Page 1

Odpowiedź na najważniejsze

pytania


»Czy możemy chronić środowisko na kuli ziemskiej?«

Tak. Ponieważ stosowanie rur

kamionkowych było i jest najlepszym rozwiązaniem dla człowieka i przyrody. Z tego też powodu FEUGRES, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Rur Kamionkowych postawiło sobie ambitny cel: chcemy zaprezentować przed oczyma projektantów i decydentów w Europie cały potencjał w dziedzinie rur kamionkowych. Zalecenie UE brzmi: „Ekologia ma pierwszeństwo przed ekonomią w odniesieniu do przetargów publicznych*. Jeśli chodzi o rury kamionkowe, te dwa czynniki harmonijnie współgrają ze sobą: stanowią one zarówno najbardziej przyjazne dla środowiska, jak również w ujęciu długoterminowym najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla systemów odprowadzania ścieków. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo więcej informacji na temat materiału, jakim jest kamionka, w której harmonijny związek stanowią tradycja i high-tech. * Źródło: „Buying green!“ A handbook on environmental public procurement, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2004.


»Czy można produkować ekologicznie?«

Tak. Rury kamionkowe są

wytwarzane z naturalnego surowca, jakim jest glina i charakteryzują się ekologicznym procesem produkcji. Glina to materiał, pochodzący bezpośrednio z natury. Jest on do dyspozycji prawie bez ograniczeń, pozyskuje się go technologią odkrywkową, przyjazną dla środowiska naturalnego i przetwarza w procesie produkcyjnym, odznaczającym się szczególnie małym udziałem materiałów szkodliwych przy wyraźnie mniejszym zapotrzebowaniu energii w porównaniu z innymi materiałami. Powstające w tym procesie rury kamionkowe przekonują nie tylko w aspekcie korzystnego bilansu CO2. W 100 % mogą one znaleźć zastosowanie w ramach recyclingu w nowych produkcjach - co stanowi szczególną ochronę zasobów naturalnych. Pod względem ekologicznym jest to prawdziwe pole sukcesu.


»Czy system ekologiczny jest na dłuższy czas wart swojej ceny?«

Tak. Rury kamionkowe charak-

teryzują się najwyższą trwałością i w porównaniu z innymi materiałami stanowią najbardziej ekonomiczny produkt. Korzyści odnosi tu również środowisko naturalne. Cechy te doceniają mieszkańcy miast i gmin, tworzą one pozytywny PR po stronie decydentów, ponieważ nadchodzą czasy inwestycji trwałych i bezpiecznych w aspekcie przyszłościowym - tu kamionkowe rury stanowią właściwy wybór i dostarczają najlepszych argumentów. W wielu dużych miastach Europy, takich jak Berlin, Londyn, Bruksela i Lizbona rury kamionkowe są z sukcesem stosowane od dziesięcioleci - tendencji tej nie widać końca. Dzięki długiemu okresowi użytkowania kwota reinwestycyjna pozostaje niska. Także zbędne są drogie pomiary odkształceń podczas montażu rur kamionkowych. Koszty wtórne są minimalne. A także po upływie okresu amortyzacji, pozostająca wysoka wartość księgowa po odpisie amortyzacyjnym, daje powody do zadowolenia.


»Czy przyroda stanowi największy skarb w aspekcie bogactw naturalnych ziemi?«

Tak. Wykonana w Europie sieć

z rur kamionkowych ma wartość aktywów niematerialnych, liczoną w wielu miliardach euro. Przyroda wokół nas ma zaś wartość nieocenioną. Celem Stowarzyszenia FEUGRES jest utrzymanie kosztującego miliardy euro spadku społecznego i rozwój zastosowań kamionki w systemach kanalizacji. Dzięki niskiej kwocie reinwestycyjnej opłaca się to podwójnie: odciąża to budżet użytkowników kanałów oraz mieszkańcy płacą niższe opłaty za ścieki. Profity odnosi z tego tytułu także branża sanitarna i budowlana: długoletnie doświadczenia z zastosowań rur kamionkowych czynią ten rynek pracy możliwym do zaplanowania. Miejsca pracy pozostają utrzymane, nowe zaś są tworzone. Przyjazne środowisku rozwiązanie w zakresie oczyszczania środowiska przyczynia się do utrzymania istotnej dla życia ekologicznej równowagi z wodą gruntową. Poprawność w aspekcie socjalnym i pożytek dla przyszłych pokoleń.


