Page 1

NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE NALEPKE STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS www. .com STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS


Primer custom nalepke Example of custom bus

www.

.com

Nalepke držav Evrope z motivom hrošča ali kombija, laminirane, zaščitene pred UV in praskami.

Posebna ponudba: • custom nalepka v barvah države prirediteljice in z imenom kraja srečanja, najmanj 20 kom naročilo, oblikovanje gratis • nalepka po naročilu: 5€ za oblikovanje + najmanj 20 kom naročilo Cene (ne vključujejo ddv in poštnine - dogovorljivo glede na količino): 1 kom = 2€ do 10 kom = 1 €/kom več kot 10 kom = 50c/kom. Več kot naročite, ceneje bo.

POKAŽITE VSEM, KJE VSE STE ŽE BILI! SHOW EVERYONE WHERE YOU’VE BEEN!


Stickers of European national flags, bug or bus. Laminated, UV and scratch protected. Special offer: • custom sticker with flag and name of venue, min. order 20 pcs., free design • custom sticker: 5€ for design + order of min. 20 pcs. Prices (without tax + p&p - negotiable depending on the quantity): 1 piece = 2€ up to 10 pieces = 1 € apiece more than 10 pcs. = 50c apiece. The more you order, the cheaper they get.

1:1 4,4

cm

Te nalepke so nastale po popotovanju po Evropi, ko nisem mogel kupiti majhnih nalepk vseh držav, v katerih sem bil. Če hočeš imeti kaj narejeno, si naredi sam. Zakaj si to ne bi delil z vami? These stickers were created after a trip across Europe when I couldn’t buy small stickers of countries I have visited. If you want something done, you have to do it yourself. Why not share it with you?


DRUGE NALEPKE DRUGE NALEPKE DRUGE NALEPKE

1:1 ali po želji size as you wish

Različne nalepke za sto in eno uporabo, za hec ali zares. All sorts of stickers for a hundred-and-one uses, for fun or for real.

www.

.com

Ideja za uporabo: Vam je nekdo na parkirišču podrsal avto? Aha - ličanje, barvanje, poznalo se bo, drago bo... In pustite prasko, saj se ne splača barvati avta zaradi nje... Lahko pa vsaj do naslednjega servisa napako na laku spremenite v bojno rano in postane del umetniškega vtisa.

Idea for use: Somebody cratched your car on the parking lot? Priming, painting, it will show, it will cost... And you leave it like that, because it’s to expensive to repaint the car because of a single scratch... Or you can make it look like a battlescar and let it become part of the artistic impression.

OTHER STICKERS OTHER STICKERS OTHER STICKERS


MAGNETNE NALEPKE MAGNETNE NALEPKE MAGNETNE

Zakaj bi si uničeval lep avtolak ali poslikavo z odurno nalepko, ki jo moraš obvezno imeti na avtu, če greš v države izven EU (ex YU, na primer)? Ob vrnitvi domov magnetno nalepko preprosto snameš, pa je. Ali pa nerad posodiš avto sponzorju za show, ker ti ga hoče polepit z nalepkami, ki lahko poškodujejo tvoj nežni airbrush? Odgovor je na dlani: naj je spominek in si ga v kuhinji zalepiš na hladilnik ali pa jo imaš kot začasno nalepko za posebne potrebe, matnegna nalepka je prava stvar.

Why ruin a beautiful paintjob with a hideous sticker that you are oblighed to have when you travel to countries outside EU? If you use a magnetic sticker, removal is simple. Or maybe you are reluctant to give your car to a sponsor for a show because he wants to attach stickers that might hurt your paintjob? www. Simple answer: be it a souvenir on your fridge or a temporary sticker for special needs, magnet sticker is the thing to have.

MAGNET STICKERS MAGNET STICKERS MAGNET

.com


NALEPKA KOT POSLIKAVA www.

.com

Nobena nalepka ne bo nikoli mogla zamenjati kvalitete airbrusha, bo pa vedno imela nekaj prednosti: • če se nalepka poškoduje, je zamenjava poškodovanega dela preprosta • nobenega šprickitanja, avto je potrebno samo dobro spolirati in že je nared za lepljenje • na avtu boste imeli točno to, kar ste narisali, nič ni odvisno od tega, kako se bo umetniku tresla roka • nalepka je neprimerno odpornejša na vreme, praske, udarce, rjavenje • ko se boste nažrli enega motiva, boste nalepko preprosto zamenjali z drugo • samo tri besedc: NEPRIMERNO. NIŽJI. STROŠKI. Nalepka bo prekrila vaše kleparsko-ličarske napake in ohranila lep videz vse do takrat, ko boste dobili potrebne dele za obnovo.

No sticker can ever replace the quality of airbrush, but there are some advantages: • if the sticker is damaged, replacement is simple • no priming, just a good polish and the car is ready for body wrap • you will get exactly what you draw, you’re not in the mercy of the artist’s shaky hand • sticker is much more resistant to weather, scratch, bumps, rust... • once you get fed up with it you’ll easily replace it with another • three words: UNCOMPARABLY. LOWER. COSTS.

The sticker will cover all your bodywork errors and keep the good looks until you get the parts to fix the rust/damage.

STICKER INSTEAD OF PAINTJOB


KAKO NENAVADEN NAJ BO VAŠ? Čestitam! Zajetno ste olajšali denarnico za vaš avto. In zdaj je tak, kot 7 milijonov drugih. Mogoče vam je to všeč, mogoče pa bi ga radi prepoznali v množici, mogoče bi radi, da množica prepozna vas. Mogoče bi radi povedali svetu, da spadate v tisti 1% ljudi, ki se ne trudijo biti enaki drugim, ampak ste ponosni da ste kar ste in vas ni strah to pokazati: da ste živo, čuteče bitje in ne številka. Da je v vas svoboden duh in ne zgolj potrošnik. Da imate v svojih rokah svojo domišljijo, ne pa TV-spored.

Že tako majhna in poceni stvar, kot je preprosta nalepka, lahko spremeni marsikaj.

www.

.com

Even a small cheap thing like a sticker can make a lot of difference. Delate srečanje? A vam naredim nalepke? Organising an event? Want stickers?

Congrats! You paid a hefty sum for your car. And now it is like 7 million others. Maybe you like it that way, or maybe you’d like to recognize it in the crowd, maybe you want the crowd to recognize you. Maybe you want to tell the world that you are among 1% of those who don’t want to be the same as others. You are proud to be who you are and are not afraid to show: you are alive, have feelings, not just a number. You are a free spirit and not only a consumer. You hold your imagination in your hands, not the TV-guide.

HOW SPECIAL IS YOUR THING?

Nalepke Easy Mucy  

Vse vrste nalepk - use your imagination

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you