Page 1

I NF I NI T YF OT OGRAF I A PRES ENT

black & whi t e emo ti o n

T w oc o l o r s w i t h T h o u s a n ds t o r y

UI NS amat a&Rumat a’ Ar tS pace Ar t wor kEx hi bi t on J une,12-152014

d a r k . . g r a i n mo o d . . . . s o u l . . i n t e r p r e t a t i o n


black &i wh t etion emo d a r k . . g r a i n mo o d . . . . s o u l . . i n t e r p r e t a t i o n I NF I NI T YF OT OGRAF I AMAKAS S AR www. i nf i ni t y f ot ogr af i a. wor dpr es s . com

I NF I NI T YPHOT OGRAPHY


Pamer anf ot o“ bl ackandwhi t eemot i on”adal ahsal ahsat ur angkai an acar adar ibeber apar angkai ankegi at an“ Bl ack&Whi t eEmot i on”yang diadakanol ehI nfini t yFot ogr afiadal am r angkamenyemar akkanduni a f ot ogr afidiMakassar , Didal am pamer anf ot oi nisel ai nkar yakar yaFot ogr af erMakassar I nfini t yj ugat ur utmengundangpar af ot ogr af erkont r i but ordar iber bagai daer ahdannegar a.Fot ogr af erKont r i but oryangt ur utmenyumbangkar ya dal am pamer ani nit ent unyapar af ot ogr af eryangkompet endiduni af ot o hi t am put i hdar iber bagaigenr eyangada Hali niber t uj uanagarki r anyadapatmenj adiI nspi r asidanacuanbagi f ot ogr af ermudaMakassardal am menci pt akankar yaHi t am put i h . Adapunpar akont r i but oryangsenant i asaber gabungdal am pamer an i niant ar al ai n:Ai waj di( Makassar ) ,Al f r edM Li l i pal y( Jakar t a) ,Fi r man HanandaBudi har j o( Bal i ) ,Gal uhKesuma( Sur abaya) ,JaySat r i ani , ( Bandung), Jul i aAGospodar ou( Yuni ani ) ,Mi r ant iMi nggarT( Yogyakar t a Ri ckySi eger s( Net her l and) ,YusufAf f andi( Sur abaya). o


I NDEX


Muh.F ar i dWaj di ( s t agephot ogr aphy )

Al f r edM L i l i pal y

( Comer ci al phot ogr aphy )

F i r manHanandaBudi har j o ( Concept ual phot ogr aphy )

Gal uhKes uma ( F i l m phot ogr aphy )

J ays at r i ani

( F i near tphot ogr aphy )

J ul i aAnnaG

( Ar chi t ect ur al phot ogr aphy )

Mi r ant i Mi nggarT

(

)

Ri ck yS i eger s

( S t r eetphot ogr aphy )

T HECONT RI BUT OR

Y us ufAf andi

( F i near ts ur eal i s m)

F i t r aP r anadj aj a ( Moodphot ogr aphy )

Y udhi s t i r aY ogas war a ( P or t r ai tConcept ual )

Ar y onoHuboy oDj at i ( Dok ument ar yPhot ogr aphy )

Mahes hBal as ubr amani an ( HumanI nt er es tpor t ai t )

(

T hai bChai dar

)

F i t r aP r anadj aj a ( MoodConcept ual )

Mi chael Ken

( S t r eetPhot ogr aphy / HumanI nt er es t )

MuhammadMuhai mi nAUnt ung ( P i nhol ePhot ogr aphy )

Y ucel Bas ogl u ( F i neAr t )


Ophanki nAct i on|Muh.F ar i dWaj di


T heL os tS oul | Al f r edL i l i pal y


Wai t i ngf orGodot|F i r manHanandaB


cl as i cel egant|Gal uhKes uma


L onel y|J ayS at r i ani


F l ui dT i meI I |J ul i aAnnaG


Don’ tcal l myname|Mi r ant i Mi nggarT


S mok i ngF i s h|Ri ck yS i eger s


Whydoesi taway sr ai nonme|Y us ufAf f andi


Hopel es s|Y udhi s t i r aY ogas war a


Kawank uI mam S amudr a|Ar y onoHuboy oDj at i


T heWal k i ngS t i ck|Mahes hBal as ubr amani an


F i ghtCl ub|T hai bChai dar


Hur t|F i t r aP ar anadj aj a


Mi chael K en


P aot er e( P i nhol e)|MuhammadMuhai mi nAUnt ung


Whi t eL ov e|Y ucel Bas ogl u


I NF I NI T YF OT OGRAF I AMAKAS S AR www. i nf i ni t y f ot ogr af i a. wor dpr es s . com

Black And White Emotion Exhibition  

Black and white exhibition Catalogue about Contributor Artwork, presented by Infinity fotografia Makassar. June 12-15, 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you