Page 14

“गेल्या काही वर्षापासून रिक्त असलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुशीबेन शाह यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे .” अशी बातमी हल्ली टी.व्ही.वर झळकत आहे ,आणि ती ऐकत असतांना वाटले की काही गोष्टी किती सहज आणि सोप्या असतात आणि काही अस्तित्व आहे त्या पेक्षा ही कठीण आणि असह्य. आज आपण २१ व्या शतकात जगत आहोत.स्त्री-पुरुष समान वा स्त्रीला समाजात अतिशय महत्त्वाचे स्थान आणि तिची ओळख म्हणजे कर्तुत्ववान आणि स्वावलंबी.स्त्री म्हटले की ममता,प्रेम,वात्सल्य,स्नेह समोर येतात आणि विशेष म्हणजे श्री. अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या twitter वर असे twit करतात की, Lot of men act like they are doing a favor by asking women for their hand in marriage. But let’s think about this. She changes her name, changes her home, leaves her family, moves in with you, bares a child for you. Pregnancy destroys her body. She gets fat almost gives up in the delivery room due to extreme pain. she going through even the kids she delivers bear your name. Until the day she dies, everything she does benefits you. so really who is doing favor to whom?

असो ! काळ बदलला आहे आणि काळासोबत उदयाची पहाट दाखवणाऱ्या ज्या स्रीयासाठी खंबीरपणे व संघर्ष करणाऱ्या त्या सावित्रीबाई फुले.खरच असे म्हणतात एका नाण्याच्या दोन बाजू एक उजेडाची त्र एक अंधाराची. स्रीयांच्या जीवनात चार भिंती,चूल,मुल एवढे च आयुष्य असणाऱ्या स्रीयांची चक्क गाथा काही औरच झाली आहे .बालविवाह,मुंडन,स्रीयांची हत्या यांसारखे अनेक प्रश्न उभे होते. स्रियांना समाजात दयु ्यम स्थान होते. सावित्री बाईंनी शिक्षणाचे महत्व समजावले.त्यांना लिहायला वाचायला शिकवले.मुलगी शिकली प्रगती झाली ही उक्ती प्रचलीत झाली.सावीत्रींनी सगळ्या हालअपेष्ठा सहन करून स्रियांना एक नावलौकिक मिळवून दिला.आज अनेक क्षेत्रात स्त्री काम करत आहे नव्हे तर अगदी यशस्वी दे खील आहे .घर आणि ऑफीस सांभाळू न ति तिची ओळख,आस्तित्व निर्माण करत आहे .पण स्त्रीच आस्तित्व एवढ नाजूक असते यांची जाणीव आज होत आहे . का? कारण याला कारणीभूत कदाचित स्त्रीच. शिक्षण माणसाची प्रगती करते,त्याची प्रतिष्ठा,पद,सन्मान मिळवून दे ते.शिक्षणाने माणसाची कक्षा रुंदावते,आकांक्षा वाढतात.सारासार विचार करायला लागतो.आणि जगण्याची श्रेणी सुद्धा. नवीन टे क्कनोलॉजी वाढत सायन्स आणि fashion यात स्त्री तर बदलली आहे आणि त्यातच विकृ ती ही आलीच. मलामाझ्यामताप्रमाणे कदाचित fashion आणि शिक्षण याच्या गफलती वृत्ती बाहे र आहे . शिक्षण माणसाला बदलते पण standardness कपड्यामुळे कदाचित ग्लामौरच्या नावा खाली होणारे अंगप्रदर्शन व अवाजवी attitude हे हिं सा करायला प्रवृत्त होतेंय. १०० % चूक आपलीच आहे असे नव्हे पण ५० % तर नक्कीच. आई वडील सांगतात मुलीना सातच्या आत घरी असावे याचा अर्थ कधीच समजतच नाही पण त्याचा अर्थ उशिरा कळतो. सावित्रिनी standard आणि fashion हे कधीच केले नाही. त्यांनी फक्त आनंदाने जागण्यास आणि जगवण्यास शिकवले आहे . fashion च्या नावाखाली सर्रास आढळणारी गैरवर्तणूक हे कशाचे प्रतिक आहे . खरे तर कॉलेजमध्ये ड्रे सकोड साठी केलेली सक्ती, घरातील चर्चा, आंदोलने , आक्षेप आणि पालकांकडू न घातली जाणारी बंधने आणि तारुण्यातील जोश आणि बेकार वृत्ती, जरी आपण कितीही नाकारले तरी बाईपण सिध्द करायला झगडा द्यावा लागतो हे सत्य. शेवटी प्रगतदे शात स्त्री ला अग्नीपरीक्षा द्यावी लागते हे खरे . म्हणतात ना , आपले राखावे आणि दस ु ऱ्यांना यश द्यावे. थोडे भानावर येऊन स्त्रीने स्त्रीत्व जपावे कारण उद्या कोणी सावित्री येईल की नाही माहित नाही पण निदान या स्वतंत्र दे शात मी सावित्रीची लेक आणि मी सुरक्षित आहे एवढे तर म्हणता आले पाहिजे !!!! सौ. दिपाली सुतार

१४

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

Advertisement