Page 1

GIP: AZO Algemeen Ziekenhuis Organiser

Kevin Mornie

M. De Schutter

N.Bauwens

6 Informaticabeheer

2010-2011

Sergej Skiridov

A.Van Landuyt


Inhoud Inhoud........................................................................................................................................................................... 2 Persoonlijke gegevens :.......................................................................................................................................... 3 Mornie Kevin ........................................................................................................................................................ 3 Sergey Skiridov..................................................................................................................................................... 5 Voorstelling van de klant...................................................................................................................................... 7 AZ Oudenaarde vzw........................................................................................................................................... 7 Probleemomschrijving........................................................................................................................................... 8 Doelstellingen van het nieuwe systeem.......................................................................................................... 9 Tijdsplanning van de fases................................................................................................................................. 10 Overzicht van de te verwachten investeringen ........................................................................................11 Advies.......................................................................................................................................................................... 12 Enkele reflectiepunten......................................................................................................................................... 13


S. Skiridov en K. Mornie

Persoonlijke gegevens : Mornie Kevin Adres : Tel : E-mail :

Broekstraat 221, 9700 Oudenaarde 055/61.01.64 GSM : 0499/19.41.40 kevinmornie@hotmail.com

Geboortedatum : 05/05/1993

Geboorteplaats : Gent

Onderwijsloopbaan:  Basisschool : KBO Eine  Secundair :  Sint Bernardus College Oudenaarde :  Jaar 1 : Latijn  Jaar 2 : Moderne  Jaar 3 : Moderne Wetenschappen 

 Vrij Landelijk Instituut Oudenaarde : Jaar 4 : ASO Sport-Wetenschappen  Koninklijk Atheneum Oudenaarde :

Jaar 5 : TSO Informaticabeheer

Jaar 6 : TSO Informaticabeheer

Enkele gegevens over de studierichting informaticabeheer :

 Informaticavakken : C++, Java, Databanken, HTML, Toegepaste Informtica, PHP, Visual Basics , Multimedia, Netwerken, PC-Technieken

 Vakken die mij het meest aanspreken : HTML , Multimedia , Netwerken

Hobbies : Alles in verband met voetbal, uitgaan Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

3


S. Skiridov en K. Mornie

Toekomstplannen :  Hogere Studies :  Multimediatechnieken (Hogeschool Kortrijk) Of  Bachelor Informatica (Hogeschool Gent) Of  Webdesigner (Zelfstandigen opleiding Gent)

Beroepen die mij aanspreken :

Webdesigner

Netwerkbeheerder

Software-ontwikkelaar

Karakter :

Sportief

Leergierig

Geduldig

Soms wat traag

Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

4


S. Skiridov en K. Mornie

Sergey Skiridov Adres : Gevaertsdreef 101, 9700 Oudenaarde Tel : 055/61-01-53 GSM : 0496/93-84-61 E-mail : skiridov@live.be Geboortedatum : 28.06.1991 Geboorteplaats : Oekraïne Onderwijsloopbaan :  Basisschool : o KBO St-Walburga  Secundair : o Sint Bernardus College  Jaar 1 : Latijn  Jaar 2 : Moderne  Jaar 3 : Wetenschappen o Vrij Landelijk Instituut Oudenaarde  Jaar 4 : Sport Wetenschappen o Koninklijk Atheneum Oudenaarde  Jaar 5 & 6 : Informaticabeheer Wat informatie over informaticabeheer (op KAO) :  Informaticavakken : 5e Jaar : C++, Java, HTML, Javascript, PC-technieken 6e Jaar : Visual Basics, SQL, PHP, Multimedia, Netwerken  Algemene vakken : Nederlands, Frans, Engels, Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, …  Vakken die ik goed kan/graag doe : HTML, Javascript, Netwerken Beroepservaring : Keuken- en barhulp bij Priorij Van Elsegem Hobbies : Uitgaan, gamen, af en toe sporten, …

Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

5


S. Skiridov en K. Mornie Latere studies : Multimedia (hogeschool) of Netwerken (hogeschool) Beroepen die mij aanspreken : Netwerkbeheerder Karakter :    

Stil Attent Behulpzaam Eerlijk

Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

6


S. Skiridov en K. Mornie

Voorstelling van de klant AZ Oudenaarde vzw Adres : Minderbroedersstraat 3 9700 Oudenaarde Tel : 055 33 61 11 Fax : 055 33 66 95 E-mail : info@azoudenaarde.be Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde is een vereniging zonder winstoogmerk. Het is een privaatrechterlijke rechtspersoon, met behoud van openbaar karakter. Er zijn ongeveer 60 artsen in het ziekenhuis actief. Het ziekenhuis stelt 400 personeelsleden te werk. Het ziekenhuis telt 235 officieel erkende bedden en beschikt over enkele speciale diensten, zoals: • •

Dienst Sp revalidatie Chirurgisch dagziekenhuis

Kinderdagziekenhuis

Daarnaast beschikt het ziekenhuis over volgende medisch-technische diensten: • •

Polikliniek en consultaties Medische beeldvorming: RX – CT-scanner – mammografie – echografie

Nucleaire geneeskunde (isotopen) – osteoporosemeting

Echocardiografie

Klinisch laboratorium

Fysiotherapie en kinesitherapie

Er zijn ook operationele diensten in het ziekenhuis, bv: • •

Spoedgevallendienst – MUG Pijnkliniek

Obesitaskliniek

Rookstopkliniek

Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

7


S. Skiridov en K. Mornie

Probleemomschrijving Bij de geplande vormingen zijn er vaak veel afwezigen, of zijn er mensen die niets wisten van de geplande vorming. Als iemand een nascholing wil volgen, moet hij het alles zelf maken en bijhouden (deelnemers, details over de vorming, plaats, ‌ ). Er is geen nog geen plaats waar alle vormingen bijgehouden worden en waar men kan zien welke vormingen waar en wanneer plaatsvinden. De kans bestaat nu ook dat er 2 vormingen op dezelfde tijd of plaats worden gepland. Wat tot discussies/ruzies kan leiden wat dan weer tijdsverlies is.

Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

8


S. Skiridov en K. Mornie

Doelstellingen van het nieuwe systeem •

Men wil dat het personeel een kalender ziet van alle geplande vormingen per maand.

Als men op een geplande vorming klikt , moet er een pop-up met extra informatie over de geplande vorming getoond worden.

Deze extra informatie moet kunnen afgedrukt worden in een rapportje , dat dan onder de vorm van een affiche kan verspreid worden.

De deelnemers moeten zich online kunnen registreren voor een vorming. Deze lijst moet ook afgedrukt kunnen worden zodat de deelnemer kan ondertekenen.

Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

9


S. Skiridov en K. Mornie

Tijdsplanning van de fases

Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

10


S. Skiridov en K. Mornie

Overzicht van de te verwachten investeringen Apparatuur : Standaard computer , Lokaal netwerk ( Server , Switches , HUBS , ..) Programma’s : Microsoft Office Access , PHP , Visual Basics, Internet Explorer 7.0 September

Projectomschrijving - Vooronderzoek

Oktober

Vooronderzoek, ERD, DFD afgeven

November

Voorontwerp user-interface

December

Systeemanalyse indienen Voorstelling voor jury

Januari – Februari – Maart

Implementatie

April

Afwerken en testen Tussenevaluatie met jury

Mei

Handboek en technisch ontwerp

Juni

Voorstelling voor jury

Personeelbehoeften : administrator , organisator , coördinator , controle , gebruikers Kosten aan project : geen kosten .

Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

11


S. Skiridov en K. Mornie

Advies Gunstig, omdat er geen dure investeringen gemaakt hoeven te worden . Er is ook een goede samenwerking met de opdrachtgever. Als deze opdracht succesvol afgewerkt wordt , zal dit programma effectief in het ziekenhuis gebruikt worden door het personeel . Dat motiveert ons extra om dit project tot een goed einde te brengen.

Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

12


S. Skiridov en K. Mornie

Enkele reflectiepunten Wij verheugen ons vooral op het programmeerwerk maar ook op de samenwerking met onze opdrachtgevers van het Algemeen Ziekenhuis te Oudenaarde. Tot nu toe is onze samenwerking vlekkeloos verlopen. We kijken er heel erg naar uit om de eindstreep te halen.

Projectontwikkeling

6 informaticabeheer

13

Vooronderzoek AZO  

Vooronderzoek