Page 1

Møre & Romsdal

Slik blir du

superstudent! Inspirerende

-historier fra virkeligheten! Les om jobber innenfor alle studieretninger!

Finn din

drømmejobb!

Utdanning, Jobb, Karriere!

2016


muligheter | 3

Muligheter Møre & Romsdal 2016 er et produkt fra Vecora og distribueres i Møre & Romsdal til elever i 8, 9. og 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentre og NAV.

Ansvarlig utgiver: Vecora

Muligheter Møre & Romsdal 2016 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Vecora tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i materiell levert av eksterne bidragsytere.

www.vecora.no www.muligheter.no

Postadresse: Langgata 87 – 4 ETG 4306 Sandnes tlf.: 04125

Ansvarlig redaktør: Rita Eritsland Design: Vecora Markedskontakt: Vecora


d l o

h n n

I

Studieforberedende/studiespesialisering Slik blir du superstudent!

4 14

Høyere utdanning

16

Slik får du drømmejobben

20

Folkehøgskoler

22

Bygg- og anleggsteknikk

28

Design & Håndverk

36

Elektrofag

40

Helse- og oppvekstfag

48

Medier og kommunikasjon

52

Naturbruk

56

Gründervirksomhet

64

Restaurant- og matfag

68

Teknikk og industriell produksjon

72


muligheter | 5

t S f Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Velger du programområde for formgivingsfag, bør du ha estetisk sans og kreative evner og anlegg. Første året kan du velge å starte med bare fellesfag. Andre året velger du fordypning innen ett av programområdene formgivingsfag, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan også velge å starte med fordypning i formgivingsfag allerede fra første året. Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.


e i d u e t ber / r e o f nd e e d u d i lt a i S es g p s erin s


Vidaregåande Hardanger FRAMNES KVGS

muligheter | 7

i vakre

Framnes KVGS er ein stor internatskule som ligg på ei idyllisk halvøy i den vakre Hardangerfjorden, nær regionsenteret Norheimsund i Kvam kommune. Kjøretida til Bergen er berre litt over ein time. Skulen har om lag 270 elevar. 230 av desse bur på internatet. Elevane kjem frå heile landet. Framnes KVGS er eit springbrett til høgare utdanning og tilbyr studiespesialiserande utdanningsprogam med programområde for idrett og studiespesialisering. Innan studiespesialisering kan ein velja programområda realfag, eller: språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet realfag tilbyr programfag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Programområdet språk, samfunnsfag og økonomi tilbyr programfag som medie-, og

informasjonskunnskap, sosiologi og, sosialkunnskap, psykologi og engelsk. Ein kan også fordjupe seg i fag som fransk og engelsk. Innan idrettsfag kan ein velja mellom programfaga toppidrett fotball, breiddeidrett fotball, toppidrett sykkel, friluftsliv og breiddeidrett. Fellesfag og programfag som til dømes aktivitetslære, treningslære og treningsleiing er også aktuelle. Det er mogleg å velja enkelte idrettsfag for dei som i utgangspunktet ikkje har valt idrettsfag som programområde. Alle utdanningsprogramma våre fører fram til eksamen som gjev studiekompetanse. Vanleg søknadsfrist: 1. mars. Sjå www.framnes.vgs.no for meir informasjon og opplysningar om søknad.


E

r du interessert i toppidrett fotball, toppidrett sykkel, breiddeidrett fotball, spektakulært friluftsliv eller prioriterer studiespesialisering – i eit godt og kreativt miljø? Då kan Framnes kristne vidaregåande skule vera noko for deg! Skulen legg til rette for ei kreativ fritid, med fleire miljøarbeidarar, symjebasseng, gymnastikksal, buldrevegg, styrkerom, utandørs fotballbane, sandvolleyballbane, og kanoar/kajakkar. KREATIV OG AKTIV FRITID

Skulen planlegg å byggja ny flott idrettshall, våren 2016. Framnes Arena er planlagd med handbalbane med parkett og fotballhall på 27x36 meter - med krøllgras som dekke. I tillegg vert det styrkerom og klatrevegg. Me vonar å kunne byggja alt dette, men økonomien vil spele ein rolle. I området rundt hallen skal det lagast park, fotballbane og ny sandvolleyballbane. Det nye anlegget vil verta eit betydeleg løft for både idrettsutdanninga ved skulen – og for resten av elevmassen. STOLT HISTORIE Framnes har ei lang og stolt historie som går heilt tilbake til 1897. Heilt fram til midten av 1990-talet var Framnes ein folkehøgskule. Sidan omlegginga har skulen vore ein vidaregåande internatskule med hovudvekt på idrettsfag og studiespesialisering. Skulen vert driven av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden. muligheter | 8

I tillegg har kommunen eit aktivt kulturliv, med eit stort spekter av interessante aktivitetar, som til dømes ein godt utbygd kulturskule og aktivt kunstnarmiljø. Idrettslaga i Kvam tilbyr mellom anna fotball og volleyball (Rossvoll), og det er kort veg til skisenter for både langrenn, skiskyting og alpint/ telemark. Fjorden og fjella byr på mange mogelegheiter, og det er kort veg til Bergen. Skulen legg også til rette for at elevane skal få del i eit kristent, åndeleg fellesskap. Ofte er det ein forkynnar med, andre gonger kan det vere bønnevandring, eller open mikrofon.

BYGGJER NY IDRETTSHALL

1. KVIFOR SØKTE DU DEG TIL FRAMNES KVGS? 2. KVA ER DET BESTE MED FRAMNES?

Ingrid Birkeli (18) Sørarnøy i Nordland.

Jørgen Mjelstad (18) Samnanger i Hordaland.

Lars Rognvald M. Matre (18) Matre i Hordaland.

VG3, STUDIESPESIALISERING

RUSS 2015

VG3, IDRETT

1. – Eg ville gå på ein kristen internatskule, og bestemte meg for å besøke fleire aktuelle vidaregåande skular. Etter besøksrunden vart Framnes plukka ut som favoritten!

1. – Skulen har eit bra rykte og vart anbefalt av tidlegare elevar som eg hadde kontakt med. Samstundes ville eg ut av miljøet heime, og prøva noko nytt.

1. – Eg hadde lyst å gå på ein vidaregåande internatskule med idrettsfag. Eg kjente ikkje så godt til Framnes på førehand, men søkte på nett og snakka med elevar som har gått på skulen før.

2. – Miljøet! Skulen har eit godt miljø som det er lett å komma inn i, og Framnes har lærarar som bryr seg.

2. – Miljøet og vennene ein har rundt seg. Eg har lært å ta ansvar, og har blitt meir sjølvstendig i løpet av dei tre åra på Framnes.

2. – Det å få bu så tett på kameratar, medelevar og personalet på skulen. Eg har god kontakt med dei andre elevane og lærarane.


STUDIEFORBEREDENDE/STUDIESPESIALISERING

NLM VGS

muligheter | 9

Satser på elevene

Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv NLMvgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes. NLMvgs er ti kristne internatskoler som er eid av Norsk Luthersk Misjons-samband (NLM). Hos oss kan du bo sammen med andre ungdommer i et trygt internatmiljø. Du trenger

ikke være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler. www.nlmvgs.no


I

ngvild Melkersen (18) har funnet seg godt tilrette på landbruksskolen Val vgs – med imøtekommende lærere og god oppfølging. I tillegg har hun fått «digg» kjæreste, venner og ei ku!

– Skolen satser på oss elever, sier en fornøyd Ingvild Melkersen, tredjeårselev på Val vgs, studieforberedende landbruk. Den kristne internatskolen er èn av ti NLMvgs-skoler i landet. Felles er et stort fokus på å se hver enkelt elev og gi dem trygge rammer. Ingvild nikker. – Du blir godt kjent med lærere og ansatte, fordi mange bor på tunet her. I tillegg er oppfølgingen av elevene større enn på andre offentlige skoler. Her møter du lærere og ansatte på både dag- og kveldstid, forteller Vesterål-jenta, som har «fått» sin egen ku og døpt henne «Ingvild». MYE PRAKSIS

– Jeg har gått to år blandet med teori og praksis, og ett år med kun teori. I tillegg har vi blitt tilbudt mye praksis både i inn- og utland, forteller hun.

Dette er skolene våre fra nord til sør: ·· Nordborg VGS ·· Val VGS ·· Vestborg VGS ·· Sygna VGS

AKTIVT INTERNAT

·· Kongshaug musikkgymnas

Når skoledagen er over trenger hun ikke reise langt. Internatet ligger nemlig i nærmeste bygg, noe Ingvild trives godt med.

·· Lundeneset VGS

– Det er trivelig å være sammen med folk, og finne på sosiale aktiviteter året rundt etter skoletid. Det er også veldig avslappende å få servert alle måltider. I tillegg har vi et eget kjøkken på internatet som vi selv kan lage mat på om vi vil. Skulle internatet føles for sosialt til tider, er det rett og slett bare å lukke romdøra, forsikrer hun. KRISTENT GRUNNLAG NLMvgs-skolene er bygget på kristne verdier. – Jeg tror du lærer å få en større forståelse for andre av å gå på denne skolen. Vi har blant annet møter og grupper der vi diskuterer – enten for å bli sterkere i troen, eller rett og slett bare for å lære mer om hvordan «denne kulturen» er. – Jeg kan si 100 prosent sikkert at jeg ikke angrer på å ha valgt Val vgs, smiler hun.

·· Kvitsund gymnas ·· Tryggheim vidaregåande skule ·· Drottningborg VGS ·· Hans Nielsen Hauge VGS

muligheter | 10

Vi kan si at 18-åringen har fått landbruksinteressen inn med morsmelka. Hun vokste nemlig opp på geit- og sauegård, og flere i familien har gått akkurat samme retning som henne. Det Ingvild liker aller best med skolen er fokuset på praksis.


muligheter | 11

STUDIEFORBEREDENDE/STUDIESPESIALISERING

SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKOLE

– ein aktiv læringsarena Sykkylven vidaregåande skule er ein kombinert skule med om lag 280 elevar med utdanningsprogram innan studiespesialisering, helse og oppvekstfag, design og handverk, teknikk og industriell produksjon, samt elektrofag. Alle i skulesamfunnet har ansvar for å skape eit inspirerande arbeids- og læringsmiljø som fremjar fagleg og personleg utvikling. Eit slikt miljø må byggje på trivsel og tryggleik. For ein skule med eit breitt spekter av fagleg kompetanse, interesser og behov, er det viktig å

utvikle toleranse og respekt for kvarandre. Både elevar og tilsette må oppleve at dei er verdifulle og likeverdige i eit inkluderande fellesskap. Kontakt: Sykkylven vidaregåande skule Kyrkjevegen 6 6230 Sykkylven (+47) 70255700 sykkylven.vgs@mrfylke.no


I mars vart ein busslast med nysgjerrige realistar sendt til Høgskolen i Ålesund. Dei skulle få ta del i den årlege laboratorieveka som høgskulen arrangerer. To av elevane var Anne Lovise Koppen Ramstad (18) og Åse Kristoffersen (18) som går på studiespesialiserande realfag vg2. – Ekskursjonen til Høgskulen i Ålesund var ein veldig lærerik opplevelse. Vi fekk utføre ulike forsøk i praksis og fekk forklart grundig kvifor resultata vart slik dei vart. Vi fekk også høyre på nokre elevar ved høgskulen som fortalde om eigne opplevingar frå skulen og korleis dei likte seg der. Eg lærte mykje nytt samtidig som eg fekk repetert noko eg allereie hadde kunnskap om, fortel Åse. Anne Lovise er einig. - Eg synes det er kjempebra at skulen vår tilbyr slike alternative læringsarenaer i realfag. Det kan være godt med litt forandring, spesielt sidan fagene kan være krevende. Det var veldig spennande, vi fikk jo sjå litt korleis det er å være student. Vi fikk lære ein del nye ting, og det var gøy å få komme seg litt ut av klasserommet. Begge er samde i at Studiespesialiserande realfagsretning er eit krevjande studie. – Ja, absolutt, men der er veldig givande. Eg er framleis usikker på kva eg skal bli, men eg vil holde døra open for å bli sivilingeniør, fortel Anne Lovise.

– Eg vil verkeleg seie at Studiespesialiserande realfagsretning er eit krevjande studie. Sjølvsagt kjem det an på kva karakterar du satsar på, men om ein verkeleg er på skulen for å lære så legg ein ganske mykje i det å lære seg pensum og ikkje minst ha forståelse over pensumsstoff. Om ein satsar på høg måloppnåing er det ikkje uvanleg å sitje to-tre timar kvar dag etter skuletid med lekser, og det i tillegg til å følgje godt med i alle timar fortel Åse. Åse kan trygt anbefale Sykkylven vidaregåande skule til nye elevar. – Unge bør velge Sykkylven vidaregåande skule framfor andre skular med samme tilbod fordi Sykkylven har fokus på læringsmiljø og er opptatt av at elevane lærar mest mogleg. Det er dessutan ganske få elevar på skulen i forhold til andre skular, så elevane har eit mykje betre forhold til lærarane enn ved skular med mange tusen elevar. Også Anne Lovise anbefalar Sykkylven vidaregåande skule på det varmaste. – Eg råder alle som kan til å velge Sykkylven vidaregåande skule. Skulen har så mykje å tilby! Alle lærarne er hyggelige og gode til å lære vekk, og miljøet blant elevane er svært godt.

muligheter | 12

S

ykkylven vidaregåande skule leggjer vekt på organiseringsformer og arbeidsmåtar som fremjar fagleg fordjuping. Gjennom tilpassa opplæring skal alle oppleve meistring.


STUDIEFORBEREDENDE/STUDIESPESIALISERING

– Som ein

muligheter | 13

familie VESTBORG VGS

Vestborg vidaregåande skule har rundt 90 elevar og ligg midt mellom dei vakre Sunnmørsalpene. Skulen har studieretningane studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Vestborg tilbyr programfag innan: ·· Realfag ·· Språk ·· Samfunnsfag og økonomi ·· Breiddeidrett Statens lånekasse for utdanning har gode lånog stipendordningar for bortebuarar. Vestborg

ønskjer å være ein heim der du kan trivast og utvikle deg positivt og er meir enn bare ein skule! Dei fleste av elevane våre bur på skulen, og internatlivet er noko for seg sjølv. Det kan være tryggare og betre å bu på internat enn å bu på hybel. Måltida servert i matsalen, og tilsynspersonale er i miljøet óg etter skuletid. Heimeside: www.vestborg.no Vestborg er ein del av NLMvgs – eit internatskulesamarbeid. www.nlmvgs.no


V

il du vere elev og lære i eit godt læringsmiljø? Vil du vere trygg som menneske? Dersom du kan svare ja på desse to spørsmåla, så er Vestborg vidaregåande skule på Stranda på Sunnmøre eit veldig godt alternativ!

I den nasjonale elevundersøkinga for skuleåret 2014-15 var elevane på Vestborg vgs særs nøgde med skulen sin. Dei vurderer Vestborg over landsgjennomsnittet i 12 av 12 kategoriar. TRIVSEL Vestborg er ein kristen internatskule. Rebecca Magdeli Skogli og Gunnhild Bogstad frå Sandane i Nordfjord har vore elev ved Vestborg i tre år. – Skulen har berre rundt 90 elevar, og det gjer at elevane blir sett av lærarane. Som elev får vi all den hjelpa vi vil ha av dei, seier Rebecca Magdeli. Gunnhild har også mykje godt å seie om skulen.

– Denne tette kontakten gjer at vi blir glade i lærarane våre, og vi merkar at lærarane blir glade i oss. Vi kjem til å sakne både lærarane og dei andre i personalet kjempemykje, seier ho. Ho legg vidare til: – I desse tre åra har vi fått ei veldig bra og variert undervisning. Eg opplever at lærarane er opptatte av å finne ut kva for undervisningsmetode som kvar enkelt elev lærar best av. SAMHOLD Det at Vestborg er ein internatskule gjer at elevane bur og et måltida sine på skulen. Denne fellesskapen gjer at elevane blir kjende med kvarande på ein nærare måte enn på andre skular. – Vi blir som ein heil familie, og i eit sånt miljø får vi vere oss sjølve. I løpet av desse tre åra har vi opplevd at medelevar tar vare på kvarandre på ein heilt unik måte, seier Rebecca Magdeli og Gunnhild.

muligheter | 14

FELLESSKAP: Gunnhild Bogstad (nr. 4 frå venstre) og Rebecca Magdeli Skogli (nr. 7 frå ventre) har fått mange gode venner på Vestborg vgs.


muligheter | 15

Slik blir du

superstudent!

NIKOLAI HØIBO – GRÜNDER & SIVILØKONOM

Sliter du med å oppnå fullt potensial på skolebenken? Læringsboka ToppkarakterSystemet viser vei!


Studieekspertens beste råd 1.

UTNYTT SKIPPERTAKSEFFEKTEN: Sett tidsfrister for lesingen. Tilby for eksempel kollektivet å vaske doen i en måned, hvis du bryter fristen. Slik vil du øke presset som gjør deg effektiv.

2. GLEM MULTITASKING: Når du leser skal

du lese. Ikke la deg distrahere av andre ting.

3.

TA ORDENTLIGE PAUSER: Gå ut av lesesalen, beveg deg litt og trekk litt frisk luft. Da får du mer ut av pausen enn om du blir sittende og sjekke Instagram på mobilen.

som distraherer deg. Husk at også en telefon fra foreldre, kjæreste eller sjefen er distraksjonsmomenter.

7. SPIS GOD OG NÆRINGSRIK MAT: Da hol-

der du deg lettere våken. I stedet for å spise smågodt, kjeks og drikke brus gjennom dagen, anbefaler vi å ta tid til å spise normal husmannskost. Det er lett å synes synd på seg selv, og derfor tillate seg å slurve med kostholdet.

8.

FÅ NOK SØVN: Mangel på søvn gjør det vanskelig å holde fokus. Når du sover, bruker hjernen cerebrospinalvæsken til skylle hjernen for «avfall» som har opparbeidet seg gjennom dagen. Dette er grunnen til at du «tenker klart» etter en god natt søvn.

5.

FINN STUDIEVENN: Få deg en eller flere studievenner som liker å lære på samme måte som deg selv. Det kan være en fordel at dette ikke er for nære venner som du fort kan bli distrahert av.

Om toppkaraktersystemet • Nikolai G. Høibo og Pål R. Hetland er forfatterene bak boken «ToppkarakterSystemet». De har sammen holdt kurs for mer enn 15.000 studenter ved landets største universiteter og høgskoler.

• Ved å gå gjennom forskningsartikler, lese bøker og analysere «naturlige superstudenter» klarte de å avsløre toppkarakteroppskriften. Metodikken de utviklet ble raskt populær blant medstudenter.

• ToppkarakterSystemet er et resultat av et studentprosjekt som ble startet for å dekke deres eget behov for bedre studieteknikker. Typisk for studenter med mange jern i ilden, trengte de å finne ut av hvordan de kunne lære pensum veldig raskt.

• Etterspørselen har ført til utgivelsen av bok, lydbok, online nettkurs, live foredrag og programvareutvikling som skal hjelpe studenter å oppnå toppkarakterer. www.toppkaraktersystemet.no

muligheter | 16

4.

STILL SPØRSMÅL: Ikke vær redd for å spørre foreleser, støttelærer eller studievenner om det du ikke forstår.

6. FJERN DISTRAKSJONER: Vær obs på hva


muligheter | 17

Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole, får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. Det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Du kan forfølge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi, kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer.


e r e y ø H dan t u ng i n


HØYERE UTDANNING

AGDER VITENSKAPSAKADEMI

muligheter | 19

Lege, tannlege, psykolog? Vi viser deg veien!

Agder Vitenskapsakademi holder til i Kristiansand. Våre tre erfarne studieveiledere viser deg veien til gode studievalg. Velkommen som søker gjennom Agder Vitenskapsakademi – et trygt valg!

Kontakt Agder Vitenskapsakademi, Kristiansand E-post: study-poland@uia.no (+47) 38 14 14 75/38 14 19 57/38 14 11 05 www.facebook.com/Agder.Vitenskapsakademi www.medicalstudies.no


A

gder Vitenskapsakademi er nordisk representant for tre anerkjente universiteter i Polen, og et Pre-Med college i Berlin. Vi veileder deg så du kan ta et godt valg for din egen fremtid.

MEDISIN, TANNLEGE, FYSIOTERAPI OG FARMASI I POZNAN

Poznan University of Medical Sciences har tilbudt engelskspråklige medisinstudier i 22 år, lengre enn noe annet polsk universitet. PUMS er et ambisiøst universitet med utstrakt internasjonalt samarbeid og ett tusen utenlandske studenter fra hele verden, hvorav over 200 norske. Universitetet tilbyr hele fem ulike studier på engelsk; fire- og seksårig medisin, tannlege, fysioterapi og farmasistudier. Velger du PUMS får du en solid utdanning som gir deg mange jobbmuligheter i Norge eller andre deler av verden. MEDISIN I BYDGOSZCZ

Studietilbud: Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Polen ·· Medisin, 6 år ·· Medisin, 4 år ·· Tannlege, 5 år

PRE-MED KURS I BERLIN

·· Farmasi, (Pharm.D.), 6 år

20-ukers Pre-Med kurs med intensiv undervisning i biologi/anatomi, kjemi, fysikk og matematikk. Studiet skal på ett semester gi deg de realfagskunnskapene du trenger for å bli klar for medisinstudier ved et europeisk universitet. Dette er et godt tilbud til deg som vil videreutvikle dine realfags- og engelskkunnskaper og bli kjent med medisinstudiets innhold før du søker opptak til medisin- eller tannlegestudier.

·· Fysioterapi, 3 år

PSYKOLOGI I WARSZAWA Vil du heller studere menneskets psyke og atferd? Da kan det femårige psykologistudiet ved WISP, University of Warsaw være noe for deg. Studiet gir deg mange valgmuligheter. Velger du spesialisering i klinisk psykologi forkortes veien mot arbeid som klinisk psykolog i Norge. WISP bruker forelesere fra mange land, og sammen med et internasjonalt studentmiljø bidrar dette til å gjøre psykologiutdanningen ved WISP til et spennende tilbud i Polens fine, pulserende hovedstad.

Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Polen ·· Medisin, 6 år Overseas Medical Education College (OME), Berlin, Tyskland ·· 20-ukers Pre-Med (forkurs i realfag og medisinske fag) WISP, University of Warsaw, Polen ·· Psykologi, M.A., 5 år

www.medicalstudies.no

muligheter | 20

Det engelskspråklige medisinstudiet ved Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz gir deg en god legeutdanning i et internasjonalt studentmiljø. Studentenes fadderordning gir deg en god og trygg start på studiene, og ANSA Bydgoszcz gir deg også mange sosiale opplevelser. Nicolaus Copernicus University ble rangert som det beste polske universitetet innen medisinske fag i den prestisjefylte CWTS Leiden Ranking 2014.


Foto: Bardia Koushan muligheter | 21

Slik får du

drømmejobben WIGGO YTTERGÅRD

Headhunter Wiggo Yttergård vet bedre enn de fleste hva som skiller en fantastisk søknad fra en middels god. Her får du oppskriften.


HVA VIL DET SI Å VÆRE HODEJEGER?

HVA SKAL JEG UNNGÅ I EN CV?

– En hodejeger jobber for å finne en kandidat til en bedrift som leter etter nye ansatte. Vi jobber litt som etterforskere, som er ganske moro.

– Unngå ”masse CV”, en du sender til mange. Ikke tenk på design. Ryddig og rent. Unngå skrivefeil.

HVORDAN FINNE UT JEG UT HVA JEG SKAL BLI? – Finn noe du er interessert i, noe du tror på og noe du liker å gjøre. En jobb har bra dager, men også tunge dager. For å komme seg gjennom de tunge dagene, er det viktig at du liker det du gjør. HVA SKAL TIL FOR AT JEG BLIR KALT INN TIL INTERVJU? – Levér en god og ryddig CV. Da blir du fort innkalt til intervju. Vil du bli headhuntet, handler det også om å profilere seg selv på sosiale medier som LinkedIn. Gjør du en god jobb og andre skryter av deg, kan du bli plukket opp.

– Nøkkelordet er ryddighet, det kommer du langt med. Og pass på at det er korrekt. Hva som kommer først av utdanning eller erfaring har ikke noe å si. Trekk frem det du er god på. Resten vil jeg ikke si noe om, fordi det finnes ingen fasit. Det kommer helt an på øyet som ser. Er firmaet lokalt eller internasjonalt? Det er selvsagt forskjell om du søker på hjørnesteinsbedriften på Sotra eller et stort internasjonalt firma. HVORDAN FORBEREDER JEG MEG TIL JOBBINTERVJU? – Gjør research om hvem du skal prate med, bedriften du skal jobbe for, sette deg godt inn i stillingsbeskrivelsen. Hvilke arbeidsoppgaver og hva som kreves for å få den stillingen. Det kan også være lurt å gjøre intervjuet i hodet ditt et par ganger, gjerne øv med en du stoler på som gir deg ærlige tilbakemeldinger. Det kan være en god venn eller en i familien. SKAL JEG FØRE OPP FRITIDSINTERESSER I SØKNADEN? – Kommer an på hvor imponerende søknaden din er. Er du tjuefem år med sunne fritidsinteresser, så gir det et inntrykk av gode egenskaper. Interesser kan faktisk si mye om en person. At du er lagspiller og konkurranseperson for eksempel.

– Det kommer an på øyet som ser, og i flere tilfeller kan det være positivt. Legg i så fall inn et profesjonelt bilde og ikke et partybilde fra Ibiza. BRUKER DERE SOSIALE MEDIER FOR Å FINNE KANDIDATER? – Vi bruker LinkedIn veldig mye, noe de fleste andre headhuntere også gjør. Jeg anbefaler alle å opprette LinkedIn og kvalitetssikre informasjonen der. Få ut CVen og gjør den søkbar for de som leter etter folk. Overraskende få universitetsstudenter er på LinkedIn, så hiv deg på bølgen. Over 70% av rekrutteringen vår starter nemlig på LinkedIn. HVA BETYR KOMMENTARER OG PERSONLIGE BILDER PÅ SOSIALE MEDIER? – Det betyr mye. Har opplevd at kandidater har blitt tilbudt stilling muntlig. Deretter har kunden trukket tilbudet grunnet ”grums” om kandidaten på Facebook. Vi hodejegere driver detektivarbeid, så tenk over hva du legger ut. Er dette noe foreldrene mine eller en arbeidsgiver tåler å se eller lese? HVA TENKER DERE OM HULL I CVEN? – Det kan være familietragedie eller jordomseiling. Er du komfortabel med å skrive hva grunnen er gjør du det, men vær forberedt på at intervjueren vil stille spørsmål. Har du reist rundt i verden, er det en egen type erfaring og du fremstår som verdensvant. HVOR MYE TELLER KARAKTERENE MINE I EN JOBBSØKNAD? – Kommer du rett fra skolen og ikke har jobberfaring å vise til, teller karakterene mye. Har du femten års erfaring, er det det vi ser på og ikke karakterene. Til deg som ikke har så gode karakterer å vise til og fortsatt går på skole; det kan være lurt å skaffe seg en jobb ved siden av studiene.

muligheter | 22

HVORDAN SKRIVER JEG EN GOD CV OG SØKNAD?

SKAL JEG LEGGE INN BILDE I CV-EN?


muligheter | 23

Treffer du en tidligere folkehøgskoleelev, vil han eller hun gjerne si at det var det beste året i livet. Det er lettere å se hvor man skal og hvem man er etter ett år på en folkehøgskole. Her er tid til fordypning i fag, og tid til å prøve ut nye fag. Man får prøvd seg i samarbeid med andre eller du må utfordre deg selv på nye områder. Det du virkelig har talent for, har kanskje aldri slått deg før. Eller du kan få styrket troen på hva du vil jobbe videre med. Skal du studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du med deg 2 tilleggspoeng på ordinær kvote for fullført skoleår, gitt at du har hatt minst 90% oppmøte.


e k l o F gø r h ole k s


FOLKEHØGSKOLER

FOLKEHØGSKOLENE

muligheter | 25

Med flere hundre fag Bredt fagtilbud Med stor bredde i fag og linjer, tilbyr folkehøgskolene et intenst år med tid for læring, tid for refleksjon, tid for veiledning, tid for opplevelser og tid for personlig og sosial vekst. ·· Ca. 7000 elever på de 78 norske folkehøgskolene. ·· Alle er internatskoler, fins over hele Norge, og en felles nordisk skole ligger i Sverige. ·· Over 400 ulike fag. De fleste har ulike tilbud, enkelte har spesialisert seg i én fagretning. ·· 11 prosent av norsk ungdom går et år på folkehøgskole. ·· Gjennomsnittsalder 19 år. De fleste har 18 års grense, noen få tar inn elever ned til 16 år. Ta kontakt med Folkehøgskolekontoret for oversikt. ·· Folkehøgskole gir 2 konkurransespoeng til høyere utdanning. ·· Undervisningen er gratis, elevene betaler for mat, bolig, skolemateriell og reiser. ·· Pris mellom 72.000 og 140.000 kr., avhengig av linjevalg og turer. ·· Elevene får støtte fra Lånekassen etter vanlige regler. www.folkehogskole.no


V

eltrent sportsjournalist, båtbygger, forfatter, musikkproduksjon, fotball, sirkus eller lederskap? På Folkehøgskolene har du flere hundre fag å velge mellom. Mangler du studieplass til høsten, er det fortsatt ledige plasser på folkehøgskolene. – Folkehøgskolene har et enormt spenn av forskjellige linjer. På de 79 skolene kan man velge mellom hele 400 forskjellige fag, forteller informasjonsrådgiver Øyvind Krabberød ved Informasjonskontoret for folkehøgskolene som i år som i fjor har landets mest fornøyde elever ifølge målinger. VELTRENT JOURNALIST På Skjeberg folkehøgskole kan du velge faget sportsjournalistikk og idrett. Fagfeltet er for deg som er glad i aktiv idrett og som vil prøve deg som sportsjournalist. Du får opplæring i reportasje og fotojournalistikk parallelt som du trener tre til fire økter i uka innen forskjellige idrett og debatterer om ulike idrettsrelaterte tema.

Faget lederutvikling på Fredly folkehøgskole er for deg som har gått et år på folkehøgskole og som ønsker å utvikle deg som medmenneske med fag som ledelsesteori, kommunikasjon, relasjonsbygging og psykologi. FORFATTERSKAP På Danvik folkehøgskole kan du ta fatt på forfatterstudiet som skal utvikle og bygge videre på studentenes egen kreativitet og skriveglede, kunnskap om flere sjangere som blant annet prosa, lyrikk og ulik manusskriving og få utvidet kunnskap i litteratur og tekstanalyse. SPILLAKADEMI OG FREESTYLE Folkehøgskolene kan tilby fag som få andre skoler kan tilby. Krabberød nevner blant annet spillakademiet ved Buskerud folkehøgskole eller freestyle-linja på Rødde folkehøgskole i Trondheim. Voss folkehøgskole har egen linje for ekstremsport frisport ekstrem - og det finnes flere multisportslinjer med ekskursjoner til flere verdensdeler. – På Bjerkely i Hedmark kan du studere tegneserieproduksjon. På Risøy folkehøgskole tilbyr de kunst & fotosafari, mens du ved Ringerike folkehøgskole kan studere visual arts, for å nevne noen av mulighetene, sier Krabberød.

Fotballstudier gir deg muligheter som trening i Brasil, beachfotball på selveste Copacabana, Premier League i England, trening i Barcelona og studier av Messi og andre stjerner på Camp Nou. Velger du linjen GloBall United ved Solborg folkehøgskole i Stavanger, tar du en ball under armen og legger ut på tur til Afrika og Sør-Asia og ser hva som skjer. STAND UP OG MIDT-ØSTEN Er du opptatt av fred og solidaritet kan du velge et år ved FN-akademiet på folkehøgskole Ringsaker og det som kanskje er ditt første steg på veien mot et hårete mål om fred i Midt-Østen. Vil du heller få folk til holde fred ved å le, finnes det en egen stand up-linje for det. Satser du mot stjernene så bør du vite at mange av dagens største norske skuespillere er klekket ut ved teaterlinjene på folkehøgskolene. BÅTBYGGER OG BAKER Til båtbyggeriet ved Fosen folkehøgskole kommer mennesker fra hele verden for å lære seg norsk båtbyggertradisjon fra treet står i skogen til båten er på vannet. Mange elever fra båtbyggerlinja har gått videre med båtbygging eller andre håndverk etterpå. På Karmøy folkehøgskole kan du få en innføring og lære om baker- og konditorfaget. COSPLAY KOSTYMEDESIGN Namdals folkehøgskole starter landets første og foreløpig eneste skoletilbud hvor du lærer deg å sy dine egne cosplay-antrekk, og hvor du får anledning til å besøke cosplayevents i Norge og utlandet. Her lærer du teknikker innen søm, tegning, modellering og video og foto. TRENDER – Idrett og sport er blant folkehøgskolenes mest populære linjer. Men også fred, solidaritet og internasjonale fag er attraktive. Det skyldes nok ikke bare at solidaritetstanken er godt forankret, men trolig også at det er en stor reiselyst blant unge mennesker. Og den får de også tilfredsstilt ved disse studiene, sier Øyvind Krabberød. Han forteller at også linjer som musikk, musikal, vokal og sing -songwriter er populære og nok gjenspeiler noe av populariteten til programmer som Idol og X-factor. Tekst: Freddy Kongsberg Fortsetter på neste side —>

muligheter | 26

LEDELSE

MESSI OG COPACABANA


muligheter | 27

Fortsettelse:

Gir deg et forsprang

H

eidi Nordby Lunde (42) er stortingsrepresentant for Høyre, tidligere kommunikasjonsdirektør, skribent, samfunnsdebattant, blogger – og en stor tilhenger av

folkehøgskolene. – Folkehøgskolen kan gi deg et forsprang når du går videre i utdanningen. Jeg tror alle bruker året forskjellig, og det er noe av det fineste med folkehøgskolen. Jeg var faktisk sjenert på videregående, men når jeg flyttet bort fikk jeg en sjanse til å gå ut av den firkanten jeg var plassert i. Å gå på på folkehøgskole åpner opp for et rom der ingen kjenner deg. Det er veldig befriende, sier Nordby Lunde, som har representert Høyre på Stortinget siden 2013

og sitter nå også i finanskomiteen. «GULLBLOGGEN» Heidi Nordby Lunde er også kjent for pionerarbeidet som hun ledet for ABC Startsiden innen brukergenerert innhold i nyhetsproduksjon i nettavisen ABC Nyheter. Det var her begrepet borgerjournalistikk i Norge ble introdusert. I 2005 vant hun Dagbladets «Gullbloggen» for Norges beste blogg. Hun har blogget for magasinet Henne og hatt egen spalte i Forsvarets Forum. Nå skriver hun om sosiale medier for Kampanje. Som om ikke dét er nok, har hun de senere årene også blitt mye brukt som kommentator i NRK og TV2 Nyhetskanalen innen trender og bruk av sosiale medier.


