Page 1


Karyawan Diselia oleh: Prof. Madya Dr Syakirah Bt Samsudin

Ditulis oleh: Muhamad Mursyid Bin Mohamad Zakaria

Diilustrasi oleh: Muhammad Halem

Pengenalan

Komik Sains Pembiakan Tumbuhan ini merupakan komik pembelajaran yang dibina khusus untuk murid tingkatan 1. Isi kandungan komik ini dibangunkan berdasarkan hasil pembelajaran yang sudah termaktub di dalam Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran KSSM Tingkatan 1. Di dalam komik ini, adik-adik akan mempelajari tentang: 1. Struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. 2. Proses pendebungaan. 3. Proses persenyawaan dan pembentukan biji benih serta buah. 4. Proses percambahan biji benih. 5. Syarat percambahan biji benih. Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mencetak kembali mana-mana bahagian isi buku ini dalam bentuk apa jua dengan cara apa pun, baik secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman dan sebagainya sebelum mendapat izin bertulis daripada para karyawan.


TAMAT

Profile for Muhamad Mursyid

Komik Sains Pembiakan Tumbuhan  

Komik ini dibangunkan bagi tujuan Kajian Tahun Akhir saya sahaja. Komik ini tidak diterbitkan kerana ianya masih dalam pringkat prototaip. N...

Komik Sains Pembiakan Tumbuhan  

Komik ini dibangunkan bagi tujuan Kajian Tahun Akhir saya sahaja. Komik ini tidak diterbitkan kerana ianya masih dalam pringkat prototaip. N...

Advertisement