Page 21

माई जरी दयाळू आणि कृ पाळू

न मागसी जरी तू

असे प्रभू गगनात |

लाचार मदतीचा हात |

परी आम्हा दिसे तो

नि:शंक असशी तू

सदय तुझ्या नयनात ||

मिळे ल तुजला साथ ||

असशी जगी जर

प्रार्थना,सदिच्छा,

तू सर्वांच्या हृदयात |

असे सदा स्मरणात |

राहे न कुणी मग

मिळो न तुजला

निर्बळ आणि अनाथ ||

कारुण्य पुन्हा दारात ||

अनमिट माया असे

सौ. शितल पृथ्वीराज रोडे

तुझ्या उदरात | होतसे बाल्य आश्वस्त तुझ्या पदरात ||

२१

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

Advertisement