Page 1

THE GRAND MEMBER


THE GRAND MEMBER

Hoe zou een kruising tussen jou en je oma eruit zien? De workshop The Grand Member slaat een brug tussen twee generaties: de deelnemers ontwerpen samen een nieuw ‘familielid’ , op basis van gezamenlijke eigenschappen. Vervolgens wordt het profiel van deze ‘Grand Member’ gebruikt om de fictieve persoon leven in te blazen. Hoe ziet hij eruit? Wat vindt hij belangrijk? Wat is zijn relatie met de openbare ruimte? Met spullen? Hoe ziet zijn habitat en sociaal leven eruit? Deelnemers kruipen in de huid van hun Grand Member en zoeken op een hands-on en vrolijke manier antwoord op deze vragen. The Grand Member is een pilot van MU FlipLab in samenwerking met social designer Irma Földényi. FlipLab is gebaseerd op het idee van de ‘omgekeerde universiteit’, waarbij seniors van juniors leren door intensief met ze samen te werken. Hierbij ligt de nadruk op het verkennen van nieuwe manieren van leren en het met een frisse blik naar kunst en de wereld kijken. The Grand Member workshop wordt doorontwikkeld en dient als basis voor nieuwe FlipLab programma’s.

THE GRAND MEMBER

How would a cross breeding of you and your grandmother look like?

The Grand Member workshop is looking for bridges between two generations: based on shared characteristics the participants, a grandchild and a grandparent together form a new ‘family member’ design. Besides describing the personality of the Grand Member, the participants will bring this fictional character to life. How does he look like? What is important for him? What is his relation to public space or to private matter? Within this workshop participants explore the role of their Grand Member and seek a hands-on and cheerful way to answer these questions. The Grand Member is a pilot of MU Fliplab in collaboration with social designer Irma Földényi . FlipLab is based on the idea of “inverted university” where seniors learn from juniors by working together. The emphasis is on exploring new and fresh ways of learning. The Grand Member workshop was developed within FlipLab and serves as a basis for new programs.


deelnemers participants


+ temo

carlos

+ edwin

maureen

+ nellie

esmee

+ lieke

bennie

+ joosje

yan


hoe wordt de grand member gemaakt? how to create the grand member?


Als aan twee mensen dezelfde vraag wordt gesteld, vertonen hun antwoorden vaak overeenkomsten. In dit project hebben we zulke “toevalligheden” opgespoord tussen een kleinkind en zijn/haar grootouder om zo de verschillen tussen de twee generaties te markeren. Door de resultaten te vergelijken, hebben we een denkbeeldige persoon gegenereerd op het snijvlak van deze twee familieleden. Deze Grand Member ontleent zijn bestaan aan gedeelde woorden, tekeningen, foto’s en andere wetenswaardigheden. Het fictieve familielid is gecreëerd door de juniors en seniors, en neemt uiteindelijk de rol aan van speelse bemiddelaar tussen de familieleden. The Grand Member maakt het mogelijk om elkaar te begrijpen en de band te versterken, voorbíj de stereotype rollen.

When two people are asked the same question, their answers tend to overlap to a certain degree. In this project, we were tracking down such „coincidences” between a grandchild and her/his grandparent in order to highlight the differences between the two generations. By means of comparing the results we endeavoured to generate an imagined personality at the intersection of these two family members. The Grand Member draws its existence from shared words, drawings, photographs and other memorabilia. It is created by the grandchild (or: juniors) and grandparents (or: seniors), and eventually assumes the role of a playful mediator between family members, allowing to understand and bond with each other beyond stereotypical roles.


wat is je leeftijd? what is your age?


wat is je beroep? what is your profession?


beschrijf een plek waar je echt thuis hoort describe a place where you really belong to


teken de kleren die je droeg op je laatste verjaardag draw the clothes you were wearing at your last birthday


welke geur vind je het lekkerst? what smell do you like most?


wie is je held? who is your hero?


hoe zie je sociale netwerk eruit? how does your social network look like?


kernantwoord key characteristic


Bij het vergelijken van de antwoorden, en het selecteren van de belangrijke eigenschappen en waardes van de grand member, bleek dat er bij elk koppel een uitsprong. Dit kernantwoord – het hart van de Grand Member - stond aan de basis van een persoonlijke opdracht of onderzoek dat de juniors in de opeenvolgende dagen uitvoerden.

When comparing the answers of each couple, the important and meaningful values became apparent. This key characteristic - the heart of the Grand Member - formed the basis for a personal investigation and intervention that the younger participants performed within the following days.


CARLOS

BALANS Het ideale familielied van Carlos en zijn vader is dankbaar voor wat hij heeft. Hij leeft in balans en ontwikkelt zich graag in vrijheid. Carlos ging met een camera de stad in en zocht naar plekken en situaties die deze eigenschappen uitademen.

BALANCE The ideal imaginary family member of Carlos and his father is an honest person who is thankful for what he has. This character lives in balance and develops himself in liberty. Carlos explored the city with a camera and found places and situations that saturate these qualities.


+


BIRDLIFE Birdlife.

The essence of interest lies in the lifestyle of the bird: It gathers food and roams from place to place, to come back to its safe nest. Between our hectic, complex lives, this pigeon keeps it simple lifestyle. We just make it difficult for ourselves.

“The essence of interest lies in the lifestyle of the bird. It gathers food and roams from place to place, to come back to its safe nest. Between our hectic, complex lives, this pigeon keeps its simple lifestyle. We just make it difficult for ourselves.” Carlos


STABILITY Stability

2 5-cent coins submerged in water in a fountain. This refers to the way of life which lets you stay the way you are (and like to live), even when your environment moves. You may also see these two coins as loved ones of two close friends, whose bond stays strong and pure.

“Two five-cent coins submerged in water in a fountain. This refers to the way of life which lets you stay the way you are (and like to live), even when your environment moves. You may also see these two coins as loved ones of two close friends, whose bond stays strong and pure.� Carlos


MAUREEN

TRANSFORMER Het nieuwe familielid van Maureen en Edwin houdt van flexibiliteit en transformatie. En van mooie kleren! Maureen stapte gewapend met een camera vele pashokjes in en spiegelde zichzelf aan types die ze normaal gesproken alleen beoordeelt op uiterlijk. Maureen overwon haar schaamte en zocht haar eigen grenzen op.

TRANSFORMER Maureen and Edwin’s Grand Member loves flexibility, transformation and nice clothes. Maureen entered fitting rooms with a camera and while dressing up she compared herself to types she normally would only judge by their appearance. Through this intervention she overcame her shyness and crossed her own boundaries.


+


ESMEE

AUTENTIEK PROFIEL Esmee gaf haar Grand Member Tsuki Solle niet alleen een naam maar ook een online (Facebook)- en een fysieke identiteit (100 woorden op papier). Tijdens het vergelijken van de twee identiteiten ontdekte ze dat wat werkelijk belangrijk is aan een persoon zich authentieker toont in de fysieke wereld. Tsuki had op 8 maart 13 ‘vrienden’.

AUTHENTIC PROFILE Esmee did not only give her Grand member the name Tsuki Solle but also created her a digital (Facebook) and physical (100 words on paper) identity. While comparing these identities she concluded that what is really important about a person will show more authentic, in the physical world. Tsuki counted 13 ‘friends’ by March 8th.


+


LIEKE

REPAREREN/NIET REPAREREN Lieke raakte door haar opa geïnteresseerd in ’repair culture’ Hoe gaan jonge en oude mensen om met spullen die kapot zijn? Zij vroeg aan mensen wanneer ze voor het laatst iets gerepareerd hebben en wat het was. Veel apparaten, bij jong en oud. Het verschil? Oudere generaties zullen niet snel het apparaat zelf de schuld geven.

REPAIR/NOT REPAIR Because of her grand fathers hobby Lieke got inspired by repair culture. How do younger and older generations approach tools or objects that are broken? She asked people when was the last time they repaired a belonging, and what it was. Both generations mentioned mostly machines in their answers. The main difference is that older generations do not believe that the error is the fault of the device itself.


Re: maatschappelijke stage Aan: vivian@mu.nl

Re: maatschappelijke stage Aan: vivian@mu.nl

Hoi Vivian, bij deze mijn vragen en uiteraard ook de antwoorden OPA & OMA 1. veel liefde en tijd in je naasten steken 2. fietsen 3. dingen die stuk zijn maken / repareren

+

LIEKE 1. tekenen 2. photoshop 3. fotografie


15 T/M 28 JAAR


Wanneer was er voor het laatst iets kapot of werkte het niet meer zoals u wilde? vanmorgen .......................................................................................................... Wat was dit voorwerp? DVD brander ......................................................................................................... Wat heeft u vervolgens met het voorwerp gedaan? Vanwege professioneel doeleinde: niks Voor eigen gebruik zou ik ‘m kapot gooien! ......................................................................................................... Wat was de reden dat u dit wel/niet gemaakt en/of weggegooid hebt? STERF APPARATUUR! Het moet gewoon werken ......................................................................................................... Zou u hierover nog iets meer willen toelichten? nvt ......................................................................................................... Indien weggegooid; wanneer heeft u voor het laatst iets wat kapot was wel gerepareerd? Olie in de deur ......................................................................................................... Zou ik tot slot nog een foto van u mogen maken?


YAN

NEXT NATURE Yan onderzocht verhouding tussen ‘natuurlijk’ en ‘kunstmatig’ in haar dagelijks leven. Zij tekende een dag uit haar leven. Bij het bekijken en bespreken van haar tekening bleek dat Yan veel dingen als natuurlijk beschouwde die met name de seniors als kunstmatig zagen. Zoals ontbijten voor de televisie.

NEXT NATURE Yan explored the relationship between natural and artificial phenomenons in her daily life. She showed these elements by drawing an average day of her life. While explaining these drawings, it turned out that several elements that Yan considers as ‘natural’ were seen as ‘artificial’ by the older generation: such as having breakfast in front of the television.


+


COLOFON Concept workshop en publicatie: Irma Földényi, www.irmafoldenyi.com Teksten: Irma Földényi, Vivian van Gaal Fotografie: Irma Földényi ,Vivian van Gaal, Karlijn Koenen Juniors: Carlos Gonzales Moreno, Maureen Rademakers, Esmee Verkooijen, Lieke Garenfeld, Yan de Jager Seniors: Temo Gonzales Gonzales, Edwin Rademakers, Nellie en Bennie Wammes, Joosje Anderegg Begeleiding: Karlijn Koenen Met dank aan: Steunpunt Maatschappelijke stage, Sint-Joris College, STRP Biennale Eindhoven, maart 2013 www.mu.nl


THE GRAND MEMBER  
THE GRAND MEMBER  

The Grand Member is een pilot van MU FlipLab. FlipLab is gebaseerd op het idee van de ‘omgekeerde universiteit’, waarbij seniors van juniors...

Advertisement