»Czy istnieje stabilny system ekologiczny?«

Tak. Tak. Ponieważ rury ka-

mionkowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością na zgniatanie, odpornością na korozję i ścieranie. Spiętrzenia ścieków lub nieszczelności, które mogłyby stanowić obciążenie dla środowiska naturalnego, tutaj nie występują. Od przeszło 100 lat rury kamionko­we są z dużym sukcesem stosowane do odprowadzania ścieków. Dzieje się tak, ponieważ dzięki swojej wysokiej szczelności i wytrzymałości już na przedpolu prac związanych z ich układaniem zaoszczędzają one wiele nakładów finansowych. Także w ziemi zachowują one swój kształt: rury zachowują swoją nośność i oferują optymalną gładkość hydrauliczną - nawet przy obciążeniach rzędu kilku ton. Rury kamionkowe nowej generacji łączone przy pomocy zintegrowanych systemów połączeń wykazują wysoką odporność na płukanie do 340 bar oraz odporność na wartości pH w zakresie 0 –14.


„Czy istnieje norma UE dla czystego środowiska naturalnego?“

Tak. Gdyż nie tylko środowisko

naturalne odnosi korzyści z tytułu stosowania rur kamionkowych. Dzięki zharmonizowanej normie europejskiej DIN EN 295 dla wyrobów kamionkowych, możliwe są bezproblemowe podłączenia w późniejszym okresie. Od przeszło 100 lat przemysł kamionkowy stawia na znormalizowaną geometrię wyrobów. Wielką zaletą jest dokładność pasowań i bezpieczeństwo na etapie projektu - i to niezależnie od producenta. W przeciwieństwie do kamionki pozostali producenci rur oferują swoje wyroby jako: zróżnicowane konstrukcje, profile, wytrzymałości, sztywności obwodowe i grubości ścianek, co spowalnia proces realizacji projektów oraz narzuca realizację inwestycji z konkretnym producentem.


„Czy hightech współgra z naturą?“

Tak. Kamionka rozwinęła się

do wysokiej jakości wyrobów ceramicznych o wysokich parametrach technicznych- szczelnych, wytrzymałych oraz bezpiecznych w aspekcie przyszłości. Ceramika ze względu na swój duży potencjał stanowi w wielu dziedzinach wysoko ceniony materiał konstrukcyjny - w medycynie, kosmetyce czy też w przemyśle samochodowym. Ze względu na wysoką jakość materiału, nowoczesne produkty ceramiczne zaawansowanych technologii wykazują dziś nieograniczoną żywotność i okres użytkowania: są one szczelne, wytrzymują niezwykle wysokie różnice temperatur oraz wysokie ciśnienia. Stanowi to więc najlepszą przesłankę ku temu, by także w przyszłości odprowadzać ścieki w sposób bezpieczny i ekologiczny z zastosowaniem tego materiału.


Odpowiedź na najważniejsze

pytania


Tak. Kamionka powinna być

uwzględniana we wszystkich przetargach. Ekologia i trwałość Rury kamionkowe stanowią w stu procentach produkt naturalny – oszczędza on zasoby naturalne ziemi, daje się ponownie wykorzystać przy zachowaniu korzystnego bilansu CO2. Ekonomia Rury kamionkowe pozostają niezmienione przez lata kolejnych pokoleń. Dzięki długiemu okresowi użytkowania, kamionka stanowi najbardziej ekonomiczny produkt przy znikomych rzeczywistych kosztach, przypadających na rok gospodarczy. Społeczeństwo Rozbudowa systemów rur kamionkowych jest korzystna dla ludzi i środowiska. Miejsca pracy pozostają utrzymane, zachowany zostaje ekosystem. Wytrzymałość i szczelność Rury kamionkowe charakteryzują się wysoką szczelnością, wytrzymałością na zgniatanie posiadają wysokiej jakości nowoczesne systemy uszczelniające. Powyższe parametry zapobiegają występowaniu spiętrzeniu ścieków oraz nieszczelnością złączy, które obciążają środowisko naturalne. Zgodność z wymaganiami norm Dzięki wymogom stawianym przez zharmonizowaną normę europejską DIN EN 295, systemy połączeń rożnych producentów są kompatybilne. Nowa tradycja Kamionka rozwinęła się do poziomu zaawansowanych technologicznie (high-tech) wyrobów ceramicznych. Jest ona szczelna i przekonuje do siebie długim okresem użytkowania. Dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.feugres.eu


Feugres brochure PL  

image brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you