Detoxikace pro dlouhý život - ukázky

Page 1


Obsah

Úvod .................................................................................................................... 9 Kapitola 1: O detoxikaci ............................................................................... Co je detoxikace .......................................................................................... Proč se detoxikací zabývat ......................................................................... Které orgány se na detoxikaci podílejí? ................................................... Játra jako hlavní detoxikační orgán .......................................................... Další detoxikační orgány ...........................................................................

10 10 13 14 21 24

Kapitola 2: Toxiny kolem nás ....................................................................... Rozdělení toxinů ......................................................................................... Toxiny z metabolismu ................................................................................ Škodlivé látky ve vzduchu, půdě a vodě .................................................. Mikroorganismy ......................................................................................... Kontaminované potraviny a voda ............................................................ Lehké a těžké kovy ...................................................................................... Záření, elektromagnetické pole a geopatogenní zóny ...........................

27 27 28 29 35 36 39 46

Kapitola 3: Detoxikace: kdy je vhodná a pro koho .................................. Příznaky toxinů v organismu .................................................................... Detoxikační dotazník ................................................................................. Detoxikace: kdo a kdy ................................................................................ Kdy není detoxikace vhodná? ................................................................... Projevy úspěšné detoxikace .......................................................................

50 50 52 54 55 55

Kapitola 4: Praktická detoxikace ................................................................. 1. Očista domova ........................................................................................ 2. Harmonická strava a správný pitný režim .......................................... 3. Ranní očista – očista jazyka, ranní teplý očistný nápoj, kartáčování pokožky .............................................................................. 4. Domácí masáž .........................................................................................

58 58 64 70 73


5. Sauna a koupele ...................................................................................... 6. Očista střev a klystýr .............................................................................. 7. Pohyb, relaxace, meditace a jóga .......................................................... 8. Správné dýchání ......................................................................................

76 81 86 93

Kapitola 5: Průběh detoxikace ..................................................................... 96 Tři stadia a detoxikační krize .................................................................... 96 Krátkodobá detoxikace (1–3 dny) ............................................................ 99 Dlouhodobá detoxikace (delší než 3 dny) ............................................. 110 Kapitola 6: Ukončení detoxikace a dlouhodobý režim ......................... 117 Zakončení detoxikace .............................................................................. 117 Doporučení k harmonické stravě a režimu po celý rok ...................... 118 Kapitola 7: Detoxikace u dětí a v těhotenství ......................................... 132 O výživě budoucích matek ...................................................................... 132 Detoxikace a děti ...................................................................................... 136 Kapitola 8: Aromaterapie a byliny ............................................................ 145 Aromaterapie ............................................................................................ 145 Byliny v detoxikaci a regeneraci ............................................................. 147 Kapitola 9: Recepty ...................................................................................... 160 Detoxikační nápoje .................................................................................. 169 Literatura ........................................................................................................ 172 O autorovi ....................................................................................................... 173 Rejstřík ............................................................................................................ 174


Úvod

V historii lidstva není detoxikace ničím neznámým. Půsty neboli vynechání jídla na různě dlouhou dobu se doporučovaly pravidelně, nejen jako součást náboženství, ale i proto, že lidé měli respekt k sobě i přírodě. Západní medicína nevěnuje detoxikaci pozornost a mnozí lékaři její pozitivní účinky stále ignorují. Přitom se v současné době zvyšuje počet lidí s civilizačními nemocemi. Rychle se zvyšuje zejména výskyt srdečně-cévních chorob, alergií, rakoviny i psychických onemocnění vznikajících v důsledku hektického životního stylu, špatné životosprávy a škodlivin v ovzduší, potravinách, vodě a půdě. V knize najdete kapitoly věnované chemickým škodlivinám, těžkým kovům a elektrosmogu, dozvíte se, co detoxikace znamená a jak se na ní jednotlivé orgány – především játra, ledviny, tlusté střevo, kůže či lymfatický systém – podílejí. Zároveň se naučíte, jak sami postupovat při očistě nejen svého organismu, ale i prostředí, ve kterém žijete. Na závěr jsem přidal informace týkající se těhotných žen i detoxikace dětí a popsal běžně dostupné detoxikační byliny. Již ve starověku se půsty a jiné způsoby očisty prováděly nejen jako rituál z náboženských, ale také z léčebných důvodů. Vzhledem k tomu, jak se zvyšuje stres, zhoršuje ekonomická situace, ovzduší, kvalita potravin, vody a též zdravotnická péče, je pravidelná očista – nejen tělesná, ale také duševní – potřebnější než kdykoli dřív. Po mnohaleté praxi s pacienty, jimž různé druhy detoxikace doporučuji, jsem pevně přesvědčen, že očista organismu je vynikajícím prostředkem k ozdravění a léčení i závažných nemocí. Věřím, že praktické informace z této knihy vám pomohou prožít zdravý a dlouhý život. MUDr. David Frej

9


1 O detoxikaci

Co je detoxikace Detoxikace znamená pročištění neboli zbavení těla škodlivých látek. Škodlivou látku neboli toxin (vědci používají pojmenování toxin jen pro produkty mikroorganismů, ale my budeme tento termín používat jako synonymum pro škodlivé látky) můžeme definovat jako látku, která má destruktivní vliv na buňky, jejich funkci nebo jejich strukturu. Do jaké míry toxin buňky poškodí, závisí na fázi (akutní toxicita způsobuje největší škody), dávce a individuální citlivosti. Toxiny způsobují únavu, zažívací obtíže, poruchy chování či závažná onemocnění, jako je rakovina. Detoxikace je prostředek k obnovení rovnováhy v organismu. Rovnováha znamená zdraví a stav, kdy se vhodně podpoří léčivé schopnosti těla. Správně provedená detoxikace harmonizuje organismus, navozuje pocit zdraví, dodává energii a projasňuje mysl. Detoxikace stimuluje samoléčebné schopnosti organismu a s její pomocí docílíme pročištění orgánů, tkání a buněk. Výsledky mohou být opravdu ohromující. Účelem detoxikace je odstranit odumřelé buňky a tkáně, které se v organismu hromadí. Toxické látky se v těle usazují následkem sedavého způsobu života, stresu, používání chemikálií v domácnostech a na pracovištích, elektrosmogu z mobilních telefonů a bezdrátových připojení, konzumace nekvalitní stravy, která často obsahuje mnoho živočišných bílkovin, rafinovaných cukrů, barviv, konzervantů apod. Odpadní látky jsou v těle zadržovány a zpomalují regeneraci orgánů (staré rozpadající se buňky jsou pomaleji nahrazovány novými). Akutní i chronické potíže pramení z hromadění toxinů zejména v tkáních. Buňky nedostávají živiny nutné pro výživu a „dusí se“. Pří10


2 Toxiny kolem nás

Rozdělení toxinů Jak bylo zmíněno, toxiny jsou látky poškozující buňky. Tvoří se v těle (při metabolismu) anebo se dostávají do těla z vnějšího prostředí. Škodliviny, které dlouhodobě dýcháme nebo přijímáme v potravinách a nápojích, pronikají do krevního oběhu, přetěžují játra a ledviny a nakonec se usazují v orgánech. Dá se tedy říci, že po mnoha letech života bez detoxikace a určité změny životosprávy se buňky doslova „koupou“ v toxinech. K toxinům se řadí: – Odpadní látky při metabolismu. Hromadění těchto látek může vyvolávat poškození buněk a záněty. – Chemikálie a škodlivé látky ve vzduchu (výfukové plyny, elektrárny), v půdě (chemické postřiky) a vodě (saponáty, léky), rozpouštědla, konzervační látky, např. formaldehyd, pesticidy, hormonální terapie, některé léky a chemoterapie, vakcíny s cizorodým genetickým materiálem, formaldehydem, hliníkem a rtutí. – Znečištěná voda a konzumované potraviny obsahující chemikálie, např. pesticidy. – Mikroorganismy (bakterie, plísně, paraziti), jejichž toxické látky mohou kolovat v krvi a vyvolávat nepříznivou imunitní reakci a alergie. – Těžké kovy (např. rtuť, olovo, hliník). – Elektromagnetický smog (mobily, počítače, ozařování). – Mentální toxiny vznikající stresem a negativním myšlením. Velké množství informací, barev, zvuků působí negativně zejména na děti. Nepravidelný životní styl, spánek po půlnoci, noční směny a také nadváha navozují stres a mentální problémy. 27


3 Detoxikace: kdy je vhodná a pro koho Příznaky toxinů v organismu Příčinou tvorby toxinů je zpomalené trávení a vstřebávání, hromadění nebo nedostatečné vylučování odpadních látek. Nahromadění toxinů způsobuje oslabení orgánu, neboť zhoršuje kontrakci a relaxaci svalů. Zpomaluje přenos nervových vzruchů a tím činnost orgánů, což způsobuje únavu a ospalost. Toxiny pocházející z nestrávené potravy se v těle chovají jako nepřítel, cizí element. Tím vyvolávají v organismu imunitní odpověď. Protilátky se navážou na částečky toxických molekul a společně tvoří smrtelnou kombinaci. Komplex se ukládá v různých orgánech, kde vyvolává aktivaci bílých krvinek, které se shlukují v postiženém místě s cílem toxiny zničit stejně jako bakterii nebo virus. Vzniká zánětlivá reakce a poškození tkáně látkami vylučovanými bílými krvinkami. Tento proces a narušený metabolismus vedou ve svém důsledku ke vzniku zánětů a nemocí, jako jsou obezita, cukrovka, revmatoidní artritida, dna, roztroušená skleróza, nemoci štítné žlázy, výtoky, kvasinková onemocnění, střevní záněty, dráždivý tračník, cévní nemoci, ateroskleróza, angina pectoris, žlučníkové a močové kameny, anémie, záněty dutin, deprese, glaukom, chronický únavový syndrom, bakteriální infekce, nádory. První a nejčastější známkou přítomnosti toxinů je únava. Vzniká, když se orgány snaží zpracovat nestrávenou potravu, toxiny vznikající v těle při metabolismu a toxiny, které se do těla dostávají z vnějšího prostředí. První příznaky se objevují v místech, která souvisejí s detoxikačními orgány. Jde o hustý povlak na jazyku, zejména ráno, žízeň, husté 50


4 Praktická detoxikace

Uveďme si několik základních principů, jak prakticky postupovat při očistě. Správně provedená detoxikace by měla zahrnovat následující body: 1. Očista domova 2. Harmonická strava a správný pitný režim 3. Ranní očista – očista jazyka, ranní teplý očistný nápoj, kartáčování pokožky 4. Domácí masáž 5. Sauna a koupele 6. Očista střev a klystýr 7. Pohyb, relaxace, meditace a jóga 8. Správné dýchání 9. Zdravý spánek

1. Očista domova Pokud nežijeme izolovaně na pustém ostrově, mezi domorodci v amazonské džungli nebo v himálajském klášteře, jsme vystaveni nejen společenskému stresu, ale též toxinům kolem nás z aut, spotřebičů (elektrosmog), čisticích prostředků a chemikáliím. Doma můžeme být obklopeni až 3000 chemikáliemi. Předtím, než začneme detoxikovat sami sebe, musíme provést očistu místa, kde bydlíme. Z mých zkušeností často fyzický i energetický úklid bytu nebo domu přináší pozitivní výsledky a často je hlavním opatřením ve zlepšení zdravotního stavu. Před vlastní vnitřní očistou je tedy vhodné nejdříve očistit prostředí, kde bydlíme nebo pracujeme. Zvláště ve starých domech a bytech 58


Detoxikace pro dlouhý život

průniku do těla. Masáž se používá převážně pro své léčebné účinky, ale také kvůli relaxaci, zpomalení stárnutí, odstranění únavy, posílení těla, zpevnění pokožky a zlepšení barvy a vzhledu pleti.

Provádění masáže, viz Obr. 3 Masáž není komplikovaná ani zvlášť náročná.

Obr. 3 Domácí masáž 74


5 Průběh detoxikace

Před samotným popisem přípravy a průběhu detoxikace si něco řekněme o třech stadiích a léčebné krizi.

Tři stadia a detoxikační krize Rozsáhlým výzkumem byla definována tři stadia detoxikace založené na tekuté stravě – vodě a ovocných nebo zeleninových šťávách. První stadium lze nazvat gastrointestinálním. Představuje přibližně prvních šest hodin po posledním jídle. Tělo spotřebuje glukózu, aminokyseliny a tuky poté, co jsou vstřebány zažívacím traktem. Druhé stadium trvá přibližně následující dva dny. V této době spotřebuje tělo vlastní zásoby glykogenu (cukru), které jsou uloženy ve svalech a jaterních buňkách. Tyto zásoby glykogenu jsou mobilizovány za účelem zásobení centrálního nervového systému včetně mozku obvyklou pohonnou látkou, glukózou. V průběhu několika hodin začne tělo přeměňovat tukové tkáně na mastné kyseliny. Kdyby tělo nebylo schopné přecházet na jiné energetické zdroje a nastoupit třetí stadium detoxikace, tedy přechod od metabolismu cukrů k metabolismu tuků, nemohla by se léčebná detoxikace uskutečnit. Tělesné zásoby bílkovin by se brzy vyčerpaly, jak k tomu dochází u delšího půstu. Svalová tkáň získává nyní přibližně padesát procent energie z přeměny tuků. Dokonce mozek přejde na metabolismus tuků. Přesto může toto třetí stadium zejména u vodového půstu zavinit vážnější nežádoucí účinky, nadbytek odpadních látek z odbourávání tukové tkáně a nedostatek energie v podobě sacharidů pro činnost mozku. 96


Průběh detoxikace

udržuje energii a urychluje následné zotavení, které tak proběhne snáze než po vodovém půstu. 4. Detoxikace s pevnou stravou. Detoxikace s vařenou zeleninou či obilninami 1× denně se nepovažuje za půst, ale stále jde o vhodnou očistu. Je vhodná pro ty, kdo nevydrží jeden den bez pevné stravy nebo se na půst necítí. Jak často a kdy je vhodná detoxikace Krátkou (půldenní, jedno- či dvoudenní) detoxikaci lze opakovat jednou za 7–10 dnů, dvou- až třídenní pročištění lze pravidelně provádět jednou za měsíc až dva měsíce. Upozornění: před zahájením detoxikace si nejdříve přečtěte, jak ji správně ukončit! Viz str. 117.

Domácí půst s ovocnou nebo zeleninovou šťávou Během této detoxikace je povoleno pít pouze stoprocentní zeleninové a některé ovocné džusy ředěné vodou a domácí zeleninové vývary. Šťávy je nejlepší připravit z čerstvé zeleniny (a některých doporučených druhů ovoce) vylisováním doma. Kupované džusy musí být stoprocentní, nejlépe bio a nemají obsahovat sůl, cukr ani konzervační látky. Zeleninové vývary konzumujte v porcích o velikosti větší misky (asi 300 ml). V rámci možností používejte organické potraviny. Připravte si jen takové množství, které hned vypijete nebo sníte. Ovoce a zeleninu důkladně omyjte. Kromě uvedených šťáv pijte teplou vodu. Žádný jiný nápoj nenahrazuje čistou vodu. Nadbytek čajů a džusů dehydratuje organismus a zpomaluje detoxikaci. V průměru se má pít kolem 2 litrů tekutin denně, nejméně 50 % z toho čisté teplé vody, nejméně 10 minut převařené. K vodě lze pít bylinný čaj. Bez odborného dohledu je detoxikace prostřednictvím pití šťáv bezpečnější, jednodušší a také účinnější než vodový půst. Šťávy jsou zbavené vlákniny, dužiny a pevných částí, ale vitaminy a antioxidanty jsou ve šťávě přítomné a dodávají potřebnou energii metabolismu. 101


7 Detoxikace u dětí a v těhotenství

O výživě budoucích matek Detoxikace pro těhotné a kojící ženy je nežádoucí, ale to nevylučuje některá pravidla, která by měla těhotná žena ve svém zájmu a pro zdravé dítě následovat. Výživa je důležitá nejen v době těhotenství, ale také v období před rozhodujícím pohlavním stykem, vedoucím k otěhotnění, a to jak u muže, tak u budoucí matky. Některé primitivní národy připravovaly pro pár, který se rozhodl mít dítě, speciální stravu v zájmu narození zdravého potomka. Muži se doporučuje v období 3 až 6 měsíců před početím jíst vyvážené, zdravé pokrmy, snížit případnou nadváhu a omezit pití alkoholu. Nedostatečná výživa, hubnutí či větší nadváha snižují pravděpodobnost oplodnění a zvyšují riziko poškození plodu, kterému se nedostávají potřebné živiny. Zhubnout by žena měla nejpozději 4 měsíce před plánovaným otěhotněním, aby nedošlo k poškození plodu při případném těhotenství následkem nedostatku živin. Alkohol by žena připravující se na těhotenství měla omezit, ačkoli neexistují průkazná data o jeho vlivu na plodnost a plod, zejména při konzumaci malého množství zejména červeného vína. Zcela jistě však plod může poškodit kofein, zejména v kávě, ale lépe je vyloučit ze stravy také černý a zelený čaj, kakao, pravou čokoládu a maté. Z koření se v těhotenství nedoporučuje používat kurkumu a skořici. Z esenciálních olejů se nedoporučují levandule (na počátku těhotenství), šalvěj, heřmánek, rozmarýn a tymián.

Praktické tipy ke stravování Základem je vyvážená strava bohatá na živiny, s dostatkem ovoce a zeleniny. Nejvíce citlivý je plod v prvním trimestru, ještě v době, 132


Aromaterapie a byliny

Santalové dřevo Harmonizační, při (Santalum album) úzkosti, depresích, ekzémech, spáleninách. Šalvěj (Salvia sclerea)

Působí relaxačně při strachu, snižuje příznaky zánětu, zarudnutí.

Tea tree – čajovník (Malaleuca alternifolia)

Pomáhá při hojení ran, plísni, oparu, působí hojivě na podrážděnou kůži.

Trvalka (Helichrysum italicum)

Léčí jizvy, modřiny, rány, otoky.

Nepoužívat v těhotenství, při vysokém krevním tlaku a pití alkoholu.

Používejte pouze vysoce ředěný.

Byliny v detoxikaci a regeneraci Uvádím přehled běžně používaných bylin, které mám vyzkoušené v praxi a které jsou bezpečné (používají-li se správně). K bylinám na podporu detoxikace a regenerace řadím běžné i méně dostupné rostliny a směsi, jako jsou Triphala, smetánka lékařská, aloe vera, lopuch, jitrocel, kůra jilmu, lípa, lněné semínko, malinové listy, mléč zelný, ostropestřec, celerová semínka, artyčoky, petržel, jitrocel, rozmarýn, meduňka. Nejčastěji používané byliny jsou popsány níže. Byliny podporující detoxikaci a regeneraci lze koupit na www.eccevita.cz.

Detoxikační byliny Aloe vera (Aloe barbadensis) V aloe se nachází steroidy, vitaminy A, C i B včetně vzácně se vyskytujícího vitaminu B12 a kyseliny listové, osmnáct aminokyselin, glykosidy, trávicí enzymy, lignin, saponiny, antrachinony s analgetickým, antibakteriálním a projímavým účinkem apod. Aloe podporuje imu147


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.