at vi skal bli bransjens beste servicebedrift. Bilia skal representere et bedre valg for kundene. I det legger vi den totale kundeopplevelsen vi som ansatte tilbyr og tilhørende kvalitetsprodukter og tjenester.

muligheter | 92

VIL BLI BRANSJENS BESTE SERVICEBEDRIFT Å jobbe i Bilia betyr at du bidrar aktivt til å gjøre oss til bransjens beste servicebedrift. Viktige kjerneverdier for alle som jobber i Bilia er å være tilgjengelig, vise engasjement og gi hver enkelt kunde en unik opplevelse. Gode produkter er en forutsetning for en servicebedrift, og aller viktigst er menneskene – våre medarbeidere og kunder. Bilia har derfor implementert et unikt servicekonsept – Personlig Serviceteknikker (PST). Med PST-konseptet er det «mekanikeren» som blir kundekontakten, noe som gjør det mer personlig, enkelt og raskt. Kunden møter da riktig kompetanse og kommunikasjonen, og får en høyere kvalitet.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for bilkjeden Bilia

PST-konseptet gir også teknikeren et mer varierende og stimulerende arbeid, da «mekanikeren» får ansvar for å styre sin egen produksjonsplanlegging, samt inneha kundeansvaret. HVILKE EGENSKAPER TRENGS? Bilias medarbeidere er kompetente og villige til å utvikle seg for å gi kundene best mulig opplevelse av våre verkstedtjenester. Vi verdsetter mennesker som er engasjert og som har et genuint ønske om å lykkes i jobben sin. Om du er kundeorientert, serviceinnstilt, konkurranselysten og opptatt av å skape gode resultater, har du flere av de egenskapene vi ønsker hos oss.

Bilia er en av de største aktører i markedet og satser kontinuerlig på å øke kundetilfredsheten gjennom økt kundefokus og ytterligere utbygd service.


muligheter | 93

Når du endelig er klar for din første jobb, enten som fagutdannet eller trainee eller i et annet arbeidsforhold, skal du også vurdere hvor du vil etablere deg. Enten det dreier seg om å bli værende på et sted eller flytte fra et sted til et annet, innbærer det at en må ta stilling til en rekke faktorer som blant annet yrkes- og utdanningsmuligheter, livskvalitet, velferdstilbud og trygge oppvekstvilkår. Mange forhold spiller inn og man har ofte flere spørsmål. Er forholdene gode for å etablere seg med bolig og familie? Tilfredsstiller kulturtilbudet i kommunen dine krav? Hva kan regionen tilby deg? Her får du noen eksempler og svar.


, e v e L og o b bb e o j


muligheter | 95

LEVE, BO OG JOBBE

MULIGHETENES kommune ASKER KOMMUNE

Asker kommune er Askers største arbeidsgiver med 4000 ansatte. I kommunen er det et utall av spennende jobber innenfor helse, omsorg, skole, barnehage, undervisning, kultur og tekniske yrker, og du finner hele spekteret av administrative stillinger. Gjennom visjonen «Mulighetenes kommune» har Asker satset over over mange år på et mangfoldig tilbud til innbyggerne. Asker kommune gir sine ansatte gode muligheter for kompetanseutviking og tverrfaglig samarbeid. Målet er å gi innbggerne gode tje-

nester. Karrieremulighetene er mange innen ledelse, fag og tjenesteområder. Kompetente medarbeidere er det viktigste redskapet for å oppnå engasjement og vilje til utvikling. Derfor satser Asker kommune på å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere. Vil du vite mer? Gå inn på våre nettsidert www.asker.kommune.no


A

sker kommune er en trygg arbeidsplass som er opptatt av å gi deg tillit og ansvar. Håvard Bøhn Mageli (31) har på fire år skaffet seg en bred erfaring – gull verdt i den videre arbeidskarrieren.

