Page 1

Բառի կազմությունը 1.Բառակապակցությունների իմատներն արտահայտիր մեկ բառով: սրտի ձև ունեցողմոր քույրըդարպաս պահողնավ վարողանուշ համ ունեցողարագ վազողբալի ծառ-

2.Եթե հնարավոր է ցույց տուր բառը կազմող բառերը: գրասեղանպահարանդուռաթոռհարստությունսեղանկերառատ-

3. Կազմիր բառեր տրված արմատներով: ջուրհողմարդտուներգ-

4. Բառամասերը միացնելով՝ բառեր կազմիր: հաց+տունծաղիկ+վաճառքար+ածուխզույգ+գուլպակես+օրնուռ+քարքնքուշ+բույրհաց+թուխ-


երկիր+շարժծաղիկ+փունջ-

5. Փոխիր յուրաքանչյուր բառի առաջին բաղադրիչը և նոր բառ ստացիր: Ջերմաչափձնծաղիկսևահողմարդաշատակնաբույժդասախոսերևանաբնակգետափհեռագիր-

6. Գրիր մեկ բառով: գեղեցիկ աչքեր ունեցողվեպ գրողչորս գագաթ ունեցողերեք գույն ունեցողաշխարհով մեկ սփռվածոսկուց ձուլված-

7.Պարզ և բաղադրյալ բառերը տեղադրիր տրված նախադասությունների մեջ:

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր, .... բառեր են, օրինակ՝ ծով, նկար և այլն: Այն բառերը, որոնք հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի, .... բառեր են, օրինակ՝ գետափ- գետ+ափ, գրատախտակ- գիր+ա+տախտակ և այլն:

Dasaranum  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you