Page 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2013

MINGGU

TAJUK / KEMAHIRAN

OBJEKTIF

ISI KANDUNGAN

Huruf-huruf abjad kecil a – z.

Pada akhir pelajaran murid dapat :

LITERASI Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan

a.

Menyebut huruf-huruf yang dipaparkan dengan betul.

b.

Memadankan hurufhuruf kecil yang sama.

c.

Mengenal dan mengingat huruf-huruf kecil yang terdapat dalam Paparkan atau carta.

d.

1 2 JAN - 5 JAN

Menulis huruf kecil yang disebut oleh guru atau yang didengar.

1 Minggu

• • • •

2 7 JAN - 11 JAN

Huruf-huruf abjad besar A – Z

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a.

Menyebut huruf-huruf yang dipaparkan dengan betul.

b.

Memadankan hurufhuruf besar yang sama.

c.

Mengenal dan mengingat huruf-huruf besar yang terdapat dalam Paparkan atau carta.

1 Minggu LITERASI Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan

Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan. Menyebut/ mengenal nama huruf kecil secara rawak. Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi. Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya. Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan.

• • •

• •

Papark a – z.

Menye carta a turutan

Menye bergam a b c d

Mewar berabja

Meleng kerja.

Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan. Menyurih huruf kecil mengikut turutan. Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil. Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio.

Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan. Menyebut/ mengenal nama huruf besar secara rawak. Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi. 2.4 Menulis huruf besar di udara, di dulang, di atas

1

• • •

Papark a – z.

Menye carta a turuta

Menye bergam

   


d.

Menulis huruf besar yang disebut oleh guru atau yang didengar.

e.

Memadankan huruf besar dengan huruf kecil dan menyalinnya semula.

• • •

• • • •

Huruf-huruf vokal a e i o u. e taling / e pepet

3 14 JAN - 18 JAN

LITERASI Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a.

Mengenal huruf-huruf vokal dengan betul.

b.

Membunyikan vokal dengan sebutan bunyi yang betul.

c.

Memilih huruf vokal berdasarkan gambar dengan betul.

d.

Menulis huruf vokal pada gambar yang diberi dengan betul.

1 Minggu

• • • • • •

4 21 JAN - 25 JAN

Suku kata KV

Pada akhir pelajaran murid dapat :

LITERASI Konstruk 2: Keupayaan

a.

1 Minggu

2

Membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar

pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya.

• •

Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan.

Mewar berabj

Meleng kerja

Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan. Menyurih huruf besar mengikut turutan. Menyalin huruf besar daripada kad-kad huruf besar. Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio.

Mengenal dan membunyikan vokal a, e, i, o, u dengan sebutan yang betul.

• •

Mendengar bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau ‘language master’. Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar. Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vokal.

Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai. Menulis huruf vokal berdasarkan gambar.

Memadankan huruf vokal dengan gambar. Menulis huruf vokal pada perkataan yang tidak lengkap.

Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar.

Mengenal dan

Papark vokal a

Mema cantum dengan  a  e  i o  u

Perma atau bunyi v Contoh  G  M

Perma gamba awal d suku k

Latih-t melen pada p bergam

Papark suku k

Menye denga


membaca dan menulis suku kata terbuka.

dengan betul.

b.

Membunyikan suku kata KV berdasarkan kad suku kata dengan betul.

c.

Memadankan suku kata KV dengan gambar yang diberi.

d.

Menulis suku kata KV berdasarkan gambar dengan betul.

• •

membunyikan suku kata KV berdasarkan kad suku kata.

Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata. Memilih kad suku kata berdasarkan gambar.

Menulis suku kata berdasarkan gambar.

Perkataan KV + KV LITERASI Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

5 28 JAN - 1 FEB

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a. b.

Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV.

c.

Mengeja perkataan KV + KV.

d.

Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

• •

• •

1 Minggu

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

• • •

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

• •

6 4 FEB - 8 FEB 1 Minggu

Perkataan dua suku kata V + KV

Pada akhir pelajaran murid dapat :

Menyebut nama benda dalam gambar yang

3

diberi.

Menye kata K Conto  b  c  d

Latih-t menye

Menu /mew bersuk bawah

Melen kerja a secara buku l

Papark denga KV.

Menye kad su

Mema suku k perkat KV + KV  b  d  b  m

Latih-t menye yang d

Menu gamba denga KV.

Memb mudah

1. 2. 3.

B

B

B

Melen kerja a secara buku l

Papark denga


LITERASI Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

a. b.

Menyebut nama benda dengan perkataan V + KV yang betul. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata V + KV.

c.

Mengeja perkataan V + KV.

d.

Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

• • •

ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

• •

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

7 11 FEB - 15 FEB

Perkataan KV + KV + KV

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a.

1 Minggu LITERASI Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV + KV yang betul.

b.

c. Mengeja perkataan KV + KV + KV.

d.

Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV + KV.

Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

e.

Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

4

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

• • •

• •

KV.

Menye kad su

Mema suku k perkat V + KV  u  i a  i-

Latih-t menye yang d

Menu gamba dengan

Memb mudah

1. 2. 3.

In

B

A

Melen kerja a secara buku l

Papark denga KV +KV

Menye kad su KV.

Mema suku k perkat KV + KV  k  k  p

Latih-t menye yang d

Menu gamba denga KV + K

Memb mudah kelom


sepert

Perkataan KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a.

Menyebut nama benda dengan perkataan KVK yang betul.

LITERASI Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

b.

Mengeja perkataan

KVK.

• •

c.

Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

d.

Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

8 18 FEB - 22 FEB

• •

1 Minggu

9 25 FEB - 1 MAC 1 Minggu

Suku kata KVK Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a. b.

Membunyikan suku kata KVK berdasarkan carta dengan betul. Membunyikan suku kata KVK berdasarkan kad suku kata dengan betul.

Membunyikan suku kata KVK berdasarkan carta atau kad-kad suku kata KVK.

Memadankan kad-kad suku kata KVK menjadi perkataan yang bermakna.

Menulis suku kata menjadi perkataan.

• • • •

5

1. 2. 3.

A

B

A

Melen kerja a secara buku l

Papark denga

Menye KVK. C  b  c  b  p

Latih-t menye yang d

Menu gamba denga

Memb mudah kelom sepert

1. 2. 3.

R

B

T

Melen kerja a secara buku l

Menel memb kad-ka

Memb kata K

Mema kata K perkat

Menu latihan


Perkataan V + KVK Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a.

Menyebut nama benda dengan perkataan V + KVK yang betul.

b.

Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata V + KVK.

c. Mengeja perkataan V + KVK. d.

Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

10 4 MAC - 8 MAC

• •

e.

Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

1 Minggu

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku suku kata berdasarkan gambar.

• • •

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

• •

11 11 MAC - 15 MAC

Perkataan KV + KVK

1 Minggu Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

6

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a.

Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVK yang betul.

b.

Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KVK.

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau akhiran

• • •

didapa kad.

Memb perkat dan m makna

Papark denga +KVK.

Menye kad su

Mema suku k perkat V + KVK  i  a  e

Latih-t menye yang d

Menu gamba denga KVK.

Memb mudah kelom sepert 1. Aya 2. Aya 3.Ayah itik.

Melen kerja a secara buku l

Papark denga +KVK.

Menye kad su

Mema suku k perkat KV + KV


c.

Mengeja perkataan KV + KVK.

d.

Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

e.

Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

• • •

yang tertinggal berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

• •

12 18 MAC - 22 MAC

Perkataan KVK + KV

1 Minggu Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a.

Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KV yang betul.

b.

Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KV.

c. Mengeja perkataan KVK + KV. d.

Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

• •

e.

Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku suku kata berdasarkan gambar.

• • •

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

• •

7

  

p b la

Latih-t menye yang d

Menu gamba denga KVK.

Memb mudah kelom sepert

1. 2. 3.

It

B

Ii

Melen kerja a secara buku l

Papark denga +KV.

Menye kad su

Mema suku k perkat KVK + K  s  k  p

Latih-t menye yang d

Menu gamba denga KV.

Memb mudah kelom sepert

1.

B e

2.

R p

3.

K p


13 1 APR - 5 APR

Perkataan KVK + KVK

1 Minggu Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a.

Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KVK yang betul.

b.

Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KVK.

c.

Mengeja perkataan KVK + KVK dengan betul.

d.

Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

e.

Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

• • • •

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Melen kerja a secara buku l

Papark denga +KVK.

• •

Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

Menye kad su KVK.

Mema suku k perkat Conto  s  la  b  c

Latih-t menye yang d

Menu perkat lengka perkat

Memb mudah kelom sepert

1. 2. 8

A

D


b

• •

Perkataan KV + KV + KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a. Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV + KVK yang betul.

b.

Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV + KVK.

c.

Mengeja perkataan KV + KV + KVK dengan betul.

d.

Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

e.

Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

14 8 APR - 12 APR 1 Minggu

• • • • • •

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

• • •

• •

Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• •

15 15 APR - 19 APR

Perkataan KVK + KV + KVK

1 Minggu Konstruk 5: Keupayaan

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a.

Menyebut nama

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

9

3.

E

Menu telah d latihan

Melen kerja a secara buku l

Papark denga KV +KV

Menye kad su KVK.

Mema suku k perkat KV + K  s  p  b

Latih-t menye yang d

Menu perkat lengka perkat KVK.

Memb mudah kelom sepert

1. 2.

R

3.

B

L p

Menu telah d latihan

Melen kerja a secara buku l

Papark denga KV +KV


membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

benda dengan perkataan KVK + KV + KVK yang betul.

b.

Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KV + KVK.

c.

Mengeja perkataan KVK + KV + KVK dengan betul.

d.

e.

Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

• • •

Menyatu dan memadankan suku suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

• •

• •

Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• •

10

Menye kad su KVK.

Mema suku k perkat KVK +  ra  ja  c

Latih-t menye yang d

Menu perkat lengka perkat KVK +

Memb mudah kelom sepert

1.

Ib ra

2.

K ja

3.

P c

Mema yang d menja soalan

Menu telah d latihan

Melen kerja a secara buku l


Perkataan KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

a.

Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK yang betul.

b. Mengeja perkataan KVKK dengan betul.

c.

d.

Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

16 22 APR - 26 APR

• •

1 Minggu

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan.

Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. Menjawab soalan mudah.

Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

17 29 APR - 3 MEI 1 Minggu

Suku kata KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

a.

b.

Membunyikan suku kata KVKK berdasarkan carta dengan betul.

Papark denga Conto  w  to  z

Latih-t menye yang d

Menu perkat lengka perkat

Memb mudah kelom sepert

1.

S k

2. 3.

A

Z

Mema yang d menja soalan

Menu telah d latihan melen kerja.

Membunyikan suku kata KVKK berdasarkan carta atau kad-kad suku kata KVKK.

Memadankan kad-kad suku kata KVKK menjadi perkataan yang bermakna.

Membac kata KVKK.

Menulis suku kata menjadi perkataan.

Memada kata KVKK men

Meneliti carta atau kadKVKK.

Membunyikan suku kata KVKK berdasarkan kad suku kata dengan betul.

Menulis d perkataan yan padanan kad.

Membac perkataan yan memahami ma 18 6 MEI - 10 MEI

Perkataan KV + KVKK

a.

Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVKK yang betul.

b.

Menyatukan suku kata menjadi

1 Minggu Konstruk 6: Keupayaan

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan sukusuku kata berdasarkan gambar.

11

Paparkan gam perkataan KV

Menyebut cer kata KV + KVK


membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KVKK.

c.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

e.

Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

Memadankan perkataan dengan gambar.

Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

• • •

Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• • •

19 13 MEI - 17 MEI

Perkataan V + KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

1 Minggu

a.

Menyebut nama benda dengan perkataan V + KVKK yang betul.

Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

b.

d.

e.

12

Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata V + KVKK. c. Mengeja perkataan V + KVKK dengan betul. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

Memadankan menjadi perka KV + KVKK. Co

  

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Mengeja perkataan KV + KVKK dengan betul.

d.

• • • • • • • • • •

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

• • •

Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• • •

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew perkataan/gam dengan perkat

Membaca aya secara mekan individu seper

1. 2.

Ali ada ku

3.

Burung a

Payung M merah.

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal

Menulis ayat-a baca pada buk

Melengkapkan atau menulis s pada buku lati

Paparkan gamb perkataan V +

Menyebut cer kata V + KVKK

Memadankan menjadi perka Contoh:

 

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew perkataan/gam dengan perkat

Membaca aya secara mekan individu seper

1.

Emak baw pasar.

2. 3.

Orang itu

Saya ada


• • •

20 20 MEI - 24 MEI

Perkataan KVK + KVKK

1 Minggu Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KVKK yang betul. b. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KVKK. c. Mengeja perkataan KVK + KVKK dengan betul. d. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. e. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

• • • • • • • • • •

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

• • •

Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• • •

13

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal

Menulis ayat-a baca pada buk

Melengkapkan atau menulis s pada buku lati

Paparkan gam perkataan KVK

Menyebut cer kata KVK + KV

Memadankan menjadi perka KVK + KVKK. C  kan + dang  bin + tang  kum + ban

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew perkataan/gam dengan perkat

Membaca aya secara mekan individu seper

1.

Dalam ka kambing.

2.

Bintang c malam.

3.

Kumbang

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal


• •

Perkataan KVKK + KV Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

21 10 JUN - 14 JUN 1 Minggu

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KV yang betul. b. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVKK + KV. c. Mengeja perkataan KVKK + KV dengan betul. d. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. e. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

• • • • • • • • • •

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

• • •

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Melengkapkan atau menulis s pada buku lati

Paparkan gam perkataan KVK

Menyebut cer kata KVKK + K

Memadankan menjadi perka KVKK + KV. Co

  

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• • •

• • •

14

Menulis ayat-a baca pada buk

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew perkataan/gam dengan perkat

Membaca aya secara mekan individu seper

1. 2. 3.

Rumah A

Dolah suk

Bangku a

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal

Menulis ayat-a baca pada buk

Melengkapkan atau menulis s pada buku lati


Perkataan KVKK + KVK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KVK yang betul. b. Mengeja perkataan KVKK + KVK dengan betul. c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. d. . Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

• • • • • • • • •

22 17 JUN - 21 JUN

1 Minggu

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

• • •

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.

Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• •

Perkataan KVKK + KVKK

1 Minggu Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. . Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KVKK yang betul. b. . Mengeja perkataan KVKK + KVKK dengan betul. c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. d. . Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari

• • • • • • • •

Menyebut cer kata KVKK + K

Memadankan menjadi perka KVKK + KVK. C

  

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

23 24 JUN - 28 JUN

Paparkan gam perkataan KVK

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

• • •

Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang

• • 15

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew perkataan/gam dengan perkat

Membaca aya secara mekan individu seper

1. 2.

Tingkap i

3.

Datuk pa

Mangkuk pecah.

Melengkapkan ayat.

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal

Menulis ayat-a baca pada buk

Paparkan gam perkataan KVK

Menyebut cer kata KVKK + K

Memadankan menjadi perka KVKK + KVKK.

  

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew


dengan betul.

• • •

sempurna. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• • •

Perkataan KV + KV + KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat:

a. Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV + KVKK yang betul.

b. c.

d.

24-25 1 JUL - 12 JUL 2 Minggu

Mengeja perkataan V + KV + KVKK dengan betul. Menulis perkataan /ayat berdasarkan gambar dengan betul. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

• • • • • • • • • • •

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

• • •

Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

• •

Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• • •

16

perkataan/gam dengan perkat

Membaca aya secara mekan individu seper

1. 2. 3.

Petani ta

Tepi rum

Sani kena

Melengkapkan ayat.

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal

Menulis ayat-a baca pada buk

Paparkan gam perkataan K

Menyebut cer kata KV + KV

Memadankan menjadi perka KV + KV + KVK  se + la + d  be + la +  te + ro +

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew perkataan/gam dengan perkat KVKK.

Membaca aya secara mekan individu seper

1. 2. 3.

Dalam zo Belalang Pak Mat

Melengkapkan ayat.

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal

Menulis ayat-a baca pada buk


Perkataan KV + KVK + KVKK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

26-27 15 JUL - 26 JUL

Pada akhir pelajaran murid dapat:: a. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVK + KVKK yang betul. b. Mengeja perkataan KV + KVK + KVKK dengan betul. c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. d. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

2 Minggu

• • •

• • • • • •

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal

• • •

berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

• •

Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• • • 28 29 JUL - 2 OGOS

Perkataan KVK + KV + KVKK

1 Minggu Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KV + KVKK yang betul. b. Mengeja perkataan KVK + KV + KVKK dengan betul. c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. d. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

• • • • • • • • •

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

• • •

Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan

• •

• 17

Paparkan gam perkataan KV

Menyebut cer kata KV + KVK

Memadankan menjadi perka KV + KVK + KV  be + lim +  pe + lam  se + rom

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew perkataan/gam dengan perkat KVKK.

Membaca aya secara mekan individu seper

1.

Kumari su belimbin

2. 3.

Ali mand Kapal itu

Melengkapkan ayat.

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal

Menulis ayat-a baca pada buk

Paparkan gam perkataan KVK

Menyebut cer kata KVK + KV

Memadankan menjadi perka KVK + KV + KV  tem + pu  pen + da  pem + bo

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew perkataan/gam dengan perkat KVKK.

Membaca aya


tajuk yang lalu. 26.10 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. 26.11Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

secara mekan individu seper

• • •

29 5 OGS - 9 OGS

Perkataan KVKK + KV + KVK

1 Minggu Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KV + KVK yang betul. b. Mengeja perkataan KVKK + KV + KVK dengan betul. c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. d. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

• • • • • • • • •

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

• • •

Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

• •

Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• •

18

1.

Tempuru coklat.

2. 3.

Sampan i

Pemboro ikan.

Melengkapkan ayat.

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal

Menulis ayat-a baca pada buk

Paparkan gam perkataan KVK

Menyebut cer kata KVKK + K

Memadankan menjadi perka KVKK + KV + K  bung + ku  teng + ko  pang + gi

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew perkataan/gam dengan perkat KVK.

Membaca aya secara mekan individu seper

1.

Aminah m bungkusa

2.

Tengkora peti.

3.

Panggilan kakak.

Melengkapkan ayat.

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal


30-31 19 OGS - 30 OGS

Perkataan KV + KVKK + KVK

2 Minggu Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVKK + KVK yang betul. b. Mengeja perkataan KV + KVKK + KVK dengan betul. c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. d. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

• • • • • • • • •

Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Menulis ayat-a baca pada buk

Paparkan gam perkataan KV

• •

Menulis perkataan berdasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Memadankan perkataan dengan gambar. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

• •

Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

• • •

19

Menyebut cer kata KV + KVK

Memadankan menjadi perka KV + KVKK + K  pe + rang  me + nan  me + ran

Latih-tubi men menyebut per dipaparkan.

Menulis/mew perkataan/gam dengan perkat KVK.

Membaca aya secara mekan individu seper

1.

Sang Kan perangka

2.

Pemburu ular.

3.

Adik Salm

Melengkapkan ayat.

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal

Menulis ayat-a baca pada buk


Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding. Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

32-34 2 SEP - 13 SEP 3 Minggu

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut perkataan yang ada diftong dengan betul. b. Mengeja perkataan yang melibatkan diftong dengan betul. c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan diftong dengan betul. d. Menyebut perkataan yang ada vokal berganding dengan betul. e. Mengeja perkataan yang melibatkan vokal berganding dengan betul. f. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan vokal berganding dengan betul. g. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah yang melibatkan diftong dan vokal berganding dengan betul.

• •

Menyebut perkataan yang ada diftong.

Menulis perkataan yang ada diftong dengan betul.

• • • • • •

Menyebut perkataan yang ada vokal berganding.

Menulis perkataan yang ada vokal berganding dengan betul. Membaca / mengeja perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding. Memahamkan perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding. Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong dan vokal berganding. Menulis ayat-ayat yang mengandungi diftong dan vokal berganding. Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan.

• • •

• • •

Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Latihan ejaan terancang.

Menyebut Pap diftong. Conto lau, kai, rai, p

Menunjuk suk disebut oleh g

Mencantumka diftong denga lain menjadi p bermakna. Co pulau, pakai, t Mengeja perk melibatkan dif

Menulis dalam melengkapkan

Menyebut Pap vokal bergand ai, au, ia, ui, iu

Menjadikan vo perkataan yan Contoh: kail, paut, liar

Membaca aya secara mekan individu seper

1. 2. 3.

35-36 23 SEP - 4 OKT 2 Minggu

20

Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (diagraf).

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut perkataan yang ada digraf dengan betul.

Menyebut perkataan yang ada diagraf.

• •

Menulis perkataan yang ada diagraf. Menulis perkataan dan menyebut

Kami ber

Fatimah p

Adik berm Memahamkan dibaca dengan beberapa soala

Menyebut Pap digraf. Contoh nga, ngu, nyi, nyi

Menunjuk suk


b. Konsturk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung

Mengeja perkataan yang melibatkan digraf dengan betul. c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan digraf dengan betul. d. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah yang melibatkan digraf dengan betul.

perkataan yang ada diagraf.

• •

Menulis perkataan yang ada diagraf.

Menulis perkataan yang melibatkan diagraf.

Membaca / mengeja perkataan yang melibatkan diagraf.

Memahamkan perkataan yang melibatkan diagraf.

Membaca ayat-ayat yang mengandungi diagraf.

Menulis ayat-ayat yang mengandungi diagraf.

Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan.

Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Latihan ejaan terancang yang melibatkan diagraf.

Membaca / mengeja perkataan yang melibatkan diagraf.

Memahamkan perkataan yang melibatkan diagraf.

Membaca ayat-ayat yang mengandungi diagraf.

Menulis ayat-ayat yang mengandungi diagraf.

Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan.

Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

21

disebut oleh g

Mencantumka dengan suku k menjadi perka bermakna. Co nganga, nyan sunyi Mengeja perk melibatkan dia Menulis dalam melengkapkan

Membaca aya secara mekan individu seper

1. 2. 3.

Kakak ny

Ini Halim

Malam in

Memahamkan dibaca dengan beberapa soal


Membaca dan membina ayat mudah. Kosntruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah 37-39 7 OKT - 25 OKT 3 Minggu

Bacaan dan pemahaman.

40-42 28 OKT - 15 NOV 3 Minggu

22

Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. Membaca 3 daripada 4 ayat berdasarkan gambar yang diberi dengan betul. b. . Menyusun perkataan menjadi 3 daripada 4 ayat berdasarkan gambar dengan betul. c. . Membina 3 ayat mudah berdasarkan perkataan/ gambar yang disediakan dengan betul. d. . Memahamkan ayatayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Membaca 3 daripada 4 ayat berdasarkan gambar yang diberi dengan betul. b. Membaca petikan mudah dengan betul. c. Menyusun ayat supaya betul susunannya berdasarkan gambar bersiri. d. Membaca dan menjawab soalan pemahaman.

• •

Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. Menyusun perkatan menjadi ayat yang lengkap.

Membina ayat mudah berdasarkan tajuk-tajuk yang pernah dipelajari.

Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan.

Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Latihan ejaan terancang.

• • •

Membaca ayat-ayat yang disediakan.

Menjawab soalan pemahaman.

Membaca petikan mudah. Menyusun ayat supaya betul susunan mengikut turutan.

• • • •

• • • • • •

Membaca aya dipaparkan.

Mengeja perk terkandung p

Menjawab so

Mengisi temp perkataan yan

Menyusun ay perkataan/ ga disediakan.

Membina aya

Menulis semu buku latihan.

Melengkapka

Membaca beb dipaparkan.

Mengeja perk pada ayat yan

Membaca pet

Menjawab soa pemahaman.

Menulis dalam lembaran kerj

Pengayaan me menyusun aya ayat / mengisi pantun dsb.


23

Rpt bm pk 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you