– Her har jeg hatt mulighet til å prøve meg i mange forskjellige arbeidsoppgaver, og dermed også skaffet meg masse nyttig erfaring som gjør det lettere å klatre på karrierestigen, sier Håvard Bøhn Mageli, ingeniør innen teknisk sektor i Asker kommune. – Jeg ble også positivt overrasket over at man fikk stort ansvar ganske tidlig, og at man stod relativt fritt til å styre arbeidshverdagen selv. VARIERT

– Jeg synes det er viktig å si at det også finnes en faglig karrierestige, så det er muligheter for god utvikling uavhengig av om man har lederambisjoner eller ikke. Det er nok sunt for nyutdannede å prøve seg i ulike oppgaver før man spesialiserer seg for mye. HOVEDTILLITSVALGT At Håvard endte opp som ingeniør var litt tilfeldig. Etter videregående jobbet han tre-fire år som ufaglært anleggsgartner/maskinfører. Han trivdes i jobben, men søkte etter hvert andre utfordringer innenfor byggebransjen. – Da stod ingeniørutdanning som det naturlige valget for meg. Et alternativ hadde vært å ta fagbrev, men det ville faktisk tatt lengre tid enn ingeniørutdanningen når man har videregående skole fra før, forteller Håvard. Etter en sommerjobb i Asker kommune, søkte han fast jobb videre. Dét fikk han og det er ikke bare hos sjefene sine Håvard har fått tillit. I tillegg til å sitte i et styre innen veibygging, er han også hovedtillitsvalgt for NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon) der han har et ekstra ansvar for å følge opp at ingeniørene blir godt behandlet – en oppgave han synes er krevende, men også veldig spennende og lærerik.

Håvard råder andre unge ingeniørspirer til å senke skuldrene, selv om bransjen opplever endel permitteringer for tiden, spesielt innen petroleum. – Vi trenger ingeniører – også i nedgangstider. Det skal likevel bygges hus, og gjøres mange andre ingeniøroppgaver, betrygger han.

Her har jeg hatt mulighet til å prøve meg på mange forskjellige arbeidsoppgaver, og dermed også skaffet meg nyttig erfaring som gjør det lettere å klatre på karrierestigen.

muligheter | 96

Asker sin visjon er å være ”mulighetenes kommune” og her står utfordringene klare – også til deg som er ung. Håvard kom inn i jobben som nyutdannet, men har i løpet av de fire årene fått utfolde seg innen flere felt. De siste årene har ansvarsområdet vært byggesaker og reguleringsplan for vei, vann og avløp. Om noen uker skifter han jobb internt, der han i større grad skal ut i ”feltet” og planlegge og koordinere for god samferdsel. 31-åringen forteller videre at han opplever karrieremulighetene i kommunen som gode.

INGENIØRER TRENGS

Håvard Bøhn Mageli

Ingeniør, har fått en knallstart på karrieren sin hos Asker kommune.

Hvorfor jobbe for Asker kommune? – Her er det et veldig bra opplegg for å ivareta nye ansatte. Jeg er imponert over hvor stort opplegget er med blant annet presentasjonsrunde, fadderopplæring og kursing. – I tilegg har jeg inntrykk av at man får mer varierte oppgaver i kommunene enn man ofte vil få i private bedrifter.

Fortsetter på neste side —>


Fortsettelse:

muligheter | 97

ASKER KOMMUNE

Stor trivsel

D

et er en god grunn til at sykepleier Ann-Kristin Grønning (52) har jobbet i Asker kommune i 28 år. Kommunen er allerede kjent for videreutvikling ved å gi de ansatte faglig påfyll. På den måten blir karrieremulighetene og trivselen større. – Å bli sykepleier var et ønske allerede da jeg gikk på videregående. Etter sykepleierskolen har jeg tatt videreutdanning innen demens. Når kommunen oppfordrer til videreutdanning, så er det en bekreftelse på at vi gjør jobben vår riktig, sier Ann-Kristin, som også jobber som ansvarssykepleier på kveldsvakt, og er representant for FOU-enheten. FOU er en overordnet enhet for kunnskaps- og kvalitetsutvikling av tjenester innen helse og omsorg i kommunen.