Alle har godt av et år på folkehøgskole

Ett år på folkehøgskole åpner opp for et rom der ingen kjenner deg. Det er veldig befriende.

HOLTEKILEN FOLKEHØGSKOLE

·· Folkehøgskolene gir læringsglede. (Undersøkelse av elevers selvevaluering 2014) ·· Folkehøgskolene styrker elevenes samarbeidsevner og deres sosiale kompetanse. (Undersøkelse fra NTNU 2010)

Den selverklærte liberalisten er oppvokst på Veitvet i Groruddalen og på Bestum. En del år etter videregående, falt valget på Holtekilen Folkehøgskole i Stabekk, som hadde kort vei til Oslo, der hun et par ganger i uken måtte inn til politiske møter. Faglinja som fristet Nordby Lunde på begynnelsen av 90-tallet var medier og kommunikasjon. På folkehøgskolen ble hun elevenes stemme inn mot rektor og året satte også sterke følelser i sving.

Best på kundetilfredshet

– Jeg var litt eldre enn de fleste som gikk der på den tiden, så det var helt naturlig at jeg ble elevrådsleder. Det arbeidet fikk jeg mye igjen for. Jeg lærte om drift og budsjetter, om elevklager og i det hele tatt det å være elevenes stemme inn mot rektor. Da vi sluttet på skolen, syntes jeg det var litt teit med alle som gråt i gangene, men tror du ikke jeg klarte å grine offentlig når jeg skulle holde avskjedstalen?

Folkehøgskolene oppnår de beste resultatene når tidligere elever ved folkehøyskoler, universiteter, høgskoler og annen høyere utdanning vurderer sine erfaringer. Det gjelder faktorer som image, forventninger, produktkvalitet, service, tilfredshet og lojalitet. Det viser en undersøkelse fra analysebyrået EPSI høsten 2014.

·· Folkehøgskolene gir faglig utvikling: Et intensivt skoleår gir god faglig utvikling innen både linjefaget og valgfagene. I tillegg har skolene prosjektuker, studieturer og samarbeid med eksterne organisasjoner.

DU BLIR DINE VALG I likhet med mange andre som har vært elev ved folkehøgskoler, mener hun dèt året på mange måter forandret livet. – Alle valg får konsekvenser, du blir dine valg. Også mitt liv ville sett annerledes ut hvis jeg ikke hadde valgt å gå på folkehøgskole, sier Nordby Lunde. Tekst: Freddy Kongsberg

Ønsker du mer informasjon om folkehøgskolene? www.folkehogskole.no E-post: post@folkehogskole.no Tlf 22 47 43 00

muligheter | 28

·· Folkehøgskolene gir samfunnsforståelse og økt demokratisk deltakelse. (Folkehøgskoleelever deltar mer i samfunnslivet enn andre, undersøkelse fra NTNU 2010)


muligheter | 29

B o Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. Alt er bygget av glade håndverkere som har valgt bygg- og anleggsteknikk. Har du praktisk sans? Liker du å være nøyaktig og har du godt håndlag? Er du selvstendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.


g g y B an g o ggs k k e l kni e t


Når konserthuset åpnes med kor og orkester, har vi alt spilt ferdig Når den nye bybrua innvies av kongen, har vi reist hjem Når biskop vigsler den nye kirken, er vi i gang med å bygge hotell på kaia

Du som er praktisk anlagt, og som synes det er tøft at det du arbeider med blir til noe synlig og viktig for samfunnet. Du som synes det er bra med variasjon, litt ute, litt inne, noe veldig stort og noe lite. Sats på en fagutdanning i Bygg- og anleggsbransjen! Det gir mange spennende jobbmuligheter, stor frihet og god lønn! ww.ebafilm.no

Sats på et yrke innen bygg og anlegg! EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) har 231 medlemsbedrifter som spenner fra de største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontor med tilknytning til EBA. Besøk hjemmesiden www.byggopp.no. Her finner du nyttig informasjon enten du skal velge utdanning, søke læreplass, er lærling eller har lærlingeansvar – eller rett og slett er interessert i fagutdanning

www.byggopp.no

www.eba.no


“ Utdanning er

Nelson Mandela

muligheter | 32

det viktigste vĂĽpen hvis vi vil oppnĂĽ forandring i verden.


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

VEIDEKKE

muligheter | 33

Bygger kompetanse

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet bygger bl.a. skoler, kjøpesentre, kulturhus, broer, veier og jernbanelinjer.

traineer utfordrende arbeidsoppgaver og tidlig ansvar. Veidekkes interne utdanningsprogram skjer gjennom Veidekkeskolen.

Veidekke bygger også kompetanse, og er alltid på utkikk etter nye, dyktige medarbeidere. Som en av landets største lærlingbedrifter har Veidekke over 200 lærlinger fordelt på elleve fagområder og tre land. Samtidig får over 100

veidekke.no twitter.com/veidekke_asa youtube.com/veidekkeasa

Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke.


V

eidekke satser bevisst på ungdom. Gjennom tett oppfølging og kursing vil du få muligheten til å bygge din karriere i en bransje som er viktig for utviklingen av landet. Vi tok en prat med trainee Svein Ove Bjørknes (24) fra Alta, som virkelig har funnet seg til rette i Veidekke. Svein Ove Bjørknes er utdannet innen allmenn bygg ved Høgskolen i Narvik og har vært Veidekke-ansatt i over ett år. HVORFOR VEIDEKKE? – Jeg møtte Veidekke på stand under næringslivsmessen i Narvik. Her fikk jeg et godt inntrykk av både representantene og traineeordningen Veidekke har. Som trainee har man fire samlinger over to år, der vi samles, videreutvikles og sparrer med hverandre. I tillegg er Veidekke et stort selskap med flere prosjekter over hele landet, noe jeg så på som veldig positivt.

– Da er jeg for det meste på kontoret. Mitt nåværende ansvar er drift og vedlikehold av vegnettet, noe som betyr tett oppfølging opp mot Statens vegvesen, kontinuerlig kommunikasjon med anleggsleder på nåværende prosjekt og en god del HMS-oppgaver. Ellers møter jeg hyggelige kolleger som jeg kan le mye sammen med. Her i Veidekke er det stor takhøyde og et herlig arbeidsmiljø. HVILKE EGENSKAPER TRENGER JEG? – Du bør være positiv, frempå og gripe sjansene du får. Det kan til tider være ganske hektisk på jobb, så høy stresstoleranse er helt klart også en fordel. Til slutt vil jeg si at jeg anbefaler alle på jakt etter utfordringer å søke seg til Veidekke, det er helt enkelt verdens beste arbeidsplass.

VISSTE DU AT: I Veidekke har du gode karrieremuligheter! – Veidekke har kontorer nesten over hele landet, så om du flytter på deg, behøver ikke det å sette en stopper for karrieren din. – Veidekke har totalt elleve fagområder, med utallige ulike arbeidsoppgaver. – Er du aktiv, interessert og tydelig på hvor du vil, blir det lagt til rette for deg med blant annet kursing slik at du får riktig kompetanse for å nå målene dine.

muligheter | 34

EN VANLIG DAG PÅ JOBBEN?


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

MASKINGROSSISTERNES FORENING

muligheter | 35

Arbeider for felles interesser

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening og medlemsmassen favner bedrifter av mange slag og størrelser. Vi har medlemmer som importerer og selger maskiner innen disse bransjene: ·· Verktøymaskiner ·· Anleggsmaskiner

Vi er en forening som arbeider for bransjens store og små felles interesser, herunder: ·· Være en samlende enhet for medlemsbedriftene, skape bransjenettverk ·· Arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser, faglig, politisk og sosialt

·· Gaffeltrucker

·· Være “aktuelle”. Vi skal synes i pressen og ha et nettverk med andre foreninger og organisasjoner som er aktuelle samarbeidsgrupperinger som gir utbytte for våre medlemmer.

·· Trebearbeidende maskiner

www.mgf.no

·· Kompressorer ·· Slipeverktøy

·· Kraner


H

va er en maskingrossist? Medlemsmassen i MGF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet. Fellesnevneren er at selskapene er registrert i Norge, og ”omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist”.

Marius Forsell (21)

- anleggsmaskinmekanikerlærling -

En forutsetning for medlemskap i MGF er at selskapet overholder lovgivning og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse. MGF arbeider for å styrke og utvikle bransjen og arbeider for maskinbransjens felles interesser og rammevilkår, gjennom medlemsaktiviteter, myndighets-kontakt og medietiltak. MGF SKAL: ·· Være en samlende enhet for medlemsbedriftene – utvikle bransjenettverk

Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

·· Være “aktuelle”, synlige og tydelige – vi skal synes i media, og ha et nettverk med andre bransjeforeninger og organisasjoner som gir utbytte for våre medlemmer

– Jeg har gått mekanikerlinjen på videregående skole, og under Vg3 ble jeg utplassert tre uker i Volvo Maskin. Det er perfekt å jobbe mens man går på skolen!

På denne måten ivaretar man en sunn konkurranse, bedrer trivselen innad i bedriftene og øker sjansen for positiv bransjeutvikling. En viktig del av MGFs virksomhet er messene ”Den Tekniske Messen” og maskinmessen ”Vei og Anlegg”, som vi arrangerer hvert tredje år. Begge messene har rundt 200 utstillere fra inn- og utland, og er den viktigste møteplass for kunder og virksomheter innen verktøy- og anleggsmaskinbransjene. Her treffes bransjens aktører og vi ønsker også ungdommen hjertelig velkommen slik at dere selv kan se at dette er en spennende bransje med mange muligheter! På MGFs hjemmesider kan du se en film om hvordan hverdagen til en servicetekniker kan være. Her kan du også finne ut hvem som er medlemmer i MGF og lese om messene våre.

Jeg har gått mekanikerlinjen på videregående skole, og under Vg3 ble jeg utplassert tre uker i Volvo Maskin. Det er perfekt å jobbe mens man går på skolen!

Hva gjør en anleggsmaskinmekaniker? – Jeg arbeider blant annet med gravemaskiner, hjullastere, og dumpere. Det er fullt kjør. Så lenge man er interessert, er det alltid jobb å gjøre. Jeg gleder meg til hva som venter meg neste dag på jobb. Det er aldri en lik hverdag.

Hvilke mennesker passer til dette yrket? – Man må like å skru! Samtidig er det viktig å være løsningsorientert. Man bør vite hva det vil si å fjerne en ting og erstatte det med noe annet. Alle kommer langt med å vise initiativ.

Hvor er du om fem år? – Da jobber jeg her som servicemekaniker, og har egen servicebil. Det virker kjempespennende!

muligheter | 36

·· Arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser – faglig, politisk og sosialt


muligheter | 37

D Har du meninger om hva som er fint eller stygt? Og klarer du å begrunne hvorfor? Liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje design og håndverk er noe for ditt hjerte? Den som velger design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. Er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen. Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke designog håndverksyrker.


n g i s d e n D H책 & rk e v


muligheter | 39

DESIGN & HÅNDVERK

– Fantastisk miljø Katrine ordner høstfrisyre på en av sine faste kunder.

Hair & There er en frisørkjede med målsetning om å bli landsdekkende. Salongene drives i egen regi, i kompaniskap med andre eller franchise og består pr. i dag av 21 salonger. Kjeden har enerett på det internasjonal kjente kurskonseptet Hair Construction. Hair Construction ble i 2010 kåret til Årets frisør-konsern. Kjeden har som mål å bli landsdekkende. Vi tar inn ca. 25 frisørlærlinger hvert år.

HAIR & THERE

Kontakt: Hair & There, hovedkontor Jakob Askelands vei 19 4314 Sandnes (+47) 51 57 81 25 hilde.jelsa@hair-and-there.no www.hair-and-there.no


– Frisøryrket er midt i blinken for meg, mener Katrine.

– Her kan du være deg selv 100 prosent og du får den oppfølgingen du trenger, sier Katrine Helland, daglig leder i Hair and There i Stavanger sentrum. GIR TILLIT OG UTFORDRINGER I tillegg til sin faste kundegruppe, drar hun minst to ganger i året rundt i inn- og utland og kurser andre frisører, i tillegg til å gi ut bøker. – Jeg er så heldig å være plukket ut av Hair and There til å være med på det internasjonale teamet, Hair Construction. Vi lager frisyrebøker som blir solgt til frisører rundt i verden. I Norge blir jeg leid inn til å holde kurs for andre frisører, noe som er veldig spennende, forteller den energiske dama fra Sand i Ryfylke. Veien frem til dit hun er i karrieren sin forklarer Katrine som en god blanding av egeninteresse og en arbeidsgiver som tror på sine ansatte. Som frisør i Hair and There får du tatt alle kurser du vil, men du må også brenne for faget og vise egeninteresse. – Du må være villig. I frisøryrket er det mye som skjer på kveldstid, blant annet kurs. Kursene er dekka, men du får ikke betalt, så du gjør det av egen interesse. Betaling får du i form av at du får bedre kompetanse og dermed flere kunder. Mange av kundene mine har jeg hatt i 10-15 år. De er nærmest som venninner, så da snakker vi om mye mer enn vær og vind, smiler hun.

MANGE VEIER TIL MÅL Vil du bli frisør er det mange veier å gå. Felles er at du må ha fire år med utdanning og et fagbrev i lomma. Katrine gikk på tegning form og farge-linja på Goddalen vgs. første år, deretter ett år på frisørlinja, før hun gikk to år i lære hos Hair and There. Du kan også velge å gå privatskole et halvt år, men da blir læretida på tre og et halvt år. Har du et studieår i et annet fag fra før, kan du skrive av ett år. På spørsmål om hvem som passer som frisør, svarer Katrine at du må være kreativ, like folk og være serviceinnstilt. Likevel understreker hun at kreativitet kan læres. – Du blir dyktig av å være interessert. Det er ikke krise om du ikke er kreativ fra før. Etter hvert som du jobber og blir mer selvsikker, tør du å utfordre deg selv og dermed blir du mer og mer kreativ. LITEN FAMILIE Katrine var utplassert i et annet firma, der hun mistrivdes og slutta. Etter tips fra en kamerat søkte hun lærlingplass hos Hair and There. Her følte hun seg hjemme med èn gang. – Her får du virkelig være den du er. Vi er relativt få ansatte, så du blir godt kjent med hver enkelt. I tillegg har du nærkontakt med de nærmeste sjefene og du får de kursene du trenger, forteller Katrine. LITEN FAMILIE – Jeg tror nok de ikke blir kvitt meg her. Jeg avtalt med kundene mine at når jeg kommer med rullator, skal de fortsette å være faste kunder, for da får jeg ikke noen nye, skøyer hun.

muligheter | 40

I

følge barbiedukkene til Katrine Helland skulle hun aldri blitt frisør. Men nå reiser den daglige lederen rundt i inn- og utland og kurser andre. Mye av æren gir hun til Hair and There; god oppfølging og et fantastisk miljø!


muligheter | 41

Elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. Det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land – til lufta! Hva med å arbeide offshore? Eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? Eller kanskje få tog på skinner eller biler på veien? Velger du elektrofag må du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. Det er viktig å skille mellom gul og grønn ledning.


t k e l E g a f

– o r


muligheter | 43

BLI EN DEL AV LØSNINGEN

Vil du skape et bærekraftig samfunn?

V

erden står akkurat nå midt oppe i en energirevolusjon. For at overgangen fra fossil til fornybar energi skal fortsette, må den teknologiske utviklingen skje raskt.

– Samfunns- og klimaengasjement kan være et godt utgangspunkt for å utdanne seg innen elektro. Det gir muligheter til å jobbe med teknologiske klimaløsninger til beste for kloden og for menneskene. Vi trenger mennesker med ulike egenskaper. Noen må forske frem løsningene, andre kan formidle dem, atter andre kan bygge og utvikle dem.

Vannkraft er ryggraden i norsk kraftproduksjon, og vil i lang tid framover sikre en robust og klimavennlig energiforsyning. Vi trenger dyktige problemløsere som skal utvikle morgendagens kraftsystemer. Velger du en fagutdanning som energimontør eller energioperatør, eller en ingeniørutdanning innen elkraft, bygg eller maskin, kan du få en spennende karriere i en næring i sterk vekst. Jobb med fornybar energi, og bli en del av løsningen! Les mer på: www.energinorge.no/studier www.ungenergi.no


“ Allting er

lett, bare man kan det. Ukjent


ELEKTROFAG

STATKRAFT

muligheter | 45

Innovativt og internasjonalt

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Vi produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme frå 403 kraftverk i 14 land, og er ein global markedsaktør innan energihandel. Statkraft utviklar òg fleire nye vannkraftverk og vindparkar i Europa, Asia, Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Afrika.

Det betyr at dersom du har lyst til å arbeide med fornybar energi, er det jobb for deg nesten uansett kor du vil jobbe eller kva du vil jobbe med. Statkraft har lærlingplassar over heile landet, eit sommarprosjekt for studentar og tilbyr eit av Noreg sine mest populære traineeprogrammar når du er ferdig med å studere.

Vi har kontorer og kraftverk i hele Noreg, frå Vest- Agder i sør til Finnmark i nord, og vi har verksemd i meir enn 20 land rundt om i verda. Våre 4200 ansatte er både lærlingar, fagarbeidarar, ingeniørar, økonomar, samfunnsvitarar, matematikarar og geologar.

Les meir om våre spennande moglegheiter og prosjekter på www.statkraft.no eller vår Facebook-side. Du kan óg følgje våre traineer og kva dei gjer på bloggen deira https://statkrafttrainee.wordpress.com


V

il du jobbe med fornybar energi? Statkraft er størst i Europa innan fornybar energi, og tilbyr utfordrande arbeidsoppgåver i et innovativt og internasjonalt miljø med høy etisk standard. Vi tok ein prat med Bjørn Hesjevoll Winge (28) om korleis det er å jobbe i Statkraft.

VISSTE DU AT: Statkraft er hovedsponsor til Norges Skiskytterforbund!

KVA GÅR JOBBEN UT PÅ? – Eg jobbar som produksjonsplanleggar og har ansvar for energidisponering for heile regionen, samt å «holde tråden» i den daglege manøvreringa av magasin for å utnytte ressursane på ein best mogleg og effektiv måte, i tillegg å ivareta miljøaspektet på ein best mogleg måte. I nært samarbeid med andre funksjonar i eigen avdeling (inkluderer bl.a. revisjonsplanlegging, produksjonsplanlegging, døgnkontinuerleg drift av anlegga), kraftsentralmiljøet, kraftverksgrupper og teknisk avdeling. KVIFOR STATKRAFT?

KVA UTDANNING TRENG EG? – Statkraft er ei bedrift som har bruk for det aller meste, her er arbeid for elektrikarar, mekanikarar, økonomar, ingeniørar og folk som har bakgrunn frå dei aller fleste slags utdanningar. For min eigen del starta eg som lærling innanfor elektro/mekanisk, og har komme eit godt stykke på vegen med det. Her er moglegheiter for alle!

Tiril Eckhoff

- student og landslagsutøver – Eg er stolt av å bera Statkraft på armen. Det er eit berekraftig og miljøvennleg selskap, noko eg står for. Statkraft har òg vannkraftverk og andre kraftverk i kriker og kroker av Noreg. Så når eg går med Statkraft på armen og Norge på lua, synes eg vi passar bra saman. – Eg studerer sivilingeniør i produktutvikling og produksjon på NTNU. Studier er ei fin avkobling ved sida av toppidrett. For unge som satsar på idretten sin, vil eg anbefale å studere ved sida av, da har dei noko å falle tilbake på om ikkje satsinga går så bra, samt at toppidretten ikkje blir altoppslukande.

muligheter | 46

– Statkraft er ein stor og veksande organisasjon som byr på gode utviklingsmoglegheiter i ein stadig veksande marknad. For min del set eg pris på at Statkraft tilbyr attraktivt arbeid ute i distrikta, det er ikkje veldig mange andre bedrifter i denne klassen. Samtidig er det nok av moglegheiter for dei som kan tenke seg å komme ut i verda og oppleve noko nytt, enten midlertidig eller på lengre sikt. Dette er vel noko av grunnen til at eg valde å komme tilbake til Statkraft også etter utdanninga var ferdig.


muligheter | 47

ELEKTROFAG

Spenning i arbeidet TUSSA OG MØRENETT

M

oderne teknologi, stor fridomskjensle, høg trivsel og varierte dagar. I Tussa og Mørenett er moglegheitene mange, enten du vel eit yrke inne eller ute.

VI SAMLAR KRAFTA PÅ MØRE Mørenett har ansvaret for overføring av all elektrisk kraft i tolv kommunar på Sunnmøre og delar av Nordfjord. Det jobbar 220 medarbeidarar i selskapet, med oppgåver knytt til drift, montasje og vedlikehald av kraftnett.

ENERGIMONTØR Over halvparten av medarbeidarane i Mørenett er energimontørar. Eit yrke som energimontør betyr allsidige dagar, stor fridomskjensle og både fysiske og praktiske utfordringar. Det vert stilt strenge krav til både utdanning og tryggleik, samstundes som det er viktig å vere kreativ og kunne improvisere. Evna til å omstille seg, både til ny teknologi og nye oppgåver er også kjenneteikn ved energimontørane i Mørenett.


MANGFALD I TUSSA Tussa er eit leiande energi- og kommunikasjonskonsern på Sunnmøre. I dag har Tussa 200 medarbeidarar med spesialkompetanse innan kraftutbygging, el-installasjon, breiband, IT-drift, fiber og enøk i tillegg til administrative stillingar. Mangfaldet i Tussa er stort. ENERGI, INSTALLASJON OG IKT Tussa er vasskraftprodusent, og leverer fornybar kraft frå 21 vasskraftverk på søre Sunnmøre. Tussa har også ei av dei største installasjonsverksemdene på Sunnmøre, og vi har om lag 20 lærlingar. Arbeid her gir mange moglegheiter. Tussa er også ein betydeleg breibandsleverandør på søre Sunnmøre og IT-miljøet i konsernet er veksande. I 2015 opna vi Tussa datasenter, eit moderne datasenter i verdsklasse ved hovudkontoret vårt i Ørsta. Herifrå tilbyr vi heile spekteret av IT-tenester. Om lag 50 tilsette jobbar innan IKT med å få applikasjonar, websider og kommunikasjonslinjer til å fungere optimalt saman.

Mørenett tek inn lærlingar i energimontørfag ved avdelingane i Ørsta, Ålesund, Herøy, Norddal og Vanylven. Tussa tek inn lærlingar i IKT servicefag og elektrikarfag ved avdelingane i Ålesund, Ørsta og Ulstein. Både Tussa og Mørenett har lang erfaring med å ta i mot lærlingar og du vil få fagopplæring av høg standard. Læretida består av både praktisk arbeid og skulegang, og du får mange utfordringar i læretida. Når læretida er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskapar innanfor faget ditt.

Tussa – med kraft til å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar. Tussa Langemyra 6 6150 Ørsta Telefon: 70 04 62 00 E-post: firmapost@tussa.no Les meir om oss på www.tussa.no eller følg oss på facebook.com/tussa

Mørenett er det leiande nettselskapet på Nord-Vestlandet og har regional-, sentral-, og distribusjonsnett. Selskapet eig og vedlikeheld eit kraftnett med om lag 6 514 km linjer og kablar, 2 563 nettstasjonar og 28 transformatorstasjonar. Mørenett har 220 tilsette og 62 000 nettkundar i 12 kommunar på Sunnmøre. Hovudkontoret til Mørenett er i Ørsta kommune, og avdelingar er det i Ålesund, Herøy, Norddal og Vanylven. Mørenett er eigd av Tussa Kraft og Tafjord Kraft. Vi samlar krafta på Møre. Mørenett Langemyra 6 6150 Ørsta Telefon: 70 05 01 00 E-post: post@morenett.no Les meir om oss på www.mørenett.no

muligheter | 48

VI TEK INN LÆRLINGAR

Tussa er eit leiande energi- og kommunikasjonskonsern med hovudkontor i Ørsta kommune og avdelingar i Ulstein, Vanylven og Ålesund. 200 medarbeidarar jobbar i konsernet med oppgåver innanfor kraftutbygging, IKT, installasjon og energirådgjeving.


muligheter | 49

Jobber innen helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Mulighetene er mange og du kan arbeide ved sykehus, offentlige institusjoner – internasjonalt eller i din hjemkommune. Yrkene krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør være flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.


– e s – l p e p Hg o – o kst e v g a f


HELSE OG OPPVEKSTFAG

muligheter | 51

APOTEKFORENINGEN

og sjef

28 år på apoteket APOTEKFORENINGEN

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Foreningen arbeider hovedsaklig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen.

Apotekforeningen ivaretar også en rekke praktiske funksjoner for apotek. Kontakt Apotekforeningen (+47) 21 62 02 00 apotekforeningen@apotek.no


S

ynnøve Eidem startet som apotektekniker, tok deretter en bachelor i farmasi før hun avsluttet det hele med en mastergrad i farmasi. Nå er 28-åringen apoteker på Boots apotek i Haram – en liten kjøretur fra der hun vokste opp.

Synnøve Eidem - apoteker -

– Som farmasøyt er du veldig privilegert, du kan jobbe nesten overalt i landet. Jeg ville tilbake til hjemplassen min og da muligheten dukket opp i Haram var det bare å slå til, sier Synnøve Eidem. TRIVSES SOM UNG LEDER Som apoteker har hun det øverste ansvaret for apoteket hun jobber i. Det er en rolle hun trives svært godt med, den unge alderen til tross. – Det er kjempespennende å være apoteker. Selv om du er leder, står du ikke alene. Du får tett oppfølging fra kjedekontoret og de som er over deg i systemet. Jeg opplever det ikke som skummelt, snarere tvert imot; jeg lærer veldig mye og det blir bare morsommere og morsommere, sier Eidem.

Hun forteller at det å bli leder ikke har vært et mål fra starten av. Et lederaspirantkurs hun tok etter bachelorgraden fikk henne inn på tanken om at ledelse kanskje kunne være noe for henne. Eidem beskriver jobben som apoteker som ganske annerledes enn jobben som vanlig farmasøyt. Selv om hun fortsatt gjør mange farmasøytiske oppgaver, består dagene hennes av mye mer nå enn tidligere. – Jobben krever mye, men jeg synes det er veldig lærerikt, og jeg liker følelsen av å mestre nye ting. På spørsmål om hvorfor hun anbefaler farmasiutdanningen svarer hun: – Å være farmasøyt er trygt og du har mange muligheter.

Jeg opplever det ikke som skummelt, snarere tvert imot. Jeg lærer veldig mye og det blir bare morsommere og morsommere.

Norge har to ulike farmasiutdanninger! – Du kan bli provisorfarmasøyt med et femårig studie til mastegrad ved universitet i Oslo, Bergen og Tromsø. Du kan også ta påbygging til mastergrad ved NTNU i Trondheim. – Studer reseptarfarmasøyt tre år, ved høgskolen i Oslo, Namsos eller Universitet i Tromsø. – Gjennom farmasistudiet blir du ekspert på legemidler. Du vil blant annet lære hvordan legemidler lages, hvilken effekt legemidlene har på kroppen og hvordan legemidlene brukes for å forebygge og behandle sykdom. – En del av studiet er praktisk rettet, og du lærer å fremstille salver, miksturer og tabletter. I tillegg får du trent deg i kommunikasjon og formidling. Dette er ferdigheter som kommer til nytte når du senere skal jobbe som farmasøyt, og gi råd og veiledning til pasienter, publikum eller annet helsepersonell.

muligheter | 52

VARIERTE ARBEIDSDAGER

VISSTE DU AT:


muligheter | 53

Liker du å kommunisere med andre mennesker? Ser du nyheter og gode saker der andre bare ser? Liker du å skrive? Ta bilder? Du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du ha godt fargesyn og være interessert i IKT og digital teknologi. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig. Medier og kommunikasjon forbereder eleven på yrker innen reklame- og kommunikasjonsbyråer, magasinredaksjoner, forlag, trykkerier, markedsavdelinger, fotobedrifter, internettbedrifter, filmselskaper, radio og fjernsyn.


r e i d e m M ko g k o uni m jon s a


muligheter | 55

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

Torry Pedersen Følg drømmen din, jobb hardt og ikke nøl med å utfordre etablerte sannheter og konvensjoner.


JOURNALISTEN OG REDAKTØREN har blitt kåret til årets redaktør av Oslos Redaktørforening og har siden 1981 klatret opp karrierestigen fra å være journalist i Fredrikstad Blad til administrerende direktør og ansvarlig redaktør i VG.

muligheter | 56

– Følg drømmen din, jobb hardt og ikke nøl med å utfordre etablerte sannheter og konvensjoner, forteller VG-redaktør Torry Pedersen til elever som vil satse på en utdanning innen medier og kommunikasjon.

av en prosess der du har gjort en god jobb, og har fått anledning til å jobbe sammen med og lære av usedvanlig dyktige folk, forteller han.

– Man må ha viljen til å lære noe nytt, være konstant nysgjerrig på en positiv måte og ha Selv ble han journalist ved en tilfeldighet. en glød og interesse for feltet utover ordinær Når han først hadde fått smaken på det som skoletid. Dessuten må man ha et brennende hadde blitt et usedvanlig vellykket yrkesvalg, engasjement for å formidle. viste han tidlig interesse for hele den jour- VG-redaktøren har ett viktig råd til alle nalistiske prosessen, og formodentlig hadde som vil ha en karriere innen medier og han også lederegenskaper. kommunikasjon: – Å bli redaktør er jo ikke noe man bestem- – Ha aldri en karriereplan, men jobb hardt, mer seg for, men noe som kommer som følge avslutter han.


muligheter | 57

Visste du at oppdrettsnæringen er Norges nest største eksportnæring? Trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at PCen eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. Det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute, under varierende natur- og klimaforhold. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.


r u t a N uk r b


NATURBRUK

MARINE HARVEST NORWAY AS

muligheter | 59

Gode karrieremoglegheiter

Marine Harvest er Noreg sin største matprodusent og verdas største produsent av oppdrettslaks. Vi serverer 6,2 millionar porsjoner med laks verden rundt, kvart einaste dag, året rundt. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 11 700 tilsette og omsette i 2014 for NOK 25,5 milliardar. Hovudkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange (NYSE). Vi søker folk med utdanning innan mange ulike fagområder, akvakultur, mekaniske fag, elek-

tro, tekniske fag, administrasjon, og økonomi. Vi fokuserer på gode holdningar og å finne rett person på rett plass til rett tid, vi ønskjer mangfald og har fokus på å tiltrekke oss flerre jenter inn i næringen. Vi satsar på våre lærlingar og tar imot omlag 70 lærlingar kvart år. Kontakt: Tlf: 21 56 23 00 norway@marineharvest.com www.marineharvest.no


M

arine Harvest er kjent for å satse på egne ansatte som vil opp og frem. Driftstekniker Erik Salveson fra Nordfjordeid er 28 år og er inne i sitt første år hos Marine Harvest i Møre

og Romsdal.

FØRST AV ALT, HVILKEN UTDANNINGSBAKGRUNN HAR DU? – Jeg har alltid vært interessert i biologi og fiske generelt. Derfor begynte jeg med biologi på videregående, før jeg tok bachelor i marinbiologi på NTNU i Trondheim. Til slutt spesialiserte jeg meg innen akvakultur og skrev en master om dette.

HAR DU TIPS TIL UNGE SOM VIL INN I OPPDRETTSNÆRINGEN? – Oppdrettsnæringen er i farta og kommer til å være populært i mange år fremover. Jobb hardt og vis interesse, da har du trygg jobb i mange år fremover. HVORFOR JOBBE FOR MARINE HARVEST? – Marine Harvest er den største lakseprodusenten i verden, og dekker hele verdikjeden fra fôrproduksjon til stamfisk, settefisk, matfisk og foredling. Det betyr at man kan jobbe som så mangt, blant trivelige og kunnskapsrike mennesker.

HVA GJØR EGENTLIG EN DRIFTSTEKNIKER?

FORTELL OM EN VANLIG DAG PÅ JOBBEN. – Som sagt er jeg ansvarlig for RAS-anlegget, og derfor starter jeg gjerne dagen med å få oversikt på hvordan aktiviteten i biofilteret har utviklet seg. Dette gjør jeg ved hjelp av vannmålinger, og justerer ut fra resultatene. Dagene er utover dette ganske varierte. Det viktigste er at fisken har det bra så temperatur, vanngjennomstrømming, oksygen og fôring må justeres og optimaliseres. Har fisken det bra, vokser den også best.

muligheter | 60

– Driftsteknikere har ofte forskjellige driftsrelaterte ansvarsområder, alt etter hvor man jobber. For min del handler det om å få i gang det biologiske filteret i den første RAS-avdelingen (recirculating aquaculture systems) her på anlegget. Da gjelder det å lage optimale forhold til mikroorganismene som skal rense vannet. Ellers skal jeg ha kontroll på den daglige driften og fordele oppgaver til mine kolleger. Da kontrollerer og justerer vi vannkvaliteten til fisken, og prøver å fôre på riktig måte. Fisken skal nemlig ikke ha for lite eller for mye fôr.

Jorunn Skjoldvor Foss HR-direktør, Marine Harvest Norway AS

VISSTE DU AT: Du kan få jobb i Marine Harvest på ulike måter: – Lærling: Gå Vg1 naturbruk og Vg2 akva og søk læretid hos oss. Gjør du en god nok jobb, er sjansen stor for fast jobb. – Høyere utdanning: Ta tre år på vgs, deretter tre år på høyskole innen akva. – Jobberfaring: Fyller du våre jobbkrav, kan du også få fast jobb hos oss.


Vil du jobbe i framtidens næring?

H’S SUR ART FA FE

71%

CEAN IS O CE

O

Vi jobber i et ungt hektisk miljø, i en spennende bransje hvor det skjer mye. Grundig opplæring i alle ledd i næringskjeden blir gitt for å skaffe den beste produktkunnskap - og dette er nøkkelen til vår suksess!

IS

A Q UACUL

1928. Bryggen anno Elias Fjellstad.

muligheter | 61

E

R

TU

E

• THE FU

R

Smakfull innovasjon – i mer enn 110 år! Leroy har vært en pioner innenfor sjømat virksomheten i mer enn 110 år. Våre sjømatprodukter er etterspurt over hele verden og vi bestreber alltid å oppfylle forventningene.

Creating tasteful solutions

TU


– – ff 7711% % rraam mtt aavv jjoo iiddee rrdd nn ll eennss iigggg oovv ee fl eerr ii hh rrfl aavv aattee bbrr eerr uukk vvaa ssnn nnnn æ ærr .. iinngg eenn

Ubegrensede globale karrieremuligheter! av av laks laks og og ørret. ørret. med med en en omsetning omsetning ii fjor fjor på på 12,6 12,6 milliarder. milliarder. Hovedkontoret Hovedkontoret ligger ligger ii Bergen Bergen med med omlag omlag 150 150 arbeidsplasser. arbeidsplasser. Våre Våre mer mer enn enn 2000 2000 andre andre ansatte ansatte er er lokalisert lokalisert ii Laksefjorden, Laksefjorden, Tromsø, Tromsø, Skjærvøy, Skjærvøy, Hitra, Hitra, Kristiansund, Kristiansund,

Trondheim, Trondheim, Bergen, Bergen, Austevoll, Austevoll, Stavanger Stavanger og og Oslo. Oslo. Vi Vi har har også også egne egne kontorer kontorer ii Kina, Kina, Japan, Japan, Sverige, Sverige, Finland, Finland, Frankrike, Frankrike, Nederland, Nederland, Spania Spania og og USA USA og og er er tilknyttet tilknyttet selskaper selskaper også også ii Skottland, Skottland, Tyrkia Tyrkia og og Portugal. Portugal.

Vi har en hånd på hele verdikjeden!

Kompetansebehov:

Veien videre:

••Ledelse Ledelse

••Aquakultur Aquakultur

••ITIT

••Økonomi Økonomi

••Markedsføring Markedsføring

••Kvalitet Kvalitet

••Myndighetskontakt Myndighetskontakt ••Forvaltning Forvaltning ••Språk Språk ••Mekaniker Mekaniker

••Veterinær/ Veterinær/ Fiskehelsebiolog Fiskehelsebiolog ••Rørlegger Rørlegger

••HMS HMS ••Salg Salg

••Ernæring Ernæring osv. osv.

Vi tilbyr store muligheter for de rette kandidatene: •• •• •• ••

Traineeprogram Traineeprogram Praksisplass Praksisplass Utvekslingsprogram Utvekslingsprogram Støtte Støtte til til videreutdanning videreutdanning

For mer informasjon: leroyseafood.com

muligheter | 62

Vi Vi jobber jobber ii framtidens framtidens næring næring og og er er et et av av landets landets ledende ledende sjømatselskap sjømatselskap med med over over 110 110 års års erfaring. erfaring. Vi Vi står står for for sunne sunne verdier verdier og og sunne sunne produkter. produkter. Lerøy Lerøy Seafood Seafood Group Group er er børsnotert børsnotert og og verdens verdens nest nest største største produsent produsent


høy trivselsfaktor NATURBRUK

HAVFISK

muligheter | 63

Mathias Simensen og Madly Elise Teistklubb får oppleve naturkreftene hver dag på nært hold.

Havfisk ASA er et ledende sjømatselskap og det største fangstselskapet innen hvitfisk i Europa. Tre rederier med et mannskap på 370 kvinner og menn, 10 fryse- og ferskfisktrålere med 29 lisenser og kvoter på 57.000 tonn. Fisket foregår i hovedsak langs kysten av Nord-Norge, i Barentshavet og Nordsjøen. Selskapet har behov for dyktige maskinister, maskinsjefer, trålbaser og fiskere. Tilbyr lærlingplasser i maskinfag, fiske og fangst.

Kontakt: Anne Karin Ferstad (+47) 70 11 86 44 anne.ferstad@havfisk.no Inger Tove Liland (+47) 70118645 inger.liland@havfisk.no Christopher Mohn (+47) 70118640 christopher.mohn@havfisk.no www.havfisk.no


Fisket langs norskekysten har skapt arbeidsplasser så lenge det har bodd folk i Norge. Her er Havfisks nyeste tråler.

N

yutdannet fisker Mathias Simensen (21) og maskinlærling Madly Elise Teistklubb (19) stortrives med å jobbe i Havfisk – en arbeidsgiver som setter trivsel høyt opp på listen om bord i båtene sine. – Jeg gleder meg til å dra på jobb for å gjøre det jeg liker mest av alt, nemlig å jobbe med fisk! Miljøet er også veldig bra om bord, så det er en god grunn til å glede seg til å reise ut på havet, forteller Mathias.

– Om fem år så har jeg forhåpentligvis gått styrmannsskolen, og er i full gang med praksis for å få styrmanns jobb, smiler han. ARTIG PÅ JOBB 21-åringen fikk jobb som fisker i sommer, og hadde da vært lærling i Havfisk siden høsten 2013. Han gikk naturbruk, fiske og fangst på Voldsdalsberga VGS i Ålesund. Under lærlingtiden ble han utplassert på M/Tr Båtsfjord – en torsketråler som eies av Havfisk ASA. – Jeg trivdes så godt at jeg søkte om lærlingplass, og var heldig og fikk en ledig plass der. Det var artig å være den første østlendingen om bord for første gang. Alle gjorde det de kunne for at jeg skulle trives, og jeg lærte meg de tingene som trengtes for å gjøre en god jobb. Senere ble han overført til Havfisk sitt nyeste fartøy Gadus Neptun.

– Dagen starter med at vi finner plassene våre i fabrikken. Om det er ekstra arbeid på dekk, hjelper vi til der også. Etter vi har sortert fiskene, fyller vi fryserne. Etter at fisken i blokker har vært fryst ned i fire timer, skal blokkene pakkes inn i sekker, på pall og ned i fryserommet, sier Mathias. ALDRI TO LIKE DAGER Madly Elise har vært lærling i godt og vel et år, og stortrives – spesielt med varierte arbeidsoppgaver. Hun jobber også på dekk, men hovedsakelig i motorrommet og i fabrikken, hvor hun sammen med maskinsjefen og maskinisten sørger for at alt er i orden. – Fisking er veldig spennende! Særlig når vi tar inn trålen og kan se hvilke fangst som kommer inn. Det er også gøy å jobbe med maskinen. Jeg får jobbe selvstendig, og på den måten lærer jeg enda mer. Men skal man gjøre en god jobb, så er det viktig å ha de rette egenskapene. – Du må ha arbeidslyst, være omgjengelig og være villig til å lære nye ting hele tiden. Om ett år har Madly Elise fagbrevet, og da vil hun fortsette i Havfisk. Og det er ikke bare arbeidsoppgavene som frister, men også det gode miljøet om bord i båten. Man har det alltid moro og lærerikt på jobb i Havfisk.

muligheter | 64

Mathias valgte å bli fisker ved å ta fagbrev i fiske & fangst, fordi han alltid har vært interessert i alt som har med båter og fisking å gjøre. I tillegg har han også planer for fremtiden – å ta videreutdanning som styrmann og skipper. Det gleder han seg til.

En arbeidsdag for Mathias består i å sortere ut forskjellige fiskeslag, renske det som er igjen av fisken etter at kappemaskinen har gjort sin oppgave. Han må passe på at de ulike slagene med fisk kommer i riktig tank slik at man slipper å sortere ut dette videre inn i fabrikken om bord i båten. Han har etter hvert deltatt i andre arbeidsoppgaver i fabrikken og på dekk.


muligheter | 65

G Er du en flittig og nysgjerrig person som alltid ser etter muligheter? Som ser potensielle markeder som enda ikke er utprøvet eller som først oppstår gjennom din tjeneste eller ditt produkt? Som liker å skape noe fra bunnen av eller å perfeksjonere noe som allerede eksisterer? Da har du kanskje en liten gründer i magen. I forretningsverden er en gründer en person som starter et foretak eller en virksomhet for å tilby et produkt eller en tjeneste. Har du den rette ånden? Husk det amerikanske ordtaket: “It may be simple, but that’s not the same as easy”.


r e d n 端 m r o G rks i v t e h


GRÜNDERVIRKSOMHET

muligheter | 67

– Ta sats, bli gründer! Idar Vollvik har uten tvil opplevd mer enn de fleste de siste femten åra. Fra å bygge seg opp som mektig Chess-eier og samtidig være hele Norges medieyndling på begynnelsen av 2000-tallet, tapte han store deler av formuen på aksjespekuleringer da finansmarkedet gjorde mageplask i 2008. En slik livsforandring kunne brukket ryggen på selv det sterkeste menneske, men Idar Vollvik reiste seg, krummet nakken og satte i gang nye forretningseventyr. Nå er han aktuell med fremgangsrike Ludostore, i tillegg til et innovativt mobilapp-prosjekt som skal lanseres høsten 2015. NÅR BESTEMTE DU DEG FOR Å BLI GRÜNDER? – Det var egentlig ganske tidlig. Jeg har alltid vært opptatt av markedsføring, salg og ledelse, så det ble naturlig at jeg studerte markedsføring og administrasjonsledelse på det som nå heter BI. Da jeg gikk ut i arbeidslivet etter studiene, var planen å jobbe noen få måneder før jeg skulle starte mitt eget eventyr. Ironisk nok ble jeg der i fem år før jeg startet mine første butikker innen telefoni og mobil, det som kan kalles starten på Chess. DE FLESTE KJENNER JO SUKSESSHISTORIEN SOM FULGTE, MEN HVA VIL DU SI VAR HEMMELIGHETEN BAK SUKSESSEN DERES?

ALT DETTE GJORDE OGSÅ DEG TIL EN AV NORGES MEST OMTALTE PERSONLIGHETER. HVORDAN VAR DET? – Jeg hadde aldri noe mål om å bli kjendis, ei heller tenker jeg noe over kjendistilværelsen. Jeg betrakter meg som en helt normal person, med unormale ambisjoner og energi. Lykken for meg har alltid vært å skape verdier av idéer, så får alt annet som følger med være en del av pakken. DU SOLGTE DEG UT AV CHESS I 2005 FOR ET MILLIARDBELØP OG BLE NOEN FÅ ÅR SENERE EN AV VERDENS STØRSTE DAYTRADERE. DET BLE LITT AV EN BERG-OG-DALBANE FOR DEG? – Å ha mye penger som ung, gjør noe med deg. Man blir påvirket. Etter Chess-salget begynte jeg å kjøpe og selge store partier med aksjer daglig, og gjorde det svært godt i starten. Dessverre kom nedturen i forbindelse med finanskrisen, og jeg klarte ikke å gi meg før det var for sent og hele formuen var tapt. Min beste egenskap med å aldri gi opp, ble dermed også min verste egenskap. VURDERTE DU NOEN GANG Å GÅ UT I «VANLIG» JOBB ETTER DETTE?

