Page 55

माझी गाठ बांधली असावी.

तुला दं डवत घालते.

नवरा: “स्त्रिया म्हणजे दल बदलणार शस्त्र” “दलबदलू”. छोटू :

वाचलं होतं, ताज्या अनुभवावरून विश्वास बसला.

“आई ग!” circle म्हणजे वर्तुळ, triangle म्हणजे त्रिकोण, तर cone म्हणजे काय होईल?

बायको: अरे बाबा! c-o-n-e “कोन” होईल. छोटू :

“कोन” म्हणजे काय?

बायको: मी त्रिकोण आणि बाबा कोन. छोटू :

“मला नाही समजलं!”

मुलगा: “अरे ”! “आई ना!” त्यांच्या नात्याबद्दल सांगतेय तुला! छोटू :

“म्हणजे हो बाबा?

नवरा: गेल्या तासाभरात जे मी तुझ्या आईला सांगण्याचा प्रयत्न करीत असतांना मला वेड्यात काढणारी तुझी आहे , “तुला समजावतेय समजून घे!” सौ. ज्योती अविनाश माहुले

Subjects Offered: ► Carnatic Classical & Light

► Bharatnatyam/Semi Classical Dance

► Hindustani Classical & Light

► Folk Dance

► Keyboard

► Kathak

► Guitar

► Classic Cinematic

► Violin

► Painting, Sketching, Colouring

► Tabla

५५

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

Advertisement