VIKTIG MED GODE EGENSKAPER Ann-Kristin flyttet til Asker etter utdanningen, og fikk raskt jobb som sykepleier på Solgården sykehjem. Siden har hun ikke kunnet tenkt seg en annen jobb. Hun forteller at man må like mennesker for å jobbe som sykepleier.

Asker kommune satser på deg, og jeg får utvikle meg på alle områder. Samtidig er arbeidsmiljøet veldig bra både personlig og faglig.


– Du må være glad i å være sammen med andre, og ha empati. I alt det hyggelige, kan det jo av og til bli trist, og da må du kunne sette deg inn i andres situasjoner. I tillegg har du ansvaret for mange, særlig hvis du er alene som sykepleier. Da er det viktig å være strukturert, klare å prioritere riktig og ta avgjørelser, sier hun.

spennende.

På grunn av stillingen Ann-Kristin har i FOU, har hun fått en god innsikt i kommunens virksomhet. Kommunen tar godt vare på nyansatte, og de får god oppfølging. Hun anbefaler unge å søke seg jobb som sykepleier i Asker kommune.

Det ligger i kommunens kompetansemål å få flere til å ta master innad i kommunen. Ann-Kristin vurderer å gå i gang med masterutdanning som kommunen legger til rette for. Utdanningen må da være relevant for arbeidsstedet.

VARIERTE DAGER Som FOU-representant jobber Ann-Kristin med alt fra opplæring til kvalitetssikringssystem på Solgården sykehjem. Som ansvarssykepleier på kveld har hun blant annet ansvar for veiledning av personalet, utdeling av medisiner og pårørendekontakt. Hun har sykepleieansvar på mange områder, noe som er med å gjøre dagene varierte og

– Jeg liker veldig godt jobben min, særlig fordi jeg gjør så mye forskjellig. Arbeidsoppgavene mine er pasientrettet, og består også av veiledning til pårørende og ansatte. ARBEIDSMORAL PÅ TOPP

– Dette er mye av grunnen til at jeg trives så godt her. Asker kommune satser på deg, og jeg får utvikle meg på alle områder. Samtidig er arbeidsmiljøet veldig bra både personlig og faglig. Vi har god kontakt utenom jobb, og har ofte gode faglige diskusjoner. Hyggelige kollegaer og et godt samhold gjør at vi gjør en enda bedre jobb. Det er gøy å komme på jobb, forteller Ann-Kristin.

muligheter | 98

Når kommunen oppfordrer til videreutdanning, så er det en bekreftelse på at vi gjør jobben vår riktig.


muligheter | 99


“ Stay hungry. Steve Jobs

muligheter | 100

Stay foolish.


“ Education

is the key to unlock the golden door of freedom. - George Washington Carver

Å ta et karrierevalg for resten av livet når man er 14–20 år, er ikke lett. «Muligheter» skal hjelpe elever og studenter til å kunne ta et godt valg. Derfor ønsker vi å veilede leserne til å gjøre gode og fornuftige utdanning- og yrkesvalg, gjennom realistisk og ærlig informasjon direkte fortalt av elever, studenter eller ansatte i de aller fleste bransjer. I «Muligheter» kan leseren la seg inspirere av profilerte bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og utdanningsinstitusjoner som vil fortelle om sin virksomhet, hva som forventes av deg, og hvorfor du skal ta nettopp dette valget. Vi gir et spesielt godt innblikk i lokale utdanning- og yrkestilbud, men synliggjør også karrieremuligheter i resten av landet.

Profile for Muligheter

Muligheter 2016 Oslo/Akershus  

Muligheter 2016 Oslo/Akershus  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded