Page 1

2005. urteko ekaina. dohaineko alea 14

KURAIA LISABĂ– ZURA BERRIAK...


g a n a m

t n e m e

. lanean ardugu ih d n ak. itatea en dat ia. sklusib ia. Azk okin e io irek ratazio irek ri. e z a ld t a ra T t o nt kon ena egu. ndako sierarako k dio aurkezp ena. dizkizu a p analdie u nahi en em a 2006ko h ieran ekingo aren aurkez aren t p z z e e k rk r u aren a amaiera et urtearen has inako disko arraite, kritik eak au o k ld is a d t o re k" 6. st nd 5k aleko . zaharra an eta 200 da eta 200 . Beraien e rra aurkezte ent at t a ld e a kantu i n d ue n rroako en udazkene restatzen ar etal alorrea eta partikulaargi min" anagem fa M z a e N k " k a ere Met atorr te: ena p rockaren m raien nahas na dugu "ilh n ik b e h a r oraindik go du d izango d ak bes e la k st , beste Truku ko berria izanbigarren lana rik gogorrenaz-folk eta asku jaso dituen d a a u r ke z p ra e u ld a ir H u - rik dis rrazt bere ek jaz goren , soinu a s iko azioa e -Ana Rueda jadaxaketa berriao Goia-Arib aipurik ka in t ze n h kontrat s n e ie ra k -Rafa , etxeko fit t / Josetx e a b ko ude u ze n e ean ga -Biok di Oihenar e re z elkarlan r r iz in e k -Mad b re e n zerkia a il e a ait tald ia, ant i a . Ir a, irud te zenb ik s s e u b t m a o - K u ra b ea o uta koetxek ck tald sgarrienetak ki hart. unk-ro gain dis a aitza a. tiako p alderik intere talde gazte olas Lekuon enburuarekin s Hontaz o n o d mo, ckean den t toner-rock xeta eta Nikauri Zarae iz s a ain Ne Z -Capt? egun pop-rotik datorkigun ria, Lorca, LaauIlargi Handi -Zein bat, Gasteiz llen talde beuren ikuskizun -Neu Xabi Strube nahasten d -Zura eta poesia

4 KURAIA 6 ZURA 8 LISABĂ– 10 BERRIAK

management@musikametak.com Tel: 943 63 31 37

14 AGENDA

metakzine

Argitaratzen du: Metak Testuak: eragin.com Diseinua eta maketazioa: Metart

Metak

Eguzkitza karrika 13, 20.304 Irun. EH Tel: 34 943 63 31 37 • Fax: 34 943 63 31 30

info@musikametak.com www.musikametak.com

EDITORIALA

Aurtengo bigarren Metakzine honekin batera beroa iritsi zaigu, eta zorionez atzean utzi ditugu azken hilabeteotako hotzak. Neguan egunak berotu dizkiguten eta orain gure gau eta egunak freskatzera datozkigun disko berriak aurkezten dizkizugu. Bi disko kaleratu ditugu Kontrakalea zigiluan, Ziburuko M.A.K taldea eta graduazio altuko hip hop doinuak eta Fermin Muguruzaren Xomorroak, izen bereko haurrentzako antzezlanaren soinu banda. Pil Pil Sessions sailean luzaroan itxaron ditugun LisabĂś taldekoen itzulera dakarkizugu, kolaboratzaile zerrenda itzelarekin, salto egizu barne orrialdetara honen inguruko informazio zabalagoa izateko. Metak zigiluan beste hiru disko beste hainbeste estilo jorratuz. Zura, Xabi Strubellen (dut) talde berria. Bakarkako lehen lana du eta soinu elektroakustikoak lantzen baditu ere duten distorsioa alde batetara utziz betiko maisutasunez egiten du. Biok, muturreko metal taldearen estreinakoa berriki Festimad Sur jaialdiaren lehiaketaren irabazleak izendatu dituztelarik, eta amaitzeko Kuraia taldearen 10" LP biniloa eta CDa. Herensugearen itzulera, izan ere Piztu Da Piztia


KtiarUenR A IA soi nu hilt zail ea Piz

en Godzilla gisako munstro erraldoi batek Donostiako badia erasotz i nahi ari da. Ertzaintzaren erreaktoreek aurrera segi dezan galaraz dute. Misilak jaurtikitzen dizkiote. Baina zein da pizti hori? Nondik bakea atera da? Zergatik dago hor, itsasertzeko hiri lasaiaren aztoratzen? Serie B kulturatik edaten duen fikzio ironiko eta amorratua agertze n duen azal batek Kuraiaren hirugarren lana gordetzen du, sei kantuz osatutako 10 hazbeteko biniloa, CD formatuan ere argitaratuko Besteak beste, ereserki haserretuak (“Piztu da piztia”), Kuraia dena. etxeko riff moldeak igartzen direneko piezak (“Gizon sikodelikoa”), entzulea harrapakin bihurtzen duten leloak (“Leherketa”), sendotasuna (“Zabortegia”) eta abiadura (“Birakari”) biltzen ditu disko honek. Entzulea halere, segituan ohartuko da sonoritatean aldaket badagoela: “Grabaketa honetan esperimentazio apur bat egonarik da konposizioen aldetik, beste soinu garbiago batzuk erabili kantuak osatzeko, beste gitarra soinu batzuk probatu ditugu..ditugu .”, dio Joseba gitarra joleak. Segur aski, Kuraiak laudorio uholdea soportatuko luke. Aitzitik, ez gara gehiegi luzatuko. Izan ere, letra larriz idazten den rock&rolla esku onetan dago beraienetan. Hemen utziko dugu. Piztia piztu baita. Rock and rollak hiltzen jarraitu behar duelako.

a Zergatik atera duzue Piztu da pizti binilo formatuan? ezer Has iera bate an ez genu en t ez ater atze ko asm orik, behi ntza bat geneukan luzapen handiko langoen berriro grabatzeko asmorik, baze o aspa ldiko ideia bat zeoz er binil 10 eusk arria n ater atze ko etazen. hazb etek oare n ideia ater a atera Gainera, aurreko bi lanak biniloan a ez izateak igual formatu honetara jotze eraman gaitu.

Noiz eta non grabatu duzue disk oa? Noizkoak dira abestiak? Abestiak otsailekoak dira, grab martxoan hasi eta apirilean bukatu aketa dugu, poliki-poliki joan gara grabatzen Mike len estudioan. Ahotsak Fernandoren etxea n grabatu ditugu adibidez, nahasketa k ere Mikelen estudioan... Lan tartekatua izan da, bain a polit a era bere an, azke n ema itza zein izan beha r zen gene kiela ko, disk oa aurr era ziho ez heinean gauza berriak deskubritzen an aritu gara.

zen Prin tzip ioz disk o bate rako utu abenturak hirugarren lana ezag tura gus du dag oen eko . Oso ? zau dete nare n sein ale, ezta aren Bai, beti esan dugu mom entu egia arabera funtzionatzen dugula, eta esan urte hasieran bilera bat egin hala geldirik jarraitzea erabaki genuen, idei ere, hortik gutxira 10 hazbeteko a honekin bueltaka hasi eta grabatze leak erabaki genuen. Nahiko inprebisib bagara.

Leloak eta,oro har abe konposatzen dituzuenean, publs t i a k , pentsatzen duzue? Hau da, irudi ikoan katzen duzue publikoa zuen imajinazioan ? Ez ba!, musika ez da inoiz pentsatze behartzen denean oker gabiltza, gauz n, atera egiten dira ateratzen diren bezaak eta askotan hori da benetan mus la, dau kana , bat bate kota suna ikak imaj inaz ioan publ ikoa irudi katz, eta ean, publikoaren emakume sektorea baka irudikatzen dut... badakizu, udab rrik erria, hormonak eta beroa... jajajja. du Zure ustez, zerk desberdintzenhau Eta nola doaz Fernandoren eusk nabarmenkiro zuen azken lan ara ikasketak? eta aurrekoak? u Berak ikusiko du, baina ez badu Lehe n esan beza la, best e soin aurten eptu batzuekin jolastu dugu, beste kontz ere EGA gainditzen, taldetik botako dugu! bat bilatu dugu, konposizio aldetik hiru oso bat batekoa izan da, kantuak eta aste tan egin , behi n ents eatu oa segidan grabatu ditugu. Diskoa fresk n. da, ez diog u buel ta asko rik ema

r Piztia errealitatean irudikatu beha ? b a z e n u t e , z e i n l i t z a t e k e ako Godzilla adibidez, Pazifikoan egindtako froga nuklearren ondorioz sortu pizti mutazio bat izan zen, gaur egungon ari gehienak, mundu honetan egite eta diren polit ika olda rkor, injus tu zapaltzaileek eragindako mutazioak dira.

Piztu da piztia 10’’ LP • CD


Akus

A R U Z t i k o a , b a in a g o r d i n a oesia musikarekin uztartzeak asp erga rria izan beh ar. Behez du zertan intz at, Xab i Stru bell ek sor tu, lod itu, han gidatutako Zura izeneko proiektu ditu eta erakutsi digu, esan nahi bait ak halaxe a ez garela aharrausika hasiko bere Ilargi “Ilar gi Handi Zauri zarae” entzuterakoan. Ez horixe. Kan tua k luze ak izan aga tik, poe sia musikatzeko bide berriak urratu eta irabazi atera dira Xabi eta enparauak. Zaku sart u ditu zte inte lige ntzi az eta berean gita rra klas ikoa k, elek tron ika, tent uz rap eoa k, egi tura erre pik ragg aako rrak , scratchak… Egur landua da zura, eta hem en ez dag o eze r zize lkat geld itu, pas arte sinp leen ak u gab e bar ne. “Ila rgi Han di Zau ri zara e” CD/ diziplina anitzeko lana da: poesiaDVD a eta 36a n Lau axe tak eus kara (1935 Lor care n poe mak dira lan tuta ko mui na), mus ika (Ma rtxe l Marhon en Diego Garcia, David Martínez etaiska l, Te l l e t x e a d i r a g a i n o n Iñigo tzeko tald ekid eak ), mar goa (dis koa libu rux kan Nik olas Lek uon ren i r u d i a k i k u s d a i t e z k e ) aren bide oso rkun tza (DV Dan Veró e t a Aguileraren bideo-pintura egit nica asmo polita gozatu dezakegu) uzta rtze bait itu. Has iera n, Oña tiko Pot n argi tale txet ik irte n zen idei a xo azkenean Metakek koproduzitu eta Xabik zehaztapenak eman dizk du. igu:

Zergatik Zura izena? izan da gitarra Bueltaka nenbilen ideia batekin: “egurra”. Hasieratik planteamenduaholako antitesis klasikoekin jotzea, bateria eskuilekin jotzea… Nola esango nuke, zaio, eta guk edo ironia bat bilatzea litzateke: “egurra” kañeroa den zerbaiti esaten Berezko soinua egiten dugun musika ez da kañeroa, baina egurrarekin egina da. eta borobilagoa. instrumentuena da. “Egurra” gogorregia zen, “zura” aldiz politagoa Nola heldu zitzaizuen disko hau egiteko proposamena? “Paisaiak” maketa (2003) Hondarribin, Psylocibeko hamargarren urteurreneko ekitaldian, eta Oñatin, Gaztelekuan, aurkeztu nuen. Oñatin Anjel Etxebeste, Alfredo (baseak sartzen) eta Martxel Mariskal zeuden. Hazia jada han ikusi zen, ordenagailuak, zaratak eta baseak alde batetik, eta bestetik poesiak eta gitarra espainolak. Ikusi ninduten bertan jotzen eta poesia eta musikaren arteko lotura pilo bat gustatu zitzaien. Handik hiru edo lau hilabetera deitu zidaten esanez duela bost urte proiektu hau esku artean zeukatela, baina ez zutela pertsona egokirik aurkitzen musikatzeko. Esan zuten ni pertsona egokia nintzela gaztea nintzelako eta zerbait berritzailea nahi zutelako, ez ohiko musikazioa. a. Hainbatek, lehengai oso ona Poesia musikan integratzea ez da lan errazohiko errezitatzeko modua ekidin Zuek jakin. tzerik asma dute ez , arren izan nahi izan duzue, ezta? a bai musika bai hitzak. Lan handia egin Bai, bai. Guk nahi izan dugu batera isurtzean. Hasiera batean ideia zen dena dugu ondo enkajatzeko errezitatua musik k sartu ditugu, horren monotonoa ez errezitatua izatea, baina gero melodia batzu oso planoa litzateke akaso. Sekretua suertatzeko jendeari. Disko oso bat errezitatua oso barnerakoia. Ez hainbeste sartzeko ahotsaren erabilpena da, oso suabea da, egoki bat aurkitzean musikaren gainean tonu an, lanket ren tonua eta baizik moduan, testuak ondo uztartzeko.

Bai, hasi eta bukatu egiten da diskoa eta ez zaizu astuna egiten… Nik beldurra handia neukan horrekin, baina uste dut lortu dugula behintzat astuna ez izatea. Aparte, testu batzuk oso egokiak dira. Batez ere Lorcarenak, oso motzak dira, nahiko minimalistak, eta aukera ematen zuten hitz jolasak eta errepikapenak egiteko, eta uste dut horrek lagundu duela, hainbeste informazioa ez ematea ekarri du, baina era berean jarraitasun bat ematen diozu.

Ilargi handi, zauri zarae CD • DVD

Gitarra klasikoak, scrhatchak, ragga-rapeoak, egitura errepika korrak, sanplea k, elektron ika …Nola definitz en ahal da hau guztia? Oinarrira joaten saiatzea dela esango nuke. Hardcore hitzak esan nahi du “barnealde gordina”, “hard”- “core”, ezta? Orduan, nik ez nuke esango hardcorea denik, baina bai saiatu gara ahalik eta makillaje gutxienarekin, ahalik eta biluzien, intentsitatea eta soinu-paisai moduko batzuk lortzen. Nahikoa atmosferikoa dela esango nuke baita ere: garapen oso luzeak dauzka. Giroekin jolasteko nahi bat da eta estilistikoki anitza da, nolabait esateko.


LISAB dut Gur aÖ

Doinu gordinak eta trinkoen fabr dago lekutua fabrika hori. Bere ika kea botatzen hasi da berriz. Irunen osasunari kalterik egiten. Txin ke jarioa kutsagarria da, baina ez dio egon daiteke, eta igualtsu besgudiko badia ederreko biztanleria lasai te tokietako bizilagunak ere. horrek ez ditu gizakion hondakinak Fab errausten, gero atmosferan part rika ikusezinak barreiatzeko. Aitzitik, ikula atm osfe ra eta emo zio berriak sortzen dituen fabrika da, eta atmosfera hori ei kolo rea alda tzen die, astuntasuna eman, kendu, jarri, arindu… Bai, muntaketa katetik hamahiru piez bai, Lisabö deitzen da fabrika, eta a berr i atera dira jada “Izkiriaturik aurkitu ditudan gurak” izenpea dakartzate eta baita aldaketa uga n. Tentsioa eta erritmo deserosoak ri kolaboratzaile saldoan (Anari, Man ere: alde batetik, soinuan; bestetik, Akauzazte, Experience…); eta ta Ray, Xabier Erkizia, Carlos Desastre, azkenik langile-plantillan: Karlos jotzetik gitarra jotzera pasa da; Ivan bax ek bateria utzi eta sei sokak astin ua ditu orain; Eneko (bateria) eta tzen Iony u (bax ua) kide berriak ditugu eta Aidak bateriarekin segitzen du. Azk en urte otan eus kal mus handienetakoa) piztu duen itzuikag intz an ikus min han dien a (edo lera izan da Lisabörena. Pena izan du itxoitea. merezi

Izkiriaturik aurkitu ditudan gurak CD

Testuei garrantzia eman nahi izan diezuela bistakoa da: adibidez Mar txel Mar iska lek idat zi ditu, hainbat kantu eta baita beste lagu n batzuek ere… Martxel gure inspirazioaren barnean dago , bere testu ek insp iratz en gaitu zte eta gure mus ikak bera inspiratzen du. Berak idatzi eta itzuli ditu testu gehi enak . Guk gaia proposatu genion: “desioa”. Desi oa da hitz guzt ien kone xioa . Eta Martxelek hitzen antolaketa eram an zuen . Hala ere, best e perts ona garrantzitsuk kolaboratu dute idazl beza la: Jon Arga k edot a Carl e os Desastrek esaterako.

Zein izan da itzuleraren gako Zerg atik orai n? Nola izan a? da erabakia hartzeko momentu hori? Erantzun luzea behar du galdera honek, baina ez dugu denborari k. Aidak bi urtez osasun arazoak izan zituen. Horrek entseatzeko auke ra murriztu egin zuen. Gainera Javik Irag arrit a zego en arre n, The zuen gogo handirik ezer egite ez Shipping News-en kolaborazioa ko. Javik taldea utzi zuen eta Iman erori da. Pena bat ezta? ol (aspaldian jotzen zuen gitarra-jolea) Bai, gain era abes tia pres tatut a taldean sartzekotan egon zen, baina geneukan. Batez ere ez genuelako azke nean ez zen auke ra hori espe ro eta kristo ren sorpresa hartu gauz atu. Ez gene kien zer egin genuen. Haiek disko berria kaler Geratu ginenok taldearekin jarra . atu itu zuten mart xoan eta apirilean Estatu nahi genuen, eta ez genekien nora Batu etati k hilab ete osok o jo (gitarra faltatzen baitzitzaigun). bira egin dute. Horrexegatik ez zuten denb Mom entu harta n Ridd im talde ora ko izan gurekin lan egiteko. lagunekin harreman estua geneukan Bi ziren: Eneko, bateria-jolea eta. Diskoa nahikoa bariatua da. Esat Ionyu baxu jolea. Orduan pent en ahal da kolaboratzaileek mugatu genuen: zergatik ez? Denok satu (bideratu, norabidea eman) egin geneukan musika egin nahi genuargi ela. ditu ztela kant u desb erdi nak? Ordurako Ivanek gitarra jotzen zuen Nosk i! Bako itzak bere soin u eta ‘Nire’ izeneko bere proiektu berri an sentsazioak aportatzen ditu eta talde (Eneko, Ionyu eta Maiterekin bater bakoitzarekin prozesu desberdin Beraz Ivanek gitarra hartu zuen a). ak eta jarra itu ditugu. Baina ez dut uste Karlos baxua utzita gitarrara pasa tu “mug atze a” dela hitz egok iena zen. Aida aspaldi bezala baterian Musikariek ez dute mugak jartz . gelditu zen. en, bideak eraikitzen dituzte. Batzueta Zer alda tu da geh ien orai ngo geuk konposatzen genuen mus n ika Lisabö eta duela lau urtekoar eta kolaboratzaileek ahotsa edo beste en artean? instrumentuak jartzen zituzten. Best e Aldaketak nabarmenak dira. Ionyu kasuetan berriz, aldrebes zen: geuk eta Enekok asko aportatzen diotek lan gida batzuk ematen genizkien eta taldeari, sormen handia eta bate haiek abestia konposatzen zute ere musika egiteko gogoak eta nahiaz Gero itzuli eta guk bukatzen genu n. k barnean daramatzatelako. Abesti gehienetan prozesu ireki en. bat Lisabören sustraia mantentzen izan da eta oso gustura gelditu gara da, . baina orain kolore gehiago dago, alde erritmikoan nabaria.


Metakjaia 2005/05/01 Durangoko Plateruena Kafe Antzokian ospatu

Inoren ero ni

genuen urteroko zigiluaren jaia. Aurrean ikus-entzuleak zuzenekoa ezagutzeko irrikan zutela ekin zioten Zura taldekoek gauari. Taldearen doinu elektroakustikoak Veronicaren bideo-margoen proiekzioen babesarekin eta sarrera antzeztuarekin aurrera egin zuten estreinako diskoa osatzen duten kantuak eta berri batzuk aurkeztuz. Hauen ostean TT L.T taldearen txanda etorri zen eta ordubetez behin teklatu izan zuen taldea zela ahantzarazi ziguten. Hirukotea, bateria erdian eta aurrean zegoela zuzenak eta freskoak aldi berean, indar handiko emanaldia eskaini zuten. Kontzertuei amaiera, Inoren Ero Ni taldeak eman zien. Emanaldi asko dituztela atzean nozitu zitzaien eta kontzertu borobila eskaini zuten Luis Andréren (-gailu) irudiak atzean zituztela. Amaieran Shellac et Fidelitu Jones taldeen bertsio bana egin zuten. Jaia dezente luzatu zen ondoren GLDR eta Zikin DJen doinuekin.

Kontrakalea Acciò 2005/05/05 Kontrakalea zigiluak aurrera darrai bere ekintza aurkezpenekin. Besteak beste hau irakurtzerako Lekunberri eta Gasteizkoak baita Bartzelonakoa ere Kontrakalea Acció izenpean. Azpimarratzekoa azken honen arrakasta, artistikoki, kontzertua maila ezinobean mantendu zen gau osoan (M.A.K, Afrika, Sorkun -akustikoan-, Kontrakantxa Sound Anti-System eta Bad Sound System taldeen emanaldiekin) zein publikoari dagokionez, 1000 pertsona inguru bildu zirelarik New York Clubean. Afrika

Aipatu ere gau horren emanaldiaren grabaketa bat egin zela eta hainbat kantu aukeratu eta gauan berean, harrera bikaina izan zuen CD bat salgai jarri zela 5 ¤tan. Esker mila denei.

Sagarroi. Hamburgo - Hafenstrasse

BERRIAK

Sagarroi Eta Betagarri arrakastatsu Alemanian 2005eko martxoaren 23tik 27ra arte, Sagarroi taldeak Alemanian bira burutu genuen. “Oso sorpresa atsegina” izan zela aierazi zuten taldekideek. Areto beteak, publiko eta programatzaileen erantzun beroa, bihotzbihotzeko harremana “Lucha Amada” antolatzaile kolektiboarekin... laburbilduz, oxigeno baloi handia bandarentzat. Bestalde, Betagarrik arrakasta handia izan du Alemania eta Suitzan egindako biran. Maiatzaren hasieran heldu ziren Euskal Herrira taldeko kideak bi herrialde hauetan hamar kontzertu eskaini ostean. Zürich, Berlin, Hannover, Weimer, Hamburgo eta Bochum bezalako hirietan aritu dira. Bira bukatzeko berriz bueltatuko dira Alemaniara hilaren 26 eta 27an, Bremengo Breminale festibalean eta Ellerdorf hiriko Wilwarin Festival-en parte hartzeko. Espero zuten baino arrakasta handiagoa izan dute herrialde hauetan. 300 eta 500 pertsona inguru bildu dira areto itxietan egin diren kontzertuetan. Hauen artean, Berlinekoa azpimarratzen dute taldeko kideek, bertan bildu ziren 500 pertsonek erakutsitako jarrera baikorrarengatik. Betagarriren musikaz gain, Euskal Herriko egoeraz ere interesatu da Alemania zein Suitzako publikoa, taldeko kideek behin eta berriz erantzun behar izan baitituzte gure herriko egoeraren inguruko galderak. Hurrengo urtean ere Europatik beste bira bat egiteko gonbidapena luzatu diete gainera. Alemania, Suitza, Errepublika Txekiarra eta Holandan zehar ibiliko dira 2006an.


Amodio

Javi Manterolak zuzentzen duen Amodio taldeak ekin dio jada zuzeneko emaldiak emateari. Luze jo du itxaroteak baina lehenengo emanaldiak harrera beroa izan dute eta hemendik aurrera aukera izango duzuela zuzenean ikusteko.

Anari

Anarik udazkenean kaleratuko duen lanak badu izenburua, Zebra. 1997an izenbururik gabeko lan baten ondoren 3 urtez itxaron behar izan genuen Habiak izeneko jarraipena kaleratu artean. 5 urte beranduago eta tartean Pettirekin batera kaleratutako Pil Pil Sessionsen ondoren bere kantu berriak gerturatuko dizkigu. Berri zabalagoak irailean

Pil Pil Sessions eskeintza berezia Anari Bilboko Kafe Antzokian Arg. Beñat Urbeltz

Lisabö

Lisabö lan berria argitaratu ostean Pil Pil Sessions sailarako berriz sartuko da entsegu gelan taldearen disko berri bat prestatzeko. Datorren hau argitaratu ondoren hasiko ei dira zuzeneko emanaldiekin. Itxaron beharko beraz.

duzuela zuzenean ikusteko..

www.musikametak.com bideo berriak Arg: Asli Poore

Kuraia

Kuraiak ere jakinarazi digu ez duela udaran kontzerturik emanen, udazken negu aldera ekingo diote areto ezberdinetatik pasako den bira bati.

Sorkun Sorkunek lan berria argitaratuko udazkenean.

Gure sail hau -gailu (Mikel Abrego -Bap!! Inoren Ero Ni – eta Luis Andréren proiektua) taldearen kutxa beltzarekin hasi eta bere bosgarren zenbakira iritsi da aurreko orrietan aurkezten genizuen Lisabören lanarekin. Orain eta gure web gunearen bitartez soilik www.musikametak.com bost lan hauek kaxa batean bildurik jasotzeko aukera eskaintzen dizugu. Aipatutako biak, gehi Sen + Hendrick Röver (los Deltonos taldekoa), Anari ta Petti eta Amodioren Vol.I. Guztiak aipatu kaxan prezio berezian. aukera izango

Gure webgunearen bideoen atalean egin berri diren zenbait bideo ikus ahal dituzu. Horrela bideoklipen zerrenda haundituz doa orain aurkezten dizkizuegun3 bideo lan hauekin.

Batetik Revolution, Afrikaren Entzun izeneko estreinako diskotik bigarrena aurkituko duzu.

Arg. ikorkotx

Neubateko kideak lagun dituela udaran grabatuko duen lan bat du eskuartean eta urritik aurrera hasiko da berau aurkezten zuzenean.

Biok taldeak Loturik kantua aukeratu du margo Debekatuak diskotik eta 2 Kate taldeko Izaskun Forkada hartzen du parte kantuan bezala. Eta amaitzeko Captain Nemo taldearen Urpekari izeneko kantuaren bideoklipa Donostiako Aquariumean grabatua.

www.musikametak.com

Eta ez ahantzi!! Egin zaitez Metakide!! Eta jaso inor baino lehen albisteen berri, aurrerapenak eta prezio hobeak... Arg. Galder Izagirre


Kontzertuak Betagarri Ekaina 2005 10 Gallarta 12 Igorre (Plaza) 18 Amaio 25 Tremp 26 Villassar de mar Uztaila 2005 01 Amoroto 02 Moanha (Festichan) 09 Zaldibar 12 Santurtzi 22 Gorliz 29 Barruena (Vall de boi) 30 Forua Captain Nemo Ekaina 2005 11 Donostia (Guardetxea) + NCC 19 Ibarra (Gaztetxea) 25 Hernani (Jaiak) + NCC Uztaila 2005 02 Ataun (Aia auzoa) + Brigada Criminal Inoren Ero Ni Ekaina 2005 10 Tolosa (Bonberenea) + Selam 11 Erromo (Gaztetxea) + Selam 23 Andoain (Nafarroa Plaza) + Atom Rhumba Uztaila 2005 02 Pasai San Pedro (Jaiak) 29 Donostia (Amara Zaharra) 30 Lemoa (Gaztetxea) Neubat Ekaina 2005 24 Gasteiz (Judimendiko jaiak) 25 Arrasate (3/60) + Yawning Man + PAM TT l.t. Ekaina 2005 17 Gasteiz (Azkena aretoa) Ruper Ordorika Uztaila 2005 17 Vidalecans (Bartzelona) (Festival Croma) Abuztua 2005 18 Gernika Sagarroi Ekaina 2005 04 Martorell Uztaila 2005 09 Berga (Festival Rebrot) 29 Forua (Jaiak) Seiurte Uztaila 2005 01 Sopela (Plaza)

metazine014eusk  

KURAIA LISABÖ ZURA BERRIAK... 2005. urteko ekaina. dohaineko alea 14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you