Page 1

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Marmara University Faculty of Fine Arts

2013 / 2014


Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Marmara University Faculty of Fine Arts A: Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy / İstanbul T P: +90 216 326 26 67 (4 Hat) F: +90 216 326 91 29 E: dekanlik-gsf@marmara.edu.tr Web: gsf.marmara.edu.tr Çeviri Translation Arş. Gör. Res. Assist. Arş. Gör. Res. Assist. Grafik Tasarım Graphic Design Arş. Gör. Res.Assist. Ali Can Metin Grafik Uygulama Graphic Aplication Melis Kahyaoğlu Doruk Bilek Filiz Odabaş Hülya Kılıç Fotograf Photograph Doç. Assoc. Prof. Emre İkizler Öğr. Gör. Instr. Mustafa Bilge Satkın Arş. Gör. Res.Assist. Gülay Doğan Baskı Print Ege Reklam Basım Sanatları San.Tic.Ltd.Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No:4 Ataşehir / İstanbul Tel: 0216 470 44 70 Fax: 0216 472 84 05 www.egebasim.com.tr Matbaa sertifika no: 12468 Marmara Üniversitesi Yayın No: ISBN Aralık İstanbul December 2013 Istanbul


İçindekiler Contents Rektör Rector Dekan Dean

16 18

Bölümler Departments

25

Endüstri Ürünleri Tasarımı Industrial Product Design Fotoğraf Photography Geleneksel Türk El Sanatları Traditional Turkish Arts Grafik Graphic Design Heykel Sculpture İç Mimarlık Interior Architecture Müzik Music Resim Painting Seramik ve Cam Ceramics and Glass Sinema ve Televizyon Cinema and Television Tekstil Textile

27 59 83 119 137 157 189 199 223 243 259


Sanatçı ve tasarımcılar, özgün, yaratıcı, esnek ve duyarlı oldukları kadar analitik, rasyonel ve cesur yaklaşımlarıyla farklılık getiren ve farkındalık yaratan kişiler olmuşlardır. İçinde bulunduğumuz çağ, sanat ve tasarım üretimine çok boyutlu bir anlam ve sorumluluk yüklemiştir. Yaşamımızı doğrudan etkileyen teknolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmelerin ortak noktası iletişimde görselliği ön plana çıkarmalarıdır. Günümüze özgü bu gelişmeler sanatçı ve tasarımcıya düşen rol ve sorumlulukları artırmıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sanatçı ve tasarımcılar çağdaş, yenilikçi ve özgür düşüncelerin temsilcileri olarak sosyal sorumluluk taşımaya devam etmektedirler. Ancak bu sorumlulukların yanı sıra hızın getirdiği çabuk tükenme, görsel ve çevresel kirlilik ve anlam kaybı gibi sorunlara da karşı durma ve çözüm üretme sorumluluğu taşımaktadırlar. Bu bilinçle, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, geçmişi tanıyan ve çağın bilincinde, yaratıcı, çözüm üreten ve sosyal sorumluluk sahibi sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmede öncü bir eğitim kurumu olmayı sürdürmektedir. Gücünü öğrencilerinin yaratıcı, araştırmacı ve katılımcı ruhundan alan fakültemiz, günümüze yön veren bir eğitim sürdürmenin yanı sıra geleceğe yönelik yapıcı projeler geliştirmeye devam etmektedir. Öğrencilerimizin eğitimleri boyunca edinmiş oldukları bilgi ve birikimlerin nihai ürünü olan Diploma Projesi ödevleri çağımızın gelişmelerine, topluma, bireye, doğaya, ve Dünyamızı ilgilendiren çeşitli konulara özgün bakışlarının yansımasını sunuyor bizlere. Artık meslektaşımız olan yeni mezunlarımızın yolunun açık olmasını diliyor, yaratıcılıkları ile Dünyamıza sunacakları artı değerler için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın Dekan


BĂś lĂź m ler Depar tments


Yrd.Doç. C.Arslan ÖZBİÇER Bölüm Başkanı Yrd.Doç. Ümit CELBİŞ Yrd.Doç. Hakan ERTEM Yrd.Doç.Dr. Nedim DAYAN Yrd.Doç. Sıdıka RODOP Yrd.Doç. Esin DÜZAKIN Öğr.Gör. Erkut ERYAYAR Öğr.Gör.Dr. Sevim Zeynep BİNGEL Arş.Gör. Fatma CİZRELİOĞLU KARAER Arş.Gör. Emine SARSILMAZ - VAGTBORG Arş.Gör. Duygu KAÇAR

En d ü st ri Ta s a r ı m Depa Industr ia

Ürü n leri ı Bölü m ü r tment o f l Pro duct Desig n


Tanyeli Erdem Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

28

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Aliye Özkan Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

29


Aybüke Aydoğan Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

30

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Bahar Aydın Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

31


Burak Doğan Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Berna Bülgen Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

32

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

33


Cem Bakış Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Can Özkurt Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

34

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

35


Ceyda Er Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands Cumali Özyanık Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

36

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

37


Danış Eryılmaz Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

38

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Deniz Demirkanlı Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

39


Elif Bozkurt Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Ezgi Karayel Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

40

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

41


Fatih Emre Uçar Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Gülçin Baliç Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

42

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

43


Harun Küçük Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Hande Kocabey Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

44

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

45


Koray Cumalioğlu Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

İlknur Kaya Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

46

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

47


Mert Kütükoğlu Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Merve Gürlek Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

48

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

49


Oğuz Aslan Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Muhammet Emin Yavuz Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

50

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

51


Onur Kılıçlı Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

52

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Selim Seçkiner Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

53


Sezai Dündar Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

Sercan Kurtulbaş Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

54

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

55


Sinan Akdoğan Adalar İçin Elektrikli Araç Electrical Carriage for Prince Islands

56

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

Endüstri Ürünleri Bölümü Department of Industrial Product Design

57


Prof. Barbaros Gürsel Bölüm Başkanı Doç. Oktay ÇOLAK Dekan Yardımcısı Doç. Ergün TURAN Yrd.Doç. Bülent ERUTKU Öğr.Gör. Mustafa Bilge SATKIN Arş.Gör. Sebla Selin OK Arş.Gör. Gülay Doğan

F ot oğ raf Bö lü m ü Depar tment o f Pho to g r aphy


Rüstem Efe rstemefe@gmail.com Boşluk Hissi Empty Feeling

60

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

61


Cihan Kaymakçalan Self-made light ring

Filiz Kumru Yazar Portreleri-Pınar KÜR Author Portraits-Pınar KÜR 62

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

63


Cansu Demiröz Kahvaltı Breakfast

64

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Elif Tokdemir Dökümcüler Metalworkers

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

65


Berkay Tezcan info@berkaytezcan.com Kan ve Mülk Blood and Property

Merve Kabil Çizgi Roman Comic Book

66

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

67


Rıfat Altuğ Tezel Ademi Beklemek Waiting for Adam

Mehmet Eray Korkut Sınırlar ve Bağlar Bonds and Borders

68

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

69


Bige Yılmaz bige.ylmaz@gmail.com Algı Perception

Aslı Çelikel celikel.asli@gmail.com İdrak Realization

70

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

71


Gülafer Bozkuş Deştioğlu gulaferbozkus@gmail.com Esaret Slavery

Ece Urunlu eceurunlu@gmail.com Ev Kadını Housewife 72

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

73


Mahmut Baran Yabancı İşçiler ve Hayalleri Foreign Workers and Their Dreams

Figen Sirel Çarpık figensirel@gmail.com Dönüşüm Metamorphosis

74

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

75


Sema Arslan semarslan89@gmail.com Şehvet Desire

Hakan Serbest Fast Food

76

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

77


Elif Sanem Karakoç elifsanemkarakoc@gmail.com Rüyalar Dreams

78

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

79


Erdem Aydın mail.erdemaydin.com.tr Zaman Serisi-Fotoğraf ve Video Time Series-Photography and Video

Merve Mataracı Nü Nude 80

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

Fotoğraf Bölümü Department of Photograhy

81


Prof. Sibel ARIK (Bölüm Başkanı) Prof. Şerife ATLIHAN (Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Başkanı) Yrd.Doç. Gülnur DURAN (Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı Başkanı) Yrd.Doç. Sevim ARSLAN Yrd.Doç. Ülkü TOKATLI AKÇA Yrd.Doç. Metin Erkan KAFKAS Yrd.Doç. Hakan ÇİLOĞLU Yrd.Doç.Dr. Şehnaz BİÇER ÖZCAN Yrd.Doç. Gülnihal KÜPELİ Yrd.Doç. Seher AŞICI Öğr.Gör. Sadri SAYIOĞULLARI Öğr.Gör. Güray İbrahim ÇIRAKMAN Arş.Gör. Oya ATİLA Arş.Gör. Taylan URAN Arş.Gör. Bahar DİKEÇ

T ü rk

Gelen ek sel San at ları Bölü m ü Depar tment o f Tr aditio nal Tur kish Ar ts


Şükrü Burhanlı sukru_49@hotmail.com Kilim Satranç Kilims Chess

84

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

85


Ufuk Dural burcufuk02@hotmail.com Hemşin Çorapları Hemşin Socks

Ayşe Karahasanoğlu roseay85@hotmail.com İpek Silk

86

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

87


Uğur Şimşek ugur_simsek_34@hotmail.com Natural Geçişler Natural Transitions Yasemin Suzan Candemir yaseminsuzancandemir@gmail.com Futa Futa 88

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

89


Çiler Aldırmaz ciler_aldirmaz_92@hotmail.com Kutnu mu? Is it Kutnu?

Melike Deveci melike_deveci_88@hotmail.com Piri Reis Piri Reis

90

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

91


Cemile Sezgin cemilesezginn@gmail.com Mühür Cachet

92

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Nagihan Öztürk nagihan_oztrk@hotmail.com Kınnaplı Ajur Twine Ajour

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

93


Bilal Çam bilalvaliente@hotmail.com Yansımalar Reflections

Sedef Sarsılmaz sedefsarsilmaz@hotmail.com Nahıl Nahıl 94

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

95


Arla Akşap arlaaksap@gmail.com Burşun Twin Horses

Kerim Cem Oktay kerimcemoktay@gmail.com 99 lu Penç ve Allah’ın İsimleri 99 portions Penc And Names of Allah 96

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

97


Nilüfer Sur niilufersur@hotmail.com İstanbul Medeniyetleri ve Dört Mevsim Istanbul Civilization and The Four Seasons 98

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Meryem İncedayı meryemincedayi@gmail.com Hz. Meryem Virgin Mary Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

99


Abdullah Sarışen abdullahsarisen@gmail.com Osmanlıda At Alın Zırhları Ottoman Horse Armor 100 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Okan Koparan okn.cassady@hotmail.com Cennet annelerin ayakları altındadır Heaven is under the feet of mothers Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts 101


Muhammed Türk muhammedturk@windowslive.com Tasavvuf ve Ayna Mysticism and Mirrors 102 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Mediha Albayrak medihaalbayrak@gmail.com Kelebeğin Ölümle Dansı Death dance of butterfly

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts 103


Didem Çalışkan didem88.derin@hotmail.com Dabbetü’l - Arz Dabbetü’l - Arz

104 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Nagehan Çakar nage3683@hotmail.com Ashab-ı Keyf Ashab-ı Keyf Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts 105


Asım Yiğit mgsfyigit@gmail.com Sanatta Şizofreni Schizophrenia in Art

Zarife Yalçın zarife-ylcn@hotmail.com Osmanlı Kahve Kültürü Ottoman Coffee Culture 106 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts 107


Sevgi Aksu svvgg@hotmail.com Hezarfen Ahmet Çelebi Hezarfen Ahmet Çelebi

108 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts 109


Dilan Şen alatariel1992@hotmail.com Simurg Efsanesi Legend of Simorgh 110 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Yağmur Durmuş yagmurdurmus.91@hotmail.com Hoca Ahmet Yasevi ve Türbesi Mausoleum of Hoca Ahmet Yasevi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts 111


Havva Betül Tarım betultarim@gmail.com Mushaf Gülleri Mushaf Roses 112 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Aynur Elif Aydın aynur-elif44@hotmail.com An’dan Öte Beyond the Present Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts 113


Yılmaz Bulut yilmazzbulut@gmail.com Çizgi Line 114 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Rezan Ersan rezanersan@hotmail.com Fatih’ in Hoş Görü Fermanı Fatih’s complaisance Edict Grafik Bölümü Department of Graphic Design 115


Ayfer Gamze Küçükaytaç gamzekucuaytac@gmail.com Cambaz Kediler Acrobat Cats 116 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts

Tuba Yavaş tubayavas1@gmail.com Cenneteki Tuba Ağacı Tuba tree in paradise Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Department of Traditional Turkish Arts 117


Prof. Sema Ilgaz Temel Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Cem Kara Bölüm Başkan Yrd. Yrd. Doç. Emin Koç Öğr. Gör. Savaş Çekiç Öğr.Gör. Mehmet Ali Müstecaplıoğlu Öğr. Gör. Yusuf Ziya Aygen Öğr. Gör. Didem Dayı Trek Arş. Gör. Deniz Dalman Arş. Gör. Ali Can Metin Arş. Gör. Ardan Ergüven Arş. Gör. Hande Akgün

Graf ik Bölü m ü Depar tment o f Gr aphic Desig n


Aslı Elçi aslielci1@gmail.com PST PST

Anıl Kılıç anilkilic.mail@gmail.com MAM MAM

120 Grafik Bölümü Department of Graphic Design

Grafik Bölümü Department of Graphic Design 121


Ayşe İri ayseiri@gmail.com İssot Issot

Batuhan Gençosmanoğlu gencbatu@gmail.com İstanbul 2020 Istanbul 2020

122 Grafik Bölümü Department of Graphic Design

Grafik Bölümü Department of Graphic Design 123


Esra Uzun İstanbul Tasarım Bienali Istanbul Design Bienal

Burak Tığlı buraktgl@gmail.com Trienal Trienal

124 Grafik Bölümü Department of Graphic Design

Grafik Bölümü Department of Graphic Design 125


Fulya Fevzioğlu fulyafeyzioğlu@hotmail.com IKSV Bienali IKSV Bienal

126 Grafik Bölümü Department of Graphic Design

Güngör Özkan cdayrs@gmail.com Istanbul Tasarım Bienali Istanbul Design Bienal

Grafik Bölümü Department of Graphic Design 127


Kemal Coslu Türk Museviler Müzesi Jewish Museum of Turkey İrem Deniz Çek deniziremc@hotmail.com Danaë Danaë

128 Grafik Bölümü Department of Graphic Design

Grafik Bölümü Department of Graphic Design 129


Mustafa Kurtuluş mustafa_krtls@hotmail.com Perperikon Perperikon

130 Grafik Bölümü Department of Graphic Design

Ozan Şanal ozansanal@gmail.com Zamanın İşaretleri Signs of Time

Grafik Bölümü Department of Graphic Design 131


Sevinç Hamzeyeva shamzayeva@gmail.com IKSV Bienali IKSV Bienal

132 Grafik Bölümü Department of Graphic Design

Şeyda Ünal seydaunal@gmail.com Şehre Dokun Touch the City

Grafik Bölümü Department of Graphic Design 133


Görkem Şanlık gorkemsanlik@gmail.com Thirsty Owl Thirsty Owl

134 Grafik Bölümü Department of Graphic Design

Grafik Bölümü Department of Graphic Design 135


Doç. Şeyma ÜSTÜNER UZUNÖZ, Dekan Yardımcısı / Bölüm Başkanı Prof. Nilüfer ERGİN DOĞRUER Yrd.Doç. Ümit ÖZTÜRK Yrd.Doç. Nurettin BEKTAŞ Öğr.Gör. Füsun SALOR Öğr.Gör. Alptekin GÖRÜNÜŞ Öğr.Gör. Hakan UZUNER Öğr.Gör. Burak BEDENLİER Arş. Gör. Alaattin KİRAZCI Arş. Gör. Lale ALTUNEL Arş. Gör. Uğur TANKUT Ziyatin NURİEV - Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı

Heyk el Bölü m ü Depar tment o f Sculpture


Başak İşbilir bskisblr@gmail.com Metal, kompozit Metal, composite

Çağlar Başyurt caglarbasyurt@hotmail.com Yaşam Life Metal Metal

138 Heykel Bölümü Department of Sculpture

Heykel Bölümü Department of Sculpture 139


Eren Deniz erendnz@outlook.com Metal Metal

Hakan Güpür hakangpr@gmail.com Anne Mother Metal Metal

140 Heykel Bölümü Department of Sculpture

Heykel Bölümü Department of Sculpture 141


Özlem Şenyüz ozlemarmagan.senyuz@gmail.com Çekirdek Seed Metal Metal

Dicle Erdoğan dicle_ @msn.com Metal Metal 142 Heykel Bölümü Department of Sculpture

Heykel Bölümü Department of Sculpture 143


İpek Evitan ipekevitan@gmail.com Metal Metal

Önder Bekel onderbekel@yahoo.com Pusula Compass Metal Metal 144 Heykel Bölümü Department of Sculpture

Heykel Bölümü Department of Sculpture 145


Sibel Şahin sibel.shn@yandex.com Metal Metal

Hasan Çimenci Metal

146 Heykel Bölümü Department of Sculpture

Heykel Bölümü Department of Sculpture 147


Tuba Coşkun tacskn@gmail.com Gündüz Rüyası Daydream Metal Metal

148 Heykel Bölümü Department of Sculpture

Adem Ünlü adem-ademunlu@hotmail.com İstanbul Silüeti Silhoutte of Istanbul Metal Metal

Heykel Bölümü Department of Sculpture 149


Sibel Çetin sibellcetin@hotmail.com Metal, Bakır Metal, Copper 150 Heykel Bölümü Department of Sculpture

Biğkem Karavus bigkemkaravus@gmail.com Scale Karışık Teknik Mixed Media Heykel Bölümü Department of Sculpture 151


Zeynep Derya Özbay deryaozbay@gmail.com Yol The Road Ahşap, paslanmaz çelik Wood, Stainless Steel

152 Heykel Bölümü Department of Sculpture

Görkem Şahin gorkemsahin86@gmail.com Metal Askerler Metal Soldiers Metal Metal

Heykel Bölümü Department of Sculpture 153


Tarık Ceddi tarikceddi@gmail.com Mermer, Bronz Marble, Bronze

154 Heykel Bölümü Department of Sculpture

Nazlı Kemik nkemik@gmail.com Karışık Malzeme Mixed Media

Heykel Bölümü Department of Sculpture 155


Prof. Meltem Eti PROTO Bölüm Başkanı Öğr.Gör. H.Tonguç TOKOL Bölüm Başkan Yardımcısı Prof.Dr. İnci Deniz ILGIN Dekan Prof. M.Yalçın ÖZEL Yrd.Doç.Dr. Emel İŞLEYEN Yrd.Doç. Türker ŞENCAN Yrd.Doç. Elif Ayşe DORA ERDİLEK Yrd. Doç. Müge GÖKER Arş.Gör. Seylan ÖZTÜRK Arş.Gör. Aylin HACISALİHOĞLU Arş.Gör. İlayda KARABATAK Arş.Gör. Seden ODABAŞIOĞLU Arş.Gör. Refia Anıl AĞRILI Yarı Zamanlı Prof. Nurten Unansal Prof.Mualla Yıldız Öğr.Gör.Ayhan Böyür Öğr.Gör. Cüneyt Çilekar Öğr.Gör. Yusuf Boncukçu Öğr.Gör. Jülide Arslan Öğr.Gör. Erdal Atabek

İç m im arlık Bö lü m ü Depar tment o f Inter io r Architecture


Ahmet Özçoban centiyana@hotmail.com Şirince Kültür Merkezi Şirince Cultural Center

158 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

Bade Kanatlı badekanatlı@hotmail.com Çocuk Kültür Merkezi Children’s Cultural Center

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 159


Berna Adıgüzel bernaadiguzel@hotmail.com.tr Çelik Steel

Burçin Sayan chance.7@windowslive.com Ronin Library Ronin Kütüphanesi

160 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 161


Cansu Cansoy cansoycansu@hotmail.com ÖÖ

Büşra Deliçay dlcy_busr@hotmail.com Cesur Yeni Dünya Brave New World

162 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 163


Eda Araç eda.arac@hotmail.com Zamansız Timeless

Derya Erikan deryaerikan@gmail.com Casette Cultural Center Casette kültür merkezi

164 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 165


Eda Kaya edakaya_1989@hotmail.com Döngü Loop

166 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

Erkan Çeçen erkanka_90@hotmail.com Aşık Veysel Kültür Merkezi Aşık Veysel Cultural Center

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 167


Evren Doğan evrendgn@hotmail.com Sait Faik Abasıyanık Cultural Center Sait Faik Abasıyanık Kültür Merkezi

168 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

Filiz Palabıyık filizpala@gmail.com La Linea

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 169


Gözde Otçu gozdeotcu@hotmail.com Buzul Glacier

Güliz Durak durakguliz@gmail.com Altın portakal kültür merkezi The Golden Orange Cultural Center

170 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 171


Kayhan Kılıçalan kayhankilicalan@hotmail.com Tünel Tunnel

Hamza Erdem hamzaerdem1@gmail.com Kültür Merkezi Alanı Culture Center Area

172 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 173


Kerem Yaman spectra38@gmail.com Cambiamento

174 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

Lütfiye Yılmaz lutfiyeyilmaz@gmail.com Geleneksel Türk El Sanatları Kültür Merkezi Traditional Turkish Arts Cultural Center

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 175


Maide Zorbozan pladali_@hotmail.com Can Yücel Kültür Merkezi Can Yücel Cultural Center

176 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

Nihat Gökçen nihatgokcen@gmail.com Blues& Jazz Kültür Merkezi Blues& Jazz Cultural Center

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 177


Rıdvan Çelik rdvn-celik@hotmail.com Contra

178 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

Seda Vural xsedavuralx@gmail.com Eskişehir Kültür Merkezi Eskişehir Cultural Center

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 179


Seher Kendir seherkendir@hotmail.com Metal ve Ritm Kültür Merkezi Metal and Rhythm Cultural Center

180 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

Senem Kulman senemkulman@gmail.com Istanbul Kültür Merkezi ve Tasarım Stüdyosu Istanbul Cultural Center and Design Studio

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 181


Şirin Baş esirinb@hotmail.com Yeşil Hat Kültür Merkezi Green Line Cultural Center Seval Kuru ssvlkruu@hotmail.com Doğanın Teknolojisi The Technology of Nature

182 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 183


Türkan Pınar turkanpinar@gmail.com Kara Aynalar Black Mirrors

184 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

Yalçın Arslan nicomedia_7@windowslive.com Karamürsel Kültür Merkezi Karamürsel Cultural Center

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 185


Yunus Bulut ynsblt@hotmail.com Kapıyı Aç Open The Door

Zişan Duran zisanduran3@gmail.com Whittle Kültür Merkezi Whittle Cultural Center

186 İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design

İç Mimarlık Bölümü Department of Interior Design 187


M ü zik Bölü m ü Depar tment o f M usic

Doç. Dr. Hyun Sook Tekin Piyano (Bölüm başkanı) Doç. Dr. Ece Karşal Flüt Doç. Dr. Gülay Karşıcı Müzikoloji Öğr. Gör. Didem Lopez, Piyano (Bölüm başkan yardımcısı) Öğr. Gör. Andres Lopez Çello ve Oda müziği Konuk Öğretim Elemanları Prof. Dr. Lale Feridunoğlu, Piyano Doç. Dr. Koray Sazlar, Kompozisyon Öğr. Gör. Dr. Ceylan Akbulut, Piyano Öğr. Gör. Musa Bakır, Teori Öğr. Gör. Deniz Bıçak, Keman Öğr. Gör. Nevra Küpana, Solfej Öğr. Gör. İmge Tilif, Keman Öğr. Gör. İdil Küçükdoğan, Keman Öğr. Gör. Ayhan Öztürk, Koro Öğr. Gör. Amedeo Grazia, Viyola

Konuk Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Eren Tunçer, Viyola Öğr. Gör. Damla Tuncer, Obua Öğr. Gör. Burcu Alkaya, Korno Öğr. Gör. Aslı Yetişener, kontrabas Öğr. Gör. Mustafa Saka, Müzik tarihi Öğr. Gör. Ayşe Diriker Sapahi, Piyano Öğr. Gör. Ahter Sönmez, Müzik teknolojisi Öğr. Gör. Özcan Sönmez, Kompozisyon Öğr. Gör. Nergis Tuna, Piyano Öğr. Gör. Işıl Giray, Piyano


Melike Akın Mezuniyet Konseri Graduation Concert J.Sebastian Bach Partita II allemande J.Brahms -- Op. 78. No.1 G Majör keman sonatı Vivace ma non troppo Adagio Allegro molto moderato R.Glier

-- Vals No.2 Grazioso

N.Levent

--

F. Kreisler

-- Liebeslied

190 Müzik Music

Nur Ceyda Kara Mezuniyet Konseri Graduation Concert L. Boccherini Sol Majör Sonata Largo Allegro alla Militare Menuet R. Strauss Fa Majör Cello Sonata Op.6 Allegro con brio Andante ma non troppo Allegro vivo A. Saygun Cello için Partita IV Bölüm Allegretto M. Bruch Kol Nidrei

Peşrev

Müzik Music 191


Özlem Ocakddan Mezuniyet Konseri Graduation Concert Georg Philipp Telemann - Fantasie II Grave  Vivace Adagio Allegro Johann Joachim Quantz - G Major Allegro  Arioso Allegro vivace Gabriel Faure -  Fantasie  Andantino Albert Roussel -  Jeueurs de flute Pan Tityre Krishna Mr. de la Pejaudie

Serhat Korkutuş Mezuniyet Konseri Graduation Concert Antonio Vivaldi RV 315 No:2 Sol minör Keman Konçertosu (Yaz) Allegro non molto Adagio Presto Ludwig van Beethoven Op.24 No.5 Fa major Piyano ve Keman Sonatı (İlkbahar) Allegro Ahmet Adnan Saygun, Op.33 “Demet” Keman ve Piyano Süiti Prelud, lento Horon, vivo Franz Drdla, Op.66 Carmen Fantasia

Paul Hindemith - Sonat Heiter bewegt langsam  Sehr lebhaft 192 Müzik Music

Müzik Music 193


Tuğba Uçar Mezuniyet Konseri Graduation Concert Bölüm 1 Andante Cantabile Bölüm 2 Largo Bölüm 3 Agitated GUNALAR-Üç Flüt için Bölüm 1 Rajas -Con Arditezza Bölüm 2 Tamas Bölüm 3 Satva

TAHTA ÜFLEMELİLER BEŞLİSİ – Flüt,Obua,Klarnet Bb, Korno F, Fagot. Bölüm 1 Trought The Passage Bölüm 2 İn The Temple Bölüm 3 Scourge of the God

194 Müzik Music

Müzik Music 195


Hasan Savaş Mezuniyet Konseri Graduation Concert Şaka (keman topluluğu için), 2012 (seslendirilecek) Akışkan Motifler (piyano için), 2012 (yaylı dörtlü düzenlemesi seslendirilecek) Yedi Bagatelle (Ağaç üflemeli dörtlüsü için), 2013 Slide Music (alto, bas, kontrbas trombon ve iki amfili elektro gitar için), 2013 Yaylı Altılısı, 2014 Simetri İçerisinde Asimetri (senfoni orkestrası için), 2014 Üçlü, (flüt, çello ve piyano için), 2014

196 Müzik Music

Müzik Music 197


Yrd.Doç. Kerim KILIÇARSLAN Bölüm Başkanı Yrd.Doç. Ö.Hakan ONUR Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç. Zafer MİNTAŞ Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Kamil Tayfun ERDOĞMUŞ Prof. Filiz BAŞARAN Doç. Z.Rüçhan ŞAHİNOĞLU ALTINEL Doç. Sevil SAYGI Dekan Yardımcısı Yrd.Doç. Kemal GÜRBÜZ Yrd.Doç. Mürteza FİDAN Yrd.Doç. Devabil KARA Yrd.Doç. Elif ÇELEBİ TAKTAK Arş.Gör. Şükran MERTCAN ELVEREN Arş.Gör. Özlem GÖK (35. Madde) Arş.Gör. Müge AKÇAKOCA (35. Madde) Arş. Gör. Tuncay Murat ATAL (35. Madde) Arş. Gör. Cengiz ERDOĞAN (ÖYP)

Resim Bö lü m ü Depar tment o f Painting


Aylin Denker aylindenker@gmail.com Berk Öztürk 59 Saniye Video

200 Resim Bölümü Department of Painting

Resim Bölümü Department of Painting 201


Burak Kabadayı Analoji Analogy Enstalasyon Installation

Büşra Dede Günlük (Defter) Diary (notebook)

202 Resim Bölümü Department of Painting

Resim Bölümü Department of Painting 203


Cihan Gözel The New Normal 100x130 cm.

204 Resim Bölümü Department of Painting

Duygu Tanrıverdi Karakalem Charcoal

Resim Bölümü Department of Painting 205


Elif Bircan İsimsiz Untitled Video Video

206 Resim Bölümü Department of Painting

Eren Caner Polat İsimsiz Untitled

Resim Bölümü Department of Painting 207


Fevziye Sert İsimsiz Untitled

208 Resim Bölümü Department of Painting

Gökhan Enli İsimsiz Untitled

Resim Bölümü Department of Painting 209


Hasan Baran Kurtoğlu İsimsiz Untitled

Hatice Karslı Güven- Güvensizlik Trust - Mistrust

210 Resim Bölümü Department of Painting

Resim Bölümü Department of Painting 211


Özgün Şahin İzleme ve İzlenme Tracing and Being Traced Nursefa Şanlı Nefes verme Exhalation

212 Resim Bölümü Department of Painting

Resim Bölümü Department of Painting 213


Sezai Aydın sezaiaydin_58@hotmail.com Ressam Painter

214 Resim Bölümü Department of Painting

Resim Bölümü Department of Painting 215


Tanya Gezer İsimsiz Untitled

216 Resim Bölümü Department of Painting

Resim Bölümü Department of Painting 217


Tuğçe karamuk

218 Resim Bölümü Department of Painting

Yeliz Akın İsimsiz Untitled

Resim Bölümü Department of Painting 219


Tuğba Çeliktir tugbaceliktir@hotmail.com “Gözleri kapalı,genç ve çıplak” Eyes Closed, Young and Naked “Genç,güzel,çıplak” Young, Beautiful and Naked “Sağlıklı ve çıplak” Healthy and Naked

Tuğçe Dayıoğlu İsimsiz Untitled

Zeynep Akça Ceylen

220 Resim Bölümü Department of Painting

Resim Bölümü Department of Painting 221


Yrd.Doç. Nurdan ARSLAN Bölüm Başkanı Yrd.Doç. Fuat KÖKEK Yrd.Doç. Ayşe Şeyma BOBAROĞLU Yrd.Doç. Nalan DANABAŞ Yrd.Doç. Serdar GÜRSES Öğr.Gör. Alptekin GÖRÜNÜŞ Öğr.Gör. Levent VARDAL Arş.Gör. Ayşe Eryılmaz AKSAKAL Arş.Gör. Serap ERDOĞAN

S eram ik

ve Cam Bö lü m ü Depar tment o f Cer amics and Glass


Ari KATIKÖY hellboy_ari@hotmail.com Motorsiklet Motorcycle Aydınlatma Stage Lighting

224 Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass

Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass 225


Ayça ÖZAĞAÇ aycaozagac@yahoo.com Parçalanmadan Durma Stay Put Without Disintegration

226 Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass

Aydın Okan TAŞ a.okantas@gmail.com Dönüşüm Conversion

Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass 227


Berker TALİ berkertali@gmail.com Arka Koltuk

Başak GÖL bsk.g@hotmail.com Seramik, mantar

228 Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass

Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass 229


Burcu BERBER burcuberber89@gmail.com Biz kadınları çok sevdik! We loved women so much!

Burak ERDEM burockerdm@gmail.com Ben böyleyim That’s who I am 230 Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass

Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass 231


ÇAĞLA KÖSEOĞLU lilith.ck@gmail.com Fungi Funghi ECE GÜMRÜKCÜOĞLU ecegmrkc@hotmail.com

232 Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass

Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass 233


Melek ÇİNGİR melekcngr_88@hotmail.com Makinistin Çığlığı Scream of the Machinist

GÖKÇE KILIÇ gokche-kilic@hotmail.com Örtünmek Cover 234 Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass

Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass 235


Melis MAYADAĞLI melis----melis@hotmail.com Töre Morals

236 Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass

Merve MACUNLAR mervemacunlar@gmail.com

Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass 237


Özberk AKDAĞ ozberkakdag@gmail.com

238 Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass

Savaş YÜCEL svs_yucel@hotmail.com

Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass 239


Sibel KURU sibel-kuru@hotmail.com

240 Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass

Yasin ATAYILMAZ yasin778@msn.com Ötekileştirme Exclusion

Seramik-Cam Bölümü Deparment of Ceramics and Glass 241


Yrd.Doç. Nigar ÇAPAN KAVRUK (Bölüm Başkanı) Prof. Sabri ÖZAYDIN Prof. Semir ASLANYÜREK Doç. Bülent ERÇETİN Yrd.Doç. Gülçin TEZCAN Yrd.Doç. Birnur KARATİMUR ÇUTSAY Öğr.Gör. Ümit ÖZSOY Öğr.Gör. Yüce SAYILGAN Öğr.Gör. Duygu KARABAYRAKTAR Öğr.Gör. Seçkin SEVİM

Sin em a ve Te l e v i z y o n Bö lü m ü Depar tment o f Cinema and Te l e v i s i o n


Eren İlengir erenilengir@gmail.com 3-2-1 Oyun 3-2-1 Action

244 Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television

Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television 245


Abdullah Çağrı Bayındırlı cagribayindirli@gmail.com Nöbet Watch

246 Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television

Can Aygör canaygor@hotmail.com Ele Geçirilen Ev The Haunted House

Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television 247


Ecem Hopa ecemhopa@hotmail.com.tr Cabaret

248 Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television

Eren Çetin Kül Ash

Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television 249


Gökhan Ayyıldız Sandık Crate

250 Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television

Fatih Kanteper Photokondriya/K

Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television 251


Murat Küllü muratkullu@yahoo.com GEM

Aykut Çağlar Aydın aykutcaglaraydin@hotmail.com Deniz Emekçileri Workers of the Sea 252 Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television

Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television 253


Beliz Öztürk beliz__ozturk@hotmail.com Bukalemun Chamelon

254 Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television

Can Burak Yağan cb.yagan@gmail.com Anı Aş. Memory Inc.

Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television 255


Cemal Cihan Kırlı SOLUK BREATH

256 Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television

Deniz Balcı denizbalciaydin@gmail.com Süt Şişesi Milkbottle

Sinema Televizyon Bölümü Department of Cinema and Television 257


Prof. Çiğdem ÇİNİ - Bölüm Başkanı Prof. M. Biret TAVMAN ERTUĞRUL Prof. Günay ATALAYER Prof.Dr. Nevin ENEZ Prof.Dr. Ayşe UYGUR Prof.Dr. Recep KARADAĞ Doç. İdil AKBOSTANCI Yrd.Doç. Yeşim BAĞRIŞEN Yrd.Doç. Başak SAÇLIOĞLU Öğr.Gör. Vildan TOK DERECİ Öğr.Gör. Başak ÖZDEMİR Öğr.Gör. Zeynep İrem SABANUÇ GÖNÜL Arş.Gör. Semra GÜR

Te k s t i l B ö l ü m ü Depar tment o f Te x t i l e


Hümeyra Yıldırım humeyrayildirim@gmail.com Etkileşim Interaction

260 Tekstil Bölümü Department of Textile

Tekstil Bölümü Department of Textile 261


Arzu Altınçelik arzualtincelik@hotmail.com Ritmik Sistem Rhythmic System

262 Tekstil Bölümü Department of Textile

Ayşegül Altınel aysegulaltinel@gmail.com Retro-Bot Retro-Bot Tekstil Bölümü Department of Textile 263


Berfu Türcan brf_trcn@hotmail.com Safranbolu Evleri Safranbolu Houses

Başak Tokatlı basaktokatli@hotmail.com Gotik Mimari Gothic Architecture

264 Tekstil Bölümü Department of Textile

Tekstil Bölümü Department of Textile 265


Burak Günel brk.gunel@gmail.com Yeraltı, Yerüstü ile Buluşunca When underground meets terrestrial

266 Tekstil Bölümü Department of Textile

Büşra Akçay busraaakcay@windowslive.com Kehanet Prediction Tekstil Bölümü Department of Textile 267


Büşra Balota busrabalota@gmail.com Nokta Point 268 Tekstil Bölümü Department of Textile

C. Sinem Güngör sinem__gungor@hotmail.com Galaksi Yolculuğu Travel of Galaxy Tekstil Bölümü Department of Textile 269


Cihan Dağ cihandag.cd@gmail.com Gri Kent ve İnsan Grey City and Human

270 Tekstil Bölümü Department of Textile

Deniz Yönet dnzynt@gmail.com İçkinlik Düzlemi The platform of Immanance

Tekstil Bölümü Department of Textile 271


Fatma Kaya f_kaya_kaya@hotmail.com Kütleler Masses

272 Tekstil Bölümü Department of Textile

Gizem Kavuklu gizem.kavuklu@gmail.com Etkileşim Interaction

Tekstil Bölümü Department of Textile 273


Itır Kökleşmişefe itirefe86@hotmail.com Doğaya Dönüş Return to the Nature

İrfan Dizdar irfan.dizdar@hotmail.com Kuraklık Drought

274 Tekstil Bölümü Department of Textile

Tekstil Bölümü Department of Textile 275


Kübra Yenipazar kubra.yenipazar@hotmail.com Dantel Böceği Lace Bug

Melike Güral melikeee_05@hotmail.com Hamam Turkish Bath

276 Tekstil Bölümü Department of Textile

Tekstil Bölümü Department of Textile 277


Mert Bayraktar mertbayraktar@icloud.com Mutasyon Mutation

278 Tekstil Bölümü Department of Textile

Mert Yemenicioğlu mertyoglu@gmail.com 1234567 (8)

Tekstil Bölümü Department of Textile 279


Merve Falay meroflly@hotmail.com Önyargı Prejudgement

Mine Onar mineonar@gmail.com Yabancılaşma Estrangement 280 Tekstil Bölümü Department of Textile

Tekstil Bölümü Department of Textile 281


Orkun Sevim orkun.sevim@icloud.com Kesişme Intersection

282 Tekstil Bölümü Department of Textile

Özge Özden ozgeozdenz@yahoo.com Mutasyon Mutation Tekstil Bölümü Department of Textile 283


Selin Başbayrak basbayrakselin@hotmail.com Buzul&Afrika Glacier&Africa

284 Tekstil Bölümü Department of Textile

Selin Mengü cmengu@gmail.com Ütopya Distopya Utopia Distopia

Tekstil Bölümü Department of Textile 285


Sema Durmaz semadrmz@hotmail.com Fosforlu Okyanus Bakterileri Phosphorus Ocean Bacterias

Sevinç Yılmaz SevincYilmas@hotmail.com Organik Tarım Organic Agriculture 286 Tekstil Bölümü Department of Textile

Tekstil Bölümü Department of Textile 287


Sinemis Taşık sinemis29@hotmail.com Doğal Geometri Pure Geometry

288 Tekstil Bölümü Department of Textile

Tuğba Kaya kayatuba85@gmail.com Av Hayvanları Game Animals

Tekstil Bölümü Department of Textile 289


Tuğçe Karaman tuche.karaman@gmail.com Sınır İnsan Human Border

290 Tekstil Bölümü Department of Textile

Zehra Yılmaz zuhre.zehre@hotmail.com Tılsım Talisman

Resim Bölümü Department of Painting 291

2013-2014 Diploma Projeleri Sergisi / Exhibitions of 2013-2014 Graduation Projects  

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2013-2014 Diploma Projeleri Sergisi Marmara University Faculty of Fine Arts Exhibitions of 201...

2013-2014 Diploma Projeleri Sergisi / Exhibitions of 2013-2014 Graduation Projects  

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2013-2014 Diploma Projeleri Sergisi Marmara University Faculty of Fine Arts Exhibitions of 201...

Advertisement