– Aldri. For det første er jeg ikke typen som gir opp, og for det andre er min lykke å skape noe selv. Det håper jeg flere unge også prøver – Nøkkelen var nok at jeg fikk med meg en seg på. Vi har alt for få gründere i Norge. fantastisk gjeng ansatte som ble smitta av min entusiasme. Vi visste helt enkelt hva vi HVILKE TIPS HAR DU TIL UNGE, ASPIREgjorde og det var god timing. I tillegg gjorde RENDE GRÜNDERE? vi kreative og smarte grep innen markeds– Konsentrer deg om én idé. Mange har grünføring. Vi kjøpte luftballonger, vi reddet og der-genet i seg, men vet det ikke selv. Sats på bygget et hjem til en krokodille i akvariet i det du tror på og gjør det beste ut av det. Bergen, pyntet Bergen sentrum med blomster, kjøpte masse fotballspillere og var sponsor til verdens raskeste båtrace. Dette skapte medieomtale som vi dro nytte av.


Idar Vollvik Mange har gründer-genet i seg, men vet det ikke selv. Sats på det du tror på og gjør det beste ut av det.

muligheter | 68

IDAR VOLLVIK. ENTREPRENØR, MARKEDSFØRER OG VERDISKAPER. Folkets kjæledegge og medienes yndling. Vi har tatt en prat med den karismatiske trønderen for å forstå hvordan det er å være en av Norges mest omtalte forretningsmenn.


muligheter | 69

R Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. God mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit! Du som velger restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig og renslig. Og du liker å gi god service. Til kunder og kollegaer. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæring og næringsmiddelindustri, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.


u a t s g e o R nt- g a a r atf m


muligheter | 71

RESTAURANT- OG MATFAG

Heine Grov Jeg skulle først bli pølsemaker, men valget havnet til slutt på kokk. Håndverket har alltid interessert meg, og gjør det fortsatt.

HEINE er kjent som JÆRKOKKEN OG DRIVKRAFTEN BAK DET JÆRSKE KJØKKEN. Han har tidligere gitt ut matheftet NY:T i lag med Ruth-Hege Holst og boka Det jærske kjøkken (2005). Heine angrer ikke et sekund på valg av yrke.


sjef ved Norges første fiskerestaurant, Enhjørningen. Siden har han arbeidet som HVILKE EGENSKAPER TRENGS? kjøkkensjef på flere plasser i både Bergen, – Vilje til å stå på, tålmodighet og ikke minst Bryne og Os. ydmykhet ovenfor faget. Nå arbeider han som freelancekokk under navnet Jærkokken, og kan tilby kurs, fore- DINE PLANER FOR 2016? drag og mat til alle anledninger. I 2009 kom – Vi jobber akkurat nå med å få i havn egne han ut med ny bok, Jærkokken.Utdanningen nye lokaler, som blir det gamle apoteket i tok jærbuen på kokkeskole; ett år skole, to år Bryne sentrum. Planen er at vi skal ha lukka i lære på Fleischers Hotell på Voss og avslutarrangement i huset og at vi fortsatt skal tende kurs med eksamen. Etter det er han jobbe med og for lokale produsenter, samt mest selvlært. øke egenproduksjonen av produkt for eget I 2006 fikk Heine Grov Bryne Vels trivsels- bruk og salg. pris og i 2009 ble han hedret av Rogaland Bondelag for arbeidet sitt med å løfte frem Les mer på www.jærkokken.no. lokale råvareprodusenter og sette søkelys på kvalitet.

muligheter | 72

HVA ER DITT RÅD TIL UNGE SOM VIL SATSE PÅ ET YRKE INNEN RESTAU– Jeg skulle først bli pølsemaker, men valget RANT- OG MATFAG? havnet til slutt på kokk. Håndverket har alltid interessert meg, og gjør det fortsatt. Det er – Vær åpen med tanke på utplassering fra det jeg liker best å jobbe med, forteller hele skolen. Finn en seriøs læreplass der de fakJærens kokk, Heine Grov. tisk produserer mat, fører et produkt, og som Allerede som 21-åring ble han kjøkken- i tillegg har en god læreplan. JÆRKOKKEN


muligheter | 73

Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og fingre med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen teknikk og industriell produksjon. Du som velger TIP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

e T & t


k k i n s k e n d u ro I p & i el l n o r j t ks u d


muligheter | 75

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

– Over all

forventning! SHELL NORGE

Shell er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i over 70 land og med over 90 000 ansatte. A/S Norske Shell sin oppstrømsvirksomhet inkluderer leting og produksjon på norsk sokkel og har hovedkontor i Stavanger, med driftskontor i Kristiansund. Shell har to opererte felt i Norge; Draugen og Ormen Lange. Ormen lange Ormen Lange er Norges mest komplekse feltutbygging og det første feltet som ble bygd ut på dypt vann. Gassen produseres fra brønnrammer som ligger nesten 1000 meter

under havoverflaten, og prosesseres på landanlegget på Nyhamna i Aukra kommune, 120 kilometer fra feltet. Gassen fra Ormen Lange eksporteres til Storbritannia gjennom Langeled, en av verdens lengste undersjøiske rørledninger, og tilsvarer opptil 20 prosent av landets gassforbruk. www.ormenlangeworld.com Et fantastisk eventyr 1000 meter under havet! Se filmene, last ned spillet og lær hvordan du kan være med å sikre energi for fremtiden. www.shell.no


Etter fullført master i industriell økonomi og teknologi-ledelse fra NTNU var Therese Krogh (28) på jakt etter en arbeidsplass som kunne tilby utfordringer, trygghet og trivsel. Etter en sommerjobb hos Shell i Kristiansund var hun ”solgt”. TRIVSEL OG TRYGGHET – Mitt møte med Shell gikk over all forventning. Jeg hadde en linjeleder som la alt til rette for at jeg skulle ha det bra, samt gav meg rammene til å være ”den beste Therese som jeg kunne være”. Nettopp det gjorde at jeg hadde en fantastisk flott sommer i Shell, som igjen hadde alt å si for at jeg takket ja til fast stilling, forklarer Trondheimsjenta og legger til: – I tillegg hadde jeg en ”buddy” og en HR-kontakt som fulgte meg opp, og som jeg kunne snakke med om både faglige og ikke-faglige problemstillinger. Den gode velkomsten har gjort at jeg selv har blitt veldig opptatt av å inkludere nyansatte. Det har alt å si for trivsel og trygghet på arbeidsplassen. UNIKT PROGRAM Therese jobber nå som graduate i produksjonsavdelingen i Shell. Graduate-programmet for nyut-

dannede har fokus på å kombinere strukturert læring med praktisk erfaring. For å lykkes i jobben som graduate er rådet fra Therese å være teknisk nysgjerrig, lærevillig, selvdrevet, og å bry seg om folkene rundt seg. – Shell har også fokus på egenskaper som kapasitet, måloppnåelse og relasjoner. Så det er viktig å kunne se og løse problemer, levere resultater samt å jobbe effektivt i samarbeid med andre, presiserer hun. GLEDER SEG TIL JOBB En annen som trives godt i Shell er prosessoperatørlærling Yngve Eik Frostad (21) som skal ta fagbrevet neste sommer. Han visste hele tiden hvor han ønsket å arbeide. – Målet var å begynne å jobbe for Shell på Nyhamna. Jeg hadde hørt mye positivt om selskapet, og opplegget rundt lærlinger. Samtidig er prosessanlegget på Nyhamna nær hjemplassen min. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte lærlingplass i Shell, sier han fornøyd. Yngve gleder seg til å dra på jobb hver dag. Hovedgrunnen til det er det gode arbeidsmiljøet på skiftet og de varierte arbeidsoppgavene. – I Shell lærer man alltid noe nytt og får dermed utviklet seg hele tiden.

muligheter | 76

S

hell er stor i Norge, og enda større på verdensbasis. Bedriften kan tilby nyutdannede utfordrende oppgaver, ansvar, fleksibilitet, og internasjonale karrieremuligheter. Therese Krogh (28) og Yngve Eik Frostad (21) angrer ikke et sekund på valg av arbeidsplass.


spennende og utfordrende jobb?

muligheter | 77

LETER DU ETTER EN

R

eiselivsnæringen byr på mange muligheter! Her finnes jobber innen overnatting, servering, opplevelse og destinasjoner. Reiselivet har behov for unge, positive og engasjerte mennesker. Er du kanskje en av dem? Ingen dag er lik og alle gjestene er forskjellige. Derfor er en jobb innen reiseliv full av spennende utfordringer. Det er utrolig gøy når man klarer å løse utfordringene som dukker opp, enten alene eller i lag med kollegaer. Du vil kunne reise og arbeide over hele verden dersom du ønsker det. – For å jobbe med reiseliv må du være løsningsorientert, like å arbeide med folk samtidig som du liker å møte nye utfordringer. Med en utdanning innen hotell, restaurant eller reiseliv vil du garantert stå godt rustet til disse oppgavene, sier Hilde Veum, rådgiver i NHO Reiseliv. Reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet økonomi, salg, markedsføring, drift og ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet. Du kan

jobbe med noe du interesserer deg for, enten det er hester, alpint, mat og drikke, fjellklatring eller strandliv! – Har du et fagbrev som kokk, servitør, reiselivsmedarbeider eller resepsjonist, vil du oppleve at jobbmulighetene er gode. Det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og Universitet for dem som ønsker seg en fremtid innen reiselivsnæringen – vi trenger flinke folk, avslutter Veum. NHO Reiseliv representerer mer enn 2600 bedrifter innen servering, overnatting, opplevelse, kultur, destinasjon og annen reiselivsvirksomhet. I medlemsmassen finnes alt fra store nordiske og internasjonale hotellkjeder til små lokale enkeltmannsforetak. For mer informasjon: reiselivsutdanning.no nhoreiseliv.no


“ Ett barn,

Malala Yousafzai

muligheter | 78

én lærer, én blyant og én bok kan forandre verden.


LO arbeider for at alle arbeidstakere skal ha trygge jobber og gode lønns- og arbeidsvilkür. Scan QR-koden og send innmelding til din fagforening nü! 130.000 ungdommer er allerede medlem, bli med du og!


“ Stay hungry. Steve Jobs

muligheter | 80

Stay foolish.


“ Education

is the key to unlock the golden door of freedom. - George Washington Carver

Å ta et karrierevalg for resten av livet når man er 14–20 år, er ikke lett. «Muligheter» skal hjelpe elever og studenter til å kunne ta et godt valg. Derfor ønsker vi å veilede leserne til å gjøre gode og fornuftige utdanning- og yrkesvalg, gjennom realistisk og ærlig informasjon direkte fortalt av elever, studenter eller ansatte i de aller fleste bransjer. I «Muligheter» kan leseren la seg inspirere av profilerte bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og utdanningsinstitusjoner som vil fortelle om sin virksomhet, hva som forventes av deg, og hvorfor du skal ta nettopp dette valget. Vi gir et spesielt godt innblikk i lokale utdanning- og yrkestilbud, men synliggjør også karrieremuligheter i resten av landet.

Profile for Muligheter

Muligheter 2016 Møre og Romsdal  

Muligheter 2016 Møre og Romsdal  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded