Page 1

MITT VALG – MIN FREMTID! Elevoppgavehefte for Muligheter


Det er ditt liv og din fremtid! Kjære elev, det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli og være fornøyd resten av livet. Noen utdanninger og yrker frister mer enn andre, men har du det som trengs for å lykkes? Er bransjen like attraktiv i årene som kommer? Er det lett å få seg jobb etter utdanningen? Dette heftet med elevoppgaver som blir distribuert sammen med Skoleboken Muligheter skal hjelpe deg å reflektere over slike spørsmål og på den måten forhåpentligvis bidra til at du tar et valg som er riktig for deg. Lykke til med ditt valg og husk: Det er ditt liv og din fremtid – ingen andres!


OPPGAVE 1

Hvem er jeg? Forskjellige mennesker, passer til forskjellige yrker. Har du tenkt over hvordan du ville fungert i forskjellige yrker? List opp noen av dine sterke og svake sider, og reflekter over hvilken betydning dette kunne få i forskjellige yrker. Tips: Husk at i mange av intervjuene i Muligheter forteller folk hvilke egenskaper som er viktige for å lykkes i et yrke. Spør deg selv gjerne: • Hva er viktig for meg? • Hva er mine interesser? • Gir jeg lett opp eller står jeg på? • Hvor stor selvtillit har jeg? • Er jeg flink til å samarbeide eller liker jeg best å ordne ting alene? • Er jeg flink til å ta ansvar for meg selv og/eller andre? • Unngår jeg konflikter eller er jeg av og til med på å lage konflikter? • Tåler jeg stress eller liker jeg det mer behagelig? • Er jeg tålmodig eller utålmodig? • Liker jeg å ha det ordentlig eller roter jeg? • Arbeider jeg raskt eller trenger jeg mer tid? • Tåler jeg motgang? • Er jeg veldig sosial eller liker jeg meg best alene eller i mindre grupper? • Hva liker jeg? Hva er morsomt eller kjedelig?


MINE STERKE SIDER

MINE SVAKE SIDER


OPPGAVE 2

Hva er viktig når jeg skal foreta et valg? Når du skal velge utdanning, foretar du et av de viktigste valgene i livet ditt. Hvilket videre utdanningsløp du velger kan legge føringer for mye av fremtiden din. Det er derfor viktig å være bevisst på at du velger det du selv har lyst til og interesse for. Du skal nå få høre en liten historie, som det kan være verdt å reflektere over. Noen forskere foretok et eksperiment der de plasserte fem aper i et bur. I taket henger de en banan i en hyssing, med en stige som leder opp til bananen. Om ikke lenge prøver en av apene å klatre opp stigen for å få tak i bananen. Så snart den berører stigen, spruter forskerne iskaldt vann på de fire andre apene. Det samme gjentar seg når neste ape forsøker seg – forskerne spruter vann på de andre apene. Snart har alle apene forsøkt seg på stigen, og alle er blitt kalde, våte og rasende. Fra nå av forsøker apene å hindre hverandre i å gå bort til stigen. Fra nå av spruter ikke forskerne mer vann på apene, men de fjerner en av dem fra buret og sender inn en ny. Den nye apen ser selvfølgelig bananen og vil klatre opp stigen for å få tak i den. Plutselig angriper de fire gjenværende av de opprinnelige apene nykommeren. Tenk deg hvor forfjamset og redd ferskingen blir! Etter et nytt forsøk på å klatre opp stigen og nye angrep, har apen forstått at han vil få juling hvis han berører stigen. Forskerne erstatter enda en av apene. Nykommeren forsøker seg på stigen og blir angrepet. Den forrige nykommeren deltar nå også i angrepet. Forskerne fortsetter, og bytter ut den tredje, den fjerde og den femte apen. Så snart den nyeste apen berører stigen, blir han angrepet. De fleste apene aner nå ikke hvorfor stigen er forbudt område eller hvorfor de er med på å banke opp den nyankomne. Til slutt er alle apene skiftet ut og ingen av dem har blitt skremt med iskaldt vann. Likevel tør ingen av dem å nærme seg stigen.


TENK OVER OG DRØFT FØLGENDE: • Hvilke tanker gjør du deg etter å ha lest historien om forskerne og apene? • Hvordan tror du at du hadde reagert i en tilsvarende situasjon? • Hvem påvirker dine valg? • Har du noen gang sagt eller gjort noe, fordi andre har sagt eller gjort det samme? • Hvordan kan man bli utsatt fra press fra andre når man skal ta et valg? • Hvilke negative konsekvenser kan gruppepress få? • Hvordan kan du best skille mellom gode, velmenende råd og skjulte forventninger fra andre?


OPPGAVE 3

Tradisjonelle og utradisjonelle valg Det snakkes ofte om typiske «gutteyrker» og «jenteyrker». Fremdeles bruker også mange kjønnsdefinerte ord som «brannmann» eller «flyvertinne» i dagligtalen. Tenk over og drøft følgende: • Hvilke yrker kan du komme på som enkelte personer ville definert som «jenteyrker» eller «gutteyrker»? • Hvorfor er det slik tror du? Finnes det typiske trekk ved disse yrkene som gjør at de kan ha fått slike merkelapper? Sett dere i grupper og diskuter følgende sprøsmål og påstander: • Det er flaut for en gutt å velge utradisjonelt, men modig av en jente. • Det kan være vanskelig for en jente å være i et mannsdominert yrke eller for en gutt å være i et kvinnedominert yrke. • Vi trenger mangfold i arbeidsmarkedet og samfunnet, derfor bør folk oppfordres til å velge utradisjonelle yrker. • Hvorfor tror dere at de fleste deltidsarbeidende er kvinner? • Gutter kan gjøre en like god jobb som jenter i omsorgsyrker og er like gode til å vise omsorg for barn, eldre og syke. • Er det riktig å bruke kjønnskovtering? Kjønnskvotering er å gi menn eller kvinner ekstra fordeler ved for eksempel ansettelser, for å bedre sammensetningen av kjønn innen et yrkesområde eller på en arbeidsplass. Hva finner dere ut gjennom denne diskusjonen? Del refleksjonene med de andre i klassen. Hva mener de andre? Er det noe dere er enige eller uenige om? Hvordan tenker du om dine egne valg? Har du noengang tenkt at et yrke eller en utdanning ikke passer deg, fordi det blir stemplet som «gutteyrke» eller «jenteyrke»? Har du tenkt over hva du eventuelt går glipp av? Drøft denne problemstillingen.


OPPGAVE 4

Hva betyr det å ha en «jobb»? Når du jobber selger du tid av dagen din. Dine kunnskaper og ferdigheter som arbeidsgiver kan ha bruk for, er din kompetanse og arbeidskraft. Har du noen gang tenkt på hvorfor du kjøper en vare i stedet for en tilsvarende vare? Hvorfor du for eksempel kjøper melkesjokolade fra et merke i stedet for et annet? Din arbeidskraft kan sammenlignes med en vare. Det er derfor man snakker om «arbeidsmarkedet». Man kan tenke seg at alle som vil arbeide - altså selge tid av dagen sin og sin kompetanse - er på et marked, mens den som ansetter eller hyrer inn noen til en jobb - altså arbeidsgiver - kjøper din tid og arbeidskraft og gir deg lønn i betaling. Tenk over og drøft følgende: • Hva tror du bestemmer lønn? • Hva skjer om det er mange andre som har akkurat samme kompetanse som deg? Hva skal til for at arbeidsgiver ansetter nettopp deg? • Hva skjer om det er mange andre med samme kompetanse som deg, men færre jobber å ansettes i?


OPPGAVE 5

Hva vil fremtiden bringe? Tenk over og drøft følgende: • Tenk deg hvordan livet var for 100 år siden. Hva slags yrker tror du folk flest hadde da? Slå gjerne opp på oppslagsverk som Wikipedia og noter ned det du finner. • Det er ikke mange i dag som jobber som typograf lenger. Også de som jobber innen jordbruk har blitt færre. Hvorfor tror du arbeidsmarkedet endrer seg? • Se på yrkene som finnes i dagens samfunn. Vil de finnes om 20 år? 50 år? 100 år? • Finnes det noen yrker som alltid vil eksistere? • Ville det fått betydning for valget ditt, dersom du med sikkerhet visste hvordan samfunnet vil utvikle seg i fremtiden, og hvilke yrker det vil være behov for? • Hvordan tror du det er å bli arbeidsledig? Hvordan kan man komme seg i jobb igjen?

OPPGAVE 6

Hva er viktig for meg i en fremtidig jobb? Hva betyr mest for deg når du en gang skal velge yrke og arbeid? På neste side er det forskjellige utsagn. Hvilke passer best til deg? Kan du finne eksempler på yrker i Muligheter som samsvarer med dine valg? Hva tenker du om resultatet ditt? Hva har de andre i klassen krysset av? Drøft og diskuter hvorfor dere eventuelt har kommet frem til forskjellige ting. Kanskje du får noen nye tanker og ideer?


Svært viktig

Jeg får bruke mine egenskaper og evner Jeg får lære nye ting Arbeidet er ikke stressende Gode arbeidskollegaer og arbeidsmiljø Jeg får jobbe sammen med andre i team Jeg får jobbe mest alene Arbeidet er meningsfullt Arbeidet er kreativt Jeg får hjelpe og være til nytte for andre Jeg får god lønn og pensjon Jeg vil ha en meningsfull jobb, selv om lønn kan være lavere Jeg vil ha lønn basert på innsats, fremfor fastlønn Jeg vil ha mulighet til å tjene mer penger enn folk flest Jeg slipper å stå opp tidlig om morgenen Jeg har innflytelse på min egen arbeidshverdag Jeg vil ha mulighet til å få høyere stillinger Jeg vil ha mulighet til å bli leder Jobben er trygg med liten fare for å bli arbeidsledig Jeg får mulighet til å reise i jobben Jeg har fast arbeidstid hver dag Jeg jobber for det meste på kontor Jeg får være i fysisk aktivitet Jeg har en variert arbeidshverdag

Viktig

Ikke viktig


OPPGAVE 7

Hva er viktig for meg i en fremtidig jobb? Gi poeng til de forskjellige påstandene som står under de aktuelle studieretningene. 0 poeng = ikke interessert 1 poeng = litt interessert 2 poeng = ganske interessert 3 poeng = veldig interessert Legg sammen poengene. Hvilken studieretning scorer høyest hos deg?

Bygg og anleggsteknikk

YRKESFAGLIG STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Jobbe med snekkerarbeid og trekonstruksjoner Beregne størrelser, mål og vinkler på en konstruksjon Kjøre og operere større maskiner Jobbe med rørlegging og annen infrastruktur Drive med veiarbeid og veikonstruksjoner Drive med maling og annen vedlikehold av bygg Mure stein og støpe i betong Planlegge og regne ut forbruk av materiale Håndtere sprengstoff og jobbe med boring i fjell Jobbe med store glassflater og vinduer Poeng totalt:


Design og håndverk

YRKESFAGLIG STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Klippe, farge, stelle og pleie hår Jobbe i mediebransjen med å designe og produsere digitale og trykte produkter Sy og designe klær, kostymer og antrekk Jobbe med blomster og andre dekorasjoner Jobbe med foto og film Designe og reparere smykker og klokker Designe, reparere og snekre møbler Blåse glass eller jobbe med design av glass og keramikk Jobbe med interiør eller design av butikkutstillinger Bygge, stemme og reparere piano, flygel og orgel Poeng totalt:

Elektrofag

YRKESFAGLIG STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Legge strøm i bygg og montere stikkontakter Installere og drifte elektroniske systemer Jobbe i olje- og gassnæringen Jobbe med romteknologisk utstyr, telemetrisystemer og satellitteknologi Montere og installere fiberkabler og fibertjenester Jobbe ute og vedlike transformatorer og høyspentlinjer Reparere elektriske anlegg Jobbe med vedlikehold av fly og skip Regne ut elektrisk spenning Installere og vedlikeholde kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg Poeng totalt:


Helse og oppvekstfag

YRKESFAGLIG STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Gi omsorg og helsehjelp til eldre Veilede angående bruk av medisiner Hjelpe og assistere mennesker med nedsatt funksjonsevne Assistere og hjelpe til på tannlegekontor Gi førstehjelp til skadede personer Ta imot pasienter på et sykehus eller legekontor Aktivisere, støtte og hjelpe barn og ungdom Kjøre ambulanse Pleie og behandle hud, hår og negler Transportere og forflytte pasienter på en trygg og sikker måte Poeng totalt:

Naturbruk

YRKESFAGLIG STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Trene og stelle med hester Jobbe i landbruket Jobbe med natur- og dyrevern Stelle eller drive oppdrett av dyr Jobbe i havnæringen, fiske, fangst og oppdrett Planlegge og vedlikeholde utearealer, grønt- og fritidsanlegg Drive med skogsarbeid, hogst og tømmer Dyrke mark og høste avlinger Forvalte innmark og utmark Stelle med eller drive oppdrett av planter, blomster og nyttevekster Poeng totalt:


Restaurant og matfag

YRKESFAGLIG STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Bake og dekorere kaker og konditorvarer Planlegge diettplaner og spesialkost for allergikere og diabetikere Planlegge en meny og tilberede matretter Jobbe med produksjonsprosesser i meieri eller bryggeri Brygge øl, mikse drinker eller finne opp nye smakskombinasjoner Jobbe i laboratorie med mikrobiologi og kjemi Bake brød, rundstykker og andre brødvarer Servere mat og drikke Jobbe med industriell og maskinell mat- og næringsmiddelproduksjon Håndtere og bearbeide kjøtt, lage pølser og andre kjøttprodukter Poeng totalt:

Service og samferdsel

YRKESFAGLIG STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Planlegge logistikkoperasjoner Føre tog eller jobbe som konduktør Jobbe i resepsjon eller sentralbord på hotell eller i bedrift Planlegge og arrangere turist- og reiseopplevelser Jobbe med arkivering og saksbehandling Kjøre buss eller lastebil Installere og lære opp brukere i programvare og datamaskiner Betjene kunder i en butikk Jobbe med sikkerhet eller som vekter Organisere og pakke varer på et lager Poeng totalt:


Teknikk og industriell produksjon

YRKESFAGLIG STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Reparere motorer og jobbe med mekanikk Jobbe som matros eller motormann ombord på skip Fikse utstyr som er ødelagt Jobbe med oljeutvinning eller gruvedrift Anvende matematikk i konkrete oppgaver Jobbe med kjemiske prosesser, f.eks. i renseanlegg eller meierianlegg Sveise, lodde og bruke drill Jobbe i laboratorie Bygge og vedlikeholde skip og skipsmotorer Jobbe med glassflater og vinduer i fartøy og bygninger Poeng totalt:

Idrettsfag

STUDIEFOREBEREDENDE STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Drive med idrett Lære andre å trene riktig Drive med konkurranseidrett Lære om muskler og ledd og behandling av disse Trene og instruere et idrettslag Lære om kosthold og påvirkningen dette har på kroppen Være ute i naturen Lære om forebygging av skader Drifte et treningssenter Søke høyere utdanning med generell studiekompetanse Poeng totalt:


Kunst, design og arkitektur

STUDIEFOREBEREDENDE STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Planlegge nye bolig- eller næringsområder Bygge 3D-modeller Planlegge og designe boliger og andre bygg Tegne og illustrere tekst Designe bøker, magasiner, aviser og andre trykksaker Være kreativ med å male, tegne, og skape kunst Drive med produktdesign Formidle kunnskap om kunst- og kultur eller jobbe som kurator Jobbe med foto og grafikk Søke høyere utdanning med generell studiekompetanse Poeng totalt:

Medier og kommunikasjon

STUDIEFOREBEREDENDE STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Drive med animasjon og 3D-design Designe websider Jobbe digitalt med å skape tekst, lyd, bilder, og designelementer Analysere ulike medieprodukter og planlegge mediestrategier Designe og sette opp innhold for bøker, magasiner, aviser og andre trykksaker Drive journalistikk og formidle nyheter via forskjellige plattformer Produsere eller jobbe med filmproduksjon Jobbe med reklame, markedsføring, kommunikasjon Jobbe kreativt med å skape og formidle budskap Søke høyere utdanning med generell studiekompetanse Poeng totalt:


Musikk, dans, drama

STUDIEFOREBEREDENDE STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Delta i en teaterforestilling Regissere eller instruere en teaterforestilling, film, revy eller danseforestilling Skrive og komponere musikk Ha ansvar for det visuelle uttrykket på en scene Koreografere en danseforestilling Synge eller spille selv, og undervise i et instrument eller sang Danse i en danseforestilling for publikum Jobbe med rytme og bevegelseslære Dirigere et kor eller orkester, eller jobbe med innspilling av musikk Søke høyere utdanning med generell studiekompetanse Poeng totalt:

Studiespesialisering - Realfag

STUDIEFOREBEREDENDE STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Jobbe med kjemi eller biokjemi Jobbe med matematikk og logiske prosesser Jobbe som lege eller andre yrker innen medisinsk pasientbehandling Jobbe med ingeniørfag og/eller teknologi Planlegge og utføre letevirksomhet og utvinning av olje og andre naturressurser Utvikle og konstruere bygg eller maskiner Planlegge veier og tunneler Jobbe med romteknologi, romfart eller som astronaut Jobbe med mineraler, fossiler, bergarter eller å avdekke energiforekomster Søke høyere utdanning som også forutsetter realfagskrav Poeng totalt:


Studiespesialisering - Språk, samfunnsfag og økonomi

STUDIEFOREBEREDENDE STUDIERETNING

Jeg er interessert i å:

Poeng

Jobbe med engelsk, tysk, spansk eller andre fremmedspråk Jobbe med politikk og samfunnsfag Jobbe med juss, lover, regler eller økonomistyring Jobbe med ledelse, personalansvar, og organisering Drive journalistikk og formidle nyheter via forskjellige plattformer Jobbe med religion, historie og kultur Jobbe med markedsføring, kommunikasjon eller rekruttering Skrive bøker eller utarbeide rapporter Jobbe med mekling og forhandling Søke høyere utdanning med generell studiekompetanse Poeng totalt:


Mine toppresultater Sett opp de tre studieretningene som scoret høyest hos deg i dette skjemaet. Hva tenker du om resultatet? Les i Skoleboken Muligheter om aktuelle bedrifter og yrker som hører til studieretningene som scoret høyest hos deg. Er resultatet i tråd med dine forventninger og interesser? Snakk gjerne med lærer eller rådgiver om resultatet. Yrkesfaglige studieretninger

Studieforberedende studieretninger

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Tenk gjennom følgende spørsmål og problemstillinger: • Er alternativene realistiske? Har jeg mulighet til å komme inn? • Har jeg motivasjon og evner nok til å gjennomføre? • Samsvarer alternativene med mine interesser og drømmer? • Har jeg vært helt ærlig overfor meg selv eller kan resultatet være påvirket av andre sine forventninger? Er disse alternativene virkelig noe jeg kunne tenkt meg? • Hva er fordelene og ulempene ved de forskjellige alternativene? Husk at å takke ja til noe, samtidig betyr å takke nei til noe annet. • Har jeg nok informasjon til å ta et riktig og reflektert valg?


“ A dream written

down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action makes your dreams come true. Greg Reid


OPPGAVE 8

Å gjennomføre en søknadsprosess Enten du skal søke jobb eller læreplass, er det nyttig å kunne skrive en god og velformulert søknad og CV. Les artikkelen om hvordan du skriver CV og søknad i Skoleboken Muligheter. • Skriv en CV for deg selv • Finn en ledig stilling på finn.no eller tilsvarende stillingsannonsenettside. Finn ut hvilken kompetanse og erfaring som blir etterspurt, hvilken utdanning som er relevant, hvilke aldersgrupper som er aktuelle, og lignende krav. Skriv en søknad utfra den aktuelle annonseteksten og presenter den for noen av dine medelever. Hva var bra og hva bør kanskje forandres? • Gå sammen to stykk og gjennomfør et rollespill der den ene er jobbsøker og den andre arbeidsgiver under et jobbintervju basert på stillingsannonsen dere fant og søknaden som ble skrevet. Få gjerne vurdering, kommentarer og innspill fra de andre i klassen. Hva gikk bra og hva må det øves mer på? Film gjerne seansen med smarttelefon slik at dere får se dere selv i aksjon.


Dette heftet med elevoppgaver blir distribuert sammen med Skoleboken Muligheter og skal hjelpe elevene til å reflektere over det viktige utdanningsvalget de skal ta. Muligheter er et produkt fra Skoleboka Muligheter AS og distribueres til elever i 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresenter og NAV.

Disse elevoppgavene, samt samtlige utgaver av Skoleboken Muligheter er også elektronisk tilgjengelig til nedlasting på www.muligheter.no

Profile for Muligheter

Muligheter 2018 Elevoppgavehefte  

Muligheter 2018 Elevoppgavehefte  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded